0

SKKN phat huy tinh tich cuc cua hoc sinh khi day cac bai hinh thanh cac bang nhan

18 423 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2016, 22:13

PHềNG GIO DC V O TO QUN THANH XUN - Mó SKKN SNG KIN KINH NGHIM PHT HUY TNH TCH CC CA HC SINH KHI DY CC BI HèNH THNH CC BNG NHN Lnh vc/Mụn: Toỏn Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn Nm hc: 2015-2016 2/15 Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn MC LC PHN I: T VN Lớ chn ti 2 Mc ớch nghiờn cu 3 i tng nghiờn cu Phm vi nghiờn cu PHN II: NHNG BIN PHP THC HIN B NI DUNG I C s toỏn hc v tõm lý hc Kho sỏt tỡnh hỡnh hc mụn Toỏn ti lp Quỏ trỡnh dy hc II Thc trng dy v hc mụn toỏn lp núi chung v lp 2A núi riờng Hỡnh thnh bng nhõn Luyn c bng nhõn Luyn 3/15 Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn Cng c III Cỏc bin phỏp tin hnh Phng phỏp s dng dựng tng quan Phng phỏp luyn + thc hnh Phng phỏp trũ chi 10 IV Giỏo ỏn minh 11 PHN III: KT LUN V KHUYN NGH 4/15 Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn PHN I: T VN Lớ chn ti Xut phỏt t mc tiờu giỏo dc cp tiu hc l nhm trang b kin thc ph thụng cho hc sinh theo yờu cu ngy cng cao Cú th núi giỳp hc sinh hc tt t nhng nm u cp l mt vic lm cú ý ngha quan trng, t nn múng cho giỏo dc ph thụng, cho ton b s hỡnh thnh nhõn cỏch ngi Toỏn l mt nhng b phn c bn cú v trớ rt quan trng hỡnh thnh nhng sn phm trớ tu v nng lc sỏng to Do ú giỳp hc sinh hc tt, yờu thớch mụn Toỏn v phỏt huy c tớnh tớch cc ca hc sinh l mt vic quan trng quỏ trỡnh dy hc ca giỏo viờn Mt khỏc, vi hc sinh tiu hc, vic cung cp toỏn hc cho cỏc em chớnh l chỳng ta t viờn gch cho nn múng u tiờn xõy dng cỏc kin thc v sau Nu vic dy cho cỏc em kin thc ỳng v chớnh xỏc t u l rt cn thit bc tiu hc t n ngy no cỏc em cng c hc Toỏn lp hc sinh c hc phộp nhõn, phộp chia 2,3,4,5 Khi dy bi hỡnh thnh phộp nhõn giỏo viờn hng dn hc sinh hiu c bn cht ca phộp nhõn Nh vy hc sinh mi hiu, nh lõu v bit dng v tớnh toỏn sau ny v cũn l c s cho phộp nhõn ca lp Trong tit dy, giỏo viờn ch l ngi t chc, lm nh hng phỏt huy trớ lc ca hc sinh nờn vic giỳp hc sinh nm vng cỏc phộp nhõn bng nhõn l vụ cựng quan trng t c hiu qu cao gi dy Toỏn ny, giỏo viờn phi cú nhng phng phỏp dy tt nht Chớnh vỡ l ú tụi suy ngh tỡm tũi phng phỏp hỡnh thc t chc dy hc hp lý cho bi bng nhõn Vỡ vy tụi lm ti: Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn ỏp dng ti lp trng tiu hc 5/15 Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn Mc ớch nghiờn cu: Nghiờn cu bin phỏp dy hc sinh thc hin cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn + Dy cho hc sinh bit lm phộp tớnh nhõn - HS nm chc c cỏc phộp tớnh nhõn thỡ s dng tt gii cỏc bi toỏn liờn quan n gii toỏn cú li i tng nghiờn cu, L nhng bi thuc kin thc cỏc bng nhõn chng trỡnh lp Tiu hc Phm vi nghiờn cu Trong chng trỡnh toỏn 6/15 Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn PHN II: NHNG BIN PHP THC HIN I C S TON HC V TM Lí HC: Kho sỏt tỡnh hỡnh hc mụn Toỏn ti lp 2: u nm Gia kỡ Cha Cha hon Hon Hon thnh thnh thnh tt 11 18% 40 66% 10 16% hon thnh 9% Hon Hon thnh thnh tt 35 58% 20 33% Do vy tụi ó tỡm cỏch phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy bi Hỡnh thnh cỏc bng nhõn Bi phộp nhõn, bng ca chng trỡnh lp ci cỏch chim tit Toỏn Bng nhõn gm cỏc cp t d n khú, t bng nhõn n bng nhõn Giỏo viờn dy tt bng nhõn s lm c s cho cỏc bng nhõn tip theo Hin nay, theo hng i mi phng phỏp dy hc theo thy t chc, trũ hot ng Theo hng i mi ny, hc sinh t phỏt hin, chim lnh kin thc mi ca bi hc Tụi khụng lm thay, khụng ỏp t hc sinh m tụi l ngi t chc nhim v hc tp, hc sinh thc hin nhim v hc theo s ch o ca tụi Vi phng phỏp ny, nu t chc khụng khộo thỡ tit hc s nhm chỏn, khụ cng Tụi phi ngh Lm th no lụi cun, thu hỳt cỏc em vo gi hc, lm th no tit hc sụi ni, sinh ng Theo tụi, hỡnh thnh bi nhõn nờn ỏp dng phng phỏp hot ng vt cht c th (cú th l que tớnh, bn tớnh, bụng hoa, cỏi thuyn, tm bia cú chm trũn, g) ghi li hot ng ca mỡnh (hot ng ngụn ng) bng cỏch biu thc s hc, Cựng vi vic hỡnh thnh kin thc mi, tụi cho hc sinh ụn luyn, cng c bng nhiu hỡnh thc bi khỏc s giỳp cho cỏc em nm chc, hc thuc bng nhõn ti lp, t ú bit ỏp dng vo gii toỏn cú li Thờm vo ú hc sinh lp 2, tr t n tui nhn thc t c th n tru tng nờn ta phi i mi phng phỏp ging day, giỏo viờn phi bit dn dt t cỏi cha bit, gõy tũ mũ, 7/15 Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn thớch hiu bit cỏc em tỡm ti Qua õy giỏo viờn phi hp cỏc phng phỏp vi thỡ hiu qu gi dy mi t kt qu cao Quỏ trỡnh dy hc: Tụi nhn thy mun hc sinh hc tt mụn Toỏn thỡ phi cú DTQ Vỡ vy bng cụng ngh thụng tin tụi ó s dng mỏy chiu hc sinh t tng quan sinh ng n t tru tng Hiu v dng kin thc Toỏn mt cỏch chc chn, vng vng, t tin Da vo dựng hc Toỏn ca hc sinh, kt hp vi giỏo c trc quan ca giỏo viờn giỏo viờn ch l ngi t chc hng dn cho hc sinh i ỳng hng Qua ú rốn cho cỏc em tớnh c lp, cn then, chớnh xỏc, ho hng hc toỏn II THC TRNG DY V HC TON LP NểI CHUNG V LP 2C NểI RIấNG: Phn hỡnh thnh bng nhõn nhng nm trc giỏo viờn phi chun b dựng bng bỡa, bng giy dỏn bng v dựng dy hc m dựng cỏc biu thc s hỡnh thnh phộp nhõn Giỏo viờn cho biu thc cú cỏc s hng bng Yờu cu cỏc em tỡm kt qu Sau ú hc sinh nhn xột v s hng t ú chuyn thnh phộp nhõn Da vo kt qu phộp cng, cỏc em tỡm c kt qu ca phộp nhõn Tip ú giỏo viờn a phộp nhõn, hc sinh chuyn thnh phộp cng tỡm kt qu Giỏo viờn nờu 2,3 vớ d, hc sinh lp c bng Vớ d: Khi dy bi phộp nhõn ng nghip ó a vớ d SGK Hỡnh thnh bng nhõn a + = ? Hc sinh tớnh toỏn v kt qu bng Cú my s hng ging nhau? (2 s hng) i thnh phộp nhõn 3x2=6 b 3x2 (chuyn phộp nhõn bng phộp cng) - i tớch thnh tng 3x2=3+3 8/15 Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn - Tớnh tng: + = - Rỳt kt lun: x = T vớ d trờn giỏo viờn cho hc sinh thy Nu ly ln thỡ kt qu tng lờn n v ú cú th lp bng nhõn (Bng th nht) 3x1=3 3x2=6 x 10 = 30 Luyn c bng nhõn: Sau lp c bng nhõn 3, giỏo viờn c trc sau ú cho mt vi em c li ri c lp c ng n thc hin xúa dn hc sinh thuc Luyn tp: Cỏc bi luyn thng c giỏo viờn ly nguyờn SGK Vớ d: bi: Bng nhõn Bi 1: in kt qu vo phộp tớnh (cú tha s bng 3) cho hc sinh lm, cha Bi 2: Toỏn cho hc sinh c yờu cu ca bi Bi 4: m thờm t n 30 Giỏo viờn cho hc sinh v nhiu em c li hc sinh lờn bng lm, c lp lm vo v Sau ú giỏo viờn + hc sinh cha bi Cng c: - Hc sinh c li bng nhõn - Giỏo viờn hi mt vi phộp nhõn Vớ d: 3x3=? 3x4=? 3x8=? x 10 = ? - Hc sinh mi c hc bng nhõn õy l phộp nhõn khú, ht sc tru tng vi hc sinh tiu hc, hc sinh khú tip thu, khụng hiu c bn cht Nhiu em cũn ngi hc toỏn Sau õy s l mụ hỡnh tit dy bng nhõn 3, tụi ó tin hnh: 9/15 Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn III CC BIN PHP TIN HNH Phng phỏp s dng dựng tng quan Vớ d 1: Khi hng dn thnh lp bng nhõn - Tụi s dng mỏy chiu giỳp cỏc em quan sỏt thnh lp bng nhõn - Tụi gn tm bỡa cú hỡnh trũn lờn bng v hi cú my hỡnh trũn? (cú hỡnh trũn) - Tụi a hỡnh trũn lờn m hỡnh v hi: Cú my hỡnh trũn? (cú hỡnh trũn) - hỡnh trũn c ly my ln? (3 hỡnh trũn c ly ln) - c ly my ln? (3 c ly ln) - c ly ln nờn ta lp c phộp nhõn x = (Giỏo viờn a phộp nhõn x = 3) - Sau ú, t ln th hai, tụi cho hc sinh thc hin hng lot cỏc thao tỏc trờn b thc hnh Toỏn ca cỏc em theo hiu lnh ca giỏo viờn + Con ly tm, mi tm cú chm trũnhc sinh thc hnh trờn b dựng + Giỏo viờn gn lờn bng v núi: cú tm bỡa, mi tm cú hỡnh trũn Vy hỡnh trũn c ly my ln? (3 hỡnh trũn c ly ln) Vy c ly my ln? (3 c ly ln) - Hóy lp phộp tớnh tng ng vi c ly ln? (ú l phộp tớnh x 2) - nhõn vi bng my? (3 x = 6) - Vỡ bit x = 6? (vỡ x = + = nờn x = 6) - Giỏo viờn a phộp nhõn lờn mn hỡnh vit phộp nhõn x = v yờu cu hc sinh c phộp nhõn ny - Tụi hng dn hc sinh lp phộp nhõn x = tng t nh i vi phộp nhõn x = - Bn no cú th tỡm c kt qu ca x = ? x = + + + = 12 x = + vỡ x = x + 10/15 Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn - Nu hc sinh tỡm ỳng kt qu thỡ tụi cho hc sinh nờu cỏch tỡm v nhc li cho hc sinh c lp ghi nh Nu hc sinh khụng tỡm c thỡ tụi chuyn x thnh tng + + + ri hng dn cho hc sinh tớnh tng tỡm tớch VD; Tụi cú th yờu cu hc sinh tỡm thờm cỏch th hai: x cú kt qu chớnh bng kt qu x cng thờm - n õy tụi yờu cu hc sinh c lp tỡm kt qu ca cỏc phộp nhõn cũn li bng nhõn v vit vo phn bi hc (tụi cho hc sinh ln lt lờn bng vit kt qu phộp nhõn cũn li bng nhõn 3) - Sau ú tụi ch vo bng nhõn v núi: õy l bng nhõn ri cho cỏc nhn xột cỏc tha s bng nhõn 3? (cỏc phộp nhõn bng u cú tha s th nht l 3, tha s cũn li ln lt l cỏc s 1, 2, 3, 410 -Tụi yờu cu hc sinh c bng nhõn va lp c ú l nhng vớ d nh ca vic chuyn thao tỏc trc l hon ton ca cụ l ca trũ trờn dựng hc Toỏn ca hc sinh Bin phỏp ny to cho lp hc sụi ni, tớch cc tham gia vo cỏc hot ng hc v 100% cỏc em c tham gia vo bi mi, khụng th ng nghe v quan sỏt giỏo viờn lm nh trc Vớ d 2: Hc thuc bng nhõn Sau thnh lp c bng nhõn, tụi luyn cho hc sinh thuc bng nhõn bng cỏch c thm lt, c ng lt Hc sinh c, tụi cú th che mi phộp tớnh i tha s hoc tớch luyn trớ nh cho hc sinh Tụi thay i nhiu hỡnh thc hc sinh luyn hc thuc nh vy s giỳp cỏc em thuc ti lp kim tra vic nm c bng nhõn 3, tụi chia hc sinh thnh nhúm hc sinh kim tra ln bng nhõn Tụi gi hc sinh c thuc, nu em no c tt tụi cho im ng viờn Phng phỏp luyn tp+ thc hnh: cng c khc sõu kin thc bi hc trờn lp hoc hc sinh xõy dng bi mi mt cỏch khoa hc thỡ cn phi cho hc sinh luyn thc hnh nhiu, phự hp vi mi i tng trờn lp 11/15 Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn Vớ d: Khi ó thuc bng nhõn ri, cỏc em cn luyn khc sõu bi hc t c hiu qu cao i vi mi tit dy, tụi phi phi hp cỏc hỡnh thc t chc dy hc hp lý mụn Toỏn lm cho gi hc hp dn H thng cỏc bi a phi a dng, phong phỳ Sau bng nhõn, tụi cú nhng bi sau: TG Ni dung cỏc hot ng da hc Bi 1: Phng phỏp, hỡnh thc t chc cỏc hot ng dy hc Hot ng ca thy Hot ng ca trũ -Yờu cu HS c bi - HS lm vo SGK Tớnh nhm - Gi 2AS lờn bng cha ? Da vo õu tớnh nhanh kt Bng nhõn qu ca cỏc phộp nhõn ny? Bi 2: Bi toỏn - Yờu cu HS c bi - 1HS c bi cú li - bi cho bit gỡ? Bi toỏn - Suy ngh tr li, hi ta iu gỡ? GV túm tt quan sỏt lờn bng - HS lờn bng cha bi tp, c - 1HS lờn bng lp nhn xột, cha cha, c lp nhn xột tr li ? Vỡ ly 3x10? - HS i v kim tra chộo bi - Kim tra v bn lm ca bn ỏnh giỏ kt phỏt hin bi lm qu hc ca hc sinh Bi 3: m - a phn hng dn bi thờm 3 lờn mn hỡnh ? HS yờu cu ca bi ? Cho tho lun cỏch lm v lm bi vo SGK - Gi HS cha bi ? Con lm th no tỡm c ụ trng th l (6+3) - Cho c lp nhn xột bi ca 12/15 sai - Quan sỏt - 1HS c yờu cu - Tho lun nhúm Phng tin s dng Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn bn? ? Dóy s ny l tớch ca bng Quan sỏt, suy ngh no tr li ? S sau hn s trc my n v? ? 24 l tớch ca s no? - Cho HS i chộo v - i chộo v - GV hng dn li HS cũn lm bi sai - Gi HS c t n 30 - Gi HS c t 30 n 2AS c HS c Phng phỏp trũ chi: Ngoi vic hng dn HS s dng dựng hc Toỏn, suy lun vỡ luyn thc hnh tụi cũn t chc cho HS chi m hc cng c khc sõu kin thc ú chớnh l cỏc bi toỏn vui, cỏc trũ chi phự hp vi mi la tui cỏc em Chng hn dy bi Bng nhõn Sau ó cho hc sinh gii quyt xong cỏc h thng bi ụn luyn cng c li kin thc cho hc sinh ng thi gim s cng thng v tng sc hp dn ca gi hc, tụi cũn t chc cho hc sinh chi trũ chi nh sau: Tụi cho hiu hc sinh cựng chi trũ chi: Tỡm bn nhanh hn bng cỏch cho hc sinh lờn bng, mi hc sinh nhn mnh giy, cú ghi phộp tớnh hoc kt qu ca phộp tớnh (eo bờn c) Hc sinh nhn c t giy s phi tớnh nhm tỡm kt qu hoc s phi tỡm ỳng phộp tớnh ca mỡnh i no tỡm nhanh v ỳng l thng cuc (3 i, mi i em) 3x3+9= 3x5-7= x - 20 = Kt qa ghi giy ghi l: 18 , , Vi trũ chi ny hc sinh c cng c li kin thc va c hc, ng thi rốn luyn cho hc sinh tớnh nhanh nhn, t tin vic hc Toỏn 13/15 Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn Túm li phỏt huy tớnh tớch cc hc sinh phi cú s phi hp cỏc phng phỏp vi cỏc hỡnh thc khỏc tit dy t hiu qu cao IV GIO N MINH HA: Sau õy tụi xin minh bng mt gi dy c th ó phi hp cỏc phng phỏp vi cỏc hỡnh thc t chc khỏc phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh K HOCH BI DY MễN: TON BI: BNG NHN Mc tiờu: - HS nm vng v thuc bng nhõn - Vn dng bng nhõn lm tt cỏc bi - Quan tõm n cỏc i tng hc sinh Bi mi: TG Phng phỏp, hỡnh thc t chc cỏc hot Phng ng dy hc tin s Hot ng ca thy Hot ng ca trũ dng Bc 1: Thnh lp - GV a hỡnh trũn lờn - Quan sỏt, tr li Ni dung cỏc hot ng da hc bng nhõn mn hỡnh v hi: Cú cõu hi my hỡnh trũn? ? - hỡnh trũn c ly - hỡnh trũn c my ln? ly ln ?- c ly my ln - c ly ln - c ly ln nờn ta lp c phộp nhõn: x = (GV a phộp tớnh HS c) - Nờu yờu cu: Con ly - HS thao tỏc trờn tm bỡa, mi tm cú b thc hnh toỏn hỡnh trũn - a lờn mn hỡnh v 14/15 Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn hi: + Cú tm bỡa, mi tm - hỡnh trũn c cú hỡnh trũn Vy ly ln hỡnh trũn c ly my ln? + Vy c ly my c ly ln ln? + Hóy lp phộp tớnh 3x2 tng ng vi c ly ln? + nhõn vi bng x = my? + Vỡ bit x Vỡ 3x2=3+3=6 =6 -GV ghi bng c ly ln, ta cú: 3x2=3+3=6 Vy 3x2=6 * KT QU: Trờn õy l tin trỡnh tụi ó ỏp dng gi Toỏn dy bi phộp nhõn Tụi nhn thy rng: Trong gi Toỏn ca lp tụi, hc sinh tip thu bi nhanh, hiu bi, nh bi lõu v gii c tt c cỏc bi cú liờn quan vi phộp nhõn t d n khú - Phỏt huy c tớnh tớch cc ca hc sinh Cỏc em ch ng, t tin vic chim linh kin thc mi, hc sinh hng thỳ c thc hnh trờn dựng to khụng khớ sụi ni, thy trũ lm vic nhp nhng, t ch hc sinh s hc Toỏn cỏc em ó rt hng thỳ hc tp, mong c tỡm hiu, khỏm phỏ nhng kin thc mi Cỏc em phn vi kt qu mỡnh t c - Tụi khụng phi núi nhiu, ch l ngi gi m cho cỏc em 15/15 Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn Kt qu qua cỏc bi kim tra nh k vi s liu sau: Cha hon thnh Cui kỡ Hon thnh 30 50% Hon thnh tt 30 50% Vi phng phỏp tụi ó nờu trờn c ng nghip, Ban giỏm hiu ng h, ng ý Sau gi dy ngi d cm thy gi hc nh nhng, hp dn hc sinh nm chc bi mt cỏch thoi mỏi khụng gũ bú, cng thng Nhỡn bng thng kờ trờn cng nhn thy s chờnh lch v t l hc sinh gii v mụn Toỏn nm Tụi ngh rng phng phỏp m tụi tin hnh tit dy Toỏn ó cú hiu qu tt 16/15 Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn PHN III KT LUN V KHUYN NGH - Mun xõy dng tit hc toỏn bng nhõn núi chung v bng nhõn núi riờng, ngi giỏo viờn cn phi: Nm chc mc ớch yờu cu ca bi Xỏc nh trng tõm ca bi Dy bi nhõn bng (t bng n bng 10) ta cn tin hnh theo bc sau: + Hỡnh thnh bng nhõn + Hc sinh thuc bng nhõn + Luyn thc hnh + Cng c chi cỏc trũ chi vui Ngoi cũn tin hnh cỏc phn sau cho tt + Chn dựng hc cho sinh ng, hp dn, m bo tớnh cht Toỏn hc + Thit k bi cho phự hp,hỡnh thc a dng + H thng cõu hi a phi c th, d hiu + Tỡm trũ chi hp dn, sụi ni + Cn cho im ng viờn, khớch l cỏc em gi hc + Quan tõm n i tng hc sinh Trờn õy l mt s nhng suy ngh v phng phỏp m tụi ó tin hnh gi Toỏn dy bi thnh lp phộp nhõn núi chung v cng l cỏc bc bi nhõn bng Nhõn bng ch l mt phn ca kin thc toỏn lp nhng nú vụ cựng quan trng Cú thuc c bng nhõn thỡ mi cú th lm nhanh nhng bi toỏn cú phộp tớnh nhõn v nhng bi toỏn tớnh giỏ tr biu thc toỏn hc sau ny Mun hc sinh gii Toỏn cn phi chc tng bi Chớnh vỡ vy, tụi rt coi trng n vic thit k mt bi ging cho hiu qu nht Ngy 11 thỏng nm 2016 Tôi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết không chép nội dung ngời khác 17/15 Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn Nhận xét hội đồng xét duyệt SKKN 18/15 [...]...Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh khi dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn - Nu hc sinh tỡm ỳng kt qu thỡ tụi cho hc sinh nờu cỏch tỡm v nhc li cho hc sinh c lp ghi nh Nu hc sinh khụng tỡm c thỡ tụi chuyn 3 x 4 thnh tng 3 + 3 + 3 + 3 ri hng dn cho hc sinh tớnh tng tỡm tớch VD; Tụi cú th yờu cu hc sinh tỡm thờm cỏch th hai: 3 x 4 cú kt qu chớnh bng kt qu 3 x 3 cng thờm 3 - n õy tụi yờu cu hc sinh c lp... cỏc em Chng hn khi dy bi Bng nhõn 3 Sau khi ó cho hc sinh gii quyt xong cỏc h thng bi tp ụn luyn cng c li kin thc cho hc sinh ng thi gim s cng thng v tng sc hp dn ca gi hc, tụi cũn t chc cho hc sinh chi trũ chi nh sau: Tụi cho hiu hc sinh cựng chi trũ chi: Tỡm bn nhanh hn bng cỏch cho 6 hc sinh lờn bng, mi hc sinh nhn 1 mnh giy, cú ghi phộp tớnh hoc kt qu ca phộp tớnh (eo bờn c) Hc sinh nhn c t giy... tỡm kt qu hoc s phi tỡm ỳng phộp tớnh ca mỡnh i no tỡm nhanh v ỳng l thng cuc (3 i, mi i 2 em) 3x3+9= 3x5-7= 3 x 8 - 20 = Kt qa ghi trong giy ghi l: 18 , 8 , 4 Vi trũ chi ny hc sinh c cng c li kin thc va c hc, ng thi rốn luyn cho hc sinh tớnh nhanh nhn, t tin trong vic hc Toỏn 13/15 Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh khi dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn Túm li phỏt huy tớnh tớch cc trong hc sinh phi... thuc bng nhõn 3 Sau khi thnh lp c bng nhõn, tụi luyn cho hc sinh thuc bng nhõn bng cỏch c thm 3 lt, c ng thanh 1 lt Hc sinh c, tụi cú th che mi phộp tớnh i 1 tha s hoc tớch luyn trớ nh cho hc sinh Tụi thay i nhiu hỡnh thc hc sinh luyn hc thuc nh vy s giỳp cỏc em thuc ngay ti lp kim tra vic nm c bng nhõn 3, tụi chia hc sinh thnh nhúm hc sinh kim tra ln nhau bng nhõn 3 Tụi gi hc sinh c thuc, nu em... ó ỏp dng trong gi Toỏn khi dy bi phộp nhõn 3 Tụi nhn thy rng: Trong gi Toỏn ca lp tụi, hc sinh tip thu bi nhanh, hiu bi, nh bi lõu v gii c tt c cỏc bi tp cú liờn quan vi phộp nhõn t d n khú - Phỏt huy c tớnh tớch cc ca hc sinh Cỏc em ch ng, t tin trong vic chim linh kin thc mi, hc sinh hng thỳ khi c thc hnh trờn dựng to ra khụng khớ sụi ni, thy trũ lm vic nhp nhng, t ch hc sinh s hc Toỏn nay cỏc em... thuc, nu em no c tt tụi cho im ng viờn 2 Phng phỏp luyn tp+ thc hnh: cng c khc sõu kin thc bi hc trờn lp hoc hc sinh xõy dng bi mi mt cỏch khoa hc thỡ cn phi cho hc sinh luyn tp thc hnh nhiu, phự hp vi mi i tng trờn lp 11/15 Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh khi dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn Vớ d: Khi ó thuc bng nhõn ri, cỏc em cn luyn tp khc sõu bi hc t c hiu qu cao i vi mi tit dy, tụi phi phi hp... thc mi Cỏc em phn khi vi kt qu mỡnh t c - Tụi khụng phi núi nhiu, ch l ngi gi m cho cỏc em 15/15 Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh khi dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn Kt qu qua cỏc bi kim tra nh k vi s liu sau: Cha hon thnh 0 Cui kỡ 1 Hon thnh 30 50% Hon thnh tt 30 50% Vi phng phỏp tụi ó nờu trờn c ng nghip, Ban giỏm hiu ng h, ng ý Sau gi dy ngi d cm thy gi hc nh nhng, hp dn hc sinh nm chc bi mt cỏch... chc bi mt cỏch thoi mỏi khụng gũ bú, cng thng Nhỡn bng thng kờ trờn ai cng nhn thy s chờnh lch v t l hc sinh gii v mụn Toỏn trong 1 nm Tụi ngh rng phng phỏp m tụi tin hnh trong tit dy Toỏn ó cú hiu qu tt 16/15 Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh khi dy cỏc bi hỡnh thnh cỏc bng nhõn PHN III KT LUN V KHUYN NGH - Mun xõy dng tit hc toỏn trong bng nhõn núi chung v bng nhõn 3 núi riờng, ngi giỏo viờn cn phi:... nhõn thỡ mi cú th lm nhanh nhng bi toỏn cú phộp tớnh nhõn v nhng bi toỏn tớnh giỏ tr biu thc toỏn hc sau ny Mun hc sinh gii Toỏn cn phi chc ngay tng bi Chớnh vỡ vy, tụi rt coi trng n vic thit k mt bi ging sao cho hiu qu nht Ngy 11 thỏng 3 nm 2016 Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm do mình viết không sao chép nội dung của ngời khác 17/15 Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh khi dy cỏc bi hỡnh thnh... hc sinh ln lt lờn bng vit kt qu phộp nhõn cũn li trong bng nhõn 3) - Sau ú tụi ch vo bng nhõn 3 v núi: õy l bng nhõn 3 ri cho cỏc con nhn xột cỏc tha s trong bng nhõn 3? (cỏc phộp nhõn trong bng u cú tha s th nht l 3, tha s cũn li ln lt l cỏc s 1, 2, 3, 410 -Tụi yờu cu hc sinh c bng nhõn 3 va lp c ú l nhng vớ d nh ca vic chuyn thao tỏc trc kia l hon ton ca cụ nay l ca trũ trờn dựng hc Toỏn ca hc sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN phat huy tinh tich cuc cua hoc sinh khi day cac bai hinh thanh cac bang nhan , SKKN phat huy tinh tich cuc cua hoc sinh khi day cac bai hinh thanh cac bang nhan ,

Từ khóa liên quan