skkn đổi mới PP giảng dạy bài thể dục phát triển chung lớp 5 theo mô hình trường học mới VNEN

33 1.4K 2
skkn  đổi mới PP giảng dạy bài thể dục phát triển chung lớp 5 theo mô hình trường học mới VNEN

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

UBND ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ CHÍ LINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Sáng kiến Một số biện pháp dạy học giúp học sinh nâng cao chất thực động tác BẢNlượng MÔ TẢ SÁNG KIẾN thể dục phát triển chung lớp theo mô hình VNEN Đổi phương pháp giảng dạy thể dục phát triển chung lớp theo mô hình trường học Việt Nam (VNEN) Môn: Hoạt động giáo dục thể chất Năm học - 2015 Năm học2014 2014 - 2015 Phần Thông tin chung sáng kiến Tên sáng kiến: Đổi phương pháp giảng dạy thể dục phát triển chung lớp theo mô hình trường học Việt Nam (VNEN) Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Một số biện pháp dạy giúp nâng cao chất lượng thự động tác thể dục phát triển chung lớp theo mô hình VNEN Tác giả: Họ tên: Nguyễn Thùy Dung Nữ Ngày tháng năm sinh: 1/2/1985 Trình độ chuyên môn: Đại học Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên thể dục trường Tiểu học Bến Tắm Điện thoại: 072.494.858 Chủ đầu tư tạo sáng kiến: Trường Tiểu học Bến Tắm 5.Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: Trường Tiểu học Bến Tắm Địa chỉ: Trường Tiểu học Bến Tắm thị xã Chí Linh tỉnh Hải Dương Điện thoại : 03203 887 038 Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: 6.1 Đối với dụng cụ sân tập: Tăng cường kênh hình để mô tả động tác khó Sân bãi cần đủ theo tiêu chuẩn dụng cụ tập luyện: Đủ dụng cụ cần thiết phải theo tiêu chuẩn Đối với giáo viên: Nắm vững nội dung, yêu cầu, phương pháp tập thể dục phát triển chung lớp Nhiệt tình tâm huyết với chuyên môn, thành thạo việc làm mẫu có lực sư phạm 6.3 Đối với học sinh: Hứng thú học tập môn, tích cực học tập rèn luyện thân thể Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: Năm học 2013 - 2014 HỌ TÊN TÁC GIẢ XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Nguyễn Thùy Dung TÓM TẮT SÁNG KIẾN Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến: Giáo dục Việt Nam thực đổi toàn diện, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Để thực đổi toàn diện giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục Đào tạo đạo đổi giáo dục tiểu học Sau nghiên cứu mô hình trường học UNESCO Ngân hàng giới giới thiệu, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo nhận thấy nhân tố mô hình trường học có Việt Nam, yếu tố tích cực mô hình trường học phù hợp với định hướng đổi giáo dục Việt Nam nên định triển khai mô hình trường học Việt Nam Dự án triển khai thí điểm mô hình trường học Việt Nam Bộ Giáo dục triển khai thí điểm trường Tiểu học nơi công tác trường địa bàn tỉnh tham gia dự án Dự án thực gần năm, có nhiều nội dung mô hình vận dụng song nội dung tổ chức dạy học hoạt động giáo dục thể chất theo mô hình VNEN triển khai tới lớp năm học 2014 - 2015 Trong hoạt động giáo dục thể chất thể dục phát triển chung lớp giúp cho học sinh rèn luyện tư bản, thông qua giúp cho em khắc phục tư lệch lạc thể điều kiện di truyền, ngoại cảnh tác động Để làm điều đó, yêu cầu người giáo viên cần phải có biện pháp dạy học hợp lí, khoa học, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao Phương pháp dạy học đa dạng phong phú Nhưng phải sử dụng để đạt mục tiêu giáo dục đề vấn đề cần quan tâm Qua thực tế giảng dạy thể dục phát tiển chung lớp nhiều năm, tìm hiểu sử dụng có hiệu biện pháp dạy học nâng cao chất lượng thực động tác cho học sinh Đó sáng kiến: “Đổi phương pháp giảng dạy thể dục phát triển chung lớp theo mô hình trường học Việt Nam (VNEN) Sáng kiến đưa số biện pháp dạy học hoạt động giáo dục thể chất theo mô hình VNEN Điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng sáng kiến: Từ tháng năm 2014 đến tháng năm 2015 dự án mô hình trường học áp dụng cho tất học sinh khối nhà trường áp dụng thành công mang lại kết hữu hiệu cho học sinh thực thể dục phát triển chung 3, Nội dung sáng kiến: 3.1 Tính mới, tính sáng tạo sáng kiến: Sáng kiến đưa hệ thống phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất thể dục phát triển chung lớp theo mô hình trường học VNEN Từ phương pháp dạy học truyền thống học sinh người thụ động tiếp thu lĩnh hội kiến thức sang phương pháp VNEN học sinh người chủ động, tự giác, tích cực tự làm việc với sách, tranh ảnh, có tương tác với bạn hướng dẫn giáo viên cần thiết Qua trải nghiệm tiết học tự trao đổi, tư duy, nắm kiến thức cách chắn bền vững 3.2 Khả áp dụng sáng kiến Sáng kiến: Đổi phương pháp giảng dạy thể dục phát triển chung lớp theo mô hình trường học Việt Nam (VNEN) Giúp học sinh rèn luyện tư bản, thông qua giúp cho em khắc phục tư lệch lạc thể Thông qua hoạt động giáo dục thể chất theo mô hình em nhận xét đánh giá lẫn nhau, đề xuất ý kiến với thầy cô, cha mẹ, nhà trường, bạn bè thông qua hoạt động tương tác Từ em có thái độ học tập nghiêm túc hơn, hứng thú có nhiều hội độc lập suy nghĩ, bộc lộ ý kiến Kĩ giao tiếp học sinh nâng lên rõ rệt, em tự tin, tự quản Khẳng định giá trị, kết sáng kiến: Sau thời gian áp dụng sáng kiến “Đổi phương pháp giảng dạy thể dục phát triển chung lớp theo mô hình trường học Việt Nam (VNEN)” có nhiều giáo viên thị xã tới dự học tập đánh giá cao, ghi nhận cố gắng hướng đắn nhà trường theo mô hình Cụ thể kĩ học sinh trở nên thục linh hoạt, động tác thể dục dứt khoát, kĩ thuật chuẩn mực Học sinh vui vẻ, phấn khởi, tích cực tập luyện, em có hội khẳng định trước tập thể, nâng cao khả vận động mình, tạo ham mê học tập, yêu thích học Giờ học thực nhu cầu, niềm vui học sinh, từ chất lượng tiết học nâng lên rõ rệt Đề xuất, kiến nghị: Sáng kiến “Đổi phương pháp giảng dạy thể dục phát triển chung lớp theo mô hình trường học Việt Nam (VNEN)” cần áp dụng rộng rãi cho học sinh lớp địa bàn toàn tỉnh Các trường thị xã cần mạnh dạn hơn, tích cực đạo việc nhân rộng số lượng trường tham gia mô hình trường học sở, tiền đề cho việc đổi bản, toàn diện chương trình giáo dục đào tạo mà Nghị số 29 -NQ/TW ngày 04/11/2013 BCH TW Đảng khóa XI đề Phần Mô tả sáng kiến Lý chọn đề tài 1.1 Cơ sở lí luận Chương trình Thể dục cấp tiểu học lấy mục tiêu sức khoẻ, thể lực học sinh mục tiêu số quan trọng Thực theo chương trình hoạt động giáo dục thể chất tiểu học góp phần: Bảo vệ tăng cường sức khoẻ cho học sinh, phát triển tố chất thể lực, tiếp tục hình thành thói quen thường xuyên luyện tập thể dục thể thao Trang bị cho học sinh số hiểu biết kỹ đội hình đội ngũ, thể dục rèn luyện thân thể kĩ vận động bản, củng cố thêm vốn kĩ vận động cần thiết thường gặp đời sống hàng ngày như: đi, chạy, nhảy, ném, mang, vác Được phù hợp với khả năng, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi Giáo dục rèn luyện cho em có nề nếp luyện tập thể dục thể thao có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân nếp sống vui tươi lành mạnh, có tính kỉ luật cao luyện tập việc làm quan trọng Mô hình trường học VNEN hoạt động giáo dục thể chất đề cao tính tích cực tự học học sinh, lấy học sinh trung tâm hoạt động giáo dục Học sinh tự học với sách, tranh ảnh, có tương tác với bạn, nhóm bạn ( với hướng dẫn giáo viên cần thiết) Mô hình hướng tới chuyển hoạt động giáo dục nhà trường thành hoạt động tự giáo dục cho học sinh; đổi hoạt động sư phạm, tổ chức hướng dẫn học sinh tự học, tăng cường liên hệ ứng dụng kiến thức vào thực tế; đổi đánh giá, trọng đánh giá trình học tập học sinh; cha mẹ học sinh, cộng đồng nhân tố tham gia giáo dục học sinh Mô hình trường học hoạt động thể dục hướng tới giáo dục toàn diện thể ba nội dung: Hình thành cho học sinh kiến thức, kĩ theo mục tiêu chương trình hoạt động giáo dục thể chất sở cho phát triển nhân cách người Hình thành phát triển lực cho học sinh: khả tự phục vụ, tự quản; giao tiếp, hợp tác, tự học giải vấn đề Hình thành phẩm chất học sinh: Lễ phép, kính trọng thầy cô, người lớn, đoàn kết yêu quý bạn bè; tự tin, tự trọng, tự chịu trách nhiệm; trung thực, kỉ luật; chăm học, chăm làm yêu thích nghệ thuật, thể thao Vì đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh tiểu học em nhỏ khả ghi nhớ động tác, tư động tác chậm, ham chơi Hơn tập thể dục phát triển chung khô khan không thu hút tập trung ý em tìm tòi nghiên cứu sáng kiến “Đổi phương pháp giảng dạy thể dục phát triển chung lớp theo mô hình VNEN” nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất nói chung chất lượng thể dục phát triển chung lớp nói riêng 1.2 Cơ sở thực tiễn Trong mô hình trường học mới, học sinh không nhân vật thụ động lắng nghe, ghi nhớ, học thuộc điều thầy cô truyền thụ Học sinh thực chủ thể trình học tập: tự học theo sách, chia sẻ hợp tác với bạn, trao đổi nhóm báo cáo với giáo viên Quy trình học tập mô hình trường học hoạt động giáo dục thể chất hình thành cho học sinh thói quen tự giác, tự quản; khả tự học, tự đánh giá đánh giá bạn bè; lắng nghe, chia sẻ hợp tác Tự học môi trường, động lực biến trình đào tạo thành tự đào tạo Trong hoạt động giáo dục thể chất nội dung thể dục phát triển chung lớp gồm động tác: Vươn thở, Tay, Chân, Vặn mình, Toàn thân, Thăng bằng, Nhảy Điều hòa Bài thể dục giúp học sinh rèn luyện tư bản, thông qua giúp cho em khắc phục tư lệch lạc thể điều kiện ngoại cảnh tác động Do giáo viên cần ý uốn nắn sửa chữa tư sai lệch cho học sinh Cần có biện pháp dạy học thích hợp để nâng cao chất lượng thực động tác chuẩn nhịp điệu, đẹp Nội dung kĩ thuật thể dục tương đối đơn giản, phải tập đúng, tập thường xuyên thành thói quen tốt, giảng dạy ý biên độ nhịp điệu, ôn tập thường xuyên vận dụng vào hoạt động thường ngày, không làm qua loa, đại khái dễ thành thói quen xấu cho học sinh Dạy phối hợp với nội dung khác để học thêm sinh động, hấp dẫn hiệu Trong trình tập thể dục học sinh thực chất lượng kĩ thật động tác chưa cao thể việc cụ thể sau: - Không thực phương hướng, biên độ động tác, động tác giơ tay lên cao em không đưa tay lên hết biên độ co tay, cúi đầu - Không thực động tác hít vào thở nhịp hô nhanh em không thực kịp… Trong năm học vừa qua, nhận thấy tầm quan trọng thể dục phát triển chung với học sinh, tích cực áp dụng biện pháp dạy học theo hướng đổi theo mô hình VNEN hình thức tổ chức lên lớp khoa học, hợp lý, học sinh tích cực, tự khai thác làm chủ kiến thức áp dụng thấy sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực: + Học sinh thực động tác thể dục tốt hơn: Học sinh thực động tác, phương hướng biên độ nhịp điệu Nhìn cách tổng quát thấy em thực đều, có nhịp điệu đẹp so với cách dạy cũ + Học sinh làm chủ học, có tăng tiến sức khoẻ, thể lực + Nâng cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ tập luyện Rèn luyện tác phong nhanh nhẹn, kỉ luật, nếp sống lành mạnh, thói quen tự giác rèn luyện thể dục thể thao giữ gìn vệ sinh + Phát triển tư duy, sáng tạo học sinh tổ chức học tập nhằm giải vấn đề, yêu cầu, nội dung học mà giáo viên đưa + Cụ thể hoá tiết dạy, có phương pháp giảng dạy thích hợp phù hợp với tiết, nội dung cụ thể, phù hợp với khả vận động học sinh tránh lượng vận động quá nhiều nội dung không cần thiết tiết học cụ thể + Đặc biệt học theo mô hình VNEN học sinh có khả làm cán tốt, em điều hành lớp hay tổ, nhóm tập luyện, tự tổ chức thi đua nhận xét đánh giá đội cách thành thạo Làm cho em tự tin giao tiếp biết đặt câu hỏi trả lời trọng tâm câu hỏi cán sự… Làm tốt yêu cầu giáo viên người hướng dẫn học sinh nắm kiến thức với lượng vận động cần đủ tiết học Qua hình thành học sinh đam mê, hưng phấn tập luyện, nâng cao khả tự học, tự bồi dưỡng thể khả tập thể, góp phần đổi phương pháp giáo dục, giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh thời đại Xuất phát từ sở lí luận thực tiễn trên, viết sáng kiến “Đổi phương pháp giảng dạy thể dục phát triển chung lớp theo mô hình VNEN” để bạn đồng nghiệp tham khảo góp ý Mục đích đối tượng nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu - Tìm phương pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng dạy học đổi phương pháp dạy thể dục phát triển chung lớp theo mô hình trường học Việt Nam - Phát triển bồi dưỡng tư sáng tạo học sinh, nâng cao tính tích cực tự giác chủ động luyện tập, phát huy tố chất thể lực học sinh - Hình thành phát triển cho học sinh việc tổ chức, điều khiển hoạt động tiết hoạt động giáo dục thể chất - Xây dựng góp phần hình thành nhân cách, rèn luyện đạo đức cho học sinh - Giáo viên điều chỉnh lượng vận động, yêu cầu, nội dung tiết phù hợp với khả học sinh, nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục thể chất Tạo hứng thú, lòng ham mê học tập, tự tin nâng cao kĩ sống cho học sinh nhà trường Phát bồi dưỡng học sinh có khiếu thực tốt động tác thể dục để xây dựng đội tuyển Aerobic nhà trường tham gia hội thi cấp 2.2 Đối tượng nghiên cứu - Là học sinh khối lớp bậc tiểu học Phương pháp nghiên cứu 3.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận 3.2 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp đọc - Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu - Phương pháp tập luyện - Phương pháp đối chứng - Phương pháp quan sát, sửa sai - Phương pháp toàn (hoàn chỉnh) - Phương pháp phân chia - Phương pháp tổng hợp, thống kê - Phương pháp trực quan trực tiếp trực quan gián tiếp Phạm vi, thời gian thực 4.1 Phạm vi đề tài Trong phạm vi sáng kiến trọng sâu nghiên cứu tìm hiểu phương pháp dạy học theo mô hình VNEN giúp học sinh nâng cao chất lượng thể dục phát triển chung lớp 4.2 Thời gian áp dụng đề tài Sáng kiến áp dụng từ tháng năm học 2014 đến tháng năm 2015 4.3 Thực trạng giảng dạy tập luyện thể dục phát triển chung nhà trường 4.3.1* Thuận lợi: - Giáo viên trẻ, động nhiệt tình, ham học hỏi khám phá, phát triển môn thể thao - Học sinh ngoan ngoãn, hăng hái, nhiệt tình tham gia tập luyện thể dục thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực - Ban giám hiệu lực lượng giáo dục nhà trường quan tâm đặc biệt tới phong trào thể dục thể thao - Đa số phụ huynh học sinh, cán địa phương quan tâm đến phong trào giáo dục thể chất để nâng cao sức khỏe cho em 4.3.2* Khó khăn: 4.3.2.1 Về phía học sinh - Một số em chưa coi trọng hoạt động thể chất môn học tiết ảnh hưởng đến kết học tập môn Toán + Tiếng Việt, lòng nhiệt tình ham mê chưa ; ý thức học tập chưa cao ham chơi Kết khảo sát học kì I năm học 2013 – 2014 sau: Kết Lớp Sĩ số 5A 5B 5C Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành SL % SL % SL % 24 8,3% 22 91,6 0% 24 4,2% 22 91,6% 4,2% 24 8,3 21 87,5% 4,2% Bảng khảo sát định tính học sinh trước áp dụng sáng kiến kết sau: STT Nội dung Kết Thực động tác Học sinh nhớ tên thực động tác thể dục có em quên… không nhớ thứ tự động tác Khẩu lệnh hô Thực điều khiển chưa tự tin, thị phạm chưa đẹp, động tác chưa hết biên độ Khẩu lệnh tập hợp chưa đúng, cán điều khiển hô chưa to, chưa nhịp điệu, chưa dứt khoát, sai tả Các phương án phát Các tư đứng, gập thân, chuyển trọng tâm, kết triển chung hợp với tư tay chưa đẹp, tay cao, tay thấp, bàn tay ngón tay thả lỏng… Tổ chức trọng tài Trọng tài chưa mạnh rạn khâu tổ chức, chưa biết cách tuyên dương, động viên khích lệ đội, chưa gây hứng thú trình thi đua trình diễn Sửa sai Các em chưa biết cách sửa lỗi sai uốn nắn động tác cho bạn tập đẹp Nhận xét, đánh giá Còn lúng túng, chưa trọng tâm câu hỏi … Sự tương tác Học sinh chưa biết tương tác trình đặt học câu trả lời câu hỏi rụt rè, đùn đẩy Phong cách tập Phong cách biểu diễn chưa tự tin, căng thẳng, luyện, biểu diễn uể oải… 9 Thực hoạt động Chưa biết ứng dụng động tác thể dục ứng dụng tập hàng ngày để rèn sức khỏe vận dụng vào hoạt động hàng ngày cho hiệu 4.3.2.2 Về phía phụ huynh - Một số cha, mẹ học sinh coi hoạt động thể chất môn phụ, chưa quan tâm nhiều đến dụng cụ trang bị học cho em : Giầy, quần, áo thể dục, mũ 4.3.2.3 Về sở vật chất - Chưa đáp ứng nhu cầu học tập theo phương pháp như: chưa có nhiều tranh ảnh minh họa tổ chức học nhóm theo mô hình (VNEN) tài liệu học tập cung cấp chưa kịp thời, sân tập chưa đủ diện tích, chưa có nhà đa để học sinh học thể dục có nhạc để em tập luyên hứng thú hơn… Từ thực trạng nêu trên, định viết sáng kiến “Đổi phương pháp giảng dạy thể dục phát triển chung lớp theo mô hình VNEN” Nội dung 5.1 Nội dung thể dục phát triển chung lớp Bài thể dục phát triển chung lớp gồm động tác: 5.1.1.Động tác vươn thở Nhịp Nhịp 5,6,7,8 tương tự đổi chân Hình 1: Động tác vươn thở 5.1.2 Động tác tay 10 Những yêu cầu phương pháp giảng giải nội dung kiến thức trọng tâm, mấu chốt động tác, dễ hiểu, sinh động, dùng thuật ngữ chuyên môn TDTT Lời giảng cần có thuyết phục, tránh dài dòng mà cần nhấn mạnh kiến thức trọng tâm Giải thích lên ngắn gọn để học sinh có nhiều thời gian tập luyện 5.3.2.5 Phương pháp ôn tập Việc tổ chức học sinh luyện tập khâu quan trọng then chốt Giáo viên cần thay đổi hình thức tập luyện cho phong phú (Đồng loạt, chia nhóm, luân phiên người huy…) em không bị nhàm chán Để học sinh tích cực, chủ động sáng tạo trình tập luyện giáo viên nên chọn hình thức tập luyện theo nhóm Giáo viên phải luôn ý tới việc chỉnh sửa động tác cho học sinh thực chưa kĩ thuật động tác Tạo điều kiện để học sinh quan sát, tập luyện phát biểu ý kiến Giáo viên cần trân trọng thành tập luyện em, không nên phê bình học sinh nhận xét ảnh hưởng tới em mà nên dùng từ mang tính động viên Sau phần quan sát tập luyện chung em tự hiểu động tác sai hay đúng? Giáo viên nhận xét công bằng, khách quan cuối phần thi đua giúp cho học sinh hoàn thiện kiến thức mình, kích thích hứng thú học sinh Đồng thời giáo viên phải tuyệt đối công bằng, nên thưởng cho học sinh lời biểu dương, lời động viên, xổ số học tốt… để em tập tốt buổi sau Sau số phương pháp, hình thức tập theo mô hình VNEN trường công tác: Hình13: Phương pháp tập đồng loạt 19 Hình 14: Tập theo tổ Hình15 : Tập theo hình thức soi gương Hình16 : Tập theo nhóm đôi Hình 17: Tập theo đội hình vòng tròn Hình18 : Tập theo hình hữ U 5.3.2.6 Phương pháp sửa sai Trong trình tập luyện học sinh tránh khỏi sai sót người giáo viên phải ý quan sát tìm lỗi sai có phương pháp sửa sai hợp lí Việc chỉnh sửa động tác sửa sai trực tiếp mà sửa sai gián tiếp thông qua nhắc nhở thông qua việc sửa sai cho học sinh khác để em tự sửa sai Khi chia tổ tập luyện em tập tốt sửa sai cho bạn thực chưa 20 Hình19 : Cán sửa sai cho bạn Ví dụ: Động tác nhảy thể dục phát triển chung lớp Các em thực động tác giật cục, bật nhảy không nhịp nhàng Giáo viên nên cho em thực lần đầu bật nhảy chậm nhịp phối hợp với động tác tay, sau cho em thực nhanh dần Ví dụ: Động tác điều hoà thể dục phát triển chung lớp động tác em tập gò bó, không thả lỏng thể, chưa kết hợp với hít thở sâu Giáo viên người điều khiển cần hô nhịp chậm, động tác nhẹ nhàng nhắc em kết hợp với hít thở sâu thả lỏng tích cực 5.3.2.7 Phương pháp làm cán Đổi phương pháp giảng dạy thể dục theo mô hình VNEN học sinh thay phiên làm cán nhằm phát huy tính tích cực, chủ động học sinh Ví dụ: Khi tập động tác vươn thở người điều khiển dùng lệnh điều hành: “Động tác vươn thở…chuẩn bị.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi” Nếu ôn lệnh chung “Bây em ôn tập thể dục phát triển chung Mỗi động tác tập lần nhịp Động tác vươn thở… chuẩn bị.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tay… Khẩu lệnh đưa phải lúc, lời phát phải có truyền cảm, rõ, nhanh, xác Lệnh kéo dài hợp lý để học sinh kịp thời chuẩn bị thực động tác tốt Song học sinh tiểu học không nên sử dụng nhiều gây căng thẳng mệt mỏi tiết học Mỗi động tác có nhịp điệu nhanh chậm khác nên người giáo viên cần phải ý đến vấn đề cho học sinh thực động tác Cụ thể sau: - Động tác vươn thở: hô chậm kéo dài nhịp động tác kết hợp hít thở - Động tác tay: hô dõng dạc nhanh vừa phải cho nhịp - Động tác chân: nhịp 1-2 5-6 hô vừa phải, nhịp 3-4 7-8 hô nhanh - Động tác vặn mình: nhịp điệu hô bình thường - Động tác toàn thân: nhịp điệu hô bình thường - Động tác thăng bằng: hô kéo dài nhịp nhịp nhịp lại hô bình thường - Động tác nhảy: hô nhanh tất nhịp - Động tác điều hòa: hô chậm kéo dài nhịp động tác 21 5.3.2.8 Phương pháp tổ chức thi đấu biểu diễn Đây phương pháp quan trọng thông qua thi đua, biểu diễn em cảm nhận mức độ đạt thân, bạn, lớp kích thích phấn đấu cố gắng em Phương pháp thực sau: - Gọi đại diện cá nhân nhóm lên biểu diễn kỹ thuật động tác, em nhóm khác khác nhận xét bổ sung - Gọi học sinh nhận xét, Giáo viên tổng hợp nhận xét, đánh giá: Tuỳ theo trường hợp giáo viên tổ chức thi đua cho hợp lý Khi nhận xét hướng đến cố gắng động viên học sinh để em phấn đấu cố gắng - Cá nhân, nhóm thực tốt nên có phần thưởng (có thể lời chàng pháo tay, phần quà ý nghĩa em…) để khích lệ động viên kịp thời 5.3.2.9 Phương pháp tổ chức trò chơi Thường xuyên tổ chức trò chơi để gây hứng thú học tập Giáo viên nghiên cứu kĩ hoạt động chuyển số hoạt động nội dung tập thành trò chơi để thay đổi không khí, giúp học sinh thoải mái học tập Hình 20 : Học sinh tham gia trò chơi kéo co gây hứng thú học 5.3.2.10 Phương pháp, kiểm tra, đánh giá Việc kiểm tra, đánh giá chiếm vị trí quan trọng Theo thông tư 30/TT BGD& ĐT việc đánh giá học sinh tinh thần động viên khuyến khích học sinh Nếu đánh giá không thường xuyên dẫn đến việc học sinh chủ quan, xem nhẹ không ý học tập rèn luyện - Đánh giá thường xuyên qua tiết học học sinh học sinh vui, phấn khởi giáo viên quan tâm, đánh giá mức, khen kịp thời, rút kinh nghiệm lúc Do học sinh yếu em có ý kiến thực tương đối tốt động tác có đánh giá tinh thần để động viên em không chê học sinh trả lời thực chưa xác 22 mà sửa chữa bổ sung cần nhận xét, tuyên dương nhóm hoạt động tốt, phê bình nhắc nhở nhóm chưa tích cực Hàng tháng ghi vào sổ theo dõi chất lượng điểm bật hay điều cần khắc phục em lĩnh vực kiến thức, lực, phẩm chất để có phương án bồi dưỡng tốt em tháng Nếu em có biểu đặc biệt kiến thức, lực, phẩm chất nội dung thể dục phát triển chung Tôi kết hợp với phụ huynh, giáo viên chủ nhiệm lựa chọn vào bồi dưỡng vào đội tuyển Aerobic nhà trường để làm nguồn tham gia giải cấp thị xã, cấp tỉnh… 5.4 Sử dụng biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng thể dục lớp tiết cụ thể Ví dụ Tiết 20: Trò chơi "Chạy nhanh theo số" Trang 76 sách giáo viên thể dục ( Phụ lục trang 30 ) Ví dụ 1: Tiết 21: Động tác toàn thân - trò chơi "Chạy nhanh theo số" Trang 77 sách giáo viên thể dục ( Phụ lục trang 32 ) Điều kiện để sáng kiến nhân rộng 6.1 Hiệu kinh tế Đây sáng kiến áp dụng lĩnh vực giáo dục học sinh Tiểu học, chủ yếu để người giáo viên có phương pháp dạy học tốt nhất, hiệu Sáng kiến không tạo hiệu kinh tế mà áp dụng sáng kiến trang bị cho người giáo viên biện pháp lên lớp có hiệu giúp học sinh hứng thú, say mê học tập, tích cực tham gia hoạt động Góp phần đạt mục tiêu nâng cao chất lượng thể dục phát triển chung lớp nói riêng môn thể dục nói chung 6.2 Hiệu mặt xã hội Trong trình nghiên cứu thực thân nhận giúp đỡ Ban giám hiệu nhà trường đồng nghiệp Trong trình vận dụng sáng kiến nhận thấy thu kết đáng mừng sau: Trong tiết dạy, học sinh sôi nổi, hứng thú học tập, tích cực tự giác tham gia vào hoạt động tiết học, hạn chế tượng học sinh rụt rè, nhút nhát ngại tham gia tập luyện Trong học em mạnh dạn hỏi thầy, hỏi bạn động tác, kĩ khó chưa hiểu Các kĩ học sinh trở nên thành thục linh hoạt, động tác thể dục dứt khoát, kĩ thuật chuẩn mực Học sinh vui vẻ, phấn khởi, tích cực tập luyện, có hội khẳng định trước tập thể, nâng cao khả vận động mình, tạo ham mê học tập, yêu thích học Giờ học thực nhu cầu, niềm vui học sinh, học sinh mong chờ háo hức học sau Kết đạt 23 Sau áp dụng sáng kiến thời gian thực nghiệm từ tháng năm 2014 đến tháng năm 2015 áp dụng khối theo mô hình VNEN kết thu học kì I sau: Kết Lớp Sĩ số Hoàn thành tốt Hoàn thành Chưa hoàn thành SL % SL % SL % 5A 24 11 45,8% 13 54,2% % 5B 24 37,5% 15 62,5% % 5C 24 33,3% 16 66,7% % + Kết học kỳ I năm học 2013 – 2014 ( Bảng đối chứng trang 9) áp dụng theo phương pháp dạy học truyền thống học sinh toàn khối có tiến kết không cao có 5/72 em đạt mức độ hoàn thành tốt chiếm 6,9% Có 21/72 em đạt mức độ hoàn thành chiếm 90,2% , 2/72 em chưa hoàn thành chiếm 2,7% + Kết học kỳ I năm học 2014 - 2015 áp dụng sáng kiến đổi phương pháp dạy học theo mô hình VNEN cho thấy có 28/72 khối em đạt mức độ hoàn thành tốt chiếm 39% lại hoàn thành em chưa hoàn thành -Từ kết cho thấy sáng kiến mang lại hiệu rõ rệt cụ thể là: Bảng khảo sát định tính học sinh sau áp dụng sáng kiến kết thu sau: STT Nội dung Kết Thực động tác Học sinh nhớ tên theo thứ tự thực động tác thể dục đẹp Khẩu lệnh hô Điều khiển tốt, tự tin, thị phạm mẫu đẹp, động tác chưa hết biên độ Học sinh hô lệnh, nhịp điệu động tác Các phương án phát Các tư đứng, gập thân, chuyển trọng tâm, kết triển chung hợp với tư tay đẹp, nhịp nhàng Tổ chức trọng tài Trọng tài chưa mạnh rạn khâu tổ chức, 24 chưa biết cách tuyên dương, động viên khích lệ đội, chưa gây hứng thú trình thi đua trình diễn Sửa sai Các em chưa biết lỗi sai, cách sửa chữa uốn nắn động tác cho bạn tập đúng, đẹp Nhận xét, đánh giá Còn lúng túng, chưa trọng tâm câu hỏi Sự tương tác Học sinh biết tương tác trình đặt câu học trả lời câu hỏi tự tin ví dụ: Sau học xong động tác tay thể dục bạn có thích không? Tại sao; Vừa thi đua trình diễn động tác đội bạn thua bạn có cảm thấy buồn không? Tại sao… Phong cách tập Phong cách biểu diễn tự tin, phấn khởi… luyện, biểu diễn Thực hoạt động Các em biết ứng dụng động tác thể ứng dụng dục tập hàng ngày để rèn sức khỏe, vận dụng vào hoạt động hàng ngày cho hiệu Hơn em hướng dẫn cho người thân gia đình tập luyện để học tập rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại 25 Phần 3: Kết luận 1.Kết đạt Sau áp dụng sáng kiến “Đổi phương pháp giảng dạy thể dục phát triển chung lớp theo mô hình VNEN” thu kết đáng mừng sau: Trong tiết dạy theo mô hình VNEN, học sinh sôi nổi, hứng thú học tập, tích cực tự giác tham gia vào hoạt động tiết học, hạn chế tượng học sinh rụt rè, nhút nhát ngại tham gia tập luyện Trong học em mạnh dạn hỏi thầy, hỏi bạn động tác, kĩ khó chưa hiểu Khi giáo viên phân công tất em nhóm trưởng, tổ trưởng điều khiển tốt hoạt động nhóm mình, thi đua với để tập luyện Các kĩ học sinh trở nên thục linh hoạt, động tác thể dục dứt khoát, kĩ thuật chuẩn mực Học sinh vui vẻ, phấn khởi, tích cực tập luyện, em có hội khẳng định trước tập thể, nâng cao khả vận động mình, tạo ham mê học tập, yêu thích học Giờ học thực nhu cầu, niềm vui học sinh, từ chất lượng tiết học nâng lên rõ rệt Qua dạy theo mô hình VNEN nhận thấy chất lượng môn nói chung thể dục phát triển chung lớp nói riêng, so với năm trước nâng lên rõ rệt Các em có ý thức tự giác, tích cực tập luyện, thực kĩ thuật động tác tương đối tốt, số lượng học sinh hoàn thành tốt khen mặt ngày tăng lên 100% học sinh hoàn thành hoàn thành tốt nhận xét môn học, thể dục sân trường đẹp hiệu tốt Đặc biệt có nhiều em đạt thành tích cao, thể hình đẹp, nhanh nhẹn chọn vào đội tuyển Aerobic nhà trường để xây dựng đội tuyển làm nguồn cho thi cấp Khuyến nghị đề xuất Để nâng cao chất lượng, hiệu thể dục phát triển chung lớp giúp cho việc đổi phương pháp dạy học hoạt động giáo dục thể chất thực nhanh chóng, thường xuyên Giúp giáo viên có ý thức tốt việc đổi phương pháp, giúp học sinh phát huy cao độ tính tích cực, tự giác, động học Hơn để sáng kiến áp dụng phổ biến rộng rãi hơn, mạnh dạn đưa số đề xuất với cấp quản lý sau: + Với ngành: - Bổ sung sách tham khảo cho giáo viên học sinh kịp thời - Giảm gánh nặng hồ sơ sổ sách cho giáo viên sử dụng đánh giá nhận xét lời kịp thời, động viên, khuyến khích học sinh, để giáo viên có thời gian học tập nghiên cứu nâng cao trình độ + Với phòng: 26 - Đề nghị cấp lãnh đạo tổ chức chuyên đề hoạt động giáo dục thể chất theo mô hình VNEN cho tất giáo viên thể dục toàn thị xã để nâng cao hiểu biết phương pháp dạy học lực giảng dạy giáo viên Trang bị thêm sở vật chất tranh ảnh, đĩa dạy mẫu tiết học thể dục theo mô hình VNEN, thiết bị dạy học theo hướng đổi - Hỗ trợ, đầu tư kinh phí xây dựng sân tập, nhà đa để đảm bảo học sinh học tham gia học tập không bị nắng mưa hay thời tiết xấu …đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi + Với trường: - Tham mưu Ban giám hiệu kết hợp với phụ huynh may đồng phục tiết học để học sinh thoải mái vận động học tập đạt kết cao + Với giáo viên: - Giáo viên phải không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ nghiệp vụ mình, đặc biệt trình độ lí luận phương pháp khoa học phương pháp tổ chức vậy: - Thường xuyên dự thăm lớp để chia sẻ, họ hỏi kinh nghiệm hay đồng nghiệp - Tổ chức cho em tham gia lớp học bơi để nâng cao sức khỏe tránh tai nạn đuối nước - Cập nhật thông tin hoạt động thể dục thể thao từ phương tiện thông tin đại chúng vận dụng khoa học vào hoạt động giáo dục thể chất trường cho hiệu Trên Sáng kiến: “Đổi phương pháp giảng dạy thể dục phát triển chung lớp theo mô hình VNEN” Tôi đúc rút áp dụng trình giảng dạy đạt kết khả quan Tôi tiếp tục áp dụng phương pháp dạy học nội dung khác tất lớp trực tiếp giảng dạy Trong trình viết sáng kiến chắn nhiều thiếu sót Tôi mong Hội đồng khoa học đồng nghiệp giúp đỡ, nhận xét bổ sung góp ý thêm để sáng kiến thêm hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO STT TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ 27 Sách giáo viên Thể dục 1-5 Trần Đồng Lâm Trần Đình Thuận Vũ Thị Thư Giáo trình Lí luận phương pháp GDTC trường học Hoàng Thị Đông Vũ Thanh Bình Sinh lí học thể dục thể thao Đồng Khắc Chung Phạm Thị Thiệu Trần Đồng Lâm Trò chơi vận động Đinh Mạnh Cường Hướng dẫn thực chuẩn kiến thức kĩ môn thể dục Tiểu học Đinh Mạnh Cường Phương pháp dạy học môn học lớp 1-5 Vũ Văn Dương Nguyễn Hải Châu Tài liệu tập huấn dạy học theo mô hình trường Vụ giáo dục Tiểu học học Việt Nam Lớp tập 1,2 Chuẩn kiến thức kĩ lớp Hoàng Hòa Bình Lê Minh Châu Phan Thanh Hà Sưu tầm số đề tài, sáng kiến có liên quan Mạng internet… MỤC LỤC Phần Mở đầu Trang Thông tin chung sáng kiến Trang 28 Tóm tắt sáng kiến Trang - Phần Mô tả sáng kiến Trang Lí chon đề tài Trang - Mục đích, đối tượng nghiên cứu Trang7 Phương pháp nghiên cứu Trang Phạm vi, thời gian áp dụng đề tài, thực trạng Trang – 10 Nội dung Trang 10 5.1 Nội dung thể duc phát triển chung lớp 5.2 Phương pháp giảng dạy chung TD PTC lớp Trang 10 - 13 Trang 13 - 14 5.3 Vận dụng biện pháp dạy học giúp học sinh nâng cao Trang 15 - 23 chất lượng thể dục phát triển chung lớp 5.4 Sử dụng biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất Trang 23 lượng thể dục lớp tiết cụ thể Hiệu sáng kiến đem lại 7.Kết sáng kiến Trang 23 Phần Kết luận Trang Kết đạt Trang 26 Khuyến nghị đề xuất Trang 27 Tài liệu tham khảo Trang 28 tiết soạn mẫu theo mô hình VNEN Trang 30 - 33 Trang 23 - 25 Tôi xin trình bày soạn mẫu theo dự án mô hình VNEN Vụ giáo dục tiểu học hướng dẫn KHỐI Ngày soạn: 20/10/2014 Ngày dạy: 29/10/2014 TIẾT 20 TRÒ CHƠI “ CHẠY NHANH THEO SỐ” Mục tiêu: Sau hoàn thành hoạt động giáo dục thể chất học sinh: - H/s biết cách thực động tác vươn thở, tay, chân vặn thể dục phát triển chung - H/s biết cách chơi tham gia chơi luật trò chơi "Chạy nhanh theo số" Địa điểm, phương tiện 29 - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh - Phương tiện: còi, cột cờ, kẻ sân chơi trò chơi, bảng phụ ,3 bút Tiến trình dạy học : Nội dung Định Phương pháp tổ chức lượng Khởi động - Gv nhận lớp phổ biến nội dung học - Khởi động xoay khớp: Cổ, tay, chân, hông, gối Trò chơi “ Làm theo lệnh” Gọi học sinh thực động tác học thể dục Hoạt động + Học trò chơi "Chạy nhanh theo số - Tập hợp đội hình chơi - Gv nêu tên trò chơi - 7’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  2x8 - 4lần 2x8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  - Gv hướng dẫn tổ chức chơi quan sát, đánh giá học sinh - Hs quan sát nhận xét, Gv đánh giá 10 - 12’ VCB VXP x x x x x x (Cờ) x x x x x x x  x x x x x x x  x - 8m  - Gv thị phạm mẫu cho lớp quan sát - Tổ chức h/s ôn tập -2 lần 2-3 hiệp - Tổ chức chơi thức có thưởng phạt phân công trọng tài cho đội chơi 2-3 hiệp Hoạt động thực hành + Hoạt động Ôn động tác vươn 10 - 12’ 30 - Gv giải thích cách chơi, quy định chơi lỗi phạm quy hay mắc phải - Gọi h/s nhắc lại cách chơi, Gv nhận xét - Hs quan sát giáo viên - Gv hướng dẫn học sinh ghi kết váo bẳng phụ - Gọi học sinh nhận xét đánh giá - GV nhận xét đánh giá tham gia đội trò chơi, tuyên dương đội chơi tốt x x x x x x x x x x x x x thở, tay, chân vặn thể dục phát triển chung - 9’ - Gọi nhóm trưởng lên lấy tài liệu giao nhiệm vụ - Phân công vị trí tập luyện nhóm - Tổ chức cho tổ tập luyện cán tổ điều khiển 3x8 - Tổ chức thi đua trình diễn tổ tập 2x8 x x x x x x x x x x x x x x x - Gv quan sát, sửa sai cho tổ - Gv gọi tổ nhận xét - Gv nhận xét đánh giá chung tuyên dương tổ tập tốt Đội hình hàng ngang - Tổ chức lớp hát vang “Múa vui” - Gv chốt kiến thức + Hoạt động Phần kết thúc - Tập hợp đội hình hàng ngang - Hát + giậm chân + vỗ tay - H/s tập động tác thả tích cực - GV+ h/s hệ thống - GV nhận xét học + Hoạt động ứng dụng - Giờ chơi sau học em tổ chức cho bạn em nhỏ chơi trò chơi Chú ý đảm bảo an toàn chơi - Thường xuyên tập luyện thể dục để rèn luyện sức khỏe  - Gv nêu câu hỏi học sinh trả lời, tổ chức cho họ sinh tương tác câu hỏi xoay quanh nội dung học như: Trong động tác học em thích động tác nhất? Tại sao?; Đội em Hà thua trò chơi em cảm thấy có buồn không , tiết sau em làm để thắng cuộc….? - 5’ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Hướng dẫn học sinh tập thể dục nhà, vận dụng trò chơi mang lại hiệu cao Ngày soạn: 30/10/2014 Ngày dạy: 3/11/2014 TIẾT 21: ĐỘNG TÁC TOÀN THÂN - TRÒ CHƠI “CHẠY NHANH THEO SỐ” Mục tiêu: Sau hoàn thành hoạt động giáo dục thể chất học sinh: - H/s biết cách thực động tác vươn thở, tay, chân, vặn toàn thân thể dục phát triển chung - H/s biết cách chơi tham gia chơi luật, hào hứng trò chơi "Chạy nhanh theo số" Địa điểm phương tiện - Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh 31 - Phương tiện: còi, tranh thể dục lớp 5, giá cheo tranh, cột cờ, bảng phụ, bút dạ, kẻ sân chơi trò chơi Tiến trình dạy học : Nội dung Khởi động - Gv nhận lớp phổ biến nội dung học - Khởi động xoay khớp: Cổ, tay, chân, hông, gối - Trò chơi “ Điện giật” Gọi học sinh thực động tác học thể dục Hoạt động * Học động toàn thân - Gv nêu tên động tác Định lượng - 7’ 2x8 2- 4lần 2x8 - 7’ - Học động tác - Các tổ ôn tập động tác cán tổ điều khiển Hoạt động thực hành + Hoạt động 1: Ôn động tác vươn thở, tay, chân ,vặn mình, toàn thân thể dục phát triển chung - Lần Các tổ ôn tập động tác cán tổ điều khiển 3x8 Phương pháp tổ chức x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  - Gv hướng dẫn tổ chức chơi quan sát, đánh giá học sinh - Hs quan sát nhận xét, Gv đánh giá - Gọi nhóm trưởng lên lấy tài liệu nhận nhiệm vụ - Gv chia tổ hướng dẫn học sinh quan sát thực động tác theo tranh - Gv quan sát sửa sai cho tổ 10 -15’ Chữ U - 5’ 3x8 - Lần Luân phiên làm cán - Lần Tổ chức thi đua trình diễn tổ 3x8 + Hoạt động Trò chơi "Chạy nhanh theo số" - Gv nêu tên trò chơi – 7’ 2x8 - Gv quan sát sửa sai cho tổ Gv sửa cách hô cho cho tổ Gv Gọi (Cá nhân, nhóm tổ) thực động tác động tác - Gv gọi tổ nhận xét - Gv nhận xét đánh giá chung tuyên dương tổ tập tốt VCB x x x x x 32 VXP (Cờ)x - Tập hợp đội hình chơi - Gv nhắc lại cách chơi, quy định chơi lỗi phạm quy hay mắc phải x x x x x  x x x x x x  - 8m x  - Gv gọi h/s chơi lại cho lớp quan sát Học sinh quan sát, gọi h/s - lần nhận xét, Gv nhận xét - Tổ chức cho lớp ôn luyện trò chơi - Tổ chức chơi thức - Phân công nhiệm vụ trọng tài quan sát, ghi kết vào bảng phụ theo dõi hiệp Gv quan sát động viên 1-2 hiệp tổ cổ vũ sôi nổi, hào 4-5 hiệp hứng - GV gọi trọng tài nhận xét đánh giá tham gia đội trò chơi, tuyên dương đội chơi tốt - 3’ Đội hình hàng ngang + Hoạt động Phần kết thúc - H/s thả lỏng - GV+ h/s hệ thống học - GV nhận xét tiết học Hoạt động ứng dụng - 4’ - Giờ chơi sau học em tổ chức cho bạn em nhỏ chơi trò chơi “Chạy nhanh theo số” Chú ý đảm bảo an toàn chơi - Thường xuyên tập luyện thể dục để rèn luyện sức khỏe 33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  Hướng dẫn học sinh tập thể dục nhà, vận dụng trò chơi mang lại hiệu cao [...]... 5, 6,7,8 tương tự nhưng đổi chân Hình 6: Động tác thăng bằng 5. 1.7 Động tác nhảy 4 Nhịp 1 4 2 3 12 Nhịp 5 Nhịp 6 7 Hình 7: Động tác nhảy 5. 1.8 Động tác điều hòa 8 Nhịp 4 5 1 2 3 6 7 Hình 8: Động tác điều hòa 8 5. 2 Đổi mới phương pháp giảng dạy bài thể dục phát triển chung lớp 5 theo mô hình VNEN Đổi mới phương pháp giảng dạy bài thể dục phát triển chung theo mô hình VNEN tức là học sinh là người chủ... sinh nâng cao chất lượng bài thể dục phát triển chung lớp 5 theo mô hình VNEN Khi dạy bài thể dục mỗi giờ dạy đều phải làm cho học sinh nắm được kiến thức, kĩ năng, được bồi dưỡng về phẩm chất ý chí và được thúc đẩy thể lực tăng tiến không ngừng Qua quá trình giảng dạy nhiều năm bài thể dục phát triển chung lớp 5 tôi thấy muốn nâng cao chất lượng thực hiện động tác bài thể dục cần làm tốt hai vấn đề... dụng khoa học vào hoạt động giáo dục thể chất trong trường mình sao cho hiệu quả Trên đây là Sáng kiến: Đổi mới phương pháp giảng dạy bài thể dục phát triển chung lớp 5 theo mô hình VNEN Tôi đã đúc rút và áp dụng trong quá trình giảng dạy và đạt kết quả rất khả quan Tôi sẽ tiếp tục áp dụng phương pháp này trong dạy học ở các nội dung khác cũng như ở tất cả các lớp tôi đang trực tiếp giảng dạy Trong... kĩ năng môn thể dục Tiểu học Đinh Mạnh Cường Phương pháp dạy học các môn học lớp 1 -5 Vũ Văn Dương Nguyễn Hải Châu 7 Tài liệu tập huấn dạy học theo mô hình trường Vụ giáo dục Tiểu học học mới Việt Nam Lớp 5 tập 1,2 8 Chuẩn kiến thức kĩ năng lớp 5 Hoàng Hòa Bình Lê Minh Châu Phan Thanh Hà 9 Sưu tầm một số đề tài, sáng kiến có liên quan Mạng internet… MỤC LỤC Phần 1 Mở đầu Trang 2 1 Thông tin chung về... hơn ở buổi sau Sau đây là một số phương pháp, hình thức tập theo mô hình VNEN ở trường tôi công tác: Hình1 3: Phương pháp tập đồng loạt 19 Hình 14: Tập theo tổ Hình 15 : Tập theo hình thức soi gương Hình1 6 : Tập theo nhóm đôi Hình 17: Tập theo đội hình vòng tròn Hình1 8 : Tập theo hình hữ U 5. 3.2.6 Phương pháp sửa sai Trong quá trình tập luyện học sinh không thể tránh khỏi những sai sót vì vậy người giáo... tác của bài thể ứng dụng dục tập hàng ngày để rèn sức khỏe, vận dụng vào các hoạt động hàng ngày sao cho hiệu quả Hơn thế nữa các em có thể hướng dẫn cho những người thân trong gia đình tập luyện để học tập rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại 25 Phần 3: Kết luận 1.Kết quả đạt được Sau khi áp dụng sáng kiến Đổi mới phương pháp giảng dạy bài thể dục phát triển chung lớp 5 theo mô hình VNEN đã... 3 - 4 Phần 2 Mô tả sáng kiến Trang 5 1 Lí do chon đề tài Trang 5 - 7 2 Mục đích, đối tượng nghiên cứu Trang7 3 Phương pháp nghiên cứu Trang 7 4 Phạm vi, thời gian áp dụng đề tài, thực trạng Trang 8 – 10 5 Nội dung Trang 10 5. 1 Nội dung bài thể duc phát triển chung lớp 5 5.2 Phương pháp giảng dạy chung bài TD PTC lớp 5 Trang 10 - 13 Trang 13 - 14 5. 3 Vận dụng các biện pháp dạy học giúp học sinh nâng... Trang 15 - 23 chất lượng bài thể dục phát triển chung lớp 5 5.4 Sử dụng các biện pháp dạy học nhằm nâng cao chất Trang 23 lượng bài thể dục lớp 5 ở tiết cụ thể 6 Hiệu quả do sáng kiến đem lại 7.Kết quả sáng kiến Trang 23 Phần 3 Kết luận Trang 1 Kết quả đạt được Trang 26 2 Khuyến nghị và đề xuất Trang 27 Tài liệu tham khảo Trang 28 2 tiết soạn mẫu theo mô hình VNEN Trang 30 - 33 Trang 23 - 25 Tôi xin... xét đối với môn học, thể dục sân trường cũng đẹp và hiệu quả tốt hơn Đặc biệt có nhiều em đạt thành tích cao, thể hình đẹp, nhanh nhẹn được chọn vào đội tuyển Aerobic nhà trường để xây dựng đội tuyển làm nguồn cho thi các cấp 2 Khuyến nghị và đề xuất Để nâng cao chất lượng, hiệu quả của bài thể dục phát triển chung lớp 5 và giúp cho việc đổi mới phương pháp dạy học hoạt động giáo dục thể chất được thực... khích học sinh, để giáo viên có thời gian học tập nghiên cứu nâng cao trình độ + Với phòng: 26 - Đề nghị các cấp lãnh đạo tổ chức chuyên đề hoạt động giáo dục thể chất theo mô hình VNEN cho tất cả các giáo viên thể dục trong toàn thị xã để nâng cao sự hiểu biết về các phương pháp dạy học và năng lực giảng dạy của giáo viên Trang bị thêm về cơ sở vật chất tranh ảnh, đĩa dạy mẫu tiết học thể dục theo mô hình

Ngày đăng: 26/07/2016, 14:04

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan