Tài liệu tổng hợp Bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn thi THPT quốc gia môn Lịch sử cực hay (250 trang)

250 5.5K 23
Tài liệu tổng hợp Bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn thi THPT quốc gia môn Lịch sử cực hay (250 trang)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử Phần I LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Sau chiến tranh giới thứ hai đến năm 2000) Câu - Trật tự giới thiết lập sau chiến tranh giới thứ hai ? - Trật tự hai cực Yalta có nét khác biệt so với trật tự VersaillesWashington ? Hướng dẫn làm Sự hình thành trật tự giới Đầu năm 1945, chiến tranh giới thứ II bước vào giai đoạn cuối, nhiều tranh chấp, mâu thuẫn nội phe Đồng minh lên gay gắt với vấn đề lớn: Nhanh chóng kết thúc chiến tranh châu Âu, châu Á – Thái Bình Dương Phân chia khu vực đóng quân theo chế độ quân quản nước phát xít bại trận phân chia phạm vi ảnh hưởng nước thắng trận khu vực giới Tổ chức lại trật tự giới sau chiến tranh - Trong bối cảnh đó, hội nghị cấp cao cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh họp từ ngày 4/2/1945 đến ngày 11/2/1945 Yalta (Liên Xô cũ) - Tham dự hội nghị có Chủ tịch Hội đồng trưởng Liên Xô Stalin, Tổng thống Mỹ Roosevelt Thủ tướng Anh Chrchill - Sự kiện có liên quan mật thiết tới hòa bình, an ninh trật tự giới sau - Hội nghị định vấn đề sau đây: a Về việc nhanh chóng kết thúc chiến tranh - Ở châu Âu châu Á – Thái Bình Dương: cường quốc thống mục đích tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức chủ nghĩa quân phiệt Nhật, nhanh chóng kết thúc chiến tranh - Liên Xô tham chiến chống Nhật châu Á- Thái Bình Dương sau chiến tranh châu Âu kết thúc b Phân chia khu vực đóng quân + Ở châu Âu: Quân đội Liên Xô chiếm đóng miền Đông Đức, Đông Berlin nước Đông Âu Hồng quân Liên Xô giải phóng Quân đội Mỹ, Anh, Pháp chiếm đóng miền Tây Đức, Tây Berlin, Italia số nước Tây Âu khác Vùng Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng Liên Xô, vùng Tây Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng Mỹ Áo, Phần Lan trở thành nước trung lập + Ở châu Á: Bảo vệ nguyên trạng công nhận độc lập Mông Cổ Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử Trả lại cho Liên Xô quyền lợi đế quốc Nga Viễn Đông trước chiến tranh Nga - Nhật 1904: - Trả lại cho Liên Xô Nam đảo Sakhalin - Quốc tế hóa thương cảng Đại Liên (Trung Quốc) - Khôi phục việc Liên Xô thuê cảng Lữ Thuận (Trung Quốc) làm hải quân - Trả lại Liên Xô đường sắt Siberi - Trường Xuân - Cùng sử dụng đường sắt Hoa Đông đường sắt Nam Mãn - Đại Liên - Liên Xô quản lý đảo Kuril Quân đội Mỹ chiếm đóng Nhật Bản: Nhật Bản thuộc phạm vi ảnh hưởng Mỹ Quân đội Liên Xô chiếm đóng Bắc Triều Tiên, quân đội Mỹ chiếm đóng Nam Triều Tiên, lấy vĩ tuyến 380 làm ranh giới Trung Quốc tiến tới thành lập phủ liên hiệp, bao gồm Đảng Cộng sản Trung Quốc Quốc Dân Đảng, Mỹ có quyền lợi Trung Quốc Các vùng lại châu Á thuộc phạm vi ảnh hưởng truyền thống nước phương Tây c Tổ chức lại trật tự giới Ba cường quốc thống việc thành lập tổ chức Liên Hiệp Quốc, dựa nguyên tắc trí nước lớn: Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp Trung Quốc để gìn giữ hòa bình, an ninh giới sau chiến tranh Thảo luận khu vực đóng quân nước bại trận nhằm giải giáp quân đội phát xít phân chia phạm vi ảnh hưởng châu Âu châu Á 17/7-2/8/1945, Postdam (Đức), Liên Xô, Mỹ, Anh ký hiệp ước việc giải vấn đề nước Đức 26/7/1945: nước Đồng minh “ tuyên cáo Postdam” kêu gọi Nhật Bản đầu hàng, quy định chủ quyền Nhật giới hạn đảo 10/2/1947: hòa ước với nước bại trận (Ý, Bulgaria, Hungri, Romania, Phân Lan) ký kết Paris Nhìn chung, nội dung hòa ước thỏa đáng, đáp ứng lợi ích nhân dân nước thắng trận không khắt khe, nặng nề nước bại trận Những thỏa thuận Hội nghị cấp cao Yalta 2/1945 định sau Đồng minh trở thành khuôn khổ trật tự giới sau chiến tranh, bước thiết lập năm 1945-1947 gọi “Trật tự cực Yalta” Trật tự cực Yalta có điểm khác biệt so với trật tự VersaillesWashington ? - Do cường quốc thắng trận thiết lập nên lợi ích chủ yếu thuộc nước - Nhưng so với hệ thống “Versailles – Washington” trước “trật tự cực Yalta” có nét khác biệt: Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử Ba nước Liên Xô, Mỹ, Anh thống phân chia thành qủa chiến tranh trước chiến tranh kết thúc Trong hệ thống trước, nước đế quốc thắng trận tranh cãi quyền lợi sau chiến thắng Cơ quan trì hòa bình, an ninh trật tự Liên Hiệp Quốc, tiến so với Hội Quốc Liên trước (chỉ hoàn toàn phục vụ cho quyền lợi nước đế quốc thắng trận ) “Cực“ Liên Xô làm hậu thuẫn cho phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa, cách mạng giải phóng dân tộc nghiệp đấu tranh hòa bình, dân chủ tiến xã hội giới Việc giải vấn đề chế độ trị, quân sự, lãnh thổ bồi thường chiến tranh nước bại trận thỏa đáng Trong hệ thống “Versailles – Washington”, nước bại trận bị giày xéo cách bất bình đẳng sau chiến tranh Chiến tranh nổ sau trật tự “Versailles – Washington” hình thành Còn sau 1945 trật tự hai cực Yalta thiết lập với cực Liên Xô đấu tranh hòa bình giới Câu Hãy trình bày hoàn cảnh đời, mục đích, nguyên tắc hoạt động quan Liên Hiệp Quốc Hướng dẫn làm Hoàn cảnh đời - Đầu năm 1945, chiến tranh giới thứ II kết thúc nước Đồng minh nhân dân giới có nguyện vọng muốn gìn giữ hòa bình lâu dài ngăn chặn chiến tranh giới - Tại Hội nghị Yalta (2/1945) nguyên thủ đứng đầu nhà nước là; Liên Xô, Mỹ, Anh trí thành lập tổ chức quốc tế để gìn giữ hòa bình an ninh giới - Từ ngày 25/4 đến ngày 26/6/1945: Hội nghị đại biểu 50 nước họp San Francisco để thông qua Hiến chương thành lập tổ chức Liên Hiệp Quốc -24/10/1945: Liên Hiệp Quốc thức thành lập (ngày Hiến chương Liên Hiệp Quốc bắt đầu có hiệu lực) Trụ sở đặt NewYork Mục đích Hiến chương qui định mục đích cao LHQ trì hoà bình an ninh giới, thúc đẩy quan hệ hợp tác nước sở tôn trọng quyền bình đẳng quốc gia nguyên tắc dân tộc tự Nguyên tắc hoạt động Liên Hiệp Quốc hoạt động dựa nguyên tắc sau: Tôn trọng quyền bình đẳng quốc gia quyền dân tộc tự Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ độc lập trị tất nước Giải tranh chấp, xung đột quốc tế phương pháp hòa bình Đảm bảo nguyên tắc trí cường quốc: LX (Nga), Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc (đây nguyên tắc để đạo hoạt động Liên Hiệp Quốc) Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử Không can thiệp vào nội nước Cơ cấu tổ chức a Đại hội đồng Hội nghị tất nước hội viên năm họp lần Hội nghị hoạt động theo nguyên tắc đa số bán, đa số 2/3 (vấn đề quan trọng ) b Hội đồng bảo an - Cơ quan trị quan trọng nhất, hoạt động thường xuyên, chịu trách nhiệm trì hòa bình an ninh giới - Không phục tùng Đại hội đồng, có ủy viên thường trực có quyền phủ là: Mỹ, Anh, Pháp, LX (Nga), Trung Quốc c Ban thư ký Cơ quan hành chính, đứng đầu tổng thư ký, nhiệm kỳ năm Hội đồng bảo an giới thiệu d Các tổ chức chuyên môn LHQ có hàng trăm tổ chức chuyên môn như: Hội đồng kinh tế - xã hội, Tòa án quốc tế… e Mối quan hệ Việt Nam Liên Hiệp Quốc - Ngày 20/09/1977: Việt Nam gia nhập Liên Hiệp Quốc thành viên thứ 149, đến năm 2006 LHQ có 192 quốc gia thành viên - Ngày 16/10/2007 trở thành thành viên không thường trực Hội đồng bảo an nhiệm kỳ 2008 - 2009 (1/1/2008 có hiệu lực) - Các tổ chức Liên Hiệp Quốc hoạt động Việt Nam UNDP (chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc) UNICEF (Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc) UNFPA (Qũy dân số Liên Hiệp Quốc) UNESCO (Tổ chức văn hóa – khoa học – giáo dục Liên Hiệp Quốc ) WHO (Tổ chức y tế giới ) FAO (Tổ chức Lương – Nông ) IMF (Quỹ tiền tệ quốc tế) ILO (Tổ chức lao động quốc tế ) ICAO (Tổ chức hàng không quốc tế ) IMO (Tổ chức hàng hải quốc tế ) Vai trò (vị trí) - Là tổ chức quốc tế lớn nhất, giữ vai trò quan trọng việc giữ gìn hòa bình, an ninh giới, giải tranh chấp, xung đột khu vực - Phát triển mối quan hệ giao lưu, hợp tác kinh tế, trị, xã hội, văn hóa nước hội viên Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử Câu Những thành tựu công xây dựng chủ nghĩa xã hội Liên Xô (từ 1945 đến nửa đầu năm 70 kỷ XX) Hướng dẫn trả lời a Bối cảnh lịch sử: - Sau chiến tranh chống phát xít nhân dân Liên Xô phải chịu hi sinh, tổn thất nặng nề: 27 triệu người chết, 1710 thành phố, 70.000 làng mạc, 32.000 nhà máy, xí nghiệp bị tàn phá - Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, kinh tế bị chậm lại hàng chục năm so với trước chiến tranh - Các nước đế quốc (do Mỹ cầm đầu) bao vây kinh tế, cô lập trị, chạy đua vũ trang, chuẩn bị chiến tranh tổng lực chống Liên Xô nước XHCN - Trong bối cảnh nhân dân Liên Xô nâng cao ý thức, tự lực tự cường, nhằm xây dựng kinh tế, củng cố quốc phòng, để chống lại âm mưu thù địch CNĐQ giúp đỡ phong trào CM giới b Những thành tựu chủ yếu: Hoàn thành kế hoạch khôi phục kinh tế (1946-1950) năm tháng *Công nghiệp: - Năm 1950 tổng sản lượng công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh, nhiều ngành công nghiệp nặng đạt tốc độ tăng trưởng cao: dầu mỏ 22%, thép 49%, than 57% -Xây dựng thành công sở vật chất - kỹ thuật nhiều kế hoạch dài hạn; đến đầu thập niên 70 trở thành nước công nghiệp đứng thứ hai giới (chiếm 20% tổng sản lượng công nghiệp giới) ,công nghiệp tăng trưởng bình quân 9,6% - Năm1972 sản lượng công nghiệp tăng 321 lần, thu nhập quốc dân tăng 112 lần (so với 1922) *Nông nghiệp: khó khăn đạt nhiều thành tựu, sản lượng nông phẩm năm 60 tăng trung bình 16%/năm, đến năm 1970 sản lượng nông nghiệp đạt 186 triệu ngũ cốc, suất trung bình khoảng 15,6 tạ/ha *Khoa học –kỹ thuật: - Liên Xô nước đầu lĩnh vực: Lý ,Hoá ,điện tử ,khoa học vũ trụ, điện nguyên tử… - Năm1949 chế tạo thành công bom nguyên tử, 1957 phóng vệ tinh nhân tạo thành công - 1961 phóng tàu vũ trụ có người lái bay quanh trái đất - Liên Xô đứng đầu giới trình độ học vấn (3/4 dân số có trình độ đại học trung học) - Đầu năm 70 LX đạt cân quân so với nước Phương tây sức mạnh hạt nhân với Mỹ (1972 ký hiệp ước ABM, hiệp định SALT1 SALT2 với Mỹ)… Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử - Sau chiến tranh uy tín trị địa vị quốc tế LX nâng cao c Ý nghĩa: - Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu Mỹ đồng minh Mỹ - Thể tính ưu việt CNXH, lĩnh vực: Đời sống, kinh tế, quốc phòng , an ninh… - Củng cố hoà bình ,tăng cường sức mạnh cho lực lượng cách mạng giới - Liên Xô Mỹ xem hai siêu cường giới Câu hỏi Công cải tổ Liên Xô từ 1985-1991? Hậu nó? Hướng dẫn làm a Bối cảnh: -Vào đầu thập niên 70, tình hình giới có nhiều biến động, mở đầu khủng hoảng lượng 1973, đặt cho nhân loại vấn đề bước thiết, cần phải giải (bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường, tài nguyên cạn kiệt…) -Trước biến động đó, đòi hỏi quốc gia phải có cải cách nhằm điều chỉnh cấu trị - xã hội cho phù hợp với tình hình -Nhưng LX nhà lãnh đạo Đảng nhà nước, chủ quan cho quan hệ sản xuất XHCN, không chịu tác động khủng hoảng chung toàn giới, nên chậm thích ứng, chậm sửa đổi mô hình cấu cũ không phù hợp -Các nước tư tiến hành nhiều cải cách, điều chỉnh cấu trị, xã hội nhằm vượt qua khủng hoảng; làm bùng nổ cách mạng khoa học - công nghệ đạt thành tựu kỳ diệu -Trong LX cấu kinh tế XHCN vốn tồn nhiều khuyết tật, cản trở phát triển mặt xã hội Xô Viết -Cuộc sống nhân dân ngày thiếu thốn, dẫn đến bất mãn tăng trước, với tệ nạn quan lưu, độc đoán thiếu công bằng, thiếu dân chủ máy nhà nước làm cho đất nước bước vào thời kỳ khủng hoảng toàn diện b Công cải tổ 1985-1991 Năm 1985 Goorbachev tiến hành cải tổ nhằm đưa đất nước khỏi tình trạng khủng hoảng đưa CNXH với chất *Nội dung: +Chính trị- xã hội: Thiết lập chế độ tổng thống, coi nhẹ vai trò Đảng cộng sản; đa nguyên trị, dân chủ ,công khai vô nguyên tắc… +Kinh tế: Chuyển kinh tế từ bao cấp sang thị trường; dẫn đến kinh tế cũ bị phá vỡ, kinh tế chưa hình thành, làm sụp đổ kinh tế *Hậu cải tổ: -Kinh tế suy sụp đưa đến khủng hoảng trị-xã hội, xung đột sắc tộc… Nội Đảng bất đồng đường lối; lực chống CNXH hoạt động mạnh -Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng toàn diện, cải tổ vượt xa khỏi mục tiêu CNXH Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử -Sau đảo (19/8/1991): +Đảng cộng sản LX bị đình hoạt động +Ngày 21/12/1991 có 11 nước cộng hoà đòi tách khỏi liên bang, thành lập Cộng đồng quốc gia độc lập (SNG ) -Ngày 25/12/1991 Tổng thống Goorbachev tuyên bố từ chức, Liên bang Xô Viết sụp đổ -CNXH LX sụp đổ tổn thất lớn hệ thống XHCN phong trào cách mạng giới, sụp đổ mô hình đầy khuyết tật, tụt lùi tạm thời CNXH, để lại nhiều học quí giá cho phong trào cách mạng giới Câu Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng sụp đổ CNXH? Anh, chị có nhận xét sụp đổ đó? Hướng dẫn trả lời a Nguyên nhân khủng hoảng: -Vào đầu thập niên 70 ,tình hình giới có nhiều biến động, mở đầu khủng hoảng lượng 1973, đặt cho nhân loại vấn đề bước thiết, cần phải giải (bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường, tài nguyên cạn kiệt…) -Trước biến động đó, đòi hỏi quốc gia phải có cải cách nhằm điều chỉnh cấu trị - xã hội cho phù hợp với tình hình -Nhưng LX nhà lãnh đạo Đảng nhà nước, chủ quan cho quan hệ sản xuất XHCN, không chịu tác động khủng hoảng chung toàn giới, nên chậm thích ứng, chậm sửa đổi mô hình cấu cũ không phù hợp bỏ qua hội -Các nước tư tiến hành nhiều cải cách, điều chỉnh cấu trị, xã hội nhằm vượt qua khủng hoảng; làm bùng nổ cách mạng khoa học công nghệ đạt thành tựu quan trọng -Trong LX cấu kinh tế XHCN vốn tồn nhiều khuyết tật, cản trở phát triển mặt đời sống xã hội Xô Viết -Cuộc sống nhân dân ngày thiếu thốn, dẫn đến bất mãn tăng trước, với tệ nạn quan lưu, độc đoán thiếu công bằng, thiếu dân chủ máy nhà nước làm cho đất nước bước vào thời kỳ khủng hoảng toàn diện -Trong năm từ 1988-1991 chế độ XHCN sụp đổ Đông Âu LX, chế độ dựng lên với đặc điểm bật là: Tuyên bố từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lenin CNXH Thực đa nguyên, đa đảng Xây dựng nhà nước pháp quyền Đại nghị kinh tế thị trường Các Đảng vô sản đổi tên thành nhiều đảng phái, gây chia rẽ Tên nước, quốc kỳ, quốc huy, ngày quốc khánh thay đổi, theo hướng nước cộng hoà Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử b Nguyên nhân sụp đổ: -Xây dựng mô hình CNXH chưa phù hợp với qui luật khách quan (cơ chế quan lưu bao cấp, thủ tiêu tính sáng tạo cá nhân …), chủ quan ý chí, chưa dân chủ, chưa công bằng, chưa nhân đạo -Các nước Đông Âu áp dụng mô hình LX cách máy móc, không phù hợp với thực tế đất nước -Không bắt kịp phát triển cách mạng khoa học – kỹ thuật đại, đưa đến trì trệ khủng hoảng kinh tế - xã hội -Khi tiến hành cải tổ lại phạm sai lầm nhiều mặt, làm cho khủng hoảng thêm nặng nề -Các nhà lãnh đạo Đông Âu cho rằng, CNXH ưu việt, song thay đổi lại xa rời nguyên lí chủ nghĩa Mác-Lenin -Một số lãnh đạo tha hoá ,biến chất -Các lực chống CNXH hoạt động nước gây tác động không nhỏ làm cho tình hình ngày thêm rối loạn -Liên Xô bị lôi vào chạy đua vũ trang làm suy sụp tiềm lực kinh tế -Ngoài có sai lầm sách dân tộc Đảng cộng sản *Bài học kinh nghiệm (nhận xét) +Đây thất bại tạm thời CNXH phạm vi giới, làm tan vỡ hệ thống XHCN +Đây sụp đổ mô hình XHCN chưa khoa học, bước lùi tạm thời CNXH cần phải xây dựng CNXH khoa học, nhân văn, phù hợp với khách quan, phù hợp với hoàn cảnh quốc gia +Phải luân nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng cộng sản, đồng thời cảnh giác với phá hoại từ bên +Để lại nhiều học cho nước XHCN tiến hành công cải cách đổi mới, nhằm xây dựng chế độ XHCN nhân văn hơn, hạnh phúc người Câu Cuộc nội chiến cách mạng Trung Quốc (1946-1949) diễn nào? Hướng dẫn làm a Tiền đề cách mạng: * Chủ quan: Sau chiến tranh chống Nhật (1945), cục diện CM Đảng Cộng Sản TQ lãnh đạo lớn mạnh; (khu giải phóng chiếm ¼ đất đai 1/3 dân số, quân chủ lực phát triển lên 120 vạn người, phong trào đấu tranh nhân dân lên cao) * Khách quan: -Sự giúp đỡ Liên Xô (tiếp quản vùng giải phóng, vũ khí đạn dược thu Nhật…) -Ảnh hưởng phong trào cách mạng giới, đặc biệt khu vực Châu Á -Được Mỹ ủng hộ (trong năm nhận viện trợ Mỹ khoảng 4,5 tỉ USD) quyền THDQ phát động nội chiến -Ngày 20/7/1946 Quốc dân đảng dùng 160 vạn quân công vùng giải phóng b.Diễn biến; (chia làm 2đợt) Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử +Giai đoạn phòng ngự (7/1946 - 6/1947): Quân giải phóng thực chiến lược phòng ngự, tích cực xây dựng củng cố lực lượng CM -Kết quả: Quân cách mạng tiêu diệt 1.112.000 quân THDQ, lực lượng giải phóng phát triển lên tới triệu người +Giai đoạn phản công (6/1947-4/1949): -Quân giải phóng mở nhiều phản công, vượt qua lưu vực sông Hoàng Hà ,áp sát quân THDQ giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn -Cuối năm 1948 đầu năm 1949, qua chiến dịch lớn (Liêu - Thẩm, Hoài - Hải, Bình - Tân), quân giải phóng tiêu diệt 1540.000 quân THDQ -Ngày 21/4/1949 quân cách mạng vượt lưu vực sông Trường Giang -Ngày 23/4/1949 giải phóng Nam Kinh, thống trị Quốc dân đảng bị sụp đổ -Ngày 1/10/1949 nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa thành lập, đứng đầu là Chủ tịch Mao Trạch Đông c.Ý nghĩa: - Cuộc cách mạng Dân tộc dân chủ hoàn thành, đưa TQ sang kỉ nguyên mới: Độc lập, tự tiến lên CNXH, góp phần vào hình thành hệ thống XHCN - Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc giới đặc biệt Đông Nam Á Câu Tình hình Trung Quốc từ 1978 đến năm 2000? Hướng dẫn làm -Tháng 12/1978 Hội nghị ban chấp hành TW Đảng TQ họp vạch đường lối đổi mới, mở đầu cho cải cách kinh tế –xã hội TQ -Tại đại hội Đảng cộng sản TQ lần thứ XIII (1987), nâng lên thành đường lối chung là: Trong giai đoạn đầu, xây dựng (Chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc) Thực cải cách mở cửa Lấy xây dựng kinh tế làm nhiệm vụ trọng tâm Kiên trì nguyên tắc: đường XHCN, chế độ chuyên dân chủ nhân dân, lãnh đạo Đảng, chủ nghĩa Mac-Lenin tư tưởng Mao Trạch Đông Phấn đấu xây dựng TQ thành nước XHCN giàu đẹp, đại, dân chủ, công ,văn minh -Đối ngoại: +Bình thường hoá quan hệ với nước khu vực (LX,ĐD, ) +Mở rộng mối quan hệ hữu nghị hợp tác với nước giới; đồng thời giải tranh chấp quốc tế Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử Câu 52 : Năm 2001 năm chẵn (10 năm, 15 năm… ) kiện lịch sử quan trọng diễn lịch sử Việt Nam từ 1918 đến 1991 : nội dung ý nghĩa kiện ĐH Sư phạm Hà Nội – 2001 Câu 53 : Hình thức tổ chức đóng góp mặt trận dân tộc thống – Đảng ta chủ trương thành lập – với nghiệp cách mạng Việt Nam kể từ Đảng đời đến 1957 CĐ Kiểm sát – 2001 Câu 54: Trình bày trình đấu tranh quân kết hợp với đấu tranh ngoại giao nhân dân ta thời gian từ 2/9/1945 – 21/7/1954 nhằm giữ vững quyền, bảo vệ độc lập dân tộc Thi học giỏi THPT cấp Quốc Gia – 2004 Câu 55: Kinh nghiệm kết hợp đấu tranh quân với đấu tranh ngoại giao kháng chiến chống Pháp vận dụng kháng chiến chống Mỹ cứu nước ? Thi học giỏi THPT cấp Quốc Gia – 2004 Câu 56: Từ năm 1930 – 1945 , qua thời kỳ lịch sử , Đảng ta chuẩn bị lực lượng nhằm tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành quyền tháng Tám 1945 Thi học giỏi THPT cấp Quốc Gia – 2005 Câu 57: Trình bày ngắn gọn hoàn cảnh lịch sử, nội dung hội nghị Đảng giai đoạn 1939-1945 (SGK lớp 12), Có thể trình bày cách lập bảng theo nội dung: (tên hội nghị, thời gian , hoàn cảnh lịch sử, nội dung bản) Thi học giỏi THPT cấp Quốc Gia – 2006 Câu 58 : Khái quát thành tựu mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc thời kỳ 1954-1975 phân tích vai trò miền Bắc nghiệp chống Mỹ cứu nước Thi học giỏi THPT cấp Quốc Gia – 2006 Câu 59: Bằng tư liệu lịch sử chọn lọc , so sánh chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) với chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) Thi học giỏi THPT cấp Quốc Gia – 2007 Câu 60: Trên sở phân tích đối tượng, mục tiêu, lực lượng ý nghĩa phong trào dân chủ 1936-1939, nhận xét tính chất phong trào Thi học giỏi THPT cấp Quốc Gia – 2008 235 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử Câu 61: Trong thời kỳ 1954-1975, Việt Nam trở thành nơi diễn kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn có tính thời đại sâu sắc nguyên nhân nào? Thi học giỏi THPT cấp Quốc Gia – 2008 Câu 62: Hãy đánh giá thắng lợi quân quân dân ta trực tiếp dẫn tới việc triệu tập Hội nghị ký kết Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình Việt Nam Thi học giỏi THPT cấp Quốc Gia – 2008 Câu 63: Nêu điểm giống khác nhiệm vụ chiến lược cách mạng tư sản dân quyền xác định Cương lĩnh trị Luận cương trị tháng 10/1930 Đảng ta Thi học giỏi THPT cấp Quốc Gia – 2009 Câu 64: Cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam có phải cách mạng bạo lực hay không? Tại sao? Thi học giỏi THPT cấp Quốc Gia – 2009 Câu 65: Phân tích điều kiện bùng nổ ý nghĩa phong trào “Đồng khởi” miền Nam Việt Nam (1959-1960) Thi học giỏi THPT cấp Quốc Gia – 2009 Câu 66 Trình bày bối cảnh đời ASEAN, lập bảng thống kê quốc gia ASEAN theo mẫu sau? Tại nói VN gia nhập ASEAN vừa thời vừa thách thức? stt Tên quốc gia Thủ đô Năm gia nhập ASEAN Nét bật tình hình nay? Thi học sinh giỏi cấp THPT – Bình Dương – 2008 Câu 67: Bằng kiện số liệu cụ thể , phân tích chứng minh phong trào công nhân Việt Nam giai đoạn 1919-1929 phát triển từ tự phát sang tự giác? Thi học sinh giỏi cấp THPT – Bình Dương – 2008 236 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử Câu 68:Trình bày chủ trương Đảng phủ đấu tranh chống lại âm mưu bành trướng xâm lược, bảo vệ độc lập dân tộc từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946? Thi học sinh giỏi cấp THPT – Bình Dương – 2008 Câu 69: Trình bày phân tích xu toàn cầu hóa ngày nay? Toàn cầu hóa vừa thời vừa thách thức VN nào? Thi học sinh giỏi cấp THPT – Bình Dương – 2008 Câu 70: Trình bày nguyên nhân thắng lợi kháng chiế chống Pháp? Trong nguyên nhân nguyên nhân quan ? sao? Thi học sinh giỏi cấp THPT – Bình Dương – 2008 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA TỪ NĂM 1999 – 2009 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 1998-1999 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn Lịch sử Bảng B Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 12/3/1999 A LỊCH SỬ VIỆT NAM (14 ĐIỂM) Trình bày phân tích trình diễn biến khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427) Từ anh , chị nêu lên mục đích tính chất khởi nghĩa thể qua lời Nguyễn trãi viết : Phú núi Chí Linh sau “Đến thần võ không giết Đức lớn hiếu sinh Nghĩ kế lâu dài nhà nước Tha hàng mười vạn sĩ binh Sửa hoà hiếu cho hai nước Tắt muôn đời chiến tranh Chỉ cần vẹn đất, cốt an ninh.” B LỊCH SỬ THẾ GIỚI ( ĐIỂM) Lập bảng kê nước tham gia ASEAN theo nội dung sau: Tên Thủ đô Ngày Nét bật tình hình 237 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử nước độc lập Trật tự giới thiết lập sau chiến tranh giới thứ (1914-1918) nào? - HẾT -* Thí sinh không sử dụng tài liệu * Giám thị không giải thích thêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 1999-2000 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn Lịch sử Bảng B Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 13/3/2000 A LỊCH SỬ VIỆT NAM (14 ĐIỂM) Anh , chị nêu kiện tiêu biểu tiến trình lịch sử Việt Nam từ 1930 – 1945 Hãy phân tích kiện lịch sử tiêu biểu có ảnh hưởng đến giai đoạn lịch sử giai đoạn (8 đ) 2.Cuộc tổng công dậy mùa xuân 1975: + Công tác chuẩn bị +Điền kí hiệu thể nét diễn biến chiến dịch vào đồ… +Phân tích nguyên nhân thành công , ý nghĩa lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước (6 đ) B LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6 ĐIỂM) Những nét phát triển kinh tế Mỹ Nhật từ sau chiến tranh giới thứ hai (3 đ) Phân tích nguyên nhân chung riêng phát triển kinh tế Mỹ Nhật từ sau chiến tranh giới thứ hai (3 đ) - HẾT -* Thí sinh không sử dụng tài liệu 238 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử * Giám thị không giải thích thêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2000-2001 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn Lịch sử Bảng B Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 12/3/2001 A LỊCH SỬ VIỆT NAM (14 ĐIỂM) Câu (9 điểm) Anh (chị) nêu phân tích điểm đường cứu nước lãnh tụ Hồ Chí Minh lựa chọn cho nhân dân Việt Nam Câu (5 điểm) Lập bảng kê tổ chức Mặt trận dân tộc thống Việt Nam từ năm 1930 đến 1954 theo nội dung sau: Số TT Tên tổ chức Mặt trận Thời gian hoạt động Chủ trương lớn Kết hoạt động B LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6 ĐIỂM) Câu (4 điểm) Trình bày phân tích biến đổi mặt trị, xã hội nước khu vực Đông Nam Á trước sau Chiến tranh giới lần thứ hai Câu (2 điểm) Việc Việt Nam gia nhập ASEAN: Quá trình, thời thách thức cho dân tộc - HẾT -* Thí sinh không sử dụng tài liệu * Giám thị không giải thích thêm 239 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC GIA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM 2002 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: LỊCH SỬ Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 12/03/2002 A LỊCH SỬ VIỆT NAM (14 ĐIỂM) Trên sở trình bày nét diễn biến giai đoạn toàn thắng ( cuối 1426 – cuối 1427) khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427), anh , chị phân tích đánh giá: Câu (5 đ) Ý nghĩa chiến thăng Chi Lăng – Xương Giang (1427) Câu (6 đ) Kiểu kết thúc chiến tranh khởi nghĩa Lam Sơn Câu (3 đ) Bài học kinh nghiệm khởi nghĩa Lam Sơn B LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6 ĐIỂM) Câu (3 đ) Lập bảng so sánh biến đổi to lớn trị xã hội nước Đông Nam Á trước sau Chiến tranh giới thứ hai (1939 – 1945) Câu (3 đ) Nguồn gốc thành tựu chủ yếu cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ hai ảnh hưởng phát triển nhân loại - HẾT -* Thí sinh không sử dụng tài liệu * Giám thị không giải thích thêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC GIA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM 2003 ĐỀ CHÍNH THỨC 240 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử Môn Lịch sử Bảng B Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 12/3/2003 A LỊCH SỬ VIỆT NAM (14 ĐIỂM) Câu (3 điểm) Trình bày nội dung phong trào Cần Vương, phong trào yêu nước cách mạng Việt Nam đầu kỉ XX (đến năm 1914) theo yêu cầu bảng sau: Nội dung Phong trào Cần Vương Phong trào yêu nước cách mạng đầu kỉ XX Bối cảnh lịch sử Mục tiêu đấu tranh Hình thức đấu tranh Lực lượng tham gia Kết quả, ý nghĩa Câu (8 điểm) Trình bày phân tích số điểm chủ yếu nội dung Cương lĩnh Đảng để khẳng định đường lối giải phóng dân tộc đắn sáng tạo Câu (3 điểm) Đọc đoạn viết (dưới đây) trình bày lý do, mục đích, thời gian điểm giống nhau, khác ba chiến lược chiến tranh Mĩ - ngụy thực miền Nam Việt Nam Hãy sửa chi tiết sai điền nội dung thiếu vào chỗ trống: “Sau hàng loạt thủ đoạn “tố cộng”, “diệt cộng”, để cứu vãn chế độ ngụy… thời gian từ 1959 đến 1973, Mĩ - ngụy thực ba chiến lược chiến tranh miền Nam Việt Nam Ba chiến lược chiến tranh có điểm giống “loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới” Mĩ; có điểm khác về: + Vai trò quân Mĩ, quân ngụy chư hầu… + Phạm vi chiến tranh… + Qui mô chiến tranh…” B LỊCH SỬ THẾ GIỚI (6 ĐIỂM) 241 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử Câu (3 điểm) Vì mối quan hệ quốc tế từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến năm 1991 có xu hướng chuyển dần từ đối đầu sang đối thoại Câu (3 điểm) Theo anh (chị), biến đổi to lớn nhất, có ý nghĩa định đến phát triển khu vực Đông Nam Á từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến gì? Tại sao? -HẾTBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC GIA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM 2004 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: LỊCH SỬ Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 11/03/2004 Câu (9 đ) Trình bày trình đấu tranh quân kết hợp với đấu tranh ngoại giao nhân dân ta thời gian từ 2/9/1945 – 21/7/1954 nhằm giữ vững quyền, bảo vệ độc lập dân tộc Câu (2 đ) Kinh nghiệm kết hợp đấu tranh quân với đấu tranh ngoại giao kháng chiến chống Pháp vận dụng kháng chiến chống Mỹ cứu nước ? Câu (3 đ) Trình bày ý nghĩa lịch sử ảnh hưởng chiến thắng Điện Biên Phủ nước ta phong trào giải phóng dân tộc giới Câu (3 đ) Nội dung ý nghĩa lịch sử sách kinh tế (NEP) nước Nga xô viết Liên Xô Câu (3 đ) 242 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử Các hình thức đấu tranh kết phong trào giải phóng dân tộc giới từ 1945 đến cuối kỷ XX - HẾT -* Thí sinh không sử dụng tài liệu * Giám thị không giải thích thêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC GIA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM 2005 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: LỊCH SỬ Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 10/03/2005 Câu (3 đ) Hãy so sánh phong trào Cần Vương chống Pháp cuối kỷ XIX với phong trào yêu nước đầu kỷ XX theo bảng sau Nội dung so sánh Phong trào Cần vương cuối kỷ XIX Phong trào yêu nước đầu kỷ XX Lãnh đạo Mục tiêu Lực lượng Hính thức đấu tranh Kết , ý nghĩa Nguyên nhân thất bại Câu (6 đ) Từ năm 1930 – 1945 , qua thời kỳ lịch sử , Đảng ta chuẩn bị lực lượng nhằm tiến tới khởi nghĩa vũ trang giành quyền tháng Tám 1945 243 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử Câu (5 đ) Những thắng lợi tiêu biểu cách mạng miền Nam giai đoạn từ 1954 đến 1975 Câu 4(6 đ) So sánh điểm giống khác trật tự giới hai thời kỳ theo “ Hệ thống Véc-xai – Oasinhtơn” “Trật tự hai cực Ianta” - HẾT -* Thí sinh không sử dụng tài liệu * Giám thị không giải thích thêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC GIA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM 2006 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: LỊCH SỬ Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 23/02/2006 Câu (2 đ) Trình bày vai trò Nguyễn Ai Quốc Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 Câu (4 đ) Trình bày ngắn gọn hoàn cảnh lịch sử, nội dung hội nghị Đảng giai đoạn 1939-1945 (SGK lớp 12), Có thể trình bày cách lập bảng theo nội dung: (tên hội nghị, thời gian , hoàn cảnh lịch sử, nội dung bản) Câu (4 đ) So sánh Hiệp định Genève (7/1954) Đông Dương Hiệp định Paris (1/1973) Việt Nam theo vấn đề sau: Nội dung so sánh Giống Khác 244 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử Hoàn cảnh ký kết Nội dung Tương quan lực lương MN VN sau HĐ có hiệu lực Câu (5 đ) Khái quát thành tựu mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc thời kỳ 1954-1975 phân tích vai trò miền Bắc nghiệp chống Mỹ cứu nước Câu (5 đ) Chính sách đối ngoại Mỹ sau Chiến tranh giới thứ hai : sở, nội dung , mục tiêu , biện pháp kết - HẾT -* Thí sinh không sử dụng tài liệu * Giám thị không giải thích thêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC GIA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM 2007 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: LỊCH SỬ Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 08/02/2007 Câu (2.5đ) Những yếu tố tạo nên thắng lợi nhân dân ta kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỷ XIII)? Câu (2.5đ) Nguyên nhân thất bại ý nghĩa lịch sử phong trào yêu nước Cần vương Câu (3.0đ) 245 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ (5/1951) đưa chủ trương giải phóng dân tộc nào? Tác động chủ trương việc xây dựng lực lượng trị cho cách mạng tháng Tám(1945) Câu (3.0đ) Vì nói phong trào Đồng khởi (1959-1960) bước phát triển nhảy vọt cách mạng miền Nam? Câu (3.0 đ) Bằng tư liệu lịch sử chọn lọc , so sánh chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) với chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) Câu (3.0đ) Nêu kiện tiêu biểu cách mạng Cuba từ sau Chiến tranh giới thứ hai đến năm 1961 Tại nói cách mạng Cuba cờ đầu phong trào giải phong dân tộc Mỹlating? Câu (3.0đ) Tại nói cách mạng khoa học- kỹ thuật lần thứ hai đưa loài người chuyển sang văn minh ? - HẾT -* Thí sinh không sử dụng tài liệu * Giám thị không giải thích thêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC GIA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM 2008 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: LỊCH SỬ Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 29/01/2008 Câu (2,5 điểm) 246 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử Trình bày khác điều kiện lịch sử khuynh hướng chủ yếu phong trào yêu nước Việt Nam cuối kỷ XIX đầu kỷ XX Câu (3,0 điểm) Năm 1920, Nguyễn Ái Quốc lựa chọn đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng nào? Nêu điều kiện chủ quan khách quan tác động đến lựa chọn Câu (3,0 điểm) Trên sở phân tích đối tượng, mục tiêu, lực lượng ý nghĩa phong trào dân chủ 1936-1939, nhận xét tính chất phong trào Câu (3,0 điểm) Trong thời kỳ 1954-1975, Việt Nam trở thành nơi diễn kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn có tính thời đại sâu sắc nguyên nhân nào? Câu (3,0 điểm) Hãy đánh giá thắng lợi quân quân dân ta trực tiếp dẫn tới việc triệu tập Hội nghị ký kết Hiệp định Pari chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình Việt Nam Câu (3,0 điểm) Nêu nhiệm vụ tính chất Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 Câu (2,5 điểm) Phân tích chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng giới Quốc tế Cộng sản Đại hội lần thứ VII (7-1935) giải thích nguyên nhân dẫn tới chủ trương - HẾT -* Thí sinh không sử dụng tài liệu * Giám thị không giải thích thêm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC GIA KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT NĂM 2009 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: LỊCH SỬ 247 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 25/02/2009 Câu (2,5 điểm) Nhận xét khuynh hướng trị, kết cục ý nghĩa phong trào yêu nước chống Pháp Việt Nam cuối kỷ XIX đầu kỷ XX Câu (2.5 điểm) Phân tích ý nghĩa cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 phong trào giải phóng dân tộc giới Câu (3,0 điểm) Nêu điểm giống khác nhiệm vụ chiến lược cách mạng tư sản dân quyền xác định Cương lĩnh trị Luận cương trị tháng 10/1930 Đảng ta Câu (3,0 điểm) Cách mạng tháng Tám năm 1945 Việt Nam có phải cách mạng bạo lực hay không? Tại sao? Câu (3,0 điểm) Vì kháng chiến chống Thực Dân Pháp, quân dân ta phải thực phương châm đánh lâu dài? Câu (3,0 điểm) Phân tích điều kiện bùng nổ ý nghĩa phong trào “Đồng khởi” miền Nam Việt Nam (1959-1960) Câu (2,5 điểm) Trình bày nhận xét phân chia khu vực ảnh hưởng sung đột Đông – Tây diễn Châu Á từ sau Chiến tranh giới thứi hai đến năm 70 kỷXX - HẾT -* Thí sinh không sử dụng tài liệu * Giám thị không giải thích thêm 248 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử 249 [...]... giữa công nghiệp và nông nghiệp ) 33 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT và ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử Tập trung quá mức vốn và nhân lực vào ba trung tâm công nghiệp (Tokyo, Osaka, Nagoya): 60 triệu dân/1.25% diện tích Thi u tài nguyên: năng lượng , nguyên liệu, lương thực - Sự cạnh tranh, chèn ép của Mỹ, Tây Âu và các nước NIC - Sự phân hoá thành hai cực giàu – nghèovà mâu... +Mục tiêu: 13 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT và ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử -Tuyên bố Băng Cốc 1967, tuyên bố Kuala Lumpur 1971 và Hiệp ước Bali 1976 đã khẳng định rõ mục tiêu chiến lược của ASEAN là: *Xây dựng và không ngừng phát triển mối quan hệ hoà bình, hữu nghị và hợp tác phát triển giữa các nước ĐNÁ trên mọi lĩnh vực (chính trị ,kinh tế ,văn hoá ,khoa học –kỹ thuật…)... lượng công nghiệp Mỹ luôn chiếm hơn một nửa sản lượng công nghiệp toàn cầu (Hơn 56% vào năm 1948 ) - Sản lượng nông nghiệp bằng 2 lần tổng sản lượng của Anh, Pháp,CHLB Đức, Ý, Nhật cộng lại( 1949) - Mỹ nắm trong tay gần ¾ dữ trữ vàng của thế giới (khoảng 24.6 tỷ đôla, năm 1949) - Trên 50% tàu bè đi lại trên các biển 21 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT và ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch. . .Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT và ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử -Kết quả: Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, kinh tế tăng trưởng mạnh và ổn định (8.5% năm 2005), chính trị –xã hội ổn định, địa vị của Trung Quốc ngày càng được nâng cao trên trường Quốc tế Câu 8 Hãy khái quát các giai đoạn phát triển của cách mạng Lào (1945-1975) và trình bày ý... tuyến ngăn chặn ảnh hưởng của XHCN và phong trào giải phóng dân tộc đang tràn xuống Đông Nam Á, thực hiện chiến lược toàn cầu của Mỹ ở khu vực này 3 kết quả 25 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT và ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử - Tất cả các âm mưu chiến lược của Mỹ đều thất bại, quân đội Mỹ phải rút về nước - Bằng thắng lợi của cuộc tổng tấn công và nổi dậy xuân 1975, quân dân ta... thể chia lịch sử các nước TBCN ra làm hai giai đoạn lớn như sau : 1 Giai đoạn 1945 đến đầu những năm 70 28 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT và ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử - Đây là thời kì mà CNXH ra khỏi phạm vi một nước (LX), bước đầu hình thành hệ thống thế giới - Phong trào giải phóng dân tộc thu được những thắng lợi lớn về hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc sụp đổ... ra - Bản chất của chủ nghĩa tư bản dưới bất cứ hình thức nào cũng không hề thay đổi, chúng ta nhận thức rõ điều này và không bị những luận điệu phản động xuyên tạc, lừa dối Câu 25 32 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT và ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử Kinh tế Nhật phát triển như thế nào? Nguyên nhân sự phát triển và hạn chế của nó ? Hướng dẫn làm bài 1 Sự phát triển kinh tế - Sau... từ In ôn sia, 2002 được công nhận độc lập 17 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT và ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử Câu 13 Hãy phân tích những đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á? Hướng dẫn trả lời -Thời gian bùng nổ các cuộc đấu tranh ở Châu Á so với các khu vực khác trên thế giới, diễn ra sớm và rất quyết liệt -Nhiều nước giành thắng lợi, mang tính triệt để -Giai... công nghệ cao nhất để tiến đến nền công nghệ tri thức… Câu hỏi 27 Hãy trình bày những nét lớn về chính sách đối và đối ngoại của Nhật từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến năm 2000 Hướng dẫn làm bài 1 Chính sách đối nội a Kinh tế 34 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT và ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử - Sau chiến tranh thế giới thứ II, quân đội Mỹ thay mặt đồng minh chiếm đóng và. .. đánh thắng nhiều cuộc tiến công của địch, giải phóng nhiều vùng đất đai rộng lớn (đến những năm 60 vùng giải phóng chiếm 2/3 diện tích và 1/3 dân số) 10 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT và ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử -Từ giữa năm 1964 Mỹ thực hiện chiến lược “ chiến tranh đặc biệt” Mỹ dùng máy bay ném bom vào vùng giải phóng, tăng cường lính đánh thuê và cố vấn quân sự sang Lào ... vệ nguyên trạng công nhận độc lập Mông Cổ Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử Trả lại cho Liên Xô quyền lợi đế quốc Nga Viễn Đông trước chiến... chia rẽ Tên nước, quốc kỳ, quốc huy, ngày quốc khánh thay đổi, theo hướng nước cộng hoà Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử b Nguyên nhân sụp... nửa kỷ ấy, chia lịch sử nước TBCN làm hai giai đoạn lớn sau : Giai đoạn 1945 đến đầu năm 70 28 Tài liệu sử dụng Bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử THPT ôn thi THPT Quốc gia môn Lịch Sử - Đây thời

Ngày đăng: 21/04/2016, 16:23

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan