0

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 34: Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

3 105 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/05/2019, 21:18

Giáo án Ngữ văn 11 LUYỆN TẬP TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN A Mục tiêu học Giúp học sinh nắm vững cách tóm tắt văn Tóm tắt văn có độ dài 1000 chữ B Phương tiện thực +Sách GK, sách GV +Giáo án lên lớp cá nhân C.Cách thức tiến hành Giáo viên tổ chức dạy theo cách kết hợp phương pháp: hướng dẫn học sinh đọc, trao đổi thảo luận, trả lời câu hỏi D.Tiến trình lên lớp 1.Kiểm tra cũ Nêu mục đích tóm tắt văn nghị luận? 2.Giới thiệu mới: Hoạt động thầy trò Nội dung cần đạt I Luyện tập Giáo án Ngữ văn 11  Hs làm việc với Sgk Văn Cách tóm tắt hợp lí -Tóm tắt vừa thiếu, lại vừa thừa ý chưa? -Bỏ ý: thơ phong trào văn học phong phú, có nhiều yếu tố tích cực -Thêm ý: Thơ khơng nói đến đấu tranh cách mạng, đặc điểm lớn Văn -Chủ đề: Cảm nhận tinh thần thơ chữ - ý thức  Hs làm việc theo nhóm Xác định chủ đề mục đích văn bản? cá nhân trỗi dậy cách tuyệt đối đáng thương tội nghiệp chứa đầy bi kịch Khẳng định: bi kịch khiến nhà thơ dồn tình cảm việc thể tình yêu tiếng Việt, yêu thơ, yêu quê hương đất nước -Mục đích: Bàn thơ để người đọc người nghe hiểu tinh thần chung nội dung thơ mới, đồng thời thấy ý nghĩa xã hội, thời đại tâm lí lớp trẻ -Tác giả triển khai ý viết: +Nêu vấn đề bàn luận: tinh thần thơ +Cái khó ranh giới thơ mơi thơ cũ Tác giả triển khai ý viết nào? +Đưa nguyên tắc: Không vào dở, mà Giáo án Ngữ văn 11 đối sánh hay với hay đại thể +Tinh thần thơ chữ “Cái khác thơ thơ cũ chữ tơi  Hs tập tóm tắt chữ ta Chữ tơi trước có phải ẩn chữ ta Chữ tơi thơ theo nghĩa tuyệt đối Cái tơi đáng thương tội nghiệp Nó diễn tả bi kịch tâm hồn lớp trẻ Họ giải bi kịch cách gửi vào tiếng Việt Vì tiếng Việt vong hồn hệ qua” II Củng cố Hs nhắc lại lý thuyết tóm tắt văn nghị luận  Hướng dẫn học bài, chuẩn bị sau Ôn tập làm văn .. .Giáo án Ngữ văn 11  Hs làm việc với Sgk Văn Cách tóm tắt hợp lí -Tóm tắt vừa thiếu, lại vừa thừa ý chưa? -Bỏ ý: thơ phong trào văn học phong phú, có nhiều yếu... ý viết: +Nêu vấn đề bàn luận: tinh thần thơ +Cái khó ranh giới thơ mơi thơ cũ Tác giả triển khai ý viết nào? +Đưa nguyên tắc: Không vào dở, mà Giáo án Ngữ văn 11 đối sánh hay với hay đại thể... Vì tiếng Việt vong hồn hệ qua” II Củng cố Hs nhắc lại lý thuyết tóm tắt văn nghị luận  Hướng dẫn học bài, chuẩn bị sau Ôn tập làm văn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Ngữ văn 11 tuần 34: Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận,