0

giáo án ngữ văn lớp 6 cả năm (5)

7 295 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2017, 16:06

uần …đến… 8- 27 2016) 9/8-3 2016) -10/ 016) 2-17 2016) KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN NGỮ VĂN LỚP Cả năm: 140 tiết Học kì I: tiết / 19 tuần = 72 tiết Học kì II: tiết / 17 tuần = 68 tiết HỌC KÌ Tiết theo PPCT Tên bài/ Chủ đề Con Rồng cháu Tiên (HDĐT) Bánh chưng bánh giầy (HDĐT) Từ cấu tạo từ Tiếng Việt Giao tiếp, văn phương thức biểu đạt Thánh Gióng Từ mượn 7,8 Tìm hiểu chung văn tự Sơn Tinh, Thuỷ Tinh 10 Nghĩa từ 11, 12 Sự việc nhân vật văn tự 13 Sự tích Hồ Gươm (HDĐT) 14 Chủ đề dàn văn tự 15,16 17, 18 Tìm hiểu đề cách làm văn tự Bài viết số Điều chỉnh ( giảm tải) Giảm tải- Chuẩn bị GV, HS - SGK, SGV - Tranh: Con Rồng cháu Tiên - SGK, SGV - Tranh: Bánh trưng, bánh giầy Bảng phụ Bảng phụ Tranh: Thánh Gióng Bảng phụ Bảng phụ - Tranh: Sơn Tinh, Thuỷ Tinh Bảng phụ Bảng phụ - Tranh: Sự tích Hồ Gươm Để- đáp án Ghi 9- 24 2016) 6/9/2016) 3-8 2016) 0-15 2016) 7-22/ 2016) 10 4-29/ 2016) 11 10-5/ 19 Từ nhiều nghĩa tượng chuyển nghĩa từ 20 Lời văn, đoạn văn tự 21,21 Thạch Sanh 23 Trả tập làm văn số 25,26 Em bé thông minh 27 Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo) 28 Kiểm tra Văn 30,31 32 Cây bút thần (HDĐT) Bài làm học sinh Tranh Bảng phụ giảm tải Danh từ Ông lão đánh vàng (HDĐT) 35 Ngôi kể lời kể văn tự 36 Thứ tự kể văn tự 37,38 Viết tập làm văn số 40 Bảng phụ Luyện nói kể chuyện 33,34 39 Tranh: Thạch Sanh Chữa lỗi dùng từ 24 29 Bảng phụ Tranh Bảng phụ giảm tải - Tranh Đề- đáp án Ếch ngồi đáy giếng Thầy bói xem voi 41 Danh từ (Tiếp theo) 42 Trả kiểm tra văn 43 Luyện nói kể chuyện (chọn DT chung DT riêng để dạy) Bảng phụ Bảng phụ GV chấm học sinh 2016) 12 -12/ 2016) 13 4-19/ 2016) 14 1-26/ 2016) 15 11-3/ 2016) 16 -10/ 2016) Bảng phụ 44 45 Cụm danh từ Chân,Tay,Tai, Mắt, Miệng (HDĐT) 46 Kiểm tra Tiếng Việt 47 Trả tập làm văn số 49,50 51 Luyện tập xây dựng tự sự- Kể chuyện đời thường Viết tập làm văn số Treo biển- HDĐT: Lợn cưới, áo 52 Số từ lượng từ 53 Kể chuyện tưởng tượng 54 Ôn tập truyện dân gian 55 Ôn tập truyện dân gian 56 Trả kiểm tra Tiếng Việt 57 Chỉ từ 58 Luyện tập kể chuyện tưởng tượng 59 Con hổ có nghĩa (HDĐT) 60 Động từ 61 Cụm động từ 62 Mẹ hiền dạy (giảm tải - HDĐT) 63 Tính từ cụm tính từ 48 Đề- đáp án Bài viết học sinh Đề- đáp án Tranh Bảng phụ Bảng phụ Bảng phụ Bảng phụ Bài kiểm tra học sinh Bảng phụ Tranh minh họa Bảng phụ Bảng phụ Máy chiếu Bảng phụ 17 2-17/ 2016) 18 9-24/ 2016) 19 6-31/ 2016) 64 65 Trả tập làm văn số Thầy thuốc giỏi cốt lòng 66 Ôn tập Tiếng Việt 67 Hoạt động Ngữ văn: thi kể chuyện 68 Chương trình Ngữ văn địa phương ( Phần Tiếng Việt) Tài liệu địa phương Đề- đáp án 69,70 Kiểm tra tổng hợp cuối kì I 71 Chương trình Ngữ văn địa phương (Phần Văn Tập làm văn) 72 Trả kiểm tra học kì I Tài liệu địa phương HỌC KÌ II Tuần Tiết theo PPCT 73,74 20 (9/1 - 14/ 1/2017) 75 76 21 (16 -21/ 01/2017) 77 78 79,80 81,82 22 (28/1/2017) 83, 84 Tên /Chủ đề Bài học đường đời Phó từ Nội dung điều chỉnh dạy học (giảm tải) Chuẩn bị Chân d Tác phẩm: l Bả Tìm hiểu chung văn miêu tả Sông nước Mau Chân d So sánh Bả Quan sát, tưởng tượng, so sánh nhận xét văn miêu tả Bức tranh em gái Bản Luyện nói quan sát, tưởng tượng, Chân d 85 23 (6/2-11/ 2/2017) 86 87 88 24 (13-18/ 2/2017) 89,90 91 92 so sánh nhận xét văn m tả Vượt thác Chân d So sánh (tiếp theo) Bả Chương trình địa phương Tiếng Việt Tài liệu Phương pháp tả cảnh Viết tập làm văn tả cảnh nhà Buổi học cuối Đề- Bả Nhân hoá Phương pháp tả người 93, 94 Đêm Bác không ngủ 25 (20-25/ 02/201) 95 96 26 (27/2-4/ 3/2017) 97 98 99 100 27 (6/3-11/ 3/2017) 28 (13-18/ 3/2017) Ẩn dụ Luyện nói văn miêu tả Lượm; Chân d HDĐT: Mưa Đề- Kiểm tra Văn Bài viết Trả tập làm văn tả cảnh viết nhà 101 Hoán dụ 102 Tập làm thơ chữ 103,1 04 105,1 06 107 (chọn nội dung ……để dạy) Ảnh Bác d Bả Cô Tô Viết tập làm văn tả người Các thành phần câu (chọn nội dung ……… để dạy) Bả Chân d Đề bà Bả 29 (20-25/ 3/2017) 30 (27/31/4/2017) 108 Thi làm thơ chữ 109 Cây tre Việt Nam 110 111,1 12, Lòng yêu nước (HDĐT) 113 114,1 15 116 117 31 (3-8/ 4/2017) 118 119 120 32 (10-15/ 4/2017) 33 (17-22 /4/ 2017) 121,1 22 123 124 125,1 26 127 128 129 34 (24-29/4/ 2017) Chân d Bả Chủ đề: Câu trần thuật đơn Chủ đề: Câu trần thuật đơn (tiếp) Lao xao (HDĐT) giảm tải Kiểm tra Tiếng Việt Bả Chân d Đề- Trả kiểm tra Văn, tập làm văn tả người Ôn tập truyện kí Ôn tập văn miêu tả Chữa lỗi chủ ngữ, vị ngữ Bả Viết tập làm văn miêu tả sáng tạo Đề- Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử ( giảm tải- HDĐT) Viết đơn Bức thư thủ lĩnh da đỏ Tranh minh Văn Chữa lỗi chủ ngữ, vị ngữ (Tiếp theo) Luyện tập viết đơn sửa lỗi Động Phong Nha (HDĐT) 130 Ôn tập dấu câu (dấu chấm, dấu hỏi, chấm than) 131 Ôn tập dấu câu (dấu phẩy) 132 Trả Tập làm văn miêu tả sáng tạo, trả kiểm tra Tiếng Việt Bả giảm tải Tranh Bài viết 35 (1/5-6/5/ 2017) 133, 134 135 136 Tổng kết phần Văn Tập làm văn Tổng kết phần Tiếng Việt Kiểm tra tổng hợp cuối năm Đề- Kiểm tra tổng hợp cuối năm Đề- 36 (8-13/ 5/2017) 137 37 (15-20/ 5/2017) 139 Chương trình Ngữ văn địa phương 140 Chương trình Ngữ văn địa phương (tiếp) 138 Trả kiểm tra tổng hợp Bài kiểm t Tài liệu Tài liệu ... phụ 17 2-17/ 20 16) 18 9-24/ 20 16) 19 6- 31/ 20 16) 64 65 Trả tập làm văn số Thầy thuốc giỏi cốt lòng 66 Ôn tập Tiếng Việt 67 Hoạt động Ngữ văn: thi kể chuyện 68 Chương trình Ngữ văn địa phương (...9- 24 20 16) 6/ 9/20 16) 3-8 20 16) 0-15 20 16) 7-22/ 20 16) 10 4-29/ 20 16) 11 10-5/ 19 Từ nhiều nghĩa tượng chuyển nghĩa từ 20 Lời văn, đoạn văn tự 21,21 Thạch Sanh 23 Trả tập làm văn số 25, 26 Em bé... -12/ 20 16) 13 4-19/ 20 16) 14 1- 26/ 20 16) 15 11-3/ 20 16) 16 -10/ 20 16) Bảng phụ 44 45 Cụm danh từ Chân,Tay,Tai, Mắt, Miệng (HDĐT) 46 Kiểm tra Tiếng Việt 47 Trả tập làm văn số 49,50 51 Luyện tập
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn lớp 6 cả năm (5) , giáo án ngữ văn lớp 6 cả năm (5) ,