Bài giảng ngữ văn 7 bài 18 tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất 7

7 633 0
Bài giảng ngữ văn 7 bài 18 tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất 7

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

TaiLieu.VN Tục ngữ gì? - Một thể loại Văn học dân gian Văn học dân tộc TaiLieu.VN I GIỚI THIỆU CHUNG KHÁI Đọc, tìm hiểu thích NIỆM • Tục ngữ thể loại văn học dân gian KHÁI NIỆM - Đây câu nói ngắn gọn, ổn định, có nhịp điệu, giàu hình ảnh, thể học kinh nghiệm q báu nhân dân mặt đời sống hàng ngày Mỗi câu tục ngữ nhằm diễn đạt ý trọn vẹn 2.Bố cục TaiLieu.VN - Căn vào đặc điểm tục ngữ trên, em câutrên tục ngữ  8cho câubiết tục8ngữ gồmtrong chủbài đề:gồm chủngữ đề? Nên chianhiên thế1nào? - Tục thiên (câu đến câu 4) - Tục ngữ lao động sản xuất (câu đến câu 8) II Tìm hiểu văn Những câu tục ngữ thiên nhiên TaiLieu.VN Câu 2: •- Mau nắng,vắng mưa Nhìn đốn thời tiết để có kế hoạch xếp cơng việc Câu 3+4: - Raựng mụừ gaứ, coự nhaứ thỡ giửừ - Thaựng baỷy kieỏn boứ, chổ lo lái lút - Ráng mỡ gà ẩn dụ  Kinh nghieọm dửù ủoaựn baừo lút ủeồ phoứng choỏng  Tục ngữ đúc kết kinh nghiệm thời gian, thời tiết, bão lụt, cho thấy phần sống vất vả,thiên nhiên khắc nghiệt nước ta TaiLieu.VN Câu 7:Nhaỏt nửụực, nhỡ phãn, tam cần, tửự gioỏngtục ngữ khẳng định thứ tự quan trọng Câu yếu tố nghề trồng lúa nước nhân dân Câu 8: Nhaỏt thỡ, nhỡ thúc dùng từ Hán Việt – so sánh  Khẳng định tầm quan trọng thời vụ, đất đai khai phá, chăm bón nghề trồng trọt  Tục ngữ đúc kết kinh nghiệm lao động sản xuất nhân dân ta TaiLieu.VN Bạn nghĩ gì? TaiLieu.VN ... câu tục ngữ nhằm diễn đạt ý trọn vẹn 2.Bố cục TaiLieu.VN - Căn vào đặc điểm tục ngữ trên, em câutrên tục ngữ  8cho câubiết tục 8ngữ gồmtrong ch bài đề:gồm ch ngữ đề? Nên chianhiên thế1nào? - Tục. .. đề:gồm ch ngữ đề? Nên chianhiên thế1nào? - Tục thiên (câu đến câu 4) - Tục ngữ lao động sản xuất (câu đến câu 8) II Tìm hiểu văn Những câu tục ngữ thiên nhiên TaiLieu.VN Câu 2: •- Mau nắng,vắng mưa.. .Tục ngữ gì? - Một thể loại Văn học dân gian Văn học dân tộc TaiLieu.VN I GIỚI THIỆU CHUNG KHÁI Đọc, tìm hiểu thích NIỆM • Tục ngữ thể loại văn học dân gian KHÁI NIỆM

Ngày đăng: 19/01/2016, 15:35

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • PowerPoint Presentation

  • Tục ngữ là gì?

  • Slide 3

  • Slide 4

  • Slide 5

  • Slide 6

  • Slide 7

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan