0

skkn chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn theo mô hình trường học mới VNEN tiểu học

38 905 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/07/2016, 14:05

Phần THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN Tên sáng kiến: “Chỉ đạo Sinh hoạt chuyên môn theo mô hình trường học Việt Nam” Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Trường Tiểu học Bến Tắm - Thị xã Chí Linh Đồng tác giả: a, Vũ Thị Thanh Sinh ngày: 9-6-1968 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Giáo dục Chức vụ: Hiệu trưởng Đơn vị: Trường Tiểu học Bến Tắm Điện thoại : 0986 008 247 03203 887 038 b, Phạm Thị Mến Sinh ngày: 2-9-1967 Giới tính: Nữ Trình độ chuyên môn: Đại học Tiểu học Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Đơn vị: Trường Tiểu học Bến Tắm Điện thoại : 03203 887 038 Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Trường Tiểu học Bến Tắm Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Tiểu học Bến Tắm Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: Giáo viên học sinh Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2013 - 2014 HỌ TÊN TÁC GIẢ Vũ Thị Thanh Phạm Thị Mến XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ÁP DỤNG SÁNG KIẾN TÓM TẮT SÁNG KIẾN Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến: Dự án triển khai thí điểm mô hình trường học Việt Nam Bộ Giáo dục triển khai nhiều trường tiểu học 63 tỉnh, thành phố nước Hải Dương thuộc nhóm ưu tiên nên bắt đầu thực có trường tham gia Năm học 2014 - 2015, Hải Dương triển khai nhân rộng thành13 trường tiểu học địa bàn toàn tỉnh Dự án Mô hình trường học Việt Nam có Công văn số 86/GPE VNEN ngày 18/3/2014 hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn trường triển khai Mô hình VNEN với mục đích: + Đưa sinh hoạt chuyên môn trở thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng, tránh tổ chức cách hình thức tổ chuyên môn, trường cụm trường + Kịp thời tháo gỡ khó khăn chuyên môn có giải pháp phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện nhà trường, địa phương + Nâng cao lực cho cán quản lý đạo chuyên môn; nâng cao lực chuyên môn, kỹ sư phạm cho giáo viên hoạt động dạy học + Tạo mối quan hệ chia sẻ, học tập, giúp đỡ lẫn cán quản lý giáo viên, giáo viên giáo viên, tổ khối chuyên môn nhà trường trường tiểu học + Tạo hội để cán bộ, giáo viên phát huy khả sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục tiểu học Nội dung sinh hoạt chuyên môn phải phù hợp với nội dung Mô hình trường học Việt Nam (bao gồm: Đổi phương pháp dạy phương pháp học, đổi tổ chức lớp học, đổi đánh giá học sinh, đổi tham gia cộng đồng với giáo dục, điều chỉnh phát triển tài liệu), cán quản lý, giáo viên đề xuất, thống thực Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến: Trong năm học, tất khối chuyên môn trường tham gia dạy học theo mô hình trường học áp dụng nội dung sáng kiến 3, Nội dung sáng kiến: 3.1 Tính mới, tính sáng tạo sáng kiến: Mô hình trường học Việt Nam kiểu mô hình nhà trường tiên tiến, đại Mô hình dựa kết thành tựu đổi giáo dục quốc tế; vận dụng cách làm giáo dục Colombia cách sáng tạo, phù hợp với mục tiêu phát triển đặc điểm giáo dục Việt Nam Mô hình trường học Việt Nam tập trung vào đổi sư phạm, đổi phương pháp dạy - học, đổi sinh hoạt chuyên môn Để buổi sinh hoạt chuyên môn nhà trường đạt hiệu cao, phát triển lực chuyên môn, mang lại nhiều ý nghĩa cho đội ngũ giáo viên nhiệm vụ cần thiết đạt Trong buổi sinh hoạt chuyên môn đó, giáo viên dự suy ngẫm dạy; hợp tác nghiên cứu, tìm hiểu cách đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm loạt bước cụ thể tìm cấu trúc học để giúp em học sinh học tập cách thực Người chủ trì, điều hành thảo luận sinh hoạt chuyên môn người định hướng thảo luận tập trung vào tình thực tế lớp học phán đoán cá nhân thông qua tình quan sát Hoạt động suy ngẫm thảo luận nghiên cứu học trọng tâm đổi sinh hoạt chuyên môn Thay mục đích đánh giá GV, sinh hoạt chuyên môn quan tâm đến hoạt động học HS, hoạt động khó khăn, đa dạng nhiều trình độ khác Thảo luận cần làm sáng tỏ việc học HS diễn nào, em học tốt, em gặp khó khăn, trở ngại việc học, phát phong cách học, điểm mạnh, điểm yếu học tập HS Thảo luận đề cập đến giải pháp cải thiện việc học, giúp đỡ HS gặp khó khăn Chính vị vậy, năm gần Bộ giáo dục Đào tạo trú trọng cải tiến sinh hoạt chuyên môn cho đội ngũ giáo viên nâng cao chất lượng dạy học nhà trường 3.2 Khả áp dụng sáng kiến Thực nghiệm giáo dục theo mô hình trường học Việt Nam, giáo viên học sinh phụ huynh dựa vào tài liệu hướng dẫn biết cần học học nào, cần đạt mục tiêu học Thông qua thấy rõ vai trò trách nhiệm, nhiệm vụ v.v Các em có nhiều hội độc lập suy nghĩ, trải nghiệm khám phá để hình thành kiến thức cho thân, cần xin trợ giúp từ giáo viên Để học đảm bảo nội dung cần đạt nội dung cần mở rộng, khắc sâu cho học sinh đòi hỏi người giáo viên cần có nghiên cứu, dự kiến trước tình sảy để chủ động giải đáp giúp học sinh hiểu sâu Nếu sinh hoạt chuyên môn giải tốt điều kiện thuận lợi cho giáo viên giảng dạy có hiệu cao học.Vì việc đổi sinh hoạt chuyên môn tiền đề quan trọng việc đổi bản, toàn diện giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, áp dụng tất trường tiểu học Khẳng định giá trị, kết sáng kiến: Sau gần năm thực hiện, nhà trường đồng chí lãnh đạo Bộ, Sở Giáo dục ghi nhận đánh giá cố gắng hướng đắn nhà trường Chất lượng đội ngũ giáo viên chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường cải thiện rõ rệt Năm học 2014 -2015 Sở Giáo dục Đào tạo Hải Dương đạo 100% trường toàn tỉnh thực đổi sinh hoạt chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ, chất lượng giáo dục toàn diện địa phương Đề xuất, kiến nghị: Phòng Giáo dục cần mạnh dạn hơn, tích cực đạo việc nhân rộng số lượng trường tham gia mô hình trường học sở, tiền đề cho việc đổi bản, toàn diện chương trình giáo dục đào tạo mà Nghị số 29 -NQ/TW ngày 04/11/2013 BCH TW Đảng khóa XI đề PHẦN 2: MÔ TẢ SÁNG KIẾN Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến 1.1 Cơ sở lí luận: Nghị số 29 -NQ/TW ngày 04/11/2013 BCH TW Đảng khóa XI Đề án " Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Đây Nghị đề cập, quan tâm nhiều đến việc đổi giáo dục Việt Nam Mô hình trường học đề cao tính tích cực học sinh, lấy học sinh trung tâm hoạt động giáo dục; đổi hoạt động sư phạm, tổ chức hướng dẫn học sinh tự học, tăng cường liên hệ ứng dụng kiến thức vào thực tế; đổi đánh giá, trọng đánh giá trình học tập học sinh; cha mẹ học sinh, cộng đồng nhân tố tham gia giáo dục học sinh Mô hình trường học hướng tới giáo dục toàn diện thể ba nội dung: - Hình thành cho học sinh kiến thức, kĩ theo mục tiêu chương trình, sở cho phát triển nhân cách người; Hình thành phát triển lực cho học sinh: khả tự phục vụ, tự quản; giao tiếp, hợp tác, tự học giải vấn đề; Hình thành phẩm chất học sinh: lòng yêu quê hương đất nước gia đình, yêu người; tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm; trung thực, kỉ luật; chăm học, chăm làm yêu thích nghệ thuật, thể thao Mô hình trường học tác động đến nhân tố nhà trường, thay đổi tích cực hoạt động giáo viên, học sinh; tăng cường mối quan hệ nhà trường với gia đình cộng đồng; trọng phát triển phẩm chất, lực cho học sinh 1.2 Cơ sở thực tiễn: Trong mô hình trường học mới, học sinh không nhân vật thụ động lắng nghe, ghi nhớ, học thuộc điều thầy cô truyền thụ Học sinh thực chủ thể trình học tập: tự học theo sách, chia sẻ hợp tác với bạn, trao đổi nhóm báo cáo với giáo viên Quy trình học tập mô hình trường học hình thành cho học sinh thói quen tự giác, tự quản; khả tự học, tự đánh giá đánh giá bạn bè; lắng nghe, chia sẻ hợp tác Tự học môi trường, động lực biến trình đào tạo thành tự đào tạo Đòi hỏi người giáo viên phải có lực chuyên môn thật vững vàng, có khả bao quát tốt để định hướng, giúp học sinh giải vấn đề cần thiết Từ định hướng cần phải đổi nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức hoạt động giáo dục nhà trường cho thật hiệu quả, sở, cốt lõi mô hình Vì tập trung nghiên cứu, đạo triển khai thực rút kinh nghiệm trình Chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn theo mô hình trường học Việt Nam, hi vọng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nhà trường nói riêng, góp phần thực thành công Dự án trường Mục đích nghiên cứu: Tìm biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng dạy học đổi phương pháp quản lý giáo dục theo mô hình trường học Việt Nam Tạo hứng thú, lòng ham mê, tự tin rèn luyện, nâng cao kĩ cho giáo viên, học sinh nhà trường Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Tất giáo viên, học sinh trường tham gia mô hình trường học Phương pháp nghiên cứu: - Nhóm phương pháp nghiên cứu lí luận: Nghiên cứu văn kiện, công văn, văn hướng dẫn, tài liệu hướng dẫn mô hình trường học -Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: + Tìm hiểu, khảo sát, thu thập liệu thực tiễn có liên quan + Phân tích, tổng hợp, đánh giá thực trạng vấn đề nghiên cứu Nội dung biện pháp thực 5.1 Điểm sinh hoạt chuyên môn theo Mô hình trường học Việt Nam: Nhằm nâng cao chất lượng học học sinh, nâng cao chất lượng dạy giáo viên, Cũng nâng cao lực quản lí cho cán quản lí trường học, lực giảng dạy, tổ chức hoạt động giáo dục cho giáo viên phổ thổng, đáp ứng yêu cầu đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Trong Mô hình trường học Việt Nam có đổi vấn đề sau: - Mô hình trường học Việt Nam tập trung vào đổi sư phạm - Đổi phương pháp dạy - học - Đổi phương pháp đánh giá học sinh - Đổi tổ chức lớp học - Đổi sinh hoạt chuyên môn Theo công văn số 86/GPE - VNEN ngày 18/3/2014 Dự án Mô hình trường học Việt Nam, việc sinh hoạt chuyên môn trường triển khai Mô hình VNEN cần: + Đưa sinh hoạt chuyên môn trở thành hoạt động thường xuyên, có chất lượng, tránh tổ chức cách hình thức tổ chuyên môn, trường cụm trường + Kịp thời tháo gỡ khó khăn chuyên môn có giải pháp phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện nhà trường, địa phương + Nâng cao lực cho cán quản lý đạo chuyên môn; nâng cao lực chuyên môn, kỹ sư phạm cho giáo viên hoạt động dạy học + Tạo mối quan hệ chia sẻ, học tập, giúp đỡ lẫn cán quản lý giáo viên, giáo viên giáo viên, tổ khối chuyên môn nhà trường trường tiểu học + Tạo hội để cán bộ, giáo viên phát huy khả sáng tạo, đóng góp sáng kiến kinh nghiệm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi toàn diện giáo dục tiểu học + Nội dung sinh hoạt chuyên môn phải phù hợp với nội dung Mô hình trường học Việt Nam cán quản lý, giáo viên đề xuất, thống thực + Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn phải đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tổ chức qua hoạt động cụ thể, tránh tình trạng trình bày, báo cáo có tính chất lý thuyết 5.2 Thực trạng 5.2.1,Thực trạng sinh hoạt chuyên môn Tiểu học nay: Việc sinh hoạt chuyên môn trường Tiểu học tổ chức theo quy trình tương đối thống Trước tiên nhà trường phân công giáo viên chuẩn bị bài, sau lên lớp dạy minh họa, tổ chức rút kinh nghiệm tìm ưu điểm, hạn chế sau xếp loại dạy Với cách tổ chức vây chưa thu hút tham gia tích cực đội ngũ giáo viên nhà trường Chính lực chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên phát triển hạn chế Có nhiều nguyên nhân, nguyên nhân cán quản lí, giáo viên chưa xác định mục đích, ý nghĩa việc sinh hoạt chuyên môn Giáo viên cho việc tổ chức dự giờ, rút kinh nghiệm sau thống phương pháp, quy trình dạy môn học đánh giá, xếp loại giáo viên vấn đề cốt lõi để sinh hoạt chuyên môn 5.2.2 Thực trạng sinh hoạt chuyên môn nhà trường Trường Tiểu học nơi công tác trường nhỏ Đội ngũ giáo viên trình độ chuyên môn không đồng đều, số đồng chí chưa linh hoạt việc đổi phương pháp dạy học Nhất việc sinh hoạt chuyên môn nhà trường nhiều hạn chế, chưa linh hoạt, sáng tạo, chưa tạo điều kiện cho giáo viên nêu nên ý kiến trước tập thể Nội dung, hình thức sinh hoạt chuyên môn dập khuôn máy móc, áp đặt theo nội dung có sẵn Song nhà trường thực dự án Mô hình trường học Việt Nam thay đổi cách dạy - cách học thay đổi sinh hoạt chuyên môn Sinh hoạt chuyên môn nhà trường trở nên có nề nếp, có kế hoạch cụ thể, giáo viên tự tham gia xây dựng bài, dạy minh họa rút kinh nghiệm cho thân, giúp tiến Giáo viên không ngại đưa ý kiến phát biểu trước tổ, khối chuyên môn *Biểu số 1: Thống kê kết khảo sát thực trạng chất lượng đội ngũ nhà trường STT Các tiêu chí Tốt Khá Trung bình Trình độ CM 10 = 37% 13 = 48% = 15% * Biểu số 2: Thống kê kết khảo sát chất lượng học sinh trường năm học STT Các tiêu chí Danh hiệu HSG Danh hiệu HSTT Tỉ lệ lên lớp Năm học 136 = 34,7% 138 =35,2% 99,5% 2012- 2013 * Biểu số 3: So sánh phương pháp sinh hoạt chuyên môn truyền thống với sinh hoạt VNEN: Các nội Sinh hoạt chuyên môn truyền Sinh hoạt chuyên môn theo VNEN dung thống * Mục - Đánh giá, xếp loại dạy - Tạo hội cho giáo viên học tập lẫn nhau, tìm giải pháp nâng cao chất lượng học tập học sinh - Tập trung vào hoạt động học học sinh - Mỗi giáo viên tự rút học để áp dụng vào học ngày - Cả tổ ( khối) thiết kế Một giáo viên dạy minh họa - Căn vào trình độ học sinh để lựa chọn nội dung, phương pháp, quy trình cho phù hợp - Điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với việc học học sinh - Tập trung vào hoạt động dạy giáo viên - Thống cách dạy để giáo viên thực - Một giáo viên thiết kế dạy * Thiết minh họa kế - Thực theo nội dung, dạy quy trình, bước thiết kế theo quy định - Dạy theo nội dung kiến thức * sách giáo khoa, phương Người pháp dạy học theo sách giáo viên dạy - Thực tiến trình học - Thực tiến trình học linh minh hoạt, sáng tạo dựa khả theo quy trình họa học sinh - Việc dạy giáo viên ( kiến Việc học học sinh ( thức, ngôn ngữ, cử điệu học sinh học thực sự?; * Vấn giáo viên, kĩ thuật dạy học, học sinh ngừng học?; thái độ đề nếp học tập học sinh, tham gia học sinh?; nhận thức quan quy trình khâu bước; có thiếu, học sinh; mối quan hệ dạy tâm thừa kiến thức hay không?; trình học; chất lượng việc học; nguyên bày bảng…) Những học sinh nhân; giải pháp? Học hỏi người bật ( học tốt) không điều từ phân tích, chia sẻ dự quan tâm cụ thể với học trên?) sinh Nội dung, tiến trình dạy, sai Ghi chép tình học tập * Ghi sót, hạn chế giáo viên Ít học sinh học chép không quay phim điều suy ngẫm Quay phim, dự dạy chụp ảnh dạy để phân tích việc học học sinh Đánh giá, nhận xét, rút kinh Suy ngẫm chia sẻ thực tế việc nghiệm việc dạy giáo viên học học sinh; suy đoán lí minh họa ( ưu điểm, giải nguyên nhân; đưa cách * Thảo nhược điểm), đưa cách dạy giải Phân tích việc học cụ luận khác cách chủ quan, thiếu thể, có minh chứng phim ảnh sau dự thực tế; thống dựa vào ý định giáo viên phương pháp dạy học cụ thể, … dạy minh họa Giáo viên tự ghi nhận hữu ích cho thân * Thời Thường kết thúc nhanh Khoảng từ đến lượng ý kiến " trùng nhau" buổi, sau giáo viên tiếp thảo " thống nhất" tục tự suy ngẫm sau sinh hoạt luận chuyên môn, công việc đích sau dự * Số lượng người nêu ý kiến * Cách nêu ý kiến chủ yếu * Bài dạy * Kết ngày Thường có ý kiến " đại diện", "giống ý kiến trước" Giáo viên thường ngại đưa ý kiến riêng mình, thiếu ý lắng nghe người phát biểu Nhận xét ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân ( ý kiến thường chung chung); đưa cách dạy khác gắn với thực tế học sinh ý định giáo viên dạy minh họa Người dự có thái độ đánh giá, thường thiếu sót dạy minh họa Bài dạy riêng giáo viên minh họa; giáo viên " chịu trách nhiệm" chính; người dự đánh giá kết việc dạy, việc học chủ yếu Thường đối chiếu kết quả: làm gì? - Đối với học sinh: Kết học tập học sinh cải thiện, học sinh tập trung vào trình diễn cho người dự xem, học sinh yếu gặp khó khăn việc tiếp thu kiến thức, thường bị giáo viên bỏ quên - Đối với giáo viên: + Thường lúng túng dạy minh họa, giáo viên dạy cách thụ động, dập khuôn máy móc theo thiết kế dạy định sẵn, thay đổi nội dung, cách dạy + Các phương pháp dạy học mà giáo viên sử dụng mang tính hình thức, hiệu Nhiều ý kiến ( có 100% giáo viên phát biểu, có giáo viên phát biểu - lần) Ai có ý kiến riêng lắng nghe để học hỏi từ ý kiến khác Chia sẻ khó khăn, nỗ lực đồng nghiệp; suy ngẫm chia sẻ: học sinh nào? nào? nào? thể điều gì? vậy? học điều từ thực tế đó? làm để thay đổi? Ý kiến gắn với thực tế học sinh ý định giáo viên dạy minh họa Bài dạy chung người; không đánh giá kết mà nghiên cứu học hỏi Suy ngẫm, chia sẻ trình: làm nào? - Đối với học sinh: Kết học tập học sinh cải thiện Học sinh thực trở thành trung tâm trình dạy học, giáo viên quan tâm, hỗ trợ + Học sinh tự tin hơn, tham gia tích cực vào hoạt động học tập + Quan hệ học sinh với học sinh thân thiện, phân biệt học sinh giỏi học sinh kém, học sinh có ý thức giúp đỡ - Đối với giáo viên: + Giáo viên tự tin, chủ động, sáng tạo, tìm biện pháp để nâng cao chất lượng dạy học Giáo viên dám tự chịu trách nhiệm chất lượng học tập + Giáo viên có hội nhìn lại trình dạy, tự nhận hạn chế thân để điều chỉnh kịp thời, quan tâm nhiều đến học sinh yếu, + Khi chia sẻ, phân tích học kết học tập học sinh kém, giáo viên thường đổ lỗi cho học sinh nhiều nguyên nhân khác Chứ nguyên nhân từ người giáo viên dạy + Đôi chuẩn bị kĩ nên không phát sinh tình học tập sinh động, học diễn tự nhiên + Giữa giáo viên với giáo viên thiếu tinh thần học hỏi, cảm thông chia sẻ lẫn nhau, có phủ nhận lẫn - Đối với cán quản lí: + Cán quản lí đạo chuyên môn thường áp đặt, cứng nhắc, theo quy định chung + Cán quản lí quan tâm để hiểu biết tâm tư nguyện vọng, khó khăn giáo viên trình dạy học + Việc kiểm tra, giám sát thiếu chặt chẽ Biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến học sinh học + Quan hệ giáo viên gần gũi thân thiện + Quan hệ đồng nghiệp gần gũi, có cảm thông, gắn bó, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ, lắng nghe, học hỏi lẫn - Đối với cán quản lí: + Đánh giá cao linh hoạt, sáng tạo giáo viên Không áp đặt theo quy định cứng nhắc + Có hội sau sát chuyên môn, hiểu nguyên nhân khó khăn trình dạy học để có biện pháp hỗ trợ kịp thời + Quan hệ cán quản lí với giáo viên gần gũi, gắn bó, chia sẻ thông cảm với khó khăn mà giáo viên phải đối mặt Từ thực trạng nêu trên, định chọn nội dung đạo sinh hoạt chuyên môn theo mô hình trường học vấn đề cốt lõi để đạo thực nhà trường từ ngày đầu năm học 5.3 Nội dung cách thức sinh hoạt chuyên môn theo mô hình VNEN 5.3.1 Lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo Mô hình VNEN Lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn hoạt động giáo dục Tiểu học có ba cấp độ tổ chuyên môn; trường cụm trường tiểu học Giáo dục Việt Nam trình đổi toàn diện Lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tạo khả ứng phó với bất định thay đổi hoạt động sinh hoạt chuyên môn nói chung dạy học nói riêng Những thay đổi số lượng, chất lượng liên quan đến giáo viên học sinh, tác động việc mở cửa hội nhập vào kinh tế khu vực toàn cầu, tích cực tiêu cực xã hội theo kinh tế thị trường, thiên tai, bão lụt biến cố không lường trước Chính thay đổi bất định làm cho việc lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn nhằm đưa tổ chức đến đích định trước trở thành điều tất yếu Lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tạo điều kiện cho cấp quản lí giáo dục tập trung vào mục tiêu định Qua kế hoạch, nhà quản lí có cách nhìn toàn diện, tổng thể trình vận động, tiến lên tổ chức Qua thấy ảnh hưởng, tương tác phận, làm cho sinh hoạt chuyên môn trở thành nếp, tích cực hóa hoạt động tổ chức theo mục tiêu định Lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cho phép lựa chọn phương án tối ưu, tiết kiệm nguồn lực, tạo hiệu cao cho tổ chức giáo dục Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn không cho phép hoạt động tùy tiện, tản mạn, rời rạc không chấp nhận định vội vàng, thiếu suy xét, cân nhắc Lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn tạo điều kiện dễ dàng cho việc kiểm tra, giám sát thuận lợi Cấp quản lí giáo dục kiểm tra hoạt động chuyên môn cấp kế hoạch sinh hoạt chuyên môn Điều gây hậu nguy hại không xác định trạng thái trung gian cuối đối tượng quản lí Chính lí nên kĩ lập kế hoạch sinh hoạt chuyên môn kĩ quan trọng Ngay từ đầu năm học khối chuyên môn xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cụ thể cho năm học gửi xuống tổ để thực 5.3.2 Các điều kiện đảm bảo cho sinh hoạt chuyên môn theo Mô hình VNEN 5.3.3.1 Đối với Hiệu trưởng cán quản lí - Thay đổi nhân thức, hành vi, giữ vai trò chủ động việc tạo niềm tin cho giáo viên thay đổi tích cực thân họ buổi dự sinh hoạt chuyên môn, mối quan hệ đồng nghiệp với cán quản lí - Thực coi sinh hoạt chuyên môn trụ cột, biện pháp quan trọng để thay đổi chất lượng học tập học sinh văn hóa nhà trường, tiến tới thay đổi nhà trường - Tổ chức bồi dưỡng đội ngũ giáo viên để giới thiệu mô hình sinh hoạt chuyên môn mới, nêu thực cần thiết lợi ích mà sinh hoạt chuyên môn mang lại - Thành lập nhóm tư vấn cho buổi sinh hoạt chuyên môn ( Gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng giáo viên có lực chuyên môn) hỗ trợ giáo viên việc thiết kế kế hoạch dạy, dạy minh họa vận dụng điều học sinh hoạt chuyên môn vào thực tế học ngày - Xây dựng kế hoạch triển khai việc thực sinh hoạt chuyên môn năm giai đoạn - Trang bị công cụ cho hoạt động sinh hoạt chuyên môn nhà trường như: máy chiếu, máy quay phim, - Chỉ đạo sâu sát hoạt động chuyên môn - Hiệu trưởng tham gia vào sinh hoạt chuyên môn nắm bắt khó khăn, tình trạng học tập học sinh, vấn đề cần thiết cho việc nâng cao chất lượng dạy học mà nằm phạm vi người giáo viên giải 10 1.1 Thời gian : 1.2.Thành phần: 1.3 Phân công nhiệm vụ: - Nhiệm vụ cụ thể: Buổi sáng: Xây dựng giáo án thực hành Toàn giáo viên tổ xây dựng Buổi chiều: Dạy thực hành rút kinh nghiệm + Người dạy: + Lớp thực hành: Biên sinh hoạt tổ chuyên môn xây dựng nội dung phương pháp dạy học môn Lịch sử theo mô hình VNEN 2.1.Kiểm diện: Đủ 2.2 Thời gian: 2.3 Địa điểm: Tại phòng tổ chuyên môn - 2.4 Thành phần: + Chủ tọa: + Thư ký: + Toàn thể giáo viên tổ Nội dung sinh hoạt: 2.5.1: Xây dựng chuyên đề : DẠY LỊCH SỬ THEO MÔ HÌNH VNEN Bài 8: Tiết 1: Trường học, văn thơ, khoa học thời Hậu Lê Mục tiêu học: + Nêu kiện chứng tỏ nhà Lê quan tâm tới việc đào tạo nhân tài + Kể tên người ghi nhận có công việc phát triển văn học, khoa học thời Lê - Giới hạn : Đến hết Bài tập Hoạt động - Các ý kiến phát biểu góp ý: + Đ/ c Liên: Bài 1: Cho hs đọc lớp trả lời câu hỏi trước lớp Bài 2: Tổ chức hoạt động theo nhóm đôi + Đ/c Đỗ Lan: Bài nên làm nhanh để dẫn dắt sang tập + Đ/ c Nguyễn Hằng: Ở 1, có vài từ cần giải nghĩa cho hs “quy củ” Có thể giới thiệu thêm tranh ảnh thật nhanh Văn Miếu, Quốc Tử Giám 2.5.2 Thống xây dựng chuyên đề : DẠY LỊCH SỬ THEO MÔ HÌNH VNEN * Nội dung dạy: Bài 8: Tiết 1: Trường học, văn thơ, khoa học thời Hậu Lê 1.MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần: - Nêu được những sự kiện chứng tỏ nhà Lê rất quan tâm tới việc đào tạo nhân tài - Kể tên những người được ghi nhận là có công việc phát triển văn học ở thời Lê 2.TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TIỆN: GV chuẩn bị: 24 - Phiếu giao việc cho nhóm (HĐ – b trang 18) - Phiếu học tập / nhóm (HĐ – b trang 18) HS chuẩn bị: - Sách hướng dẫn học Lịch sử và Địa lí TIẾN TRÌNH: * Khởi động: HS chơi trò chơi * Giáo viên giới thiệu bài, ghi tên bài Bài Trường học, văn thơ, khoa học thời Hậu Lê - GV nêu tiết chúng ta thực hiện HĐ1,2,3 phần HĐCB - HS ghi tên bài vào vở - HS đọc mục tiêu của bài học A Hoạt động bản: Lắng nghe thầy / cô giáo trình bày (trang 16) (HĐ cả lớp) - GV cho HS đọc to nội dung được in màu SGK - GV hỏi: Em hãy nêu dẫn chứng chứng tỏ nền giáo dục nước ta ngày càng được quan tâm phát triển dưới các triều đại Lý, Trần, Hậu Lê? - HS báo cáo kết quả làm việc với cô giáo (HS trả lời câu hỏi) - GV chốt: Ở thời Lý, Nhà nước lập Văn Miếu, mở Quốc Tử Giám làm trường đào tạo nhân tài Qua thời Trần, việc tổ chức dạy học và thi cử bắt đầu có quy củ Đến thời Hậu Lê, giáo dục được phát triển và quy định chặt chẽ Tìm hiểu về trường học và việc tổ chức thi cử dưới thời Hậu Lê (trang 16) a) Đọc kĩ đoạn hội thoại (trang 17) (HĐ theo cặp) - HS đọc theo cặp hướng dẫn SGK - HS thay đọc phần giải nghĩa từ “thi Hương”, “thi Hội” b) Thảo luận và trả lời câu hỏi (HĐ nhóm) Em hãy nêu những dẫn chứng chứng tỏ nhà Hậu Lê rất quan tâm tới việc đào tạo nhân tài cho đất nước? Quan sát, trao đổi với bạn nhóm về hình 1, hình (trang 17) c) HS báo cáo kết quả thảo luận với cô giáo GV chốt: * Những dẫn chứng chứng tỏ nhà Hậu Lê rất quan tâm tới việc đào tạo nhân tài cho đất nước là: - Nhà Hậu Lê cho dựng nhà Thái học, dựng lại Quốc Tử Giám ở Thăng Long - Trường Quốc Tử Giám dưới thời Hậu Lê không chỉ có lớp học mà còn có chỗ ở cho HS và có cả kho sách Trường không chỉ thu nhận cháu vua và các quan mà còn đón nhận cả em gia đình thường dân nếu học giỏi - Ở địa phương, Nhà nước cũng mở trường bên cạnh lớp học tư của các thầy đồ - Cứ năm, Nhà nước tổ chức thi Hương ở địa phương và thi Hội ở kinh thành Những người đỗ kì thi Hội được dự kì thi Đình để chọn tiến sĩ GV hỏi thêm: Nhà Hậu Lê đã làm gì để tôn vinh những người đỗ đạt? GV chốt: Để tôn vinh những người đỗ đạt nhà Hậu Lê đã đặt lễ xướng danh (lễ đọc tên người thi đỗ), lễ vinh quy (lễ đón rước người đỗ cao về làng) và khắc tên tuổi người đỗ cao (Tiến sĩ) vào bia đá dựng ở Văn Miếu để tôn vinh 25 người có tài Những việc nhà Hậu Lê làm nhằm động viên, khuyến khích mọi người hăng hái, tích cực thi đua học tập Đây là điểm mới, là sự tiến bộ của nhà Hậu Lê mà thời nhà Lý, nhà Trần chưa làm được Khám phá các thành tựu văn học thời Hậu Lê (HĐ nhóm) a) HS đọc thông tin SGK (trang 18) b) HS thảo luận nhóm, làm vào phiếu bài tập: Phiếu bài tập + Hãy kể tên các tác giả thơ, văn tiêu biểu thời Hậu Lê? + Tìm và nối nội dung ở cột B cho phù hợp với nội dung ở cột A: A B Phản ánh khí phách anh hùng và niềm tự hào chân chính của dân tộc Nói về một số phong tục tập quán của nhân dân Nội dung các thời Hậu Lê tác phẩm thơ, Ca ngợi nhà Hậu lê, đề cao và ca ngợi công văn thời Hậu đức của nhà vua Lê Miêu tả cảnh đẹp của non sông đất nước và các món ăn của một số dân tộc Nói lên tâm sự của những người muốn đem tài năng, trí tuệ giúp ích cho nước, cho dân lại bị một số quan lại ghen ghét, vùi dập - HS báo cáo kết quả làm việc với cô giáo GV chốt: * Các tác giả thơ, văn tiêu biểu thời Hậu Lê là Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tông, Nguyễn Mộng Tuân, Lý Tử Tấn và Nguyễn Húc * Đáp án đúng là chúng ta nối ý 1, ý 3, ý của cột B với cột A Nội dung các tác phẩm thơ, văn thời Hậu Lê phản ánh khí phách anh hùng và niềm tự hào chân chính của dân tộc Bên cạnh đó, có những tác phẩm ca ngợi nhà Hậu Lê, đề cao và ca ngợi công đức của nhà vua Nhiều tác phẩm của một số tác giả nói lên tâm sự của những người muốn đem tài năng, trí tuệ giúp ích cho nước, cho dân lại bị một số quan lại ghen ghét, vùi dập c) GV nêu câu hỏi – HS trả lời (HĐ cả lớp) Kết hợp quan sát Hình 3, nói những gì em biết về Nguyễn Trãi? Kể tên những tác phẩm văn, thơ tiêu biểu của Nguyễn Trãi? GV chốt: * Nguyễn Trãi tên hiệu ức Trai, sinh năm 1380, quê gốc ở xã Chi Ngại (nay là xã Cộng Hòa, thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương, sau dời đến làng Nhị Khê – Thường Tín, Hà Tây) Cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trãi là một bài ca yêu nước, tự hào dân tộc * Về Sự nghiệp văn học Nguyễn Trãi có những tác phẩm thơ, văn tiêu biểu như: Quốc âm thi tập, Bình Ngô đại cáo, Ức Trai thi tập, Quân trung từ mệnh tập, (GV có thể đọc cho HS nghe một vài câu thơ của Nguyễn Trãi) B Hoạt động ứng dụng 26 Nói cho người thân nghe những gì em biết về Nguyễn Trãi Nội dung chuyên đề xây dựng 100% giáo viên tổ chuyên môn trí giao cho đồng chí Nguyễn Thị chuẩn bị lên lớp Buổi sinh hoạt chuyên môn kết thúc vào hồi 17 ngày Biên sinh hoạt tổ chuyên môn rút kinh nghiệm nội dung PP dạy học môn Lịch sử 3.1 Thời gian: 3.2 Địa điểm: 3.3 Thành phần: + Chủ tọa: + Thư ký: 3.4 Nội dung sinh hoạt: 3.4.1 Rút kinh nghiệm chuyên đề: * Các ý kiến phát biểu -Ưu điểm: + Thực nội dung Tổ chuyên môn xây dựng + Giáo viên chuẩn bị đồ dùng chu đáo + Thể phương pháp mô hình VNEN + Giáo viên thực đánh giá học sinh theo thông tư 30 + Học sinh hoạt động tích cực, hiệu + Liên hệ thực tế gần gũi, thiết thực với học sinh - Tồn tại: + Một số học sinh phát biểu chưa rõ ràng 3.4.2 Thống phương pháp hình thức tổ chức - Tổ trí thống phương pháp hình thức tổ chức theo nội dung chuyên đề xây dựng Áp dụng vào lớp tùy theo đối tượng, lớp để vận dụng 3.5 Chuẩn bị cho chuyên đề tháng 12: “ DẠY ĐỊA LÍ THEO MÔ HÌNH VNEN ” Biên kết thúc vào hồi 11 ngày 100 % GV tổ trí Chủ tọa Thư kí Phụ lục Thực hành sinh hoạt chuyên môn Nội dung đánh giá học sinh Biên phân công thực nội dung đánh giá học sinh theo Thông tư 30 Môn TNXH 27 1.1.Thời gian 1.2.Địa điểm: 1.3.Thành phần 1.4 Nội dung - Phân công thực hiện: Môn : TNXH: Bài ( tiết) Thời gian: Lớp dạy thực hành: Toàn thể GV tổ trí 100% thống chọn môn TNXH để thực hành cách đánh giá Biên sinh hoạt chuyên môn xây dựng đánh giá học sinh theo thông tư 30 Môn TNXH lớp 2.1 Thời gian: 2.2 Địa điểm: Thành phần: + Chủ tọa: + Thư ký: Nội dung sinh hoạt: * Buổi sáng xây dựng giáo án Thảo luận quy chế chuyên môn 100 % đồng chí giáo viên trí với quy chế chuyên môn đề Thảo luận chuyên đề đánh giá học sinh theo thông tư 30/2014 môn Tự nhiên xã hội * Các ý kiến thảo luận bước thực hiện.( 100% giáo viên tổ phát biểu nêu ý kiến mình) * Tiến trình: (Theo tài liệu hướng dẫn học TNXH lơp tập 1A) Tất toàn thể GV tổ trí 100% đ/c buổi chiều dạy lớp Buổi chiều dạy thực hành Tất giáo viên tổ dự để rút kinh nghiệm Buổi sinh hoạt chuyên môn kết thúc vào hồi 16 ngày BIÊN BẢN RÚT KINH NGHIỆM CHUYÊN ĐỀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH THEO THÔNG TƯ 30 MÔN: TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 3.1 Thời gian: 3.2 Địa điểm: 3.3 Thành phần Chủ tọa: Thư kí: Nội dung sinh hoạt a Rút kinh nghiệm Có cụ thể người tham gia thảo luận tập chung vào thông tư 30 với môn TNXH ( lực, phẩm chất, kiến thức) ý kiến đưa thống chung sau: -Giáo viên chuẩn bị chu đáo - Đảm bảo tiến trình day 28 - Giáo viên, học sinh phối hợp nhịp nhàng - Theo dõi quan sát đánh giá học sinh hoạt động - Kịp thời động viên, quan tâm tới học sinh - Đã đánh giá kiến thức, kĩ năng, lực, phẩm chất học sinh - Cần ý đánh giá kĩ giao tiếp hợp tác nhóm em b Thống Sau thực chuyên đề tất đồng chí giáo viên thống vận dụng phù hợp với lớp Tất nội dung toàn thể giáo viên trí 100% thống áp dụng phù hợp với đối tượng học sinh lớp Buổi họp kết thúc vào hồi 10 ngày Chủ tọa Thư kí Phụ lục Thực hành sinh hoạt chuyên môn Nội dung tổ chức lớp học KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TỔ CHỨC LỚP HỌC NỘI DUNG : BỒI DƯỠNG NHÓM TRƯỞNG Thời gian: 29 Thành phần: Phân công việc: Buổi sáng: Xây dựng giáo án thực hành Toàn giáo viên tổ xây dựng Buổi chiều: Dạy thực hành rút kinh nghiệm - Người thực hiện: Lớp thực hành: Bến Tắm, ngày tháng năm 2014 Phó hiệu trưởng Người lập CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN XÂY DỰNG GIÁO ÁN BỒI DƯỠNG NHÓM TRƯỞNG 1.Kiểm diện: Đủ Thời gian: Địa điểm: Thành phần: + Chủ tọa: + Thư ký: + Toàn thể giáo viên tổ Nội dung sinh hoạt: 4.1 Thống thời khóa biểu thực từ tuần chuyên môn nhà trường xếp cho lớp tổ ( Có thời khóa biểu cụ thể kèm theo) 4.2 Thống xây dựng chuyên đề : Bồi dưỡng kĩ cho nhóm trưởng * Nội dung: 1.Nhiệm vụ người nhóm trưởng - Điều hành bạn nhóm tham gia hoạt động theo logo Cách tiến hành CÁC BƯỚC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM Các bạn đọc mục tiêu Hỏi: Hôm học mục tiêu nào? A- Hoạt động cá nhân: - Các bạn đọc yêu cầu - Bài tập có yêu cầu nào? Chúng ta phải làm vào đâu? - Các bạn làm việc cá nhân - Thảo luận nhóm: Nhóm trưởng đọc kết quả-> bạn so kết (Hoặc bạn hỏi- bạn trả lời nối tiếp) Nhóm trưởng chốt đáp án - Nhận xét bạn B- Hoạt động nhóm: 30 * Môn Tiếng Việt: - Các bạn đọc yêu cầu - Nhóm trưởng hỏi yêu cầu - đọc từ- nhận xét- sửa - đọc câu- nhận xét- sửa - chia đoạn- đọc đoạn- nhận xét- sửa * Với phải viết: - Cử thư kí.- Thảo luận, chốt ý kiến, thư kí ghi C- Hoạt động cặp đôi - Đọc yêu cầu - Xác định yêu cầu - Nhóm trưởng chia cặp (Hỏi- Trả lời) - Nhóm trưởng hỏi- Bạn trả lời- Nhận xét/ Hoặc bạn hỏi- bạn trả lời - Nhóm trưởng chốt ý kiến - Nhóm trưởng đưa thêm câu hỏi cho bạn trả lời, nhận xét Tóm lại: Mô hình chung cho hoạt động: Đọc yêu cầu- Xác định yêu cầu Hoạt động làm đâu Cá nhân làm Thảo luận- Chốt kết Môn TOÁN: - Các bạn đọc mục tiêu: - Hôm học mục tiêu nào? A- Hoạt động nhóm: - Các bạn đọc yêu cầu - Bài hỏi gì? Làm vào đâu? - Các bạn làm việc cá nhân - Nêu kết quả- Vì bạn chọn kết vậy? - Các bạn khác nhận xét, bổ sung - Nhóm trưởng chốt kết Đọc nội dung kiến thức mới: Các bạn đọc cá nhân Che nội dung tài liệu- đọc lại kiến thức Nhóm trưởng hỏi bạn trả lời nội dung trọng tâm kiến thức * Làm tập:- Đọc yêu cầu - Xác định yêu cầu - Bài làm vào đâu? - Làm cá nhân - Nhóm trưởng tổ chức báo cáo nhóm - Chốt đáp án - Thêm câu hỏi phụ / câu hỏi lật lại vấn đề - Chốt kết Lưu ý: Trình bày cách làm Tất nội dung toàn thể GV tổ trí 100%, Đ/c dạy minh họa - lớp minh họa: Buổi chiều dạy minh họa 31 Buổi sinh hoạt chuyên môn kết thúc vào hồi 17 ngày Chủ tọa Thư kí CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN RÚT KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG NHÓM TRƯỞNG Thời gian: Địa điểm: Thành phần: + Chủ tọa: + Thư ký: Nội dung sinh hoạt: 4.1 Rút kinh nghiệm chuyên đề: * Các ý kiến phát biểu 4.2 Thống phương pháp hình thức tổ chức - Tổ trí thống phương pháp hình thức tổ chức BD nhóm trưởng theo Mô hình trường học mơí VNEN Áp dụng vào lớp tùy theo đối tượng, lớp để vận dụng Chuẩn bị cho chuyên đề tháng 10: “ Sinh hoạt Đội” Biên kết thúc vào hồi 17 ngày 100 % GV tổ trí Chủ tọa Thư kí Phụ lục Thực hành sinh hoạt chuyên môn nội dung phụ huynh, cộng đồng tham gia vào giáo dục KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NỘI DUNG PHỤ HUYNH VÀ CỘNG ĐỒNG 32 Xây dựng góc cộng đồng Thời gian: Thành phần: + GV + Ban chấp hành phụ huynh lớp Phân công việc: Đ/c : Hiệu phó báo cáo phần lý thuyết xây dựng góc cộng đồng Các giáo viên chủ nhiệm nghiên cứu hướng dẫn phụ huynh lớp tham gia vào việc xây dựng góc cộng đồng lớp Bến Tắm, ngày tháng năm 2014 Phó hiệu trưởng Người lập BIÊN BẢN TRIỂN KHAI NỘI DUNG PHỤ HUYNH VÀ CỘNG ĐỒNG Xây dựng góc cộng đồng Thời gian: Địa điểm: Thành phần: + Chủ tọa: + Thư ký: Nội dung sinh hoạt: * Buổi sáng: Nghe báo cáo lý thuyết Thảo luận Thống cách làm: + Nêu tầm quan trọng góc cộng đồng + Xây dựng góc cộng đồng + Sử dụng góc cộng đồng + Quản lí góc cộng đồng * Buổi chiều: lớp với phụ huynh thực hành lớp Tất nội dung toàn thể GV trí 100% áp dụng phù hợp với điều kiện lớp Buổi môn sinh hoạt chuyên kết thúc vào hồi 16 ngày Chủ tọa Thư kí Phụ lục Thực hành sinh hoạt chuyên môn nội dung Điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học KẾ HOẠCH VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC Môn: HĐGD Đạo đức 33 Thời gian: Thành phần: Phân công việc: Buổi sáng: + Giáo viên tổ nghiên cứu tài liệu học môn HĐGD đạo đức + Liệt kê có nội dung dự kiến điều chỉnh Buổi chiều: + Thống nội dung điều chỉnh khối Bến Tắm, ngày tháng năm 2014 Phó hiệu trưởng Người lập CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - hạnh phúc BIÊN BẢN SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN THỐNG NHẤT NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN HỌC Môn: HĐGD đạo đức Thời gian: Địa điểm: Thành phần: + Chủ tọa: + Thư ký: Nội dung sinh hoạt: Lựa chọn phương án hợp lí sử dụng tài liệu môn Hoạt động giáo dục Đạo đức Thảo luận * Thảo luận theo nhóm Nhóm 1: Gồm giáo viên khối Nhóm 2: Gồm giáo viên khối * Sau thảo luận đồng chí giáo viên thống sau Khối lớp Tên TIẾT Bài 3: Gọn gàng, HĐCB ngăn nắp - Nhóm: 1, bài2 - Cá nhân: Bài 4: Chăm làm HĐCB: việc nhà - Nhóm: 1, - Cả lớp: 34 TIẾT HĐTH - Nhóm: 4, - Cá nhân: HĐTH - Nhóm: 4, - Cá nhân: HĐ ứng dụng Thực giữ gọn gàng, ngăn nắp nhà, trường Thực làm công việc phù hợp với khẳ thân Bài 5: Chăm HĐCB: học tập - Nhóm: 1, - Cá nhân: HĐTH - Nhóm: 4, - Cá nhân: Bài 6: Quan tâm, HĐCB: giúp đỡ bạn - Cả lớp: - Nhóm: - Cá nhân: Bài 7: Giữ gìn HĐCB: trường lớp - Cả lớp: đẹp - Cá nhân: - Nhóm: HĐTH - Nhóm: 4, Bài 8: Giữ trật tự, HĐCB: vệ sinh nơi công - Nhóm: 1, cộng - Cá nhân: HĐTH - Cá nhân: - Nhóm: Bài 9: Trả lại HĐCB: rơi - Nhóm: - Cá nhân: Bài 11: Lịch HĐCB: nhận gọi điện - Nhóm: 1, thoại - Cá nhân: HĐTH - Nhóm: - Cá nhân: Bài thay kể gương biết trả lại rơi cho người bị HĐTH - Cá nhân: Biết thực hành - Nhóm: nói lời yêu thương HĐTH Biết nói lời lịch - Nhóm: 4, nhận gọi điện thoại Bài 12: Lịch HĐCB: đến nhà người khác - Cả lớp: - Cá nhân: HĐTH - Cá nhân: - Nhóm: Bài 13: Giúp đỡ HĐCB: người khuyết tật - Nhóm: 1, - Cá nhân: HĐTH: - Nhóm: 4, - Cá nhân: thay hoạt Bài động kể gương giúp đỡ người khuyết tật HĐTH - Nhóm: 4, - Cá nhân: Bài 10: Biết nói lời HĐCB: yêu cầu, đề nghị - Nhóm: 1, - Cá nhân: 35 Chăm học làm tập trường, nhà Biết thể quan tâm, giúp đỡ bạn Thường xuyên thực tốt việc giữ gìn trường lớp đẹp Thực tốt việc giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng Biết thể hành động, lời nói đến nhà người khác chơi Bài 14: Bảo vệ loài HĐCB: vật có ích - Nhóm: 1, - Cá nhân: HĐTH - Nhóm: - Cá nhân: 5, Biết thể hành động, việc làm bảo vệ loài vật có ích Khối lớp Tên Tiết Bài 3: Tự làm lấy HĐCB: BT1- nhóm việc đôi, BT2 – cá nhân , BT - nhóm Tiết HĐTH: BT5 nhóm BT – cá nhân Bài 4: Quan tâm HĐCB: BT1- nhóm chăm sóc ông bà đôi, BT2 (a- lớp ; cha mẹ anh chị em b- nhóm), BT3 Nhóm Bài 5: Chia sẻ HĐCB: BT1 + – buồn vui bạn nhóm, BT3 – lớp HĐTH: BT4 , – Bài tập nhóm Bt cá nhân Bài 6: Tích cực tham gia việc trường việc lớp Bài 7:Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm láng giềng Bài 8: Biết ơn thương binh liệt sĩ HĐCB: , ( HĐ nhóm) Hoạt động UD – Bài tập HĐTH: Bt – cá Viết thư chia sẻ nhân, Bt5 – nhóm cho bạn bên Bt6- lớp cạnh chuyện buồn ( vui) HĐTH: 3, Bài tập ( HĐ nhóm) HĐCB: 1( a- lớp; b- nhóm) Bài - nhóm HĐCB: 1( a- lớp; b- nhóm) Bài - nhóm Bài 9: Đoàn kết HĐCB: 1, với thiếu nhi quốc ( HĐ nhóm) tế Bài 10: Tôn trọng HĐCB: 1- nhóm khách nước Bài ( a- lớp; b – nhóm) Bài 11: Tôn trọng HĐCB: 1( a- đám tang lớp; b- nhóm), BT2 – cá nhân HĐTH: – cá Bài tập nhân Bài 4, - nhóm HĐTH: 3, Bài tập – nhóm Bài – cảlớp HĐTH – lớp Bài Bài 12: Tôn trọng thư từ, tài sản người khác Bài 13: Tiết kiệm HĐTH: – Bài tập nhóm đôi, nhóm HĐTH: 4- cá HS thực tiết HĐCB: – nhóm Bài – cá nhân HĐCB: 1- nhóm, 36 HĐTH: 3, Bài Bài tập ( HĐ nhóm) HĐTH: 3, Bài tập ( HĐ nhóm) bảo vệ nguồn Bài 2, – cá nhân nhân, - nhóm nước Bài 14: Chăm sóc, HĐCB: 1+ HĐTH; lớp trồng vật nuôi – nhóm Bài - nhóm Bài – nhóm đôi kiệm nước nhà trường Bài Tất nội dung toàn thể GV tổ trí 100% áp dụng phù hợp với đối tượng lớp Buổi môn sinh hoạt chuyên kết thúc vào hồi 16 ngày Chủ tọa Thư kí TÀI LIỆU THAM KHẢO Công văn số 86/GPE -VNEN ngày 18/3/2014 dự án mô hình trường học V/V Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn trường triển khai mô hình VNEN 37 Tài liệu tập huấn sinh hoạt chuyên môn năm học 2014 - 2015 Tài liệu hướng dẫn Tổ chức lớp học theo mô hình trường học Việt Nam 38
- Xem thêm -

Xem thêm: skkn chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn theo mô hình trường học mới VNEN tiểu học , skkn chỉ đạo sinh hoạt chuyên môn theo mô hình trường học mới VNEN tiểu học ,

Từ khóa liên quan