0

giáo án ngữ văn lớp 6 cả năm (6)

10 269 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2017, 16:06

Giáo án thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện Môn Ngữ văn Giáo viên dạy: Bùi Thị Thanh Thủy Đơn vị: Trường THCS Vĩnh Chân Ngày soạn: 28/3/2016 TIẾT 147 TỔNG KẾT VỀ NGỮ PHÁP (TIẾT 1) A Mục tiêu học Kiến thức : - Học sinh biết: Hệ thống hoá kiến thức học từ lớp đến lớp từ loại - Học sinh hiểu: Các kiến thức từ loại Kĩ năng: - Tổng hợp kiến thức từ loại, nhận biết sử dụng thành thạo từ loại học - Kĩ thực hành dùng từ loại Tiếng Việt để đặt câu, viết văn Thái độ: - HS có thói quen: Sử dụng từ loại Tiếng Việt phù hợp học tập, giao tiếp - Giáo dục học sinh ý thức học tập tốt tổng kết, học tốt từ loại, Ngữ pháp Tiếng Việt B Phương pháp: Quy nạp, thảo luận, C Chuẩn bị: - Giáo viên: Một số tập GV tự lấy từ văn SGK SGV lớp 6,7,8,9 - Học sinh: Ôn tập từ loại D Tiến trình lên lớp Tổ chức: Ngày Lớp Sĩ số HS vắng Kiểm tra: Em nhắc lại từ loại học chương trình Ngữ văn THCS? HS: Các loại học: - Danh từ, động từ, tính từ, số từ, lượng từ, đại từ, trợ từ, từ, phó từ, quan hệ từ, tình thái từ, thán từ Bài mới: Giới thiệu Hoạt động giáo viên học Nội dung học sinh Hướng dẫn tổng kết từ loại A Hệ thống kiến thức: I Từ loại Giáo viên cho học sinh đọc tập Danh từ, động từ, tính từ: 1/130 Khái niệm ? Em nêu yêu cầu tâp ? Bài 1: Xác định từ loại * Thảo luận : - Trong số từ in đậm sau đây, từ Câu danh từ? Từ động từ? Từ tính từ? A - GV chia nhóm giao nhiệm vụ cho HS: B Nhóm 1: Thảo luận phần a, b Nhóm 2: Thảo luận phần c Nhóm 3: Thảo luận phần d, e C - HS thực nhiệm vụ học tập - Báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung - GV đánh giá kết quả- chốt ý D Danh từ Động từ lần đọc nghĩ ngợi lăng, làng phục dịch, đập E ?Từ kết tập em nhắc lại: Thế danh từ? Thế động từ? Thế tính từ ? Cho ví dụ minh họa * Liên hệ: Chúng ta sử dụng từ loại sống? - Sử dụng nhiều giao tiếp: + Danh từ: sử dụng nhiều giao tiếp tất vật, tượng gọi tên như: nhà, cây, tên riêng - Tạo lập văn bản: PTBĐ sử dụng nhiều nhất? (Tự sự, miêu tả) - Có DT dùng Đại từ để gọi, xưng hô giao tiếp Em lấy VD? * Chuyển ý: Trong sử dụng danh từ, động từ, tính từ có khae kết hợp với từ khác để tạo thành cụm từ, tìm hiểu BT 2/130 Giáo viên cho học sinh đọc tập GGK/130,131 ? Hãy thêm từ cho sau vào trước từ thích hợp với chúng ba cột sau * Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm đôi bàn Dãy 1: Thảo luận phần a Tính từ hay đột ngột phải, sung sướng *Kết luận: - Danh từ từ người, vật, tượng, khái niệm,… - Động từ từ hành động, trạng thái vật - Tính từ từ đặc điểm, tính chất vật, hành động, trạng thái Khả kết hợp Bài 2/130-131 * Thêm từ: a những, các, b hãy, đã, vừa c rất, hơi, Danh từ Động từ Tính từ Dãy 2: Thảo luận phần b (a)…lần Dãy 3: Thảo luận phần c (a)…lăng - HS thực nhiệm vụ học tập (a)…làng - Báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung - GV đánh giá kết quả- chốt ý ? Cho biết từ ba cột thuộc từ loại nào? ? Từ BT 1, 2, Tìm từ kết hợp phía trước phía sau danh từ, động từ, tính từ? * GV Kết hợp cho HS làm thêm BT để củng cố kiến thức * Liên hệ: Khả kết hợp từ loại có hiệu nói viết? - Tạo thành cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ có cấu tạo phức tạp, ý nghĩa đầy đủ, sâu sắc -> Các cụm từ học tiết sau * Chuyển ý: Trong thực tế, có trường hợp DT sử dụng ĐT ngược lại Đó tượng gì, làm tập 5./131 => Đây gọi tượng chuyển loại từ: Trong hoàn cảnh giao tiếp cụ thể từ vốn thuộc từ loại biến thành từ loại khác nhằm làm tăng vốn từ * Giáo dục HS ý thức học tốt Tiếng Việt, nắm vững từ loại để sử dụng cho ? Em vận dụng kiến thức vào làm tập 5? (b)…đọc (b)…nghĩ ngợi (b)…phục dịch (b)…đập (c) …hay (c) đột ngột (c) … phải (c)…sung sướng * Xác định từ loại: - Danh từ: lần, lăng, làng, ông giáo - Động từ: đọc, nghĩ ngợi, phục dịch, đập - Tính từ: hay, đột ngột, phải, sung sướng Bài 3-4: Khả kết hợp từ loại Khả kết hợp Kết hợp Kết hợp Từ loại phía trước phía sau Tất cả, Này, kia, những, ấy, nọ, đó, một, hai, Danh từ đây, mọi, Hãy, đừng, Đã, rồi, chớ, còn, xong, đi, Động từ vừa, đã, ra, vào, đang, sẽ, Rất, hơi, Quá, cực quá, kf, tuyệt, không, Tính từ lắm, chưa, chẳng, Hiện tượng chuyển loại từ GV gọi HS đọc tập SGK ?Các từ in đậm đoạn trích vốn thuộc từ loại đây, chúng Bài 5: Từ chuyển loại: dùng từ loại nào? Giáo dục học sinh ý thức học tốt a Tròn: tính từ  động từ từ loại, Ngữ pháp Tiếng Việt b Lí tưởng: danh từ  tính từ c Băn khoăn: tính từ  danh từ Bài tập bổ sung -> Hiện tượng chuyển loại từ Cho số từ loại sau: Trường, học sinh, đẹp, vui đùa… a Hãy xác định từ loại từ Bài đó? Gợi ý: b Đặt câu với từ trên? c Viết đoạn văn ngắn giới thiệu trường em, có sử dụng a câu văn trên? - Danh từ: trường, học sinh,  GV luyện viết cho HS (nếu kịp - Động từ: vui đùa thời gian) - Tính từ: đẹp b HS đặt câu * GV chốt: Ngoài ba loại từ c HS luyện viết đoạn văn mà em vừa ôn lại, thời gian học nhiều từ loại khác Vậy, từ loại nào, tiếp tục tìm hiểu tiết Củng cố:  Hướng dẫn HS tổng kết nội dung học sơ đồ tư duy: ? Từ khóa sơ đồ tư gì? - Từ loại ?Về từ loại, em học nội dung nào? - Danh từ, động từ, tính từ từ loại khác * Hướng dẫn HS hoàn chỉnh sơ đồ tư duy: Hướng dẫn nhà: - HS hoàn chỉnh sơ đồ tư vào - Chuẩ bị: Tổng kết ngữ (pháp tiết 2): + Các từ loại khác + Cụm từ D Rút kinh nghiệm dạy Ngày soạn: 28/03/2016 Tiết 114: LIỆT KÊ Tiết 114: LIỆT KÊ A Mục tiêu cần đạt Kiến thức: - Khái niệm liệt kê - Các kiểu liệt kê Kĩ năng: - Nhận biết phép liệt kê, kiểu liệt kê - Phân tích giá trị phép liệt kê - Sử dụng phép liệt kê nói viết Thái độ: Biết cách vận dụng phép liệt kê vào thực tiễn nói, viết B Phương pháp: Nêu vấn đề, đàm thoại, phân tích ngôn ngữ C Chuẩn bị: GV: Máy chiếu HS: Ôn lại kiến thức câu D Tổ chức hoạt động: Tổ chức: Ngày dạy Thứ Tiết Lớp Sĩ số Kiểm tra cũ: - Lấy ví dụ câu có cụm C-V dùng để mở rộng? Cho biết cụm C-V làm thành phần gì? D Tổ chức hoạt động: Tổ chức: Ngày dạy Thứ Tiết Lớp Sĩ số Kiểm tra cũ: - Kể tên biện pháp tu từ học lớp lớp 7? TL: Lớp 6: Biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ Lớp 7: Điệp ngữ, chơi chữ Bài mới: GTB: Cô giáo có câu thơ sau: Điện giật, dùi đâm, dao cắt, lửa nung Không giết em người gái anh hùng ( Người gái Việt Nam- Tố Hữu) Câu thơ có sử dụng BPTT học không? ( Không sử dụng BPTT) Vậy câu thơ có đặc biệt? Sắp xếp loạt động từ mạnh liên tiếp để tra dã man giặc chị Trần Thị Lý Câu thơ sử dụng BPTT nào, hôm cô giúp em tìm hiểu them BPTT mới, Liệt kê- biện pháp tu từ cú pháp Hoạt động GV-HS * Bảng phụ: Gọi H đọc ngữ liệu Ngữ liệu sgk/104 Ngữ liệu Sống, chiến đấu, lao động học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại ( Khẩu hiệu) Nội dung ghi bảng I Bài học Thế phép liệt kê? a, Ngữ liệu 1(sgk/104) ? Ngữ liệu trích từ văn - Trích văn bản: Sống chết mặc bay”nào học? Đoạn văn nằm Phạm Duy Tốn phần tác phẩm? - Mô tả đồ dùng quan phụ mẫu hộ đê ? Tìm từ đồ vật quan Từ: trầu vàng, cau đậu, rễ tía, ngoáy tai, phụ mẫu? ví thuốc, quản bút, tăm (danh từ) Các từ: trầu vàng, cau đậu, rễ tía, + Cụm từ: bát yến hấp đường phèn, để ngoáy tai, ví thuốc, quản bút, tăm khay khảm, khói bay nghi ngút…/ có giống loại? +tráp đồi mồi chữ nhật để mở, ( Đều danh từ) ngăn bạc +nào ống thuốc bạc / đồng hồ vàng / ? Các cụm từ: bát yến hấp đường dao chuôi ngà / ống vôi phèn, để khay khảm, khói bay chạm( Cụm danh từ) nghi ngút thuộc cụm từ học? ( Cụm danh từ) ? Các từ, cụm từ có đặc biệt? - Đều DT, CDT, xếp nối Chúng xếp với tiếp hàng loạt nhau? ? Tác giả không nêu đồ vật mà -> Nhấn mạnh đồ vật xa xỉ, đắt lại nêu nhiều đồ vật tiền, bày biện xung quanh quan lúc để làm gì? lớn - Tác dụng: Làm bật sống xa hoa, ăn chơi hưởng lạc viên quan * Ngữ liệu ? Để theo gương Bác Hồ vĩ đại - Sống, chiến đấu, lao động, học tập cần có hành động nào? ? Tác giả từ loại để diễn tả - Động từ-> Sắp xếp nói tiếp hành động xếp Tác dụng: Diễn tả đầy đủ khía nào? Nhằm mục đích gì? cạnh cần phấn đấu noi gương theo Bác Hồ *Đó biện pháp liệt kê Vậy - Sắp xếp nối tiếp hàng loạt loại từ hay liệt kê? cụm từ loại (danh từ, CDT, ĐT, CĐT ) - Để diễn tả đầy đủ hơn, sâu sắc - Vậy liệt kê có tác dụng khía cạnh khác thực gì? (HS đọc ghi nhớ sgk/105) tế, tư tưởng, tình cảm => Đó BP Liệt kê HS phát biểu b, Kết luận Ghi nhớ: (sgk/105) ? Vậy em hiểu liệt kê? Phần ghi nhớ có ghi nhớ, em nhà học thuộc Tích hợp: Kể tên văn có sử dụng phép liệt kê? VD: Ca Huế sông hương… Liên hệ: + Phép liệt kê dùng lúc, chôc có tác dụng cho câu văn, biểu câu? Tăng giá trị biểu cảm + Có thể sử dụng phép liệt kê kiểu văn nào? ( Văn tự sự, miêu tả, thuyết minh, đặc biệt văn nghị luận + Nhất việc lựa chọn dẫn chứng, trình bày luận điểm văn nghị luận làm cho văn lập luận chặt chẽ Có kiểu liệt kê nào? Các kiểu liệt kê: Chúng ta chuyển sang phần a, Ngữ liệu(sgk/105) * Bảng phụ HS đọc NL 3, NL4 bảng phụ HS thảo luận - HS thực nhiệm vụ học tập - Báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung * Ngữ liệu - GV đánh giá kết quả- chốt ý (a) tinh thần, lực lượng, tính mạng, Nhóm 1, 3: Ngữ liệu cải - Chỉ phép liệt kê ngữ -> liệt kê không theo cặp liệu trên? (b) tinh thần lực lượng, tính mạng cải -> liệt kê theo cặp Nhận xét: - Câu a: Giữa phận liệt kê không - Xét cấu tạo phép liệt kê có quan hệ từ “và” mà xếp theo có khác nhau? trình tự việc - Câu b: Giữa phận liệt kê có quan hệ từ “và”, phận liệt kê tạo thành cặp song đôi, bổ sung cho *Ngữ liệu (sgk/105) (a) tre, nứa, trúc, mai, vầu Nhóm Ngữ liệu -> đảo vì: - Chỉ phép liệt kê NL trên? + Cùng từ loại (danh từ) - Hãy thử đảo thứ tự phận +Cùng chức ngữ pháp (chủ ngữ) phép liệt kê + Ý nghĩa không thay đổi NL trên, nêu nhận xét? (b) hình thành trưởng thành, gia đình, họ hàng, làng xóm (Câu (a) đảo mà lôgic ý -> thay đổi thứ tự nghĩa câu không bị ảnh hưởng phận liệt kê có tăng Câu (b) tiến ý nghĩa (sắp xếp theo thứ tự từ thấp tới cao) đảo trật tự b Kết luận * Xét cấu tạo có hai kiểu liệt kê: ? Qua phân tích ngữ liệu, xét cấu - Liệt kê không theo cặp - Liệt kê theo cặp tao có kiểu liệt kê? * Xét ý nghĩa: ? Xét ý nghĩa có kiểu liệt - Liệt kê tăng tiến - Liệt kê không tăng tiến kê? *Ghi nhớ: (sgk/105) * Lưu ý: • HS đọc ghi nhớ - Khi liệt kê người, cần trọng đến tôn ti, tuổi tác, thân sơ, nội ngoại… cứu dân Gọi HS đọc yêu cầu tập sgk/106 *HS Hoạt động nhóm theo bàn (thảo luận 2’) - Chỉ phép liệt kê “Tinh thần yêu nước nhân dân ta”: HS thảo luận - HS thực nhiệm vụ học tập - Báo cáo kết quả, nhận xét, bổ sung - GV đánh giá kết quả- chốt ý II Luyện tập : Bài tập 1/106: * Hướng dẫn - kết thành sóng vô mạnh mẽ, to lớn, +nó lướt qua nguy hiểm, khó khăn +nó nhấn chìm tất lũ bán nước cướp nước - Bà Trưng / Bà Triệu / Trần Hưng Đạo / Lê Lợi / Quang Trung => Kiểu liệt kê tăng tiến xếp theo trình tự thời gian: Lòng tự hào trang sử vẻ vang qua gương anh hùng dân tộc - “Đồng bào ta ngày …nồng nàn yêu nước” => Liệt kê theo cặp theo quan hệ bổ sung nghĩa: Sự đồng tâm trí tầng lớp nhân dân Việt Nam đứng lên đánh Pháp Bài tập 2/106: Tìm phép liệt kê Gọi H đọc sgk/106 * Hướng dẫn: *HS thảo luận theo bàn a) Nhóm - HS thực nhiệm vụ học tập - Dưới lòng đường / vỉa hè / - Báo cáo kết quả, nhận xét, bổ cửa tiệm sung - Những cu li xe … nóng bỏng / - GV đánh giá kết quả- chốt ý dưa hấu … đỏ lòm lòm / xâu lạp xưởng … hiệu cơm / rốn … trời / viên quan … hình chữ thập b) Nhóm Điện giật / dùi đâm / dao cắt / lửa nung => Liệt kê tăng tiến: (nối tiếp hành động tra giặc thể tàn bạo quân thù, kiên cường chị Lý) Bài tập 3/106: Đặt câu có sử dụng phép Cho H đọc sgk/106 liệt kê: HS thảo luận phút, cho lên bảng “Những trò lố hay Va-ren Phan Bội viết GV nhận xét, sửa Châu” khắc hoạ hai nhân vật có GV làm mẫu đoạn: vd b tính cách đại diện cho hai lực lượng xã hội hoàn toàn đối lập nước ta thời Pháp thuộc Va-ren gian trá, lố bịch, đại diện cho thực dân Pháp Đông Dương Phan Bội Châu kiên cường, bất khuất, xứng đáng “bậc anh hùng, vị thiên sứ, đấng xả thân độc lập”, tiêu biểu cho khí phách dân tộc VN Củng cố - Liệt kê gì? Vẽ sơ đồ phân loại phép liệt kê? Hướng dẫn nhà - Học thuộc hai ghi nhớ, làm tập sgk - tr 106 - Học hoàn thành tập Tìm văn học đoạn văn đoạn thơ có sử dụng phép liệt kê phân tích giá trị phép tu từ việc tạo nên giá trị nghệ thuật đoạn văn, đoạn thơ - Đọc trước bài: Tìm hiểu Tìm hiểu chung văn hành + Đọc kĩ văn trang 107, 108 109 +Mỗi văn viết nhằm mục đích ? +Ba văn có giống khác E Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ... dạy Thứ Tiết Lớp Sĩ số Kiểm tra cũ: - Kể tên biện pháp tu từ học lớp lớp 7? TL: Lớp 6: Biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa, ẩn dụ, hoán dụ Lớp 7: Điệp ngữ, chơi chữ Bài mới: GTB: Cô giáo có câu... H đọc ngữ liệu Ngữ liệu sgk/104 Ngữ liệu Sống, chiến đấu, lao động học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại ( Khẩu hiệu) Nội dung ghi bảng I Bài học Thế phép liệt kê? a, Ngữ liệu 1(sgk/104) ? Ngữ liệu... dùng lúc, chôc có tác dụng cho câu văn, biểu câu? Tăng giá trị biểu cảm + Có thể sử dụng phép liệt kê kiểu văn nào? ( Văn tự sự, miêu tả, thuyết minh, đặc biệt văn nghị luận + Nhất việc lựa chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn lớp 6 cả năm (6) , giáo án ngữ văn lớp 6 cả năm (6) ,