Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng giải các loại bài tập tính theo phương trình hoá học

24 416 0
Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng giải các loại bài tập tính theo phương trình hoá học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHềNG GD V T V TH TRNG THCS TN LP [ơ [ BO CO SNG KIN Rèn giảI cáC loại tập tính theo phơng trình hoá học Tỏc gi : Lấ C THNG Trỡnh chuyờn mụn: i hc s phm Húa Hc Chc v : Giỏo viờn Trng : THCS Tõn Lp Tõn Lp,Thỏng nm 2016 SNG KIN Rèn giảI cáC loại tập tính theo phơng trình hoá học =============== I THễNG TIN CHUNG V SNG KIN: 1.Tờn sỏng kin: Rốn k nng gii cỏc bi tớnh theo phng trỡnh húa hc Lnh vc ỏp dng sỏng kin: Mụn Húa hc lp 8,9 trng THCS Tõn Lp Tỏc gi: H v tờn: Lờ c Thng - Nam Ngy sinh 14 thỏng nm 1974 Trỡnh chuyờn mụn : i hc S phm Húa Hc Chc v: Giỏo viờn n v cụng tỏc: Trng THCS Tõn Lp Huyn V Th Tnh Thỏi Bỡnh in thoi : 0972 196 686 Email: phuongtung1721@gmail.com n v ỏp dng sỏng kin: Tờn n v : Trng THCS Tõn Lp a ch : Xó Tõn Lp Huyn V Th Tnh Thỏi Bỡnh in thoi: 0363 825 165 ng tỏc gi: Khụng Ch u t: Khụng n v ỏp dng sỏng kin: Tờn n v : Trng THCS Tõn Lp a ch : Xó Tõn Lp Huyn V Th Tnh Thỏi Bỡnh Thi gian ỏp dng sỏng kin ln u: Thỏng nm 2015 BO CO Mễ T SNG KIN 1.Tờn sỏng kin: Rốn k nng gii cỏc bi tớnh theo phng trỡnh húa hc Lnh vc ỏp dng sỏng kin: Mụn Húa hc lp 8,9 trng THCS Tõn Lp Mụ t bn cht ca sỏng kin 3.1 Tỡnh trng v gii phỏp Bài tập hoá học có vai trò quan trọng công cụ hữu hiệu để kiểm tra kiến thức, kỹ học sinh giúp giáo viên phát đợc trình độ học sinh, làm bộc lộ khó khăn, sai lầm học sinh học tập hoá học, đồng thời có biện pháp giúp họ vợt qua khó khăn khắc phục sai lầm Bài tập hoá học phơng tiện hữu hiệu để rèn luyện phát triển t học sinh Bài tập hoá học giúp học sinh mở mang tầm hiểu biết thực tiễn mình, giúp giáo dục t tởng, đạo đức rèn phong cách làm việc ngời lao động làm việc có kế hoạch, có phân tích tìm phơng hớng trớc làm việc cụ thể Đặc biệt phải kể đến tập thực nghiệm Chúng giúp rèn cho học sinh tác phong cần cù, cẩn thận, tiết kiệm, độc lập, sáng tạo công việc Đặc biệt tập tính theo phơng trình hoá học (PTHH) đa dạng phong phú quan trọng ,luôn chiếm nửa điểm 1đề thi.Mà thực tế giảng dạy dự đồng nghiệp thấy học sinh làm cha tốt nội dung trình bày Do làm em có chuẩn bị tốt hành trang kiến thức , giúp em học giỏi cấp THPT điều trăn trở thầy cô.Song với nhận thức trên, giáo viên giảng dạy trăn trở suy nghĩ tìm biện pháp nhỏ để nâng cao chất lợng giảng dạy phân loại dạng tập tính theo PTHH số dạng tập Hoá học phù hợp với đặc điểm học sinh, nhằm phát triển lực t duy, sáng tạo gây hứng thú học tập cho em Đó lí chọn đề tài: "Rèn giải loại tập hoá học tính theo PTHH La chn ti SK ny, tụi mun cp n nhng bin phỏp bn thõn v cỏc ng nghip ó trao i, ỏp dng thc tin quỏ trỡnh lờn lp nhm mc ớch gúp phn nõng cao cht lng mụn Húa hc lp ,9 Khi cp n mt s bin phỏp t chc, hng dn hc sinh ch ng, tớch cc t tỡm kin thc gi hc mụn húa hc tụi ó tham kho mt s ti liu: - Ti liu dy hc v kim tra ỏnh giỏ kt qu hc theo nh hng phỏt trin nng lc hc sinh mụn Húa Hc cp THCS ( V giỏo dc trung hc ) - Ti liu i mi phng phỏp dy hc cỏc trng THCS 3.2 Ni dung gii phỏp ngh cụng nhn l sỏng kin a.Mc ớch ca gii phỏp: Nhằm nâng cao chất lợng học tập môn hoá học học sinh THCS ; để thực đợc đề tài tiến hành thực công việc sau : Nêu lên đợc sở lý luận việc giảng dạy PTHH tính theo PTHH Tiến hành điều tra tình hình nắm vững kiến thức học sinh 8, trờng THCS Hệ thống toán Hoá học theo dạng Bớc đầu sử dụng việc phân loại dạng toán Hoá học, nhằm giúp cho học sinh lĩnh hội kiến thức cách vững rèn luyện tính độc lập hành động trí thông minh học sinh Hớng dẫn học sinh học tập, phân loại dạng tập tính theo PTHH giải tập tính theo PTHH nhằm nâng cao chất lợng học tập môn hoá học học sinh THCS b Ni dung ca gii phỏp: Khỏi quỏt cỏc dng bi tớnh theo PTHH trng THCS : Biết lợng chất tham gia tìm lợng chất lại dạng ngợc lại dạng : Cho biết chất tham gia phản ứng (toán lợng d) yêu cầu đầu tính khối lợng chất sản phẩm dạng 3: Bài tập hỗn hợp dạng 4: Bài tập cho oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm dạng 5: Bài tập có liên quan đến hiệu suất phản dạng 6: Bài tập kim loại tác dụng với dung dịch muối dạng : Bài toán dựa vào định luật bảo toàn khối lợng dạng : Bài toán sử dụng sơ đồ hợp thức dạng 9: Dạng tìm công thức hoá học dựa vào PTHH c Phng phỏp gii cỏc dang bi tp: Phơng pháp chung giải dạng tập: Dựa vào hệ số PTHH suy tỷ lệ số mol chất cần tìm Lập đợc mối quan hệ đại lợng mà đầu yêu cầu, từ rút kết toán Nhng với dạng chứa đựng c trng, ca tng dng bi cụ thể : tập dạng : Biết lợng chất tham gia tìm lợng chất lại ngợc lại Đây dạng tập đơn giản mà HS bắt đầu đợc làm quen Dạng tập tiến hành theo bớc sau: Bớc 1: Đổi lợng chất thể tích đầu bai cho số mol Bớc 2: Viết PTHH xác định chất liên quan đến đầu Bớc 3: Dựa vào PTHH áp dụng quy tắc tam suất để tìm số mol chất tham gia chất sản phẩm Bớc 4: Đổi số mol chất cần tìm đơn vị mà đầu yêu cầu Ví dụ: Nung CaCO3 thu đợc CaO CO2 Tính khối lợng CaO thể tích khí CO2 sinh đktc nung 50g CaCO3 Giải - Đổi lợng chất đầu cho sang số mol n CaCO 50 = 100 = 0,5 mol - Viết PTHH CaCO3 - t CaO + CO2 Dựa vào đầu PTHH để tìm số mol CaO CO CaCO3 t 1mol 0,5mol CaO 1mol + CO2 1mol 0,5mol 0,5mol - Đổi số mol Cao thành khối lợng số mol CO2 thành thêt tích khí đktc mCaO = 0,5.56 = 28g VCO = 0,5 22.4 = 11,2l Lu ý: HS giải cách tính theo khối lợng mà không cần đổi số mol tập dạng 2: Dạng cho biết chất tham gia phản ứng (toán lợng d) yêu cầu đầu tính khối lợng chất sản phẩm Đối với tập cho chât tham gia phản ứng chất tham gia phản ứng có chất phản ứng hết chất phản ứng hết hay d Lợng chất tạo thành tính theo chất phản ứng hết Muốn xác định xem chất phản ứng hết d phải lập tỉ số Cách lập tỉ số nh sau: VD có PTHH: A + B -> C + D Lập tỉ số cách Số mol (hoặc khối lợng) chất A (theo đề bài) Số mol (hoặc khối lợng) chất A (theo phơng trình) Số mol (hoặc khối lợng) chất B (theo đề bài) Số mol (hoặc khối lợng) chất B (theo phơng trình) So sánh tỉ số, tỉ số lớn chất d, chất phản ng hết tính theo chất phản ứng hết * Để giải tập ta tiến hành theo bớc sau - Bớc Chuyển đại lợng chất đầu cho số mol - Bớc Lập PTHH xác định số mol chất có liên quan đến đầu cần tính - Bớc Lập tỉ số để xác định chất phản ứng hết - Bớc Dựa vào số mol chất phản ứng hết quy tắc tam suất để tìm số mol chất đầu yêu cầu tính - Bớc Từ số mol tìm đợc đổi đơn vị mà đầu yêu cầu tính VD Cho dung dịch có chứa 50g NaOH tác dụng với dung dịch có chứa 36,5g HCl Tính khối lợng muối tạo thành sau phản ứng Giải - Tính số mol chất đầu cho nNaOH = nHCl = 50 = 1,25mol 40 36,5 = 1mol 36,5 - Lập phơng trình hoá học NaOH + HCl Theo PT 1mol Theo đầu - Lập tỉ số : -> NaCl 1mol 1,25mol + H2O 1mol 1mol 1,25 > 1 -> số mol NaOH sau phản ứng d nên toán tính theo số mol HCl (nghĩa khối lợng NaCl tính theo HCl Theo PTHH nHCl = nNaCl = 1mol -> khối lợng NaCl sinh sau phản ứng là: mNaCl = 58,5 = 58,5g Chú ý: Nếu đầu cho kiện chất tham gia chất tạo thành tính mol mà kết lại yêu cầu tính gam lít đặt quy tắc tam suất nh mà phải đổi mol khối lợng (gam) thể tích lít Nếu không toán sai hoàn toàn VD Cho 0,5 mol H2 tác dụng vừa đủ với oxi để tạo nớc Tính thể tích O2 cần (đktc) 2H2 + 2mol t 2H2O 1mol 0,5mol x= O2 xlít 0,5.1 = 0,25lit Kết hoàn toàn sai Vậy phải tính x mol sau nhân với 22,4 tập dạng : Bài tập hỗn hợp Đây dạng phong phú kiểu bài, có nhiều phơng pháp giải khác song với chơng trình THCS nêu dạng nhỏ cho hỗn hợp chất tham gia phản ứng với chất tập hỗn hợp cho chất tác dụng với chất 1/Dạng hỗn hợp chất tham gia phản ứng với chất Với loại tập thờng gặp - Hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch axit - Hỗn hợp oxit bazơ tác dụng với dung dịch axit - Hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch muối - Hỗn hợp muối tác dụng với dung dịch axit * Để giải đựơc loại tập nhớ đợc tính chất hoá học chất HS phải vận dụng phơng trình bậc hệ phơng trình ẩn để làm * Cách làm loại tập theo bớc sau - Chuyển đại lợng chất đầu cho số mol (nếu có) - Đặt ẩn cho chất cần xác định - Lập PTHH xác định số mol chất có liên quan đến - Từ số mol PT kiện đầu cho đI lập hệ phơng trinh bậc ẩn - Giải hệ PT để tìm ẩn từ suy số mol chất cần tìm - Từ số mol chất biết đổi đơn vị mà đầu yêu cầu tính VD: Cho 12,6g hỗn hợp kim loại nhôm Magie tác dụng hết với dung dịch axit Clohidric sau phản ứng thu đợc 13,44l khí H2 (đktc) Tính khối lợng kim loại hỗn hợp ban đầu Giải - Chuyển lợng chất đầu cho số mol nH = - 13,44 = 0,6mol 22,4 Đặt ẩn cho chất cầm tìm Gọi x,y lần lợt số mol Mg Al - Lập PTHH Al 6HCl + 2AlCl3 + H2 (1) Theo PT 2mol 3mol Đầu xmol 1,5xmol Mg Theo PT Đầu - + 2HCl MgCl2 + H2 (2) 1mol 1mol ymol ymol Từ PT (1) (2) ta có hệ phơng trình 27 x + 24 y = 12,6 1,5 x + y = 0,6 Giải hệ phơng trình ta đợc x = 0,2 = nAl y= 0,3 = nMg - Chuyển số mol chất cần tìm đơn vị mà đầu yêu cầu Khối lợng kim loại hỗn hợp ban đầu là: mAl = 0,2.27 = 5,4g mMg = 0,3 24 = 7,2g Lu ý: - Với phơng pháp dùng hệ PT để làm, cách vận dụng đợc lớp Còn với HS lớp phải áp dụng phơng pháp đại số HS cha đợc học hệ phơng trình Nếu áp dụng với HS lớp GV phải hớng dẫn em giải hệ PT máy tính Casio fx500 10 - Với tập áp dụng phơng pháp đại số làm nh sau: nH = 13,44 = 0,6mol 22,4 Gọi a khối lợng Mg hỗn hợp -> (12,6 a) khối lợng Al Có PT: Mg + 2HCl MgCl2 + H2 (1) 24g 1mol ag (mol) Số mol H2 sinh phản ứng (1) x = Al 6HCl + a (mol ) 24 2AlCl3 + H2 (2) 2.27g 3mol (12,6 a)g ymol Số mol H2 sinh phản ứng y= Theo đề ta có 0,6 = 8(12,6 a ) ( mol ) 2.27 nH = x + y a 3(12,6 a ) + 24 2.27 0,6 = a 12,6 a + 24 18 259,2 = 18a + 302,4 24a 6a = 43,2 -> a = 7,2 = mMg -> khối lợng Al hỗn hợp = 12,6 7,2 = 5,4g tập dạng : Bài tập cho oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm 11 * Đây loại tập phức tạp tác dụng CO dung dịch kiềm tạo muối axit muối trung hoà hỗn hợp muối trung hoà muối axit, nguyên tắc chung để giải loại tập phải tính số mol kiềm oxit axit sau xét tỉ lệ để xác định sản phẩm sinh sau phản ứng * Bài tập cho oxit axit tác dụng với dd kiềm chia thành dạng nhỏ sau: 1/ Dạng tập cho oxit axit tác dụng với dung dịch kiềm gồm có trờng hợp sau: CO2 SO2 tác dụng với dung dịch NaOH KOH (dd bazơ kim loại kiềm hoá trị I) Cách làm : - Tính số mol dd bazơ oxit axit - Xét tỉ lệ số mol oxit axit dd bazơ n ddbazo noxitaxit cách Có trờng hợp sau n ddbazo n Nếu oxitaxit sau phản ứng thu đợc muối trung hoà (NaOH phản ứng hết d) VD CO2 + 2NaOH Nêú Na2CO3 + H2O nddbazo noxitaxit sau phản ứng tạo thành muối axit (có thể CO2) CO2 + NaOH Nếu NaHCO3 nddbazo noxitaxit sau phản ứng tạo hỗn hợp muối Trớc hết CO2 phản ứng với NaOH tạo muối axit 12 NaHCO3 CO2 + NaOH Sau NaOH d nên NaHCO3 + NaOH Na2CO3 + H2O Hoặc viết gộp lại vào PTHH sau NaHCO3 + Na2CO3 + H2O 2CO2 + 3NaOH Chú ý : Với trờng hợp sinh hỗn hợp muối làm không nên gộp PTHH vào làm Khi làm nên đặt ẩn cho muối sau lập hệ PT giải hệ phơng trình để tìm ẩn tính lần lơth phơng trình VD1 Cho 16,8lít khí CO2 (đktc) sục vào bình có 200ml dd NaOH 0,5M Sau phản ứng muối sinh Tính khối lợng muối Giải - Tính số mol CO2 NaOH nCO2 = 16,8 = 0,75mol 22,4 ,nNaOH = 0,2.0,5 = 0,1mol - Xét tỷ lệ n NaOH 0,1 = < sau phản ứng sinh muối nCO2 0,75 axit sau phản ứng CO2 d, toán tính theo NaOH CO2 + NaOH NaHCO3 1mol 1mol 0,1mol 0,1mol Khối lợng muối NaHCO3 sinh là: mNaHCO3 = 0,1 84 = 8,4g 2/ Dạng cho oxit axit tác dụng với dd Ca(OH)2 dd Ba(OH)2 Cách làm tơng tự nh dạng Song có phần xét tỉ lệ có khác: 13 - Nếu đầu cho dd Ca(OH)2 dùng d muối tạo muối trung hoà (muối kết tủa) CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H 2O - Nếu CO2 dùng d số mol CO2 số mol Ca(OH)2 muối tạo thành muối axit (tan) 2CO2 + Ca(OH)2 Ca(HCO3)2 - Nếu số mol CO2 lớn nhung cha gấp lần số mol Ca(OH)2 có phản ứng xảy Trớc hết CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H 2O Sau CO2 d nên CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3)2 Nên sau phản ứng có CaCO3 kết tủa Ca(HCO3)2 sinh VD Sục 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 200ml dd Ba(OH)2 0,5M Tính khối lợng chất sinh sau phản ứng Giải -Tính số mol CO2 dd Ba(OH)2 nCO2 2,24 = 0,1mol 22,4 nBa ( OH )2 = 0,2.0,5 = 0,1mol - Xét tỉ lệ nBa (OH )2 nCO - = 0,1 =1 0,1 Từ tỉ lệ ta thấy sau phản ứng Ba(OH)2 CO2 phản ứng vừa hết ,sau phản ứng sinh muối trung hoà - PTHH CO2 + Ba(OH)2 0,1mol 0,1mol - Khối lợng muối sinh sau phản ứng : -> BaCO3 + H2O 0,1mol 0,1.197 = 19,7g tập dạng 5: Bài tập có liên quan đến hiệu suất phản 14 Đây dạng đợc áp dụng nhiều sản xuất hoá học theo nguyên tắc: Nguyên liệu A > sản phẩm B Trong thực tế có nhiều phản ứng không xảy hoàn toàn chất tham gia phản ứng tinh khiết hoàn toàn nên hiệu suất phản ứng không đạt 100% * Bài tập hiệu suất phản ứng có trờng hợp + Trờng hợp 1: Hiệu suất phản ứng tính theo chất sản phẩm Lợng sản phẩm thực tế H = x100% Lợng sản phẩm lý thuyết Lợng sản phẩm lý thuyết x Hiệu suất Lợng sản phẩm thực tế = 100 + Trờng hợp Hiệu suất phản ứng tính theo nguyên liệu Lợng nguyên liệu lý thuyết (tính theo phả ứng) H = x 100% Lợng nguyên liệu thực tế Lợng nguyên liệu lý thuyết x 100% lợng thực tế = Hiệu suất Lu ý : - lợng sản phẩm lý thuyết lợng sản phẩm thực tế - Lợng nguyên liệu lý thuyết lợng nguyên liệu thực tế VD : Khi nung 200gam CaCO3 thu đợc 44 gam khí CO2 Tính hiệu suất phản ứng Giải 15 nCO2 = CaCO3 44 = 1mol 44 t CaO 1mol + 1mol CO2 1mol mCaCO3 = 1.100 = 100 g Hiệu suất phản ứng = 100 100% = 50% 200 tập dạng 6: Bài kim loại tác dụng với dung dịch muối Để làm đợc dạng tập HS phải hiểu vận dụng tốt dãy hoạt động hoá học kim loại - Khi cho kim loại A tác dụng với dung dịch muối kim loại B Nếu kim loại A không tan nớc hoạt động mạnh kim loại B có phản ứng xảy có thay đổi khối lợng ban đầu kim loại có trờng hợp xảy + Trờng hợp Khối lợng kim loại A sau phản ứng tăng: Khối lợng kim loại tăng = Khối lợng kim loại B bám vào khối lợng kim loại A tan Khối lợng kim loại tăng % khối lợng tăng = x100% Khối lợng kim loại ban đầu + Trờng hợp Khối lợng kim loại sau phản ứng giảm Khối lợng kim loại giảm = Khối lợng A tan khối lợng B bám vào Khối lợng giảm % khối lợng giảm = x 100% Khối lợng tham A ban đầu * Cần lu ý với dạng bai tập giải cần : - Đặt ẩn cho số mol kim loại bị hoa tan 16 - Cần phải xác định vị trí kim lại day hoạt động HH để viết phản ứng - Khi có nhiều kim loại tác dụng với dung dịch muối, kim loại có độ hoạt động mạnh phản ứng trớc VD1 Nhúng đinh sắt có khối lợng 5g vào dd CuSO4 Sau thời gian lấy đinh sắt rửa sạch, làm khô cân lại thấy khối lợng đinh sắt 5,16g Tính khối lợng Cu bám vào đinh sắt Giải - Nhận thấy sau phản ứng khối lợng đinh sắt tăng lên Khối lợng đinh sắt tăng sau phản ứng là: 5,16 = 0,16g - Gọi x số mol Fe tham gia phản ứng: Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu Theo PT 1mol 1mol Đầu xmol xmol Khối lợng Fe tan 56xg Khối lợng Cu tan 64xg Khối lợng đinh sắt tăng : 64x -56x = 0,16 8x = 0,16 x = 0,02 mol Vậy khối lợng Cu bám vào đinh sắt 64 x 0,02 = 1,28g tập dạng 7: Bài toán dựa vào định luật bảo toàn khối lợng Đây dạng thờng áp dụng cho tập hồn hợp thờng đựơc áp dụng trắc nghiệm Muốn làm đợc dạng tập đòi hỏi HS phải có t suy suy luận nhanh áp dụng tốt Định luật bảo toàn khối lợng 17 VD1 Cho 17,5g hỗn hợp kim loại Fe, Al, Zn tan hoàn toàn dd H2SO4 0,5M sau phản ứng thu đợc 11,2lit khí H2 (đktc) a/ Tính thể tích dd axit tối thiểu phải dùng b/ Tính khối lợng muối thu đợc sau phản ứng Giải nH2 = a/ 11,2 = 0,5mol 22,4 Khi cho hỗn hợp kim loại tác dụng với dung dịch ta PTHH Al + H2SO4 Al2(SO4)3 + H2 Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2 Mg + H2SO4 MgSO4 + H2 Nhận thấy PTHH số mol hidro số mol axit sunfuric Mà số mol H2 sinh sau phản ứng 0,5mol-> số mol H2SO4 = 0,5mol áp dụng công thức C M = n 0,5 V H SO = 1lit V 0,5 b/ Khối lợng H2SO4 cần dùng là: 98 0.5 = 49g Theo ĐLBTKL ta có mhỗn hợp kim loại + maxit sunfuric = m hỗn hợp muối + mHidro -> Khối lợng hỗn hợp muối sinh là; 17,5 + 49 = 65,5g tập dạng 8: Bài toán sử dụng sơ đồ hợp thức Thờng dạng toán có chuỗi phản ứng GV hớng dẫn học sinh giải toán theo sơ đồ hợp thức, giúp lời giải ngắn gọn chuỗi phản ứng để học sinh dễ hiểu, biến toán từ phức tạp trở nên đơn giản * Cụ thể: - Viết cân phơng trình xảy 18 -Từ PTHH viết thành sơ đô hợp thức cân sơ đồ hợp thức - Lập đợc tỷ lệ quan hệ chất đề cho chất đề yêu cầu VD: Ngời ta đốt cháy hoàn toàn lợng Fe khí Cl2 Sau phản ứng hoà tan sản phẩm rắn vào nớc cho phản ứng với dd NaOH d thu đợc kết tủa nâu, đỏ Đem kết tủa nung nhiệt độ cao đến khối lợng không đổi thu đợc 32 gam oxit a Tính khối lợng Fe ban đầu ? b Tính thể tích NaOH 2M tối thiểu cần dùng ? Lời giải nFe O = 32 = 0,2 mol 160 - Ta có PTHH: 2Fe + t 3Cl 2FeCl3 (1) FeCl3 + 3NaOH 3NaCl + Fe(OH)3 t 2Fe(OH)3 Fe2O3 + 3H2O (2) (3) - Từ PT 1,2,3 ta có sơ đồ hợp thức: 2Fe Fe2O3 mol Fe : mol Fe2O3 0,4 mol 0,2 mol a, Vậy khối lợng Fe ban đầu là: 56.0,4 = 22,4 gam b,Theo PTHH ta tính đợc số mol FeCl3 = 0,4 mol Theo phản ứng (2) 1mol FeCl3 : mol NaOH 0,4 mol VNaOH = : 1,2 mol 1, = 0,6 lít 19 tập dạng 9: Dạng tìm công thức hoá học dựa vào PTHH Đây dạng thờng gặp THCS THPT loại đa dạng phức tạp Song với bậc học THCS đa dạng thờng gặp sau 1/Bài toán tìm nguyên tố hoá học chất cha biết Dạng toán ta tiến hành nh sau: - Đa dạng toán dạng tìm khối lợng mol: m M= n - Đa dạng toán dạng khối lợng mol trung bình hỗn hợp mA + mB M = nA + nB MA < M < M B VD: Hoà tan hoàn toàn 13 gam kim loạihoá trị II dd axit HCl Sau kết thúc phản ứng ngời ta thu đợc 4,48 lit H2 ( ĐKTC) Tìm kim loại cha biết đó? Lời giải 4, 48 nH = 22, = 0,2 mol - Giả sử kim loại cha biết R - Ta có PTHH 2HCl R+ RCl2 1mol R 0,2 mol + H2 1mol H 0,2mol 13 MR = 0, = 65 Vậy R Zn 2/ Dựa vào khối lợng mol trung bình: Dành cho HSG 20 VD2 Hoà tan hoàn toàn 19,3 gam hỗn hợp X gồm kim loại A B( có A tan, MA > MB ; hoá trị II có khối lợng nguyên tử sấp xỉ dd axit HCl d Sau phản ứng thu đợc 2,24 lít khí H2 ( đktc).Xác định kim loại nói trên? Biết số mol A nửa số mol B Lời giải 2, 24 nH = 22, = 0,1 mol - Ta có PTHH A 2HCl + ACl2 + H2 1mol A 1mol H 0,1 mol 0,1mol nB = 0,1.2 = 0,2 mol nhh = 0,1 + 0,2 = 0,3 mol áp dụng công thức : M = mA + mB nA + nB 19,3 Ta có: M = = 64,3 gam 0,3 Hay : MB < 64,3< MA Vậy A Zn, B Cu 3.3 Kh nng ỏp dng ca gii phỏp - Học sinh đại trà THCS - Học sinh giỏi cấp THCS 3.4- Hiu qu li ớch thu c ỏp dng gii phỏp Với việc áp dụng sáng kiến học sinh trờng THCS Tõn Lp ó cú k nng gii bi tt hn v nhận thấy : Các tập định lợng học sinh phân dạng; phân tích tìm hớng làm với dạng Học sinh có chuyển biến lớn ý thức học tập Các em thích thú đến học hoá học 21 Tiết học không trầm lặng căng thẳng nh trớc mà đặc biệt buổi học môn hoá học buổi học sinh đợc thể mình, tự khẳng định trớc bạn bè, trớc giáo viên nội dung, đơn vị kiến thức sách giáo khoa Việc trình bày toán hoá học sinh có hơn; lôgic hơn; từ học sinh tiếp thu kiến thức cách có hệ thống.Hầu hết em hiểu bài, nhớ vận dụng tốt để làm tập hoá học trắc nghiệm, định tính, định lợng Do khắc sâu đợc kiến thức cho em Nhiều em hiểu sâu, hiểu rộng nội dung bài, đặc biệt gây cho học sinh có ý thức tìm tòi tự nhiên, ứng dụng kiến thức học vào thực tế sản xuất Đặc biệt kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện gặp dạng mức độ nâng cao tất em đội tuyển dự thi làm tốt có nhiều em dự thi đợc công nhận Hc sinh gii cp huyn 3.5 Nhng ngi tham gia t chc ỏp dng sỏng kin ln u: Bn thõn tụi v hc sinh lp 8,9 trng THCS Tõn Lp 3.6 Cỏc thụng tin cn c bo mt : (Khụng cú) 3.7 Cỏc iu kin cn thit ỏp dng sỏng kin - V trỡnh chuyờn mụn: Tt nghip Cao ng s phm Húa Hc tr lờn - V c s vt cht: Sỏch giỏo khoa, ti liu tham kho, 3.8 Ti liu kốm ( Khụng cú) Cam kt khụng chộp hoc vi phm bn quyn Tụi xin cam kt nhng ni dung trỡnh by sỏng kin l kinh nghim t thc t ging dy v tham kho ý kin ng nghip ca bn thõn tụi nm hc va qua ó c thc hin ti trng THCS Tõn Lp 22 Trên số sáng kiến nhỏ làm đợc, nhiên chất lợng dạy học phụ tuộc nhiều vào lòng nhiệt tình say mê dạy học cá nhân Bản thân mong muốn đợc đồng chí đồng nghiệp trao đổi giúp đỡ lẫn nhau, góp ý kiến cho để thân có kinh nghiệm tổ chức dạy, dạy học môn hoá học đợc tốt nhằm đồng chí xây dựng cho học sinh có nhân cách , trình độ học vấn ngời mới, ngời thời kỳ công nghiệp hoá - đại hoá Cuối xin chúc đồng chí mạnh khoẻ, chân thành cảm ơn đồng chí cố gắng đọc áp dụng sáng kiến trình giảng dạy ! Xin chân thành cảm ơn! C QUAN N V P DNG SNG KIN Tõn Lp, ngy 06 thỏng nm 2016 TC GI SNG KIN (Xỏc nhn) (Kớ tờn, úng du) Lờ c Thng 23 24 ... phân loại dạng tập tính theo PTHH số dạng tập Hoá học phù hợp với đặc điểm học sinh, nhằm phát triển lực t duy, sáng tạo gây hứng thú học tập cho em Đó lí chọn đề tài: "Rèn kĩ giải loại tập hoá học. .. lập hành động trí thông minh học sinh Hớng dẫn học sinh học tập, phân loại dạng tập tính theo PTHH giải tập tính theo PTHH nhằm nâng cao chất lợng học tập môn hoá học học sinh THCS b Ni dung ca...SNG KIN Rèn kĩ giảI cáC loại tập tính theo phơng trình hoá học =============== I THễNG TIN CHUNG V SNG KIN: 1.Tờn sỏng kin: Rốn k nng gii cỏc bi tớnh theo phng trỡnh húa hc Lnh

Ngày đăng: 03/08/2017, 09:55

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • PHÒNG GD VÀ ĐT VŨ THƯ

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan