0

Tuần 26 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

43 2,798 97

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/02/2018, 19:25

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 26 Thứ hai ngày tháng năm 2018 Tập đọc - Kể chuyện SỰ TÍCH LỄ HỘI CHỬ ĐỒNG TỬ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đúng: du ngoạn, nô nức, ẩn trốn, Chử Đồng Tử, làng Chử Xá, lệnh, - Đọc câu: Cả vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ, mở hội tưởng nhớ ông - Hiểu ND, ý nghĩa: Chữ Đồng Tử người có hiếu, chăm chỉ, có cơng lớn với dân, với nước.Nhân dân kính yêu ghi nhớ công ơn vợ chồng Chữ Đồng Tử Lễ hội tổ chức năm nhiều nơi bên sơng Hồng thể lòng biết ơn ( TLCH SGK) - KC: Kể lại đoạn câu chuyện Kĩ năng: - Hiểu từ ngữ: Du ngoạn, hóa lên trời, hiển linh, duyên trời, bàng hoàng, Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa truyện sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 1: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - HS hát bài: - Lớp hát - Gọi học sinh lên bảng đọc “Hội đua voi - Học sinh thực theo YC Tây Nguyên” Yêu cầu TLCH, nêu nội dung - Giáo viên giới thiệu mới: - Lắng nghe - Học sinh nhắc lại tên mở - Giáo viên ghi tựa lên bảng sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: du ngoạn, nô nức, ẩn trốn, Chử Đồng Tử, làng Chử Xá, lệnh, - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ : Du ngoạn, hóa lên trời, hiển linh, dun trời, bàng hồng, *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a.Giáo viên đọc mẫu toàn - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Cho học sinh quan sát tranh - HS quan sát tranh minh hoạ Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Chú ý cách đọc giọng nhẹ nhàng + Đoạn 1: nhịp đọc chậm, giọng trầm, + Đoạn2: nhanh hơn, nhấn giọng từ ngữ tả hoảng hốt Chử Đồng Tử, +Đoạn 3,4: giọng nghiêm trang, thể cảm xúc thành kính b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Luyện đọc từ khó: du ngoạn, nơ nức, ẩn trốn, Chử Đồng Tử, làng Chử Xá, lệnh, Chú ý phát âm đối tượng HS M1 c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Giải nghĩa từ: : Du ngoạn, hóa lên trời, hiển linh, dun trời, bàng hồng, - Luyện câu: + Cả vùng bờ bãi sông Hồng lại nô nức làm lễ,/ mở hội tưởng nhớ ông.// ( ) d Học sinh đọc đoạn nhóm *Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương nhóm g Đọc tồn - u cầu lớp đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, lớp) - Học sinh nối tiếp đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ luyện đọc câu khó + Đặt câu với từ: Du ngoạn,… +… - Học sinh hoạt động theo nhóm, luân phiên đọc đoạn - Các nhóm thi đọc - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Lắng nghe - Học sinh đọc cá nhân -HS tham gia thi đọc -Hs bình chọn bạn thể giọng đọc tốt -Lớp đọc đồng TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Hiểu ND, ý nghĩa: Chữ Đồng Tử người có hiếu, chăm chỉ, có cơng lớn với dân, với nước.Nhân dân kính u ghi nhớ cơng ơn vợ chồng Chữ Đồng Tử Lễ hội tổ chức năm nhiều nơi bên sông Hồng thể lòng biết ơn *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp *Việc 1:HS đọc đoạn + TLCH -> - Thực theoYC chia sẻ cặp đôi -> Vài HS chia sẻ -> thống ý kiến: *Việc 2: Đại diện HS đọc *Dự kiến nội dung chia sẻ: đoạn + TLCH -> chia sẻ KQ trước lớp - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn - Cả lớp đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi + Tìm chi tiết cho thấy cảnh nhà + Mẹ sớm, hai cha lại Chử Đồng Tử nghèo khó ? khố mặc chung - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn - Lớp đọc thầm đoạn câu chuyện Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Cuộc gặp gỡ kì lạ Tiên Dung Chử Đồng Tử diễn ? - Yêu cầu HS đọc thầm , đoạn + Chử Đồng Tử Tiên Dung giúp dân làm việc ? + Nhân dân ta làm để tỏ lòng biết ơn Chử Đồng Tử ? + Chử Đồng Tử thấy thuyền lớn cập vào bờ, hoảng hốt, - HS đọc thầm đoạn 3,4- TLCH: + Truyền cho dân cách trồng lúa, nuôi tằm, dệt vải + Nhân dân lập đền thờ nhiều nơi bên sông Hồng Hàng năm tưởng nhớ công lao ông - Nêu nội dung bài? *Nội dung: Chữ Đồng Tử người có hiếu, chăm chỉ, có cơng lớn với dân, với nước.Nhân dân kính yêu ghi nhớ công ơn vợ chồng Chữ Đồng Tử Lễ hội tổ chức năm nhiều nơi bên sông Hồng thể lòng biết ơn - GV nhận xét, tổng kết - HS ý nghe HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết - Biết đọc với giọng kể phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Nhóm- Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai (đoạn 1) - Hướng dẫn học sinh cách đọc nâng cao + Đọc đoạn văn: nhịp đọc chậm, giọng trầm, , giọng phù hợp với cảm xúc hướng khứ xa xưa gia cảnh nghèo khó Chử Đồng Tử + Nhà nghèo,/ mẹ sớm,/ hai cha + Vài HS đọc lại bài- Lớp theo dõi chàng có khố mặc chung.// - Học sinh lắng nghe Khi cha mất,/ chàng thương cha nên - HS đọc cá nhân -> chia sẻ nhóm quấn khố chơn cha,/ đành giọng kể chậm, bùi ngùi Nhấn giọng không // từ ngữ in đậm thể gia cảnh nghèo khó Chử Đồng Tử, lòng hiếu thảo chàng - Gọi vài nhóm đọc diễn cảm đoạn + HS đọc theo YC - Yêu cầu học sinh nhận xét - HS theo dõi, nhận xét cách đọc - Gọi vài học sinh đọc diễn cảm đoạn - HS thi đọc đoạn - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp lắng nghe, nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp -Bình chọn bạn đọc hay bình chọn học sinh đọc tốt Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc nâng cao: M3, M4 Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo gợi ý cho trước - HS +MN4 kể lại đựoc toàn câu chuyện Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp a.GV giúp HS hiểu yêu cầu tập *GV nêu nhiệm vụ: - Cho HS qua sát tranh minh họa - Gọi học sinh đọc câu hỏi gợi ý nhớ lại ND đoạn truyện đặt tên cho đoạn - HS quan sát tranh -HS đọc gợi ý kết hợp nội dung kể lại câu chuyện -> Đọc yêu cầu Cả lớp quan sát tranh minh họa đặt tên + Tranh : Cảnh nghèo khổ/ Tình cha con… + Tranh : Cuộc gặp gỡ kì lạ … + Tranh : Truyền nghề cho dân … + GV yêu cầu dựa theo tranh minh họa + Tranh : Tưởng nhớ / Uống nước nhớ kết hợp gợi ý với nội dung đoạn nguồn … truyện kể lại toàn câu chuyện * Hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh kết hợp tranh với gợi ý - Gợi ý học sinh nhìn tranh kết hợp với nội - Cả lớp quan sát tranh minh họa kết dung câu gợi ý sgk trang 66,67 để hợp gợi ý sgk trang 66,67 nội dung kể đoạn truyện đoạn để kể lại câu chuyện +Yêu cầu HS đọc gợi ý + HS đọc gợi ý + Đọc nội dung đoạn truyện + Đọc nội dung đoạn - GV nhận xét, nhắc HS kể theo -Lắng nghe ba cách - Học sinh kết hợp tranh minh họa tập kể +Cách 1: Kể đơn giản, ngắn gọn theo +HS kể chuyện cá nhân (Tự lựa chọn cách sát tranh minh họa kể ) +Cách 2: Kể có đầu có cuối khơng + HS kể nhóm -> chia sẻ cách kể kĩ văn chuyện +Cách 3: Kể sáng tạo *Tổ chức cho HS tập kể - Mời HS M4 kể mẫu - HS M4 kể mẫu theo tranh - Yêu cầu lớp lắng nghe nhận xét -Lắng nghe - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại cách kể b HD HS kể chuyện nhóm - HS kể chuyện nhóm (N4) - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm + HS (nhóm 5) kể nhóm - GV nhóm quan sát HS kể + HS nhóm chia sẻ, chuyện *Giúp đỡ đối tượng HS M1+M2 c Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp - HS tập kể trước lớp +Gọi đại diện nhóm lên thi kể chuyện theo đoạn - Đại diện số nhóm kể chuyện +Cả lớp GV nhận xét, tuyên dương HS kể hay - Các nhóm theo dõi, nhận xét Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu số em kể lại câu chuyện theo vai nhân vật - Đại diện nhóm thi kể chuyện trước -GV nhận xét, đánh giá lớp - > Lớp bình chọn người kể hay - HSM3+ M4 kể chuyện - Học sinh nhận xét, khen bạn HĐ tiếp nối: (5 phút) - Hãy nêu ND câu chuyện? - Về kể chuyện cho người thân nghe - Giáo viên chốt lại phần tiết học - Nhận xét tiết học - Dặn nhà học xem trước “Rước đèn ông sao” - Chử Đồng Tử người có hiếu, chăm chỉ, có cơng với dân, với nước - Lắng nghe - Lắng nghe thực Điều chỉnh: Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: -Biết cách sử dụng tiền Việt Nam với mệnh giá học - Biết cộng, trừ số với đơn vị đồng - Biết giải tốn có liên quan đến tiền tệ HS làm BT: 1,2 (a,b ),3,4 Kĩ năng: Phân biệt mệnh giá, màu sắc tờ tiền Thái độ: Sử dụng tiền mục đích; GD HS chăm học toán, II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Một số tờ giấy bạc loại III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) -Trò chơi bắn tên -Nội dung chơi học: Tiền Việt -HS tham gia chơi - Lớp theo dõi nam -Nhận xét, đánh giá + Lớp theo dõi nhận xét bạn -Lắng nghe -> Ghi vào - Kết nối nội dung học Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: Biết cách sử dụng tiền Việt Nam với mệnh giá học - Biết cộng, trừ số với đơn vị đồng - Biết giải tốn có liên quan đến tiền tệ HS làm BT: 1,2 (a,b ),3,4 * Cách tiến hành: a.Bài tập 1: Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập -2 HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - HS làm vào ghi - u cầu HS quan sát ví tiền, tìm - HS lên chia sẻ KQ trước lớp kết hiểu mệnh giá loại tiền có -Thống cách làm đáp án đúng: ví trả lời câu hỏi +Xác định số tiền triong ví +So sánh kết tìm *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn +Rý kết luận: Chiếc ví C nhiều tiền thành BT *GV củng cố cộng số với đơn vị đồng b Bài tập 2: Làm việc nhóm đơi – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS thực theo YC - HS quan sát hình vẽ làm -> GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng + HS làm nhóm- trao đổi KT kết M1 hoàn thành BT + HS thống KQ chung - GV lưu ý HS M1 + Đại diện HS chia sẻ trước lớp * GV củng cố trừ số với đơn vị * Dự kiến KQ đồng a Lấy tờ giấy bạc 2000đ, tờ giấy bạc 1000đ, tờ 500đ, tờ 100đ 3600đ b Lấy tờ giấy bạc 5000đ, tờ 2000đ, tờ 500 đ 7500 đ c Bài tập 3a Làm việc cá nhân – Cả lớp - HS nêu yêu cầu tập - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - Cả lớp quan sát hình vẽ tự làm - GV yêu cầu HS làm cá nhân - em nêu kết trước lớp, Cả lớp bổ +GV trợ giúp Hs hạn chế sung: +GV khuyến khích HS nêu cách lựa Dự kiến kết quả: chọn khác + Mai có đủ tiền mua kéo, thừa tiền để mua thước kẻ *GV kết luận + Nam đủ tiền mua thước kẻ, hộp sáp màu c Bài tập Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - GV chấm bài, đánh giá Năm học 2017 - 2018 - HS nêu yêu cầu tập -HS tự làm vào Dự kiến kết quả: Mẹ mua hết số tiền là: 67000 + 2300 = 9000 (đồng) Cô bán hàng phải trả lại số tiền là: 10 000 – 9000 = 1000 (đồng) Đ/S: 1000 đồng µBài tập PTNL: Bài tập 2c (M3+M4): -Yêu cầu học sinh làm báo cáo - HS nêu yêu cầu tập kết -HS tự làm vào - GV chốt đáp án -HS báo cáo KQ với GV Hoạt động tiếp nối (2 phút) - GV gọi Hs nêu lại ND học -Vài học sinh nhắc lại nội dung - Về nhà học chuẩn bị sau: Làm -Lắng nghe, thực quen với thống kê số liệu (T1) - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Đạo đức TÔN TRỌNG THƯ TỪ, TÀI SẢN CỦA NGƯỜI KHÁC I.MỤC TIÊU: Kiến thức: Giúp Học sinh hiểu + Thư từ, tài sản sở hữu riêng người Mỗi người có quyền giữ bí mật riêng Vì cần phải tơn trọng thư từ, tài sản người khác, không xâm phạm thư từ, tài sản người khác Thái độ: + Tôn trọng thư từ, tài sản người khác Hành vi: + Không xâm phạm, xem, sử dụng thư từ, tài sản người khác không đồng ý người II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - PP vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: + Bảng phụ, giấy Crôky, bút + Bảng từ, phiếu tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 HĐ khởi động: (5 phút) - Hát - Học sinh hát tập thể - Bài hát có nội dung gì? - HSTL - HS lắng nghe, - Kết nối với nội dung HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu - Thư từ, tài sản sở hữu riêng người Mỗi người có quyền giữ bí mật riêng Vì cần phải tơn trọng thư từ, tài sản người khác, không xâm phạm thư từ, tài sản người khác *Cách tiến hành: Việc 1: Sắm vai xử lý tình HĐ nhóm -> Chia sẻ trước lớp - Y.cầu nhóm thảo luận cách xử lý tình + Các nhóm thảo luận tìm cách xử lý cho tình huống, phân vai sau sắm vai thể cách xử lý + Tình huống: An Hạnh chơi ngồi tập diễn tình sân có bác đưa thư ghé qua nhờ bạn chuyển cho nhà bác Hải hàng xóm Hạnh nói với An: “A, thư anh Hùng học Đại học Hà Nội gửi Thư đề chữ khẩn cấp Hay bóc xem có chuyện khẩn cấp báo cho bác biết nhé! Nếu em An, em nói với Hạnh? Vì sao?” + u cầu 12 nhóm thể cách xử lý, + Các nhóm thể cách xử lý nhóm khác (nếu khơng đủ thời gian biểu diễn) tình huống, nhóm khác theo dõi nhận xét, bổ sung nêu lên cách giải nhóm + u cầu học sinh cho ý kiến *Dự kiến ý kiến chia sẻ: - Cách giải hay nhất? - Em thử đốn xem bác Hải nghĩ bạn  Bác Hải trách Hạnh xem thư bác mà chưa bác Hạnh bóc thư? cho phép bác cho Hạnh người tò mò - Đối với thư từ người khác phải  Với thư từ người khác không tự tiện xem, làm gì? =>GV kết luận: phải tơn trọng + Ở tình trên, An nên khun Hạnh khơng mở thư, phải đảm bảo bí mật thư từ người khác, nên cất chờ bác Hải đưa cho bác + Với thư từ người khác phải tơn trọng đảm bảo bí mật, giữ gìn, khơng xem trộm Việc 2: Việc làm hay sai Làm việc theo cặp-> Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu cặp học sinh thảo luận tình + Học sinh theo cặp thảo luận sau: Em nhận xét hai hành vi sau xem hành vi đúng, hành vi sai? Và giải thích sao? Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 đây, hành vi đúng, hành vi sai, sao? + Hành vi 1: Thấy bố công tác về, Hải liền  Sai, muốn sử dụng đồ đạc lục túi bố để tìm xem có q khơng? người khác phải hỏi xin phép đồng ý ta sử dụng + Hành vi 2: Sang nhà Lan chơi, mai thấy có  Đúng nhiều sách hay Lan muốn đọc hỏi Mai mượn + Yêu cầu mật số học sinh đại diện cho cặp + Các học sinh khác theo dõi, nhóm nêu ý kiến nhận xét, chia sẻ bổ sung => GV kết luận: Tài sản, đồ đạc người khác sở hữu riêng Chúng ta cần tôn trọng, không tự ý sử dụng, xâm phạm đến đồ đạc, tài sản người khác Phải tôn trọng tài sản thư từ người khác - Khuyến khích HS M1+ M2 chia sẻ *Việc 3: Trò chơi: “Nên hay khơng nên” Làm việc nhóm -> Cả lớp - + Đưa bảng liệt kê hành vi để học + Theo dõi hành vi mà giáo viên sinh theo dõi Yêu cầu em chia thành đội, nêu Chia nhóm, chọn người tiếp sức gắn bảng từ (có nội dung chơi, đội chơi tham gia tiếp hành vi giống bảng) vào hai cột “nên” sức hay “không nên” cho thích hợp  Nên làm Hỏi trước xin phép bật đài hay xem tivi Xem thư người khác người khơng  Khơng nên làm có Sử dụng đồ đạc người khác cần thiết  Không nên làm Nhận giúp đồ đ5c, thư từ cho người khác  Nên làm Hỏi trước, sử dụng sau  Không nên làm Đồ đạc người khác không cần quan tâm  Khơng nên làm giữ gìn Bố mẹ, anh chị xem thư em  Không nên làm Hỏi mượn cần giữ gìn bảo quản + Yêu cầu học sinh nhận xét, bổ sung, có ý  Nên làm + Lớp theo dõi nhận xét, chia sẻ kiến khác giải thích =>GV kết luận: Tài sản, thư từ người khác bổ sung nêu ý kiến khác dù trẻ em riêng nên cần phải tơn giải thích trọng Tơn trọng thư từ, tài sản phải hỏi mượn cần, sử dụng phép + bảo quản, giữ gìn dùng + Y/c học sinh kể lại vài việc em làm thể 34 học sinh kể lại theo ý tôn trọng tài sản người khác HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học Giáo viên: - Lắng nghe, thực Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Dặn HS nhà thực hành theo điều học - C.bị bài: Tôn trọng thư từ, tài sản người khác –Tiết Điều chỉnh: Thứ ba ngày tháng năm 2018 Tập đọc RƯỚC ĐÈN ÔNG SAO I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: -Đọc đúng: bập bùng trống ếch, mâm cỗ, suốt,nải chuối, - Biết ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ - Hiểu ND: Trẻ em Việt Nam thích cỗ trung thu đêm hội rước đèn.Trong vui ngày tết trung thu, em thêm yêu quý gắn bó với Kĩ năng: - Rèn kĩ đọc hiểu - Hiểu nghĩa từ khó bài: Chuối ngự 3.Thái độ: II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Tranh minh họa đọc SGK, tranh ảnh ngày hội trung thu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động: ( phút) - Lớp hát tập thể Chiếc đèn ông - Hát tập thể Chiếc đèn ông - TBHT điều hành +Gọi bạn lên bảng thi đọc “Sự tích - Thực theo YC: lễ hội Chử Đồng Tử ” Yêu cầu nêu nội +Ba HS lên bảng đọc TLCH + Lớp theo dõi, nhận xét, tuyên dương dung - HS lắng nghe - GV nhận xét chung -Quan sát, ghi vào - HS theo dõi SGK, quan sát tranh minh họa…ghi đầu lên bảng Hoạt động luyện đọc: ( 15 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn Giáo viên: 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Giáo viên đọc câu cho học sinh viết - Học sinh viết vào *Lưu ý đối tượng HS M1+ M2 về: - Tư ngồi; Cách cầm bút;Tốc độ viết; Lưu ý viết phụ âm phụ âm r/d/gi ên/ênh HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi lỗi bạn *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Hoạt động cặp đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Học sinh đổi chéo kiểm tra cho - Hướng dẫn học sinh chấm chữa - Học sinh sửa lỗi viết sai xuống cuối bút mực - Giáo viên chấm 7-10 nhận xét cách - Lắng nghe trình bày nội dung viết học sinh HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: - Làm BT2a *Cách tiến hành: Bài 2a: Trò chơi “ Tìm nhanh – viết đúng” - học sinh đọc yêu cầu - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Học sinh thi đua làm nhanh, - Tổ chức h/s thi đua viết -> Báo cáo *Dự kiến đáp án: a) Tìm viết tên vật, đồ vật: + rổ, rá, rựa, rùa, rắn, + Bắt đầu r: + dao, dây, dê, dế, + Bắt đầu d: +giừng, giá sách, giao mác, gián, + Bắt đầu gi: giun, - Chữa tuyên dương - GV tuyên dương bạn thắng µBài tập PTNL: -HS đọc nhẩm YC Bài tập 2b (M3+M4): + Học sinh tự làm vào BT -Yêu cầu học sinh làm báo cáo kết báo cáo với giáo viên - GV chốt đáp án HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Chọn số học sinh viết chữ sạch, đẹp, không mắc lỗi cho lớp xem - Nhận xét tiết học, tuyên dương em viết chữ đẹp, trình bày cẩn thận, tiến - Nhắc nhở HS mắc lỗi tả nhà viết lại -Xem trước sau: Ôn tập học kì II Giáo viên: 29 - Học sinh nêu - Quan sát, học tập - Lắng nghe -Lắng nghe, thực Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Điều chỉnh: _ Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết đọc, phân tích xử lí số liệu dãy bảng số liệu đơn giản Thực hành tập 1; 2; Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ phân tích số liệu Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, thích khám phá tốn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp,nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Bảng phụ kẻ bảng thống kê số liệu tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) -T/C Hái hoa dân chủ + Nội dung chơi T/C bảng số liệu -HS tham gia chơi thống kê (…) -Nhận xét, đánh giá + Lớp theo dõi nhận xét bạn -Tuyên dương - Tổng kết T/C -Lắng nghe -> Ghi vào - Kết nối nội dung học 3.Hoạt động thực hành: ( 28 phút) * Mục tiêu: -Biết đọc, phân tích xử lí số liệu dãy bảng số liệu đơn giản - HS vận dụng kiến thức học làm BT1,2,3 * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Bài tập 1: Làm việc lớp - Treo bảng phụ hỏi : - HS quan sát bảng thống kê trả lời: + Bảng nói ? + Bảng nói lên số liệu thóc thu hoạch năm gia đình chị Út + Ơ trống cột thứ hai ta phải điền + Ta phải điền thêm “ Số thóc gia đình ? chị Út thu hoạch năm“ + Năm 2001 gia đình chị Út thu hoạch + Thu hoạch 4200 kg ki lơ gam thóc? - u cầu học sinh tự làm - Dựa vào cột thứ em Giáo viên: 30 Trường Tiểu học: Giáo án lớp - Gọi em lên điền vào cột lại( chia sẻ nội dung trước lớp) - Giáo viên nhận xét đánh giá Bài tập 2: Làm việc cá nhân – Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân Năm học 2017 - 2018 lên điền chia sể cách làm để hoàn thành bảng số liệu - Cả lớp theo dõi nhận xét bạn -2 HS nêu yêu cầu tập - HS làm vào - Đại diện 2HS lên bảng gắn phiếu lớn - Chia sẻ KQ trước lớp kết -Thống cách làm đáp án đúng: *GV giúp HS M1 phân tích xử lí số a) Năm 2002 Na trồng nhiều liệu dãy bảng số liệu đơn năm 2000 số bạch đàn là: giản 2165 – 1745 = 420 ( cây) b) Năm 2003 Na trồng nhiều số bạch đàn thông là: 2540 + 2515 = 5055 (cây) Bài tập HĐ nhóm Kĩ thuật khăn trải bàn (N6) - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS thực theo ba bước kĩ thuật khăn trải bàn -> GV gợi ý cho HS nhóm đối tượng M1 hồn thành BT - GV lưu ý động viên số HS M1 tương tác, chia sẻ với nhóm * GV củng cố nhận biết giá trị số dãy µBài tập PTNL: Bài tập (M3+M4): -Yêu cầu học sinh làm báo cáo kết - GV chốt đáp án - HS nêu yêu cầu tập + HS làm cá nhân (góc phiếu cá nhân) + Hs thảo luận KQ, thống KQ ghi vào phần phiếu chung + Đại diện HS chia sẻ trước lớp +Các nhóm khác bổ sung Dự kiến giải: a) số b) 60 -HS đọc nhẩm YC + Học sinh tự làm vào BT báo cáo với giáo viên *Dự kiến đáp án: +Kể chuyện: Nhất->2; Nhì-> 1; Ba -> +Cờ vua: Nhất->1; Nhì-> 2; Ba -> Hoạt động tiếp nối (2 phút) -Nêu lại nội dung học? - HSTL - Về nhà học chuẩn bị sau: Ôn -Lắng nghe, thực tập, - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Giáo viên: 31 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Tập làm văn KỂ VỀ LỄ HỘI I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Bước đầu biết kể ngày hội theo gợi ý cho trước(BT1) - Làm BT(2) * Kĩ sống: Rèn cho HS Tư sáng tạo, làm nhóm Kĩ năng: Rèn cho học sinh kĩ nói, viết Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, nhóm 2 Đồ dùng dạy học: - Bảng lớp viết gợi ý tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Lớp hát “ ” -YC 2HS kể theo tranh tiết tập làm văn tuần 25 - Lớp hát tập thể - 2HS kể lại câu chuyện theo tranh - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Nhận xét - >Kết nối với nội dung bài, ghi tên lên bảng - Lắng nghe Kể lễ hội - HS mở SGK tập HĐ hình thành kiến thức: (12 phút) *Mục tiêu - Bước đầu biết kể ngày hội theo gợi ý cho trước (BT1) *Cách tiến hành Việc : Làm miệng Hoạt động cá nhân -> nhóm đơi-> lớp Bài 1: Kể ngày hội mà em biết (kể miệng) +1 HS đọc yêu cầu BT gợi ý kể SGK + Em chọn kể ngày hội nào? - 1số HS trả lời - GV lưu ý HS kể 1lễ hội Có thể kể - HS làm việc cá nhân-> chia sẻ ngày hội mà em biết qua ti vi, phim có cặp đơi -> chia sẻ trước lớp thể dựa vào gợi ý, kể theo trả lời câu hỏi: + HS M3 +M4 chia sẻ nội dung - Gv cần giúp HS hình dung quang cảnh (kể mẫu-theo gợi ý) HĐ ngày hội + HS nối tiếp thi kể - GV nhận xét cách kể Lưu ý: + M1+M2 kể nội dung YC Giáo viên: 32 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 HĐ thực hành: (18 phút) *Mục tiêu: Hs viết đoạn văn ngắn *Cách tiến hành Việc 2: Làm Hoạt động cá nhân -> lớp - GV gọi 1HS đọc lại yêu cầu SGK + GV nhắc HS : Chỉ viết điều em vừa kể trò vui ngày hội (gợi ýc) Viết thành đoạn văn liền mạch khoảng câu - Quan sát, giúp đỡ HS M1 hoàn thiện viết - Chấm bài, nhận xét - TBHT điều hành cho bạn chia sẻ nội dung - GV HS nhận xét bổ sung lời kể, diễn đạt - Bình chọn viết tốt - Giáo viên tuyên dương, khen ngợi *Lưu ý: Khuyến khích Hs M1 tham gia vào hoạt động chia sẻ * HĐ Tiếp nối: (2 phút) - Đánh giá kết học tập học sinh - Giáo viên nhận xét tiết học - Giáo viên giáo dục học sinh: (…) - Dặn học sinh nhà chuẩn bị sau: -1HS đọc yêu cầu tập: Viết đoạn văn (khoảng câu) kể trò vui ngày hội mà em biết (Hội có trò vui, ) - HS viết vào - 1số HS đọc viết - Hs nhận xét, chia sẻ, bổ sung -Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực Điều chỉnh: Thể dục ÔN TẬP NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN TRỊ CHƠI “HỒNG ANH - HỒNG YẾN” I.MỤC TIÊU Kiến thức Giúp học sinh: - Biết cách nhảy dây kiểu chụm chân thực cách so dây, chao dây, quay dây, động tác tiếp đất nhẹ nhàng, nhịp điệu - Biết cách thực thể dục phát triển chung với hoa cờ - Trò chơi “Hồng Anh-Hồng Yến” Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chăm tập luyệntuân thủ luật chơi Yêu thích luyện tập thể dục thể thao Giáo viên: 33 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 II ĐỊA ĐIỂM VÀPHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường vệ sinh sẽ, đảm bảo an toàn tập luyện - Phương tiện: Còi, em dây nhảy, kẻ sân cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I Phần mở đầu GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu học 1-2’ - lần Chạy chậm địa hình tự nhiên 1-2’ - lần Khởi động : Xoay khớp cổ tay, cẳng tay, đầu gối, vai, hông 1-2’ - lần Trò chơi “Chim bay cò bay” 1-2’ - lần II Phần Ôn thể dục phát triển chung với cờ 9-10’ - lần theo đội hình vòng tròn đồng tâm - Lần 1-2: GV điều khiển lớp tập - Lần 3-4: Cán điều khiển (TBTDTT điều hành) - Tổ chức thi biểu diễn thể dục phát triển chung với cờ + Lần lượt tổ lên biểu diễn thể dục với cờ GV nhận xét, tuyên dương Ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân - 6’ - GV chia tổ tập luyện tổ trưởng điều khiển, em nhảy em đếm sau đổi lại Trò chơi “Hồng anh - Hồng yến” - 6’ - GV nêu tên trò chơi, nêu lại cách chơi quy định chơi - Tổ chức cho lớp chơi Sau lần chơi đội bị phạt lò cò -> TB.TDTT điều hành cho bạn tham gia chơi -Tổng kết trò chơi III.Phần kết thúc Đi lại hít thở sâu (dang tay: hít vào, 1-2’ - lần bng tay: thở ra) GV HS hệ thống 1-2’ - lần GV nhận xét học 1-2’ - lần Về nhà ôn thể dục ôn nhảy dây kiểu chụm hai chân Giáo viên: 34 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Điều chỉnh: Thứ sáu ngày 10 tháng năm 2018 Toán ÔN TẬP- KIỂM TRA I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Củng cố, kiếm tra kiến thức học nửa đầu HKII - HS biết làm Thực theo yêu cầu Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ tính tốn Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tính xác trình làm II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp động não, quan sát, thực hành, - Kĩ thuật động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giấy kiểm tra.( hệ thống ngân hàng đề) III NỘI DUNG: ĐỀ ÔN TẬP - KIỂM TRA Phần I Khoanh vào chữ đặt trước kết đúng: Câu Số liền sau 7527 là: (0,5 điểm) A 7526 B.7517 C.7528 D.7538 Câu 2.Trong số 8372, 7852, 8285, 8373 số lớn là: (0,5 điểm) A.7852 B.8372 C.8373 D.8285 Câu 3.Trong năm, ngày 27 tháng ngày thứ năm, ngày tháng ngày: (1 điểm) A.Thứ tư B.Thứ năm C.Thứ sáu D.Thứ bảy Câu 4.Số góc vng hình bên là: (1 điểm) A.2 B.3 C.4 D.5 Câu 3m 5cm = … cm.Điền số thích hợp vào chỗ trống (1 điểm) Giáo viên: 35 Trường Tiểu học: Giáo án lớp A.7 Năm học 2017 - 2018 B.35 C.350 D.305 Phần II: Làm tập sau: Câu Đặt tính tính: 123 + 8799 1935 - 989 Câu 2: Tính giá trị biểu thức (1 điểm) a 2635 x + 7612 : 1298 x 5418 : b 4325 : + 1210 x Câu Một đội công nhân phải sửa quãng đường dài 1215m Đội sử 1/3 quãng đường Hỏi đội công nhân phải sửa mét đường nữa? HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ Phần I Khoanh vào chữ đặt trước kết đúng: Câu Số liền sau 7527 là: (1điểm) : C.7528 Câu 2.Trong số 8372, 7852, 8285, 8373 số lớn là: (1 điểm) C.8373 Câu 3.Trong năm, ngày 27 tháng ngày thứ năm, ngày tháng ngày:(1 điểm): D.Thứ bảy Câu 4.Số góc vng hình bên là: (1 điểm) : A.2 Câu 3m 5cm = … cm.Điền số thích hợp vào chỗ trống (1 điểm): D.305 Phần II: Làm tập sau: Câu 1.(2 điểm) Mỗi câu 0,5 điểm 123 + 8799 8922 1935 - 989 946 1298 x 9086 5418 01 602 18 Câu Tính giá trị biểu thức (1 điểm) Mỗi câu 0,5 điểm a 2635 x + 7612 : b 4325 : + 1210 x =5270 + 1903 =865 + 4840 =7173 =5705 Câu 3.( điểm) Số mét đường sửa là(0,5 điểm) 1215 : = 405 (m) (1 điểm) Số mét đường phải sửa là: (0,25 điểm) 1215 – 405 = 810 (m) (1điểm) Đáp số: 810 m đường ( 0,25) Giáo viên: 36 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Điều chỉnh: Thủ công LÀM LỌ HOA GẮN TƯỜNG (T.2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Làm lọ hoa gắn tường Các nếp gấp đều, thẳng, phẳng Lọ hoa tương đối cân đối - HS khéo tay: Làm lọ hoa gắn tường Các nếp gấp đều, thẳng, phẳng Lọ hoa cân đối 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ gấp giấy cách đều, cắt, dán hoa, 3.Thái độ: Giáo dục học sinh thích cắt, dán chữ Có ý thức giữ vệ sinh lớp học II - CHUẨN BỊ Phương pháp: - PP Quan sát, PP làm mẫu, PP thảo luận nhóm, PP thực hành - Luyện tập, Đồ dùng: - Mẫu lọ hoa gắn tường làm giấy thủ công dán tờ bìa - Tranh quy trình làm lọ hoa gắn tường - Giấy thủ cơng, tờ bìa khổ A4, kéo thủ công, hồ dán, bút màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động( phút) - Hát bài: Năm ngón tay ngoan -Hát tập thể - HS lên nêu quy trình làm lọ hoa gắn -HS nêu: Bước 1: Gấp phần giấy làm đế lọ hoa tường? gấp nếp gấp cách Bước : Tách phần gấp đế lọ hoa khỏi nếp gấp làm thân lọ hoa Bước : Làm thành lọ hoa gắn tường -HS nhận xét - GV kiểm tra chuẩn bị HS -> Kiểm tra ĐDHT - GV, N xét -> Kết nối nội dung - Ghi vào học Làm lọ hoa gắn tường (T2) 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) * Mục tiêu: - Làm lọ hoa gắn tường Các nếp gấp đều, thẳng, phẳng Lọ hoa tương đối cân đối - HS khéo tay: Làm lọ hoa gắn tường Các nếp gấp đều, thẳng, phẳng Lọ hoa cân đối *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân- Cả lớp *Việc 1: HD HS quy trình làm lọ hoa gắn tường Giáo viên: 37 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 trang trí - GV sử dụng tranh quy trình làm lọ hoa để hệ thống - Theo dõi lại bước làm lọ hoa gắn tường - HS tương tác, chia sẻ-> - Cho HS nhắc lại thao tác nhắc lại bước làm lọ hoa gắn tường cách *Việc :Thực hành gấp giấy Hoạt động cá nhân - Yêu cầu HS thực hành giấy thủ công - HS thực hành theo nhóm - GV uốn nắn, quan sát, giúp đỡ em lúng cá nhân túng - HS cắt, dán bơng hoa có cành, để cắm trang trí vào lọ hoa Học sinh khéo tay: +Làm lọ hoa gắn tường Các nếp gấp đều, thẳng, phẳng Lọ hoa cân đối + Có thể trang trí lọ hoa đẹp *Việc 3: Trưng bày sản phẩm - Yêu cầu HS dặt sản phẩm lên bàn - HS trưng bày sản phẩm - GV đánh giá sản phẩm thực hành HS khen ngợi để khuyến khích em làm sản phẩm đẹp - GV đánh giá kết học tập HS Việc 4: Đánh giá sản phẩm - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - Cho học sinh đánh giá, nhận xét sản phẩm - Đánh giá sản phẩm cá nhân -Bình chon HS có sản - Giáo viên chấm số học sinh làm xong phẩm đẹp, sáng tạo, trước -TBHT cho bạn bình chon sản phẩm đẹp -Giáo viên nhận xét, đánh giá sản phẩm thực hành học sinh GD HS vệ sinh môi trường Hoạt động kết nối (2 phút): - Giáo viên củng cố lại + Cho học sinh nhắc lại quy trình làm lọ hoa gắn -Học sinh nhắc lại tường - GV nhận xét chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học -Lắng nghe tập, kết thực hành HS - Dặn dò HS học sau mang giấy thủ công, giấy - Ghi nhớ thực nháp, bút màu, kéo thủ công để học “Làm đồng hồ để bàn” -Nhận xét tiết học: Tuyên dương, nhắc nhở Giáo viên: 38 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Điều chỉnh: _ Tự nhiên Xã hội CÁ I MỤC TIÊU: Kiến thức: Sau học, HS biết: - Chỉ nói tên phận thể cá quan sát - Nêu ích lợi cá 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ nhận biết phận thể cá 3.Thái độ: bảo vệ môi trường sống cá; tuyên truyền người không đánh bắt bừa bãi, phát triển nghề nuôi cá, sử dụng cá hợp lí II CHUẨN BỊ: Phương pháp: - PP Phát giải vấn đề; Thảo luận nhóm,… Đồ dùng: Các hình trang 100, 101 SGK, sưu tầm tranh ảnh việc nuôi, đánh bắt chế biến cá III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy 1.Hoạt động khởi động (3 phút) Hoạt động học - Lớp hát (…) - Hát tập thể -HSTLCH: - GV gọi HS trả lời số câu hỏi sau: +Tôm, cua sống đâu ? +Kể tên số lồi vật thuộc họ tơm +Kể tên số loài vật thuộc họ cua +Nêu ích lợi tôm cua -Mở SGK, ghi - Kết nối nội dung học 2.Hoạt động thực hành (30 phút) * Mục tiêu: - Chỉ nói tên phận thể cá quan sát - Nêu ích lợi cá * Cách tiến hành *Việc 1: Quan sát thảo luận -Giáo viên giao nhiệm vụ yêu cầu -Lắng nghe nhiệm vụ thực nhóm học sinh quan sát hình ảnh cá SGK trang 100, 101 tranh ảnh cá sưu tầm được, thảo luận trả lời câu hỏi theo gợi : -Giáo viên giao nhiệm vụ cho nhóm -Nhóm trưởng điều khiển bạn lần Giáo viên: 39 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 trưởng điều khiển bạn quan lượt quan sát sát giới thiệu +Học sinh cá nhân -> thảo luận nhóm -và ghi kết giấy -TBHT điều hành -GV yêu cầu HS trình bày kết thảo +Đại diện nhóm trình bày kết luận thảo luận nhóm +Các nhóm khác nghe bổ sung + Chỉ nói tên cá có hình *Dự kiến số ND bài: + Bên thể cá +…vẩy,… thường có bảo vệ? +Bên thể chúng có xương sống +Bên thể chúng có xương khơng? sống +Cá sống đâu? +Chúng thở di chuyển +Cá sống nước ? +Chúng thở mang, … -Giáo viên giảng thêm: Màu sắc, hình =>Cả lớp rút đặc điểm chung dáng cá đa dạng ; có cá màu sắc sặc sỡ cá loài cá cảnh cá vàng ; có lồi có màu trắng bạc cá mè, loài -Lắng nghe ghi nhớ cá biển thường có màu xanh lục pha đen ; cá, sống cá thường sẫm, màu phần bụng ngả dần sang màu trắng Có tròn cá vàng ; có dài cá chuối, lươn ; có trơng trám cá chim ; có trơng giống diều cá đuối ; có cá bé có lại to cá mập, cá voi, cá heo,… Có có vây cứng cá mập, rơ phi, cá ngừ, cá chuối ; có có vây lại mềm cá vàng, cá đuối ; loài cá nước thường có vẩy, cá lồi cá biển thường có da trơn, khơng vảy ; mồm cá có nhỏ, có mồm lại to nhiều cá mập  Kết luận: Cá động vật có xương sống, sống nước, thở mang Cơ thể chúng thường có vảy bao phủ, có vây Việc 2: Thảo luận - Giáo viên yêu cầu nhóm học sinh thảo luận trả lời câu hỏi theo gợi ý: + Kể tên số cá sống nước +Học sinh thảo luận nhóm ghi kết phiếu HT -> chia sẻ-> thống nước mặn mà em biết KQ nhóm-Nhóm trưởng + Nêu ích lợi cá + Giới thiệu hoạt động nuôi, đánh điều khiển Mỗi bạn quan sátbắt hay chế biến cá mà em biết > chia sẻ ý kiến -GV yêu cầu đại diện nhóm trình bày Giáo viên: 40 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 kết thảo luận nhóm - Gv nhận xét, khen nhóm làm việc tốt, sáng tạo * Lưu ý: Quan sát theo dõi, trợ giúp đối tượng M1+ M2 hoàn thành YC học  Kết luận: +Phần lớn loài cá sử dụng làm thức ăn Cá thức ăn ngon bổ, chứa nhiều chất đạm cần cho thể người +Ở nước ta có nhiều sơng, hồ biển môi trường thuận tiện để nuôi trồng đánh bắt cá Hiện nay, nghề nuôi cá phát triển cá trở thành mặt hàng xuất nước ta -GV: Chúng ta cần làm để bảo vệ cá ? -Giáo viên giáo dục tư tưởng: Để bảo vệ cá, cần bảo vệ môi trường sống, không đánh bắt bừa bãi, phát triển nghề nuôi cá, sử dụng cá hợp lí 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND - Nhận xét tiết học, khen ngợi hs có ý thức tích cực xây dựng - Chuẩn bị : Chim +Học sinh trình bày kết thảo luận + Các nhóm khác nghe bổ sung -Học sinh trả lời theo suy nghĩ -HS nêu -Lắng nghe, thực Điều chỉnh: _ Sinh hoạt I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn hoạt động giáo dục - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực an tồn giao thơng đường - Tiếp tục phát động phong trào thi đua học tốt- chuẩn bị chu đáo II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung Giáo viên: 41 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca “Lớp đoàn kết” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên - CT HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: + LĐVS: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, chuẩn bị học làm trước đến lớp, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt - Rèn chữ viết loại ý tả, luyện chữ đẹp, Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 42 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 43 Trường Tiểu học: ... động lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả, đọc - Học sinh lắng nghe chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh đọc đoạn (Từ Sau Giáo viên: 13 Trường Tiểu học: Giáo. .. lớp kết -Thống cách làm đáp án *Dự kiến KQ: + Lớp 3C trồng nhiều + Lớp 3B trồng + Hai lớp 3A 3C trồng ( ) µBài tập PTNL: Bài tập (M3+M4): -Yêu cầu học sinh làm báo cáo -HS đọc nhẩm YC + Học sinh. .. học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Hướng dẫn học sinh chấm chữa - Học sinh sửa lỗi viết sai xuống cuối bút mực - Giáo viên chấm 5-7 nhận xét cách trình - Lắng nghe bày nội dung viết học sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 26 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, , Hoạt động khởi động (3 phút), III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Từ khóa liên quan