Tuan 25- du mon - co TG

21 299 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/07/2013, 01:27

Tuần 24 Thứ Hai, ngày . tháng . năm 2009 Tiết1: Chào cờ: Tập trung đầu tuần + Đánh giá hoạt động tuần qua: - . + Triển khai kế hoạch tuần: - . TiÕt 2 : Môn : TOÁN TiÕt 121: MỘT PHẦN NĂM Mục tiêu -Giúp Hs bước đầu nhận biết “Một phần năm”.Biết đọc,viết 5 1 -Rèn kó năng đọc,viết. -Hs cẩn thận khi làm bài. Chuẩn bò Các hình vuông,hình tròn,hình tam giác đều giống như hình vẽ trong SGK. ND-HT Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.KTBC Cá nhân 2.Bài mới GTB HĐ1: Giới thiệu “Một phần năm” Cả lớp HĐ2:Th.hành Bài 1: Làm miệng Bài 3: Làm vào bảng con 5’ 2’ 13’ 10’ * Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 10:5 .5x1 15:5 .2x2 -Nhận xét,ghi điểm * GT và ghi đầu bài * Cho Hs quan sát HV như trong phần bài học SGK,sau đó dùng kéo cắt HV ra làm năm phần bằng nhau và giới thiệu: “Có một HV , chia làm năm phần bằng nhau,lấy một phần,được một phần năm HV”. -Tiến hành tương tự với hình tròn, hình tam giác đều. -Trong toán học để thể hiện một phần tư hình vuông,một phần năm hình tròn, … người ta thường dùng số “một phần năm”viết là 5 1 -Cho Hs đọc ,viết 5 1 Hướng dẫn Hs làm bài tập * Gọi Hs đọc yêu cầu bài Yêu cầu Hs suy nghó và tự làm bài, sau đó gọi Hs phát biểu ý kiến. Nhận xét và cho điểm * Gọi Hs đọc đề bài Yêu cầu Hs quan sát hình trong SGK và tự làm bài -2 em lên bảng làm -Lớp làm vào bảng con -Nhắc lại đầu bài -Theo dõi thao tác của Gv,phân tích bài toán và trả lời:Được một phần năm hình vuông. -Theo dõi bài giảng của Gv và đọc,viết số -Đọc CN,ĐT -Viết vào bảng con -2 Hs -Các hình đã tô màu là A,C,D -2 Hs 1 3.Củng cố- Dặndò 5’ -Vì sao nói hình a đã khoanh tròn một phần năm số con vòt? -Nhận xét,ghi điểm * Tóm lại nội dung bài Dặn dò-Nhận xét tiết học -Hình a đã khoanh vào một phần ba số con vòt -Vì hình a tất cả 10 con gà ,chia làm 5 phần bằng nhau thì mỗi phần sẽ 2 con vòt,hình a 2 con vòt được khoanh. -Chú ý TiÕt 3: Tiết Môn : TẬP ĐỌC Bài dạy: SƠN TINH, THUỶ TINH Mục tiêu: - Đọc đúng một số tiếng, từ phát âm sai do ảnh hưởng phương ngữ .Đọc trôi chảy toàn bài, ngắt, nghỉ hơi hợp lí sau các dấu câu, giữa các cụm từ dài. -Rèn kó năng đọc đúng, to, rõ ràng. -Giáo dục HS chăm chỉ đọc bài. Chuẩn bò: -Tranh minh hoạ bài Tập đọc -Bảng phụ ghi sẵn nội dung cần HD luyện đọc Nội dung Hình thức Tổ chức TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Bài cũ 2.Bài mới a.GTB b. Luyện đọc Cá nhân –Nhóm đôi Trò chơi 5’ 2’ 28’ * Gọi 2 Hs lên đọc và trả lời câu hỏi bài Voi nhà -Nhận xét, ghi điểm * GT và ghi đầu bài: * Đọc mẫu toàn bài-HD đọc Luyện đọc câu: -Yêu cầu HS đọc từng câu -Gọi HS tìm từ khó -Ghi bảng - Đọc mẫu - Yêu cầu HS luyện phát âm Luyện đọc theo đoạn: -Gọi 1 HS đọc phần chú giải Hỏi: Bài tập đọc mấy đoạn? @Đọc đoạn trước lớp. -Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng đoạn -Treo bảng phụ, hướng dẫn HS cách ngắt giọng một số câu – Đọc mẫu @Đọc đoạn trong nhóm. -Tổ chức cho HS đọc theo nhóm cặp -Theo dõi Thi đọc: -Tổ chức cho các nhóm thi đọc cá nhân -Nhận xét, tuyên dương -Cho HS thi đọc ĐT theo tổ -2 em thực hiện -Nhận xét -Nhắc lại đầu bài -Theo dõi, đọc thầm -Cá nhân đọc nối tiếp từng câu -Thực hiện -4-5 em đọc , lớp đọc ĐT -1 em đọc, lớp theo dõi -Bài tập đọc 3 đoạn -3 em -2 em đọc lại,lớp theo dõi -Các nhóm cùng luyện đọc 2 chuyển tiết 5’ -Tuyên dương các nhóm đọc bài tốt *Tổ chức cho Hs chơi trò chơi -Các nhóm cử đại diện thi đọc -Theo dõi, nhận xét -Thực hiện -Thực hiện TiÕt 4: Tiết Môn : TẬP ĐỌC Bài dạy: SƠN TINH, THUỶ TINH Mục tiêu -Hs hiểu được các từ khó trong bài. Hiểu nội dung bài. -Rèn kó năng đọc phân vai và đọc hiểu. - Giáo dục học sinh biết phải ý chí kiên cường trước mọi khó khăn. Chuẩn bò Tranh minh hoạ bài đọc trong SH. Nội dung Hình thức Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Bài cũ Cá nhân 2.Bài mới a,GTB b,Tìm hiểu bài Cá nhân Luyện đọc lại Thi đua 3.Củngcố- Dặn dò Cả lớp 4’ 1’ 10’ 15’ 5’ *Gọi Hs nối tiếp nhau đọc từng của bài -Nhận xét,ghi điểm *Tiết trước các em đã được luyện đọc bài,trong tiết này chúng ta sẽ tìm hiểu bài và luyện đọc lại *-Gọi Hs đọc lại bài -Cho Hs đọc từng câu hỏi và yêu cầu cả lớp đọc thầm từng đoạn để trả lời -Kết hợp rút từ ngữ hướng dẫn học sinh nắm nghóa theo nội dung bài +Những ai đến cầu hôn Mò Nương? +Hùng Vương phân xử việc hai vò thần cùng cầu hôn như thế nào? +Kể lại cuộc chiến đấu giữa hai vò thần. +Câu chuyện này nói lên điều gì thật? * Tổ chức cho học sinh thi đọc phân vai -Nhận xét, tuyên dương những học sinh thể hiện vai tốt *Tóm lại nội dung bài -Nhận xét tiết học -Về nhà đọc lại bài -4 em nối tiếp nhau đọc bài -Theo dõi -1 emđọc lại bài -Đọc câu hỏi tìm hiểu bài +Hai vò thần đến cầu hôn Mò Nương là Sơn Tinh và Thuỷ Tinh. +Hùng Vương cho phép ai mang đủ lễ vật cầu hôn đến trước … +Thuỷ Tinh hô mưa,gọi gió dâng nước cuồn cuộn;Sơn tinh … -Từng cặp thảo luận với nhau,sau đó Hs phát biểu ý kiến. -Mỗi nhóm đọc một lần -Nhận xét nhóm bạn -Theo dõi TiÕt 5: Tiết Môn : TỰ NHIÊN XÃ HỘI 3 Bài dạy: MỘT SỐ LOÀI CÂY SỐNG TRÊN CẠN Mục tiêu: - Hs biết nhận dạng và nói tên được một số loài cây sống trên cạn.Nêu được ích lợi của những loài cây đó. -Hình thành và rèn luyện kó năng quan sát,mô tả. -Giáo dục Hs biết chăm sóc và bảo vệ cây cối. Chuẩn bò : Tranh minh hoạ trong SGK. Một số tranh ảnh. Các cây ở vườn trường, sân trường. Bút dạ, giấy A 3 . ND-HT Tổ chức TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Bài cũ Cá nhân 2.Bài mới a,GTB HĐ1: Kể tên một số loài cây sống trên cạn Nhóm bàn HĐ2:Làm việc với SGK Nhóm 6 HĐ3:Trò chơi: Tìm đúng loại cây Nhóm tổ 3.Củng cố- Dặn dò Cả lớp 5’ 2’ 8’ 8’ 8’ 4’ * Gọi Hs kể tên một số loại cây và cho biết cây đó sống ở đâu? -Nhận xét,ghi điểm * Giới thiệu và ghi đầu bài * Yêu cầu Hs thảo luận nhóm kể tên một số loài cây sống trên cạn mà các em biết và mô tả sơ qua về chúng theo các nội dung sau: +Tên cây? +Thân, cành, lá, hoa của cây? +Rễ của cây gì đặc biệt và vai trò gì? -Yêu cầu 1-2 nhóm nhanh nhất trình bày -Nhận xét * Yêu cầu Hs quan sát tranh, thảo luận nhóm và nêu tên và lợi ích của các loại cây đó. -Yêu cầu các nhóm trình bày -Nhận xét, chốt kiến thức * Phổ biến luật chơi: Phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy vẽ sẵn 1 cây.Tróng đó nh cây sẽ ghi tên chung cho tất cả các loại cây cần tìm.Nhiệm vụ của mỗi nhóm:Tìm các loại cây thuộc đúng nhóm để gắn vào. -Yêu cầu các nhóm Hs trình bày kết quả -Nhận xét * Kể tên một số laòi cây sống trên cạn mà em biết. -Về nhà phải biết chăm sóc và bảo vệ các loài cây. 2 em trả lời -Nhắc lại đầu bài -Nhóm thảo luận, lần lượt từng thành viên ghi loài cây mà mình biết vào giấy. -1-2 nhóm trình bày -Nhận xét -Thảo luận nhóm đôi và ghi kết quả vào phiếu Cây sống trên cạn Tên cây Đặc điểm của cây Ích lợi của cây ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… -Đại diện nhóm trình bày kết quả của nhóm mình. Nhóm khác nhận xét -Tham gia chơi -Đại diện các nhóm Hs lên trình bày, các nhóm khác nhận xét -2 em kể -Chú ý 4 Thø Ba, ngµy th¸ng . n¨m 2009 TiÕt 1: Tiết Môn : TOÁN Bài dạy: LUYỆN TẬP Mục tiêu -Học thuộc lòng bảng chia 5.Củng cố biểu tượng về một phần năm . -Áp dụng bảng chia 5 để giải các bài tập liên quan. -Hs cẩn thận khi làm bài Chuẩn bò Bảng phụ ghi nội dung BT1 ND-HT Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.KTBC Cá nhân 2.Bài mới a.GTB b,Bài tập Bài 1: Tiếp sức Bài 2: Nhóm tổ Bài 3: Làm vào bảng con Bài 4: Làm vào vở 3.Củng cố -Dặn dò Cả lớp 5’ 2’ 23’ 5’ * Vẽ trước lên bảng một số hình học và yêu cầu Hs nhận biết các hình đã tô màu một phần năm. -Nhận xét ,ghi điểm * Giới thiệu và ghi đầu bài Hd Hs làm bài tập * Gọi Hs đọc yêu cầu của bài -Hd và cho Hs làm bài -Kiểm tra,nhận xét * Gọi Hs đọc yêu cầu -Cho Hs làm bài theo nhóm -Hd chữa bài * Gọi Hs đọc yêu cầu -Hd và cho Hs làm bài -Hd chữa bài * Gọi Hs đọc yêu cầu -Hd và cho Hs làm bài -Theo dõi,giúp đỡ Hs yếu -Chấm,chữa bài * Gọi Hs đọc thuộc bảng chia 5 -Về nhà học thuộc các bảng nhân, chia và làm bài trong vở BT -Nhận xét tiết học -2 em lên bảng, lớp theo dõi -Nhắc lại đầu bài -1 em -Nối tiếp nhau viết kết quả -2 em -Làm bài theo nhóm -Nhận xét -3 em đọc -1 Hs lên bảng làm,cả lớp làm bài vào bảng con (chỉ viết phép tính) -3 em đọc -Cả lớp làm bài vào vở Đs :5 đóa -2 em -Chú ý TiÕt 2: TẬP ĐỌC Bài dạy:BÉ NHÌN BIỂN Mục tiêu -Hiểu các từ ngữ trong bài:bễ, còng,sóng lừng,… Hiểu nội dung bài -Rèn kó năng đọc đúng các từ phát âm sai do phương ngữ.Ngắt hơi đúng đúng sau mỗi dòng thơ và khổ thơ. -Giáo dục Hs yêu quý cảnh đẹp ở biển. 5 Chuẩn bò Tranh như SGK Bảng phụ viết vài câu Hd Hs đọc ND-HT Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Bài cũ Cá nhân 2.Bài mới GTB HĐ1:Luyện đọc Cá nhân Cặp đôi HĐ2: Tìm hiểu bài Cá nhân Nhóm 4 HĐ3:Luyện đọc lại Thi đua 3.Củng cố- Dặn dò Cả lớp 5’ 1’ 10’ 7’ 8’ 4’ * Gọi Hs đọc và trả lời câu hỏi bài:Sơn Tinh , Thuỷ Tinh -Nhận xét,ghi điểm * Giới thiệu,ghi đầu bài -Đọc mẫu toàn bài-Hd cách đọc -Cho Hs đọc từng câu -Kết hợp rút từ khó,hướng dẫn đọc đúng -Đọc từng khổ thơ trước lớp:Y/c Hs đọc từng khổ thơ trong bài -Treo bảng phụ chép sẵn một số câu Hd Hs đọc đúng. -Đọc trong nhóm -Thi đọc giữa các nhóm -Nhận xét,tuyên dương nhóm đọc tốt * Nêu từng câu hỏi,Hd Hs trả lời,kết hợp rút từ và giảng nghóa +Tìm những câu thơ cho thấy biển rất rộng? +Những hình ảnh nào cho thấy biển giống như trẻ con? +Em thích khổ thơ nào nhất? Vì sao? * Tổ chức cho Hs học thuộc lòng bài thơ -Nhận xét -Nhận xét,tuyên dương bạn đọc tốt * Tóm lại nội dung bài -Về nhà học thuộc bài thơ – Nhận xét tiết học -3 em lên bảng đọc bài -Nhắc lại đầu bài -Theo dõi -Mỗi em đọc 2 dòng thơ nối tiếp đến hết lớp -Đọc CN,ĐT -Nối tiếp nhau đọc từng khổ thơ -Một số Hs đọc lại -Các nhóm cùng luyện đọc -Mỗi nhóm đọc một khô thơ. -Nhận xét nhóm bạn -Tham gia phát biểu +Tưởng rằng biển nhỏ Mà to bằng trời… +Bãi giằng với sóng Chơi trò kéo co… +Một số Hs trả lời -Đọc CN, ĐT, tổ, dãy -Một số Hs đọc thuộc bài thơ -Nhận xét -Chú ý TiÕt 3: CHÍNH TẢ Bài dạy: Tập chép :SƠN TINH, THUỶ TINH Mục tiêu -Chép lại chính xác,trình bày đúng đoạn trong bài Sơn Tinh,Thuỷ Tinh. Viết đúng và nhớ cách viết một số âm vần dễ lẫn:tr/ch. -Rèn kó năng viết đúng,đẹp. 6 -Giáo dục Hs cẩn thận,chăm chỉ. Chuẩn bò Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập chính tả.Bảng nhóm để Hs làm BT3. ND-HT Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Bài cũ 2.Bài mới a,GTB HĐ1: Hd viết bài Cả lớp HĐ2:B.tập Bài 2b: Làm vào vở Bài 3: Trò chơi 3.Củng cố- Dặn dò Cả lớp 5’ 1’ 17’ 8’ 4’ * Gọi Hs lên bảng viết:h,quặp,sâu bọ,xâu kim,xinh đẹp,sinh sống, . -Nhận xét,ghi điểm * Giới thiệu,ghi đầu bài Hd viết chính tả -Đọc đoạn chính tảû -Đoạn văn giới thiệu chúng ta điều gì? -Yêu cầu Hs quan sát kó bài viết mẫu trên bảng và nêu cách trình bày một đoạn văn. *Hd Hs viết từ khó Đọc từ khó (giả làm,chữa giúp,chân sau, trời giáng, .) cho Hs viết. -Kiểm tra,sửa từng em -Nêu yêu cầu viết -Cho Hs nhìn bảng chép bài vào vở -Quan sát lớp,nhắc nhở giúp đỡ những em viết yếu -Chỉ và đọc từng câu yêu cầu Hs soát bài -Chấm bài,sữa lỗi Hd Hs làm bài tập * Gọi Hs nêu yêu cầu -Hd và cho Hs làm bài -Chấm,chữa bài * Cho Hs đọc yêu cầu -Cho Hs thi tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr -Hết thời gian quy đònh,đại diện nhóm dán kết quả -Nhận xét,tuyên dương nhóm làm bài tốt * Tóm lại nội dung bài -Về nhà làm bài vào vở BT -Nhận xét tiết học -2 em lên bảng viết Lớp viết vào bảng con -Nhắc lại đầu bài -2 em đọc lại +GT về vua Hùng Vươg thứ mười tám.Ông một người … -Khi trình bày một đoạn văn ,chữ đầu câu - 2 Hs lên bảng viết, lớp viết vào bảng con -Chú ý -Nhìn và chép bài vào vở -Dùng bút chì soát lỗi -2 em -1 em lên bảng làm,lớp làm bài vào vở -2 em -Các nhóm tham gia thi tìm -Đại diện nhóm dán và đọc kết quả -Chú ý TiÕt 4: Thể dục. Bài : 49 *Ơn một số bài tập RLTTCB *Trò chơi : Nhảy đúng , Nhảy nhanh 7 I/ MC TIấU: Giỳp hc sinh -Tip tc ụn mt s bi tp RLTTCB.Yờu cu thc hin ng tỏc tng i chớnh xỏc. -Trũ chi Nhy ỳng,nhy nhanh.Yờu cu bit cỏch chi v tham gia trũ chi ch ng. II/ A IM PHNG TIN: - a im : Sõn trng . 1 cũi , sõn chi . III/ NI DUNG V PHNG PHP LấN LP: NI DUNG NH LNG PHNG PHP T CHC I/ M U GV Nhn lp ph bin ni dung yờu cu gi hc HS chy mt vũng trờn sõn tp Thnh vũng trũn,i thng.bc Thụi ễn bi TD phỏt trin chung Mi ng tỏc thc hin 2 x 8 nhp Kim tra bi c : 4 HS Nhn xột II/ C BN: a.ễn *i theo vch k thng hai tay chng hụng- G.viờn hng dn v t chc HS i Nhn xột b.i nhanh chuyn sang chy G.viờn hng dn v t chc HS i Nhn xột c.Trũ chi : Nhy ỳng,nhy nhanh G.viờn hng dn v t chc HS chi Nhn xột III/ KT THC: i u.bc ng li.ng Th lng H thng bi hc v nhn xột gi hc V nh ụn cỏc bi tp RLTTCB 7p 1ln 26p 16p 2-3ln 2-3ln 10p 7p i Hỡnh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV * * * * * * * * * * * * * * * * * * i Hỡnh xung lp * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Thứ T, ngày tháng . năm 2009 Tiết 1: Moõn : TOAN 8 Bài dạy: LUYỆN TẬP CHUNG Mục tiêu -Giúp Hs tính giá trò của biểu thức hai dấu tính nhân và chia (tính từ trái sang phải).Tìm thành phần chưa biết trong phép tính.Củng cố biểu tượng về một phần hai,một phần ba,một phần tư,một phần năm. -Rèn kó năng thực hiện phép nhân, chia. -Giáo dục Hs tính cẩn thận. Chuẩn bò Các hính tam giác giống như hình vẽ trong SGK. ND-HT Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.KTBC Cá nhân 2.Bài mới a,GTB b,Bài tập Bài 1: Làm vào bảng con Bài 2: Nhóm 6 Bài 4: Làm vào vở Bài 5: Thi đua 3.Củng cố- Dặn dò Cả lớp 5’ 2’ 23’ 5’ * Gọi 2 Hs lên bảng đọc thuộc lòng bảng chia 5 và làm BT3 -Nhận xét,ghi điểm * GT và ghi đầu bài Hướng dẫn Hs làm bài tập * Gọi Hs đọc yêu cầu bài -Hd mẫu -Cho Hs làm các bài còn lại -Kiểm tra, nhận xét *Gọi Hs đọc yêu cầu bài -Cho Hs nhắc lại quy tắc tìm số hạng,thừa số -Yêu cầu Hs làm bài theo nhóm -Hd chữa bài * Gọi Hs đọc đề bài -Yêu cầu tự làm bài -Theo dõi,giúp đỡ Hs yếu -Chấm,chữa bài *Gọi Hs đọc yêu cầu -Tổ chức Hs thi xếp hình -Kiểm tra, nhận xét * Tóm lại nội dung bài -Về nhà học thuộc các bảng nhân, chia đã học và làm bài vào vở BT -Nhận xét tiết học -2 em lên bảng làm -Lớp chú ý -Nhắc lại đầu bài -2 em -Theo dõi 2 em lên bảng làm,lớp làm vào bảng con -2 em -Một số em nhắc lại -Thực hiện -3 em -Làm bài vào vở -2 em -Thi xếp hình -Chú ý TiÕt 2: ¢m nh¹c(§/c Ch©u d¹y) TiÕt 3: KỂ CHUYỆN Bài dạy: SƠN TINH,THUỶ TINH Mục tiêu 9 -Hs dựa vào tranh minh hoạ và gợi ý của Gv kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuuyện Sơn Tinh,Thuỷ Tinh. -Rèn kó năng kể chuyện. -Giáo dục biết nghe và nhận xét được lời kể của bạn. Chuẩn bò Tranh minh hoạ như SGK ;Bảng câu hỏi cần gợi ý. ND - HT Tổ chức Thời gian HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1.Bài cũ Cá nhân 2.Bài mới a,GTB b,Hd kể HĐ1: Kể từng đoạn theo tranh Cá nhân Nhóm 4 Thi đua HĐ2:Kể toàn bộ câu chuyện Thi đua 3.Củng cố Dặn dò Cả lớp 5’ 2’ 15’ 8’ 5’ * Mời 2 Hs nối tiếp nhau kể câu chuyện Qủa tim khỉ và trả lời câu hỏi. -Nhận xét ,ghi điểm *Giới thiệu và ghi đầu bài *Kể từng đoạn theo tranh -Cho Hs quan sát vào các tranh,nêu ý chính được diễn tả trong từng tranh -Yêu cầu Hs xếp tranh theo thứ tự câu chuyện. -Hd Hs kể -Nếu Hs lúng túng, nêu câu hỏi gợi ý. *Kể chuyện trong nhóm: -Yc Hs kể từng tranh trong nhóm. *Kể chuyện trước lớp: -Cho các nhóm cử đại diện thi kể trước lớp -Nhận xét từng em * Gọi đại diện các bạn cùng đối tượng từng nhóm thi kể từng đoạn. -Gọi đại diện các nhóm thi kể,mỗi em kể một tranh -Cho Hs thi kể toàn bộ câu chuyện. -Cùng Hs nhận xét ,bình chọn người kể hay nhất tuyên dương. * Tổng kết giờ học,tuyên dương các em tích cực hoạt động. -Về nhà kể lại câu chuyện cho người thân nghe. -2 em lên bảng kể Lớp lắng nghe -Nhắc lại đầu bài -Quan sát -Một số Hs nêu -3-2-1 -3 em nối tiếp nhau kể từng tranh -Các bạn trong nhóm nối tiếp nhau kể từng tranh -Đại diện các nhóm nối tiếp nhau thi kể từng tranh -Đại diện các bạn trong nhóm thi kể -Đại diện 3 nhóm thi kể 3 tranh -2-3 em thi kể toàn chuyện -Nghe,nhận xét bạn kể -Chú ý TiÕt 4: ĐẠO ĐỨC Bài dạy:THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA KÌ II Mục tiêu -Giúp Hs ôn lại toàn bộ các kó năng đã học từ tuần 19 đến tuần 24. 10 [...]... dõi -Nhắc lại đầu bài -3 em: -Làm việc theo nhóm tổ :trao đổi và viết vào giấy khổ to - ại diện nhóm trình bày -Các nhóm khác nhận xét -2 em -Từng cặp Hs làm bài tập -Tham gia nêu -Nhận xét -2 em -1 Hs lên bảng làm bài,lớp làm vào phiếu BT -Chấm,chữa bài -Yêu cầu Hs đọc lại các câu trả lời 5’ TiÕt 3: CHÍNH TẢ * Tóm lại nội dung bài học - Về nhà ôn lại bài và làm bài trong vở BT -Nhận xét tiết học -3 -4 ... 1: -Tổ chức cho Hs làm bài Nhóm cặp -Gọi đại diện một số nhóm trình bày kết quả -Nhận xét,chốt kết quả đúng * Gọi Hs đọc yêu cầu Bài 2: -Phát phiếu BT, cho Hs làm bài theo Nhóm tổ nhóm -Hd chữa bài -2 em trả lời -Nhắc lại đầu bài -Tuần lễ , ngày, giờ -Trả lời -Lắng nghe -Nhiều em nhắc lại -Quan sát,thực hành quay theo Gv và đọc giờ,phút -2 em - Thảo luận theo nhóm cặp - ại diện 4-5 nhóm đọc kết quả -Các... độ cao của các con chữ,khoảng cách giữa các chữ -Viết mẫu, hướng dẫn cách viết -Y/c Hs viết chữ: “Vượt” -Nhận xét ,sửa sai 12’ *Nêu y/c viết,cho Hs viết bài -Theo dõi, giúp đỡ những Hs viết còn yếu -Thu bài ,chấm 4’ *Tóm lại nội dung bài -Nhắc lại đầu bài -Quan sát +5 dòng li +3 nét -Cả lớp quan sát -Cả lớp viết chữ V hoa vào bảng con -3 Hs đọc lại -Lắng nghe -Quan sát,trả lời -Theo dõi -Cả lớp viết... kết quả -Các nhóm nhận xét bài lẫn nhau -3 em -Thảo luận theo nhóm -Trình bày kết quả * Gọi Hs đọc yêu cầu -Hd mẫu -Gọi Hs lên bảng làm,lớp làm vào vở -Chấm,chữa bài Bài 3: Làm vào vở 3.Củng cố -Dặn dò Cả lớp HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 5’ -2 -3 em đọc -Theo dõi -Cả lớp làm bài vào bảng con * Trò chơi:Đọc giờ,cho Hs quay kim đồng hồ -Dặn dò-Nhận xét tiết học -Thực hiện -Chú ý TiÕt 2: LUYỆN TỪ VÀ CÂU Bài dạy:... cho Hs làm bài -Làm bài theo cặp:1 em đọc từng Nhóm đôi câu cho em kia tìm đồng hồ.Sau đó một số cặp trình bày trước lớp Hỏi :-5 giờ 30 phút chiều còn được gọi a-A;b-D;c-B;d-E;e-C;g-G là mấy giờ? -Là 17 giờ 30 phút -Tại sao lại chọn đồng hồ G tương ứng -Vì 7 giờ tối chính là 19 giờ,đồng với câu An ăn cơm lúc 7 giờ tối? hồ G chỉ 19 giờ *- Tổ chức cho Hs thi quay kim đồng Bài 3: hồ Trò chơi -Chia lớp thành... Ươm -Kiểm tra và chấm một số bài viết ở nhà -Nhận xét,ghi điểm -2 em lên bảng viết -Lớp viết vào bảng con *Giới thiệu ,ghi đầu bài *-Giới thiệu chữ mẫu +Chữ Vviết hoa cao mấy dòng li? +Được viết bằng mấy nét? -Viết mẫu và hướng dẫn cách viết -Yêu cầu Hs viết chữ V viết hoa -Nhận xét,sửa sai 6’ *Giới thiệu cụm từ ứng dụng “Vượt suối băng rừng” -Giảng nghóa:là vượt qua những đoạn đường khó khăn,vất vả -Nhận... xét,đánh giá -Nhận xét phần Hs vừa thực hành nháp - ánh giá theo nhóm 4’ * Tóm lại nội dung bài -Chú ý 19 3.Củng cố -Dặn dò Cả lớp -Về nhà thực hành cắt,dán hình để tiết sau thực hành -Nhận xét tiết học Sinh ho¹t líp tn 25 TiÕt 5: I.Mục tiêu: - Giúp hs thấy được những ưu-nhược qua hoạt động của lớp trong tuần qua Đồng thời nắm được kế hoạch của tuần tới để thực hiện - Học sinh phê và tự phê cao - Giáo dục... 4 -2 Hs lên bảng viết,cả lớp viết vào bảng con -Cả lớp nghe và viết bài vào vở -Nhìn bảng dò bài,sửa lỗi -3 Hs đọc:Tìm tên các loài cá bắt đầu bằng tr,ch? -Hs làm bài theo nhóm -Chia lớp thành 4 nhóm,phát cho mỗi nhóm1 tờ giấy,yêu cầu trong thời gian 5 -Hết thời gian,dán bài lên bảng Các nhóm nhận xét bài của nhau phút,các nhóm cùng thào luận để tìm tên các loài cá theo yêu cầu trên -Hd chữa bài -Cả... Yêu cầu Hs tự đọc đề bài và làm bài vào vở -5 -6 em -Gọi một số Hs đọc bài làm của mình -Nhận xét,ghi điểm -Chú ý *Tóm lại nội dung bài học -Dặn dò -Nhận xét tiết học TiÕt 4: Thể dục Bài : 50 *Ơn một số bài tập RLTTCB *Trò chơi : Nhảy đúng , Nhảy nhanh I/ MỤC TIÊU: Giúp học sinh 14 -Tiếp tục ơn một số bài tập RLTTCB.u cầu thực hiện động tác tương đối chính xác -Trò chơi Nhảy đúng,nhảy nhanh.u cầu biết... và gọi điện thoại em cần thái độ như thế nào? -Nhận xét,đánh giá -2 em lên bảng trả lời -Lớp theo dõi 2’ 23’ *GT và ghi đầu bài *Chia lớp thành từng nhóm 4 em, phát phiếu cho các nhóm thảo luận -Bao quát lớp -Nhắc lại đầu bài -Các nhóm thảo luận - ại diện một số nhóm lên trình bày kết quả thảo luận -Các nhóm khác nhận xét,bổ sung -Tham gia trả lời -Nêu các câu hỏi chính cho Hs trả lời: +Vì sao cần . theo nhóm cặp - ại diện 4-5 nhóm đọc kết quả -Các nhóm nhận xét bài lẫn nhau -3 em -Thảo luận theo nhóm -Trình bày kết quả -2 -3 em đọc -Theo dõi -Cả lớp làm. nghe -3 em -Làm bài theo cặp:1 em đọc từng câu cho em kia tìm đồng hồ.Sau đó một số cặp trình bày trước lớp. a-A;b-D;c-B;d-E;e-C;g-G. -Là 17 giờ 30 phút. -Vì
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuan 25- du mon - co TG, Tuan 25- du mon - co TG, Tuan 25- du mon - co TG, Tìm hiểu bài, Bài tập Bài 1:, Hd kể HĐ1: Kể, Bài tập Bài 1:, Bài tập Bài 1: