Tuần 28 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

48 1,533 75
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/03/2018, 23:16

Giáo án lớp 2D Tuần 28 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 28: Thứ hai ngày 19 tháng năm 2018 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): KHO BÁU I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý nội dung: Ai yêu quý đất đai, chăm lao động ruộng đồng, người có sống ấm no, hạnh phúc - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, sách giáo khoa Một số học sinh trả lời câu hỏi (M3, M4) Kỹ năng: Đọc rành mặt toàn bài: ngắt, nghỉ dấu câu cụm từ rõ ý Chú ý từ: cuốc bẫm, làm lụng, hão huyền Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa đọc sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Hát - Hát - Sau kiểm tra kì, em bước vào tuần học Tuần 28 với chủ đề Cây cối - Treo tranh minh hoạ tập đọc hỏi: - Hai người đàn ông ngồi Tranh vẽ cảnh gì? ăn cơm bên cạnh đống lúa cao ngất - Hai người đàn ông tranh người - Học sinh nhắc lại tên mở may mắn, thừa hưởng bố mẹ sách giáo khoa họ kho báu Kho báu gì? Chúng ta tìm hiểu qua bài: Kho báu HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: cuốc bẫm, làm lụng, hão huyền - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: kho báu, hai sương nắng, cuốc bẫm cày sâu, ngơi, đàng hoàng, hão huyền, bội thu, ăn để *Cách tiến hành: Hoạt động lớp Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 Năm học 2017 - 2018 a Giáo viên đọc mẫu toàn - Giáo viên đọc mẫu đoạn 1, Chú ý giọng - Học sinh lắng nghe, theo dõi đọc: Giọng kể, đọc chậm rãi, nhẹ nhàng Đoạn đọc giọng trầm, buồn, nhấn giọng từ ngữ thể mệt mỏi hai ông bà hão huyền hai người Đoạn cuối đọc với giọng nhanh, thể hành động hai người họ tìm vàng Hai câu cuối, đọc với giọng chậm hai người rút học bố mẹ dặn b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Luyện đọc từ khó: cuốc bẫm, làm lụng, hão - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, huyền lớp) Chú ý phát âm (Đối tượng M1) c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Nêu yêu cầu đọc đoạn, sau yêu cầu học - Chia thành đoạn theo sinh chia thành đoạn hướng dẫn giáo viên: + Đoạn 1: Ngày xưa … ngơi đàng hoàng + Đoạn 2: Nhưng hai ông bà ngày già yếu … đào lên mà dùng + Đoạn 3: Phần lại - Trong đoạn văn này, tác giả có dùng số -Nghe giáo viên giải nghĩa từ thành ngữ để kể công việc nhà nông Hai sương nắng để công việc người nông dân vất vả từ sớm tới khuya Cuốc bẫm, cày sâu nói lên chăm cần cù công việc nhà nông - Yêu cầu học sinh nêu cách ngắt giọng câu - Luyện đọc câu: văn Nghe học sinh phát biểu ý Ngày xưa,/ có hai vợ chồng kiến, sau nêu cách ngắt giọng tổ người nơng dân kia/ quanh năm chức cho học sinh luyện đọc hai sương nắng,/ cuốc bẫm cày sâu.// Hai ông bà thường đồng từ lúc gà gáy sáng/ trở lặn mặt trời.// - Yêu cầu học sinh đọc nối đoạn trước - Nối tiếp đọc lớp, giáo viên lớp theo dõi để nhận xét - Giáo viên giúp học sinh giải nghĩa từ ngữ - Học sinh nối tiếp đọc giải khó giải cuối d Học sinh đọc đoạn nhóm - Lần lượt học sinh đọc Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối trước nhóm mình, bạn tượng M1 nhóm chỉnh sửa lỗi cho Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 Năm học 2017 - 2018 e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Các nhóm thi đọc - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương - Lắng nghe nhóm g Đọc đồng - Yêu cầu học sinh đọc đồng đoạn - Học sinh đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ai yêu quý đất đai, chăm lao động ruộng đồng, người có sống ấm no, hạnh phúc *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Học sinh đọc thầm trả lời câu - Học sinh đọc trả lời câu hỏi hỏi sách giáo khoa - Tìm hình ảnh nói lên cần cù, - Quanh năm hai sương nắng, cuốc chịu khó vợ chồng người nơng dân bẫm cày sâu, đồng từ lúc gà gáy sáng trở nhà lặn mặt trời Họ hết cấy lúa, lại trồng khoai, trồng cà, họ không cho đất nghỉ, mà chẳng lúc ngơi tay - Nhờ chăm làm ăn, họ đạt - Họ gây dựng ngơi đàng điều gì? hồng - Tính nết hai trai họ - Hai trai lười biếng, ngại làm ruộng, nào? mơ chuyện hão huyền - Tìm từ ngữ thể mệt mỏi, già - Già lão, qua đời, lâm bệnh nặng nua hai ông bà? - Trước mất, người cha cho - Người cha dặn: Ruộng nhà có kho biết điều gì? báu tự đào lên mà dùng - Theo lời cha, hai người làm gì? - Họ đào bới đám ruộng lên để tìm kho báu - Kết sao? - Họ chẳng thấy kho báu đâu đành phải trồng lúa - Gọi học sinh đọc câu hỏi (M3, M4) - Vì vụ liền lúa bội thu? - Treo bảng phụ có phương án trả lời - Yêu cầu học sinh đọc thầm Chia - Học sinh đọc thầm nhóm cho học sinh thảo luận để chọn Vì đất ruộng vốn đất tốt phương án Vì ruộng hai anh em đào bới để tìm kho báu, đất làm kĩ nên lúa tốt Vì hai anh em trồng lúa giỏi - Gọi học sinh phát biểu ý kiến - 2,3 học sinh phát biểu - Kết luận: Vì ruộng hai anh em - Học sinh nghe Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 Năm học 2017 - 2018 đào bới để tìm kho báu, đất làm kĩ nên lúa tốt - Theo em, kho báu mà hai anh em tìm - Là chăm chỉ, chuyên cần gì? - Câu chuyện muốn khuyên - Chăm lao động ấm no, điều gì? hạnh phúc./ Ai chăm lao động yêu quý đất đai có sống ấm no, hạnh phúc - Câu chuyện khuyên phải chăm lao động Chỉ có chăm lao động, sống ấm no, hạnh phúc HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Học sinh lắng nghe - Cho nhóm tự đọc lại - Học sinh đọc đoạn, - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp lắng nghe, nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp bình chọn học sinh đọc tốt Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 HĐ tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa - Học sinh trả lời - Qua câu chuyện hiểu điều - Học sinh trả lời theo ý kiến cá nhân gì? - Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe tiết học - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh luyện đọc - Lắng nghe thực chuẩn bị bài: Cây dừa ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TỐN: ƠN TẬP – KIỂM TRA Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 Năm học 2017 - 2018 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Kiểm tra, đánh giá kỹ tính giải tốn, nhân chia nhẩm (trong phạm vi bảng nhân chia từ – 5); kỹ cộng trừ có nhớ; tìm thừa số chưa biết, tìm số bị chia; tìm phần số; Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ tính giải tốn Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học tốn II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Đề kiểm tra - Học sinh: Giấy kiểm tra III DỰ KIẾN ĐỀ KIỂM TRA Câu Tính nhẩm : ( điểm) 3x5= 4x8= 24 : 4= 30 : = x 5= 12 : 3= Câu Đặt tính tính ( điểm) 39 + 26 x 5= 20 : 2= 56 - 37 Câu Tìm X (1 điểm) X x = 24 X:4=8 Câu (1 điểm) a/ Khoanh vào chữ đặt hình tơ màu A b/ Khoanh vào B C số chấm tròn hình sau: ●●●●● ●●●●● ●●●●● Câu ( điểm) Điền số thích hợp vào £ phép tính sau: £ x = 12 Giáo viên: £: = Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 20 : £ = Câu ( điểm) Năm học 2017 - 2018 x £ =5 Có 35 bạn xếp thành hàng Hỏi hàng có bạn ? Câu Quan sát hình điền vào chỗ chấm:(1 điểm) D 2cm C G cm 3cm E Đường gấp khúc có tên là:………….… Đường gấp khúc có độ dài là: IV ĐÁP ÁN Câu 1( điểm) Thực phép tính 0,25 điểm x = 15 x = 32 x 5= 25 x 5= 24: 4= 30: = 12: 3= 20 : 2= 10 Câu 2( điểm) Đặt tính phép tính 0,5 điểm 39 56 + 26 65 37 19 Câu 3( điểm) Thực 0,5 điểm X x = 24 X:4 =8 X = 24 : X = 8x4 X =8 X = 32 Câu ( điểm) a/ Khoanh vào chữ B 0,5 điểm b/ Khoanh vào chấm tròn 0,5 điểm Câu ( điểm) Điền phép tính 0,5 điểm x = 12 20: =5 12 :6=2 Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 Năm học 2017 - 2018 5x =5 Câu 6( điểm) Tóm tắt: ( 0,5đ) hàng : 35 bạn hàng : ……bạn? Bài giải Số bạn hàng là: (0,5 điểm) 35: = ( bạn) (0.5 điểm) Đáp số: bạn (0,5 điểm) Câu 7: ( điểm) Học sinh điền ý 0,5 điểm Đường gấp khúc có tên là: CDEG Đường gấp khúc có độ dài là: cm KỂ CHUYỆN: KHO BÁU I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Hiểu nội dung: Ai yêu quý đất đai, chăm lao động ruộng đồng, người có sống ấm no, hạnh phúc - Dựa vào gợi ý cho trước, kể lại đoạn câu chuyện (BT1) Một số học sinh biết kể lại toàn câu chuyện (BT2) (M3, M4) Kỹ năng: Rèn kỹ nói Biết kể tự nhiên, giọng kể phù hợp với nội dung Có khả tập trung theo dõi bạn kể chuyện biết nhận xét lời kể bạn Thái độ: Giáo dục học sinh yêu thích kể chuyện II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, “động não” - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Bảng phụ chép nội dung gợi ý kể đoạn câu chuyện - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát - Hát - Giáo viên giới thiệu bài: Trong kể chuyện - Lắng nghe hơm lớp kể lại câu chuyện: Kho báu Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 Năm học 2017 - 2018 - Ghi đầu lên bảng HĐ kể chuyện (22 phút) *Mục tiêu: - Dựa vào gợi ý cho trước, kể lại đoạn câu chuyện (BT1) Một số học sinh biết kể lại toàn câu chuyện (BT2) (M3, M4) *Cách tiến hành: Việc 1: Kể đoạn câu chuyện theo tranh Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp Bước 1: Kể nhóm - Cho học sinh đọc thầm yêu cầu gợi ý - Cả lớp đọc bảng phụ - Chia nhóm, yêu cầu nhóm kể đoạn - Kể lại nhóm Khi học theo gợi ý sinh kể em khác theo dõi, lắng nghe, nhận xét, bổ sung cho bạn Bước 2: Kể trước lớp - Yêu cầu nhóm cử đại diện lên kể - Mỗi học sinh trình bày đoạn - Tổ chức cho học sinh kể vòng - học sinh tham gia kể - Yêu cầu nhóm nhận xét, bổ sung bạn - Nhận xét bạn kể kể - Tuyên dương nhóm học sinh kể tốt - Khi học sinh lúng túng giáo viên gợi ý đoạn Ví dụ: Đoạn + Nội dung đoạn nói gì? + Hai vợ chồng chăm + Hai vợ chồng thức khuya dậy sớm + Họ thường đồng lúc gà gáy nào? sáng trở lặn mặt trời + Hai vợ chồng cần cù làm việc, + Hai vợ chồng làm việc không lúc ngơi chăm không lúc ngơi tay tay nào? Đến vụ lúa họ cấy lúa trồng khoai, trồng cà, không đất nghỉ + Nhờ làm lụng chuyên cần, họ - Kết tốt đẹp mà hai vợ chồng đạt được? gây dựng ngơi đàng hoàng - Tương tự đoạn 2, Việc 2: Kể lại toàn câu chuyện (M3, M4): Làm việc cá nhân-theo nhóm – Chia sẻ trước lớp - Mỗi học sinh kể lại đoạn - Gọi học sinh xung phong lên kể lại câu chuyện - Mỗi nhóm học sinh lên thi kể - Gọi nhóm lên thi kể Mỗi học sinh kể đoạn - Chọn nhóm kể hay Giáo viên: - đến học sinh kể lại toàn Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 - Gọi học sinh kể toàn câu chuyện Năm học 2017 - 2018 câu chuyện - Cả lớp giáo viên nhận xét - Kể văn bản: Đối tượng M1, M2 - Kể theo lời kể thân: M3, M4 HĐ tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện: (5 phút) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Thảo luận cặp -> Chia sẻ trước lớp - Câu chuyện kể việc gì? - Học sinh trả lời - Em học tập điều từ câu chuyện trên? - Học sinh trả lời: Ai yêu quý đất đai, chăm lao động ruộng đồng, người có sống ấm no, hạnh phúc Khuyến khích đối tượng M1 trả lời CH1, M2 trả lời CH2 HĐ Tiếp nối: (5phút) - Hỏi lại tên câu chuyện - Học sinh nhắc lại - Hỏi lại điều cần nhớ - Học sinh trả lời - Giáo dục học sinh phải biết yêu quý đất đai, - Lắng nghe ghi nhớ chăm lao động ruộng đồng - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh kể lại câu chuyện cho người - Lắng nghe thực thân nghe ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Thứ ba ngày 20 tháng năm 2018 TOÁN: ĐƠN VỊ, CHỤC, TRĂM, NGHÌN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết quan hệ đơn vị chục, chục trăm, biết đơn vị nghìn, quan hệ trăm nghìn - Nhận biết số tròn trăm, biết cách đọc, viết số tròn trăm Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ viết, đọc số tròn trăm Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: Bài tập 1,2 Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 Năm học 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, đồ dùng học toán - Học sinh: Sách giáo khoa, học sinh chuẩn bị ô vuông biểu diễn số III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Trò chơi: Đoán nhanh đáp số: Giáo viên nêu - Học sinh tham gia chơi phép tính để học sinh trả lời nhanh đáp số: 1x6 8:1 0x5 7x0 0:9 0:8 4x9 1x4 1x0 - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi tuyên - Lắng nghe dương học sinh trả lời nhanh - Các em học đếm số nào? - Học sinh trả lời - Giáo viên giới thiệu: Từ tiết học này, - Học sinh mở sách giáo khoa, tiếp tục học đến số lớn 100, trình bày vào số phạm vi 1000 Bài học phần Đơn vị, chục, trăm, nghìn - Giáo viên ghi đầu lên bảng HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết quan hệ đơn vị chục, chục trăm, biết đơn vị nghìn, quan hệ trăm nghìn - Nhận biết số tròn trăm, biết cách đọc, viết số tròn trăm *Cách tiến hành: Việc 1: Ơn tập đơn vị, chục trăm - Gắn lên bảng ô vuông hỏi có đơn vị? - Có đơn vị - Tiếp tục gắn 2, 3, 10 vng phần - Có 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đơn học sách giáo khoa yêu cầu học sinh vị nêu số đơn vị tương tự - 10 đơn vị gọi gì? - 10 đơn vị gọi chục - chục đơn vị? - chục 10 đơn vị - Viết lên bảng: 10 đơn vị = chục - Học sinh nêu: chục = 10; chục = 20; 10 chục = 100 - Gắn lên bảng hình chữ nhật biểu diễn - 10 chục trăm chục yêu cầu học sinh nêu số chục từ chục (10) đến 10 chục (100) tương tự làm với phần đơn vị - 10 chục trăm? - trăm Giáo viên: 10 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 Năm học 2017 - 2018 THỂ DỤC: TRÒ CHƠI: CHẠY ĐỔI CHỖ, VỖ TAY NHAU I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp học sinh: - Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi - Nắm vững cách chơi, tham gia chơi tương đối chủ dộng Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chấp hành, tuân thủ kỷ luật, tuân thủ luật chơi Yêu thích vận động, thích tập luyên thể dục thể thao II/ ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm : Sân trường Vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện: Còi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG I/ MỞ ĐẦU - Giáo viên: Nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Gọi học sinh lên thực lại động tác học tiết trước - Giáo viên nhận xét - Quan sát, nhắc nhở học sinh khởi động khớp: cổ, cổ tay, hông, gối,… II/ CƠ BẢN: Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” - Phân tích lại thị phạm cho học sinh nắm cách chơi - Sau cho học sinh chơi thử - Nêu hình thức xử phạt (Khích lệ đối tượng M1 tham gia tích cực) III/ KẾT THÚC: - Học sinh đứng chỗ vỗ tay hát - Hướng dẫn cho học sinh động tác thả lỏng toàn thân - Hệ thống lại học nhận xét học - Dặn học sinh nhà ôn động tác học ĐỊNH LƯỢNG 5p PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC * * * * * * * * Đội Hình * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * 25p 5p Đội hình xuống lớp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: 34 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 Năm học 2017 - 2018 TIẾNG ANH: (GV chuyên trách) CHIỀU THỨ NĂM: TẬP LÀM VĂN: ĐÁP LỜI CHIA VUI TẢ NGẮN VỀ CÂY CỐI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết đáp lại lời chia vui trước tình giao tiếp cụ thể (BT1) - Đọc trả lời câu hỏi miêu tả ngắn (BT2); viết câu trả lời cho phần BT2 (BT3) Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ đáp lời chia vui kĩ viết câu Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, Tranh minh hoạ sách giáo khoa Tranh (ảnh) măng cụt thật - Học sinh: Sách giáo khoa, tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Hát - Hát - Giáo viên đưa măng cụt hỏi học - Học sinh trả lời sinh: + Đây gì? + Em ăn chưa? - Giới thiệu mới: Giờ Tập làm văn hôm - Lắng nghe em đáp lại lời chia vui tìm hiểu viết - Học sinh mở sách giáo khoa loại ngon miền Nam nước ta, tập măng cụt - Giáo viên ghi lên bảng HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Biết đáp lại lời chia vui trước tình giao tiếp cụ thể (BT1) - Đọc trả lời câu hỏi miêu tả ngắn (BT2); viết câu trả lời cho phần BT2 (BT3) *Cách tiến hành: Giáo viên: 35 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 Năm học 2017 - 2018 Bài tập 1: Làm việc cặp đôi – Chia sẻ trước lớp - Treo tranh gọi học sinh đọc yêu cầu - học sinh đọc thành tiếng, lớp đọc thầm suy nghĩ yêu cầu - Gọi học sinh lên làm mẫu - Học sinh thực hiện: + Học sinh 1: Chúc mừng bạn đoạt giải cao thi + Học sinh 2: Cảm ơn bạn nhiều - Yêu cầu học sinh nhắc lại lời học sinh 2, - Học sinh phát biểu ý kiến sau suy nghĩ để tìm cách nói khác cách nói khác Ví dụ: Các bạn quan tâm đến tớ nhiều quá, lần sau tớ cố gắng để đoạt giải cao hơn./ Tớ cảm động Cảm ơn bạn nhiều lắm./… - Yêu cầu nhiều học sinh lên thực hành - 3,4 cặp học sinh thực hành nói Bài tập 2: Làm việc theo cặp – Chia sẻ trước lớp - Giáo viên đọc mẫu Quả măng cụt - học sinh đọc lại Cả lớp đọc thầm theo - Giáo viên cho học sinh xem tranh (ảnh) - Quan sát măng cụt thật - Cho học sinh thực hỏi đáp theo nội - Học sinh hoạt động theo cặp dung hỏi – đáp trước lớp VD: - Yêu cầu học sinh nói liền mạch hình dáng Học sinh 1: Quả măng cụt hình bên ngồi măng cụt Cho học sinh gì? vào thật tranh ảnh cho sinh động Học sinh 2: Quả măng cụt tròn cam - Nhận xét Bài 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Gọi học sinh đọc yêu cầu - học sinh đọc: Viết vào câu trả lời cho phần a phần b (bài tập 2) - Yêu cầu học sinh tự viết - Tự viết đến phút - Yêu cầu học sinh đọc - đến học sinh trình bày - Cả lớp giáo viên nhận xét viết HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Đánh giá chung kết làm học sinh - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh nhà Chuẩn bị sau - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: 36 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 Năm học 2017 - 2018 THỦ CÔNG: LÀM ĐỒNG HỒ ĐEO TAY (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách làm đồng hồ đeo tay Kỹ năng: Làm đồng hồ đeo tay biết trình bày mặt đồng hồ đẹp Với học sinh khéo tay: Làm đồng hồ đeo tay Đồng hồ cân đối Thái độ: Thích làm đồ chơi, yêu thích sản phẩm lao động II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Mẫu đồng hồ đeo tay giấy Quy trình làm đồng hồ đeo tay giấy, có hình minh họa Giấy thủ công, giấy màu, giấy trắng Kéo, hồ dán - Học sinh: Giấy thủ công III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC : Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Hát - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Giới thiệu - ghi lên bảng HĐ thực hành: (20 phút) *Mục tiêu: - Biết cách làm đồng hồ đeo tay - Học sinh hát - Học sinh báo cáo - Học sinh quan sát - Làm đồng hồ đeo tay biết trình bày mặt đồng hồ đẹp Với học sinh khéo tay: Làm đồng hồ đeo tay.Đồng hồ cân đối - Thích làm đồ chơi, u thích sản phẩm lao động *Cách tiến hành: Hoạt động theo nhóm - Cho học sinh nhắc lại quy trình làm đồng hồ - Học sinh nêu lại đeo tay + Bước : Cắt thành nan giấy + Bước : Làm mặt đồng hồ + Bước : Làm dây đeo đồng hồ + Bước : Vẽ số kim lên mặt đồng hồ - Yêu cầu học sinh thực hành làm đồng hồ đeo - Học sinh chia nhóm thực hành: tay theo nhóm Giáo viên: 37 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 Năm học 2017 - 2018 - Nhắc nhở học sinh: Nếp gấp phải sát Khi gài dây đeo bóp nhẹ hình mặt đồng hồ để gài dây đeo cho dễ Lưu ý: Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm HĐ Tiếp nối: (10 phút) - Trưng bày đánh giá sản phẩm - Học sinh trưng bày sản phẩm lớp - Cho học sinh đánh giá sản phẩm - Học sinh thực - Giáo viên kết luận chung Tuyên dương nhóm - Lắng nghe cá nhân làm tốt - Nhắc lại nội dung tiết học - Học sinh trả lời - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh nhà thực hành tiếp Chuẩn bị - Lắng nghe thực giấy thủ công cho sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỸ NĂNG SỐNG: QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI THÂN Thứ sáu ngày 23 tháng năm 2018 TOÁN: CÁC SỐ TỪ 101 ĐẾN 110 I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách đọc, viết số từ 101 đến 110 - Biết cách so sánh số từ 101 đến 110 - Biết thứ tự số từ 101 đến 110 Kỹ năng: - Rèn cho học sinh kĩ đọc, viết, so sánh số từ 101 đến 110 Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1,2,3 Giáo viên: 38 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 Năm học 2017 - 2018 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa Các hình vng, hình biểu diễn 100, hình chữ nhật biểu diễn chục, hình vng nhỏ biểu diễn đơn vị Bảng kẻ sẵn cột ghi rõ: trăm, chục, đơn vị, viết số, đọc số, phần học sách giáo khoa - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Trò chơi: Đố bạn: Giáo viên đọc để học sinh viết số tròn chục từ 10 đến 200 - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Các số từ 101 đến 110 HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết cách đọc, viết số từ 101 đến 110 - Biết cách so sánh số từ 101 đến 110 - Biết thứ tự số từ 101 đến 110 *Cách tiến hành: - Gắn lên bảng hình biểu diễn số 100 hỏi: Có trăm? - Gắn thêm hình vng nhỏ hỏi: Có chục đơn vị? - Học sinh tham gia chơi - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào - Có trăm, sau lên bảng viết cột trăm - Có chục đơn vị Sau lên bảng viết vào cột chục, vào cột đơn vị - Để có tất trăm, chục, đơn vị, - Viết đọc số 101 toán học, người ta dùng số trăm linh viết 101 - Giới thiệu số 102, 103 tương tự giới thiệu số 101 - Yêu cầu học sinh thảo luận để tìm cách đọc - Lớp thảo luận để viết số cách viết số lại bảng: 104, 105, thiếu bảng, sau học 106, 107, 108, 109, 110 sinh lên làm bảng lớp, học sinh đọc số, học sinh viết số, học sinh học sinh gắn hình biểu diễn số - Yêu cầu học sinh đọc lại số từ 101 - 110 - Cả lớp Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) Giáo viên: 39 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 Năm học 2017 - 2018 *Mục tiêu: - Biết cách đọc, viết số từ 101 đến 110 - Biết cách so sánh số từ 101 đến 110 - Biết thứ tự số từ 101 đến 110 *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Yêu cầu em lên bảng chia sẻ kết quả, em - Học sinh chia sẻ: a-107; b-109; làm ý c-108; d-102; e-105; g-103 - Học sinh nhận xét - Nhận xét làm em Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Vẽ lên bảng tia số sách giáo khoa, sau - Học sinh làm vào gọi học sinh lên bảng làm bài, lớp làm - 101; 102; 103; 104; 105; 106; vào 107; 108; 109; 110 - Nhận xét, tuyên dương yêu cầu học sinh - Học sinh đọc đọc số số tia số Bài 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Bài tập yêu cầu làm gì? - Bài tập yêu cầu điền dấu >, 101 105 > 104 105 = 105 109 > 108 109 < 110 - Cả lớp giáo viên nhận xét Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành tập µBài tập PTNL: Bài tập (M3, M4): Yêu cầu học sinh tự làm - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: báo cáo kết với giáo viên a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: Giáo viên: 40 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 Năm học 2017 - 2018 103, 105, 106, 107, 108 b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 110, 107, 106, 105, 103, 100 HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa - Lắng nghe thực sai Xem trước bài: Các số từ 111 đến 200 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT) CÂY DỪA I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe- viết xác tả, trình bày câu thơ lục bát - Làm tập 2a; viết tên riêng Việt Nam tập Kỹ năng: Giúp học sinh rèn quy tắc tả s/x kĩ viết tên riêng Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt (Giáo viên nhắc học sinh đọc thơ Cây dừa (Sách giáo khoa) trước viết tả.) II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, tập, đồ dùng học tập đầy đủ II Các HOẠT ĐỘnG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát Giáo viên: - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan 41 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 Năm học 2017 - 2018 - Nhận xét làm học sinh, khen em - Lắng nghe tuần trước viết tốt - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung thơ để viết cho tả *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên đọc dòng thơ đầu Cây -Theo dõi đọc thầm theo dừa học sinh đọc lại - Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh đọc lại - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: giáo viên Qua nắm nội dung viết, cách trình bày, điều cần lưu ý -Đoạn thơ nhắc đến phận + Đoạn thơ nhắc đến dừa, thân dừa? dừa, dừa, dừa - Các phận so sánh với gì? + Học sinh đọc lại sau trả lời: Lá: tay dang đón gió, lược chải vào mây xanh Ngọn dừa: đầu người biết gật để gọi trăng Thân dừa: bạc phếch tháng năm Quả dừa: đàn lợn con, hũ rượu + Đoạn thơ có dòng? + dòng thơ + Dòng thứ có tiếng? + Dòng thứ có tiếng + Dòng thứ hai có tiếng? + Dòng thứ hai có tiếng - Đây thể thơ lục bát Dòng thứ viết lùi vào ơ, dòng thứ viết sát lề - Các chữ đầu dòng thơ viết nào? - Chữ đầu dòng thơ phải viết hoa - Luyện viết vào bảng con, học - Giáo viên yêu cầu học sinh viết vào bảng sinh viết bảng lớp từ khó: tỏa; tàu dừa, ngọt, hũ… - Nhận xét viết bảng học sinh - Lắng nghe - Giáo viên đọc lần Quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh trả lời: M1 HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nghe viết xác đoạn bài: Cây dừa - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân Giáo viên: 42 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Giáo viên đọc cho học sinh viết - Học sinh viết vào Lưu ý: Tư ngồi, cách cầm bút, tốc độ: đối tượng M1 HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Học sinh xem lại mình, dùng bút chì gạch chân lỗi viết sai Sửa lại xuống cuối bút mực - Giáo viên chấm nhanh - - Lắng nghe - Nhận xét nhanh làm học sinh HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: - Giúp học sinh rèn quy tắc tả s/x kĩ viết tên riêng *Cách tiến hành: Bài 2a: TC Trò chơi Tiếp sức - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Học sinh đọc yêu cầu - Dán hai tờ giấy lên bảng chia lớp thành - Học sinh tham gia chơi: Tên bắt Tên bắt nhóm, yêu cầu học sinh lên tìm từ tiếp sức đầu s đầu x sắn, sim, sung, xoan, xà cừ, si, sen, súng, xà nu, xương sâm, sậy, rồng, sấu, - Cả lớp giáo viên nhận xét - học sinh đọc - Cho học sinh đọc từ tìm Bài 3:Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - học sinh đọc yêu cầu - Gọi học sinh đọc yêu cầu - học sinh đọc thành tiếng, - học sinh đọc thơ lớp đọc thầm theo - Yêu cầu học sinh đọc thầm để tìm tên - Bắc Sơn, Đình Cả, Thái Nguyên, Tây Bắc, Điện Biên riêng? - Tên riêng phải viết hoa - Tên riêng phải viết nào? - Gọi học sinh lên bảng viết lại tên riêng - học sinh lên bảng viết lại, học sinh lớp viết vào cho tả - Yêu cầu học sinh nhận xét bạn - Nhận xét làm bạn bảng bảng, sau nhận xét sửa chữa Giáo viên: 43 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết lại từ viết sai (10 lần) Xem trước tả sau Năm học 2017 - 2018 - Học sinh nêu - Lắng nghe - Quan sát, học tập - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an toàn giao thông đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: Giáo viên: 44 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 Năm học 2017 - 2018 + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: MỘT SỐ LOÀI VẬT SỐNG TRÊN CẠN (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu tên ích lợi số động vật sống cạn người (kể tên số vật hoang dã sống cạn số vật nuôi nhà) Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ quan sát Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh ảnh sách giáo khoa (phóng to) - Học sinh: Sách giáo khoa Sưu tầm tranh ảnh vật sống cạn III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) Giáo viên: 45 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 - Mời học sinh trả lời: Lồi vật sống đâu? - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét - Giáo viên giới thiệu Động vật sống khắp nơi mặt đất, nước bay lượn khơng Có thể nói động vật sống mặt đất chiếm số lượng nhiều Chúng đa dạng phong phú Hôm nay, cô em tìm hiểu lồi vật qua Một số loài vật sống cạn - Giáo viên ghi tựa lên bảng Năm học 2017 - 2018 - Học sinh trả lời - Học sinh nhận xét - Lắng nghe - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc lại tên HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: - Nêu tên ích lợi số động vật sống cạn người (kể tên số vật hoang dã sống cạn số vật nuôi nhà) *Cách tiến hành: Việc 1: Làm việc với sách giáo khoa Mục tiêu: - Nói tên nêu ích lợi số vật sống cạn - Phân biệt vật nuôi vật sống hoang dã - Yêu quý bảo vệ vật, đặc biệt loài vật quý Cách tiến hành: Làm việc theo cặp – Chia sẻ trước lớp Bước 1: Làm việc theo cặp - Học sinh quan sát tranh - Học sinh quan sát tranh - Hỏi: + Em nói tên vật có - Học sinh trả lời hình + Con vật nuôi, sống hoang dã ? - Giáo viên khuyến khích học sinh đặt - Học sinh đặt thêm câu hỏi nhiều câu hỏi để hỏi bạn nhóm Ví dụ: + Đố bạn sống sa mạc? + Con đào hang sống mặt đất? + Con ăn cỏ? + Con ăn thịt? Bước 2: Làm việc lớp - Cho nhóm đưa câu hỏi, nhóm - Các nhóm thảo luận Giáo viên: 46 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 khác trả lời - Giáo viên kết luận: Có nhiều lồi vật sống cạn, có lồi vật sống mặt đất voi, hươu, lạc đà, chó, gà có lồi vật đào hang sống mặt đất thỏ rừng, giun, dế - Chúng ta cần phải bảo vệ loài vật có tự nhiên, đặc biệt lồi vật quý - Yêu cầu học sinh nhắc lại kết luận Việc 2: Làm việc với tranh ảnh vật sống cạn sưu tầm Mục tiêu: Hình thành kĩ quan sát, nhận xét, mơ tả Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp Bước 1: Làm việc theo nhóm nhỏ - Giáo viên yêu cầu nhóm đem tranh ảnh sưu tầm để quan sát phân loại, xếp tranh ảnh vật vào giấy khổ to Ví dụ: - Dựa vào quan di chuyển: + Các vật có chân + Các vật khơng có chân - Dựa vào điều kiện khí hậu nơi vật sống: + Các vật sống xứ nóng + Các vật sống xứ lạnh - Dựa vào nhu cầucủa người: + Các vật có ích người gia xúc + Các vật có hại người, cối mùa màng hay vật khác Bước 2: Hoạt động lớp - Yêu cầu nhóm trưng bày sản phẩm nhóm - Cả lớp giáo viên nhận xét đánh giá Việc 3: TC Trò chơi: Đố bạn gì? Mục tiêu: - Học sinh nhớ lại đặc điểm vật học - Học sinh thực hành kĩ đặt câu hỏi loại trừ Giáo viên: 47 Năm học 2017 - 2018 - Học sinh theo dõi - Học sinh nhắc lại - Các nhóm dán tranh ảnh vào giấy khổ to - Các nhóm trưng bày sản phẩm Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 Cách tiến hành: Bước 1: Giáo viên hướng dẫn cách chơi - Một học sinh giáo viên đeo hình vẽ vật sống cạn sau lưng , em khơng biết gì, lớp điều biết rõ - Học sinh đeo hình vẽ đặt câu hỏi đúng/ sai để đốn xem Cả lớp trả lời sai Ví dụ: + Con có chân (hay có chân, hay khơng có chân) phải khơng? + Con nuôi nhà (hay sống hoang dại ) phải không? - Sau hỏi số câu hỏi, em học sinh phải đoán tên vật Bước 2: Giáo viên cho học sinh chơi thử Bước 3: Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi - Học sinh chơi theo nhóm để nhiều em tập đặt câu hỏi HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Mời học sinh nói tên nêu ích lợi số vật sống cạn - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem trước sau Năm học 2017 - 2018 - Học sinh theo dõi - Học sinh chơi thử - Học sinh chơi theo nhóm - Học sinh nêu - Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Giáo viên: 48 Tiểu học ... trồng lúa giỏi - Gọi học sinh phát biểu ý kiến - 2, 3 học sinh phát biểu - Kết luận: Vì ruộng hai anh em - Học sinh nghe Giáo viên: Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 Năm học 20 17 - 20 18 đào bới để... Mỗi học sinh kể đoạn - Chọn nhóm kể hay Giáo viên: - đến học sinh kể lại toàn Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 - Gọi học sinh kể toàn câu chuyện Năm học 20 17 - 20 18 câu chuyện - Cả lớp giáo. .. động học 25 Tiểu học Giáo án lớp 2D Tuần 28 Năm học 20 17 - 20 18 - Đàm thoại: Giáo viên hỏi học sinh việc - Học sinh trả lời nên không nên làm đến chơi nhà người khác để cư xử cho lịch - Học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 28 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 28 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan