0

Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH VIC giai đoạn 2006 - 2010.docx

70 1,282 7
  • Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH VIC giai đoạn 2006 - 2010.docx

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/10/2012, 15:49

Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH VIC giai đoạn 2006 - 2010 Chuyên đề tốt nghiệpLỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế nước ta hiện nay đã và đang phát triển theo hướng kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, một nền kinh tế chịu sự điều chỉnh gắt gao của các quy luật kinh tế như quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị, quy luật cung cầu.Với sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường ngày càng mạnh mẽ, có những doanh nghiệp đã tự khẳng định mình bằng sự tồn tại và phát triển mạnh mẽ nhưng cũng có không ít những doanh nghiệp không thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường và phá sản. Đối với doanh nghiệp thì vấn đề sống còn bao giờ cũng thị trường tiêu thụ hàng hoá. Kẻ mạnh sẻ chiếm lĩnh thị trường và phát triển, kẻ yếu sẽ mất thị phần và phá sản đó là quy lụât tất yếu của cạnh tranh. Với những kiến thức đã học và qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH Thương mại VIC, được sự giúp đỡ của giảng viên Th.S.Đặng Thị Lệ Xuân và Ban lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại VIC, các phòng ban nghiệp vụ, tôi quyết định chọn đề tài: “Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH VIC giai đoạn 2006 - 2010”.Với việc nghiên cứu chuyên đề này, tôi mong rằng bản thân mình sẽ tổng hợp được tất cả những kiến thức đã học trong thời gian qua và áp dụng thực tế trong sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại VIC để góp một phần vào công cuộc phát triển của doanh nghiệp.Nội dung của chuyên đề gồm 3 chương:Chương I: Vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Chương II: Thực trang tiêu thụ của Công ty thức ăn chăn nuôi TNHH TM VIC ở Việt Nam Giai Đoạn 2001 - 2005Chương III: Một số giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH TM VIC trong giai đoạn 2006-2010.1Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG IVAI TRÒ CỦA TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG 1.1. Khái niệm về thị trườngCó rất nhiều khái niệm khác nhau về thị trường. Chúng ta có thể gặp một số khái niệm sau:a. Là sự biểu thị ngắn gọn quá trình mà nhờ đó các quyết định của các hộ gia đình về việc tiêu dùng các hàng hoá khác nhau, các quyết định của các doanh nghiệp về việc sản xuất cái gì và như thế nào, các quyết định của công nhân về làm việc bao lâu và cho ai được điều hoà bởi sự điều chỉnh giá cảb.Thị trường là một tập hợp các dàn xếp mà thông qua đó người bán và người mua tiếp xúc với nhau để trao đổi hàng hoá và dịch vụ.c. Thị trường là một khuôn khổ vô hình trong đó người này tiếp xúc với người kia để trao đổi một thứ gì đó khan hiếm và trong đó họ cùng xác định giá và số lượng trao đổi.Các khái niệm trên đều xoay quanh khái niệm phổ biến sau: Thị trường là nơi gặp gỡ giữa cung và cầu, giữa người mua và người bán với mục đích là trao đổi hàng hoá và dịch vụQua các khái niệm trên ta thấy trong một số trường hợp người mua và người bán có thể tiếp xúc trực tiếp tại các địa điểm cố định như các thị trường hàng tiêu dùng quần áo, rau quả… Trong nhiều trường hợp khác công việc giao dịch diễn ra qua điện thoại, vô tuyến hoặc các phương tiện từ xa khác như trong thị trường chứng khoán. ở thị trường hàng thủ công mỹ 2Chuyên đề tốt nghiệpnghệ cũng vậy công việc giao dịch có thể diễn ra ở một số địa điểm cố định, cũng có khi giao dịch từ xa. Nhưng điều chung nhất đối với các thành viên tham gia thị trường (gồm cả thị trường thủ công mỹ nghệ) là họ đều tìm cách tối đa hoá lợi ích của mình. Người bán ( người sản xuất ) muốn tối đa hoá lợi nhuận, người mua( người tiêu dùng) muốn tối đa hoá sự thoả mãn ( lợi ích ) từ sản phẩm họ mua. Về mặt nguyên lý, sự tác động qua lại giữa người bán và người mua xác định giá của từng loại hàng hoá, dịch vụ cụ thể, đồng thời xác định cả số lượng, chất lượng, chủng loại sản phẩm cần sản xuất và qua đó sẽ xác định việc phân bổ và sử dụng tài nguyên khan hiếm của xã hội. Đây chính là nguyên tắc hoạt động của cơ chế thị trường. Tuy nhiên hoạt động của thực tế của thị trường rất phức tạp, phụ thuộc vào số lượng, quy mô, sức mạnh thị trường của những người bán và những người mua.1.2.Các tiêu chí khi xem xét và phân loại thị trườngKhi xem xét về hành vi của thị trường( tức là xem xét trên giác độ cạnh tranh hay độc quyền) các nhà kinh tế phân loại thị trường gồm: thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường độc quyền, thị trường cạnh tranh không hoàn hảo( gồm cạnh tranh độc quyền và độc quyền tập đoàn)Khi nghiên cứu về thị trường các nhà kinh tế sử dụng một số tiêu thức sau để phân loại thị trường: - Dựa vào số lượng người bán và người mua : Là tiêu thức rất quan trọng để xác định cấu trúc thị trường. Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo và cạnh tranh độc quyền có rất nhiều người bán và người mua. Mỗi người trong số họ chỉ bán ( hoặc mua) một phần rất nhỏ trong lượng cung thị trường. Trong thị trường độc quyền bán thì một ngành chỉ có một người bán( người sản xuất ) duy nhất. Trong thị 3Chuyên đề tốt nghiệptrường độc quyền mua chỉ có một người mua duy nhất. Trong thị trường độc quyền bán tập đoàn có một vài người bán, còn trong thị trường độc quyền mua tập đoàn chỉ có một số người mua.- Loại sản phẩm: Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, sản phẩm đồng nhất. Trong thị trường cạnh tranh độc quyền sản phẩm khác nhau. Trong thị trường độc quyền tập đoàn, sản phẩm có thể giống nhau hoặc khác nhau một ít. Trong thị trường độc quyền sản phẩm là độc nhất- Sức mạnh thị trường của người bán và người mua: Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, người bán và người mua đều không có ảnh hưởng gì đến giá thị trường của sản phẩm, nghĩa là họ không có sức mạnh thị trường. Trong thị trường độc quyền bán ( mua) người bán (mua) có ảnh hưởng rất lớn đến giá thị trường của sản phẩm. Trong thị trường độc quyền bán (mua) tập đoàn, người bán ( mua) có ảnh hưởng đến giá trị thị trường của sản phẩm ở một mức độ nào đó. - Các trở ngại gia nhập thị trường: Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo các trở ngại gia nhập thị trường là rất thấp. Ngược lại, trong thị trường độc quyền bán (mua) tập đoàn có những trở ngại đáng kể đối với việc gia nhập thị trường. Chẳng hạn, trong các ngành sản xuất ô tô, luyện kim, việc xây dựng nhà máy mới là rất tốn kém. Đó chính là trở ngại lớn đối với việc gia nhập thị trường. Còn trong điều kiện độc quyền thì việc gia nhập thị trường là cực kỳ khó khăn.- Hình thức cạnh tranh phi giá: Trong cạnh tranh hoàn hảo không có sự cạnh tranh phi giá. Trong cạnh tranh độc quyền cũng như trong độc quyền tập đoàn, các nhà sản xuất sử dụng nhiểu hình thức cạnh tranh phi giá như quảng cáo, phân biệt sản phẩm. Các nhà độc quyền cũng quảng cáo để thu hút thêm khách hàng.4Chuyên đề tốt nghiệp1.3.Cung thị trườnga. Khái niệmCung là số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà người bán có khả năng và sẵn sàng bán ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định.Cung gồm cung của từng cá nhân và cung của thị trường. Cung thị trường là tổng hợp các mức cung của từng cá nhân lại với nhau. Cung thể hiện mục đích bán hàng của nhà sản xuất.b. Các yếu tố xác định cungCũng tương tự như cầu, ngoài chịu ảnh hưởng của giá còn rất nhiều yếu tố khác để xác định cung về hàng hoá và dịch vụ (công nghệ, giá của các yếu tố đầu vào)• Công nghệCông nghệ là một yếu tố quan trọng góp phần năng cao năng suất, giảm chi phí lao động trong qua trình chế tạo sản phẩm. Sự cải tiến công nghệ làm cho đường cung dịch chuyển về phía phải, nghĩa là làm tăng khả năng cung lên. Với công nghệ hiện đại - tự động hoá, năng suất lao động tăng nhiều hơn so với lao động thủ công và cung tăng nhiều lên.• Giá của các yếu tố đầu vàoNếu giá của các yếu tố đầu vào giảm sẽ dẫn đến giá thành sản xuất giảm và cơ hội kiếm lợi nhuận sẽ cao lên do đó các nhà sản xuất có xu hướng sản xuất nhiều lên.• Chính sách thuếChính sách thuế của Chính phủ có ảnh hưởng quan trọng đến quyết định sản xuất của các hãng do đó ảnh hưởng đến việc cung sản phẩm. Mức thuế cao sẽ làm cho phần thu nhập còn lại cho người sản xuất ít đi và họ 5Chuyên đề tốt nghiệpkhông có ý muốn cung hàng hoá. Ngược lại, nếu mức thuế thấp sẽ khuyến khích các hãng mở rộng sản xuất của mình.• Số lượng người sản xuấtSố lượng người sản xuất càng nhiều thì cung càng lớn.• Các kỳ vọngMọi người đều mong đợi về sự thay đổi giá của các hàng hoá, gía của các yếu tố đầu vào, chính sách thuế… đều có ảnh hưởng đến cung hàng hoá và dịch vụ. Nếu sự mong đợi dự đoán có thuận lợi cho sản xuât thì cung sẽ được mở rộng và ngược lại. 1.4.Cầu thị trườnga. Khái niệm Để tìm hiểu về cầu thị trường trước hết chúng ta hãy tìm hiểu thế nào là cầu. Cầu là số lượng hàng hoá hay dịch vụ mà người mua có khả năng mua và sẵn sàng mua ở các mức giá khác nhau trong một thời gian nhất định.Cầu thị trường: là tổng số lượng hàng hoá hoặc dịch vụ mà mọi người sẵn sàng và có khả năng mua ở các mức giá khác nhau trong khoảng thời gian đã cho. Cầu thị trường là tổng hợp của các cầu cá nhân lại với nhau.Cầu thể hiện mức mua sắm của người tiêu dùng. b. các yếu tố xác định cầu: Cầu không chỉ phụ thuộc vào giá của hàng hoá mà ngoài ra còn phụ thuộc vào rất nhiểu yếu tố khác (thu nhập của người tiêu dùng, giá của các hàng hoá liên quan)• Thu nhập của người tiêu dùngThu nhập là một yếu tố quan trọng xác định cầu. Thu nhập ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng mua của người tiêu dùng.Khi thu nhập tăng lên thì người tiêu dùng cần nhiều hàng hoá hơn và ngược lại. Tuy nhiên phụ thuộc vào từng loại hàng hoá cụ thể mà mức độ 6Chuyên đề tốt nghiệpthay đổi cầu sẽ khác nhau. Mặc dù sự tăng lên của thu nhập dẫn đến sự tăng cầu đối với hầu hết các hàng hoá, nó không dẫn đến sự tăng cầu đối với tất cả các loại hàng hoá. Những hàng hoá có cầu tăng lên khi thu nhập tăng lên được gọi là các hàng hoá thông thường. Còn các hàng hoá mà cầu giảm đi khi thu nhập tăng lên gọi là hàng hoá thứ cấp.• Giá cả của các hàng hoá liên quanCầu đối với hàng hoá không chỉ phụ thuộc vào hàng hoá, nó còn phụ thuộc vào giá của các hàng hoá liên quan. Các hàng hoá liên quan này chia làm hai loại:- Hàng hoá thay thế- Hàng hoá bổ sungHàng hoá thay thế là hàng hoá có thể sử dụng thay cho hàng hoá khác. Khi giá của một loại hàng hoá thay đổi thì cầu đối với hàng hoá kia cũng thay đổi.Hàng hoá bổ sung là hàng hoá được sử dụng đồng thời với hàng hóa khác. Đối với hàng hoá bổ sung khi giá của một hàng hoá tăng lên thì cầu đối với hàng hoá bổ sung sẽ giảm đi• Dân sốDân cư của một thị trường đông thì nhu cầu về một mặt hàng nào đó cũng sẽ lớn hơn. Thị trường tiêu thụ của vùng đó là lớn nếu chúng ta biết cách khai thác, kích cầu thì sẽ làm cho cầu tăng lên.2. TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 2.1.Tiêu thụ sản phẩm. Theo từ điển kinh tế học hiện đại thì tiêu thụ sản phẩm là hoạt động kinh doanh nghiệp vụ của công ty thương mại đem hàng bán cho xí nghiệp 7Chuyên đề tốt nghiệpsản xuất, dân cư ở thành phố, nông thôn. Tiêu thụ hàng hóa là đưa hàng hóa từ lĩnh vực lưu thông vào lĩnh vực tiêu thụ, là điểm cuối của quá trình tổ chức lưu thông hàng hóa của ngành thương nghiệp. Thông qua tiêu thụ hàng hóa sản phẩm của công nông nghiệp trở thành hàng hóa vật tư tiêu dùng cho sản xuất và tiêu thụ trong sinh hoạt. Đồng thời thực hiện được giá trị hàng hóa trong ngành sản xuất: từ đó tái sản xuất xã hội được tiến hành thuận lợi, tạo điều kiện tất yếu để mở rộng tái sản xuất. Việc tiêu thụ hàng hóa phân chia theo đối tượng có tiêu thụ hàng hóa bán buôn và tiêu thụ hàng hóa bán lẻ. Tiêu thụ hàng hóa là khâu trung tâm của lưu thông hàng hóa. Nó có tác dụng quan trọng đối với việc thỏa mãn nhu cầu xã hội, thực hiện thu nhập tài chính quốc gia, xí nghiệp và cá nhân.Như vậy có thể nói tiêu thụ hàng hóa là một khâu trong quá trình tái sản xuất xã hội, trong đó mỗi khâu có vị trí chức năng riêng đồng thời có ảnh hưởng qua lại đối với các khâu khác. Trong nền kinh tế thị trường, mối liên hệ giữa sản xuất phân phối và tiêu dùng được thực hiện thông qua lưu thông hàng hóa. Lưu thông hàng hóa là khâu trung gian giữa một bên sản xuất và phân phối với một bên là tiêu dùng. Trong mối liên hệ đó sản xuất là gốc là điểm xuất phát có vị trí quyết định đối với phân phối trao đổi và tiêu dùng. Lưu thông có ảnh hưởng trở lại sản xuất, tạo điều kiện cho sản xuất, đảm bảo cho sản xuất hoạt động bình thường liên tục, gắn các cơ sở sản xuất, các ngành kinh tế trong một cơ cấu thống nhất, do đó nếu lưu thông hàng hóa bị ách tắc thì sớm hay muộn sản xuất sẽ bị gián đoạn hay ngừng trệ.Các khâu lưu thông hàng hóa (còn gọi là vòng quay lưu thông hàng hóa), hàng hoá được lưu chuyển từ khu vực sản xuất sang khu vực tiêu dùng. Trong điều kiện xã hội hóa sản xuất và lưu thông hàng hóa ngày một phát triển, hàng hóa từ sản xuất tới tiêu dùng thường phải qua 4 khâu chủ yếu như 8Chuyên đề tốt nghiệpsau: khâu thu mua, khâu vận tải, khâu tồn giữ, khâu tiêu thụ. Sau khi qua 3 khâu trên thì đến khâu cuối cùng là tiêu thụ. ở khâu tiêu thụ, hàng hóa được chuyển từ lĩnh vực lưu thông vào lĩnh vực tiêu dùng, sản phẩm hàng hóa đó thỏa mãn nhu cầu sản xuất và cũng là điều kiện tất yếu của sản xuất.Tiêu thụ sản phẩm với mục tiêu chủ yếu là bán hết các sản phẩm với doanh thu tối đa và chi phí kinh doanh cho hoạt đông tiêu thụ tối thiểu. Với mục tiêu đó tiêu thụ sản phẩm không phải là hoạt động thụ động, chờ hoạt động sản xuất tạo ra sản phẩm rồi mới tìm cách tiêu thụ chúng mà tiêu thụ phải có nhiệm vụ chủ động từ việc nghiên cứu thị trường, xác định đúng đắn nhu cầu thị trường và cầu của bản thân doanh nghiệp đang hoặc sẽ có khả năng sản xuất ra để quyết định đầu tư tối ưu; chủ động tiến hành hoạt động quảng cáo cần thiết nhằm giới thiệu thu hút khách hàng; tổ chức công tác bán hàng cũng như các hoạt động yểm trợ nhằm bán được nhiều hàng hóa với chi phí kinh doanh cho hoạt động bán hàng thấp nhất cũng như đáp ứng tốt nhất các dịch vụ sau bán hàng.Trong quá trình lưu thông hàng hóa tiêu thụ hàng hóa được coi là khâu trung tâm. Công thức của lưu thông hàng hóa là H-T-H. ở đây thể hiện hai giai đoạn bán và mua. Quá trình lưu thông hàng hóa chấm dứt khi các giá trị sử dụng đổi chỗ và đổi chủ, còn tiền thì đọng lại trong lưu thông và chúng từ tay người này qua tay người khác. Trong nền kinh tế thị trường lưu thông hàng hóa là sự trao đổi hàng hóa thông qua quan hệ tiền tệ trong nội bộ các thành phần kinh tế, giữa các thành phần kinh tế, giữa các vùng, giữa các địa phương, giữa trong nước và nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho sản xuất và tiêu dùng cho cá nhân và toàn xã hội. Như vậy lưu thông hàng hóa có chức năng cung cấp hàng hóa là một khâu trung gian nối sản xuất với sản xuất, nối sản xuất với tiêu dùng. Thông qua lưu thông, tiêu 9Chuyên đề tốt nghiệpthụ hàng hóa làm cho hàng hóa thực hiện được giá trị của nó, góp phần khôi phục và đẩy mạnh quá trình tái sản xuất xã hội.Tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có thể thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Căn cứ vào mối quan hệ giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng cuối cùng, người ta chia ra làm hai cách tiêu thụ trực tiếp và tiêu thụ gián tiếp. - Tiêu thụ trực tiếp: Là hình thức người sản xuất bán thẳng sản phẩm của mình cho người tiêu dùng cuối cùng không qua các trung gian.- Tiêu thụ gián tiếp: Là hình thức người sản xuất bán sản phẩm của mình cho người tiêu dùng cuối cùng thông qua các trung gian, bao gồm: người bán buôn, người bán lẻ, đại lý.Mặc dù việc tiêu thụ sản phẩm được phân chia thành hai cách, song trong thực tế hầu như không có doanh nghiệp nào lại sử dụng một cách duy nhất. Thông thường các doanh nghiệp đều sử dụng kết hợp cả hai cách tùy vào đặc điểm từng loại sản phẩm, hàng hóa và điều kiện cụ thể của doanh nghiệp mà doanh nghiệp lựa chọn cách tiêu thụ chủ yếu.Tóm lại trong nền kinh tế thị trường, một kế hoạch tiêu thụ sản phẩm đúng đắn luôn là cơ sở để xây dựng một kế hoạch sản xuất thích hợp, nhịp độ cũng như diễn biến của hoạt động sản xuất phụ thuộc vào nhịp độ và diễn biến của hoạt đông tiêu thụ trên thị trường. Vậy tiêu thụ sản phẩm là hoạt động cực kỳ quan trọng, quyết định hoạt động sản xuất. 2.2. Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩmPhát triển thị trường có thể thực hiện về khía cạnh mặt hàng, theo chiều rộng và theo chiều sâu. Khi định hướng phát triển thị trường hàng hoá có thể phát triển theo chiều rộng hay chiều sâu hoặc cùng một lúc phát triển theo cả hai hướng này.10[...]... phát triển của doanh nghiệp.Nội dung của chuyên đề gồm 3 chương:Chương I: Vai trò của tiêu thụ sản phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Chương II: Thực trang tiêu thụ của Công ty thức ăn chăn nuôi TNHH TM VIC ở Việt Nam Giai Đoạn 2001 - 2005Chương III: Một số giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH TM VIC trong giai đoạn 200 6- 2010.1... ty TNHH Thương mại VIC, các phịng ban nghiệp vụ, tôi quyết định chọn đề tài: Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH VIC giai đoạn 2006 - 2010”.Với việc nghiên cứu chuyên đề này, tôi mong rằng bản thân mình sẽ tổng hợp được tất cả những kiến thức đã học trong thời gian qua và áp dụng thực tế trong sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Thương mại VIC để góp một phần... tranh. Cầu tăng lên khi trên thị trường có thêm người tiêu dùng mới, hoặc tăng sức mua của những người tiêu dùng hiện tại. Các cơng ty có thể tăng doanh thu mà khong làm ảnh hưởng đến thị trường của các công ty khác. Như vậy, việc tăng cầu đưa đến cơ hội mở rộng hoạt động cho các công ty. Ngược lại, cầu giảm khi có người tiêu dùng rời bỏ thị trường của ngành, hoặc sức mua của những người tiêu dùng... hoạt nông nghiệp, áp dụng phương pháp chăn nuôi bằng sản phẩm thức ăn chăn ni cơng nghiệp. Như vậy, có thể dự báo sự gia tăng của tổng cầu thức ăn chăn nuôi trong thời gian tới là rất lớn. - Ảnh hưởng tới cơ cấu sản phẩm: Cùng với q trình cơng nghiệp hố nơng thơn thì phương thức chăn ni trong nơng nghiệp cũng dần chuyển sang hình thức chăn ni cơng nghiệp – chăn nuôi theo trang trại lớn, vừa và... mức độ phân tán hoặc hợp nhất của các ngành không giống nhau.19 Chuyên đề tốt nghiệpCHƯƠNG IITHỰC TRẠNG TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY TNHH TM VIC Ở VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000 - 2005I. TỔNG QUAN VỀ NGHÀNH CHĂN NUÔI VÀ SẢN XUẤT THỨC ĂN chăn nuôi TẠI VIỆT NAM. 1.Tổng quan về ngành chăn nuôi Trong lịch sử ,nền nông nghiệp nước ta vốn đã là nền nông nghiệp trồng lúa nước, chăn nuôi chưa được chú trọng phát... nuôi. Như vậy rủi ro trong chăn nuôi sẽ được giảm đi, từ đó các hộ chăn ni sẽ mạnh dạn đầu tư vào chăn nuôi dẫn đến sự phát triển tất yếu của ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi. 33 Chuyên đề tốt nghiệp CHƯƠNG IVAI TRÒ CỦA TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1. CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỊ TRƯỜNG 1.1. Khái niệm về thị trường Có rất nhiều khái niệm khác nhau về thị. .. giống mới có năng xuất chất lượng cao, sản xuất theo phương thức thâm canh, xố bỏ dần phương thức chăn ni tự nhiên theo kiểu tận dụng.2.TỔNG QUAN VỀ NGÀNH SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT NAMNăm 1989 cơ sở sản xuất thức ăn chăn nuôi đầu tiên của Viêt Nam ra đời, đó là cơng ty liên doanh GUIOMARCH-VCN của trung tâm nghiên cứu Thụy Phương Hà Nội trực thuộc Viện chăn nuôi liên doanh với CH Pháp. Đến... yếu chỉ có ở thị trường EU. Vì vậy mà giá của các nhà cung cấp gây sức ép cho các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi của Việt Nam là rất lớn.4. Sức ép về giá của người muaHiện nay, ở nước ta thì các Hiệp hội chăn nuôi bắt tay với các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi. Các doanh nghiệp cung cấp vốn, thức ăn và chuyển giao các phương thức sản xuất mới cho các Hiệp hội chăn nuôi bởi thế... khơng bảo hộ của nhà nước với ngành sản xuất thức ăn chăn ni trong nước có ảnh hưởng tới tương lai của ngành. Ngoài ra, các nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi hiện nay của các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi ở nước ta chủ yếu được nhập khẩu từ nước ngồi vì thế chính sách ngoại thương của chính phủ có ảnh hương rất lớn đến đầu vào của sản xuất thức ăn chăn ni trong nước. - Chính sách... nên các Hiệp hội chăn nuôi không hề đấu tranh về giá cho người chăn nuôi. Như vậy có thể kết luận áp lực về giá từ người mua là khơng có tính hệ thống. Người chăn ni hay người mua chỉ có thể biểu hiện qua việc bỏ sử dụng thức ăn chăn nuôi công nghiệp sang dùng sản phẩm thức ăn chăn nuôi truyền thống.5. Sự cạnh tranh của các Công ty hoạt động trong ngành.Do đặc trưng về tính vùng của ngành sản xuất . của Công ty thức ăn chăn nuôi TNHH TM VIC ở Việt Nam Giai Đoạn 2001 - 2005Chương III: Một số giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn. định chọn đề tài: Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH VIC giai đoạn 2006 - 2010 .Với việc nghiên cứu chuyên đề này,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH VIC giai đoạn 2006 - 2010.docx, Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH VIC giai đoạn 2006 - 2010.docx, Giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH VIC giai đoạn 2006 - 2010.docx, Khái niệm về thị trường, Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm, Sự cạnh tranh của các đơí thủ tiềm ẩn:, Sự cạnh tranh của sản phẩm thay thế Sức ép về giá về giá của người mua, Sức ép về giá của người cung cấp Sự cạnh tranh giữa các Công ty đang hoạt động trong ngành, Mơ hình phân loại thứ tự ưu tiên., Điểm qua một số yếu tố ảnh hưởng Đối thủ tiềm ẩn., Sự cạnh tranh của các sản phẩm thay thế. Áp lực về giá của nhà cung cấp Sức ép về giá của người mua Sự cạnh tranh của các Công ty hoạt động trong ngành.

Từ khóa liên quan