Bài giảng ngữ văn 7 bài 18 tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất 9

21 541 0
Bài giảng ngữ văn 7 bài 18 tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TIẾT 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I/ Đọc- tìm hiểu thích Đọc: Chú thích: Em hiểu tục ngữ? Tục ngữ câu nói dân gian ngắn gọn, ổn định có nhịp điệu, hình ảnh thể kinh nghiệm nhân dân mặt (tự nhiên,lao động,sản xuất,xã hội) Được nhân dân vận dụng đời sống, suy nghĩ & lời ăn tiếng nói hàng ngày TIẾT 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I/ Đọc- tìm hiểu thích Đêm tháng năm chưa nằm sáng, 1.1.Đọc: Chú thích: Ngày tháng mười chưa cười tối II/2.Đọc hiểusao văn Nhiều thìbản: nắng, vắng mưa Các câu tục ngữ chia làm Ráng gà, có nhà giữ câu? gọi tên nhóm nhóm? Mỗimỡnhóm cóthì đó? Tháng bảy kiến bị, lo lại lụt Tấc đất tấc vàng Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống Nhất thì, nhì thục TIẾT 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ thiên nhiên: Câu 1: Đêm tháng năm chưa nằm sáng Ngày tháng mười chưa cười tối - Tháng (Âm lịch) đêm ngắn, ngày dài Em hiểu nghĩa tụcdài, ngữngày trênngắn ntn? Tháng10 (Âmcủa lịch)câu đêm Em có nhận xét nghệ thuật dùng câu? - Dùng từ trái nghĩa & cách nói nhấn mạnh thời gian đêm, ngày tháng tháng 10.Gieo vần lưng tạo âm điệu dễ nhớ, dễ thuộc TIẾT 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ thiên nhiên: Câu 1: Đêm tháng năm chưa nằm sáng Ngày tháng mười chưa cười tối KinhCó nghiệm : bố trí thời gian thực việccâu hợptục lí thể áp dụng kinh nghiệm nêucơng ngữ Câugìn tụcsức ngữ trêntheo dựa mùa sở thực tiễn nào? việc giữ khoẻ để làm gì? - Sự vận động trái đất => phân chia ngày đêm tháng năm ko đồng - Sự quan sát tượng lặp lặp lại nhiều lần TIẾT 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ thiên nhiên: Câu 2: Nhiều nắng vắng mưa - Đêm trước trời nhiều nắng vào ngày mai, trời mưa - 2Em vế hiểu đối xứng, tục cặpngữ từ trái nghĩadùng câu trênnghĩa ntn? (mau-vắng, nắngmưa), vần lưng liền Em có nhận xét nghệ thuật dùng câu? Trong thực tế đời sống kinh nghiệm áp dụng - vận ntn ?dụng sản xuất, bố trí cơng việc hàng ngày TIẾT 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ thiên nhiên: Câu 3: Ráng mỡ gà có nhà giữ Ráng vàng xuất phía chân trời điềm báo có bão Kinh nghiệm: chủ động gìn giữ nhà cửa,hoa màu TIẾT 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ thiên nhiên: Câu 4: Tháng bảy kiến bò, lo lại lụt - Tháng thấy kiến di chuyển lên chỗ cao biết có lụt => kinh nghiệm để giữ gìn nhà cửa hoa màu TIẾT 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ kinh nghiệm sản xuất : Câu 5:Tấc đất tấc vàng - NT so sánh => đất quí vàng - người phải trân trọng & giữ gìn đất đai - Phê phán tượng lãng phí đất, đề cao giá trị đất TIẾT 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ kinh nghiệm sản xuất : Câu 6: Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền - Vai trị, giá trị kinh tế công việc làm nông(nuôi cá, làm vườn, làm ruộng) - Kinh nghiệm: Giúp người biết khai thác tốt điều kiện hoàn cảnh thiên nhiên TIẾT 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ kinh nghiệm sản xuất : Câu 7: Nhất, nước, nhì phân, tam cần, tứ giống - Dùng phép liệt kê => KĐịnh thứ tự quan trọng yếu tố nước, phân, LĐ, giống TIẾT 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ kinh nghiệm sản xuất : Câu 8: Nhất thì, nhì thục KĐ yếu tố quan trọng trồng trọt: thời vụ, đất đai, thời vụ hàng đầu TIẾT 73: TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: III/ Tổng kết : - NT: nóiTN ngắn gọn vần,được nhịpgìđiệu, giàu QuaCách câu emcóhiểu NT củah/ả câu TN? -ND: Các câu TN đưa kinh nghiệm sản xuất quí báu ND ta việc quan sát tượng tự nhiên Các câu TN có ND gì? & lao động sản xuất Con tr©u đầu nghiệp TaiLieu.VN Nắng tháng tám rám trái bưởi TaiLieu.VN Chuồn chuồn bay thấp thỡ mưa Bay cao thỡ nắng bay vừa thỡ râm TaiLieu.VN Ráng mỡ gà có nhà thỡ chống TaiLieu.VN Tháng bảy kiến đàn đại hàn hồng thuỷ TaiLieu.VN Mau thỡ nắng vắng thỡ mưa TaiLieu.VN Chớp đông nhay nháy gà gáy thỡ mưa TaiLieu.VN Về nhà: - Học thuộc lòng câu tục ngữ + sưu tầm câu tục ngữ có chủ đề - Về kinh nghiệm thiên nhiên, đất đai, trồng trọt, lao động + Chuẩn bị bài:Từ địa phương +Tìm hiểu chung văn NL TaiLieu.VN ... tốt điều kiện hoàn cảnh thiên nhiên TIẾT 73 : TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ kinh nghiệm sản xuất : Câu 7: Nhất, nước, nhì phân,... hoa màu TIẾT 73 : TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ kinh nghiệm sản xuất : Câu 5:Tấc đất tấc vàng - NT so sánh => đất quí vàng - người... việc hàng ngày TIẾT 73 : TỤC NGỮ VỀ THIÊN NHIÊN VÀ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT I/ Đọc- tìm hiểu thích II/ Đọc hiểu văn bản: Tục ngữ thiên nhiên: Câu 3: Ráng mỡ gà có nhà giữ Ráng vàng xuất phía chân trời

Ngày đăng: 19/01/2016, 15:35

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • PowerPoint Presentation

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Slide 18

 • Slide 19

 • Slide 20

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan