0

Tuần 34. Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

20 207 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2017, 14:54

Nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô giáo em gv: ngô đức nam trờng ptthdt nội trú quế phong Mục đích, yêu cầu việc tóm tắt văn nghị luận *Yêu cầu: Bản tóm tắt phải giữ nội dung bản, ý đợc xếp theo trình tự nh văn gốc Cách tóm tắt -Đọc kĩ văn cần tóm tắt, ghi lại câu thể t tởng chủ yếu văn -Lợc bỏ chi tiết lời giải không quan trọng -Lâp dàn trình bày hệ thống luận Luyện tập tóm tắt văn nghị luận - Bài tập 1: Chủ đề nghị luận: suy nghĩ thơ Bố cục: phần : + Phần 1: Từ đầu -> nhng thơ.-> bác bỏ ba suy nghĩ cha thoả đáng thơ + Phần 2: Tiếp -> xúc động -> nói tình cảm, t tởng, hình ảnh, nhạc điệu thơ + Phần : Còn lại-> ý kết lại viết: thơ khác văn xuôi, thơ đòi hỏi toàn bích Luyện tập tóm tắt văn nghị luận a Tìm ý: + Đoạn 1,2,3,4: Từ đầu đến nhng lại thơ - Câu chủ ®Ị: “Tõ tríc ®Õn ®· cã nhiỊu ®Þnh nghÜa thơ, nhng lời định nghĩa không đủ" ý -> Tác giả bác bỏ ba định nghĩa thơ + Đoạn 5,6,7: Tiếp đến mà cảm xúc thành hình đợc -Câu chủ đề: Đầu mối thơ có lẽ ta tìm bên tâm hồn ngời ý-> Đầu mối câu thơ tâm hồn ngời Luyện tập tóm tắt văn nghị luận + Đoạn 8: Tiếp đến xung quanh lửa ý ->các định nghĩa làm thơ,bài thơ, đọc thơ + Đoạn 9: tiếp -> đời sống tâm hồn ý -> nói hình ảnh thơ +Đoạn 10,11,12 Tiếp -> âm vang theo - Câu chủ đề Thơ phải có t tởng có ý thức - ý-> Nãi vỊ t tëng th¬ Lun tËp tóm tắt văn nghị luận +Đoạn 13: tiếp đến khao khát biển rộng - ý-> hình ảnh thơ gắn với tâm trạng + Đoạn 14,15,16 Tiếp -> “b»ng ý niƯm, b»ng ý thøc” ý -> Khi t©m hồn nhà thơ gặp kiện bên ngoài, bật lên hình ảnh + Đoạn 17,18 : tiếp đến Thi ngôn ngoại ý -> Bàn chữ thơ Luyện tập tóm tắt văn nghị luận + Đoạn 19,20 Tiếp-> nơi trú ngụ kín đáo xúc động - ý -> nói nhạc điệu thơ + Đoạn 20,21: lại -ý -> khác thơ với văn xuôi Luyện tập tóm tắt văn nghị luận b.Lập dàn - Sự bác bỏ tác giả ba suy nghĩ thơ - Đầu mối thơ tâm hồn ng ời - Hình ảnh, t tởng, chữ nghĩa, nhạc điệu thơ - Sự khác thơ văn xuôi => Bài tiểu luận Nguyễn Đình Thi thể suy nghĩ thơ- Luyện tập tóm tắt văn nghị luận c Đọc kĩ đoạn để hiểu đợc t t ởng Nguyễn Đình Thi thơ HS hoạt động nhóm Nhóm 1: Đọc kĩ cácđoạn 5,6,7 Nhóm2: Đọc kĩ đoạn 10,11,12 Nhóm 3: Đọc kĩ đoạn 17,18 Nhóm 4: Đọc kĩ đoạn 19,20 Luyện tập tóm tắt văn nghị luận - - Cách đọc: Từ luận điểm xác định em h·y t×m luËn cø (ý nhá), luËn chøng(dÉn chøng) Nhận xét cách lập luận cách sử dụng từ ngữ hình ảnh diễn đạt tác giả -> hiểu sâu văn bản, làm sở tóm tắt Luyện tập tóm tắt văn nghị luận Gợi ý + đoạn 5,6,7 Luận điểm: Đầu mối thơ tâm hồn ngời - Thơ gắn với niềm vui nỗi buồn ngời lòng mang nỗi niềm vui buồn mà muốn làm thơ - Thơ tạo cho tâm hồn cao - Tâm hồn rung động thơ tình trạng bình thờng Luyện tập tóm tắt văn nghị luận Đoạn 10,11,12 Thơ phải có t tởng - Vì cảm xúc tự tình ngời dính với suy nghĩ - T tởng thơ gắn liền với cuốc sống - Thơ tìm nói với suy nghĩ toàn diện Luyện tập tóm tắt văn nghị luận d Văn tóm tắt Nguyễn Đình thi bác bỏ ý kiến cho thơ lời đẹp, đề tài đẹp, thơ in vào lí trí Nhà thơ đa quan điểm Đó đầu mối thơ rung động tâm hồn ngời Thơ gắn với buồn, vui, nỗi nhớ ngời Thơ giúp cho tâm hồn ngời vợt khỏi Tâm hồn ta lại thức tỉnh, soi vào để thấy rung chuyển khác thờng Thơ mợn hình ảnh, t t ởng để thể tâm trạng, đời sống tình cảm ngời Luyện tập tóm tắt văn nghị luận Thơ phải tìm tòi suy nghĩ, đem lại tình cảm, thẳng vào suy nghĩ ngời Thơ nói cảnh thực để nói tình Khi nhà thơ gặp kiện bên ngoài, tâm hồn nảy lên bao hình ảnh Hình ảnh dùng nhiều ví von, nh thơ xa ví trúc với quân tử, chim sẻ với tiểu nhân Hình ảnh cuả thơ phải nảy sinh từ tâm hồn Nguyễn Đình Thi bàn chữ thơ Mỗi chữ tiếng không mang tên khái niệm mà có sức gợi Chim hôm thoi thót rừngđọc lên ta có cảm giác buổi chiều nh thở tắt dần Mỗi chữ phải đảm bảo Thi ngôn ngoại Nhà thơ bàn nhạc điệu thơ Cái kì diệu thơ nhạc điệu Luyện tập tóm tắt văn nghị luận Nhạc điệu lên bổng xuống trầm nhạc điệu tâm hồn Sau ý kiến thơ dừng lại chổ văn xuôi thơ Con đờng thơ đờng thẳng vào tình cảm Trong hki văn xuôi nh dòng nớc đa ngời ta lần lợt từ điểm qua điểm khác Thơ tổng hợp kết tinh toàn bích văn xuôi không đợc phép không Luyện tập tóm tắt văn nghị luận Một số kĩ cần thiết tóm tắt văn nghị luận: - Nắm đợc chủ đề, bố cục văn - Đọc nắm đợc hệ thống ý văn - Đọc kĩ để nắm đợc t tởng văn - Lập dàn ý - Dùng lời văn để tóm tắt rút gọn văn Luyện tập tóm tắt văn nghị luận Hớng dẫn HS thùc hiƯn bµi tËp (HS vỊ nhµ tãm tắt) Hệ thống ý - Thơ không nói đến đấu tranh c/m - Bao trùm thơ nỗi buồn, song không uỷ mị - Thơ thiếu khí phách c/m, nhng thơ thể tình yêu quê hơng đất nớc, yêu sống, yêu ngời - Thơ đóng góp nhiều nghệ thuật - Nên đợc mệnh danh thời đại thi ca Luyện tập tóm tắt văn nghị luận Luyện tập tóm tắt văn nghị luận ... yêu cầu việc tóm tắt văn nghị luận *Yêu cầu: Bản tóm tắt phải giữ nội dung bản, ý đợc xếp theo trình tự nh văn gốc Cách tóm tắt -Đọc kĩ văn cần tóm tắt, ghi lại câu thể t tởng chủ yếu văn -Lợc bỏ... Luyện tập tóm tắt văn nghị luận Một số kĩ cần thiết tóm tắt văn nghị luận: - Nắm đợc chủ đề, bố cục văn - Đọc nắm đợc hệ thống ý văn - Đọc kĩ để nắm đợc t tởng văn - Lập dàn ý - Dùng lời văn để tóm. .. chữ thơ Luyện tập tóm tắt văn nghị luận + Đoạn 19,20 Tiếp-> nơi trú ngụ kín đáo xúc động - ý -> nói nhạc điệu thơ + Đoạn 20,21: lại -ý -> khác thơ với văn xuôi Luyện tập tóm tắt văn nghị luận b.Lập
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 34. Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận,

Từ khóa liên quan