0

Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

55 4,484 70
  • Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2017, 15:26

Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 TUẦN 15 Thứ hai ngày tháng 12 năm 2017 Tập đọc CÁNH DIỀU TUỔI THƠ (Tạ Duy Anh) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Biết đọc với giọng vui, hồn nhiên; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn -Kĩ năng: Hs hiểu niềm vui sướng khát vọng tốt đẹp mà trò chơi thả diều đem lại cho lứa tuổi nhỏ (trả lời câu hỏi SGK) -Thái độ: Tích cực, tự giác học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, động não, thực hành, thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt câu hỏi Hình thức dạy học lớp, theo nhóm, cá nhân Đồ dùng: - GV:- Tranh minh hoạ tập đọc trang 146, SGK (phóng to có điều kiện) - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc - HS: SGK, Vở ghi, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (5p) - HS chơi trò chơi “Chiếc hộp bí mật” - HS hát kết hợp với chơi trò chơi - Hs vừa hát vừa truyền tay hộp bí mật với câu hỏi sau: + Em học tập điều qua nhân vật cu Đất? + Nêu ý nghĩa học - Nhận xét, khen/ động viên 2.Hoạt động luyện đọc:(8-10p) * Mục tiêu: Biết đọc với giọng vui, hồn nhiên; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn * Cách tiến hành: hoạt động lớp GV HS chia đoạn: đoạn + Đoạn 1: Tuổi thơ ……đến sớm + Đoạn 2: Ban đêm…… khát khao Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần - GV gọi HS nêu từ khó HD luyện đọc từ khó Kết hợp hướng dẫn đọc câu văn dài khó - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần - GV giải nghĩa số từ khó - Tổ chức cho HS luyện đọc theo cặp – thi đọc - Gọi HS đọc toàn - GV đọc diễn cảm Ÿ Toàn đọc với giọng tha thiết, thể niềm vui đám trẻ chơi thả diều * Lưu ý giúp đỡ hs M1 đọc lưu lốt Hoạt động tìm hiểu bài: (8-10p) * Mục tiêu: Hs hiểu niềm vui sướng khát vọng tốt đẹp mà trò chơi thả diều đem lại cho lứa tuổi nhỏ (trả lời câu hỏi SGK) * Cách tiến hành: Làm việc cá nhân Chia sẻ cặp đôi - Chia sẻ trước lớp - YC HS đọc thầm đoạn để trả lời câu hỏi: + Tác giả chọn chi tiết để tả cánh diều? - Tiếp nối đọc đoạn lần - HS luyện đọc từ, câu khó - Tiếp nối đọc đoạn lần - HS đọc giải - Luyện đọc theo cặp – thi đọc - Đọc thầm đoạn để trả lời câu hỏi: + Cánh diều mềm mại cánh bướm Trên cánh diều có nhiều loại sáo: sáo đơn, sáo kép, sáo bè… gọi thấp xuống sớm Tiếng sáo diều vi vu trầm bổng + Tác giả quan sát cánh diều + Tác giả quan sát cánh diều tai mắt giác quan nào? + Tả vẻ đẹp cánh diều + Đoạn cho em biết điều gì? - Cánh diều tác giả miêu tả tỉ mỉ cách quan sát tinh tế làm cho trở - HS đọc đoạn lại nên đẹp - YC HS đọc thầm đoạn để trả lời câu hỏi: + Trò chơi thả diều đem lại cho trẻ em + Các bạn hò hét thả diều thi, sung sướng đến phát dại nhìn lên bầu trời niềm vui sướng nào? + Trò chơi thả diều đem lại cho trẻ em + Nhìn lên bầu trời đêm khuya huyền ảo, đẹp nhung khổng lồ, bạn ước mơ đẹp nào? nhỏ thấy cháy lên, cháy khát vọng Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Suốt thời lớn, bạn ngửa cổ chờ đợi nàng tiên áo xanh bay xuống từ trời, hi vọng, tha thiết cầu xin “Bay diều ơi! Bay đi!” + Đoạn nói lên điều gì? + Đoạn nói lên trò chơi thả diều đemlại niềm vui ước mơ đẹp + Qua câu mở đầu kết bài, tác giả + HS chọn ý muốn nói điều cánh diều tuổi thơ? * Ý ý 2: Cánh diều khơi gợi ước mơ đẹp cho tuổi thơ - Hãy nêu nội dung Nội dung: Bài văn nói lên niềm vui sướng khát vọng tốt đẹp mà trò chơi thả diều mang lại cho đám trẻ mục đồng * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 trả lời câu hỏi tìm hiểu bài.Hs M3+M4 trả lời câu hỏi nêu nội dung đoạn, * KL: Luyện đọc diễn cảm: (8-10p) * Mục tiêu: HS biết đọc diễn cảm đoạn với giọng phù hợp * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - Cả lớp -Gọi em đọc tiếp nối đoạn - em đọc tiếp nối đoạn bài, lớp theo dõi, nêu giọng đọc - Hướng dẫn lớp luyện đọc diễn cảm đoạn tiêu biểu bài: đoạn 2( tùy hs chọn) + Đọc mẫu đoạn văn + Theo dõi, nêu cách đọc hay + Nêu giọng đọc + HS nêu +Yêu cầu HS luyện đọc theo nhóm + Luyện đọc theo nhóm + Gọi vài em nhóm thi đọc diễn cảm + Vài nhóm thi đọc diễn cảm trước lớp trước lớp, lớp theo dõi, bình chọn + Bình chọn nhóm đọc hay nhóm đọc hay - Nhận xét, khen/động viên * Lưu ý hs M3+M4 đọc diễn cảm toàn Hoạt động tiếp nối: (3p * Liên hệ giáo dục: Diều đồ chơi - HS nêu cách bảo vệ giữ gìn đồ chơi, gần gũi với trẻ em, trò chơi thả diều bảo vệ mơi trường Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 cần môi trường đẹp Vậy cần biết giữ gìn đồ chơi bảo vệ môi trường đẹp - Bài văn nói lên điều gì? +HS nêu - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Toán CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CÁC CHỮ SỐ I MỤC TIÊU: -Kiến thức; Thực chia hai số có tận chữ số - Kĩ năng: Hs thực thành thạo phép chia -Thái độ: Tích cực, tự giác học *BT cần làm: Bài 1, (a), (a) II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp hỏi đáp, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức dạy học cá nhân, nhóm, lớp, Đồ dùng dạy học: -GV: Phiếu học nhóm - HS: SGK, bảng con, III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên: Trường Tiểu học: Hoạt động giáo viên Khởi Giáođộng: án lớp(5p) - Trò chơi: Tìm cho hoa - Nhụy hoa là: - Lá là: 50 : (2 x 5) 28 : ( x 2) 25 : 28 : : 10 : 50 : : - GV chữa bài, nhận xét, khen/ động viên Hình thành kiến thức mới: (13p) * Mục tiêu: Thực chia hai số có tận chữ số * Cách tiến hành: * Số bị chia số chia có chữ số tận VD1: GV ghi phép chia 320: 40 - Yêu cầu HS suy nghĩ áp dụng tính chất số chia cho tích để thực phép chia - GV nhận xét, HD làm theo cách sau cho thuận tiện: 320 : = 320: (10 x 4) - Vậy 320 chia 40 mấy? - Em có nhận xét kết 320: 40 32: 4? - Em có nhận xét chữ số 320 32, 40 * KL: Vậy để thực 320: 40 ta việc xoá chữ số tận 320 40 để 32 thực phép chia 32: - Cho HS đặt tính thực tính 320: 40, có sử dụng tính chất vừa nêu - GV nhận xét kết luận cách đặt tính **Trường hợp số chữ số tận số bị chia nhiều số chia VD2: GV ghi lên bảng phép chia 32000: 400 Giáo viên: - GV hướng dẫn tương tự ví dụ GV nêu kết luận: Vậy để thực Hoạt động học sinh Năm học 2017 - 2018 - đội lên bảng chơi - HS lớp cổ vũ - HS suy nghĩ nêu cách tính 320: (8 x 5); 320: (10 x 4) ; 320: (2 x 20) - HS thực tính 320: (10 x 4) = 320: 10: = 32: = -… - Hai phép chia có kết - Nếu xoá chữ số tận 320 40 ta 32: - HS nêu kết luận - HS lên bảng làm bài, lớp làm vào giấy nháp 320 40 - HS đọc ví dụ - HS lên bảng làm bài, lớp làm vào giấy nháp 32000 400 00 Trường8Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Điều chỉnh: Khoa học TIẾT KIỆM NƯỚC I MỤC TIÊU: -Thực tiết kiệm nước (Không yêu cầu tất học sinh vẽ tranh cổ động tuyên truyền tiết kiệm nước Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để em có khả vẽ tranh, triển lãm) - Có ý thức tiết kiệm nước *KNS:- Xác định giá trị thân việc tiết kiệm, tránh lãng phí nước -Đảm nhận trách nhiệm việc tiết kiệm, tránh lãng phí nước -Bình luận việc sử dụng nước,(quan điểm khác tiết kiệm nước) * BVMT:- Bảo vệ, cách thức làm cho nước sạch, tiết kiệm nước; bảo vệ bầu khơng khí * TKNL:- HS biết việc nên không nên làm để tiết kiệm nước II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: PP hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, luyện tập-thực hành Đồ dùng dạy học: - GV - Các hình minh hoạ SGK trang 60, 61 (phóng to có điều kiện) - HS - HS chuẩn bị giấy vẽ, bút màu III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (5p) + Chúng ta cần làm để bảo vệ nguồn nước? - GV nhận xét, khen/ động viên HĐ hình thành kiến thức mới:(29p) HĐ1: Nên làm không nên làm để tiết kiệm nước: - GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm theo định hướng - u cầu nhóm quan sát hình minh hoạ giao + Em nhìn thấy hình vẽ? + Theo em việc làm nên hay khơng nên làm? Vì sao? Giáo viên: - HS hát Nên làm không nên làm để tiết kiệm nước - HS thảo luận nhóm đơi - HS quan sát, trình bày + Hình 1: Vẽ người khố van vòi nước nước chảy đầy chậu Việc làm nên làm khơng để nước chảy tràn ngồi gây lãng phí Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 nước + Hình 2: Vẽ vòi nước chảy tràn ngồi chậu Việc làm khơng nên làm gây lãng phí nước + Hình 3: Vẽ em bé mời công nhân công ty nước đến ống nước nhà bạn bị vỡ Việc nên làm tránh khơng cho tạp chất bẩn lẫn vào nước không cho nước chảy ngồi gây lãng phí nước + Hình 4: Vẽ bạn vừa đánh vừa xả nước Việc khơng nên làm nước chảy vơ ích xuống đường ống thoát gây lãng phí nước + Hình 5: Vẽ bạn múc nước vào ca để đánh Việc nên làm nước cần đủ dùng, khơng nên lãng phí + Hình 6: Vẽ bạn dùng vòi nước tưới Việc khơng nên làm tưới lên khơng cần thiết lãng phí nước Cây cần tưới xuống gốc Tại phải thực tiết kiệm nước - HS suy nghĩ phát biểu ý kiến - HS quan sát suy nghĩ - GV giúp nhóm gặp khó khăn - Gọi nhóm trình bày, nhóm khác có nội dung bổ sung * Kết luận: Nước khơng phải tự nhiên mà có, nên làm theo việc làm phê phán việc làm sai để tránh gây lãng phí nước HĐ2: Tại phải thực tiết kiệm nước GV tổ chức cho HS hoạt động lớp - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ / SGK trang 61 trả lời câu hỏi: + Em có nhận xét hình vẽ b + Bạn trai ngồi đợi mà khơng có nước hình? bạn nhà bên xả vòi nước to hết mức Bạn gái chờ nước chảy đầy xơ đợi xách bạn trai nhà bên vặn vòi nước vừa phải + Bạn nam hình 7a nên làm gì? Vì sao? - Bạn nam phải tiết kiệm nước vì: + Tiết kiệm nước để người khác có nước dùng + Tiết kiệm nước tiết kiệm tiền + Nước khơng phải tự nhiên mà có + Nước phải nhiều tiền công sức nhiều người có - Vì cần phải tiết kiệm nước? - Chúng ta cần phải tiết kiệm nước vì: Phải tốn nhiều cơng sức, tiền có Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 đủ nước để dùng Tiết kiệm nước dành tiền cho để có nước cho người khác dùng GV Kết luận: HĐ3: Cuộc thi: Đội tuyên truyền giỏi - GV tổ chức cho HS vẽ tranh theo nhóm + HS hoạt động theo nhóm - GV hướng dẫn nhóm, đảm bảo HS + HS vẽ tranh với nội dung tuyên truyền, tham gia cổ động người tiết kiệm nước - GV hướng dẫn, động viên, khuyến khích - HS thảo luận tìm đề tài em có khả vẽ tranh, triển lãm - HS vẽ tranh trình bày lời giới thiệu Mỗi nhóm cử bạn làm ban giám khảo trước nhóm - GV nhận xét tranh ý tưởng - Các nhóm trình bày giới thiệu ý nhóm tưởng nhóm - GV nhận xét, khen ngợi em * Kết luận: Chúng ta thực tiết kiệm nước mà phải vận động, tuyên truyền người thực HĐ tiếp nối: (3p) + GVcủng cố học + GD HS ý thức bảo vệ nguồn nước sử - HS nêu cách bảo vệ nguồn nước sử dụng nguồn nước cách tiết kiệm dụng nguồn nước cách tiết kiệm hiệu hiệu - GV nhận xét học Điều chỉnh: Thứ ba ngày tháng 12 năm 2017 Chính tả (Nghe - viết) CÁNH DIỀU TUỔI THƠ I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Nghe- viết CT; trình bày đoạn văn -Kĩ năng: Làm BT (2) a, BT3 -Thái độ: Có ý thức giữ sạch, viết chữ đẹp II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành - Kĩ thuật đặt câu hỏi - Hình thức dạy học lớp, cá nhân Đồ dùng dạy học: - GV:- Giấy khổ to bút - HS: - HS chuẩn bị em đồ chơi Giáo viên: Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Khởi động: (5p) - Hs chơi trò chơi:i Ai nhanh đúng: -Hs đội, đội em lên bảng viết - Gọi đọc từ sau: Sáng láng, sát sao, lấc cấc, lấc láo, ngất ngưởng, khật khưỡng, … - Nhận xét, khen/ động viên, chuyển tiếp vào Hoạt động chuẩn bị viết tả: (7p) * Mục tiêu: Nghe-viết CT; trình bày đoạn văn ngắn * Cách tiến hành: HĐ lớp HĐ1: Hướng dẫn nghe- viết tả: * Trao đổi nội dung đoạn văn - Gọi HS đọc đoạn văn + Cánh diều đẹp nào? * Hướng dẫn viết từ khó - Yêu cầu HS nêu từ khó, dễ lẫn viết tả * KL: Viết tả: (12p) * Mục tiêu: Hs nghe -viết tốt tả theo cách viết đoạn văn * Cách tiến hành: HĐ cá nhân + GV đọc cho HS viết - GV theo dõi nhắc nhở, giúp đỡ HS M1+M2 * KL: Đánh giá nhận xét bài: (5p) * Mục tiêu: Giúp hs tự đánh giá viết bạn * Cách tiến hành: HĐ cá nhân - HĐ cặp đơi + GV đọc cho HS sốt - Đọc tồn cho HS sốt lỗi * Giúp đỡ hs M1 nhận lỗi viết chưa Giáo viên: Hoạt động học sinh - HS báo cáo sĩ số + Hát - đội lên bảng chơi Nghe – viết: Cánh diều tuổi thơ - HS đọc đoạn văn trang 146, SGK + Cánh diều mềm mại cánh bướm - Các từ ngữ: mềm mại, vui sướng, phát dại, trầm bổng, … - HS lên bảng viết, HS lớp viết vào nháp - Nghe GV đọc viết - Dùng bút chì, đổi cho để soát lỗi, chữa - HS sửa lỗi Trường Tiểu học: Giáo án lớp + Thu chữa nhận xét (sửa lỗi sai bản) * KL: Làm tập tả: (8p) * Mục tiêu: Làm BT2(a), BT 3(b) *Cách tiến hành: Làm việc cá nhân chia sẻ cặp đôi - báo cáo trước lớp Bài 2a a GV treo tập 2a, gọi HS đọc yêu cầu nội dung - GV cho HS thảo luận nhóm làm tập thời gian phút - Yêu cầu nhóm lên thi tiếp sức, HS điền vào chỗ trống - GV HS nhận xét sửa lỗi(nếu có) - Khen/ động viên Năm học 2017 - 2018 - HS nộp Bài tập: - HS đọc thành tiếng - HS thảo luận nhóm - Chơi trò chơi: Tiếp sức - Các nhóm lên thi tiếp sức Ch + Đồ chơi: chong chóng, chó bơng, chó xe đạp, que chuyền … + Trò chơi: chọi dế, chọi cá, chọi gà, thả chim, chơi chuyền … Tr + Đồ chơi: trống ếch, trống cơm, cầu trượt, + Trò chơi: đánh trống, trốn tìm, trồng nụ trồng hoa, cắm trại, bơi trải, cầu trượt, … Bài 3: Miêu tả đồ chơi - Thực theo yêu cầu GV VD: trò chơi nói + Tả trò chơi: Tơi tả chơi trò nhảy ngựa - Gọi HS đọc yêu cầu BT cho bạn nghe Để chơi, phải có - GV cho HS thảo luận theo cặp làm sáu người vui: Ba người bám vào - Gọi đại diện nhóm báo cáo kết bụng nối làm ngựa, ba người làm kị sĩ quả, nhóm khác theo dõi, bổ sung Người làm đầu phải bám vào gốc - Nhận xét, khen/ động viên hay tường … * KL: - Tôi hướng dẫn bạn chơi thử … Hoạt động tiếp nối:(3p) - GV cho HS viết lại số từ viết sai - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Luyện từ câu MỞ RỘNG VỐN TỪ: ĐỒ CHƠI- TRÒ CHƠI I MỤC TIÊU: Giáo viên: 10 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Đồ dùng dạy học: -GV: Chuẩn bị đồ chơi: gấu bông, thỏ,búp bê, - HS: Chuẩn bị đồ chơi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Khởi động: (5p) -Hs chơi trò chơi: Chiếc hộp bí mật Câu hỏi: + Để giữ lịch sự, cần tránh câu hỏi có nội dung nào? + Để giữ lịch đặt hỏi chuyện người khác cần ý điều gì? + Nêu VD -TBHT củng cố trò chơi GV nhận xét chuyển ý vào Nhận diện đặc điểm loại văn:(10p) * Mục tiêu: : Biết quan sát đồ vật theo trình tự hợp lí, nhiều cách khác nhau; phát đặc điểm phân biệt đồ vật với đồ vật khác * Cách tiến hành: HĐ lớp - Kiểm tra việc chuẩn bị đồ chơi HS - Nêu mục tiêu tiết học Bài 1: Quan sát số đồ chơi - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Gọi HS giới thiệu đồ chơi - Yêu cầu HS tự làm Giáo viên: Hoạt động học sinh - HS hát trả lời câu hỏi - HS đọc dàn ý - Tổ trưởng tổ báo cáo việc chuẩn bị tổ viên - Lắng nghe - HS đọc yêu cầu tập + Em có gấu bơng đáng u + Đồ chơi em ô tô chạy pin + Đồ chơi em thỏ dang cầm củ cà rốt ngộ nghĩnh + Đồ chơi em búp bê nhựa - Tự làm - HS trình bày kết quan sát Ví dụ: Chiếc tơ em đẹp - Nó làm nhựa xanh, đỏ, vàng Hai bánh cao su - Nó nhẹ, em mang theo 41 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Khi em bật nút bụng, chạy nhanh, vừa chạy vừa hát nhạc vui Hai gạt nước gạt gạt lại - Chiếc ô tô em chạy dây cót khơng tốn tiền pin khác Bố em lại dán cờ đỏ vàng lên - TBHT lên chia sẻ lớp * Lưu ý giúp đỡ M1+M2 đặt câu Bài - Theo em, quan sát đồ vật, cần - Khi quan sát đồ vật cần ý đến: ý gì? + Phải quan sát theo trình tự hợp lí từ bao qt đến phận + Quan sát nhiều giác quan: mắt, tai, tay… + Tìm đặc điểm riêng để phân biệt với đồ vật loại - KL: Khi quan sát đồ vật em cần - Lắng nghe ý quan sát từ bao quát đến phận Chẳng hạn quan sát gấu hay búp bê nhìn thấy hình dáng, màu sắc đến đầu, mắt, mũi, chân, tay…Khi quan sát em phải sử dụng nhiều giác quan để tìm nhiều đặc điểm độc đáo, riêng biệt mà đồ vật có Các em cần tập trung miêu tả đặc điểm độc đáo, khác biệt đó, khơng cần q chi tiết, tỉ mỉ, lan man * Ghi nhớ - HS đọc thành tiếng Cả lớp đọc thầm HĐ Thực hành:(15p) * Mục tiêu: Dựa theo kết quan sát, biết lập dàn ý để tả đồ chơi quen thuộc * Cách tiến hành:HĐ lớp, nhóm, cá nhân - HS hoạt động nhóm Dựa vào kết quan sát em, - VD: lập dàn ý cho văn tả đồ chơi mà em + Mở bài: Giới thiệu gấu bơng: đồ chơi em chọn thích - Yêu cầu HS thảo luận nhóm + Thân bài: - Hình dáng: gấu bơng to, gấu ngồi, dáng người tròn, hai tay chắp thu lu trước bụng - Bộ lông: màu nâu sáng pha mảng Giáo viên: 42 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 hồng nhạt tai, mõm, gan bàn chân làm khác gấu khác - Hai mắt: đen láy, trông mắt thật, nghịch thông minh - Mũi: màu nâu, nhỏ, trông cúc áo ngắn mõm - Trên cổ: thắt nơ đỏ chói làm thật bảnh - TBHT điều khiển lớp chia sẻ - Trên đơi tay chắp lại trước bụng gấu: có - Khen ngợi HS lập dàn ý chi tiết bơng hoa màu trắng làm đáng u * Lưu ý: GV giúp đỡ HS + Kết luận: Em u gấu bơng Ơ m M1+M2 gấu cục lớn, em thấy * KL: dễ chịu Hoạt động tiếp nối: (5p) - GV củng cố học - HS học Chuẩn bị “Luyện tập giưói thiệu địa phương” Nhận xét tiết học Điều chỉnh: Toán CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ (Tiếp theo) I MỤC TIÊU: -Kiến thức: Thực phép chia số có năm chữ số cho số có hai chữ số (chia hết, chia có dư) -Kĩ năng: HS làm Bài tập Khuyến khích HS khiếu hồn thành tất tập -Thái độ: Tích cực, tự giác học II CHUẨN BỊ: Phương pháp hình thức tổ chức dạy học: - Phương pháp vấn đáp, quan sát, thực hành, trò chơi học tập - Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - Hình thức dạy học lớp, nhóm, cá nhân Đồ dùng dạy học: - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ, phiếu nhóm - Học sinh: Sách giáo khoa III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Giáo viên: 43 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Họat động giáo viên Khởi động: (3p) - Hs hát kết hợp với vận động Hình thành kiến thức mới:(15p) * Mục tiêu: Thực phép chia số có năm chữ số cho số có hai chữ số (chia hết, chia có dư) * Cách tiến hành:Hoạt động lớp a Hướng dẫn thực phép chia * Phép chia 10 105: 43 - GV ghi lên bảng phép chia, yêu cầu HS đặt tính tính - GV theo dõi, giúp đỡ hs M1+M2 Họat động học sinh - HS hát - HS lên bảng làm - HS lớp làm nháp, theo dõi để chia sẻ làm bạn - HS lên bảng làm bài, lớp làm vào nháp 10105 43 150 235 215 Vậy 10105: 43 = 235 00 - Phép chia 10105: 43 = 235 phép - Là phép chia hết chia hết hay phép chia có dư? * Phép chia 26 345: 35 - GV viết lên bảng phép chia, yêu cầu - HS lên bảng, lớp làm vởnháp HS thực đặt tính tính - GV theo dõi HS làm 26345 35 184 752 095 25 Vậy 26345: 35 = 752 (dư 25) - Phép chia 26345: 35 phép chia hết - Là phép chia có số dư 25 hay phép chia có dư? - Trong phép chia có dư - Số dư nhỏ số chia cần ý điều Hoạt động thực hành:(15p) *Mục tiêu: Hs hoàn thành Bài * Cách tiến hành: Thảo luận nhóm, cá nhân Bài 1: Đặt tính tính - Gọi HS đọc xác định yêu cầu - Thực theo yêu cầu GV tập - Gọi HS làm bảng lớn, lớp tự làm vào Đ/a: Giáo viên: 44 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 23576 224 117 112 56 56 18510 15 35 30 51 45 60 60 56 421 15 1234 31628 288 282 240 428 384 44 48 658 42546 37 55 37 184 148 366 333 33 37 1149 - TBHT điều khiển lớp chia sẻ - GV nhận xét, chốt đáp án - GV nhắc nhở hs ghi nhớ cách tính * Lưu ý giúp đỡ hs M1+M2 * Nếu thời gian: GV hỏi xem Bài 2: HS hồn thành Bài giải lại gắn bảng phụ nêu 15 phút = 75 phút cách làm để lớp nhận xét, chữa 38km 400m = 38 400 m TB mối phút người số mét là: 38 400 : 75 = 512 (m) * KL: Đ/s: 512m Hoạt động tiếp nối: (5p) - Nhận xét tiết học * Bài tập PTNL HS: (M3+M4) Một đội 18 xe ô tô chở 360 hàng Hỏi đội khác gồm 12 xe ô tô chở hàng? Điều chỉnh: _ Khoa học LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CĨ KHƠNG KHÍ? I MỤC TIÊU: Giáo viên: 45 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Làm thí nghiệm để nhận biết xung quanh vật chỗ rỗng bên vật có khơng khí - u thích khám phá hoa học *BVMT: -Một số đặc điểm mơi trường tài nguyên thiên nhiên II CHUẨN BỊ: Phương pháp- cách thức tổ chức: PP Hỏi đáp, quan sát, thảo luận nhóm, thực hành thí nghiệm Đồ dùng: - GV: - Mổi nhóm : cốc thủy tinh rỗng, thìa, bong bóng có nhiều hình dạng khác chai nhựa rỗng với hình dạng khác ly rỗng với hình dạng khác nhau, bao ni long với hình dạng khác nhau, bơm tiêm bơm xe đạp, bóng - HS: - HS chuẩn bị III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (5p) + Vì phải tiết kiệm nước? - HS hát + Để có nước phải tốn nhiều công sức, tiền có được, + Chúng ta nên làm không nên làm + Không nên sử dụng nước cách để tiết kiệm nước? bừa bãi, - GV nhận xét, chuyển ý vào Hoạt động hình thành kiến thức mới: (29p) * Mục tiêu: Làm thí nghiệm để nhận biết xung quanh vật chỗ rỗng bên vật có khơng khí * Cách tiến hành: Hoạt động : Thí nghiệm chứng minh - HS làm việc cá nhân: ghi lại hiểu khơng khí có quanh vật biết ban đầu vào thí nghiệm *Bước 1: Đưa tình xuất phát khơng khí trình bày ý kiến nêu vấn đề: - HS làm việc theo nhóm 4: tổng hợp - Khơng khí cần cho sống Vậy ý kiến cá nhân để đặt câu hỏi theo nhóm: khơng khí có đâu? Làm để biết Tại túi ni lơng căng phồng? có khơng khí? Cái làm cho túi ni lơng căng phồng? *Bước 2: Làm bộc lộ biếu tượng ban Trong túi ni lơng có gì? đầu HS … *Bước 3: Đề xuất câu hỏi phương án tìm tòi - Gv cho học sinh quan sát bao ni lơng - HS tiến hành thí nghiệm: nhóm thảo căng phồng định hướng cho học sinh luận cách thức để thực thí nêu thắc mắc, đặt câu hỏi nghiệm, ghi chép q trình thí nghiệm Giáo viên: 46 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 viết nhận xét Dùng kim đâm thủng túi ni lông căng phồng, đật tay vào lỗ thủng học sinh cảm nhận có luồn khơng khí mát bay từ lỗ thủng - GV chốt câu hỏi nhóm (nhóm câu hỏi phù hợp với nội dung học) Câu hỏi: Trong bao ni lơng căng phồng có gì? *Bước 4: Thực phương án tìm tòi - Các nhóm trình bày kết thảo luận - Gv tổ chức cho học sinh thảo luận, đề xuất tiến hành thí nghiệm nghiên cứu - Học sinh so sánh tìm hiểu kiến thức theo nhóm để tìm câu trả lời - HS theo dõi nhắc lại kiến thức - HS quan sát vật thật *Bước 5: Kết luận kiến thức - Gv tổ chức cho nhóm báo cáo kết - Gv hướng dẫn học sinh so sánh lại với ý kiến ban đầu học sinh bước để khắc sâu kiến thức - Gv tổng kết ghi bảng: Xung quanh vật có khơng khí Hoạt động : Thí nghiệm chứng minh khơng khí có chỗ rỗng vật *Bước 1: Đưa tình xuất phát nêu vấn đề: - Xung quanh vật có khơng khí HS làm việc cá nhân: ghi lại hiểu Vậy quan sát chai, hay gạch, biết ban đầu vào thí nghiệm miếng bọt biển xem có gì? vấn đề có chai, viên gạch, miếng bọt biển … - HS thảo luận theo nhóm lấy ý kiến cá nhân nêu thắc mắc nhóm Giáo viên: 47 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 *Bước 2: - Hs theo dõi Làm bộc lộ biếu tượng ban đầu HS *Bước 3: Đề xuất câu hỏi phương án tìm tòi - Gv cho HS quan sát chai, viên gạch, miếng bọt biển… định hướng cho học sinh nêu thắc mắc, đặt câu hỏi - GV chốt câu hỏi nhóm (nhóm câu hỏi phù hợp với nội dung học) Câu 1: Trong chai rỗng có gì? Câu 2: Những chỗ rỗng bên gạch có gì? Câu 3: Những chỗ rỗng bên miếng bọt biển có gì? Bước 4: Thực phương án tìm tòi - Gv tổ chức cho học sinh thảo luận, đề xuất tiến hành thí nghiệm nghiên cứu theo nhóm để tìm câu trả lời cho câu hỏi bước (3 thí nghiệm) - HS làm thí nghiệm + Thí nghiệm 1: Đặt chai rỗng vào chậu nước, quan sát thấy có bọt khí lên chứng tỏ phần rỗng chai có khơng khí h + Thí nghiệm 2: Đặt miếng bọt biển vào chậu nước dùng tay nén miếng bọt biển, quan sát thấy có bọt khí lên chứng tỏ chỗ rỗng bên miếng bọt biển có khơng khí h + Thí nghiệm 3: Đặt viên gạch xây vào chậu nước, quan sát tháy có bọt khí lên , chứng tổ chỗ rỗng viên gạch có chứa khơng khí Giáo viên: 48 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - Các nhóm trình bày kết thảo luận - Học sinh so sánh tìm hiểu kiến thức - HS theo dõi nhắc lại kiến thức *Bước 5: Kết luận kiến thức - Gv tổ chức cho nhóm báo cáo kết - Gv hướng dẫn học sinh so sánh lại với ý kiến ban đầu học sinh bước để khắc sâu kiến thức - Gv tổng kết ghi bảng: Những chỗ rỗng bên vật có khơng khí Hoạt động 3: Hệ thống hóa kiến thức tồn khơng khí - Gv nêu câu hỏi cho HS thảo luận: + Lớp khơng khí bao quanh Trái Đất gọi gì? + Tìm ví dụ chứng tỏ khơng khí có xung quanh ta khơng khí có chỗ rỗng vật - Nhận xét, kết luận Hoạt động tiếp nối: (5p) - Cho HS quan sát bóng, bơm tiêm, bơm xe đạp cho em trả lời câu hỏi Giáo viên: 49 + Lớp khơng khí bao quanh Trái Đất gọi khí + HS nêu ví dụ - HS quan sát vật thật suy nghĩ trả lời câu hỏi GV Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 + Trong bóng có gì? + Trong bơm tiêm có gì? Điều chứng tỏ khơng khí có đâu? + Khi bơm mực em thấy có tượng xảy ra? Điều chứng tỏ điều gì? - Gọi HS đọc mục bạn cần biết SGK - Xem trước Khơng khí có tính chất gì? - GV nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Kĩ thuật CẮT, KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN (tiết 1) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Sử dụng số dụng cụ, vật liệu cắt, khâu, thêu để tạo thành sản phẩm đơn giản Có thể vận dụng hai ba kĩ cắt, khâu, thêu học -Kĩ năng: Với HS khéo tay: Vận dụng kiến thức, kĩ cắt, khâu, thêu để làm đồ dùng đơn giản, phù hợp với HS - Thái độ: Hs yêu thích môn học II CHUẨN BỊ: Phương pháp cách thức tổ chức: PP quan sát, hỏi đáp, luyện tập - thực hành Đồ dùng: -GV:- Tranh quy trình chương - Mẫu khâu, thêu học - HS: Bộ ĐD KT lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: (3p) Kiểm tra dụng cụ học tập - Chuẩn bị đồ dùng học tập Hoạt động hình thành kiến thức: (27p) HĐ1: GV tổ chức ôn tập học Giáo viên: 50 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV yêu cầu nhắc lại mũi khâu - Khâu thường thực theo chiều thường, đột thưa, đột mau, thêu lướt vặn, từ phải sang trái luân phiên lên kim, thêu móc xích xuống kim cách theo đường dấu - Trước cắt vải phải vạch dấu để cắt - GV hỏi cho HS nhắc lại quy trình cho xác cách cắt vải theo đường vạch dấu, khâu - HS nêu thường, khâu ghép hai mép vải mũi khâu thường, khâu đột thưa, đột mau, khâu viền đường gấp mép vải thêu lướt vặn, thêu móc xích - GV nhận xét dùng tranh quy trình để củng cố kiến thức cắt, khâu, thêu học HĐ2: HS tự chọn sản phẩm thực hành làm sản phẩm tự chọn - GV cho HS tự chọn tiến hành - HS thực hành làm sản phẩm cắt, khâu, thêu sản phẩm chọn - Nêu yêu cầu thực hành hướng dẫn HS lựa chọn sản phẩm tuỳ khả năng, ý thích như: + Cắt, khâu thêu khăn tay: vẽ mẫu thêu đơn giản hình bơng hoa, gà con, thuyền buồm, nấm, tên… HĐ3: GV đánh giá kết học tập HS - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm - HS trưng bày sản phẩm thực hành - GV nhận xét, đánh giá sản phẩm - HS tự đánh giá sản phẩm - Đánh giá kết làm việc Hoạt động tiếp nối: (5p) - Dặn HS chuẩn bị Lợi ích việc trồng rau, hoa - Sưu tầm tranh, ảnh số rau, hoa - Nhận xét tiết học Điều chỉnh: _ Thể dục Giáo viên: 51 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 Tiết 29: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI"THỎ NHẢY" I.MỤC TIÊU: - Thực động tác học TD phát triển chung - Trò chơi"Thỏ nhảy" YC Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Đồ dùng: - GV: Sân tập sẽ, an tồn GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi - HS: Quần áo gọn gàng, dép quai hậu giày III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức HĐ khởi động:(3p) - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học - Cả lớp chạy chậm thành hàng dọc quanh sân tập - Trò chơi"Số chẳn, số lẻ" 1-2p 60-80m 2-3p XXXXXXXX XXXXXXXX HĐ bản: (29p) - Ôn thể dục phát triển chung + GV hô nhịp cho lớp tập + Lớp trưởng hô nhịp cho lớp tập.GV nhận xét sửa sai sau lần tập + Chia tổ tập luyện tổ trưởng điều khiển + Biểu diễn thi đua tổ thể dục phát triển chung - Trò chơi"Thỏ nhảy" GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, cho HS chơi thử sau nhận xét chơi thức  12-15p 2-3 lần 2lx8nh XXXXXXXX XXXXXXXX  lần 5-6p XX XX XX XX X -> X > X -> -X ->  3.Hoạt động tiếp nối:(3p) - Đứng chỗ, vỗ tay hát - GV HS hệ thống Giáo viên: 1p 1-2p 52 XXXXXXXX XXXXXXXX Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 - GV nhận xét đánh giá kết học, nhà ôn 1-2p  thể dục học Điều chỉnh: Thể dục Tiết 30: ÔN BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TC"LÒ CÒ TIẾP SỨC" I.MỤC TIÊU: - Thực động tác học TD phát triển chung - Trò chơi"Lò cò tiếp sức" YC Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp-cách thức tổ chức: PP hỏi đáp, quan sát, luyện tập thực hành, pp làm mẫu Đồ dùng: - GV: Sân tập sẽ, an tồn GV chuẩn bị còi, kẻ sân chơi - HS: Quần áo gọn gàng, dép quai hậu giày III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: NỘI DUNG HĐ khởi động: (5p) - GV nhận lớp phổ biến nội dung học - Giậm chân chỗ hát - Khởi động khớp tay, chân, hông, vai -Kiểm tra cũ: Các động tác TD tay khộng Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức 1-2p 1-2p 1-2p HS XXXXXXX X XXXXXXX X  HĐ bản: (29p) - Ôn thể dục phát triển chung + GV hô nhịp cho lớp tập + Lớp trưởng hô nhịp cho lớp tập.GV nhận xét sửa sai sau lần tập + Chia tổ tập luyện tổ trưởng điều khiển + Biểu diễn thi đua tổ thể dục phát triển chung - Trò chơi"Lò cò tiếp sức" GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, cho HS chơi thử sau nhận xét chơi thức Giáo viên: 53 12-15p 2-3 lần 2lx8nh XXXXXXX X XXXXXXX X lần 5-6p Trường Tiểu học:  Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 XX XX XX XX  ->  >  ->  >  Hoạt động tiếp nối: (3p) - Đứng chỗ thực động tác gập thân thả lỏng -Bật nhảy nhẹ nhàng chân kết hợp thả lỏng toàn thân - Gv nhận xét học,về nhà ôn thể dục học 5-6 lần X X X X X X X 5-6 lần X XXXXXXX 1p X  Điều chỉnh: _ Sinh hoạt lớp ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TUẦN 15 PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TUẦN 16 I.MỤC TIÊU: -Giúp HS nhận rõ ưu, nhược tổ tuần 15, biết phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm -Nắm kế hoạc hoạt động tuần 16 -GD cho HS có ý thức phấn đấu vươn lên II NỘI DUNG: 1/ Các tổ tự nhận xét, đánh giá kết thực nhiệm vụ tổ cá nhân.Đi sâu vào việc thực hiệm vụ người đội viên 2/ Lớp trưởng điều khiển tổ trưởng tổ lên nhận xét kết học tập rèn luyện tổ tuần 15 Các tổ khác nhận xét, bổ sung 3/ Lớp trưởng nhận xét chung 4/ GV chủ nhiệm nhận xét : *Ưu điểm: * Nhược điểm: Giáo viên: 54 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 5/ GV chủ nhiệm phổ biến kế hoạch tuần 16: -Tiếp tục thi đua giành nhiều điểm tốt chào mừng Ngày Quốc phòng tồn dân -Quyết tâm phát huy ưu điểm, khắc phục điểm tồn để xây dựng nếp lớp cho tốt - Tập văn nghệ chuẩn bị cho ngày 22-12 - Sưu tầm câu chuyện Chủ tịch Hồ Chí Minh, câu chuyện anh đội Cụ Hồ -Tiếp tục học bồi dưỡng HS giỏi 6/ Sinh hoạt văn nghệ _ Giáo viên: 55 Trường Tiểu học: ... 47 9 146 72 47 123 72 127 108 1 94 94 144 141 506 141 5 04 * Lưu ý trợ giúp hs M1+M2 Bài 3a: HS khiếu Giáo viên: 26 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 hoàn thành - Gọi HS đọc xác định. .. yêu cầu tập 288 24 740 45 24 12 45 16 48 290 Giáo viên: 15 Trường Tiểu học: Giáo án lớp Năm học 2017 - 2018 48 - Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa (nếu cần) - GV chốt đáp án - Củng cố cách đặt tính... HS đọc xác định yêu cầu - Thực theo yêu cầu GV: tập - Gọi HS lên bảng, lớp làm 46 74 82 248 8 35 vào 41 0 57 245 71 - Gọi HS nhận xét, bổ sung, sửa (nếu 5 74 38 cần) 5 74 35 - GV chốt đáp án - Củng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan