Một số biện pháp giúp hoc sinh học tốt bài thể dục phát triển chung lớp 5

19 502 1
Một số biện pháp giúp hoc sinh học tốt bài thể dục phát triển chung lớp 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Môn thể dục là một trong những bộ phận của nền giáo dục, góp phần làm thay đổi mọi mặt của giáo dục toàn diện có ảnh hưởng rất lớn tới các mặt giáo dục khác, có vị thế hết sức quan trọng trong việc chuẩn bị cho học sinh có đầy đủ khả năng, sức khỏe để tham gia vào cuộc sống sản xuất và bảo vệ tổ quốc. Trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và coi trọng mục tiêu phát triển con người toàn diện, khẳng định tầm quan trọng “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp: công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, là điều kiện phát huy nguồn nhân lực”.

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG LỚP “TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯỜNG ” A PHẦN MỞ ĐẦU: - Môn thể dục phận giáo dục, góp phần làm thay đổi mặt giáo dục tồn diện có ảnh hưởng lớn tới mặt giáo dục khác, có vị quan trọng việc chuẩn bị cho học sinh có đầy đủ khả năng, sức khỏe để tham gia vào sống sản xuất bảo vệ tổ quốc Trong nghiệp giáo dục đào tạo Đảng Nhà nước ta quan tâm coi trọng mục tiêu phát triển người toàn diện, khẳng định tầm quan trọng “Phát triển giáo dục đào tạo động lực thúc đẩy nghiệp: công nghiệp hóa – đại hóa đất nước, điều kiện phát huy nguồn nhân lực” I Lý Do Cấp Thiết Của Đề Tài: - Xu hướng đổi giáo dục đặt cho giáo viên giáo dục thể chất trường tiểu học đòi hỏi phải để dạy tốt môn thể dục bậc tiểu học nói chung, mơn thể dục lớp nói riêng, cụ thể thể dục phát triển chung chương trình thể dục lớp - Đặc biệt lứa tuổi học sinh tiểu học việc rèn luyện thể chất cho em thông qua tập thể dục việc làm quan trọng giáo viên giảng dạy thể dục Hơn Bác nói: Mỗi người dân yếu ớt tức làm cho nước yếu ớt phần, người dân mạnh khỏe tức làm cho đất nước hùng mạnh thêm” Chúng ta nhớ sức khỏe vốn quý người “Sức khỏe vàng” - Một người khỏe mạnh, gia đình khỏe mạnh, xã hội khỏe mạnh đất nước cường thịnh, suất lao động nâng cao, thành lao động đạt nhiều hơn: Dân giàu nước mạnh, xã hội phồn vinh – thịnh vượng - Thể dục góp phần bảo bệ tăng cường sức khỏe cho học sinh, phát triển tố chất thể lực, đặt biệt sức nhanh, khả mềm dèo, khéo léo - Trang bị cho học sinh số hiểu biết kỷ vận động tập thể dục Làm giàu thêm vốn kỹ vận động thường gặp đời sống : chạy, nhảy, ném v phù hợp với khả trình độ, lứa tuổi giới tính em Cơ sở lý luận: - Chương trình thể dục lớp thực theo phân phối chương trình chuẩn kiến thức kỉ cụ thể là: + Mỗi tuần học tiết, tiết học trung bình 35 phút, năm học gồm 70 tiết, học kỳ I 18 tuần dạy 36 tiết, học kỳ II 17 tuần, dạy 34 tiết + Ở lứa tuổi học sinh lớp 5, em hoàn thiện so với lứa tuổi học sinh lớp 1,2,3,4 tốc độ phát triển tăng lên rõ rệt em biết hành động theo hướng dẫn giáo viên mức độ cao − Điều giáo viên phải gương mẫu thường xuyên ý giáo dục tư tưởng cho học sinh để giáo dục cho em cách chủ động, có kế hoạch có kết cao − Trong giảng dạy: Khi luyện tập cho em vui chơi trò chơi có ảnh hưởng đến lớp học Vì vậy, giáo viên dạy không tốt lắm, học sinh cảm thấy chưa say mê tích cực tập luyện Học sinh không học thể dục tay khơng, trò chơi vận động mà em rèn luyện thêm tố chất nhanh, mạnh, bền, khéo léo… thông qua nội dung học như: bật nhảy, chạy, ném bóng… − Ngồi việc giảng dạy cho em có sức khoẻ thật tốt, giáo viên phải ln giáo dục cho học sinh trường tiết học như: tính dũng cảm, tính trung thực, tính tự giác, tính tích cực, tính khiêm tốn… phân môn thể dục bậc tiểu học chiếm vị trí quan trọng khơng thể thiếu giáo dục người theo hướng toàn diện Cơ sở thực tiển : − Trường tiểu học Phường điểm trường vùng sâu, địa bàn rộng, có điểm lẻ, học sinh dân tộc nhiều, diện tích đất trường hẹp, mặt sân khơng phẳng đặc biệt điểm lẻ nhiều chướng ngại vật, vào mùa mưa sân bị động nước, mùa nắng oi khơng có bóng che mát, làm cho việc giảng dạy giáo viên việc tập luyện học sinh gặp nhiều khó khăn − Những năm qua điều kiện sân bãi gặp nhiều khó khăn mặt sân hẹp có nhiều chướng vật, dụng cụ thể dục hiếm, thiếu tranh ảnh, dụng cụ tập luyện Nội dung thể dục trò chơi vận động giáo viên chuẩn bị chưa chu đáo, giáo viên tổ chức cho học sinh luyện tập chơi qua loa Học sinh luyện tập thiếu nhiệt tình, thiếu chủ động, tinh thần luyện tập em không cao, em tham gia vào trò chơi khơng chủ động, khơng nhiệt tình, khơng khí chơi khơng hào hứng sôi nổi, không lôi em vào chơi cách chủ động − Đa số em học sinh trường hầu hết người dân tộc, nên giáo viên dùng lời nói hướng dẫn dùng số lệnh số em không hiểu hiểu chậm dẫn đến việc giảng dạy việc tập luyện học sinh hạn chế − Trang phục em học sinh không đồng hồn cảnh gia đình gặp khó khăn dẫn đến việc tập luyện em không tự tinh, thoại mái, tập không hết biến độ động tác II Mục Đích , Đối Tượng Và Phương Pháp Nghiên Cứu : Mục đích nghiên cứu : + Nhằm giúp cho em học sinh lớp trường tiểu học Thuận Hưng C nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, tố chất thể lực góp phần phát triển người theo hướng toàn diện + trang bị cho học sinh học số hiểu biết kỹ + Giáo dục cho em có tính nề nếp tập luyện TDTT, có ý thức giữ gìn vệ sinh nếp sống lành mạnh vui chơi giải trí có tính tổ chức kỷ luật, góp phần giáo dục đạo đức lối sống hình thành nhân cách người + Bài thể dục phát triển chung nhằm phát triển thể lực, tạo hứng thú cho học sinh tập luyện, hình thành kỹ vận động, củng cố nâng cao, có tác động trực tiếp tích cực đến việc rèn luyện sức khỏe ý chí phẩm chất đạo đức cho người học to lớn + Tiếp tục trì đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại thường xuyên luyện tập thi đấu mơn thể thao, góp phần phát triển giáo dục thể chất, tăng cường sức khỏe, góp phần nâng cao sức đề kháng thể, phòng chống loại dịch bệnh như"cảm cúm thời tiết thay đổi tiêu chảy cấp cho học sinh trường học + Phát tuyển chọn em có tài thể thao, bổ sung cho lực lượng vận động viên khiếu tham gia hội khỏe phù ngành giáo dục đào tạo tổ chức hàng năm đối tượng nghiên cứu: - Tìm hiểu thực trạng tình hình học thể dục phát triển chung cho học sinh lớp - Giáo dục thể chất bồi dưỡng hệ trẻ trở thành người phát triển tồn diện có đủ sức khỏe dồi thể lực cường tráng sống vui tươi Hiện vấn đề sức khỏe phải coi trọng phải đẩy mạnh mặt công tác thể dục thể thao, để đáp ứng nhu cầu ngày cao xã hội Đặc biệt bồi dưỡng nâng cao sức khỏe cho học sinh vấn đề cấp thiết, em mầm non đất nước người kế tục nghiệp cách mạng Đảng, tương lai đất nước thuộc em, em cần có sức khỏe tốt, có lý tưởng cao đẹp để gánh nhiệm vụ nặng nề - Trong trường tiểu học em học đầy đủ phân môn như: Tốn, Tiếng Việt, Âm nhạc, Mĩ thuật… Trong phân mơn Thể dục góp phần khơng đến phát triển em tham gia tập luyện số mơn: đi, chạy, nhảy, đá bóng v.v… - Nắm vững đặc điểm, yêu cầu nội dung giảng dạy như: yêu cầu kỹ thuật động tác, khối lượng vận động tập, dự kiến sai lầm xảy học sinh để đề phòng sửa chữa, định lượng vận động cho nội dung trò chơi phương pháp nghiên cứu: - Đọc sách , tài liệu tham khảo văn có liên quan giáo dục, nắm vững nội dung chương trình thể dục lớp 5, theo chuẩn kiến thức kỉ năng, - phương pháp nghiên cúu sản phẩm : ( nghiên cứu sản phẩm học tập học sinh thông qua tập thể dục ) - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp giảng dạy làm mẫu : (giáo viên làm mẫu kỹ thuật động tác, phân tích ngắn gọn dễ hiểu ) - Phương pháp tập luyện : (là phương tiện để đạt mục đích hình thành kỹ kỹ xảo vận động phát triển tố chất vận động ) - phương pháp sử dụng lời nói : (giáo viên giảng giải, kể chuyện, đàm thoại ) - Phương pháp trực quan :(giáo viên làm mẫu, tranh ảnh, mô hình ) - Phương pháp trò chơi : (cần theo số lần lẻ để phân thắng bại ) - Phương pháp rèn luyện sức nhanh :( chủ yếu phương pháp lặp lại ) - Phương pháp thi đấu :(cần tổ chức tập luyện có hồn cảnh giống thi đấu thật) - phương pháp ổn đỉnh :( tập luyện động tác liên tục từ đầu đến cuối lần theo cường độ tương đối ổn định ) III Phạm Vi Nghiên Cứu : Một số giải pháp giúp học sinh lớp trường tiểu học Thuận Hưng C học tốt thể dục phát triển chung IV Các Giả Thiết Nghiên Cứu : - Môn thể dục trường tiểu học nói chung, thể dục phát triển chung nói riêng, quan trọng việc giảng dạy giáo dục em Để thu kết cao tập luyện đòi hỏi giáo viên cần : - Hình thành học sinh thói quen giữ gìn vệ sinh, rèn luyện thân thể, lao động vừa sức,có chất lượng mơn thể dục thu kết tốt - Để đạt vấn đề gặp nhiều khó khăn học sinh trường đa số em người dân tộc việc tiếp thu heo hướng dẫn giáo viên hạn chế.Giáo viên ln ln kiểm tra nhắc nhở để em thực đầy đủ, cần giải thích rõ mục đích nội dung học phương pháp thực Dạy cách phát lỗi sai có biện pháp sửa chữa,đánh giá kết thực học sinh sau lần thực hiện, tạo điều kiện cho em tập luyện trường gia đình nhằm thu kết cao Trên số yêu cầu cần thiết thiếu việc phát triển thể chất cho em thông qua thể dục phát triển chung lớp V Kế Hoạch Thực Hiện : • Để thực hồn thành tốt sáng kiến kinh nghiệm tơi xin trình bày kế hoạch thực đề tài sau: - Đầu tháng năm 2011 nghiên cứu đăng ký tên đề tài - Vào tháng 10 năm 2011, tìm tài liệu nghiên cứu, tham khảo liên hệ thực tế điểm trường địa phương nơi công tác giảng dạy Lập thành đề cương nghiên cứu - Cuối tháng 11 năm 2011, soạn hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm gửi trường B PHẦN NỘI DUNG: I Thực trạng vấn đề cần giải : a.Thực trạng: − Trường tiểu học Thuận Hưng C điểm trường vùng sâu vừa đầu tư xây dựng khang trang, địa bàn rộng, có điểm lẻ, học sinh dân tộc nhiều, diện tích đất trường hẹp, mặt sân khơng phẳng đặc biệt điểm lẻ nhiều chướng ngại vật, vào mùa mưa sân bị động nước, mùa nắng oi khơng có bóng che mát, làm cho việc giảng dạy giáo viên việc tập luyện học sinh gặp nhiều khó khăn − Đa số em học sinh trường hầu hết người dân tộc, nên giáo viên dùng lời nói hướng dẫn dùng số lệnh số em không hiểu hiểu chậm dẫn đến việc giảng dạy việc tập luyện học sinh hạn chế − Trang phục em học sinh không đồng hồn cảnh gia đình gặp khó khăn dẫn đến việc tập luyện em không thường xuyên, liên tục b Các vấn đề cần giải quyết: − Những năm qua điều kiện sân bãi gặp nhiều khó khăn mặt sân hẹp có nhiều chướng vật, dụng cụ thể dục hiếm, thiếu tranh ảnh, dụng cụ tập luyện Nội dung thể dục trò chơi vận động giáo viên chuẩn bị chưa chu đáo, giáo viên tổ chức cho học sinh luyện tập chơi qua loa Học sinh luyện tập thiếu nhiệt tình, thiếu chủ động, tinh thần luyện tập em không cao, em tập thể dục không chủ động, khơng nhiệt tình, khơng khí buổi tập khơng hào hứng sôi nổi, không lôi em vào tập cách chủ động − Do giáo viên cần chuẩn bị tốt, thật đầy đủ chu đáo sân bãi, đồ dùng dạy học: giáo viên phải có còi, tranh ảnh trực quan, đồ dùng tự làm… có học sinh ham thích, say mê, tự giác luyện tập khơng thể phát triển cách hài hồ cân đối khoẻ mạnh mà có đức tính tốt, tinh thần minh mẫn, thể lực cường tráng II Các biện pháp giải vấn đề : - Các biện pháp thực : - Giáo viên thể phải người làm mẫu chuẩn xác động tác có thói quen, tác phong rèn luyên thân thể sống Vì lực thực hành có tầm quan trọng số - Để giúp em học tốt mơn thể dục nói chung thể dục phát chung nói riêng, ngồi phương pháp giảng dạy giáo viên cần kết hợp biện pháp khác - Mỗi dạy thể dục bước hành động cụ thể q trình biến mục đích giáo dục thành kết thực tế Vì dạy phải làm cho học sinh nắm kiến thức, kỹ năng, mục đích tập bồi dưỡng phẩm chất, ý chí thúc đẩy thể lực tăng tiến khơng ngừng Sau tơi xin trình bày số giải pháp để giúp em học sinh lớp trường phát triển tốt thể chất thông qua số tập thể dục a Đối với nhà trường: - Vào đầu năm học nhà trường phối hợp với phụ huynh học sinh, tổ chức cho y tế địa phương kiểm tra sức khoẻ cho học sinh để em có sức khoẻ tốt học tập - Nhà trường liên hệ thường xun gia đình có em khuyết tật, đặc biệt số em bị bệnh tim + Trong lớp có em bị bệnh tim khuyết tật nhẹ giáo viên khơng u cầu em tập biên độ động tác lượng vận động em nhẹ lượng vận động em bình thường tập khơng u cầu em tập hết biến độ động tác, tập không em khác lớp + Ví dụ "động tác nhảy "không yêu cầu hay em bình thường mà tun dương thêm thấy em hồn thành tập b Đối với giáo viên: - GV thường xuyên liên lạc với phụ huynh học sinh tình hình học tập em giấc học tập, theo dõi tình trạng sức khỏe học sinh nhằm phát sớm bệnh bệnh tay chân miệng từ có hướng giải phù hợp − Trước dạy giáo viên kiểm sốt sân bãi, kiểm tra an tồn học sinh − Khi hướng dẫn nội dung tiết dạy giáo viên phải phối hợp tốt với cán lớp để giúp giáo viên điều khiển lớp tập, giáo viên quan sát sửa chữa, uốn nắn, gíup đỡ em tập chưa hồn chỉnh đặc biệt cần trọng đến khâu bảo hiểm để phòng ngừa chấn thương cho em − Gv hướng dẫn động tác cần nói rõ tên động tác − Hướng dẫn học sinh xem tranh ,phân tích kỹ thuật động tác đặt biệt biến độ động tác nhằm nâng cao kỹ thuật động tac − Gv làm mẫu lần nhịp cho lớp xem vừa làm mẫu vừa phân tích kỹ thuật cho lớp nghe giáo dục học sinh,tinh thần học tập tác dụng tập − GV gọi em lên tập thử , cho lớp quan sát, GV học sinh nhận xét tuyên dương − GV điều khiển lớp tập , hô nhịp chậm quan sát sửa sai cho em − GV cho cán lớp điều khiển lớp tập lần nhịp , giáo viên giúp đỡ học sinh sửa sai − Chia nhóm cho em tập theo khu vực đảm bảo an toàn , qui dịnh thời gian cụ thể cho em tập , giáo viên nhắc nhỡ học sinh sửa sai − Tổ chức thi đua tổ với từ đưa hình thức khen hình thức phạt VD: Khi hướng dẫn động tác giáo viên cho lớp quan sát tranh, phân tích kỷ thuật động tác nêu rõ tác dụng động tác giáo dục em, rèn luyện thường xuyên , phát triển tốt sức khỏe, tập kết hợp hít sâu thở ý tập trung theo hướng dẫn giáo viên - GV làm mẫu động tác hướng dẫn thật kỹ “hơ nhịp chậm kéo dài kết hợp hít sâu thở ra” khơng hướng dẫn kỹ em tập khơng hít sâu thở ra, khơng nhịp biến độ động tác không đạt hiệu cao cho em - Nên cho em học sinh tập thử lần nhịp, lớp nhận xét tuyên dương - GV hô nhịp chậm kéo dài cho lớp tập, quan sát sửa sai cho học sinh - Cán lớp hô nhịp lớp tập , giáo viên giúp đỡ sửa sai cho em 10 - GV chia nhóm tập theo khu vực, qui định thời gian , quan sát giúp đỡ học sinh sửa sai - Tổ chức thi đua tổ với nhau, giáo viên nhận xét tuyên dương - Đại diện tổ thi đua, giáo viên học sinh nhận xét tuyên dương + Một số lỗi học sinh thường sai: tập trước nhịp, đưa tay dang ngang lên cao chưa thẳng chưa ngẩng đầu hít vào Vì giáo viên cần cho học sinh xác định rõ hướng đưa tay lên cao, nhớ rõ ngẩng đầu hít sâu thật kỹ + Khi hơ nhịp, phân tích động tác hướng dẫn tập em chưa hiểu (hiểu chậm), giáo viên cần hướng dẫn giải thích thêm để em hiểu cách: làm mẫu nhiều lần, cho học sinh tập thử lớp quan sát nhận xét tuyên dương tổ chức thi đua tổ vơi nhằm phát huy tính tích cực em * Tóm lại: Để em học tốt thể dục phát triển chung giáo viên cần: + Chuẩn bị sân bãi trước lên lớp + Sân bãi phải khơng có chướng vật + Dụng cụ tập luyện đầy đủ (như tranh, động tác mẫu ) + Giáo viên nêu tác dụng động tác (giáo dục học sinh) + Hướng dẫn động tác rõ ràng xác + Giáo viên làm mẫu, phân tích kỹ thuật động tác + Học sinh lên tập thử , lớp quan sát nhận xét tuyên dương + GV điều khiển lớp tập, quan sát giúp đỡ học sinh sửa sai + Chia nhóm tập theo khu vực, giao viên cần qui định thời gian cụ thể 11 + Tổ chức thi đua tổ ( nhóm) với lớp nhận xét tuyên dương + Đại diện tổ ( nhóm ) thi đua với GV HS nhận xét tuyên dương c Đối với học sinh: - Để em học tốt môn thể dục mà đặc biệt học tốt thể dục phát triển chung em cần: + Thường xuyên luyện tập để nâng cao sức khoẻ hoàn thành tốt tập thể dục mà giáo viên giao cho + Các em phải có tính trung thực luyện tập chơi trò chơi biết vận dụng vào sống + Tập luyện nhà vào buổi sáng ngày nhằm nâng cao sức khõe Hình thành thói quen tập luyện, nâng cao kỹ thuật động tác + Các em phải có tính bảo quản đồ dùng giáo viên em + Tham gia đầy đủ vui chơi nhà trường tổ chức + Cần phải có trang phục thể dục để tập luyện thoại mái tự tinh d Đối với quyền địa phương: - Để em học tốt mơn thể dục nói chung thể dục phát triển chung nói riêng, quyền địa phương cần : + Tạo sân chơi lành mạnh cho em, để em có sân tập, sân vui chơi ngày học tập trung nhà trường Nhằm giúp cho em thích học mơn thể dục, siêng rèn luyện thân thể, sức khoẻ em ngày nâng lên 12 + Quan tâm giúp đỡ em có hồn cảnh khó khăn để em có điều kiện học tập tập luyện thể dục nâng cao sức khoẻ e Đối với phụ huynh học sinh: − Cần phải quan tâm nhiều đến sức khoẻ em để em có đủ sức khoẻ tập luyện hàng ngày − Chuẩn bị trang phục , dụng cụ thể dục cho em − Thường xuyên nhắc em tập nhà học nhà trường để rèn luyện sức khoẻ − Tạo cho em vui chơi sau thời gian học tập tập luyện mệt mỏi − Dự họp phụ huynh đầy đủ, nhằm nắm tình hình học tập em − Thường xuyên liên lạc với giáo viên thẽo dõi nề nếp học tập thời gian học lớp f Đối với y tế địa phương: - Công tác y tế quan trọng giảng dạy mơn thể dục nói chung thể dục phát triển chung nói riêng thường xuyên kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho em để giúp giáo viên giảng dạy cho tốt đặc biệt số em bị bệnh : tay chân miệng, tim, phổi… • Tóm lại: Trong q trình giảng dạy động tác thể dục phân môn thể dục để em phát triển tốt thể chất giáo viên cần chuẩn bị thật chu đáo sân bãi, dụng cụ tập luyện kết hợp hài hoà phương pháp dạy học như: phương pháp làm mẫu, phương pháp đóng vai, phương pháp thi đấu, sử dụng phương pháp cần phải phù hợp với tình trạng sức khoẻ học sinh nhằm tăng thêm phần hứng thú góp phần nâng cao thể chất, tri thức đức tính tốt cho học sinh 13 Trong q trình giảng dạy giáo viên cần phải phối hợp tốt với nhà trường, gia đình, y tế địa phương để em có sức khoẻ tốt, có đảm bảo an tồn luyện tập kết thực nghiệm: − Trong thời gian áp dụng giải pháp tổ chức luyện tập động tác thể dục, chuẩn bị tốt sân bãi, dụng cụ để tập luyện Tôi thấy học sinh ln ln u thích, ham học môn thể dục hơn, tham gia luyện tập cách tự giác tích cực Các em ln siêng thường xuyên luyện tập, rèn luyện thân thể, rèn luyện sức khoẻ, rèn luyện tố chất thể lực để phát triển tốt thể chất em học sinh ngày nâng lên Hơn tính thật thà, tính trung thực, tính khiêm tốn học sinh thể rõ rệt Qua em biết vận dụng vào học tập, kết đánh giá - nhận xét em đạt cao cụ thể là: − Học kỳ I : STT LỚP 5A 5B1 5B2 Tổng cộng C KẾT SL T SL TL 9 65 18 C H SL TL SL 23 24 27,7% 47 72,3% LUẬN: I Ý nhgiã Của đề tài công tác dạy học: - Trang bị cho học sinh số hiểu biết kĩ thể dục phát triển chung cần thiết thường gặp đời sống - Các em có tính nề nếp tập luyện thể dục thể thao, có ý thức giữ gìn sức khõe bạn thân, có nếp sống lành mạnh, vui chơi giải trí có tổ chức kỹ 14 TL luật góp phần giáo dục đạo đưc lối sống lành mạnh, hình thành nhân cách người - Nhằm phát triển thể lực, thể, tạo hứng thú cho học sinh tập luyện, hình thành kỹ vận động, củng cố nâng cao sức khõe, có tác động trực tiếp tích cực đến việc rèn luyện sức khõe ý chí phẩm chất đạo đức cho người học - Tăng thêm hiệu tập thể dục nhiều mặt, kể đến tác dụng thực tế lao động quốc phòng - Có thói quen tổ chức nghỉ ngơi hợp lý, chuẩn bị thi đấu thuận lợi - Làm cho người tập có cảm xúc tốt, sãng khoái, thú vị II Bài Học Kinh Nghiệm, Hướng Phát Triển : - Trong trình giảng dạy áp dụng số biện pháp để uốn nắn sửa sai cho học sinh thực động tác thể dục, bạn thân rút số kinh nghiệm sau: - Chuẩn bị đầy đủ tranh ảnh trực quan, đồ dùng dạy học như: còi, bóng, cầu, cờ, sân bãi.v.v… Dạy học kiến thức mới, ơn lại kiến thức cũ, phối hợp hài hồ phương pháp - Trong giảng dạy giáo viên sử dụng cán lớp cách linh hoạt, hiệu - Nắm đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, sức khoẻ học sinh, giáo viên trực tiếp sửa sai uốn nắn điều chỉnh sai sót kịp thời, để tổ chức cho em luyện tập đạt hiệu cao - Luôn tuyên dương kịp thời đúng, hay, đẹp học sinh - Hướng dẫn em tập nhà hình thành thói quen luyện tập để bảo vệ nâng cao sức khoẻ, phát triển thể lực, phẩm chất đạo đức cho em, để đất nước ta có hệ trẻ mạnh thể chất sáng tâm hồn có đủ sức khoẻ để tham gia lao động sáng tạo hoạt động khác 15 - Sau tiết dạy giáo viên cần rút kinh nghiệm bổ sung thiếu sót để tiết sau hoàn thiện - Trong học thể dục, học sinh thể tính tích cực, tính tự giác, luyện tập sôi nổi, hào hứng tham gia thi đua tập thể dục, em tập nhiệt tình, tính đồng đội học sinh nâng lên - Vận dụng kiến thức học nhà trường vào sống ngày, gia đình ngồi xã hội như: đi, đứng, chạy, nhảy, mang, vác… - Trên số biện pháp giúp học sinh học tốt thể dục phát triển chung lớp trường tiểu học Thuận Hưng C Bản thân thấy cần phải nghiên cứu thêm tài liệu học hỏi trao đổi kinh nghiệm từ bạn đồng nghiệp, dự đánh giá, thao giảng, hội giảng, mở chuyên đề… nhằm nâng cao hiệu việc dạy học môn thể dục tốt III Đề Xuất: - Để có điều kiện tập luyện môn thể dục, phát triển tốt thể chất, tơi có vài u cầu đến cấp trên: - Đề nghị nhà trường quyền địa phương hỗ trợ kinh phí tráng sân để em có sân vui chơi - Đề nghị phận thiết bị - đồ dùng dạy học cấp thêm số đồ dùng dạy học cho phân môn thể dục như: tranh, ảnh số dụng cụ phục vụ trò chơi như: bóng, cầu, vòng… - Cấp kinh phí mua trang phục giáo viên vào đầu năm học - Quan tâm, giúp đỡ học sinh nghèo, cấp phát trang phục thể dục cho em - Tổ chức thường xuyên phong trào thể dục thể thao để em tham gia vui chơi năm học để có tinh thần tự tập nhà BGH KÝ DUYỆT TH3P2, ngày 25 tháng 12 Năm 2018 16 Người viết Sơn Bửu Lộc  Một số tài liệu tham khảo nhằm hoàn thành Sáng Kiến Kinh Nghiệm năm học 2018 - 2019 gồm có tài liệu sau: - Sách giáo viên mơn thể dục lớp - Tham khảo tài liệu hướng dẫn thực chuẩn kiến thức,kĩ môn thể dục tiểu học - Nghiên cứu áp dụng thông tư 32 - Nghiên cứu giáo trình Lý luận phương pháp thể dục thể thao( sách giáo khoa dùng cho sinh viên trường đại học thể dục thể thao) - Tham khảo giáo trình lịch sử thể dục thể thao( Trường Đại Học Thể Dục Thể Thao I nhà xuất thể dục thể thao năm 2000 - Tham khảo giáo trình sinh lý học thể dục thể thao nhà xuất 1995 - Tham khảo sáng kiến kinh nghiệm môn thể dục lớp năm học 20092010 ( Tên đề tài: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn thể dục lớp 4) "người soạn Thạch Sà Rên" - Quyết định số 51/2007/ QĐ - BGDĐT Bộ Giáo Dục ĐàoTạo 17 - Quyết định số 16/2006/QĐ - BGD ĐT, ngày 5/5/2006 Bộ Giáo Dục Đào Tạo MỤC LỤC Trang A PHẦN MỞ ĐẦU: I Lý Do Chọn Đề Tài 1 Cơ sở lý luận Cơ sở thực tiễn II Mục Đích, Đối Tượng Và Phương Pháp Nghiên Cứu Mục đích nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu III Giới Hạn Phạm Vi Nghiên Cứu IV Các Giả Thiết Nghiên Cứu V Kế Hoạch Thực Hiện B PHẦN NỘI DUNG: I Thực Trạng Và Các Vấn Đề Cần Được Giải Quyết II Các Biện Pháp Giải Quyết Vấn Đề a Đối với nhà trường b Đối với giáo viên 10 c Đối với học sinh 14 d Đối với quyền địa phương 15 e Đối với phụ huynh học sinh 15 f Đối với y tế địa phương 15 18 III Hiệu Quả Phạm Vi, Quy Mô Áp Dụng 16 C KẾT LUẬN: I Ý Nghĩa Của Đề Tài Đối Với Công Tác Dạy Học 17 II Bài Học Kinh Nghiệm Và Hướng Phát Triển 17 III Đề Xuất 18 • Tài liệu tham khảo 19 ... : Một số giải pháp giúp học sinh lớp trường tiểu học Thuận Hưng C học tốt thể dục phát triển chung IV Các Giả Thiết Nghiên Cứu : - Mơn thể dục trường tiểu học nói chung, thể dục phát triển chung. .. quan trọng số - Để giúp em học tốt mơn thể dục nói chung thể dục phát chung nói riêng, ngồi phương pháp giảng dạy giáo viên cần kết hợp biện pháp khác - Mỗi dạy thể dục bước hành động cụ thể q trình... học nhà trường vào sống ngày, gia đình ngồi xã hội như: đi, đứng, chạy, nhảy, mang, vác… - Trên số biện pháp giúp học sinh học tốt thể dục phát triển chung lớp trường tiểu học Thuận Hưng C Bản

Ngày đăng: 23/12/2018, 20:00

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan