0

Luyện tập giải bài toán bằng cách lập PTHPT

3 823 0
  • Luyện tập giải bài toán bằng cách lập PTHPT

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/01/2017, 20:44

Giải bài toán bằng cách lập phương trình Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình Đại số 9 chương 3 4 Câu 1.Một ca nô chạy trên sông, xuôi dòng 1 km và ngược dòng 1 km hết c giờ. Nếu ca nô ấy chạy xuôi a km và chạy ngược b km thì hết 1 giờ. Tính vận tốc dòng nước chảy và vận tốc của ca nô nếu ko có dòng nc chảy.Câu 7.Ba ng` thi chạy cự li 120m. V ng` 1 lớn hơn V ng` 2 là 1ms, V ng` ba = trung bình cộng V 2 ng` còn lại. Ng` 1 về đích sớm hơn ng` 3 là 3s. Tính V ng` 3? Luyện tập – Giải toán cách lập Phương trình – Hệ phương trình Câu Một ca nô chạy sông, xuôi dòng km ngược dòng km hết c Nếu ca nô chạy xuôi a km chạy ngược b km hết Tính vận tốc dòng nước chảy vận tốc ca nô ko có dòng nc' chảy (đã hiểu) Câu Hai ng` khởi hành từ C để đến A B ( C nằm A B) Ng` thứ đến A, ng` đến B Sau đến nơi quay lại họ gặp trung điểm AB, ngược lại ng` đến B ng` đến A ng` sau đến B quay lại đuổi kịp ng` A Tính S (CA) tỉ số vận tốc 2ng` biết S (AB) = km.(đã hiểu) Câu Hai xe ô tô khởi hành lúc từ A đến B Xe trg số thời gian cần thiết để hết đoạn đg` AB nửa thời gian đầu vs V= 50 km/h, nửa thời gian lại vs V= 40 km/h Xe t2 trg nửa đoạn đg` đầu vs V= 40 km/h, Nửa đoạn đg` sau vs V= 50 km/h Hỏi xe có đến B lúc hay ko? Câu Lúc 9h sáng bè trôi tự Từ A đến B theo dọc bờ sông Cùng lúc thuyền khởi hành từ B đến A sau 5h gặp bè Khi đến A, thuyền quay lại B tới B lúc vs bè Hỏi thuyền bè có kịp đến B lúc 21h ngày ko? Câu Trên tuyến đường ABCx có ng` khỏi hành từ địa điểm B C với vận tốc 20 40 km/h Ng` A khởi hành sau 1h vs V= 48km/h Biết S (AB) = 22km , BC = 42km Hỏi sau ng` từ A cách ng` từ B C? Câu Ba ca nô khởi hành từ A để đến B Cano t2 h ca nô t1 3km ca nô t3 3km nên tới B sau ca nô 2h trc' ca no 3h Tính S (AB)? Câu Ba ng` thi chạy cự li 120m V ng` lớn V ng` 1m/s, V ng` ba = trung bình cộng V ng` lại Ng` đích sớm ng` 3s Tính V ng` 3? Câu Hai ô tô khởi hành từ địa điểm theo hướng , xe chạy vs V= 40km/h , xe có V= 5/4 V xe 30' sau từ địa điểm xe khởi hành đuỏi theo xe Xe vượt xe sau 1h30' vượt nốt xe Tính V xe 3? Câu Một ca nô chạy sông, xuôi dòng 1km ngc dòng hết tất 3,5' Nếu ca nô chạy xuôi dòng 20km chạy ngc 15km hết 1h Tính V dòng nc' V riếng ca nô? Câu 10 Lúc 8h Cường khởi hành từ A đến gặp Minh B lúc 10h30 Nhưng đến 10h Cường đ.c biết Minh bắt đầu từ B đến C ko nằm AB vs V= 13/4 V cường Ngay lúc đo cường tăng tốc thêm vận tốc 1km/h tới B , Cường theo đường tắt đến C 1/3 quãng đường mà Minh từ B đến C Cường Minh đến C lúc Nếu Minh cx theo đường tắt Cường MÌnh đến C trc' Cường 2h Tính V ban đầu Cường? Câu 11 Hai công nhân đc giao làm chung số lg chi tiết máy phải hoàn thành trg tgian quy đinh Họ tính rằng, để hoàn thành thời hạn h phải làm đc 36 chi tiết Sau làm đ.c nửa số lg đc giao, ng` ngỉ để ng` làm tiếp h làm đc 50 chi tiết, làm xog trc' 20' tính số lg chi tiết máy đc giao? Câu 12 Để vận chuyển số gạch đến công trg` XD dùng xe loại lớn chở 10 chuyến dùng xe loại nhỏ chở 15 chuyến Ng` ta dùng loại xe chở 11 chuyến Hỏi loại xe chở chuyến? Câu 13 Để chở số bao hàng = ô tô ng` ta thấy xe chở 22 bao thừa bao, bớt ô tô phân phối bao hàng cho ô tô lại Hỏi lúc đầu có ô tô bao hàng?? Câu 14 Hai đội hs đc phân công sửa đoạn đg` vào trg` Nếu đội A làm nửa đoạn đg` để đội B làm đến lúc xog hết 8h Nếuw đội làm chung sau 3h xog Hỏi đội làm riêng hoàn thành cv trg bao lâu? Câu 15 Tìm số bị chia số chia trg phép chia, biết tăng số bị chia đơn vị số thương = a tăng siis chi đơn viij số thương = b ( a # b) Câu 16 Sách giáo khoa Đại Hình gồm d giá m đồng biết ĐẠi gia a đồng hình giá b đồng tính số loại? (a#b) Câu 17 Tìm số có chữ số biết lấy bình phương số trừ bình phương số gòm chữ số số vjt ngược lại đc số phương Câu 18 Tìm số có chữ số cho ta lấy chữ số hàng đơn vị đặt bên trái số gồm chữ số lại ta đc số có chữ số lớn số ban đầu 765 đơn vị Câu 19 Hai vòi nc' chảy vào bể sau M đầy bể Bjt lg nc' vời chảy trg a (h) = vời chảy trg b (h) Hỏi vòi chảy trg đầy bể Câu 20 Để làm cv, Bac A phải làm trg a ngày, bac B phải làm trg B ngày Nếu A làm số ngày B làm tiếp Bác phải làm trg c ngày hỏi số ngày ng` phải làm? ( a,b,c khác nhau) Câu 21 Hai ng` làm cv sau c h xog hỏi ng` làm riêng sau xog?? biết để làm cv ng` cần làm trg a h, ng` trg b h ( a,b,c khác nhau) Câu 22 cánh đồng cỏ dày nhau,mọc cao trg suốt thời gian bò ăn cỏ cánh đồng Biế 75 bò ăn hết cỏ 65a đồng cỏ trg 12 ngày 81 ăn hết cỏ 72 a đồng cỏ trg 15 ngày hỏi bò ăn hết cỏ 96a đồng cỏ trg 18 ngày?
- Xem thêm -

Xem thêm: Luyện tập giải bài toán bằng cách lập PTHPT, Luyện tập giải bài toán bằng cách lập PTHPT, Luyện tập giải bài toán bằng cách lập PTHPT

Từ khóa liên quan