0

Tuần 32 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

40 2,284 69

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/03/2018, 22:12

GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 TUẦN 32 Thứ hai ngày 16 tháng năm 2018 Tập đọc ÚT VỊNH I MỤC TIÊU Kiến thức: Hiểu nội dung: Ca ngợi gương giữ gìn an tồn giao thơng đường sắt hành động dũng cảm cứu em nhỏ Út Vịnh (Trả lời câu hỏi SGK) Kĩ năng: Biết đọc diễn cảm đoạn toàn văn Thái độ: Cảm phục dũng cảm em nhỏ II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - SGK, tranh minh hoạ trang 136 - Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần luyện đọc 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - Cho HS hát - HS hát - Cho HS thi đọc thơ Bầm trả - HS thi đọc lời câu hỏi nội dung - Nhận xét, đánh giá - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động luyện đọc: (12phút) * Mục tiêu: - Rèn đọc từ , đọc câu, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ - Đọc từ khó (Lưu ý tốc độ đọc nhóm HS (M1,2)) * Cách tiến hành: - Mời HS M3 đọc - HS đọc - HS chia đoạn - HS chia đoạn + Đoạn 1: Từ đầu đến ném đá lên tàu + Đoạn 2: Tiếp hứa không chơi dại + Đoạn 3: Tiếp tàu hoả đến! + Đoạn 4: Phần lại - Cho HS đọc nối tiếp đoạn lần 1trong - HS đọc nhóm nhóm - Cho HS đọc nối tiếp đoạn lần - Hs đọc nhóm nhóm - Kết hợp sửa lỗi phát âm giải nghĩa Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 từ khó - Cho HS đọc đoạn nhóm - HS đọc - Mời 1-2 HS đọc toàn - GV đọc diễn cảm toàn - HS theo dõi Hoạt động tìm hiểu bài: (10 phút) * Mục tiêu: Hiểu nội dung: Ca ngợi gương giữ gìn an tồn giao thông đường sắt hành động dũng cảm cứu em nhỏ Út Vịnh (Trả lời câu hỏi SGK) (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 trả lời câu hỏi theo yêu cầu) * Cách tiến hành: - Cho HS thảo luận nhóm trả lời câu - HS thảo luận nhóm: hỏi chia sẻ trước lớp: + Đoạn đường sắt gần nhà Út Vịnh + Lúc tảng đá nằm chềnh ềnh năm thường có cố đường tàu chạy, lúc tháo ốc gì? gắn ray, trẻ chăn trâu ném đá lên tàu + Trường Út Vịnh phát động + Phong trào Em yêu đường sắt quê em phong trào gì? Nội dung phong HS cam kết không chơi đường tàu trào lầ gì? khơng ném đá lên tàu vàđường tàu, cung bảo vệ chuyến tàu qua… + Út Vịnh làm để thực an + Út Vịnh nhận thuyết phục Sơn - tồn giữ gìn đường sắt? bạn trai nghịch ngợm …thuyết phục Sơn hiểu hứa không chơi dại - Vịnh thấy Lan Hoa ngồi chơi - Khi thấy còi tàu vang lên hồi giục giã, Út Vịnh nhìn đường sắt chuyền thẻ đường tàu thấy gì? - Vịnh lao tên bắn, la lớn báo tàu + Lúc Vịnh làm ? hoả đến…Vịnh nhào tới ôm Lan lăn xuống mép ruộng +Bạn học tập điều Út Vịnh ? - Em học tập Út Vịnh ý thức trách nhiệm, tôn trọng quy định ATGT tinh thần dũng cảm + Câu chuyện có ý nghĩa ? - Câu chuyện ca ngợi Út Vịnh có ý thức chủ nhân tương lai, thực tốt nhiệm vụ giữ gìn an tồn đường sắt, dũng cảm cứu em nhỏ Luyện đọc diễn cảm:(8 phút) * Mục tiêu: Đọc diễn cảm văn (Giúp đỡ HS đọc diễn cảm chưa tốt) * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn - HS nối tiếp đọc toàn bài Yêu cầu lớp theo dõi, tìm cách - Nêu ý kiến giọng đọc đọc hay Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP - Hướng dẫn HS đọc diễn cảm LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - HS đọc diễn cảm đoạn: Thấy lạ, Vịnh nhìn đường tàu… trước chết gang tấc + GV đọc mẫu - Theo dõi GV đọc mẫu + Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - HS ngồi bàn đọc cho nghe - Tổ chức cho HS thi đọc diễn cảm - HS thi đọc diễn cảm - Nhận xét HS - HS nghe Hoạt động tiếp nối: (3phút) - GV nhận xét tiết học - HS nghe - Luyện đọc diễn cảm - HS nghe thực - Chuẩn bị sau: Những cánh buồm ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết: - Thực hành phép chia - Viết kết phép chia dạng phân số, số thập phân - Tìm tỉ số phần trăm hai số Kĩ năng: - HS làm 1(a, b dòng 1), (cột 1, 2), 3 Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, xác II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ… - HS : SGK, bảng con, Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Thực hành phép chia - Viết kết phép chia dạng phân số, số thập phân Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Tìm tỉ số phần trăm hai số - HS làm 1(a, b dòng 1), (cột 1, 2), (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: Bài 1(a, b dòng 1): HĐ cá nhân - Gọi HS nêu yêu cầu - Tính - Nêu cách chia phân số cho số tự - HS nêu lại nhiên chia số tự nhiên cho phân số? - Yêu cầu HS làm - HS làm vào - GV nhận xét, đánh giá - HS lên bảng làm bài, chia sẻ 12 12 a) :   17 17 x6 17 16 x11 16 :   22 11 5 5 4 9:     4 15 15 15 b)72 : 42 = 1,6 281,6 : = 35,2 300,72 : 53,7 = 5,6 Bài 2(cột 1, 2): HĐ cá nhân - Tính nhẩm - Gọi HS nêu yêu cầu - Cả lớp làm vào - Yêu cầu HS tự làm - HS lên bảng làm bài, chia sẻ kết - GV nhận xét chữa 8.4 ; 0,01 = 840 - Yêu cầu HS nêu cách chia nhẩm a) 3,5 : 0,1 = 35 7,2 : 0,01 = 720 6,2 : 0,1 = 62 sồ cho 0,1 ; 0,01 ; 0,25 ; 0,5 b) 12 : 0,5 = 24 20 : 0,25 = 80 11 : 0,25 = 44 24 : 0,5 = 48 Bài 3: HĐ cá nhân - HS nêu - Yêu cầu HS nêu yêu cầu - Cả lớp làm vào - GV cho HS làm - GV nhận xét chữa bài, chốt lại kết - HS lên bảng làm bài,chia sẻ cách làm b)7 :   1,4 c)1:   0,5 d )7 :   1,75 BTPTNL HS: Bài 4: HĐ cá nhân - Cho HS làm vào sau chia - HS tự làm bài, chia sẻ sẻ - Khoanh vào D - GV quan sát, giúp đỡ học sinh Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Luyện viết BÀI SỐ 50,51 Lịch sử địa phương (T2) PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN ÂN THI QUA HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ CHỐNG MĨ (1858-1975) I MỤC TIÊU: HS có hiểu biết về: - Một số phong trào đấu tranh nhân dân Ân Thi qua hai kháng chiến chống Pháp chống Mĩ - Nắm mốc lịchsử quan trọng diễn địa phương như: Chi Đảng thành lập, tổng khởi nghĩa giành quyền, thời điểm địa phương có đóng góp cho chiến trường Miền Nam Giáo dục lòng tự hào địa phương, ham tìm hiểu, học hỏi điều chưa biết II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh, truyện kể địa phương Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm,… III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Em kể điều em biết - HS nêu mảnh đất người Ân Thi ? - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: HS có hiểu biết về: - Một số phong trào đấu tranh nhân dân Ân Thi qua hai kháng chiến chống Pháp chống Mĩ (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 *Tìm hiểu phong trào đấu tranh nhân dân địa phương qua hai K/C - Giáo viên đọc thông tin liên - HS lắng nghe, ghi nhớ nội dung quan - Cho hs suy nghĩ trả lời câu hỏi liên - HS trả lời câu hỏi GV ( Phần HS nắm chưa rõ GV gợi ý quan đến nội dung học: + Thực dân Pháp nổ súng xâm lược trả lời bổ sung giúp em nắm rõ hơn) nước ta vào thời gian nào? + Cuộc sống nhân dân ÂT lúc sao? + Em kể tên đấu tranh tiêu biểu nhân dân địa phương chống thực dân Pháp? + Diễn biến nó? +Nêu tên chi Đảng - Thành lập thôn Ninh Thôn, xã Cẩm Ninh thành lập ÂT? +Chi Đảng thành lập vào ngày tháng năm nào? + Tỉnh ta nhận lệnh Tổng khởi nghĩa Trung ương Đảng nào? + Nêu diễn biến Tổng khởi nghĩa nhân dân địa phương? + Nêu khó khăn nhân dân ÂT sau thắng lợi cách mạng Tháng - Sẵn sàng bước vào kháng chiến trường kì dân tộc, xây dựng lực Tám? + Hãy nêu biện pháp Đảng lượng cách mạng chống địch càn quét ÂT để giải khó khăn để giữ vững hậu phương lực lượng kháng chiến chung đất nước? + Hãy nêu đóng góp ÂT cho - Tích cực sản xuất hậu phương vững miền Nam công chống Mĩ cứu nước? 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Qua điều học sưu - HS nêu tầm, em nêu hiểu biết em huyện ÂT? - Em thấy người quê ta nào? - Nhắc học sinh có ý thức học tập tốt để - HS nghe giúp ích cho thân cho xã hội - Về nhà sưu tầm thêm thông tin huyện ÂT tỉnh HY ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 -Thứ ba ngày 17 tháng năm 2018 Chính tả BẦM ƠI (Nhớ - viết) I MỤC TIÊU Kiến thức: Nhớ- viết tả; trình bày hình thức câu thơ lục bát Kĩ năng: HS làm 2, 3 Thái độ: Rèn kĩ viết đúng, viết đẹp II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - Bảng nhóm để HS làm tập 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3 phút) - Cho HS hát - HS hát - Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc viết - HS nêu hoa tên huân chương, giải thưởng, danh hiệu, kỉ niệm chương - GV nhận xét - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi 2.Hoạt động chuẩn bị viết tả:(7 phút) *Mục tiêu: - HS nắm nội dung đoạn viết biết cách viết từ khó - HS có tâm tốt để viết (Lưu ý nhắc nhở HS nhóm M1,2 nắm nội dung viết) *Cách tiến hành: - GV yêu cầu HS đọc 14 dòng đầu - HS đọc to Cả lớp lắng nghe Bầm - Tình cảm người mẹ anh -Tình cảm người mẹ anh chiến sĩ chiến sĩ nào? thắm thiết, sâu nặng - Tìm tiếng viết dễ sai - lâm thâm, lội bùn, mạ non, ngàn khe,… - GV nhắc HS ý tập viết từ - HS đọc thầm, tập viết từ ngữ dễ viết em dễ viết sai sai HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: Nhớ- viết tả; trình bày hình thức câu thơ lục bát (Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết nhóm học sinh(M1,2)) *Cách tiến hành: Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP - Yêu cầu học sinh viết LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - HS nhớ viết - HS sốt lỗi tả HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: - GV chấm 7-10 - Thu chấm - Nhận xét viết HS - HS nghe HĐ làm tập: (8 phút) * Mục tiêu: HS làm 2, (Giúp đỡ nhóm HS (M1,2) hồn thành tập theo yêu cầu ) * Cách tiến hành: Bài tập 2: HĐ nhóm - Gọi HS đọc yêu cầu - HS nêu yêu cầu - GV yêu cầu nhóm làm vào bảng - Các nhóm thảo luận làm phụ gắn lên bảng lớp : - GV nhận xét chữa Tên Bộ Bộ Bộ - Chốt: Em nêu quy tắc viết hoa quan, đơn phận phận phận tên quan đơn vị ? vị thứ thứ hai thứ ba Trường Trường Tiểu Bế Tiểu học học Văn Bế Văn Đàn Đàn Trường Trường Trung Đoàn Trung học học Kết Đoàn Kết sở Cơng ti Cơng ti Dầu Biển Dầu khí khí Đơng Bài tập 3: HĐ cá nhân Biển Đơng - Gọi HS đọc yêu cầu - Viết tên quan đơn vị sau cho - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét, chữa - Cả lớp làm , HS lên bảng làm a) Nhà hát Tuổi trẻ b) Nhà xuất Giáo dục c) Trường Mầm non Sao Mai Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - GV nhận xét tiết học - HS nghe thực - Chuẩn bị tiết sau - Dặn HS ghi nhớ cách viết hoa tên quan, đơn vị ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 -Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết: - Tìm tỉ số phần trăm số - Thực phép tính cộng, trừ tỉ số phần trăm - Giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm Kĩ năng: HS làm 1(c, d); 2, 3 Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, xác II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ… - HS : SGK, bảng 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm, thực hành… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: Biết: - Tìm tỉ số phần trăm số - Thực phép tính cộng, trừ tỉ số phần trăm - Giải toán liên quan đến tỉ số phần trăm - HS làm 1(c, d); 2, (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: Bài 1(c, d): HĐ cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu - Tìm tỉ số phần trăm - Em nêu cách tìm tỉ số phần trăm + Bước 1: Tìm thương hai số hai số ? + Bước 2: Nhân thương với 100 viết thêm kí hiệu % vào tích - Yêu cầu HS làm - Cả lớp làm - HS làm , chia sẻ trước lớp - HS lên bảng làm bài, chia sẻ cách - GV nhận xét, chữa làm c) 3,2 : = 0,8 = 80% d) 7,2 : 3,3 = 2,25 = 225% Bài 2: HĐ cá nhân - Cho HS đọc đề bài, nêu yêu cầu - Tính - Yêu cầu HS làm bài, chia sẻ trước lớp - HS tự giải, HS lên bảng làm bài, Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP - GV nhận xét, chữa Bài 3: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét chữa BTPTNL HS: Bài 4: HĐ cá nhân - Cho HS đọc tự làm - GV quan sát, uốn nắn học sinh LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 chia sẻ trước lớp a) 2,5% + 10,34% = 12,84% b) 56,9% - 34,25% = 22,65% c) 100% - 23% - 47,5% = 29,5% - Cả lớp theo dõi - Lớp làm vào -1 HS lên bảng làm bài, chia sẻ Bài giải a) Tỉ số phần trăm diện tích đất trồng cao su cà phê là: 480 : 320 = 1,5 = 150% b) Tỉ số phần trăm diện tích đất trồng cà phê cao su là: 320 : 480 = 0,6666 = 66,66% Đáp số : a) 150% b) 66,66% - HS đọc bài, tự làm - HS chia sẻ cách làm Giải Số lớp 5A trồng là: 180 x 45 : 100 = 81(cây) Số lớp 5A phải trồng theo dự định là: 180 - 81 = 99(cây) Đáp số: 99 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV củng cố nội dung luyện tập - HS nghe - Hoàn thiện tập - Chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Luyện từ câu ÔN TẬP VỀ DẤU CÂU(Dấu phẩy) I MỤC TIÊU Kiến thức: Nắm tác dụng dấu chấm, dấu phẩy Kĩ năng: - Sử dụng dấu chấm, dấu phẩy câu văn, đoạn văn (BT1) - Viết đoạn văn khoảng câu nói hoạt động HS chơi nêu tác dụng dấu phẩy(BT2) 10 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NĂM HỌC: 2017 - 2018 Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Cho HS thi đua nêu cấu tạo - HS nêu văn tả cảnh - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: Viết văn tả cảnh có bố cục rõ ràng, đủ ý, dùng từ, đặt câu (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành văn theo yêu cầu) * Cách tiến hành: * Hướng dẫn HS làm - GV yêu cầu HS xác định yêu cầu - HS đọc đề SGK đề - Hướng dẫn HS phân tích đề - Phân tích đề… - GV nhắc HS : nên viết theo đề cũ dàn ý lập Tuy nhiên, muốn, em chọn đề khác để làm *Viết - Yêu cầu HS làm - HS viết vào - GV bao quát lớp, giúp đỡ HS yếu * Thu, chấm số - Nêu nhận xét chung 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết tính chu vi, diện tích hình học - Biết giải toán liên quan đến tỉ lệ Kĩ năng: HS làm 1, 2, Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, xác II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ… 26 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - HS : SGK 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS tổ chức chơi trò chơi "Hộp - HS chơi trò chơi q bí mật" với câu hỏi: + Nêu cách tính diện tích HCN ? + Nêu cách tính diện tích HV ? + Nêu cách tính diện tích HBH ? + Nêu cách tính diện tích H.thoi ? + Nêu cách tính diện tích hình thang ? - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Biết tính chu vi, diện tích hình học - Biết giải toán liên quan đến tỉ lệ - HS làm 1, 2, (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành tập theo yêu cầu) * Cách tiến hành: Bài 1: HĐ cá nhân - Gọi HS đọc đề - Đọc đề tóm tắt - Hướng dẫn HS tính độ dài thực tế sân bóng tính - u cầu HS làm bài, chia sẻ - Cả lớp làm vào vở, HS làm bảng - GV nhận xét, chữa lớp, chia sẻ Bài giải Chiều dài thật sân bóng là: 11  1000 = 11000( cm ) 11000 cm = 110 m Chiều rộng thật sân bóng là:  1000 = 9000 (cm ) 9000 cm = 90 m Chu vi sân bóng là: (110 + 90) x = 400 (m) Diện tích sân bóng là: 110  90 = 9900 (m2) Đáp số: a) 400m Bài 2: HĐ cặp đôi b) 9900m2 - Yêu cầu HS đọc đề - Cả lớp theo dõi - Gọi HS nêu cách giải toán Giáo viên: Trường Tiểu học 27 GIÁO ÁN TỔNG HỢP - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét, chữa Bài 4: HĐ cá nhân - Yêu cầu HS đọc đề - Yêu cầu HS làm - GV nhận xét, chữa BTPTNL HS: Bài 3: HĐ cá nhân - Cho HS đọc tự làm - GV giúp đỡ thấy cần thiết LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Cả lớp làm vào vở, đổi chéo để kiểm tra, chia sẻ trước lớp Bài giải Cạnh sân hình vng là: 48 : = 12 (cm) Diện tích sân hình vng là: 12  12 = 144 (cm2) Đáp số: 144 cm2 - Cả lớp theo dõi - Cả lớp làm vào vở, HS làm bảng lớp, chia sẻ trước lớp Bài giải Diện tích hình vng diện tích hình thang là: 10  10 = 100 (cm) Chiều cao hình thang là: 100 : (12 + 8)  = 10 (cm) Đáp số: 10 cm - HS làm bài, chia sẻ trước lớp Bài giải Chiều rộng ruộng là: 100 : x = 60 (m) Diện tích ruộng là: 100 x 60 = 6000 (m2) 6000m2 gấp 100m2 số lần là: 6000 : 100 = 60 (lần) Số thóc thu hoạch ruộng là: 55 x 60 = 3300 (kg) Đáp số: 3300 kg 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Khoa học TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN I MỤC TIÊU Kiến thức: Biết ích lợi tài nguyên thiên nhiên Kĩ năng: Nêu số ví dụ ích lợi tài nguyên thiên nhiên 28 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Thái độ: Giáo dục HS có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ, Thông tin hình trang 130, 131 SGK - HS : SGK 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS tổ chức trò - HS chơi trò chơi chơi"Bắn tên" với câu hỏi" + Mơi trường gì? + Hãy nêu số thành phần môi trường nơi bạn sống ? + Chúng ta phải làm để bảo vệ mơi trườn ? - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: - Nêu số ví dụ ích lợi tài nguyên thiên nhiên - Giáo dục HS có ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Quan sát thảo luận - GV yêu cầu HS thảo luận - HS làm theo nhóm theo câu hỏi: - Quan sát hình SGK hồn thành phiếu học tập - Đại diện nhóm trình bày Nhóm khác nghe nhận xét, bổ sung + Tài nguyên thiên nhiên - Tài nguyên thiên nhiên cải có ? sẵn mơi trường tự nhiên + Cơng dụng tài Hìn Tên tài Cơng dụng nguyên thiên nhiên ? h nguyên - Gió - Sử dụng lượng gió để chạy cối xay, máy phát điện Năng lượng - Mặt Trời cung cấp ánh sáng Mặt Trời… nhiệt cho sống Trái Đất… Giáo viên: Trường Tiểu học 29 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP Dầu mỏ Vàng Đất Than đá Nước NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Dầu mỏ dùng để chế tạo xăng, dầu hoả, … Dùng làm nguồn dự trữ ngân sách nhà nước, làm đồ trang sức,… Môi trường sống động vật, thực vật, người Cung cấp nhiên liệu cho đời sốngvà sản xuất điện nhà máy nhiệt điện,… Là môi trường sống đv, tv Nước phục vụ cho sinh hoạt ngày người… - GV nhận xét, khen ngợi nhóm HS tích cực hoạt động - Kết luận Hoạt động 2: Trò chơi: “Thi kể tên tài nguyên thiên nhiên cơng dụng chúng” - GV nêu tên trò chơi, phổ - Các nhóm tham gia trò chơi theo hướng dẫn biến cách chơi, luật chơi GV: - Hướng dẫn HS tham gia + Nêu tên công dụng loại tài nguyên trò chơi (Thời gian phút) (bảng phụ) - GV nhận xét, tổng kết, + Trưng bày sản phẩm đánh giá 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao - HS nghe nhà ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Khoa học VAI TRỊ CỦA MƠI TRƯỜNG TỰ NHIÊN ĐỐI VỚI ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI I MỤC TIÊU Mục tiêu: Biết mơi trường có ảnh hưởng lớn đến đời sống người Kĩ năng: - Nêu ví dụ: mơi trường có ảnh hưởng lớn đến đời sống người - Tác động người tài nguyên thiên nhiên môi trường Thái độ: Giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên II CHUẨN BỊ 30 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Đồ dùng dạy học - GV: SGK, bảng phụ, Thơng tin hình trang 132 SGK - HS : SGK 2.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi "Gọi thuyền" - HS chơi trò chơi với câu hỏi: + Tài nguyên thiên nhiên gì? + Nêu ích lợi tài nguyên thiên nhiên? + Nêu ích lợi tài nguyên thiên nhiên thực vật động vật? - GV nhận xét, đánh giá - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: - Nêu ví dụ: mơi trường có ảnh hưởng lớn đến đời sống người - Tác động người tài nguyên thiên nhiên môi trường - Giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường tự nhiên (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Thảo luận nhóm: ảnh hưởng mơi trường tự nhiên đến đời sống người người tác động trở lại mơi trường tự nhiên - GV chia nhóm (mỗi nhóm HS), giao - Các nhóm trao đổi, thảo luận, báo cáo kết quả: nhiệm vụ cho nhóm: + Nêu nội dung hình vẽ minh hoạ trang + Hình 1: Con người quạt bếp than Môi trường cung cấp cho 132, SGK + Trong hình vẽ môi trường tự nhiên người chất đốt nhận từ hoạt động khí thải cung cấp cho người gì? + Mơi trường tự nhiên nhận từ + Hình 2: Các bạn nhỏ bơi bể bơi khu đô thị Mơi trường hoạt động người gì? - GV giúp đỡ, hướng dẫn nhóm gặp tự nhiên cung cấp đất cho người để xây dựng nhà cử bể bơi…và nhận lại khó khăn từ người diên tích đất bị thu - Các nhóm báo cáo kết - Nhận xét, tuyên dương nhóm HS làm hẹp… + Hình 3: Đàn trâu gặm cỏ bên bờ việc tích cưc, đạt hiệu cao sơng Môi trường cung cấp đất, bãi cỏ để chăn nuôi gia súc nhận lại từ hoạt động người phân 31 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 động vật… + Hình 4: Bạn nhỏ uống nước + Hình 5: Hoạt động thị… + Hình 6: Mơi trường cung cấp thức ăn cho người - Môi trường tự nhiên cung cấp cho - Môi trường tự nhiên cung cấp cho người thức ăn, nước uống, khí thở, nơi người gì? ở, nơi làm việc, khu vui chơi giải trí tài nguyên thiên nhiên phục vụ đời sống người - Môi trường tự nhiên nhận lại từ - Môi trường tự nhiên nhận lại từ người chất thải Người gì? - HS nghe * GV kết luận: Môi trường tự nhiên cung cấp cho người: thức ăn, nước uống, khí thở, nơi ở, nơi làm việc…các nguyên liệu nhiên liệu quặng, kim loại, than đá, dầu mỏ, lượng Mặt trời…dùng sản xuất làm cho đời sống người nâng cao Mơi trường nơi tiếp nhận chất thải sinh hoạt Trong qúa trình sản xuất hoạt động khác người Hoạt động 2: Trò chơi: “Nhóm nhanh hơn” Vai trò mơi trường đời sống người - GV yêu cầu nhóm thi đua liệt kê - HS thảo luận nhóm đơi mơi trường cho nhận từ người - GV gọi nhóm trình bày - Đại diện nhóm trình bày - GV nhận xét phần chơi nhóm Môi trường cho Môi trường nhận - Thức ăn - Phân - Nước uống - Rác thải - Khơng khí để - Nước tiểu thở - Nước thải sinh - Đất hoạt - Nước dùng - Nước thải sinh cơng hoạt nghiệp - Chất đốt - Khói - Gió - Bụi 32 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - vàng - Chất hố học - Dầu mỏ - Khí thải + Điều xảy người khai - Tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt, thác tài nguyên thiên nhiên cách môi trường bị ô nhiễm,… bừa bãi thải môi trường nhiều chất độc hại 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Chúng ta cần làm để bảo vệ môi - HS nêu trường ? - Nhận xét tiết học - HS nghe - Dặn HS ôn lại nội dung - Chuẩn bị sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: -Kĩ thuật LẮP RÔ - BỐT (Tiết 3) I MỤC TIÊU Kiến thức: Chọn đủ chi tiết để lắp rô- bốt Kĩ năng: Lắp rô-bốt kĩ thuật, quy trình Thái độ: Rèn luyện tính khéo léo kiên nhẫn tháo lắp, chi tiết rô bốt II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học - GV: lắp ghép mô hình kĩ thuật; mẫu rơ- bốt lắp sẵn - HS : lắp ghép mơ hình kĩ thuật Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi - Kĩ thuật trình bày phút - Vấn đáp , quan sát, thảo luận nhóm… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát - Kiểm tra đồ dùng học tập HS - HS chuẩn bị đồ dùng - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(28 phút) * Mục tiêu: - Chọn đủ chi tiết để lắp rô- bốt - Lắp rơ-bốt kĩ thuật, quy trình (Giúp đỡ HS (M1,2) hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu) Giáo viên: LỚP Trường Tiểu học 33 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 * Cách tiến hành: * Hoạt động 3: HS thực hành lắp rôbốt - GV nhắc HS kiểm tra nâng lên, hạ - HS tiếp tục thực hành lắp rô- bốt theo xuống cánh tay rô - bốt bước SGK * Hoạt động 4: Đánh giá sản phẩm - GV tổ chức cho HS trưng bày sản - HS trưng bày sản phẩm phẩm theo nhóm định số em - GV nhắc lại tiêu chuẩn đánh giá sản - 2- HS dựa vào tiêu chí để đánh giá sản phẩm bạn phẩm theo mục III (SGK) - GV nhận xét đánh giá kết HS tiết trước - GV nhắc em tháo chi tiết xếp vào vị trí ngăn hộp - Nhận xét, đánh giá kết học tập HS 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét học,giao nhà - HS nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đạo đức DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG I MỤC TIÊU: Sau học này, học sinh: - Nêu số biện pháp bảo vệ môi trường địa phương - Thực số biện pháp bảo vệ môi trường địa phương theo khả - Biết giữ gìn, bảo vệ mơi trường phù hợp với khả * GDBVMT: Mức độ tích hợp tồn phần: + Vai trò mơi trường sống người + Trách nhiệm học sinh việc tham gia giữ gìn, bảo vệ mơi trường ( phù hợp với khả năng) II CHUẨN BỊ 1.Đồ dùng dạy học - Hình ảnh sưu tầm việc bảo vệ môi trường Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - PP : thảo luận, quan sát, đàm thoại III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) 34 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Cho HS thi đua :Nêu nội dung phần - HS thi ghi nhớ Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu - Ghi bảng - HS ghi bảng Hoạt động hình thành kiến thức mới:(28phút) * Mục tiêu: Sau học này, học sinh: - Nêu số biện pháp bảo vệ môi trường địa phương - Thực số biện pháp bảo vệ môi trường địa phương theo khả - Biết giữ gìn, bảo vệ mơi trường phù hợp với khả (Giúp đỡ HS nhóm M1,2 nắm nội dung học) * Cách tiến hành: Hoạt động 1: Quan sát - Bước 1: Quan sát hình đọc ghi - HS làm việc theo cặp chú, ghi ứng với hình - Bước 2: Làm việc lớp - Vài HS phát biểu +Mời số HS trình bày - HS nghe +Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV cho lớp thảo luận xem biện pháp bảo vệ môi trường nói ứng với khả thực cấp độ thảo luận câu hỏi: Bạn làm để góp phần bảo vệ mơi trường? - Bước 3: - GV nhận xét, kết luận -Hoạt động 2: Triển lãm - Bước 1: Làm việc theo nhóm +Nhóm trưởng điều khiển nhóm - HS làm việc theo nhóm xếp hình ảnh thông tin biện pháp bảo vệ môi trường giấy khổ to - Đại diện nhóm trình bày +Từng cá nhân nhóm tập thuyết trình vấn đề nhóm trình bày - Bước 2: Làm việc lớp - HS đọc lại thông tin cần biết +Mời đại diện nhóm thuyết trình trước lớp +Các nhóm khác nhận xét, bổ sung +GV nhận xét, tuyên dương nhóm làm - HS liên hệ việc bảo vệ mơi trường nơi sống tốt -GV nhận xét, tuyên dương 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - GV tổng kết bài, nhận xét học - HS nghe - Dặn HS nhà học bài; ôn tập ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: Trường Tiểu học 35 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Thể dục MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN - TRỊ CHƠI"DẪN BĨNG" I MỤC TIÊU - Thực động tác phát cầu, chuyền cầu mu bàn chân - Thực đứng ném bóng vào rổ tay trước ngực tay vai - TC “Dẫn bóng”Biết cách đập dẫn bóng tay Biết cách chơi tham gia chơi II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Sân tập sẽ, an tồn - GV chuẩn bị còi, bóng ném, cầu III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Định PH/pháp hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức I.Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - Chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân 250m XXXXXXXX trường 10 lần  - Đi theo vòng tròn, hít thở sâu 1-2p - Xoay khớp cổ chân, khớp gối, hông vai, cổ tay 2lx8nh - Ôn động tác thể dục phát triển chung II.Cơ bản: - Đá cầu Ôn tâng cầu mu bàn chân Phân chia tổ tập luyện theo khu vực tổ trưởng điều khiển - Phát cầu, chuyền cầu mu bàn chân Tập theo đội hình hàng ngang phat cầu cho Thi tâng cầu mu bàn chân - Ném bóng Ơn đứng ném bóng vào rổ tay vai Ơn đứng ném bóng vào rổ hai tay(trước ngực) - Trò chơi"Dẫn bóng" GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, cho tổ chơi thử, sau cho lớp chơi III.Kết thúc: - Đi thường theo 2-4 hàng dọc hát - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng 36 Giáo viên: 14-16p 2-4p XXXXXXXX XXXXXXXX  7-8p 4-5p 14-15p 5-6p 1-2p 1p X X X X X X X X  X X -> X X -> X X ->  XXXXXXXX XXXXXXXX Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học, nhà ôn đá cầu cá nhân NĂM HỌC: 2017 - 2018  1p 1-2p Thể dục MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN - TRỊ CHƠI"DẪN BĨNG" I MỤC TIÊU - Thực động tác phát cầu, chuyền cầu mu bàn chân - Thực đứng ném bóng vào rổ tay trước ngực tay vai - TC “Lăn bóng” Biết cách lăn bóng tay Biết cách chơi tham gia chơi II SÂN TẬP, DỤNG CỤ - Sân tập sẽ, an toàn - GV chuẩn bị còi, bóng ném, cầu III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC DẠY HỌC Định PH/pháp hình NỘI DUNG lượng thức tổ chức I Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học 1-2p XXXXXXXX - Chạy nhẹ nhàng thành hàng dọc quanh sân 250m XXXXXXXX trường 10 lần  - Đi theo vòng tròn, hít thở sâu 1-2p - Xoay khớp cổ chân, khớp gối, hông vai, cổ tay 2lx8nh - Ôn động tác thể dục phát triển chung II.Cơ bản: - Đá cầu Ôn tâng cầu mu bàn chân Phân chia tổ tập luyện theo khu vực tổ trưởng điều khiển - Phát cầu, chuyền cầu mu bàn chân Tập theo đội hình hàng ngang phat cầu cho Thi tâng cầu mu bàn chân - Ném bóng Ơn đứng ném bóng vào rổ tay vai Ơn đứng ném bóng vào rổ hai tay(trước ngực) - Trò chơi"Lăn bóng" GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi, cho tổ chơi thử, sau cho lớp chơi III.Kết thúc: - Đi thường theo 2-4 hàng dọc hát - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng - GV HS hệ thống Giáo viên: 14-16p 2-4p XXXXXXXX XXXXXXXX  7-8p 4-5p 14-15p 5-6p 1-2p 1p 1p X X X X X X X X  XXXXXXXX XXXXXXXX  Trường Tiểu học 37 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP - GV nhận xét tiết học, nhà ôn đá cầu cá nhân NĂM HỌC: 2017 - 2018 1-2p ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Sinh hoạt NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 32 I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua - Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần 33 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Khởi động - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 33 - Ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối năm học - Ổn định nề nếp học tập hoạt động - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Tham gia tích cực phong trào nhà trường, Đội tổ chức Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… 38 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 …………………………………………… SINH HOẠT TẬP THỂ I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Nhắc nhở: - Tuyên dương: - Phê bình : 39 Giáo viên: Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 -Ngày 16 tháng năm 2018 Kí duyệt 40 Giáo viên: Trường Tiểu học ... quan sát, uốn nắn học sinh LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 chia sẻ trước lớp a) 2 ,5% + 10,34% = 12,84% b) 56 ,9% - 34, 25% = 22, 65% c) 100% - 23% - 47 ,5% = 29 ,5% - Cả lớp theo dõi - Lớp làm vào -1 HS... tích hình học biết vận dụng vào giải toán Giáo viên: Trường Tiểu học 21 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Kĩ năng: HS làm 1, 3 Thái độ: Cẩn thận, tỉ mỉ, xác II CHUẨN BỊ Đồ dùng dạy học -... sát, thảo luận nhóm… Giáo viên: Trường Tiểu học 25 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC NĂM HỌC: 2017 - 2018 Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 32 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, , I. MỤC TIÊU: Sau khi học bài này, học sinh:

Từ khóa liên quan