0

Tuần 19 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

44 3,814 76
  • Tuần 19 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/12/2017, 15:47

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 19 Thứ hai ngày tháng năm 2018 Tập đọc BỐN ANH TÀI (Truyện cổ dân tộc Tày) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết đọc với giọng kể chuyện, bước đầu biết nhấn giọng từ ngữ thể tài năng, sức khoẻ bốn cậu bé -Kĩ năng: Hiểu ND: Ca ngợi sức khoẻ, tài năng, lòng nhiệt thành làm việc nghĩa bốn anh em Cẩu Khây (trả lời câu hỏi SGK) -Thái độ: Giáo dục lòng nhiệt thành làm việc, yêu lao động * KNS: -Tự nhận thức, xác định giá trị cá nhân, hợp tác, đảm nhận trách nhiệm II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Tranh minh hoạ học SGK - Bảng phụ ghi câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Khởi động:( 5p) TBHT điều khiển bạn chơi trò + Hs hát chơi chơi Hộp quà bí mật ( Nội dung trò chơi câu hỏi liên quan đến TĐ trước) - GV kiểm tra sách dụng cụ học tập 2.Hoạt động luyện đọc:(8-10p) * Mục tiêu: Biết đọc với giọng kể chuyện, bước đầu biết nhấn giọng từ ngữ thể tài năng, sức khoẻ bốn cậu bé * Cách tiến hành: hoạt động lớp - HS lắng nghe - Ở HK II lớp 4, em học chủ điểm: Người ta hoa đất, Vẻ đẹp muôn màu, Những người cảm, Khám phá giới, Tình yêu sống Các chủ điểm giúp em hiểu thêm vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, hiểu thêm lực, tài trí người - Bài chủ điểm Người ta hoa đất hôm em học, Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp đưa em đến với bốn cậu bé khỏe mạnh, tài đầy lòng nhiệt thành làm việc nghĩa … Luyện đọc: - HS GV chia đoạn:5 đoạn + Mỗi chỗ xuống dòng đoạn - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần - GV gọi HS nêu từ khó HD luyện đọc từ khó Kết hợp hướng dẫn đọc câu văn dài khó - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần - GV giải nghĩa số từ khó - Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp – thi đọc - Gọi HS đọc toàn - GV đọc diễn cảm bài: giọng kể nhanh; nhấn giọng từ ngữ ca ngợi tài sức khoẻ, nhiệt thành làm việc nghĩa bốn cậu bé * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 đọc cho lưu loát Hoạt động tìm hiểu bài: (8-10p) * Mục tiêu: Ca ngợi sức khoẻ, tài năng, lòng nhiệt thành làm việc nghĩa bốn anh em Cẩu Khây (trả lời câu hỏi SGK) * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân - Chia sẻ cặp đôi - Chia sẻ trước lớp - YC HS đọc thầm đoạn để trả lời câu hỏi:  Cẩu Khây có sức khỏe tài nào? Năm học 2017 - 2018 - Tiếp nối đọc đoạn lần - HS luyện đọc từ, câu khó - Tiếp nối đọc đoạn lần - HS đọc giải - Luyện đọc theo cặp – thi đọc - HS đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi  Sức khỏe: nhỏ người ăn lúc hết chín chõ xơi, 10 tuổi sức trai 18 - YC HS đọc thầm đoạn để trả lời  Tài năng: 15 tuổi tinh thông võ nghệ câu hỏi: - HS đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi  Có chuyện xảy với quê Yêu tinh xuất hiện, bắt người súc vật hương Cẩu Khây? khiến làng tan hoang, nhiều nơi khơng sống sót  Trước cảnh q hương vậy, Thương dân Cẩu Khây chí lên Cẩu Khây làm gì? đường diệt trừ yêu tinh - YC HS đọc thầm đoạn để trả lời - HS đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi: câu hỏi:  Cẩu Khây gặp đầu tiên? Đến cành đồng Cẩu Khây thấy Người nào? cậu bé vạm vỡ dùng tay làm vồ đóng cọc để đắp đập Tên cậu bé Nắm Tay Đóng Cọc biết Cẩu Khây diệt trừ yêu Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 tinh, cậu bé sốt sắng xin - HS đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi - YC HS đọc thầm đoạn để trả lời câu hỏi:  Người thứ hai Cẩu Khây gặp Đó cậu bé Lấy Tai Tát Nước Cậu bé ai? Người có tài gì? có tài lấy vành tai tát nước suối lên ruộng cao mái nhà Cậu bé cúng Cẩu Khây lên đường - YC HS đọc thầm đoạn để trả lời - HS đọc thầm đoạn trả lời câu hỏi câu hỏi:  Cuối Cẩu Khây gặp ai? Cậu bé có tên Móng Tay Đục Máng Cậu Người nào? có tài lấy móng tay đục gỗ thành lòng máng dẫn nước vào ruộng Hãy nêu ý nghĩa câu chuyện Ý nghĩa: Truyện ca ngợi sức khỏe, tài lòng nhiệt thành làm việc nghĩa, * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 trả lời diệt trừ ác cứu dân lành bốn anh câu hỏi tìm hiểu bài.Hs M3+M4 em Cẩu Khây trả lời câu hỏi nêu nội dung đoạn, * KL: Luyện đọc diễn cảm: (8-10p) * Mục tiêu: HS biết đọc diễn cảm đoạn với giọng phù hợp * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - Cả - HS đọc toàn lớp -Gọi em đọc tiếp nối đoạn bài, lớp theo dõi, nêu giọng đọc - Hướng dẫn lớp luyện đọc diễn cảm đoạn tiêu biểu bài: đoạn + Theo dõi, nêu cách đọc hay + Đọc mẫu đoạn văn + Luyện đọc theo nhóm: đọc phân vai +Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm + Gọi vài em nhóm thi đọc diễn cảm + Vài nhóm thi đọc diễn cảm trước lớp trước lớp, lớp theo dõi, bình chọn + Bình chọn nhóm đọc hay nhóm đọc hay - Nhận xét, khen/động viên * Lưu ý hs M3+M4 đọc diễn cảm toàn Hoạt động tiếp nối: (3p + Liện hệ giáo dục (tinh thần đồn kết, làm việc có ích…) - Câu chuyện giúp em hiểu điều gì? Nêu ý nghĩa học? - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Tốn KI – LƠ – MÉT VNG I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Biết ki-lơ-mét vng đơn vị đo diện tích - Đọc, viết số đo diện tích theo đơn vị ki-lơ-mét vuông - Biết 1km2 = 1000000m2 - Bước đầu biết chuyển đổi từ km2 sang m2 ngược lại - Kĩ năng: Làm BT: Bài 1, 2, (b) Cập nhật thơng tin diện tích Thủ Hà Nội (năm 2009) mạng: 324 ki-lô-mét vuông.KK HS K, G hoàn thành tất tập II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, lớp, Đồ dùng dạy học: - Tranh vẽ cánh đồng khu rừng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên HĐ Khởi động:(5p) - HS chơi trò chơi Bắn tên + Bạn đọc tên đơn vị đo diện tích học? + Mỗi đơn vị đo diện tích liền gấp lần? + Nêu VD ? - TBHT chốt trò chơi mời gv vào Hình thành kiến thức mới: (13p) * Mục tiêu: Biết ki-lô-mét vng đơn vị đo diện tích.Đọc, viết số đo diện tích theo đơn vị ki-lơ-mét vng Biết 1km2 = 1000000m2 * Cách tiến hành:Cả lớp *.Giới thiệu ki- lô- mét vuông - GV giới thiệu:1km x 1km = 1km2 ki- lơ- mét vng diện tích hình vng có cạnh dài 1km - Ki- lơ- mét vuông viết tắt km2, đọc ki- lô- mét vuông * 1km mét? * Em tính diện tích hình vng có cạnh dài 1000m Giáo viên Hoạt động học sinh - Hs chơi - HS quan sát hình vẽ: - HS đọc:1km x 1km = 1km2 - HS đọc - 1km = 1000m - HS tính: 1000m x 1000m = 1000000m2 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Dựa vào diện tích hình vng có cạnh dài 1km hình vng có cạnh dài 1000m, bạn cho biết 1km - 1km2 = 1000000m2 m2? * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 HĐ thực hành:(17p) * Mục tiêu: Bước đầu biết chuyển đổi từ km2 sang m2 ngược lại.Làm BT: Bài 1, 2, * Cách tiến hành: Cá nhân, nhóm, lớp Bài 1: Viết số chữ thích hợp vào - Thực theo yêu cầu GV ô trống Đọc Viết - Gọi HS đọc yêu cầu tập - GV gọi HS lên bảng, HS đọc cho Chín trăm hai mươi mốt 921 km2 km2 HS viết số đo 2000 km2 - Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa Hai nghìn km2 Năm trăm linh chín km2 509 km2 (nếu cần) - GV chốt đáp án Ba trăm hai mươi nghìn 320000km2 km2 Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm - Thực theo yêu cầu GV - Gọi HS đọc yêu cầu tập - GV yêu cầu HS tự làm bài, HS làm Đ/a: 1km2 =1000000m2 5km2 = bảng lớn - Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa 5000000m 1000000m2 = 1km2 32m249dm2 = (nếu cần) 3249dm2 - GV chốt đáp án 1m2 = 100dm2 2000000m2 =2km2 - Hơn 100 lần + Hai đơn vị diện tích liền lần ? - Thực theo yêu cầu GV Bài 4b: HS khiếu làm Đ/a: - Gọi HS đọc yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm bài, sau báo a) Diện tích phòng học 40m b) Diện tích nước Việt Nam cáo kết trước lớp 330991km2 - Mét vng * Để đo diện tích phòng học người ta - Thực theo yêu cầu GV Đ/a: dùng đơn vị đo diện tích nào? Hoạt động tiếp nối: (3p) - HS nhắc lại tên - Hai đơn vị diện tích liền lần? - GV tổng kết học Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Bài tập PTNL HS: (M3+M4) Bài 3: Diện tích khu rừng là: Một khu vương hình chữ nhật có x = (km2) chiều dài 3km, chiều rộng 2km HỎi Đ/s: km2 diện tích khu rừng dài ki-lô-mét? Khoa học TẠI SAO CÓ GIÓ ? I MỤC TIÊU: - Làm thí nghiệm để nhận khơng khí chuyển động tạo thành gió - Giải thích ngun nhân gây gió - BVMT biển đảo ( liên hệ với cảnh quan vùng biển) II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: PP hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, luyện tập-thực hành Đồ dùng dạy học: - Hình vẽ trang 74, 75 SGK, chong chóng cho HS - Chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm theo nhóm + Hộp đối lưu mô tả trang 74- SGK + Nến, diêm, vài nén hương III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC HĐ KHởi động:( 5p) - TBHT điều khiền lớp chơi trò chơi Hộp HS chơi trò chơi q bí mật + Khơng khí cần cho sống nào? + Khí trì cháy? + Khí khơng trì cháy? TBHT củng cố trò chơi HĐ hình thành kiến thức mới: (27p) HĐ1:Giới thiệu bài: - GV hỏi: - HS: Nhờ gió +Nhờ đâu mà lay động? + Nhờ đâu mà diều bay? - HS theo dõi Vậy em có thắc mắc lại có gió khơng? Tiết học hơm em tìm tòi, khám phá để hiểu điều HĐ2:Tiến trình đề xuất: Bước 1:Đưa tình xuất phát nêu vấn đề: - Các em thường bắt gặp gió - Em hiểu có gió? (GV ghi câu hỏi lên bảng.) Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Bước 2:Làm bộc lộ biểu tượng ban đầu HS: - GV yêu cầu HS ghi lại hiểu biết - HS ghi chép hiểu biết ban đầu ban đầu vào ghi chép khoa vào ghi chép Chẳng hạn: học + Gió khơng khí tạo nên + Do khơng khí chuyển động từ nơi lạnh đến nơi nóng tạo thành gió + Do nắng tạo nên + Do ngơi nhà chắn tạo nên - HS thảo luận nhóm thống ý kiến ghi chép vào phiếu - GV cho HS đính phiếu lên bảng -HS so sánh giống khác - GV hướng dẫn HS so sánh điểm giống ý kiến ban đầu khác kết làm việc nhóm Bước 3: Đề xuất câu hỏi phương án tìm tòi: - Để tìm hiểu điểm giống - HS nêu câu hỏi Chẳng hạn: khác hay sai em có + Có phái gió khơng khí tạo nên câu hỏi thắc mắc nào? không? - GV giúp em đề xuất câu hỏi liên quan + Liệu có phải nắng tạo nên gió khơng? đến nội dung kiến thức tìm hiểu học - GV tổng hợp câu hỏi nhóm chốt câu hỏi chính: + Tại có gió? - GV cho HS thảo luận đề xuất phương án - Chẳng hạn: HS đề xuất phương án tìm tòi + Làm thí nghiệm ; Quan sát thực tế - GV chốt phương án : Làm thí nghiệm + Hỏi người lớn; Tra cứu mạng v.v Bước 4: Thực phương án tìm tòi: - Để trả lời câu hỏi: * Tại có gió? theo -Một số HS nêu cách thí nghiệm, em nên tiến hành làm thí chưa khoa học hay không thực nghiệm nào? GV điều chỉnh Chẳng hạn: + Đặt nến cháy ống Đặt vài mẩu hương cháy tắt lửa bốc khói vào ống lại - HS tiến hành làm thí nhiệm, HS thống nhóm tự rút kết luận, ghi chép vào phiếu -Một HS lên thực lại thí nghiệm - Cả lớp quan sát Bước Kết luận hợp thức hóa kiến thức: - Sau thí nghiệm em rút nguyên - Khơng khí chuyển động tạo thành gió nhân có gió? - Em nêu ứng dụng gió - Cối xay gió, chong chóng quay Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 đời sống? tiết học GVKL ghi bảng: Khơng khí chuyển động từ nơi lạnh sang - HSKL: Khơng khí chuyển động từ nơi nơi nóng Sự chênh lệch nhiệt độ lạnh đến nơi nóng Khơng khí chuyển khơng khí ngun nhân gây chuyển động tạo thành gió động khơng khí Khơng khí chuyển động tạo thành gió - Cho HS dùng quạt vẩy (hoặc GV bật quạt- Do chênh lệch nhiệt độ điện), em thấy nào? ( mát) khơng khí làm cho khơng khí chuyển - Tại ta thấy mát? động - Tạo gió * Chuyển tiếp: Trong tự nhiên, ánh nắng mặt trời, phần khác trái đất khơng nóng lên nhau, có tượng đó, mời em tiếp tục tìm hiểu HĐ3 HĐ3: Sự chuyển động khơng khí tự nhiên * Đính tranh vẽ hình ( phóng to) - Khi ta vẩy quạt, bật điện (cánh quạt lên bảng, HS quan sát: điện quay)làm không khí chuyển động gây gió - Hình vẽ khoảng thời gian ngày? + H6: Vẽ ban ngày hướng gió thổi từ Mơ tả hướng gió minh họa từngbiển vào đất liền hình? + H7: Vẽ ban đêm hướng gió thổi từ đất liến biển - Tại ban ngày gió từ biển thổi vào đất - Vì: Ban ngày khơng khí đất liền liền ban đêm gió từ đất liền thổi biển? nóng, khơng khí ngồi biển lạnh Do làm cho khơng khí chuyển động từ biển vào đất liền tạo gió từ biển thổi vào đất liền Ban đêm khơng khí đất liền nguội nhanh nên lạnh GVKết luận: Sự chênh lệch nhiệt độ vào khơng khí ngồi biển Vì khơng khí ban ngày ban đêm biển đất liền chuyển động từ đất liền thổi biển làm cho chiều gió thay đổi ngày đêm *GD BVMT: - Biển mang lại cho ta gió mát - Cần có ý thức giữ gìn mơi trường biển lành nơi giúp như: chơi biển không nên vứt rác người ta nghỉ ngơi, thư giãn saubãi biển, không để dầu tràn biển, … thời gian làm việc vất vả Vậy chúng người cần có ý thức bảo vệ ta nên làm để bảo vệ môi trường biển? môi trường biển lành HĐ tiếp nối:(3p) - Chúng ta vừa tìm hiểu xong học Vậy em cho biết, có gió? - HS nhắc lại KL - Trong sống, người ta lợi Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 dụng sức gió để làm gì? - Làm thóc, căng buồm cho thuyền bè xuôi, làm chạy máy phát điện, chơi - Dặn HS: Chuẩn bị sau: Gió nhẹ, gió chong chóng, chơi thả diều, … mạnh Phòng chống bão Điều chỉnh: Thứ ba ngày tháng năm 2018 Chính tả (Nghe – viết) KIM TỰ THÁP AI CẬP I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Nghe-viết CT; trình bày hình thức văn xi - Kĩ năng: Làm BT CT âm đầu, vần dễ lẫn (BT2) - Thía độ: Có ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp *BVMT: HS thấy vẽ đẹp kì vĩ cảnh vật nước bạn, có ý thức bảo vệ danh lam thắng cảnh đất nước giới II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - tờ phiếu viết nội dung BT Ba băng giấy viết nội dung BT 3a III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (5p) - Hs chơi trò chơi: Ai nhanh GV gọi đội lên tham gia trò - HS tham gia trò chơi chơi GV đọc: Long lanh, sóng lượn, quanh quẩn, thành lũy, thoang thoảng, Tổng kết trò chơi-chuyến ý vào - HS đọc bài, lớp lắng nghe Hoạt động chuẩn bị viết tả: (7p) * Mục tiêu: Nghe-viết CT; trình bày hình thức văn xi * Cách tiến hành: HĐ lớp Nghe viết: Kim tự tháp Ai Cập * Trao đổi nội dung đoạn văn: Giáo viên Trường Tiểu học Giáo án lớp - Đoạn văn nói điều gì? * Hướng dẫn viết chữ khó: - Yêu cầu HS tìm từ khó, dễ lẫn viết tả luyện viết * KL: Viết tả: (12p) * Mục tiêu: Hs nghe -viết tốt tả theo cách viết đoạn văn * Cách tiến hành: HĐ cá nhân + GV đọc cho HS viết - GV theo dõi nhắc nhở, giúp đỡ HS M1+M2 * KL: Đánh giá nhận xét bài: (5p) * Mục tiêu: Giúp hs tự đánh giá viết bạn * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - HĐ cặp đôi + GV đọc cho HS sốt - Đọc tồn cho HS soát lỗi * Giúp đỡ hs M1 nhận lỗi viết chưa + Thu chữa nhận xét (sửa lỗi sai bản) * KL: Làm tập tả: (8p) * Mục tiêu: Làm BT2, BT 3(a) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân chia sẻ cặp đôi - báo cáo trước lớp Bài 2: Chọn chữ viết tả - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS tự làm bài, HS làm bảng lớn - Gọi HS nhận xét, chữa - GV nhận xét chốt lại từ tả cần tìm Bài 3a:Xếp từ ngữ sau thành hai cột - Gọi HS đọc yêu cầu - Cho HS làm theo cặp, cặp HS làm bảng phụ - Gọi HS nhận xét, chữa - GV nhận xét chốt đáp án * Lưu ý giúp đỡ Hs M1+M2 hoàn thành tập * KL: Giáo viên Năm học 2017 - 2018 +Ca ngợi kim tự tháp cơng trình kiến trúc vĩ đại người Ai Cập cổ đại + Các từ: cơng trình, kiến trúc, hành lang, ngạc nhiên, - HS viết tả - HS rà soát lại - Từng cặp HS đổi cho để soát lỗi sửa lề trang - Thực cặp đôi theo yêu cầu GV Đáp án: Sinh, biết, biết, sáng, tuyệt, xứng - HS thực hành nhóm - Thực theo yêu cầu GV Đáp án: Từ ngữ viết Từ ngữ viết sai tả tả sáng sủa sếp sản sinh tinh sảo sinh động bổ xung 10 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -Thái độ: Tích cực, tự giác học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, - Hình thức dạy học lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng: - Mỗi HS chuẩn bị hình bình hành giấy bìa nhau, kéo, giấy li, êke - GV: phấn màu, thước thẳng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên 1.HĐ Khởi động: (5p) -TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: BẮn tên + Bạn nêu đặc điểm hình bình hành? + Bạn nêu đặc điểm hình chữ nhật? TBHT củng cố trò chơi - GV nhận xét, khen/ động viên HĐ hình thành kiến thức mới: (13p) * Mục tiêu: Biết cách tính diện tích hình bình hành * Cách tiến hành: HĐ lớp *Hình thành cơng thức tinh diện tích hình bình hành - GV tổ chức trò chơi lắp ghép hình: + Mỗi HS suy nghĩ để tự cắt miếng bìa hình bình hành chuẩn bị thành hai mảnh cho ghép lại với hình chữ nhật - Diện tích hình chữ nhật ghép so với diện tích hình bình hành ban đầu? - Hãy tính diện tích hình chữ nhật - GV yêu cầu HS lấy hình bình hành hình lúc đầu giới thiệu cạnh đáy hình bình hành hướng dẫn em kẻ đường cao hình bình hành - GV yêu cầu HS đo chiều cao hình bình hành, cạnh đáy hình Giáo viên Hoạt động học sinh - HS hát thực yêu cầu - HS lắng nghe - HS thực hành cắt ghép hình HS cắt ghép sau: - Diện tích hình chữ nhật diện tích hình bình hành - HS tính diện tích hình - HS kẻ đường cao hình bình hành - Chiều cao hình bình hành chiều rộng hình chữ nhật, cạnh đáy hình bình hành chiều dài hình chữ nhật 30 Trường Tiểu học Giáo án lớp bình hành so sánh chúng với chiều rộng, chiều dài cùa hình chữ nhật ghép - Vậy theo em, cách cắt ghep1 hình bình hành thành hình chữ nhật để tính diện tích hình bình hành tính theo cách nào? - GV: Diện tích hình bình hành độ dài đáy nhân với chiều cao đơn vị đo Gọi S diện tích hình bình hành, h chiều cao a độ dài cạnh đáy ta có cơng thức tính diện tích hình bình hành là: S=axh Hoạt động thực hành:(15p) * Mục tiêu: Bài 1, (a) K K HS khiếu hoàn thành tất tập * Cách tiến hành:HĐ nhóm, lớp Bài 1: Tính diện tích hình bình hành - Gọi HS đọc xác định yêu cầu tập - Gọi HS lên bảng, lớp làm vào - Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa (nếu cần) - GV chốt đáp án - Củng cố cách tính diện tích hình bình hành Bài 3a:Hs khiếu làm - Gọi HS đọc xác định yêu cầu tập - YC HS tự làm sau đổi chéo kiểm tra cho - HS chữa bảng lớn - Gọi HS nhận xét - GV chốt đáp án; lưu ý đơn vị đo diện tích hình bình hành Năm học 2017 - 2018 - Lấy chiều cao nhân với đáy - HS phát biểu quy tắc tính diện tích hình bình hành - Thực theo yêu cầu GV Đ/a: a S = x = 45 (cm2) b S = 13 x = 52 (cm2) c S = x = 63 (cm2) - Thực theo u cầu GV Đ/a: a Diện tích hình bình hành là: x 34 = 136 (dm2) b Đổi: 4m = 40dm Diện tích hình bình hành là: 40 x 13 = 520 (dm2) - Thực theo yêu cầu GV Đ/a: Hoạt động tiếp nối: (5p) - GV tổng kết học - Gọi HS nhắc lại cách tính diện tích hình bình hành - Dặn dò HS nhà ơn lại cách tính diện tích hình học, chuẩn Giáo viên 31 Trường Tiểu học Giáo án lớp bị sau - Nhận xét tiết học * Bài tập PTNL HS: Bài 2: Tính diện tích của: a Hình chữ nhật: 5cm 10cm b Hình bình hành: Năm học 2017 - 2018 Bài 2: a) Diện tích hình chữ nhật là: x 10 = 50 (cm2) Đ/s: 50 cm2 b) Diện tích hình bình hành là: x 10 = 50 (cm2) Đ/s: 50 cm2 5cm 10cm Điều chỉnh: _ Đạo đức KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG (Tiết 1) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Biết cần phải kính trọng biết ơn người lao động -Kĩ năng: Bước đầu biết cư xử lễ phép với người lao động biết trân trọng, giữ gìn thành lao động họ - Thái độ: Biết nhắc nhở bạn phải kính trọng biết ơn người lao động * KNS:- Tôn trọng giá trị sức lao động -Thể tôn trọng, lễ phép với người lao động II CHUẨN BỊ: Phương pháp - cách thức tổ chức: PP Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành đóng vai Đồ dùng: - SGK Đạo đức - Một số đồ dùng cho trò chơi đóng vai III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: ( 5p) - HS hát để chuyển vào 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(13p) HĐ1: Thảo luận lớp: (Truyện “Buổi học đầu tiên” SGK/28) - GV đọc truyện (hoặc kể chuyện) “Buổi - HS đọc lại truyện “Buổi học đầu Giáo viên 32 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 học đầu tiên” - GV cho HS thảo luận theo câu hỏi (SGK/28) + Vì số bạn lớp lại cười nghe ban Hà giới thiệu nghèâ nghiệp bố mẹ mình? + Nếu em bạn lớp với Hà, em làm tình đó? Vì sao? - GV kết luận: Cần phải kính trọng người lao động, dù người lao động bình thường HĐ2:Thảo luận theo nhóm đơi:( BT1): - GV nêu yêu cầu tập 1: - GV cho HS thảo luận nhóm làm tập - Gọi đại diện nhóm trình bày kết - GV kết luận: Nông dân, bác sĩ, người giúp việc, lái xe ôm, giám đốc cơng ti, nhà khoa học, người đạp xích lô, giáo viên, Kĩ sư tin học, nhà văn, nhà thơ người lao động (Trí óc chân tay) + Những người ăn xin, kẻ trộm, kẻ buôn bán ma túy, kẻ buôn bán phụ nữ, trẻ em khơng phải người lao động việc làm họ khơng mang lại lợi ích, chí có hại cho xã hội HĐ3: Thảo luận nhóm (BT2- SGJ/2930): - GV chia nhóm giao nhiệm vụ cho nhóm thảo luận tranh Những người lao động tranh làm nghề cơng việc có ích cho xã hội nào? Nhóm 1:Tranh 1,2 Nhóm 2: Tranh 3,4 Nhóm 3: Tranh 5,6 - GV ghi lại bảng theo cột ST Nghề nghiệp Ích lợi mang lại T cho xã hội tiên” - HS thảo luận theo cặp - Đại diện HS trình bày kết + Vì số bạn cho nghề bố mẹ bạn Hà tầm thường + Em không nên cười bạn giưới thiệu nghề nghiệp bố - Nhận xét, bổ sung - HS đọc yêu cầu ND tập - Các nhóm thảo luận - Đại diện nhóm trình bày kết - HS lắng nghe - Các nhóm làm việc - Đại diện nhóm trình bày H1: Khám,chữa bệnh cho người H2: Xây cơng trình ngơi nhà H3: Công nhân làm H4: Đánh bắt cá H5: Đồ hoạ bìa sách giáo khoa H6: Cấy lúa - GV kết luận: + Mọi người lao động mang lại lợi Giáo viên 33 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 ích cho thân, gia đình xã hội Hoạt động thực hành: (15p) HĐ4: Làm việc cá nhân (BT3SGK/30): - GV nêu yêu cầu tập 3: - YC HS tự suy nghĩ, làm - YC HS giơ thẻ Đ, S với phương án giải thích đúng, sai - GV kết luận: + Các việc làm a, c, d, đ, e, g thể kính trọng, biết ơn người lao động + Các việc làm b, h thiếu kính trọng người lao động 4.Hoạt động tiếp nối: (5p) -GV củng cố học - Cho HS đọc ghi nhớ - Về nhà xem lại - HS đọc yêu cầu tập - HS làm tập - HS trình bày ý kiến lớp trao đổi bổ sung - HS đọc ghi nhớ Điều chỉnh: Thứ sáu ngày tháng năm 2018 Tập làm văn LUYỆN TẬP XÂY DỰNG KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Nắm vững hai cách kết (mở rộng, không mở rộng) văn miêu tả đồ vật (BT1) -Kĩ năng: Viết đoạn kết mở rộng cho văn miêu tả đồ vật (BT2) -Thái độ: Tích cực, tự giác học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học lớp,nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Bút dạ, số tờ giấy trắng để HS làm BT2 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (3p) - em đọc đoạn mở trực tiếp, - Hs đọc gián tiếp văn miêu tả bàn học tiết trước Giáo viên 34 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động thực hành: (27p) Bài 1:Đọc văn “Cái nón” trả lời câu hỏi? - Gọi HS đọc xác định yêu cầu tập - Gọi HS nêu lại cách kết - YC HS: + Xác định đoạn kết cảu văn? + Theo em, kết theo cách nào? - Gọi HS báo cáo kết quả, HS khác theo dõi, nhận xét, bổ sung - Nhận xét, chốt đáp án Bài 2: - Gọi HS đọc nội dung yêu cầu tập - GV yêu cầu HS suy nghĩ, chọn đề miêu tả - em đọc yêu cầu nội dung BT - Vài em nhắc lại kiến thức cách kết biết học văn kể chuyện Câu a: đoạn kết đoạn cuối Câu b: kiểu kết mở rộng - em đọc đề - YC HS tự làm - Cả lớp suy nghĩ, chọn đề miêu tả (thước kẻ, bàn học, trống trường …) nêu trước lớp - Gọi HS đọc viết mình, GV sửa - Cả lớp làm vào em viết lỗi dùng từ, đặt câu cho HS đoạn kết theo kiểu mở rộng - Nhận xét, khen/ động viên cho văn miêu tả đồ vật chọn - Tiếp nối đọc viết - Cả lớp nhận xét, sửa chữa, bình chọn bạn viết kết hay VD: Kết tả thước kẻ em: Không biết từ nào, thước trở thành người bạn thân thiết em Thước cạnh em, em học bài, làm Thươc sgiups em kẻ đường lề thẳng tắp, vẽ sơ đồ toán, gạch chân câu văn hay, để em học tốt Cảm ơn thước, người bạn nhỏ giản dị mà kì diệu vô VD: Kết tả bàn học em: Chiếc bàn gắn bó với em gần bốn năm qua miệt mài em làm tốn khó, viết đoạn văn hay, kể câu chun có ích, san sẻ em, niềm vui, * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 viết nỗi buồn tuổi học trò đoạnkết Giáo viên 35 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động tiếp nối: (5p) - Yêu cầu HS viết đoạn kết chưa đạt nhà hoàn chỉnh đoạn viết Dặn HS chuẩn bị giấy, bút để làm kiểm tra viết miêu tả đồ vật tiết sau - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Toán LUYỆN TẬP (tr 104) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nhận biết đặc điểm hình bình hành -Kĩ năng: Tính diện tích, chu vi hình bình hành *BT cần làm: Bài 1, 2, (a) KK HS khiếu hoàn thành tất tập - Thái độ: u thích mơn học II CHUẨN BỊ: - Phấn màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (5p) - TBHT điều khiển lớp chơi trò chơi: Bắn tên + BẠn nhắc lại quy tắc tính diện tích hình bình hành + BẠn tính diện tích hình bình hành với độ dài đáy 5m chiều cao 7m? TBHT củng cố trò chơi mời GV vào Hoạt động thực hành: (27p) Bài 1: - Gọi HS đọc xác định yêu cầu tập - Gọi HS làm bảng lớn, lớp tự làm vào - Gọi HS nhận xét, chữa (nếu cần) - Nhận xét, chốt đáp án - Củng cố cách xác định cạnh đối diện hình Giáo viên 36 - Hát - HS nêu qui tắc - Thực theo yêu cầu GV Đ/a: a) Hình chữ nhật ABCD AB đối diện với cạnh CD AD đối diện với cạnh BC b) Hình bình hành EGHK EG đối diện với cạnh HK EK đối diện với cạnh GH c) Hình tứ Giác MNPQ Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 MN đối diện với cạnh QP MQ đối diện với cạnh NP * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 Bài 2: - Gọi HS đọc xác định yêu cầu - Thực theo yêu cầu GV tập - HD HS phân tích bảng - Yc HS làm theo cặp, cặp làm bảng phụ sau đo gắn lên bảng lớp - Gọi HS nhận xét, chữa (nếu cần) - Nhận xét, chốt đáp án - Củng cố cách tính diện tích hình bình hành Độ dài cạnh đáy 7cm 14dm 23m Chiều cao 16 cm 13 dm 16m Diện tích hình bình x 16 = 112 14 x 13=182 dm 23 x 16 = 368 m2 hành (cm2) Bài 3a: HS khiếu làm - GV giới thiệu:Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB = a, độ dài cạnh BC = b Cơng thức tính chu vi hình bình - Một số em đọc lại công thức hành là: P = ( a + b)x - Phát biểu: Muốn tính chu vi hình bình hành, ta lấy tổng độ dài hai cạnh nhân với -YC HS áp dụng cơng thức để tính - HS tự làm, HS làm bảng lớn, lớp chu vi hình bình hành biết: theo dõi, nhận xét a) a = 8cm, b = cm a)P = (8 + ) x = 22 (cm) b) a = 10dm, b = 5dm b) P = (10 + 5) x = 30 (cm) - Chốt đáp án, củng cố cách tính chu vi hình bình hành *Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 tính diện tích hình HOạt động tiếp nối: (3p) - Các nhóm cử đại diện thi đua tính chu vi, diện tích hình bình hành bảng - Nêu lại cách tính chu vi, diện tích hình bình hành - Nhận xét tiết học * Bài tập PTNL HS:(M3+M4) BÀI 4: Một mảnh đất trồng hoa hình bình - Thực theo yêu cầu GV hành có độ dài đáy 40dm, chiều cao Đ/a: 25dm Tính diện tích mảnh đất Bài 4: đó? Diện tích mảnh đất là: Giáo viên 37 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 40 x 25 = 1000 (dm2) = 10m2 Đ/s: 10m2 Điều chỉnh: Khoa học GIĨ NHẸ, GIĨ MẠNH PHỊNG CHỐNG BÃO I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nêu số tác hại bão: thiệt hại người - Kĩ năng: Nêu cách phòng chống: + Theo dõi tin thời tiết + Cắt điện Tàu, thuyền không khơi + Đến nơi trú ẩn an toàn * BVMT: Mối quan hệ người với môi trường : Con người cần đến khơng khí, thức ăn, nước uống từ mơi trường II CHUẨN BỊ: Phương pháp- cách thức tổ chức: PP Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành thí nghiệm Đồ dùng: - Hình trang 76, 77 SGK - Phiếu học tập cho nhóm - Sưu tầm hình vẽ, tranh ảnh cấp gió, thiệt hại dông, bão gây (Nếu có) - Sưu tầm ghi lại tin thời tiết có liên quan đến gió, bão III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Khởi động: (5p) -TBHT điều khiển bạn chơi trò chơi: Hộp q bí mật + Tại có gió? + Tại ban ngày gió từ biển thổi vào đất liền ban đêm gió từ đất liền thổi biển? - Nhận xét, củng cố trò chơi, khen/ động viên, chuyển vào Hoạt động hình thành kiến thức mới:(29p) * Mục tiêu: Nêu số tác hại Giáo viên Hoạt động học sinh + Khơng khí chuyển động từ nới lạng đến nơi nóng Sự chênh lệch nhiệt độ khơng khí ngun nhân gây chuyển động khơng khí Khơng khí chuyển động tạo thành gió + Sự chệnh lệch nhiệt độ vào ban ngày ban đêm biển đất liền làm cho gió thay đổi ngày đêm 38 Trường Tiểu học Giáo án lớp bão: thiệt hại người Nêu cách phòng chống: * Cách tiến hành:HĐ lớp HĐ1: Tìm hiểu số cấp gió - GV u cầu quan sát hình vẽ đọc thơng tin sách trang 76, làm tập - Chia nhóm phát phiếu học tập Năm học 2017 - 2018 Một số cấp gió - HS đọc SGK người nghĩ cách phân chia sức gió thổi thành 13 cấp độ - HS làm việc theo nhóm hồn thành phiếu học tập Điền cấp gió: + Cấp 5: gió mạnh + Cấp 9: gió (bão to) + Câùp 0: khơng có gió + Cấp 7: gió ta (bão) + Cấp 2: gió nhẹ - Nhận xét, bổ sung HĐ2: Thiệt hại bão cách Thiệt hại bão cách phòng chống phòng chống: - Hướng dẫn HS quan sát hình 5, - HS quan sát hình 5, đọc mục bạn cần đọc mục cần biết trang 77 SGK biết - Nêu tác hại bão gây số + Bão gây sập nhà, chết người thiệt hại cách phòng chống bão – liên hệ thực hoa màu, kinh tế … tế địa phương? + Ở địa phương: sập nhà, bay mái, không đánh cá được… - Nêu cách phòng chống bão - Theo dõi tin thời tiết bảo vệ nhà cửa, thuyền ghe người trú ẩn – cắt điện… - GV nhận xét, bổ sung - Cả lớp nhận xét HĐ 3: Trò chơi ghép chữ vào hình: - Cho HS vẽ hình minh hoạ cấp - Các nhóm thi gắn chữ vào hình cho độ gió trang 76 SGK Viết lới phù hợp giải vào phiếu rời - Nhóm nhanh, thắng Hoạt động tiếp nối: (3p) - Nêu cấp gió thiệt hại - HS đọc học gió? - Nêu cách phòng chống bão - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Kĩ thuật LỢI ÍCH CỦA VIỆC TRỒNG RAU, HOA I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Biết số lợi ích việc trồng rau, hoa -Kĩ năng: Biết liên hệ thực tiễn lợi ích việc trồng rau, hoa - Thái độ: HS u thích cơng việc trồng rau, hoa II CHUẨN BỊ: Giáo viên 39 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Phương pháp cách thức tổ chức: PP quan sát, hỏi đáp, luyện tập - thực hành Đồ dùng: - Sưu tầm tranh, ảnh số rau, hoa - Tranh minh hoạ ích lợi việc trồng rau, hoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên 1.Khởi động: (3p) - Hs hát khởi động Hoạt động hình thành kiến thức: (27p) HĐ1: GV hướng dẫn tìm hiểu lợi ích việc trồng rau, hoa - GV treo tranh H.1 SGK + Liên hệ thực tế, em nêu ích lợi việc trồng rau? Hoạt động học sinh - HS hát - Chuẩn bị đồ dùng học tập - HS quan sát hình +Rau làm thức ăn ngày, rau cung cấp dinh dưỡng cần thiết cho người, dùng làm thức ăn cho vật ni… + Gia đình em thường sử dụng + Rau muống, rau dền, rau cải, rau loại rau làm thức ăn? mồng tơi, … + Rau sử dụng + Được chế biến ăn để ăn với bữa ăn gia đình? cơm luộc, xào, nấu canh + Rau sử dụng để làm gì? + Đem bán, xuất chế biến thực - GV tóm tắt: Rau có nhiều loại khác phẩm … Có loại rau lấy lá, củ, quả,… Trong rau có nhiều vitamin, chất xơ giúp thể người dễ tiêu hố Vì rau khơng thể thiếu bữa ăn ngày - GV cho HS quan sát H.2 SGK hỏi: + Em nêu tác dụng việc trồng - HS nêu hoa? - GV nhận xét trả lời HS kết luận lợi ích việc trồng rau hoa theo nội dung SGK HĐ2:Hướng dẫn HS tìm hiểu điều kiện, khả phát triển rau, hoa nước ta * GV cho HS thảo luận nhóm: - HS thảo luận nhóm + Làm để trồng rau, hoa đạt kết + Vì muốn trồng rau, hoa đạt kết quả? quả, phải có hiểu biết kĩ - GV gợi ý với kiến thức Tự nhiên –Xã thuật trồng chăm sóc hội, Địa lí để HS trả lời: + Vì trồng rau, hoa quanh + Điều kiện khí hậu, đất đai nước ta năm? thuậnlợi cho việc trồng rau, hoa.Yêu cầu Giáo viên 40 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV nhận xét bổ sung: Các điều kiện đất trồng, dụng cụ, vật liệu đơn giản khí hậu, đất đai nước ta thuận lợi cho rau, hoa phát triển quanh năm.Nước ta có nhiều loại rau, hoa dễ trồng: rau muống, rau cải, cải xoong, xà lách, hoa hồng, hoa cúc …Vì nghề trồng rau, hoa nước ta ngày phát triển - GV nhận xét liên hệ nhiệm vụ HS phải học tập tốt để nắm vững kĩ thuật gieo trồng, chăm sóc rau, hoa - GV tóm tắt nội dung học theo phần ghi nhớ khung cho HS đọc Hoạt động tiếp nối: (5p) - Gv củng cố học - HS đọc phần ghi nhớ SGK - Cần phải sử dụng nước vừa đủ để tiết - HS lớp kiệm nước - Chuẩn bị đọc trước “Vật liệu dụng cụ trồng rau, hoa” Nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Thể dục Tiết 37:ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP TRÒ CHƠI I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Thực vượt chướng ngại vật thấp -Kĩ năng: Trò chơi"Chạy theo hình tam giác" YC biết cách chơi tham gia chơi trò chơi - Thái độ: u thích môn học II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Đồ dùng: - Sân tập sẽ, an tồn - GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi - HS chuẩn bị quần áo thể thao giày dép quai hậu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG HĐ khởi động:(3p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học Giáo viên 41 Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Đứng vỗ tay hát - Trò chơi"Bịt mắt bắt dê" - Chạy chậm địa hình tự nhiên HĐ bản: (29p) - Ôn động tác vượt chướng ngại vật thấp + GV nhắc lại ngắn gọn cách thực hiện, cho HS ôn lại động tác vượt chướng ngại vật thấp + Cho HS ôn tập theo tổ khu vực qui định GV ý bao quát lớp nhắc nhở em đảm bảo an toàn tập - Trò chơi"Chạy theo hình tam giác" GV nêu tên trò chơi, cho HS nhắc lại cách chơi, sau cho HS chơi 1-2p 70-80m 12-14p  XXXXXXXX XXXXXXXX  5-6p B XXX A C XP  3.Hoạt động tiếp nối:(3p) - Đứng vỗ tay, hát 1p X X - Đi theo vòng tròn xung quanh sân tập, hít 1-2p X X thở sâu 1-2p X  X - GV HS hệ thống X X - GV nhận xét đánh giá kết học, X X nhà ôn tập RLTTCB học Điều chỉnh: Thể dục Tiết 38: ĐI VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP TRÒ CHƠI"THĂNG BẰNG" I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Thực vượt chướng ngại vật thấp -Kĩ năng: Học trò chơi"Thăng bằng" YC biết cách chơi tham gia chơi trò chơi - Thái độ: u thích mơn học II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Đồ dùng: - Sân tập sẽ, an toàn - GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi - HS chuẩn bị quần áo, giày dép chu đáo III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên 42 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 NỘI DUNG HĐ khởi động: (5p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu học - HS chạy chậm hàng dọc xung quanh sân tập - Trò chơi"Chui qua hầm" - Đứng chỗ xoay khớp để khởi động HĐ bản: (29p) - Ôn vượt chướng ngại vật thấp Cả lớp tập theo hàng dọc, em cách 2-3m , xong quay đứng cuối hàng chờ tập tiếp - Học trò chơi "Thăng bằng" GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi Hoạt động tiếp nối: (3p) - Đi theo hàng dọc thành vòng tròn, vừa vừa thả lỏng hít thở sâu - GV HS hệ thống nhận xét - Về nhà ôn tập động tác RLTTCB học Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức 1-2p 80-90m 1-2p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX 10-12p XXXXXXXX XXXXXXXX 7-8p  1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  1-2p  Điều chỉnh: Sinh hoạt lớp ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRONG TUẦN 19 PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH TUẦN 20 I MỤC TIÊU: -Giúp HS nhận rõ ưu, nhược điểm mình, tổ tuần 19, biết phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm -Nắm kế hoạch hoạt động tuần 20 -GD cho HS có ý thức phấn đấu vươn lên II NỘI DUNG: 1/ Các tổ tự nhận xét, đánh giá kết thực nhiệm vụ tổ cá nhân Đi sâu vào việc thực nhiệm vụ học sinh Tiểu học 2/ Lớp trưởng điều khiển tổ trưởng tổ lên nhận xét kết học tập rèn luyện tổ tuần 19 Các tổ khác nhận xét, bổ sung 3/ Lớp trưởng nhận xét chung 4/ GV chủ nhiệm nhận xét : Giáo viên 43 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 *Ưu điểm: * Nhược điểm: 5/ GV chủ nhiệm phổ biến kế hoạch tuần 20: -Tiếp tục thi đua giành nhiều điểm tốt mừng Đảng, mừng xuân -Quyết tâm phát huy ưu điểm, khắc phục điểm tồn để xây dựng nếp lớp cho tốt -Không sản xuất, vận chuyển, đốt loại pháo 6/ Sinh hoạt văn nghệ Giáo viên 44 Trường Tiểu học ... trữ sinh giới Giáo viên 25 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động tiếp nối: (5p) - Nêu ghi nhớ SGK - Giáo dục HS có ý thức tìm hiểu thành phố cảng - Nhận xét tiết học - Học. .. vật định tả 26 Trường Tiểu học Giáo án lớp - Gọi HS đọc xác định yêu cầu tập - YC HS đọc thầm lại đoạn mở - YC HS làm theo cặp: xác định điểm giống khác đoạn mở - Gọi số HS phát biểu, HS khác theo. .. hoàn thành tất tập * Cách tiến hành: HĐ lớp, nhóm, Giáo viên 22 Trường Tiểu học Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Bài 1: - Gọi HS đọc xác định yêu cầu tập - YC lớp làm vào - Gọi HS lên hình hình bình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 19 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan