0

Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Kỹ thuật số Toàn Cầu

76 556 0
  • Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Kỹ thuật số Toàn Cầu

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2016, 09:06

MỤC LỤC CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG71.1Khái niệm vế tiền lương và các khoản trích theo lương.71.1.1Khái niệm tiền lương, vai trò và ý nghĩa của tiền lương.71.1.2 Khái niệm về các khoản trích theo lương.131.1.3 Nội dung kinh tế của kế toán tiền lương.151.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương.171.2Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.181.3 Chức năng của tiền lương.191.3.1Chức năng đòn bẩy cho sản xuất kinh doanh.191.3.2 Chức năng kích thích người lao động.201.3.3 Chức năng tái sản xuất sức lao động.201.3.4 Chức năng thước đo giá trị.201.4 Hạch toán lao động.211.4.1 Phân loại lao động.211.4.2 Tổ chức hạch toán lao động.221.5 Chế độ tiền lương và các hình thức trả lương.281.5.1 Chế độ tiền lương.281.5.2 Các hình thức trả lương.301.6 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.341.6.1Kế toán tiền lương.341.6.2 Chứng từ kế toán.341.6.3 Tài khoản sử dụng.361.6.4 Quy trình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương.381.6.5 Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu.381.6.6 Phương pháp kế toán.401.6.7 Các hình thức kế toán.45CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SỐ TOÀN CẦU502.1 Tổng quan về công ty TNHH Kỹ thuật số Toàn Cầu.502.1.1 Sự hình thành và phát triển của công ty.502.1.2 Đặc điểm về cơ cấu tổ chức quản lý của công ty TNHH Kỹ thuật số Toàn Cầu.532.1.3 Đặc điểm về sản phẩm.542.1.4 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty.552.2 Thực trạng về vấn đề tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty.562.2.1Quản lý lao động.562.2.2 Hạch toán lao động.572.2.3 Nội dung quỹ lương và công tác quản lý quỹ lương trong công ty.572.2.3 Hình thức tính lương tại công ty.622.2.4 Hạch toán thời gian lao động.622.2.5 Hạch toán tiền lương, tiền thưởng và thanh toán với người lao động.62CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU763.1 Đánh giá chung763.2 Một số giải pháp.783.3 Điều kiện thực hiện giải pháp.78 Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán MỤC LỤC Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán DANH MỤC TÙ VIẾT TẮT CNV BHXH BHYT KPCĐ BHTN Công nhân viên Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Kinh phí công đoàn Bảo hiểm thất nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán Nền kinh tế Việt Nam dần phát triển theo xu hội nhập với kinh tế khu vực giới Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ngày đa dạng, phong phú sôi động đòi hỏi pháp luật biện pháp kinh tế Nhà nước phải đổi để đáp ứng yêu cầu kinh tế phát triển Kế toán công cụ quản lý kinh tế quan trọng phục vụ cho công tác quản lý kinh tế phải ngày phát triển hàn thiện Sự chuyển đổi kinh tế từ bao cấp sang chế thị trường có tác động sâu sắc đến kinh tế nước ta nói chung doanh nghiệp nói riêng Các doanh nghiệp phải tổ chức máy quản lý cho phù hợp tổ chức hạch toán kinh doanh,chịu trách nhiệm pháp luật hoạt động than doanh nghiệp Kế toán tiền lương khoản trích theo lương công tác quan trọng toàn công tác kế toán.Đây nhân tố gắn liền với hiệu hoạt động doanh nghiệp,nó phản ánh đãi ngộ trưc tiếp doanh nghiệp người lao động Đồng thời, thước đo thành lao động người lao động.Tiền lương điều kiện đảm bảo sống cho người lao động Từ người lao động chăm thực nhiệm vụ Nhận tầm quan trọng để áp dụng kiến thức em có qua trình học tập trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội thực tập công ty TNHH Kỹ thuật số Toàn Cầu Cùng với hướng dẫn tận tình Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán cô giáo Th.s Nguyễn Thu Hà em chọn đề tài:“ Hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương ” làm chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề gồm chương: Chương I: Những vấn đề chung kế toán tiền lương khoản trích theo lương Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Kỹ thuật số Toàn Cầu Chương III: Một số ý kiến kế toán tiền lương khoản trích theo lương công ty TNHH Kỹ thuật số Toàn Cầu Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 1.1Khái niệm vế tiền lương khoản trích theo lương 1.1.1Khái niệm tiền lương, vai trò ý nghĩa tiền lương *Khái niệm Trong kinh tế thị trường, sức lao động nhìn nhận thứ hàng hóa đặc biệt, sáng tạo giá trị từ trình lao động sản xuất Do tiền lương giá sức lao động, khoản tiền mà người sử dụng lao động người lao động thỏa thuận người sử dụng lao độngtrả cho người lao động theo giá thị trường chịu chi phối pháp luật như: lao động, hợp đồng lao động… Có nhiều định nghĩa khác tiền lương, định nghĩa nêu lên có tính khái quát là: Tiền lương làbiểu tiền hao phí lao động sống cần thiết mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động theo thời gian, khối lượng chất lượng công việc mà người lao động cống hiến cho doanh nghiệp *Bản chất tiền lương : Người lao động làm việc khoảng thời gian nhận số tiền trả công định Tiền trả công gọi tiền lương Số lượng tiền công nhiều hay xác định theo thời gian hay theo số lượng sản phẩm sản xuất Hiện tượng làm người ta lầm tưởng rằng, tiền lương giá lao động Vì lao động hang hóa đối tượng Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán mua bán Trong chế thị trường với hoạt động thị trường sức lao động trở thành hàng hóa, hàng hóa đặc biệt Bản chất tiền lương biểu tiền giá trị sức lao động, giá yếu tố sức lao động, tiền lương tuân theo quy tắc cung cầu giá thị trường pháp luật hành Nhà nước Tiền lương nhân tố thúc đẩy suất lao động, đòn bẩy kinh tế khuyến khích tinh thần hăng hái lao động Tiền lương phạm trù kinh tế, kết phân phối cải xã hội mức cao Kinh tế học vi mô coi sản xuất kết hợp hai yếu tố lao động vốn Vốn thuộc quyền sở hữu số phận dân cư xã hội, phận khác vốn có sức lao động, phải làm thuê cho người có vốn đổi lại họ nhận khoản tiền gọi tiền lương Tuy nhiên với chuyển đổi kinh tế, quan niệm tiền lương có thay đổi: -Trong kinh tế hóa tập chung tiền lương định nghĩa phần thu nhập quốc dân biểu hình thức tiền tệ, Nhà nước phân phối cách có kế hoạch công nhân viên vào số lượng chất lượng mà họ cống hiến -Trong kinh tế thị trường, tiền lương hiểu là số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo giá trị sức lao động mà họ hao phí sở thỏa thuận -Tại điều 55,chương VI tiền lương luật lao động ban hành năm 1994 có ghi: Tiền lương người lao động hai bên thỏa thận hợp Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán đồng lao đọng trả theo suất lao động, chất lượng hiệu công việc Khi nghiên cứu tiền lương có ba vấn đề quan trọng đặt là: người trả, trả nguồn chi trả: -Người trả: người sử dụng lao động người trực tiếp trả lương cho người lao động -Căn trả: giá trị sức lao động hao phí -Nguồn chi trả: Về nguyên tắc, phải xuất phát từ giá trị sức lao động, nhĩa người lao động phải có tạo giá trị cao giá trị sức lao động thân Một vấn đề đặt không trả lương mà quan trọng trả để trả, trả trước hay sau trình lao động, trả theo kết lao động (phân phối theo lao động) hay trả theo giá trị sức lao động tiềm (theo đào tạo) hay trả theo giá trị sức lao động thực tế hao phí phù hợp với yêu cầu công việc (theo thị trường lao động hay theo giá trị vốn góp) Trong kinh tế hóa tập trung thời kỳ bao cấp tiền lương thể quy luật phân phối theo lao động – quy luật đặc trưng riêng có chủ nghĩa xã hội Phân phối theo lao động thích hợp với kinh tế kế hoạch hóa, theo Nhà nước đứng điều hành trực tiếp toàn kinh tế xã hội, kể phân phối Tuy nhiên, phân phối theo lao động tỏ không đủ không hoàn toàn thích hợp kinh tế thị trường Bên cạnh phân phối theo lao động có phân phối theo giá trị Trong kinh tế thị trường, giá trị hàng hóa phải xác định trước đem Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán bán sức lao động hàng hóa nên giá trị phải xác định trước hàng hóa khác, sau sử dụng xong Hơn việc tham gia đóng góp tạo nên giá trị mới, đặc biệt lợi nhuận có ý nghĩa sống hoạt động doanh nghiệp chế thị trường, sức lao động có tạo giá trị lớn giá trị thân nhiều phải trả lương cao Tiền lương thỏa thuận người sử dụng lao động người lao động Về nguyên tắc người bán sức lao động (người lao động) phải đưa giá trước sau hai bên mặc đưa thỏa thuận, thỏa thuận phải thể hợp đồng lao động làm sở pháp lý để trả lương giải tranh chấp lao động vốn dễ xảy tách biệt thỏa thuận mua bán với sử dụng toán +Tiền lương danh nghĩa: khoản thu nhập mà người lao động nhận sau làm việc hình thức tiền tệ +Tiền lương thực tế: khối lượng tư liệu lao động sinh hoạt dịch vụ mà người lao động mua tiền lương danh nghĩa Cái mà người lao động quan tâm tiền lương thực tế phản ánh nhu cầu mà người lao động cần để phục vụ sống từ ăn uống, ở, mua sắm… Theo quy luật cung cầu thị trường, giá biến động nên thu nhập người dân liên quan đến số giá tiêu dùng +Tiền lương bản: gọi phần tiền lương cứng chúng thường cố định, thay đổi, tiền thưởng khoản trả thêm khác thường Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm toán gọi phần lương mềm chúng thay đổi phụ thuộc vào hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ +Tiền lương cấp bậc: số lượng tiền quy định phụ thuộc vào cấp bậc (chức vụ) người lao động theo bảng lương quy định, không bao ggoomf khoản phải trả thêm khác +Phụ cấp lương: khoản tiền bổ sung tiền lương cấp bậc, quy định dạng hệ số phụ cấp phần trăm tăng thêm so với tiền lương tối thiểu tiền lương cấp bậc Đặc điểm Phụ cấp lương trả người phải hao phí sức lao động thêm giữ cương vị đó, làm việc điều kiện không bình thường, giá đắt đỏ bình thường … điều kiện thay đổi hay không chênh lệch phụ cấp thay đổi không Phụ cấp trợ cấp tiền thưởng khoản tiền ổn định tương đối hưởng Phụ cấp lương có tính linh hoạt cao, không cố định, thường biến đổi người lao động thay đổi vị trí công tác điều kiện lao động chiếm phần nhỏ so với lương Khi cần khuyến khích động viên người có trình độ, có mức lương cao vào nơi cần thu hút người ta tính phụ cấp mức lương cấp bậc, ảnh hưởng yếu tố cần phụ cấp tác động đến người tham gia phụ cấp tính theo lương tối thiểu +Phân loại: Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội 10 Khoa Kế toán Kiểm toán -Phụ cấp khu vực: áp dụng người làm việc vùng xa xôi, hẻo lánh khí hậu xấu -Phụ cấp độc hại, nguy hiểm: áp dụng người làm nghề công việc có điều kiện lao động độc hại, nguy hiểm mà chưa xác định mức lương -Phụ cấp trách nhiệm công việc: áp dụng thành viên không chuyên trách hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát (không kể trưởng ban kiểm soát) người làm số công việc đòi hỏi trách nhiệm cao phải đảm nhiệm công tác không phụ thuộc chức danh lãnh đạo -Phụ cấp lưu động: áp dụng người làm nghề công việc thường xuyên thay đổi địa điểm làm việc nơi -Phụ cấp thu hút: áp dụng người đến làm việc vùng kinh tế mới, sở kinh tế đảo xa có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn *Vai trò Tiền lương có vai trò to lớn làm thỏa mãn nhu cầu người lao động Vì tiền lương nguồn thu nhập chủ yếu người lao động, người lao động làm cốt doanh nghiệp trả thù lao cho họ tiền lương để đảm bảo sống tối thiểu cho họ Đồng thời khoản chi phí doanh nghiệp bỏ trả cho người lao động họ làm sản phẩm cho doanh nghiệp Tiền lương có vai trò nhịp cầu nối người sử dụng lao động người lao động Nếu tiền lương trả cho người lao động không hợp lý làm cho người lao động khoong đảm bảo ngày công kỷ luật lao động chất lượng lao động Lúc doanh nghiệp không Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội 62 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SỐ TOÀN CẦU Khoa Kế toán Kiểm toán Mẫu số: 02 - LĐTL BỘ PHẬN: VĂN PHÒNG (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) Số: 05 ST T Họ tên Bậc lươn g Hệ số Lương sản phẩm Lương thời gian Số sp Số công Số tiền Số tiền 5.870.00 4.500.00 2.575.00 3.310.00 Nghỉ việc… hưởng % lương Số công Số tiền Phụ cấp thuộc quỹ lương Phụ cấp khác Tổng số Tạ Ngọc Thắng 26 Lê Thùy Ly 24,5 Đào Quang Huy 21 Ngô Thu Bình 27 Mai Ngọc Ánh 26 3.190.00 3.190.000 Phạm Thị Hoa 27 3.000.00 3.000.000 Lê văn Hải 26 2.930.00 2.930.000 Đào Như Nga 27 3.000.00 3.000.000 Vũ Quang Hà 27 3.000.00 3.000.000 10 Phan Đình Huy 27 3.000.00 3.000.000 Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 5.870.000 4.500.000 2.575.000 3.310.000 Chuyên đề tốt nghiệp Tạm ứng lương kỳ I Các khoản phải khấu trừ vào lương BH XH … Thuế TNCN phải nộp Cộng Kỳ II lĩnh Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 63 Khoa Kế toán Kiểm toán Tháng 08 năm 2013 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội 64 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SỐ TOÀN CẦU Khoa Kế toán Kiểm toán BẢNG CHẤM CÔNG Ngày tháng STT Họ tên Chức vụ 1 Xếp loại 1 1 1 2 2 3 Tổng cộng Lê Văn Nam X X X X x X x x x X X X X X X X X X X X X 0 x X x x x 26 A Lê Bá Ngọc X X X x X x x x X X X X X X X X X X X X x X x x x 25 A X X X X x X x x x X X X X X X X 0 X X X X x X x x x 25 A X X 0 X x X x x x X X X X X X X X X X X X x X x x x 25 A Hà Xuân Sơn Tăng Hữu Hùng Trần Văn Kiên X X X 0 x X x x x X X X X X X X X X X X X x X x x x 26 A Đỗ Đức Quang X X X 0 x X x x x X X X X X X X X X X X X X x X x x x 26 A Ngô Hữu Hiệp X X X X x X x x x X 0 X X X X X X X X X X x X x x X 25 A Phan Duy Anh X X X X x X x x x X X X X X 0 X X X X X X X x X x x X 26 A Lê Ngọc Sáng x X X X x X x x x X X X X X 0 X X X X X X X x X x x X 26 A 10 x X X X x X x x x X X X X X X X X X X X X X X X x x 26 A X X X X x X x x x X X X X X X X X X X X X 0 X X x x X 26 A x X X X x X x x x X X X X X X X X X X X X 0 X X x x X 26 A 13 Đỗ Văn Long Đào Văn Phong Đinh Văn Hạnh Đỗ Văn Mạnh x X X X x X x x x X X X X X X X X X X X X X X x x X 26 A 14 Hà Hữu Toàn X X X X x X x x x X X X X X X X X X X X X X x x x X 26 A 15 Phạm Huy tú x X X X x X x x x X X X X X X 0 X X X X X X x X x x X 26 A 11 12 Bộ phận: Nhân viên kỹ thuật Tháng 08 năm 2013 Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội 65 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SỐ TOÀN CẦU Khoa Kế toán Kiểm toán Mẫu số: 02 - LĐTL Bộ phận: Nhân viên kỹ thuật (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) Số: 05 BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG ST T Họ tên Bậc lươn g H ệ số Tháng 08 năm 2013 Lương sản phẩm Lương thời gian Số sp Số công Số tiền Lê Văn Nam 26 Lê Bá Ngọc 25 Hà Xuân Sơn 25 Tăng Hữu Hùng 25 Trần Văn Kiên 26 Đỗ Đức Quang 26 Ngô Hữu Hiệp 25 Phan Duy Anh 26 Lê Ngọc Sáng 26 10 Đỗ Văn Long 26 11 Đào Văn Phong 26 12 Đinh Văn Hạnh 26 Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Số tiền 2.850.00 2.740.00 2.740.00 2.740.00 2.850.00 2.850.00 2.740.00 2.850.00 2.850.00 2.850.00 2.850.00 2.850.00 Nghỉ việc… hưởng % lương Số công Số tiền Phụ cấp thuộc quỹ lương Phụ cấp khác Tổng số 2.850.000 2.740.000 2.740.000 2.740.000 2.850.000 2.850.000 2.740.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 2.850.000 Chuyên đề tốt nghiệp Tạm ứng lương kỳ I Các khoản phải khấu trừ vào lương BH XH … Thuế TNCN phải nộp Cộng Kỳ II lĩnh Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội 66 13 Đỗ Văn Mạnh 26 14 Hà Hữu Toàn 26 15 Phạm Huy Tú 26 Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 2.850.00 2.850.00 2.850.00 2.850.000 2.850.000 2.850.000 Chuyên đề tốt nghiệp Khoa Kế toán Kiểm toán Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Đơn vị:Công tyTNHH Kỹ thuật số Toàn Cầu 67 Khoa Kế toán Kiểm toán Mẫu số 02-TT (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 trưởng BTC) PHIẾU CHI Ngày 05 tháng 09 năm 2013 Quyển số:03 Số :09 Nợ:334 Có: 111 Họ tên người nhận tiền: Phạm Thị Hoa Địa chỉ: Kế toán Lý chi: toán tiền lương tháng 08 cho phận văn phòng Số tiền: 34.375.000 (Ba mươi tư triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn) Kèm theo:03 chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền(viết chữ): Ba mươi tư triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng chẵn Ngày 05tháng 09 năm 2013 Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiế nhận tiền (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) +Tỷ giá ngoại tệ (vàng,bạc,đá quý) : …………………………………… +Số tiền quy đổi: ………………………………………………………… Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Người (Đã ký) Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội 68 Khoa Kế toán Kiểm toán CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT SỐ TOÀN CẦU (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 trưởng BTC) PHIẾU CHI Ngày 05 tháng 09 năm 2013 Quyển số:03 Số :10 Nợ:334 Có: 111 Họ tên người nhận tiền: Lê Văn Nam Địa chỉ: Phòng kỹ thuật Lý chi: toán tiền lương tháng 08 cho nhân viên kỹ thuật Số tiền: 42.310.000 (Bốn mươi hai triệu ba trăm mười nghìn đồng) Kèm theo:03 chứng từ gốc Đã nhận đủ số tiền(viết chữ): Bốn mươi hai triệu ba trăm mười nghìn đồng Ngày 05tháng 09 năm 2013 Giám đốc Kế toán trưởng Thủ quỹ Người lập phiế Người nhận tiền (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) (Đã ký) +Tỷ giá ngoại tệ (vàng,bạc,đá quý) :…………………………………… +Số tiền quy đổi: ………………………………………………………… Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội 69 Khoa Kế toán Kiểm toán Đơn vị:Công tyTNHH Kỹ thuật số Toàn Cầu Bộ phận: Văn phòng Mẫu số 3-LĐTL (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 trưởng BTC) BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG Tháng 08 năm 2013 Bậc lương Mức thưởng Xếp loại Số tiền Ký nhận STT Họ tên Chức vụ Tạ Ngọc Thắng GĐ A 250.000 Đã ký Lê Thùy Ly PGĐ A 250.000 Đã ký Đào Quang Huy TPKT B Đã ký Ngô Thu Bình TPKD A 250.000 Đã ký Mai Ngọc Ánh TPKT A 250.000 Đã ký Phạm Thị Hoa A 250.000 Đã ký Lê văn Hải A 250.000 Đã ký Đào Như Nga A 250.000 Đã ký Vũ Quang Hà A 250.000 Đã ký 10 Phan Đình Huy A 250.000 Đã ký Tổng số tiền (viết chữ):hai triệu hai trăm lăm mươi nghìn đồng chẵn Người lập biểu (Đã ký) Kế toán trưởng (Đã ký) Đơn vị:Công tyTNHH Kỹ thuật số Toàn Cầu Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Giám đốc (Đã ký) Mẫu số 3-LĐTL Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội 70 Khoa Kế toán Kiểm toán Bộ phận: Nhân viên kỹ thuật (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC Ngày 14/9/2006 trưởng BTC) BẢNG THANH TOÁN TIỀN THƯỞNG Tháng 08 năm 2013 STT Họ tên Chức vụ Bậc lương Mức thưởng Xếp loại Số tiền Ký nhận A 250.000 Đã ký Lê Văn Nam A 250.000 Đã ký Lê Bá Ngọc A 250.000 Đã ký Hà Xuân Sơn A 250.000 Đã ký Tăng Hữu Hùng A 250.000 Đã ký Trần Văn Kiên A 250.000 Đã ký Đỗ Đức Quang A 250.000 Đã ký Ngô Hữu Hiệp A 250.000 Đã ký Phan Duy Anh A 250.000 Đã ký Lê Ngọc Sáng A 10 250.000 Đã ký Đỗ Văn Long A 11 250.000 Đã ký Đào Văn Phong A 12 250.000 Đã ký Đinh Văn Hạnh A 13 250.000 Đã ký Đỗ Văn Mạnh A 14 250.000 Đã ký Hà Hữu Toàn A 15 250.000 Đã ký Phạm Huy Tú Tổng số tiền (viết chữ):Ba triệu bảy trăm lăm mươi nghìn đồng chẵn Người lập biểu (Đã ký) Kế toán trưởng (Đã ký) Giám đốc (Đã ký) Công ty TNHH Kỹ thuật số Toàn Cầu SỔ CÁI Tài khoản 334 Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội Ngày tháng ghi sổ A 71 Khoa Kế toán Kiểm toán Chứng từ Nhật ký chung Diễn giải Số hiệu Ngày tháng B C D Số hiệu TK đối ứng Trang số STT dòng E G H 05 03 111 05 04 111 Số tiền Nợ Có Số dư đầu năm 30/09 30/09 PC/0 PC/1 05/09 05/09 Số phát sinh tháng Trả lương cho phận văn phòng Trả lương cho nhân viên kỹ thuật Cộng số phát sinh tháng 34.375.00 42.310.00 76.685.00 Số dư cuối tháng Cộng lũy kế từ đầu quý Người ghi sổ (Đã ký) Kế toán trưởng (Đã ký) Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Giám đốc (Đã ký) Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội 72 Khoa Kế toán Kiểm toán CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3.1 Đánh giá chung Trong điều kiện kinh tế ngày phát triển nay, yheo phát triển kế toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Đó không tiền lương, tiền thưởng mà quyền lợi người lao động, điều kiện để họ yên tâm công tác Vì em xin có số nhận xét ý kiến đóng góp công việc công ty *Kết đạt + Về quản lý Hoạt động Công ty có lãi,đảm bảo đời sống cho cán công nhân viên Cách thức tổ chức công ty rõ ràng giúp bắt tình hình kinh doanh loại công ty ngành Cán công nhân viên thực đầy đủ quy định công ty +Về việc hạch toán Hạch toán tiền lương,BHXH, BHYT, KPCĐ chấp hành nội quy Nhà Nước,chế độ tiền lương chế độ phụ cấp người lao động Công ty có máy kế toán người lao động có kinh nghiệm đẩm nhận Hình thức ghi sô phù hợp với công tác kế toán công ty, việc tổ chức hệ thống kế toán theo quy định Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội 73 Khoa Kế toán Kiểm toán Công ty hạch toán theo hình thức sổ Nhật ký chung phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty Các sổ sách đảm bảo tính đầy đủ, rõ ràng thống Kế toán vận dụng đầy đủ quy định biểu mẫu Bộ tài ban hành quy định riêng công ty, thực tốt quy định chế độ kế toán ban hành theo định số 48/2006 QĐ – BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 tài + Về ứng dụng công nghệ thông tin kế toán Công ty trang bị máy tính, máy in, máy photo thuận tiện cho thông tin thông suốt nhanh chóng Các nghiệp vụ biểu mẫu báo cáo lập thời hạn, quy định số liệu phản ánh cách đầy đủ trung thực Các tài liệu lưu trữ đầy đủ, phân loại xếp thành hồ sơ máy tính cách khoa học Các tài liệu hồ sơ xếp theo trình tự thời gian theo kỳ kế toán cách hợp lý dễ dàng tra cứu cần tìm + Về sách lương Để nâng cao hiệu kinh doanh công ty áp dụng sách để phân bổ lao động cách hợp lý nhất, hạch toán tiền lương, thưởng xác nhằm nâng cao hiệu kinh doanh Công ty sử dụng vốn cách có hiệu tình trạng nợ tồn đọng Nhà nước trả lương cho công nhân viên quy đinh *Những hạn chế Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội 74 Khoa Kế toán Kiểm toán Công ty có hệ thống tiền lương phê duyệt cách tốt lương áp dụng cho công nhân viên chưa cao so với tình hình kinh tế chung nước Nếu công ty áp dụng phần mềm excel nhiều lúc khối lượng công việc nhiều, ta tính toán chép từ nơi qua nơi khác có chênh lệch dòng đua báo cáo không xác, không đưa kịp thời 3.2 Một số giải pháp Doanh nghiệp nên tạo điều kiện cho công nhân viên tham gia khóa học nhằm nâng cao trình độ chuyên môn.Đồng thời, công ty cần triển khai đào tạo thêm kỹ sử dụng máy tính Công ty nên điều chỉnh mức lương cho phù hợp với điều kiện tình hình Nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu kinh doanh giúp doanh nghiệp tăng mức doanh thu lợi nhuận Về công nghệ thông tin áp dụng cho phận kế toán cần nâng cao phần mềm tin học ứng dụng nhằm nâng cao hiệu công việc nhằm giảm mức tối đa sai sót tính toán lập tài liệu kế toán Công ty nên lập thêm quỹ hỗ trợ cho vay: để giải khó khăn người lao động tình hình tài họ không đảm bảo đầy đủ sống Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội 75 Khoa Kế toán Kiểm toán 3.3 Điều kiện thực giải pháp Để hoàn thiện công tác hạch toán cần kết hợp thực nhiệm vụ sau: -Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ cách hợp lý khoa học lập báo cáo,chứng từ -Tổ chức vận dụng hệ thông tài khoản thống nhất, đầy đủ -Quản lý cách chặt chẽ KẾT LUẬN Như hoàn thiện công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương yêu cầu thiết yếu điều kiện kinh tế thị trường Song việc vận dụng sáng tạo sổ sách kế toán cho phù hợp với điều kiện thực tế công ty phải đảm bảo không vượt giới hạn cho phép chế độ kế toán hành vừa tạo điều kiện thuận lợi cho công ty, vừa đáp ứng nhu cầu tra cần thiết Trong thời gian thực tập công ty TNHH Kỹ thật số Toàn Cầu giúp đỡ đội ngũ cán cán công ty Cô giáo Th.s Nguyễn Thu Hà giúp em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp “ Hoàn thiện kế toán tiền lương khoản trích theo lương” Do trình độ thân thời gian thực tập không nhiều nên chuyên đề tốt nghiệp em không tránh khỏi thiếu sót, em mong quan tâm giúp đỡ thầy cô giáo, góp ý cho chuyên đề em hoàn thiện Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội 76 Khoa Kế toán Kiểm toán Em xin trân thành cảm ơn Cô giáo Th.s Nguyễn Thu Hà, anh, chị, cô, công ty tận tình giúp đỡ em suốt thời gian thực tập để hoàn thành chuyên đề Em xin trân thành cảm ơn! Sinh viên Đỗ Thị Hoa Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp [...]... BHYT,KPCĐ, BHTN kế toán sử dụng tài khoản 334 và 338 Tài khoản 334: ”Phải trả công nhân viên” Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán lương và các khoản thu nhập khác cho CNV trong kỳ Kết cấu: Nợ TK334 Có _SDĐK: -SPS giảm : - SPS tăng: + Các khoản tiền lương, tiền công ,tiền +Các khoản tiền lương, tiền công, có tính chất lượng, BHXH và các tiền thưởng có tính chất lương khoản khác đã trả,... kỳ theo từng đối tượng sử dụng và tính toán trích BHXH,BHYT,KPCĐ, BHTN được thực hiện trên bảng phân bổ tiền lương Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội 35 Khoa Kế toán Kiểm toán 1.6.4 Quy trình hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương \ Bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán BHXH Bảng phân bổ tiền lương và BHXH Sổ chi tiết tài khoản. .. ĐH Công Nghiệp Hà Nội 32 Khoa Kế toán Kiểm toán 1.6 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 1.6. 1Kế toán tiền lương Tổ chức hạch toán và thu thập đầyđủ dúng đắn các chỉ tiêu ban đầu theo yêu cầu quản lý lao động về người lao động, từng đơn vị lao động Để thực hiện nhiện vụ này thì doanh nghiệp cần nghiên cứu vận dụng hệ thống chứng từ về lao động tiền lương của nhà nước phù hợp với yêu cầu. .. 1.1.3 Nội dung kinh tế của kế toán tiền lương Quỹ tiền lương của doanh nghiệp là toàn bộ tiền lương mà doanh nghiệp trả cho tất cả lao động thuộc doanh nghiệp quản lý Quỹ tiền lương bao gồm các khoản sau: +Tiền trả cho người lao động trong thời gian làm việc thực tế ( tiền lương thời gian và tiền lương thực tế) +Các khoản phụ cấp thường xuyên (các khoản phụ cấp có tính chất tiền lương) như: phụ cấp học... tiền lương cuối cùng, lập chứng từ cho số liệu đã phân bổ làm căn cứ ghi sổ tổng hợp của kế toán theo đúng nguyên tắc Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội 26 Khoa Kế toán Kiểm toán +Xây dựng quan hệ ghi sổ tài khoản theo nội dung thanh toán và tính toán phân bổ tiền lương phù hợp với yêu cầu thông tin về đối tượng kế toán nêu trên 1.5 Chế độ tiền lương và các. .. bị kỹ thuật công nghệ: với một trang thiết bị cũ kỹ và lạc hậu thì không thể đem lại những sản phẩm có chất lượng cao và cũng không thể đem lại hiệu quả sản xuất như những trang thiết bị kỹ thuật công nghệ tiên tiến hiện đại được Do vậy ảnh hưởng tới số lượng và chất lương sản phẩm hoàn thành cũng từ đó sẽ ảnh hưởng đên tiền lương của người lao động 1.2Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo. .. tháng tiền lương tháng Tiền lương ngày = Số ngày làm việc theo quy định của 1 tháng Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội 29 Khoa Kế toán Kiểm toán + Tiền lương tháng :là tiền lương trả cho công nhân viên theo tháng bậc lương được tính theo thời gian là một tháng Thường được quy định sẵn với từng bậc lương trong các thang lương, lương tháng được áp dụng để trả lương. .. nhau theo trình độ cấp bậc của họ Mỗi thang lương gồm một số các bậc lương và các hệ số phù hợp với bậc lương đó Mức lương là số lượng tiền tệ trả cho công nhân lao động trong một thời gian (giờ, ngày, tháng) phù hợp với các bậc lương trong thang lương Đỗ Thị Hoa_ Lớp CĐ ĐH KT5-K8 Chuyên đề tốt nghiệp Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội 27 Khoa Kế toán Kiểm toán Chỉ lương bậc 1 quy định rõ còn ở các bậc lương. .. hợp số liệu về số lượng lao động, thời gian kết quả lao động, tính lương và các khoản trích theo lương, phân bổ chi phí lao động đúng đối tượng sử dụng lao động -Hướng dẫn, kiểm tra các nhân viên ở các bộ phận sản xuất – kinh doanh, các phòng ban thực hiện đầy đủ các chứng từ ghi chép ban đầu về lao động, tiền lương đúng chế độ, đúng phương pháp -Theo dõi ình hình thanh toán tiền lương, tiền thưởng và. .. viên làm công tác quản lý kinh tế, quản lý hành chính và các nhân viên thuộc ngành hoạt động không có tính chất sản xuất Lương tháng = tiền lương ngày x số ngày làm việc thực tế của người lao động trong 1 tháng + Tiền lương tuần: là tiền lương tính cho người lao động theo mức lương tuần và số ngày làm việc trong tháng Tiền lương tháng x 12 tháng Tiền lương tuần = 52 tuần + Tiền lương giờ: lương giờ
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Kỹ thuật số Toàn Cầu, Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Kỹ thuật số Toàn Cầu, Hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH Kỹ thuật số Toàn Cầu, CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG, 1Khái niệm vế tiền lương và các khoản trích theo lương., 4 Hạch toán lao động., 5 Chế độ tiền lương và các hình thức trả lương., 6 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương., 1 Tổng quan về công ty TNHH Kỹ thuật số Toàn Cầu., Bằng chữ: Một tỷ hai trăm triệu đồng chẵn., 2 Thực trạng về vấn đề tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty., CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP CHO VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm