0

Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

39 4,425 25

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 19:45

GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 TUẦN Thứ hai ngày 11 tháng năm 2017 Tập đọc LÒNG DÂN (Tiết 1) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Hiểu nội dung ý nghĩa: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc cứu cán cách mạng.( Trả lời câu hỏi 1, 2, 3) - Kĩ năng: Biết đọc văn kịch: ngắt giọng, thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật tình kịch - Thái độ: Giáo dục HS hiểu lòng người dân Nam cách mạng II.CHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ, bảng phụ III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Học sinh đọc thuộc lòng thơ “Sắc màu em - HS đọc trả lời câu hỏi yêu” trả lời câu hỏi - HS trả lời - Giới thiệu HĐ Luyện đọc: (12 phút) *Mục tiêu: - Rèn đọc từ - Rèn đọc câu, từ, đoạn - Hiểu nghĩa từ ngữ *Cách tiến hành: - Gọi HS đọc lời mở đầu - Một học sinh đọc lời mở đầu giới thiệu nhân vật, cảnh trí, thời gian, tình diễn kịch - Giáo viên đọc diễn cảm đoạn trích kịch Chú ý - Học sinh theo dõi thể giọng nhân vật - Đọc nối tiếp đoạn (HS cần luyện đọc từ: Hùng, Hương Luyện - Học sinh đọc nối tiếp lần kết đọc đoạn: Chung, Sơn) hợp luyện đọc từ khó, câu khó Cai, hổng thấy, thiệt, quẹo vô, lẹ, ráng - Đọc lần kết hợp giải nghĩa từ - Luyện đọc theo cặp - Đọc toàn - GV đọc mẫu Họ tên - Học sinh luyện đọc theo cặp - HS đọc - HS nghe Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 HĐ Tìm hiểu bài: (8 phút) *Mục tiêu: Giúp HS từ ngữ ND bài: : Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc cứu cán cách mạng.( Trả lời câu hỏi 1, 2, 3) *Cách tiến hành: - Chú cán gặp chuyện nguy hiểm? + Chú bị bọn giặc rượt đuổi bắt, chạy vào nhà dì Năm - Dì Năm nghĩ cách để cứu cán bộ? + Đưa vội áo khoác cho thay … Ngồi xuống chõng vờ ăn cơm, làm chồng - Chi tíêt đoạn kịch làm em thích thú - Tuỳ học sinh lựa chọn nhất? Vì sao? HĐ Đọc diễn cảm: (8 phút) *Mục tiêu: - HS đọc đúng, ngắt nghỉ chỗ, biết nhấn giọng từ ngữ cần thiết.HS đọc phân vai nhân vật kịch *Cách tiến hành: - Giáo viên hướng dẫn tốp học sinh đọc - Cả lớp theo dõi diễn cảm đoạn kịch theo cách phân vai - Học sinh thi đọc diễn cảm toàn - Thi đọc đoạn kịch (HS cần giúp đỡ: Long, Hùng, Đ Anh) - Giáo viên học sinh nhận xét HĐ Tiếp nối: (4 phút) - Giáo viên nhận xét tiết học Khen em đọc tốt - Về nhà chuẩn bị sau - Lắng nghe - Lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Họ tên Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Toán LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết cộng, trừ, nhân, chia hỗn số biết so sánh hỗn số HS làm 1(2 ý đầu) 2(a, d), - Kĩ năng: Cộng, trừ, nhân, chia hỗn số biết so sánh hỗn số - Thái độ: Yêu thích môn toán, cẩn thận xác Giáo dục học sinh lòng say mê học toán II HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) - HS làm tập 2, 3(b) Hoạt động học - HS trả lời - Lắng nghe HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: Biết cộng, trừ, nhân, chia hỗn số biết so sánh hỗn số *Cách tiến hành: Bài 1:( ý đầu) - HS đọc yêu cầu - Chuyển hỗn số sau thành phân số -Yêu cầu HS nêu lại cách chuyển làm - Học sinh làm nháp - Trình bày miệng (HS lúng túng thục chuyển = × + = 13 ;5 = × + = 49 5 9 hỗn số thành PS: Hương, Chung, × + 75 12 ×10 + 127 Hùng) ;9 = = ;12 = = 8 10 10 10 - Giáo viên học sinh nhận xét - Kết luận: Muốn chuyển HS thành PS ta lấy PN nhân với MS cộng với TS giữ nguyên MS Bài (a,d): - So sánh hỗn số - Nêu yêu cầu - Yêu cầu học sinh suy nghĩ tìm cách so + Cách 1: Chuyển hỗn số thành phân số so sánh sánh hỗn số 39 29 - GV nhận xét cách so sánh mà HS = ; = đưa ra, để thuận tiện tập yêu cầu 10 10 10 10 em đổi hỗn số phân số so sánh 39 29 9 > ⇒ > ta có so sánh phân số 10 10 10 10 + Cách 2: So sánh phần hỗn số Họ tên Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP - Yêu cầu HS làm (HS cần giúp đỡ: Long, Đức, Trang) - GV nhận xét chữa - Kết luận: GV nêu cách so sánh hỗn số Bài 3: - Gọi HS nêu yêu cầu NĂM HỌC: 2017 - 2018 9 Phần nguyên: 3>2 nên > 10 10 - Học sinh làm phần lại 9 5>2 ⇒ > 10 10 10 10 4 34 17 ta có = = 10 10 10 5 34 17 = ⇒3 =3 10 10 - Chuyển hỗn số sau thành phân số - Yêu cầu HS làm (HS lúng túng thực hiện: Hùng, thực phép tính: - Học sinh làm vào phần a,b Chung, Huy, Sơn) 1 17 +1 = + = + = - GV nhận xét chữa 3 6 - Kết luận: Muốn thực phép tính 11 56 33 23 −1 = − = − = với HS ta chuyển hỗn số thành PS 7 21 21 21 thực PS 21 × 21 ×5 = × = = 14 4 3× 1 14 :2 = : = × = 4 9 HĐ Tiếp nối: (5 phút) - GV nhận xét tiết học - HS nghe - Dặn HS xem lại bài.Chuẩn bị học - Lắng nghe sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Luyện viết BÀI SỐ -Lịch sử CUỘC PHẢN CÔNG Ở KINH THÀNH HUẾ I MỤC TIÊU: Họ tên Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Kiến thức: + Biết tên số người lãnh đạo khởi nghĩa lớn phong trào Cần vương: Phạm Bành- Đinh Công Tráng( khởi nghĩa Ba Đình), Nguyễn Thiện Thuật( Bãi Sậy ), Phan Đình Phùng( Hương Khê) + Nêu tên số đường phố, trường học, liên đội thiếu niên Tiền phong, địa phương mang tên nhân vật nói *HS (M3,4) phân biệt điểm khác phái chủ chiến phái chủ hoà: phái chủ hoà chủ trương thương thuyết với Pháp; phái chủ chiến chủ trương nhân dân tiếp tục đánh Pháp - Kĩ năng: Tường thuật sơ lược phản công kinh thành Huế Tôn Thất Thuyết số quan lại yêu nước tổ chức + Trong nội triều đình Huế có hai phái: chủ hoà chủ chiến (đại diện Tôn Thất Thuyết) + Đêm mồng rạng sáng mồng -7 -1885, phái chủ chiến huy Tôn Thất thuyết chủ động công quân Pháp kinh thành Huế + Trước mạnh giặc, nghĩa quân phải rút lui lên rừng núi Quảng Trị + Tại vùng vua hàm Nghi Chiếu Cần vương kêu gọi nhân dân đứng lên đánh Pháp - Thái độ: Tự hào truyền thống yêu nước, bất khuất dân tộc II CHUẨN BỊ: + Lược đồ kinh thành Huế năm 1885 + Bản đồ Việt Nam, hình SGK III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Nêu đề nghị chủ yếu canh tân đất - HS trả lời nước Nguyền Trường Tộ - Lắng nghe - Giới thiệu Hoạt động hình thành kiến thức mới:(25 phút) * Mục tiêu: HS nắm nội dung trả lời câu hỏi theo yêu cầu * Cách tiến hành: - Việc 1: Người đại diện phía chủ chiến - Hướng dẫn HS hoạt động nhóm theo - Hoạt động nhóm: Đọc SGK phần chữ nội dung sau: chọn lọc thông tin để hoàn thành nội + Quan lại triều đình nhà Nguyễn có thái dung thảo luận độ thực dân Pháp ? - Đại diện nhóm báo cáo, lớp theo dõi + Nhân dân ta phản ứng bổ sung ý kiến (nếu cần) trước việc triều đình kí hiệp ước với - Quan lại triều đình nhà Nguyễn chia thực dân Pháp ? thành phái : * Câu hỏi dành cho học sinh M3,4: Phân + Phái chủ hòa : chủ trương thương biệt điểm khác phái chủ chiến thuyết với thực dân Pháp Họ tên Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 phái chủ hòa? + Phái chủ chiến, đại diện Tôn Thất (HS cần giúp đỡ: Huy, Nhất, Trang, Thuyết, chủ trương nhân dân tiếp Sơn) tục chiến đấu chống thực dân Pháp * Kết luận: Sau triều đình nhà Nguyễn kí hiệp ước công nhận quyền đô hộ thực dân Pháp, nhân dân kiên chiến đấu Các quan lại nhà Nguyễn chia thành hai phái đối đầu - Việc 2: Nguyên nhân, diễn biến ý nghĩa phản công kinh thành Huế - Hướng dẫn HS thảo luận theo nội dung - Thảo luận nhóm 4: Đọc nội dung câu hỏi: SGK từ: Khi biết đến tàn phá, trao đổi + Nguyên nhân dẫn đến phản trả lời câu hỏi công kinh thành Huế ? - Một vài HS nêu ý kiến lớp nhận + Hãy thuật lại phản công kinh xét, bổ sung thành Huế? (Cuộc phản công diễn nào? Ai người lãnh đạo? Tinh thần phản công quân ta nào? Vì phản công thất bại ?) - Nhận xét kết thảo luận kết thúc việc * Nêu vấn đề để chuyển sang việc - Việc 3: Tôn Thất Thuyết, vua Hàm Nghi phong trào Cần Vương + Sau phản công kinh thành Huế thất bại, Tôn Thất Thuyết làm ? Việc làm có ý nghĩa phong trào chống Pháp nhân dân ta ? - Hoạt động cá nhân: Đọc SGK phần lại, suy nghĩ trả lời câu hỏi - HS nêu ý kiến trước lớp - Lớp nhận xét bổ sung - Hoạt động nhóm đôi, chia sẻ thông tin, hình ảnh sưu tầm được(đã chuẩn bị trước) - Gọi HS trình bày kết thảo luận - Nhận xét hỏi thêm HS M3,4: Em - Nêu nội dung ghi nhớ SGK, trang nêu khởi nghĩa tiêu biểu hưởng ứng chiếu Cần Vương ? * GV kết thúc việc * Chốt nội dung toàn Hoạt động tiếp nồi: (5 phút) - Nhận xét tiết học tuyên dương - HS nghe nhóm - Chuẩn bị 4: Xã hội Việt Nam cuối - HS nghe thực kỉ XIX - Đầu kỉ ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Họ tên Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 Thứ ba ngày 12 tháng năm 2017 Chính tả THƯ GỬI CÁC HỌC SINH I MỤC TIÊU - Kiến thức: Viết tả, trình bày hình thức đoạn văn xuôi - Kĩ năng: Chép vần tiếng hai dòng thơ vào mô hình cấu tạo vần; biết cách đặt dấu âm *Học sinh M3,4 nêu quy tắc đánh dấu tiếng - Thái độ: Thích viết tả II- CHUẨN BỊ: - Bảng kẻ sẵn mô hình cấu tạo vần III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Cho câu thơ: Trăm nghìn cảnh đẹp, dành cho - học sinh làm bảng, lớp làm vở.Nhận xét bạn em ngoan ? Hãy chép vần tiếng có câu thơ - HS thực vào mô hình cấu tạo vần? ? Phần vần tiếng gồm phận nào? - Âm đệm, âm chính, âm cuối - Giáo viên nhận xét, đánh giá HĐ chuẩn bị viết tả (5 phút) *Mục tiêu: - HS có tâm tốt để viết - Nắm nội dung viết để viết cho tả *Cách tiến hành: *Trao đổi nội dung đoạn viết - Gọi học sinh đọc thuộc lòng đoạn viết - Lớp theo dõi ghi nhớ ? Câu nói Bác thể điều gì? - Niềm tin Người cháu thiếu nhi - chủ nhân đất nước *Hướng dẫn viết từ khó Họ tên - Yếu hèn, kiến thiết, vinh quang Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP ? Đoạn văn có từ khó viết? NĂM HỌC: 2017 - 2018 - HS viết bảng từ khó - Luyện viết từ khó HĐ viết tả (15 phút) *Mục tiêu: - Viết tả, trình bày hình thức đoạn văn xuôi - Viết hoa chữ đầu câu, ghi dấu câu vị trí *Cách tiến hành: *Viết tả - GV đọc viết lần - GV đọc viết lần - Giáo viên nhắc nhở học sinh viết - Lắng nghe - Lắng nghe - HS viết vào - GV đọc viết lần Lưu ý: Theo dõi tốc độ viết HS (Sơn ,Chung, Hùng, Anh) HĐ chấm nhận xét (3 phút) *Mục tiêu: - Giúp em tự phát lỗi phát lỗi giúp bạn *Cách tiến hành: - Cho HS tự soát lại theo - HS xem lại mình, dùng bảng lớp bút chì gạch chân lỗi viết sai Sửa lại xuống cuối bàng bút - GV chấm nhanh - mực - Nhận xét nhanh làm HS - Lắng nghe HĐ làm tập: (6 phút) *Mục tiêu: Chép vần tiếng hai dòng thơ vào mô hình cấu tạo vần; biết cách đặt dấu âm *Cách tiến hành: Bài 2: - Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu mẫu tập - Yêu cầu học sinh tự làm tập - học sinh đọc, lớp đọc thầm - em lên làm bảng, lớp làm Bài 3: - Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu tập - em đọc - Dựa vào mô hình cấu tạo vần Hãy cho biết viết dấu đặt đâu? - Dấu đặt âm vần *KL: Dấu đặt âm Dấu nặng đặt âm chính, dấu khác đặt âm HĐ tiếp nối: (3 phút) - Cho HS nhắc lại nôi dung học Họ tên - Học sinh nhắc lại - HS trả lời Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP - Nhắc nhở HS nhà xem lại học NĂM HỌC: 2017 - 2018 - HS lắng nghe thực ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: _ Toán LUYỆN TẬP CHUNG I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Củng cố kiến thức số thập phân - Kĩ năng: Biết chuyển: + Phân số thành phân số thập phân + Chuyển hỗn số thành phân số + Chuyển số đo từ đơn vị bé đơn vị lớn hơn, số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo có tên đơn vị đo + HS làm 1, (2 hỗn số đầu), 3, - Thái độ: Giáo dục học sinh lòng say mê học toán Vận dụng vào sống II CHUẨN BỊ: - Bảng, phấn, sách II HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Chữa tập 3/c, b - HS làm - HS trả lời - Giới thiệu HĐ thực hành: (30 phút) *Mục tiêu: - Nắm vững kiến thức, làm tập theo yêu cầu *Cách tiến hành: Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu - Học sinh đọc yêu cầu tập - Những phân số gọi phân số thập phân? - Nêu cách viết phân số cho thành phân số thập phân? Họ tên - Những phân số có mẫu số 10, 100 gọi phân số thập phân - Trước hết ta tìm số nhân với mẫu số (hoặc mẫu số chia cho số đó) để có mẫu số 10, 100 sau nhân (chia) TS MS với số để phân số thập Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 phân phân số cho - Yêu cầu học sinh tự làm - HS lên bảng, lớp làm tập (HS cần quan tâm: Hương, Hùng, 14 = 14 : = ; 75 = 75 : = 25 Trang) 70 70 : 10 300 300 : 100 - Giáo viên nhận xét 23 × 11 11× 44 23 46 = = ; = = - Kết luận: PSTP phân số có MS 25 25× 100 500 500 × 1000 10,100,1000, Muốn chuyển PS thành PSTP ta phải ta tìm số nhân với mẫu số (hoặc mẫu số chia cho số đó) để có mẫu số 10, 100 sau nhân (chia) TS MS với số để phân số thập phân phân số cho - Chuyển hỗn số thành phân số: Bài 2:(2 hỗn số đầu) - Nhân phần nguyên với mẫu số - Nêu yêu cầu tập? cộng với tử số phần phân số ta - Có thể chuyển hỗn số thành phân số tử số phân số Còn mẫu số mẫu nào? số phần phân số - Học sinh làm bảng, lớp làm 42 31 23 21 = ;4 = ;5 = ;2 = 5 7 4 10 10 - Yêu cầu HS tự làm - GV nhận xét chữa bài, yêu cầu HS nêu lại cách chuyển - Viết phân số thích hợp vào chỗ trống Bài 3: - học sinh làm bảng, lớp làm - Học sinh đọc yêu cầu tập 1 a, 1dm = m b, 1g = kg 10 1000 - Yêu cầu HS làm (HS cần giúp đỡ: Long, Huy, Hùng) 3dm = m 8g = kg 10 1000 - Giáo viên học sinh nhận xét 25 9dm = m 25g = kg 10 1000 - HS thảo luận nhóm tìm cách làm Bài 4: - Học sinh nêu cách làm: 7dm= m - Giáo viên ghi bảng 5m7dm = ?m 10 - Hướng dẫn học sinh chuyển số đo có 50 57 tên đơn vị thành số đo tên viết 5m7dm =5m + 10 m = 10 + 10 = 10 (m) dạng hỗn số 5m7dm = 5m + = (m) 10m 10 - HS làm bảng ý lại Lớp làm 3 + 2m 3dm = 2m + m=2 m 10 10 - Yêu cầu HS làm 37 37 (HS cần giúp đỡ: Long, Huy, Hùng) + 4m 37cm = 4m + m=4 m 100 100 10 Họ tên Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 + Dựa theo ý khổ thơ Sắc màu em yêu, viết đoạn văn miêu tả vật có sử dụng 1, từ đồng nghĩa (BT3) + Học sinh (M3,4) biết dùng nhiều từ đồng nghĩa đoạn văn viết theo BT3 - Kĩ năng: Viết đoạn văn miêu tả vật có sử dụng 1, từ đồng nghĩa - Thái độ: Thích tìm nhiều từ đồng nghĩa II CHUẨN BỊ: - Bút dạ, bảng nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (3 phút) - Gọi học sinh làm lại 2, - HS nối tiếp nói HĐ thực hành (27 phút) *Mục tiêu: - Học sinh biết tìm từ đồng nghĩa phù hợp - Biết sử dụng từ để đặt câu, viết văn (HS tìm từ nhanh: Kiên, Quỳnh, Duy, Mai.HS cần giúp đỡ:Chung, Hùng, Hương) *Cách tiến hành: Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu - Học sinh đọc tập - Yêu cầu học sinh làm việc theo cặp, giáo -Học sinh thảo luận nhóm đôi làm viên đánh số thứ tự vào ô trống - Giáo viên nhận xét lời giải -3 học sinh làm bảng nhóm - Yêu cầu HS đọc lại đoạn văn - học sinh đọc đoạn văn hoàn chỉnh - Các từ: xách, đeo, khiêng, kẹp, vác có - Mang vật đến nơi nghĩa chung gì? khác (vị trí khác) - Tại không nói: Bạn Lệ vác vai - Vì: đeo mang vật ba lô cóc? kiểu dễ tháo cởi, vác nghĩa chuyển vật nặng cồng kềnh cách đặt lên vai Chiếc ba lô cóc nhẹ nên dùng từ đeo phù hợp Bài 2: - Học sinh đọc yêu cầu - Chia nhóm học sinh thảo luận làm ( “cội” “gốc” ) - Gọi nhóm trình bày - Cả lớp theo dõi - Học sinh thảo luận chọn ý giải thích ý nghĩa chung câu tục ngữ - Yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng câu tục - Nghĩa chung: gắn bó với quê ngữ hương tình cảm tự nhiên - Giáo viên nhận xét - Học sinh đọc thuộc câu Bài 3: Họ tên Trường Tiểu học 25 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng đoạn thơ - Học sinh đọc yêu cầu tập “Sắc màu em yêu” - học sinh đọc nối tiếp thuộc lòng - Em chọn khổ thơ để miêu tả khổ thơ có màu sắc vật nào? - Em thích khổ thơ Ở có nhiều vật màu xanh: cánh đồng, rừng núi, nước biển, bầu trời - Tìm từ đồng nghĩa màu xanh? - Xanh mượt, xanh non, xanh rì, - Chọn vật ứng với màu sắc để xanh mát, xanh thẫm viết đoạn văn miêu tả? - Yêu cầu học sinh viết - Trình bày kết - HS viết vào bảng nhóm, lớp - Giáo viên nhận xét, sửa chữa lỗi câu từ viết vào - Thiên nhiên có muôn màu, muôn sắc em thích màu xanh Bởi màu xanh màu hoà bình, màu sống Cánh đồng lúa gái xanh mượt, luống rau mẹ trồng xanh non trông thật ngon mắt Con mương dẫn dòng nước xanh mát vào tưới cho đồng ruộng Lũy tre xanh rì bao bọc lấy làng xóm quê hương Xa xa, dãy núi xanh thẫm Cảnh vật quê hương thật bình HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Lắng nghe thực - Nhận xét học - Viết lại đoạn văn tập - Chuẩn bị sau: “ Từ trái nghĩa” ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: 26 Họ tên Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 -Thứ sáu ngày 15 tháng năm 2017 Tập làm văn LUYỆN TẬP TẢ CẢNH I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Nắm ý đoạn văn chọn đoạn để hoàn chỉnh theo yêu cầu tập1 - Kĩ năng: Dựa vào dàn ý văn miêu tả mưa lập tiết trước viết đoạn văn có chi tiết hình ảnh hợp lí (BT2) * HS (M3,4) biết hoàn chỉnh văn tập chuyển phần dàn ý thành đoạn văn miêu tả sinh động * GD BVMT: Khai thác trực tiếp nội dung bài: Ngữ liệu dùng để Luyện tập( Mưa rào) có nội dung giúp HS cảm nhận vẻ đẹp môi trường thiên nhiên, có tác dụng giáo dục BVMT - Thái độ: Giúp HS cảm nhận vẻ đẹp môi trường thiên nhiên, giáo dục bảo vệ môi trường II CHUẨN BỊ: Bút dạ, đến tờ giấy khổ to III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy HĐ khởi động: (5 phút) Hoạt động học - Kiểm tra cũ - HS chữa cũ - Giới thiệu -Ghi bảng - HS theo dõi HĐ thực hành: (25 phút) *Mục tiêu: - Nắm ý đoạn văn chọn đoạn để hoàn thành - Viết đoạn văn miêu tả theo yêu cầu (HS cần giúp đỡ viết đoạn văn: Hùng, Sơn, Huy, Đắc Anh, Huy, Trang) *Cách tiến hành: Bài 1: - học sinh đọc yêu cầu - Gọi HS đọc yêu cầu tập - học sinh đọc nối tiếp đoạn văn chưa hoàn chỉnh - Tả quang cảnh sau mưa - Học sinh trao đổi nhóm đôi - Đề văn mà Quỳnh Liên làm gì? - Yêu cầu học sinh thảo luận để xác định nội dung đoạn? - Yêu cầu học sinh phát biểu ý kiến - Các nhóm nối tiếp phát Họ tên Trường Tiểu học 27 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 biểu - Em viết thêm vào đoạn văn bạn + Đoạn 1: Giới thiệu mưa Quỳnh Liên? rào, ạt, tới tạnh + Đoạn 2: Ánh nắng vật sau mưa + Đoạn 3: Cay cối sau mưa + Đoạn 4: Đường phố người sau mưa - Đoạn 1: viết thêm câu tả mưa - Đoạn 2: viết thêm chi tiết miêu tả chị gà mái tơ, đàn gà con, sau mưa - Đoạn 3: viết thêm câu văn miêu tả số cây, hoa sau mưa - Đoạn 4: viết thêm câu tả hoạt động người đường phố - em viết bảng nhóm, lớp làm - Yêu cầu học sinh tự làm - Yêu cầu em lên bảng đọc đoạn văn - học sinh đọc đoạn văn - Giáo viên nhận xét sửa chữa Lớp nhận xét bổ sung ý kiến - Yêu cầu học sinh khác đọc - học sinh nối tiếp đọc - Nhận xét, khen ngợi HS viết đạt yêu cầu đoạn văn Bài 2: - Gọi học sinh đọc yêu cầu - Em chọn đoạn văn để viết ? - Học sinh đọc yêu cầu tập - Học sinh nối tiếp ý kiến + Em viết đoạn văn tả quang cảnh trước mưa đến + Em viết đoạn văn tả cảnh mưa + Em tả hoạt động người sau mưa - HS viết bảng nhóm, HS viết - Yêu cầu học sinh tự làm - Giáo viên gợi ý: đọc lại dàn ý văn tả vào mưa lập để viết - 5-7 em đọc viết - Yêu cầu học sinh trình bày - Giáo viên nhận xét, sửa chữa 28 Họ tên Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 HĐ Tiếp nối: (5 phút) - Nhắc lại nội dung tiết học - HS nêu - GV nhận xét tiết học - HS nghe - Dặn HS nhà thực hành viết đoạn văn miêu - Lắng nghe thực tả chuẩn bị học sau ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Toán ÔN TẬP VỀ GIẢI TOÁN I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết giải toán dạng tìm hai số biết tổng ( hiệu) tỉ số hai số - Kĩ năng: Làm tập dạng tìm hai số biết tổng ( hiệu) tỉ số hai số HS làm - Thái độ: Yêu thích học toán, cẩn thận, xác II CHUẨN BỊ: - Bảng, phấn, sách, III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học HĐ khởi động: (5 phút) - Giới thiệu - HS nghe HĐ ôn tập lí thuyết: (20 phút) *Mục tiêu: Nắm cách giải toán dạng tìm hai số biết tổng ( hiệu) tỉ số hai số *Cách tiến hành: Họ tên Trường Tiểu học 29 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 * Bài toán tìm hai số biết tổng tỉ số hai số Bài toán 1: Tổng số 121 - Học sinh đọc đề làm Bài giải Tỉ số số Ta có sơ đồ: Tìm hai số - Yêu cầu HS nêu lại bước giải 12 (Lưu ý: Hùng, Sơn, Nhất, Huy chưa nhớ bước giải) Tổng số phần là: + = 11 (phần) Số bé là: 121 : 11 x = 55 Số lớn là: 121 - 55 = 66 Đáp số: 55 66 * Bài toán tìm hai số biết hiệu tỉ số hai số Bài toán 2: Bài giải Hiệu số: 192 Ta có sơ đồ: Tỉ số: Tìm số đó? - Nêu cách giải toán? (Lưu ý: Hùng, Sơn, Nhất, Huy chưa nhớ bước giải) Hai số phần là: - = (phần) Số bé là: (192 : 2) x = 288 Số lớn là: 288 +192 = 480 Đáp số: Số lớn: 480 Số bé: 288 HĐ Thực hành: (10 phút) 30 Họ tên Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP Bài 1: - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu HS nêu lại bước giải - Yêu cầu HS làm (HS cần giúp đỡ: Trang, Nhất, Hùng) - GV nhận xét chữa NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Cả lớp theo dõi - học sinh nhắc lại - Học sinh giải bảng Cả lớp làm Giải Tổng số phần là: + = 16 (phần) Số thứ là: 80 : 16 x = 35 Số thứ hai : 80 – 35 = 45 Đáp số : 35 45 Hoạt động tiếp nối: (3 phút) - GV HS hệ thống học, giao - HS thực nhà ĐIỀU CHỈNH - BỔ SUNG: Đạo đức CÓ TRÁCH NHIỆM VỀ VIỆC LÀM CỦA MÌNH (TIẾT 1) I.MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết có trách nhiệm việc làm Khi làm việc sai biết nhận sửa chữa - Kĩ năng: Ra định kiên định bảo vệ ý kiến - Thái độ: Không tán thành với hành vi trốn tránh trách nhiệm, đỗ lỗi cho người khác II CHUẨN BỊ: - ĐD : SGK đạo đức 5, VBT - PP : thảo luận, quan sát, đàm thoại III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động Giáo viên Hoạt động khởi động (5’) Họ tên Hoạt động Học sinh Trường Tiểu học 31 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 -Em làm việc để xứng - 2-3 HS trả lời đáng HS lớp 5? -Việc làm em mang lại kết - HS trả lời nào? - Giới thiệu Hoạt động hình thành kiến thức mới: (25 phút) * Mục tiêu: Biết có trách nhiệm việc làm Khi làm việc sai biết nhận sửa chữa * Cách tiến hành: - Việc 1: Tìm hiểu truyện “Chuyện bạn - HS đọc”Chuyện bạn Đức” Đức” - GV nêu câu hỏi: + Đức sút bóng trúng bà Doan + Đức gây chuyện gì? gánh hàng làm bà ngã, đổ hàng… + Sau gây chuyện Đức cảm thấy + Đức cảm thấy cần phải chịu trách nào? nhiệm việc làm… + Theo em, Đức nên làm gì? Vì sao? + Đến gặp bà Doan, xin lỗi… - Kết luận : Mỗi người phải chịu trách nhiệm + Có trách nhiệm việc việc làm làm… - Việc 2: Làm tập trang - GV phát phiếu ghi tập nêu yêu cầu: Cần đánh dấu + trước biểu người sống có trách nhiệm, dấu - trước biểu người sống vô trách nhiệm - GV nhận xét, kết luận - Việc 3: Bày tỏ thái độ - GV nêu ý kiến tập yêu cầu HS bày tỏ thái độ cách : + Đưa thẻ đỏ tán thành , đưa thẻ xanh phản đối -Kết luận : + Tán thành ý kiến :a, đ + Phản đối ý kiến :b,c,d 3.Hoạt động nối tiếp: (5’) - Dặn nhà tổ chuẩn bị đóng vai để xử lý tình tập3 - Nhận xét tiết học - HS trả lời: - HS đọc phần ghi nhớ SGK - HS thảo luận theo nhóm trình bày kết quả: Dấu +: a,b,d,g Dấu -: c, đ,e - Các nhóm khác nhận xét - HS lắng nghe - HS bày tỏ thái độ cách đưa thẻ - HS trả lời - HS lắng nghe - HS lắng nghe -Kĩ thuật THÊU DẤU NHÂN ( T1) I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết cách thêu dấu nhân 32 Họ tên Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Kĩ năng: Thêu mũi thêu dấu nhân Các mũi thêu tương đối Thêu năm dấu nhân Đương thêu bị dúm - Thái độ: Yêu thích sản phẩm làm II.CHUẨN BỊ: - Mẫu thêu dấu nhân - Một số sản phẩm thêu trang trí mũi thêu dấu nhân - Bộ khâu thêu lớp - PP : quan sát, đàm thoại, luyện tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động thầy Hoạt động trò Hoạt động khởi động (5’) - Đánh giá đính khuy hai lỗ - Giới thiệu Hoạt động hình thành kiến thức mới:(25 phút) * Mục tiêu: Biết cách thêu dấu nhân * Cách tiến hành: a) Quan sát- nhận xét mẫu: - Giáo viên giới thiệu số mẫu thêu dấu nhân - Em nêu ứng dụng thêu dấu nhân - HS nghe - Học sinh quan sát- nhận xét - Thêu dấu nhân cách thêu để tạo thành mũi thêu giống nh giống nhân nối liên tiếp - Thêu sản phẩm may mặc như: váy, áo, vỏ gối, khăn ăn, khăn trải bàn, b) Hướng dẫn thao tác kĩ thuật - Cho Học sinh đọc mục II sgk 20, 21 - Nêu quy trình thêu dấu nhân ? - Học sinh đọc Vạch dấu đường thêu dấu nhân Thêu dấu nhân theo đường vạch dấu a) Bắt đầu thêu b) Thêu mũi thứ - Giáo viên bao quát chốt lại c) Thêu mũi thứ hai - Cho Học sinh đọc ghi nhớ sgk (23) - đến học sinh nối tiếp đọc - GV làm mẫu hướng dẫn HS thao - Học sinh theo dõi tác thêu theo quy trình thêu - Gọi học sinh lên làm thử - Học sinh làm: + vạch dấu đường thêu + căng vải vào khung - Giáo viên giao việc cho học sinh + thêu - Giáo viên bao quát, giúp đỡ HS yếu - Học sinh thực hành theo quy trình Hoạt động tiếp nối:(5 phút) Họ tên Trường Tiểu học 33 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP - Hệ thống nội dung - Về học thuộc quy trình, chuẩn bị tiết sau NĂM HỌC: 2017 - 2018 - HS nhà thực hành thêu dấu nhân - CB sau - Thể dục ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI: “BỎ KHĂN” I MỤC TIÊU: - Thực tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, quay trái, quay phải, quay sau - Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi “Bỏ khăn” II ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Sân thể dục - Thầy: giáo án, sách giáo khoa, đồng hồ thể thao, còi - Trò: trang phục gon gàng theo quy định III NỘI DUNG - PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN: Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức I Mở đầu phút Nhận lớp * Phổ biến nhiệm vụ yêu cầu 2phút ******** học ******** Khởi động: phút Đội hình nhận lớp - Học sinh chạy nhẹ nhàng từ 2x8 nhịp hàng dọc thành vòng tròn, thực động tác xoay khớp cổ tay, cổ chân, hông, vai , gối, … - Thực thể dục phát triển chung II.Cơ Ôn ĐHĐN - Ôn cách chào báo cáo… - Tập hợp hàng dọc dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải trái, đằng sau… Đội hình khởi động lớp khởi động điều khiển cán 18-20 phút phút Trò chơi vân động 4-6 phút 34 Họ tên Học sinh luyện tập theo tổ (nhóm) GV nhận xét sửa sai cho HS Cho tổ thi đua biểu diễn * ******** ******** ******** GV nêu tên trò chơi hướng dẫn cách chơi Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP - Chơi trò chơi chạy tiếp sức NĂM HỌC: 2017 - 2018 HS thực III Kết thúc: 5-7 phút * - Tập chung lớp thả lỏng ********* - Nhận xét đánh giá buổi tập ********* - Hướng dẫn học sinh tập luyện nhà -Khoa học CẦN LÀM GÌ ĐỂ CẢ MẸ VÀ EM BÉ ĐỀU KHOẺ ? I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Nêu việc nên làm không nên làm để chăm sóc phụ nữ mang thai - Kĩ năng: Giúp đỡ phụ nữ có thai - Thái độ: Luôn có ý thức giúp phụ nữ có thai II CHUẨN BỊ: -Tranh, ảnh III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Hoạt động Khởi động (3’) - Nêu trình thụ tinh - HS trả lời - Mô tả vài giai đoạn phát triển thai nhi - Nhận xét - Giới thiệu Hoạt động hình thành kiến thức (30 phút) * Mục tiêu: Nêu việc nên làm không nên làm để chăm sóc phụ nữ mang thai * Cách tiến hành: Họ tên Trường Tiểu học 35 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP - Việc 1: Phụ nữ có thai nên không nên làm ? - Y/c HS Quan sát H1, 2, 3, - Thảo luận theo nhóm điền vào phiếu học tập Yêu cầu ghi vào phiếu: - Phụ nữ có thai nên không nên làm gì? Tại sao? Kết luận: Sử dụng mục bạn cần biết trang 12 SGK - Việc 2: Trách nhiệm thành viên gia đình với phụ nữ có thai Thảo luận câu hỏi: - Mọi người gia đình cần phải làm để thể quan tâm chăm sóc phụ nữ có thai? Việc làm có ý nghĩa gì? - Y/c đóng vai thể NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Chia nhóm, thảo luận ghi vào phiếu - Đại diện nhóm lên trình bày - Nhận xét bổ sung cho nhóm khác - HS đọc - Quan sát hình 5,6,7 trang 123 SGK - Thảo luận theo cặp - Trình bày trước lớp - Nhận xét bổ sung - Nhóm trưởng phân vai, đóng vai - Trình diễn trước lớp - Nhận xét bổ sung - Kết luận sử dụng mục bạn cần biết trang - HS nhắc lại kết luận 13 SGK 3.Hoạt động nối tiếp: (2’) - Dặn chuẩn bị tiết sau:Từ lúcsinh đến - HS đọc lại mục bạn cần biết tuổi dậy - Nhận xét tiết học -Khoa học TỪ LÚC MỚI SINH ĐẾN TUỔI DẬY THÌ I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết giai đoạn phát triển người từ lúc sinh đến tuổi dậy - Kĩ năng: Nêu số thay đổi sinh học mối quan hệ xã hội tuổi dậy - Thái độ: Tự tìm hiểu phát triển thể II CHUẨN BỊ: - Hình trang 14,15 SGK - Ảnh thân trẻ em lứa tuổi III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động Giáo viên Hoạt động Học sinh Hoạt động Khởi động: (2’) 36 Họ tên Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 + Chúng ta phải làm để thể quan - HS lên bảng trả lời tâm phụ nữ có thai? - Nhận xét - Giới thiệu Hoạt động hình thành kiến thức mới: (30 phút) * Mục tiêu: Biết giai đoạn phát triển người từ lúc sinh đến tuổi dậy * Cách tiến hành: -Việc 1: Tìm hiểu đặc điểm em bé ảnh sưu tầm - HS giới thiệu ảnh sưu tầm trẻ - Yêu cầu HS đem ảnh giới thiệu em thân trước lớp: Lúc tuổi? Đã biết làm gì? - Việc : Tìm hiểu đặc điểm chung trẻ em giai đoạn - Trò chơi “ Ai nhanh, đúng” - Đọc thông tin tìm thông tin ứng - GV chia lớp thành nhóm em giới thiệu lứa tuổi viết nhanh đáp án trò chơi, cách chơi vào bảng - Tổ chức cho HS chơi - HS chơi - Đáp án: 1-b; 2-a; 3-c - Chốt lại nội dung - Nhận xét - Việc 3:Tầm quan trọng tuổi dậy - Yêu cầu: HS hoạt động theo nhóm 4, nội dung: + Đọc thông tin quan sát trang 4; SGK + Tuổi dậy xuất nào? + Bạn có biết tuổi dậy không? +Tại nói tuổi dậy có tầm quan trọng đặc biệt đời người? - Yêu cầu đại diện nhóm trả lời, GV nhận xét chốt lại: *Tuổi dậy có tầm quan trọng đặc biệt đời người thời kì có nhiều thay đổi nhất: Cơ thể phát triển nhanh cân nặng chiều cao; gái xuất kinh nguyệt, trai có tượng xuất tinh; biến đổi tình cảm, suy nghĩ mối quan hệ xã hội Hoạt động nối tiếp: (2’) - Nhận xét tiết học - Dặn dò HS nhà xem lại Họ tên - Đọc thông tin trang 15 trả lời câu hỏi - HS thảo luận nhóm tìm câu trả lời - HS nêu kết luận - HS theo dõi Trường Tiểu học 37 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 -Sinh hoạt lớp - Giáo dục NHẬN XÉT CÁC HOẠT ĐỘNG TUẦN I MỤC TIÊU: Giúp HS: - Nhận biết ưu nhược điểm bạn tuần qua ; Có ý thức khắc phục nhược điểm phát huy ưu điểm - Nắm nhiệm vụ tuần II CHUẨN BỊ: - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị nội dung II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Khởi động - HS hát tập thể Hoạt động 2: Sinh hoạt lớp - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét, đánh giá, hướng dẫn HS cách sửa chữa khuyết điểm * Ưu điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… *Nhược điểm: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Hoạt động 3: Kế hoạch tuần - Ổn định nề nếp học tập hoạt động - Khai giảng năm học - Tiếp tục thi đua lập thành tích chào mừng năm học - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Tham gia tích cực phong trào nhà trường, Đội tổ chức Hoạt động 4: Sinh hoạt theo chủ điểm ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… 38 Họ tên Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP Họ tên NĂM HỌC: 2017 - 2018 Trường Tiểu học 39 ... nhận xét - Học sinh đọc thuộc câu Bài 3: Họ tên Trường Tiểu học 25 GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 - Gọi HS đọc yêu cầu - Yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng đoạn thơ - Học sinh đọc yêu... tiến hành: Bài 2: - Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu mẫu tập - Yêu cầu học sinh tự làm tập - học sinh đọc, lớp đọc thầm - em lên làm bảng, lớp làm Bài 3: - Yêu cầu học sinh đọc yêu cầu tập - em đọc... Trường Tiểu học GIÁO ÁN TỔNG HỢP LỚP NĂM HỌC: 2017 - 2018 phân phân số cho - Yêu cầu học sinh tự làm - HS lên bảng, lớp làm tập (HS cần quan tâm: Hương, Hùng, 14 = 14 : = ; 75 = 75 : = 25 Trang)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh, , II. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hình ảnh liên quan

- HS viết bảng con các từ khó - Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

vi.

ết bảng con các từ khó Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Giáo viên ghi bảng 5m7d m= ?m - Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

i.

áo viên ghi bảng 5m7d m= ?m Xem tại trang 10 của tài liệu.
đồ).Nhận xét được bảng số liệu khí hậu ở mức độ đơn giản. - Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

h.

ận xét được bảng số liệu khí hậu ở mức độ đơn giản Xem tại trang 14 của tài liệu.
Bảng nhóm, bảng con - Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Bảng nh.

óm, bảng con Xem tại trang 17 của tài liệu.
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA” I .MỤC TIÊU :  - Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI “ĐUA NGỰA” I .MỤC TIÊU : Xem tại trang 20 của tài liệu.
+ Bảng nhóm, bút dạ. Dàn bài mẫu. - Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Bảng nh.

óm, bút dạ. Dàn bài mẫu Xem tại trang 21 của tài liệu.
- Bảng, phấn, vở - Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

ng.

phấn, vở Xem tại trang 23 của tài liệu.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới:(25 phút) - Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

2..

Hoạt động hình thành kiến thức mới:(25 phút) Xem tại trang 32 của tài liệu.
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI: “BỎ KHĂN” I. MỤC TIÊU: - Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh
ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ- TRÒ CHƠI: “BỎ KHĂN” I. MỤC TIÊU: Xem tại trang 34 của tài liệu.
2. Hoạt động hình thành kiến thức mới (30 phút) - Tuần 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

2..

Hoạt động hình thành kiến thức mới (30 phút) Xem tại trang 35 của tài liệu.

Từ khóa liên quan