0

Tuần 26 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

47 2,249 100
  • Tuần 26 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2018, 11:07

Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 TUẦN 26 Thứ hai, ngày 26 tháng năm 2018 Tập đọc THẮNG BIỂN (Chu Văn) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Biết đọc diễn cảm đoạn với giọng sôi nổi, bước đầu biết nhấn giọng từ ngữ gợi tả -Kĩ năng: Hiểu ND: Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí thắng người đấu tranh chống thiên tai, bảo vệ đê, giữ gìn sống bình yên (trả lời câu hỏi 2, 3, SGK) - HS khá, giỏi trả lời CH1 (SGK) -Thái độ: GD học sinh tích cực, tự giác học tập *KNS: Giao tiếp: thể cảm thơng Ra định, ứng phó Đảm nhận trách nhiệm II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Tranh minh hoạ đọc SGK III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp q bí mật + Những hình ảnh thơ nói lên tinh thần dũng cảm lòng hăng hái chiến sĩ lái xe? + Em nêu ý nghĩa thơ HOẠT ĐỘNG HỌC + Hs hát tahm gia trò chơi * Đó hình ảnh: + Bom giật, bom rung, kính vỡ + Ung dung buồng lái ta ngồi … * Bài thơ ca ngợi tinh thần dũng cảm, lạc quan chiến sĩ lái xe năm tháng chống Mĩ cứu nước TBHT củng cố trò chơi - GV nhận xét, khen/ động viên 2.Hoạt động luyện đọc:(8-10p) * Mục tiêu Biết đọc diễn cảm - HS lắng nghe đoạn với giọng sôi nổi, bước đầu biết nhấn giọng từ ngữ gợi tả * Cách tiến hành: Hoạt động lớp a Giới thiệu bài: Cuộc đấu tranh chống thiên tai gay gắt liệt … Với lòng dũng cảm, lòng tâm người chinh phục thiên nhiên Bài tập đọc Thắng biển hôm em học Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A minh chứng cho lòng dũng cảm người vật lộn với bão dữ, cứu quãng đê b HĐ1: Luyện đọc GV HS đọc mẫu hướng dẫn chia đoạn: đoạn + Đoạn 1: Từ đầu … nhỏ bé + Đoạn 2: Tiếp theo … chống giữ + Đoạn 3: Còn lại - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần - GV gọi HS nêu từ khó HD luyện đọc từ khó Kết hợp hướng dẫn đọc câu văn dài khó - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần - GV giải nghĩa số từ khó - Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp – thi đọc - Gọi HS đọc toàn - GV đọc diễn cảm *Cần đọc với giọng chậm rãi đoạn - Đoạn 2: Đọc với giọng gấp gáp Cần nhấn giọng từ ngữ gợi tả, từ tượng thanh, hình ảnh so sánh nhân hố * Lưu ý giúp đỡ hs M1 đọc lưu loát Hoạt động tìm hiểu bài: (8-10p) * Mục tiêu: Hiểu ND: Ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí thắng người đấu tranh chống thiên tai, bảo vệ đê, giữ gìn sống bình yên (trả lời câu hỏi 2, 3, SGK) * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân Chia sẻ cặp đôi - Chia sẻ trước lớp + Cuộc chiến đấu người với bão biển miêu tả theo trình tự nào? + Tìm từ ngữ, hình ảnh nói lên đe doạ bão biển đoạn 1? + Cuộc công dội bão biển miêu tả đoạn 2? Giáo viên Năm học 2017 - 2018 - Tiếp nối đọc đoạn lần - HS luyện đọc từ, câu khó - Tiếp nối đọc đoạn lần - HS đọc giải - Luyện đọc theo cặp – thi đọc - HS đọc toàn - Đọc thầm đoạn để trả lời câu hỏi : - Cuộc chiến đấu miêu tả theo trình tự: Biển đe doạ (Đ1); Biển công (Đ2); Người thắng biển (Đ3) - Những từ ngữ, hình ảnh là: “Gió bắt đầu mạnh”; “nước biển dữ, biển … nhỏ bé” - HS đọc thầm Đ2 - Cuộc công miêu tả sinh động Cơn bão có sức phá huỷ tưởng khơng cản nổi: “như đàn cá voi … rào rào” Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 - Cuộc chiến đấu diễn dội, ác liệt: “Một bên biển, gió … chống giữ” +Trong Đ1+ Đ2, tác giả sử dụng biện - Tác giả sử dụng biện pháp so sánh pháp nghệ thuật để miêu tả hình ảnh biện pháp nhân hố biển cả? + Các biện pháp nghệ thuật có tác - Có tác dụng tạo nên hình ảnh rõ nét, dụng gì? sinh động, gây ấn tượng mạnh mẽ - HS đọc thầm đoạn + Những từ ngữ, hình ảnh thể - Những từ ngữ, hình ảnh là: “Hơn hai lòng dũng cảm sức mạnh chiến chục niên người vác vác thắng người trước bão củi … sống lại” biển? +Hãy nêu ý nghĩa Ý nghĩa: Bài văn ca ngợi lòng dũng cảm, ý chí thắng người đấu tranh chống thiên tai, * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 trả lời bảo vệ đê biển câu hỏi tìm hiểu bài.Hs M3+M4 trả lời câu hỏi nêu nội dung đoạn, * KL: HĐ Luyện đọc diễn cảm: (8-10p) * Mục tiêu: HS biết đọc diễn cảm đoạn với giọng phù hợp * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - Cả lớp -Gọi HS đọc tiếp nối đoạn toàn bài, - HS đọc toàn lớp theo dõi, nêu giọng đọc - Hướng dẫn lớp luyện đọc diễn cảm đoạn tiêu biểu bài: đoạn + Đọc mẫu đoạn văn + HS theo dõi, xác định cách đọc hay +Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm + Luyện đọc theo nhóm đơi + Gọi vài em nhóm thi đọc diễn cảm + Vài em thi đọc diễn cảm trước lớp trước lớp, lớp theo dõi, bình chọn + Bình chọn bạn đọc hay nhóm đọc hay - Nhận xét, khen/động viên * Lưu ý hs M3+M4 đọc diễn cảm toàn Hoạt động tiếp nối: (3p - HS học Chuẩn bị “Ga – vrốt chiến luỹ” - Nhận xét tiết học - Dặn HS nhà đọc trước TĐ tới Điều chỉnh: Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 Toán LUYỆN TẬP (tr 136) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Thực phép chia hai phân số -Kĩ năng: Biết tìm thành phần chưa biết phép nhân, phép chia phân số *BT cần làm: Bài 1, KK HS khiếu hoàn thành tất tập -Thái độ: GD học sinh tích cực, tự giác học tập II CHUẨN BỊ Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, lớp, Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Bắn tên - HS lên bảng làm lại HOẠT ĐỘNG HỌC - HS lên bảng thực yêu cầu - HS lớp theo dõi để chia sẻ, nhận xét bạn - GV nhận xét, khen/ động viên HĐ thực hành: (29p) * Mục tiêu: Thực phép chia hai phân số Biết tìm thành phần chưa biết phép nhân, phép chia phân số.Bài tập cần làm: bài1, KK HS khiếu hoàn thành tất tập * Cách tiến hành: cá nhân,nhóm, lớp Bài 1: Rút gọn tính - HS làm cá nhân, HS làm bảng - GV gọi HS đọc xác định yêu cầu lớn tập Đ/a: 3 12 : =  = = ; 5 15 10 20 : =  = = 10 15 9 36 : =  = = 8 24 1 2 : =  = = 4 1 6 : =  = = ; 8 - HS chia sẻ, nhận xét, chữa Giáo viên Trường Tiểu học ; Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 1 10 10 - GV nhận xét, chốt đáp án : =  = =2 10 5 - Củng cố cách nhân, chia phân số Bài - GV gọi HS đọc xác định yêu cầu - HS làm cá nhân,2 HS làm bảng lớn Đ/a: tập a x= b 1 :x= * Chú ý: HS viết phép tính kết 1 cuối x, không viết x= : x= : bước trung gian 20 - HS chia sẻ, nhận xét, chữa x= x= 21 - GV nhận xét, chốt đáp án * KL: Củng cố cách tìm thừa số chưa biết, tìm số bị chia * Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 hoàn thành tập * Nếu HS làm xong trước - Thực theo hướng dẫn GV tiếp tục làm 3, sau nêu cách Đ/a: Bài 3: làm GV nhận xét x3 x7 1 b) x  1 a) x  3x2 1x c) x  1 2 x1 7 x4 Bài 4: Độ dài đáy hình bình hành là: 2 : 1(m) 5 Đáp số: 1m Hoạt động tiếp nối:(3p) - Khi biết tích thừa số, muốn - Hs trả lời tìm thừa số chưa biết ta làm nào? - GV tổng kết học - HS nhà chuẩn bị sau Điều chỉnh: Thứ ba, ngày 27 tháng năm 2018 Chính tả (Nghe – viết: ) THẮNG BIỂN I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nghe-viết CT; trình bày đoạn văn trích -Kĩ năng: Làm BT CT phương ngữ (2) a, BT GV soạn -Thái độ: GD học sinh tích cực, tự giác học tập * BVMT: Lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết chống lại nguy hiểm thiên nhiên gây để bảo vệ sống người II CHUẨN BỊ: Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HĐ Khởi động:(5p) TBHT điều khiển bạn chơi trò chơi: Rung bảng vàng - TBHT đọc: Cái rổ, sợi dây, gió thổi, lênh khênh, trời, … -TBHT củng cố trò chơi GV nhận xét, khen/ động viên Hoạt động chuẩn bị viết tả: (7p) * Mục tiêu: HS hiểu nội dung tả viết số từ khó * Cách tiến hành: HĐ lớp HĐ1 Nghe – viết: Thắng biển a Hướng dẫn tả - Cho HS đọc đoạn 1+ Thắng biển - GV yêu cầu nhắc lại nội dung đoạn 1+ - Luyện viết từ khó: GV đọc cho HS viết * KL: HĐ Viết tả: (12p) * Mục tiêu: Nghe-viết CT; trình bày đoạn văn trích * Cách tiến hành: HĐ cá nhân + GV đọc cho HS viết - GV theo dõi nhắc nhở, giúp đỡ HS M1+M2 * KL: HĐ Đánh giá nhận xét bài: (5p) * Mục tiêu: Giúp hs tự đánh giá viết bạn * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - HĐ cặp đơi + GV đọc cho HS sốt - Đọc tồn cho HS sốt lỗi Giáo viên HOẠT ĐỘNG HỌC - HS lớp viết vào bảng - HS đọc, lớp theo dõi SGK - Sự đe doạ bão biển với đê - HS luyện viết từ lan rộng, vật lộn, dội, điên cuồng, … - HS viết tả - HS tự soát lỗi - HS đổi cho để chữa lỗi, ghi lỗi Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 * Giúp đỡ hs M1 nhận lỗi viết chưa xuống dòng: Sửa lỗi + Thu chữa nhận xét (sửa - HS thu lỗi sai bản) * KL: HĐ Làm tập tả: (8p) * Mục tiêu: Làm BT CT phương ngữ (2) a (hoặc BT GV soạn) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân chia sẻ cặp đôi - báo cáo trước lớp * Bài tập 2a: - Cho HS đọc yêu cầu BT 2a - Thực theo HD GV - HS thảo luận cặp đôi làm Đ/a: - HS chữa hình thức thi tiếp Cần điền âm đầu l, n, sức sau: lại – lồ – lửa – nõn – nến – lóng - GV nhận xét chốt lại lời giải lánh – lung linh – nắng – lũ lũ – lên *Lưu ý: Hs M1+M2 điền từ lượn Hs M3+M4 phải luyện phát âm từ Hoạt động tiếp nối:(3p) - Yêu cầu HS nhà tìm viết vào từ n, từ l - Dặn HS học Chuẩn bị “ Nhớ – viết: Bài thơ tiểu …” - GV nhận xét tiết học Điều chỉnh: Luyện từ câu LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀ GÌ? I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nhận biết câu kể Ai gì? đoạn văn, nêu tác dụng câu kể tìm (BT1); biết xác định CN, VN câu kể Ai gì? tìm (BT2); viết đoạn văn ngắn có dùng câu kể Ai gì? (BT3) - Kĩ năng: HS khá, giỏi viết đoạn văn câu theo yêu cầu BT3 - Thái độ: GD học sinh tính tích cực, tự giác học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, luyện tập - thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, nhóm Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ tờ giấy viết lời giải BT1 Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 - bảng giấy, câu viết câu kể Ai gì? BT1 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động:(5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp q bí mật + BẠn tìm từ nghĩa với từ - HS tham gia trò chơi dũng cảm (4 bạn tiếp nối tìm khoảng 4-5 từ) TBHT củng cố trò chơi - GV nhận xét, khen/ động viên Hoạt động thực hành:(28p) * Mục tiêu Nhận biết câu kể Ai gì? đoạn văn, nêu tác dụng câu kể tìm (BT1); biết xác định CN, VN câu kể Ai gì? tìm (BT2); viết đoạn văn ngắn có dùng câu kể Ai gì? (BT3) * Cách tiến hành:Hoạt động nhóm Bài tập 1, 2: Cho HS đọc yêu cầu BT - HS đọc yêu cầu BT - YC HS thảo luận nhóm làm tập Đ/a: a) Nguyễn Tri Phương / người Thừa Thiên (Câu giới thiệu) Cả hai ông /đều người Hà Nội.(Câu nêu nhận định) b) Ông Năm / dân ngụ cư làng này.(Câu giới thiệu) - Gọi đại diện nhóm chia sẻ c) Cần trục / cánh tay kì diệu câu hỏi, nhóm khác theo dõi, nhận cơng nhân.(Câu nêu nhận định.) xét, bổ sung - Lớp nhận xét - GV nhận xét, chốt lại lời giải - HS đọc, lớp lắng nghe * Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 hoàn thành tập Bài tập 3: + Các em cần tưởng tượng tình - HS đọc yêu cầu BT xảy Đầu tiên đến gia đình, em - HS thảo luận nhóm 6, viết lời giới thiệu phải chào hỏi, phải nói lí em đóng vai tình thăm nhà Sau giới thiệu - Một vài nhóm lên đóng vai giới thiệu, bạn nhóm Lời giới thiệu rõ câu kể Ai gì? đoạn có câu kể Ai gì? văn - Cho HS làm mẫu VD: Khi đến, Hà nằm nhà, bố mẹ Hà mở cửa đón chúng Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 Chúng lễ phép chào hai bác Thay mặt nhóm, tơi nói với hai bác: - Cho HS trình bày trước lớp hình - Thưa hai bác, hôm nghe tin bạn Hà thức HS đóng vai bị ốm, chúng cháu đến thăm Hà Cháu - GV nhận xét, khen HS xin giới thiệu với hai bác (chỉ nhóm giới thiệu hay vào bạn) Đây bạn Dũng Bạn Dũng lớp trưởng lớp cháu Đây bạn Hoa Hoa học sinh giỏicủa lớp Còn cháu bạn thân Hà Cháu tên Lan *Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 mạnh dạn, tự tin thể tình Hoạt động tiếp nốí:(5p) - GV củng cố học - Yêu cầu HS viết đoạn giới thiệu chưa đạt nhà viết lại vào - GV nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Toán LUYỆN TẬP (tr 137) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Thực phép chia hai phân số, chia số tự nhiên cho phân số -Kĩ năng: BT cần làm: Bài 1, KK HS khiếu hoàn thành tất tập -Thái độ: GD học sinh tích cực, tự giác học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Hình thức dạy học lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Hộp quà bí mật + Để thực phép chia phân số ta làm - HS lớp tham gia trò chơi nhu nào? + Bạn nêu kết phép tính sau: :  Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 :  TBHT củng cố trò chơi mời gv vào lớp - GV nhận xét, khen/ động viên HĐ thực hành:(29p) * Mục tiêu: Thực phép chia hai phân số, chia số tự nhiên cho phân số -Kĩ năng: BT cần làm: Bài 1, KK HS khiếu hoàn thành tất tập * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp Bài 1: Tính rút gọn: - Gọi HS đọc xác định yêu cầu - Thực theo YC GV tập - HS tự làm vào vở, HS làm bảng - Chú ý HS: sau tính cần rút gọn lớn phân số phân số tối giản Đ/á: - GV gọi HS chia sẻ, nhận xét, chữa - GV chốt đáp án Bài 2: - GV viết đề mẫu lên bảng yêu cầu HS: Hãy viết thành phân số, sau thực phép tính - HS chia sẻ -GV sau giới thiệu cách viết tắt SGK trình bày - GV yêu cầu HS áp dụng mẫu để làm * Lưu ý: Giúp đỡ hs M1+M2 10 :  x   7 24 12 12 :  x   8 72 8 56 14 :  x    12 12 48 12 15 40 :  x   8 15 120 ; -HS thực chia sẻ mẫu Sau thực theo nhóm M: : 3 = : =  = 4 3 - HS lớp nghe giảng - HS làm vào 7 21 = = b) : 5 3 12 = = 12 1 6 30 c) : = = = 30 1 a) : * Nếu HS làm xong trước - Thực theo YC GV tiếp tục làm 3,4 Sau nêu Đ/á: cách làm GV nhận xét Bài 3: VD a) Cách = 1: 1 8 (  ) x (  ) x  x   15 15 15 30 15 Giáo viên 10 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 Đo đánh dấu mức nước Sau đặt lọ nước vào cốc nước nóng, nước lạnh, sau lần đặt phải đo ghi lại xem mức nước lọ có thay đổi khơng - Gọi HS trình bày Các nhóm khác bổ sung có kết khác nghiệm + Báo cáo kết - Kết thí nghiệm: Mức nước sau đặt lọ vào nước nóng tăng lên, mức nước sau đặt lọ vào nước nguội giảm so với mực nước đánh dấu ban đầu - Hướng dẫn HS dùng nhiệt kế để làm thí - Tiến hành làm thí nghiệm nhóm nghiệm: Đọc, ghi lại mức chất lỏng theo hướng dẫn GV bầu nhiệt kế Nhúng bầu nhiệt kế vào nước ấm, ghi lại cột chất lỏng ống Sau lại nhúng bầu nhiệt kế vào nước lạnh, đo gho lại mức chất lỏng ống - Kết làm thí nghiệm: Khi nhúng - Gọi HS trình bày kết thí nghiệm bầu nhiệt kế vào nước ấm, mực chất lỏng tăng lên nhúng bầu nhiệt kế vào nước lạnh mực chất lỏng giảm + Em có nhận xét thay đổi mức + Mức chất lỏng ống nhiệt kế chất lỏng ống nhiệt kế? thay đổi ta nhúng bầu nhiệt kế vào nước có nhiệt độ khác + Hãy giải thích mức chất lỏng + Khi dùng nhiệt kế để đo vật nóng ống nhiệt kế thay đổi ta nhúng lạnh khác mức chất lỏng nhiệt kế vào vật nóng lạnh khác ống nhiệt kế thay đổi khác nhau? chất lỏng ống nhiệt kế nở nhiệt độ cao, co lại nhiệt độ thấp + Chất lỏng thay đổi + Chất lỏng nở nóng lên co lại nóng lên lạnh đi? lạnh + Dựa vào mực chất lỏng bầu + Dựa vào mực chất lỏng bầu nhiệt kế ta thấy điều gì? nhiệt kế ta biết nhiệt độ vật - Kết luận: Khi dùng nhiệt kế đo vật nóng, lạnh khác nhau, chất lỏng - Lắng nghe ống nở hay co lại khác nên mực chất lỏng ống nhiệt kế khác Vật nóng, mực chất lỏng ống nhiệt kế cao Dựa vào mực chất lỏng này, ta biết nhiệt độ vật HĐ thực hành:(13p) * Mục tiêu: Nhận biết vật gần vật nóng thu nhiệt nên nóng lên; vật gần vật lạnh toả nhiệt nên Giáo viên 33 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 lạnh * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp HĐ 3: Những ứng dụng thực tế: + Tại đun nước, không nên đổ đầy nước vào ấm? + Tại sốt người ta lại dùng túi nước đá chườm lên trán? - Thảo luận cặp đôi trình bày: + Khi đun nước khơng nên đổ đầy nước vào ấm nước nhiệt độ cao nở Nếu nước đầy ấm tràn ngồi gây bỏng hay tắt bếp, chập điện + Khi bị sốt, nhiệt độ thể 370C, gây nguy hiểm đến tính mạng Muốn giảm nhiệt độ thể ta dùng túi nước đá chườm lên trán Túi nước đá truyền nhiệt sang thể, làm giảm nhiệt độ thể + Rót nước vào cốc cho đá vào + Rót nước vào cốc sau đặt cốc vào chậu nước lạnh + Khi trời nắng nhà nước sơi phích, em làm để có nước nguội uống nhanh? 4.Hoạt động tiếp nối: (3p) - Lưu ý: Khi nhiệt độ tăng từ 00C đến 40C nước co lại mà không nở - Dặn HS nhà học thuộc mục Bạn cần biết chuẩn bị: cốc thìa nhơm thìa nhựa - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Khoa học VẬT DẪN NHIỆT VÀ VẬT CÁCH NHIỆT I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Kể tên số vật dẫn nhiệt tốt dẫn nhiệt kém: -Kĩ năng: Các kim loại (đồng, nhơm,…) dẫn nhiệt tốt - Khơng khí, vật xốp bông, len,… dẫn nhiệt *KNS: -Lựa chọn giải pháp cho tình cần dẫn nhiệt/cách nhiệt tốt -Giải vấn đề liên quan tới dẫn nhiệt, cách nhiệt *TKNL:- HS biết cách sử dụng chất dẫn nhiệt, cách nhiệt hợp lí trường hợp đơn giản để tránh thất thoát nhiệt II CHUẨN BỊ: Phương pháp- cách thức tổ chức: - PP Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành thí nghiệm Đồ dùng: - HS chuẩn bị: cốc, thìa nhơm, thìa nhựa - Phích nước nóng, xoong, nồi, giỏ ấm, lót tay, giấy báo cũ, len, nhiệt kế III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên 34 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 HOẠT ĐỘNG DẠY HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Bắn tên + Bạn mơ tả thí nghiệm chứng tỏ vật nóng lên thu nhiệt, lạnh toả nhiệt - Nhận xét, khen/ động viên HĐ hình thành kiến thức mới: (15p) * Mục tiêu: Kể tên số vật dẫn nhiệt tốt dẫn nhiệt Các kim loại (đồng, nhôm,…) dẫn nhiệt tốt * Cách tiến hành:Cá nhân, nhóm, lớp HĐ1:Vật dẫn nhiệt vật cách nhiệt: - Yêu cầu HS đọc thí nghiệm trang 104, SGK dự đốn kết thí nghiệm - Gọi HS trình bày dự đốn kết thí nghiệm GV ghi nhanh vào phần bảng - Tổ chức cho HS làm thí nghiệm nhóm GV rót nước vào cốc cho HS tiến hành làm thí nghiệm Lưu ý: Nhắc em cẩn thận với nước nóng để bảo đảm an tồn - Gọi HS trình bày kết thí nghiệm GV ghi kết song song với dự đoán để HS so sánh HOẠT ĐỘNG HỌC -Hs hát tham gia trò chơi - Đặt cốc nước vào chậu… Vật dẫn nhiệt vật cách nhiệt - HS đọc thí nghiệm thành tiếng, HS đọc thầm suy nghĩ - Dự đốn: Thìa nhơm nóng thìa nhựa Thìa nhơm dẫn nhiệt tốt hơn, thìa nhựa dẫn nhiệt - Tiến hành làm thí nghiệm nhóm Một lúc sau GV rót nước vào cốc, thành viên nhóm cầm vào cán thìa nói kết mà tay cảm nhận - Đại diện nhóm trình bày kết quả: Khi cầm vào cán thìa, em thấy cán thìa nhơm nóng cán thìa nhựa Điều cho thấy nhôm dẫn nhiệt tốt nhựa + Tại thìa nhơm lại nóng lên? + Thìa nhơm nóng lên nhiệt độ từ nước nóng truyền sang thìa - GVKL:Các kim loại: đồng, nhơm, sắt, - Lắng nghe … dẫn nhiệt tốt gọi đơn giản vật dẫn điện; Gỗ, nhựa, len, bông, … dẫn nhiệt gọi vật cách điện - Cho HS quan sát xoong, nồi hỏi: - Quan sát trao đổi trả lời câu hỏi: + Xoong quai xoong làm + Xoong làm nhơm, gang, chất liệu gì? Chất liệu dẫn nhiệt tốt inốc chất dẫn nhiệt tốt để hay dẫn nhiệt kém? Vì lại dùng nấu nhanh Quai xoong làm chất liệu đó? nhựa, vật cách nhiệt để ta cầm + Hãy giải thích vào hơm khơng bị nóng trời rét, chạm tay vào ghế sắt tay ta có + Vào hơm trời rét, chạm tay vào cảm giác lạnh? ghế sắt ta có cảm giác lạnh sắt dẫn Giáo viên 35 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A + Tại ta chạm vào ghế gỗ, tay ta khơng có cảm giác lạnh chạm vào ghế sắt? HĐ2:Tính cách nhiệt khơng khí: - Cho HS quan sát giỏ ấm dựa vào kinh nghiệm em hỏi: + Bên giỏ ấm đựng thường làm gì? Sử dụng vật liệu có ích lợi gì? + Giữa chất liệu xốp, bông, len, dạ, … có nhiều chỗ rỗng khơng? + Trong chỗ rỗng vật có chứa gì? + Khơng khí chất dẫn nhiệt tốt hay dẫn nhiệt kém? - Để khẳng định khơng khí chất dẫn nhiệt tốt hay chất dẫn nhiệt kém, em làm thí nghiệm để chứng minh - Tổ chức cho HS làm thí nghiệm nhóm - u cầu HS đọc kĩ thí nghiệm trang 105 SGK - GV nhóm giúp đỡ, nhắc nhở HS - Hướng dẫn: + Quấn giấy trước rót nước Với cốc quấn chặt HS dùng dây chun buộc tờ báo lại cho chặt Với cốc quấn lỏng vo tờ giấy thật nhăn quấn lỏng, cho khơng khí tràn vào khe hở mà đảm bảo lớp giấy sát vào + Đo nhiệt độ cốc lần, lần cách phút (thời gian đợi kết 10 phút) - Trong đợi đủ thời gian để đo kết quả, GV cho HS tiến hành trò chơi hoạt động Giáo viên Năm học 2017 - 2018 nhiệt tốt nên tay ta ấm truyền nhiệt cho ghế sắt Ghế sắt vật lạnh hơn, tay ta có cảm giác lạnh + Khi chạm vào ghế gỗ, tay ta khơng có cảm giác lạnh chạm vào ghế sắt gỗ vật dẫn nhiệt nên tay ta không bị nhiệt nhanh chạm vào ghế sắt Tính cách nhiệt khơng khí - Quan sát dựa vào trí nhớ thân quan sát giỏ ấm gia đình, trao đổi trả lời: + Bên giỏ ấm thường làm xốp, len, dạ,… vật dẫn nhiệt nên giữ cho nước bình nóng lâu + Giữa chất liệu xốp, bơng, len, dạ, … có nhiều chỗ rỗng + Trong chỗ rỗng vật có chứa khơng khí + HS trả lời theo suy nghĩ - Lắng nghe - Hoạt động nhóm hoạt động GV - HS đọc thành tiếng thí nghiệm - Làm thí nghiệm theo hướng dẫn GV để đảm bào an toàn + Đo ghi lại nhiệt độ cốc sau đo 36 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A - Gọi HS trình bày kết thí nghiệm + Tại phải đổ nước nóng với lượng nhau? + Tại phải đo nhiệt độ cốc gần lúc? + Giữa khe nhăn tờ báo có chứa gì? + Vậy nước cốc quấn giấy báo nhăn, quấn lỏng nóng lâu hơn? + Khơng khí vật cách nhiệt hay vật dẫn nhiệt? HĐ thực hành: (13p) * Mục tiêu:Khơng khí, vật xốp bông, len,… dẫn nhiệt Lựa chọn giải pháp cho tình cần dẫn nhiệt/cách nhiệt tốt Giải vấn đề liên quan tới dẫn nhiệt, cách nhiệt * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp HĐ3: Trò chơi: Tơi ai, tơi làm gì? - Chia lớp thành đội Mỗi đội cử thành viên trực tiếp tham gia trò chơi, thành viên làm thư ký, thành viên khác ngồi bàn phía gần đội - Mỗi đội đưa ích lợi để đội bạn đốn tên xem vật gì, làm chất liệu ? Thư kí đội ghi kết câu trả lời đội Trả lời tính điểm, sai lượt hỏi bị trừ điểm Các thành viên đội ghi nhanh câu hỏi vào giấy truyền cho bạn trực Giáo viên Năm học 2017 - 2018 - đại diện nhóm lên đọc kết thí nghiệm: Nước cốc quấn giấy báo nhăn khơng buộc chặt nóng nước cốc quấn giấy báo thường quấn chặt + Để đảm bảo nhiệt độ cốc Nếu nước có nhiệt độ cốc có lượng nước nhiều nóng lâu + Vì nước bốc nhanh làm cho nhiệt độ nước giảm Nếu không đo lúc nước cốc đo sau nguội nhanh cốc đo trước + Giữa khe nhăn tờ báo có chứa khơng khí + Nước cốc quấn giấy báo nhăn quấn lỏng nóng lớp báo quấn lỏng có chứa nhiều khơng khí nên nhiệt độ nước truyền qua cốc, lớp giấy báo truyền mơi trường hơn, chậm nên nóng lâu + Khơng khí vật cách nhiệt - Ví dụ: Đội 1: Tơi giúp người ấm ngủ Đội 2: Bạn chăn Bạn làm bơng, len, dạ, … Đội 1: Đúng Đội 2: Tôi vật dùng để che lớp dây đồng dẫn điện cho bạn thắp đèn, nấu cơm, chiếu sáng Đội 1: Bạn vỏ dây điện Bạn làm nhựa Đội 2: Đúng 37 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 tiếp chơi - Tổng kết trò chơi 4.Hoạt động tiếp nối: (3p) - HS đọc học - GV củng cố học - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS hiểu bài, biết ứng dụng kiến thức khoa học vào đời sống - Dặn HS nhà học chuẩn bị sau Điều chỉnh: Lịch sử CUỘC KHẨN HOANG Ở ĐÀNG TRONG I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Biết sơ lược trình khẩn hoang Đàng Trong: + Từ kỉ XVI, chúa Nguyễn tổ chức khai khẩn đất hoang Đàng Trong Những đoàn người khẩn hoang tiến vào vùng đất ven biển Nam Trung Bộ đồng sông Cửu Long + Cuộc khẩn hoang mở rộng diện tích canh tác vùng hoang hố, ruộng đất khai phá, xóm làng hình thành phát triển -Kĩ năng: Dùng lược đồ vùng đất khẩn hoang -Thái độ: GD học sinh tích cực, tự giác học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: PP hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, Đồ dùng dạy học: - Phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Bắn tên + BẠn cho biết xung đột tập đồn phong kiến gây hậu gì? + BẠn nêu học xung đột đó? - GV nhận xét, khen/ động viên 2.Hoạt động hình thành kiến thức: (29p) * Mục tiêu: Biết sơ lược trình khẩn hoang Đàng Trong Từ kỉ Giáo viên HOẠT ĐỘNG HỌC - Cả lớp hát -Đất nước bị chia cắt, nhân dân cực khổ - Nêu học - HS khác chia sẻ, nhận xét - HS theo dõi lắng nghe 38 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A XVI, chúa Nguyễn tổ chức khai khẩn đất hoang Đàng Trong Những đoàn người khẩn hoang tiến vào vùng đất ven biển Nam Trung Bộ đồng sông Cửu Long Cuộc khẩn hoang mở rộng diện tích canh tác vùng hoang hoá, ruộng đất khai phá, xóm làng hình thành phát triển * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp a.Giới thiệu bài: Cuộc khẩn hoang mở rộng diện tích canh tác vùng hoang hố, ruộng đất khai phá, xóm làng hình thành phát triển nào? Qua bài: “Cuộc khẩn hoang đàng trong” GV ghi đề b Tìm hiểu : Hoạt động1:Cả lớp: - GV yêu cầu HS đọc SGK, xác định đồ địa phận từ sông Gianh đến Quảng Nam từ Quảng Nam đến Nam ngày - GV yêu cầu HS vùng đất Đàng Trong tính đến kỉ XVII vùng đất Đàng Trong từ kỉ XVIII *Hoạt động2:Nhóm: - GV yêu cầu HS thảo luận nhóm: Trình bày khái qt tình hình nước ta từ sông Gianh đến Quảng Nam từ Quảng Nam đến đồng sông Cửu Long - GV kết luận: Trước kỉ XVI, từ sơng Gianh vào phía Nam, đất hoang nhiều, xóm làng dân cư thưa thớt Những người nơng dân nghèo khổ phía Bắc di cư vào phía Nam nhân dân địa phương khai phá, làm ăn Từ cuối kỉ XVI , chúa Nguyễn chiêu mộ dân nghèo bắt tù binh tiến dần vào phía Nam khẩn hoang lập làng *Hoạt động 3: Cá nhân: - Cuộc sống chung tộc người phía Nam đem lại kết gì? - GV kết luận: Giáo viên Năm học 2017 - 2018 HS đọc xác định + Vùng thứ từ sông Gianh đến Quảng Nam + Vùng từ Quảng Nam đến hết Nam Bộ ngày 1.Cuộc khẩn hoang đàng - HS nhóm thảo luận trình bày trước lớp Trước kỉ XVI, từ sơng Gianh vào phía Nam , đất hoang nhiều, xóm làng dân cư thưa thớt Những người nơng dân nghèo khổ phía Bắc di cư vào phía Nam nhân dân địa phương khai phá… - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung Kết -Kết xây dựng sống hòa hợp, xây dựng văn hóa chung sở trì sắc thái văn hóa riêng tộc người 39 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 Hoạt động tiếp nối: (3p) - HS đọc -Cho HS đọc học khung * Cuộc khẩn hoang Đàng có ý (SGK) nghĩa lớn: Ruộng đất khai phá, - Nêu kết khẩn hoang xóm làng phát triển, tình đồn kết ý nghĩa nó? dân tộc ngày bền chặt - Về nhà xem lại chuẩn bị bài: “Thành thị kỉ XVI- XVII” - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Địa lí ƠN TẬP I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Chỉ điền vị trí đồng Bắc Bộ, đồng Nam Bộ, sông HỒng, sơng Thái Bình, sơng Tiền, sơng Hậu đồ, lược đồ Việt Nam - Nêu vài đặc điểm tiêu biểu đồng Bắc Bộ, đồng Nam Bộ -Kĩ năng: Chỉ đồ vị trí thủ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ nêu vài đặc điểm tiêu biểu thành phố - Học sinh khá, giỏi: Nêu khác thiên nhiên đồng Bắc Bộ đồng Nam Bộ khí hậu, đất đai -Thái độ: GD học sinh tích cực, tự giác học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm Đồ dùng dạy học: - BĐ Địa lí tự nhiên, BĐ hành VN III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Bắn tên - Vì TP Cần Thơ lại nhanh chóng trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học ĐBSCL? - GV nhận xét, khen/ động viên Hoạt động hình thành kiến thức: ( 27p) * Mục tiêu: Chỉ điền vị trí đồng Bắc Bộ, đồng Nam Bộ, sơng HỒng, sơng Thái Bình, sơng Tiền, sông Hậu đồ, lược đồ Việt Nam Nêu vài đặc điểm tiêu biểu Giáo viên 40 - Nhờ có vị trí thuận lợi, Cần Thơ trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học quan trọng - HS khác nhận xét, bổ sung Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 đồng Bắc Bộ, đồng Nam Bộ Chỉ đồ vị trí thủ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ nêu vài đặc điểm tiêu biểu thành phố Học sinh khiếu nêu khác thiên nhiên đồng Bắc Bộ đồng Nam Bộ khí hậu, đất đai * Cách tiến hành:Cá nhân, nhóm, lớp *Hoạt động 1: Cả lớp: - GV yêu cầu HS lên bảng vị trí địa danh đồ - GV cho HS lên điền địa danh: ĐB Bắc Bộ, ĐB Nam Bộ, sơng Hồng, sơng Thái Bình, sơng Tiền, sơng Hậu, sơng Đồng Nai vào lược đồ - GV cho HS trình bày kết trước lớp *Hoạt động2: Nhóm: - Cho HS nhóm thảo luận hồn thành bảng so sánh thiên nhiên ĐB Bắc Bộ Nam Bộ vào PHT Đặc điểm Khác thiên nhiên ĐB Bắc Bộ ĐB Nam Bộ Địa hình Sơng ngòi -Bằng phẳng, Nhiều sơng ngòi, ven sơng có đê… - Đất đai - Đăt phù sa màu - Khí hậu mỡ… - Mùa hạ mưa nhiều… - HS lên bảng - HS lên điền tên địa danh - Cả lớp nhận xét, bổ sung - Các nhóm thảo luận điền kết vào PHT - Đại điện nhóm trình bày trước lớp - Các nhóm khác chia sẻ, nhận xét, bổ sung - Có nhiều vùng trũng… - Mạng lưới sơng ngòi chằng chịt, khơng đắp đê ven sơng - Ngồi đất phù sa có đất \ phèn, đất mặn… - Khí hậu nóng ẩm - HS đọc trả lời - GV nhận xét, kết luận + Sai * Hoạt động3: Cá nhân: - GV cho HS đọc câu hỏi sau cho + Đúng biết câu đúng, sai? Vì sao? a ĐB Bắc Bộ nơi sản xuất nhiều lúa + Sai gạo nước ta b ĐB Nam Bộ nơi sx nhiều thủy sản Giáo viên 41 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 nước + Đúng c Thành phố HN có diện tích lớn số dân đông nước - HS nhận xét, bổ sung d TPHCM trung tâm công nghiệp lớn nước - GV nhận xét, kết luận - HS lớp chuẩn bị Hoạt động tiếp nối: (3p) - GV củng cố học - Chuẩn bị tiết sau: “Dải ĐB duyên hải miền Trung” - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: ._ Kĩ thuật CÁC CHI TIẾT, DỤNG CỤ CỦA BỘ LẮP GHÉP MƠ HÌNH KỸ THUẬT I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Biết tên gọi, hình dạng chi tiết lắp ghép mơ hình kĩ thuật - Sử dụng cờ-lê, tua-vít để lắp vít, tháo vít -Kĩ năng: Biết lắp ráp số chi tiết với -Thái độ: GD học sinh tích cực, tự giác học tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp cách thức tổ chức: PP quan sát, hỏi đáp, luyện tập - thực hành Đồ dùng: - Bộ lắp ghép mơ hình kỹ thuật III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Tiết HOẠT ĐỘNG DẠY 1.HĐ Khởi động: (5p) + Kiểm tra dụng cụ học tập HĐ hình thành kiến thức mới: (27p) HĐ1: GVhướng dẫn HS gọi tên, nhận dạng chi tiết dụng cụ - GV giới thiệu lắp ghép có 34 loại chi tiết khác nhau, phân thành nhóm nhận xét lưu ý HS số điểm sau: - Em nhận dạng, gọi tên số lượng loại chi tiết? Giáo viên HOẠT ĐỘNG HỌC - KT chuẩn bị đồ dùng học tập 1.Tên gọi, hình dạng, số lượng chi tiết dụng cụ: - HS theo dõi nhận dạng - HS thực hành theo nhóm 42 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 - GV tổ chức cho nhóm kiểm tra - Các nhóm kiểm tra đếm gọi tên, nhận dạng đếm số lượng chi tiết, dụng cụ bảng (H.1 SGK) - GV chọn số chi tiết hỏi để HS nhận dạng, gọi tên số lượng loại chi tiết - GV giới thiệu hướng dẫn HS cách xếp chi tiết hộp:có nhiều ngăn, ngăn để số chi tiết loại 2- loại khác - HS theo dõi thực - GV cho nhóm tự kiểm tra tên gọi, nhận dạng loại chi tiết, dụng cụ H.1 SGK - Nhận xét kết lắp ghép HS - HS tự kiểm tra * Hoạt động 2: GV hướng dẫn HS cách sử dụng cờ - lê, tua vít - GV hướng dẫn làm mẫu thao tác lắp vít, lắp ghép số chi tiết SGK - Gọi 2- HS lên lắp vít a Lắp vít: - GV tổ chức HS thực hành - - GV cho HS quan sát H.3 SGK hỏi: - HS thực hành lắp vít + Để tháo vít, em sử dụng cờ- lê b Tháo vít: tua –vít nào? - Tay trái dùng cờ- lê giữ chặt ốc, tay phải dùng tua- vít đặt vào rãnh vít, vặn cán - GV cho HS thực hành tháo vít tua - vít ngược chiều kim đồng hồ - GV thao tác mẫu mối ghép c Lắp ghép số chi tiết: H.4 SGK - HS theo dõi + Em gọi tên số lượng chi - Tấm lớn, lỗ, chữ U dài,… tiết cần lắp ghép H.4 SGK - GV thao tác mẫu cách tháo chi - HS quan sát tiết mối ghép xếp gọn gàng vào hộp Hoạt động tiếp nối: (3p) - Nhận xét tinh thần, thái độ học tập HS - HS chuẩn bị dụng cụ học tiết sau thực hành Điều chỉnh: Thể dục Giáo viên 43 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 Tiết 51: MỘT SỐ BÀI TẬP RÈN LUYỆN TƯ THẾ CƠ BẢN TRÒ CHƠI "TRAO TÍN GẬY" I MỤC TIÊU: - Thực động tác tung bóng tay, bắt bóng hai tay - Biết cách tung bắt bóng theo nhóm hai người, ba người - Thực nhảy dây kiểu chân trước, chân sau - Trò chơi “Trao tín gậy” Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Đồ dùng: - Sân tập sẽ, an tồn GV chuẩn bị còi, bóng, dây nhảy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG HĐ Khởi động: (5p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - Xoay khớp cổ chân, đầu gối , hơng , vai - Ơn thể dục phát triển chung học - Trò chơi"Diệt vật có hại" Hoạt động bản:(27p) - Ôn tung bóng tay, bắt bóng hai tay GV nêu tên động tác, làm mẫu giải thích động tác, tổ chức cho HS tập đồng loạt.GV quan sát, đến chỗ HS thực sai để sửa - Ôn tung bắt bóng theo nhóm người - Ôn tung bắt bóng theo nhóm người - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau * Thi nhảy dây cá nhân theo tổ - Trò chơi"Trao tín gậy" GV nêu tên trò chơi, giải thích kết hợp dẫn sân chơi làm mẫu.Cho HS chơi thử 2-3 lần, xen kẽ GV nhận xét, giải thích thêm cách chơi.HS chơi thức 1-2 lần, GV điều khiển Hoạt động tiếp nối:(3p) - Đi hát - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu - GV HS hệ thống - GV nhận xét, đánh giá kết học - Về nhà ôn số tập RLTTCB học Giáo viên 44 Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức 1-2p 1p 2lx8nh 1p XXXXXXXX XXXXXXXX 9-12p XXXXXXXX XXXXXXXX   2p 2p 2p lần 9-11p X X X X X X X X  1-2p 1-2p 1p 1p XXXXXXXX XXXXXXXX Trường Tiểu học  Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 Điều chỉnh: _ Thể dục Tiết 52: DI CHUYỂN TUNG, BẮT BÓNG, NHẢY DÂY TRỊ CHƠI:"TRAO TÍN GẬY" I MỤC TIÊU: - Thực động tác tung bóng tay, bắt bóng hai tay - Biết cách tung bắt bóng theo nhóm hai người, ba người - Thực nhảy dây kiểu chân trước, chân sau - Trò chơi “Trao tín gậy” Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi II CHUẨN BỊ: Sân tập sẽ, an tồn GV chuẩn bị còi, bóng, dây nhảy III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Định lượng NỘI DUNG HĐ Khởi động: (5p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu 1-2p học 150m - Chạy nhẹ nhàng theo hàng dọc địa 10 lần hình tự nhiên 2lx8nh - Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu 6HS - Ơn động tác thể dục phát triển chung * Kiểm tra cũ: Chuyền bóng theo nhóm người HĐ bản: (27p) * Ơn tung bắt bóng theo nhóm 2,3 người 2-4p Cách tổ chức dạy 51 - Tung bóng tay, bắt bóng 4-5p hai tay GV nêu tên động tác, làm mẫu, sau cho tổ tự quản tập luyện 2-3p - Ôn nhảy dây kiểu chân trước chân sau 9-11p - Trò chơi"Trao tín gậy" GV nêu tên trò chơi, HS nhắc lại cách chơi, cho HS chơi thử 1-2 lần, chơi thức PH/pháp hình thức tổ chức XXXXXXXX XXXXXXXX  XXXXXXXX XXXXXXXX  X X X X X X  Hoạt động tiếp nối: (3p) - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng, hít thở sâu - Trò chơi"Kết bạn" Giáo viên 45 1-2p 1-2p 1p XXXXXXXX XXXXXXXX Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 - GV HS hệ thống - GV nhận xét, đánh giá kết học - Về nhà ôn số tập RLTTCB học 1p  Điều chỉnh: _ Sinh hoạt tập thể ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TUẦN 26 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TUẦN 27 I MỤC TIÊU: -Giúp HS nhận rõ ưu, nhược tổ tuần 26, biết phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm -Nắm kế hoạc hoạt động tuần 27 -GD cho HS có ý thức phấn đấu vươn lên II NỘI DUNG: 1/ Các tổ tự nhận xét, đánh giá kết thực nhiệm vụ tổ cá nhân.Đi sâu vào việc thực hiệm vụ người đội viên 2/ Lớp trưởng điều khiển tổ trưởng tổ lên nhận xét kết học tập rèn luyện tổ tuần 26 Các tổ khác nhận xét, bổ sung 3/ Lớp trưởng nhận xét chung 4/ GV chủ nhiệm nhận xét : *Ưu điểm: * Nhược điểm: 5/ GV chủ nhiệm phổ biến kế hoạch tuần 27: -Tiếp tục thi đua giành nhiều điểm tốt mừng ngày 26/3 -Quyết tâm phát huy ưu điểm, khắc phục điểm tồn để xây dựng nếp lớp cho tốt 6/ Sinh hoạt văn nghệ Giáo viên 46 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 Giáo viên 47 Trường Tiểu học ... chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, - Hình thức dạy học lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên 26 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học. .. dạy học lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: Giáo viên 18 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 -Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HĐ Khởi động:(5p) TBHT điều khiển lớp. .. học lớp, cá nhân, nhóm Đồ dùng dạy học: Giáo viên 20 Trường Tiểu học Giáo án lớp 4A Năm học 2017 - 2018 -Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HĐ Khởi động: (5p) TBHT điều khiển lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 26 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan