0

Tuần 34. Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

11 276 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2017, 14:54

I Bùi Hiển lúc trẻ II • • • • Bùi Hiển • • • • Tóm tắt văn nghị luận: • Đọc kỹ văn • Hiểu nội dung văn (chủ đề) • Nắm luậnđiểm luận VB • Khi tóm tắt cần nhắc lại luận điểm số luận tiêu biểu Tóm tắt đoạn trích Khoảnh khắc truyện ngắn Bùi Hiển: Phân đoạn: gồm đoạn: Đoạn 1: TG cho cốt truyện (tình tiết) truyện ngắn khơng quan trọng Đoạn 2: Vấn đề dung lượng đáng bàn Truyện ngắn đoạn thơ dài số phận nhân loại Đoạn 3: Vấn đề chọn đoạn, khoảnh khắc Đoạn 4: VD truyện Ngựa người người ngựa Nguyễn Công Hoan Đoạn 5: VD truyện Đôi mắt Nam Cao Đoạn 6: Vai trò, ý nghĩa khoảnh khắc truyện ngắn Đoạn 7: Điều kiện để chọn khoảnh khắc Đoạn 8: Vai trò, vốn sống nhà văn I.Tóm tắt văn nghị luận : II Tóm tắt đoạn trích KKTN Bùi Hiển Phân đoạn Tìm ý Tìm ý đoạn: •Đoạn 1: Vấn đề quan trọng truyện ngắn tình tiết mà vang vọng vào tâm hồn, ấn tượng lưu lại trí nhớ người đọc •Đoạn 2: Đáng ý vấn đề dung lượng thể loại Truyện ngắn đoạn thơ dài vô tận số phận nhân loại, chương rút truyện dài •Đoạn 3: Vậy vấn đề đặt việc phải biết chọn thật xác đáng khoảnh khắc •Đoạn 4: Khoảnh khắc truyện ngắn Người ngựa, ngựa người NCH gặp gỡ tình cờ hai người thời khắc cuối năm, để từ nhấn mạnh đến cực độ tủi cực, bi đát, tạo nên người đọc chua xót ngậm ngùi cho số phận người hoàn cảnh ngặt nghèo Nguyễn Cơng Hoan I.Tóm tắt văn nghị luận : II Tóm tắt đoạn trích KKTN Bùi Hiển Phân đoạn Tìm ý •Đoạn 5: Trong Đơi mắt Nam Cao, khoảnh khắc chọn thời điểm đầu thời kì chống Pháp, qua lời độc thoại người nông dân, kháng chiến nhân vật, qua cảnh sinh hoạt gia đình Hoàng, để phơi bày chất kiểu người trí thức Hồng •Đoạn 6: Vậy khoảnh khắc thời điểm mà nhân vật buộc phải bộc lộ tính cách chủ yếu mình, chi phối cách sống, cách nghĩ, cách ứng xử, số phận nhân vật •Đoạn 7: Điều kiện để chọn khoảnh khắc vốn sống, am hiểu người đời, tài nhà văn •Đoạn 8: Trong đó, vai trò vốn sống nhiều mặt nhà văn điều quan trọng Nối nội dung có văn tóm tắt hồn chỉnh Nhà văn nhân vật Độ Nam Cao Nhà văn nhân vật Hồng I.Tóm tắt văn nghị luận : II Tóm tắt đoạn trích KKTN Bùi Hiển Phân đoạn Tìm ý VB tóm tắt III Tóm tắt VB Thương tiếc nhà văn Nguyên Hồng: Phân đoạn: gồm đoạn: - Từ chìa khố đoạn: • Đoạn 1: Chủ đề tác phẩm Ngun Hồng • Đoạn 2: Tình cảm thống niềm tin mãnh liệt • Đoạn 3: Ca người lao động • Đoạn 4: Một tâm hồn đầy ánh sáng • Đoạn 5: Lí tưởng cách mạng • Đoạn 6: Ví trí khơng thay • Đoạn 7: Cái chết đột ngột Nguyên Hồng • Đoạn 8: Con người dễ xúc động I.Tóm tắt văn nghị luận : II Tóm tắt đoạn trích KKTN Bùi Hiển: Phân đoạn Tìm ý VB tóm tắt III Tóm tắt văn TTNVNH NĐM: Phân đoạn Tìm ý Tìm ý đoạn văn: • Đoạn 1: Văn Ngun Hồng lấp lánh sống, kết hợp tái, trí tâm Gồm: + Những dòng chữ đầy chi tiết + VB bám riết lấy đời + Tài tâm đặt lên hàng đầu • Đoạn 2: Trước CM tháng Tám, Nguyên Hồng đổ lên dầu nhân vật đủ tai hoạ đời + Tình cảm nhân đạo đòi hỏi ơng viết + Viết đề bày tỏ hết niềm tin thương cảm ông người dân khổ Nguyên Hồng, bút tích, tác phẩm nhân vật I.Tóm tắt văn nghị luận : II Tóm tắt đoạn trích KKTN Bùi Hiển: Phân đoạn Tìm ý VB tóm tắt III Tóm tắt văn TTNVNH NĐM: Phân đoạn Tìm ý • Đoạn 3: Liên tưởng so sánh Nguyên Hồng với Goóc-ki + Tuy có khác tầm cỡ yêu thương tha thiết người, giác ngộ lí tưởng cộng sản + Cả hai viết đủ thể loại + Thời kì đầu viết tầng lớp lưu manh, viết đẹp hình tượng người mẹ, có tài viết đám đông + Họ nhà văn dẫn đầu ca ngợi người lao động, NH gươngvề gắn bó nghệ thuật lao động • Đoạn 4: So sánh với Nguyễn Tuân Sở trường tả nắng Nguyên Hồng Nhà văn Nguyễn Tuân Nhà văn Nguyên Hồng Nhà văn M.Gorki I.Tóm tắt văn nghị luận : II Tóm tắt đoạn trích KKTN Bùi Hiển: Phân đoạn Tìm ý VB tóm tắt III Tóm tắt văn TTNVNH NĐM: Phân đoạn Tìm ý Nụ cười chiến sĩ, nhà văn CM • Đoạn 5: Nguyên nhân tạo nên CN lạc quan NH: Lí tưởng cách mạng; tính yêu đời, yêu sống ND lao động; sống với đời, với người với cơng việc • Đoạn 6,7: Q trình sáng tác liên tục, lâu dài ví trí to lớn Nguyên Hồng lịch sử VH nước nhà • Đoạn 8: Nguyên Hồng người dễ xúc động, dễ khóc Khóc người khổ, bạn bè, đồng chí, nghệ thuật nhớ ơn cách mạng… Nối nội dung có văn tóm tắt hồn chỉnh Hồng Hoa Thám nghĩa quân Yên Thế ề nhà : - Tóm tắt đoạn trích Mấy ý nghĩ thơ Nguyễn Đình Thi - Đọc soạn : Tây Tiến Quang Dũng Chú ý tìm hiểu thêm: + Bố cục + Hình ảnh, câu thơ tiêu biểu ->ý nghĩa nội dung nghệ thuật + Vẻ đẹp hình tượng người chiến sĩ vệ quốc THẢO LUẬN NHĨM ANH TUẤN *Thời gian: phút *Nhóm gồm bàn, hàng ngang -Bài tập (Nhóm 1,2): Văn gồm đoạn? Ý đoạn? -Bài tập (Nhóm 3,4): Văn gồm đoạn? Ý đoạn? * Viết vào giấy để đại diện nhóm trình bày, cho điểm nhóm thảo luận làm BT tốt ... • • • Bùi Hiển • • • • Tóm tắt văn nghị luận: • Đọc kỹ văn • Hiểu nội dung văn (chủ đề) • Nắm luận iểm luận VB • Khi tóm tắt cần nhắc lại luận điểm số luận tiêu biểu Tóm tắt đoạn trích Khoảnh... người dễ xúc động I .Tóm tắt văn nghị luận : II Tóm tắt đoạn trích KKTN Bùi Hiển: Phân đoạn Tìm ý VB tóm tắt III Tóm tắt văn TTNVNH NĐM: Phân đoạn Tìm ý Tìm ý đoạn văn: • Đoạn 1: Văn Ngun Hồng lấp... Nhà văn M.Gorki I .Tóm tắt văn nghị luận : II Tóm tắt đoạn trích KKTN Bùi Hiển: Phân đoạn Tìm ý VB tóm tắt III Tóm tắt văn TTNVNH NĐM: Phân đoạn Tìm ý Nụ cười chiến sĩ, nhà văn CM • Đoạn 5: Nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 34. Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận,

Từ khóa liên quan