skkn một số giải pháp và thiết bị kĩ thuật hỗ trợ dạy học theo mô hình trường học mới (VNEN) đạt hiệu quả

19 363 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/06/2016, 00:28

Đinh Ngọc Tú – Th Phú Nhiêu MỤC LỤC I Mở đầu Lí chọn đề tài 2 Điểm sáng kiến II Nội dung Thực trạng…… Giải pháp…… a Xây dựng lớp học thân thiện b Đổi giáo viên 10 c Những thay đổi cách học HS 11 d Thay đổi cách đánh giá 13 e Ứng dụng CNTT thiết bị kĩ thuật …… 14 III Kết luận 17 Bài học kinh nghiệm 17 Kiến nghị đề xuất 17 I MỞ ĐẦU Đinh Ngọc Tú – Th Phú Nhiêu Lí chọn đề tài Mục tiêu giáo dục đào tạo người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, có trí thức, có sức khỏe, có thẩn mỹ hình thành bồi dưỡng nhân cách phẩm chất lực đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đất nước ta thời kì mở cửa, hội nhập và phát triển, công cuộc đổi mới kinh tế xã hội diễn từng ngày, giờ khắp đất nước, đòi hỏi phải có những lớp người lao động mới, có bản lĩnh, có lực, chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm thích úng với thực tiễn xã hội thay đổi và phát triển Nhu cầu này đòi hỏi ngành giáo dục phải có sự thay đổi phù hợp với tình hình đất nước Trong hệ thống giáo dục quốc dân, Tiểu học bậc học tảng Sự thành công giáo dục Tiểu học có ý nghĩa to lớn phát triển chất lượng bậc học Đây bậc học sở đặt móng cho phát triển Quốc gia Với mô hình trường học mới, khoảng cách học sinh giáo viên xóa bỏ; thầy, cô giáo trở thành người bạn học sinh để khám khá, chiếm lĩnh kiến thức Đồng thời mô hình trường học động lực để giáo viên tự thay đổi phương pháp truyền thụ kiến thức đến học sinh học sinh có phản hồi tích cực Trong giai đoạn nay, tích cực thực đổi phương pháp dạy học theo mô hình VNEN Đây năm thứ hai thực đổi phương pháp hình thức tổ chức dạy học, bỡ ngỡ người giáo viên tiểu học có vai trò vô quan trọng việc đổi phương pháp dạy học, hình thành phương pháp tự học, hình thành nhân cách cho học sinh Nhưng làm điều dễ Trong trình dạy học, phương tiện - đồ dùng dạy học có vai trò quan trọng, giảm nhẹ công việc giáo viên giúp cho học sinh tiếp thu kiến thức cách thuận lợi Có phương tiện, đồ dùng thích hợp, người giáo viên phát huy hết lực sáng tạo công tác giảng dạy, làm cho hoạt động nhận thức học sinh trở nên nhẹ nhàng hấp dẫn hơn, Đinh Ngọc Tú – Th Phú Nhiêu tạo cho học sinh tình cảm tốt đẹp với môn học Do đặc điểm trình nhận thức, mức độ tiếp thu kiến thức học sinh tăng dần theo cấp độ tri giác: nghe - thấy - làm (những nghe nhìn thấy nhìn thấy tự tay làm), nên đưa phương tiện vào trình dạy học, giáo viên có điều kiện để nâng cao tính tích cực, độc lập học sinh từ nâng cao hiệu trình tiếp thu, lĩnh hội kiến thức hình thành kỹ năng, kỹ xảo em Xuất phát từ nhận thức trên, giáo viên trực tiếp giảng dạy, thân nghiên cứu, tìm phương pháp dạy học đạt hiệu Đặc biệt phương tiện, thiết bị kĩ thuật góp phần đổi nghiệp giáo dục Vì chọn sáng kiến “Một số giải pháp thiết bị kĩ thuật hỗ trợ dạy học theo mô hình trường học (VNEN) đạt hiệu quả” để nghiên cứu Điểm sáng kiến Giải pháp phương tiện kĩ thuật giúp làm tăng hiệu tiết dạy đề tài có nhiều tác giả nghiên cứu, sáng kiến của việc nghiên cứu, ứng dụng thiết bị kĩ thuật vào dạy học có việc sử dụng đồ dùng dạy học tự làm Các đồ dùng có tính chất kĩ thuật, công nghệ mà chưa có làm kể từ chương trình VNEN áp dụng II NỘI DUNG Mô hình trường học (VNEN) kiểu mô hình nhà trường tiên tiến, đại, tăng cường tương tác giáo viên học sinh, tạo bầu không khí học tập nhẹ nhàng, thân thiện Giáo viên phải tự trau dồi, nâng cao trình độ Học sinh không học thụ động mà bắt buộc phải có trao đổi, tư với giáo viên bạn lớp, từ nâng cao hiệu tiếp nhận học sinh Điểm bật mô hình đổi hoạt động sư phạm, có đổi cách thức tổ chức lớp học Theo mô hình trường học mới, quản lý lớp học “Hội đồng tự quản học sinh”, “Ban” lớp, học sinh tự nguyện xung phong bạn tín nhiệm bầu lên Việc bầu “Hội đồng tự quản học sinh” biện pháp giúp học sinh phát huy quyền làm chủ trình học tập, giáo dục Theo mô hình này, học sinh tổ chức ngồi học theo nhóm, ngồi quay mặt vào để trao đổi tự học Quản Đinh Ngọc Tú – Th Phú Nhiêu lý lớp học “Hội đồng tự quản học sinh” Đây biện pháp giúp học sinh phát huy tính tự tin, phát huy quyền làm chủ trình học tập Học sinh có điều kiện hiểu rõ quyền trách nhiệm môi trường giáo dục, rèn luyện kỹ lãnh đạo, kỹ tham gia, hợp tác hoạt động, bổ sung dần hoàn thiện kỹ sống cho học sinh Điều đặc biệt mô hình lớp học hình thành hoạt động gần gũi với học sinh như: “Hộp thư bè bạn, Góc khoa học, Góc chia sẻ, góc tự nhiên xã hội, góc sinh nhật, góc điều em muốn nói… Thông qua góc hoạt động này, tạo môi trường giáo dục thân thiện, an toàn cho học sinh Đồng thời, xây dựng không gian lớp học với “Góc học tập”,“Thư viện lớp học”,cây nội quy, hội đồng tự quản, đánh giá tiến độ, ngày em đến lớp , tạo không gian mở, sáng tạo, hấp dẫn HS giáo viên dễ dàng nắm bắt tâm lý em để có can thiệp, giúp đỡ kịp thời Từ không gian trí lớp học cách tổ chức tiết học có khác biệt rõ nét so với trước HS xếp bàn ngồi đối diện thành nhóm có tên gọi cho nhóm: Chích chòe, họa mi, sơn ca, vành khuyên Trong suốt tiết học, HS phải thảo luận nhóm làm việc tập thể GV giới thiệu phần học, mục tiêu học, đưa câu hỏi để nhóm HS tự thảo luận tìm kiến thức cần lĩnh hội học Nhóm thống cách giải đưa thẻ hình gương mặt cười, nhóm cần trợ giúp giơ thẻ hình gương mặt mếu để GV trợ giúp Các nhóm tự đưa đánh giá, nhận xét bổ sung ý kiến cho nhóm bạn GV chốt lại nội dung đánh giá hiệu làm việc nhóm Mô hình VNEN giúp cán quản lý, giáo viên nhà trường có đổi phương pháp hình thức tổ chức dạy học cách toàn diện; giáo viên, cộng đồng đánh giá mô hình có nhiều ưu điểm tính khả thi cao Ngoài việc học tập đạt yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng, em học sinh có thêm lực tự phục vụ, tự quản; giao tiếp, hợp tác; tự học giải vấn đề phẩm chất người lao động tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm; trung thực, kỷ luật, đoàn kết Đinh Ngọc Tú – Th Phú Nhiêu Mô hình VNEN kế thừa mặt tích cực dạy học truyền thống, kết hợp với đổi mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình, tài liệu học tập, phương pháp dạy - học, cách đánh giá, cách tổ chức quản lý lớp học, sở vật chất phục vụ dạy học Bên cạnh đó, giáo viên tích cực tổ chức dạy học theo nhóm, tổ chức đa dạng hoạt động trải nghiệm sáng tạo vẽ tranh tiếng nói tuổi thơ, ngày hội đọc, trải nghiệm làm nông dân, hành quân theo bước chân anh đội, câu lạc yêu thích trường học, hội chợ quê, ngày hội ẩm thực Một học thiết kế bao gồm hoạt động như: hoạt động bản, hoạt động thực hành hoạt động ứng dụng Tùy môn học mà tài liệu có thiết kế phù hợp với hoạt động cá nhân, cặp đôi nhóm từ đến học sinh Điểm bật mô hình đổi trình sư phạm với việc học sinh tự tìm hiểu, tiếp cận kiến thức học lớp Mỗi tiết học không tạo áp lực em Học sinh hình thành thói quen làm việc môi trường tương tác, nhận thấy ưu điểm bạn, học hỏi bạn để tự hoàn thiện Mô hình VNEN có nhiều ưu điểm Đó phương pháp dạy đề cao tính tự học, chủ động, sáng tạo học sinh, tạo nên hứng thú học tập Thứ hai, cách học nâng cao tính hợp tác, tập thể cách làm việc nhóm nhóm tự quản, giúp gắn kết học sinh với nhau” Với mô hình này, học sinh phải tự hoạt động, tự rút kiến thức cho mình, giáo viên tổ chức hoạt động, hướng dẫn thu nhận, không trực tiếp truyền thụ kiến thức sách trước Bên cạnh đó, kiến thức mà học sinh thu nhận qua tiết học phải gắn liền với kinh nghiệm có học sinh, từ kiến thức thực biến thành sống, không khô khan sách vở” “Cách đánh giá có nhiều ưu điểm Về phía giáo viên, trình đánh giá đúc kết ưu khuyết điểm học sinh để kịp thời động viên, khích lệ em phấn đấu Về phụ huynh; tham gia đánh giá, họ nắm thông tin từ phía nhà trường, biết em mức độ đến đâu Các em học sinh vừa tham gia đánh giá cho bạn vừa tự đánh giá mình” Đinh Ngọc Tú – Th Phú Nhiêu Sự phân công công việc nhóm rõ ràng, người nhiệm vụ, học sinh yếu tham gia bình đẳng bạn khác nhóm Từ học sinh có điều kiện hiểu rõ quyền trách nhiệm môi trường giáo dục, rèn kĩ lãnh đạo, kĩ tham gia, hợp tác hoạt động Điều dễ nhận thấy tiết học mô hình trường tiểu học không khí học tập sôi Việc trao đổi học sinh giáo viên dễ dàng thường xuyên Đặc biệt, trình học tập, vấn đề không hiểu, em yêu cầu trợ giúp từ giáo viên cách sử dụng “thẻ đỏ cứu trợ” Với em học sinh trò chơi vui vô hứng thú, hiệu quả, em không ngại ngần tìm hiểu nội dung học Các hoạt động sư phạm bước đổi Học sinh hoàn toàn chủ động tiết học để khám phá tìm tri thức Các em tự nhiên, mạnh dạn điều khiển nhóm học tập, tranh luận, nêu vấn đề biết cách giải vấn đề, biết nêu yêu cầu đề xuất với giáo viên, biết tự đánh giá mình, đánh giá bạn Giáo viên không đóng vai trò người truyền thụ kiến thức mà người giao việc, tổ chức hoạt động học tập, tư vấn, giám sát Vì thế, giáo viên phải có lực thật để giao việc học sinh phải hiểu phải làm làm để đạt mục tiêu đề Giáo viên phải chuẩn bị kĩ phương án lên lớp cho hiệu quả, đưa số tình giả định để giải thích, giúp đỡ học sinh thắc mắc Giáo viên có quyền thay đổi hình thức, phương pháp giảng dạy miễn học sinh làm tốt mục tiêu hoạt động Để tiết học thực đạt hiệu quả, giáo viên phải làm đồ dùng dạy học nhiều Về cách đánh giá học sinh nhẹ nhàng hơn, có tham gia cha mẹ học sinh cộng đồng theo dõi, đánh giá Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi việc thực dạy học theo mô hình VNEN có nhiều bất cập Đó là: không gian lớp học thêm chật chội phải nhường chỗ cho “Góc”, “Nhóm” Những học sinh rụt rè, nhút nhát thường thiếu chủ động học tập, ngôn ngữ địa phương ảnh hưởng nhiều vào trình thảo luận, làm việc nhóm Hơn việc đánh giá lời có phần ảnh hưởng dến hứng thú học tập học sinh, đặc biệt Đinh Ngọc Tú – Th Phú Nhiêu em học tốt, người giáo viên phong phú ngôn ngữ biểu đạt Thực trạng việc giảng dạy theo mô hình VNEN đơn vị nghiên cứu Qua năm triển khai thực Dự án dạy theo mô hình VNEN, đến giáo viên học sinh nhà trường thích nghi với môi trường học tập đạt hiệu cao dạy – học Học sinh thay đổi thói quen học tập, em tự nghiên cứu tìm hiểu kiến thức qua tài liệu Những kiến thức khó, em trao đổi với bạn nhóm mạnh dạn trao đổi vướng mắc với giáo viên Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi để em phát huy tính độc lập, chủ động tiếp thu kiến thức hiểu sâu sắc kiến thức học; rèn luyện cho em nhiều kỹ sống, kỹ tập thể cách hoạt động học theo nhóm Môi trường học thoải mái, em hào hứng tham gia học Vui lớp học chuẩn bị có thay đổi nhân sự, em tỏ rõ trách nhiệm quan tâm đến thay đổi lớp Có em thực lo lắng tới bạn có tín nhiệm không? Thậm chí có trường hợp tổ chức tuyên truyền “tranh thủ ủng hộ” thành viên lớp trước “bầu cử” Các em học sinh khối 2, 3, nhỏ biết đạo hoạt động nhóm đâu đấy, tiết học diễn sôi nổi, nhịp nhàng thành thục khối lớp 4-5 em thành thục, động sáng tạo Được hỗ trợ cha mẹ, người thân cộng đồng nên tiết học diễn “an toàn chu đáo”, học sinh nắm cách tự tin, nhớ lâu…tất phá tan lo lắng ban đầu mô hình trường học Nhưng phải nói rằng, thành công có cách dễ dàng Đó vất vả giáo viên, đặc biệt thời gian đầu năm học Thành công rõ bất cập, hạn chế nhiều, là: Trường… có … lớp số lượng học sinh lại không đồng Có lớp có HS có lớp phải ghép hai độ tuổi dẫn đến khó khăn chia nhóm, Bộ máy HĐTQ chiếm hết lớp Đinh Ngọc Tú – Th Phú Nhiêu Một phận HS dân tộc 100% em có tiếng địa phương, điều ảnh hưởng lớn đến trình hoạt động nhóm Các em không dám mạnh dạn đưa ý kiến phải “sợ nói tiếng phổ thông” Nhận thức, lực ý thức giáo viên không đồng Nhiều giáo viên nặng phương pháp cũ để “bắt HS phải nắm được” kiến thức “mình đưa ra” mà không hướng dẫn cho học sinh khám phá Đa số giáo viên có tuổi đời cao, kinh nghiệm có nhạy bén linh động có phần hạn chế Đặc biệt tiếp cận tiến khoa học kĩ thuật để áp dụng vào dạy học Trang thiết bị phục vụ cho dạy học nhiều hạn chế, thiếu thốn, giáo viên chay lười sử dụng thiết bị, không dám dành thời gian tiền bạc để làm thiết bị phục vụ dạy học Vì nhiều tiết dạy trở nên nhàm chán, học sinh không hứng thú, không khơi gợi hứng thú tự giác từ học sinh Các giải pháp nâng cao chất lượng dạy học theo mô hình VNEN a Xây dựng lớp học thân thiện Tăng cường công tác trang trí lớp học : Mỗi ngày đến trường, đến lớp ngày vui, thân em thêm yêu trường yêu lớp, gắn bó với nhà chung Việc trang trí lớp học thân thiện sáng tạo phù hợp với đặc điểm tâm lý học sinh tạo cho em nhận thức đẹp có ý thức gìn giữ trường lớp đẹp, góp thêm cho lớp học luồng không khí thân thiện, thoải mái, sinh động, hăng say học, rèn luyện kĩ sống cho học sinh Vì vậy, kết hợp với phụ huynh học sinh để tổ chức trang trí lớp học đảm bảo yêu cầu thẩm mỹ, khoa học tiết kiệm Đồng thời nội dung trang trí có tính khơi gợi cho học sinh Thư viện lớp học: Là tủ sách thân thiện Trường nằm danh sách hỗ trợ dự án PLAN nên tủ sách thân thiện lớp có số lượng đầu sách phong phú, có phần sách tài trợ PLAN, phần dự án cho học sinh dân tộc phần đóng góp giáo viên học sinh Đinh Ngọc Tú – Th Phú Nhiêu Thành lập ban hội đồng tự quản làm việc có hiệu Giáo viên phải xây dựng Hội đồng tự quản học sinh, tìm hiểu kĩ học sinh lớp Coi trọng công tác tổ chức lớp từ đầu năm học Xây dựng Hội đồng tự quản học sinh nhiệt tình có lực đạo lớp Đây mô hình đổi tổ chức lớp học, trang trí lớp mà trình dạy học đổi từ dạy - học lớp sang dạy - học theo nhóm Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh Lấy học sinh làm trung tâm hoạt động dạy học giúp em tự chiếm lĩnh kiến thức tạo điều kiện tốt để học sinh tham gia vào trình học tập Phát huy vai trò nhóm trưởng: Học theo mô hình VNEN, bàn ghế xếp cho học sinh ngồi đối diện HS tự thảo luận, tự tìm vướng mắc tự đưa phương án giải Ưu điểm phương pháp học nhóm phát huy rõ nét học nhóm theo mô hình VNEN, tất học sinh nhóm luân phiên làm nhóm trưởng, hướng dẫn bạn nhóm để điều hành hoạt động giáo viên yêu cầu học sinh cuộc, không học sinh ngồi chơi Tuy nhiên để tiết học dạy theo mô hình VNEN thành công hay không phụ thuộc nhiều vào nhóm trưởng Và công việc nhóm trưởng là: thay giáo viên điều hành bạn hoạt động nhóm Xác định mục tiêu hoạt động nhóm Phân công nhiệm vụ cho công thành viên nhóm Một điều quan trọng nhóm trưởng phải biết tự làm để huy động tham gia thành viên vào giải nhiệm vụ nhóm phải tạo tương tác đa chiều thành viên nhóm Hướng dẫn bạn biết cách tìm kiếm hỗ trợ giải số khó khăn gặp phải Biết quản lí sử dụng thời gian hiệu quả, biết sử dụng bảo quản tài liệu học tập Biết tổ chức quản lí công việc Biết giơ thẻ hoàn thành công việc biết giơ thẻ cứu trợ không tự giải công việc Đinh Ngọc Tú – Th Phú Nhiêu b Đổi phương pháp dạy giáo viên Nhận thức giáo viên Phương pháp dạy học theo mô hình VNEN cách dạy hướng tới việc học tập chủ động, chống lại thói quen học tập thụ động “Tích cực” phương pháp đựơc dùng với nghĩa chủ động hoạt động, trái nghĩa với bị động, không dùng theo trái nghĩa với tiêu cực Mô hình VNEN đòi hỏi phát huy tính tích cực người dạy người học Thực chất phương pháp đòi hỏi người dạy phải phát huy tính tích cực, chủ động người học Kiểu cấu trúc học khuyến khích sử dụng mô hình VNEN, tổ chức dạy học sử dụng quy trình thông qua hoạt động trải nghiệm, khám phá, phát HS, quy trình gồm bước chủ yếu sau: Gợi động cơ, tạo hứng thú học Thực hành Trải nghiệm Phân tích, khám phá,rút Vận dụng Để làm tốt bước này, đòi hỏi thân người giáo viên phải tự thiết kế, đạo diễn hoạt động học tập để giúp học sinh tự phát kiến thức, phân tích kiến thức sử dụng kiến thức Đổi phương pháp dạy giáo viên: - Tăng cường việc sử dụng phối hợp phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học để phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh, gắn nội dung dạy học với tình thực tiễn để giải chủ đề phức hợp thực tiễn Trước tiên giáo viên phải nắm phương pháp dạy học tích cực kỹ thuật dạy học tích cực áp dụng rộng rãi nhiều vùng miền mang lại kết cao : - Các phương pháp dạy học tích cực : + Phương pháp đặt giải vấn đề + Phương pháp hợp tác theo nhóm nhỏ + Phương pháp trò chơi + Phương pháp đóng vai - Các kỹ thuật dạy học tích cực + Kĩ thuật hỏi trả lời + Kĩ thuật khăn trải bàn 10 Đinh Ngọc Tú – Th Phú Nhiêu + Kĩ thuật mảnh ghép + Kỹ thuật KWL + Kỹ thuật trình bày phút Trao đổi với đồng nghiệp, chuyên môn để tuỳ theo theo môn, bài, lớp tuỳ theo hoạt động để vận dụng phương pháp dạy học nào, kỹ thuật dạy học cho phù hợp đặc biệt gắn học với thực tế sống để học sinh nhớ lâu, không bị gò ép Và “Thầy giáo chủ yếu người truyền thụ tất kiến thức có cho người học mà nên giới thiệu giá trị cốt lõi, lại chủ yếu gợi mở, giúp cách học, cách tiếp cận, cách phân tích tổng hợp, giải vấn đề, nhằm phát triển lực Thầy giáo thầy dạy mà thầy cách học, cách tiếp cận vấn đề, người giúp em biết cách học mới, cách tự học, tổ chức việc học cho em " (tác giả Vũ Ngọc Hoàng - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương) c Những thay đổi cách học học sinh Trong học tập, tri thức, kĩ năng, thái độ hình thành hoạt động tuý cá nhân Lớp học môi trường giao tiếp thầytrò, trò - trò, tạo nên mối quan hệ hợp tác cá nhân đường tới tri thức Trong phương pháp học tập hợp tác có giao tiếp thầy trò lên mối quan hệ trò - trò Thông qua hợp tác tìm tòi nghiên cứu, thảo luận, tranh luận tập thể, ý kiến cá nhân bộc lộ, điều chỉnh khẳng định hay bác bỏ, qua người học nâng lên trình độ mới, học vận dụng vốn hiểu biết kinh nghiệm cá nhân lớp Nhóm học tập đặc trưng lớp học VNEN Mọi hoạt động học diễn nhóm Mỗi nhóm học tập có từ đến học sinh, chia thành cặp đôi Nhóm trưởng người nhận nhiệm vụ từ giáo viên, điều hành hoạt động nhóm báo cáo kết học tập nhóm với giáo viên Nói hoạt động nhóm nhưng: Trước hết học sinh phải tự học, thông qua tự trải nghiệm, khám phá, nghiên cứu tài liệu để có hiểu biết cá nhân việc học tập; Sau nghiên cứu cá nhân chia sẻ cặp đôi Học sinh đổi để 11 Đinh Ngọc Tú – Th Phú Nhiêu kiểm tra làm bạn; nói cách nghĩ, cách làm cho bạn nghe; tiếp thu góp ý bạn; điều chỉnh ý kiến, kết Chia sẻ cặp đôi giúp học sinh kiểm tra hiểu biết thân, tiếp thu góp ý bạn, bảo vệ kiến giúp học sinh tiếp cận vấn đề theo góc độ khác Trao đổi nhóm hội để cá nhân cặp báo cáo kết học tập Sau chia sẻ cặp đôi, học sinh tự tin báo cáo trước nhóm Các thành viên nhóm nhận xét trình bày bạn dịp thể hiểu biết ý kiến vấn đề học tập Nguyên tắc hoạt động nhóm lớp học VNEN tất người báo cáo, nhận xét, tham gia vào công việc chung; người đứng ngoài, người làm thay việc người khác Học nhóm lớp học VNEN đòi hỏi tự giác cá nhân, tự quản tập thể nhóm Tự học - chia sẻ cặp đôi - trao đổi nhóm quy trình hoạt động nhóm lớp VNEN.Nhóm trưởng điều hành hoạt động nhóm theo hướng dẫn giáo viên sách hướng dẫn, lấy đồ dùng học tập, phổ biến yêu cầu học tập cho nhóm Nhìn chung nhóm trưởng điều hành nhóm theo quy trình học nhóm: Cho cá nhân đọc nhẩm mục tiêu học; Mời bạn đọc to mục tiêu học cho nhóm; Cho nhóm thực hoạt động Như vậy, hoạt động hợp tác, mục tiêu hoạt động chung toàn nhóm cá nhân phân công nhiệm vụ cụ thể Trong nhóm nhỏ, cá nhân phải nỗ lực, ỷ lại vào người khác, toàn nhóm phải phối hợp với để cuối đạt mục tiêu chung Kết làm việc nhóm trình bày thảo luận trước lớp tạo không khí thi đua nhóm, đóng góp tích cực vào kết chung học Hoạt động tập thể nhóm làm cho thành viên bộc lộ suy nghĩ, hiểu biết thái độ mình, qua đựơc tập thể uốn nắn, điều chỉnh, phát triển tình bạn, ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần tương trợ, ý thức cộng đồng Hoạt động tập thể nhóm, tập thể lớp làm cho thành viên quen dần với phân công hợp tác lao động xã hội, hiệu học tập tăng lên phải giải vấn đề gay cấn, lúc xuất nhu cầu phối hợp cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ xác định Mô hình trường học Việt 12 Đinh Ngọc Tú – Th Phú Nhiêu Nam đưa vào đời sống học đường có tác dụng chuẩn bị cho học sinh thích ứng với đời sống xã hội, người sống làm việc theo phân công hợp tác với tập thể cộng đồng Trong xu hướng toàn cầu hoá, xuất nhu cầu hợp tác xuyên quốc gia, liên quốc gia lực hợp tác thực trở thành mục tiêu đào tạo giáo dục nhà trường Để làm điều đó, trước hết giáo viên phải rèn cho học sinh kĩ làm việc có hiệu từ đầu năm học, đặc biệt kĩ tự học theo nhóm d Thay đổi hình thức đánh giá Trong dạy học, việc đánh giá học sinh không nhằm mục đích nhận định thực trạng học tập để điều chỉnh họat động học học trò mà đồng thời tạo điều kiện nhận định thực trạng dạy để điều chỉnh hoạt động dạy thầy Trong mô hình VNEN, việc rèn luyện phương pháp học để chuẩn bị cho học sinh khả học tập liên tục, suốt đời xem mục tiêu giáo dục giáo viên phải hướng dẫn học sinh phát triển khả tự đánh giá để tự điều chỉnh cách học Liên quan tới điều này, giáo viên phải tạo điều kiện để học sinh tham gia đánh giá lẫn Việc học sinh tham gia đánh giá lẫn có tác dụng tích cực để học sinh tự học điều chỉnh thân Theo hướng phát triển mô hình VNEN để đào tạo người động, sớm thích ứng với đời sống xã hội, hoà nhập góp phần phát triển cộng đồng việc kiểm tra phải khuyến khích trí thông minh, sáng tạo, phát chuyển biến thái độ xu hướng hành vi học sinh trước vấn đề đời sống cá nhân, gia đình cộng đồng; rèn luyện cho em khả phát vận dụng giải vấn đề nảy sinh tình thực tế Việc đổi kiểm tra đánh giá: Thầy đánh giá trò, trò tự đánh giá đánh giá lẫn nhau, đánh giá nhà trường kết hợp với đánh giá gia đình xã hội có tác dụng thúc đẩy đổi phương pháp dạy học Tóm lại, phương pháp dạy học theo mô hình VNEN, người giáo dục trở thành người tự giáo dục, nhân vật tự giác, chủ động có ý thức giáo dục thân 13 Đinh Ngọc Tú – Th Phú Nhiêu Việc kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh phải xem phận không trình dạy học mà phận hoạt động học tập Kiểm tra đánh giá phải tiến hành thường xuyên, liên tục trình thực hoạt động học tập để kịp thời khuyến khích, động viên giúp em điều chỉnh sai sót để hoạt động học tập có hiệu e Áp dụng CNTT thiết bị kĩ thuật vào dạy học Ứng dụng CNTT Ngày nay, việc đổi phương pháp dạy học trường học ngành giáo dục xã hội quan tâm Với mục tiêu dạy học tích cực – lấy học sinh làm trung tâm hoạt động dạy học để phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh, tạo cho học sinh hứng thú học tập Người giáo viên cần phải bồi dưỡng cho học sinh kĩ nhận biết chất vấn đề, có lực tư độc lập vận dụng sáng tạo kiến thức học vào thực tiễn Để đạt mục tiêu trên, giáo viên phải vận dụng linh hoạt phương pháp dạy học tích cực Một công cụ hữu ích hỗ trợ cho giáo viên, ứng dụng công nghệ thông tin vào trình dạy học lí sau: - Trong thời đại ngày với phát triển khoa học kỹ thuật việc ứng dụng CNTT vào dạy học phù hợp với quy luật việc làm cần thiết, đem lại hiệu thiết thực - Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học phù hợp với chủ trương, sách Đảng, Nhà nước Bộ Giáo dục Đào tạo - Công nghệ thông tin góp phần đại hóa phương tiện dạy học, phần mềm dạy học giúp giáo viên tạo giảng phù hợp nhu cầu học sinh, giúp học sinh có nhiều phương pháp tiếp thu kiến thức Đặc biệt, giúp cho giáo viên tạo lớp học mang tính tương tác hai chiều: giáo viên – học sinh Do đó, ứng dụng công nghệ thông tin giúp học sinh tiếp nhận thông tin học hiệu biến thông tin thành kiến thức Đồng thời, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo học sinh, khai thác nhiều giác quan người học để lĩnh hội tri thức 14 Đinh Ngọc Tú – Th Phú Nhiêu - Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học giúp giáo viên bố trí thời gian giảng dạy hợp lý, có thời gian đầu tư cho trình dẫn dắt, tạo tình có vấn đề để kích thích tư sáng tạo kiểm tra đánh giá học sinh Học sinh dễ dàng hình dung có khái niệm xác hình ảnh, vật, tượng tiếp xúc với chúng hình ảnh trực quan (hình ảnh, đoạn phim…) Thế nhưng, với phương pháp mô hình trường học này, nhiều giáo viên cho việc ứng dụng CNTT không cần thiết, họ cho học sinh không cần nhìn lên bảng…Đó cách hiểu tiêu cực Việc ứng dụng CNTT làm tăng hiệu dạy, kích thích hứng thú thúc HS hoàn thành công việc nhanh Việc kết hợp hình ảnh âm phù hợp tác động mạnh mẽ đến tự tin, mạnh dạn tính thi đua học sinh, thu hút ý tập trung học sinh vào vấn đề thực Chẳng hạn: Việc bố trí đồng hồ đếm ngược em thảo luận thúc giục em làm việc khẩn trương hơn, tạo tính thi đua cao hơn… Sử dụng Camera hay Webcam để “truyền hình trực tiếp” câu trả lời em thu hút ý từ nhóm khác kích thích em nhút nhát em muốn “lên phim” Để làm điều đòi hỏi người giáo viên phải có trình độ kĩ sử dụng máy tính định Tuy nhiên khó người giáo viên chịu khó học hỏi Việc sử dụng máy tính máy chiếu giúp cho người giáo viên đỡ phần thời gian làm đồ dùng dạy học in ảnh, vẽ tranh, mô hình Và tính thẫm mỹ cao Các thiết bị kĩ thuật hỗ trợ Trong phương pháp dạy học VNEN, có hoạt động người giáo viên yêu cầu học sinh thực thường xuyên tiết học Đó là: Hoạt động cá nhân ; Hoạt động nhóm đôi ; Hoạt động nhóm Hoạt động có hỗ trợ giáo viên Mỗi hoạt động có hình ảnh logo kèm Vậy hình ảnh 15 Đinh Ngọc Tú – Th Phú Nhiêu có tác dụng gì, mà giáo viên phải sử dụng lời nói: “Bây em thảo luận…” Học sinh biết đượcphải làm việc nhìn hình logo SGK Thế trường nhiều trường học sinh làm quen với mô hình SGK sách cũ người giáo viên phải dùng lời Việc dùng lời nhàm chán mà ngày em phải nghe đến hàng chục từ ngữ nhau, lập lập lại Để khắc phục điều này, làm thiết bị tín hiệu thiết bị bao gồm bảng có đèn in hình logo gắn cố định bảng Khi yêu cầu HS thực hoạt động giáo viên cần ấn nút công tắc (đặt cạnh bảng gần bàn GV) hình logo bật lên với tiếng chuông nhỏ (Lấy từ đồ chơi trẻ em) Điều gây ý định từ học sinh học sinh thấy hứng thú có nội dung Cùng với thiết bị tín hiệu đồng hồ đếm ngược để định lượng thời gian cho hoạt động Thiết bị đồng hồ đếm ngược, tận dụng từ đồng hồ hẹn quạt điện cũ Ưu diểm đồng hồ có chạy ngược chạy hết thời gian hẹn cắt mạch điện Tôi nối ngược để tạo nên tín hiệu, đồng hồ dừng, mạch điện cắt, đèn “Hết giờ” bật sáng tín hiệu chuông Tôi nhận thấy sử dụng thiết bị học sinh học hào hứng thi đua hơn, thời gian cho hoạt động thêm bớt… Ngoài hai thiết bị giáo viên (Dùng điện 220V) HS có thiết bị tương tự Đó mặt cười, mặt mếu có chuông đèn Nhưng để an toàn thiến bị học sinh dùng đèn Led pin Thong thường xong mỗi hoạt động học sinh giơ mặt cười, mặt mếu cần giúp đở Nếu lớp mà có nhiều nhóm việc giơ mặt cười, mặt mếu HS khó phát Nhưng với mặt cười, mặt mếu có đèn chuông giáo viên dẽ dàng phát nhóm xong, nhóm cần giúp đỡ Học sinh thích thú hơn, em hăng say hơn, tích cực hoạt động để bấm chuông bấm chuông trước nhóm bạn 16 Đinh Ngọc Tú – Th Phú Nhiêu III PHẦN KẾT LUẬN Ý nghĩa sáng kiến kinh nghiệm: Giáo dục Tiểu học vấn đề trị - xã hội quan trọng, có giá trị lâu dài, có tính định đời cá nhân người Vì vậy, người giáo viên Tiểu học có vị trí đặc biệt quan trọng Lao động giáo viên lao động sáng tạo không ngừng, sáng tạo đòi hỏi phải toàn diện: sáng tạo soạn giảng, tổ chức hoạt động học tập, vui chơi, sinh hoạt tập thể, biện pháp giáo dục đạo đức rèn luyện kĩ sống cho học sinh Vì có giáo viên thực tâm huyết với nghề, thực thương yêu học sinh hoàn thành tốt nhiệm vụ Qua gần năm vận dụng giải pháp đổi phương pháp dạy học theo mô hình trường học kiểu nói thân nhận thấy việc đổi phương pháp dạy học trường Tiểu học nói chung khối lớp dạy theo mô hình trường học kiểu nói riêng cần thiết Qua trình thực mang lại kết tốt đẹp Giáo viên sử dụng linh hoạt phương pháp kỹ thuật dạy học nên phát huy tính tích cực, chủ động, tinh thần hợp tác, chia sẻ để tìm tòi, khám phá kiến thức học sinh HS tự lập, tự khám phá, tự chiếm lĩnh tri thức, hình thành lực tự học, lực sáng tạo Các em phát triển tốt kỹ sống kỹ giao tiếp, kỹ ứng xử Tạo môi trường học tập thân thiện, vui vẻ, thoải mái Chất lượng học tập ngày cao Kiến nghị, đề xuất: Đối với giáo viên: Hiểu thấy tầm quan trọng việc đổi PPDH ứng dụng CNTT thiết bị phục vụ dạy học Tìm tòi nghiên cứu làm sản phẩm, thiết bị để hỗ trợ cho việc dạy học đạt hiệu Đối với nhà trường: Khuyến khích giáo viên ứng dụng CNTT dạy học làm việc, đưa nội dung sử dụng máy vi tính vào tiêu chí đánh giá thi đua giáo viên hàng năm Tổ chức cho GV thi làm đồ dùng dạy học hàng năm Mỗi thi có đánh giá khen thưởng nội dung tiêu chí thi đua giáo viên năm học 17 Đinh Ngọc Tú – Th Phú Nhiêu Đối với cấp quản lí: Tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên môn cụm trường để giáo viên giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến dạy học Tổ chức nội dung thi dạy học để GV phát huy lực thân Khuyến khích nhân rộng mô hình, sáng kiến áp dụng vào dạy học có hiệu 18 Đinh Ngọc Tú – Th Phú Nhiêu NHẬN XÉT XẾP LOẠI CỦA HĐKH NHÀ TRƯỜNG Phú nhiêu, ngày tháng năm 2015 Chủ tịch 19 [...]...Đinh Ngọc Tú – Th Phú Nhiêu + Kĩ thuật mảnh ghép + Kỹ thuật KWL + Kỹ thuật trình bày một phút Trao đổi với đồng nghiệp, chuyên môn để tuỳ theo theo từng môn, từng bài, từng lớp tuỳ theo từng hoạt động để vận dụng phương pháp dạy học nào, kỹ thuật dạy học nào cho phù hợp đặc biệt gắn bài học với thực tế cuộc sống để học sinh nhớ lâu, không bị gò ép Và “Thầy giáo không phải chủ yếu là người... bị kĩ thuật vào dạy học Ứng dụng CNTT Ngày nay, việc đổi mới phương pháp dạy học trong trường học đang rất được ngành giáo dục và xã hội quan tâm Với mục tiêu dạy học tích cực – lấy học sinh làm trung tâm của hoạt động dạy và học để có thể phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, tạo cho học sinh hứng thú trong học tập Người giáo viên cần phải bồi dưỡng cho học sinh kĩ năng nhận... động học tập, vui chơi, trong sinh hoạt tập thể, trong các biện pháp giáo dục đạo đức và rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh Vì vậy chỉ có những giáo viên thực sự tâm huyết với nghề, thực sự thương yêu học sinh của mình thì mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ Qua gần 2 năm vận dụng các giải pháp đổi mới phương pháp dạy học theo mô hình trường học kiểu mới nói trên bản thân tôi nhận thấy việc đổi mới. .. việc đổi mới phương pháp dạy học ở trường Tiểu học nói chung và các khối lớp dạy theo mô hình trường học kiểu mới nói riêng là rất cần thiết Qua quá trình thực hiện đã mang lại những kết quả tốt đẹp Giáo viên sử dụng linh hoạt các phương pháp và kỹ thuật dạy học nên đã phát huy được tính tích cực, chủ động, tinh thần hợp tác, chia sẻ để cùng nhau tìm tòi, khám phá kiến thức trong học sinh HS luôn tự... phải có một trình độ và kĩ năng sử dụng máy tính nhất định Tuy nhiên không phải là khó nếu người giáo viên chịu khó học hỏi Việc sử dụng máy tính và máy chiếu sẽ giúp cho người giáo viên đỡ được phần nào thời gian làm đồ dùng dạy học như in ảnh, vẽ tranh, mô hình Và tính thẫm mỹ cũng cao hơn Các thiết bị kĩ thuật hỗ trợ Trong phương pháp dạy học VNEN, có 4 hoạt động được người giáo viên yêu cầu học sinh... tác trong lao động xã hội, hiệu quả học tập sẽ tăng lên nhất là phải giải quyết những vấn đề gay cấn, lúc xuất hiện nhu cầu phối hợp giữa các cá nhân để hoàn thành một nhiệm vụ xác định Mô hình trường học mới Việt 12 Đinh Ngọc Tú – Th Phú Nhiêu Nam đưa vào đời sống học đường có tác dụng chuẩn bị cho học sinh thích ứng với đời sống xã hội, trong đó mỗi người sống và làm việc theo sự phân công hợp tác... sản phẩm, các thiết bị để hỗ trợ cho việc dạy học đạt hiệu quả Đối với nhà trường: Khuyến khích giáo viên ứng dụng CNTT trong dạy học cũng như làm việc, đưa nội dung sử dụng máy vi tính vào tiêu chí đánh giá thi đua giáo viên hàng năm Tổ chức cho GV thi làm đồ dùng dạy học hàng năm Mỗi cuộc thi có đánh giá và khen thưởng và là một nội dung của tiêu chí thi đua của giáo viên trong năm học 17 Đinh Ngọc... duy độc lập và vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn Để đạt mục tiêu trên, giáo viên phải vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực Một trong những công cụ hữu ích hỗ trợ cho giáo viên, đó chính là ứng dụng công nghệ thông tin vào trong quá trình dạy học bởi những lí do sau: - Trong thời đại ngày nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật thì việc ứng dụng CNTT vào dạy học là phù... với quy luật và là một việc làm cần thiết, đem lại hiệu quả thiết thực - Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học là phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Giáo dục và Đào tạo - Công nghệ thông tin đã góp phần hiện đại hóa các phương tiện dạy học, các phần mềm dạy học đã giúp giáo viên tạo bài giảng phù hợp nhu cầu của học sinh, giúp học sinh có nhiều phương pháp tiếp thu... kết quả học tập của học sinh phải được xem như là một bộ phận không chỉ của cả quá trình dạy học mà là một bộ phận của mỗi hoạt động học tập Kiểm tra đánh giá phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ngay trong quá trình thực hiện mỗi hoạt động học tập để kịp thời khuyến khích, động viên và nhất là giúp các em điều chỉnh những sai sót để hoạt động học tập có hiệu quả e Áp dụng CNTT và thiết bị kĩ thuật

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan