skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo mô hình trường học mới trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đồng nai

14 763 0
skkn một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo mô hình trường học mới trong các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh đồng nai

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỒNG NAI Đơn vị Phòng Giáo dục Tiểu học Mã số: SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Một số biện pháp đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo mô hình trường học trường tiểu học địa bàn tỉnh Đồng Nai Người thực hiện: Nguyễn Minh Kiếm Lĩnh vực nghiên cứu:  - Quản lý giáo dục - Phương pháp dạy học môn:  (Ghi rõ tên môn) - Lĩnh vực khác: Giáo dục  (Ghi rõ tên lĩnh vực) Có đính kèm: Các sản phẩm không thề in SKKN  Mô hình  Phần mềm  Phim ảnh  Hiện vật khác Năm học: 2015 - 2016 BM02-LLKHSKKN SƠ LƯỢC LÝ LỊCH KHOA HỌC I THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁ NHÂN Họ tên: Nguyễn Minh Kiếm Ngày tháng năm sinh: 10/10/1962 Nam, nữ: Nam Địa chỉ: Ấp Vàm xã Thiện Tân huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai Điện thoại: 0613842439 (CQ); 0613927072 (NR); ĐTDĐ: 0908023445 Fax: E-mail: minhkiem1010@gmail.com Chức vụ: Phó Trưởng phòng Giáo dục tiểu học Đơn vị công tác: Sở Giáo dục Đào tạo Đồng Nai I TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO - Học vị (hoặc trình độ chuyên môn, nghiệp vụ) cao nhất: Đại học Sư phạm - Năm nhận bằng: 1996 - Chuyên ngành đào tạo: Toán học II KINH NGHIỆM KHOA HỌC - Lĩnh vực chuyên môn có kinh nghiệm: Quản Lý Giáo dục Tiểu học Số năm có kinh nghiệm: 27 năm - Các sáng kiến kinh nghiệm có năm gần đây: + Một số biện pháp nâng cao chất lượng phong trào Xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp + Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT quản lí giảng dạy + Một số biện pháp nâng cao chất lượng chuyên môn giáo dục tiểu học sở + Biện pháp nâng cao chất lượng đa dạng hóa hoạt động giáo dục trường tiểu học BM03-TMSKKN Tên SKKN: BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI TRONG CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Đối với trường tiểu học, chất lượng giáo dục có chuyển biến bước nâng dần chất lượng hay không công tác quản lí chuyên môn nhà trường có đạt hiệu hay không? Hoạt động chuyên môn trường tiểu học phản ánh chất lượng việc trồng người hiệu đào tạo nhà trường Chính mà công tác chuyên môn trường tiểu học giữ vai trò vô quan trọng Để chuyên môn hoạt động có hiệu quả, đồng đơn vị trường học địa bàn huyện, thị, thành phố nói riêng hay tỉnh Đồng Nai nói chung việc đổi nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn từ sở việc làm cần thiết giữ vai trò vô quan trọng Nói đến sinh hoạt chuyên môn, tức nói đến sinh hoạt chuyên môn nhà trường sinh hoạt chuyên môn tổ khối Thông qua buổi sinh hoạt chuyên môn làm cho cán bộ, giáo viên nắm cụ thể yêu cầu, nhiệm vụ công tác đơn vị, cá nhân mình; đánh giá chất lượng công tác cá nhân, tập thể thời gian qua; trao đổi, bàn biện pháp để thực hiệu nhiệm vụ thời gian tới; dịp để chia sẻ, học tập kinh nghiệm hay cá nhân tiêu biểu đơn vị trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc thành viên; từ có định hướng giải pháp đắn phù hợp với tình hình thực tế đơn vị Xuất phát từ thực tế nhiều đơn vị trường học địa bàn, cán quản lí quan tâm, đạo sâu sát hoạt động chuyên môn nên chất lượng giáo dục hoạt động khác trường vững phát triển qua năm, đồng thời đạt nhiều kết khả quan Tuy nhiên, bên cạnh số đơn vị cán quản lí chưa sát với công tác chuyên môn, nên chất lượng chuyên môn thấp, chưa xứng tầm với đơn vị bạn địa bàn Mặt khác, việc tổ chức giảng dạy theo mô hình trường học Việt Nam (VNEN) triển khai thực thí điểm nhân rộng đại trà năm qua số trường tiểu học tỉnh thành nước, dù không mẻ trình thực không khó khăn cho cán quản lí giáo viên trình quản lí giảng dạy Làm để giúp cán quản lí giáo viên trao đổi, chia sẻ để thực hiệu mô hình, đồng thời phát huy tối đa hiệu mô hình trường học trường tiểu học địa bàn tỉnh, điều mà trăn trở suy nghĩ Từ lý trên, với vai trò người lãnh đạo, quản lí đạo hoạt động chuyên môn cấp Tiểu học trăn trở, tìm biện pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trường thực theo mô hình trường học mới, nghiên cứu thực đề tài: “Biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo mô hình trường học trường tiểu học địa bàn tỉnh Đồng Nai” II THỰC TRẠNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI Thuận lợi - Được quan tâm đạo Bộ Giáo dục Đào tạo; Ban quản lí Dự án trung ương; cấp ủy, quyền địa phương tỉnh Đồng Nai - Ngành Giáo dục tỉnh Đồng Nai kịp thời quán triệt tinh thần Nghị quyết, Chỉ thị nhiệm vụ năm học cấp học đến phòng giáo dục Đào tạo huyện, thị, thành phố Biên Hòa; đến đơn vị trường học đội ngũ CB-GV-CNV toàn ngành sở xây dựng, định hướng phương hướng nhiệm vụ chung ngành, tạo sở để đơn vị vào tình hình thực tế đơn vị xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho đơn vị, đặc biệt trọng nội dung trọng tâm cho đơn vị thực điểm mô hình trường học - Đội ngũ CB-GV-CNV tương đối ổn định, an tâm công tác Nhiều CBQL; GV động, sáng tạo, tích cực, nhiệt tình tham gia hoạt động nhà trường; nhiệt huyết với công tác, hết lòng yêu nghề, yêu học sinh - Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học xây dựng, sửa chữa kịp thời, bước đáp ứng yêu cầu dạy học Khó khăn - Một số CBQL chưa thật nhiệt tình, tâm huyết với công việc, chưa chủ động công tác - Một số giáo viên chưa nhìn nhận cách đắn vai trò, ích lợi việc thực mô hình trường học nên chưa tích cực hoạt động; mà số hoạt động giáo dục tổ chức cho học sinh tham gia học tập đơn điệu, cứng nhắc, chưa tạo hứng thú cho học sinh tích cực tự học tham gia hoạt động Ngoài ra, có tư tưởng xem nhẹ buổi sinh hoạt chuyên môn, chưa thực tích cực, phát biểu buổi sinh hoạt, thường sinh hoạt chuyên môn theo hướng triển khai chiều từ xuống, nói làm - Việc huy động nguồn lực nhân dân hạn chế; công tác xã hội hoá giáo dục có phát triển so với năm học trước chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu cần thiết cho công tác giáo dục II NỘI DUNG ĐỀ TÀI Cơ sở lý luận Một nhiệm vụ ngành Giáo dục Đào tạo Đồng Nai nói riêng nước nói chung phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ bước cụ thể công tác đào tạo bồi dưỡng lực lượng giáo viên cán quản lý cho phù hợp với định hướng phát triển thực tinh thần Đại hội Đảng tỉnh lần thứ X, nghị 40 Chính phủ thị 14 Thủ tướng phủ việc thực chương trình thay sách giáo khoa phải: "Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán quản lí giáo dục đủ sức, đủ tài với đội ngũ nhà giáo toàn xã hội chấn hưng giáo dục nước nhà" "Chú trọng việc nâng cao lĩnh trị, phẩm chất, lối sống nhà giáo" Mặt khác, giáo dục Tiểu học cấp học tảng hệ thống giáo dục quốc dân, giáo viên tiểu học có vị trí, vai trò quan trọng Giáo viên tiểu học người góp phần định việc thực hoạt động dạy học có chất lượng, thực phổ cập giáo dục, hoạt động giáo dục lên lớp,… nhằm đào tạo hệ trẻ thành người phát triển toàn diện, vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước với nguồn nhân lực cao Chất lượng đội ngũ giáo viên định trình dạy học: Thầy giỏi có trò giỏi, để đáp ứng yêu cầu giảng dạy thay sách giáo khoa tiểu học đòi hỏi người giáo viên phải không ngừng nâng cao trình độ chuẩn mặt, đặc biệt tiếp cận nhanh phương pháp giảng dạy Người giáo viên phải người biết tổ chức dạy, tổ chức hoạt động học học sinh, kiểm soát tất đối tượng học sinh, đánh giá lực học sinh, từ giúp học sinh phát huy tối đa sở trường lực cá nhân đạt hiệu cao Công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất định chất lượng giáo dục dạy học nhà trường, lẽ lao động sư phạm lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu toàn diện, bổ sung nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm, để đạt yêu cầu không kể đến việc giáo viên trao đổi học tập lẫn thông qua lần sinh hoạt chuyên môn từ tổ khối đến cấp trường, liên trường, cụm trường cấp huyện, tỉnh Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài Từ thực tế trên, đề biện pháp phát huy thuận lợi khắc phục khó khăn tồn tại, bước nâng cao chất lượng chuyên môn sở theo mô hình trường học thông qua biện pháp cụ thể sau: a) Chú trọng công tác tổ chức quán triệt xây dựng kế hoạch thực văn đổi công tác quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục Thực văn hướng dẫn Bộ GD&ĐT; Ban quản lý dự án Trung ương, UBND tỉnh Đồng Nai hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học; hướng dẫn thực nhiệm vụ trọng tâm ngành đổi công tác quản lí, nâng cao chất lượng dạy - học, đẩy mạnh ứng dụng CNTT dạy học, Ngành giáo dục tỉnh xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế tỉnh Đồng Nai để đạo đơn vị tổ chức thực Từ kế hoạch ngành giáo dục tỉnh, đơn vị Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, thị, thành phố vào tình hình thực tế đơn vị xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học địa phương đạo trường học xây dựng kế hoạch tổ chức thực thật cụ thể, khả thi, phù hợp với tình hình thực tế đơn vị Trong trình triển khai kế hoạch, văn hướng dẫn, ngành có theo dõi, nắm bắt hoạt động đơn vị trường học để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm trình thực đơn vị từ có đạo, chấn chỉnh kịp thời đơn vị để bước nâng cao chất lượng giáo dục Công tác đổi quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục nhiệm vụ trọng tâm ngành; mà văn kế hoạch, hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm định kì, văn hướng dẫn đổi quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục,… yêu cầu Phòng Giáo dục Đào tạo tỉnh phải quán triệt, hướng dẫn, định hướng kịp thời giải pháp, nội dung cụ thể biện pháp, nội dung thực để đơn vị có định hướng thực hiện, đồng thời phát huy sáng tạo đơn vị, CBQL trình thực b) Bồi dưỡng, củng cố lực CBQL; GV tổ khối trưởng trường Các hoạt động trường tiểu học có đạt kết tốt đẹp hay không, đội ngũ GV động, tâm huyết nhiệt tình với nghề không nói đến vai trò CBQL nhà trường CBQL tốt đạo quản lí tốt hoạt động, bước nâng cao chất lượng giáo dục đơn vị Do công tác bồi dưỡng đội ngũ vấn đề quan tâm tham mưu lãnh đạo Sở đạo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện, thị, thành phố vào tình hình thực tế đội ngũ để mở lớp tập huấn, bồi dưỡng hè, bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ CBQL GV để CBQL, GV tổ khối trưởng tham gia sinh hoạt, học tập, kịp thời nắm bắt chủ trương ngành, tích cực học tập, bồi dưỡng để nâng cao lực cá nhân Ngoài ra, việc mở chuyên đề đổi công tác quản lí, đổi PPDH, nâng cao ứng dụng CNTT quản lí soạn giảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt hội đồng, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt tổ khối,… vấn đề mà quan tâm, đạo địa phương tích cực thực để đáp ứng kịp thời cho việc nâng cao chất lượng giáo dục đơn vị trường học; bước làm cho sinh hoạt chuyên môn nhà trường, tổ khối vào thực chất, hướng, ngắn gọn, hiệu quả, phát huy hết sáng tạo lực thành viên đơn vị trường học c) Xây dựng kế hoạch, đạo, định hướng nội dung sinh hoạt chuyên môn sâu vào trọng tâm, đặc thù mô hình trường học - Việc xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn Hàng năm, xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cấp cụm trường, với loại hình sinh hoạt sinh hoạt cấp Cụm phòng GDTH chủ trì năm lần (mỗi học kỳ lần) sinh hoạt liên trường gồm trường gần phối hợp tổ chức với hỗ trợ phòng GDTH; cụ thể qua văn số 2457/KH-SGDĐT ngày 21/10/2014 văn số 106/KH-SGDĐT ngày 19/01/2015 việc sinh hoạt chuyên môn Cụm, trường tham gia mô hình trường học Việt Nam + Trên sở thực công văn số 56/GPE-VNEN ngày 08/4/2013 Ban Quản lý Dự án trung ương việc Hướng dẫn thực Kế hoạch kinh phí Dự án VNEN năm 2013, Sở GD&ĐT đạo trường xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn cấp trường lần/tháng, đồng thời xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn liên trường với hình thức trường luân phiên đăng cai tổ chức (từ đến trường) lần /năm, phòng GDTH cử cán tham dự đạo + Thường xuyên tổ chức hội thảo, trao đổi để triển khai đồng hiệu phương pháp dạy, phương pháp học, đánh giá học sinh, tổ chức lớp học nhằm hình thành và phát triển lực phẩm chất cho học sinh; đạo cụ thể việc đổi sinh hoạt chuyên môn trường, điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học (theo hướng dẫn Công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18/3/2014) - Hình thức sinh hoạt chuyên môn, tổ khối + Sinh hoạt chuyên môn trường, tổ khối định kì theo quy định Sinh hoạt chuyên môn là thời gian để tổ khối thảo luận các nội dung sinh hoạt cụ thể, sát thực, liên quan trực tiếp đến công tác chuyên môn của giáo viên như: đổi phương pháp dạy - học; đổi tổ chức lớp học; đổi đánh giá học sinh; đổi thm gia cồng đồng, điều chỉnh phát triển tài liệu; Sinh hoạt chuyên môn theo mô hình VNEN cũng được thực hiện sinh hoạt chuyên môn hiện hành Nhưng nội dung sinh hoạt chuyên môn phải phù hợp với nội dung mô hình trường học Việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn cấp tổ, cấp trường cấp cụm theo mô hình trường học phải cụ thể thiết thực, hiệu tổ chức qua hoạt động cụ thể, thực tiễn, tránh mang tính chất trình bày, lý thuyết; tập trung vào vấn đề như: sinh hoạt chuyên môn nội dung phương pháp dạy học, sinh hoạt chuyên môn đổi tổ chức lớp học; sinh hoạt chuyên môn đổi đánh giá học sinh; sinh hoạt chuyên môn đổi tham gia cồng đồng, Thông thường nội dung sinh hoạt chuyên môn nội dung phương pháp dạy - học tổ chức thông qua hoạt động dự giờ, nghiên cứu học với bước: + Xây dựng kế hoạch chuẩn bị; + Tổ chức dạy - học minh họa, dự suy ngẫm; + Thảo luận chung; + Áp dụng vào thực tiễn Tùy vào thời điểm, thời gian tình hình thực tế để tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học hiệu quả, buổi sinh hoạt tập trung cho việc dự giờ, nghiên cứu học; kết hợp việc sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học với nội dung sinh hoạt chuyên môn khác đổi tổ chức lớp học; đổi đánh giá học sinh; đánh giá công tác thực hiện; trao đổi bàn phương hướng tháng hai tuần tiếp theo; thảo luận số nội dung chuyên môn (cái hay, tồn vướng mắc) - Nội dung sinh hoạt + Nhận định hoạt động giáo dục hoạt động dạy học, đánh giá kết giáo dục, kết dạy học; + Thảo luận chuyên môn, đưa phương hướng hoạt động bàn luận nội dung để thực kế hoạch (theo tháng); + Tổ chức làm đồ dùng dạy học, phân công tiết dự học hỏi kinh nghiệm; + Xây dựng chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học khối; + Trao đổi biện pháp nâng cao chất lượng học tập cho học sinh; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng tổ chức thực môi trường học tập tích cực cho học sinh; + Thảo luận vướng mắc chuyên môn, khó khăn thực hiện, tiến hành thống số điều chỉnh logo học để mang lại hiệu cao; + Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trình thực hiện; bồi dưỡng lực chuyên môn, chia sẻ học thuật - Tiến trình nội dung sinh hoạt + Dự giờ: Dự nhằm tổ chức triển khai thảo luận sâu cho giáo viên khối kĩ sư phạm, trọng vận dụng đổi phương pháp dạy học theo mô hình VNEN qua thể tiết dạy minh họa để đội ngũ nắm bắt cụ thể (Dự vào thời gian trước buổi họp vài ngày vào thời điểm liền trước buổi họp, nhiên không thiết lần sinh hoạt dự giờ) Việc dự phải đáp ứng nhu cầu giáo viên tổ khối; quan tâm lựa chọn tiết giáo viên có điều chỉnh (logo hoạt động, nội dung chương trình, hình thức tổ chức), tiết có nội dung khó tiết khó tổ chức hình thức dạy học Việc trao đổi, chia sẻ suy ngẫm tiết dạy sau dự giữ vai trò vô quan trọng việc giúp GV thực đổi phương pháp, hình thức dạy học phát huy tính tích cực, chủ động người học; hoạt động trao đổi, chia sẻ tập trung vào hoạt động học học sinh để GV nhìn nhận điều chỉnh trình dạy mình, không tập trung vào việc đánh giá GV hay đánh giá tiết dạy mà dịp để GV trao đổi, chia sẻ ý tưởng đổi phương pháp, hình thức dạy - học, từ có nhiều hình thức tổ chức thực giúp GV vận dụng, học hỏi đồng nghiệp để nâng cao tay nghề thân, tăng tư vấn, thúc đẩy, giúp đỡ giáo viên tiến Trong dự giờ, người dự phải quan sát cách tỉ mỉ thái độ, nét mặt, hành vi, lời nói, cử chỉ, quan tâm học sinh học, mối quan hệ tương tác học sinh, việc làm sản phẩm học tập học sinh; đồng thời suy ngẫm tiết dạy nhằm trả lời câu hỏi: học sinh có năm yêu cầu hoạt động học tập không? Học sinh có tự học, tích cực tham gia hoạt động học không? Nhóm trưởng điều hành nhóm hoạt động nào? Các thành viên nhóm hoạt động sao? sở cho việc trao đổi, chia sẻ sau dự để giúp GV có hình thức, phương pháp dạy học hiệu + Đánh giá công tác thực hiện: Trong các buổi sinh hoạt, trao đổi thông tin hai chiều là điều rất cần thiết, nó góp phần quyết định chất lượng của một buổi sinh hoạt chuyên môn thành công GV người chủ trì buổi sinh hoạt trao đổi, nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm Tổ khối trưởng định hướng cho GV gợi ý liên quan nội dung đánh giá để GV mạnh dạn nêu, từ thành viên tổ thảo luận đóng góp, thống ý kiến, đề giải pháp khắc phục Nội dung đánh giá gắn với nội dung trọng tâm giai đoạn (có nội dung khác lần họp), thường đánh giá sâu công tác trọng tâm thời gian qua: hạn chế, ưu điểm, biện pháp khắc phục mặt dạy- học, HS, GV,… Tập trung đánh giá trình thực chương trình VNEN, từ đó đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế Trao đổi sâu công tác chủ nhiệm: xây dựng mô hình lớp học theo VNEN, củng cố nề nếp lớp, hội đồng tự quản, việc điều hành nhóm trưởng; công tác giảng dạy, sử dụng tài liệu VNEN, tổ chức các hình thức dạy học theo mô hình mới, quá trình học tập của học sinh (đánh giá tiến độ học tập của học sinh, biện pháp nâng cao chất lượng HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi - HS khiếu, cách ghi chép sổ nhật kí) + Xây dựng phương hướng thực thời gian tiếp theo: Dựa theo kế hoạch ngành, trường, chuyên môn để lập kế hoạch hoạt động cụ thể sát với công việc và thời gian cụ thể Dựa vào lực và trình độ chuyên môn của giáo viên, với công việc sẽ phân công - phân nhiệm cho phù hợp Những công tác thực hiện trọng tâm sẽ được đưa thảo luận sâu, cụ thể để tìm giải pháp thực hiện hiệu quả, thiết thực (theo giai đoạn) GV người chủ động nêu khó khăn, thắc mắc, đề xuất mình, để bàn bạc, tìm biện pháp khắc phục + Thảo luận chuyên môn: Nội dung thảo luận thường dựa sở mặt làm tốt chia sẻ, nhân rộng trao đổi khó khăn vướng mắc Bên cạnh việc bản thân GV phải chủ động nghiên cứu kĩ bài, để GV có chuẩn bị nội dung kiến thức kiến thức mở rộng liên quan đến nội dung dạy, cần phải có phân công luân phiên hai giáo viên sẽ cùng phụ trách nghiên cứu sâu từ hai đến ba phân môn để giảm bớt áp lực công việc cho giáo viên (Vì GV chủ quan dẫn đến dạy hời hợt, thiếu thông tin cập nhật, lúng túng hướng dẫn HS HS hỏi thêm) Các nội dung thường GV đề thảo luận, hướng tổ chức: Chưa hiểu tài liệu; điều chỉnh cho phù hợp; cần mở rộng, khắc sâu nào, cách tổ chức HS tham gia học tập với khó dạy, cách đánh giá học sinh cho hiệu quả; làm giảm học sinh chưa hoàn thành phát triển khiếu cho học sinh khiếu,… d) Tổ chức hoạt động giao lưu công tác quản lí sinh hoạt chuyên môn cấp (cụm tỉnh, cụm huyện, liên trường) để nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trường, chuyên môn khối Sinh hoạt chuyên môn nhu cầu thực cần thiết giáo viên; để sinh hoạt chuyên môn trở nên gọn nhẹ, có trọng tâm chuyên môn, tổ khối trưởng phải phát huy vai trò người đầu tàu, tập hợp thành viên đơn vị, tổ khối tích cực nghiên cứu, chuẩn bị vấn đề trọng tâm cụ thể xoay quanh công việc trọng tâm chuyên môn như: Đổi PPDH; thực giảm tải, điều chỉnh dạy học, việc sử dụng đồ dùng dạy học,…từ với chủ trì chuyên môn, tổ khối thành viên trao đổi, thảo luận xoay quanh nhiệm vụ định hướng để bàn vạch biệc pháp thực thời gian tới Ngoài ra, việc đổi sinh hoạt chuyên môn sở thể vai trò kiểm tra tư vấn, thúc đẩy cấp Chính mà sinh hoạt chuyên môn nhà trường Hiệu trưởng; sinh hoạt chuyên môn khối CBQL nhà trường Thông qua việc tham dự buổi sinh hoạt chuyên môn cấp quản lí suy ngẫm khó khăn, vướng mắc GV, bàn biện pháp thực khả thi tồn vướng mắc, công tác trọng tâm thời gian tới Xuất phát từ yêu cầu mà công tác lãnh đạo đạo phận chuyên môn trường, Phòng GD&ĐT, bố trí xếp lịch công tác, tăng cường xuống sở để tham gia sinh hoạt hội đồng, sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề sở để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc sở Giao lưu công tác quản lí chuyên môn cấp việc làm cần thiết khả thi, thông qua hoạt động giao lưu, GV có hội trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ, học tập hay, mặt mạnh bạn rút kinh nghiệm khó khăn, vướng mắc, tồn tại; từ giúp cho hoạt động chuyên môn tiểu học đơn vị trường học gần phát triển tương xứng Chính mà năm học, đạo phận tổ chức hoạt động giao lưu cho đơn vị trường học địa bàn huyện thông qua sinh hoạt chuyên môn liên trường sinh hoạt chuyên môn cụm tỉnh định kỳ tháng, học kỳ,….và cử cán quản lý, 10 GV đơn vị trường học tham gia hoạt động giao lưu cấp tỉnh số huyện, thị Ảnh minh họa giao lưu sinh hoạt chuyên môn cấp cụm tỉnh, liên huyện e) Tổ chức hội thi cho GV giỏi để đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt tăng cường đẩy mạnh ứng dụng CNTT điều hành quản lý giáo dục Các hội thi giáo viên giỏi biện pháp giúp cho đội ngũ GV giao lưu, sinh hoạt, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, biện pháp có tác dụng tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt sở, bước nâng cao chất lượng chuyên môn sở Từ lý mà định kì hàng năm, đạo phòng GD&ĐT huyện, thị, thành phố tổ chức hội thi dành cho GV dạy giỏi để GV giỏi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm Ảnh minh họa hoạt động giáo dục hội thi GVDG cấp tỉnh công tác quản lí thực giảng dạy,…đây dịp để CBQL, GV trau dồi, rèn luyện lực kiến thức, kỹ mình, có tác dụng đẩy mạnh vai trò công tác thi đua, khen thưởng đơn vị, mà biết, thi đua động lực thúc đẩy phát triển Nhằm đổi công tác quản lý, Sở Giáo dục Đào tạo đạo đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin điều hành quản lý thông qua hệ thống phần mềm Công tác đạo giáo viên đẩy mạnh ứng dụng CNTT soạn giảng ngành quan tâm mức, nhiều tiết dạy tích cực đổi PPDH, phát huy tính tích cực học tập HS, giúp HS chủ động học tập GV tổ chức khéo léo với CNTTđã diễn đạt nhiều kết cao đơn vị 11 trường học Hiện nhiều GV thành thạo với việc ứng dụng CNTT soạn giảng góp phần tích cự nâng cao chất lượng giáo dục huyện nhà IV KẾT QUẢ Qua thời gian ứng dụng trải nghiệm đem lại cho ngành giáo dục tỉnh hiệu thiết thực: - Các cán quản lý tự chủ động công tác quản lý, việc thực ứng dụng công nghệ thông tin quản lý nhẹ nhàng tinh gọn hơn, công tác trao đổi thông hai chiều từ Phòng Giáo dục sở trường học ngược lại nhanh hơn, hiệu hơn, kinh phí công sức cho việc chuyển tải phát hành văn giảm đáng kể - Chất lượng GV giỏi cấp ngày tiến triển có chiều sâu; đặc biệt số lượng chất lượng GV giỏi huyện tham gia thi cấp tỉnh ngày tiến triển bước khẳng định vị huyện nhà - Chất lượng sinh hoạt chuyên môn cấp có chuyển biến tích cực góp phần thúc đẩy cho đơn vị trường học bước nâng cao chất lượng giáo dục, chất lượng giáo dục đại trà mũi nhọn ngành có chuyển biến tích cực; bước giữ vững phấn đấu ngang tầm với đơn vị tỉnh bạn - Về phía học sinh bên cạnh chất lượng giáo dục nâng cao, học sinh chưa hoàn thành giảm hẳn qua năm, học sinh có khiếu bồi dưỡng phát triển tăng dần số lượng chất lượng; học sinh bỏ học có chuyển biến giảm đáng kể qua năm; hội thi, hoạt động phòng trào, hội thi cấp học sinh tham gia thi tích cực đạt nhiều kết khả V BÀI HỌC KINH NGHIỆM - Việc nâng cao chất lượng chuyên môn việc làm cần thiết hiệu mang lại nhiều kết khả quan cho ngành Chất lượng giáo dục tỉnh nhà ngày giữ vững phát triển lên - Một số CBQL trường học thấy tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng chuyên môn, từ đề nhiều biện pháp để giúp chất lượng sinh hoạt chuyên môn nhà trường, tổ khối đơn vị bước đạt nhiều kết tốt đẹp - Một số giáo viên tổ khối trưởng, giáo viên dạy lớp ngại khó, chưa mạnh dạn việc đầu tư xây dựng nội dung chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn qua công tác bồi dưỡng chủ động tích cực việc thực nhiệm vụ giao, bước nâng cao chất lượng giáo dục - Phát huy vai trò CBQL, đẩy mạnh chủ động, sáng tạo CBQL việc điều hành quản lí nhà trường 12 - Làm cho CBQL, GV nhận thức rõ tác dụng sinh hoạt chuyên môn, thông qua việc nâng cao nhận thức, CBQL, GV chủ động, tích cực thực hiệu nhiệm vụ giao - Động viên, khuyến khích kịp thời, đẩy mạnh vai trò thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho CBQL GV trình công tác VI KẾT LUẬN Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn theo mô hình trường học trường tiểu học địa bàn tỉnh Đồng Nai cần thiết, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi phương pháp dạy – phương pháp học học sinh; tạo hội cho GV học tập nâng cao trình độ, học hỏi nhau; tạo hội cho tất HS học phát triển; xây dựng mối quan hệ bình đẳng thành viên nhà trường; giúp GV khắc phục khó khăn; đáp ứng nhu cầu đổi toàn diện giáo dục theo nghị 29 chuyển từ dạy học theo hướng tiếp cận nội dung sang tiếp cận lực, chuyển từ trọng tâm trang bị tri thức sang rèn luyện lực vận dụng thực tiễn cho HS, chuyển từ dạy HS học sang dạy HS cách học, cách giải vấn đề sống VII TÀI LIỆU THAM KHẢO Công văn số 86/GPE-VNEN ngày 18 tháng năm 2014 việc Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn trường VNEN Công văn số 5737/BGDĐT-GDTH ngày 21 tháng năm 2013 việc Hướng dẫn thí điểm đánh giá học sinh tiểu học mô hình trường học Việt Nam Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng năm 2014 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học NGƯỜI THỰC HIỆN Nguyễn Minh Kiếm 13 BM04-NXĐGSKKN SỞ GD&ĐT ĐỒNG NAI Đơn vị CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học: 2013- 2014 ––––––––––––––––– Tên sáng kiến kinh nghiệm: Họ tên tác giả: Chức vụ: Đơn vị: Lĩnh vực: (Đánh dấu X vào ô tương ứng, ghi rõ tên môn lĩnh vực khác) - Quản lý giáo dục  - Phương pháp dạy học môn:  - Phương pháp giáo dục  - Lĩnh vực khác:  Sáng kiến kinh nghiệm triển khai áp dụng: Tại đơn vị  Trong Ngành  Tính (Đánh dấu X vào ô đây) - Có giải pháp hoàn toàn - Có giải pháp cải tiến, đổi từ giải pháp có   Hiệu (Đánh dấu X vào ô đây) - Hoàn toàn triển khai áp dụng toàn ngành có hiệu cao  - Có tính cải tiến đổi từ giải pháp có triển khai áp dụng toàn ngành có hiệu cao  - Hoàn toàn triển khai áp dụng đơn vị có hiệu cao  - Có tính cải tiến đổi từ giải pháp có triển khai áp dụng đơn vị có hiệu  Khả áp dụng (Đánh dấu X vào ô dòng đây) - Cung cấp luận khoa học cho việc hoạch định đường lối, sách: Tốt  Khá  Đạt  - Đưa giải pháp khuyến nghị có khả ứng dụng thực tiễn, dễ thực dễ vào sống: Tốt  Khá  Đạt  - Đã áp dụng thực tế đạt hiệu có khả áp dụng đạt hiệu phạm vi rộng: Tốt  Khá  Đạt  XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (Ký tên ghi rõ họ tên) THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, ghi rõ họ tên đóng dấu) 14

Ngày đăng: 24/07/2016, 20:59

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan