0

Giáo án ngữ văn lớp 11 cả năm (hay)

112 287 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/11/2017, 19:01

Giáo án khóa Ngữ văn lớp 11 Ngày soạn: / /2017 Ngày dạy: / /2017 CHỦ ĐỀ: THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1900-1945 Thời gian dạy học: 12 tiết (từ tiết 82 – 93 PPCT) Số bài: ( có đọc chính: Giới thiệu khái quát thơ đại Việt Nam giai đoạn 1900-1945, Vội vàng, Tràng giang, Đây thôn Vĩ Dạ, Chiều tối, Từ ấy; đọc thêm: Lai Tân, Nhớ đồng, Tương tư, Chiều xuân) Bước 1: A Mục tiêu cần đạt: giúp học sinh: Kiến thức - Hiểu đặc điểm nội dung nghệ thuật thơ chủ đề - Hiểu đặc sắc nội dung nghệ thuật thơ Việt Nam sáng tác giai đoạn 1900-1945: Cái Tôi cá nhân đặc sắc tác giả, tình u sống lòng thiết tha hướng sống; tranh thiên nhiên chứa đựng cảm xúc, tâm tư; tính cảm yêu nước thể kín đáo, suy nghĩ cảm xúc riêng tư sáng: tính dân tộc tìm tòi thể loại, từ ngữ, hình ảnh thơ chọn lọc, đặc sắc - Bước đầu nhận biết giống khác thơ đại thơ trung đại số phương diện đề tài, cảm hứng, thể loại, ngôn ngữ, … Kĩ - Biết cách đọc – hiểu tác phẩm thơ trữ tình đại theo đặc trưng thể loại - Biết vận dụng kiến thức thơ trữ tình Việt Nam đại giai đoạn 19001945 vào văn phân tích thơ trữ tình, vào việc đọc hiểu văn tương tự ngồi chương trình , SGK Thái độ - Sự u mến, thích thú tìm hiểu thơ đại Việt Nam giai đoạn 1900-1945; trân trọng yêu mến Tôi cá nhân với thể đa dạng, phong phú; trân trọng tình yêu sống, yêu quê hương, đất nước nhà thơ Năng lực - Năng lực tự học: thu thập thông tin liên quan đến văn - Năng lực giải tình đặt văn - Năng lực sáng tạo việc tiếp nhận tác phẩm - Năng lực đọc hiểu tác phẩm thơ đại Việt Nam theo đặc điểm thể loại - Năng lực cảm thụ văn học: biết trình bày suy nghĩ, cảm nhận cá nhân ý nghĩa văn - Năng lực hợp tác trao đổi, thảo luận nội dung nghệ thuật văn Bước 2: Lập bảng mô tả mức độ đánh giá chủ đề theo định hướng lực Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Thấp Cao - Nêu thông tin - Lý giải mối - Vận dụng hiểu biết - Vận dụng đặc tác giả (cuộc quan hệ / ảnh tác giả (cuộc đời, điểm phong cách đời, người, hưởng hoàn người), hoàn nghệ thuật nhà phong cách nghệ cảnh sáng tác với cảnh đời tác thơ vào hoạt động thuật, ), tác việc thể nội phẩm để lý giải nội tiếp cận đọc hiểu phẩm ( hoàn dung tư tưởng dung, nghệ thuật văn cảnh sáng tác, tác phẩm thơ xuất xứ, thể loại ) - Nhận đề tài, - Hiểu cội - Vận dụng hiểu biết - Từ đề tài, cảm cảm hứng, thể nguồn sinh đề tài, cảm hứng, hứng, thể thơ tự thơ cảm hứng thể thơ vào phân xác định - Hiểu đặc tích, lí giải giá trị đường phân tích điểm nội dung nghệ văn thể thơ thuật thể tài (thể loại, đề tài) - Nhận diện chủ - Cảm hiểu tâm - Biết đánh giá tâm - Biết bình luận, thể trữ tình, đối trạng, tình cảm trạng, tình cảm đánh giá đắn tượng trữ tình, nhân vật trữ nhân vật trữ tình ý kiến, nhận giới hình tình thơ - Khái quát hóa định tác tượng (thiên - Phân tích ý đời sống tâm hồn, phẩm thơ nhiên, cảnh vật, nghĩa giới nhân cách nhà học khơng gian, thời hình tượng thơ - Liên hệ với gian ) việc thể tình - So sánh “tơi” giá trị sống thơ cảm, cảm xúc trữ tình nhà thân nhân vật trữ tình thơ người xung - Giải thích thơ quanh tâm trạng nhân vật trữ tình thơ - Phát chi tiết, biện pháp nghệ thuật đặc sắc (từ ngữ, biện pháp tu từ, câu văn, hình ảnh, nhạc điệu, bút pháp ) - Lý giải ý nghiã, - Đánh giá giá trị tác dụng nghệ thuật biện pháp nghệ tác phẩm thuật - Đọc diễn cảm tồn tác phẩm (thể tình cảm, cảm xúc nhà thơ tác phẩm) - Biết cách tự nhận diện, phân tích đánh giá giới hình tượng, tâm trạng nhân vật trữ tình thơ khác, tương tự, thể tài - Khái quát giá trị, đóng góp tác phẩm đổi thể loại, nghệ thuật thơ, xu hướng đại hóa văn học nói chung thơ ca nói riêng - Tự phát đánh giá giá trị nghệ thuật tác phẩm tương tự khơng có chương trình - So sánh với đặc trưng nghệ thuật thơ ca trung đại - Đọc sáng tạo (không thể tình cảm, cảm xúc tác giả mà bộc lộ cảm nhận, cảm xúc, trải nghiệm riêng thân) - Đọc nghệ thuật (đọc có biểu diễn) - Viết bình thơ, giới thiệu thơ - Sưu tầm thơ hay, tương tự tác giả giai đoạn văn học - Sáng tác thơ - Viết tập nghiên cứu khoa học - Tham gia CLB thơ, ngày hội thơ Câu hỏi định tính, định lượng: - Trắc nghiệm khách quan (về tác giả, tác phẩm, đặc điểm thể loại, chi tiết nghệ thuật ) - Câu tự luận trả lời ngắn (lý giải, phát hiện, nhận xét, đánh giá ) - Bài nghị luận (trình bày suy nghĩ, cảm nhận, kiến giải riêng cá nhân ) - Phiếu quan sát làm việc nhóm (trao đổi, thảo luận giá trị tác phẩm ) Bài tập thực hành: Bài nghị luận văn học (bài viết) - Bài cảm nhận, phân tích đoạn thơ / thơ - Bài so sánh tác phẩm thơ (hoặc so sánh đoạn/khổ/tâm trạng nhân vật trữ tình ) - Bài bình luận ý kiến, nhận định tác phẩm thơ - Bài tự chọn theo định hướng cho trước, có/khơng giới hạn số từ Bài thuyết minh, thuyết trình, hùng biện (bài nói) - Bài thuyết minh tác giả - Bài thuyết trình nội dung, nghệ thuật tác phẩm thơ - Hùng biện chủ đề đặt tác phẩm thơ Bài nghiên cứu, báo cáo khoa học (tập dượt nghiên cứu khoa học) - Cá nhân thực (theo kĩ thuật “hợp đồng”) - Nhóm thực (theo kĩ thuật “dự án”) Bước 3: Câu hỏi, tập minh hoạ: Văn bản: Vội vàng (Xuân Diệu) Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Thấp - Nêu nét - Vì - Những hiểu biết khẳng định đặc điểm đời, đặc điểm hồn cảm hứng bao trùm hồn thơ Xuân thơ nghiệp thơ Vội vàng? Diệu giúp anh văn học nhà - Vì chủ thể trữ (chị) hiểu rõ thơ Xuân Diệu? tình lại thay đổi giới hình Cảm hứng cách xưng hơ từ tượng nhìn chung thơ “tôi” sang “ta”? nhân vật trữ Vội vàng gì? - Thế giới thiên tình bốn - Trong toàn nhiên lên câu thơ “Của ong thơ, chủ thể cho ta thấy bướm/ / khúc trữ tình diện nhìn cảm xúc tình si”? Vì sao? qua đại từ nhân nhà thơ - Qua thay đổi xưng nào? (“tôi” Xuân Diệu? cách xưng hô hay “ta”?) - Các yếu tố ngơn nhân vật trữ tình, - Thế giới thiên ngữ biện anh (chị) cảm nhiên pháp nghệ thuật nhận sống quanh ta góp phần tình cảm lên qua vào việc thể thi nhân với hình ảnh cảm xúc nhà thơ? đời? câu - Vì câu thơ - Qua giới thơ : “Của ong “Của ong bướm phản ánh, bướm / / khúc dây tuần tháng mật” anh (chị) có cho tình si”? “Của yến oanh nhà thơ - Những biện khúc tình si” lại Xuân Diệu nhà pháp nghệ thuật coi cách thể thơ mùa nhà mẻ xuân, tình yêu thơ sử dụng nhà thơ? tuổi trẻ không? đoạn thơ “ta - Hãy giải thích ý Vì sao? muốn ôm” cho nghĩa tu từ dấu - Qua hình đến hết? chấm câu thơ thức nghệ thuật sau: “Tôi sung thể sướng Nhưng vội thơ, anh (chị) vàng nửa” nhận định giá trị nghệ thuật thơ? Văn bản: Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) Cao - Toàn phong cách nghệ thuật nhà thơ Xuân Diệu gói lại chữ “khát khao giao cảm với đời” (GS Nguyễn Đăng Mạnh) Theo anh (chị), niềm khát khao thể thơ Vội vàng? - Có ý kiến cho rằng: Vội vàng tiếng nói “tơi” vị kỉ Nhưng có nhận định cho rằng: tiếng nói “tơi” cá nhân tích cực Quan điểm anh (chị) ý kiến trên? - Theo anh chị, đoạn thơ “Ta muốn ơm ” có điểm cách tân so với thơ trung đại? Nhận biết - Nêu nét đời nghiệp nhà thơ Hàn Mặc Tử? - Hoàn cảnh đời thơ? Cảm hứng chung thơ Đây thôn Vĩ Dạ gì? - Thiên nhiên thơn Vĩ Dạ lên qua dòng hồi niệm nhà thơ? - Các biện pháp nghệ thuật nhà thơ sử dụng thơ này? Thông hiểu Vận dụng - Vì Hàn Mặc Tử lại khát khao trở thôn Vĩ đến vậy? - Câu thơ “Sao anh không chơi thôn Vĩ?” nên hiểu nào? - Bức tranh xứ Huế tươi tắn, đầy màu sắc mà đỗi tinh khôi cho ta cảm nhận tâm hồn nhà thơ Hàn Mặc Tử? - Từ “sương khói” câu thơ “Ở sương khói mờ nhân ảnh” nên hiểu nào? - Câu thơ cuối “Ai biết tình có đậm đà”, “ai” hiểu ai? Thấp - Qua hình ảnh thiên nhiên xứ Huế tâm tưởng nhà thơ, anh (chị) suy nghĩ tình cảm nhà thơ dành cho đời người? - Bài thơ gồm đoạn tưởng đứt đoạn lại có sợi dây kết dính Theo anh (chị), điều làm nên kết dính đó? - Qua cách thể thơ, anh (chị) đánh giá trị nghệ thuật tác phẩm? -Câu thơ “Thuyền đậu bến sơng trăng đó/ Có chở trăng kịp tối nay?” bộc lộ nét tâm trạng thi nhân? Bước 4: Đề kiểm tra cho chủ đề Ma trận đề kiểm tra Cao - Có ý kiến cho rằng: “Đây thơn Vĩ Dạ” viên ngọc sáng hồn thơ Hàn Mặc Tử Anh (chị) làm sáng rõ điều - Cảm nhận anh (chị) vẻ đẹp thiên nhiên xứ Huế đoạn thơ: “Sao anh khơng chơi thơn Vĩ? Nhìn nắng hàng cau, nắng lên Vườn mướt quá, anh ngọc? Lá trúc che ngang mặt chữ điền” Mức độ Nhận biết Chủ đề I Đọc – hiểu - Hoàn cảnh Đoạn thơ ”Gió đời theo lối gió thơ? kịp tối nay” (Trích Đây thơn Vĩ Dạ Hàn Mặc Tử) Số câu Số điểm Tỷ lệ II Làm văn Số câu Số điểm Tỷ lệ Tổng số câu Tổng số điểm Tỷ lệ 0,5 5% 0,5 5% Thơng hiểu - Nêu nội dung văn - Hiểu biết đời nhà thơ - Giải thích nghĩa từ 2,0 20% 2,0 20% Vận dụng Thấp Cao - Suy nghĩ cách sống hệ trẻ đầu kỉ XX? - Cách ứng xử hệ trẻ ngày để thể tình yêu sống, quê hương, đất nước 1,5 15% 4,0 40% 1,5 15% Vận dụng kiến thức đọc – hiểu kĩ tạo lập văn để viết nghị luận đoạn thơ 6,0 60% 6,0 10,0 60% 100% ĐỀ KIỂM TRA Thời gian làm bài: 90 phút Phần I – Đọc hiểu (4,0 điểm) Đọc câu thơ sau trả lời câu hỏi: Tổng số Gió theo lối gió, mây đường mây, Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay Thuyền đậu bến sông trăng Có chở trăng kịp tối nay? (Trích Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mặc Tử) Nội dung chủ yếu đoạn thơ ? Bài thơ đời hoàn cảnh ? Những biện pháp nghệ thuật sử dụng khổ thơ này? Phân tích hiệu biện pháp nghệ thuật Chữ “kịp” câu thơ cuối hiểu nào? Từ đoạn thơ trên, anh (chị) có cảm nhận tình yêu sống nhà thơ Hàn Mặc Tử ? Từ đó, anh (chị) suy nghĩ cách sống thân nay? (Viết đoạn văn khoảng 10 dòng) Phần II Làm văn (6,0 điểm) “Vội vàng” thể niềm yêu đời, yêu sống đến thiết tha, cuồng nhiệt nhà thơ Xuân Diệu Anh (chị) phân tích đoạn thơ sau để làm sáng tỏ nhận định trên: Ta muốn ôm Cả sống bắt đầu mơn mởn Ta muốn riết mây đưa gió lượn Ta muốn say cánh bướm với tình yêu Ta muốn thâu hôn nhiều Và non nước, cây, cỏ rạng Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đầy ánh sáng Cho no nê sắc thời tươi - Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ! HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM Phần I: Đọc – hiểu( 4,0 điểm ) Nội dung: Niềm khát khao hướng sống, thể tình yêu đến đớn đau Hàn Mặc Tử đời (0,5 điểm) Hoàn cảnh đời: đoán vào năm 1937, Hàn Mặc Tử mắc bệnh phong, sống trại phong Tuy Hòa, hồn tồn xa cách với giới bên ngồi Lúc này, Hoàng Cúc – người gái Hàn Mặc Tử thầm yêu trộm nhớ- gửi cho Hàn Mặc Tử hình chụp hồi mặc áo dài trắng trường Đồng Khánh Nhà thơ xúc động cho đời thơ (0,5 điểm) Biện pháp nghệ thuật: lặp cấu trúc ngữ pháp hai dòng thơ đầu sử dụng câu hỏi tu từ hai câu cuối (0,5 điểm) Chữ “kịp”: mong mỏi, ước mơ, lo âu, trăn trở nhà thơ chuyến đò Khơng chuyến đò bình thường mà chuyến đò đời Nhà thơ lo sợ khơng trở với đời đầy yêu mến Đó niềm tha thiết mong mỏi đến đớn đau hướng đời nhà thơ.(0,5 điểm) Nhà thơ vượt lên nỗi đau thân xác để tha thiết hướng đời Càng đau buồn chia lìa xa cách với đời, nhà thơ hướng đến đời, khao khát trở Đoạn thơ vừa cho ta thấy nỗi buồn, vừa thấy niềm khao khát yêu đời, yêu sống nhà thơ Hàn Mặc Tử, dù nhà thơ mắc bệnh nan y Từ đời nhà thơ, từ niềm khao khát yêu sống dù mắc bệnh nặng, hơm cần có nhìn nhận tích cực đời vươn lên để sống thật ý nghĩa (2,0 điểm) Phần II: Làm văn (6,0 điểm) Yêu cầu kĩ - Hiểu đề có kĩ phân tích đề - Biết làm văn nghị luận văn học, phân tích đoạn thơ - Dàn ý đủ, đúng, bố cục chặt chẽ - Diễn đạt rõ ràng, mạch lạc, có cảm xúc Yêu cầu nội dung Học sinh có nhiều cách trình bày làm song cần đảm bảo ý sau: - Về nội dung: + Đoạn thơ thể niềm yêu đời, yêu sống đến thiết tha, cuồng nhiệt nhà thơ + Niềm yêu đời yêu sống bộc lộ qua khao khát ơm chồng tất sống để sống đủ đầy Cuối thơ khao khát hưởng thụ, muốn “cắn” vào trái xn hồng chín mọng để chan hòa cảm giác ngào, hạnh phúc - Về nghệ thuật: + Âm hưởng chung niềm khát khao giao cảm với đời + Thể thơ tự với cách ngắt nhịp linh hoạt, câu thơ dài ngắn đan xen + Câu thơ giàu tính tạo hình, giàu âm hưởng, cấu trúc hài hòa, cân đối + Nghệ thuật liệt kê, lặp cấu trúc ngữ pháp, so sánh táo bạo mang tính biểu đạt cao Cách cho điểm - Điểm - 6: Đáp ứng tất yêu cầu Bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu lốt, có cảm xúc sáng tạo; vài sai sót tả, dùng từ - Điểm - 4: Cơ làm rõ vấn đề Bố cục rõ ràng, lập luận tương đối chặt chẽ, mắc số lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp - Điểm - 2: Chưa làm rõ vấn đề, sơ sài, mắc nhiều lỗi tả, dùng từ, ngữ pháp - Điểm 0: Không làm Bước 5: Tiến trình dạy học theo chủ đề I Hoạt động 1: Thời gian: 01 tiết TRẢ BÀI VIẾT SỐ 5; GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1900-1945 (PPCT: tiết 82) Mục tiêu dạy Giúp Hs: * Kiến thức -Nắm nội dung kiến thức kĩ cần đáp ứng viết số - Hiểu nét khái quát thơ đại Việt Nam giai đoạn 19001945 - Nắm nét đặc sắc nội dung nghệ thuật thể chung thơ: bút pháp lãng mạn, sáng tạo hình ảnh, ngơn ngữ giọng điệu * Kĩ Đọc – hiểu thơ trữ tình theo đặc trưng thể loại * Thái độ: Trân trọng thành tựu văn học đạt văn học dân tộc * Năng lực - Năng lực giải vấn đề + Năng lực giải tình đặt văn + Năng lực đọc – hiểu thơ đại Việt Nam theo đặc trưng thể loại + Năng lực hợp tác trao đổi, thảo luận nội dung nghệ thuật văn Phương pháp: phát vấn đàm thoại + thảo luận + bình giảng Chuẩn bị - Giáo viên: SGK, chuẩn KTKN, tài liệu tham khảo - Học sinh: Đọc chuẩn bị hệ thống câu hỏi SGK Nội dung lên lớp: 10 Kiến thức: Giúp HS: - Hiểu đặc điểm số thể loại văn học: kịch nghị luận - Cảm nhận tác phẩm kịch, nghị luận vào đặc điểm thể loại Kĩ năng: Đọc - hiểu văn kịch nghị luận Thái độ: Có thái độ học tập vận dụng hiểu biết học vào việc đọc cảm thụ văn chương 4.Năng lực cần hình thành: - Năng lực tổng hợp vận dụng kiến thức vào đọc hiểu văn - Năng lực giải vấn đề - Năng lực phát triển ngôn ngữ tiếng Việt II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, SGK Ngữ Văn lớp 11 tập II Học sinh: SGK, ghi, soạn III PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp: Vấn đáp, gợi tìm, phân tích ngữ liệu, thuyết trình - Đồ dùng dạy học: Giáo án, sgk, phương pháp IV QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BÀI GIẢNG 1.Ổn định tổ chức lớp (1 phút) Kiểm tra sĩ số, giữ trật tự Kiểm tra cũ ( Không kiểm tra) Kiểm tra 15 phút: Giảng Nội dung T G Hoạt động thầy trò IV TỔNG KẾT BÀI HỌC (3 phút) : V CÂU HỎI, BÀI TẬP, HƯỠNG DẪN TỰ HỌC (2 phút) 98 VI TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Nhóm, tổ chuyên môn duyệt giáo án Người soạn Vũ Thị Thoa Ngày soạn: / /2017 Giáo án tiết: 112 Ngày dạy: / /2017 LUYỆN TẬP VẬN DỤNG KẾT HỢP CÁC THAO TÁC LẬP LUẬN I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS nắm được: Kiến thức: Giúp HS: - Nắm kiến thức thao tác lập luận học - Biết vận dụng kết hợp số thao tác lập luận vào việc tạo lập văn Kĩ năng: - Nhận diện thao tác lập luận sử dụng đoạn văn, văn nghị luận - Vận dụng kết hợp thao tác lập luận để viết văn nghị luận Thái độ: Biết nhìn nhận đánh giá nhận định tượng tốt, xấu diễn sống hàng ngày 4.Năng lực cần hình thành: - Năng lực tổng hợp vận dụng kiến thức vào đọc hiểu văn - Năng lực giải vấn đề - Năng lực phát triển ngôn ngữ tiếng Việt II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, SGK Ngữ Văn lớp 11 tập II Học sinh: SGK, ghi, soạn III PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp: Vấn đáp, gợi tìm, phân tích ngữ liệu, thuyết trình - Đồ dùng dạy học: Giáo án, sgk, phương pháp 99 IV QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BÀI GIẢNG 1.Ổn định tổ chức lớp (1 phút) Kiểm tra sĩ số, giữ trật tự Kiểm tra cũ ( Không kiểm tra) Giảng Nội dung T G Hoạt động thầy trò IV TỔNG KẾT BÀI HỌC (3 phút) V CÂU HỎI, BÀI TẬP, HƯỠNG DẪN TỰ HỌC (2 phút) VI TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Nhóm, tổ chuyên môn duyệt giáo án Người soạn Vũ Thị Thoa Ngày soạn: / /2017 Giáo án tiết: 113 -114 Ngày dạy: / /2017 ÔN TẬP VĂN HỌC: KHÁI NIỆM VĂN HỌC HIỆN ĐẠI, CÁC TÁC PHẨM THƠ, VĂN NGHỊ LUẬN, VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS nắm được: Kiến thức: Giúp HS: - Nắm tri thức văn học đại, hệ thống tác phẩm theo tinh thần thể loại 100 - Biết phân tích theo cấp độ: kiện - tác phẩm - hình tượng ngôn ngữ theo phong cách chức Kĩ năng: Nhận diện, phân tích tác phẩm văn học đại Thái độ: Có tinh thần tự giác ơn tập làm việc theo nhóm 4.Năng lực cần hình thành: - Năng lực giải vấn đề - Năng lực làm việc nhóm - Năng lực tổng hợp kiến thức - Năng lực hợp tác làm việc II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, SGK Ngữ Văn lớp 11 tập II Học sinh: SGK, ghi, soạn III PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp: Vấn đáp, gợi tìm, phân tích ngữ liệu, thuyết trình - Đồ dùng dạy học: Giáo án, sgk, phương pháp IV QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BÀI GIẢNG 1.Ổn định tổ chức lớp (1 phút) Kiểm tra sĩ số, giữ trật tự Kiểm tra cũ ( Không kiểm tra) Giảng Nội dung T G Hoạt động thầy trò IV TỔNG KẾT BÀI HỌC (3 phút) V CÂU HỎI, BÀI TẬP, HƯỠNG DẪN TỰ HỌC (2 phút) VI TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Nhóm, tổ chuyên môn duyệt giáo án Người soạn 101 Vũ Thị Thoa Ngày soạn: / /2017 Giáo án tiết: 115 Ngày dạy: / /2017 TÓM TẮT VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS nắm được: Kiến thức: Giúp HS: - Hiểu mục đích, yêu cầu, cách thức tóm tắt văn nghị luận - Có kĩ tóm tắt văn nghị luận Kĩ năng: - Tóm tắt văn nghị luận - Trình bày miệng tóm tắt trước tập thể Thái độ: Có thái độ nghiêm túc tinh thần học hỏi để nắm bắt vấn đề 4.Năng lực cần hình thành: - Năng lực giải vấn đề - Năng lực làm việc nhóm - Năng lực tổng hợp kiến thức - Năng lực hợp tác làm việc II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, SGK Ngữ Văn lớp 11 tập II Học sinh: SGK, ghi, soạn III PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp: Vấn đáp, gợi tìm, phân tích ngữ liệu, thuyết trình - Đồ dùng dạy học: Giáo án, sgk, phương pháp IV QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BÀI GIẢNG 1.Ổn định tổ chức lớp (1 phút) Kiểm tra sĩ số, giữ trật tự Kiểm tra cũ ( Không kiểm tra) 102 Giảng Nội dung T G Hoạt động thầy trò IV TỔNG KẾT BÀI HỌC (3 phút) V CÂU HỎI, BÀI TẬP, HƯỠNG DẪN TỰ HỌC (2 phút) VI TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Nhóm, tổ chun mơn duyệt giáo án Người soạn Vũ Thị Thoa Ngày soạn: / /2017 Giáo án tiết: 116 Ngày dạy: / /2017 LUYỆN TẬP VĂN BẢN NGHỊ LUẬN I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS nắm được: Kiến thức: Giúp HS ôn tập luyện tập: - Mục đích, yêu cầu, cách thức tóm tắt văn nghị luận - Có kĩ tóm tắt văn nghị luận Kĩ năng: - Tóm tắt văn nghị luận - Trình bày miệng tóm tắt trước tập thể Thái độ: Có thái độ nghiêm túc tinh thần học hỏi để nắm bắt vấn đề 103 4.Năng lực cần hình thành: - Năng lực giải vấn đề - Năng lực làm việc nhóm - Năng lực tổng hợp kiến thức - Năng lực hợp tác làm việc II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, SGK Ngữ Văn lớp 11 tập II Học sinh: SGK, ghi, soạn III PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp: Vấn đáp, gợi tìm, phân tích ngữ liệu, thuyết trình - Đồ dùng dạy học: Giáo án, sgk, phương pháp IV QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BÀI GIẢNG 1.Ổn định tổ chức lớp (1 phút) Kiểm tra sĩ số, giữ trật tự Kiểm tra cũ ( Không kiểm tra) Giảng Nội dung T G Hoạt động thầy trò IV TỔNG KẾT BÀI HỌC (3 phút) V CÂU HỎI, BÀI TẬP, HƯỠNG DẪN TỰ HỌC (2 phút) VI TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Nhóm, tổ chun mơn duyệt giáo án Người soạn 104 Vũ Thị Thoa Ngày soạn: / /2017 Ngày dạy: / /2017 Giáo án tiết: 117 ÔN TẬP TIẾNG VIỆT I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS nắm được: Kiến thức: Giúp HS: - Hệ thống hóa củng cố, nâng cao bước kiến thức tiếng Việt học - Nâng cao kĩ thực hành có liên hệ với kiến thức lí thuyết học hệ thống hóa kiến thức kĩ Kĩ năng: - Nhận biết, phân tích yếu tố ngôn ngữ tượng ngôn ngữ (các thành phần nghĩa câu, biểu chung ngôn ngữ xã hội riêng cá nhân ngôn ngữ văn bản, chi phối ngữ cảnh đến nội dung hình thức ngơn ngữ văn bản) - Hệ thống hóa kiến thức bảng tổng hợp có so sánh đối chiếu (hai thành phần nghĩa câu, đặc điểm loại hình tiếng Việt, đặc trưng phong cách ngôn ngữ báo chí luận) Thái độ: Có thái độ ý thức giữ gìn sáng tiếng Việt 4.Năng lực cần hình thành: - Năng lực giải vấn đề - Năng lực làm việc nhóm - Năng lực tổng hợp kiến thức - Năng lực hợp tác làm việc II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, SGK Ngữ Văn lớp 11 tập II Học sinh: SGK, ghi, soạn III PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp: Vấn đáp, gợi tìm, phân tích ngữ liệu, thuyết trình - Đồ dùng dạy học: Giáo án, sgk, phương pháp IV QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BÀI GIẢNG 1.Ổn định tổ chức lớp (1 phút) Kiểm tra sĩ số, giữ trật tự 105 Kiểm tra cũ ( Không kiểm tra) Giảng Nội dung T G Hoạt động thầy trò IV TỔNG KẾT BÀI HỌC (3 phút) V CÂU HỎI, BÀI TẬP, HƯỠNG DẪN TỰ HỌC (2 phút) VI TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Nhóm, tổ chuyên môn duyệt giáo án Người soạn Vũ Thị Thoa Ngày soạn: / /2017 Ngày dạy: / /2017 Giáo án tiết: 118 ÔN TẬP PHẦN LÀM VĂN I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS nắm được: Kiến thức: Giúp HS: - Củng cố nâng cao kiến thức, kĩ thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận - Củng cố nâng cao kiến thức, kĩ tóm tắt văn nghị luận, viết tiểu sử tóm tắt tin Kĩ năng: 106 - Phân tích đề, lập dàn ý văn nghị luận xã hội, nghị luận văn học - Viết đoạn văn/bài văn nghị luận vận dụng thao tác lập luận: phân tích, so sánh, bác bỏ, bình luận - Tóm tắt văn nghị luận - Viết tiểu sử tóm tắt tin Thái độ: Có thái độ nghiêm túc ơn tập, rèn luyện tình yêu quê hương đất nước, thiên nhiên sống, có thái độ đắn trước vấn đề đời sống, xã hội 4.Năng lực cần hình thành: - Năng lực giải vấn đề - Năng lực làm việc nhóm - Năng lực tổng hợp kiến thức - Năng lực hợp tác làm việc II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, SGK Ngữ Văn lớp 11 tập II Học sinh: SGK, ghi, soạn III PHƯƠNG PHÁP - Phương pháp: Vấn đáp, gợi tìm, phân tích ngữ liệu, thuyết trình - Đồ dùng dạy học: Giáo án, sgk, phương pháp IV QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BÀI GIẢNG 1.Ổn định tổ chức lớp (1 phút) Kiểm tra sĩ số, giữ trật tự Kiểm tra cũ ( Không kiểm tra) Giảng Nội dung T G Hoạt động thầy trò IV TỔNG KẾT BÀI HỌC (3 phút) V CÂU HỎI, BÀI TẬP, HƯỠNG DẪN TỰ HỌC (2 phút) VI TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ RÚT KINH NGHIỆM 107 …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Nhóm, tổ chun mơn duyệt giáo án Người soạn Vũ Thị Thoa Ngày soạn: / /2017 Ngày dạy: / /2017 Giáo án tiết: 119 I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS nắm được: II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, SGK Ngữ Văn lớp 11 tập II Học sinh: SGK, ghi, soạn III PHƯƠNG PHÁP IV QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BÀI GIẢNG 1.Ổn định tổ chức lớp (1 phút) Kiểm tra sĩ số, giữ trật tự Kiểm tra cũ ( Không kiểm tra) Giảng Nội dung T G IV TỔNG KẾT BÀI HỌC (3 phút) 108 Hoạt động thầy trò V CÂU HỎI, BÀI TẬP, HƯỠNG DẪN TỰ HỌC (2 phút) VI TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Nhóm, tổ chun mơn duyệt giáo án Người soạn Vũ Thị Thoa Ngày soạn: / /2017 Ngày dạy: / /2017 Giáo án tiết: I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS nắm được: II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, SGK Ngữ Văn lớp 11 tập II Học sinh: SGK, ghi, soạn III PHƯƠNG PHÁP IV QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BÀI GIẢNG 1.Ổn định tổ chức lớp (1 phút) Kiểm tra sĩ số, giữ trật tự Kiểm tra cũ ( Không kiểm tra) Giảng Nội dung T G 109 Hoạt động thầy trò IV TỔNG KẾT BÀI HỌC (3 phút) V CÂU HỎI, BÀI TẬP, HƯỠNG DẪN TỰ HỌC (2 phút) VI TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Nhóm, tổ chun mơn duyệt giáo án Người soạn Vũ Thị Thoa Ngày soạn: / /2017 Ngày dạy: / /2017 Giáo án tiết: I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS nắm được: II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, SGK Ngữ Văn lớp 11 tập II Học sinh: SGK, ghi, soạn III PHƯƠNG PHÁP IV QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BÀI GIẢNG 1.Ổn định tổ chức lớp (1 phút) Kiểm tra sĩ số, giữ trật tự Kiểm tra cũ ( Không kiểm tra) Giảng Nội dung T G 110 Hoạt động thầy trò IV TỔNG KẾT BÀI HỌC (3 phút) V CÂU HỎI, BÀI TẬP, HƯỠNG DẪN TỰ HỌC (2 phút) VI TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Nhóm, tổ chuyên môn duyệt giáo án Người soạn Vũ Thị Thoa Ngày soạn: / /2017 Ngày dạy: / /2017 Giáo án tiết: I MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp HS nắm được: II CHUẨN BỊ Giáo viên: Giáo án, SGK Ngữ Văn lớp 11 tập II Học sinh: SGK, ghi, soạn III PHƯƠNG PHÁP IV QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN BÀI GIẢNG 1.Ổn định tổ chức lớp (1 phút) Kiểm tra sĩ số, giữ trật tự Kiểm tra cũ ( Không kiểm tra) Giảng 111 Nội dung T G Hoạt động thầy trò IV TỔNG KẾT BÀI HỌC (3 phút) V CÂU HỎI, BÀI TẬP, HƯỠNG DẪN TỰ HỌC (2 phút) VI TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ RÚT KINH NGHIỆM …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Nhóm, tổ chuyên môn duyệt giáo án Người soạn Vũ Thị Thoa 112 ... loại - Năng lực cảm thụ văn học: biết trình bày suy nghĩ, cảm nhận cá nhân ý nghĩa văn - Năng lực hợp tác trao đổi, thảo luận nội dung nghệ thuật văn Bước 2: Lập bảng mô tả mức độ đánh giá chủ đề... phong cách nghệ cảnh sáng tác với cảnh đời tác thơ vào hoạt động thuật, ), tác việc thể nội phẩm để lý giải nội tiếp cận đọc hiểu phẩm ( hoàn dung tư tưởng dung, nghệ thuật văn cảnh sáng tác, tác... hình ngơn ngữ đơn lập? Lấy dẫn chứng để chứng tỏ rằng: Tiếng Việt thuộc loại hình ngơn ngữ đơn lập Đáp án: 1.Có loại hình ngơn ngữ chính: Loại hình ngơn ngữ đơn lập loại hình ngơn ngữ hòa kết
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn lớp 11 cả năm (hay), Giáo án ngữ văn lớp 11 cả năm (hay),