0

Tuần 20 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

51 6,683 134

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2017, 22:17

Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 20: Thứ hai ngày 15 tháng năm 2017 TẬP ĐỌC (2 TIẾT): ƠNG MẠNH THẮNG THẦN GIĨ I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Hiểu ý nội dung: Con người chiến thắng Thần Gió tức chiến thắng thiên nhiên Nhờ vào tâm lao động Nhưng biết sống thân ái, hòa thuận với thiên nhiên - Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, sách giáo khoa Một số học sinh trả lời câu hỏi (M3, M4) Kỹ năng: Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, nghỉ hợp lý sau dấu chấm, dấu phẩy, cụm từ; bước đầu biết đọc rõ lời nhân vật Chú ý từ: hoành hành, lồm cồm, ngạo nghễ, chống trả, đổ rạp, giận giũ, lồng lộn Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm đơi, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, tranh minh họa đọc sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn câu văn, đoạn văn cần luyện đọc - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc đoạn thơ - Học sinh tham gia thi đọc thuộc Thư trung thu lòng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương tinh thần học - Lắng nghe tập học sinh - Giới thiệu tựa bài: Ông Mạnh thắng - Học sinh nhắc lại tên mở thần Gió sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: hoành hành, lồm cồm, ngạo nghễ, chống trả, đổ rạp, giận giũ, lồng lộn - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: đồng bằng, hoành hành, ngạo nghễ, vững chãi, đẵn, ăn năn *Cách tiến hành: Hoạt động lớp GV: Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 2017 - 2018 a Giáo viên đọc mẫu toàn - Lưu ý giọng đọc cho học sinh: b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Học sinh nối tiếp đọc câu trước lớp (2 lượt bài) - Luyện đọc từ khó: hồnh hành, lồm cồm, - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, ngạo nghễ, chống trả, đổ rạp, giận giũ, lồng lớp) lộn Chú ý phát âm (Đối tượng M1) c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc - Giải nghĩa từ: đồng bằng, hoành hành, ngạo đoạn kết hợp giải nghĩa nghễ, vững chãi, đẵn, ăn năn từ luyện đọc câu khó - Luyện câu: + Ơng vào rừng/ lấy gỗ/ dựng nhà.// + Cuối cùng/ ông định dựng nhà thật vững chãi.// d Học sinh đọc đoạn nhóm - Học sinh hoạt động theo cặp, Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối luân phiên đọc đoạn tượng M1 e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Các nhóm thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương - Lắng nghe nhóm g Đọc tồn - Yêu cầu học sinh đọc đồng - Cả lớp đọc đồng đoạn 3, - Giáo viên nhận xét, tuyên dương TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Học sinh hiểu ý nghĩa câu chuyện: Con người chiến thắng Thần Gió tức chiến thắng thiên nhiên Nhờ vào tâm lao động Nhưng biết sống thân ái, hòa thuận với thiên nhiên *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu học sinh đọc thầm trả - Học sinh đọc thầm lời câu hỏi: Câu 1: Thần Gió làm khiến ơng - Thần Gió xô ông Mạnh ngã lăn quay Mạnh giận? Khi ơng giận, Thần Gió cười ngạo nghễ, chọc tức ông - Giáo viên cho học sinh quan sát tranh, - Học sinh quan sát ảnh dông bão, nhận xét sức mạnh Thần Gió, nói thêm: Người cổ xưa chưa biết cách chống lại gió mưa, nên phải GV: Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 2017 - 2018 hang động, hốc đá Câu 2: Kể lại việc làm ơng Mạnh - Ơng vào rừng lấy gỗ, dựng nhà Cả chống lại Thần Gió lần bị quật đổ nên ông định xây ngơi nhà thật vững chãi Ơng đẵn gỗ lớn làm cột, chọn viên đá thật to để làm tường Câu 3: Hình ảnh chứng tỏ Thần Gió - Hình ảnh: cối xung quanh ngơi nhà phải bó tay đỗ rạp ngơi nhà đứng vững - Giáo viên liên hệ so sánh nhà xây - Học sinh nghe tạm tranh tre nứa với nhà xây dựng kiên cố bêtơng cốt sắt Câu 4: Ơng Mạnh làm để Thần - Ơng Mạnh an ủi Thần Gió mời Thần Gió trở thành bạn mình? Gió tới chơi Câu 5: Ơng Mạnh tượng trưng cho - Thần Gió tượng trưng cho thiên nhiên Thần Gió tượng trưng cho gì? Ơng Mạnh tượng trưng cho người Nhờ tâm lao động, người chiến thắng thiên nhiên làm cho thiên nhiên trở thành bạn - Giáo viên hỏi học sinh ý nghĩa câu - Học sinh trả lời: Con người chiến thắng chuyện Thần Gió tức chiến thắng thiên nhiên Nhờ vào tâm lao động Nhưng biết sống thân ái, hòa thuận với thiên nhiên HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân - Cả lớp - Giáo viên đọc mẫu lần hai - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc - Học sinh lắng nghe - Cho nhóm tự phân vai đọc - Các nhóm tự phân vai đọc lại - Yêu cầu học sinh nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp - Lớp lắng nghe, nhận xét bình chọn học sinh đọc tốt Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc hay: M3, M4 HĐ tiếp nối: (5 phút) - Hỏi lại tựa - Học sinh trả lời - Em thích nhân vật bài? Vì - Học sinh trả lời theo ý kiến cá nhân sao? - Để sống hòa thuận, thân với thiên - Học sinh trả lời: Phải biết yêu thiên nhiên, em phải làm gì? nhiên, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống,… GV: Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 2017 - 2018 - Liên hệ thực tiễn - Giáo dục học sinh: - Lắng nghe, ghi nhớ Để sống hòa thuận, thân với thiên nhiên, em phải biết yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống,… - Giáo viên chốt lại phần - Lắng nghe tiết học - Nhận xét tiết học - Dặn học sinh luyện đọc - Lắng nghe thực chuẩn bị bài: Mùa nước ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………… TOÁN: BẢNG NHÂN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Lập bảng nhân - Nhớ bảng nhân - Biết giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 3) - Biết đếm thêm Kỹ năng: Rèn kĩ làm tính giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 3) Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học toán *Bài tập cần làm: tập 1,2,3 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, 10 bìa, có gắn chấm tròn hình tam giác, hình vng Kẻ sẵn nội dung tập lên bảng - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3phút) GV: Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 - Trò chơi: Truyền điện: Giáo viên tổ chức cho học sinh nối tiếp đọc bảng nhân - Giáo viên tổng kết trò chơi, tuyên dương học sinh tích cực - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Bảng nhân HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Lập bảng nhân - Nhớ bảng nhân *Cách tiến hành: - Cho học sinh lấy bìa có chấm tròn Năm học 2017 - 2018 - Học sinh tham gia chơi - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào - Học sinh lấy bìa có chấm tròn - Có chấm tròn? - Có chấm tròn - Giáo viên gắn bìa có chấm tròn lên - Học sinh quan sát bảng - Ba chấm tròn lấy lần? - Ba chấm tròn lấy lần - Ba lấy lần? - Ba lấy lần - lấy lần nên ta lập phép nhân: - Học sinh đọc phép nhân 3: x 1=3 nhân - Giáo viên gắn tiếp bìa lên bảng - Học sinh lấy tiếp nêu - Vậy lấy lần? - nhân với mấy? - Bằng - Viết lên bảng phép nhân: x = u cầu - Đó phép tính x học sinh đọc phép nhân - nhân - Hướng dẫn học sinh lập phép tính lại - Lập phép tính nhân với 3, tương tự 4,…, 10 theo hướng dẫn giáo viên - Học sinh đọc bảng nhân vừa lập được, cho - Cả lớp đọc đồng bảng học sinh thời gian để tự học thuộc bảng nhân nhân - Xoá dần bảng cho học sinh đọc thuộc lòng - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Lập bảng nhân - Nhớ bảng nhân - Biết giải toán có phép nhân (trong bảng nhân 3) - Biết đếm thêm *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp GV: Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 - Bài tập yêu cầu gì? - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết Năm học 2017 - 2018 - u cầu tính nhẩm - Học sinh nói tiếp đọc kết quả: 3x3=9 3x8=24 3x1=3 3x5=15 3x4=12 3x10=30 3x9=27 3x2=6 3x6=18 3x7=21 - Nhận xét làm học sinh Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Có tất nhóm? - Tam làm phép tính gì? - u cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết - Cho học sinh nhận xét tên bảng - Giáo viên nhận xét chung, chốt kết Bài 3: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Có tất 10 nhóm - Ta làm phép tính x 10 - Học sinh lên bảng làm bài: Giải: Số học sinh có là: 3x10=30 (học sinh) Đáp số: 30 học sinh - Học sinh nhận xét bạn - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Bài toán yêu cầu làm gì? - Học sinh trả lời - Số dãy số số nào? - Số - Tiếp sau số nào? - Số - Trong dãy số này, số số đứng - Nghe giảng trước cộng thêm - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết - Học sinh nối tiếp đọc kết - Nhận xét làm học sinh - Giáo viên cho học sinh đọc xuôi, đọc ngược - Học sinh đọc dãy số vừa tìm Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành tập µBài tập PTNL: (M3, M4) Bài tốn: Mỗi hộp có bánh Hỏi hộp - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: có bánh? hộp có số bánh là: x = 27 (cái bánh) Đáp số: 27 bánh HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp, học - Lắng nghe thực thuộc bảng nhân Xem trước bài: Luyện tập GV: Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 2017 - 2018 ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ĐẠO ĐỨC TRẢ LẠI CỦA RƠI (Tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Học sinh biết: Khi nhặt rơi cần tìm cách trả lại rơi cho người bị - Biết: Trả lại rơi cho người người thật thà, người quý trọng Kỹ năng: Rèn cho học sinhđịnh Thái độ: - Học sinh biết trả lại rơi nhặt - Quý trọng người thật thà, không tham rơi - Học sinh thực theo năm điều Bác Hồ dạy II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Phiếu thảo luận, sách giáo khoa - Học sinh: Vở tập Đạo đức III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) - Đàm thoại: + Nhặt rơi cần làm gì? + Trả lại rơi thể đức tính gì? Hoạt động học - Học sinh trả lời - Học sinh nhận xét - Nhận xét chung Tuyên dương học sinh có - Học sinh nghe hành vi - Giới thiệu mới, ghi tựa lên bảng - Quan sát lắng nghe HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu: - Học sinh biết: Khi nhặt rơi cần tìm cách trả lại rơi cho người bị - Biết: Trả lại rơi cho người người thật thà, người quý trọng - Học sinh biết trả lại rơi nhặt được, quý trọng người thật thà, không tham rơi - Học sinh thực theo năm điều Bác Hồ dạy *Cách tiến hành: GV: Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 Việc 1: Học sinh biết ứng xử phù hợp tình nhặt rơi: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp - Giáo viên đọc (kể) câu chuyện - Phát phiếu thảo luận cho nhóm PHIẾU THẢO LUẬN Nội dung câu chuyện gì? Qua câu chuyện, em thấy đáng khen? Vì sao? Nếu em bạn học sinh truyện, em có làm bạn khơng? Vì sao? - Giáo viên tổng kết lại ý kiến trả lời nhóm học sinh Việc 2: Giúp học sinh thực hành ứng xử phù hợp tình nhặt rơi: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu: Mỗi học sinh kể lại câu chuyện mà em sưu tầm thân em trả lại rơi Năm học 2017 - 2018 - Cả lớp học sinh nghe - Nhận phiếu, đọc phiếu - Các nhóm học sinh thảo luận, trả lời câu hỏi phiếu trình bày kết trước lớp - Cả lớp học sinh trao đổi, nhận xét, bổ sung - Học sinh lắng nghe - Đại diện số học sinh lên trình bày - Học sinh lớp nhận xét thái độ mực hành vi bạn câu chuyện kể - Giáo viên nhận xét, đưa ý kiến cần - Học sinh nghe, ghi nhớ giải đáp - Khen học sinh có hành vi trả lại rơi - Khuyến khích học sinh noi gương, học tập theo gương trả lại rơi Việc 3: TC Trò chơi: “Ứng xử nhanh” - Giáo viên phổ biến luật thi: - Học sinh chia đội chơi + Mỗi đội có phút để chuẩn bị tình huống, sau lên điền lại cho lớp xem Sau xem xong, đội ngồi có quyền giơ tín hiệu để bổ sung cách đóng lại tiểu phẩm, đưa cách giải nhóm Ban giám khảo (là giáo viên đại diện tổ) chấm điểm, xem đội trả lời nhanh, + Đội có nhiều lần trả lời nhanh, đội thắng - Mỗi đội chuẩn bị tình - Đại diện tổ lên diễn, học sinh nhóm - Đại diện tổ lên diễn, học trả lờị sinh nhóm trả lời - Ban giám khảo chấm điểm - Học sinh giáo viên làm ban giám khảo - Giáo viên nhận xét học sinh chơi - Phát phần thưởng cho đội thắng GV: Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 2017 - 2018 Khuyến khích bày tỏ ý kiến (đối tượng M1) HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên tổng kết bài, liên hệ: Trả lại rơi - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ thể đức tính thật thà, thực theo năm điều Bác Hồ dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh làm tập Chuẩn bị bài: - Lắng nghe thực Biết nói lời yêu cầu, đề nghị ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: ……………………………………………………………………………………………… ………………………… Thứ ba ngày 16 tháng năm 2017 TOÁN: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thuộc bảng nhân - Biết giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 3) Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ làm tính giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 3) Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học u thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1,2,4 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ ghi sẵn nội dung tập, viết sẵn nội dung tập lên bảng - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DAY – HỌC : Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đua đọc - Học sinh thi đua đọc thuộc bảng nhân GV: Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 2017 - 2018 - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Lắng nghe - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: - Học sinh mở sách giáo khoa, Luyện tập trình bày vào HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Thuộc bảng nhân - Biết giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 3) *Cách tiến hành: Bài 1: TC Trò chơi: Ai nhanh - Học sinh tham gia chơi, học - Giáo viên treo bảng phụ có ghi sẵn nội dung sinh lớp giáo viên làm tập 1, tổ cức cho đội học sinh tham gia ban giám khảo chơi, vận dụng bảng nhân để điền vào chỗ trống Đội điền nhanh đội thắng - Tổ chức cho học sinh nhận xét - Học sinh nhận xét, chọn đội thắng - Giáo viên nhận xét, tổng kết trò chơi, tuyên - Học sinh lắng nghe dương học sinh Bài 2: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Bài tập yêu cầu làm gì? - Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu) - Bài tập điền số có khác với tập 1? - Học sinh trả lời - Viết lên bảng: - Học sinh quan sát x 12 - nhân với 12? - Vậy điền vào chỗ trống - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết - Nhận xét làm học sinh - nhân với - Học sinh đọc - Học sinh chia sẻ: x = 12 x = 24 x =3 x 10 = 30 3x2=6 x = 18 Bài 4: Làm việc cá nhân – Chia sẻ trước lớp - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Yêu cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết - Học sinh chia sẻ: Giải: Số ki-lô-gam gạo đựng túi là: x = 24 (kg) Đáp số: 24 kg gạo - Tổ chức cho học sinh nhận xét bạn - Học sinh nhận xét, bổ sung bảng GV: 10 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 - Gọi học sinh nêu lại quy trình: + Bước 1: Cắt, gấp thiếp chúc mừng + Bước 2: Trang trí thiếp chúc mừng - Yêu cầu học sinh thực lại bước - Gọi học sinh nhận xét - Chia lớp thành nhóm thực hành Năm học 2017 - 2018 - học sinh nêu lại bước - học sinh lên thực - Nhận xét - Học sinh thực hành làm theo nhóm Lưu ý: Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Trưng bày đánh giá sản phẩm: Giáo viên - Học sinh trưng bày sản phẩm gợi ý cho nhóm biết trình bày sản phẩm trước lớp: Thiếp chúc mừng năm nhóm bìa mới, thiếp mừng tân gia, sinh nhật, Giáng sinh,… - Cho học sinh đánh giá sản phẩm - Học sinh thực - Giáo viên kết luận chung Tuyên dương nhóm - Lắng nghe cá nhân làm tốt - Nhắc lại nội dung tiết học - Học sinh trả lời - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh nhà thực hành tiếp Chuẩn bị - Lắng nghe thực giấy thủ công, bút màu cho sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: KỸ NĂNG SỐNG: SÁNG TẠO KHOA HỌC Thứ sáu ngày 19 tháng năm 2017 TOÁN: BẢNG NHÂN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Lập bảng nhân GV: 37 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 2017 - 2018 - Nhớ bảng nhân - Biết giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 5) - Biết đếm thêm Kỹ năng: - Rèn cho học sinh kĩ tính nhẩm giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 5) Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, gọn gàng, khoa học Yêu thích học tốn *Bài tập cần làm: tập 1,2,3 II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, 10 bìa, có gắn chấm tròn hình tam giác, hình vng Kẽ sẵn nội dung tập lên bảng - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Trò chơi: Truyền điện: Tổ chức cho học sinh nối tiếp tính tổng nêu phép nhân tương ứng với tổng: 3+3+3+3 5+5+5+5 - Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Bảng nhân HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Lập bảng nhân - Nhớ bảng nhân *Cách tiến hành: - Cho học sinh lấy bìa có chấm tròn lên bàn - Gắn bìa có chấm tròn lên bảng hỏi: Có chấm tròn? - Năm chấm tròn lấy lần? - lấy lần nên ta lập phép nhân: 5x1=5 (ghi lên bảng phép nhân này) - Hướng dẫn học sinh lập phép tính lại tương tự Sau lần học sinh lập phép tính giáo viên ghi phép tính lên bảng để có bảng nhân GV: 38 - Học sinh tham gia chơi - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào - Quan sát hoạt động giáo viên trả lời có chấm tròn - Học sinh trả lời - Năm chấm tròn lấy lần - Học sinh đọc phép nhân: nhân - Lập phép tính nhân với 3, 4, 5, 6, , 10 theo hướng dẫn giáo viên Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 2017 - 2018 - Chỉ bảng nói: Đây bảng nhân phép - Nghe giảng nhân bảng có thừa số 5, thừa số lại số 1, 2, 3, , 10 - Học sinh đọc bảng nhân vừa lập được, sau - Cả lớp đọc đồng bảng cho học sinh thời gian để tự học thuộc lòng nhân lần, sau tự học thuộc bảng nhân lòng bảng nhân - Xoá dần bảng cho học sinh học thuộc lòng - Đọc bảng nhân - Tổ chức cho học sinh thi đọc thuộc lòng bảng nhân Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1, M2 HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - Nhớ bảng nhân - Biết giải tốn có phép nhân (trong bảng nhân 5) - Biết đếm thêm *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Chia sẻ cặp đôi – Chia sẻ trước lớp Bài 1: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm tra chéo cặp - Mời tổ nối tiếp báo cáo kết - Học sinh nối tiếp nêu kết quả: x = 15 x = 10 x = 20 x = 20 x = 35 x =30 - Nhận xét làm học sinh Bài 2: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Yêu cầu học sinh lên bảng chia sẻ kết - Kiểm tra chéo cặp - Học sinh làm bài: Giải: Số ngày mẹ làm là: x = 20 (ngày) - Yêu cầu học sinh nhận xét bạn Đáp số: 20 ngày - Giáo viên nhận xét chung - Học sinh nhận xét, chữa Bài 3: - Học sinh lắng nghe - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Bài toán yêu cầu làm gì? - Kiểm tra chéo cặp - Bài toán yêu cầu đếm thêm viết số thích hợp vào - Số dãy số số nào? trống - Số dãy số - Trong dãy số này, số đứng sau số số đứng trước đơn vị? - Mỗi số đứng sau số - Cho học sinh nối tiếp báo cáo kết đứng trước đơn vị - Học sinh nối tiếp chia sẻ: 5, 10, GV: 39 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 2017 - 2018 - Nhận xét làm học sinh 15, 20 , 25, 30 ,35 ,40, 45, 50 Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hồn thành tập µBài tập PTNL (M3, M4): Bài tốn: Mỗi hộp có bánh Hỏi hộp có - Học sinh tự làm sau báo cáo kết với giáo viên: bánh? hộp có số bánh là: x = 35 (cái bánh) Đáp số: bánh HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Trò chơi Xì điện: Giáo viên tổ chức cho học sinh xì điện đọc thuộc bảng nhân - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Sửa sai Xem trước bài: Luyện tập - Học sinh tham gia chơi - Học sinh lắng nghe - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: CHÍNH TẢ: (NGHE VIẾT) MƯA BĨNG MÂY I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe viết lại xác tả Biết trình bày hình thức thơ chữ dấu câu - Làm tập 2a Kỹ năng: Giúp học sinh rèn quy tắc tả s/x Thái độ: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ Việt II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Tranh vẽ minh họa thơ (nếu có) Bảng phụ ghi quy tắc tả GV: 40 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 2017 - 2018 - Học sinh: Sách giáo khoa, bảng con, tập, đồ dùng học tập đầy đủ II Các HOẠT ĐỘnG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Hát, kết nối học - Học sinh hát bài: Chữ đẹp, nết ngoan - Nhận xét làm học sinh, khen em - Lắng nghe tuần trước viết tốt - Giới thiệu - Ghi đầu lên bảng - Mở sách giáo khoa HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm tốt để viết - Nắm nội dung thơ để viết cho tả *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - Giáo viên giới thiệu đọc tả: Mưa - Học sinh lắng nghe bóng mây: Đọc chậm rõ ràng, phát âm chuẩn - Yêu cầu học sinh đọc lại - Học sinh đọc lại - Hướng dẫn học sinh nắm nội dung viết - Học sinh trả lời câu hỏi cách trình bày qua hệ thống câu hỏi gợi ý: giáo viên Qua nắm nội dung viết, cách trình bày, điều cần lưu ý + Cơn mưa bóng mây giống bạn nhỏ điểm + Cũng làm nũng mẹ, vừa khóc nào? xong cười + Bài thơ có khổ? Mỗi khổ có câu + Bài thơ có khổ thơ Mỗi khổ thơ? Mỗi câu thơ có chữ? có câu thơ Mỗi câu thơ có chữ + Các chữ đầu câu thơ viết nào? + Viết hoa + Trong thơ dấu câu sử + Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hai dụng? chấm, dấu ngoặc kép + Giữa khổ thơ viết ? + Để cách dòng - Yêu cầu học sinh đọc từ khó dễ lẫn - Học sinh nêu: làm nũng, hỏi, từ khó viết vở, chẳng, - Tìm chữ có vần: ươi, ươt, oang, - Học sinh nêu: Thoáng, mây, ay ngay, ướt, cười - Yêu cầu học sinh đọc viết từ vừa tìm - học sinh lên bảng viết, lớp viết vào nháp - Nhận xét viết bảng học sinh - Lắng nghe - Giáo viên đọc lần Quan sát, nhắc nhở, khuyến khích học sinh trả lời: M1 HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Học sinh nghe viết xác bài: Mưa bóng mây GV: 41 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 2017 - 2018 - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: Hoạt động lớp - cá nhân - Giáo viên nhắc học sinh vấn đề cần - Lắng nghe thiết: Viết tên tả vào trang Chữ đầu câu viết hoa lùi vào ô, ý lắng nghe cô giáo phát âm, đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh; ngồi viết tư thế, cầm viết qui định - Giáo viên đọc cho học sinh viết - Học sinh viết vào Lưu ý: Tư ngồi, cách cầm bút, tốc độ: đối tượng M1 HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - cặp đôi - Giáo viên đọc lại bài, dừng lại phân tích - Dùng bút chì, đổi cho tiếng khó cho học sinh chữa để sốt lỗi, chữa - Giáo viên chấm nhanh - - Nhận xét nhanh làm học sinh - Lắng nghe HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: Giúp học sinh ôn quy tắc tả s/x *Cách tiến hành: Bài 2a: TC Trò chơi Ai nhanh - Giáo viên đổi tên thành: Nối từ cột A với từ thích hợp cột B - Giáo viên chuẩn bị sẵn nội dung tập vào - Chia lớp thành nhóm Thảo tờ giấy to phát cho nhóm luận nhóm làm Nhóm làm xong trước mang dán lên bảng - Đáp án: A B sương xa xương sót phù sa đường rồng sót mù thiếu xa - Nhận xét, chữa cho nhóm - Học sinh lắng nghe - Tổng kết thi HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học - Học sinh nêu - Giáo viên chốt lại phần tiết - Lắng nghe học - Chọn số học sinh viết chữ đẹp - Quan sát, học tập không mắc lỗi cho lớp xem GV: 42 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 2017 - 2018 - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - Nhắc nhở học sinh mắc lỗi tả nhà viết - Lắng nghe thực lại từ viết sai (10 lần) Xem trước tả sau: Chim sơn ca bơng cúc trắng ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: MỸ THUẬT: (GV chuyên trách) SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường - Thực an tồn giao thơng đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung iII CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Dãy trưởng lên nhận xét hoạt động dãy tuần qua Tổ viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: 43 GV: Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 2017 - 2018 + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI: AN TỒN KHI ĐI CÁC PHƯƠNG TIỆN GIAO THƠNG (Chương trình hành) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết số tình nguy hiểm xay phương tiện giao thông - Biết đưa lời khuyên cho số tình xảy tai nạn giao thơng xe máy, ô tô, thuyền bè, tàu hỏa Kỹ năng: Rèn cho học sinh kĩ giải vấn đề, xử lý tình Thái độ: Thực quy định phương tiện giao thông II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, kỹ thuật khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Hình vẽ sách giáo khoa trang 42, 43 Chuẩn bị số tình cụ thể xảy phương tiện giao thơng địa phương - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOAT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) GV: 44 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 2017 - 2018 - Đàm thoại: - Học sinh trả lời + Biển báo có màu xanh? + Loại biển báo thường có màu đỏ? + Em phải lưu ý điều gặp biển báo này? - Học sinh nhận xét - Cả lớp, giáo viên theo dõi nhận xét - Lắng nghe - Bài trước học gì? - Về đường giao thông - Khi phương tiện giao thông - Đi cẩn thận để tránh xảy tai nạn cần lưu ý điểm gì? - Đó nội dung học - Mở sách giáo khoa, vài học sinh nhắc ngày hôm nay: “An toàn lại tên phương tiện giao thông.” - Giáo viên ghi tựa lên bảng HĐ hình thành kiến thức mới: (25 phút) *Mục tiêu: - Nhận biết số tình nguy hiểm xảy phương tiện giao thông - Biết số điều cần lưu ý phương tiện giao thông - Biết đưa lời khun cho số tình xảy tai nạn giao thông xe máy, ô tô, thuyền bè, tàu hỏa, - Học sinh thực quy định phương tiện giao thơng *Cách tiến hành: Việc 1: Thảo luận tình Mục tiêu: Nhận biết số tình nguy hiểm xảy phương tiện giao thơng Cách tiến hành: Làm việc theo nhóm – Chia sẻ trước lớp Bước 1: Giáo viên chia nhóm (3 nhóm) Bước 2: Cho nhóm thảo luận tình trả lời theo câu hỏi: - Các nhóm thảo luận + Điều xảy ra? + Đã có em có hành động tình khơng? + Em khun bạn tình nào? Bước 3: Gọi đại diện nhóm lên trình - Đại diện nhóm lên trình bày bày - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung Kết luận: Để đảm bảo an toàn, ngồi - Lắng nghe sau xe đạp, xe máy phải bám người ngồi phía trước Khơng lại, nô đùa ô tô, tàu hỏa, thuyền, bè Khơng bám cửa vào, khơng thò đầu, thò tay ngồi tàu, xe chạy GV: 45 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 - Yêu cầu học sinh nhắc lại kết luận Việc 2: Quan sát tranh Mục tiêu: Biết số điều cần lưu ý phương tiện giao thông Cách tiến hành: Làm việc theo cặp – Chia sẻ trước lớp Bước 1: Làm việc theo cặp - Giáo viên treo tranh 4, 5, 6, + Ở hình 4, hành khách làm gì? Ở đâu? Họ đứng gần hay mép đường? + Ở hình 5, hành khách làm gì? Họ lên xe ô tô nào? Xe dừng hay xe chạy? + Ở hình 6, hành khách làm gì? Theo bạn, hành khách phải xe tơ? + Ở hình 7, hành khách làm gì? Bước 2: Làm việc lớp - Gọi học sinh nêu số điểm cần lưu ý xe buýt (hoặc xe khách)? Kết luận: Khi xe buýt (hoặc xe khách) chờ xe bến không đứng sát mép đường, đợi xe dừng hẳn lên, khơng lại, thò đầu, thò tay xe chạy, xe dừng hẳn xuống - Yêu cầu học sinh nhắc lại kết luận Việc 3: Vẽ tranh Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố kiến thức 19, 20 Cách tiến hành: Làm việc cá nhân – Trao đổi cặp đôi – Chia sẻ trước lớp Bước 1: Học sinh vẽ phương tiện giao thông Bước 2: Hai học sinh ngồi cạnh nhau, cho xem tranh nói với về: - Tên phương tiện giao thơng mà vẽ? - Phương tiện loại đường giao thông nào? - Những điều cần lưu ý phương tiện giao thơng đó? Bước 3: GV: 46 Năm học 2017 - 2018 - Học sinh nhắc lại - Quan sát tranh Trả lời câu hỏi với bạn: + Đứng điểm đợi xe buýt Xa mép đường + Hành khách lên xe ô tô ô tô dừng hẳn + Hành khách ngồi ngắn xe Khi xe ô tô không nên lại, nơ đùa, khơng thò đầu, thò tay qua cửa sổ + Đang xuống xe Xuống cửa bên phải - Một số học sinh nêu số điểm cần lưu ý xe buýt - Học sinh lắng nghe - Học sinh nhắc lại - Học sinh vẽ tranh - Học sinh trao đổi cặp đôi Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 2017 - 2018 - Gọi số học sinh trình bày trước lớp - Học sinh trình bày trước lớp - Giáo viên sửa chữa, bổ sung phần trình bày học sinh HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết dạy, hỏi: Em nêu điều cần lưu ý phương tiện giao thơng đó? - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhớ thực điều học - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem trước bài: Cuộc sống xung quanh - Học sinh trả lời câu hỏi - Học sinh lắng nghe - Học sinh lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: GV: 47 Tiểu học : Giáo án lớp 2D GV: Tuần 20 48 Năm học 2017 - 2018 Tiểu học : ... dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: GV: 22 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 20 1 7 - 20 1 8 - Giáo viên: Bảng phụ viết sẵn nội dung để hướng dẫn học sinh luyện đọc, sách giáo. .. nối tiếp đọc kết quả: GV: 20 Tiểu học : Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 20 1 7 - 20 1 8 4x2=8 x = 16 x = 24 4x1=4 x = 12 x = 20 - Nhận xét làm học sinh Bài 2: - Học sinh tự tìm hiểu yêu cầu làm - Kiểm.. .Giáo án lớp 2D Tuần 20 Năm học 20 1 7 - 20 1 8 a Giáo viên đọc mẫu toàn - Lưu ý giọng đọc cho học sinh: b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Học sinh nối
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 20 giáo án lớp 2 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan