Bài giảng ngữ văn 7 bài 18 tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất 2

8 929 2
Bài giảng ngữ văn 7 bài 18 tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Ngữ văn lớp * Khái niệm tục ngữ: - Hình thức : Một câu nói ngắn gọn, có kết cấu bền vững, có hình ảnh, nhịp điệu, dễ thuộc, dễ nhớ - Về nội dung: Diễn đạt kinh nghiệm, cách nhìn nhận nhân dân mặt sống, LĐSX, xã hội Tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất 1- Đêm tháng năm chưa nằm sáng Tục ngữ Ngày tháng mười chưa cười tối thiên nhiên 2- Mau nắng, vắng mưa 3- Ráng mỡ gà, có nhà giữ 4- Tháng bảy kiến bò, lo lại lụt 5- Tấc đất tấc vàng Tục ngữ 6- Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền lao 7- Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống động sản 8- Nhầt thì, nhì thục xuất Tổng kết: 1.Nghệ thuật: Lời nói ngắn gọn, giàu hình ảnh, lập luận chặt chẽ, có đối có vần Nội dung: Truyền đạt kinh nghiệm quý báu nhân dân thiên nhiên LĐSX Bài tập trắc nghiệm: 1- Tục ngữ khác với thành ngữ điểm sau đây? A- Là đơn vị có sẵn ngôn ngữ lưòi nói, lập luận chặt chẽ, giàu hình ảnh B- Thường câu hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn phần, lời khuyên hay kết luận C- dùng đơn để nói chung sử dụng nhiều hoàn cảnh khác đời sống D- Cả ba đáp án A, B, C Bài 2: Tục ngữ khác ca dao điểm nào? A- Là câu nói, câu tục ngữ xem văn đặc biệt B- Tục ngữ thiên trí tuệ, diễn đạt kinh nghiệm sống, lời khuyên cách sống C- Các vế thường đối xứng hình thức, lẫn nội dung D- Đáp án A B Hướng dẫn nhà - Sưu tầm câu tục ngữ, ca dao, dân ca địa phương nói sản vật đặc sắc, di tích thắng cảnh, danh nhân, tích - Chuẩn bị bài: Tìm hiểu chung văn Nghị luận ... nhận nhân dân mặt sống, LĐSX, xã hội Tục ngữ thiên nhiên lao động sản xuất 1- Đêm tháng năm chưa nằm sáng Tục ngữ Ngày tháng mười chưa cười tối thiên nhiên 2- Mau nắng, vắng mưa 3- Ráng mỡ gà,... hoàn cảnh khác đời sống D- Cả ba đáp án A, B, C Bài 2: Tục ngữ khác ca dao điểm nào? A- Là câu nói, câu tục ngữ xem văn đặc biệt B- Tục ngữ thiên trí tuệ, diễn đạt kinh nghiệm sống, lời khuyên... bò, lo lại lụt 5- Tấc đất tấc vàng Tục ngữ 6- Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền lao 7- Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống động sản 8- Nhầt thì, nhì thục xuất Tổng kết: 1.Nghệ thuật:

Ngày đăng: 19/01/2016, 15:34

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • PowerPoint Presentation

  • Slide 2

  • Slide 3

  • Slide 4

  • Slide 5

  • Slide 6

  • Hướng dẫn về nhà

  • Slide 8

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan