skkn kinh nghiệm dạy học phân hóa trong môn tiếng việt lớp 3 theo mô hình trường học mới VNEN

35 3K 13

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/01/2016, 18:28

Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba I Phần mở đầu: I.1 Lý chọn đề tài Trong năm gần thực đổi nội dung phương pháp dạy học cấp tiểu học có thay đổi rõ rệt Từ phương pháp dạy học đến nội dung chương trình cách kiểm tra đánh giá học sinh, Tuy nhiên có thay đổi lớn thay đổi nhận thức người giáo viên giáo dục tiểu học Nếu trước học sinh tiểu học đến trường học hai môn công cụ Toán Tiếng Việt yêu cầu phát triển toàn diện ngày trọng Khi đến trường em không học hai môn công cụ mà học nhiều môn khác như: Tin học, Ngoại ngữ, Mỹ thuật, Âm nhạc,…theo nghĩa môn học Trong công đổi giáo dục Giáo dục Đào tạo tiến hành theo ba hướng: Đổi sách giáo khoa tất cấp học phổ thông, đổi phương pháp dạy học, đổi cách kiểm tra đánh giá học sinh Đi đôi với việc đổi SGK, đổi chương trình đổi phương pháp dạy học, tiến hành với phần đông giáo viên trực tiếp giảng dạy lớp Nhiều giáo viên thực áp dụng phương pháp chưa hiệu quả, chưa tích cực hóa khơi dậy lực học tập thực tất đối tượng học sinh Hầu hết giáo viên quan tâm đến đối tượng học sinh có lực học trung bình, nắm kiến thức tài liệu hướng dẫn, đối tượng học sinh giỏi có lực tư sáng tạo học sinh có lực học yếu chưa quan tâm, bồi dưỡng mức học, chưa khuyến khích phát triển tối đa tối ưu khả cá nhân học sinh Trong trình đổi phương pháp dạy học, việc bồi dưỡng học sinh giỏi vấn đề cần thiết cần thực tiết học đại trà nhằm phát bồi dưỡng, ươm mầm tài cho đất nước GV: Dương Thị Kim Truyền -1- Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba tương lai Không đảm bảo chất lượng phổ cập đại trà mà đồng thời trọng phát bồi dưỡng học sinh có khiếu Tiếng Việt, Toán môn học khác Từ trước đến nay, đổi phương pháp dạy học chưa trọng mức, hầu hết giáo viên dừng mức độ trang bị kiến thức cho đối tượng học sinh có lực học loại trung bình đại trà lớp, chưa thực quan tâm bồi dưỡng đến đối tượng học sinh giỏi Bởi lẽ họ chưa mạnh dạn, sợ cháy thời gian, không đủ thời gian… ngại đầu tư thời gian nghiên cứu Có giáo viên dạy theo cách dạy từ chục năm qua, phương pháp đàm thoại chủ yếu Ngược lại, số giáo viên lại ý đến đối tượng học sinh giỏi song chưa thực quan tâm đến tiếp thu kiến thức đối tượng học sinh trung bình yếu lớp, làm cho học sinh không hiểu có tư tưởng sợ học, giáo viên không bồi dưỡng lấp lỗ hổng kiến thức cho em học khóa Bên cạnh số phương pháp dạy học truyền thống thuyết trình, đàm thoại, giảng giải, vấn đáp…còn nhiều mặt hạn chế, chưa khắc phục nhược điểm Vậy câu hỏi đặt cần phải dạy học để dạy đảm bảo: bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đối tượng học sinh giỏi, trang bị kiến thức cho học sinh trung bình bồi dưỡng lấp chỗ hổng cho học sinh yếu ? Theo tôi, hoàn toàn áp dụng tiết học Tiếng Việt môn khác cho tất đối tượng học sinh lớp hình thức học tập, hệ thống câu hỏi, hệ thống tập thích hợp, biện pháp phân hóa nội hợp lý, phù hợp với thực trạng học sinh lớp Xuất phát từ lí trên, chọn nghiên cứu đề tài: Kinh nghiệm dạy học phân hoá môn Tiếng Việt lớp Ba theo Mô hình trường học VNEN Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết, với trình tích hợp phân hóa Phân hóa phải dạy học cho phù hợp với người, nhóm khác Mỗi người có lực riêng, phù hợp với sở thích riêng, điều kiện GV: Dương Thị Kim Truyền -2- Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba riêng Hai khái niệm tích hợp phân hóa tưởng mâu thuẫn lại thống với cần đảm bảo tất cấp học Vì giống nhận thức người, cấp học nhận thức cách tổng quát chưa có điều kiện sâu, sau, nhận thức nhiều cần phải phân hóa Càng sâu cần tích hợp nhỏ Nội dung chương trình, kiến thức liên quan đến xếp gần để hỗ trợ việc nghiên cứu, học tập, vận dụng có tính hệ thống, biện chứng Một cách làm ghép nhiều môn học thành môn học Mặt khác, học sinh (hay nhóm học sinh) khác có lực riêng, sở thích riêng, điều kiện riêng Để phù hợp riêng, cần phải dạy học phân hóa I.2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Áp dụng phương pháp dạy học phân hóa vào môn Tiếng Việt lớp Ba để vừa bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho học sinh giỏi, vừa trang bị kiến thức cho học sinh trung bình, vừa bồi dưỡng lấp lỗ hổng cho học sinh yếu Qua nâng cao hiệu việc dạy học tất môn học khác Nghiên cứu lí luận thực tiễn dạy học phân hoá Các hình thức dạy học phân hóa Tại phải thực dạy học phân hoá Tiếng Việt Mối quan hệ phương pháp dạy học phân hoá với phương pháp dạy học khác Áp dụng dạy học phân hoá vào môn Tiếng Việt cho học sinh ? Xác định hệ thống phân hóa phân môn môn Tiếng Việt lớp Ba Nghiên cứu sai lầm thường gặp biện pháp khắc phục cho học sinh dạy học môn Tiếng Việt Thử nghiệm sư phạm để kiểm tra tính khả thi đề tài I.3 Đối tượng nghiên cứu: Dạy phân hóa môn Tiếng Việt lớp A trường tiểu học Lý Tự Trọng năm học 2014 – 2015 GV: Dương Thị Kim Truyền -3- Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba I.4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu sở lí luận phương pháp dạy học phân hoá - Nghiên cứu việc vận dụng phương pháp dạy học phân hóa cách có hiệu theo chủ đề môn Tiếng Việt lớp Ba I.5 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu lí luận: Đọc nghiên cứu tài liệu viết lí luận dạy học phân hóa môn Tiếng Việt nghiên cứu tài liệu liên quan đến tài liệu hướng dẫn tự học, sách tham khảo, tạp chí nghiên cứu giáo dục, sau phân tích, tổng hợp, sáng tạo - Phương pháp điều tra: Quan sát, tìm hiểu, tiến hành thăm lớp, dự trao đổi, tìm hiểu ý kiến số đồng nghiệp dạy giỏi môn Tiếng Việt, có kinh nghiệm, có tâm huyết quan tâm đến đề tài - Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Tiến hành thử nghiệm học sinh lớp A trường tiểu học Lý Tự Trọng, so sánh kết quả, đánh giá tiến học sinh trước sau áp dụng đề tài II Phần nội dung II.1 Cơ sở lý luận Xu hướng dạy học phân hóa nhiều nước thực cách định hướng phân luồng cho học sinh môn học tự chọn Các định hướng tạo cho HS hội lựa chọn cho hướng học lên phù hợp với lực, sở thích, nguyện vọng điều kiện riêng HS Xuất phát từ chức giáo dục, xét đến chức phát triển cá nhân học sinh sở tạo động lực thúc đẩy phát triển Theo đó, cá nhân có phát triển tối đa nhà giáo dục hệ thống giáo dục đáp ứng khả GV: Dương Thị Kim Truyền -4- Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba năng, nhu cầu, nguyện vọng chương trình nội dung cách thức phù hợp Nghị Hội nghị Trung ương khoá VIII nêu: “Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo cho học sinh Từng bước áp dụng phương pháp tiên tiến phương tiện đại vào trình dạy - học”.“Đổi tư giáo dục cách quán, từ mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đến cấu hệ thống tổ chức, chế quản lý để tạo chuyển biến toàn diện giáo dục nước nhà, tiếp cận với trình độ giáo dục khu vực giới; khắc phục cách đổi chắp vá, thiếu tầm nhìn tổng thể, thiếu kế hoạch đồng Phấn đấu xây dựng giáo dục đại, dân, dân dân, đảm bảo công hội học tập cho người, tạo điều kiện để toàn xã hội học tập học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, đại hoá đất nước” Trên thực tế phận giáo viên kinh nghiệm giảng dạy lớp có ý thức chuẩn bị công phu giảng, tìm hiểu trình độ nhận thức chung lớp, phát HS giỏi, HS yếu học tập, sở xây dựng nội dung dạy học phù hợp Dạy học phân hóa xuất phát từ yêu cầu đảm bảo thực tốt tất mục đích dạy học, đồng thời khuyến khích phát triển tối đa tối ưu khả cá nhân Việc kết hợp giáo dục diện "đại trà" với giáo dục diện "mũi nhọn", phổ cập với nâng cao dạy học Tiếng Việt cần tiến hành theo tư tưởng sau: Lấy trình độ phát triển chung học sinh lớp làm tảng Người giáo viên phải biết lấy trình độ phát triển chung điều kiện chung lớp làm tảng có điểm xuất phát chắn Nội dung phương pháp dạy học trước hết phải thiết thực, phù hợp với trình độ điều kiện chung Phải tinh giảm nội dung, lược bỏ nội dung chưa sát thực, chưa phù hợp với yêu cầu thật Sử dụng biện pháp phân hóa đưa GV: Dương Thị Kim Truyền -5- Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba diện học sinh yếu lên trình độ trung bình Giúp em đạt chuẩn tối thiểu để hòa nhập vào học tập đồng loạt theo trình độ chung II.2.Thực trạng a Thuận lợi- khó khăn * Thuận lợi: Đại đa số phận giáo viên nhận thức thời đại ngày đổi dạy học dạy học theo quan điểm “ Dạy học phân hóa” tất yếu khách quan, phù hợp với xu chung giới Việc quản lý chương trình dạy học trường thực nghiêm túc, có biện pháp kiểm tra thường xuyên Hầu hết giáo viên thực tiến độ, bám sát phân phối chương trình thực đăng ký giảng đặn Ngay từ đầu năm học chuyên môn đề kế hoạch dạy học phù hợp với thực tế nhà trường, có định đúng, kịp thời, tổ chức thực kế hoạch tương đối hợp lý, khoa học Chú ý coi trọng việc phân công giảng dạy cho giáo viên sở lực, hoàn cảnh, nguyện vọng, phù hợp với nhiệm vụ trị nhà trường Hàng năm tổ chức bồi dưỡng cho GV chuyên môn, nghiệp vụ việc thực chương trình, tiêu chuẩn đánh giá lên lớp, đổi phương pháp dạy học… Việc dự thăm lớp, rút kinh nghiệm giảng, đánh giá kết giảng theo quan điểm phân hóa tổ chức Tổ chuyên môn phát huy hết vai trò việc quản lý hoạt động giảng dạy giáo viên Dự giờ, thống nội dung giảng theo quan điểm phân hóa, góp ý rút kinh nghiệm dạy Duy trì chế độ kiểm tra, tra chuyên môn, phối hợp với tổ chức công đoàn, đội để kiểm tra đánh giá việc thực nề nếp dạy học lớp Xây dựng tiêu chí thi đua từ đầu năm học Nhà trường, đoàn thể nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh tích cực phối hợp với tạo gắn kết công tác giáo dục Hầu hết trước bước vào đầu năm học mới, đội ngũ GV tập huấn bồi dưỡng chuyên GV: Dương Thị Kim Truyền -6- Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba môn nghiệp vụ trọng vào đổi phương pháp dạy học, trang bị cho GV số kỹ thuật dạy học tích cực đáp ứng yêu cầu dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa * Khó khăn: Trong dạy học phân hóa giáo viên phải phân loại đối tượng HS để từ có kế hoạch dạy học cho phù hợp Kế hoạch dạy học tiết, cụ thể cho đối tượng HS, GV cảm thấy vất vả lập kế hoạch dạy học Nhiều giáo viên lúng túng, bối rối, chưa tự tin việc thiết kế tiết dạy theo kiểu phân hóa cho đối tượng HS Nếu quan tâm nhiều đến HS yếu, thời gian để định hướng cho HS giỏi, phát huy lực thân; HS giỏi, dễ bị nhàm chán Việc sử dụng phương tiện dạy học hạn chế trình độ sử dụng giáo viên chưa linh hoạt, tự tin b Thành công- hạn chế * Thành công: Trong phương pháp giảng dạy Tiếng Việt phương pháp dạy học phân hóa phương pháp hiệu Trong học Tiếng Việt, việc bảo đảm thực tốt mục đích dạy học tất đối tượng học sinh, khuyến khích phát triển tối đa tối ưu khả cá nhân yêu cầu vô quan trọng mà dạy học phân hóa đạt Dạy học phân hóa phát huy tốt khả cá thể hóa hoạt động học sinh, đưa học sinh trở thành chủ thể trình nhận thức, tiếp thu kiến thức cách chủ động, sáng tạo, phù hợp với lực nhận thức thân Bên cạnh giáo viên có hội hiểu nắm mức độ nhận thức cá thể học sinh để đề biện GV: Dương Thị Kim Truyền -7- Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba pháp tác động, uốn nắn kịp thời có đánh giá cách xác, khách quan Dạy học phân hóa môn Tiếng Việt gây hứng thú học tập cho đối tượng học sinh, xóa bỏ mặc cảm tự ti đối tượng học sinh có nhịp độ nhận thức thấp tham gia tìm hiểu nội dung, yêu cầu Kích thích, gây hứng thú học tập cho đối tượng học sinh giỏi phát huy hết khả năng, trí tuệ Không gây cảm giác nhàm chán cho học sinh giỏi Dạy học phân hóa dạy Tiếng Việt dễ dàng thực hiện, không gây khó khăn, trở ngại cho giáo viên việc chuẩn bị tiến hành giảng dạy Không thiết đòi hỏi cần có phương tiện thiết bị đại kèm theo, phù hợp với thực trạng điều kiện vật chất nhà trường Dạy phân hóa môn Tiếng Việt xóa bỏ mặc cảm, khoảng cách học sinh yếu với học sinh giỏi, đưa em sít lại gần qua tác động tình cảm học Tiếng Việt Tạo điều kiện cho đối tượng học sinh yếu học hỏi, thảo luận với học sinh giỏi Các em có hội giúp đỡ phát triển, tiếp thu cách nhanh chóng kiến thức học * Hạn chế: Nhược điểm người giáo viên trước lên lớp phải chuẩn bị soạn, hệ thống tập phân hóa chọn lọc cẩn thận, đầu tư nhiều thời gian công sức Tổ chức lớp học hầu hết có số học sinh đông, chênh lệch nhiều trình độ gây khó khăn cho giáo viên mới, giáo viên dạy thay chưa kịp nắm trình độ nhận thức học sinh Nề nếp, thói quen học tập số lớp không ổn định giáo viên chủ nhiệm nên phần ảnh hưởng đến chất lượng tiết học khác c Mặt mạnh - mặt yếu * Mặt mạnh: Mỗi học sinh cá nhân có tiềm riêng, có trí thông minh, tình cảm động lực học tập khác nên tiết dạy, giáo viên áp GV: Dương Thị Kim Truyền -8- Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba dụng tốt biện pháp phân hóa đồng thời có nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp với đối tượng nhóm đối tượng học sinh giúp em phát triển tối đa lực cá nhân thân Dạy học phân hóa tốt đáp ứng phát huy nguyện vọng, sở trường phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cá nhân khác Dạy học phân hóa Tiếng Việt giúp học sinh có nhiều hội để phát triển Mỗi cá nhân dù nhóm đối tượng có hội để phát huy hết sở trường thân Tạo động lực học tập cho em, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển tối đa tư chất lực học sinh khiếu Loại trừ tình trạng tải học sinh yếu Giúp học sinh nắm cách xác,vững có hệ thống kiến thức kỹ môn Tiếng Việt Có lực vận dụng tri thức vào tình khác sống Phát triển lực phẩm chất trí tuệ, giúp cho học sinh biến phẩm chất thu nhận thành phẩm chất thân mình, thành công cụ để nhận thức hành động đắn lĩnh vực hoạt động học tập môn học khác, sống thường ngày Giáo dục cho học sinh tư tưởng, đạo đức, lối sống, thẩm mỹ người công dân yêu nước trung thực giản dị Phát triển học sinh khả học tập, đồng thời phát bồi dưỡng sớm cho học sinh có khiếu môn Tiếng Việt, bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước cách chân thành qua môn Tiếng Việt Giáo dục phẩm chất đạo đức thẩm mỹ đắn phù hợp với người Việt Nam thời đại * Mặt yếu: Dạy học phân hóa môn Tiếng Việt buổi thứ hai giáo viên chưa thật mạnh dạn, linh hoạt việc xây dựng nội dung Các nội dung tiết dạy cấu cứng môn tự chọn, khiếu nên việc điều chỉnh thời lượng khó thực Mặc dù giáo viên tâm huyết với nghề, yêu trẻ GV: Dương Thị Kim Truyền -9- Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba chưa thật gần gũi, thân thiện, chưa thuyết phục học sinh tình cảm, chưa tạo niềm tin hứng thú học tập, nhu cầu học tập cho trẻ học sinh yếu Việc tổ chức hoạt động sôi tiết học cho học sinh hạn chế nên học sinh hứng thú học tập, không tập trung vào hoạt động học Lớp có đủ đối tượng học sinh (giỏi, khá, trung bình, yếu, cá biệt, ), sỉ số lớp đông nên thiết kế dạy giáo viên nhiều thời gian, gặp khó khăn Còn phận học sinh yếu, gia đình không quan tâm, bất hòa nên em chán học, ngại học, ỷ lại làm ảnh hưởng đến nề nếp không khí lớp học d Các nguyên nhân, yếu tố tác động… Giáo viên chưa có thói quen phân hóa đối tượng học sinh tiết dạy Nội dung tiết dạy thiết kế chưa phù hợp với tình hình thực tế đối tượng học sinh lớp Đại đa số phận GV nhận thức thời đại ngày đổi dạy học dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa tất yếu khách quan, phù hợp với xu chung giới Song họ thực dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa theo kinh nghiệm truyền thống Nội dung chương trình số phần môn học đôi chỗ chưa phù hợp với trình độ nhận thức học sinh Phân phối chương trình đôi chỗ chưa phù hợp (lượng kiến thức số chưa phù hợp) Giáo viên chưa bồi dưỡng qui trình dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa cách có hệ thống, Sự phối hợp học sinh, gia đình nhà trường việc tìm hiểu lực nguyện vọng quản lý học tập học sinh chưa quan tâm mức Học sinh lúng túng chưa quen với phương pháp học tập chủ động, tích cực Một số nội dung môn học tương đối khó so với trình độ nhận thức HS, điều gây tải với HS, với HS đồng bào, HS yếu GV: Dương Thị Kim Truyền - 10 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba nhanh, đánh giá sản phẩm nhóm,…để đánh giá tiến học sinh điểm học sinh cần cố gắng để có kế hoạch động viên, giúp đỡ học sinh kịp thời, đồng thời giúp điều chỉnh, đổi phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động dạy học kịp thời phát cố gắng để động viên, khuyến khích, ghi nhận tiến hàng ngày học sinh, giúp học sinh cảm thấy tự tin vui thích với hoạt động học tập Đồng thời giúp học sinh biết tự đánh giá, rút kinh nghiệm, tự điều chỉnh làm, hoạt động mình, bồi dưỡng hứng thú học tập rèn luyện để học sinh ngày tiến Góp phần làm giảm áp lực cho học sinh đến trường Khuyến khích em tự học, sáng tạo Quan điểm dạy học phân hóa cố gắng tạo mối quan hệ dân chủ cô trò, trò trò để giúp HS cởi mở, tự tin * Quy trình tổ chức pha phân hóa dạy: Tổ chức pha dạy học đồng loạt: Kết hợp sử dụng phương pháp dạy học phát giải vấn đề, tình … nhằm mục đích giúp học sinh tiếp thu tốt kiến thức Các phương pháp có ưu điểm lớn tạo tình gợi vấn đề, điều khiển học sinh hoạt động tự đánh giá, tích cực chủ động sáng tạo Để thu hút tất đối tượng học sinh lớp tham gia tìm hiểu nội dung học Tôi giao nhiệm vụ phù hợp với khả nhóm đối tượng học sinh, nêu câu hỏi khó cho em có nhận thức giỏi, khuyến khích em học sinh yếu câu hỏi đòi hỏi tư hơn, kèm theo câu hỏi gợi ý câu hỏi chẻ nhỏ Ví dụ: Ở 25 C hoạt động B phân môn Luyện từ câu, nhóm đa trình độ lớp Học sinh trung bình làm việc theo yêu cầu tài liệu: Sau đọc đoạn thơ ( TL trang 98) Tìm từ ngữ miêu tả vật, vật ? Cách gọi tả vật, vật có hay ? Tôi tạm hạ thấp yêu cầu với HS yếu kém, em cần trả lời câu hỏi thứ hỗ trợ GV: Dương Thị Kim Truyền - 21 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba giáo viên bạn giỏi nhóm cần: Tìm từ ngữ miêu tả vật, vật ? Nâng cao yêu cầu HS giỏi: Sau em hoàn thành yều cầu tài liệu yêu cầu em thêm cho bạn nhóm biết cách miêu tả, cách gọi vật, vật gọi thảo luận thêm cách nhân hóa đoạn thơ sau theo dõi thấy học sinh hoàn thành yêu cầu nâng cao thứ thời gian Điều khiển pha phân hóa: Trong việc điều khiển học sinh hoạt động pha phân hóa định yêu cầu khác mức độ yêu cầu, mức độ hoạt động độc lập học sinh, hướng dẫn nhiều cho đối tượng học sinh này, không gợi ý học sinh khác, tùy theo khả trình độ học sinh Tôi áp dụng dạy học theo nhóm đối tượng học sinh có sử dụng phiếu học tập hình thức khác để việc dạy học phân hóa hiệu tổ chức điều khiển trình tạo kiến thức mới, hoạt động thực hành theo kiểu phân hóa đối tượng HS tiến hành theo bước sau: * Bước 1: Tổ chức, giao nhiệm vụ cho nhóm đối tượng học sinh khá, giỏi, trung bình, yếu theo mức độ khác tùy theo khả năng, trình độ nhận thức nhóm ( hoạt động phân hóa mà giáo viên chuẩn bị từ trước nói trên) đặt yêu cầu cách rõ ràng cho nhóm đối tượng học sinh * Bước 2: Từng cá nhân học sinh nhóm thực yêu cầu hoạt động độc lập (dưới quan sát, hướng dẫn gợi mở giáo viên bạn nhóm có khó khăn) Định yêu cầu khác mức độ hoạt động độc lập học sinh nhóm, hướng dẫn nhiều cho học sinh khơi gợi ý cho học sinh khác, tùy theo khả trình độ học sinh * Bước 3: Các nhóm cá nhân báo cáo kết sau hoàn thành yêu cầu hoạt động GV: Dương Thị Kim Truyền - 22 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba * Bước 4: Giáo viên điều khiển học sinh nhóm, lớp tham gia thảo luận giao lưu, đóng góp ý kiến bổ sung nhóm nhóm khác có tiến độ báo cáo hoạt động giống Tuy nhiên giáo viên khuyến khích học sinh tham gia công việc nhóm hoàn thành công việc nhóm * Bước 5: Giáo viên tổng kết, chốt lại kết ( theo nhóm áp dụng nhóm có tiến độ làm việc) Giao thêm yêu cầu nâng cao cho nhóm học sinh giỏi Tăng cường giúp đỡ HS yếu ( GV HS giỏi) em chưa hoàn thành yêu cầu hoạt động Cụ thể sử dụng biện pháp phân hóa sau: * Những biện pháp dạy học phân hóa Đối xử cá biệt pha dạy học đồng loạt: Theo tư tưởng đạo, dạy học lấy trình độ phát triển chung học sinh lớp học làm tảng, pha pha dạy học đồng loạt Trong lớp học có nhóm học sinh giỏi, có nhóm học sinh yếu nên thiết kế giảng, thường dành thời gian để thiết kế nội dung nhiệm vụ cho đối tượng học sinh Cụ thể, nhóm học sinh giỏi, giao cho em nhiệm vụ có tính tìm tòi, phát hiện, nhóm học sinh yếu giúp đỡ bảo cụ thể, đặt câu hỏi mang tính chất trực quan có tác dụng rèn kỹ Tránh tư tưởng đồng trình độ dẫn đến đồng nội dung học tập cho đối tượng học sinh Tổ chức pha phân hóa: Trong lớp học phân ba nhóm đối tượng khác nhau: nhóm học sinh yếu kém, nhóm có học lực trung bình nhóm học sinh giỏi Trong trình dạy học, vào thời điểm thích hợp thực pha phân hóa tạm thời, tổ chức cho học sinh hoạt động cách phân hóa Biện pháp sử dụng trình độ học sinh có GV: Dương Thị Kim Truyền - 23 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba sai khác lớn, có nguy yêu cầu cao thấp dạy học đồng loạt Trong pha này, giao cho học sinh nhiệm vụ phân hóa thể qua hoạt động phân hóa, từ điều khiển học sinh thực hành hoạt động theo nhóm tạo điều kiện giao lưu gây tác động qua lại cho nhóm học tập Thiết kế hoạt động phân hóa đối tượng học sinh khác tiến hành yêu cầu khác với trình độ khác nhau, phân hóa yêu cầu cách sử dụng mạch hoạt động phân bậc, giao cho học sinh giỏi hoạt động bậc cao so với đối tượng học sinh khác Hoặc hoạt động, tiến hành dạy học phân hóa hoạt động bảo đảm yêu cầu cho nhóm đối tượng học sinh: Bồi dưỡng lấp lỗ hổng cho học sinh yếu kém, trang bị kiến thức chuẩn cho học sinh trung bình nâng cao kiến thức cho học sinh khá, giỏi Để có hoạt động đảm bảo yêu cầu trên, giáo viên phải nắm kiến thức trọng tâm hoạt động đầu tư nghiên cứu cho tiết dạy Để có kiến thức rèn luyện kỹ đó, đối tương học sinh yếu cần thiết hoạt động loại đối tượng học sinh khác Những học sinh hoàn thành tốt yêu cầu hoạt động nhận thêm yêu cầu khác để đào sâu nâng cao Khi điều khiển phân hóa định yêu cầu khác mức độ yêu cầu, mức độ hoạt động độc lập học sinh Hướng dẫn nhiều cho đối tượng này, không gợi ý cho học sinh khác, tùy theo khả trình độ học sinh Ví dụ: Ở phân môn Tập viết HS yếu dành nhiều thời gian luyện cho em viết quy trình chữ viết hoa, hoàn thành từ ứng dụng biết cách trình bày, viết tả viết câu ứng dụng HS trung bình hoàn thành viết theo yêu cầu hoạt động Tăng cường vai trò nhóm trưởng giỏi, HS có khiếu viết chữ đẹp để hỗ trợ em cần thiết Tuy nhiên có giám sát chặt chẽ giáo viên Đối với HS giỏi động viên em tìm hiểu sâu nghĩa từ câu ứng dụng phân GV: Dương Thị Kim Truyền - 24 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba môn Tập viết Các em thấy mở rộng kiến thức, biết nhiều địa danh miền đất nước, cảm nhận nét đẹp tinh túy qua câu ca dao, tục ngữ Đặc biệt động viên em tích cực rèn nhiều kiểu chữ hoa sáng tao Chính nhờ phân hóa mà thấy rõ tiến học sinh để tự điều chỉnh cách dạy cho phù hợp Đồng thời cần quan tâm cá biệt động viên học sinh có phần thiếu tự tin, lưu ý học sinh đọc viết yếu, giao tiếp rụt rè, uốn nắn kịp thời học sinh có nhịp độ nhận thức nhanh kết không cao vội vàng, chủ quan, thiếu suy nghĩ chín chắn, lôi kéo học sinh có nhịp độ nhận thức chậm theo kịp tiến trình học Chú trọng tác động qua lại học sinh trình dạy học, đặc biệt thực hành cần phát huy tác dụng qua lại học sinh nhóm với nhóm khác, hình thức học tập khuyến khích giao lưu, thảo luận nhóm, thảo luận theo cặp, …Với hình thức này, tận dụng chỗ mạnh số học sinh khác nhóm Tác dụng điều chỉnh có ưu điểm lớn so với tác dụng giáo viên có tính thuyết phục, nêu gương, tính chất áp đặt… Ngoài việc tổ chức dạy phân hóa khóa, thường xuyên tổ chức dạy phân hóa ngoại khóa tiết hoạt động tập thể vào đầu tuần cuối tuần dạy phân hóa buổi học thứ hai: * Tổ chức dạy phân hóa theo nhóm trình độ buổi thứ hai Việc thực dạy học phân hóa khóa biện pháp coi hữu hiệu Tuy nhiên lớp có sỉ số đông giáo viên tách riêng nhóm học sinh có nhịp độ nhận thức gọi nhóm trình độ để bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu buổi học thứ hai hiệu GV: Dương Thị Kim Truyền - 25 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba Bồi dưỡng học sinh giỏi việc làm quan trọng cần thiết, cần thực tiết học đồng loạt, biện pháp phân hóa nội thích hợp Nhưng để bồi dưỡng mở rộng kiến thức cho em mức sâu hơn, thuận tiện tận dụng buổi thứ hai để tách riêng nhóm hoc sinh giỏi để bồi dưỡng Những học sinh lớp khối, có lực Tiếng Việt, yêu thích nghiên cứu môn Tiếng Việt Mục đích bồi dưỡng nhóm học sinh giỏi Tiếng Việt để nâng cao hứng thú học tập môn Tiếng Việt, đào sâu mở rộng tri thức, làm bật vai trò môn Tiếng Việt đời sống, bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt cho học sinh Trong lớp học sinh đọc yếu, tốc độ đọc viết chưa đạt yêu cầu so với chuẩn kiến thức kĩ Viết sai nhiều lỗi tả Chưa viết trọn vẹn đoạn văn theo yêu cầu Còn lẫn lộn mẫu câu học Việc lĩnh hội tri thức, rèn luyện kỹ học sinh đòi hỏi nhiều thời gian công sức học sinh khác Song song với việc giảng dạy lớp, tách riêng nhóm học sinh yếu để phụ đạo Nội dung giúp đỡ học sinh yếu nhằm vào phương hướng đảm bảo trình độ xuất phát học sinh, trang bị cho em tiền đề cần thiết để đảm bảo trình độ xuất phát cho tiết lên lớp Lấp lỗ hổng kiến thức kỹ năng, điểm yếu rõ nét phổ biến học sinh yếu Thông qua học tập cho học sinh có ý thức phát lỗ hổng kiến thức biết tra cứu tài liệu, sách để tự lấp lỗ hổng Tôi đấu tranh kiên trì với thói xấu học sinh chưa đọc kĩ yêu cầu làm tập * Tổ chức pha phân hóa sinh hoạt ngoại khóa Mục đích dạy học ngoại khóa gây hứng thú cho học sinh tập bổ sung, đào sâu mở rộng kiến thức nội khóa, tạo điều kiện gắn kết học sinh với đời sống, lý thuyết với thực hành Rèn luyện cách thức làm việc tập thể phân hóa GV: Dương Thị Kim Truyền - 26 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba phát bồi dưỡng khiếu Dạy học ngoại khóa bổ sung nội khóa không bị hạn chế chương trình cách thức dạy học khoá Thực tốt nguyên lý giáo dục: học đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn liền với lao động xã hội Việc dạy học ngoại khóa nên có tính chất quần chúng để học sinh thấy rõ vai trò, trách nhiệm với tập thể Ví du: Trong tiết sinh hoạt câu lạc tháng, tổ chức cho học sinh sinh hoạt nhóm theo sở thích Nhóm thích hội họa, hóm mê múa hát, nhóm thích đọc thơ, nhóm giải toán vui tài năng, nhóm giỏi Tiếng Anh Sau thời gian giao lưu thảo luận chuẩn bị nội dung để biểu diễn nhóm chủ đề mừng ngày 20 / 11 Ngày Nhà giáo Việt Nam, nhóm quay quần để giao lưu nhóm lớn Lúc khuyến khích nhóm trổ tài theo khả sở thích nhóm trước lớp Sau lần thường động viên em tràn pháo tay giòn vang hoa, sao, vật gâp giấy cho nhóm xuất sắc Chính em hào hứng, nổ, tích cực chuẩn bị nội dung để giành giải thưởng cô c Điều kiện thực giải pháp, biện pháp Sự quan tâm lãnh đạo nhà trường, đồng nghiệp, cộng đồng, đặt biệt hưởng ứng tích cực học sinh khối lớp học sinh lớp A giúp cho đề tài tiến hành cách thuận lợi d Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Các giải pháp biện pháp nêu có tác động qua lại thúc đẩy lẫn Nếu thực tốt giải pháp tức người giáo viên lấy tiến HS để đạo hành động Một điều quan trọng dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa phải lấy trình độ phát triển chung học sinh lớp làm tảng Các giải pháp nhằm khích lệ giáo viên phát huy nội lực, GV: Dương Thị Kim Truyền - 27 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba trách nhiệm sở tránh tình trạng đối phó với thực vận động đổi phương pháp dạy học e Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Qua khảo nghiệm, khẳng định thêm lần việc dạy học theo quan điểm phân hoá thiết thực Các biện pháp vừa quan trọng vừa cần thiết, đáp ứng yêu cầu dạy học phân hóa, đem lại tính chiến lược lâu dài mà công tác dạy học mà giáo viên cần hướng tới Từ kết khảo nghiệm lấy ý kiến đồng nghiệp có đánh giá chung biện pháp đề xuất đề tài thật cần thiết, có tính khả thi tính phù hợp với dạy học phân hóa Các biện pháp đưa áp dụng rộng rãi thực tiễn, có tác động tích cực vào thực tiễn, có giá trị nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục Các biện pháp đề xuất nhằm góp phần đổi sâu hơn, sát thực phương pháp dạy học Nhằm phát huy tối đa lực, sở trường riêng học sinh Một biện pháp giáo dục xác định giá trị đích thực áp dụng vào thực tiễn cách nghiêm túc, có trách nhiệm, có tâm có tầm đích thực người thầy Nghĩa cần tiến hành thật công phu tiết dạy Quá trình thử nghiệm thực vào phân môn môn Tiếng Việt tuần, tuần tiết vào tháng năm học 2014 - 2015 Tôi tiến hành dạy học theo quy trình phân hoá nội dung học đề tài trình bày lớp chưa có thời gian áp dụng lớp khác Tôi vận dụng nhiều phương pháp dạy học chủ yếu dạy học theo nhóm đối tượng học sinh bổ sung phương pháp dạy học phát giải vấn đề; dạy học phân hóa; đàm thoại gợi mở số hình thức dạy học phát huy tối ưu tối đa hoạt động học sinh như: dạy học phân nhóm theo khu vực học tập, dạy học cá thể hoá Qua phát huy tốt vai trò người giáo viên, người tổ chức điều khiển hoạt động nhận thức học sinh Học sinh có khả tiếp GV: Dương Thị Kim Truyền - 28 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba nhận kiến thức nắm cách thực yêu cầu dạng thực hành phân môn môn Tiếng Việt Một số thực hành học sinh chưa thực trọn vẹn được, sau có gợi ý giáo viên em hoàn thành tốt yêu cầu tập Sau đợt thử nghiệm, học sinh nắm bắt hoạt động trí tuệ môn Tiếng Việt tìm hiểu yêu cầu đề bài, cách diễn đạt nói, viết theo chủ đề Biết đọc diễn cảm, cảm nhận nét đẹp qua câu chuyện phân môn tập đọc Biết dùng từ, dùng câu có hình ảnh qua tập làm văn Đặc biệt em giàu cảm xúc viết chủ đề phân môn Tập làm văn Hạn chế khó khăn, sai lầm, lỗi tả thường gặp nói viết giao tiếp với người xung quanh Qua thấy học sinh lớp thử nghiệm nắm vững kiến thức bản, học sinh yếu bước đầu có tiến hình thành số kĩ bản, học sinh giỏi bồi dưỡng nâng cao sở nắm vững kiến thức bản, em có khả phát huy hoạt động trí tuệ vận dụng kiến thức linh hoạt Nếu thường xuyên áp dụng dạy học theo định hướng có tác dụng tốt việc gây hứng thú học tập cho học sinh, lôi học sinh vào hoạt động học tập tự giác, tích cực, độc lập sáng tạo, giúp học sinh rèn luyện kĩ môn Tiếng Việt II.4 Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu TS HS lớp 3A 31 Đầu năm Cuối HKI Điểm Điểm TB TB 24 em em GV: Dương Thị Kim Truyền Điểm TB Điểm TB 31 em em - 29 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba Tỉ lệ 77,4 22,6 100 Tại lớp A điểm trung bình khảo sát đầu năm có em yếu môn Tiếng Việt Cuối kì I có 100% học sinh điểm từ trung bình trở lên Trong trình học tập đa số em có ý thức học tập tích cực Tham gia vào hoạt động học tập cách chủ động, hào hứng Từ kết thực nghiệm cho thấy GV giao tự chủ, bồi dưỡng giảng dạy theo quan điểm dạy học phân hóa cách có hệ thống, HS nắm vững hơn, sâu hơn, chất lượng học tập nâng lên rõ rệt Dạy học phân hoá nói chung, dạy học phân hoá môn Tiếng Việt nói riêng trường tiểu học Qua tổ chức thực nghiệm lớp A trường tiểu học Lý Tự Trọng, kết thực nghiệm phần kiểm nghiệm tính khả thi kết sáng kiến III Phần kết luận, kiến nghị III.1 Kết luận: Thực tế giảng dạy cho thấy phương pháp dạy học tối ưu, người giáo viên phối kết hợp phương pháp, phương tiện dạy học cách chủ động, linh hoạt học để có hiệu cao Việc phân hóa phận trình dạy học thường dễ thực đạt hiệu cao áp dụng cho trình Vì thế, trình thực áp dụng dạy học phân hóa kết hợp với phương pháp dạy học khác nhau, sử dụng phương tiện dạy học khác phù hợp học Sự phối hợp xu hướng dạy học không truyền thống có khả nâng cao hiệu chất lượng học Mỗi phương pháp dạy học có ưu, nhược điểm khác thực trình dạy học, nhiên cần cân nhắc ưu nhược điểm phương pháp để dùng xen kẽ, bổ trợ cho Chẳng hạn, dạy học phát giải vấn đề phương pháp GV: Dương Thị Kim Truyền - 30 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba dạy học phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh, đặc biệt tình dạy học cung cấp tri thức Nếu hệ thống câu hỏi dẫn dắt, kết hợp phương pháp dạy học phân hóa giúp cho tất đối tượng học sinh tham gia khám phá tri thức tùy theo khả nhận thức em Có nhiều ý kiến cho rằng, có học sinh giỏi, có lực học tập Tiếng Việt, có tư nhanh, ghi nhớ nhanh có khả khám phá tri thức phương pháp dạy học phát giải vần đề Song, thực tế không hoàn toàn Trong hệ thống câu hỏi dẫn dắt học sinh tìm tri thức mới, cần quan tâm đến câu hỏi mang tính tái tri thức, câu hỏi không đòi hỏi tư sâu để giúp học sinh trung bình, yếu tham gia, hòa vào khí học tập chung lớp Phương pháp dạy học chương trình hóa có nhiều ưu điểm góp phần tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh Ở phương pháp dễ dàng đánh giá lực học tập, tiến sai lầm học sinh Để áp dụng phương pháp cần phải đầu tư nhiều thời gian công sức, kể vật chất, chương trình biên soạn cồng kềnh Chính vậy, nên sử dụng phương pháp phận trình dạy học Như vậy, dạy học phân hóa, giáo viên sử dụng kết hợp tất phương pháp dạy học tồn nhà trường phải có vận dụng linh hoạt, đặc biệt sử dụng thao tác kỹ thuật dạy học nhóm cần sử dụng triệt để Qua thực tế dạy học phân hóa môn Tiếng Việt, rút kết luận sau: Dạy học phân hóa xuất phát từ nhu cầu đảm bảo thực tốt mục đích dạy học, đồng thời khuyến khích phát triển tối đa tối ưu khả cá nhân, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn lớp học có chênh lệch trình độ nhận thức thành viên Vì vậy, nhiệm vụ người giáo viên nghiên cứu phương pháp dạy học thích hợp tác động đến hầu hết GV: Dương Thị Kim Truyền - 31 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba đối tượng học sinh, đối tượng học sinh nắm kiến thức tảng vững chắc, đảm bảo tính phổ cập nâng cao Để thực điều người giáo viên cần bắt tay vào công việc thực tế giảng cách cụ thể, tránh lý thuyết chung chung Vì vậy, cần nghiên cứu kĩ đặc điểm lớp học, khu vực, trình độ nhận thức chung học sinh lớp để tiến hành giảng dạy Có thực tạo học đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt trường Tiểu học môn học khác Việc áp dụng dạy học phân hoá dạy học phân môn môn Tiếng Việt trình bày góp phần đổi phương pháp dạy học, tác động tốt đến đối tượng học sinh lớp, học sinh yếu biết tham gia xây dựng học, học sinh trung bình hiểu vấn đề cách sâu sắc hơn, học sinh có lực học tập tốt môn Tiếng Việt phát huy hết khả mình, qua trí tuệ, vốn từ ngữ, tình yêu Tiếng Việt em phát triển Như vậy, góp phần thực tốt mục đích dạy học đào tạo học sinh đáp ứng nhu cầu xã hội phát triển III.2.Kiến nghị: * Đối với giáo viên: Cần thấy rõ vai trò người giáo viên việc dạy học nói chung dạy môn tiếng Việt nói riêng Mạnh dạn đầu tư thời gian, công sức để thiết kế tiết dạy theo hướng dạy học phân hóa Chủ động, linh hoạt điều khiển trình phân hóa cho học sinh tiết dạy * Đối với chuyên môn: Cần tăng cường bồi dưỡng cho giáo viên kĩ thuật dạy học phân hóa cách có hệ thống * Đối với nhà trường: Tham mưu xây dựng thêm môi trường học tập thiên nhiên Trồng thêm nhiều bóng mát sau lớp học Một số khu vực dành riêng cho số tiết học gần gũi với thiên nhiên để phục vụ cho tiết dạy GV: Dương Thị Kim Truyền - 32 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba Buôn Trấp, ngày 10 tháng năm 2015 Người viết Dương Thị Kim Truyền * Nhận xét Hội đồng chấm sáng kiến GV: Dương Thị Kim Truyền - 33 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba TÀI LIỆU THAM KHẢO TT Tên tài liệu Tác giả (Tài liệu hướng dẫn thực Công văn số 5737/BGDĐT-GDTH ngày 21 tháng năm 2013 BGD & ĐT Bộ Giáo dục Đào tạo) GV: Dương Thị Kim Truyền - 34 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba Tạp chí báo Giáo dục thời đại Báo GD & TĐ Bộ Giáo dục Đào tạo (2011), Sổ tay PISA, Hà Nội Sổ tay PISA, Hà Nội Nhà xuất GD Tài liệu hướng dẫn học Tiếng Việt lớp Việt Nam “Mức độ nghiên cứu công nghệ giáo dục theo quan điểm Thầy thiết kế - Trò thi công”, Kỉ yếu Hội thảo khoa học giáo dục Việt Nam, Hải Phòng Những xu hướng dạy học không truyền thống, tài liệu bồi dưỡng giáo viên, Hà Nội GV: Dương Thị Kim Truyền - 35 - Lê Văn Hồng (2011), Nguyễn Bá Kim (2002), Trường Tiểu học Lý Tự Trọng [...]... Mô hình trường học mới VNEN và các phương pháp dạy học tiên tiến khác là một điều kiện thuận lợi để dạy phân hóa đối tượng học sinh như dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề,… đặc biệt là phương pháp dạy học phân hóa GV: Dương Thị Kim Truyền - 11 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa trong môn Tiếng Việt lớp Ba ngay trong giờ học chính khóa, buổi học thứ hai trong ngày sẽ giúp học. .. đặc điểm của mỗi lớp học, khu vực, trình độ nhận thức chung của học sinh trong lớp để tiến hành giảng dạy Có như vậy mới thực sự tạo ra những giờ học đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của môn Tiếng Việt ở trường Tiểu học và các môn học khác Việc áp dụng dạy học phân hoá trong dạy học các phân môn của môn Tiếng Việt như đã trình bày góp phần đổi mới phương pháp dạy học, tác động tốt... Nên trong giờ Tiếng Việt hoặc các môn học khác tôi thường áp dụng kiểu phân hóa này * Các bước tổ chức dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa: Bước 1: Điều tra, khảo sát đối tượng HS trước khi giảng dạy GV: Dương Thị Kim Truyền - 13 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa trong môn Tiếng Việt lớp Ba Sự giống và khác nhau về trình độ phát triển nhân cách của mỗi cá thể học sinh đòi... hạn, dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề là phương pháp GV: Dương Thị Kim Truyền - 30 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa trong môn Tiếng Việt lớp Ba dạy học phát huy tính tự giác, tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, đặc biệt là trong những tình huống dạy học cung cấp các tri thức mới Nếu trong hệ thống câu hỏi dẫn dắt, chúng ta kết hợp phương pháp dạy học phân hóa sẽ... mê trong học tập, không thấy bị thua kém bạn bè GV: Dương Thị Kim Truyền - 12 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa trong môn Tiếng Việt lớp Ba II .3 Giải pháp, biện pháp a Mục tiêu của giải pháp, biện pháp Tôi hy vọng qua sáng kiến này giúp cho đồng nghiệp thấy được tầm quan trọng của việc dạy học phân hóa trong môn Tiếng Việt cho học sinh tiểu học Có cái nhìn sâu hơn về việc dạy. .. phu trong mỗi tiết dạy Quá trình thử nghiệm được thực hiện vào các phân môn của môn Tiếng Việt trong tuần, mỗi tuần 8 tiết vào tháng 9 năm học 2014 - 2015 Tôi đã tiến hành dạy học theo quy trình phân hoá và nội dung bài học như trong đề tài đã trình bày đối với lớp 3 và chưa có thời gian áp dụng đối với các lớp khác Tôi đã vận dụng nhiều phương pháp dạy học chủ yếu là dạy học theo nhóm đối tượng học. .. được giao tự chủ, được bồi dưỡng giảng dạy theo quan điểm dạy học phân hóa một cách có hệ thống, HS sẽ nắm bài vững hơn, sâu hơn, chất lượng học tập được nâng lên rõ rệt Dạy học phân hoá nói chung, dạy học phân hoá trong môn Tiếng Việt nói riêng ở trường tiểu học Qua tổ chức thực nghiệm ở lớp 3 A trường tiểu học Lý Tự Trọng, kết quả thực nghiệm phần nào kiểm nghiệm được tính khả thi và kết quả của... khá giỏi để bồi dưỡng Những học sinh cùng một lớp hoặc cùng một khối, có năng lực về Tiếng Việt, yêu thích nghiên cứu môn Tiếng Việt Mục đích bồi dưỡng nhóm học sinh giỏi Tiếng Việt là để nâng cao hứng thú học tập môn Tiếng Việt, đào sâu và mở rộng tri thức, làm nổi bật vai trò của môn Tiếng Việt trong đời sống, bồi dưỡng tình yêu Tiếng Việt cho học sinh Trong lớp những học sinh đọc còn yếu, tốc độ... trọng trong dạy học theo quan điểm dạy học phân hóa là phải lấy trình độ phát triển chung của học sinh trong lớp làm nền tảng Các giải pháp nhằm khích lệ giáo viên phát huy nội lực, GV: Dương Thị Kim Truyền - 27 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa trong môn Tiếng Việt lớp Ba trách nhiệm trên cơ sở đó tránh được tình trạng đối phó với thực hiện cuộc vận động đổi mới phương pháp dạy. .. - 33 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa trong môn Tiếng Việt lớp Ba TÀI LIỆU THAM KHẢO TT Tên tài liệu Tác giả (Tài liệu hướng dẫn thực hiện Công văn số 5 737 /BGDĐT-GDTH ngày 21 tháng 8 năm 20 13 1 BGD & ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo) GV: Dương Thị Kim Truyền - 34 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa ... quan hệ phương pháp dạy học phân hoá với phương pháp dạy học khác Áp dụng dạy học phân hoá vào môn Tiếng Việt cho học sinh ? Xác định hệ thống phân hóa phân môn môn Tiếng Việt lớp Ba Nghiên cứu... nghiên cứu đề tài: Kinh nghiệm dạy học phân hoá môn Tiếng Việt lớp Ba theo Mô hình trường học VNEN Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho biết, với trình tích hợp phân hóa Phân hóa phải dạy học cho phù hợp... học sinh dạy học phát giải vấn đề,… đặc biệt phương pháp dạy học phân hóa GV: Dương Thị Kim Truyền - 11 - Trường Tiểu học Lý Tự Trọng Kinh nghiệm dạy học phân hóa môn Tiếng Việt lớp Ba học khóa,

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan