sáng kiến kinh nghiệm Rèn kĩ năng giải bài tập dạng hỗn hợp các chất tính theo phương trình hoá học có vận dụng toán học”

23 601 2
sáng kiến kinh nghiệm Rèn kĩ năng giải bài tập dạng hỗn hợp các chất tính theo phương trình hoá học có vận dụng toán học”

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu tập thể thầy cô giáo nhà trường tạo điều kiện thời gian, cung cấp tài liệu tham khảo, đóng góp số kinh nghiệm giảng dạy việc áp dụng lý thuyết vào thực tế giảng dạy mơn Hóa học Nhằm giúp tơi hồn thành đề tài Trong q trình thực khơng tránh khỏi mặt hạn chế Rất mong nhận góp ý Ban Giám Hiệu bạn đồng nghiệp … Xin trân trọng cảm ơn ! Trang MỤC LỤC Nội dung Trang LỜI CẢM ƠN I PHẦN MỞ ĐẦU I.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI I.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU I.3 NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU : I.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: I.5 KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU : .5 I.6 PHẠM VI NGHIÊN CỨU : I.7 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : I.8 GIẢ THIẾT KHOA HỌC : .6 I.9 CẤU TRÚC ĐỀ TÀI : II NỘI DUNG ĐỀ TÀI II.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN : II.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN : II.3 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 11 II.4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 18 II.5 BÀI HỌC KINH NGHIỆM : 20 III PHẦN KẾT LUẬN .21 PHẦN PHỤ LỤC 23 TÀI LIỆU THAM KHẢO 23 Trang I PHẦN MỞ ĐẦU I.1 LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong cơng xây dựng phát triển kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố đại hố đất nước địi hỏi người phải có tri thức đạo đức đặc biệt phải có tính động sáng tạo biết làm chủ lĩnh vực biết ứng dụng tri thức học vào thực tế để nâng cao chất lượng sống Muốn tạo hệ biết làm chủ cơng nghệ đại ngày nhà trường có vai trị đặc biệt quan trọng, mơn hố học có vai trị to lớn thực mục tiêu đào tạo nhà trường THCS Môn học cung cấp cho học sinh hệ thống kiến thức phổ thơng, thói quen làm việc khoa học, góp phần làm tảng cho việc giáo dục xã hội chủ nghĩa, phát triển lực nhận thức, lực hành động chuẩn bị cho học sinh học lên vào sống lao động Với mục tiêu chung mơn Hóa học giúp cho học sinh mục tiêu cụ thể kiến thức, kĩ năng, thái độ Trong có kĩ biết giải tập hóa học Bài tập hố học có vai trị lớn việc dạy học tích cực mơn Hố học Ngồi tập hóa học phương tiện để tích cực hố hoạt động học sinh cấp học, bậc học, giúp học sinh hình thành kiến thức mới, kĩ vận dụng tốt kiến thức Trong chương trình Hố học THCS có nhiều dạng tập Trong dạng tập tính theo phương trình hố học dạng tập Học sinh làm quen từ 22 hoá học Tuy nhiên học sinh nhiều bỡ ngỡ giải tập đặc biệt hoá học vận dụng học Năm học 2008 - 2009 năm thứ toàn ngành giáo dục hưởng ứng vận động “hai không” với nội dung xác định "Năm học đẩy Trang mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi quản lý tài triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" Tơi ln trăn trở phải làm để thực tốt vận động này, điều tơi đúc kết phải để nâng cao chất lượng dạy học Muốn nâng cao chất lượng dạy học “Thầy phải dạy tốt, trị phải học tốt” Trường THCS Mạc Đĩnh Chi nơi dạy Khả nắm bắt, tư em hạn chế đặc biệt mơn tự nhiên : Tốn, Vật lí, Hố học địi hỏi tư cao Do việc giải tập Hố học nói chung đạt hiệu chưa cao kĩ giải tập hố học tính theo phương trình dạng hỗn hợp có vận dụng học nói riêng cịn thấp Do ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập em Trên sở tơi dành thời gian nghiên cứu chương trình Hố học THCS tìm hiểu phân loại dạng tập tính theo phương trình hố học, mặt nâng cao chun mơn mình, mặt khác giúp em học tốt mơn hóa học Đây lí mà tơi chọn nội dung đề tài này: “Rèn kĩ giải tập dạng hỗn hợp chất tính theo phương trình hố học có vận dụng tốn học” I.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Với mục đích nhằm nâng cao kiến thức cho học sinh, đòi hỏi người giáo viên phải sáng tạo tìm tịi có vận dụng kết hợp với toán học để phát triển lực tư cao cho em từ tốn hố học SGK, từ giúp em hứng thú học tập mơn Hố học Toán học Từ việc nghiên cứu vận dụng thực hiện, thân tự đúc rút kinh nghiệm, biện pháp hay để vận dụng cho năm học sau I.3 NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU : Nghiên cứu thực tiễn sở vật chất nhà trường, gia đình, xã hội Trang Nghiên cứu veà Rèn kĩ giải tập dạng hỗn hợp chất tính theo phương trình hố học có vận dụng toán học cho học sinh trường trung học sở Nghiên cứu hoạt động dạy học giáo viên học sinh Đúc rút kinh nghiệm đưa biện pháp để giải vấn đề Rèn kĩ giải tập dạng hỗn hợp chất tính theo phương trình hố học có vận dụng tốn học cho học sinh trường trung học sở I.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu rèn kĩ giải tập dạng hỗn hợp chất tính theo phương trình hố học có vận dụng toán học cho học sinh trường trung học sở I.5 KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU : Giáo viên giảng dạy học sinh học mơn hố học trường trung học sở I.6 PHẠM VI NGHIÊN CỨU : Vì điều kiện thời gian, kinh nghiệm thân hạn chế nên phạm vi nghiên cứu giới hạn học sinh khối trường trung học sở I.7 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU : - Phương pháp quan sát : Sử dụng phương pháp để nghiên cứu, quan sát hoạt động dạy học giáo viên học tập học sinh - Phương pháp đối thoại : Trực tiếp trò chuyện với giáo viên học sinh để bổ sung kinh nghiệm cho phương pháp điều tra - Phương pháp nghiên cứu tài liệu : Để nghiên cứu tài liệu, sách báo có liên quan đến đề tài - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động học sinh : Thông qua kiểm tra để thấy rèn kĩ giải tập dạng hỗn hợp chất Trang tính theo phương trình hố học có vận dụng toán học cho học sinh trường trung học sở có hiệu hay khơng - Phương pháp thống kê toán học : Sử dụng phương pháp để xử lí số liệu đến kết luận phù hợp với giả thiết khoa học I.8 GIẢ THIẾT KHOA HỌC : - Nếu biện pháp đề tài áp dụng cách đồng bộ, có tìm tịi giáo viên mơn sử dụng biện pháp cách linh hoạt tơi tin chất lượng mơn hố học thu kết khả quan I.9 CẤU TRÚC ĐỀ TÀI : - Phần mở đầu + Lí chọn đề tài + Mục đích nghiên cứu + Nhiệm vụ nghiên cứu + Đối tượng nghiên cứu + Khách thể nghiên cứu + Phạm vi nghiên cứu + Phương pháp nghiên cứu + Giả thiết khoa học + Cấu trúc đề tài - Phần nội dung + Cơ sở lí luận + Cơ sở thực tiễn + Kết đạt + Bài học kinh nghiệm - Phần kết luận - Tài liệu tham khảo Trang II NỘI DUNG ĐỀ TÀI II.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN : II.1.1 Phương pháp dạy học hiểu ? Nói tóm tắt phương pháp dạy học cách thức hoạt động giáo viên việc đạo, tổ chức hoạt động học sinh nhằm đạt mục tiêu dạy học Trong phương pháp dạy học cần nắm vững mối quan hệ sau : II.1.1.1 Quan hệ dạy học : Thuật ngữ “ dạy học “ ( dạy việc học, dạy cách học ) vốn dùng để phản ánh hoạt động người dạy Nhưng đối tượng hoạt động dạy người học Người học vừa đối tượng hoạt động dạy vừa chủ thể hoạt động học, phương pháp dạy học quan niệm chức dạy dạy cách học; hoạt động dạy - học giáo viên giữ vai trị đạo, học sinh giữ vai trò chủ động II.1.1.2 Quan hệ mặt bên mặt bên phương pháp dạy học Mặt bên ngồi trình tự hợp lý thao tác hành động giáo viên học sinh : Giáo viên giảng giải, đặt câu hỏi, treo tranh, biểu diễn thí nghiệm… học sinh nghe, trả lời, quan sát, giải thích điều quan sát… Mặt bên cách thức tổ chức hoạt động nhận thức học sinh, đường giáo viên dẫn dắt học sinh lĩnh hội nội dung dạy học : giải thích minh hoạ, tìm tịi phần, đặt giải vấn đề Mặt bên phụ thuộc cách khách quan vào nội dung dạy học trình độ phát triển tư học sinh Mặt bên tuỳ thuộc kinh nghiệm sư phạm giáo viên chịu ảnh hưởng phương tiện thiết bị dạy học Mặt bên quy định mặt bên Nếu trọng nhiệm vụ phát triển tư phải quan tâm đến mặt bên phương pháp dạy học Trang II.1.1.3 Quan hệ phương pháp dạy học thành tố trình dạy học Quá trình dạy học - hiểu theo tiếp cận hệ thống - gồm thành tố ( Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện, tổ chức, đánh giá) tương tác với tạo thành chỉnh thể, vận hành môi trường giáo dục nhà trường môi trường kinh tế - xã hội cộng đồng II.1.1.4 Phương pháp tích cực Trong Xã hội đại ngày biến đổi nhanh với phát triển thông tin, khoa học kĩ thuật, công nghệ nhồi nhét vào đầu trẻ khối lượng kiến thức mà phải quan tâm dạy cho trẻ phương pháp học từ bậc tiểu học, lên bậc học cao trọng nâng cao dần khối lượng kiến thức Trong phương pháp học cốt lõi phương pháp tự học Nếu rèn luyện cho người học có phương pháp, kỹ năng, thói quen, ý chí tự học tạo cho họ lịng ham học, khơi dạy nội lực vốn có người, kết học tập nhân lên gấp bội Vì ngày nay, người ta nhấn mạnh hoạt động học trình dạy - học, nỗ lực tạo chuyển biến từ học tập thụ động sang học tập chủ động, đặt vấn đề phát triển tự học trường phổ thông, không tự học nhà sau học lớp mà tự học tiết học có hướng dẫn trực tiếp thầy Tăng cường học tập cá thể, phối hợp với học tập hợp tác Trong lớp học mà trình độ kiến thức, tư học sinh khơng đồng tuyệt đối áp dụng phương pháp tích cực buộc phải chấp nhận phân hố cường độ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ học tập, học thiết kế thành chuỗi công tác độc lập Kết hợp đánh giá thầy với tự đánh giá trò Trong dạy học việc đánh giá học sinh khơng nhằm mục đích nhận định trạng học điều Trang chỉnh hoạt động học trò mà đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng học điều chỉnh hoạt động dạy thầy Trước thường quan niệm giáo viên giữ độc quyền đánh giá học sinh Trong phương pháp tích cực, giáo viên phải hướng dẫn học sinh phát triển kỹ tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học, liên quan đến điều này, giáo viên cần tạo điều kiện thuận lợi để học sinh tham gia đánh giá lẫn - tự đánh giá điều chỉnh hoạt động kịp thời lực cần cho thành đạt sống mà nhà trường cần trang bị cho học sinh Theo hướng phát triển phương pháp tích cực để đào tạo người động, sớm thích nghi với đời sống xã hội việc kiểm tra đánh giá dừng lại yêu cầu tái kiến thức, lặp lại kỹ học mà phải khuyến khích trí thơng minh, óc sáng tạo việc giải tình thực tế Từ dạy học thụ động sang dạy học tích cực, giáo viên khơng cịn đóng vai trị đơn người truyền đạt kiến thức, giáo viên trở thành người thiết kế, tổ chức, hướng dẫn hoạt động độc lập theo nhóm nhỏ để học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức nội dung học tập, chủ động đạt mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ theo yêu cầu chương trình II.2 CƠ SỞ THỰC TIỄN : II.2.1 Kỹ giải tập tính theo phương trình Hố học “Rèn luyện kỹ giải tập tính theo phương trình Hố học” vấn đề khơng mới, vấn đề nhiều giáo viên, nhiều nhà giáo dục nghiên cứu đề cập đến song thân tơi nhận thấy tập tính theo phương trình hố học, dạng hỗn hợp chất có vận dụng tốn học vấn đề cần phát tiến hành thường xuyên, liên tục Theo tơi việc nghiên cứu đề tài góp phần giúp cho giáo viên thấy rõ tầm quan trọng việc rèn kĩ giải tập hoá học cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng Trang dạy học mơn hố Muốn rèn kĩ giải tập dạng hỗn hợp chất tính theo phương trình hố học có vận dụng tốn giáo viên cần: + Nắm vững bước giải tập tính theo phương trình hoá học + Nắm số nét riêng loại tập tính theo phương trình hố học dạng hỗn hợp chất + Biết vận dụng toán học vào hoá học + Dựa khả tiếp thu học sinh để phân loại bồi dưỡng học sinh cho phù hợp II.2.2 Tình hình thực tiễn trình độ điều kiện học tập học sinh Xuất phát từ nhiệm vụ đào tạo nhà trường đào tạo hệ trẻ cho đất nước phát triển tồn diện mặt Xuất phát từ ngun lí giáo dục “học phải đơi với hành” Vì q trình dạy học tơi ln trọng cung cấp đầy đủ xác kiến thức cho học sinh Tuy nhiên trình độ kiến thức kĩ đối tượng học sinh lớp không giống tơi tiến hành khảo sát chất lượng học sinh từ đầu năm học, để từ phân loại đối tượng học sinh để tìm phương án tối ưu cho phù hợp với đối tượng học sinh Khi chuẩn bị thực đề tài qua q trình nghiên cứu, tơi nhận thấy việc giải tập tính theo phương trình Hố học học sinh yếu Đa số học sinh cho hố học mơn khó học, em sợ học sinh nắm vững kiến thức kỹ hố học Vì em thụ động tiết học không hứng thú mơn này, ngồi nhà trường cịn thiếu nhiều trang thiết bị, hoá chất để phục vụ cho việc học tập học sinh Địa bàn nông thôn rộng lớn, nhà dân thưa thớt nên việc trao đổi lẫn học tập khó khăn II.2.3 Chuẩn bị vận dụng đề tài Để áp dụng phương pháp dạy học thực số khâu quan trọng sau: Trang 10 Xác định mục tiêu, dự đốn tình xảy trình rèn luyện kỹ giải tập dạng hỗn hợp chất tính theo phương trình Hố học Tìm hiểu tình hình học sinh, tạo niềm tin cho học sinh khả hoạt động tìm tòi em, đặt yêu cầu, nhiệm vụ cho học sinh để em chủ động sẵn sàng tham gia hoạt động cách tích cực, tự giác sáng tạo Chuẩn bị đồ dùng dạy học : phương pháp rèn kĩ giải tập dạng hỗn hợp chất tính theo phương trình hố học có vận dụng tốn học chủ yếu dựa vào bảng phụ II.2.4 Qua đánh giá phân loại học sinh tập trung nghiên cứu thực biện pháp cụ thể sau: II.2.4.1 Xác định kiến thức có liên quan Để giải loại tập học sinh cần phải nắm vững bước giải tốn tính theo phương trình hóa học Sau học sinh phải biết cách lập giải hệ phương trình tốn học II.2.4.2 Giáo viên đưa ví dụ cụ thể tiến hành giải song song với giải toán cổ Cùng với việc giải song song giúp học sinh biết cách giải tốn Hố học có vận dụng Toán học II.3 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU II.3.1 Kiến thức học sinh cần nắm II.3.1.1 Học sinh phải nắm vững bước giải tính phương trình hố học 22, Tiết 22, 23 theo phân phối hố học lớp Chuyển đổi khối lượng thể tích chất khí thành số mol chất Viết phương trình hố học Dựa vào phương trình hố học để tìm mol chất tham gia chất tạo thành Trang 11 Chuyển đổi số mol chất thành khối lượng (m = n x M ) thể tích khí ĐKTC ( V = 22,4 x n ) Học sinh nắm bước làm thành thạo tập đơn giản có đưa tập hỗn hợp chất vào học sinh vận dụng II.3.1.2 Học sinh biết cách giải hệ phương trình bậc hai ẩn số - Giải hệ phương trình phương pháp cộng đại số - Giải hệ phương trình phương pháp - Giải hệ phương trình máy tính bỏ túi II.3.2 Ví dụ cụ thể II.3.2.1: Ví dụ 1: Bài tốn 1: Hồ tan hồn tồn 3,6g Magie vào dung dịch HCl dư theo sơ đồ: Mg + HCl − − − → MgCl2 + H2 a, Em lập phương trình hố học b Tính thể tích khí Hiđro thu đo ĐKTC Giải: Số mol Mg tham gia phản ứng: nMg = 3,6 = 0,15(mol ) 24 Phương trình hố học: Mg + 0,15 mol 2HCl  MgCl2 → + H2 0,15 mol  → Thể tích khí H2 sinh ĐKTC VH = 0,15.22,4 = 3,36(lit ) II.3.2.2.Ví dụ 2: Bài tốn Hồ tan hồn tồn 5,4 gam Nhôm vào dung dịch HCl dư theo sơ đồ: Al + HCl − − − → AlCl3 + H2 a, Em lập phương trình hố học b Tính thể tích khí Hiđro thu ĐKTC Trang 12 Giải: Số mol Nhôm tham gia phảm ứng: n Al = 5,4 = 0,2(mol ) 27 a Phương trình hố học 2Al + HCl  → 0,2 mol 2AlCl3 + 0,3 mol  → Thể tích khí H2 ĐKTC 3H2 VH = 0,3.22,4 = 6,72(lit ) Đây đơn giản mà hầu hết học sinh giải theo bước tiến hành nêu ( ví dụ tương tự – thay đổi kim loại phản ứng ) Từ hai toán đơn giản nhằm hình thành rèn luyện kĩ giải dạng tốn hỗn hợp chất là: - Trộn hỗn hợp hai kim loại có khối lượng toán - Lấy kết khí Hiđro (thu được) ĐKTC tốn Từ hình thành tốn hỗn hợp sau II.3.2.3 Ví dụ 3: Bài tốn 3: Hồ tan hồn tồn gam (3,6 + 5,4) hỗn hợp hai kim loại Magie Nhôm dung dịch HCl dư thu 10,08 (3,36 + 6,72) lít Hiđro ĐKTC a Viết phương trình phản ứng hố học xảy b Tính khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu (hoặc câu hỏi: Tính thành phần phần trăm khối lượng kim loại hỗn hợp ban đầu) Bài toán dạng tốn hỗn hợp giải nhiều phương pháp khác (có thể giải phương pháp số học, phương pháp đại số) Trong phạm vi muốn rèn luyện cho học sinh cách giải kết hợp việc vận dụng giải toán cổ Trang 13 “Vừa gà vừa chó, bó lại cho trịn 36 con, 100 chân chẵn Tính số gà, số chó” Giáo viên hướng dẫn học sinh giải toán cổ từ dẫn dắt học sinh vận dụng vào giải tốn hóa học dạng hỗn hợp chất Giải theo phương pháp lập hệ Vận dụng hoá học dạng hỗn hợp phương trình bậc hai ẩn số chất a, Viết phương trình phản ứng hóa học Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 (1) → → 2Al + 6HCl  2AlCl3 + 3H2 (2) Gọi số gà x (x > 0, b Gọi khối lượng Mg x (x > 0, tính nguyên) gam) Số chó y (y > 0, nguyên) Gọi khối lượng Al y ( y > 0, tính gam ) Ta có phương trình Ta có phương trình x + y = 36 (*) x + y = (*) Từ PTHH (1) ta có Cứ gà có chân x gà có 2x chân Cứ 24g Mg phản ứng cho 22,4 lít H2 x gam Mg phản ứng cho 22,4.x lít H2 24 Từ PTHH (2) ta có Cứ chó có chân Cứ 2.27 gam Al phản ứng cho 3.22,4 lít H2 y gam Al phản ứng cho y chó có 4y chân 3.22,4 y 67,2 y = 2.27 54 lít H2 Theo ta có phương trình tổng Theo ta có phương trình thể tích khí H2 ĐKTC 22,4 x 67,2 y + = 10,08(**) 24 54 tổng số chân gà chân chó là: Kết hợp (*) (**) ta có hệ phương Trang 14 2x + 4y = 100 (**) trình x + y =   22,4 x 67,2 y  24 + 54 = 10,08  Kết hợp (*) (**) ta có hệ phương trình Giải hệ phương trình tìm  x + y = 36  2 x + y = 100 Khối lượng Mg: x = 3,6 g Khối lượng Al: y = 5,4g Giải hệ phương trình ta tìm x = 22; y = 14; Vậy số gà 22 con, số chó 14 II.3.2.4 Ví dụ 4: Bài tốn Hồ tan hồn tồn 5,2g hỗn hợp gồm Mg Fe dung dịch axit HCl 1M, thu 3,36 lít H2 ĐKTC a Tính % khối lượng kim loại hỗn hợp b Tính thể tích dung dịch axit HCl dùng Giải a Phương trình hố học Mg + 2HCl  MgCl2 + H2 (1) → → Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 (2) Gọi khối lượng Mg x (g) (x > 0) Khối lượng Fe y (g) (y > 0) Ta có phương trình x + y = 5,2 (*) Từ PTHH (1) ta có: Cứ 24g Mg phản ứng cho 22,4 lít H2 Vậy x gam Mg phản ứng cho 22,4.x lít H2 24 Từ PTHH (2) ta có Cứ 56g Fe phản ứng cho 22,4 lít H2 Trang 15 Vậy y gam Fe phản ứng cho 22,4 y lít H2 56 Theo ta có phương trình tổng thể tích khí H2 thoát ĐKTC: 22,4.x 22,4 y + = 3,36(**) 24 56 Kết hợp (*) (**) có hệ phương trình:  x + y = 5,2   22,4.x 22,4 y  24 + 56 = 3,36  Giải ta có khối lượng Mg: x = 2,4g Khối lượng Fe : y = 2,8g 2,4  %Mg = 5,2 100% = 46,15% 2,8  %Fe = 5,2 100% = 53,85% b nMg = nFe = 2,4 = 0,1( mol ) 24 2,8 = 0,05(mol ) 56 Từ PTHH (1) (2) tổng số mol axit dùng nHCl = x + y = 0,1.2 + 0,05.2 = 0,3( mol )  VHCl = 0,3 = 0,3(lit ) Vậy thể tích dung dịch axit HCl dùng 0,3 lít II.2.2.5.Ví dụ 5: Bài tốn Khử hoàn toàn 5,43 gam hỗn hợp gồm oxit CuO PbO khí Hiđro thu 0,9 gam nước a Viết phương trình hố học xảy b Tính khối lượng oxit có hỗn hợp ban đầu c Tính thành phần phần trăm theo khối lượng chất rắn thu sau phản ứng Giải: a Phương trình hố học Trang 16 t CuO + H2  Cu + H2O (1) → t PbO + H2  Pb + H2O (2) → b Gọi khối lượng CuO x (x > 0, tính gam) Khối lượng PbO y (y > 0, tính gam) Ta có phương trình: x + y = 5,43 (*) Từ PTHH (1) ta có: Cứ 80g CuO phản ứng cho 18g nước Vậy: x gam CuO phản ứng cho 18.x g nước 80 Từ PTHH (2) ta có: Cứ 223g PbO phản ứng cho 18g nước Vậy y g PbO phản ứng cho 18 y g nước 223 Theo ta có phương trình tổng khối lượng nước tạo thành 18.x 18 y + = 0,9(**) 80 223 Kết hợp (*) (**) ta có hệ phương trình  x + y = 5,43(*)  18.x 18 y  80 + 223 = 0,9(**)  Giải ta có: Khối lượng CuO: x = 3,2g Khối lượng PbO: y = 2,23g c Theo kết phần b ta có nCuO = 3,2 = 0,04(mol ) 80 Theo phương trình (1) nCu = nCuO = 0,04(mol )  mCu= 0,04 64 =2,56 (g) nPbO = 2,23 = 0,01( mol ) 223 Trang 17 Theo phương trình (2) nPb = nPbO = 0,01(mol )  mPb = 207.0,01 = 2,07( g ) Khối lượng hỗn hợp sau phản ứng mhh = mCu + mPb = 2,56 + 2,07 = 4,63( g ) 2,56 % Cu = 4,63 100% = 55,3% 2,07 % Pb = 4,63 100% = 44,7% Qua ví dụ tổ chức thiết kế dạy học góp phần lớn vào việc nâng cao chất lượng dạy học Học sinh nắm vững kiến thức vừa rèn luyện kỹ vừa phát triển lực hoạt động tư duy, phát huy khả sáng tạo học sinh làm cho tiết học thực trở nên sinh động theo hướng tích cực qua việc hướng dẫn cách giải hỗn hợp chất kết hợp việc vận dụng toán học, nhằm giúp học sinh cách giải nhanh dạng tốn hố học tính theo phương trình hố học Từ tốn 3,4,5 giáo viên yêu cầu học sinh đặt đề tốn có dạng tương tự (với tốn chung nhất) Bài tốn là: “Cho hỗn hợp gồm hai chất A B (A B hai kim loại, oxit, axit, bazơ, muối …) Có khối lượng (m) gam, tác dụng với chất C, thu sản phẩm, có sản phẩm D chung (chất D biết khối lượng, biết thể tích ĐKTC …) Trên sở tính khối lượng, hay tính phần trăm khối lượng chất có hỗn hợp ban đầu” II.4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU II.4.1 Kết đạt II.3.2.1 Chất lượng học sinh chưa vận dụng đề tài Tổng số: 50 học sinh Giỏi Khá SL % SL % Tổng số 14 Qua đánh giá phân loại TB Loại SL 32 Trang 18 Yếu % 64 SL % 18 Kém SL % - 16% học sinh biết cách giải song trình bày chưa khoa học - 64% học sinh có hướng giải song chưa trình bày - 20% học sinh chưa biết cách giải tập Nguyên nhân kết là: - Đại đa số em thiên học thuộc lòng mà chưa chuyên sâu chất - Dạng tập vận dụng óc tư sáng tạo nhiều tư học sinh chưa cao - Dạng tập bày liên quan đến mơn tốn mà kĩ giải tốn học sinh hạn chế II.3.2.2 Chất lượng học sinh vận dụng đề tài Qua việc phân loại dạng tập hỗn hợp chất tính theo phương trình hố học có vận dụng tốn học hướng dẫn giải tập mẫu đem lại hiệu thiết thực đem lại hứng thú học tập mơn Hố học Học sinh thích học mơn Hố học khơng cịn ngại giải tập tính theo phương trình hố học dạng hỗn hợp chất Kết học sinh cuối năm đạt sau Loại Tổng số Giỏi SL % 11 22 Khá SL % 18 36 TB SL 19 % 38 Yếu SL % Kém SL % 0 Như sử dụng phương pháp dạy học thấy chất lượng mơn hố học tăng cao, nhằm góp phần vào đội tuyển học sinh giỏi trường, huyện, số học sinh giỏi đầu năm có 01 em chiếm tỉ lệ 02% tăng lên 11 học sinh chiếm 22%, số học sinh tăng vọt từ 07 học sinh chiếm 14% đến cuối năm học tăng lên 18 học sinh chiếm 36%, số học sinh yếu giảm đáng kể từ học sinh chiếm 18% 02 học sinh chiếm 04 % khơng cịn học sinh Qua q trình nghiên cứu thực đề tài đa số học sinh biết cách giải tập dạng hỗn hợp chất tính theo phương trình hố học có vận Trang 19 dụng toán học Tuy nhiên khả tiếp thu kiến thức mơn Hố nhiều em hạn chế nên kĩ giải tập dạng số em chưa thật thành thạo Đó khó khăn chung giảng dạy đối tượng học sinh vùng cao, tất môn II.5 BÀI HỌC KINH NGHIỆM : Qua thời gian nghiên cứu vận dụng phương pháp, rút cho số kinh nghiệm sau : Hồn tồn sử dụng phương pháp nêu để giúp học sinh hoạt động tìm kiến thức, rèn luyện kỹ vận dụng vào tập cụ thể mơn hố học trường trung học sở Yêu cầu giáo viên phải làm tốt khâu chuẩn bị khéo léo phối hợp phương pháp cho phù hợp với nội dung mức độ kiến thức học sinh Phương pháp nêu đề tài có khả phát huy tốt lực tư độc lập học sinh, làm cho khơng khí học tập học sinh hào hứng sôi Các em tích cực tham gia vào hoạt động tìm kiếm kiến thức Kiến thức kỹ em cố cách vững chắc, kết học tập học sinh không ngừng nâng cao Học sinh thực chủ động biết cách tự lĩnh hội tri thức trình học tập khơng cịn mang tính gượng ép trước Đồng thời tơi nhận thấy rõ giáo viên đóng vai trò định cho thành hay bại chất chất lượng dạy học Trang 20 III PHẦN KẾT LUẬN Qua nghiên cứu đề tài nhận thấy củng cố thêm kiến thức, kinh nghiệm giảng dạy môn Đối với học sinh em thêm u mơn Hố học có hứng thú học tập luyện tập, ôn tập Chất lượng học tập môn dần nâng lên Trong thời gian nghiên cứu đề tài thấy để giải tập dạng hỗn hợp chất tính theo phương trình hố học có vận dụng tốn học, cần tổ chức hướng dẫn học sinh tiến hành theo bước sau: Bước 1: Tổ chức cho học sinh nghiên cứu kĩ đầu bài, nhận dạng tốn Bước 2: Lập phương trình Hóa học Bước 3: Đặt ẩn số cho đại lượng cần tính hỗn hợp chất cho đầu điều kiện ẩn Sau dựa vào kiện đầu lập hệ phương trình Trong phương trình biểu diễn ẩn theo khối lượng hỗn hợp chất phương trình theo liệu sản phẩm chung Bước 4: Giải hệ phương trình tìm giá trị ẩn kiểm tra với điều kiện ẩn ta tìm khối lượng chất hỗn hợp chất Để phù hợp với đặc trưng môn “ Khoa học thực nghiệm” Thì việc Giải tập hố học cần thiết Thông qua việc làm học sinh tìm tịi kiến thức cách chủ động Rèn kĩ giải tập dạng hỗn hợp chất tính theo phương trình hố học có vận dụng tốn học vào tập cụ thể Giúp em biết vận dụng lý thuyết vào thực tiễn Phát huy khả phán đốn, óc tổng hợp, kết luận theo hướng quy nạp diễn giải Để phát huy tốt tính tích cực sáng tạo, tìm tòi học sinh việc giải tập dạng hỗn hợp chất tính theo phương trình hố học, người giáo viên phải có lời nói, việc làm mang tính khuyến khích động viên bắt buộc Có kiểm tra, đánh giá việc làm học sinh cách thoả Trang 21 đáng, tạo cho học sinh niềm vui, hứng thú với công việc Như việc giải tập dạng hỗn hợp chất tính theo phương trình hố học khơng phát huy tính tích cực đơng đảo học sinh mà cịn phát bồi dưỡng lực tiềm ẩn em Việc rèn kĩ giải tập dạng hỗn hợp chất tính theo phương trình hố học có vận dụng tốn học nêu nhằm mục đích làm tích cực hố hoạt động dạy học, đem lại kết khả thi tạo hứng thú lớn học tập học sinh, đồng thời phát huy tối đa tham gia người học Học sinh có khả tự tìm kiến thức, tự tham gia vào hoạt động để củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ Dạy học có tác động lớn đến việc phát triển lực hoạt động trí tuệ, nâng cao lực tư độc lập khả tìm tịi sáng tạo Như tơi chưa áp dụng đề tài tỉ lệ học sinh yêu thích mơn hố học ít, đồng thời kết học tập mơn hố học khơng cao Sau áp dụng phương pháp dạy học tích cực rèn luyện kỹ giải tập dạng hỗn hợp chất tính theo phương trình hố học có vận dụng tốn học chất lượng học tập môn nâng cao rõ rệt Trên vài kinh nghiệm việc rèn kĩ giải tập dạng hỗn hợp chất tính theo phương trình hố học có vận dụng toán học Do thời gian kinh nghiệm chưa nhiều nên đề tài cịn hạn chế Tơi mong đóng góp ý kiến đạo đồng nghiệp cấp lãnh đạo để sáng kiến thêm phong phú hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! ĐakPơ, ngày 08 tháng năm 2009 NGƯỜI VIẾT Nguyễn Duy Tuấn Anh Trang 22 PHẦN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Giáo trình tâm lí học đại cương – NXB GD - Phương pháp dạy học nhà trường phổ thông – tác giả : Lê Văn Dũng Nguyễn Thị Kim Cúc - Sách Giáo Khoa Hóa học – Lê Xuân Trọng - Nguyễn Cương – NXB GD 2004 - Sách Giáo viên hoá học – Lê Xuân Trọng - Nguyễn Cương – NXB GD 2004 - Sách Giáo Khoa Hóa học – Lê Xuân Trọng – Cao Thị Thặng – Ngô Văn Vụ – NXB GD 2005 - Sách Giáo viên hoá học – Lê Xuân Trọng – Cao Thị Thặng –Nguyễn Phú Tuấn - Ngô Văn Vụ – NXB GD 2005 - Chun đề bồi dưỡng Hố 8,9 Hồng Vũ - Hướng dẫn làm tập hoá học 8, – tác giả : Ngô Ngọc An - Một số tài liệu khác có liên quan Trang 23 ... hợp chất tính theo phương trình hố học có vận dụng tốn học chất lượng học tập mơn nâng cao rõ rệt Trên vài kinh nghiệm việc rèn kĩ giải tập dạng hỗn hợp chất tính theo phương trình hố học có vận. .. để giải vấn đề Rèn kĩ giải tập dạng hỗn hợp chất tính theo phương trình hố học có vận dụng tốn học cho học sinh trường trung học sở I.4 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu rèn kĩ giải tập dạng hỗn. .. quan trọng việc rèn kĩ giải tập hoá học cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng Trang dạy học mơn hố Muốn rèn kĩ giải tập dạng hỗn hợp chất tính theo phương trình hố học có vận dụng tốn giáo viên

Ngày đăng: 23/04/2015, 08:38

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • LỜI CẢM ƠN

 • I. PHẦN MỞ ĐẦU.

  • I.1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI.

  • I.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU

  • I.3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU :

  • I.4. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU:

  • I.5. KHÁCH THỂ NGHIÊN CỨU :

  • I.6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU :

  • I.7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU :

  • I.8. GIẢ THIẾT KHOA HỌC :

  • I.9. CẤU TRÚC ĐỀ TÀI :

  • II. NỘI DUNG ĐỀ TÀI.

   • II.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN :

   • II.2. CƠ SỞ THỰC TIỄN :

   • II.3. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

   • II.4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

   • II.5. BÀI HỌC KINH NGHIỆM :

   • III. PHẦN KẾT LUẬN

   • PHẦN PHỤ LỤC

    • TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan