0

Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tâm linh tại đền Sòng, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

74 1,784 8
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/05/2016, 09:50

MỤC LỤCLỜI CẢM ƠN1DANH MỤC BẢNG BIỂU4DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ4KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT5PHẦN MỞ ĐẦU6CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA TÂM LINH VÀ DU LỊCH TÂM LINH.111.1. Các công trình nghiên cứu về đề tài văn hóa tâm linh ở đền Sòng.111.2. Những vấn đề về văn hóa tâm linh.121.2.1. Văn hóa.121.2.2. Tâm linh.131.2.2.2. Đặc điểm của tâm linh.151.2.2.3. Hình thức của tâm linh.151.2.2.4. Phân biệt tâm linh với mê tín dị đoan171.3. Những vấn đề về du lịch tâm linh.181.3.1. Quan niệm về du lịch.181.3.2. Du lịch tâm linh.191.3.2.1. Khái niệm.191.3.2.2. Mục đích của du lịch tâm linh.201.2.3.3. Điểm đến của du lịch tâm linh.221.2.3.4. Khách du lịch của du lịch tâm linh.24Tiểu kết chương 125CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÂM LNH TẠI T.X BỈM SƠN – THANH HÓA.262.1. Khái quát chung về du lịch ở T.X Bỉm Sơn – Thanh Hóa.262.1.1. Điều kiện tự nhiên.262.1.1.1. Vị trí địa lý, dân cư.262.1.1.2. Địa hình và khí hậu.272.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội.272.1.2.1. Đặc điểm Kinh tế Xã hội.272.1.2.2. Cơ sở hạ tầng về điện, nước, y tế, ngân hàng và bưu chính viễn thông.302.1.3. Tài nguyên du lịch.322.1.3.1. Tài nguyên du lịch tự nhiên.322.1.3.2.Tài nguyên du lịch nhân văn.332.2. Khái quát về đền Sòng.352.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển đền Sòng.352.2.2. Những nét đặc trưng của đền Sòng.352.3. Thực trạng phát triển du lịch tâm linh tại đền Sòng .402.3.1. Cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ du lịch tại đền Sòng.402.3.2. Nguồn nhân lực trong du lịch tại đền Sòng.442.3.3. Hoạt động du lịch tâm linh tại đền Sòng.472.3.3.1. Số lượng khách du lịch đến với đền Sòng.472.3.3.2. Doanh thu từ du lịch tại đền Sòng.53Tiểu kết chương 256CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DU LỊCH TÂM LINH TẠI ĐỀN SÒNG – T.X BỈM SƠN – THANH HÓA.573.1. Giải pháp nâng cao chất lượng du lịch tâm linh tại đền Sòng.573.1.1. Giải pháp nâng cao cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ du lịch.573.1.2. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.573.1.3. Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động du lịch tâm linh.603.2. Một số đề xuất, kiến nghị60Tiểu kết chương 362KẾT LUẬN63TÀI LIỆU THAM KHẢO64PHỤ LỤC 165PHỤ LỤC 269MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỄ HỘI ĐỀN SÒNG73 LỜI CẢM ƠN Trên thực tế thành công mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp người khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập trường đến nay, em nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ quý Thầy, Cô Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô khoa Du lịch – Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội mang tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em suốt thời gian học tập trường đặc biệt, học kỳ Nếu lời hướng dẫn, dạy bảo thầy cô khóa luận em khó hoàn thiện Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tri ân sâu sắc cán hướng dẫn trực tiếp em luận văn – Th.S Nguyễn Thị Tuyến nhiệt tình hướng dẫn em hoàn thành tốt khóa luận Cảm ơn cô lời động viên, lời khen, lời chê lời phê bình nghiêm khắc Đó học đắt giá tiếp sức cho em hành trang đời! Trong trình nghiên cứu xây dựng khóa luận tốt nghiệp em xin cảm ơn ban lãnh đạo UBND thị xã Bỉm Sơn ban quản lý khu di tích đền Sòng tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn thành tốt khóa luận Trong trình hoàn thiện khóa luận khó tránh khỏi sai sót, đồng thời trình độ lý luận kinh nghiệm thực tiễn hạn chế nên khóa luận tránh khỏi thiếu sót, em mong Thầy, Cô bỏ qua nhận ý kiến đóng góp từ Thầy, Cô để em học hỏi thêm kinh nghiệm cho công trình nghiên cứu sau Em xin chân thành cảm ơn! Hà nội, ngày tháng năm 2016 Sinh viên Ngô Văn Tiến MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết khóa luận tốt nghiệp Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động du lịch tâm linh Khách thể nghiên cứu: Thị xã Bỉm Sơn số huyện lân cận Đối tượng khảo sát: Đền Sòng, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa 6.Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa khóa luận tốt nghiệp Bố cục khóa luận tốt nghiệp .9 Chương Cơ sở lý luận văn hóa tâm linh du lịch văn hóa tâm linh Chương Giải pháp nâng cao chất lượng du lịch tâm linh đền Sòng, T.X Bỉm Sơn, Thanh Hóa CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA TÂM LINH VÀ DU LỊCH TÂM LINH 10 1.2.2 Tâm linh 12 1.2.2.2 Đặc điểm tâm linh 14 1.2.2.3 Hình thức tâm linh 14 1.2.2.4 Phân biệt tâm linh với mê tín dị đoan .16 1.3 Những vấn đề du lịch tâm linh 17 1.3.1 Quan niệm du lịch 17 1.3.2 Du lịch tâm linh 18 1.3.2.1 Khái niệm 18 1.3.2.2 Mục đích du lịch tâm linh 19 1.2.3.3 Điểm đến du lịch tâm linh 21 1.2.3.4 Khách du lịch du lịch tâm linh 23 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÂM LNH TẠI T.X BỈM SƠN – THANH HÓA 25 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DU LỊCH TÂM LINH TẠI ĐỀN SÒNG – T.X BỈM SƠN – THANH HÓA 56 3.2 Một số đề xuất, kiến nghị 59 Tiểu kết chương 61 KẾT LUẬN 62 TÀI LIỆU THAM KHẢO 63 PHỤ LỤC 63 PHỤ LỤC 68 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỄ HỘI ĐỀN SÒNG .71 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Cơ cấu kinh tế thị xã Bỉm Sơn năm 2015 Bảng 2.2 Điều du khách không hài lòng đến đền Sòng Bảng 2.3 Mức độ tham gia hoạt động du lịch người dân T.x Bỉm Sơn Bảng 2.4 Mục đích khách Nội đến với đền Sòng Bảng 2.5 Doanh thu từ du lịch đền Sòng giai đoạn 2013 – 2015 Bảng 2.6 Số lượng khách đến với đền Sòng giai đoạn 2013 – 2015 Bảng 2.7 Tour Đền Sòng – Đền Bà Triệu – Sầm Sơn – khu di tích Lam Kinh Bảng 2.8 Tour đền Chín Giếng – đền Sòng – động Từ Thức – Làng Chiếu Nga Sơn DANH MỤC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ Hình Hình Hình Hình Hình Hình Hình 2.1 Cơ cấu kinh tế thị xã Bỉm Sơn năm 2015 2.2 Điều du khách không hài lòng đến đền Sòng 2.3 Mức độ tham gia hoạt động du lịch người dân T.x Bỉm Sơn 2.4 Mục đích khách Nội địa đến với đền Sòng 2.5 Mục đích khách Quốc tế đến với đền Sòng 2.6 Doanh thu từ du lịch đền Sòng giai đoạn 2013 – 2015 2.7 Số lượng khách đến với đền Sòng giai đoạn 2013 – 2015 KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT UBND: T.X: BQL: DL: HDV: NXB GS PGS TS Ủy ban nhân dân Thị xã Ban quản lý Du lịch Hướng dẫn viên Nhà xuất Giáo sư Phó Giáo sư Tiến sĩ PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết khóa luận tốt nghiệp Việt Nam quốc gia đánh giá có tiềm du lịch to lớn không trời phú cho hệ thống cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, sơn thủy hữu tình mà vốn văn hóa tinh thần vừa đa dạng, phong phú, vừa độc đáo mang nhiều sắc Một khía cạnh văn hóa Việt Nam đời sống văn hóa tâm linh người Việt Nam Nó tạo nên giá trị nhân văn tín ngưỡng đa thần, phong tục trảy hội, lễ chùa xuân sang, tết đến, hệ thống công trình kiến trúc đình, đền, chùa, lăng tẩm, miếu mạo khắp nơi nước có lịch sử ngàn đời Đến đình, đền, chùa đất nước Việt Nam, du khách cảm nhận người Việt Nam, văn hóa Việt Nam góc độ linh thiêng nhất, đậm đà sắc Bởi vậy, hệ thống công trình kiến trúc tâm linh coi tiềm du lịch văn hóa vật thể cần quan tâm khai thác Tại Việt Nam, khái niệm du lịch tâm linh xa lạ Các địa điểm du lịch tâm linh tiếng nước kể tên như: Đền Hùng (Phú Thọ), Yên Tử (Quảng Ninh), chùa Bái Đính (Ninh Bình), Phủ Giầy (Nam Định), chùa Từ Đàm (Huế)… Cả nước có 44.000 địa danh, danh thắng di tích lịch sử, nửa nơi khai thác mô hình du lịch tâm linh Nếu du lịch tâm linh nước giới gắn liền với du lịch tôn giáo Việt Nam, du lịch tâm linh hướng cội nguồn, lịch sử thờ cúng tổ tiên Tục thờ cúng tổ tiên vốn có từ lâu đời, đặc biệt năm gần đây, chùa chiền, đền, miếu tâm điểm thu hút khách hành hương du khách nước Mặc dù chưa có khái niệm du lịch tâm linh nhiều người Việt Nam, việc lễ chùa thói quen để thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng, với mong muốn điều tốt đẹp cho gia đình Theo Giáo sư Ngô Đức Thịnh: “Phát triển du lịch tâm linh khai thác yếu tố truyền thống với tầm phát triển cao Trong bối cảnh kinh tế thị trường, việc đầu tư cho du lịch tâm linh phải đề cao chất lượng, hình thức phục vụ, vừa đạt nhu cầu thưởng thức tự nhiên du khách, vừa thu lợi nhuận, tạo công ăn việc làm cho người dân địa” – “Phân vùng văn hóa Việt Nam” [5,10] Văn hóa tâm linh thổi hồn cho di sản Du lịch tâm linh hay loại hình du lịch khác vững dựa vào yếu tố văn hóa Do vậy, việc kết hợp du lịch di sản du lịch tâm linh hướng mới, tạo khác biệt cho du lịch Việt Nam Trước vấn đề thực trạng khai thác tiềm du lịch tâm linh toàn quốc vậy, Thanh Hóa tỉnh chuyển tiếp miền Bắc miền Trung Việt Nam, mảnh đất “nhiều đền đài, vua chúa” với nhiều cụm di tích như: “Cụm di tích Nga Sơn, cụm di tích thành nhà Hồ, khu di tích lịch sử Lam Kinh, Thái miếu nhà Hậu Lê, đền Bà Triệu, đền thờ Lê Hoàn, đền Sòng, T.X Bỉm Sơn…” giá trị lịch sử văn hóa lâu đời, giàu tiềm tài nguyên du lịch thuận lợi để phát triển loại hình du lịch tâm linh T.X Bỉm Sơn – hai thị xã trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, thị xã có lịch sử lâu đời, giàu truyền thồng yêu nước cách mạng đặc biệt lễ hội khu di tích tiếng, khu di tích đền Sòng điểm du lịch tâm điển hình thị xã Bỉm Sơn Lễ hội Sòng Sơn - Ba Dội tổ chức hàng năm để thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh - tứ nhân dân ta tôn thờ Ngoài ra, thời điểm nhân dân thị xã tỏ lòng nhớ ơn tới vị hoàng đế ảo vải Quang Trung Tại nơi đây, năm 1789, Nguyễn Huệ Ngô Thì Nhậm, Ngô Văn Sở dừng chân để tập kết quân lương, chiêu mộ binh lính, trước tiến bắc đánh bại 29 vạn quân Thanh Trong dân gian có câu: “Đền Sòng thiêng xứ Thanh” hay: “Nhất vui hội Phủ Giày Vui vui vậy, không tày Sòng Sơn” Tuy nhiên, việc khai thác tiềm khu di tích việc thu hút khách nâng cao giá trị cho khu di tích chưa đáp ứng thực tế phát triển đặt nhiều vấn đề đáng phân tích, đánh giá để đưa giải pháp cho vấn đề cấp bách cho tương lai lâu dài phát triển du lịch thị xã nói riêng toàn thể tỉnh Thanh Hóa nói riêng Xuất phát từ lòng yêu mến quê hương, muốn vận dụng kiến thức học để phục vụ cho mảnh đất quê mình, người viết định lựa chọn đề tài “Thực trạng giải pháp phát triển du lịch tâm linh đền Sòng, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa” làm đề tài nghiên cứu mình, từ qua nghiên cứu mang hình ảnh đền Sòng đến gần khách du lịch nước Mục đích nghiên cứu - Tìm hiểu tài nguyên du lịch tâm linh thực trạng khai thác du lịch tâm linh đền Sòng, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa - Đề xuất giải pháp kiến nghị để nâng cao hiệu hoạt động du lịch, khai thác có hiệu tiềm du lịch đền Sòng, T.X Bỉm Sơn, Thanh Hóa, đặc biệt trọng vào khai thác giá trị tâm linh, tín ngưỡng khu di tích toàn thể địa phương Đối tượng khách thể nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động du lịch tâm linh - Khách thể nghiên cứu: Thị xã Bỉm Sơn số huyện lân cận - Đối tượng khảo sát: Đền Sòng, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa Nhiệm vụ nghiên cứu - Cơ sở lý luận văn hóa tâm linh du lịch tâm linh Từ sở lý luận văn hóa tâm linh du lịch tâm linh đưa để đánh giá thực tế hoạt động du lịch tâm linh đền Sòng - Thực trạng phát triển du lịch tâm linh đền Sòng, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa Thông qua khảo sát thu thập thống kê đưa thực trạng phát triển du lịch tâm linh đền Sòng, từ đưa giải pháp thiết thực để nâng cao hoạt động du lịch tâm linh đền Sòng - Giải pháp phát triển du lịch tâm linh đền Sòng, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa Trên sở đánh giá thực trạng, tác giả đưa số giải pháp nhằm đưa hoạt động du lịch tâm linh đền Sòng phát triển với giá trị du lịch đặc sắc Đền Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Hoạt động du lịch tâm linh đền Sòng Về không gian: Toàn khu di tích đền Sòng, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa Về thời gian: - Thực từ ngày 08/03/2016 tới ngày 04/05/2016 - Luận văn sử dụng số liệu từ năm 2013 tới Phương pháp nghiên cứu Trong khóa luận tác giả sử dụng phương pháp sau để xây dựng hoàn thiện công trình nghiên cứu Phương pháp thu thập xử lý tài liệu Phương pháp xử lí số liệu cách nhanh xác sở đề tài nghiên cứu khác Phương pháp giúp tránh việc nghiên cứu lại tiết kiệm thời gian nghiên cứu Phương pháp phân tích tổng hợp Phương pháp giúp cho tác giả tổng hợp lại kết nghiên cứu từ liệu tìm liệu phân tích, từ đánh giá vấn đề nghiên cứu cách sâu sắc toàn diện Phương pháp điều tra xã hội học Phương pháp điều tra xã hội học giúp cho tác giả tổng hợp lại ý kiến, nhận định, mong muốn dân cư địa phương khách du lịch đến tham quan khu di tích đền Sòng Phương pháp khảo sát thực địa Phương pháp khảo sát thực địa giúp cho tác giả so sánh số liệu nghiên cứu với thực tế, từ rút đánh giá kết nghiên cứu xác cho nghiên cứu Ý nghĩa khóa luận tốt nghiệp Ý nghĩa khoa học: Bài nghiên cứu tổng hợp, hệ thống hóa lý luận du lịch tâm linh hoạt động du lịch tâm linh Đây tài liệu, sở tham khảo, vận dụng đề tài khoa học nghiên cứu có liên quan Ý nghĩa thực tiễn: Đóng góp làm tài liệu tham khảo thiết thực hữu ích để giúp nhà quản lý, hoạch định sách, chiến lược, nhà quản lý, điều hành du lịch định hướng phát triển du lịch, xem xét để đưa biện pháp cụ thể nhằm khai thác có hiệu lợi vị trí tiềm du lịch để phát triển du lịch tâm lịnh đền Sòng - thị xã Bỉm Sơn, từ triển khai xây dựng quy hoạch chi tiết lập dự án khả thi đầu tư phát triển du lịch xây dựng Tour du lịch cụ thể mối quan hệ với hoạt động du lịch tỉnh lân cận chương trình xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh Thanh Hóa Bố cục khóa luận tốt nghiệp Chương Cơ sở lý luận văn hóa tâm linh du lịch văn hóa tâm linh Chương Thực trạng phát triển du lịch tâm linh đền Sòng , T.X Bỉm Sơn, Thanh Hóa Chương Giải pháp nâng cao chất lượng du lịch tâm linh đền Sòng, T.X Bỉm Sơn, Thanh Hóa CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA TÂM LINH VÀ DU LỊCH TÂM LINH 1.1 Các công trình nghiên cứu đề tài văn hóa tâm linh đền Sòng Nghiên cứu loại hình du lịch tâm linh , tiềm du lịch đền Sòng có nhiều công trình nghiên cứu tiêu biểu phải kể đến công trình sau: - “Đền Sòng Sơn - Một 400 điểm thờ Mẫu lớn nước” đài truyền hình Việt Nam Là công trình nghiên cứu mang quy mô quốc gia đạo thờ Mẫu, du lịch tâm linh đền Sòng Video giới thiệu chi tiết lễ hội Sòng Sơn – Ba Dội - “Lễ hội Việt Nam” Phó Giáo sư Lê Trung Vũ - Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hồng Lý đồng chủ biên Đây công trình nghiên cứu nguồn gốc hoạt động tất lễ hội nước ta – nghiên cứu lễ hội đền Sòng tác giả trình bày chi tiết - “Đền Sòng với huyền thoại Liễu Hạnh công chúa” Đặng Anh, nhà xuất Thanh Hóa năm 2004 Qua sách, nhà nghiên cứu Đặng Anh miêu tả chân thực hình tượng công chúa Liễu Hạnh từ bà giáng trần bà hóa phủ Tây Hồ Những giai thoại gắn liền với bà lồng ghép tinh vài nghiên cứu làm bật lên Đạo thờ Mẫu đền Sòng - Nghiên cứu văn hóa dân gian: “Bước đầu tìm hiểu vị Thần tôn thờ Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa” – công trình nghiên cứu Hội Người cao tuổi thị xã Bỉm Sơn Công trình nghiên cứu đứa chi tiết dẫn chứng, chứng xác thực hữu vị Thần ngự trị Vùng thị xã đặc biệt đền Sòng - “Dự thảo nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu lễ hội đền Sòng – đền chín Giếng” “ Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm du lịch văn hóa tâm linh đền đền Sòng – đền chín Giếng” UBND thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Qua hai công trình dự thảo quy hoạch khu di tích đền Sòng – đền Chín Giếng, ban quản lý di tích, UBND thị xã đề định hướng, giải pháp lịch tâm linh “mang tính chuyên biệt” kèm với đền Sòng, đê làm điều cần thực công việc sau: - Tổ chức điều tra đánh giá tổng thể nguồn tài nguyên du lịch Thanh Hóa, nhằm xác định giá trị, tình trạng cụ thể tài nguyênn, giúp nhà quản lý nắm vững quản lý bền vững nguồn tài nguyên du lịch địa bàn Trên sở xây dựng kế hoạch bảo vệ, bảo tồn phát huy giá trị tài nguyên cách bền vững hiệu - Tổ chức nghiên cứu thị trường nhằm nắm rõ yếu tố cung cầu, sở sáng tạo sản phẩm có giá trị đặc thù nhằm tăng sức hấp dẫn khách du lịch - Cần nắm bắt hiếu cầu khách hàng để đáp ứng nhu cầu khách du lịch không làm giá trị truyền thống, sắc dân tộc - Nâng cao chất lượng sở phục vụ lưu trú, ăn uống để phù hợp với nhiều loại khách hàng nhu cầu khách du lịch - Xây dựng chương trình du lịch gắn du lịch tâm linh với du lịch làng nghề, gắn du lịch tâm linh với du lịch nghỉ dưỡng Tiểu kết chương Phát triển du lịch văn hóa trở thành xu chung giới giới đặc biệt nước phát triển Du lịch văn hóa chủyếu khác thác tài nguyên du lịch nhân văn di tích, bảo tàng, làng nghề, lễ hội, Từ hình thành nên loại hình du lịch văn hóa đặc trưng Trong phải kể đến loại hình du lịch văn hóa tâm linh khai thác di tích gắn với tôn giáo, tín ngưỡng Hiện nay, loại hình nhiều du khách quan tâm đáp ứng phần lớn nhu cầu tâm linh tinh thần điều mà nhiều du khách mong muốn sống đại Du lịch văn hóa vốn phát triển nhờ vai trò đặc biệt đời sống xã hội Du lịch văn hóa góp phần nâng cao vốn hiểu biết, giải trí, giảm stress cho người Mỗi loại hình du lịch văn hóa cụ thể lại có vai trò riêng ví dụ du lịch lễ hội giúp người xích lại gần hơn, tạo giao lưu hòa nhập dân tộc, quốc gia hay du lịch văn hóa tâm linh giúp du khách thực niềm tin tôn giáo tín ngưỡng Trên sở thực trạng tồn đọng, tác giả đưa số giải pháp tầng vi mô nhằm mục đích hướng đến phát triển mạnh, nhanh bền vững du lịch tâm linh đền Sòng Thêm vào đề xuất, kiến nghị kế hoạch lên cấp, ngành có liên quan, có thẩm quyền để giải vấn đề hạn chế trình nâng cao hoạt động du lịch tâm linh Đền KẾT LUẬN Văn hóa đã, đóng góp vai trò quan trọng đề cao hình ảnh dân tộc Không thể xây dựng cộng đồng dân tộc tương lai mà không gắn với việc giữ gìn làm phong phú thêm đặc trưng văn hóa dân tộc, người Việt Nam Mỗi người từ sinh ra, lớn lên đến gắn liền với mẹ, vai trò người mẹ đời người vô quan trọng, thiếu Vì nên nước ta hình thành nên đền thờ Mẫu/mẹ để tưởng nhớ công ơn người Đền Sòng Thanh Hóa đền Từ xây dựng nay, trải qua nhiều kỉ chiều dài dân tộc, thời gian biến cố chiến tranh, người đủ bào mòn hầu hết tồn đền Sòng tồn chứng tích văn hóa cố gắng truyền tải thông tin cần thiết kiến trúc lễ hội đền Sòng góp vài ý kiến để giúp ích cho vệc nghiên cứu sau Tuy nhiên nhiều điều kiện hạn chế đền chưa phục dựng lại xưa Điều đòi hỏi phài có quan tâm ban ngành có liên quan Như vậy, du lịch văn hóa, du lịch văn hóa tâm linh có vai trò định đời sống xã hội Đối với nhà quản lý văn hóa hay nhà kinh doanh du lịch phải nắm rõ điều để đưa giải pháp thích hợp giúp cho loại hình phát triển theo hướng tích cực Quan trọng phát triển phải phục vụ cho xã hội, người hay cụ thể du khách Trong xu hội nhập kinh tế thị trường hội nhập quốc tế đất nước, điều quan trọng phải phát huy giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời khơi dậy niềm tự hòa dân tộc cho cháu Bên cạnh giá trị tinh thần việc bảo tồn phát huy giá trị đền mang lại lợi ích kinh tế, cần khai thác tiềm vốn có Đền để phục vụ tốt cho hoạt động phát triển du lịch TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Anh, “Đền Sòng với huyền thoại Liễu Hạnh công chúa, NXB Thanh Hóa, năm 2004 Tống Kim Chung, “Liễu Hạnh đền Sòng”, NXB Thanh Hóa, năm 1994 Đoàn Thị Điểm, “Truyền kì tân phả” NXB giáo dục Hà Nội (bản dịch), năm 1962 Lê Thu Hương, “Nhập môn du lịch” NXB giáo dục Việt Nam “Lễ hội Việt Nam” PGS Lê Hồng Lý – PGS.TS Lê Trung Vũ đồng chủ biên Nguyễn Minh San, “Tiếp cận tín ngưỡng dân dã Việt Nam” NXB văn hóa dân tộc Hà Nội GS Trần Ngọc Thêm, “Tìm Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam”, NXB văn hóa dân tộc Phạm Văn Ty, Vũ Ngọc Khánh, “Vân cát nữ sĩ” NXB dân tộc Hà Nội, năm 1994 Đền Sòng Sơn - Một 400 điểm thờ Mẫu lớn nước (http://vtv.vn/Du-lich/Den-Song-Son-Mot-trong-400-diem-tho-Mau-lonnhat- nuoc/103459.vtv#sthash.6aBuT2Uj.dpuf) đài truyền hình Việt 10 Nam Nghiên cứu văn hóa dân gian: “Bước đầu tìm hiểu vị Thần tôn thờ Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa” – công trình nghiên cứu Hội Người cao tuổi thị xã Bỉm Sơn PHỤ LỤC 1 Tour Đền Sòng – Đền Bà Triệu – Sầm Sơn - khu di tích Lam Kinh - Thời gian: ngày - Đối tượng khách: Khách nội địa, khách Quốc tế - Ý nghĩa: Tour gắn liền du lịch tâm linh với du lịch nghỉ dưỡng Bảng 2.7 Tour Đền Sòng – Đền Bà Triệu – Sầm Sơn – khu Lam Kinh Thời gian Nội dung chương trình Sáng: - 5h: Khởi hành tới đền Sòng đoàn làm lễ dâng hương, tham quan, nghe hướng dẫn đền chụp ảnh lưu niệm tạ đền - 9h: Đoàn lên xe di chuyển tới đền bà Triệu Đoàn làm lễ dâng hương tham quan, trồng đền, tiếp tực di chuyển sang bên mộ bà triệu núi Tùng cách 3km - 10h45: Đoàn lên xe khách sạn Lam kinh nhận Ngày 01 phòng nghỉ ngơi ăn trưa khách sạn Chiều: - 13h45h:xe đón đoàn tham quan khu di tich Lam Kinh, khu di tích gắn liền với người anh hùng dân tộc Lê Lợi Đoàn làm lễ dâng hương, tham quan ổi biết cười, chụp ảnh lưu niệm - 15h00: Đoàn lên xe, Sầm Sơn nhận khách sạn nghỉ ngơi, tắm biển - 17h30: Đoàn ăn tối khách sạn Tối: Tự tham quan, vui chơi Ghi Sáng: - 5h30: Đoàn ăn sáng khách sạn - 6h45: Đoàn lên xe tới khu di tích Lam Kinh tham quan - 9h00: Đoàn tới khu di tích Lam Kinh, làm lễ dang hương, nghe thuyết minh điểm tự tham quan Ngày 02 - 10h00: Đoàn lên xe khách sạn - 11h30: Đoàn ăn trưa nhà hàng Lam Sơn thành phố Thanh Hóa Chiều: - 13h30: Đoàn lên xe di chuyển điểm đón đoàn - 14h30: Dừng chân nghỉ ngơi, mua đặc sản làm quà - Đoàn điểm đón, Hướng dẫn viên chào đoàn Hẹn gặp lại! Tour đền Chín Giếng – đền Sòng – động Từ Thức – làng Chiếu Nga Sơn Thời gian: ngày Đối tượng khách: Khách Nội địa Quốc tế Ý nghĩa: Tour gắn liền du lịch làng nghề với du lịch tâm linh Bảng 2.8 Tour đền Chín Giếng – đền Sòng – động Từ Thức – Làng Chiếu Nga Sơn Thời gian Nội dung chương trình Sáng: - 5h30: Xe đón đoàn điểm hẹn đưa đoàn tới tham quan đền chín Giếng – đềngắn với cô chín Sòng Sơn - 8h30: Đoàn lên xe di chuyển sang đền Sòng cách 900 m Đoàn làm lễ dâng hương, tham quan, nghe hướng dẫn đền chụp ảnh lưu niệm tạ đền - 11h30: Đoàn lên xe di chuyển tới đền Bà Triệu tham quan dâng hương, chụp ảnh lưu niệm Ngày 01 đền, sau đoàn di chuyển tớ khách sạn Lam Sơn ăn trưa Chiều: - 13h45: Đoàn tiếp tục lên xe di chuyển tới đền động Từ Thức tham quan chụp ảnh lưu niệm di tích - 15h45: Đoàn lên xe vể làng chiếu Nga Sơn nhận phòng, nghỉ ngơi - 17h00: Đoàn ăn tối, thưởng thức đặc sản quê biển Ghi Sáng: - 5h30: Đoàn ăn sáng - 6h30: Đoàn tham quan ruống Cói tìm hiểu quy trình làm Chiếu Quý khách tự tay làm chiecs chiếu làm quà mamg - 11h30: Đoàn ăn trưa, nghỉ ngơi Ngày 02 Chiều: - 13h45: Đoàn lên xe chia tay làng cói với điểm đón - 15h00: Đoàn dừng chân nghỉ ngơi Ninh Bình, mua đặc sản mang làm quà - 19h00: Hướng dẫn viên trả đoàn điểm đón an toàn Chào tạm biệt hạn gặp lại quý khách! PHỤ LỤC PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN VỀ SỰ HẤP DẪN CỦA ĐỀN SÒNG ĐỐI VỚI KHÁCH NỘI ĐỊA Bạn đến với đền Sòng lần? a Rất nhiều lần b Nhiều lần Bạn biết đến đền Sòng từ đâu? a Phương tiện b Người quen c Một lần c Tình cờ d Chưa d Lý khác truyền thông giới thiệu Mục đích bạn đến gì? a Tham quan, nghỉ dưỡng b Tìm kiếm hội kinh doanh c.Tham dự lễ hội vùng Bạn cảm thấy đền Sòng nào? a Rất đẹp, hấp b Đẹp d Tâm linh e Nghiên cứu khoa học, học tập f Mục đích khác c Bình thường d Nhàm chán dẫn Cơ sở vật chất kỹ thuật hạ tầng nào? a Rất tốt b Tốt c Bình thường Chất lượng dịch vụ đền Sòng nào? d Kém a Rất tốt b Tốt c Bình thường Thái độ người dân bạn nào? d Kém a Rất tốt b Tốt Giá loại dịch vụ nào? d Kém c Bình thường a Rất cao b Cao c Hợp lý Các mặt hàng đồ lưu niệm nào? d Rẻ a Đẹp, độc đáo b Khá hấp dẫn c Bình thường d Không hấp dẫn 10 Bạn có muốn quay trở lại đền Sòng lần du lịch không? Có Không Xin quý khách vui lòng cung cấp số thông tin cá nhân sau: Họ tên:……………………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………… Trình độ học vấn:…………… Xin chân thành cảm ơn quý khách! PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN VỀ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TÂM LINH TẠI ĐỀN SÒNG – T.x BỈM SƠN Bạn tham gia hoạt động du lịch tâm linh đền Sòng nào? a Sẵn sàng tham gia b Tham gia với hỗ trợ c Không tham gia hướng dẫn cách làm Bạn tham gia vào hoạt động du lịch tâm linh đền Sòng? a Hướng dẫn viên, người dẫn đường b Nhân viên nhà hàng, khách sạn c Bán hàng d Cho thuê nhà nghỉ, nhà trọ e Hoạt động khác Bạn có mong muốn du lịch tâm linh đền Sòng phát triển không? a Có b Không Mức độ chi trả khách du lịch đền Sòng nào? a Rất cao b Cao c Trung bình Ý thức khách du lịch đến đền Sòng nào? d.Thấp a Rất tốt b Tốt c Bình thường d.Kém Chính quyền thị xã Bỉm Sơn có tham gia giúp đỡ, hỗ trợ người dân hoạt động du lịch không? a Có b Không Bạn có tham gia quảng cáo cho hoạt động du lịch tâm linh đền Sòng không? a Có b Không Bạn có tham gia bảo vệ giữ gìn vệ sinh môi trường đền Sòng không? a Có b Không Xin vui lòng cung cấp số thông tin cá nhân sau: Họ tên:……………………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………… Trình độ học vấn:…………… Xin chân thành cảm ơn quý khách! PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN CỦA KHÁCH DU LỊCH VỀ THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÂM LINH TẠI ĐỀN SÒNG Bạn thấy dịch vụ phục vụ cho hoạt dộng tâm linh đền Sòng nào? a Tốt b Khá c Trung bình d Ý kiến khác Bạn thấy hoạt động tổ chức lễ rước bóng nào? a Tốt b Khá c Trung bình d Ý kiến khác Bạn thấy hoạt động “hầu đồng” đền Sòng tổ chức nào? a Tốt b Khá c Trung bình d Ý kiến khác Bạn thấy công tác tổ chức hoạt động lễ đặt lễ nào? a Tốt b Khá c Trung bình d Ý kiến khác Bạn thấy hoạt động tổ chức trò chơi dân gian đền Sòng nào? a Tốt b Khá c Trung bình d Ý kiến khác Bạn thấy công tác tổ chức hạ lễ nhận lại lễ đền Sòng nào? a Tốt b Khá c Trung bình d Ý kiến khác Bạn thấy hệ thống âm thanh, loa đài đền Sòng nào? a Tốt b Khá c.Trung bình Bạn thấy hoạt động an ninh - trật tự nào? a Tốt b Khá c Trung bình d Ý kiến khác d Ý kiến khác Xin quý khách vui lòng cung cấp số thông tin cá nhân sau: Họ tên:……………………………………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………………………………… Trình độ học vấn:…………… Xin chân thành cảm ơn quý khách! YOUR OPINION ABOUT ATTRACTION OF TEMPLE SONG WITH INTERNATIONAL VISITTOR How many times have you come to temple Song? a Very full b Full time c Once time d Never time How you know about temple Song? a Media b Family, c Incidentally d Other friend what is your main purpose to come here? a Visit, rest b Look business c Take part in Festival How you fell about temple Song? d Spirituality e Study f Other purpose a Great b Beautiful How is Technical Facilities there? c Normal opinion d Bored a Very good b Good c Normal How is The quality of services in temple Song? d Disgusting a Very good b Good c Normal How is the behaviour of local communities? d Disgusting a Very good b Good How is The price here? d Disgusting a Very b Expensive c Normal c Reasonable d Cheap a Great b Beautiful 10 Do you want to come back here? c Normal d Not attract a Yes Please provide some your information: b No expensive How is the souvenir in temple Song? Your full name: Your address: Your degree: Thanks for your opinion! MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ LỄ HỘI ĐỀN SÒNG Hình ảnh lễ rước bóng lễ ngày 26/2 hàng năm Một số hình ảnh liên quan tới lễ hội đền Sòng [...]... - xã hội nhờ phát triển du lịch tại đây đặc biệt là du lịch tâm linh tại khu di tích đền Sòng 2 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TÂM LNH TẠI T.X BỈM SƠN – THANH HÓA 2.1 Khái quát chung về du lịch ở T.X Bỉm Sơn – Thanh Hóa 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 2.1.1.1 Vị trí địa lý, dân cư Thị xã Bỉm Sơn được thành lập ngày 18/12/1981 bao gồm Thị trấn Nông trường Hà Trung và 2 xã Quang Trung và Hà Lan thuộc... quan hệ với những cơ sở đón tiếp là các điểm du lịch văn hóa tâm linh Họ thường thực hiện chuyến đi trong ngày và không lưu lại qua đêm tại cơ sở lưu trú của ngành du lịch Vì vậy, “Khách du lịch được khảo sát trong luận văn bao gồm khách Nội địa và Quốc tế đến tham quan tại đền Sòng” 1 Tiểu kết chương 1 Du lịch văn hóa tâm linh là loại hình du lịch dựa vào các loại tài nguyên nhân văn: các di tích,... người đi du lịch trên cơ sở đó mới nảy sinh hoạt động về kinh tế 1.3.2 Du lịch tâm linh 1.3.2.1 Khái niệm Du lịch văn hóa tâm linh vốn là một thực thể đã có mặt hàng trăm năm nay trên khắp thế giới Xưa nay, mọi người vẫn quen dùng danh từ hành hương để nói về chuyến đi của mình Tuy nhiên khái niệm về du lịch tâm linh được định hiểu đúng như sau: Du lịch tâm linh là: “Một loại hình du lịch văn hóa nhưng... phương và được hưởng các tiện ích của dịch vụ du lịch Vì vậy, các chuyến đi như vậy cần sử dụng một khái niệm phù hợp hơn và nhất thiết phải bao gồm cả hai yếu tố là du lịch và tâm linh 2 Du lịch văn hóa tâm linh là sự kết hợp giữa du lịch và tâm linh – tín ngưỡng Đây là hai nhu cầu cần thiết trong đời sống của con người, nhằm mang lại nét đẹp cho cuộc sống đi đôi với sự thăng hoa trong tâm hồn Du lịch. .. thấy thị xã đã và đang thực hiện tốt chính sách, đường lối phát triển kinh tế theo định hướng phát triển của tỉnh Thanh Hóa nói riền và của Đảng và Nhà nước nói riêng để tiến tới năm 2020 thị xã sẽ trở thành thị xã Công nghiệp hiện đại - Ngành TM – DV cao hơn gấp 4,51 lần so với ngành NLN nghiệp Với sự chênh lệch là 4,51 lần đã chứng tỏ thị xã Bỉm Sơn không chỉ tập trung phát triển về Công nghiệp hóa, ... ngưỡng tâm linh vào hoạt động du lịch nhằm thỏa mãn các nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo, tham quan, tìm hiểu và nâng cao nhận thức của du khách” Du lịch tâm linh cũng có thể dùng các khái niệm thay thế như du lịch tín ngưỡng tâm linh, du lịch tôn giáo Thậm chí, những người lấy tín ngưỡng tâm linh làm mục đích chính của chuyến đi, nhưng cũng không khỏi có những cảm xúc thú vị của một người đi du lịch được... hơn, trước kia thờ mẫu cũng ở đền 1.2.3.4 Khách du lịch của du lịch tâm linh Theo Luật du lịch: "Khách du lịch là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp đi học, làm việc hoặc hành nghề để nhận thu nhập ở nơi đến." Quan niệm này nhận định khách du lịch ở góc độ mục đích về chuyến đi của họ ở nơi đến nhưng chưa chỉ rõ thời gian và nơi đến của họ Khách du lịch đề cập trong luận văn này... trong hoạt động du lịch tâm linh của thị xã Bỉm Sơn, đặc biết giá trị nhất là khu di tích đền Sòng – một biểu tượng của nét đẹp văn hóa trong tiềm thức người dân Bỉm Sơn 2.2 Khái quát về đền Sòng 2.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển đền Sòng Đền Sòng Sơn trước đây được xây dựng vào thời Cảnh Hưng triều vua Lê Hiển Tông (1740 - 1786) là nơi thờ Nữ Thần Vân Hương - Bà Chúa Liễu Hạnh Ngôi đền được người... Như vậy, tâm linh hay mê tín dị đoan tồn tại được đều phải có niềm tin Nhưng niềm tin của mê tín dị đoan không có thị phi, mù quáng 1.3 Những vấn đề về du lịch tâm linh 1.3.1 Quan niệm về du lịch Hiện nay cùng với sự phát triển của du lịch, khái niệm du lịch cũng được hiểu theo nhiều cách khác nhau tùy theo góc độ xem xét Các khái niệm được đưa ra theo hai góc độ chính là cầu – người đi du lịch và cung... cao chất lượng du lịch và thu hút khách du lịch đến với Đền trong giai đoạn 2016 – 2020 Các công trình nghiên cứu tiêu biểu trên là những tài liệu chính thống mà tác giả đã tham khảo để xây dựng và viết bài luận của mình Để làm sáng tỏ những vấn đề về tâm linh và văn hóa tâm linh, tác giả đã sử dụng một số khái niệm công cụ để phân tích các vấn đề liên quan tới văn hóa tâm linh tại đền Sòng, lấy đó làm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tâm linh tại đền Sòng, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tâm linh tại đền Sòng, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tâm linh tại đền Sòng, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

Từ khóa liên quan