0

Tuần 19 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

43 7,437 102

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/12/2017, 21:30

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 19 Thứ hai ngày tháng 01 năm 2018 Tập đọc - Kể chuyện HAI BÀ TRƯNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đúng: Biết ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ, bước đầu biết đọc phù hợp với diễn biến truyện - Hiểu nội dung: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm Hai Bà Trưng nhân dân ta (Trả lời câu hỏi SGK) - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa Kĩ năng: Rèn cho HS kỹ Giải vấn đề - Hiểu từ ngữ: Đơ hộ, trẩy qn, giáp phục, phấn khích Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Tranh ảnh minh họa truyện SGK - Bảng phụ viết sẵn đoạn để hướng dẫn luyện đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: TIẾT 1: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - HS hát bài: Quốc ca Việt nam - Thông báo kết KTĐK -Lớp hát - Lắng nghe - Học sinh nhắc lại tên mở sách giáo khoa - Giáo viên giới thiệu mới: - Giáo viên ghi tựa lên bảng HĐ Luyện đọc: (30 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ: Thưở xưa, Mê Linh, xâm lược, Bà Trưng, giáo lao, cung nỏ, rìu búa - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ mới: Đơ hộ Trẩy qn, giáp phục, phấn khích, giặc ngoại xâm, *Cách tiến hành: Hoạt động lớp a.Giáo viên đọc mẫu toàn - Học sinh lắng nghe, theo dõi - Cho học sinh quan sát tranh - HS quan sát tranh minh hoạ - Chú ý giọng đọc: giọng kể ( ) - Học sinh nối tiếp đọc b Học sinh đọc nối tiếp câu trước lớp câu trước lớp (2 lượt bài) Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Luyện đọc từ khó: Thưở xưa, Mê Linh, xâm lược, Bà Trưng, giáo lao, cung nỏ, rìu búa Chú ý phát âm đối tượng HS M1 c Học sinh nối tiếp đọc đoạn trước lớp - Giải nghĩa từ: Đô hộ Trẩy quân, giáp phục, phấn khích,giặc ngoại xâm - Luyện câu: + Giáo lao/, cung nỏ/, rìu búa/, khiên mộc /cuồn cuộn/ tràn theo bóng voi xuất Hai Bà// - Học sinh luyện từ khó (cá nhân, lớp) - Học sinh nối tiếp đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ luyện đọc câu khó + Đặt câu với từ: giặc ngoại xâm +Đất nước ta tâm đánh đuổi giặc ngoại xâm khỏi bờ d Học sinh đọc đoạn nhóm cõi nước nhà *Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc - Học sinh hoạt động theo nhóm, đối tượng M1 luân phiên đọc đoạn e Học sinh thi đọc nhóm - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - Các nhóm thi đọc - Lớp nhận xét, bình chọn nhóm - Giáo viên nhận xét chung tuyên dương đọc tốt nhóm - Lắng nghe g Đọc tồn - Yêu cầu lớp đọc đồng - Giáo viên nhận xét, tuyên dương - Học sinh đọc TIẾT 2: HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Hiểu nội dung: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm Hai Bà Trưng nhân dân ta (Trả lời câu hỏi SGK) *Kể chuyện - Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh hoạ *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp *Việc 1:HS đọc đoạn bài+TLCH -> chia - Thực theoYC sẻ cặp đôi *Việc 2: Đại diện HS đọc - số HS đọc + lớp đọc thầm đoạn + TLCH -> chia sẻ KQ trước -> Vài HS chia sẻ -> thống ý kiến: lớp: + Nêu tội ác giặc + Chúng thẳng tay chém giết dân lành, nhân dân ta? cướp hết ruộng nương, Lòng dân ốn hận ngút trời + Hai Bà Trưng có tài chí lớn + Rất giỏi võ nghệ, ni chí giành lại non nào? + Vì Hai Bà Trưng khởi nghĩa? + Vì Hai Bà yêu nước, thương dân, căm thù giặc giết hại ông Thi Sách gây bao tội ác với nhân dân ta Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp + Hãy tìm chi tiết nói lên khí đồn qn khởi nghĩa? + Kết khởi nghĩa nào? + Vì mn đời nhân dân ta tơn kính Hai Bà Trưng? - GV nhận xét, kết luận - Nêu nội dung bài? Năm học 2017 - 2018 + Vì Hai Bà Trưng lành đạo ND giải phóng đất nước, vị anh hùng chống giặc lịch sử nước nhà *Nội dung: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm Hai Bà Trưng nhân dân ta (Trả lời câu hỏi SGK) - HS ý nghe - GV nhận xét, tổng kết HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (10 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết - Bước đầu biết đọc phù hợp với diễn biến truyện *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – Nhóm- Cả lớp - Vài HS đọc lại - Giáo viên đọc mẫu lần hai (đoạn 2+ 3) - Lớp theo dõi - Hướng dẫn học sinh cách đọc nâng cao - Học sinh lắng nghe +Giọng đọc to, rõ, mạnh mẽ; nhấn - HS đọc cá nhân -> chia sẻ nhóm giọng từ ngữ tả tội ác giặc; tả chí khí Hai Bà Trưng, tả khí oai hùng đoàn quân khởi nghĩa… - HS đọc theo YC - Gọi vài nhóm đọc diễn cảm đoạn - HS theo dõi, nhận xét cách đọc - Yêu cầu học sinh nhận xét - 4HS thi đọc đoạn - Gọi vài học sinh đọc diễn cảm đoạn - Bình chọn bạn đọc hay - Yêu cầu học sinh nhận xét - Lớp lắng nghe, nhận xét - Giáo viên nhận xét chung lớp bình chọn học sinh đọc tốt Lưu ý: - Đọc đúng: M1, M2 - Đọc nâng cao: M3, M4 Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: -Kể lại đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa Đối với HS M3+ M4 kể lại toàn câu chuyện * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân -> Chia sẻ cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp a.GV giúp HS hiểu yêu cầu tập *GV nêu nhiệm vụ: - GV yêu cầu dựa theo tranh minh họa nội dung đoạn truyện kể lại toàn - HS quan sát tranh minh hoạ (4tranh) câu chuyện * Hướng dẫn HS kể chuyện theo Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp tranh - Gợi ý học sinh nhìn tranh để kể đoạn - Gọi HS M4 kể đoạn - GV nhận xét, nhắc HS kể theo ba cách +Cách 1: Kể đơn giản, ngắn gọn theo sát tranh minh họa +Cách 2: Kể có đầu có cuối khơng kĩ văn +Cách 3: Kể sáng tạo *Tổ chức cho HS tập kể - Yêu cầu lớp lắng nghe nhận xét Năm học 2017 - 2018 - Học sinh đọc lại câu chuyện - HS M4 kể mẫu theo tranh -Lắng nghe - Học sinh kết hợp tranh minh họa tập kể +HS kể chuyện cá nhân (Tự lựa chọn cách kể ) - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại + cách kể b HD HS kể chuyện nhóm -HS kể chuyện nhóm (N2) - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm + HS (nhóm 2) kể nhóm - GV nhóm quan sát HS kể + bạn nhóm chia sẻ, chuyện *Giúp đỡ đối tượng HS M1+M2 c Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp - Đại diện số nhóm kể chuyện - HS tập kể trước lớp - Các nhóm theo dõi, nhận xét +Gọi đại diện nhóm lên thi kể - Đại diện nhóm thi kể chuyện trước chuyện theo đoạn lớp - > Lớp bình chọn người kể hay +Cả lớp GV nhận xét, tuyên dương HS kể hay - Yêu cầu số em kể lại câu - HSM3+ M4 kể chuyện chuyện - Học sinh nhận xét, khen bạn -GV nhận xét, đánh giá HĐ tiếp nối: (5 phút) - Qua câu chuyện em có cảm nghĩ ? -> Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm Hai Bà Trưng nhân dân -Giáo viên chốt lại phần ta - Lắng nghe tiết học - Nhận xét tiết học -Dặn học sinh luyện đọc - Lắng nghe thực chuẩn bị bài: Báo cáo kết thánh thi đua Điều chỉnh: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Toán CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nhận biết số có bốn chữ số (các chữ số khác 0) - Bước đầu biết đọc, viết số có bốn chữ số nhận gía trị chữ số theo vị trí hàng - Bước đầu nhận thứ tự số nhóm số có bốn chữ số (trường hợp đơn giản) * Điều chỉnh: BT3 không yêu cầu viết số yêu cầu trả lời Kĩ năng: Rèn kĩ đọc, viết số có bốn chữ số Thái độ: GD HS chăm học toán II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Có hộp đồ dùng học tốn, phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Hoạt động khởi động ( phút) - Trò chơi: Kết bạn - Quản trò tổ chức + Lớp hát: Kết bạn đoàn kết, kết bạn sức mạnh, kết bạn + Lớp hỏi : kết mấy, kết ? + Quản trò kết + : Hoặc kết 35 - 15 : (…) - HS tham gia chơi -> nhận xét - Giáo viên tổng kết trò chơi - Giới thiệu ghi đầu lên bảng: Tính giá trị biểu thức - Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày vào 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới: ( 15 phút) * Mục tiêu: - Nhận biết số có bốn chữ số (các chữ số khác 0) - Bước đầu biết đọc, viết số có bốn chữ số nhận gía trị chữ số theo vị trí hàng - Bước đầu nhận thứ tự số nhóm số có bốn chữ số (trường hợp đơn giản) Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Cách tiến hành: Hoạt động lớp -HS quan sát chia sẻ: + Lấy bìa + Quan sát thực lấy bìa theo sách giáo khoa u cầu GV + Mỗi bìa có vng? + Mỗi bìa có 100 ô vuông + Nhóm thứ có bìa ? +Vậy nhóm thứ có vng? + Nhóm thứ hai có bốn bìa nhóm thứ hai có vng? - Giới thiệu nối tiếp hết + Coi đơn vị có đơn vị ta viết hàng đơn vị + Coi 10 hàng chục có chục ta viết nào? + Lần lượt giới thiệu hết… - Nêu hướng dẫn nêu vị trí số + Nhóm thứ có 10 bìa + Nhóm thứ có 1000 ô vuông Nhóm thứ hai có 400 ô vuông + Ta viết hàng chục + Tự nhận vị trí số GV HD - Đọc vị trí số: “ Một nghìn bốn trăm hai mươi”, nêu vị trí số hàng 3.Hoạt động thực hành: ( 15 phút) * Mục tiêu: HS làm BT 1, 2, 3(a, b) * Cách tiến hành: a.Bài tập 1: HĐ cá nhân- Cả lớp - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân - HS làm vào phiếu học tập (cá nhân) - Chia sẻ KQ trước lớp -> thống KQ: *Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1+M2 a)+Viết số: 4231 biết nhận gía trị chữ số để + Đọc số: Bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt hồn thành BT b) ) +Viết số:3442 *GV chốt đáp án + Đọc số:Ba nghìn bốn trăm bốn mươi hai Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp b Bài tập : HĐ nhóm đơi- lớp - GV gọi HS nêu YC - Lớp làm vào phiếu HT (N2) - HS chia sẻ cách làm - Lưu ý HS M1+ M2: đọc, viết số có bốn chữ số cóa chứa chữ số *GV củng cố cách đọc, viết số có bốn chữ số nhận gía trị chữ số Bài tập : Làm việc cá nhân – Cả lớp c Bài tập : HĐcá nhân-cả lớp - GV gọi HS đọc toán Năm học 2017 - 2018 - HS đọc - HS thực theo YC (phiếu) - Đại diện HS chia sẻ KQ trước lớp +Viết số: 8563 +Đọc số: Tám nghìn năm trăm sáu mươi ba +Viết số: 5947 +Đọc số: Năm nghìn chín trăm bốn mươi bảy - HS đọc tốn - HS phân tích tốn - HS thực YC BT - Yêu cầu HS thực vào - GV trợ giúp HS làm M1+M2: Hải) + HS chia sẻ cách làm, kết a)1984 ->1985->1986->1987->1988->1989 -> GV kiểm tra KQ làm HS b)2681->2682->2683->2684->2685->2686 -HS thực YC tập *BTPTNL (M3+M4) HS báo cáo KQ với GV -GV quan sát, trợ giúp cho Hs ( cần) Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? - Về nhà học chuẩn bị sau: Luyện tập - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: Đạo đức ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ I.MỤC TIÊU: Kiến thức Giúp HS biết được: - Trẻ em có quyền tự kết giao bạn bè, tiếp nhận thông tin phù hợp, giữ gìn sắc dân tộc đối xử bình đẳng - Thiếu nhi giới anh em, bạn bè cần phải đồn kết giúp đỡ lẫn Thái độ: HS có thái độ tôn trọng, thân ái, hữu nghị với bạn bè thiếu nhi nước khác Hành vi: HS tích cực tham gia vào hoạt động giao lưu, biểu lộ tình đồn kết với thiếu nhi quốc tế II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, khăn trải bàn, động não Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Vở tập đạo đức - Các thơ , hát, tranh ảnh nói tình hữu nghị thiếu nhi VN thiếu nhi Quốc tế III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Hát “Trái đất chúng mình” - Học sinh hát tập thể - Nhận xét, đánh giá ý thức học tập HKI - HS lắng nghe - KT chuẩn bị HS - Nhận xét chung Tuyên dương học sinh - Giới thiệu mới, ghi tựa lên bảng: - HS lắng nghe, ghi vào “Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế–T1) HĐ thực hành: (27 phút) *Mục tiêu - Trẻ em có quyền tự kết giao bạn bè, tiếp nhận thơng tin phù hợp, giữ gìn sắc dân tộc đối xử bình đẳng - Thiếu nhi giới anh em, bạn bè cần phải đồn kết giúp đỡ lẫn *Cách tiến hành: Việc 1: Phân tích thơng tin HĐ theo nhóm -> Chia sẻ trước lớp - GV chia nhóm, phát cho nhóm vài -Các nhóm thảo luận tìm hiểu nội ảnh mẩu tin ngắn hoạt động dung ý nghĩa hoạt hữu nghị thiếu nhi VN thiếu nhi Quốc động tế * GNKL: ảnh thơng tin cho chúng - Đại diện nhóm trình bày, ta thấy tình đồn kết hữu nghị thiếu nhi nhóm khác nhận xét bổ sung nước TG - thiếu nhi VN có thống KQ nhiều hoạt động thể tình hữu nghị với thiếu nhi nước khác Đó quyền trẻ em tự kết giao với bạn bè khắp năm châu bốn biển Việc 2: Du lịch giới HHĐ cá nhân->nhóm -> Chia sẻ trước lớp - Yc nhóm hs đóng vai trẻ em nước - Mỗi nhóm chào, múa hát mà em biết giới thiệu đôi nét văn hóa dân tộc đó, sống học tập, mong ước trẻ em * Thảo luận lớp nước - Qua phần trình bày nhóm, em thấy trẻ - Sau phần trình bày em nước có điểm giống nhau, nhóm, hs khác lớp giống nói lên điều đặt câu hỏi giao lưu với Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * GVKL: Có nhiều điểm giống yêu quê hương đất nước mình, yêu thiên nhiên u hòa bình, ghét chiến tranh, có quyền sống đối xử bình đẳng Việc 3: HĐ nhóm-> Cả lớp Thảo luận nhóm - Gv chia nhóm Y/c nhóm thảo luận, liệt kê việc em làm để thể tình đồn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế nhóm - Hs thảo luận - Các nhóm kiệt kê việc em làm để thể tình đồn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế như: + Kết nghĩa với thiếu nhi Quốc tế + Tìm hiểu sống học tập thiếu nhi nước + Tham gia giao lưu * GNKL: quyền trẻ em tự kết giao + Viết thư gửi ảnh gửi quà cho với bạn bè khắp năm châu bốn biển bạn * Liên hệ - Hs tự liên hệ - Chúng ta tự liên hệ xem thân, lớp, trường việc làm để bày tỏ tình đồn kết, hữu nghị với thiêú nhi quốc tế - HS xung phong hát, múa, đọc thơ -HS Hát, đọc thơ, - GV lớp nhận xét tuyên dương * GV tổng kết: - Khuyến khích HS M1+ M2 chia sẻ ý kiến: HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh nhà thực hành theo điều học + Tìm hiểu gương số anh hùng liệt sĩ như: Kim Đồng, Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng, Trần Quốc Toản, +Chuẩn bị bài: Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế (T2) Điều chỉnh: Thứ ba ngày tháng năm 2018 Tập đọc BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG THI ĐUA “NOI GƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI” I MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Đọc từ: noi gương, lao động, làm bài, liên hoan Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Đọc câu trôi chảy, rõ ràng, rành mạch nội dung, giọng báo cáo - Hiểu nội dung báo cáo hoạt động tổ, lớp Rèn cho HS thói quen mạnh dạn, tự tin điều khiển họp tổ, họp lớp Kĩ năng: - Rèn cho HS kỹ năng: lắng nghe, tích cực làm việc theo nhóm 3.Giáo dục: u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động: ( phút) - Học sinh hát: Tiếng hát bạn bè - GV kiểm tra HS đồ dùng HS, sách TV tập 2, - GV nhận xét chung - HS theo dõi SGK, quan sát tranh minh họa…ghi đầu lên bảng Hoạt động luyện đọc: ( 15 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Cặp đôi Cả lớp a GV đọc toàn *Đọc mẫu thơ - Học sinh lắng nghe - GV đọc với giọng rõ ràng, rành mạch, dứt khoát b GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu - HS nối tiếp đọc câu - HD đọc phát âm từ khó: noi gương, lao - Đọc cá nhân, lớp đọc ĐT từ khó: động, làm bài, liên hoan noi gương, lao động, làm bài, liên hoan -GV hướng dẫn số câu khó:(bảng phụ) +Đặt câu: Em ôn thật tốt để làm * Lưu ý: giúp đỡ HS M1+M2 ngắt nghỉ kiểm tra qqatj KQ tốt dấu câu, … Cả lớp đạt 55 điểm giỏi/, 90 điểm khá/, khơng có điểm kém// (…) - Nhận xét cách đọc phát âm, cách ngắt HS * Đọc đoạn trước lớp * Lưu ý: giúp đỡ HS M1 đọc từ, tốc độ Giáo viên: 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Kiến thức: - Biết đọc, viết số có bốn chữ số( trường hợp chữ số hàng đơn vị,hàng chục hàng trăm 0) nhận chữ số dùng để khơng có đơn vị hàng số có bốn chữ số -Tiếp tục nhận biết thư tự số có bốn chữ số dãy số Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ nhận chữ số dùng để khơng có đơn vị hàng số có bốn chữ số Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, thích khám phá toán học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp,nhóm, cá nhân Đồ dùng: Vở tập, bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3phút) Hoạt động học - Cho HS chơi trò chơi "Nối cách đọc cách viết số" 1245 2815 5000 1500 Một nghìn năm trăm Một nghìn hai trăm bốn mươi lăm Hai nghìn tám trăm mười lăm Năm nghìn - Học sinh tham gia chơi - Lắng nghe - Cách chơi: Gồm hai đội, đội có em tham gia chơi Khi có hiệu lệnh nhanh chóng lên nối số với cách đọc số Đội nhanh đội thắng, bạn HS lại cổ vũ cho đội chơi - Học sinh mở sách giáo khoa, - GV nhận xét tuyên dương HS tham gia chơi trình bày vào - Giới thiệu bài- ghi bảng HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Viết số có chữ số thành tổng của nghìn, trăm, chục, đơn vị *Cách tiến hành: Làm việc lớp * Đọc, viết số có bốn chữ số -Viết lên bảng số 5247 - HS đọc - Gọi HS đọc số GV nêu câu hỏi /?/ Số 5247 có nghìn, trăm, chục, - Số 5247 có nghìn, trăm ,4 chục, đơn vị: đơn vị ? Giáo viên: 29 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 5247 = 5000 + 200 + 40 + * Lưu ý: Nếu tổng có số hạng - Tương tự số khác GV viết số u cầu bỏ số hạng -HS nêu tổng nghìn trăm chục đơn vị Sau Chẳng hạn: H.Dẫn viết tổng số 7070 = 7000 +0 + 70 + Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1,M2 viết số có chữ = 7000 + 70 số thành tổng của nghìn, trăm, chục, đơn vị HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: Vận dụng kiến thức làm tập *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân Cặp đôi - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS chia sẻ kết với bạn - Nhận xét sửa chữa bài, chốt đáp án - học sinh nêu yêu cầu tập: - Cả lớp tự làm - HS chia sẻ kết quả, tương tác bổ sung VD: 9731= 9000 +700 + 30 + 6006 = 6000+ Bài 2: Cá nhân 4700 = 4000 + 700 Cả lớp ( - Gọi học sinh nêu tập -HS nêu YC - Mời số HS nêu kết - Làm cá nhân, chia sẻ trước lớp - Giáo viên nhận xét đánh giá Lưu ý giúp đỡ để đối tượng M1 hoàn thành VD: a) 4000 + 500 + 60 + = 4567 tập b) 9000 + 10 + = 9015 Bài 3: cá nhân Cả lớp - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu lớp thực cá nhân - Giáo viên châm, nhận xét, đánh giá Bài 4: Cặp đôi -1HS nêu yêu cầu đề -HS thực theo YC *Dự kiến KQ: 8555, 8550, 8500 Cả lớp - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - Yêu cầu HS làm - HS chia sẻ cách viêt - Nhận xét sửa chữa -HS nêu yêu cầu tập -HS thực theo YC - HS chia sẻ - Lớp nhận xét, bổ sung: 1111, 2222, 3333, * BT PTNL (HS M3+M4) Bài ( cột , cột câu a, b) - HS thực YC - HS báo cáo KQ với GV - GV chốt KQ Giáo viên: 30 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Cột 3b: 5000 + = 5009 ( ) HĐ Tiếp nối: (3 phút) - GV chốt lại phần tiết dạy - Học sinh lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem - Lắng nghe trước bài: Số 10.000 Luyện tập - Lắng nghe thực Điều chỉnh: Tập làm văn CHÀNG TRAI LÀNG PHÙ ỦNG I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nghe – kể câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng - Viết lại câu trả lời cho câu hỏi b a Kĩ năng: Rèn cho HS kỹ năng: Lắng nghe tích cực, trình bày phút Thái độ: Giáo dục học sinh u thích mơn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Chuẩn bị tranh minh hoạ câu hỏi gợi ý kể chuyện III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (3 phút) Hoạt động học - Đọc thơ Kim Đồng - Gv nhận xét- đánh giá kiểm tra HS - Nhận xét, tuyên dương học sinh - Kết nối với nội dung bài, ghi tên lên bảng: Chàng trai làng Phù Ủng HĐ hình thành kiến thức: (12 phút) *Mục tiêu: Giáo viên: 31 - Thực theo YC GV - Lắng nghe - Học sinh mở sách giáo khoa tập Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Nghe –kể câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng *Cách tiến hành: Hoạt động lớp Việc : Nghe kể chuyện - Yêu cầu: - GV nêu yêu cầu BT1 Giới thiệu Phạm Ngũ Lão: Vị tướng giỏi thời nhà Trần - Kể chuyện lần hỏi: Truyện có nhân vật nào? - Kể Lần hỏi HS theo câu hỏi gợi ý SGK ?Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì? ? Vì qn lính đâm giáo vào đùi chàng trai? – HS đọc yêu cầu - Nghe GV giới thiệu - Chàng trai làng Phù Ủng - Ngồi đan sọt -Chàng trai mải mê đan sọt không nhận thấy kiệu Trần Hưng Đạo đến, ? Vì Trần Hưng Đạo đưa chàng trai kinh - mến trọng chàng trai giàu đơ? lòng u nước - u cầu HS kể lại câu chuyện - HS tập kể theo nhóm - Các nhóm thi kể theo bước GV tuyên dương - Bình chọn nhóm bạn kể hay HĐ hình thành kiến thức: (18 phút) *Mục tiêu: - Viết lại câu trả lời cho câu hỏi b a *Cách tiến hành: Hoạt động lớp Việc 2: Viết đoạn văn -Yêu cầu HS viết lại câu trả lời cho câu - Đọc yêu cầu tự làm hỏi b a vào trả lời câu hỏi - Đọc viết nhận xét -Một số HS tiếp nối đọc - GV chấm vở, nhận xét cho điểm HS viết - HS nhận xét *BTPTNL Lưu ý: -3 HS phân vai kể lại toàn câu +HS M1+M2 viết nội dung, sử dụng chuyện dấu câu + Vai người dẫn chuyện +HS M3+M3 viết nội dung, sử dụng + Vai Hưng Đạo Vương dấu câu, sử dụng từ ngữ giàu cảm xúc, , + vai Phạm Ngũ Lão * HĐ Tiếp nối: (2 phút) - Đánh giá kết làm học sinh - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Giáo viên giáo dục học sinh: (…) - Lắng nghe - Dặn HS C.bị sau: Báo cáo hoạt động - Lắng nghe thực Điều chỉnh: Giáo viên: 32 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thể dục ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ TRÒ CHƠI: THỎ NHẢY I.MỤC TIÊU: Kiến thức Giúp học sinh: - Thực tập hợp hành ngang nhanh, trật tự, dòng hàng ngang thẳng, điểm số triển khai đội hình tập thể dục - Biết cách theo vạch kẻ thẳng, hai tay chơng hơng, khiểng gót, vượt chướng ngại vật thấp, chuyển hướng phải trái cách Kỹ năng: Rèn sức bền, dẻo, khéo léo Tác phong nhanh nhẹn Thái độ: Có ý thức chăm tập luyệntuân thủ luật chơi Yêu thích luyện tập thể dục thể thao II ĐỊA ĐIỂM VÀPHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh - Phương tiện: Còi, vạch cho trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: Nội dung phương pháp dạy học Định lượng phút 1.Phần mở đầu : - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học - Yêu cầu lớp làm động tác khởi động - Giậm chân chỗ đếm theo nhịp - Chơi trò chơi : Có chúng em 2/ Phần : 15 phút * Ơn tập tập đội hình đội ngũ: - TB.TDTTđiều khiển cho lớp ôn lại động tác: T ập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, theo 1- hàng dọc - HS luyện tập theo tổ (HS thay điều khiển) - Giáo viên theo dõi nhắc nhớ động viên học sinh tập +GV động viên HS M1 tham gia hoạt động nhóm - Cho tổ thi tập khoảng từ 15 – 20 m thực động tác lần - Giáo viên chọn tổ thực tốt lên biểu diễn lại động tác vừa ôn ( lần ) 10 phút * Chơi trò chơi “ Thỏ nhảy “ - Nêu tên trò chơi nhắc lại cách nhảy thỏ sau HS chơi Giáo viên: 33 Trường Tiểu học: Đội hình luyện tập X xxxx Xxxxx Xxxxx Gv         GV Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Học sinh bật thử hai chân theo cách nhảy thỏ - Cho học sinh chơi thử hàng -2 lần - Học sinh thực chơi trò chơi - Giáo viên giám sát chơi nhắc nhớ kịp thời em tránh vi phạm luật chơi - Nhắc nhớ đảm bảo an toàn luyện tập chơi phút -Tổng kết trò chơi Lưu ý động viên, khích lệ HS M1+ M2 mạnh dạn tham gia vào hoạt động tập luyện, vui chơi lành mạnh 3) Phần kết thúc: - Cho học sinh làm thả lỏng - Nhận xét, dặn dò GV Điều chỉnh: Thứ sáu ngày 12 tháng năm 2018 Toán I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết số 10000 (mười nghìn vạn) - Biết số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục thứ tự số có bốn chữ số Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kĩ nhận biết số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục Thái độ: - Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tính xác Yêu tốn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, cá nhân, cặp đôi Đồ dùng dạy học: - Mười bìa viết số 1000 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: - Viết số sau thành tổng nghìn, trăm, chục, đơn vị: 6006 ; 4700 ; 9010 ; 7508 Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3phút) - Trưởng ban văn nghệ cho lớp hát - 2HS lên bảng thực theo YC: Giáo viên: - Hát tập thể - Học sinh thực YC 34 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Viết số sau thành tổng nghìn, - Nhận xét, đánh giá trăm, chục, đơn vị: 6006 ; 4700 ; 9010 ; 7508 - Lắng nghe - GV nhận xét tuyên dương - Học sinh mở sách giáo khoa, - Giới thiệu bài- ghi bảng trình bày vào HĐ hình thành kiến thức mới: (15 phút) *Mục tiêu: - Biết số 10000 (mười nghìn vạn) - Biết số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục thứ tự số có bốn chữ số *Cách tiến hành: Làm việc lớp Việc Giới thiệu số 10 000 - HS lấy bìa có ghi 1000 xếp SGK + Mỗi bìa có số ? + bìa có tất ? - Cho HS lấy thêm xếp thêm vào nhóm + Tám nghìn, thêm nghìn nghìn - Cho HS thêm vào nhóm + nghìn thêm nghìn nghìn ? - Ghi số 10 000 lên bảng, giới thiệu: Số 10 000 đọc : "Mười nghìn" hay "Một vạn" - Gọi vài em vào số 10 000 đọc lại + Số 10 000 số có chữ số ? Gồm số ? * GVKL: Số 10 000 số có chữ số , gồm chữ số bốn chữ số - Lưu ý giúp đỡ đối tượng M1,M2 nhận diện số 10 000, HĐ thực hành: (14 phút) *Mục tiêu: - HS làm tập 1, 2, 3, 4, *Cách tiến hành: Bài 1: Làm việc cá nhân Cặp đôi - Lớp theo dõi giới thiệu - HS lấy bìa theo u cầu GV + Có nghìn + Có nghìn, viết 8000 - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS chia sẻ kết - Nhận xét sửa chữa bài, chốt đáp án - học sinh nêu yêu cầu tập: - Cả lớp tự làm - 2HS chia sẻ kết quả, lớp nhận xét bổ sung Giáo viên: 35 + nghìn + 10 nghìn - Nhắc lại cách viết cách đọc số 10 000 + Số 10 000 số có chữ số , gồm chữ số bốn chữ số Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Bài 2: HĐ cá nhân - Gọi học sinh nêu tập - Yêu cầu HS thực - Giáo viên chấm số bài, nhận xét đánh giá Bài 3: Cặp đôi Cả lớp -HS nêu YC - Gọi học sinh đọc - Yêu cầu học sinh thực nhóm đơi - u cầu HS đổi phiếu để KT - Các nhóm chia sẻ ý kiến - Giáo viên nhận xét, đánh giá * Gv trợ giúp đối tượng M1,M2 hoàn thành ND BT Bài 4: Cá nhân Cả lớp -1HS nêu yêu cầu đề -HS thực theo YC (Phiếu HT - HS thảo luận nhóm thống ý kiến-> chia sẻ KQ - Gọi học sinh nêu yêu cầu tập - Yêu cầu HS tự làm - Gọi HS chia sẻ kết - Nhận xét sửa chữa -HS nêu YC tập -HS thực theo YC - HS chia sẻ - Lớp nhận xét, bổ sung Bài : Cá nhân - Làm cá nhân - Lắng nghe, rút kinh nghiệm + Các số tròn chục từ 9940 đến 9990 : 9940 , 9950, 9960, 9970 , 9980, 9990 Cả lớp - Gọi học sinh nêu tập - Yêu cầu học sinh làm vào - Yêu cầu lớp theo dõi đổi chéo - Giáo viên chấm số bài, nhận xét đánh giá * BTPTNL (HS M3 +M4) Bài 6: -GV chốt KQ - Viết số liền trước liền sau số sau - Cả lớp thực viết số vào - HS đọc YC -HS làm -Báo cáo KQ với GV HĐ Tiếp nối: (3 phút) - Giáo viên chốt lại phần tiết - Học sinh lắng nghe dạy - Giáo viên nhận xét tiết học - Lắng nghe - Dặn học sinh xem lại học lớp Xem - Lắng nghe thực trước bài: Điểm Trung điểm đoạn thẳng Điều chỉnh: Giáo viên: 36 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Thủ cơng ƠN TẬP CHƯƠNG 2: CẮT DÁN CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách kẻ, cắt, dán số chữ đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng - HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán số chữ đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng Các nét chữ cắt thẳng, đều, cân đối Trình bày đẹp 2.Kĩ năng: Rèn cho học sinh kỹ kẻ, cắt, dán số chữ có nét thẳng, nét đối xứng 3.Thái độ: Giáo dục học sinh thích cắt, dán chữ Có ý thức giữ vệ sinh lớp học II - CHUẨN BỊ Phương pháp: - PP Quan sát, PP làm mẫu, PP thảo luận nhóm, PP thực hành - Luyện tập, Đồ dùng: - Mẫu chữ học chương II để giúp HS nhớ lại cách thực - Giấy thủ cơng, thước kẻ, bút chì, kéo thủ cơng, hồ dán III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động( phút) - Hát bài: Năm ngón tay ngoan - Gọi học sinh lên nêu bước cắt, dán chữ VUI VẺ - Giáo viên kiểm tra chuẩn bị học sinh - Giáo viên nhận xét - Kết nối nội dung học 2.Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) * Mục tiêu: - Biết cách kẻ, cắt, dán số chữ đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng - HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán số chữ đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng Các nét chữ cắt thẳng, đều, cân đối Trình bày đẹp *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân- Cả lớp *Việc Ôn tập cách kẻ, cắt, dán số chữ đơn giản - GV nêu nội dung ôn tập -HS nhắc lại học - Cắt, dán chữ chương II chữ học chương II ” - GV giải thích yêu cầu kiến - Lắng nghe thức, kỹ năng, sản phẩm *Việc : HS thực hành cắt, dán - HS làm theo yêu cầu + HS lựa chọn chữ học Giáo viên: 37 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV quan sát HS làm Có thể gợi ý chương II để thực hành cá nhân cho HS M1 +M2 lúng túng để em hoàn thành kiểm tra Việc 3: Đánh giá sản phẩm - Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm +HS trưng bày sản phẩm -Cho học sinh đánh giá, nhận xét sản +HS nhận xét sản phẩm bạn +HS bình chon sản phẩm đẹp phẩm cá nhân - Giáo viên nhận xét, đánh giá sản phẩm thực hành học sinh Đánh giá: - Đánh giá sản phẩm HS theo mức độ: + Hoàn thành (A) + Chưa hoàn thành (B): Không kẻ, cắt, dán hai chữ học Hoạt động kết nối (2 phút): - Giáo viên củng cố lại - Cho học sinh nêu lại bước kẻ, cắt, dán chữ - Chuẩn bị giấy thủ cơng, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để sau học “Ôn tập chương II: Cắt dán chữ đơn giản -Tiết 2” - Nhận xét tiết học: Tuyên dương – nhắc nhở Điều chỉnh: _ Tự nhiên Xã hội VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (TT) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu tác hại việc người gia súc phóng uế bừa bãi mơi trường sức khỏe người - Những hành vi để giữ cho nhà tiêu hợp vệ sinh 2.Kĩ KNS : Rèn kỹ quan sát xử lí thơng tin để biết tác hại phân nước tiểu ảnh hưởng đến sức khoẻ người 3.Thái độ: Biết giữ vệ sinh môi trường xung quanh, II CHUẨN BỊ: Phương pháp: - PP Phát giải vấn đề; Thảo luận nhóm,… Giáo viên: 38 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Đồ dùng: - Các hình trang 70, 71 ( SGK ) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy 1.Hoạt động khởi động (3 phút) Hoạt động học - Lớp hát “ Quê hương tươi đẹp” - Lớp hát - 2HS trả lời nội dung học trước + Gây mùi ôi thối chứa nhiều vi + Rác bẩn vứt bừa bãi khơng xử lí khuẩn gây bệnh, nhiễm mơi trường kịp thời có hại gì? khơng khí, đất, nước Làm ảnh hưởng đến sức khỏe người + Nêu cách xử lí rác? + Chôn, đốt, ủ, tái chế - GV+HS nhận xét, đánh giá - Kết nối nội dung học 2.Hoạt động thực hành (30 phút) * Mục tiêu: - Nêu tác hại việc người gia súc phóng uế bừa bãi môi trường sức khỏe người - Những hành vi để giữ cho nhà tiêu hợp vệ sinh * Cách tiến hành: : Hoạt động cá nhân -> nhóm -> lớp *Việc 1: Quan sát tranh Bước 1: Quan sát cá nhân Bước 2: - GV y/c số em nói nhận xét -Hs quan sát hình trang 70,71 (SGK) quan sát thấy hình - số hs nêu Bước 3: Thảo luận nhóm - Các hs khác theo dõi, nhận xét, bổ sung - Đại diện nhóm báo cáo kết thảo luận - Nêu tác hại việc người gia súc + Người gia súc phóng uế bừa bãi phóng uế bừa bãi gây mùi thối khó chịu, ruồi, chuột -Hãy cho số dẫn chứng cụ thể em đến đậu sinh sản truyền bệnh ho quan sát thấy địa phương người… - Cần phải làm để tránh tượng + Cần đại tiện,tiểu tiện nơi quy trên? định, khơng để vật ni phóng uế bừa * GV kết luận: Phân nước tiểu bãi… chất cạn bã q trình tiêu hóa tiết Chúng có mùi thối chứa nhiều mầm bệnh Vì phải đại tiện, tiểu tiện nơi quy định, không để vật nuôi ( chó, mèo, lợn, gà …) Giáo viên: 39 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 phóng uế bừa bãi * Việc 2: Thảo luận nhóm - Hs quan sát hình 3, nêu cho Bước 1: GV chia nhóm hs y/c hs quan nghe tên loại nhà tiêu sát hình 3,4 trả lời theo gợi ý: - Gọi hs lên bảng nêu: nói tên loại nhà tiêu có hình? - Đại diện nhóm nêu kết thảo luận, nhóm khác nhận xét bổ sung + Có loại nhà tiêu: Tự hoại hố xí ngăn Hình 3a: Tự hoại ( bệ ) Hình 3b: xổm Bước 2: Thảo luận: - Hs tự liên hệ nêu ví dụ: - Ở địa phương bạn thường sử dụng loại - Ở địa phương thường sử dụng nhà tiêu nhà tiêu nào? hai ngăn - Ở địa phương em thường sử dụng nhà - QS hình loại nhà tiêu tiêu tự hoại - Phải quét dọn, lần đại tiện - Bạn gia đình cần phải làm cho nhà phải…đổ tro ( dội nước ) tiêu sẽ? - Phân vật nuôi phải quét dọn xử - Đối với vật ni cần làm để phân vật lí như: đào hố chơn để ủ nuôi không làm ô nhiễm môi trường? * GVKL: Dùng nhà tiêu hợp vệ sinh Xử lí phân người động vật hợp lí góp phần phòng chống nhiễm mơi trường khơng khí đất nước * Lưu ý: Quan sát theo dõi, trợ giúp -Lắng nghe bạn chia sẻ kết … đối tượng M1+ M2 hồn thành YC - Bình chọn tun dương bạn nắm học tốt 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Ôn tập Xã hội Điều chỉnh: _ Sinh hoạt I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới Giáo viên: 40 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn hoạt động giáo dục - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực an tồn giao thơng đường - Tiếp tục phát động phong trào thi đua học tốt mừng Đảng mừng xuân II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca “Mái trường mến yêu” Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên - CT HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: + LĐVS: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, chuẩn bị học làm trước đến lớp, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt - Rèn chữ viết loại ý tả, luyện chữ đẹp, -Phát động phong trào “Nuôi heo đất”, phong trào “Lá lành đùm rách” Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 41 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 42 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 43 Trường Tiểu học: ... đôi - Giáo viên đọc lại cho học sinh soát lỗi - Học sinh đổi chéo chấm cho - Học sinh sửa lỗi viết sai xuống - Hướng dẫn học sinh chấm chữa Giáo viên: 13 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017... nhân-> lớp - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Cả lớp làm vào tập - học sinh đọc yêu cầu - Học sinh làm cá nhân -> chia sẻ trước lớp - Giáo viên nhận xét chữa sai - GV chốt lời giải : Bài 3a: Trò chơi học. .. 2b+3b (M3+M4): + Học sinh tự làm vào -Yêu cầu học sinh làm báo cáo kết báo cáo với giáo viên -GV chốt đáp án + HS lắng nghe, rút kinh nghiệm HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho học sinh nêu lại tên học
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 19 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan