0

Luận văn tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định ở công ty quản lý sửa chữa đường bộ 234

90 278 0
  • Luận văn tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định ở công ty quản lý sửa chữa đường bộ 234

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2016, 14:23

Chuyên đề tốt nghiệp Tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Công ty quản lý sửa chữa đờng 234 - LI M U Tài sản cố định phận tạo nên sở vật chất kỹ thuật kinh tế quốc dân Nó giữ vai trò đặc biệt quan trọng trình sản xuất, suất lao động vị trí sản phẩm thị trờng Vai trò tài sản cố định tốc độ tăng tài sản cố định nghiệp phát triển kinh tế định yêu cầu nhiệm vụ ngày cao công tác quản lý sử dụng taì sản cố định Muốn cần tổ chức tốt công tác hạch toán để thờng xuyên theo dõi, nắm tình hình tăng giảm tài sản cố định số lợng giá trị, tình hình sử dụng, tình hình hao mòn khấu hao TSCĐ Việc tăng cờng quản lý, sử dụng có hiệu lực sản xuất có, nâng cao sử dụng tối đa công suất tối đa máy móc thiết bị biện pháp quan trọng để tạo điều kiện hạ giá thành sản phẩm, thu hồi nhanh vốn đầu t để tái sản xuất, trang bị đổi TSCĐ Từ góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển, bớc cải thiện đời sống thành viên xã hội Do để tồn phát triển với việc phát triển sản xuất, quy mô trang bị TSCĐ cho doanh nghiệp đòi hỏi doanh nghiệp phải tự nâng cao hoàn thiện công tác quản trị, công tác kế toán tổ chức sản xuất kinh doanh để sản phẩm sản xuất có chỗ đứng vững chẳc thị trờng Công ty quản lý sửa chữa đờng 234 doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động công ích trực thuộc khu quản lý đờng II đợc thành lập sở chuyển đổi từ phân khu quản lý đờng 234 Trải qua trình hoạt động với nhiều bớc thăng trầm, công ty có nhiều bớc phát triển lên Hiện công ty có nhiều đội trực thuộc, có nguồn vốn kinh doanh lớn nhiều loại TSCĐ có giá trị lớn TSCĐ t liệu hoạt động có tầm quan trọng Trang Chuyên đề tốt nghiệp trình hoạt động kinh doanh công ty Chính có vai trò quan trọng nh tài sản thờng tài sản có giá trị lớn việc hạch toán TSCĐ phức tạp nên việc hiểu sâu hiểu kỹ TSCĐ góc độ kế toán công việc khó khăn phức tạp nhng với bảo tận tình cô giáo Hà Ngọc Hà giúp đỡ nhiệt tình cô cán phòng kế toán Công ty quản lý sửa chữa đờng 234 em mạnh dạn chọn đề tài: Tổ chức hạch toán TSCĐ với việc nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ Công ty quản lý sửa chữa đờng 234 Kết cấu đề tài gồm phần sau: Phần I : Lý luận tổ chức hạch toán TSCĐ Phần II : Thực trạng tố chức hạch toán TSCĐ Công ty Phần III: phơng hớng hoàn thiện tố chức hạch toán TSCĐ Công ty Trang Chuyên đề tốt nghiệp Phần I Lý luận chung hạch toán TSCĐ doanh nghiệp sản xuất I-Những vấn đề TSCĐ 1,Khái niệm TSCĐ Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp cần thiết phải có yếu tố: T liệu lao động, đối tợng lao động sức lao động Tất yếu tố quan trọng thiếu đợc với doanh nghiệp TSCĐ t liệu lao động yếu tố sản xuất Song tát t liệu lao động TSCĐ mà TSCĐ gồm t liệu chủ yếu có đủ tiêu chuẩn mặt giá trị thời gian sử dụng quy định chế độ quản lý tài hành Hiện Nhà nớc quy định tiêu chuẩn là: -Giá trị từ 5.000.000 đ trở lên -Thời gian sử dụng năm TSCĐ bao gồm: TSCĐ hữu hình TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài +TSCĐ hữu hình t liệu lao động có hình thái vật chất có đủtiêu chuẩn giá trị thời gian sử dụngtheo quy định chế độ quản lý tài hành Nhà nớc +TSCĐ vô hình TSCĐ hình thái vật chất, thể lợng giá trị đợc đầu t, tham gia vào hoạt động doanh nghiệp 2,Đặc điểm TSCĐ a.TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh nhng giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu giá trị bị hao mòn dần đợc chuyển dịch phần vào giá trị sản phẩm dịch vụ Phần giá trị đ- Trang Chuyên đề tốt nghiệp ợc kết chuyển cách tính khấu hao TSCĐ theo cách tính khác Tạo nên nguồn vốn khấu hao cho doanh nghiệp Khi sản phẩm tiêu thụ đợc hao mòn TSCĐ đợc chuyển thành vốn tiền tệ Vốn hàng tháng phải tích luỹ lại thành nguồn vốn nguồn vốn XDCB để tái sản xuất lại TSCĐ cần thiết TSCĐlà sở vật chất chủ yếu, điều kiện quan trọng tăng suất lao động giúp cho doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh Đặc biệt kinh tế thị trờng vai trò TSCĐ ngày trở nên quan trọng nghiệp phát triển kinh tế TSCĐ phải sản phẩm lao động tức vừa có giá trị, vừa có giá trị sử dụng Nói cách khác phải hàng hoá nh phải đợc mua bán, chuyển nhợng, trao đổi với thị trờng trao đổi sản xuất b.Yêu cầu việc quản lý TSCĐ TSCĐ phải đợc quản lý chặt chẽ nguyên giá giá trị lại giá trị hao mòn, tình hình sửa chữa bảo dỡng, tình hình thu hồi vốn khấu hao, lý, nguồn hình thành TSCĐ Nói cách khác phải quản lý TSCĐ nh yếu tố t liệu sản xuất bản, phận vốn kinh doanh Đảm bảo bảo toàn vốn sau niên độ kế toán, kẻ vốn ngân sách cấp vốn doanh nghiệp tự bổ sung Phải thể phản ánh đợc phần TSCĐ dùng tiêu hao với t cách khoản chi phí vật chất trình sản xuất kinh doanh Quản lý để bảo vệ tài sản doanh nghiệp, để bảo toàn sử dụng TSCĐ có hiệu quả, mục đích, để tài sản không tồn mà sống có ích cho doanh nghiệp, đồng thời quản lý phải bảo đảm khả tái sản xuất TSCĐ có kế hoạch đầu t 3,Phân loại TSCĐ TSCĐ có nhiều loại, có nhiều thứ, có đặc điểm yêu cầu quản lý Trang Chuyên đề tốt nghiệp khác Để thuận tiện cho công tác quản lý hạch toán TSCĐ, cần thiết phải phân loại TSCĐ Phân loại TSCĐ xêpts thành loại nhóm theo đặc trng định nh theo hình thái biểu hiện, theo nguồn hình thành, theo công dụng tình hình sử dụng a.Phân loại theo hình thái biểu hiện: TSCĐ đợc phân thành TSCĐ hữu hình TSCĐ vô hình *TSCĐ hữu hình TSCĐ có hình thái vật chất cụ thể gồm có: -Nhà cửa, vật kiến trúc: bao gồm công trình xây dựng nh: nhà cửa, vật kiến trúc hàng rào, bể tháp nớc công trình sở hạ tầng nh đờng xá, cầu cống, đờng sắt, cầu tầu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh -Máy móc thiết bị; bao gồm loại máy móc thiết bị dùng sản xuất kinh doanh nh: Máy móc chuyên dùng, máy móc thiết bị công tác, dây truyền công nghệ máy móc đơn lẻ -Thiết bị phơng tiện vận tải truyền dẫn: phơng tiện dùng để vận chuyển nh loại đầu máy, đờng ống phơng tiện khác (ôtô, máy kéo, xe goòng, xe tải, ống dẫn, ) -Thiết bị, dụng cụ dùng cho quản lý: gồm thiết bị dụng cụ phục vụ cho quản lý nh đo lờng , máy tính, máy điều hoà, -Cây lâu năm, súc vật làm việc cho sản phẩm: gồm loại lâu năm (cà phê, chè, cao su, ), súc vật làm việc (voi, bò, ngựa cày kéo ) súc vật nuôi để lấy sản phẩm (bò sữa, súc vật sinh sản, ) -TSCĐ hữu hình khác: bao gồm TSCĐ mà cha đợc quy định phản ánh vào loại (tác phẩm nghệ thuật, sách chuyên môn kỹ thuật ) Cách phân loại giúp cho ngời quản lý sử dụng hiểu rõ tính tác dụng mặt kỹ thuật loại TSCĐ Từ đề biện pháp sử dụng có hiệu *TSCĐ vô hình TSCĐ hình thái vật chất nhng có giá Trang Chuyên đề tốt nghiệp trị kinh tế lớn gồm có: -Quyền sử dụng đất: bao gồm toàn chi phí mà doanh nghiệp bỏ liên quan đến việc giành quyền sử dụng đất đai, mặt nớc khoảng thời gian định -Chi phí thành lập doanh nghiệp: bao gồm chi phí liên quan đến việc thành lập, chuẩn bị sản xuất, chi phí khai hoang nh chi cho công tác nghiên cứu thăm dò, lập dự án đầu t, chi phí huy động vốn ban đầu, chi phí lại , hội họp, quảng cáo, khai trơng -Bằng phát minh sáng chế: chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ để mua lại quyền tác giả, sáng chế, trả cho công trình nghiên cứu, sản xuất thử đợc Nhà nớc cấp phát minh sáng chế -Chi phí nghiên cứu, phát triển: chi phí cho việc nghiên cứu phát triển doanh nghiệp đơn vị tự thực thuê -Lợi thơng mại: khoản chi phí lợi thơng mại doanh nghiệp phải trả thêm giá trị thực tế TSCĐ hữu hình thuận lợi vị trí thơng mại, tín nhiệm bạn hàng, danh tiếng doanh nghiệp -TSCĐ vô hình khác: bao gồm loại TSCĐ vô hình khác cha quy định phản ánh nh: quyền đặc nhợng, quyền thuê nhà, quyền tác giả, quyền sử dụng hợp đồng, độc quyền nhãn hiệu tên hiệu Cách phân loại giúp biết đợc cấu TSCĐ mà sử dụng tài sản cấp I, cấp II cho phù hợp b.Phân loại quyền sở hữu: TSCĐ đợc phân thành TSCĐ tự có TSCĐ thuê *TSCĐ tự có: TSCĐ xây dựng, mua sắm chế tạo nguồn vốn doanh nghiệp ngân sách cấp, vay ngân hàng, nguồn vốn tự bổ sung, nguồn vốn liên doanh *TSCĐ thuê ngoài: TSCĐ đơn vị thuê quan xí nghiệp khác để sử dụng thời gian định theo hợp đồng ký Trang Chuyên đề tốt nghiệp Loại TSCĐ đợc chia làm hai loại: -TSCĐ thuê hoạt động: TSCĐ đơn vị thuê đơn vị khác để sử dụng thời gian định theo hợp đồng ký kết -TSCĐ thuê tài chính: TSCĐ cha thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp, nhng doanh nghiệp có nghĩa vụ trách nhiệm pháp lý quản lý, bảo dỡng, giữ gìn sử dụng nh tài sản doanh nghiệp Việc phân loại TSCĐ theo quyền sở hữu giúp cho việc quản lý TSCĐ chặt chẽ, xác thúc đẩy việc sử dụng TSCĐ cách có hiệu c.Phân loại theo tình hình sử dụng TSCĐ -TSCĐ dùng sản xuất kinh doanh: TSCĐ thực tế sử dụng hoạt động kinh doanh, tài sản bắt buộc phải tính khấu hao vào chi phí -TSCĐ hành nghiệp, phúc lợi: TSCĐ đơn vị hành nghiệp, tổ chức đoàn thể quần chúng, tổ chức ytế văn hoá thể dục thể thao có sử dụng vốn cấp phát Nhà nớc -TSCĐ chờ xử lý: bao gồm TSCĐ không cần dùng cha có yêu cầu không phù hợp với quy trình sản xuất bị h hỏng chờ lý TSCĐ tranh chấp chờ giải Việc phân loại giúp cho việc quản lý tốt TSCĐ sử dụng nguồn vốn khấu hao d.Phân loại theo nguồn hình thành -TSCĐ mua sắm, xây dựng vốn đợc cấp (ngân sách cấp cấp) -TSCĐ mua sắm, xây dựng vốn vay -TSCĐ mua sắm, xây dựng nguồn vốn tự bổ sung đơn vị (quỹ đầu t phát triển, quỹ phúc lợi ) -TSCĐ góp liên doanh vật Trang Chuyên đề tốt nghiệp Việc phân loại giúp cho doanh nghiệp sử dụng phân phát nguồn vốn khấu hao đợc xác, chủ động dùng vốn khấu hao để trả Nhà nớc trả tiền vay ngân hàng để lại xí nghiệp 4,Đánh giá TSCĐ Đánh giá TSCĐ xác định giá trị ghi sổ TSCĐ: TSCĐ đợc đánh giá lần đầu đánh giá lại trình sử dụng TSCĐ đợc tính giá theo nguyên giá (giá trị ban đầu), giá trị hao mòn giá trị lại 4.1.Nguyên giá TSCĐ Nguyên giá giá trị tự mua sắm xây dựng ban đầu TSCĐ tính cho TSCĐ đợc đa vào sử dụng TSCĐ tính theo nguyên giá ban đầu gọi nguyên giá Nó bao gồm toàn chi phí liên quan đến việc mua sắm, xây dựng tài sản kể chi phí vận chuyển đến lắp đặt chạy thử trớc dùng a.Xác định giá trị TSCĐ hữu hình *Giá trị TSCĐ hữu hình phản ánh TK 211 theo nguyên giá Kế toánphải theo dõi chi tiết nguyên giá TSCĐ Tuỳ thuộc vào nguồn hình thành, nguyên giá TSCĐ hữu hình đợc xác định nh sau: -TSCĐ doanh nghiệp mua sắm (kể TSCĐ sử dụng) Giá mua ghi Nguyên giá TSCĐ = hoá đơn ngời + bán Chi phí vận chuyển lắp đặt chạy thử trớc sử dụng *Theo thông t số100/1998/TT-BTC hớng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp quy định: -Đối với doanh nghiệp thuộc đối tợng nộp thuế GTGT theo phơng pháp khấu trừ thuế, giá trị vật t, hàng hoá,TSCĐ, dịch vụ mua vào giá Trang Chuyên đề tốt nghiệp mua thực tế thuế GTGT đầu vào -Đối với doanh nghiệp thuộc đối tợng nộp thuế GTGT theo phơng pháp trực tiếp GTGT sở kinh doanh không thuộc đối tợng chịu thuế GTGT, giá trị vật t, hàng hoá, TSCĐ, dịch vụ mua vào tổng giá toán (bao gồm thuế GTGT đầu vào) -Nguyên giá TSCĐ hữu hình xây dựng mới, tự chế gồm: giá thành thực tế (giá trị toán) TSCĐ tự xây dựng, tự chế chi phí lắp đặt chạy thử -Nguyên giá TSCĐ hữu hình thuộc vốn tham gia liên doanh đơn vị khác: giá trị TSCĐ bên tham gia đánh giá chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử (nếu có) -Nguyên giá TSCĐ hữu hình đợc cấp gồm: giá ghi biên bàn giao TSCĐ dơn vị cấp chi phí lắp đặt chạy thử (nếu có) b.Xác định nguyên giá TSCĐ vô hình: Đó tống số tiền chi trả chi phí thực tế thành lập, chuẩn bị sản xuất, công tác nghiên cứu phát triển số chi phí trả để mua quyền đặc nhợng phát minh, sáng chế c.Xác định nguyên giá TSCĐ thuê tài Theo hình thức thuê TSCĐ tài chính, bên thuê ghi sổ kế toán giá trị TSCĐ theo nguyên giá thời điểm thuê nh đợc mua ghi sổ nợ dài hạn toàn số tiền phải trả theo hợp đồng thuê TSCĐ (bao gồm nguyên giá TSCĐ thuê phần lãi vốn thuê phải trả) Việc xác định nguyên giá TSCĐ thuê tài tuỳ thuộc vào phơng thức thuê (thuê mua, thuê trực tiếp, thuê qua công ty cho thuê TSCĐ ) tuỳ thuộc vào nội dung ghi hợp đồng thuê Trờng hợp hai bên thoả thuận tổng số tiền thuê phải trả bên thuê phải tính giá TSCĐ để ghi sổ Trang Chuyên đề tốt nghiệp 4.2.Đánh giá theo giá trị lại TSCĐ Giá trị lại TSCĐ phần giá trị TSCĐ cha đợc chuyển vào giá trị sản phẩm phần giá trị sau trừ giá trị hao mòn Giá trị hao mòn đợc xác định dựa vào số trích khấu hao hàng tháng Giá trị hao mòn TSCĐ = Nguyên giá - Khấu hao trích TSCĐ 4.3.Đánh giá theo giá trị hao mòn Giá trị hao mòn TSCĐ phần vốn đầu t coi nh thu hồi TSCĐ thời điểm định Đánh giá TSCĐ theo giá trị hao mòn giúp cho ta nhận biết đợc tình hình sử dụng trích khấu hao TSCĐ, phản ánh quy mô số vốn đầu t vào TSCĐ đợc thu hồi để có kế hoạch tái đầu t TSCĐ giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh xí nghiệp đợc tiến hành bình thờng II-tổ chức hạch toán TSCĐ 1,Hạch toán chi tiết Cũng nh hạch toán yếu tố khác, hạch toán TSCĐ phải dựa sở chứng từ gốc thích hợp, chứng minh nhiệm vụ phát sinh Hệ thống chứng từ bao gồm: -Thẻ TSCĐ: Mã số 02-TSCĐ-BB -Biên giao nhận TSCĐ: Mã số 01-TSCĐ-BB: đợc dùng làm thủ tục giao nhận TSCĐ đơn vị kinh tế, làm để lập thẻ TSCĐ quy định trách nhiệm bảo quản sử dụng bên giao bên nhận Biên đợc lập cho đối tợng TSCĐ -Biên giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành: Mã số 04- Trang 10 Chuyên đề tốt nghiệp Trang 76 Chuyên đề tốt nghiệp sổ tài khoản 2141 - Hao Mòn TSCĐ hữu hình Năm 1998 Đơn vị tính: Đồng Ngày tháng chứng từ Nội dung TKĐƯ Phát sinh Nợ Phát sinh Có D đầu kỳ D Nợ D Có 30/12/98 Trích khấu hao cho chi phí sản xuất 6274 87641051 30/12/98 Trích khấu hao cho phận quản lý 6424 49579911 30/12/98 Trích khấu hao cho hoạt động tài 811 7066650 30/12/98 Trích khấu hao cho hoạt động tài (TSCĐ thuộc nguồn kinh phí hình thành) 811 5203038 D cuối kỳ Trang 77 Chuyên đề tốt nghiệp Tình hình tăng giảm TSCĐ tăng giảm khấu hao TSCĐ (Tại công ty quản lý sửa chữa đờng 234) (Năm 1998) Chỉ tiêu Nguyên giá TSCĐ D đầu kỳ Tăng kỳ Giảm kỳ D cuối kỳ Giá trị hao mòn D đầu kỳ Tăng kỳ Giảm kỳ D cuối kỳ Giá trị lại D đầu kỳ D cuối kỳ Nhà cửa Vật kiến trúc Máy móc thiết bị P.tiện vận tải truyền dẫn Dụng cụ quản lý Tài sản cố định khác Tổng cộng 2025093860 632357590 3121106135 7188789500 2574894562 830109168 316103990 56129200 8037198547 8707385458 2657454450 10309895635 3405003730 572233190 16744584005 492971571 567315835 875504926 1278269986 1003694135 11261396009 115934538 100503090 2488105170 3207484920 1060287406 2153774912 2265090144 216437628 5695590090 1532422289 1597164044 2245601209 8156120723 1571200427 1139913586 200169452 155795562 5549093377 11048993915 Trang 78 Chuyên đề tốt nghiệp bảng tính phân bổ khấu hao Tài sản cố định Bộ, Tổng cục Đơn vị Số TT 1 10 11 12 Chỉ tiêu I Số KH trích tháng trớc II Số KHTSCĐ tăng tháng III Số KHTSCĐ giảm tháng IV Số KH phải trích tháng (I+II+III) Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc thiết bị Tỷ lệ khấu hao (%) thời gian sử dụng Nơi sử dụng Toàn DN TK 627 Chi phí sản xuất chung Nguyên giá TSCĐ Số khấu hao Phân xởng (sản phẩm) Phân x- Phân xởng (sản ởng (sản phẩm) phẩm) TK 142 Chi phí bán hàng TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 241 XDCB dở dang 10 11 12 Ngày tháng năm 199 Ngời lập bảng Kế toán trởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Trang 79 TK 142 TK 335 Chi phí Chi ph trả trớc phải trả 13 14 Chuyên đề tốt nghiệp bảng tính phân bổ khấu hao Tài sản cố định Bộ, Tổng cục Đơn vị Số TT 1 10 11 12 Chỉ tiêu I Số KH trích tháng trớc II Số KHTSCĐ tăng tháng III Số KHTSCĐ giảm tháng IV Số KH phải trích tháng (I+II+III) Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc thiết bị Tỷ lệ khấu hao (%) thời gian sử dụng Nơi sử dụng Toàn DN TK 627 Chi phí sản xuất chung Nguyên giá TSCĐ Số khấu hao Phân xởng (sản phẩm) Phân x- Phân xởng (sản ởng (sản phẩm) phẩm) TK 142 Chi phí bán hàng TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 241 XDCB dở dang 10 11 12 TK 142 TK 335 Chi phí Chi phí trả trớc phải trả 13 Ngày tháng năm 199 Ngời lập bảng Kế toán trởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Trang 80 14 Chuyên đề tốt nghiệp Biẻu số 01: thẻ tài sản cố định có mẫu sau Số TT Chứng từ Số Ngày Tên TSCĐ Nớc sản xuất Năm đa vào sử dụng Số hiệu TSCĐ Nguyên giá Chứng từ Khấu hao Tỷ lệ KH Số KH năm Số 199 Trang 81 199 199 Ngày Lý giảm Chuyên đề tốt nghiệp Biểu số 02: bảng tính phân bổ khấu hao Chỉ tiêu Tỷ lệ khấu hao thời gian sử dụng NơI sử Dụng TK 627 Chi phí sx chung Toàn DN Nguyên giá TSCĐ Số KH PX (sản phẩm) PX (sản phẩm) PX (sản phẩm) I.Số KH trích tháng trớc II.Số KH TSCĐ tăng tháng III.Số KH TSCĐ giảm tháng IV.Số KH phải tính tháng Ngời lập bảng (Ký, họ tên) TK 641 Chi phí bán hàng Ngày tháng .năm199 Kế toán trởng (Ký, họ tên) Trang 82 TK 642 Chi phí quản lý DN TK 241 XDCB dở dang TK 142 Chi phí trả trớc TK 335 Chi phí phải trả Chuyên đề tốt nghiệp Biểu số 03: Sổ chi tiết tài sản theo đơn vị sử dụng (PX, toàn DN) Năm 199 Đơn vị: Tên phận (phòng, ban ngời sử dụng) Ghi tăng TSCĐ công cụ lao động Chứng từ Số hiệu Ngời ghi sổ (Ký, họ tên) Ngày tháng năm Tên nhãn hiệu quy cách TSCĐ công cụ lao động nhỏ Đơn vị tính Số lợng Ghi giảm TSCĐ công cụ lao động Đơn giá Số tiền Chứng từ Số hiệu Ngày tháng năm 199 Kế toán trởng (Ký, họ tên) Trang 83 Ngày tháng năm Số lợng Đơn giá Số tiền 10 11 12 Ghi 13 Chuyên đề tốt nghiệp Sổ tài khoản 2113 (Năm 1998) (Mẫu sổ 1-2) Số chứng từ Ngày Chứng từ 16/12/98 Nội dung D đầu kỳ Mua máy nấu vải sơn D cuối kỳ TKDV Tổng phát sinh Phát sinh nợ Phát sinh có 331 298.785.500 D nợ 3121106135 chứng từ ghi sổ Ngày 16 tháng 12 năm 1998 (Mẫu sổ 1-1) Trang 84 D có Chuyên đề tốt nghiệp Trích yếu Mua 01 máy nấu rải sơn Cộng Số hiệu tài khoản Số Nợ 2113 Có 331 tiền 298.785.500 298.785.500 Ghi chứng từ ghi sổ Ngày 25 tháng 10 năm 1998 (Mẫu số 2-1) Đơn vị : đồng Trích Số hiệu tài khoản yếu Nhợng bán xe ô tô Mekong Nợ Có Số Ghi tiền 214 2114 280.000.000 821 2114 120.000.000 Cộng 400.000.000 Sổ tài khoản 2114 (Năm 1998) (Trích) (Mẫu sổ 2-2) Trang 85 Chuyên đề tốt nghiệp Số chứng từ Ngày Chứng từ 25/10/98 Nội dung D đầu kỳ Nhợng bán xe ô tô 25/10/98 Mekong Nhợng bán xe ô tô 214 Mekong TKDV 821 Tổng phát sinh Phát sinh nợ Phát sinh có 120.000.000 D nợ 2.574.894.562 D có 280.000.000 D cuối kỳ +++++ Trang 86 3.405.003.730 Chuyên đề tốt nghiệp sổ tài khoản 2141 - Hao Mòn TSCĐ hữu hình Năm 1998 Đơn vị tính: Đồng Ngày tháng chứng từ Nội dung TKĐƯ Phát sinh Nợ Phát sinh Có D đầu kỳ D Nợ D Có 30/12/98 Trích khấu hao cho chi phí sản xuất 6274 87641051 30/12/98 Trích khấu hao cho phận quản lý 6424 49579911 30/12/98 Trích khấu hao cho hoạt động tài 811 7066650 30/12/98 Trích khấu hao cho hoạt động tài (TSCĐ thuộc nguồn kinh phí hình thành) 811 5203038 D cuối kỳ Trang 87 Chuyên đề tốt nghiệp Tình hình tăng giảm TSCĐ tăng giảm khấu hao TSCĐ (Tại công ty quản lý sửa chữa đờng 234) (Năm 1998) Chỉ tiêu Nguyên giá TSCĐ D đầu kỳ Tăng kỳ Giảm kỳ D cuối kỳ Giá trị hao mòn D đầu kỳ Tăng kỳ Giảm kỳ D cuối kỳ Giá trị lại D đầu kỳ D cuối kỳ Nhà cửa Vật kiến trúc Máy móc thiết bị P.tiện vận tải truyền dẫn Dụng cụ quản lý Tài sản cố định khác Tổng cộng 2025093860 632357590 3121106135 7188789500 2574894562 830109168 316103990 56129200 8037198547 8707385458 2657454450 10309895635 3405003730 572233190 16744584005 492971571 567315835 875504926 1278269986 1003694135 11261396009 115934538 100503090 2488105170 3207484920 1060287406 2153774912 2265090144 216437628 5695590090 1532422289 1597164044 2245601209 8156120723 1571200427 1139913586 200169452 155795562 5549093377 11048993915 Trang 88 Chuyên đề tốt nghiệp sổ chi tiết tài sản cố định Năm 1998 Số Tên tài sản B TT A I Nhà Nhà làm việc Vân Hồ Nhà xởng Phú Viên II Phơng tiện vận tải Ô tô Toyota - Model Danh điểm tài sản C Nớc Năm Đơn vị sản xuất sử dụng quản lý D E G Tổng nguyên giá Nguyên giá Ngân sách Tự có Hao mòn Ngân sách Tự có Giá trị lại Ngân sách Tự có 1986 V/phòng 1325.644.450 736.070.000 589.574.450 294.251.000 231.514.000 441.819.000 1997 Đội SC 106.944.000 106.944.000 7.486.000 29H 3688 Nhật 1986 Đội SC 160.000.000 29K 3020 Nga 1988 Hạt CD 69.700.000 160.000.000 80.000.000 346.828.000 99.458.000 80.000.000 (Thuộc vốn tự có) Ô tô Srec chở nớc 69.700.000 41.820.000 27.880.000 (thuộc vốn ngân sách) bảng tính phân bổ khấu hao Tài sản cố định Bộ, Tổng cục Đơn vị Số TT Chỉ tiêu Tỷ lệ khấu hao (%) thời gian sử dụng Nơi sử dụng Toàn DN TK 627 Chi phí sản xuất chung Trang 89 TK 142 Chi phí bán hàng TK 642 Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 241 XDCB dở dang TK 142 TK 335 Chi phí Chi phí trả trớc phải trả Chuyên đề tốt nghiệp 1 10 11 12 I Số KH trích tháng trớc II Số KHTSCĐ tăng tháng III Số KHTSCĐ giảm tháng IV Số KH phải trích tháng (I+II+III) Nhà cửa, vật kiến trúc Máy móc thiết bị Nguyên giá TSCĐ Số khấu hao Phân xởng (sản phẩm) Phân x- Phân xởng (sản ởng (sản phẩm) phẩm) 10 11 12 13 Ngày tháng năm 199 Ngời lập bảng Kế toán trởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Trang 90 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định ở công ty quản lý sửa chữa đường bộ 234 , Luận văn tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định ở công ty quản lý sửa chữa đường bộ 234 , Luận văn tổ chức hạch toán tài sản cố định với việc nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định ở công ty quản lý sửa chữa đường bộ 234 , Giá trị hao mòn TSCĐ = Nguyên giá - Khấu hao đã trích của TSCĐ, Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 213, TK 111, 112, 141 TK 211, Nguyên giá TSCĐ x Tỷ lệ khấu hao năm, TK 111, 112, 152.. TK 2413 TK 335 TK 627, 641, 642, Sơ đồ hạch toán TSCĐ đi thuê tài chính, Một số chỉ tiêu về tình hình tài sản của Công ty, Ngày 16 tháng 12 năm 1998, Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 1998, Tình hình tăng giảm TSCĐ và tăng giảm khấu hao TSCĐ

Từ khóa liên quan