0

Tuần 16 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

48 3,134 66
  • Tuần 16 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2017, 17:25

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 16 Thứ hai ngày 11 tháng 12 năm 2017 Tập đọc KÉO CO I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Đọc đúng: làng Hữu Trấp, Bắc Ninh, nam nữ, Tích Sơn, Trò chơi dân gian, - Đọc trơi chảy, rành mạch; bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn diễn tả trò chơi kéo co sôi nổi bài - Hiểu ND : Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc ta cần được giữ gìn, phát huy (trả lời được các câu hỏi SGK ) Kĩ năng: Đọc đúng, đọc trôi chảy, rành mạch; bước đầu biết đọc nâng cao, Thái độ: GDHS giữ gìn, phát huy những trò chơi dân gian II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não - Hình thức dạy học cả lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: + Tranh minh hoạ nội dung bài học + Bảng phụ viết sẵn những câu, đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Lớp hát - Bài Kéo cưa lừa xẻ -Tổ chức cho HS đọc, TLCH bài Tuổi - Học sinh thực hiện ngựa - Giáo viên nhận xét - Lắng nghe - Giới thiệu bài và tựa bài: Kéo co - Học sinh nhắc lại tên bài và mở sách giáo khoa HĐ Luyện đọc: (12 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ khó bài: làng Hữu Trấp, Bắc Ninh, nam nữ, Tích Sơn, Trò chơi dân gian, - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa các từ ngữ mới: Giáp, trò chơi dân gian, *Cách tiến hành: HĐ lớp - Cho HS đọc toàn bài - HS đọc toàn bài - Gọi HS nối tiếp đọc toàn bài - HS đọc nối tiếp lần kết hợp Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Đoạn 1: Kéo co… bên thắng + Đoạn 2: Hội làng… xem hợi + Đoạn 3: Làng Tích Sơn… thắng c̣c lụn đọc từ khó, câu khó - HS đọc nối tiếp lần kết hợp giải nghĩa từ - 3HS đọc nối tiếp lại bài - HS đọc cho nghe - HS đọc - HS theo dõi - Luyện đọc theo cặp - HS đọc toàn bài - GV đọc mẫu Lưu ý: Quan sát theo dõi tốc độ đọc đối tượng M1: em Thái Sơn HĐ Tìm hiểu bài: (20 phút) *Mục tiêu: - Hiểu ND : Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc ta cần được giữ gìn, phát huy (Trả lời được các câu hỏi SGK ) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân => Chia sẻ cặp đôi => Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu HS đọc đoạn -1HS đọc đoạn - Phần đầu bài văn giới thiệu với người đọc - Giới thiệu với người đọc cách chơi điều gì? kéo co - Em hiểu cách chơi kéo co là thế nào? - Kéo co phải có hai đội, số người hai đội nhau, thành viên của đội ôm chặt lưng nhau, hai người đứng đầu đội ngoắc tay vào nhau, thành viên hai đợi nắm chung mợt sợi dây thừng dài Mỗi đội kéo mạnh đội mình sau vạch ranh giới ngăn cách hai đội Đội nào kéo tuột đội sang vùng đất của đội mình là thắng -> Vậy ý đoạn là gì? * Ý đoạn 1: Cách thức chơi kéo co - Yêu cầu HS đọc đoạn -1HS đọc đoạn - Đoạn giới thiệu cách chơi kéo co của - Cuộc thi kéo co làng Hữu Chấp làng Hữu Trấp thế nào? đặc biệt… náo nhiệt của những người xem -> Ý đoạn nói lên điều gì? * Ý đoạn 2: Giới thiệu cách chơi kéo co làng Hữu Trấp - Yêu cầu HS đọc đoạn -1HS đọc đoạn - Trò chơi kéo co làng Tích Sơn có gì đặc - Chơi kéo co làng Tích Sơn là c̣c biệt ? thi hiữa trai tráng làng… thắng cuộc -Yêu cầu HS đọc cả bài văn và trả lời câu - 1HS đọc, lớp đọc thầm hỏi Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -Vì trò chơi kéo co bao giờ vui? - Trò chơi kéo co bao giờ vui vì khơng khí ganh đua sôi nổi , vì những tiếng hò reo khích lệ của người xem hợi - Ngoài trò chơi kéo co, em còn biết những - Đá cầu, đấu vật, thổi cơm, ném còn, trò chơi nào khác thể hiện tinh thần thượng chọi gà… võ của dân ta ? -> Đoạn ý nói lên điều gì? * Ý đoạn 3: Cách chơi kéo co làng Tích Sơn - Nợi dung bài nói gì? *Nội dung: Bài tập đọc giới thiệu kéo Lưu ý: co trò chơi thú vị thể tinh - Đọc đúng: M1, M2 thần thượng võ người Việt Nam HĐ Luyện đọc lại - Đọc diễn cảm: (8 phút) *Mục tiêu: - Học sinh đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng những từ ngữ cần thiết *Cách tiến hành: HĐ cá nhân - lớp - Gọi HS đọc nối tiếp bài - HS nghe, tìm cách đọc hay - Tổ chức HS đọc diễn cảm + Treo bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc + Gọi học sinh mức độ M4 đọc -HS đọc bài + GV đọc mẫu: Giọng đọc vui, hào hứng -Lắng nghe, học tập Chú ý ngắt nhịp,nhấn giọng đọc các câu sau: Hội làng Hữu Tráp / thuộc huyện Quế Võ, / tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co nam nữ // Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng.// Nhưng dù bên thắng vui vui.// Vui ganh đua, / vui tiếng hò reo khuyến khích người xem hội // + Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp - HS đọc cho nghe - Tổ chức cho HS thi đọc - HS thi đọc - GV nhận xét - Bình chọn bạn đọc hay nhất, tuyên dương HĐ Tiếp nối: (4 phút) - Trò chơi kéo co có gì vui? - GV nhận xét tiết học - Chuẩn bị : Trong quán ăn “ Ba cá bống” Giáo viên: - HSTL: - Lắng nghe - Lắng nghe và thực hiện Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Điều chỉnh: Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thực hiện được phép chia cho số có chữ số - Giải bài toán có lời văn ( bài dòng 1,2 ); bài 2 Kĩ năng: Rèn kĩ chia cho số có chữ số Thái độ:GDHS u mơn học, tính cẩn thận, xác II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, cả lớp, Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS hát - HS hát bài Ở trường dạy em - Trò chơi “Tính đúng, tính nhanh”: - Đại diện HS lên bảng thực hiện, cả lớp tính 23576 : 56 42546 : 37 ( ) bảng - Hs nhận xét - Giáo viên nhận xét, đánh giá - HS lắng nghe - Giới thiệu bài - HS ghi 2.Hoạt động thực hành:(25 phút) *Mục tiêu: HS biết - Thực hiện được phép chia cho số có chữ số - Giải bài toán có lời văn ( bài dòng 1,2 ); bài *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân => Cả lớp Bài 1(dòng 1,2): Cá nhân=> Cả lớp - Gọi HS đọc yêu cầu - Cả lớp đọc thầm - GV yêu cầu HS tự làm bài - HS cả lớp làm bài vào *GV trợ giúp cách ước lượng thương -1 số HS lên bảng làm bài-> chia sẻ trước cho HS M1+ M2 lớp - Yêu cầu HS vừa lên bảng nêu rõ - HS lần lượt nêu trước lớp Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp cách thực hiện phép tính của mình - GV nhận xét HS * GV củng cố cách ước lượng tìm thương trường hợp số có hai chữ số chia cho số có hai chữ số, số có ba chữ số chia cho số có hai chữ số Bài 2: Cá nhân => Cặp đôi => Cả lớp - HS đọc đề bài - Yêu cầu HS tự tóm tắt và giải -GV yêu cầu HS thảo luận cặp đơi làm bài sau chia sẻ trước lớp - Gọi HS nhận xét - GV nhận xét chữa bài * Bài tập PTNL học sinh Bài (dòng 3) dành cho HS (M3,4) Bài 3: dành cho HS (M3,4) - Yêu cầu Hs đọc đề - Lưu ý Bài ý bước giải: + Tính tởng số sản phẩm của đợi làm tháng +Tính số sản phẩm trung bình người làm Bài 4: a) Sai lượt chia thứ hai-> số dư lớn số chia -> KQ sai b) Sai số dư cuối của phép chia (47) Hoạt động tiếp nối:(3 phút) Năm học 2017 - 2018 - HS cả lớp theo dõi và bổ sung ý kiến Kết quả tính là : a) 4725 : 15 = 315 4674 :82 = 57 b) 35136 : 18 = 1952 18408 : 52 = 354 -HS thực hiện theo YC - Hs lên bảng chia sẻ - HS dưới nhận xét bổ xung-> thống Tóm tắt 25 viên gạch: 1m2 1050 viên gạch:… m2 ? Giải 1050 viên gạch lát đượclà: 1050 : 25 = 42 ( m2 ) Đáp số: 42 m2 -Hs đọc đề bài -HS làm bài cá nhân-> báo cáo kết quả với GV - Kiểm tra lại KQ của bài - Nhận xét tiết học và dặn HS chuẩn - HS nghe và thực hiện bị bài sau Thương có chữ số Điều chỉnh: Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Khoa học KHƠNG KHÍ CĨ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ ? I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Quan sát và làm thí nghiệm để phát hiện mợt số tính chất của khơng khí: suốt, khơng màu, khơng mùi, khơng có hình dạng định; khơng khí bị nén lại giản Kĩ năng: - Nêu được ví dụ ứng dụng mợt số tính chất của khơng khí đời sống: bơm xe, Thái độ: - GDHS giữ gìn bảo khơng khí, môi trường xung quanh II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, đợng não, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não, - Hình thức dạy học cả lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Hình trang 64,65 SGK - Chuẩn bị theo nhóm: + đến 10 quả bóng bay với hình dạng khác Dây thun để ḅc bóng + Bơm tiêm + Bơm xe đạp (nếu có) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - Cho HS hát - HS hát: Bạn lắng nghe - Gọi Hs lên bảng trả lời - HS nêu + Em nêu mợt ví dụ chứng tỏ khơng khí có mặt xung quanh ta? - Giới thiệu bài - Ghi bảng : “Khơng - HS ghi khí có tính chất gì?” 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(27 phút) *Mục tiêu: - Sử dụng các giác quan để nhận biết tính chất khơng màu, khơng mùi, khơng vị của khơng khí - Phát hiện khơng khí khơng có hình dạng định - Biết khơng khí nén lại giãn Nêu mợt số ví dụ việc ứng dụng mợt số tính chất của khơng khí đời sống *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân -> nhóm -> lớp Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Việc 1: Phát màu, mùi, vị khơng khí - Em có nhìn thấy khơng khí khơng? Tại sao? - Dùng mũi ngửi, dùng lưỡi nếm, em nhận thấy khơng khí có mùi gì? Vị gì? - Đôi ta ngửi thấy một mùi thơm hay mợt mùi khó chịu, có phải là mùi của khơng khí khơng? Cho ví dụ Kết luận: Khơng khí suốt, khơng màu, khơng mùi, khơng vị Việc 2: Chơi thổi bong bóng phát hình dạng khơng khí - Chia lớp thành nhóm, u cầu số bóng của nhóm chuẩn bị - Trong mợt khoảng thời gian là phút, nhóm nào thởi nhiều bóng căng khơng vỡ là thắng - Hãy mơ tả hình dạng số bóng vừa thởi - Cái gì chứa quả bóng làm cho chúng có hình dạng vậy? - Qua rút ra, khơng khí có hình dạng định không? - Hãy nêu vài VD chứng tỏ khơng khí khơng có hình dạng định Kết luận: Khơng khí khơng có hình dạng định mà có hình dạng tồn khoảng trống bên vật chứa Việc 3: Tìm hiểu tính chất bị nén giãn khơng khí - Chia nhóm - Yêu cầu các nhóm đọc mục quan sát trang 65 SGK - Yêu cầu hs trả lời tiếp câu hỏi SGK - Nhận xét, bổ xung ý kiến - GV trợ giúp cho nhóm Mặt trời Giáo viên: Năm học 2017 - 2018 - Không nhìn thấy vì khơng khí suốt và khơng màu - Khơng khí không mùi, không vị - Đấy không phải là mùi của khơng khí mà là mùi khác có khơng khí Ví dụ nước hoa hay mùi rác thải… - Trình bày số bóng chuẩn bị và thi đua thởi bóng - Mơ tả - Nhắc lại - Hs quan sát hình vẽ và mô tả hiện tượng xảy ra, sử dụng thuật ngữ nén lại và giãn để nói tính chất của khơng khí + Hình 2b: Dùng tay ấn thân bơm vào sâu vỏ bơm tiêm(Nén lại) + Hình 2c: Thả tay ra, thân bơm trở vị trí ban đầu (Giãn ra) Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Các nhóm trình bày kết quả làm việc - Trả lời câu hỏi SGK: + Tác động thế nào vào chiếc bơm để chứng minh khơng khí bị nén lại hay giãn (cho hs làm thử nếu có) + Nêu mợt số VD việc ứng dụng mợt số tính chất của khơng khí đời sống (bơm xe, kim tiêm .) Hoạt động tiếp nối:(3 phút) -Khơng khí có những tính chất gì? - GV nhận xét tiết học - VN học bài và chuẩn bị sau: Điều chỉnh: Thể dục THỂ DỤC RLTTCB - TRÒ CHƠI "LÒ CÒ TIẾP SỨC" I.MỤC TIÊU: - Thực hiện bản theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang - Trò chơi"Lò cò tiếp sức" YC biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi II ĐỊA ĐIỂM –PHƯƠNG TIÊN - GV: Sân tập sạch sẽ, an toàn GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi - HS: Quần áo gọn gàng, dép quai hậu giày III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Định lượng NỘI DUNG I Mở đầu: - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu bài học 1-2p - Chạy chậm theo hàng dọc địa hình tự nhiên 100 m - Đứng tại chỗ làm động tác xoay các khớp để khởi 1-2p động 1p - Trò chơi"Chẳn lẻ" +Hs tham gia chơi trung thực, vui vẻ +Đánh giá chung -Giới thiệu ND tiết học Giáo viên: PP hình thức tổ chức XXXXXXX XXXXXXX  Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 II.Cơ bản: * Ôn: Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông theo vạch hai tay dang ngang - TB.TDTT điều khiển cho cả lớp theo đội hình hàng dọc - GV trợ giúp sửa chữa đợng tác chưa xác và hướng dẫn cách sửa động tác sai cho HS - HS luyện tập theo tổ Trưởng ban điều hành + GV động viên, khuyết khích HS nhút nhát tích cực tập luyện - Mỗi tổ lên biểu diễn tập hợp hàng ngang, dóng hàng điểm số và theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang -Sau các tổ tập xong GV cho HS nhận xét và đánh giá * Trò chơi"Lò cò tiếp sức" - GV cho HS khởi động lai các khớp - Gọi HS nhắc lại cách chơi - GV tổ chức cho HS chơi - Tổng kết trò chơi 6-7p XXXXXXX XXXXXXX lần 5-6p  XX XX XX XX  ->  >  ->  >  III Kết thúc: - Đi lại thả lỏng, hít thở sâu 1p XXXXXXX - GV HS hệ thống bài 1p XXXXXXX - GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học.Về nhà ôn 1-2p  luyện RLTTCB học Điều chỉnh: Thứ ba ngày 12 tháng 12 năm 2017 Chính tả (Nghe – viết) KÉO CO I MỤC TIÊU: Kiến thức- Nghe – viết lại tả, trình bày một đoạn văn ( từ Hội làng Hữu Trấp đến chuyển bại thành thắng) bài Kéo co; bài viết không mắc quá lỗi bài Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Kĩ năng: - Tìm và viết những tiếng vần dễ lẫn ât/âc với nghĩa cho Thái độ: - Có tính thẩm mĩ, có tinh thần trách nhiệm với bài viết của mình II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, PP trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân, nhóm Đồ dùng dạy học: - Mợt vài tờ giấy A4 để HS thi làm 2b Một tờ giấy khổ to viết sẵn lời giải 2b III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5phút) - Lớp hát bài: Chữ đẹp nết ngoan -Hát tập thể - Cho HS chơi T/C thi viết các từ khác - HS chơi trò chơi âm đầu ch/tr: các tiếng có hỏi/ ngã Chia lớp thành đội chơi, đội bạn lần lượt lên viết các từ khác âm đầu ch/tr các tiếng có hỏi/ ngã Đợi nào viết và nhiều thì đợi thắng - HS nghe - GV nhận xét, tuyên dương - Mở sách giáo khoa - Giới thiệu bài - Ghi đầu bài lên bảng HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - Học sinh có tâm thế tốt để viết bài - Nắm được nội dung bài văn để viết cho tả *Cách tiến hành: HĐ lớp -Tìm hiểu nội dung đoạn viết + HS đọc đoạn viết - HS đọc bài viết + Trao đổi nội dung đoạn viết + Cách chơi kéo co làng Hữu Trấp có gì + Cách chơi kéo co làng Hữu Trấp đặc biệt? diễn giữa nam và nữ.Cũng có năm nam thắng cũng, có năm nữ thắng - Hướng dẫn viết từ khó - HS viết bảng các từ: + Yêu cầu HS tìm các từ khó viết Hữu Trấp, Quế Võ,Bắc Ninh,Tích tả Sơn, Vĩnh Yên, Vĩnh Phú, khuyến Giáo viên: 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 M1+ M2 + Tuyên dương HS M3 +M4 + Khuyến khích HS có cố gắng văn nói viết 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) - Nhận xét tiết học, khen HS tốt - HS nghe, thực hiện - Về nhà xem lại bài và làm bài vào - Chuẩn bị bài tiết học sau Điều chỉnh: Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách thực hiện phép chia cho số có chữ số cho số có chữ số - HS làm bài tập 1a Kĩ năng: Rèn kĩ thực hiện phép chia cho số có chữ số cho số có chữ số Thái độ: u mơn học, có tính cẩn thận, xác II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não - Hình thức dạy học cả lớp,nhóm, cá nhân Đồ dùng: SGK, bảng phụ, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(5phút) -Lớp hát - Gọi số Hs lên bảng thực hiện: 1935 : 354 4957 : 165 ( ) -Nhận xét, đánh giá - Giới thiệu bài - Ghi bảng Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: Giáo viên: Hoạt động học - Hát bài: Ở trường cô dạy em - Thực hiện theo YC của GV - HS nghe - HS ghi 34 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Biết cách thực hiện phép chia cho số có chữ số cho số có chữ số - HS làm bài tập 1a * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân=> chia sẻ trước lớp *Hoạt động chia sẻ Bài 1a: Cá nhân=> Cả lớp - Gọi HS đọc yêu cầu - HS nhắc YC của bài - HS lên chia sẻ cách thức bài làm trước lớp - GV lưu ý đối tượng HS M1 +M2 708 354 7552 236 bước đặt tính và tính 000 0572 302 - GV gọi HS nhận xét bài làm của bạn 000 - GV nhận xét HS 9060 453 0000 20 *Bài tập PTNL học sinh: Bài 1b;Bài 2; Bài 3; Bài 4: -HS đọc thầm đề bài toán *GV trợ giúp HS còn lúng túng -HS làm bài cá nhân các bước giải bài -HS báo cáo KQ với GV 3.Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - GV tổng kết tiết học - HS nghe và thực hiện - Về nhà xem lại bài - Chuẩn bị bài: Chia cho số có hai chữ số (tt) Điều chỉnh: Đạo đức YÊU LAO ĐỘNG ( TIẾT1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Học xong bài này HS có khả năng: - Nêu được lợi ích của lao đợng - Tích cực tham gia các hoạt động lao động lớp, trường, nhà phù hợp với khả của bản thân - Không đồng tình với những biểu hiện lười lao động Kĩ năng: - GDKNS: Kỹ nhận thức giá trị của lao động -Kỹ quản lý thời gian để tham gia làm những việc vừa sức nhà và trường Thái độ: Kính trọng người lao đợng; u thích, chăm lao đợng II CHUẨN BỊ: Giáo viên: 35 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Phương pháp - cách thức tổ chức: PP Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành đóng vai, PP trò chơi học tập Đồ dùng: - Phiếu BT bài tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(3phút) - Cho HS chơi trò chơi "Truyền điện" - HS chơi trò chơi kể nhanh các hành động thể hiện kính trọng thầy giáo - GV nhận xét, tun dương - HS nghe - Giới thiệu bài - Ghi bảng - HS nghe và thực hiện Hoạt động hình thành kiến thức:(15 phút) * Mục tiêu: - Nêu được lợi ích của lao đợng - Tích cực tham gia các hoạt động lao động lớp, trường, nhà phù hợp với khả của bản thân - Không đồng tình với những biểu hiện lười lao đợng * Cách tiến hành:Cá nhân=> Nhóm=> Cả lớp *Việc 1: HS tìm hiểu nội dung chuyện - HS HĐ cá nhân - GV đọc chuyện +HS lắng nghe - HS đọc lại chuyện + So sánh một ngày của Pê chi-a với +HS đọc thầm chụn trao đởi nhóm những người khác câu chụn? đôi -> tìm câu trả lời -> chia sẻ + Theo em Pê-chi-a thay đổi thế trước lớp nào sau chuyện xảy ? +Lớp nhận xét ,bổ sung + Là Pê-chi a em làm gì? - Gv nhận xét kết luận: Gợi ý HS rút bài học: -1 HS đọc ghi nhớ - Lao đợng đem lại lợi ích gì cho + HS nêu ý kiến cá nhân ( ) người? - Em phải làm gì để thể hiện yêu lao động (qua việc lớp, trường) Hoạt động thực hành:(15 phút) * Mục tiêu: - Không đồng tình với những biểu hiện lười lao động - Làm bài tập và bài * Cách tiến hành:Hoạt động nhóm => Cả lớp Việc 2: HS luyện tập Giáo viên: 36 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Bài tập 1/tr25: -Giao nhiệm vụ cho các nhóm (Phiếu HT) u lao đợng Lười lao đợng - HS đọc đề nêu yêu cầu - HS hoạt đợng nhóm trao đởi tìm những biểu hiện của u lao động và lười lao động qua phiếu bài tập + Đại diện các nhóm trình bày -Gv nhận xét, kết luận - HS Hoạt đợng nhóm phân vai sử lí tình +Các nhóm trình bày kết quả Bài tập tr/26 - HS đọc YC -Lệnh cho HS làm bài cae nhân +Làm BT VBT -GV trợ giúp HS M1+M2 hoàn thiện + Sưu tầm bài hát,thơ tranh ảnh…Nói ND bài em Thúy, Lan lao động -GV nhận xét kết luận 3.Hoạt động tiếp nối:(2 phút) -Vì ta phải biết yêu lao động ? - HS nghe và thực hiện -Về nhà xem lại bài -Chuẩn bị bài sau: Yêu lao động (TT) Điều chỉnh: Thứ sáu ngày 15 tháng 12 năm 2017 Tập làm văn LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Dựa vào dàn ý lập bài tập làm văn tuần 15 - Viết được một bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích với đủ phần : mở bài -thân bài – kết bài Kĩ năng: Rèn kĩ viết một bài văn miêu tả đồ chơi Thái độ: Thích quan sát, miêu tả đồ chơi, yêu quý, giữ gìn đồ chơi II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp quan sát, hỏi đáp Đồ dùng dạy học: - GV: Sách giáo khoa, phấn màu,bảng phụ viết sẵn một dàn ý… - HS: SGK, bút, vở,dàn ý chuẩn bị… III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên: 37 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - HS hát - HS hát bài “ Búp bê bông” - Gọi HS đọc lại bài làm của mình - HS thực hiện theo yêu cầu của GV giới thiệu địa phương - Nhận xét bài của bạn - Gọi HS nhận xét- GV nhận xét - GV nhận xét - HS nghe - Giới thiệu bài- Ghi bảng - HS ghi Hoạt động thực hành:(30 phút) * Mục tiêu: - Dựa vào dàn ý lập bài tập làm văn tuần 15 - Viết được một bài văn miêu tả đồ chơi mà em thích với đủ phần: mở bài – thân bài – kết bài * Cách tiến hành:Cá nhân => Cả lớp - Gọi HS đọc đề bài - HS đọc to - Cho HS đọc thầm lại dàn ý chuẩn - HS đọc thầm bị - Cả lớp đọc thầm phần gợi ý SGK các - HS đọc thầm mục 2,3,4 - GV hướng dẫn HS trình bày kết cấu - HS lắng nghe phần của một bài tập làm văn: *Mở :Chọn cách mở bài trực tiếp hay gián tiếp -Cho HS đọc lại minh họa M/SGK và -1 HS đọc trình bày mẫu mở bài theo ý thích -1 HS nêu miệng *Thân bài: -Cho HS đọc lại minh họa M/SGK và - HS đọc trình bày mẫu thân bài theo ý thích - HS nêu miệng gồm: mở đoạn , thân đoạn , kết đoạn *Kết bài: Chọn1 cách kết bài - HS nêu miệng tự nhiên hay mở rộng -Cho HS trình bày mẫu kết bài của mình * Học sinh viết - Cả lớp làm bài (Viết bài cá nhân) -GV nhắc nhở HS những điều cần ý: Bố cục của bài văn, - GV trợ giúp cho HS M1 +M2( ý cách dùng từ, xử dụng dấu câu, ) - GV thu chấm một số bài và nhận xét chung 3.Hoạt động tiếp nối:(3phút) Giáo viên: 38 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 *GV nhận xét tiết học - Nhận xét chung bài làm của học sinh - HS nghe và thực hiện - Về nhà xem lại bài, nếu bài của mình chưa hay các em viết lại và nộp vào tiết sau - Chuẩn bị bài tiết học sau Điều chỉnh: Toán CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (tiếp theo) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có ba chữ số (chia hết, chia có dư ) - HS làm bài tập Kĩ năng: Rèn kĩ thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có ba chữ số ( trường hợp chia hết, chia có dư ) 3.Thái độ: Tích cực, tự giác học bài II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, tia chớp, động não - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV: sgk, phiếu HT -HS: sgk, bảng III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động khởi động:(3 phút) - Chơi T/C Hái hoa dân chủ Hoạt động học - HS thực hiện theo yêu cầu hoa +ND hoa là những phép + Thực hiện bảng lớp tính ( VD: 25275 : 108; ) +Hs đánh giá, khen bạn - Tổng kết trò chơi - Giới thiệu bài - Ghi bảng - HS ghi bảng 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(15 phút) *Mục tiêu: Giáo viên: 39 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Biết thực hiện phép chia số có năm chữ số cho số có ba chữ số (chia hết, chia có dư ) *Cách tiến hành: Hoạt động lớp Việc 1: Hướng dẫn HS trường hợp chia hết 41535 : 195 = ? a Đặt tính HS đặt tính - HS làm nháp theo hướng dẫn của b.Tìm chữ số đầu tiên của thương GV c Tìm chữ số thứ của thương d Tìm chữ số thứ của thương 41535 : 195 = 213 e Thử lại: lấy thương nhân với số - HS nêu cách thử chia phải số bị chia *Việc 2: Hướng dẫn HS trường hợp chia có dư: 80120 : 245 = ? - HS đặt tính Tiến hành tương tự (theo - HS làm nháp theo hướng dẫn của bước: Chia, nhân, trừ, hạ) GV Thử lại: lấy thương nhân với số chia 80120 : 245 = 327 cộng với số dư phải số bị - HS nêu cách thử chia GV lưu ý HS: -HS nhắc lại: - Số dư phải luôn nhỏ số “ Số dư phải luôn nhỏ số chia chia” - GV cần giúp HS tập ước lượng tìm thương lần chia HĐ thực hành: (15 phút) *Mục tiêu: HS làm bài tập *Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân=> chia sẻ trước lớp Bài 1:Cá nhân=> Cả lớp HS làm bài cá nhân: hs tự đặt tính và tính - GV trợ giúp HS M1 +M2 ( em Hòa, - HS chia sẻ bài trước lớp- HS bở sung ý kiến Hồng) bước ước lượng - Thống KQ * Bài tập PTNL học sinh: Bài 2: - Học sinh đọc yêu cầu của bài Bài 3: - Cho học sinh tự làm vào - GV lệnh cho HS làm bài cá nhân - HS báo cáo KQ với GV -GV trợ giúp HS còn lúng túng Bài 2: Hs nhắc lại quy tắc tìm một thừa số Giáo viên: 40 Trường Tiểu học: Giáo án lớp - GV nhận xét và chốt lại ý Năm học 2017 - 2018 chưa biết; tìm số chia chưa biết *Dự kiến đáp án: Bài 3: Tóm tắt: 305 ngày: 49410 sản phẩm ngày: sản phẩm? Bài giải Trung bình một ngày nhà máy sản xuất là: 49410 :305 = 162 (sản phẩm) Đ/S: 162 sản phẩm Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - GV tổng kết giờ học - HS nghe - Về nhà xem lại bài và làm bài tập - HS nghe, thực hiện vào - Chuẩn bị bài: Luyện tập - Giáo viên nhận xét tiết học Điều chỉnh: Khoa học KHÔNG KHÍ GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO ? I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Quan sát làm thí nghiệm đẻ phát hiện mợt số thành phần của khơng khí: khí ni-tơ, khí ơ-xi, khí các-bơ-níc Kĩ năng: - Nêu được thành phần của khơng khí gồm khí ni-tơ và khí ơ-xi Ngoài ra, còn có khí các-bơ-níc, nước, bụi, vi khuẩn, 3.Thái độ : - Có ý thức bảo vệ khơng khí, mơi trưỡng xanh- sạch- đẹp II CHUẨN BỊ: Phương pháp- cách thức tổ chức: PP Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành thí nghiệm Đồ dùng: - Hình trang 66,67 SGK - Chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm theo nhóm: + Lọ thuỷ tinh, nến, chậu thuỷ tinh, vật liệu dùng làm đế kê lọ + Nước vôi Giáo viên: 41 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động:(5 phút) - Cho HS hát - HS hát Cái xanh xanh - Em nêu những tính chất của - HS trả lời khơng khí? - Giới thiệu bài - Ghi bảng “Không - HS ghi khí gồm thành phần nào?” 2.Hoạt động hình thành kiến thức mới:(27 phút) *Mục tiêu: - Làm thí nghiệm xác định hai thành phần của khơng khí là khí ơ-xi trì cháy và khí ni-tơ khơng trì cháy - Làm thí nghiệm để chứng minh khơng khí còn có những thành phần khác *Cách tiến hành: Cá nhân=> Nhóm=> Cả lớp Hoạt động khơng khí *Việc1:Xác định thành phần - Cho các nhóm báo cáo việc -HS báo cáo việc chuẩn bị đồ dùng thí chuẩn bị đồ dùng thí nghiệm nghiệm - Yêu cầu hs đọc mục “Thực hành” -HS đọc mục “Thực hành” trang SGK để trang SGK để biết cách làm làm TN - Hướng dẫn các nhóm: trước tiên cần thảo luận “Có phải khơng khí gồm hai thành phần là khí ơ- xi trì cháy và khí ni- tơ khơng trì cháy không? - Em ý mực nước cốc: + Tại nến tắt, nước lại dâng -Khơng khí đi, nước dâng lên chiếm vào cốc? chỗ Khơng khí trì cháy gọi là ơ- xi + Phần khơng khí còn lại có trì - Khơng trì cháy vì nến tắt gọi là cháy không? ni- tơ + Thí nghiệm cho thấy khơng khí - Khơng khí gồm hai thành phần: mợt gồm hai thành phần nào? phần trì cháy và mợt phần không - Người ta chứng minh được thể trì cháy tích khí ni- tơ gấp lần thể tích khí ơxi khơng khí Kết luận: - Hs đọc mục “Bạn cần biết” trang 66 - Hs đọc mục “Bạn cần biết” trang 66 SGK SGK *Việc 2: Tìm hiểu số thành Giáo viên: 42 Trường Tiểu học: Giáo án lớp phần khác khơng khí - Dùng lọ nước vơi chon hs quan sát, sau bơm khơng khí vào Nước vơi còn lúc đầu không? - Trong những bài học trước ta biết khơng khí có nước, em nêu VD chứng tỏ khơng khí có nước - Hãy quan sát hình 4,5 trang 67 SGK và kể thêm những thành phần khác có khơng khí - Che tối phòng học dùng đèn pin soi cho hs quan sát chùm ánh sáng thấy rõ bụi khơng khí - Vậy khơng khí gồm những thành phần nào? *GV kết luận: Khơng khí gồm hai thành phần ơ- xi ni- tơ Ngồi chứa khí các- bơ- níc, nước, bụi, vi khuẩn Năm học 2017 - 2018 - Quan sát và trả lời câu hỏi - Dựa vào mục “Bạn cần biết”để lí giải hiện tượng - Đại diện các nhóm trình bày - Bề mặt của cốc nước lạnh có nước nước khơng khí gặp lạnh và ngưng tụ - Khói, bụi, khí đợc, vi khuẩn… Hoạt động tiếp nối:(3 phút) - Hãy nêu tên các thành phần của - HS nêu khơng khí? - Nhận xét giờ học - HS nghe và thực hiện - Chuẩn bị bài sau: Điều chỉnh: Kĩ thuật CẮT, KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN (TT) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Hs đọc mục “Bạn cần biết” trang 66 SGK - Sử dụng được một số dụng cụ, vật liệu cắt, khâu, thêu để tạo thành sản phẩm đơn giản Có thể vận dụng hai ba kĩ cắt, khâu, thêu học Kĩ năng: Giáo viên: 43 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 -Vận dụng kiến thức, kĩ cắt, khâu, thêu để làm được đồ dùng đơn giản, phù hợp với học sinh 3.Thái độ: II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày một phút, động não - Hình thức dạy học cả lớp, cá nhân 2.Đồ dùng: - Bộ đồ dùng kĩ thuật - Tranh qui trình các bài chương III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Hát bài Đôi bàn tay em - Học sinh hát - Kiểm tra đồ dùng học tập phục vụ tiết học - Học sinh báo cáo -Yêu cầu HS nhắc lại phần ghi nhớ - HS nêu - Giới thiệu bài mới - ghi đầu bài lên bảng - Học sinh quan sát HĐ thực hành: (20 phút) *Mục tiêu: - Sử dụng được một số dụng cụ, vật liệu cắt, khâu, thêu để tạo thành sản phẩm đơn giản Có thể vận dụng hai ba kĩ cắt, khâu, thêu học *Cách tiến hành: Cá nhân=> Nhóm=>HĐ lớp * Việc 4: HS thực hành - HS tự chọn sản phẩm và thực hành làm sản - HS lựa chọn tùy theo khả phẩm tự chọn và ý thích để thực hành - Nêu yêu cầu thực hành và hướng dẫn chọn sản phẩm: sản phẩm tự chọn được thực hiện cách vận dụng những kĩ thuật cắt khâu thêu học - GV nhận xét Lưu ý: Quan sát, theo dõi giúp đỡ đối tượng M1 để hoàn thành sản phẩm (HS nam em Trọng, Tuấn,…) Giáo viên: 44 - HS bắt đầu thêu tiếp tục - Học sinh thực hiện cá nhân -> trao đởi nhóm - Lắng nghe, ghi nhớ - HS thêu xong chuẩn bị trình bày sản phẩm Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 * Việc 5: Trưng bày đánh giá sản phẩm - Tổ chức cho HS trương bày sản phẩm - Học sinh trưng bày sản phẩm lớp - Cho học sinh đánh giá sản phẩm - Học sinh thực hiện - Đánh gia, nhận xét - Giáo viên kết luận chung Tuyên dương nhóm - HS nhận xét bài làm của bạn và cá nhân làm tốt, có sáng tạo tuyên dương những bài thêu đẹp - Giáo dục học sinh biết cách sử dụng tiết kiệm - Lắng nghe, ghi nhớ lượng HĐ Tiếp nối: (10 phút) - Nhắc lại nội dung tiết học - Lắng nghe - Giáo viên nhận xét tiết học: chuẩn bị, - Lắng nghe tinh thần thái độ và kết quả học tập của HS - Lắng nghe và thực hiện - Hướng dẫn HS đọc bài trước “ Lợi ích của việc nuôi gà” Điều chỉnh: Thể dục THỂ DỤC RLTTCB - TRÒ CHƠI"NHẢY LƯỚT SÓNG" I.MỤC TIÊU: Kiến thức: - Thực hiện bản theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông và theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang - Trò chơi "Nhảy lướt sóng" YC biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động Kĩ năng: Rèn sức bền , dẻo dai tập luyện 3.Thái độ: Giáo dục học sinh rèn luyện thân thể II ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN - GV: Sân tập sạch sẽ, an toàn GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi - HS: Quần áo gọn gàng, dép quai hậu giày III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức I.Mở đầu: - GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài học 1-2p - Chạy chậm theo hàng dọc địa hình tự nhiên 100 m - Trò chơi"Tìm người huy" 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX NỘI DUNG Giáo viên: 45 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Khởi động các khớp cổ tay, đầu gối, vai, hông 1-2p II.Cơ bản: - Ôn theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông 5-6p + Cả lớp thực hiện dưới hướng dẫn của GV + Tập luyện theo tổ tại các khu vực phân cơng 5-6p + Nhóm trưởng điều hành cho các bạn tập luyện +GV đến tổ nhắc nhở và trợ giúp, chỉnh sửa động tác chưa xác cho HS M1 em Trọng, Việt Anh - Ôn theo vạch kẻ thẳng hai tay dang ngang 3-4p Đội hình và cách tập +Luyện tập theo đơn vị tổ +Các tổ thi đua +Tuyên dương tổ tập nghiêm túc, đều, đẹp * Biểu diễn thi đua giữa các tổ lần - Trò chơi"Nhảy lướt sóng" 5-6p +GV hướng dẫn cách bật nhảy, phở biến cách chơi, cho lớp chơi thử, sau mới chơi thức + HS chủ đợng tham gia chơi + Đánh giá, tổng kết trò chơi III.Kết thúc: - Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 1-2p - GV HS hệ thống bài 1p - GV nhận xét đánh giá kết quả giờ học 2-3p -Về nhà ôn luyện các bài tập RLTTCB học  XXXXXXXX XXXXXXXX  X X -X X X X X X -  X XXXXXX X  XXXXXXXX XXXXXXXX  Điều chỉnh: Sinh hoạt lớp - Giáo dục NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN 16 I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết được ưu nhược điểm của mình và của bạn tuần qua - Có ý thức khắc phục nhược điểm và phát huy những ưu điểm Giáo viên: 46 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Nắm được nhiệm vụ tuần 16 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm được ưu – khuyết điểm của HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản và các Trưởng ban chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Khởi động - HS hát tập thể bài : Lớp đoàn kết Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp - Trưởng ban lên nhận xét các thành viên tổ và xếp loai thành viên - Tổ viên các tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung các ban - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 17 - Ổn định nề nếp học tập và các hoạt động ngoài giờ - Tiếp tục thi đua dạy tốt- học tốt - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Tham gia tích cực các phong trào nhà trường, Đợi tở chức Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……… …………………………………………… -SINH HOẠT TẬP THỂ I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm được ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết được phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn Giáo viên: 47 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Biết được truyền thống nhà trường - Thực hiện an toàn giao thông đường II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm được Ưu – khuyết điểm của HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca: Những bơng hoa ca Lớp báo cáo hoạt động tuần: - dãy trưởng lên nhận xét hoạt đợng của dãy t̀n qua Tở viên đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động của Ban - CTHĐTQ lên nhận xét chung, xếp loại thi đua các dãy Đề nghị danh sách tuyên dương, phê bình thành viên của lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực hiện tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Nhắc nhở: - Tuyên dương: - Phê bình : Giáo viên: 48 Trường Tiểu học: ... động học Hoạt động khởi động:(5phút) - Cho HS chơi trò chơi"Tính nhanh tính đúng" - 4HS tham gia chơi 945 0 : 35 244 8 : 24 - HS nhận xét Giáo viên: 24 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017... hành: Hoạt động lớp Giáo viên: 14 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Việc1: Hướng dẫn trường hợp thương có chữ số hàng đơn vị 945 0 : 35 - HS đặt tính và làm nháp theo hướng a... thương 1 944 162 d Tìm chữ số thứ của thương 03 24 12 000 e Thử lại: lấy thương nhân với số chia phải được số bị chia 1 944 : 162 = 12 * Việc 2: Hướng dẫn HS trường hợp chia có dư 846 9 : 241 =
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 16 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan