tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 8 có đáp án và thang điểm

122 4.7K 29
tuyển chọn 50 đề thi học sinh giỏi môn địa lý lớp 8 có đáp án và thang điểm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUYỂN CHỌN 50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MƠN ĐỊA LÝ LỚP (có đáp án thang điểm) Tp Hồ Chí Minh, ngày 7/7/2016 PHỊNG GD&ĐT TAM ĐẢO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2014-2015 MƠN: ĐỊA LÝ Thời gian làm bài: 120 phút (Khơng kể thời gian giao đề) Câu (2,0 điểm): Dựa vào hình vẽ kiến thức học Hãy cho biết a) Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng ? b) Nhận xét độ nghiêng hướng nghiêng trục Trái Đất vào ngày: Xn phân, Hạ chí, Thu phân, Đơng chí ? c) Ngun nhân tượng mùa sự hình thành mùa nóng, mùa lạnh Trái Đất ? Câu (3,0 điểm): a) Vì nói: Đồi núi phận quan trọng cấu trúc địa hình Việt Nam? Để khai thác hợp lý tiềm miền đồi núi phải làm gì? b) Trình bày đặc điểm phát triển ngành cơng nghiệp nước châu Á Câu (2,5 điểm): a) Phân tích biểu tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa qua thành phần địa hình, sơng ngòi nước ta? b) Hãy giải thích vĩ độ mà nhiệt độ Việt Nam Ấn Độ khác như: * Tháng giêng: - Hà Nội (Việt Nam) nhiệt độ thấp Nac-pơ (Ấn Độ) 4,40C - Vinh (Việt Nam) nhiệt độ thấp Mum-Bai (Ấn Độ) 6,30C Câu (2,5 điểm): Dựa vào bảng số liệu dân số nước ta từ năm 1996 – 2009 (Đơn vị: Nghìn người) Năm 1996 2000 2003 2006 2009 35857.3 38166.4 39755.4 41354.9 42482.6 Nam 37922.4 39469.0 41170.0 42781.9 43307.0 Nữ a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể dân số nước ta từ năm 1996 – 2009 ? b) Nhận xét tình hình gia tăng dân số nước ta tỉ lệ giới tính giai đoạn ? Hết -Lưu ý: Giám thị coi thi khơng giải thích thêm HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2014-2015 Câu ý a b c a b MƠN: ĐỊA LÝ Hướng dẫn chấm Trái Đất chuyển động quanh mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đơng, quỹ đạo có hình elíp gần tròn Độ nghiêng hướng nghiêng trục Trái Đất vào ngày: Xn phân, Hạ chí, Thu phân, Đơng chí khơng đổi Khi chuyển động quỹ đạo, trục Trái Đất có độ nghiên khơng đổi hướng phía nên hai nửa cầu Bắc nam ln phiên ngả phía Mặt trời,sinh mùa.) - Nửa cầu ngả phía Mặt Trời, góc chiếu lớn, nhận nhiều ánh sáng nhiệt Là mùa nóng nửa cầu - Nửa cầu khơng ngả phía Mặt Trời, góc chiếu nhỏ, nhận ánh sáng nhiệt Là mùa lạnh nửa cầu Giải thích: - Đồi núi chiếm 3/4 diên tích lãnh thổ dạng phổ biến - Đồi núi ảnh hưởng nhiều đến cảnh quan tự nhiên (sự phân hóa đai cao) - Đồi núi chứa nhiều tài ngun: đất, rừng, khống sản, trữ thủy điện - Đồi núi ảnh hưởng nhiều đến phát triển KT- XH Giải thích chặt chẽ, lơgic có dẫn chứng Để khai thác hợp lý tiềm miền đồi núi phải: - Đẩy mạnh phát triển giao thơng, xây dựng sở hạ tầng - Tăng cường trồng bảo vệ rừng - Khai thác nguồn tài ngun đơi với bảo vệ mơi trường - Xây dựng khu cơng nghiệp khai thác khống sản, phát triển mơ hình kinh tế trang trại, du lịch sinh thái * Đặc điểm phát triển cơng nghiệp nước châu Á: - Hầu châu Á ưu tiên phát triển cơng nghiệp - Sản xuất cơng nghiệp đa dạng phát triển chưa - Các ngành cơng nghiệp có vai trò quan trọng là: + Cơng nghiệp khai khống: Phát triển hầu khác nhau, tạo nguồn nhiên liệu, ngun liệu cho sản xuất nước nguồn hàng xuất + Cơng nghiệp luyện kim, khí chế tạo, điện tử…phát triển mạnh nước có trình độ cơng nghiệp hóa cao Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc + Cơng nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng (cơng nghiệp nhẹ : Thang điểm 0,25 0,25 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 a b may mặc, dệt, chế biến thực phẩm…) phát triển hầu hết nước a Phân tích - Địa hình: * Xâm thực mạnh vùng đồi núi - Bề mặt địa hình bị cắt xẻ, nhiều nơi đất trơ sỏi đá Địa hình vùng núi đá vơi có nhiều hang động, thung khơ - Các vùng thềm phù sa cổ bị bào mòn tạo thành đất xám bạc màu - Hiện tượng đất trượt, đá lở xảy mưa lớn * Bồi tụ nhanh đồng hạ lưu sơng: ĐBSH ĐBSCL năm lấn biển vài chục đến hàng trăm mét - Sơng ngòi: - Mạng lưới sơng ngòi dày đặc Con sơng có chiều dài 10 km, nước ta có 2.360 sơng Trung bình 20 km đường bờ biển gặp cửa sơng - Sơng ngòi nhiều nước, giàu phù sa Tổng lượng nước 839 tỷ m3/năm Tổng lượng phù sa hàng năm khoảng 200 triệu - Chế độ nước theo mùa Mùa lũ tương ứng với mùa mưa, mùa cạn tương ứng mùa khơ Chế độ mưa thất thường làm cho chế độ dòng chảy sơng ngòi thất thường Giải thích: Khí hậu Việt Nam có nét khác biệt rõ rệt so với nước vĩ độ đai nội chí tuyến Ấn Độ Vì Việt Nam mưa nhiều, ẩm hơn, tính chất gió mùa đem lại, đặc biệt ảnh hưởng gió mùa Đơng Bắc làm tính chất nhiệt đới bị suy giảm 2000 2003 2006 35857.3 38166.4 39755.4 41354.9 42482.6 37922.4 39469.0 41170.0 42781.9 77635.4 80902.4 84136.8 0,5 0,25 0,25 0,25 0.5 43307.0 73156.7 0,25 0,25 2009 Tổng số c 1996 Nữ b Năm Nam a 0,25 85789.6 Vẽ biểu đồ - Hình cột - Có ghi đủ nội dung: Tên, thích, số liệu có liên quan - Đảm bảo tính mĩ thuật Nhận xét - Dân số tăng, tăng theo giai đoạn - Tỉ lệ nữ ln ln cao tỉ lệ nam  có minh họa bắng số liệu Tổng điểm 0,5 1,0 1,0 10,0 PHỊNG GD&ĐT TAM ĐẢO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2014-2015 MƠN: ĐỊA LÝ Thời gian làm bài: 120 phút (Khơng kể thời gian giao đề) Câu (2,0 điểm): Dựa vào hình vẽ kiến thức học Hãy cho biết a) Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng ? b) Nhận xét độ nghiêng hướng nghiêng trục Trái Đất vào ngày: Xn phân, Hạ chí, Thu phân, Đơng chí ? c) Ngun nhân tượng mùa sự hình thành mùa nóng, mùa lạnh Trái Đất ? Câu (3,0 điểm): a) Vì nói: Đồi núi phận quan trọng cấu trúc địa hình Việt Nam? Để khai thác hợp lý tiềm miền đồi núi phải làm gì? b) Trình bày đặc điểm phát triển ngành cơng nghiệp nước châu Á Câu (2,5 điểm): a) Phân tích biểu tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa qua thành phần địa hình, sơng ngòi nước ta? b) Hãy giải thích vĩ độ mà nhiệt độ Việt Nam Ấn Độ khác như: * Tháng giêng: - Hà Nội (Việt Nam) nhiệt độ thấp Nac-pơ (Ấn Độ) 4,40C - Vinh (Việt Nam) nhiệt độ thấp Mum-Bai (Ấn Độ) 6,30C Câu (2,5 điểm): Dựa vào bảng số liệu dân số nước ta từ năm 1996 – 2009 (Đơn vị: Nghìn người) Năm 1996 2000 2003 2006 2009 35857.3 38166.4 39755.4 41354.9 42482.6 Nam 37922.4 39469.0 41170.0 42781.9 43307.0 Nữ a) Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể dân số nước ta từ năm 1996 – 2009 ? b) Nhận xét tình hình gia tăng dân số nước ta tỉ lệ giới tính giai đoạn ? Hết -Lưu ý: Giám thị coi thi khơng giải thích thêm HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2014-2015 Câu ý a b c a b a MƠN: ĐỊA LÝ Hướng dẫn chấm Trái Đất chuyển động quanh mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đơng, quỹ đạo có hình elíp gần tròn Độ nghiêng hướng nghiêng trục Trái Đất vào ngày: Xn phân, Hạ chí, Thu phân, Đơng chí khơng đổi Khi chuyển động quỹ đạo, trục Trái Đất có độ nghiên khơng đổi hướng phía nên hai nửa cầu Bắc nam ln phiên ngả phía Mặt trời,sinh mùa.) - Nửa cầu ngả phía Mặt Trời, góc chiếu lớn, nhận nhiều ánh sáng nhiệt Là mùa nóng nửa cầu - Nửa cầu khơng ngả phía Mặt Trời, góc chiếu nhỏ, nhận ánh sáng nhiệt Là mùa lạnh nửa cầu Giải thích: - Đồi núi chiếm 3/4 diên tích lãnh thổ dạng phổ biến - Đồi núi ảnh hưởng nhiều đến cảnh quan tự nhiên (sự phân hóa đai cao) - Đồi núi chứa nhiều tài ngun: đất, rừng, khống sản, trữ thủy điện - Đồi núi ảnh hưởng nhiều đến phát triển KT- XH Giải thích chặt chẽ, lơgic có dẫn chứng Để khai thác hợp lý tiềm miền đồi núi phải: - Đẩy mạnh phát triển giao thơng, xây dựng sở hạ tầng - Tăng cường trồng bảo vệ rừng - Khai thác nguồn tài ngun đơi với bảo vệ mơi trường - Xây dựng khu cơng nghiệp khai thác khống sản, phát triển mơ hình kinh tế trang trại, du lịch sinh thái * Đặc điểm phát triển cơng nghiệp nước châu Á: - Hầu châu Á ưu tiên phát triển cơng nghiệp - Sản xuất cơng nghiệp đa dạng phát triển chưa - Các ngành cơng nghiệp có vai trò quan trọng là: + Cơng nghiệp khai khống: Phát triển hầu khác nhau, tạo nguồn nhiên liệu, ngun liệu cho sản xuất nước nguồn hàng xuất + Cơng nghiệp luyện kim, khí chế tạo, điện tử…phát triển mạnh nước có trình độ cơng nghiệp hóa cao Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc + Cơng nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng (cơng nghiệp nhẹ : may mặc, dệt, chế biến thực phẩm…) phát triển hầu hết nước a Phân tích - Địa hình: * Xâm thực mạnh vùng đồi núi - Bề mặt địa hình bị cắt xẻ, nhiều nơi đất trơ sỏi đá Địa hình Thang điểm 0,25 0,25 1,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 b a vùng núi đá vơi có nhiều hang động, thung khơ - Các vùng thềm phù sa cổ bị bào mòn tạo thành đất xám bạc màu - Hiện tượng đất trượt, đá lở xảy mưa lớn * Bồi tụ nhanh đồng hạ lưu sơng: ĐBSH ĐBSCL năm lấn biển vài chục đến hàng trăm mét - Sơng ngòi: - Mạng lưới sơng ngòi dày đặc Con sơng có chiều dài 10 km, nước ta có 2.360 sơng Trung bình 20 km đường bờ biển gặp cửa sơng - Sơng ngòi nhiều nước, giàu phù sa Tổng lượng nước 839 tỷ m3/năm Tổng lượng phù sa hàng năm khoảng 200 triệu - Chế độ nước theo mùa Mùa lũ tương ứng với mùa mưa, mùa cạn tương ứng mùa khơ Chế độ mưa thất thường làm cho chế độ dòng chảy sơng ngòi thất thường Giải thích: Khí hậu Việt Nam có nét khác biệt rõ rệt so với nước vĩ độ đai nội chí tuyến Ấn Độ Vì Việt Nam mưa nhiều, ẩm hơn, tính chất gió mùa đem lại, đặc biệt ảnh hưởng gió mùa Đơng Bắc làm tính chất nhiệt đới bị suy giảm 2000 2003 2006 35857.3 38166.4 39755.4 41354.9 42482.6 37922.4 39469.0 41170.0 42781.9 73156.7 77635.4 80902.4 84136.8 0,25 0,25 0,25 0.5 43307.0 Tổng số 0,5 2009 Nữ c 1996 Nam b Năm 0,25 0,25 85789.6 Vẽ biểu đồ - Hình cột - Có ghi đủ nội dung: Tên, thích, số liệu có liên quan - Đảm bảo tính mĩ thuật Nhận xét - Dân số tăng, tăng theo giai đoạn - Tỉ lệ nữ ln ln cao tỉ lệ nam  có minh họa bắng số liệu Tổng điểm 0,5 1,0 1,0 10,0 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP PHỊNG GD VÀ ĐÀO TẠO HẠ HỊA TRƯỜNG THCS HẠ HỊA Năm học 2013-2014 MƠN : ĐỊA LÍ ( Thời gian làm 120 phút) ĐỀ BÀI Câu (4,0 điểm): So sánh địa hình Đồng sơng Hồng Đồng sơng Cửu Long? Tại đồng dun hải miền Trung nhỏ hẹp phì nhiêu? Câu (2,0 điểm): Chứng minh sinh vật nước ta đa dạng hệ sinh thái? Câu 3: (4,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học: a Hãy trình bày khái qt biển Đơng ? b Hãy trình bày ảnh hưởng biển đơng đến khí hậu nước ta Thiên nhiên nhiệt đới gió mùa ẩm biểu qua địa hình nước ta ? Câu (5,0 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, nhận xét giải thích chế độ nhiệt nước ta Câu ( điểm ) Cho bảng số liệu sau: Lượng mưa (mm) lưu lượng (m3/s) theo tháng năm lưu vực sơng Hồng ( Trạm Sơn Tây) Tháng 10 11 12 Lượng 19,5 25,6 34,5 104,2 222,0 315,7 271,9 335,2 271,9 170,1 59,9 17,8 mưa(mm) Lưu 1318 1100 914 1071 1893 4692 7986 9246 6690 4122 2813 1746 lượng ( m3/s) - Vẽ biểu đồ thể chế độ mưa lương dòng chảy tháng năm lưu vực sơng Hồng ( Trạm Sơn Tây) - Nhận xét mối quan hệ mùa mưa mùa lũ tháng năm lưu vực sơng Hồng ( Trạm Sơn Tây) Học sinh sử dụng át lát địa lí **************************************** HƯỚNG DẪN CHẤM Nội dung Câu 1(4điểm) * So sánh điểm giống khác địa hình Đồng sơng Hồng Đồng sơng Cửu Long: - Giống nhau: đồng châu thổ sơng bồi đắp tạo thành, vùng nơng nghiệp trọng điểm nước, dân cư tập trung đơng đúc - Khác nhau: + Đồng sơng Hồng: diện tích 15.000 km2, địa hình cao hơn; có hệ thống đê sơng chống lũ dài, chia đồng thành trũng, thấp mực nước sơng ngồi đê 3-7m, khơng bồi đắp tự nhiên nữa; đồng nhơ lên số đồi núi thấp, sát biển có cồn cát dun hải + Đồng sơng Cửu Long: diện tích rộng 40.000 km2, địa hình thấp hơn; khơng có đê lớn để ngăn lũ, hệ thống kênh rạch chằng chịt; có vùng trũng rộng lớn bị ngập sâu vào mùa lũ (Đồng Tháp Mười, vùng tứ giác Long Xun-Châu Đốc-Hà Tiên-Rạch Giá); phía tây nam (ở Cà Mau) có diện tích rừng ngập mặn rộng lớn, phía biển có cồn cát dun hải * Các đồng dun hải miền Trung nhỏ hẹp phì nhiêu: nằm chân núi Trường Sơn, bị dãy núi lan sát biển chia cắt thành đồng nhỏ hẹp Trong q trình hình thành, vai trò bồi đắp phù sa sơng khơng đáng kể nên đất đai phì nhiêu Biểu điể m 1,0 đ 1,0 đ 1,0 đ 1,0 đ Câu (2điểm) Chứng minh sinh vật nước ta đa dạng hệ sinh thái: - Vùng đất triều bãi cửa sơng, ven biển phát triển hệ sinh thái rừng ngập mặn với sú, vẹt, đước, với lồi cua, cá, tơm chim, thú 0,5 đ - Vùng đồi núi có hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa rừng kín thường xanh (Cúc Phương, Ba Bể), rừng thưa rụng (rừng khộp Tây Ngun), rừng tre nứa (Việt Bắc), rừng ơn đới núi cao (Hồng Liên Sơn) 0,5 đ - Các khu bảo tồn thiên nhiên vườn quốc gia, chủ yếu khu rừng ngun sinh cần bảo vệ, phục hồi phát triển tài ngun sinh học tự nhiên - Các hệ sinh thái nơng nghiệp người tạo trì để lấy lương thực, thực phẩm sản phẩm cần thiết cho đời sống người Các hệ sinh thái 0.5 đ ngày mở rộng lấn át hệ sinh thái tự nhiên 0,5 đ Câu 3(4 điểm) Dựa vào át lát trang 5,6,7 a Khái qt Biển Đơng : - Là biển rộng, có diện tích 3,477 triệu km2 0,25 - Là biển tương đối kín phía đơng đơng nam bao bọc vòng cung đảo - Nằm vùng nhiệt đới ẩm gió mùa nên biển Đơng có đặc tính nóng ẩm chịu ảnh hưởng gió mùa - Biển Đơng giàu khống sản hải sản 0,25 0,25 0,25 b Ảnh hưởng biển đến khí hậu: - Mang lại lượng mưa độ ẩm lớn, làm giảm tính chất khắc nghiệt thời tiết lạnh khơ mùa đơng làm dịu bớt thời tiết nóng mùa hạ, khí hậu điều hòa - Thiên tai: ( năm trung có – 10 bão xuất Biển Đơng, có – bão trực tiếp đổ vào nước ta ) * Biểu thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua địa hình - Xâm thực mạnh miền đồi núi (địa hình bị cắt xẻ, đất bị xói mòn, rửa trơi, đất trượt, đá lở, địa hình cacxtơ ,….) - Bồi tụ nhanh đồng hạ lưu ( bồi tụ mở mang đồng hạ lưu sơng, đồng sơng Hồng đồng sơng Cửu Long lấn biển Câu (5 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, nhận xét giải thích chế độ nhiệt nước ta a Nền nhiệt độ trung bình năm nước ta cao - Phần lớn diện tích lãnh thổ nước ta có nhiệt trung bình 200C, có phận nhỏ vùng núi cao có nhiệt độ trung bình 200C - Do vị trí nước ta nằm vùng nội chí tuyến Bán Cầu Bắc, địa phương có hai lần Mặt Trời lên thiên đỉnh năm b Chế độ nhiệt nước ta có phân hố theo khơng gian thời gian rõ rệt * Theo thời gian: - Vào tháng I đa số địa điểm nước ta nhiệt độ trung bình 240C Vào tháng VII đa số địa điểm nước ta nhiệt độ trung bình 240C * Theo khơng gian: - Theo chiều Bắc- Nam: + Từ Bắc vào Nam nhiệt độ trung bình năm tăng dần, biên độ nhiệt năm giảm (dẫn chứng) + Do nước ta chịu ảnh hưởng chế độ gió mùa, vào mùa đơng nhiều phận chịu ảnh hưởng gió mùa Đơng Bắc Mặt khác, phía Nam góc nhập xạ thời gian chiếu sáng tăng - Theo độ cao: + So sánh nhiệt độ cặp trạm khí hậu Hà Nội – Sapa Nha Trang – Đà Lạt (dẫn chứng ) + Do chịu ảnh hưởng quy luật đai cao: Trung bình lên cao 100m nhiệt độ khơng khí giảm 0,60C 0,75 0,75 0,75 0,75 0,25 0,75 0,5 0,25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 phßng gi¸o dơc vµ ®µo t¹o cÈm khª kú thi chän HäC SINH N¡NG KHIÕU LíP CÊP HUN n¨m häc 2012 - 2013 §Ị chÝnh thøc ®Ị thi m«n: §ÞA Lý Thêi gian lµm bµi: 120 phót, kh«ng kĨ thêi gian giao ®Ị Câu (7,0 điểm): Hãy nêu vị trí địa lý phạm vi lãnh thổ nước ta; ý nghĩa tự nhiên, kinh tế, văn hóa - xã hội quốc phòng? Câu (4,0 điểm): Sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam kiến thức học, phân tích chế độ mưa nước ta? Những thuận lợi khó khăn chế độ mưa số ngành kinh tế? Câu (4,0 điểm ): Chứng minh sinh vật Việt Nam phong phú đa dạng? Chúng ta cần phải làm để khơi phục phát triển nguồn tài ngun sinh vật nước ta? Câu (5,0 điểm): Dựa vào bảng số liệu đây: Số liệu tỷ trọng khu vực cấu thu nhập nước (GDP) – năm 2004 (%) Tên quốc gia Nơng, lâm, ngư nghiệp Cơng nghiệp, xây dựng Dịch vụ Trung Quốc 14,6 50,8 34,6 Ấn Độ 21,8 26,1 52,1 Hãy vẽ biểu đồ thể cấu kinh tế hai quốc gia nhận xét HẾT Họ tên học sinh:…………………………… số báo danh:…………… (Thí sinh sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam NXBGD xuất bản) PHỊNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM KHÊ HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG LỚP NĂM HỌC 2012 - 2013 Mơn thi: Địa lí Câu hỏi Nội dung cần trả lời Điểm 5,25 Câu (7,0 điểm) a.VÞ trÝ ®Þa lý vµ ph¹m vi l·nh thỉ n­íc ta *VÞ trÝ ®Þa lý: - ViƯt Nam n»m ë r×a phÝa §«ng cđa b¸n ®¶o §«ng D­¬ng, ë trung t©m khu vùc §«ng Nam ¸, g¾n liỊn víi lơc ®Þa Á-¢u, tiÕp gi¸p víi Th¸i B×nh D­¬ng - ViƯt Nam n»m trªn c¸c ®­êng hµng h¶i, hµng kh«ng vµ ®­êng bé quan träng - V× vËy ViƯt Nam cã thĨ giao l­u víi c¸c khu vùc vµ trªn thÕ giíi thn lỵi - HƯ täa ®é: + PhÇn ®Êt liỊn: §iĨm cùc B¾c: vÜ ®é 23023’ B: x· Lòng Có- hun §ång V¨n- tØnh Hµ Giang §iĨm cùc Nam: vÜ ®é 8034’B : x· §Êt Mòi- hun Ngäc HiĨn- tØnh Cµ Mau §iĨm cùc T©y: K§102009’§: x· SÝn ThÇu- hun M­êng NhÐ- tØnh §iƯn Biªn §iĨm cùc §«ng: K§109024’§:x· V¹n Th¹nh- hun V¹n Ninh- tØnh Kh¸nh Hoµ + PhÇn biĨn: - T¹i biĨn §«ng c¸c ®¶o kÐo dµi tíi vÜ ®é 6050’B vµ tõ kho¶ng kinh ®é 1010§ - kho¶ng 117020’§ -ViƯt Nam n»m hoµn toµn vïng nhiƯt ®íi b¸n cÇu B¾c, n»m mói giê thø * Ph¹m vi l·nh thỉ: Vïng ®Êt: -DiƯn tÝch ®Êt tù nhiªn cđa n­íc ta, bao gåm phÇn ®Êt liỊn vµ h¶i ®¶o lµ 331.212 km2 (Niªn gi¸m thèng kª 2006) víi chiỊu dµi ®­êng biªn giíi 4600km vµ ®­êng bê biĨn dµi 3200km tõ Mãng C¸i ®Õn Hµ Tiªn Vïng biĨn: - N»m phÝa §«ng l·nh thỉ diƯn tÝch gÇn triƯu km2 gåm néi thủ, l·nh h¶i, vïng tiÕp gi¸p l·nh h¶i, vïng ®Ỉc qun kinh tÕ vµ thỊm lơc ®Þa - N­íc ta cã chung biĨn §«ng víi Trung Qc, c¸c n­íc §«ng Nam ¸: C¨mpuchia, Th¸i Lan, Malaixia, In®«nªxia, Singapo, Philippin, Brun©y .Vïng trêi: lµ kho¶ng kh«ng gian kh«ng giíi h¹n ®é cao ®­ỵc tÝnh tõ vïng ®Êt, vïng biĨn vµ kh«ng gian cđa c¸c ®¶o b ý nghÜa cđa vÞ trÝ vµ ph¹m vi l·nh thỉ ViƯt Nam: * ý nghÜa tù nhiªn: - VÞ trÝ ®Þa lý ®· quy ®Þnh ®Ỉc ®iĨm c¬ b¶n cđa thiªn nhiªn n­íc ta mang tÝnh chÊt nhiƯt ®íi giã mïa Èm - VÞ trÝ ®Þa lý lµ ®iỊu kiƯn ®Ĩ n­íc ta cã tµi nguyªn kho¸ng s¶n vµ tµi nguyªn sinh vËt phong phó - VÞ trÝ vµ l·nh thỉ n­íc ta ®· t¹o nªn sù ph©n ho¸ ®a d¹ng cđa tù nhiªn 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 1,75 0,25 0,25 - N­íc ta còng n»m vïng cã nhiỊu thiªn tai trªn thÕ giíi * VỊ kinh tÕ: - VÞ trÝ ®Þa lý thn lỵi viƯc ph¸t triĨn kinh tÕ, thùc hiƯn chÝnh s¸ch më cưa, héi nhËp víi thÕ giíi, thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi * VỊ v¨n ho¸- x· héi: - VÞ trÝ ®Þa lý t¹o ®iỊu kiƯn thn lỵi cho n­íc ta chung sèng hoµ b×nh, hỵp t¸c h÷u nghÞ vµ cïng ph¸t triĨn víi c¸c n­íc khu vùc *VỊ qc phßng- an ninh: - N­íc ta cã mét vÞ trÝ ®Ỉc biƯt quan träng ë vïng §N¸, biĨn §«ng cã ý nghÜa rÊt quan träng c«ng cc x©y dùng, ph¸t triĨn kinh tÕ vµ b¶o vƯ ®Êt n­íc Câu (4,0 điểm) Câu (4,0 điểm) 0,25 0,25 a Ph©n tÝch chÕ ®é m­a ë n­íc ta: Sư dơng Atlat §Þa lÝ ViƯt Nam (Trang xt b¶n hc t¸i b¶n n¨m ) -nÕu kh«ng nªu ®­ỵc trõ 0,5 ®iĨm) - L­ỵng m­a ë n­íc ta kh¸ lín: TB tõ 1500- 2000mm - Cã sù ph©n ho¸ theo kh«ng gian: N¬i m­a nhiỊu ë B¾c Quang( Hµ Giang); Hoµng Liªn S¬n( Lµo Cai); n¬i m­a Ýt ë Ninh Thn, B×nh Thn - Cã sù ph©n ho¸ theo mïa: + Mïa m­a tõ th¸ng 5- th¸ng 10 tỉng l­ỵng m­a lín: trung b×nh tõ 16002000mm Mïa kh« tõ th¸ng 11- th¸ng tỉng l­ỵng m­a d­íi 1000mm - MiỊn B¾c vµ miỊn Nam m­a nhiỊu vµo mïa hÌ, miỊn Trung m­a nhiỊu vµo Thu ®«ng b Nh÷ng thn lỵi vµ khã kh¨n chÕ ®é m­a g©y cho c¸c ngµnh kinh tÕ: - Ngn n­íc dåi dµo thn lỵi cho c¸c ngµnh kinh tÕ ho¹t ®éng: n«ng nghiƯp, c«ng nghiƯp - M­a tËp trung vµo mïa hÌ g©y thõa n­íc, lò lơt, mïa kh« g©y thiÕu n­íc - C¸c trung t©m m­a lín nh­: Hµ Giang, Lµo Cai, H, Qu¶ng Nam g©y lò lín cho c¸c dßng s«ng( s«ng L«, s«ng Thu Bån ) - Mïa kh« ¶nh h­ëng ®Õn s¶n xt n«ng nghiƯp: §B s«ng Cưu Long hiƯn t­ỵng chua, phÌn t¨ng Cßn T©y Nguyªn th× kh« h¹n 2,0 a) Chứng minh: - Đ dau vềtâàâ êâầ léà(céù åâéả 14.600 léàtâư u vậ , 11.200 léà a n n n i n i c t i n léà đ ná vậ ) êââ i éä t - Đ dau vềâệíinâ tâá : a n i + Hệíinâ tâá rư øá náậ maq i n ê n + Hệ íinâ tâá rư øá nâiệ đ i áiéù mù céù cá åiể : rư øá åín tâư ờá xanâ, i n t a c u n n rư øá tâư a ruu rư øá tre nư ù , rư øá éâ đ i nú cắ n n , n a n n i + Hệíinâ tâá rư øá náuyê íinâ, âệíinâ tâá rư øá tâư ù íinâ i n n i n + Hệíinâ tâá néâ náâiệ i n ê b) Biện pháp: + Giá duu câé méu náư tréná xãâéä céù ý tâư ù bả vệ náà tà náuyê é c i i i c é n i n íinâ vậ , câấ âàâ téá câínâ íá â t lâ náâiệ ,… t ê n t c luậ m ê + Kâai tâá đ đ i vớ bả vệ tá tau tànáuyê íinâ vậ c i éâ i é , i é i n t 2.0 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0.1 0,25 0,25 0,25 0,25 2,0 0,5 0,5 + Lậ cá åâu bả téà , lý téá véá rư øá ê c é n n t n n + Xư û lý náâiê åâắ cá trư ờá âơu vi êâau luậ lâ náâiệ , mua bá , m c c n ê m t m ê n íă bắ đ ná vậ quý âiế ,… n t éä t m a) Vẽ biểu đồ: - HS vẽ hai biểu đồ hình tròn, thể cấu kinh tế theo khu vực; - Hình vẽ đẹp, xác (có giải rõ ràng, tên biểu đồ - thiếu ý trừ 0,5 điểm) Câu (5,0 điểm) b) Nhận xét: Nhận xét có so sánh tỷ trọng khu vực kinh tế Trung Quốc Ấn Độ: - Khu vực Nơng, lâm, ngư nghiệp nước có tỷ trọng thấp GDP - Khu vực Cơng nghiệp, xây dựng Trung Quốc có tỷ trọng lớn, Ân Độ có tỷ thấp, Nơng, lâm, ngư nghiệp - khu vực dịch vụ Ấn Độ có tỷ trọng lớn, tỷ trọng khu vực Trung Quốc lại khơng cao 0,5 0,5 3,5 0,5 0,5 0,5 PHỊNG GD VÀ ĐÀO TẠO HẠ HỊA TRƯỜNG THCS HẠ HỊA ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP MƠN : ĐỊA LÍ ( Thời gian làm 120 phút) ĐỀ BÀI Câu 1:( điểm) Nêu tên thủ nước khối ASEAN Cho biết q trình thành lập phát triển nước thành viên Mục tiêu chế hợp tác ASEAN Câu 2:( điểm) Quan s¸t l­ỵc ®å d­íi ®©y vµ dùa vµo kiÕn thøc ®· häc, cho biÕt: a) C¸c d¹ng ®Þa h×nh chÝnh cđa khu vùc Nam ¸ vµ sù ph©n bè cđa chóng? b) §Þa h×nh cđa khu vùc Nam ¸ ®· cã ¶nh h­ëng nh­ thÕ nµo ®Õn khÝ hËu vµ sù ph©n bè m­a ë khu vùc nµy L­ỵc ®å tù nhiªn khu vùc Nam ¸ Câu 3:(5 điểm) Dựa vào Át lát địa lí Việt Nam, kiến thức học em nêu: a, Địa hình nước ta chia làm khu vực? Đó khu vực nào? b, So sánh khu vực địa hình vùng núi Đơng Bắc với vùng núi Tây Bắc? Câu 4:( điểm).Vùng biển Việt nam mang tính chất nhiệt đới gió mùa, em chứng minh điều thơng qua yếu tố khí hậu biển Câu 5: ( điểm) Cho bảng số liệu sau: Tổng diện tích rừng, rừng tự nhiên, rừng trồng nước ta qua năm (Đơn vị :triệu ha) Năm 1943 1983 1995 2005 Tổng diện tích rừng 14,3 7,2 9,3 12,7 Rừng tự nhiên 14,3 6,8 8,3 10,2 Rừng trồng 0,4 1,0 2,5 Vẽ biểu đồ thể biến động tổng diện tích rừng, diện tích rừng tự nhiên rừng trồng nước ta Cho biết ngun nhân, hậu suy giảm tài ngun rừng Biện pháp bảo vệ Học sinh sử dụng Át lát địa lí Việt nam ********************* PHỊNG GD VÀ ĐÀO TẠO HẠ HỊA TRƯỜNG THCS HẠ HỊA Câu Câu a b ĐÁP ÁN HỌC SINH GIỎI LỚP MƠN : ĐỊA LÍ ( Thời gian làm 120 phút) Nội dung Tên nước thủ đơcác nước khối AEAN STT Tên nước Thủ Việt Nam Hà Nội Lào Viên chăn Cam- pu- chia PhơmPênh Mi-an-ma Y-an-gun Ma-lai-xia Cua-laLam-pơ Thai Lan Băng Cốc Xin-ga-po Xin-ga-po Phi-lip-pin Ma-ni-la In-đơ-nê-xi-a Gia-các-ta 10 Bru-nây Ban-đa-xê-ri Bê-ga-oan Điểm * Q trình thành lập +Thành lập 8/8/1967 Băng Cốc (Thái Lan)thành lập hiệp hội nước Đơng Nam Á viết tắt ASEAN gồm quốc gia: Thái Lan, In-đơ-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po + Ngày 3/1/1984 kết nạp thêm Bru-nây + Ngày 27/8/1995 kết nạp thêm Việt Nam + Ngày 23/7/1997 kết nạp thêm Mi-an-ma, Lào Ngày 30/4/1999 kết nạp thêm Cam-pu -chia * Mục tiêu + Thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa , giáo dục tiến xã hội + Xây dựng Đơng Nam Á thành khu vực hòa bình, ổn định, có kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển + Giải khác biệt nội liên quan đến mối quan hệ Giữa ASEAN với nước… + Khẩu hiệu: Đồn kết hợp tác ASEAN hòa bình, ổn định phát triển đồng * Cơ chế hợp tác ASEAN + Thơng qua diễn đàn, kí hiệp ước, dự án chương trình phát triển + Tổ chức hội nghị +Xây dựng khu vực thương mại tự ASEN +Thơng qua cca hoạt động văn hóa, thể thao khu vực Câu a b C¸c d¹ng ®Þa h×nh chÝnh cđa khu vùc Nam ¸ vµ sù ph©n bè - HƯ thèng nói Hy-ma-lay-a ë phÝa B¾c - S¬n nguyªn §ª Can ë phÝa Nam, r×a phÝa T©y vµ phÝa §«ng cđa dãy Gát Đơng Gát Tây - Giữa đồng Ấn Hằng Ảnh h­ëng cđa ®Þa h×nh ®Õn khÝ hËu vµ sù ph©n bè m­a ë khu vùc nµy - HƯ thèng nói Hy-ma-lay-a lµ bøc t­êng khÝ hËu gi÷a khu vùc Trung ¸ vµ Nam ¸: phÝa B¾c Hy-ma-lay-a cã khÝ hËu «n ®íi lơc ®Þa, phÝa Nam cã kói hËu nhiƯt ®íi giã mïa - HƯ thèng nói Hy-ma-lay-a lµ bøc t­êng thµnh ng¨n giã mïa T©y nam tõ biĨn thỉi vµo g©y m­a lín ë s­ên phÝa Nam (m­a nhiỊu nhÊt thÕ giíi), cßn s­ên phÝa B¾c khÝ hËu kh« h¹n - D·y nói G¸t t©y vµ G¸t §«ng ng¨n c¶n ¶nh h­ëng cđa giã mïa T©y nam lµm cho vïng néi ®Þa s¬n nguyªn ®ª Can m­a Ýt, vïng duyªn h¶i ven G¸t T©y m­a nhiỊu Câu a Dựa vào át lát địa lí (trang … ) ta thấy * Địa hinh chia thành khu vực là: - Khu vực đồi núi + Đồi núi Đơng Bắc + Đồi núi Tây Bắc + Đồi núi Trường Sơn Sắc +Đồi núi Trường Sơn Nam + Bán bình ngun Đơng Nam Bộ vùng đồi trung du Bắc Bộ - Khu vực đơng bằng: + Đồng châu thổ Sơng Hồng + Đồng sơng Cửu Long +Đồng dun hải Trung Bộ - Bờ biển thềm lục địa b *So sánh khu vực địa hình vùng núi Đơng bắc với vùng núi Tây Bắc Vùng núi Đơng Bắc Vùng núi Tây Bắc Nằm tả ngạn Sơng Hồng (từ Nằm sơng Hồng sơng dãy voi đến vùng ven biển Cả Quảng Ninh) Vùng đồi núi thấp( kể tên…) Dãy núi cao sơn ngun đá Hướng nghiêng địa hình Tây vơi hiểm trở nằm song song Bắc Đơng Nam ( kể tên….) Núi cao > 2000m(kể tên ….) Núi cao>2000m(kể tên….) Nổi bật với cánh cung lớn( kể Hướng Tây Bắc Đơng Nam ( kể tên… ) tên…) Địa hình cactơ( Kể tên…) Đồng nhỏ nằn núi ( kể tên…) 1,5 0,5 0,5 0,5 2,5 2,5 Câu * BiĨn §«ng n»m hoµn toµn vµnh ®ai nhiƯt ®íi: + ChÕ ®é giã: trªn biĨn §«ng cã mïa giã, giã h­íng §«ng B¾c chiÕm ­u thÕ th¸ng, tõ th¸ng 10 ®Õn th¸ng C¸c th¸ng ®Õn 11 cã h­íng T©y Nam Giã trªn biĨn m¹nh h¬n trªn ®Êt liỊn, tèc ®é giã ®t¹ – m/s vµ cùc ®¹i tíi 50 m/s + ChÕ ®é nhiƯt: ë biĨn mïa h¹ m¸t, mïa ®«ng Êm, biªn ®é nhiƯt nhá, nhiƯt ®é trung b×nh 230C + ChÕ ®é m­a: L­ỵng m­a Ýt h¬n trªn ®Êt liỊn tõ 1100 ®Õn 1300 mm/n¨m + Ngoµi trªn biĨn cßn cã dßng biĨn: Dßng biĨn l¹nh ho¹t ®éng vµo mïa ®«ng cã h­íng TB - §N, dßng biĨn nãng ho¹t ®éng vµo mïa hÌ cã h­íng TN - §B C¸c dßng biĨn cïng víi vïng n­íc tråi n­íc ch×m ®· kÐo theo sù di chun cđa c¸c sinh vËt ChÕ ®é triỊu ®éc ®¸o, phøc t¹p Câu a b * Vẽ biểu đồ: Vẽ biểu đồ cột chồng để số liệu tuyệt đối Chính xác đẹp, ghi tên biểu đồ * Ngun nhân - Khai thác rừng bừa bãi, q mức -Chiến tranh hủy diệt - Đốt rừng làm rẫy - Quản lý bảo vệ -Thiên tai( cháy rừng, bão lũ ) * Hậu - Gây xói mòn rửa trơi đất vùng đồi dốc - Suy giảm đa dạng sinh học -Tác động tới khí hậu tồn cầu - Thiên tai( Gây nên tượng lũ lụt hạn hán ) * Biện pháp - Trồng rừng, phủ nhanh đất trống đồi trọc, tu bổ tái tạo rừng - Sử dụng hợp lí rừng khai thác - Bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, khu bỏa tồn thiên nhiên -Cấm khai thác bừa bãi -Phòng chống cháy rừng -Ban hành luật bảo vệ rừng - Tun truyền …… Người đề : Hồng Thanh Sắc THCS HẠ HỊA 0,5 0,5 1 PGD&Đ T ĐỒNG VĂN TRƯỜNG THCS PHỐ CÁO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2013 - 2014 Mơn thi: Địa lí Thời gian: 150 phút (khơng kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI: Câu 1: (3,5 điểm) Những vấn đề lớn mơi trường đới ơn hòa gì? Ngun nhân tác hại nhiễm nước sơng hồ? Câu 2: (3 điểm) Trái Đất tự quay quanh trục để lai hệ gì? Câu 3: (4,5 điểm) Khí hậu Châu Á đa dạng, phân hóa thành nhiều đới, kiểu khí hậu khác Dựa vào kiến thức học em trình bày đặc điểm khí hậu khu vực Châu Á? Câu : (3,0 điểm) Ngày tình hình kinh tế - xã hội nước châu Á có thành tựu to lớn Dựa vào kến thức học em trình bày thành tựu nơng nghiệp nước châu Á? Câu 5: (6 điểm) Cho bảng số liệu sau: Dân số châu Á từ năm 1800 đếnnăm 2002 (chưa tính số dân liên bang Nga thuộc châu Á ) Năm 1800 1900 1950 1970 1990 2002 Số dân (Triệu người) 600 880 1402 2100 3110 3766 a, Vẽ biểu đố gia tăng dân số châu Á b, Nhận xét giải thích ……….0……….Hết……….0……… (Giám thị coi thi khơng giải thích thêm) ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MƠN: ĐỊA LÍ Câu Nội dung Thang điểm Câu (3,5 điểm) + Vấn đề lớn mơi trường đới ơn hòa nhiễm mơi trường khơng khí nhiễm mơi trường nước + Ngun nhân nhiễm nước sơng, hồ: -Nước thải nhà máy -Lượng phân hóa học, thuốc trừ sâu… -Chất thải sinh hoạt thị… + Tác hại nhiễm nước sơng, hồ: -Ảnh hưởng xấu đến ngành ni trồng thủy, hải sản -Hủy hoại mơi trường sinh thái 1đ Câu 2: (3 điểm) Câu3: (4,5 điểm) *Trái đất có dạng hình cầu mặt trời chiếu sáng nửa -Nửa chiếu sáng ngày, nửa nằm bóng tối đêm -Nhờ vận động tự quay trái đất nên khắp nơi có ngày đêm *Do vận động tự quay quanh trục trái đất nên vật chuyển động bề mặt trái đất bị lệch hướng -Ở nửa cầu Bắc nhìn xi theo hướng chuyển động vật lệch bên phải -Ở nủa cầu Nam vật lệch bên trái Đặc điểm khí hậu Châu Á: -Khí hậu Châu Á phân hóa đa dạng lãnh thổ trải dài từ xích đạo đến vùng cực nên có nhiều đới khí hậu khác -Mỗi đới khí hậu lại có phân hóa thành nhiều kiểu khí hậu khác -Khí hậu Châu Á phổ biến kiểu khí hậu gió mùa khí hậu lục địa + Khí hậu gió mùa gồm kiểu sau: *Khí hậu gió mùa nhiệt đới *Khí hậu gió mùa cận nhiệt *Khí hậu gió mùa ơn đới +Một năm có mùa: mùa đơng khơ lạnh, mưa; mùa hè nóng ẩm, mưa nhiều Kiểu khí hậu phân bố chủ yếu khu vực Nam Á Đơng Nam Á 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ +Khí hậu lục địa gồm kiểu khí hậu sau: *Khí hậu ơn đới lục địa *Khí hậu cận nhiệt lục địa +Một năm có mùa: mùa đơng khơ lạnh: mùa hè khơ nóng Kiểu khí hậu phân bố chủ yếu khu vực nội địa khu vực Tây Nam Á Câu 4: Thành tựu nơng nghiệp nước Châu Á (3,0điểm) -Sản xuất lương thực giữ vai trò quan trọng + Lúa gạo chiếm 93% sản lượng lúa gạo giới + Lúa mì chiếm 39% sản lượng lúa mì giới + Trung Quốc, Ấn Độ nước sản xuất lùa gạo nhiều giới + Thái Lan, Việt Nam nước xuất gạo đứng thứ thứ giới Câu (6điểm) -Vẽ biểu đồ cột (hoặc biểu đồ đường) *Vẽ theo số liệu năm(đúng, đủ, đẹp) *Tên biểu đồ: Biểu đồ gia tang dân số Châu Á từ năm 1800 đến năm 2002 (chưa tính số dân Liên Bang Nga) -Nhận xét: Từ năm 1800 đến năm 2002 dân số Châu Á tăng khơng +Từ 1800 đến 1900 tăng 280 triệu người (100 năm) +Từ 1900 đến 1990 tăng 2230 triệu người(90 năm) +Từ 1990 đến 2002 tăng 656 trêu người (12 năm) Dân số Châu Á tăng nhanh từ năm 1950 đến (Lấy số liệu chứng minh ) 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,25đ 0,5đ 0,75đ 0,75đ 0,5đ 0,5đ 2,0đ 1,0đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ PGD&Đ T ĐỒNG VĂN TRƯỜNG THCS PHỐ CÁO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG Năm học 2013 - 2014 Mơn thi: Địa lí Thời gian: 150 phút (khơng kể thời gian giao đề) ĐỀ BÀI Câu 1:(4điểm) Hãy trình bày đặc điểm phân bố mơi trường tự nhiên Châu phi? Câu 2: (3điểm) Dựa vào kiến thức học em cho biết sơng Mê- Kong bắt nguồn từ đâu? Chảy qua quốc gia nào? Cửa sơng thuộc địa phận nước nào, đổ đâu? Vì chế độ nước sơng lại thay đổi theo mùa? Câu 3:(3điểm) Trình bày đặc điểm khí hậu Miền Bắc Đơng Bắc Bắc Bộ nước ta? Câu 4: (3,5điểm) Việt Nam bạn bè giới nhắc đến với tên “Rừng vàng, biển bạc” Dựa vào hiểu biết thân em giới thiệu diện tích, giới hạn, giá trị kinh tế tài ngun biển nước ta (bao gồm hai quần đảo Trường Sa Hồng Sa)? Câu 5: (1,5điểm) Tại nói cấu ngành cơng nghiệp nước ta đa dạng? Câu 6: (5điểm) Căn vào bảng số liệu sau vẽ biểu đồ thích hợp vá nhận xét cấu tổng sản phẩm nước Việt Nam năm 1990 năm 2000 Bảng tỷ trọng ngành tổng sản phẩm nước Việt Nam năm 1990 năm 2000( Đơn vị: %) Nơng nghiệp Cơng nghiệp Dịch vụ 1990 2000 1990 2000 1990 2000 38,74 24,3 22,67 36,61 38,59 39,09 …………………Hết…………………… (Cán coi thi khơng giải thích thêm) Câu Câu 1: (4điểm) Câu 2: (3điểm) Câu 3: (3điểm) ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM MƠN: ĐỊA LÍ Nội dung Đặc điểm phân bố mơi trường tự nhiên Châu Phi -Các mơi trường tự nhiên nằm đối xứng với qua đương xích đạo -Mơi trường xích đạo ẩm vởi thảm thực vật, rừng rậm xanh quanh năm, gồm bồn địa Cơng-gơ miền dun hải Bắc vịnh Ghi-nê -Hai mơi trường nhiệt đới nằm từ ven xích đạo đến vĩ tuyến 150B 200N xa xích đạo lượng mưa giảm -Thảm thực vật rừng thưa xavan bụi với giới thực vật phong phú (ngựa vằn, hươu cao cổ, sư tử…) -Hai mơi trường hoang mạc gồm hoang mạc xa-ha-ra phía Bắc hoang mạc Ca-la-ha-ri, hoang mạc Na-mip phía Nam -Khí hậu khắc nghiệt động thực vật nghèo nàn -Hai mơi trường địa trung hải gần cực Bắc cựu Nam Châu phi mùa đơng mát mẻ có mưa mùa hạ nóng khơ -Thảm thực vật rừng bụi cứng -Sơng Mê-kong bắt nguồn từ sơn ngun Tây Tạng (Trung Quốc) -Chảy qua nước Mi-an-ma, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia, Việt Nam -Cửa sơng thuộc địa phận Việt Nam, chảy biển chín cửa(sơng Cửu Long) -Chế độ nước sơng thay đổi theo mùa do: phần lớn chiều dài sơng chảy khu vực nhiệt đới gió mùa, nguồn nước cung cấp cho sơng nước mưa *Đặc điểm khí hậu -Tính chất nhiệt đới bị giảm sút mạnh mẽ, mùa đơng lạnh nước -Mùa đơng lạnh giá mứ phùn, gió bấc, lượng mưa nhỏ nét bật thiên nhiên nơi -Mùa đơng đến sớn kết thúc muộn nhiệt độ xuống 10C miền núi khoảng 50C đồng -Mùa hạ nóng ẩm, mưa nhiều đặc biệt thời tiết mưa ngâu vào hạ mang lại lượng mưa lớn cho ĐB Sơng Hồng… -Mùa đơng lạnh giá tạo điều kiện cho sinh vật ưa lạnh cận nhiệt đới phát triển Ở cần đề phòng số thiên tai sương muối, sương giá, hạn hán… Thang điểm 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 1,0đ 1,0đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Câu 4: *Diện tích giới hạn: (3,5điểm) -Vùng biển Việt Nam phần biển Đơng biển lớn tương đối kín, nằm vùng nhiệt đới gió mùa Đơng Nam Á -Có vịnh lớn Vịnh Bắc Bộ Vịnh Thái Lan -Diện tích vùng biển Đơng 3447000km2 Trong Việt Nam quyền khai thác sử dụng gần 1tr km2 mặt nước *Tài ngun biển nước ta: - Khai thác ni trồng, chế biến hải sản - Du lịch biển đảo - Khai thác chế biến khống sản biển(muối, cát, dầu khí…) - Giao thơng vận tải biển *Hai quần đảo Trường Sa Hồng Sa có ý nghĩa: - Giao thơng, vận tải biển, xuất-nhập hàng hóa - Mở rộng giao lưu kinh tế, văn hóa với giới - Bảo vệ an ninh quốc phòng chủ quyền vùng biển khai thác kinh tế biển… Câu 5: Cơ cấu ngành nơng nghiệp nước ta đa dạng: (1,5điểm) *Đa dạng thành phần kinh tế: Hệ thống cơng nghiệp nước ta gồm sở nhà nước, ngồi nhà nước sở có vốn đẩu tư nước ngồi *Đa dạng ngành: Có đầy đủ ngành cơng nghiệp thuộc lĩnh vực Một số ngành cơng nghiệp trọng điểm hình thành như: khai thác nhiên liệu, điện, khí, điện tử, hóa chất… Câu 6: (5điểm) *Vẽ biểu đồ: biểu đồ hình tròn (2 hình tròn có bán kính nhau) -Vẽ xác, đẹp, khoa học - Bảng giải: -Tên biểu đồ: Biểu đồ cấu kinh tế Việt Nam năm 1990 năm 2000 *Nhân xét: - Từ 1990 đến 2000:+Tỷ trọng ngành nơng nghiệp có xu hướng giảm(số liệu chứng minh) +Tỷ trọng ngành cơng nghiệp dịch vụ có xu hướng tăng(số liệu chứng minh) 0,75đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,75đ 0,75đ 2,0đ 0,5đ 0,5đ 1,0đ 1,0đ

Ngày đăng: 08/07/2016, 02:21

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan