0

Tuần 12 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

43 2,658 21

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/11/2017, 22:41

Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 TUẦN 12: Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2017 TP C - K CHUYN: Nắng phơng nam I.MC TIÊU : A Tập đọc : 1.Kiến thức: Nắm tình bạn đẹp đẽ, thân thiết, gắn bó, thiếu nhi hai miền Nam Bắc qua sáng kiến bạn nhỏ miền Nam, gửi tặng cành mai vàng cho bạn nhỏ miền Bắc 2.Kĩ năng: - Rèn kĩ đọc từ ngữ có âm, vần, HS dễ viết sai ảnh hưởng tiếng địa phương : Nắng phương nam, uyên, ríu rít, sững lại, vui lắm, lạnh, reo lên, xoắn xuýt … -Hiểu nghĩa từ ngữ khó từ địa phương giải Đọc thầm nắm cốt truyện B Kể chuyện: Rèn kỹ nói : - Dựa vào gợi ý Sgk, kể lại đoạn câu chuyện Bước đầu biết diễn tả lời nhân vật ; phân biệt lời dẫn chuyện với lời nhân vật Rèn kỹ nghe II/CHUẨN BỊ: 1.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - PP QS tranh TLCH; Thảo luận nhóm, PP sắm vai - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi; Kĩ thuật trình bày phút Đồ dùng dạy- học: - Tranh minh họa truyện ( SGK) - Bảng phụ ghi tóm tắt đoạn III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động: ( phút) - Gọi em đọc thuộc lòng “ Vẽ quê hương” TLCH - Nhận xét, đánh giá - Kết nối với nội dung Hoạt động luyện đọc: ( 29 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: a GV đọc toàn b Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ: GV Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu HS đọc câu trước lớp - GV sửa lỗi phát âm - Gọi HS đọc đoạn trước lớp +Nè, /sắp nhỏ kia,/ đâu ? (câu hỏi, nhấn giọng từ in đậm) +Vui/ mà/ lạnh ( ) - Kết hợp giải thích từ khó SGK (Đường Nguyễn Huệ, nhỏ, lòng vòng, sửng sốt) -Nối tiếp đọc câu trước lớp - Học sinh nối tiếp đọc đoạn -HS trao đổi giải nghĩa từ: Đường Nguyễn Huệ, nhỏ, lòng vòng, sửng sốt +Thảo luận N2 đặt câu với từ sửng sốt c.Yêu cầu đọc đoạn nhóm GV - Đọc đoạn nhóm theo dõi nhắc nhở +Vài nhóm thi đọc * Lưu ý: giúp đỡ Hs đọc đoạn đối tượng +Lớp bình xét HS M1: em Mai - Cả lớp đọc đồng đoạn - Cả lớp đọc ĐT đoạn 3( giọng nhẹ nhàng, cảm xúc) - Cả lớp đọc đồng đoạn - Cả lớp đọc đồng -HS M4 đọc tồn -1HS Hoạt động tìm hiểu bài: ( 15 phút) * Mục tiêu: HS nắm nội dung thông qua việc trả lời câu hỏi * Cách tiến hành: *GV quan sát, trợ giúp HS nhận * TBHT điều hành hoạt động lớp tín hiệu (giơ tay) + 1HS đọc lại tồn bài, lớp đọc thầm +HS tìm hiểu câu hỏi sgk, chia sẻ bạn bàn, chia sẻ trước lớp (dự kiến nội dung): + Trong chuyện có bạn nhỏ ? -HS trả lời + Uyên bạn đâu vào dịp ? -Vào ngày 28 tết - Yêu cầu lớp đọc thầm đoạn - Học sinh đọc thầm đoạn 2: + Nghe đọc thư Vân bạn ước ao điều + Gửi cho Vân nắng phương ? Nam - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 3: - Học sinh đọc thầm đoạn + Phương nghĩ sáng kiến ? Vì + Gửi tặng Vân ngồi Bắc cành bạn lại chọn cành mai làm quà tết cho mai Vì cành mai chở nắng phương Vân ? Nam đến cho Vân … - Mời học sinh đọc yêu cầu -Yêu cầu học sinh phát biểu theo ý cá nhân - Suy nghĩ nêu lên ý kiến +Hãy chọn tên khác cho ? thân * Giáo viên chốt ý chính: tình bạn đẹp đẽ, thiếu nhi hai miền Nam- Bắc Hoạt động luyện đọc diễn cảm( phút) * Mục tiêu: HS đọc diễn cảm đoạn GV Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu lớp phân nhóm để đọc - Hướng dẫn đọc đoạn Lớp chia nhóm nhóm bạn -Thảo luận tìm giọng đọc (tự phân vai) - Luyện đọc nhóm - Đại diện nhóm chia sẻ giọng đọc - Mời nhóm em phân vai thi đọc - Các nhóm thi đọc phân vai - HS đoạn thực - Giáo viên lớp theo dõi bình chọn bạn - Lớp lắng nghe bình chọn bạn đọc đọc hay hay - Đọc diễn cảm đoạn + Mời nhóm đọc lại tồn truyện theo vai - nhóm đọc lại toàn truyện theo -> GV nhận xét, đánh giá vai Kể chuyện Hoạt động kể chuyện:( 15 phút) * Mục tiêu: Dựa vào gợi ý Sgk, kể lại đoạn câu chuyện Bước đầu biết diễn tả lời nhân vật ; phân biệt lời dẫn chuyện với lời nhân vật * Cách tiến hành: a.GV giúp HS hiểu yêu cầu tập - GV nêu nhiệmvụ: - Lắng nghe nhiệm vụ tiết học - Hướng dẫn học sinh quan sát tranh - Cả lớp quan sát tranh minh họa thực yêu cầu kiểu tập câu chuyện - Hướng dẫn HS kể chuyện theo gợi ý sgk -Dựa vào ý tóm tắt sgk trang 95, -HS đọc gợi ý sgk (t 95, 96), chia 96 kể lại đoạn câu chuyện Nắng sẻ với bạn bàn, chia sẻ trước phương Nam lớp - Học sinh nêu nhanh kết - Ý1 :Chuyện xảy vào lúc ? + Câu chuyện xảy vào ngày 28 tết thành phố Hồ Chí Minh - Ý :Uyên bạn đâu ? + Uyên bạn chợ hoa - Ý :Vì người sững lại ? đường Nguyễn Huệ + Các bạn nói chuyện vui vẻ sững lại tiếng gọi … - Yêu cầu lớp lắng nghe nhận xét -Thống ý kiến - Học sinh nhìn tranh kết hợp gợi ý tập kể - HS kể chuyện cá nhân HS M4 nêu nhanh việc gợi ý -+1 HS (M3+4) kể mẫu đoạn đoạn, chia sẻ nội dung đoạn chuyện - Cả lớp nghe * Tổ chức cho HS kể +HS kể chuyện theo nội dung đoạn trước lớp - GV nhận xét lời kể mẫu -> nhắc lại cách +HS đánh giá kể b HD HS kể chuyện nhóm *HS kể chuyện nhóm2 - Yêu cầu HS kể chuyện nhóm GV Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 -GV nhóm quan sát HS kể - HS (nhóm 2) kể nhóm chuyện - Bạn nhóm chia sẻ, *Giúp đỡ nhóm 2, đối tượng HS M1+M2 c Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp - em tiếp nối tập kể trước lớp theo - Lần lượt lần em kể nối đoạn câu chuyện cho lớp đoạn nghe - Các nhóm theo dõi, nhận xét - Gọi đại diện nhóm lên thi kể chuyện - Đại diện nhóm thi kể chuyện theo đoạn trước lớp Cả lớp GV nhận xét, tuyên dương - > Lớp bình chọn người kể hay HS kể hay -HSM4 kể chuyện - Yêu cầu em kể lại câu chuyện - GV nhận xét lời kể -> nhắc lại cách Hoạt động nối tiếp: ( phút) - Em nêu cẩm nghĩ câu chuyện? - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn học xem trước “ Cảnh đẹp non sông” Điều chỉnh: TỐN: Lun tËp I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Biết đặt tính tính nhân số có ba chữ số với số có chữ số - HS biết giải có phép nhân số có chữ số với số có chữ số biết thực “ Gấp lên” “ Giảm đi” số lần -Thực BT1 đến BT5 ( BT1 làm cột 1,3,4) 2.Kĩ năng: - Rén kĩ đặt tính tính nhân số có ba chữ số với số có chữ số; nhẩm tính “ Gấp lên” “ Giảm đi” số lần 3.Thái độ: u thích Tốn học, vận dụng tính tốn sống II II CHUẨN BỊ 1.Dự kiến phương pháp hình thức tổ chức dạy học - Rèn luyện tư sáng tạo; Thực hành – Luyện tập, Thảo luận nhóm - Kĩ thuật đặt trả lời câu hỏi; Kĩ thuật trình bày phút GV Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 Đồ dùng: Bảng phụ kẻ sẵn bảng nội dung tập (phiếu học tập) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút) - Gọi em lên bảng làm BT2 tiết trước +2HS lên bảng làm + Cả lớp theo dõi nhận xét bạn - GV nhận xét, kết nối nội dung học 3.Hoạt động thực hành: ( 30 phút) * Mục tiêu: - Biết đặt tính tính nhân số có ba chữ số với số có chữ số - HS biết giải có phép nhân số có chữ số với số có chữ số biết thực “ Gấp lên” “ Giảm đi” số lần * Cách tiến hành: a Bài tập 1: - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm cá nhân -Chia sẻ YC với bạn bàn - HS làm vào phiếu HT ( cá nhân) – Chia sẻ KQ trước lớp kết *BT.PTNL.HS Thừa số 423 210 105 241 170 -HS M3+M4 hoàn thiện cột,3,4 tiếp tục Thừa số làm cột Tích 846 630 840 964 850 GV Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 -Gv kiểm soát nhanh KQ cộtvà -> GV nhận xét, củng cố nhân số có chữ số với số có chữ số b Bài tập : - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập - GV yêu cầu HS làm vào bảng - HS làm vào bảng -Hs chia sẻ cách làm -> GV gợi ý cho HS sửa sai sau lần -Thống KQ giơ bảng x : = 212 x : = 141 x = 212 x x = 141 x *GV Củng cố tìm số bị chia x = 636 x = 705 c Bài tập : - HS nêu yêu cầu tập - GV gọi HS nêu yêu cầu BT - HS làm vào - GV gọi HS đọc làm Bài giải : - GV trợ giúp HS làm M1+M2: Hải) hộp có số kẹo : 120 x = 480 ( ) ->GV nhận xét, củng cố giải toán đơn Đáp số : 480 kẹo d Bài tập 4: - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - HS nêu yêu cầu tập - GV theo dõi HS làm - HS làm vào -> GV chấm, nhận xét sửa sai cho HS Bài giải : * Củng cố giải tốn đơn Số lít dầu thùng : 125 x = 375 ( lít ) Đáp số : 375 lít dầu Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? - Về nhà học chuẩn bị sau - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: ĐẠO ĐỨC TÍCH CỰC THAM GIA VIỆC NƯỚC, VIỆC TRƯỜNG (T1) I MỤC TIÊU Kiến thức: Giúp Học sinh hiểu + Lớp trừng tập thể học tập sinh hoạt gắn bó với em nên em cần tham gia vào việc chung Lớp trường + Khi tham gia việc lớp việc trường Mọi người phải tích cực, nhiệt tình để cơng việc giải nhanh chóng Nếu tham gia cơng việc chung lớp, GV Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 trường mà lại khơng tích cực cơng việc bị chậm, tốn thời gian, công sức, tiền + Tích cực tham gia việc trường, việc lớp tham gia đầy đủ, có mặt giờ, làm tốt công việc không lười biếng Thái độ: + Học sinh có lòng nhiệt tình tham gia việc trường việc lớp + Ủng hộ, noi gương theo bạn tích cực tham gia việc lớp, việc trường Hành vi: + Thực mộc cách tích cực, nhiệt tình, hồn thành tốt việc lớp, trường như: trực nhật, lao động II CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp: -PP thảo luận nhóm, PP phát giải vấn đề, PP định hướng hành động 2.Đồ dùng: + Phiếu thảo luận nhóm, nội dung cơng việc tổ (để báo cáo) III CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động (2’) - Cả lớp hát ‘ Em yêu trường em” -Kết nối nội dung học 2.Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: -HS tự kiểm tra cơng việc thực nội quy trường lớp (Ghi chú: Vì lớp, vào đầu năm học, giáo viên yêu cầu học sinh lớp thực nội qui mà lớp, trường đề Nên GVCN thường yêu cầu Ban cán lớp có sổ ghi chép để theo dõi hoạt động học sinh lớp như: mặc đồng phục, học muộn, đeo khăn quàng đỏ ) - Từ tình có sẵn em đánh giá thân - HS nhận xét hành vi hành vi sai để tự điều chỉnh * Cách tiến hành : GV Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 * Việc 1: Xem xét công việc Làm việc theo nhóm -> Chia sẻ trước lớp - Yêu cầu tổ trưởng báo cáo tình hình hoạt động đội viên, thành viên tổ +Gv trợ giúp cho nhóm Mặt trời + Nhận xét tình hình hoạt động chung lớp * GV kết luận: Những bạn thực làm tốt cơng việc phần tham gia tốt vào việc thi đua lớp, trường Còn bạn chưa hồn thành tốt nhiệm vụ, mắc khuyết điểm, chưa tham gia tích cực vào việc lớp, việc trường Để hiểu rõ thêm điều này, hôm tìm hiểu bài: “Tích cực tham gia việc lớp, việc trường” +Thảo luận nhóm + Đại diện tổ báo cáo, nhận xét đội viên, thành viên nhóm + Nhận xét, bổ sung ý kiến + Lớp ý lắng nghe Việc 2: Nhận xét tình Hoạt động cá nhân-> nhóm- Cả lớp - Đưa tình huống: u cầu nhóm thảo luận, sau đưa cách giải quyết, có kèn lý giải thích phù hợp +Tình huống: Lớp 3A dọn dẹp khu vực vườn trường Mỗi tổ giao nhiệm vụ khác Tổ Lan giao nhiệm vụ nhổ cỏ quanh bồn hoa Lan nhổ vội đám cỏ quanh vườn kêu mệt, bảo bạn tổ cho ngồi nghỉ +Lan làm có khơng? Vì sao? *Động viên bày tỏ ý kiến: em Nam, Bình - Làm việc cá nhân, tương tác với bạn nhóm, chia sẻ trước lớp - Các nhóm nêu ý kiến thảo luận như: + Nhóm 1: Lan làm đượ Có thể Lan mệt thật, Lan cần nghỉ ngơi, không nên làm việc sức, ảnh hưởng đến sức khỏe + Nhóm 2: Lan làm không Đây việc chung lớp, Lan nên bạn tham gia Nếu mệt, Lan chút lại làm công việc giao không mệt nhọc + Nhận xét, đưa cách trả lời + Các nhóm khác nhận xét, bổ sung cho *GV kết luận: Lớp trường tập thể sinh hoạt, học tập gắn bó với em nên cần phải + 1à2 học sinh nhắc lại tích cực tham gia việc lớp, việc trường để công việc chung giải nhanh chóng Việc 3: Bày tỏ ý kiến Làm việc cặp đôi -> Chia sẻ trước lớp -Đưa nội dung tình huống, yêu cầu + Tiến hành thảo luận nhóm nhóm thảo luận đưa ý kiến GV Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 Nội dung: a) Trực nhật vườn trường, tổ giao công việc khác Khi làm xong việc tổ mình, Trang chạy sang tổ khác, giúp bạn tay b) Dù bị mệt Thơ cố gắng bạn làm báo tường cho lớp để tham dự đợt thi báo tường mừng ngày 8/3 trường c) Để ủng hộ bạn nhỏ vùng lũ lụt, bạn lớp mang vật phẩm ủng hộ, riêng Nam cố nhắc lần mà quên d) Cả lớp thảo luận nhóm giảng giáo, Hùng Tuấn ngồi nói chuyện riêng đ) Các bạn lớp 3B hăng say học tập, giành nhiều điểm 9à10 để kính tặng thầy nhân ngày 20/11 *Khuyến khích bày tỏ ý kiến việc làm: Thúy, Hải, + Nhận xét câu trả lời nhóm *GV kết luận: Để tham gia tích cực vào việc lớp, việc trường, emcó thể tham gia vào nhiều hoạt động như: lao động, hoạt động học tập, vui chơi tập thể +Đại diện nhóm trình bày ý kiến Đúng, khơng hồn thành cơng việc mình, Trang biết giúp bạn khác để nhanh chóng kết thúc cơng việc Đúng, bị mệt, Thơ cố gắng tham gia để lớp hồn thành tốt cơng việc Sai, nam vừa khơng có ý thức giúp đỡ bạn vùng lũ, vừa khơng có ý thức tham gia vào việc làm chung mà lớp, trường phát động Sai, học, lại yêu cầu thảo luận nhóm, đóng góp ý kiến cho học mà Hùng Tuấn lại không tham gia Đúng, bạn làm làm cho thầy vui lòng, phong trào học tập lớp phát triển tốt + nhóm nhận xét, bổ sung ý kiến cho 3.Hoạt động nối tiếp: (3’) +Tổ chức cho Hs hát, đọc thơ kể chuyện nội dung có liên quan đến trường, lớp +Tuyên dương - Nêu lại ND ? - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Nhắc HS chuẩn bị sau Điều chỉnh: GV Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2017 TẬP ĐỌC: CẢNH ĐẸP NON SÔNG I/MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Cảm nhận vẻ đẹp giàu có miền đất nước ta, từ thêm tự hào quê hương đất nước - Học thuộc -3 câu ca dao Kĩ năng: - Biết đọc ngắt nhịp dòng thơ lục bát, thơ chữ - Chú ý từ ngữ : non sơng, Kì Lừa, la đà, mịt mù, quanh quanh, hoạ đồ, Đồng Nai, lóng lánh, … - Biết địa danh qua thích 3.Thái độ: Giáo dục Hs ln có thái độ tự hào, yêu quý quê hương đất nước II/CHUẨN BỊ: 1.Phương pháp: -PP QS tranh TLCH; PP Phân tích tổng hợp; PP giải nghĩa từ 2.Đồ dùng - Tranh , ảnh cảnh đẹp nói đến câu ca dao III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động: ( phút) - Cả lớp hát : Quê hương tươi đẹp - HS đọc +TLHC Nắng phương Nam - GV nhận xét, đánh giá - Kết nối với nội dung Hoạt động luyện đọc: ( 18 phút) * Mục tiêu: Đọc từ ngữ, câu, đoạn * Cách tiến hành: a GV đọc toàn - HS lắng nghe b GV hướng dẫn HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ * Đọc câu - Mỗi HS đọc nối tiếp dòng thơ - HD đọc phát âm từ khó: non sơng, Kì -Đọc cá nhân, lớp đọc ĐT từ khó Lừa, la đà, Đồng Nai, lóng lánh -GV hướng dẫn số câu khó:(bảng phụ) * Lưu ý: giúp đỡ Hs đọc câu: Thanh, Hồng +Đồng Đăng/ có phố Kì Lừa Có nàng Tơ Thị,/ có chùa Tam Thanh.// GV 10 Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 số ND sau: + Bài tả có tên riêng ? +Nghệ, Hải Vân, Hồng, Hàn, Nhà Bè, Gia Định, Đồng Nai, Tháp Mười + câu ca dao thể lục bát trình + Dòng chữ bắt đầu viết cách lề ô bày nào? Dòng chữ sát lề + Câu ca dao chữ trình bày + Cả hai chữ đầu dòng cách lề ô nào? - Yêu cầu lấy bảng viết tiếng - Lớp thực viết tiếng khó vào bảng khó - Nghe - viết vào Sau dò sốt lỗi +Những từ tả cần + Những tên riêng bài: Nghệ, Hải viết hoa? Vân, Hồng, Hàn, Nhà Bè, Gia Định, Đồng Nai, Tháp Mười + Chữ đầu dòng thơ - Luyện viết tiếng khó + GV đọc : quanh quanh, non xanh, - HS luyện viết vào bảng nghìn trùng, sừng sững, lóng lánh, nước chảy, , (Lưu ý: Kiểm tra kỹ viết từ: HS M1: Lan, ) - GV nhận xét sửa sai cho HS HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: Viết tả “Cảnh đẹp non sông” (viết câu ca dao cuối bài) *Cách tiến hành: - GV YC HS HS vấn đề cần -HS nêu: thiết +Viết tên tả vào trang +Chữ đầu câu thơ chữ viết hoa lùi vào ô +Chữ đầu câu thơ chữ viết hoa lùi vào ô ( ) + Đọc nhẩm cụm từ để viết cho đúng, đẹp, nhanh - GV đọc cho HS viết + Ngồi viết tư thế, cầm viết qui - GV quan sát, uốn nắn thêm cho HS định -GV đọc cho Hs viết vào vở: - HS nghe viết vào Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết, độ rộng, viết từ HS (Phương, Hoà, ) HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: - GV đọc lại - HS dùng bút chì sốt lỗi - Đổi chéo soát lỗi giúp bạn - GV thu - Nhận xét GV 29 Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 - GV nhận xét viết - Lắng nghe rút kinh nghiệm HĐ làm tập: (7phút) *Mục tiêu: - Làm BT điền tiếng có vần et/ oet ( BT 2); làm BT a *Cách tiến hành: Bài - GV gọi HS nêu yêu cầu tập - Vài HS nêu yêu cầu tập +Tìm vần thích hợp để điền vào chỗ trống (ac/ at) Chú ý HS đối tượng M1: Lan, Trí, - Cả lớp làm vào vở, HS lên bảng làm chia sẻ cách làm - GV nhận xét chốt lại lời giải - Lớp nhận xét a) Cây chuối – chữa bệnh – trông - Cả lớp chữa vào - Gọi HS đọc lại điền hoàn chỉnh *BTPTNLHS (M3+M4) * HS làm cá nhân -GV trợ giúp cho HS hoàn thành ND -Báo cáo KQ với GV b)Vác – khát - thác HĐ tiếp nối: (2phút) - Nêu lại ND học -2HS nêu - Nhận xét đánh giá tiết học - Dặn nhà học làm xem trước Điều chỉnh: TOÁN: BẢNG CHIA I/MỤC TIÊU: Giúp học sinh: 1.Kiến thức - Dựa vào bảng nhân để lập bảng chia học thuộc bảng chia - Thực hành chia phạm vi giải tốn có lời văn (về chia thành phần chia theo nhóm 8) 2.Kĩ năng: Rèn kĩ nhẩm tính với bảng chia 3.Thái độ: u thích mơn học vận dụng tính tốn vào sống II CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: - Thảo luận nhóm; Thực hành – Luyện tập; Rèn luyện tư sáng tạo; … 2.Đồ dùng: GV 30 Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 - Các bìa, có chấm tròn - Đọc lại bảng nhân (3 HS) - HS + GV nhận xét II Bài mới: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Hoạt động khởi động ( phút): -Lớp Trò chơi “ Điền điền nhanh” + TBHT điều hành + Nêu số phép tính bảng nhân + Hs lớp điền KQ nhanh, - Tổng kết T/C - GV giới thiệu Hoạt động hình thành kiến thức mới: (15 phút) * Mục tiêu: - Dựa vào bảng nhân để lập bảng chia học thuộc bảng chia *Cách tiến hành: Việc 1: Hướng dẫn lập bảng chia * HS lập bảng chia học -HS quan sát chấm tròn sgk thuộc lòng bảng chia - Trao đổi theo cặp, lập bảng chia - TBHT điều hành cho bạn chia sẻ - Gv định hướng cho HS: cách lập bảng chia trước lớp +Yêu cầu bạn lấy bìa có - HS lấy bìa có chấm tròn chấm tròn + lấy lần mấy? -> lấy viết x = + Lấy chấm tròn chia theo nhóm, - Được nhóm nhóm có chấm tròn nhóm -> Nêu chia Viết: : = -> HS đọc: x = 8; : = (3 HS) - Tiếp tục cho bạn lấy nữa, - HS lấy tấm có chấm tròn + lấy lần bao nhiêu? -> lấy lần 16 Viết: x = 16 + Lấy 16 chấm tròn chia thành -> 16 chấm tròn chia thành nhóm, nhóm, nhóm có chấm tròn nhóm có chấm tròn được nhóm? nhóm Nêu: 16 chia Viết: 16 : = -> Nhiều HS đọc - YC HS nêu công thức nhân HS -> HS tự lập phép tính lại GV 31 Trường Tiểu học Giáo án lớp tự lập công thức chia Việc 2:.HTL bảng chia 8: -Nhận xét số bị chia? -Nhận xét kết Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 - Đọc ĐT bảng chia - Đây dãy số đếm thêm 8, -Lần lượt từ 1-10 -Thi HTL bảng chia - HS đọc theo bàn, dãy, tổ, cá nhân - HS thi đọc thuộc lòng bảng chia -> HS nhận xét -Tổ chức cho HS học thuộc bẳng chia - GV gọi HS thi đọc - > GV nhận xét 3.Hoạt động thực hành (15 phút) * Mục tiêu: -Thực hành chia phạm vi giải tốn có lời văn (về chia thành phần chia theo nhóm 8) - BT cần làm: 1, 2, 3, 4.( Bài 1,2 làm cột 1,2,3) *Cách tiến hành: *Bài 1: Tính nhẩm - GV nêu yêu cầu BT, cách thức tiến - Học sinh nối tiếp nêu kết tính hành nhẩm * Giúp đỡ Hs hạn chế: Hoa, Thúy -TBHT ghi nhanh lên bảng -Thống KQ * Bài 2: Tính nhẩm * Đọc YC - Học sinh nối tiếp nêu kết tính nhẩm - HS nhận xét kết cột tính - GV kết luận: Lấy thương chia cho - Chia sẻ cách KQ thừa số két thừa số * Bài 3: - GV gọi HS nêu yêu cầu BT - HS nêu yêu cầu - GV yêu cầu HS làm vào - HS giải vào vở, chia sẻ trước lớp ( HS cần giúp đỡ câu trả lời cho đề tốn: Hồng, Bình) - GV gọi HS đọc Bài giải -> GV nhận xét Chiều dài mảnh vải *GVcủng cố bảng chia giải toán 32 : = (m) có lời văn Đ/S: 4m vải * Bài : GV gọi HS nêu yêu cầu - HS nêu yêu cầu BT -Trao đổi YC với bạn để giúp bạn nắm vững yêu cầu GV 32 Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 - HS giải vào Bài giải - GV chấm, đánh giá Số mảnh vải cắt 32 : = (mảnh) *BT.PTNL.HS (dành cho đối tượng Hs Đ/S: mảnh vải hoàn thành BT theo YC tiết) -HS thực vào nháp 1,bài 2(cột 4) - GV kiểm tra KQ làm HS -Báo cáo KQ với GV 3.Hoạt động kết nối (2 phút) - 2HS đọc lại bảng chia - Nhận xét tiết học, dặn dò Điều chỉnh: TẬP LÀM VĂN: NÓI, VIẾT VỀ CẢNH ĐẸP ĐẤT NƯỚC I/MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Dựa vào tranh (hoặc ảnh) cảnh đẹp nước ta, HS nói điều biết cảnh đẹp (theo gợi ý SGK) - HS viết câu vừa nói thành đoạn văn, (khoảng câu) Kĩ năng: Rèn kỹ nói kỹ viết văn 3.Thái độ: GD em biết yêu quý, giữ gìn tự hào cảnh đẹp đất nước ta II/CHUẨN BỊ : Phương pháp: Quan sát; Dạy học theo quan điểm lí thuyết tình huống; Thảo luận nhóm; Luyện tập thực hành Đồ dùng - Ảnh biển Phan Thiết SGK - Tranh ảnh cảnh đất nước III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động: ( phút) - Hát bài: Quê hương tươi đẹp - Gọi 2HS nói quê hương nơi em - Nhận xét, tuyên dương Kết nối nội dung Hoạt động thực hành: ( 30 phút) GV 33 Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 * Mục tiêu: - Dựa vào tranh (hoặc ảnh) cảnh đẹp nước ta, HS nói điều biết cảnh đẹp (theo gợi ý SGK) - HS viết câu vừa nói thành đoạn văn, (khoảng câu) * Cách tiến hành: * Hướng dẫn làm tập Bài tập : - Gọi học sinh đọc tập - Hai em đọc lại đề tập làm văn - Nêu yêu cầu đọc câu hỏi gợi ý viết - Đọc thầm câu hỏi gợi ý sẵn bảng - Kiểm tra chuẩn bị HS -Đọc thầm kết hợp quan sát tranh tranh minh họa - Yêu cầu lớp quan sát tranh Biển Phan - HS quan sát Thiết - Hướng dẫn nói cảnh đẹp - Hs trao đổi nhóm đơi theo Yc tranh - 2HS bàn tập nói cho nghe *GV trợ giúp cho HS M1+M2: Hoa, Hoàng cảnh đẹp tranh - Hs chia sẻ KQ thảo luận trước lớp -Gọi HS lên nói mẫu cảnh đẹp - Một học sinh M làm mẫu tranh - Mời vài em nối tiếp thi nói - - học sinh lên nối tiếp thi nói cảnh đẹp - Giáo viên lắng nghe nhận xét - Lớp nhận xét, biểu dương bạn nói hay Bài tập : - Gọi em đọc yêu cầu tập - Một học sinh đọc đề tập - Yêu cầu học sinh viết đoạn văn vào - Cả lớp làm cá nhân - Giáo viên theo dõi trợ giúp cho Hs hạn chế ( Việt, Lan ) - Mời -5 em đọc lại đoạn văn vừa viết - Học sinh đọc lại đoạn văn trước lớp từ - em - GV chấm điểm vài em, nhận xét viết - Lớp theo dõi nhận xét bình chọn bạn làm tốt Hoạt động tiếp nối: ( phút) - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn nhà chuẩn bị tốt cho tiết sau Điều chỉnh: GV 34 Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 THỂ DỤC: HỌC ĐỘNG TÁC NHẢY CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I/MỤC TIÊU : 1.Kiến thức: - Ôn động tác vươn thở, tay, chân, lườn, bụng toàn thân thể dục phát triển chung Yêu cầu thực động tác tương đối xác - Học động tác nhảy Yêu cầu thực động tác - Chơi trò chơi " ném bóng trúng đích " Yêu cầu biết cách chơi biết tham gia chơi cách tương đối chủ động 2.Kĩ năng: -Thực động tác (HS M1), tập -đẹp ( HS khiếu) 3.Thái độ: GD em tích cực luyện tập TDTT II/ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN : - Địa điểm : Trên sân trường, vệ sinh an toàn nơi tập - Phương tiện : Còi, kẻ vạch cho trò chơi III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP : Định Nội dung phương pháp dạy học Đội hình luyện tập lượng 1/Phần mở đầu : 5phút - GV nhận lớp phổ biến nội dung tiết học GV -Y cầu lớp làm động tác khởi động - Chạy chậm thành vòng tròn xung quanh sân tập 2/Phần : 25phút * Ôn động tác học : phút - Giáo viên YC nêu tên động tác để học sinh nắm tên ĐT học - Yêu cầu lớp ôn động tác sau ơn liên hồn động tác  - Giáo viên theo dõi sửa chữa động tác học sinh  - TB.TDTT hô cho bạn thực lần tập  x nhịp, từ -5 lần  * Học động tác Nhảy : 13 phút GV - Giáo viên nêu tên động tác để học sinh nắm - Làm mẫu vừa giải thích động tác lần học sinh làm theo - Giáo viên theo dõi sửa chữa động tác học sinh - Giáo viên mời – học sinh thực tốt lên  làm mẫu  GV 35 Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 - TB.TDTT hô cho bạn thực - Sau học sinh tập xong động tác giáo viên cho học sinh chia tổ để ôn luyện + Nhịp : Nhảy lên, đồng thời hai chân dang ngang rộng vai, hai tay dang ngang lòng bàn tay sấp + Nhịp : Nhảy lên, đồng thời đưa tay chân TTCB + Nhịp : Nhày lên, đồng thời hai chân dang ngang, tay đưa lên cao vố vào + Nhịp : Như nhịp + Các nhịp 5, 6, 7, * Chơi trò chơi : “ Ném trúng đích “ 5phút - Giáo viên nêu tên trò chơi nhắc lại cách chơi - Học sinh thực chơi trò chơi :” Ném trúng đích ” - Giáo viên giám sát chơi nhắc nhớ kịp thời em tránh vi phạm luật chơi 3/Phần kết thúc: phút - Yêu cầu học sinh làm thả lỏng - Đi chậm xung quanh vòng tròn vỗ tay hát - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học - Dặn HS thực lại động tác học Điều chỉnh:   GV GV Thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2017 TOÁN: LUYỆN TẬP I/MỤC TIÊU : Học sinh biết : 1.Kiến thức: - Giúp HS đọc thuộc bảng chia vận dụng giải tốn có phép chia 2.Kĩ năng: - Rèn kĩ nhẩm tính với bảng chia 3.Thái độ: - Giáo dục HS tính cẩn thận giải tốn II CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: -Thảo luận nhóm; Thực hành – Luyện tập; Rèn luyện tư sáng tạo 2.Đồ dùng: -Bảng kẻ sẵn hình BT4 III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: GV 36 Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động ( phút): - Trò chơi “ Làm theo hiệu lệnh; + Lưu ý trò chơi có nội dung bảng nhân chia - Nhận xét Giới thiệu Hoạt động thực hành: (30 phút) * Mục tiêu: - HS đọc thuộc bảng chia vận dụng giải tốn có phép chia *Cách tiến hành: Bài 1: - Gọi học sinh nêu tập - Một em nêu YC 1: Tính nhẩm - Yêu cầu tự làm vào - HS làm cá nhân, chia sẻ với bạn bên cạnh - Gọi HS nêu kết tính nhẩm - 3HS nêu miệng kết - Yêu cầu lớp theo dõi tự chữa x = 48 16 : = - GV nhận xét chốt lại kết 48 : = 16 : = ( ) - HS bổ sung rút KL thông qua kết quả: a) Lấy thương chia cho thừa số KQ thừa số b) Lấy SBC chia cho thương KQ số chia Bài : - Gọi học sinh nêu yêu cầu - 1HS nêu yêu cầu 2: Tính nhẩm - Yêu cầu lớp thực tính vào - Cả lớp tự làm vào - Gọi em lên bảng làm bài, em cột - 4HS lên bảng làm bài, lớp theo - Nhận xét làm học sinh dõi nhận xét bổ sung - Yêu cầu HS đổi để KT - Từng cặp đổi chéo để KT nhau, thống KQ Bài - Gọi học sinh đọc toán - 2HS đọc toán - Yêu cầu HS yêu cầu đề dự kiến - HS trao đổi theo cặp để phân tích định hướng giải tốn GV 37 Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 - Yêu cầu lớp thực vào nháp - Gọi học sinh lên bảng giải Dự kiến KQ giải: Số thỏ lại là: 42 – 10 = 32 (con) Số thỏ chuồng là: 32 : = (con) Đ/S: thỏ Bài : - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ, tính nhẩm - Gọi HS trả lời miệng - Giáo viên nhận xét chữa *BT.PTNL.HS: -Bài Bài ( cột 4) -Đối tượng HS hoàn thiện BT theo YC GV) - QS, kiểm tra nhanh KQ HS - Cả lớp làm vào vào nháp - Một HS lên bảng trình bày giải, chia sẻ cách giải tốn -HS lớp theo dõi bổ sung - Một học sinh nêu đề - Tự làm nhẩm dựa vào hình vẽ - 3HS nêu miệng kết quả, lớp nhận xét bổ sung, thống KQ a) Chia nhẩm: 16 :8 =2 (ô vuông) b) Chia nhẩm: 24 : = (ô vuông) - Hs thực nháp - Báo cáo KQ với GV 3.Hoạt động kết nối (2 phút) -Nhận xét học –Dặn HS M1+M2 nhà ơn tìm hiểu thêm nội dung BT1,2 (cột 4) -Chuẩn bị sau: “ So sánh số bé phần số lớn” Điều chỉnh: THỦ CÔNG CẮT, DÁN CHỮ I, T (TIẾT 2) I – MỤC TIÊU 1.Mục tiêu - Biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T - Kẻ, cắt, dán chữ I, T Các nét chữ tương đối thẳng Chữ dán tương đối phẳng - Với học sinh khéo tay: Kẻ, cắt, dán chữ I, T Các nét chữ thẳng Chữ dán phẳng 2.Kĩ năng: Rèn kĩ kẻ, cắt, dán chữ I, T quy trình kĩ thuật GV 38 Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 3.Thái độ: Giáo dục học sinh thích cắt, dán chữ Có ý thức giữ vệ sinh lớp học II - CHUẨN BỊ 1.Phương pháp: -PP Quan sát, PP làm mẫu, PP thảo luận nhóm, PP thực hành luyện tập, 2.Đồ dùng: - Giáo viên: Mẫu chữ I, T ; Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ I, T - Học sinh : Giấy màu, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động thầy Hoạt động trò 1.Hoạt động khởi động( phút) - Hát bài: Năm ngón tay ngoan - Kiểm tra đồ dùng học tập học sinh - Gọi học sinh lên nêu bước cắt, dán chữ I, T - Giáo viên nhận xét - Kết nối nội dung học 2.Hoạt động thực hành (30 phút) * Mục tiêu: - Củng cố lại cách cắt, dán chữ I, T; H.Sinh thực hành cắt, dán, chữ I, T *Cách tiến hành: *Việc - Cho học sinh nêu lại bước cắt, - HS nêu lại bước cắt, dán chữ I, T dán chữ I, T - Gọi học sinh lên thực hành lại - học sinh lên thực hành lại bước bước + Bước : Kẻ chữ I, T + Bước : Cắt chữ I, T + Bước : Dán chữ I, T -Giáo viên nhận xét, củng cố lại - Học sinh theo dõi bước hình vẽ minh hoạ * Việc : - Cho học sinh thực hành cắt, dán chữ Học sinh thực hành cắt, dán chữ I, T I, T - Giáo viên theo dõi, giúp đỡ HS lúng túng: Huy, Quang GV 39 Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 * Việc 3: Trưng bày, đánh giá sản phẩm - Giáo viên cho học sinh trưng bày sản - Học sinh trưng bày sản phẩm tự phẩm nhận xét sản phẩm đánh giá sản phẩm cuar nhận - Giáo viên nhận xét, đánh giá khen xét sản phẩm bạn ngợi - Bình chon sản phẩm đẹp Hoạt động kết nối (2 phút): - Giáo viên củng cố lại - Chuẩn bị giấy thủ cơng, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để chuẩn bị học “ Cắt, dán chữ H, U” - Nhận xét tiết học: Tuyên dương - nhắc nhở Điều chỉnh: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG Ở TRƯỜNG I/ MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Nêu hoạt động chủ yếu HS trường hoạt động học tập,vui chơi, văn nghệ, TDTT, lao động vệ sinh, tham quan ngoại khóa - Nêu trách nhiệm HS tham gia hoạt động - Tham gia hoạt động nhà trường tổ chức 2.Kĩ năng: *GDKNS: - Kỹ hợp tác: hợp tác nhóm, lớp để chia sẻ, đưa cách giúp đỡ bạn học - Kỹ giao tiếp: bày tỏ suy nghĩ, cảm thông, chia sẻ với người khác 3.Giáo dục: GDMT: - Biết hoạt động trường có ý thức tham gia hoạt động trường góp phần bảo vệ mơi trường như: làm vs, trồng cây, tưới II/ CHUẨN BỊ: 1Phương pháp: PP Phát giải vấn đề; Thảo luận nhóm,… 2.Đồ dùng: - GV: Hình minh họa SGK/ 46, 47 - HS: Xem trước nhà III HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC : Hoạt động GV Hoạt động HS GV 40 Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 1.Hoạt động khởi động (2 phút) - Lớp hát “ Em yêu trường em” - Cho HS nhìn vào sơ đồ nói lại mối quan hệ họ hàng + Nhận xét, đánh giá -Giới thiệu Một số hoạt động trường 2.Hoạt động hình thành kiến thức ( 30 phút) * Mục tiêu: - Nêu hoạt động chủ yếu HS trường hoạt động học tập, vui chơi, văn nghệ, TDTT, lao động vệ sinh, tham quan ngoại khóa Nêu trách nhiệm HS tham gia hoạt động - HS kể tên môn học học trường Biết nhận xét thái độ học tập thân bạn Biết hợp tác, chia sé giúp đỡ bạn * Cách tiến hành: Việc 1: Hoạt động học tập - Thảo luận nhóm đơi - Cử đại diện trả lời, lớp nhận xét - Yêu cầu HS thảo luận, quan sát tranh -Lớp thống KQ SGK trả lời câu hỏi: + H.1: qs - TNXH ? Kể số HĐ học tập diễn + H.2 Kể chuyện - TV học + H.3 Thảo luận nhóm - đạo đức ? Trong hđ đó, GV làm gì? HS làm + H.4 Trình bày sp - thủ cơng gì? +H.5 Làm việc cá nhân - toán + H.6 Tập TD - Gợi ý để HS liên hệ thân: - Nhiều cá nhân học sinh trả lời ? Em thường làm học? +Tương tác với bạn ? Em có thích học nhóm khơng? +Rất thích ? Em thường học nhóm học +Tốn, TNXH, T,Việt,… nào? Khi em thường làm gì? ? Em có thích đánh giá bạn +Có, rèn cho em tính tự tin,… khơng? Vì sao? *Lưu ý HS; Khi tham gia hoạt động chung cần phải có trách nhiệm cao hoạt động *Việc 2: môn học *GDKNS: Kỹ hợp tác: hợp tác nhóm, lớp để chia sẻ, đưa cách giúp đỡ bạn học Kỹ giao tiếp: bày tỏ suy nghĩ, cảm thông, chia sẻ với người khác - Yêu cầu HS thảo luận N2 theo gợi ý: - Thảo luận nhóm đơi - Chia sẻ nội dung học bạn GV 41 Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 - Xây dựng ý kiến -Thống nội dung HT ? Ở trường cơng việc HS gì? - Học tập rèn luyện: Thảo luận, qs, thực hành, ? Kể tên môn học học - TV, Toán, Đạo đức, TN&XH, trường? - Tổ chức cho HS nói mơn - đến 10 em trả lời học học tốt hạn chế nêu rõ lí *GV củng cố - Ở lớp nhiệm vụ HS gì? - Kể tên mơn học em học trường? *GDMT: - Biết hoạt động trường có ý thức tham gia hoạt động trường góp phần bảo vệ mơi trường như: làm vs, trồng cây, tưới 3.Hoạt động tiếp nối (2 phút) - Nêu lại ND ? - Ghi nhớ nội dung học Xem trước Một số hoạt động trường( Tiếp theo) - Đánh giá tiết học Điều chỉnh: SINH HOẠT TẬP THỂ: I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần tới - GD HS có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ lẫn - Biết truyền thống nhà trường, liên Đội - Thực an tồn giao thơng đường - Phát động phong trào thi đua học tốt chào mừng ngày 20/11 II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm Ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Các mảng chuẩn bị nội dung III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH: Lớp hát đồng ca “ Lớp đoàn kết” GV 42 Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Các trưởng ban lên nhận xét thành viên ban phụ trách - Thành viên ban đóng góp ý kiến - Các Trưởng ban Học tập, Nề nếp, Sức khỏe – Vệ sinh, Văn nghệ - TDTT báo cáo hoạt động ban xếp loại thành viên - CT.HĐTQ lên nhận xét chung Ban P.CT hội ý, xếp loại thi đua dãy Đề nghị tuyên dương, phê bình thành viên lớp - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, chuẩn bị học làm trước đến lớp, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Tuyên dương – Phê bình: - Tuyên dương: - Phê bình : GV 43 Trường Tiểu học ... trước lớp SL 30 42 42 70 SB 7 SL SB? đơn vị 25 36 35 63 SL gấp ? lần SB 10 - Vài hS nêu lại kết - GV gọi HS nêu kết - HS nhận xét -> GV nhận xét GV 23 Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học. .. luận nhóm GV 12 Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 2.Đồ dùng: Bảng lớp viết lần từ ngữ tập III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) -Hát... HS biết so sánh số lớn gấp lần số bé - Rèn kĩ giải toán - HS làm BT 1, 2, GV 14 Trường Tiểu học Giáo án lớp Tuần 12 Năm học 2017 - 2018 2.Kĩ năng: Có kĩ so sánh số lớn gấp lần số bé 3. Thái độ:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 12 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 12 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh,

Từ khóa liên quan