0

Tuyển tập 50 đề thi thử THPT quốc gia ôn luyện môn hóa học đầy đủ kiến thức 11 và 12 có đáp án

77 590 2
  • Tuyển tập 50 đề thi thử THPT quốc gia ôn luyện môn hóa học đầy đủ kiến thức 11 và 12 có đáp án

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/06/2017, 18:55

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOTUYỂN TẬP ĐỀ THIVÀ ĐÁP ÁN ÔNLUYỆN THPT QUỐCGIA MÔN HÓA HỌC2007 2016TUYỂN TẬP ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC NB+hưa quý đọc giả, như chúng ta đã biết, kì thi Trung học phổthông Quốc gia bắt đầu từ năm 2017 sẽ đổi sang thi trắc nghiệmtất cả các môn (trừ môn Ngữ Văn) và đề thi sẽ được lấy từ ngânhàng đề thi THPT Quốc gia do Bộ biên soạn mới hoàn toàn. Nhưng thiếtnghĩ, dù Bộ có biên soạn đề thi thế nào đi nữa thì lượng kiến thức cũngsẽ xoay quanh những kiến thức ta được học ở nhà trường, như thế thìnhững câu hỏi của Bộ cũng sẽ tương tương những câu hỏi đã ra trongnhững năm trước đó. Vì thế ta có thể chuẩn bị kĩ càng kiến thức chomình bằng cách tìm hiểu và làm những đề thi của những năm trước thìchắc chắn khi vào phòng thi, bạn có thể tự tin đối diện vói cái đề mà thốtlên rằng: “Ôi dào Tưởng thế nào chứ thế này thì đối với mình là khoai”.Và để các bạn dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm tài liệu của môn HóaHọc, tôi đã biên soạn nên cuốn sách này trên cơ sở những đề thi của Bộtừ khi môn Hóa chuyển sang thi trắc nghiệm tức năm 2007 đến nay, vàđáp án cũng được lấy từ đáp án của Bộ nên độ tin cậy là 100%. Nếu cácbạn bỏ thời gian một ngày khoảng một tiếng để làm cuốn sách này thì tôidám chắc trình độ Hóa Học của các bạn sau 3 tháng sẽ khiến bạn phảibất ngờ. Tôi đã làm và các bạn cũng hãy thử đi.Tác giảNguyễn BìnhTTrang 14 Mã đề thi 364SỞ GDĐT CẦN THƠTTLT ĐH DIỆU HIỀNSố 27 – Đường số 1 – KDC MetroNinh Kiều – TP.Cần ThơĐT: 0949.355.366 – 0964.222.333ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THÁNG 02 2017Môn: Hóa HọcThời gian làm bài: 50 phút.Họ, tên:...............................................................Số báo danh:........................... Mã đề GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO *** TUYỂN TẬP ĐỀ THIĐÁP ÁN ÔN LUYỆN THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC 2007 - 2016 TUYỂN TẬP ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC -NB+ hưa quý đọc giả, biết, kì thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 đổi sang thi trắc nghiệm tất môn (trừ môn Ngữ Văn) đề thi lấy từ ngân hàng đề thi THPT Quốc gia Bộ biên soạn hoàn toàn Nhưng thiết nghĩ, dù Bộ biên soạn đề thi lượng kiến thức xoay quanh kiến thức ta học nhà trường, câu hỏi Bộ tương tương câu hỏi năm trước Vì ta chuẩn bị kĩ kiến thức cho cách tìm hiểu làm đề thi năm trước chắn vào phòng thi, bạn tự tin đối diện vói đề mà lên rằng: “Ôi dào! Tưởng khoai” Và để bạn dễ dàng việc tìm kiếm tài liệu môn Hóa Học, biên soạn nên sách sở đề thi Bộ từ môn Hóa chuyển sang thi trắc nghiệm tức năm 2007 đến nay, đáp án lấy từ đáp án Bộ nên độ tin cậy 100% Nếu bạn bỏ thời gian ngày khoảng tiếng để làm sách dám trình độ Hóa Học bạn sau tháng khiến bạn phải bất ngờ Tôi làm bạn thử T Tác giả Nguyễn Bình SỞ GD&ĐT CẦN THƠ TTLT ĐH DIỆU HIỀN Số 27 – Đường số – KDC Metro Ninh Kiều – TP.Cần Thơ ĐT: 0949.355.366 – 0964.222.333 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THÁNG 02 - 2017 Môn: Hóa Học Thời gian làm bài: 50 phút Họ, tên: .Số báo danh: Mã đề thi 364 NỘI DUNG ĐỀ (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm in 04 trang giấy) Câu 1: Kim loại sắt KHÔNG tính chất sau ? A tính nhiễm từ B kim loại nhẹ, màu trắng bạc C kim loại tính khử trung bình D dẫn điện, dẫn nhiệt tốt 2+ Câu 2: Kim loại sau khử ion Cu dung dịch ? A Fe B Ag C Na D Ca Câu 3: Trong số chất: stiren, buta-1,3-đien, caprolactam, vinyl clrua Số chất khả tham gia phản ứng trùng hợp tạo polime A B C D Câu 4: Cho phát biểu sau crom hợp chất crom: Dung dịch kali đicromat màu da cam Crom bền với nước không khí lớp màng oxit bền bảo vệ Crom (III) oxit oxit lưỡng tính Crom (VI) oxit tác dụng với nước tạo hỗn hợp hai axit Hợp chất crom (VI) tính oxi hóa mạnh Số phát biểu A B C D Câu 5: Điện phân dung dịch CuCl2 để điều chế kim loại Cu Quá trình xảy catot A Cl2 + 2e  2ClB Cu  Cu2+ + 2e C Cu2+ + 2e  Cu D 2Cl-  Cl2 + 2e Câu 6: Cho 7,2 gam vinyl fomat tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu hỗn hợp X chứa a gam muối Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư thu b gam Ag Tổng (a + b) A 30 B 50 C 51,6 D 28,4 Câu 7: Phát biểu sau SAI ? A Trong chu kì, nguyên tử kim loại bán kính nguyên tử lớn nguyên tử phi kim B Nguyên tử hầu hết kim loại electron lớp (1, 2, electron) C Trong phản ứng hóa học, kim loại đóng vai trò chất bị khử D Các tính chất vật lí chung kim loại tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim electron tự gây Câu 8: Cho 45 gam glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 NH3 dư Lọc rửa kết tủa thu cho phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu V lít khí mùi hắc (đktc) Giá trị V A 3,36 B 4,48 C 11,2 D 5,60 Câu 9: Cho 16,2 gam kim loại M tác dụng với 0,15 mol oxi Chất rắn thu sau phản ứng đem hòa tan vào dung dịch HCl dư thấy thoát 13,44 lít khí H2 (đktc) Kim loại M A Al B Fe C Mg D Ca Câu 10: Cho oxit sau: Na2O, Fe2O3, Cr2O3, Al2O3, CuO Số oxit tan lượng dư dung dịch NaOH loãng A B C D Câu 11: Điện phân Al2O3 nóng chảy với cường độ dòng điện 9,65A thời gian 3000 giây, thu 2,16 gam Al Hiệu suất trình điện phân A 90% B 80% C 60% D 70% Trang 1/4 - Mã đề thi 364 Câu 12: Thí nghiệm sau thu kết tủa sau phản ứng xảy hoàn toàn? A Cho khí CO2 dư vào dung dịch Ba(OH)2 B Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Cr(NO3)3 C Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch KAlO2 D Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Al2(SO4)3 Câu 13: Cho chất sau: Vinyl axetat, triolein, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ, anilin, protein Số chất tham gia phản ứng thủy phân A B C D Câu 14: Chất sau vừa tác dụng với alanin, vừa tác dụng với metylamin? A NaCl B H2SO4 C CH3OH D NaOH Câu 15: Phản ứng hóa học sau SAI ? t0 A Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2 + H2O t0 B 3Fe2O3 + CO  2Fe3O4 + CO2 C FeO + HNO3 (loãng)  Fe(NO3)2 + H2O D Cr(OH)3 + NaOH (loãng)  NaCrO2 + 2H2O Câu 16: Chất sau dùng để làm mềm nước tính cứng vĩnh cửu ? A NaCl B Na2CO3 C H2SO4 D HCl Câu 17: Vinyl fomat không phản ứng với dung dịch chất sau ? A Na2CO3 B NaOH C Br2 D AgNO3/NH3 Câu 18: Cho amin sau: (1) (CH3)2CH-NH2, (2) H2NCH2CH2NH2, (3) CH3CH2CH2NHCH3, (4) C2H5NH2 Số amin bậc A B C D Câu 19: Cho đipeptit Y công thức phân tử C6H12N2O3 Số đồng phân peptit Y (chỉ chứa gốc α-amino axit) mạch hở A B C D Câu 20: Phương pháp điều chế Ca công nghiệp A Nung nóng hỗn hợp gồm Al CaO B Điện phân dung dịch CaCl2 C Khử CaO khí CO nhiệt độ cao D Điện phân nóng chảy CaCl2 Câu 21: Hợp chất sau không bị thủy phân với xúc tác axit? A monosaccarit B đisaccarit C monoeste D triglixerit  NaOH  HCl  Y (X, Y chất hữu Câu 22: Cho sơ đồ phản ứng dung dịch: Axit glutamic  X  HCl dùng dư) Công thức phân tử Y A C5H9NO4Cl B C6H10NO4Cl C C6H12NO4Cl D C5H10NO4Cl Câu 23: Trong dung dịch sau: (1) saccarozơ, (2) etilenglycol, (3) axit fomic, (4) propan-1,2-điol Số dung dịch hòa tan Cu(OH)2 điều kiện thường A B C D Câu 24: Để phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 7,5 gam H2NCH2COOH cần vừa đủ V ml dung dịch NaOH 1M Giá trị V A 50 B 150 C 200 D 100 Câu 25: Trường hợp sau xảy phản ứng hóa học ? A Cho kim loại Ag vào dung dịch H2SO4 loãng B Cho kim Cu vào dung dịch AgNO3 C Cho kim loại Fe vào dung dịch HNO3 đặc nguội D Cho kim loại Ni vào dung dịch FeSO4 Trang 2/4 - Mã đề thi 364 Câu 26: Thực thí nghiệm sau: (1) Đốt dây sắt khí clo (2) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe S (3) Cho FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư) (4) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3 (5) Dẫn khí clo vào dung dịch FeSO4 (6) Cho Fe vào dung dịch AgNO3 (dư) Số thí nghiệm tạo muối sắt (III) A B C D Câu 27: Hợp chất X (chứa C, H, O) khối lượng phân tử 132, thuộc loại hợp chất đa chức phản ứng với dung dịch NaOH tạo muối ancol Số lượng hợp chất thỏa mãn tính chất X A chất B chất C chất D chất Câu 28: Trong hợp chất, số oxi hóa đặc trưng crom A +2, +3, + B +1, +2, +3, +6 C +2, +4, +6 D +1, +3, +4, +6 Câu 29: Cho 0,3 mol Mg vào 100 ml dung dịch hỗn hợp Fe(NO3)3 2M Cu(NO3)2 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu m gam chất rắn Giá trị m A 11,20 B 16,60 C 13,87 D 12,00 Câu 30: Cho hợp chất hữu X công thức phân tử C3H12O3N2 X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH đun nóng, thu hợp chất hữu Y, lại chất vô Số công thức cấu tạo X thoả mãn A B C D Câu 31: Cho hỗn hợp sau: (a) Na2O Al2O3 (tỉ lệ mol 1:1) (b) Ba(HCO3)2 NaOH (tỉ lệ mol 1:2) (c) Cu FeCl3 (tỉ lệ mol 1:1) (d) AlCl3 Ba(OH)2 tỉ lệ mol (1: 2) (e) KOH KHCO3 (tỉ lệ mol 1: 1) (f) Fe AgNO3 (tỉ lệ mol 1: 3) Số hỗn hợp tan hoàn toàn nước (dư) tạo dung dịch A B C D Câu 32: Cho 11,04 gam hỗn hợp X gồm Mg Fe vào 150 ml dung dịch chứa AgNO3 a mol/l Cu(NO3)2 2a mol/lít, phản ứng kết thúc thu chất rắn Y dung dịch Z Hòa tan hoàn toàn Y dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu 7,56 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử nhất) Cho Z tác dụng với NaOH dư, thu kết tủa T Nung T không khí đến khối lượng không đổi 10,8 gam hỗn hợp rắn E Giá trị a A 0,4 B 0,5 C 0,6 D 0,7 Câu 33: Hỗn hợp X gồm chất công thức phân tử C2H10O3N2 , C2H7O3N cho chất X tác dụng với dung dịch HCl dung dịch NaOH dư đun nóng nhẹ khí thoát Lấy 0,1 mol X cho vào dung dịch chứa 0,26 mol KOH Sau phản ứng cạn dung dịch chất rắn Y, nung nóng Y đến khối lượng không đổi thu m gam chất rắn Giá trị m A 18,85 B 17,16 C 16,6 D 16,9 Câu 34: Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg MgO (tỉ lệ mol tương ứng 14:1) tác dụng hết với dung dịch HNO3 (dư), thu 0,448 lít khí Y (duy nhất, đktc) dung dịch Z cạn cẩn thận dung dịch Z thu 23 gam muối khan Số mol HNO3 tham gia phản ứng A 0,36 B 0,32 C 0,28 D 0,34 Trang 3/4 - Mã đề thi 364 Câu 35: X este no, đơn chức, Y este đơn chức, không no chứa liên kết đôi C = C (X, Y mạch hở) Đốt cháy hoàn toàn 14,4 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 14,336 lít O2 (đktc) thu 9,36 gam nước Mặt khác, thủy phân hoàn toàn E môi trường axit thu hỗn hợp chứa hai axit cacboxylic A, B (MA < MB) ancol Z Cho nhận định sau: (1) X, A cho phản ứng tráng gương (2) X, Y, A, B làm màu dung dịch Br2 môi trường CCl4 (3) Y mạch cacbon phân nhánh, từ Y điều chế thủy tinh hữu phản ứng trùng hợp (4) Đun Z với H2SO4 đặc 170oC thu anken tương ứng (5) Nhiệt độ sôi tăng dần theo thứ tự X < Y < A < B (6) Tổng số nguyên tử phân tử A, B 19 Số nhận định A B C D Câu 36: Thủy phân hoàn toàn 200 gam hỗn hợp tơ tằm lông cừu thu 31,7 gam glyxin Biết thành phần phần trăm khối lượng glyxin tơ tằm lông cừu 43,6% 6,6% Thành phần phần trăm khối lượng tơ tằm hỗn hợp kể A 62,5% B 75% C 37,5% D 25% Câu 37: Hỗn hợp E chứa ba peptit mạch hở gồm peptit X (C4H8O3N2), peptit Y (C7HxOyNz) peptit Z (C11HnOmNt) Đun nóng 28,42 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu hỗn hợp T gồm muối glyxin, alanin valin Đốt cháy toàn T cần dùng vừa đủ 1,155 mol O2, thu CO2, H2O, N2 23,32 gam Na2CO3 Phần trăm khối lượng X hỗn hợp E A 4,64% B 13,93% C 9,29% D 6,97% Câu 38: Cho sơ đồ phản ứng sau: CO2  H O H SO4 NaOH   Y    Z Biết X, Y, Z hợp chất nhôm Phát biểu ĐÚNG  X  Al  chất Z A Z không tác dụng với dung dịch NaOH B Z tính chất lưỡng tính C Từ Z không trực tiếp điều chế Al D Z tác dụng với dung dịch NH3 dư tạo kết tủa keo trắng sau tan dần Câu 39: Điện phân dung dịch chứa AgNO3 với điện cực trơ thời gian t(s), cường độ dòng điện 2A thu dung dịch X Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 0,336 gam hỗn hợp kim loại, dung dịch Y chứa 3,04 gam muối 0,112 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO N2O tỉ khối H2 19,2 Cho toàn hỗn hợp bột kim loại tác dụng với dung dịch HCl dư thu 0,112 lít khí H2 (đktc) Giá trị t A 2219,40 B 2895,10 C 2267,75 D 2316,00 Câu 40: Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm FeS2 Fe3O4 100 gam dung dịch HNO3 a% (vừa đủ) thu 15,344 lít hỗn hợp khí gồm NO NO2 (không tạo thêm sản phẩm khử khác) khối lượng 31,35 gam dung dịch chứa 30,15 gam hỗn hợp muối Giá trị a gần với giá trị sau ? A 57 B 46 C 63 D 43 - HẾT Cán coi thi không giải thích đề thi ! Mã đề: 364 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D A B C D Trang 4/4 - Mã đề thi 364 SỞ GD&ĐT CẦN THƠ TTLT ĐH DIỆU HIỀN Số 27 – Đường số – KDC Metro Ninh Kiều – TP.Cần Thơ ĐT: 0949.355.366 – 0964.222.333 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TUẦN 02 THÁNG 02 - 2017 Môn: Hóa Học Thời gian làm bài: 50 phút Họ, tên: .Số báo danh: Mã đề thi 236 NỘI DUNG ĐỀ (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm in 04 trang giấy) Câu 1: Oxit nhôm KHÔNG tính chất ứng dụng sau đây? A Dễ tan nước B Dùng để điều chế nhôm C nhiệt độ nóng chảy cao D Là oxit lưỡng tính Câu 2: Tiến hành thí nghiệm với chất X, Y, Z, T Kết ghi bảng sau: Các chất X, Y, Z, T là: A Lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột, vinyl axetat B Vinyl axetat, lòng trắng trứng, triolein, hồ tinh bột C Lòng trắng trứng, triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột D Triolein, vinyl axetat, hồ tinh bột, lòng trắng trứng Câu 3: Cho mẫu nước cứng chứa ion: Ca2+, Mg2+ HCO3– Hoá chất dùng để làm mềm mẫu nước cứng A Na3PO4 B NaCl C H2SO4 D HCl Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 5,85 gam bột kim loại M vào dung dịch HCl, thu 2016 ml khí H2 (đktc) Kim loại M A Mg B Zn C Fe D Al Câu 5: Cho phát biểu sau: (a) Các oxit kim loại kiềm thổ phản ứng với CO tạo thành kim loại (b) Các kim loại Ca, Fe, Al Na điều chế phương pháp điện phân nóng chảy (c) Các kim loại Mg, Na Fe khử ion Ag+ dung dịch thành Ag (d) Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư, thu Fe Số phát biểu SAI A B C D Câu 6: Ba chất hữu X, Y Z công thức phân tử C4H8O2, đặc điểm sau: + X mạch cacbon phân nhánh, tác dụng với Na NaOH + Y điều chế trực tiếp từ axit ancol số nguyên tử cacbon + Z tác dụng với NaOH tham gia phản ứng tráng bạc Các chất X, Y, Z A CH3CH2CH2COOH, CH3COOCH2CH3, HCOOCH2CH2CH3 B CH3CH(CH3)COOH, CH3COOCH2CH3, HCOOCH2CH2CH3 C CH3CH(CH3)COOH, CH3CH2COOCH3, HCOOCH2CH2CH3 D CH3CH2CH2COOH, CH3COOCH2CH3, CH3COOCH2CH3 Trang 1/4 - Mã đề thi 236 Câu 7: Khử hoàn toàn lượng Fe3O4 H2 dư, thu chất rắn X m gam H2O Hòa tan hết X dung dịch HCl dư, thu 2016 ml khí H2 (đktc) Giá trị m A 1,35 B 1,08 C 0,81 D 2,16 Câu 8: Cho 0,15 mol axit glutamic vào 100 ml dung dịch HCl 2M, thu dung dịch X Cho dung dịch NaOH dư vào X Sau phản ứng xảy hoàn toàn, số mol NaOH tham gia phản ứng A 0,65 mol B 0,35 mol C 0,50 mol D 0,55 mol Câu 9: Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (dư), tạo muối Fe (III) Chất X A FeCl3 B H2SO4 C AgNO3 D CuSO4 Câu 10: Nung 11,76 gam Fe không khí, sau thời gian, thu 15,36 gam hỗn hợp rắn X Cho X phản ứng hết với dung dịch HNO3 (loãng, dư), thu V ml khí NO (sản phẩm khử N+5, đktc) Giá trị V A 2688 B 896 C 1344 D 2240 FeSO  H 2SO NaOH(d­) Br2  NaOH   X   Y  Z Câu 11: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: K Cr2 O  Biết X, Y Z hợp chất crom Hai chất X Z A Cr2(SO4)3 Na2CrO4 B Cr2(SO4)3 NaCrO2 C NaCrO2 Na2CrO4 D Cr2(SO4)3 Na2Cr2O7 Câu 12: Kim loại nhiệt độ nóng chảy thấp A Cs B Hg C Li D Al + 2+ 2+ 3+ Câu 13: Trong ion sau: Ag , Cu , Fe , Fe Ion tính oxi hóa mạnh A Cu2+ B Fe3+ C Fe2+ D Ag+ Câu 14: Phát biểu sau sai ? A Tơ nilon–6,6 tơ nitron protein B Geranyl axetat mùi hoa hồng C Glyxin, alanin α–amino axit D Glucozơ hợp chất tạp chức Câu 15: Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu Y tên gọi etyl axetat Vậy dung dịch X hỗn hợp gồm A CH3COOH, C2H5OH NaOH đặc B CH3COOH, C2H5OH H2SO4 đặc C CH3COOH, C2H5OH D CH3COOH, CH3OH H2SO4 đặc Câu 16: Kim loại sau phản ứng với dung dịch FeSO4 dung dịch HNO3 đặc, nguội? A Al B Mg C Cu D Cr Câu 17: ‘‘Hiệu ứng nhà kính” tượng Trái Đất ấm dần lên xạ bước sóng dài vùng hồng ngoại bị khí giữ lại mà không xạ vũ trụ Khí nguyên nhân gây hiệu ứng nhà kính? A CO2 B O2 C SO2 D N2 Câu 18: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm glucozơ, xenlulozơ saccarozơ, thu 5,6 lít khí CO2 (đktc) 4,2 gam H2O Giá trị m A 8,64 B 6,66 C 7,20 D 7,73 Câu 19: Amino axit khả làm đổi màu quỳ tím A Valin B Glyxin C Alanin D Lysin Câu 20: Cho dãy chất: Fe, Fe3O4, Na2CO3 Fe(OH)3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng A B C D Câu 21: Tơ sau tơ nhân tạo? A Tơ axetat B Tơ tằm C Tơ nilon–6,6 D Tơ nitron Trang 2/4 - Mã đề thi 236 Câu 22: Phương trình hoá học sau SAI? A Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O B Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 C 2Fe + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 D Al(OH)3 + 3HCl → AlCl3 + 3H2O Câu 23: Hòa tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu dung dịch X Cho dãy chất: KMnO4, Cl2, NaOH, Na2CO3, KI, Cu KNO3 Số chất dãy tác dụng với X A B C D Câu 24: Thủy phân este X (C4H6O2) môi trường axit, thu anđehit Công thức X A CH3COOCH3 B HCOOCH2CH=CH2 C CH2=CHCOOCH3 D CH3COOCH=CH2 Câu 25: Phát biểu sau SAI? A Sắt (III) hiđroxit chất rắn, màu nâu đỏ, không tan nước B Hàm lượng cacbon thép thấp gang C Quặng hematit thành phần FeCO3 D Sắt kim loại màu trắng xám, dẫn nhiệt tốt Câu 26: Thí nghiệm sau KHÔNG hòa tan chất rắn? A Cho CrO3 vào H2O B Cho Cr vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội C Cho Cr vào dung dịch H2SO4 loãng, nóng D Cho Cr(OH)3 vào dung dịch HCl Câu 27: Cho 4,6 gam kim loại kiềm M tác dụng hết với H2O, thu 2,24 lít khí H2 (đktc) Kim loại M A Na B K C Rb D Li Câu 28: Số amin bậc công thức phân tử C3H9N A B C D Câu 29: Phát biểu sau đúng? A Glucozơ bị thủy phân môi trường axit B Dung dịch saccarozơ phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam C Tinh bột phản ứng tráng bạc D Xenlulozơ bị thuỷ phân dung dịch kiềm đun nóng Câu 30: Metyl axetat công thức hóa học A CH3COOC2H5 B HCOOC2H5 C HCOOCH3 D CH3COOCH3 0 C H 5OH/HCl,t C H 5OH/HCl,t NaOH(d­)  Y   Z  T Câu 31: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: X  Biết X axit glutamic, Y, Z, T chất hữu chứa nitơ Công thức phân tử Y T A C7H15O4NCl C5H8O4Na2NCl B C6H12O4NCl C5H7O4Na2N C C7H14O4NCl C5H7O4Na2N D C6H12O4N C5H7O4Na2N Câu 32: X amino axit công thức H2NCnH2nCOOH, Y axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở Cho hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X Y tác dụng vừa đủ với 540 ml dung dịch NaOH 1M, thu m gam muối Z Đốt cháy hoàn toàn Z cần 30,24 lít khí O2 (đktc), thu N2, Na2CO3 60,90 gam hỗn hợp gồm CO2 H2O Phần trăm khối lượng muối phân tử khối nhỏ Z gần với giá trị sau đây? A 25,99% B 45,33% C 28,77% D 29,88% Câu 33: Nung m gam hỗn hợp X gồm FeCO3 Fe(NO3)2 bình chân không, thu chất rắn Fe2O3 0,54 mol hỗn hợp gồm NO2 CO2 Mặt khác, cho m gam X phản ứng với dung dịch H2SO4 (loãng, dư), thu V lít (đktc) hỗn hợp khí gồm CO2 NO (sản phẩm khử N+5) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị V A 4,48 B 8,96 C 5,60 D 6,72 Câu 34: Nung hỗn hợp X gồm a gam Mg 1,125 mol Cu(NO3)2, sau thời gian, thu chất rắn Y 2,025 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 O2 Cho Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa 5,85 mol HCl, thu dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối clorua 0,225 mol hỗn hợp khí T (gồm N2 H2 tỉ khối so với H2 11,4) Giá trị (a + m) gần với giá trị sau đây? A 355,77 B 365,55 C 325,77 D 323,55 Câu 35: Chất hữu X mạch hở, công thức phân tử C4H6O4, không tham gia phản ứng tráng bạc Cho a mol X phản ứng với dung dịch KOH dư, thu ancol Y m gam muối Đốt cháy hoàn toàn Y, thu 0,2 mol CO2 0,3 mol H2O Giá trị (a + m) A 17,7 B 16,8 C 16,7 D 17,8 Trang 3/4 - Mã đề thi 236 Câu 36: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm CuSO4 KCl vào H2O, thu dung dịch Y Điện phân Y (có màng ngăn, điện cực trơ) đến H2O bắt đầu điện phân hai điện cực dừng điện phân Số mol khí thoát anot lần số mol khí thoát từ catot Tỷ lệ số mol CuSO4 KCl X A : B : C : D : Câu 37: Hỗn hợp M gồm este no, đơn chức, mạch hở hai amin no, đơn chức, mạch hở X Y đồng đẳng (MX < MY) Đốt cháy hoàn toàn lượng M thu N2; 5,04 gam H2O 3,584 lít CO2 (đktc) Khối lượng phân tử chất Y A 59 B 45 C 73 D 31 Câu 38: Hỗn hợp E gồm hai este đơn chức, đồng phân cấu tạo chứa vòng benzen Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 8,064 lít khí O2 (đktc), thu 14,08 gam CO2 2,88 gam H2O Mặt khác, cho m gam E phản ứng tối đa với dung dịch chứa 2,4 gam NaOH, thu dung dịch T chứa hai muối Khối lượng muối T A 3,28 gam B 2,60 gam C 2,72 gam D 5,32 gam Câu 39: Cho phát biểu sau: (a) Polietilen điều chế phản ứng trùng hợp (b) Ở điều kiện thường, anilin chất lỏng (c) Tinh bột, xenlulozơ thuộc loại polisaccarit (e) Thủy phân hoàn toàn anbumin lòng trắng trứng, thu α–amino axit (f) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2 làm màu dung dịch brom Số phát biểu A B C D Câu 40: Nhỏ từ từ 250 ml dung dịch hỗn hợp Na2CO3 0,08M KHCO3 0,12M vào 500 ml dung dịch HCl 0,1M khuấy Sau phản ứng, thu V ml khí CO2 (đktc) Giá trị V A 800 B 200 C 896 D 1120 - HẾT Cán coi thi không giải thích đề thi ! Đáp Án Mã đề: 236 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B C D A B C D Trang 4/4 - Mã đề thi 236 Câu 65: Chất hữu X (C4H6O2) đơn chức, mạch hở, tham gia phản ứng thủy phân tạo sản phẩm phản ứng tráng bạc Số đồng phân cấu tạo X thỏa mãn A B C D Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp este Dẫn sản phẩm cháy qua bình (1) đựng P2O5 dư bình (2) đựng dung dich Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình (1) tăng 6,21 gam, bình (2) 34,5 gam kết tủa Các este thuộc loại este sau đây? A Este no, đơn chức, mạch hở B Este không no C Este thơm D Este đa chức Câu 67: Chất X công thức phân tử C5H8O4 este chức, chất Y công thức phân tử C4H6O2 este đơn chức Cho X Y tác dụng với NaOH dư, sau cạn dung dịch lấy chất rắn thu tương ứng nung với NaOH khan (có mặt CaO) trường hợp thu CH4 chất hữu Công thức cấu tạo X, Y A CH3OOC-CH2-COOCH3, CH3COOC2H3 B CH3COO-CH2-COOCH3, C2H3COOCH3 C CH3COO-CH2-COOCH3, CH3COOC2H3 D CH3-CH2-OOC-COOCH3, CH3COOC2H3 Câu 68: Cho 8,64 gam Al vào dung dịch X (được tạo thành cách hòa tan 74,7 gam hỗn hợp Y gồm CuCl2 FeCl3 vào nước) Kết thúc phản ứng thu 17,76 gam chất rắn gồm hai kim loại Tỉ lệ số mol FeCl3:CuCl2 hỗn hợp Y A : B : C : D : Câu 69: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm chất lỏng Y mùi thơm chuối chín từ dung dịch X Dung dịch X không chứa hóa chất công thức hóa học sau đây? A H2SO4 B CH3COOH C (CH3)2 – CH – CH2 – CH2OH D C2H5OH Câu 70: Hỗn hợp chất rắn X gồm Ba(HCO3)2, KOH Ba(OH)2 tỉ lệ số mol : : Cho hỗn hợp X vào bình đựng nước dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, chất lại bình (không kể H2O) A KOH B BaCO3, KOH C BaCO3, KHCO3 D KHCO3 Câu 71: Cho phát biểu sau: (1) thể tạo tối đa đipeptit từ phản ứng trùng ngưng hỗn hợp Gly Ala (2) Khác với axit axetic, axit amino axetic tham gia phản ứng với HCl (3) Giống với axit axetic, amino axit tác dụng với bazơ tạo muối nước (4) Axit axetic axit α-amino glutaric không làm đổi màu quỳ tím thành đỏ (5) Thủy phân không hoàn toàn peptit: Gly – Ala – Gly – Ala – Gly thu tối đa đipeptit (6) Cho Cu(OH)2 vào ống nghiệm chứa albumin thấy tạo dung dịch màu xanh thẫm Số phát biểu A B C D Câu 72: Amino axit A chứa nhóm chức amin bậc phân tử Đốt cháy hoàn toàn lượng chất A, thu CO2 N2 theo tỉ lệ thể tích : Công thức cấu tạo tên gọi A A H2N – CH2 – COOH: axit amino axit axetic B H2N – CH2 – COOH: axit amino axetic C H2N – CH2 – COOH: amino axetic D H2N – C2H4 – COOH: axit amino axetic Trang 3/5 - Mã đề thi 001 Câu 73: Hỗn E chứa ba axit béo X, Y, Z chất béo T tạo từ X, Y, Z glixerol Đốt cháy hoàn toàn 52,24 gam E cần dùng vừa đủ 4,72 mol O2 Nếu cho lượng E vào dung dịch nước Br2 dư thấy 0,2 mol Br2 phản ứng Mặt khác, cho lượng E vào dung dịch NaOH (dư 15% so với lượng phản ứng) thấy 0,18 mol NaOH phản ứng cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn khan Giá trị m A 54,68 B 55,76 C 55,78 D 54,28 Câu 74: Hỗn hợp E chứa este (MX < MY < MZ) mạch hở, đơn chức tạo thành từ ancol Đốt cháy 9,34 gam E cần dùng vừa đủ 0,375 mol O2 Mặt khác, thủy phân hoàn toàn lượng E NaOH (dư) thu 10,46 gam hỗn hợp muối Biết số mol chất lớn 0,014 mol Phần trăm khối lượng Y E gần với ? A 25,0% B 24,0% C 22,0% D 23,0% Câu 75: X tripeptit, Y tetrapeptit Z hợp chất CTPT C4H9NO4 (đều mạch hở) Cho 0,2 mol hỗn hợp E chứa X, Y, Z tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,59 mol NaOH (vừa đủ) Sau phản ứng thu 0,09 mol ancol đơn chức; dung dịch T chứa muối (trong muối Ala muối axit hữu no, đơn chức, mạch hở) với tổng khổi lượng 59,24 gam Phần trăm khối lượng X E A 16,45% B 17,08% C 32,16% D 25,32% Câu 76: Điện phân (với điện cực trơ, màng ngăn) dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 NaCl dòng điện cường độ 2,68A Sau thời gian giờ, anot thoát 4,48 lít khí (đktc) Thêm 20 gam bột sắt vào dung dịch sau điện phân, thu khí NO (sản phẩm khử NO3-) 12,4 gam chất rắn gồm hai kim loại Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 68,1 B 86,9 C 77,5 D 97,5 Câu 77: Hòa tan 2,16 gam hỗn hợp gồm Na, Al, Fe vào nước (dư), thu 0,448 lít khí đo (đktc) chất rắn X Tách lấy X cho vào 60 ml dung dịch CuSO4 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu 3,2 kim loại dung dịch Y Thêm từ từ dung dịch NaOH vào Y đến kết tủa đạt giá trị lớn dừng lại, lọc lấy kết tủa, nung không khí đến khối lượng không đổi, thu chất rắn khối lượng A 5,24 gam B 2,62 gam C 3,42 gam D 5,22 gam Câu 78: Hỗn hợp M chứa este đơn chức X este ba chức Y tất mạch hở, no không chứa nhóm chức khác (tỉ lệ mol tương ứng : 1) Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp M dung dịch NaOH, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu hai ancol CH3OH, C3H5(OH)3 (m + 0,6) gam muối Cho toàn lượng ancol vào bình chứa Na (dư) thấy khối lượng bình tăng a gam Giá trị a A 2,27 B 2,13 C 3,72 D 3,42 Câu 79: Trộn 8,1 gam Al với 35,2 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3 Fe(NO3)2 thu hỗn hợp Y Hòa tan hoàn toàn Y vào dung dịch chứa 1,9 mol HCl 0,15 mol HNO3, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Z (không chứa muối amoni) 0,275 mol hỗn hợp khí T gồm NO N2O Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Z Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch M, 0,025 mol khí NO (sản phẩm khử N+5) 280,75 gam kết tủa Phần trăm khối lượng Fe(NO3)2 Y gần với giá trị sau ? A 42,0% B 76,0% C 51,0% D 62,0% Câu 80: Cho m gam Al vào dung dịch chứa 0,1 mol AgNO3 0,25 mol Cu(NO3)2, sau thời gian thu 19,44 gam kết tủa dung dịch X chứa muối Tách lấy kết tủa, thêm tiếp 8,4 gam bột sắt vào dung dịch X, sau phản ứng hoàn toàn thu 9,36 gam kết tủa Giá trị m A 3,56 B 3,24 C 4,80 D 4,32 - HẾT Cán coi thi không giải thích đề thi ! Trang 4/5 - Mã đề thi 001 Đáp Án Mã đề: 001 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A B C D A B C D Trang 5/5 - Mã đề thi 001 SỞ GD&ĐT CẦN THƠ TTLT ĐH DIỆU HIỀN Số 27 – Đường số – KDC Metro Ninh Kiều – TP.Cần Thơ ĐT: 0949.355.366 – 0964.222.333 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TUẦN 04 - THÁNG 05 - 2017 Bài thi: Khoa Học Tự Nhiên Môn thành phần: Hóa Học Thời gian làm bài: 50 phút Họ, tên: .Số báo danh: Mã đề thi 001 NỘI DUNG ĐỀ (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm in 04 trang giấy) Câu 41: Canxi hiđroxit (Ca(OH)2) gọi vôi tôi, chất rẻ tiền nên sử dụng rộng rãi nhiều ngành công nghiệp: sản suất ammoniac (NH3), clorua vôi (CaOCl2), vật liệu xây dựng,…Phát biểu sau Ca(OH)2 không ? A Là bazơ mạnh B Dung dịch Ca(OH)2 nước gọi nước vôi C Là chất dễ tan nước D Dung dịch Ca(OH)2 thường dùng để nhận biết khí CO2 Câu 42: Cacbohiđrat chủ yếu đường mía A saccarozơ B glucozơ C fructozơ D mantozơ Câu 43: Một chất liệu làm nên vẻ đẹp kỳ ảo tranh sơn mài mảnh vàng lấp lánh cực mỏng Người ta ứng dụng tính chất vật lý vàng làm tranh sơn mài? A khả khúc xạ ánh sáng B Tính dẻo tính ánh kim C Mềm, tỉ khối lớn D Tính dẻo, tính dẫn nhiệt Câu 44: Thí nghiệm sau tạo kết tủa sau kết thúc phản ứng? A Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch AlCl3 B Cho Al vào dung dịch NaOH dư C Đun nóng nước tính cứng vĩnh cửu D Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch AlCl3 Câu 45: Phát biểu sau không đúng? A Phèn chua dùng để làm nước đục B Nhỏ C2H5OH vào CrO3 thấy tượng bốc cháy C Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch MgSO4 thu kết tủa trắng D Cho CrO3 vào nước dư thu dung dịch chứa hỗn hợp hai axit Câu 46: Những tính chất vật lý chung kim loại (tính dẫn điện, tính dẫn nhiệt, tính dẻo, ánh kim) gây nên chủ yếu A eletron tự mạng tinh thể kim loại B tính chất kim loại C khối lượng riêng kim loại D cấu tạo mạng tinh thể kim loại Câu 47: Sục khí Cl2 vào dung dịch CrCl2 môi trường NaOH Sản phẩm thu A NaCrO2, NaCl, NaClO, H2O B Na2CrO4, NaClO, H2O C Na2CrO2, NaCl, H2O D Na2CrO4, NaCl, H2O Câu 48: kim loại riêng biệt sau: Na, Mg, Al, Ba Để phân biệt kim loại dùng thêm dung dịch hóa chất sau đây? A NaOH loãng B Na2CO3 C HCl D Nước Câu 49: Khi nấu canh cua thấy mảng “riêu cua” lên A phản ứng thủy phân protein B phản ứng màu protein C đông tụ protein nhiệt độ D đông tụ chất béo Câu 50: Nguyên tố hóa học sau thuộc nhóm IIA? A Natri B Nhôm C Kali D Bari Trang 1/4 - Mã đề thi 001 Câu 51: Cho 2,655 gam amin no, đơn chức, mạch hở X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu 4,8085 gam muối Công thức phân tử X A C3H7N B C3H9N C CH5N D C2H7N Câu 52: Cho dung dịch chứa FeCl2, CrCl3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, lấy kết tủa thu nung không khí đến khối lượng không đổi, chất rắn thu A Cr2O3 B FeO, Cr2O3 C Fe2O3 D Fe2O3, Cr2O3 Câu 53: Este sau phản ứng với dung dịch NaOH dư, đun nóng không tạo hai muối? A CH3OOC–COOCH3 B CH3COOC6H5 (phenyl axetat) C CH3COO–[CH2]2–OOCCH2CH3 D C6H5COOC6H5 (phenyl benzoat) Câu 54: Nếu vật làm hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn điện hoá trình ăn mòn + A sắt đóng vai trò catot ion H bị oxi hóa B sắt đóng vai trò anot bị oxi hoá C kẽm đóng vai trò catot bị oxi hóa D kẽm đóng vai trò anot bị oxi hoá Câu 55: Dãy gồm chất không tham gia phản ứng tráng bạc A fructozơ, tinh bột, anđehit fomic B saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ C axit fomic, anđehit fomic, glucozơ D anđehit axetic, fructozơ, xenlulozơ Câu 56: Chất khả hòa tan Cu(OH)2 A Ala-Ala-Gly B Phenol C axit axetic D glucozơ Câu 57: Xenlulozơ cấu tạo mạch không phân nhánh, gốc C6H10O5 nhóm -OH, nên viết A [C6H7O2(OH)3]n B [C6H5O2(OH)3]n C [C6H7O3(OH)2]n D [C6H8O2(OH)3]n Câu 58: Cho m gam bột Al vào dung dịch NaOH (dư), sau phản ứng hoàn toàn thu 6,72 lít khí H2 (ở đktc) Giá trị m A 2,7 B 5,4 C 16,2 D 10,4 Câu 59: Phát biểu sau không đúng? A Nhôm crom bị thụ động hóa HNO3 đặc, nguội B Crom kim loại cứng tất kim loại C Nhôm crom phản ứng với HCl theo tỉ lệ số mol D Vật dụng làm nhôm crom bền không khí nước màng oxit bảo vệ Câu 60: Dung dịch nước chất sau không làm đổi màu quỳ tím? A Metyl amin B Alanin C Lysin D Axit glutamic Câu 61: Tiến hành thí nghiệm sau: (I) Nung hỗn hợp Cu Cu(NO3)2 bình kín (II) Cho Cu vào dung dịch AgNO3 (III) Cho Cu vào dung dịch Fe(NO3)2 (IV) Cho Cu vào dung dịch chứa hỗn hợp Cu(NO3)2 HCl (V) Cho Cu vào dung dịch AlCl3 (VI) Cho Cu vào dung dịch H2SO4 đặc nguội Số trường hợp Cu bị oxi hóa A B C D Câu 62: Cho 0,8 mol bột Mg vào dung dịch chứa 0,6 mol FeCl3 0,2 mol CuCl2 Sau phản ứng kết thúc thu chất rắn X dung dịch Y cạn dung dịch Y thu gam chất rắn? A 114,1 gam B 123,6 gam C 101,2 gam D 143,7 gam Câu 63: Cho 8,6 gam hỗn hợp gồm Cu, Cr, Fe nung nóng oxi (dư) đến phản ứng xảy hoàn toàn, thu 11,8 gam hỗn hợp X Để tác dụng hết chất X cần V lít dung dịch HCl 2M Giá trị V A 0,20 B 0,25 C 0,15 D 0,10 Câu 64: Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm etyl axetat (CH3COOC2H5) phenyl axetat (CH3COOC6H5) tỉ lệ mol : 1, tác dụng với 800 ml dung dịch NaOH 0,1M thu dung dịch X cạn dung dịch X khối lượng chất rắn thu A 3,28 B 4,48 C 5,6 D 6,4 Trang 2/4 - Mã đề thi 001 Câu 65: Cho phát biểu sau: (I) Gang hợp kim sắt chứa từ 0,01 – 2% khối lượng cacbon (II) Nước cứng nước chứa nhiều ion Ca2+ Mg2+ (III) Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch K2CrO4 thấy dung dịch từ màu vàng chuyển sang màu da cam (IV) Hỗn hợp gồm Al Fe3O4 dùng hàn đường ray (V) Nước tự nhiên thường tính cứng tạm thời tính cứng vĩnh cửu Số phát biểu A B C D Câu 66: kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi lại bảng sau: Dung dịch X, Y, Z, T A lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozơ, anilin B hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozơ, anilin C hồ tinh bột, lòng trắng trứng, alanin, glucozơ D hồ tinh bột, alanin, lòng trắng trứng, glucozơ Câu 67: Nghiên cứu dung dịch chứa chất tan X lọ nhãn thu kết sau: - X phản ứng với dung dịch: NaHSO4, Na2CO3 AgNO3 - X không phản ứng với dung dịch: NaOH, Ba(NO3)2, HNO3 Dung dịch X dung dịch sau đây? A dung dịch FeCl2 B dung dịch Mg(NO3)2 C dung dịch BaCl2 D dung dịch CuSO4 Câu 68: Cho phát biểu sau: (I) Hidro hóa hoàn toàn glucozơ tạo axit gluconic (II) Phản ứng thủy phân xenlulozơ xảy dày động vật ăn cỏ (III) Xenlulozơ trinitrat nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo (IV) Saccarozơ bị hóa đen H2SO4 đặc (V) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ dùng để pha chế thuốc Trong phát biểu trên, số phát biểu A B C D Câu 69: Một chất hữu X công thức C3H9O2N Cho X phản ứng với dung dịch NaOH đun nhẹ, thu muối Y khí Z làm xanh giấy quỳ tím ẩm Cho Y tác dụng với NaOH rắn, nung nóng CaO làm xúc tác thu khí metan Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3CH2NH3COOH B CH3CH2COONH4 C CH3COOH3NCH3 D CH3NH3CH2COOH Câu 70: Cho 0,3 mol bột Cu 0,6 mol Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 0,9 mol H2SO4 (loãng) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu V lít khí NO (sản phẩm khử đktc) Giá trị V A 8,96 B 6,72 C 4,48 D 10,08 Câu 71: Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X cần vừa đủ x mol O2, sau phản ứng thu CO2 y mol H2O Biết m = 78x – 103y Nếu cho a mol X tác dụng với dung dịch nước Br2 dư lượng Br2 phản ứng tối đa 0,15 mol Giá trị a A 0,20 B 0,10 C 0,05 D 0,15 Câu 72: Cho sơ đồ sau: Vậy X2 A H2N – CH2COOC2H5 C ClH3N – CH2COOH B H2N – CH2 – COONa D H2N – CH2 – COOH Trang 3/4 - Mã đề thi 001 Câu 73: Hòa tan hỗn hợp gồm 0,1 mol Zn, 0,05 mol Cu 0,3 mol Fe dung dịch HNO3 Sau kim loại tan hết thu dung dịch không chứa NH4NO3 khí NO sản phẩm khử Số mol HNO3 tối thiểu cần dùng A 1,25 mol B 1,2 mol C 1,6 mol D 1,8 mol Câu 74: Hỗn hợp E chứa hai este X, Y (MX < MY) tạo amino axit thuộc dãy đồng đẳng Glyxin hai ancol no, đơn chức, đồng đẳng liên tiếp Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 1,8 mol O2 Sản phẩm cháy thu chứa 0,1 mol N2 Phần trăm khối lượng X E A 44,12% B 35,09% C 62,12% D 47,46% Câu 75: Hỗn hợp X gồm Al oxit sắt Tiến hành phản ứng nhiệt nhôm m gam X khí trơ thu hỗn hợp Y.Chia Y thành hai phần Phần phản ứng với dung dịch NaOH dư thu 1,008 lít khí H2 (đkc) lại 5,04 gam chất rắn không tan Phần (có khối lượng 39,72 gam) phản ứng với dung dịch HNO3 loãng dư thu 10,752 lít khí NO (đkc, sản phẩm khử nhất) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 48 B 40 C 50 D 39 Câu 76: X axit Xitric chanh công thức phân tử C6H8O7 X tham gia phản ứng theo NaHCO3 Na  C6H5O7Na3   C6H4O7Na4 Biết axit Xitric cấu trúc đối xứng sơ đồ sau: X  Khi cho X tác dụng với CH3OH (H2SO4 đặc, t0) thu tối đa hợp chất chứa nhóm –COOCH3? A B C D Câu 77: Hỗn hợp E chứa peptit X mạch hở (tạo glyxin alanin) este Y mạch hở (được tạo etylenglicol axit đơn, không no chưa liên kết C=C) Đun nóng hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ thu 23,08 gam hỗn hợp F chứa a gam muối glyxin b gam muối alanin Lấy toàn F đốt cháy thu Na2CO3, N2, 23,76 gam CO2 7,56 gam H2O Mặt khác đem đốt lượng E cần dùng 19,936 lít khí O2 (đktc) Giá trị a : b gần với giá trị sau đây? A 2,6 B 2,7 C 2,55 D 2,45 Câu 78: Cho m gam hỗn hợp X gồm Ba, Al Fe tác dụng với lượng nước dư thu 8,96 lít H2 (đktc), dung dịch Y chất rắn Z Cho toàn chất rắn Z tác dụng với 200 ml dung dịch CuSO4 0,75M, khuấy thu 13,8 gam hỗn hợp kim loại dung dịch T chứa hai muối Cho dung dịch T tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, lọc lấy kết tủa nung đến khối lượng không đổi thu 6,0 gam chất rắn Các phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 19,25 B 27,5 C 23,45 D 28,85 Câu 79: Cho 30,1 gam hỗn hợp X gồm Cu Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng khuấy Sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 1,68 lít NO (sản phẩm khử nhất, đktc), dung dịch Y dư 0,7 gam kim loại cạn dung dịch Y, khối lượng muối khan thu A 75,75 gam B 89,7 gam C 54,45 gam D 68,55 gam Câu 80: Cho 11 gam hỗn hợp X gồm este đơn chức, mạch hở A, B tác dụng hết với 200 gam dung dịch KOH 5,6% đun nóng, thoát hỗn hợp ancol Y đồng đẳng liên tiếp dung dịch Z cạn dung dịch Z thu m gam chất rắn khan Cho Y qua bình đựng Na (dư) khối lượng bình tăng 5,35 gam 1,68 lít khí thoát đktc Mặt khác, 16,5 gam X làm màu tối đa a mol brom Giá trị (m + a) A 52,7 B 11,425 C 16,775 D 16,925 - HẾT Cán coi thi không giải thích đề thi ! 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A B C D A B C D Trang 4/4 - Mã đề thi 001 SỞ GD&ĐT CẦN THƠ TTLT ĐH DIỆU HIỀN Số 27 – Đường số – KDC Metro Ninh Kiều – TP.Cần Thơ ĐT: 0949.355.366 – 0964.222.333 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THÁNG 06 – 2017 Môn thi: Hóa Học Thời gian làm bài: 50 phút Họ, tên: .Số báo danh: Mã đề thi 017 NỘI DUNG ĐỀ (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm in 04 trang giấy) Câu 41: Kim loại sắt không tan dung dịch sau ? A AgNO3 B FeCl3 C HNO3 đặc, nguội D H2SO4 loãng, nguội Câu 42: Thủy phân hoàn toàn 8,8 gam este đơn chức, mạch hở X với 100 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu muối hữu Y 4,6 gam ancol Z Tên gọi X A etyl fomat B propyl axetat C etyl propionat D etyl axetat Câu 43: Phản ứng sau phản ứng oxi hoá khử A 2AgNO3 2Ag + 2NO2 + O2 B Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu C 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O D 2Na + 2H2O  2NaOH + H2 2+ Câu 44: Trong dung dịch CuSO4, ion Cu không bị khử A Fe B Ag C Zn D Mg Câu 45: Cho 2,655 gam amin no, đơn chức, mạch hở X tác dụng với dung dịch HCl dư Sau phản ứng kết thúc thu 4,8085 gam muối Công thức phân tử X A C3H9N B C2H7N C C3H7N D CH5N Câu 46: Cho dãy kim loại: Fe, Na, K, Ca Số kim loại tác dụng với nước nhiệt độ thường A B C D Câu 47: dung dịch riêng biệt: CuSO4, ZnCl2, FeCl3, AgNO3 Nhúng vào dung dịch Ni Số trường hợp xuất ăn mòn điện hoá A B C D Câu 48: Số hợp chất hữu đơn chức, mạch hở CTPT C3H6O2 tham gia phản ứng với dung dịch NaOH A B C D Câu 49: Cho dãy chất: glucozơ, xenlulozơ, metyl axetat, metylamin, axit fomic Số chất dãy tham gia phản ứng tráng bạc A B C D Câu 50: Chất sau vừa tác dụng với H2NCH2COOH, vừa tác dụng với CH3NH2 ? A NaOH B HCl C NaCl D CH3OH Câu 51: Thủy phân hoàn toàn lượng tristearin dung dịch NaOH (vừa đủ), thu mol glixerol A mol natri stearat B mol axit stearic C mol axit stearic D mol natri stearat Câu 52: Trong chất sau: (1) saccarozơ, (2) glixerol, (3) axit fomic, (4) etyl axetat Số chất hòa tan Cu(OH)2 điều kiện thường A B C D Câu 53: Chất sau amin bậc hai? A CH3NHCH3 B H2N-CH2-NH2 C (CH3)2CH-NH2 D (CH3)3N Câu 54: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol este X (chứa C, H, O) đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ V lít khí O2 (ở đktc) thu 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) 3,6 gam H2O Giá trị V A 6,72 lít B 8,96 lít C 4,48 lít D 2,24 lít Câu 55: Cho dãy chất: CrO3, Al2O3, Fe2O3, Al Số chất dãy tính chất lưỡng tính A B C D Trang 1/4 - Mã đề thi 017 Câu 56: Polime X chất rắn suốt, khả cho ánh sáng truyền qua tốt nên dùng để chế tạo thủy tinh hữu plexiglas Tên gọi X A poli(metyl metacrylat) B Polietilen C Poli(vinyl clorua) D Poliacrilonitrin Câu 57: Cho dung dịch chứa a mol Ba(HCO3)2 tác dụng với dung dịch chứa a mol chất tan X Để thu khối lượng kết tủa lớn X A NaOH B Ba(OH)2 C Ca(OH)2 D H2SO4 Câu 58: Cho phát biểu sau: I Kim loại sắt tính nhiễm từ II Trong tự nhiên, crom tồn dạng đơn chất III Fe(OH)3 chất rắn màu đỏ nâu IV CrO3 oxit axit Số phát biểu A B C D Câu 59: Cho hợp kim sau: Al – Zn (1); Fe – Zn (2); Zn – Cu (3); Mg – Zn (4) Khi tiếp xúc với dung dịch axit H2SO4 loãng hợp kim mà Zn bị ăn mòn điện hóa trước A (1), (2) (3) B (2), (3) (4) C (3) (4) D (2) (3) Câu 60: Dãy gồm kim loại điều chế phương pháp điện phân nóng chảy A K, Zn, Ba B Be, Na, Cr C Mg, Sr, Ag D Al, Na, Ca Câu 61: Trong thí nghiệm sau: I Cho Fe vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng II Điện phân dung dịch NaCl màng ngăn III Cho khí CO qua CuO nung nóng IV Cho Na2O vào dung dịch CuSO4 Số thí nghiệm tạo đơn chất A B C D Câu 62: Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Z từ dung dịch X chất rắn Y: Hình vẽ minh họa cho phản ứng sau ? t   Cu + CO2 t0 K2SO4 + SO2 + H2O B K2SO3 (r) + H2SO4  t  ZnSO4 + H2 C Zn + H2SO4 (l)  t0  NH3 + NaCl + H2O D NaOH + NH4Cl (r)  A CuO (r) + CO (k) Câu 63: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) gọi A thạch cao nung B đá vôi C thạch cao sống D thạch cao khan Câu 64: Cho phát biểu sau: I Xenlulozơ trinitrat chứa 16,87% nitơ II Xenlulozơ triaxetat polime nhân tạo III Đipeptit mạch hở phản ứng màu biure với Cu(OH)2 IV Tơ nilon – 6, tạo phản ứng trùng hợp V Thủy tinh hữu thành phần poli(metyl metacrylat) Số phát biểu sai A B C D Câu 65: Cho 13,23 gam axit glutamic phản ứng với 200 ml dung dịch HCl 1M, thu dung dịch X Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu dung dịch Y cạn dung dịch Y, thu m gam chất rắn khan Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị m A 31,31 B 29,69 C 17,19 D 28,89 Trang 2/4 - Mã đề thi 017 Câu 66: Hòa tan hoàn toàn 15,74 gam hỗn hợp X chứa Na, K, Ca Al nước dư thu dung dịch chứa 26,04 gam chất tan 9,632 lít khí H2 (đktc) Phần trăm khối lượng Al X A 17,15% B 20,58% C 42,88% D 15,44% Câu 67: Thủy phân hoàn toàn chất béo X sau phản ứng thu axit oleic axit linoleic Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 76,32 gam oxi thu 75,24 gam CO2 Mặt khác, m gam X tác dụng vừa đủ với V ml Br2 1M Giá tri V A 240 B 150 C 360 D 120 Câu 68: Cho phát biểu sau: I Glucozơ gọi đường nho nhiều nho chín II Chất béo điesste glixerol với axit béo III Phân tử amilopectin cấu trúc mạch không phân nhánh IV Ở nhiệt độ thường, triolein trạng thái rắn V Trong mật ong chứa nhiều fructozơ VI Tinh bột lương thực người Số phát biểu A B C D Câu 69: Hỗn hợp X gồm saccarozơ glucozơ số mol đun nóng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu gam Ag Nếu thủy phân hoàn toàn hỗn hợp cho sản phẩm thực phản ứng tráng bạc lượng Ag tối đa thu A 6,0 gam B 4,5 gam C 3,0 gam D 9,0 gam Câu 70: Cho hỗn hợp X gồm Al Mg tác dụng với lít dung dịch gồm AgNO3 a mol/l Cu(NO3)2 2a mol/l, thu 45,2 gam chất rắn Y Cho Y tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu 7,84 lít khí SO2 (ở đktc, sản phẩm khử nhất) Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị a A 0,15 B 0,25 C 0,30 D 0,20 Câu 71: Tiến hành thí nghiệm sau: I Ngâm đồng dung dịch AgNO3 II Ngâm kẽm dung dịch HCl loãng III Ngâm nhôm dung dịch NaOH IV Ngâm sắt dây đồng dung dịch HCl V Để vật thép không khí ẩm VI Ngâm đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3 Số thí nghiệm xảy ăn mòn điện hóa A B C D Câu 72: Cho 2,19 gam hỗn hợp gồm Cu, Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu dung dịch Y 0,672 lít khí NO (ở đktc, sản phẩm khử nhất) Khối lượng muối Y A 7,77 gam B 8,27 gam C 4,05 gam D 6,39 gam H Câu 73: Cho sơ đồ: C6H12O6  A  D   E  CH3COOH Biết D, E không tan H2O đốt cháy chất A E tạo nH2O > nCO2 Phân tử khối chất A % khối lượng cacbon E giá trị tương ứng A 60 82,76 B 60 88,89 C 46 88,89 D 46 82,76 Câu 74: Cho phát biểu sau: I Thủy phân chất béo môi trường kiềm thu glixerol II Triolein làm màu nước brom III Chất béo không tan nước nhẹ nước IV Benzyl axetat este mùi chuối chín V Đốt cháy etyl axetat thu số mol nước số mol khí cacbonic Số phát biểu A B C D Trang 3/4 - Mã đề thi 017 Câu 75: Đun nóng 0,1 mol este đơn chức X với 135 ml dung dịch NaOH 1M Sau phản ứng xảy hoàn toàn, cạn dung dịch thu ancol etylic 9,6 gam chất rắn khan Công thức cấu tạo X A C2H5COOC2H5 B C2H5COOCH3 C C2H3COOC2H5 D CH3COOC2H5 Câu 76: Hòa tan hết 13,52 gam hỗn hợp X gồm Mg(NO3)2, Al2O3, Mg Al vào dung dịch Y gồm NaNO3 1,08 mol HCl (đun nóng) Sau kết thúc phản ứng, thu dung dịch T chứa muối 3,136 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2O H2 Tỉ khối Z so với He Dung dịch Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 1,14 mol NaOH, lấy kết tủa nung không khí tới khối lượng không đổi, thu 9,6 gam chất rắn Phần trăm khối lượng Al hỗn hợp X A 23,96% B 19,97% C 27,96% D 31,95% Câu 77: Hỗn hợp X chứa este mạch hở gồm hai este đơn chức este đa chức, không no chứa liên kết đôi C=C Đốt cháy hoàn toàn 0,24 mol X cần dùng 1,04 mol O2, thu 0,93 mol CO2 0,8 mol H2O Nếu thủy phân X NaOH, thu hỗn hợp Y chứa ancol số nguyên tử cacbon hỗn hợp Z chứa muối Phần trăm khối lượng este đơn chức khối lượng phân tử lớn X A 25,7% B 13,6% C 15,5% D 22,7% Câu 78: Peptit X peptit Y tổng liên kết peptit Thủy phân hoàn toàn X Y thu Gly Val Đốt cháy hoàn toàn hỗn E chứa X Y tỉ lệ mol tương ứng 1:3 cần dùng 22,176 lít oxi (đktc) Sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 Dẫn toàn sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 46,48 gam, khí thoát khỏi bình tích 2,464 lít (đktc) Khối lượng X đem dùng gần với giá trị A 3,23 gam B 3,28 gam C 4,24 gam D 14,48 gam Câu 79: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe, FeCO3 Cu(NO3)2 dung dịch chứa H2SO4 loãng 0,045 mol NaNO3 thu dung dịch Y chứa 62,605 gam muối trung hòa (không ion Fe3+) 3,808 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (trong 0,02 mol H2) tỉ khối so với O2 19/17 Cho dung dịch NaOH 1M vào Y đến lượng kết tủa đạt cực đại 31,72 gam vừa hết 865 ml Giá trị m A 32,8 B 34,6 C 27,2 D 28,4 Câu 80: Điện phân dung dịch chứa AgNO3 với điện cực trơ thời gian t (s), cường độ dòng điện 2A thu dung dịch X Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 0,336 gam hỗn hợp kim loại, 0,112 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO N2O tỉ khối H2 19,2 dung dịch Y chứa 3,04 gam muối Cho toàn hỗn hợp bột kim loại tác dụng với dung dịch HCl dư thu 0,112 lít khí H2 (đktc) Giá trị t A 2267,75 B 2219,40 C 2895,10 D 2316,00 - HẾT Cán coi thi không giải thích đề thi ! Đáp ÁnĐề 017 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A B C D A B C D Trang 4/4 - Mã đề thi 017 SỞ GD&ĐT CẦN THƠ TTLT ĐH DIỆU HIỀN Số 27 – Đường số – KDC Metro Ninh Kiều – TP.Cần Thơ ĐT: 0949.355.366 – 0964.222.333 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA TUẦN 01 - THÁNG 06 – 2017 Bài Thi: Khoa Học Tự Nhiên Môn thi: Hóa Học Thời gian làm bài: 50 phút Họ, tên: .Số báo danh: Mã đề thi 011 NỘI DUNG ĐỀ (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm in 04 trang giấy) Câu 41: Chất sau không thủy phân môi trường axit? A Glucozơ B Tinh bột C Tristearin D Protein Câu 42: Chất đây, vừa tan dung dịch HCl vừa tan dung dịch NaOH? A Mg(OH)2 B Fe(OH)2 C Fe(OH)3 D Cr(OH)3 Câu 43: Kim loại Fe không phản ứng với dung dịch A AlCl3 B CuSO4 C FeCl3 D HCl (đặc, nguội) Câu 44: Trong loại tơ đây, tơ nhân tạo A tơ visco B tơ nilon -6,6 C tơ capron D tơ tằm Câu 45: Thủy phân hoàn toàn triolein dung dịch NaOH (vừa đủ) thu glixerol A natri oleat B Natri axetat C axit oleic D axit axetic Câu 46: Chất thuộc loại este no, đơn chức, mạch hở? A Metyl acrylat B Etyl axetat C Phenyl fomat D Vinyl axetat Câu 47: Phát biểu không A Glucozơ làm màu Br2 nước B Glixin không làm đổi màu quỳ tím ẩm C Dung dịch axit glutamic tác dụng với HCl D Anilin phản ứng với dung dịch NaOH Câu 48: Muối sau dễ bị nhiệt phân ? A LiCl B Na2CO3 C KHCO3 D CaCO3 Câu 49: Cho 13,0 gam Zn vào dung dịch CuSO4 dư, sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu a gam chất rắn Giá trị a A 8,0 B 9,6 C 12,8 D 6,4 Câu 50: Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ anot thu A khí SO2 B Kim loại Cu C khí oxi D Khí hiđro Câu 51: Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam Fe dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư, thu V lít SO2 (đktc, sản phẩm khử S+6) Giá trị V A 7,84 B 6,72 C 4,48 D 3,36 Câu 52: Dãy chất sau thủy phân môi trường axit? A Glucozơ, xenlulozơ, tinh bột B Anilin, protein, etyl axetat C Saccarozơ, triglixerit, tinh bột D Tinh bột, fructozơ, protein Câu 53: Thí nghiệm xảy phản ứng không sinh chất khí A Cho FeO vào dung dịch HNO3 loãng B Cho nhôm vào dung dịch NaOH C Cho kim loại Na vào dung dịch HCl loãng D Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng Câu 54: Đun 4,6 gam C2H5OH với CH3COOH dư (xúc tác H2SO4 đặc), thu m gam CH3COOC2H5 (hiệu suất phản ứng este hóa đạt 80%) Giá trị m A 7,04 B 11,00 C 6,88 D 10,75 Trang 1/4 - Mã đề thi 011 Câu 55: Tiến hành thí nghiệm sau: I Cho kim loại Ag vào dung dịch CuSO4 II Cho BaO vào nước III Cho CaO vào dung dịch CH3COOH IV Cho phèn chua (KAl(SO4)2.12H2O) vào dung dịch KOH Số thí nghiệm xảy phản ứng hóa học A B C D Câu 56: Cho CH2=CH-COOCH3 phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu A metyl propionat B metyl axetat C metyl acrylat D etyl axetat Câu 57: Thạch cao nung thường dùng để đúc tượng, làm phấn viết bảng, bó bột gãy xương Thạch cao nung công thức hóa học A CaSO4.SO3 B CaSO4 C CaSO4.2H2O D CaSO4.H2O Câu 58: Protein (có lòng trắng trứng) phản ứng với Cu(OH)2/OH tạo sản phẩm màu đặc trưng A màu tím B màu vàng C màu đỏ D màu da cam 2+ Câu 59: Ion X cấu hình electron trạng thái 1s² 2s² 2p Nguyên tố X A O (Z = 8) B Mg (Z = 12) C Ne (Z = 10) D Na (Z = 11) Câu 60: Nguyên liệu để điều chế kim loại Na công nghiệp A NaNO3 B NaCl C NaOH D Na2CO3 Câu 61: Este X mạch hở tỉ khối so với CH4 6,25 Cho 10 gam X tác dụng với 200 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng) cạn dung dịch sau phản ứng, thu 16,8 gam chất rắn Y Phát biểu sau đúng? A Sản phẩm thủy phân X phản ứng tráng gương B X este no đơn chức mạch hở C X este axit fomic D Y chứa muối KOH dư Câu 62: Đốt cháy 0,15 mol hỗn hợp gồm metyl acrylat, etylen glicol, axetanđehit ancol metylic cần dùng a mol O2, thu 0,38 mol CO2 Giá trị a A 0,544 B 0,455 C 0,450 D 0,555 Câu 63: Cho chất Cu, Fe, Ag dung dịch HCl, CuSO4, Fe(NO3)2, FeCl3 Số cặp chất phản ứng với A B C D Câu 64: Cho phát biểu sau: I Các amino axit chất lỏng điều kiện thường II Amoni axetat (CH3COONH4) axit amino axetic chất lưỡng tính III Tất protein khả tham gia phản ứng màu biure IV Trong môi trường kiềm, peptit phản ứng màu biure V Liên kết peptit liên kết –CO–NH– hai đơn vị α–amino axit Số phát biểu A B C D Câu 65: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 (b) Sục khí NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3 (c) Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2 (d) Cho kim loại Fe vào dung dịch AgNO3 dư (e) Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Cr2(SO4)3 Số thí nghiệm sau phản ứng thu kết tủa A B C D Câu 66: Dung dịch X chứa 0,06 mol H2SO4 0,04 mol Al2(SO4)3 Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 vào X lượng kết tủa cực đại thu gam? A 42,92 B 46,12 C 48,18 D 32,62 Trang 2/4 - Mã đề thi 011 Câu 67: Bảng ghi lại tượng thí nghiệm với chất sau dạng dung dịch nước: X, Y, Z T Các chất X, Y, Z T A Glixerol, glucozơ, etylen glicol, metanol B Fructozơ, glucozơ, glixerol, etanol C Anilin, glucozơ, etylen glicol, etanol D Phenol, glucozơ, glixerol, anđehit axetic Câu 68: m gam hỗn hợp X gồm mol amino axit no, mạch hở mol amin no, đa chức, mạch hở Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu CO2, 9,5 mol H2O N2 Mặt khác, m gam X khả phản ứng tối đa với mol HCl mol NaOH Giá trị m A 221 B 193 C 207 D 263 Câu 69: Hỗn hợp X gồm Ba, BaO Ba(OH)2 tỉ lệ số mol tương ứng : : Cho m gam X vào nước thu a lít dung dịch Y V lít khí H2 (đktc) Hấp thụ 8V lít CO2 (đktc) vào a lít dung dịch Y đến phản ứng xảy hoàn toàn thu 98,5 gam kết tủa Giá trị m A 119,50 B 114,72 C 95,60 D 105,16 Câu 70: Cho chất: CrO3, Cr2O3, Al, Cr(OH)3, Zn(OH)2, Ca(HCO3)2, Al2O3 Số chất dãy tác dụng với dung dịch NaOH (loãng) A B C D Câu 71: Chất X công thức phân tử C7H12O4 Cho mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH, thu chất Y mol chất Z Đun Z với dung dịch H2SO4 đặc, thu đietyl ete Chất Y phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu chất T Phát biểu sau không đúng? A Chất Z etanol B Chất Y không phản ứng với H2 (Ni, t0) C Chất T công thức phân tử C3H4O4 D Chất X làm màu dung dịch Br2 Câu 72: Hòa tan hoàn toàn m gam bột Fe 900 ml dung dịch HCl 0,2M, thu dung dịch X (chứa chất tan nồng độ mol) khí H2 Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X, thu khí NO (sản phẩm khử N+5) a gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Giá trị a A 30,69 B 27,45 C 32,31 D 25,83 Câu 73: Cho m gam hỗn hợp X gồm Kali Canxi tan hết dung dịch Y chứa 0,12 mol NaHCO3 0,04 mol CaCl2, sau phản ứng thu gam kết tủa thấy 0,896 lít khí (đktc) Giá trị m A 1,72 B 1,56 C 1,98 D 1,66 Câu 74: Phát biểu sau không ? A Trong chu kỳ, bán kính nguyên tử kim loại kiềm lớn bán kính nguyên tử kim loại kiềm thổ B NaAl(SO4)2.12H2O (NH4)Al(SO4)2.12H2O gọi phèn nhôm C Sử dụng Ca(OH)2 với lượng vừa đủ để làm tính cứng vĩnh cửu nước D Hỗn hợp gồm Ba Al2O3 tỉ lệ mol : tan hết nước dư Câu 75: Hấp thụ 4,48 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X chứa Na2CO3 1,0M KOH 1,5M Sau phản ứng hoàn toàn thu dung dịch Y Cho dung dịch Ba(NO3)2 dư vào dung dịch Y thu m gam kết tủa Giá trị m A 59,10 B 39,40 C 49,25 D 68,95 Câu 76: Đốt 5,58 gam hỗn hợp A gồm Fe kim loại R hóa trị không đổi không khí, thu 6,78 gam hỗn hợp X Hòa tan hoàn toàn X 750 ml dung dịch HNO3 0,4M thu 0,336 lít hỗn hợp khí NO N2O (có tỉ khối so với H2 16,4) dung dịch Y (không chứa NH4+) Nếu cho 5,58 gam hỗn hợp A tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu 2,016 lít khí Các thể tích khí đo đktc Cho dung dịch Y tác dụng hoàn toàn với V ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M KOH 1,5M, sau phản ứng thấy xuất 4,2 gam kết tủa Giá trị V A 112,8 B 124,0 C 146,0 D 152,8 Trang 3/4 - Mã đề thi 011 Câu 77: Hỗn hơp M gồm hai este mạch hở X Y (đều không tham gia phản ứng tráng bạc số liên kết  phân tử không 2; MX < MY) Trong Y tạo axit cacboxylic ancol số nguyên tử cacbon Cho 11 gam hỗn hợp M tác dụng với 150 gam dung dịch KOH 5,6% (đun nóng), thu hỗn hợp Z gồm hai ancol đơn chức, đồng đẳng Cho Z qua bình đựng Na (dư), thấy khối lượng bình tăng 6,05 gam 1,68 lít khí thoát (đktc) Phần trăm khối lượng oxi Y A 54,24% B 36,36% C 48,48% D 43,84% Câu 78: Cho 54,08 gam hỗn hợp rắn X gồm Fe (a mol), FeO (3b mol), Fe3O4 (2b mol), Fe2O3 (b mol) Fe(NO3)2 vào dung dịch chứa 1,76 mol HCl 0,08 mol HNO3, khuấy cho phản ứng xảy hoàn toàn, thu dung dịch Y (không chứa ion NH4+) 0,24 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 N2O Cho dung dịch AgNO3 đến dư vào dung dịch Y, thấy thoát 0,04 mol khí NO (sản phẩm khử nhất); đồng thời thu 267,68 gam kết tủa Tổng (a + b) giá trị A 0,30 B 0,40 C 0,36 D 0,28 Câu 79: Hỗn hợp E gồm chất X (CxHyO4N) chất Y (CxHtO5N2), X không chứa nhóm chức este, Y muối -aminoaxit no với axit nitric Cho m gam E tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch NaOH 1,2M (đun nóng) thu 0,672 lít (đktc) amin bậc ba thể khí điều kiện thường Mặt khác, cho m gam E tác dụng vừa đủ với a mol HCl dung dịch thu hỗn hợp sản phẩm, 2,7 gam axit cacboxylic Giá trị m a A 9,87 0,03 B 9,87 0,06 C 9,84 0,03 D 9,84 0,06 Câu 80: X, Y, Z ba peptit mạch hở, tạo từ α-aminoaxit thuộc dãy đồng đẳng glyxin Khi đốt cháy X, Y với số mol thu lượng CO2 Đun nóng 31,12 gam hỗn hợp H gồm X, Y, Z với tỉ lệ mol tương ứng : : dung dịch NaOH, thu dung dịch T chứa 0,29 mol muối A 0,09 muối B (MA< MB) Biết tổng số liên kết peptit ba phân tử X, Y, Z 11 Phân tử khối peptit Z A 472 B 486 C 444 D 402 - HẾT Cán coi thi không giải thích đề thi ! Đáp ÁnĐề 011 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A B C D A B C D Trang 4/4 - Mã đề thi 011 ...TUYỂN TẬP ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN HÓA HỌC -NB+ hưa quý đọc giả, biết, kì thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2017 đổi sang thi trắc nghiệm tất môn (trừ môn Ngữ Văn) đề thi lấy từ... đề thi năm trước chắn vào phòng thi, bạn tự tin đối diện vói đề mà lên rằng: “Ôi dào! Tưởng khoai” Và để bạn dễ dàng việc tìm kiếm tài liệu môn Hóa Học, biên soạn nên sách sở đề thi Bộ từ môn Hóa. .. 0949.355.366 – 0964.222.333 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THÁNG 02 - 2017 Môn: Hóa Học Thời gian làm bài: 50 phút Họ, tên: .Số báo danh: Mã đề thi 364 NỘI DUNG ĐỀ (Đề thi gồm 40 câu trắc nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 50 đề thi thử THPT quốc gia ôn luyện môn hóa học đầy đủ kiến thức 11 và 12 có đáp án, Tuyển tập 50 đề thi thử THPT quốc gia ôn luyện môn hóa học đầy đủ kiến thức 11 và 12 có đáp án,

Từ khóa liên quan