Bài giảng ngữ văn 7 bài 18 tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất 5

23 1.1K 0
Bài giảng ngữ văn 7 bài 18 tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất 5

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

*Khái niệm tục ngữ: + Là lời nói dân gian ngắn gọn + Trọn vẹn nội dung, hoàn chỉnh hình thức, đúc kết kinh nghiệm qua hàng ngàn đời nhân dân ta… Câu 1: Đêm tháng năm chưa nằm sáng Ngày tháng 10 chưa cười tối  Tháng (âm lịch) đêm ngắn, ngày dài Tháng 10 (âm lịch) đêm dài, ngày ngắn Câu2: Mau nắng, vắng mưa      Đêm trước trời có nhiều hơm sau trời nắng, trời mưa Phép đối ( từ trái nghĩa) ,vần lưng  Nhìn để dự đốn thời tiết,  Có kế hoạch làm việc Câu 3: Ráng mỡ gà, có nhà phải chống Câu 4: Tháng kiến bò, lo lại lụt    Hãy nêu nội dung, cách sử dụng biện pháp tu từ ,vần học kinh nghiệm câu 3- Tổ 1-2 : Câu - Tổ – 4: câu (Thảo luận vào phiếu tập – nhóm h.s- 3’) Đáp án: Câu 3: “ Ráng mỡ gà, có nhà phải chống” -Nội dung:Mây vàng có mưa bão lớn - Hình thức :Cách sử dụng biện pháp tu từ:  Hình ảnh ẩn dụ “Ráng mỡ gà” + Vần “gà”-”nhà” vần lưng - Kinh nghiệm : nhìn mây đoán thời tiết - Qua câu tục ngữ , nhân dân muốn khuyên người:chú ý đến thời tiết để bảo vệ người, mùa màng, tài sản vàhoa màu Câu 4: “Tháng kiến bò, lo lại lụt” Nội dung:kiến bị nhiều có mưa bão lớn - Hình thức :Cách sử dụng biện pháp tu từ: liệt kê + Vần “bò”- “lo” vần lưng - Kinh nghiệm : quan sát kiến đoán thời tiết - Qua câu tục ngữ , nhân dân muốn khuyên người:chú ý đến thời tiết để bảo vệ người, mùa màng, tài sản vàhoa màu - Hướng dẫn cách tìm hiểu câu tục ngữ     1: Hiểu nội dung câu tục ngữ 2:Hiểu giá trị từ ngữ sử dụng câu 3:Hiểu kinh nghiệm mà câu tục ngữ đưa 4: Bài học –ý nghĩa Nêu nội dung câu tục ngữ? giải nghĩa từ “tấc”? tìm hình ảnh so sánh câu? Tại lại ví “đất” với “vàng”?Qua đó,ơng cha ta ta muốn khun cháu điều gì? (Thảo luận miệng- nhóm h.sinh- 2’) Nhân dân ta lấy “tấc đất”so sánh với “ tấc vàng”, lấy bình thường để so sánh với thứ q để khẳng định chân lí : đất quí vàng, đất để ta dựng nhà, dựng cửa, đất để ta gieo trồng, cấy cày Đất cho ta bãi mía nương dâu xanh biếc Từ hoa thơm, trái bốn mùa thơm ngát quanh năm đất mà có Đất giang sơn Tổ quốc,là ngơi nhà chung nhân loại… Tìm câu ca dao có ý nghĩa tương tự với câu tục ngữ “ Tấc đất,tấc vàng” “ Ai bỏ ruộng hoang Bao nhiêu tấc đất tấc vàng nhiêu” - Tục ngữ thiên lí trí ca dao thiên trữ tình ( Tục ngữ đúc kết kinh nghiệm, ca dao biểu giới nội tâm người.) Câu 6: “Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền”    Phép liệt kê Vai trò nghề Chọn nghề cho phù hợp Câu7: Nhất nước, nhì phân ,tam cần,tứ giống - Phép liệt kê - Vai trò yếu tố trồng trọt CÂU 8: Nhất thì, nhì thục  Cách viết ngắn gọn, hàm súc,  Nêu rõ hai yếu tố quan trọng trồng trọt: thời vụ cày, bừa đất kĩ * Tổng kết: Nghệ thuật Bài tập trắc nghiệm: Đánh dấu vào ý kiến em cho không đặc điểm tục ngữ: A Ngắn gọn s B Thường có vần ,nhất vần chân C Các vế thường đối xứng hình thức nội dung D.Lập luận chặt chẽ giàu hình ảnh Tổng kết:     Nghệ thuật : + phép đối, ẩn dụ, nói quá… + Thường có vần lưng + Lập luận chặt chẽ,ngắn gọn Nội dung:   Tại nói “Một câu tục ngữ nói tục ngữ túi khôn nhân dân ta” ? Thảo luận miệng nhóm 4-2’( cử đại diện trình bày) Tổng kết: Nghệ thuật : + phép đối, ẩn dụ, nói quá… + Thường có vần lưng + Lập luận chặt chẽ,ngắn gọn  Nội dung: Tổng kết kinh nghiệm quý báu nhân ta việc quan sát tượng thiên nhiên lao động sản xuất,có giá trị thực tiễn vô to lớn III Luyện tập Tìm câu tục ngữ * Nhìn tranh đọc câu tục ngữ phù hợp nêu nội dung câu tục ngữ Đêm - Ngày sáng - tối Vừa trông vừa chạy Cơn đằng đông…… Đất lành… chim đậu Cho câu sau “ Tấc đất ,tấc vàng”  - Nêu cảm nhận em câu tục ngữ trên.(đoạn văn 4-5 câu) … Định hướng:        a.Hình thức : đoạn văn 4-5 câu,có liên kết b, Nội dung: Mở đoạn : Câu“ Tấc đất, tấc vàng” Thân đoạn : Nêu:biện pháp so sánh- đưa hình ảnh so sánh “ đất” – “vàng” +Nêu nội dung ,ý nghĩa.: Giá trị đất –quí vàng + Bài học : bảo vệ giữ gìn đất Kết đoạn : Cảm nghĩ câu tục ngữ: hay đặc sắc V Dặn dò :   Sưu tầm câu tục ngữ thiên nhiên lao động; người xã hội Soạn bài: Tục ngữ người xã hội ... việc quan sát tượng thiên nhiên lao động sản xuất, có giá trị thực tiễn vô to lớn III Luyện tập Tìm câu tục ngữ * Nhìn tranh đọc câu tục ngữ phù hợp nêu nội dung câu tục ngữ Đêm - Ngày sáng... đất” – “vàng” +Nêu nội dung ,ý nghĩa.: Giá trị đất –quí vàng + Bài học : bảo vệ giữ gìn đất Kết đoạn : Cảm nghĩ câu tục ngữ: hay đặc sắc V Dặn dò :   Sưu tầm câu tục ngữ thiên nhiên lao động; ... dao có ý nghĩa tương tự với câu tục ngữ “ Tấc đất,tấc vàng” “ Ai bỏ ruộng hoang Bao nhiêu tấc đất tấc vàng nhiêu” - Tục ngữ thiên lí trí ca dao thiên trữ tình ( Tục ngữ đúc kết kinh nghiệm, ca dao

Ngày đăng: 19/01/2016, 15:35

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • PowerPoint Presentation

 • Slide 2

 • Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng Ngày tháng 10 chưa cười đã tối.

 • Câu2: Mau sao thì nắng, vắng sao thì mưa.

 • Câu 3: Ráng mỡ gà, ai có nhà phải chống. Câu 4: Tháng 7 kiến bò, chỉ lo lại lụt

 • Slide 6

 • Câu 4: “Tháng 7 kiến bò, chỉ lo lại lụt”

 • Hướng dẫn cách tìm hiểu câu tục ngữ

 • Tại sao lại có thể ví “đất” với “vàng”?Qua đó,ông cha ta ta muốn khuyên con cháu điều gì? (Thảo luận miệng- nhóm 2 h.sinh- 2’)

 • Tìm một câu ca dao có ý nghĩa tương tự với câu tục ngữ “ Tấc đất,tấc vàng”.

 • Câu 6: “Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền”

 • Câu7: Nhất nước, nhì phân ,tam cần,tứ giống - Phép liệt kê - Vai trò của các yếu tố trong trồng trọt.

 • * Tổng kết: Nghệ thuật

 • Tổng kết:

 • Nội dung:

 • Tổng kết: Nghệ thuật : + phép đối, ẩn dụ, nói quá… + Thường có vần lưng. + Lập luận chặt chẽ,ngắn gọn

 • III. Luyện tập 1. Tìm những câu tục ngữ

 • sáng - tối

 • Cơn đằng đông…….

 • Đất lành…

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan