0

giáo án ngữ văn lớp 6 cả năm

105 252 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2017, 16:05

GIO N NG VN B GIO DC V O TO PHN PHI CHNG TRèNH THCS MễN NG VN (Dựng cho cỏc c quan qun lớ giỏo dc v giỏo viờn 2017-2018) MễN NG VN C nm: 37 tun (140 tit) Hc kỡ I: 19 tun (72 tit) Hc kỡ II: 18 tun (68 tit) HC Kè I Tun Tit n tit Con Rng chỏu Tiờn; Hng dn c thờm: Bỏnh chng bỏnh giy; T v cu to t ting Vit; Giao tip, bn v phng thc biu t Tun Tit n tit Thỏnh Giúng; T mn; Tỡm hiu chung v t s Tun Tit n tit 12 Sn Tinh, Thu Tinh; Ngha ca t; S vic v nhõn vt t s Tun Tit 13 n tit 16 Hng dn c thờm: S tớch h Gm; Ch v dn bi ca bi t s; Tỡm hiu v cỏch lm bi t s Tun Tit 17 n tit 20 Vit bi Tp lm s 1; T nhiu ngha v hin tng chuyn ngha ca t; Li vn, on t s Tun Tit 21 n tit 24 Thch Sanh; Cha li dựng t; Tr bi Tp lm s Tun Tit 25 n tit 28 Em thụng minh; Cha li dựng t (tip); Kim tra Vn Tun Tit 29 n tit 32 Luyn núi k chuyn; Cõy bỳt thn; Danh t Tun Tit 33 n tit 36 Ngụi k v li k t s; Hng dn c thờm: ễng lóo ỏnh cỏ v cỏ vng; Th t k t s Tun 10 Tit 37 n tit 40 Vit bi Tp lm s 2; ch ngi ỏy ging; Thy búi xem voi Tun 11 Tit 41 n tit 44 Danh t (tip); Tr bi kim tra Vn; Luyn núi k chuyn; Cm danh t Tun 12 Tit 45 n tit 48 Hng dn c thờm: Chõn, Tay, Tai, Mt, Ming; Kim tra Ting Vit; Tr bi Tp lm s 2; Luyn xõy dng bi t s- K chuyn i thng Tun 13 Tit 49 n tit 52 Vit bi Tp lm s 3; Treo bin; Hng dn c thờm: Ln ci, ỏo mi; S t v lng t Tun 14 Tit 53 n tit 56 K chuyn tng tng; ễn truyn dõn gian; Tr bi kim tra Ting Vit Tun 15 Tit 57 n tit 60 Ch t; Luyn k chuyn tng tng; Hng dn c thờm: Con h cú ngha; ng t Tun 16 Tit 61 n tit 63 Cm ng t; M hin dy con; Tớnh t v cm tớnh t Tun 17 Tit 64 n tit 66 Tr bi Tp lm s 3; Thy thuc gii ct nht tm lũng; ễn Ting Vit Tun 18 Tit 67 n tit 69 Kim tra hc kỡ I; Hot ng Ng vn: Thi k chuyn Tun 19 Tit 70 n tit 72 Chng trỡnh Ng a phng; Tr bi kim tra hc kỡ I HC Kè II Tun 20 Tit 73 n tit 75 Bi hc ng i u tiờn; Phú t Tun 21 Tit 76 n tit 78 Tỡm hiu chung v miờu t; Sụng nc C Mau; So sỏnh Tun 22 Tit 79 n tit 81 Quan sỏt, tng tng, so sỏnh v nhn xột miờu t; Bc tranh ca em gỏi tụi Tun 23 Tit 82 n tit 84 Bc tranh ca em gỏi tụi (tip theo); Luyn núi v quan sỏt, tng tng, so sỏnh v nhn xột miờu t Tun 24 Tit 85 n tit 88 Vt thỏc; So sỏnh (tip); Chng trỡnh a phng Ting Vit; Phng phỏp t cnh; Vit bi Tp lm t cnh (lm nh) Tun 25 Tit 89 n tit 92 Bui hc cui cựng; Nhõn hoỏ; Phng phỏp t ngi Tun 26 Tit 93 n tit 96 ờm Bỏc khụng ng; n d; Luyn núi v miờu t Tun 27 Tit 97 n tit 100 Kim tra Vn; Tr bi Tp lm t cnh vit nh; Lm; Hng dn c thờm: Ma Tun 28 Tit 101 n tit 104 Hoỏn d; Tp lm th bn ch; Cụ Tụ Tun 29 Tit 105 n tit 108 Vit bi Tp lm t ngi; Cỏc thnh phn chớnh ca cõu; Thi lm th ch Tun 30 Tit 109 n tit 112 Cõy tre Vit Nam; Cõu trn thut n; Hng dn c thờm: Lũng yờu nc; Cõu trn thut n cú t l Tun 31 Tit 113 n 116 Lao xao; Kim tra Ting Vit; Tr bi kim tra Vn, bi Tp lm t ngi Tun 32 Tit 117 n tit 120 ễn truyn v kớ; Cõu trn thut n khụng cú t l; ễn miờu t; Cha li v ch ng, v ng Tun 33 Tit 121 n tit 124 Vit bi Tp lm miờu t sỏng to; Cu Long Biờn chng nhõn lch s; Vit n Tun 34 Tit 125 n tit 128 Bc th ca th lnh da ; Cha li v ch ng, v ng (tip); Luyn cỏch vit n v sa li Tun 35 Tit 129 n tit 132 ng Phong Nha; ễn v du cõu (Du chm, du chm hi, du chm than); ễn v du cõu (Du phy); Tr bi Tp lm miờu t sỏng to, tr bi kim tra Ting Vit Tun 36 Tit 133 n tit 136 Tng kt phn Vn v Tp lm vn; Tng kt phn Ting Vit; ễn tng hp Tun 37 Tit 137 n tit 140 Kim tra hc kỡ II; Chng trỡnh Ng a phng Tiết Ngày soạn : Hớng dẫn đọc thêm Văn rồng cháu tiên (Truyền thuyết) I MC CầN T - Cú hiu bit bc u v th loi truyn thuyt - Hiu c quan nim ca ngi Vit c v nũi ging dõn tc qua truyn thuyt Con Rng chỏu Tiờn - Hiu c nhng nột chớnh v ngh thut ca truyn II TRNG TM KIN THC, K NNG Kin thc - Khỏi nim th loi truyn thuyt - Nhõn vt, s kin, ct truyn tỏc phm thuc th loi truyn thuyt giai on u - Búng dỏng lch s thi k dng nc ca dõn tc ta mt tỏc phm hc dõn gian thi k dng nc K nng: - c din cm bn truyn thuyt - Nhn nhng s vic chớnh ca truyn - Nhn mt s chi tit tng tng k o tiờu biu truyn * CC K NNG SNG C BN C GIO DC -KNS: giao tip -KN t -KN t nhn thc 3.Thỏi : Bi dng hc sinh lũng yờu nc v tinh thn t ho dõn tc, tinh thn on kt T tng H Chớ Minh - Bỏc luụn cao truyn thng on kt gia cỏc dõn tc anh em v nim t ho v ngun gc Rng chỏu Tiờn.( Liờn h) III CHUN B Giáo viên: + Soạn + Đọc sách giáo viên sách soạn + Su tầm tranh ảnh liên quan đến học - Phng phỏp: ging bỡnh, ỏp, nờu , - K thut: ng nóo, s t Học sinh: + Soạn + Su tầm tranh đẹp, kì ảo về lạc Long Quân Âu 100 ngời chia tay lên rừng xuống biển + Su tầm tranh ảnh Đền Hùng vùng đất Phong Châu IV CC BC LấN LP Ôn định tổ chức : Kiểm tra cũ: Kiểm tra việc chuẩn bị sách dụng cụ học tập môn Bài mới: Hot ng 1: Khi ng Ngay từ ngày cắp sách đến trờng đợc học ghi nhớ câu ca dao: Bầu thơng lấy bí Tuy khác giống nhng chung giàn Nhắc đến giống nòi ngời Việt Nam tự hào nguồn gốc cao quí - nguồn gốc Tiên, Rồng, Lạc cháu Hồng Vậy muôn triệu ngời Việt Nam từ miền ngợc đến miền xuôi, từ miền biển đến rừng núi lại có chung nguồn gốc nh Truyền thuyết Con Rồng, cháu Tiên mà tìm hiểu hôm giúp em hiểu rõ điều Hoạt động Gv Hs HĐ2:Tỡm hiu chung v bn - GV hớng dẫn cách đọc- đọc mẫugọi HS đọc - Nhận xét cách đọc HS - Hãy kể tóm tắt truyện từ 5-7 câu? ? Theo em trruyện chia làm phần? Nội dung Nội dung cần đạt I Đọc- tìm hiểu chung : Đọc kể: - Đọc rõ ràng, rành mạch, nhấn giọng chi tiết kì lạ phi thờng Bố cục: phần a Từ đầu đến long trang phần? - Đọc kĩ phần thích * nêu hiểu biết em truyền thuyết? ? Em giải nghĩa từ: ng tinh, mộc tinh, hồ tinh tập quán? H3: Tìm hiểu văn * Gọi HS đọc đoạn ? LLQ Âu đợc giới thiệu nh nào? (Nguồn gốc, hình dáng, tài năng) ? Tại tác giả dân gian không tởng tợng LLQ Âu có nguồn gốc từ loài khác mà tởng tợng LLQ nòi rồng, Âu Cơ dòng dõi tiên? Điều có ý nghĩa gì? * GV bình: Việc tởng tợng LLQ Âu Cơ dòng dõi Tiên - Rồng mang ý nghĩa thật sâu sắc Bởi rồng bốn vật thuộc nhóm linh mà nhân dân ta tôn sùng thờ cúng Còn nói đến Tiên nói đến vẻ đẹp toàn mĩ không sánh đợc Tởng tợng LLQ nòi Rồng, Âu Cơ nòi Tiên phải tác giả dân gian muốn ca ngợi nguồn Giới thiệu Lạc Long Quân Âu Cơ b Tiếp lên đờng Chuyện Âu Cơ sinh nở kì lạ LLQ Âu Cơ chia c Còn lại Giải thích nguồn gốc Rồng, cháu Tiên Khái niệm truyền thuyết: - Truyện dân gian truyền miệng kể nhân vật, kiện có liên quan đến lịch sử thời khứ - Thờng có yếu tố tởng tợng kì ảo - Thể thái độ, cách đánh giá nhân dân kiện nhân vật LS II Đọc- tìm hiểu chi tiết Giới thiệu Lạc Long Quân - Âu cơ: Lạc Long Âu Cơ Quân - Nguồn gốc: -Nguồn gốc: Tiên Thần - Xinh đẹp -Hình dáng: tuyệt trần rồng dới nớc -Tài năng:có nhiều phép lạ, giúp dân diệt trừ yêu quái gốc cao quí muốn thần kì hoá, linh thiêng hoá nguồn gốc giống nòi dân tộc VN ta.? Vậy qua chi tiết trên, em thấy hình tợng LLQ Âu Cơ lên nh nào? ? Âu Cơ sinh nở có kì lạ? Chi tiết có ý nghĩa gì? * GV bình: Chi tiết lạ mang tính chất hoang đờng nhng thú vị giàu ý nghĩa Nó bắt nguồn từ thực tế rồng, rắn đề đẻ trứng Tiên (chim) đẻ trứng Tất ngời VN sinh từ bọc trứng (đồng bào) mẹ Âu Cơ DTVN vốn khoẻ mạnh, cờng tráng, đẹp đẽ, phát triển nhanh ? Em quan sát tranh SGK cho biết tranh minh hoạ cảnh gì? ? Lạc Long Quân Âu Cơ chia nh nào? Việc chia tay thể ý nguyện gì? ? Bằng hiểu biết em LS chống ngoại xâm công xây dựng đất nớc, em thấy lời dặn thần sau có đợc cháu thực không? * GV bình: LS ngàn năm dựng nớc giữ nớc dân tộc ta chứng minh hùng hồn điều Mỗi TQ bị lâm nguy, ND ta trẻ, già, trai, gái từ miền ngợc đến miền xuôi, từ miền biển đến miền rừng núi xa xôi đồng lòng kề vai sát cánh đứng dậy diết kẻ thù Khi nhân dân vùng gặp thiên tai địch hoạ, nớc Đẹp kì lạ, lớn lao với nguồn gốc vô cao quí Âu Cơ sinh nở kỳ lạ hai ngời chia a Âu Cơ sinh nở kì lạ: - Sinh bọc trăm trứng, nở trăm con, đẹp đẽ, khôi ngô, không cần bú mớm, lớn nhanh nh thổi Chi tiết tởng tợng sáng tạo diệu kì nhấn mạnh gắn bó keo sơn, thể ý nguyện đoàn kết cộng đồng ngời Việt b Âu Cơ Lạc Long Quân chia con: - 50 ngời xuống biển; - 50 Ngời lên núi Cuộc chia tay phản ánh nhu cầu phát triển DT: làm ăn, mở rộng giữ vững đất đai Thể ý nguyện đoàn kết, thống DT Mọi ngời vùng đất nớc có chung nguồn gốc, ý chí sức mạnh Giáo án ngữ văn đầy đủ chuẩn kiến thức kỹ tích hợp đầy đủ kỹ sống chuẩn năm học giảm tải đầy đủ chi tiết Liên hệ đt 0168.921.8668 (GII NẫN ) Giáo án đầy đủ chuẩn kiến thức kỹ tích hợp đầy đủ kỹ sống chuẩn năm học giảm tải đầy đủ chi tiết có tiết trình chiếu thao giảng , có sáng kiến kinh nghiệm đề tài Liên hệ đt 0168.921.8668 (GII NẫN ) ... biến bánh: bánh rán, bánh nớng, bánh hấp, bánh nhúng - Nêu tên chất liệu làm bánh: bánh nếp, bánh tẻ, bánh gai, bánh khoai, bánh ngô, bánh sắn, bánh đậu xanh - Tính chất bánh: bánh dẻo, bánh... * Giáo án ngữ văn đầy đủ chuẩn kiến thức kỹ * Tích hợp đầy đủ kỹ sống chuẩn năm học * Giảm tải đầy đủ chi tiết *Liên hệ đt 0 168 .921. 866 8 HC Kè Tit 73 Ngy son BI HC... t tởng, tình cảm nhân dân hai loại bánh phong tục làm bánh ta gói hai loại bánh có ý nghĩa giữ gìn truyền thống văn hoá đậm đà sắc dân tộc làm sống lại truyền thuyết Bánh chng, bánh giầy Củng
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn lớp 6 cả năm , giáo án ngữ văn lớp 6 cả năm ,