Tuyển tập 50 đề thi thử THPT Quốc gia môn ngữ văn cực hay (có đáp án chi tiết)

227 31.9K 244

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2015, 16:30

Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 1: SỞ GD&ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP VÀ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2015 TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Môn: Ngữ Văn Thời gian: 180 phút không kể thời gian phát đề Câu I: (2,0 điểm) Cho đoạn văn sau: Sự thật là từ mùa thu năm 1940, nước ta đã thành thuộc địa của Nhật, chứ không phải thuộc địa của Pháp nữa. Khi Nhật hàng Đồng minh thì nhân dân cả nước ta đã nổi dậy giành chính quyền lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự thật là dân ta đã lấy lại nước Việt Nam từ tay Nhật, chứ không phải từ tay Pháp. (Trích Tuyên ngôn độc lập – Hồ Chí Minh) Hãy trả lời các câu hỏi: 1. Xác định phong cách ngôn ngữ (PCNN)? Đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ đó? 2. Nêu những ý chính trong đoạn văn? 3. Xác định biện pháp tu từ được sử dụng và hiệu quả nghệ thuật? 4. Ý nghĩa của các từ ngữ: “nổi dậy”, “lập nên”, “lấy lại” được tác giả sử dụng trong đoạn văn. Câu II: (3,0 điểm) “Trách nhiệm chính là thứ mà con người đôi lúc cảm thấy bị ràng buộc nhất. Tuy nhiên, đó cũng chính là yếu tố cơ bản cần phải có để xây dựng và phát triển nhân cách của mỗi con người” (Frank Crane). Anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn (khoảng 600 từ) bày tỏ suy nghĩ về ý kiến trên. Câu III: (5,0 điểm) Nhà giáo Trần Đồng Minh nhận xét về tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân: 1 Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) “Nhà văn dùng Vợ nhặt làm cái đòn bẩy để nâng con người lên trong tình nhân ái. Câu chuyện Vợ nhặt đầy bóng tối nhưng từ trong đó đã lóe lên những tia sáng ấm lòng”. (Nhà văn trong nhà trường: Kim Lân, NXB Giáo dục, 1999, tr.39). Trình bày cảm nhận của anh (chị) về “bóng tối” và “những tia sáng ấm lòng” trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân. HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 LẦN 1 Môn: Ngữ Văn Câu Nội dung Điểm 1 1. - Phong cách ngôn ngữ trong đoạn văn bản trên là phong cách chính luận. - Đặc điểm cơ bản của PCNN chính luận: + Nội dung: viết về vấn đề chính trị . + Hình thức: sử dụng nhiều thuật ngữ chính trị (quyền, thuộc địa, chính quyền…), câu văn mạch lạc, lập luận chặt chẽ… + Đặc điểm: Tính công khai về quan điểm, chính trị, tính chặt chẽ trong biểu đạt và suy luận,tính truyền cảm, thuyết phục. 0.25đ 0.25đ 2. Những nội dung chính của đoạn văn: + Năm 1940 nước ta là thuộc địa của Nhật. + Nhân dân ta giành chính quyền từ tay Nhật lập lên nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa. 0.25đ 0.25đ 3. - BPTT được sử dụng + Liệt kê những sự thật lịch sử mà TD Pháp không thể chối cãi. + Lặp “sự thật là”. - Hiệu quả nghệ thuật + Bác bỏ luận điệu xảo trá của thực dân Pháp trước dư luận thế giới. Thuyết phục Đồng minh nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới ủng hộ nền độc lập của ViệtNam. + Nhấn mạnh thắng lợi to lớn của Cách mạng ta khi đứng về phe Đồng minh 0.25đ 0.25đ 2 Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) chống phát xít. + Dứt khoát bác bỏ sự có mặt của Pháp trên đất nước ta cũng có nghĩa là Pháp không có cớ gì để quay trở lại Việt Nam. 4. Ý nghĩa của các từ ngữ: “nổi dậy”, “ giành”, “lập nên”, “lấy lại”: + Tinh thần quyết chiến, quyết thắng, sự kịp thời, khẩn trương của quân, dân ta. + Tính chất chính nghĩa của cuộc cách mạng. 0.25đ 0.25đ 1. Giải thích ý kiến: - Trách nhiệm: Là phần việc được giao cho hoặc coi như được giao cho, đảm bảo là phải làm, nếu kết quả không tốt thì phải gánh chịu phần hậu quả. Trách nhiệm còn là sự ràng buộc lời nói, hành vi của mình, bảo đảm đúng đắn, nếu sai trái phải chịu hậu quả. - Ràng buộc: Đặt trong tình trạng có những điều bắt buộc phải làm trong quan hệ với người khác, làm cho hành động mất tự do. - Nhân cách: tư cách và phẩm chất của con người - Cả câu: Ý kiến bàn luận về vài trò của trách nhiệm trong cuộc sống mỗi con người. 0.5đ 2. Bình luận, chứng minh: - Tại sao lại nói trách nhiệm là yếu tố đôi khi con người cảm thấy bị ràng buộc? + Khi được giao một công việc, nhiệm vụ nào đó, bắt buộc ta phải có trách nhiệm hoàn thành tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công việc, thành tích, danh dự, cuộc sống của bản thân và còn làm liên luỵ đến người khác… + Đó là những ràng buộc trong lời nói, hành vi của mình. Khi đã nói ra mỗi người phải chịu trách nhiệm về lời nói ấy: sự trung thực, đúng đắn, chính xác, tin cậy. Nói đi đôi với làm. + Mỗi người còn phải chịu sự ràng buộc trong hành vi, mỗi hành vi đúng đắn, có ý nghĩa sẽ được coi trọng, những hành vi việc làm sai trái đều phải chịu hậu quả. - Tại sao trách nhiệm cũng chính là yếu tố cơ bản cần phải có để xây dựng và phát triển nhân cách? + Để hoàn thành trách nhiệm được giao, con người phải vượt qua nhiều thử thách, khó khăn, đòi hỏi phải có ý chí, nghị lực, tình yêu, niềm say mê đó cũng chính là quá trình rèn luyện, phấn đấu để xây dựng và phát triển nhân cách. + Khi mỗi người có ý thức thể hiện trách nhiệm với bản thân, với gia đình, với xã hội cũng chính là có ý thức sống tốt, sống có ích, sống theo những chuẩn mực đạo đức, luân lí của xã hội. Tránh được thói vô trách nhiệm sẽ để lại những hậu quả nặng nề cho bản thân, xã hội. 0.75đ 0.75đ 3.Mở rộng 0.5đ 3 Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) + Phê phán kiểu người sống không có trách nhiệm. + Không đồng tình với lối sống máy móc, quá trách nhiệm…dẫn đến cư xử, giải quyết vấn đề không thấu đáo. + Ngoài mỗi con người sống có trách nhiệm, cũng cần thấy trách nhiệm của các tổ chức, ban ngành, xã hội đối với mỗi cá nhân. 4. Bài học nhận thức và hành động - Nhận thức được vai trò quan trọng của việc sống có trách nhiệm đối với cuộc đời mình, đối với gia đình, xã hội. Có ý thức phê phán thói vô trách nhiệm. - Cần phải trang bị cho bản thân những tri thức , kĩ năng để sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đồng thời góp phần hoàn thiện nhân cách của mỗi người. 0.5đ 3 1. Mở bài - Giới thiệu sơ lược về tác giả Kim Lân, tác phẩm Vợ nhặt. - Trích dẫn ý kiến 2. Thân bài - Giải thích sơ lược ý kiến: + Bóng tối: Chỉ không khí ảm đạm, chết chóc của bối cảnh nạn đói năm 1945 trong tác phẩm. + Những tia sáng ấm lòng: Những tia sáng – ánh sáng lóe lên từ tình người, từ khát vọng, niềm tin vào tương lai… -> Nhận định đề cập tới hai gái trị lớn của tác phẩm: hiện thực và nhân đạo. Trong đó, khẳng định, nhấn mạnh giá trị nhân đạo ( những tia sáng ấm lòng – biểu hiện của tình người, sự lạc quan…) - Chứng minh bóng tối – những tia sáng ấm lòng thể hiện trong tác phẩm: ( Dựa vào những hiểu biết về tác phẩm, hs phân tích để chứng minh 2 khía cạnh của nhận định) + Bóng tối: Bối cảnh, không gian năm đói và con người năm đói. + Ánh sáng: Tình người, khát vọng, niềm tin ( qua nhân vật Tràng, bà cụ Tứ, thị). - Đánh giá, nhận xét: Bóng tối – những tia sáng ấm lòng đặt cạnh nhau, chính bóng tối bao trùm làm tôn lên tia sáng – gợi phẩm chất đẹp đẽ của các nhân vật, thể hiện quan điểm nhân đạo mới mẻ, sâu sắc của Kim Lân. Nhận định xác đáng, khái quát được giá trị tư tưởng, dụng ý nghệ thuật của tác giả. 3. Kết bài 4 Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) Khẳng định lại vấn đề *Cách cho điểm - Điểm 4-5: cảm nhận về “bóng tối” và “những tia sáng ấm lòng” trong truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân một cách thuyết phục, đầy đủ nội dung. Bố cục rõ rang, lập luận chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, có cảm xúc và sáng tạo, có thể còn sai sót về chính tả và dùng từ. - Điểm 2 – 3: Cơ bản cảm nhận được “bóng tối” và “những tia sáng ấm lòng” trong truyện ngắn (Có thể không đầy đủ về nội dung). Bố cục rõ ràng, lập luận tương đối thuyết phục, còn mắc lỗi về chính tả, dùng từ, ngữ pháp. - Điểm 1 -2: Chưa làm rõ được “bóng tối” và “những tia sáng ấm lòng” trong truyện ngắn (Chỉ phân tích các nhân vật), mắc nhiều lỗi về diễn đạt. - Điểm 0: Không làm bài hoặc hoàn toàn sai đề. ĐỀ SỐ 2: Ngày 21. 03.2015 TRƯỜNG THPT AN MỸ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2014-2015 GV : Văn Thị Bích Liên MÔN : NGỮ VĂN – LỚP : 12 ( Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề ) I. PHẦN CHUNG (5,0 điểm) Câu 1. ĐỌC – HIỂU (2,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi: Ơi kháng chiến ! Mười năm qua như ngọn lửa Nghìn năm sau, còn đủ sức soi đường. Con đã đi nhưng con cần vượt nữa Cho con về gặp lại Mẹ yêu thương. Con gặp lại nhân dân như nai về suối cũ Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa, Như đứa trẻ thơ đói long gặp sữa Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa (Chế Lan Viên, Tiếng hát con tàu) 5 Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) 1. Đoạn thơ thể hiện tâm tư, tình cảm gì của nhân vật trữ tình ? 2. Cách xưng hô : con – Mẹ yêu thương trong đoạn thơ có ý nghĩa gì ? 3. Nêu hiệu quả nghệ thuật của việc sử dụng hình ảnh so sánh trong đoạn thơ Câu 2. (3,0 điểm) Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn, Phần nhiều do giáo dục mà nên (Hồ Chí Minh, Nửa đêm) Từ ý thơ của Hồ Chí Minh, anh(chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình trên ( 400 từ ) về vai trò của giáo dục với việc hình thành nhân cách của con người. II. PHẦN RIÊNG (5,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc 3.b) Câu 3a : Tuỳ bút Sông Đà là thành quả nghệ thuật đẹp đẽ mà Nguyễn Tuân đã thu hoạch được trong chuyến đi gian khổ và hào hứng tới miền Tây Bắc rộng lớn, xa xôi của Tổ quốc, nơi ông đã khám phá ra chất vàng của thiên nhiên cùng “thứ vàng mười đã qua thử lửa” ở tâm hồn của những người lao động. Anh (chị) hãy làm rõ “thứ vàng mười đã qua thử lửa” ở nhân vật người lái đò trong tuỳ bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân. Câu 3b: Từ truyện ngắn Vợ Nhặt của Kim Lân, anh(chị) hãy trình bày suy nghĩ của mình về nhận định: Một tác phẩm văn học hay thường chứa đựng trong nó những giá trị nhân văn cao đẹp. HẾT TRƯỜNG THPT AN MỸ GV : Văn Thị Bích Liên GỢI Ý ĐÁP ÁN THI THỬ TNTHPT Câu 1: ( Thí sinh có thể trả lời bằng nhiều cách nhưng phải bảo đảm các ý sau dây) : 1.Đoạn thơ thể hiện tâm tư, tình cảm gì của nhân vật trữ tình ? ( 0,5 ) Đoạn thơ thể hiện những suy ngẫm về ý nghĩa của cuộc kháng chiến và diễn tả niềm sung sướng, hạnh phú lớn lao, ý nghĩ sâu xa của cuộc trở về gặp lại nhân dân của nhân vật trữ tình. 2.Cách xưng hô : con – Mẹ yêu thương trong đoạn thơ có ý nghĩa gì ? ( 0,5 ) Cách xưng hô : con – Mẹ yêu thương thân tình ruột thịt, thể hiện lòng biết ơn sâu nặng của con với cuộc kháng chiến, với tây bắc. ( 0,25 Tây Bắc chính là mảnh đất mẹ, là Mẹ Tổ quốc, Mẹ nhân dân mà Chế Lan Viên đang khao khát trở về. (0,25 ) 3.Nêu hiệu quả nghệ thuật của việc sử dụng hình ảnh so sánh trong đoạn thơ ( 1,0 ) 6 Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) Hình ảnh so sánh ý nghĩa của cuộc kháng chiến như ngọn lửa diễn tả sự ấm áp, soi đường chỉ lối của Đảng, cách mạng. Cuộc kháng chiến đã lùi vào quá khứ, nhưng nó là những năm tháng không thể nào quên, những kỉ niệm không thể nào phai nhạt,vẫn như ngọn lửa, ngọn đuốc soi đường nghìn năm sau.( 0,5 ) -Ở khổ thứ 2, tác giả dùng tới 5 hình ảnh so sánh, là những so sánh kép, tầng bậc, làm thành từng chum hình ảnh độc đáo : nghệ sĩ như nai, cỏ, én, đứa trẻ thơ đói lòng ; nhân dân như suối ngọt, như cánh tay đưa nôi,… Tất cả những hình ảnh trên đều lấy từ đời sống tự nhiên gần gũi của con người, nhưng trong cách nói của nhà thơ nó vẫn gợi lên những lien tưởng mới lạ, đưa lại hiệu quả thẫm mĩ cao : về với nhân dân là về với những gì than thuộc nhất, môi trường thuận lợi nhất ; với niềm vui, hạnh phúc chờ mong ; về với ngọn nguồn thiết yếu nhất cùa sự sống ; về với lòng mẹ, tình mẹ bao la… Những hình ảnh diễn tả niềm sung sướng tột độ, ý nghĩa sâu xa của cuộc trở về cho thấy sự trở về này là lẽ tự nhiên,hợp quy luật : nghệ sĩ phải đến với nhân dân, gắn bó mật thiết với cuộc sống của nhân dân.( 0,5 ) Câu 2 ( 3 điểm ) Bài làm có thể triển khai theo nhiều cách nhưng lí lẽ và dẫn chứng phải hợp lí: cần làm rõ được những ý chính sau: a/ Mở bài : - Nêu vấn đề cần nghị luận ( 0,25 ) b/ Thân bài : Giải thích ngắn gọn ý nghĩa câu thơ của Hồ Chí Minh ( 0,5) - Hiền dữ : nhân cách của con người . Giáo dục ? - Câu thơ của Bác đề cao vai trò của giáo dục trong việc hình thành nhân cách con người . - Phân tích Con người khi mới sinh ra chưa hình thành nhan cách, nhân cách được hình thành trong quá trình sống, lao động và học tập, trong đó sự giáo dục đóng vai trò quyết định. ( 0,5) - Vai trò của giáo dục thể hiện ở chỗ: xây đắp, bồi dưỡng cho mỗi người những kiến thức về cuộc sống, những cách ứng xử cao đẹp,…khiến họ trở thành những người công dân tốt ( 0,5) Bàn bạc : Giáo dục có giáo dục trong nhà trường, trong gia đình và trong cuộc sống. Đó là quá trình học tập suốt đời không ngừng nghỉ., ( 0,5) + Phê phán một sô ít thiếu hiểu biết , giao tiếp và ứng sử ( 0,5) c/ Kết bài : Cần đề cao giáo dục, đề cao tinh thần tự học, tự bồi dưỡng để mỗi chúng ta trở thành những người có ích cho xã hội ( 0,25) Câu 3a : ( 5 điểm ) Có thể triển khai theo nhiều cách nhưng về cơ bản, bài viết cần được làm rõ những ý chính sau: a/ Mở bài ( 0,5 ) - Giới thiệu được hoàn cảnh ra đời, mục đích sáng tác tùy bút sông đà của Nguyễn Tuân. b/ Thân bài : - Giải thích một cách ngắn gọn ý của cụm từ “thứ vàng mười đã qua thử lửa” – từ dùng của nguyển tuân – để chỉ vẻ đẹp tâm hồn của những con người lao động và chiến đấu trên vùng sông núi hùng vĩ và thơ mộng. ( 0,5) - Cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn của ông lái đò sông đà: + Ông lái đò được xây như môt đại diện, một biểu tượng của nhân dân(không tên, tuổi, quê quán). Đó là một người lao động rất đỗi bình thường hoạt động trong một môi trường lao động khắc nghiệt, dữ dội.( 1,5 ) + Ông am hiểu đối tượng mà mình đang chinh phục. 7 Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) + Ông mưu trí và dũng cảm để vượt qua những thử thách khắc nghiệt trong cuộc sống lao dộng hàng ngày.Ông lái đò mang những phẩm chất cao đẹp của người lao động thời hiện đại mới: giản dị mà không kém phần hùng tráng, khỏe khoắn, cũng đầy mưu trí.Đó là những con người tự do, làm chủ thiên nhiên, làm chủ cuộc đời. ( 1,5 ) Khái quát chung : vài nét đặc sắc trong nghệ thuật xây dựng nhân vật của Nguyễn Tuân: đặt nhân vật vào tình huống đầy cam go, thử thách để nhân vật bộc lộ tình cách phẩm chất; phối hợp những thủ pháp tiêu biểu của các nghành nghệ thuật khác để miêu tả và kể chuyện…( 0,5 ) c/ Kết bài : ( 0,5 ) - Khái quát lại vấn đề . - Rút ra bài học cho bản thân . Câu 3b/ Có thể triển khai theo nhiều cách nhưng bài viết cần làm rõ được các ý chính sau: a/ Mở bài : ( 0.5) - Dẫn dắt vào vấn đề - Nêu nhận định và khẳng định ý kiến đó là chính xác. b/ Thân bài : - Giải thích nhận định : ( 0,5) - Phân tích chứng minh , làm sáng tỏ ý kiến bằng dẫn chứng từ truyện ngắn Vợ Nhặt của Kim Lân: Đặt các nhân vật vào một tình huống éo le, Kim Lân đã làm nổi bật được nhiều giá trị nhân bản sâu sắc: + Dù không có những lời kết tội to tác, tác phẩm vẫn tố cáo một cách thật sâu sắc tội ác của bọn thực dân, phát xít và tay sai đã gây ra nạn đói khủng khiếp năm 1945. Bóng tối và cái chết phủ xuống mọi nơi. Trong hoàn cảnh ấy, giá trị con người thật rẻ rúng. Người ta có thể quên đi danh dự, cò thể nhận theo không người khác chỉ với vài ba bát bánh đúc.( 1,5) + Tố cáo kẻ thù, Kim Lân cũng đồng thời cảm thông và trân trọng những phẩm chất tốt đẹp của người lao động (nhất là những người phụ nữ, người mẹ).DC + Một trong những đặc sắc nổi bật làm nên giá trị nhân đạo sâu sắc của truyện là sự khám phá ra vẻ đẹp tinh thần của người nông dân Việt Nam: dù ở trong những tình huống bi thảm đến đâu, dù kề bên cái chết họ vẫn khao khát hạnh phúc, vẫn hướng về ánh sáng, vẫn vững tin vào sự sống và tương lai.( 1,5 ) - Đánh giá chung vấn đề : (0,5 ) + Giá trị nghệ thuật , giá trị nội dung . + Khẳng định lại vấn đề . . c/ Kết bài : Khái quát lại vấn đề , rút ra bài học cho bản thân ( 0,5) ĐỀ SỐ 3: SỞ GD & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I Năm học 2014-2015 8 ĐỀ CHÍNH THỨC Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) Môn: Ngữ Văn (Thời gian làm bài 180 phút không kể thời gian giao đề) Phần I. ĐỌC HIỂU (2.0 điểm) - Tnú không cứu được vợ được con. Tối đó Mai chết. Còn đứa con thì đã chết rồi. Thằng lính to béo đánh một cây sắt vào ngang bụng nó, lúc mẹ nó ngã xuống, không kịp che cho nó. Nhớ không Tnú, mày cũng không cứu sống được vợ mày. Còn mày thì chúng nó bắt mày, trong tay mày chỉ có hai bàn tay trắng, chúng nó trói mày lại. Còn tau thì lúc đó đứng đằng sau gốc cây vả. Tau thấy chúng nó trói mày bằng dây rừng. Tau không nhảy ra cứu mày. Tau cũng chỉ có hai bàn tay không. Tau không ra, tau quay đi vào rừng, tau đi tìm bọn thanh niên. Bọn thanh niên thì cũng đã đi vào rừng, chúng nó đi tìm giáo mác. Nghe rõ chưa, các con, rõ chưa. Nhớ lấy, ghi lấy. Sau này tau chết rồi, bay còn sống phải nói cho con cháu: Chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo!… Câu 1: Đoạn văn trên là lời ai? Nói với ai? Trong hoàn cảnh nào? Câu 2: Người kể chuyện nhắc đi nhắc lại những chi tiết: Tnú không cứu được vợ được con, chỉ có hai bàn tay trắng nhằm mục đích gì? Câu 3: Từ câu chuyện cuộc đời Tnú và đoạn đời đau thương của làng Xô Man, người kể chuyện rút ra chân lí lịch sử nào? Viết một đoạn văn (từ 5-7 câu) nêu suy nghĩ của anh/ chị về chân lí đó. Phần II. Làm văn (8 điểm) Câu 4: (3 điểm) Viết một bài văn nghị luận nêu suy nghĩ của anh/ chị về ý kiến sau: Nghịch cảnh không chỉ là một phép thử của tình cảm mà còn là thước đo của trí tuệ và bản lĩnh. Câu 5: (5 điểm) Cảm nhận của anh chị về đoạn thơ: Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc Quân xanh màu lá dữ oai hùm Mắt trừng gửi mộng qua biên giới Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm Rải rác biên cương mồ viễn xứ Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh Áo bào thay chiếu anh về đất Sông Mã gầm lên khúc độc hành (Tây Tiến – Quang Dũng, Ngữ Văn 12, tập 1, NXBGDVN, 2012, Tr.89) Từ đó, anh/chị suy nghĩ gì về lý tưởng sống của thanh niên hiện nay? 9 Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) SỞ GD VÀ ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN I, NĂM 2015 Môn: NGỮ VĂN Câu Ý Nội dung Điểm 1 2 1 Đoạn văn trên là lời của cụ Mết nói với dân làng Xô Man trong hoàn cảnh: Tnú sau ba năm đi lực lượng được cấp trên cho về thăm làng một đêm. Đêm đó, tại nàh cụ Mết, cụ đã kể lại câu chuyện cuộc đời Tnú và đoạn đời đau thương của làng Xô Man cho cả làng nghe. 0.5 2 Người kể chuyện nhắc đi nhắc lại những chi tiết: Tnú không cứu được vợ được con, chỉ có hai bàn tay trắng nhằm mục đích: khắc sâu bị kịch, nỗi đau của T nú và cũng như của làng Xô Man, nhấn mạnh việc muốn đấu tranh, bảo vệ những người yêu thương thì phải có vũ khí. 0,5 3 chân lí lịch sử:Chúng nó đã cầm súng, mình phải cầm giáo! một đoạn văn cần nêu được: đây là một chân lí lịch sử được rút ra từ máu xương của những người thân yêu nhất. Đây cũng là quy luật tất yếu, một bài học đúng với cách mạng Việt Nam không chỉ ở thời chống Mĩ 0.5 0.5 4. Câu 4: Nghịch cảnh không chỉ là một phép thử của tình cảm mà còn là thước đo của trí tuệ và bản lĩnh. I. Yêu cầu về kĩ năng: - Biết kết hợp các thao tác nghị luận để làm bài văn nghị luận xã hội. - Bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ, diễn đạt sáng rõ, lưu loát. II. Yêu cầu về nội dung: 1 Giới thiệu và giải thích vấn đề: - Nghịch cảnh là hoàn cảnh trớ trêu, nghịch lí, éo le mà con người không mong muốn trong cuộc sống. Ví dụ: ốm đau, tai nan, chiến tranh, xung đột,… - Nghịch cảnh không chỉ là một phép thử của tình cảm mà còn là thước đo của trí tuệ và bản lĩnh: nghĩa là qua nghịch cảnh, con người không chỉ hiểu thêm về tâm hồn, tình cảm của mình và của người mà quan trọng hơn, thấy được trí tuệ và bản lĩnh trong cuộc sống. . => Khẳng định ý nghĩa của nghịch cảnh trong quá trình nhận thức và tự nhận thức cảu con người. 0,5 2 Phân tích, bình luận ý kiến: - Nghịch cảnh là một phần tất yếu của cuộc sống. - Qua nghịch cảnh, ta hiểu thêm về trái tim mình và trái tim người, thất được tình cảm của tập thể và cả dân tộc. - Đối diện và vượt qua nghịch cảnh, mỗi người và cả dân tộc sẽ chứng tỏ được tầm vóc của trí tuệ và bản lĩnh của mình. - Phê phán quan niệm và hành động sai lầm: chạy trốn hay đầu hàng nghịch cảnh, thiếu tỉnh táo, sáng suốt khi gặp hoàn cảnh éo le, ngang trái, 1,5 0,5 0,5 0,5 10 [...]... nhà văn Kim Lân trong việc lựa chọn chi tiết trong truyện ngắn 3, Kết bài: Đánh giá, nhận xét một cách khái qt về chi tiết nồi cháo cám và ba nhân vật ĐỀ SỐ 9: SỞ GD – ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN DIÊU ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT (Năm học: 2014 – 2015) Mơn: Ngữ văn 12 35 Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT mơn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) Thời gian: 120 phút (khơng kể thời gian phát đề) ... giàu hình ảnh, giàu nhạc điệu - Đánh giá chung: Đây là một đoạn thơ vừa hào hùng, vừa tha thi t, rất tiêu biểu cho phong cách thơ Tố Hữu ĐỀ SỐ 7: SỞ GD – ĐT BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT AN NHƠN I GV: VÕ THỊ MỸ NGỌC ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MƠN: NGỮ VĂN-LỚP 12 NĂM HỌC: 2014 -2015 26 0,5 5,0 0.5 Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT mơn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) ĐỀ 1 I-PHẦN ĐỌC - HIỂU: (3 điểm)... lạc đề 16 Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT mơn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) .Hết ĐỀ SỐ 5: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỞ THƠNG NĂM 2015 MƠN : NGỮ VĂN (BAN CƠ BẢN) Thời gian làm bài: 120 phút (khơng kể thời gian giao đề) (Dành cho HS TB – K - G) TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG GV: Văn Thị Lệ Thủy I- MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA: Thu thập thơng tin để đánh... mãnh liệt vào sức sống bất 21 0,5 5,0 Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT mơn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) c diệt của con người và mảnh đất này - Đánh giá chung: Hình tượng xà nu làm nên chất sử thi độc đáo của một truyện ngắn viết về Tây Ngun 0.5 ĐỀ SỐ 6: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỞ THƠNG NĂM 2015 MƠN : NGỮ VĂN (BAN CƠ BẢN) Thời gian làm bài:... ******************************* 27 Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT mơn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) Khung ma trận đề kiểm tra Cấp độ Nhận biết Tên chủ đề Chủ đề 1 Nhận Đọc- hiểu biết được bài thơ, tác giả, thể thơ, biện pháp tu từ Số câu : 5 3 Số điểm : 3 2 Chủ đề 2 : Thực Nghị luận trạng xã hội nạn tàn phá rừng báo động Số câu : 1 1/6 Số điểm : 3 0,5 Chủ đề 3 : nghị luận văn học Thơng hiểu Hồn... 3 Đánh giá 28 Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT mơn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) kiến thức chung về vị trí , đặc điểm sáng tác của tác giả và xuất xứ , chủ đề tác phẩm Số câu : 2 Số điểm : 4 Tổng cọng : 3 câu khó hiểu của người chồng Sự phán xét khác nhau của các nhân vật Ý nghĩa nhận thức từ những phán xét khác nhau ấy chung về nghệ thuật xây dựng nhân vật bằng cách nhìn đa chi u... niên là học tập, lao động để xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc - Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều thanh niên phai nhạt lý tưởng, sống khơng xác định được mục tiêu, phương hướng, khơng có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội,… 1 0,5 0,5 0,5 1.5 1.5 0.5 1.0 11 Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT mơn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 4: SỞ GD & ĐT NINH BÌNH TRƯỜNG THPT N MƠ A ĐỀ THI THỬ LẦN THỨ... viết có cảm xúc và sáng tạo 13 Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT mơn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) - Việc chi tiết hóa điểm số của các ý (nếu có) phải đảm bảo khơng sai lệch với tổng điểm của mỗi ý và được thống nhất trong hội đồng chấm thi Điểm chi tiết đến 0,25 B HƯỚNG DẪN CHẤM CỤ THỂ I Phần I Đọc - hiểu (3,0 điểm) 1 Về hình thức và kỹ năng: - Thí sinh bám sát vào văn bản, vận dụng những... bài văn nghị luận về tư tưởng đạo lí Bố cục chặt chẽ, diễn đạt lưu lốt, khơng mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp b II.b a 0,5 0,5 0,5 0,5 u cầu về kỹ năng: Biết cách làm bài nghị luận về một truyện ngắn Bố cục mạch lạc, lập luận chặt chẽ, hành văn trong sáng, khơng mắc lỗi chính tả, lỗi diễn đạt 20 0,5 1,0 2,0 2,0 0,5 Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT mơn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết). .. phẫn nộ và can thi p để bảo vệ và giúp đỡ người đàn bà > người thì đánh nhau , người thì bảo bỏ nó Đó là cách nhìn đơn giản , xi chi u và có phần định kiến của người lính về cuộc sống đời thường - Phác giận dữ lao ra như viên đạn , giật lấy chi c thắt lưng , chống lại và 3 0,5 0,5 1 0,5 0,5 4 0,5 0,5 0,5 1,5 30 Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT mơn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) vuốt ve . nay? 9 Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) SỞ GD VÀ ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 4 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ QUỐC GIA LẦN I, NĂM 2015 Môn: NGỮ VĂN Câu. hội,… 0,5 1.5 1.5 0.5 1.0 11 Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 4: SỞ GD & ĐT NINH BÌNH TRƯỜNG THPT YÊN MÔ A ĐỀ THI THỬ LẦN THỨ NHẤT KÌ THI THPT QUỐC GIA CHUNG NĂM. Tuyển tập 50 đề thi thử tốt nghiệp THPT môn ngữ văn năm 2015 (kèm đáp án chi tiết) ĐỀ SỐ 1: SỞ GD&ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP VÀ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC NĂM 2015 TRƯỜNG THPT

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN VĂN NĂM 2015 - ĐỀ SỐ 1

 • (Giáo viên: Trần Ngọc Tuấn)

 • MA TRẬN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN VĂN NĂM 2015 - ĐỀ SỐ 1

 • ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN VĂN NĂM 2015 - ĐỀ SỐ 2

 • (Giáo viên: Trần Ngọc Tuấn)

 • MA TRẬN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP MÔN VĂN NĂM 2015 - ĐỀ SỐ 2

 • NGƯỜI THỢ SĂN VÀ CON VƯỢN

  • SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH

  • TRƯỜNG THPT SỐ 3 AN NHƠN

  • ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN VĂN NĂM 2015 (ĐỀ SỐ 1)

  • SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH

  • TRƯỜNG THPT SỐ 3 AN NHƠN

  • ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN VĂN NĂM 2015 (ĐỀ SỐ 1)

  • SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH

  • TRƯỜNG THPT SỐ 3 AN NHƠN

  • ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN VĂN NĂM 2015 (ĐỀ SỐ 2)

  • SỞ GD&ĐT BÌNH ĐỊNH

  • TRƯỜNG THPT SỐ 3 AN NHƠN

  • ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN VĂN NĂM 2015 (ĐỀ SỐ 2)

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan