0

Sử dụng sơ đồ để rèn luyện học sinh kĩ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học sinh học 10 trung học phổ thông

39 448 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/12/2015, 15:20

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG GIẢI PHÁP A MỤC ĐÍCH VÀ SỰ CẦN THIẾT Hướng dẫn HS sử dụng sơ đồ hoạt động sơ đồ nội dung để rèn luyện kĩ HTHKT dạy học Sinh học nói chung, Sinh học 10 nói riêng nhằm nâng cao hiệu chất lượng dạy học môn Sinh học trường THPT B PHẠM VI TRIỂN KHÁI THỰC HIỆN Sử dụng sơ đồ để hướng dẫn HS HTHKT số nội dung thuộc sinh học lớp 10 C NỘI DUNG Tình trạng giải pháp biết 1.1 Một số vấn đề dạy học môn Sinh trường PT DTNT THPT Tuần Giáo Hiện nay, dạy học sinh học trường phổ thông, hầu hết GV nhận thức vai trò tầm quan trọng việc tổ chức HĐHT rèn luyện kĩ kĩ HTHKT, kĩ sử dụng công nghệ thông tin, kĩ giải vấn đề nâng cao chất lượng dạy học theo hướng tích cực, chủ động, sáng tạo HS Tuy nhiên, đa số GV chưa thực quan tâm tới việc cải tiến HĐHT cho phù hợp với nhu cầu học tập lớp, trường kích thích tư người học Điều dẫn đến số hệ mà quan sát được: - Tiến trình tổ chức HĐHT cho HS tập trung vào tìm hiểu kiến thức, liều lượng kiến thức đôi khí quá nhiều, dẫn học tập dễ khó không phát huy tính khoa học, chủ động học tập - GV chủ yếu dạy theo môtip cũ, ý tới nhiều hoạt động thầy trò GV thường „ngại“ dựa đặc điểm kiến thức để lựa chọn tình học tập - Đánh giá trình học tập HS quan trọng, vừa nắm bắt trình HS nhận thức kiến thức, vừa rèn KN học tập, hầu hết quan tâm tới đánh giá lượng kiến thức HS thu nạp không đánh giá kĩ tổng hợp kiến thức 1.2 Ưu, khuyết điểm giải pháp biết 1.2.1 Ưu điểm Nhiều GV gặp khó khăn việc vận dụng phương pháp tích cực vào trình dạy học thiếu kinh nghiệm, điều kiện sở vật chất số địa phương chưa đáp ứng đủ… vậy, thuyết trình phương pháp sử dụng phổ biến Đó là: - Trong thời gian định truyền tải mội khối lượng kiến thức lớn người học - Phù hợp đợn vị kiến thức trừu tượng, thông qua lời giảng GV, HS học cách lập luận vấn đề khó, cách trình bày, cách mô tả 1.2.2 Nhược điểm Về phía GV: - Trong tiết dạy GV tập trung vào hoạt động để truyền tải hết nội dung kiến thức sách giáo khoa mà chưa trọng tới rèn luyện cho HS kĩ để xâu chuỗi kiến thức thành hệ thống dẫn tới HS có độ bền kiến thức không cao, khó khăn huy động kiến thức học để giải vấn đề học tập - Mặc dù nhận thức cần thiết việc rèn luyện kĩ có kĩ HTHKT, có GV thực việc thường xuyên để thực đòi hỏi GV phải đầu tư nhiều thời gian công sức phải liên hệ kiến thức bài, nhiều chương trình Sinh học để soạn Các soạn nặng thiết kế câu hỏi, câu hỏi tái kiến thức câu hỏi vấn đáp tìm tòi, chưa có tính khái quát hóa hệ thống hóa cao Sử dụng nhiều câu hỏi chưa đem lại hiệu cao việc phát huy tính tích cực, sáng tạo HS - Việc thi cử kiểm tra, đánh giá nặng nề tái kiến thức nên cách dạy phổ biến trọng đến việc cung cấp kiến thức, chưa trọng rèn luyện lực cho HS Bên cạnh đó, kể đến phận GV chưa tâm huyết với nghề, ý thức tích cực cải tiến PPDH mờ nhạt, không kích thích tính tích cực hứng thú HS nên chất lượng dạy học không cải thiện Về phía HS: - HS chưa xác định động cơ, thái độ học tập, chưa ham thích học tập môn nên thụ động việc tiếp thu kiến thức mới, không đầu tư thời gian công sức cho việc học, học để đối phó với kiểm tra GV - Hầu hết HS chưa đổi cách học quen với cách học thuộc lòng nội dung ghi chép lớp chưa ý đến việc phân tích, chứng minh tìm hiểu chất nội dung HS chưa biết lập sơ đồ HTHKT chưa hướng dẫn luyện tập - Ngoài ra, việc nghiên cứu PPDH nói chung dừng lại mức độ lý thuyết chưa cụ thể hóa nên việc ứng dụng kết nghiên cứu gặp nhiều khó khăn Từ thực trạng cho thấy việc hệ thống hóa sở lý thuyết đề xuất quy trình sử dụng sơ đồ để rèn luyện kĩ HTHKT cho HS dạy học Sinh học nói chung Sinh học 10 nói riêng cần thiết Nội dung giải pháp 2.1 Phần mở đầu 2.1.1 Vai trò kĩ hệ thống hóa kiến thức dạy học Trong dạy học nay, hình thành phát triển lực học tập cho HS điều quan trọng Bởi nhờ có lực học tập, HS thu nhận xử lý thông tin, biến thông tin bên thành vốn kiến thức, kĩ riêng thân sử dụng chúng để thích ứng với sống Năng lực học tập hình thành phát triển thông qua việc rèn luyện cho HS kĩ trình dạy – học, có kĩ HTHKT Khi thực HTHKT, HS rèn luyện thêm thao tác tư bản: phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hóa, khái quát hóa… từ rút quy luật vận động đối tượng nghiên cứu Như vậy, rèn luyện kĩ HTHKT giúp phát triển lực tư lý thuyết, hình thành lực tự học cho HS Việc HTHKT không giúp HS củng cố điều học, xếp chúng thành hệ thống chặt chẽ giúp lí giải trình phát triển kiến thức HTHKTcòn có tác dụng làm phong phú thêm kiến thức học tư tưởng mới, giúp HS nhìn nhận kiến thức, giải vấn đề học góc độ Thực HTHKT giúp HS chiếm lĩnh kiến thức cách sâu sắc, hình thành phương pháp để tới chiếm lĩnh kiến thức cho thân, phát triển lực tự học, sáng tạo Vậy, kĩ HTHKT dạng lực học tập cần hình thành cho HS nhà trường phổ thông 2.1.2 Vai trò sơ đồ rèn luyện kĩ hệ thống hóa kiến thức Trong dạy học, HTHKT có vai trò quan trọng, giúp người học xếp kiến thức theo hệ thống logic, hình thành phương pháp học tập khoa học Có nhiều biện pháp để rèn luyện kĩ HTHKT biện pháp sơ đồ có nhiều ưu điểm việc mô hình hóa mối quan hệ đối tượng nghiên cứu, giúp HS hiểu HTHKT tốt Sơ đồ có khả diễn đạt khái niệm trừu tượng, mối liên hệ ẩn tàng dạng sơ đồ đơn giản, có tính trực quan, giúp HS hiểu khái niệm cách dễ dàng, kích thích phát triển tư 2.1.3 Xuất phát từ thực trạng rèn luyện kĩ hệ thống hóa kiến thức dạy học Sinh học 10 THPT Trong dạy học phần Sinh học 10 trường phổ thông việc rèn luyện kĩ năngHTHKT trọng Qua điều tra tìm hiểu tình hình rèn luyện kĩ HTHKT trường phổ thông thấy kĩ HTHKT HS yếu, GV chưa quan tâm đầy đủ để rèn luyện kĩ cho HS Từ lý trên, để góp phần nâng cao chất lượng dạy học nói chung Sinh học 10 THPT nói riêng chọn đề tài: “Sử dụng sơ đồ để rèn luyện học sinh kĩ hệ thống hóa kiến thức dạy học Sinh học 10 trung học phổ thông ” 2.2 Bản chất, nội dung giải pháp 2.2.1 Khái niệm sơ đồ Sơ đồ loại ngôn ngữ diễn đạt nội dung, quan hệ nội dung, tính logic nội dung, đồng thời tạo sơ đồ phải sử dụng sơ đồ thao tác, vừa phát triển tư logic, vừa hệ thống hóa nội dung *Vai trò sơ đồ Đối với GV: - Dùng sơ đồ thiết lập hoạt động học tập soạn Bài soạn sản phẩm trình tìm tòi, sáng tạo GV việc tổ chức hoạt động dạy học, tùy theo mục tiêu học mà người GV xây dựng phương án hoạt động tối ưu Để xây dựng sơ đồ nội dung lên lớp, GV cần nghiên cứu kỹ SGK tài liệu có liên quan, xác định mục tiêu học, xác định kiến thức mối quan hệ kiến thức Những việc làm sở để xây dựng hoạt động tạo sơ đồ nội dung Như thông qua việc sử dụng sơ đồ, người GVcó thể định hướng kế hoạch, hướng dẫn HS HTHKT Đối với HS: - Sơ đồ giúp HS lĩnh hội nội dung lớp có hệ thống Việc học lớp sơ đồ đem lại cho HS phương pháp học mẻ, tạo hứng thú cho HS Thông qua sơ đồ, HS dễ dàng định hướng, tập trung vào kiến thức cốt lõi, tạo mối liên hệ logic kiến thức Về mặt tâm lí, HS ghi nhớ toàn chi tiết cụ thể sách giáo khoa, lại lưu giữ hình ảnh, sơ đồ nội dung kiến thức Vậy nói học tập sơ đồ giúp HS lĩnh hội học tốt hơn, có độ bền kiến thức cao - Khi lập sơ đồ hình thành kĩ HTHKT phát triển tư logic Sử dụng sơ đồ dạy học giúp HS không tiếp nhận kiến thức cách chủ động mà hình thành kĩ HTHKT Theo định hướng GV, HS chủ động thực thao tác tư để cấu trúc hóa tài liệu giáo khoa theo logic vận động nội dung, tạo nên mối liên hệ đơn vị kiến thức hệ thống định Qua việc chiếm lĩnh tự tạo nên hệ thống kiến thức mà HS tự bồi dưỡng phương pháp suy nghĩ, phương pháp tự học, tự nghiên cứu Để diễn đạt tính hệ thống kiến thức, cần phân tích logic phát triển nội dung, dùng ngôn ngữ sơ đồ để diễn đạt tính hệ thống vừa phát triển tư logic vừa thể tính logic nội dung 2.2.2 Các loại sơ đồ hệ thống hóa kiến thức dạy học Sinh học 10 THPT 2.2.2.1 Căn vào logic vận động kiến thức a Sơ đồ phân nhánh Dạng sơ đồ sử dụng để diễn đạt loại kiến thức thể toàn thể phận, hay diễn đạt thành phần hợp thành hệ thống Ví dụ: Axit nuclêic ADN ARN Sơ đồ 2.6: Các loại axit nuclêic b Sơ đồ vòng Sơ đồ vòng dạng sơ đồ diễn đạt trình hoạt động đối tượng theo chu kỳ mô tả diễn biến trình mà điểm khởi đầu điểm kết thúc vị trí Ví dụ: Kỳ trung gian Tế bào G1 Kỳ cuối Kỳ sau S G2 Kỳ đầu Kỳ Nguyên phân Sơ đồ 2.7: Chu trình tế bào trình nguyên phân c Sơ đồ đường thẳng Dạng sơ đồ đường thẳng thường diễn đạt kiến thức thể tính nguyên nhân kết quả, diễn đạt từ điểm khởi đầu đến kết thúc trình Ví dụ: E + S Cơ chất Enzim → E-S Phức hợp trung gian → SP + Sản phẩm E Enzim Sơ đồ 2.8: Cơ chế tác động enzim 2.2.2.2 Căn vào mức độ đầy đủ nội dung sơ đồ a Sơ đồ đầy đủ (nhánh, vòng, thẳng) Ví dụ: Màng nhân Chất NS Nhân Dịch nhân Nhân Khung xương tế bào Sơ đồ 2.9: Cấu trúc tế bào nhân thực b Sơ đồ câm Sơ đồ câm sơ đồ mà đỉnh trống c Sơ đồ khuyết Sơ đồ khuyết sơ đồ có đỉnh trống Ví dụ: Sau dạy xong chương I.Thành phần hóa học tế bào, sử dụng sơ đồ sau để HS HTHKT Thành phần hóa học tế bào Lipit Sơ đồ 2.10: Hệ thống hóa thành phần hóa học tế bào d Sơ đồ sai Sơ đồ sai sơ đồ thể không chất vấn đề 2.2.3 Khái niệm vai trò hệ thống hóa kiến thức 2.2.3.1 Hệ thống hóa kiến thức HTHKT làm cho kiến thức riêng lẻ trở nên có hệ thống, nói cách khác HTHKT xếp kiến thức theo logic vận động phát triển nội dung Trong chương trình Sinh học 10 chủ đề lớn thường chia thành nội dung nhỏ, thành nên kiến thức thường bị phân đoạn Để kiến thức trở nên logic có hệ thống, cần phân tích chủ đề kiến thức, xác định yếu tố mối quan hệ chúng, từ xếp yếu tố thành chỉnh thể thống Kết việc hệ thống hóa diễn đạt nhiều hình thức khác nhau: lập dàn ý, bảng hệ thống, ngôn ngữ sơ đồ… Diễn đạt kết tính hệ thống kiến thức ngôn ngữ sơ đồ tạo sơ đồ HTHKT 2.2.3.2 Vai trò việc hệ thống hóa kiến thức - HTHKT mục đích hình thành kiến thức: mục tiêu kiến thức học, yêu cầu HS không học thêm kiến thức quan trọng HS phải có khả liên kết kiến thức với kiến thức học, tạo cho kiến thức trở thành chỉnh thể thống - HTHKT phương tiện rèn luyện tư duy: Khi HTHKT đòi hỏi HS phải tìm ý chính, bản, trọng tâm tài liệu, kiến thức đồng thời phải sử dụng thao tác tư bản: so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, tìm mối quan hệ đơn vị kiến thức Như vậy, HTHKT giúp HS phát triển tư logic, sở phát triển lực nhận thức, lực hành động chủ động, sáng tạo - HTHKT phương pháp học tập: dạy học không dạy cho HS kiến thức mà nhằm mục đích hình thành cho HS phương pháp học tự học Việc HTHKT vừa giúp cho HS chiếm lĩnh tri thức vừa hình thành phương pháp để chiếm lĩnh tri thức, đưa kiến thức vừa lĩnh hội vào hệ thống kiến thức học quan trọng để HS nhận thức vấn đề cách logic, tạo điều kiện để củng cố tri thức cũ tiếp thu, mở rộng kiến thức Như vậy, HTHKT phương pháp học tập cần hình thành cho HS 2.2.4 Kĩ hệ thống hóa kiến thức 2.2.4.1 Khái niệm Kĩ HTHKT khả thực thao tác cách logic để xếp nội dung theo logic phát triển 2.2.4.2 Kĩ hệ thống hóa kiến thức lập sơ đồ Kĩ HTHKT lập sơ đồ hiểu khả xác định logic phát triển nội dung kiến thức dùng ngôn ngữ sơ đồ để diễn đạt tính logic vận động Logic vận động nội dung hiểu yếu tố bên trong, yếu tố chất có cấu trúc nào, nghĩa yếu tố chất tạo nên cấp độ nào, cấp độ gồm yếu tố nhỏ nào, yếu tố vận động, tương tác nào, từ xác định trình tự vận động, trình tự phát triển thể hình thức bên Để xác định logic vận động nội dung, ta phải thực loạt thao tác theo trình tự chặt chẽ Thực thao tác thực trình tự thao tác kĩ HTHKT Để diễn đạt logic vận động, cách mà quan tâm dùng ngôn ngữ sơ đồ để hiển thị, phải thực thao tác xếp yếu tố thành đỉnh, diễn đạt quan hệ đỉnh gạch nối, diễn đạt trình tự vận động chiều mũi tên cạnh nối Trong dạy học, dẫn dắt HS lĩnh hội nội dung kiến thức đó, thực chất hướng dẫn HS thực loạt thao tác theo trình tự trình tự vận động đối tượng mà nội dung phản ánh, cuối phải hiển thị kết thực thao tác sơ đồ (hay ngôn ngữ khác) Thực thao tác, sản phẩm, kĩ năng; sản phẩm sơ đồ gọi kĩ HTHKT lập sơ đồ Để HTHKT mặt hình thức, HS phải vận dụng thao tác tư để phân tích kiến thức thành thành phần chính, xác định mối quan hệ chúng xếp thành phần thành hệ thống Muốn hình thành kĩ HTHKT lập sơ đồ, HS cần: - Xác định mục tiêu hệ thống hóa: nội dung hay xác định nội dung logic phát triển nội dung; diễn biến, chế trình hay mô tả đặc điểm trình - Biết cách phân tích nội dung để kiến thức thành phần nội dung chủ đề cần hệ thống hóa - Biết cách xác định mối quan hệ thành phần kiến thức, mối quan hệ thứ bậc thành phần kiến thức - Biết cách diễn đạt tính hệ thống thành phần kiến thức sơ đồ thích hợp - Biết nhận xét, đánh giá tính hệ thống sơ đồ 2.2.5 Sự phù hợp việc sử dụng sơ đồ để rèn luyện kĩ hệ thống hóa kiến thức cho học sinh dạy học Sinh học 10 THPT Chương trình Sinh học 10 nghiên cứu cấp độ tổ chức sống từ phân tử đến bào quan, tế bào cấp thể (cơ thể đơn bào) Bắt đầu từ kiến thức khái quát giới sống, tiếp sâu nghiên cứu cấp độ tổ chức sống cấp độ tế bào Cấp thể đề cập đến chương trình thể đơn bào vừa mang đặc trưng tế bào vừa mang đặc trưng thể Ở cấp độ tổ chức sống, chương trình nghiên cứu cấu trúc hoạt động sống quan trọng Ngoài ra, nghiên cứu mối quan hệ: quan hệ cấu trúc với chức năng, quan hệ bào quan tế bào… Những mối quan hệ mô hình hóa dạng sơ đồ trực quan, giúp HS xếp kiến thức theo logic định Đây sở để rèn luyện cho HS kĩ HTHKT thông qua sơ đồ 2.2.6 Quy trình thiết kế sơ đồ 2.2.6.1 Quy trình chung Sơ đồ thể nội dung chương, bài, mục Khi nhìn vào sơ đồ ta thấy rõ ràng tổng thể nội dung kiến thức nhất, quan trọng nội dung kiến thức, mối quan hệ kiến thức Sơ đồ nội dung phản ánh cách trực quan logic phát triển bên học GV cần nghiên cứu nội dung chương trình để lựa chọn bài, phần kiến thức có khả lập sơ đồ nội dung Việc lựa chọn quan trọng nội dung kiến thức phù hợp để lập sơ đồ, sơ đồ nội dung kiến thức khác mang tính đặc thù Quy trình lập sơ đồ nội dung: Bước Xác định mục tiêu hệ thống hóa Bước Xác định đỉnh Bước Thiết lập cung Bước Lựa chọn loại sơ đồ phù hợp Bước Hoàn thiện sơ đồ Kiến thức: - Mô tả cấu trúc chức ti thể, lục lạp - Nêu đặc điểm cấu trúc không bào, lizôxôm - Phân tích phù hợp cấu trúc với chức của: ti thể, lục lạp không bào, lizôxôm Kĩ năng: Rèn luyện kĩ sau - Kĩ tư duy: Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa thông qua xây dựng sơ đồ hệ thống hóa kiến thức - Kĩ tư so sánh thông qua phân biệt cấu trúc chức ti thể, lục lạp - Kĩ quan sát, phân tích kênh hình Thái độ: - Có thái độ học tập nghiêm túc, rèn luyện tác phong học tập khoa học - Có ý thức vận dụng hiểu biết bào quan để giải thích tượng thực tế II Phương tiện - SGK Sinh học 10 - Giấy Ao, bút III Phương pháp dạy học Phối hợp phương pháp: Vấn đáp- tìm tòi, dạy học hợp tác IV Tiến trình dạy học Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ: (5’) Câu hỏi: Mô tả cấu trúc nhân tế bào nhân thực So sánh với vùng nhân TB nhân sơ? Giảng Hoạt động 1: Sử dụng sơ đồ rèn luyện kĩ hệ thống hóa cho HS hoạt động tìm hiểu ti thể, lục lạp * Sử dụng sơ đồ rèn luyện kĩ năngHTHKT cho HS hoạt động tìm hiểu ti thể Bước Bước Tổ chức xác định nhiệm vụ học tập Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động Xác định mục tiêu - Nghe yêu cầu GV, xác định Nêu mục tiêu HTHKT: Lập sơ đồ mục tiêu học tập là: HTHKTvề HTHKT ti thể đặc điểm ti thể - Xác định phương pháp thực hiện: hệ thống hóa sơ đồ Bước Tổ Hoạt động Nghiên cứu chức chức hoạt ti thể động phân T2.1 Nghiên cứu mục V – trang 50, tích cấu cho biết tế bào ti thể có vai trò gì? trúc nội T2.2 Ti thể có tế bào sinh dung vật nào? Hoạt động Nghiên cứu hình dạng, cấu trúc chung ti thể T3.2 Yêu cầu HS quan sát hình 9.1 T3.2.Trả lời câu hỏi: + Ti thể có hình dạng nào? + Mô tả cấu trúc ti thể Hoạt động Nghiên cứu đặc điểm thành phần cấu trúc ti thể T4.1 Yêu cầu HS quan sát hình 9.1, đọc SGK T4.2 Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: - HS nghiên cứu SGK, nêu chức ti thể - HS quan sát hình 9.1, mô tả hình dạng, cấu trúc ti thể, gồm: màng kép, chất - HS quan sát hình 9.1, nghiên cứu + Màng màng ti SGK, huy động kiến thức, trả lời câu thể có đặc điểm gì? hỏi + Màng gấp nếp vào chất có tác HS trả lời câu hỏi, trả lời câu hỏi dụng gì? định hướng GV đồng thời xác định kiến thức ti thể để + Tại ti thể có khả tự tổng hợp lập sơ đồ HTHKT prôtêin phân chia? + Ti thể có nguồn gốc từ đâu? + TB TB sau thể người có nhiều ti thể nhất? Vì sao? A TB biểu bì B TB hồng cầu C TB tim D TB xương T4.3 Yêu cầu HS xác định đỉnh sơ đồ thông qua việc trả lời câu hỏi định hướng Hoạt động Tìm mối quan hệ kiến thức T5.1 GV yêu cầu HS tìm mối quan hệ giũa nội dung, xếp nội dung kiến thức theo mối quan hệ logic nội dung T5.2 Yêu cầu HS: xác định loại sơ đồ HTHKT phù hợp Thiết lập sơ đồ Bước Tổ chức hoạt động tìm - HS thiết lập cung, xếp mối quan đỉnh, tạo sơ đồ HTHKT hệ kiến thức Bước Tổ Nghiên cứu nội dung kiến thức, tài chức hoạt liệu, huy động kiến thức học, xác động thiết định dạng sơ đồ phù hợp: sơ đồ lập sơ đồ phân nhánh phù hợp Lập sơ đồ Bước Tổ T5.3 chức HS GV yêu cầu HS kiểm tra lại, hoàn HS thảo luận, thống nhất, hoàn thiện hoàn thiện thiện sơ đồ sơ đồ hệ thống hóa sơ đồ Nội dung: Hình cầu, hình sợi Ti thể hình dạng chức Hô hấp TB: chuyển hóa lượng từ chất hữu tồn cấu trúc Màng kép Mọi TB Chất Sơ đồ 2.17: Sơ đồ đặc điểm ti thể * Sử dụng sơ đồ rèn luyện kĩ hệ thống hóa cho HS hoạt động tìm hiểu lục lạp Tiếp tục rèn luyện kĩ HTHKT cho HS theo quy trình Bước Bước Tổ chức hoạt động xác định nhiệm vụ học tập Hoạt động GV Hoạt động Xác định mục tiêu HTHKT GV yêu cầu HS xác định mục tiêu HTHKT GV quan sát, theo dõi, định hướng HS Bước Tổ chức hoạt động phân tích cấu trúc nội dung Hoạt động Xác định đỉnh sơ đồ HTH kiến thức T2.1 GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK mục VI, trang 41, quan sát hình 9.2, phân tích để xác định đỉnh sơ đồ HTHKT T2.2 GV quan sát, theo dõi, đưa hệ thống câu hỏi định hướng cho HS: + Lục lạp có hình dạng nào? + Chức lục lạp + Từ chức năng, cho biết lục lạp có loại tế bào nào? + Lục lạp có thành phần cấu trúc nào? + Màng lục lạp có đặc điểm gì? + Mô tả cấu trúc grana Hoạt động HS HS thảo luận, xác định mục tiêu là: HTHKT đặc điểm lục lạp - Xác định phương pháp thực hiện: hệ thống hóa sơ đồ HS nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi định hướng, qua việc trả lời câu hỏi xác định thành phần kiến thức trọng tâm để HTHKT - Hình dạng, số lượng: bầu dục - Tồn tại: tế bào thực vật - Chức năng: Thực chức quang hợp, tạo nên chất hữu cần thiết cho thể thực vật - Cấu trúc: + Được bao bọc lớp màng kép + Lục lạp có khả tự tổng hợp + Trong màng: prôtêin phân chia không? Vì Chất (Stroma) chứa: ADN, sao? ribôxôm + Phân tích phù hợp cấu Hạt grana gồm nhiều tilacoit xếp trúc với chức lục lạp chồng lên Trên màng tilacoit có sắc tố quang hợ, enzim quang hợp Bước Tổ chức GV quan sát, theo dõi, điều chỉnh - HS xếp đỉnh,thiết lập hoạt động hoạt động HS cung tìm mối quan hệ kiến thức Bước Tổ chức hoạt động thiết lập sơ đồ phù hợp Bước Tổ chức HS hoàn thiện sơ đồ GV yêu cầu HS chọn loại sơ đồ, HS huy động kiến thức học, xây dựng sơ đồ HTHKT xác định dạng sơ đồ phù hợp: sơ GV quan sát, theo dõi, định hướng đồ phân nhánh HS GV yêu cầu HS kiểm tra lại, hoàn thiện sơ đồ HS thảo luận, thống nhất, hoàn GV yêu cầu HS trình bày sản thiện sơ đồ hệ thống hóa phẩm, cho HS nhận xét GV xác hóa kiến thức Hình bầu dục Lục lạp hình dạng chức Quang hợp: chuyển hóa lượng ánh sáng → lượng chất hữu tồn cấu trúc TB thực vật Chất Màng kép Grana ADN Tilacoit Sắc tố quang hợp Enzim quang hợp Ribôxôm Enzim quang hợp Sơ đồ 2.18: Sơ đồ đặc điểm lục lạp Hoạt động 2: Tìm hiểu không bào lizôxôm Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung Không bào - GV: Không bào phát triển HS nghiên cứu SGK, trả lời câu loại TB nào? hỏi - Có tế bào thực vật - Nguồn gốc: tạo từ hệ thống lưới nội chất máy Gôngi - GV: Mô tả cấu trúc không bào - CT: có lớp màng, bên HS quan sát hình 8.1, đọc SGK dịch không bào trang 42, mô tả cấu trúc không bào - GV: Đọc SGK, cho biết không HS đọc SGK, trả lời câu hỏi bào có chức gì? - Giới thiệu số không bào TB động vật & TB thực vật - CN: + chứa chất hữu ion khoáng tạo áp suất thẩm thấu cho TB + Chứa chất độc, chất dự trữ + Chứa sắc tố + Không bào động vật nguyên sinh: tiêu hoá nội bào Lizôxôm - Cấu trúc: Là bào quan dạng túi, có lớp màng bao bọc, chứa nhiều enzim thuỷ phân - GV: + Mô tả cấu trúc lizôxôm - CN: HS đọc SGK, trả lời câu hỏi + Tiêu hoá nội bào + Phân huỷ tế bào già, tế bào bị tổn thương, bào quan hết hạn sử dụng - GV: + Chức lizôxôm gì? + Điều xảy lí mà lizôxôm TB bị vỡ HS đọc SGK, trả lời câu hỏi ra? + TB cơ, TB hồng cầu, TB bạch cầu & TB thần kinh, loại TB có nhiều lizôxôm nhất? Vì sao? HS trả lời: TB bị phá huỷ - GV: nhận xét, chốt kiến thức HS trả lời được: TB bạch cầu Củng cố (5’) Câu hỏi: So sánh ti thể lục lạp Lục lạp Ti thể Chức Cấu trúc Cấu trúc Chức Màng Trơn nhẵn Màng Màng Gấp khúc Màng Chất ADN Chất Ribôxôm Grana (chồng tilacoit) Màng tilacoit Hô hấp Enzim Quang hợp Sơ đồ 2.19:Sơ đồ so sánh ti thể - lục lạp Thực nghiệm 2: BÀI 16 HÔ HẤP TẾ BÀO I Mục tiêu học Sau học xong này, HS có khả năng: Kiến thức: - Trình bày khái niệm chất trình hô hấp tế bào - Trình bày diễn biến giai đoạn hô hấp tế bào Kĩ năng: Rèn luyện KN sau - KN tư duy: Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa thông qua xây dựng sơ đồ hệ thống hóa kiến thức - KN quan sát, phân tích kênh hình Thái độ: - Có thái độ học tập nghiêm túc, rèn luyện tác phong học tập khoa học - Có ý thức vận dụng hiểu biết hô hấp tế bào để bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức khỏe II Phương tiện - SGK Sinh học 10 - Giấy Ao, bút III Phương pháp dạy học Phối hợp phương pháp: Vấn đáp- tìm tòi, dạy học hợp tác IV Tiến trình dạy học Ổn định tổ chức Kiểm tra cũ Giảng Hoạt động TÌM HIỂU KHÁI NIỆM HÔ HẤP TẾ BÀO Hoạt động GV - GV: Yêu cầu HS nghiên cứu SGK mục I, trang 63, trả lời câu Hoạt động HS Nội dung - HS nghiên cứu SGK, trả lời câu hỏi I Khái niệm hô hấp tế bào: Khái niệm: - Hô hấp tế bào trình phân giải cacbohidrat thành hỏi: Hô hấp tế bào ? - GV: Viết phương trình tổng quát trình hô hấp tế bào? HS viết phương trình tổng quát HS khác nhận xét, bổ sung sản phẩm cuối CO2 H2O, đồng thời cuyển hoá lượng hợp chất hữu thành lượng phân tử ATP - Phương trình tổng : C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6H2O + ATP - GV: Yêu cầu HS nghiên cứu HS nghiên cứu SGK, trả lời câu SGK mục I, trang 63, trả lời câu hỏi hỏi: Cho biết chất trình hô hấp tế bào? Lợi ích phân giải phân tử glucôzơ tế bào ? Bản chất hô hấp tế bào: - Hô hấp tế bào chuỗi phản ứng oxi hoá khử - Phân tử glucôzơ phân giải lượng giải phóng phần - Tốc độ trình hô hấp tế bào phụ thuộc vào nhu cầu lượng tế bào điều khiển thông qua enzim hô hấp Hoạt động RÈN LUYỆN KĨ NĂNG HTHKT TRONG TÌM HIỂU CÁC GIAI ĐOẠN CHÍNH CỦA QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TẾ BÀO Bước Hoạt động GV Hoạt động HS Bước Tổ Hoạt động Xác định mục tiêu - Nghe yêu cầu GV, xác định chức xác Nêu mục tiêu HTHKT: Lập sơ đồ mục tiêu học tập là: HTHKT định nhiệm HTHKT giai đoạn đặc điểm giai đoạn trình vụ học tập trình hô hấp tế bào hô hấp tế bào - Xác định phương pháp thực hiện: hệ thống hóa sơ đồ Bước Tổ Hoạt động Mô tả khái quát giai đoạn chức hoạt trình hô hấp tế bào động phân T2.1 Quan sát hình 16.1, trang 63, - HS nghiên cứu SGK, nêu tên giai đoạn trình hô hấp tế bào tích cấu SGKvề trình hô hấp tế bào trúc dung nội T2.2 Trả lời câu hỏi: - Quá trình hô hấp tế bào gồm giai đoạn ? Hoạt động Mô tả đặc điểm giai đoạn: đường phân T3.1 Quan sát hình 16.2trang 64, SGK: sơ đồ tóm tắt trình đường phân T3.2 Trả lời câu hỏi : - HS quan sát hình 16.2, trả lời câu hỏi đặc điểm trình đường phân - Quá trình đường phân diễn vị trí tế bào? - Nguyên liệu trình đường phân gì? - Sản phẩm trình đường phân gồm gì? - Mô tả diễn biến trình đường HS lập sơ đồ giai đoạn đường phân phân - Nếu tính hiệu lượng, trình đường phân tạo bào nhiêu ATP - HS quan sát hình 16.3, trả lời T3.3 Lập sơ đồ giai đoạn đường phân Hoạt động Mô tả đặc điểm giai đoạn – chu trình Crep T4.1 Quan sát hình 16.3, trang 64, câu hỏi đặc điểm giai đoạn 2chu trình Crep SGK: sơ đồ giai đoạn – chu trình Crep T4.2 Trả lời câu hỏi : - Giai đoạn trình hô hấp tế bào – chu trình Crep diễn vị trí tế bào? - Nguyên liệu giai đoạn chất nào? - Có thể chia giai đoạn thành giai đoạn chính? - Axit piruvic bị biến đổi HS lập sơ đồ giai đoạn trình giai đoạn trung gian? hô hấp tế bào – chu trình Crep - Sản phẩm giai đoạn trung gian nguyên liệu chu trình Crep? Nguyên liệu biến đổi tạo sản phẩm nào? - Quan sát sơ đồ hình 16.1, đọc SGK - Mô tả diễn biến giai đoạn mục II.3, trang 65 trình hô hấp tế bào T4.3 Lập sơ đồ giai đoạn trình hô hấp tế bào – chu trình Crep - Trả lời câu hỏi Hoạt động Mô tả đặc điểm giai đoạn: chuỗi truyền electron hô hấp T5.1 Quan sát sơ đồ 16.1: trình hô hấp tế bào, đọc thông tin giai đoạn: chuỗi truyền electron hô hấp T5.2 Trả lời câu hỏi: - Chuỗi truyền electron hô hấp diễn vị trí tế bào? - Nguyên liệu giai đoạn gì? Nguồn gốc chất đó? Có phân tử chất tham gia vào giai đoạn này? - Trình bày diễn biến giai đoạn: chuỗi truyền electron hô hấp - Có sản phẩm tạo giai đoạn này? Nếu tính trung bình từ NADH tạo ATP, FADH2 tạo ATP, tính số ATP tạo giai đoạn này? Bước Tổ Hoạt động Tìm mối quan hệ chức hoạt kiến thức - HS trả lời câu hỏi động tìm T6.1 Trả lời câu hỏi : - HS xếp đỉnh, thiết lập mối quan - Ba giai đoạn trình hô cung hệ kiến thức hấp có mối quan hệ với nào? T6.2 Yêu cầu HS thiết lập cung Bước Tổ T6.3 Lập sơ đồ trình hô hấp tế Nghiên cứu nội dung kiến thức, tài liệu, huy động kiến thức học, xác chức hoạt bào định dạng sơ đồ phù hợp: sơ đồ động thiết Thiết lập sơ đồ phân nhánh lập sơ đồ Lập sơ đồ phù hợp Bước Tổ chức HS GV yêu cầu HS kiểm tra lại, hoàn HS thảo luận, thống nhất, hoàn thiện sơ đồ HTHKT hoàn thiện thiện sơ đồ sơ đồ Nội dung mục II: II Các giai đoạn trình hô hấp tế bào Vị trí: tế bào chất Nguyên liệu: Glucôzơ (chất hữu cơ) Đường phân Diễn biến: Glucôzơ bị biến đổi → axit piruvic Sản phẩm: ATP, NADH, axit piruvic Vị trí: chất ti thể Nguyên liệu: axit piruvic Các giai đoạn hô hấp tế bào Chu trình Crep Diễn biến: axit piruvic → Axêtyl-CoA → CO2 + lượng Sản phẩm: CO2, ATP, NADH, FADH2 Vị trí: màng ti thể Chuỗi truyền electron hô hấp Nguyên liệu: 10 NADH, FADH2 Diễn biến: electron từ NADH, FADH2 đượctruyền đến O2 qua phản ứng oxi hóa khử Sản phẩm: H2O, 34 ATP Củng cố Trả lời câu hỏi cuối [...]... cacbohidrat 2.2.7.2 Sử dụng sơ đồ rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy kiến thức mới Trong dạy kiến thức mới, ở giai đoạn đầu khi HS chưa được làm quen với việc HTHKT, GV cần hướng dẫn kĩ ở các bước Khi HS đã quen dần với các thao tác HTHKT, GV rèn luyện nâng cao để HS thành thạo kĩ năng HTHKT Để rèn luyện kĩ năngHTHKT cho HS hiệu quả khi dạy kiến thức mới, GV có thể sử dụng sơ đồ để tổ chức hoạt... sơ đồ, tôi thấy có thể sử dụng sơ đồ trong khâu kiểm tra đánh giá vì khi sử dụng sơ đồ trong kiểm tra đánh giá, HS lại một lần nữa được rèn luyện các thao tác tư duy phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, …, rèn luyện các thao tác của quy trình HTHKT bằng lập sơ đồ Có thể sử dụng sơ đồ để rèn luyện kĩ năng HTHKT cho HS trong khâu kiểm tra đánh giá như sau: - Dùng sơ đồ câm, sơ đồ khuyết: GV đưa ra sơ đồ. .. cho các nhóm báo cáo kết quả, tiếp tục thảo luận để thống nhất ý kiến, hoàn thiện sơ đồ Nếu việc lập sơ đồ hệ thống hóa của HS bị thiếu hoặc chưa hợp lý, GV có thể cung cấp thêm tài liệu tham khảo, hoặc đưa thêm câu hỏi để HS hoàn thiện sơ đồ 2.5.3 Sử dụng sơ đồ rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy ôn tập, củng cố Để giúp HS rèn luyện kĩ năng HTHKT sau mỗi bài, mỗi chương, mỗi chuyên đề,... 2.2.7.1 Quy trình rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ a Quy trình chung Sau khi thiết kế, tôi sử dụng sơ đồ hoạt động để tổ chức rèn luyện kĩ năng HTHKT cho HS Dựa vào quy trình chung của việc lập sơ đồ HTHKT và đặc điểm nội dung Sinh học 10, tôi đề xuất quy trình sử dụng sơ đồ để rèn luyện kĩ năng HTHKT như sau: Bước 1 Tổ chức hoạt động xác định nhiệm vụ học tập Bước 2 Tổ chức hoạt... nội dung kiến thức theo mối quan hệ đỉnh, tạo sơ đồ HTHKT logic giữa các nội dung đó, tạo thành sơ đồ hệ thống hóa Bước 4: Tổ chức hoạt động thiết lập sơ đồ phù hợp Sử dụng hoạt động 4 trong sơ đồ hoạt động để yêu cầu HS xác định loại sơ đồ hệ thống hóa phù hợp Hoạt động 4: Xác định dạng sơ đồ phù hợp, lập sơ đồ GV yêu cầu HS: - Dựa vào mối quan hệ, logic của kiến thức, xác định loại sơ đồ phù hợp... HTHKT Bước 4 Thiết kế sơ đồ hoạt động theo hướng sử dụng sơ đồ để rèn luyện kỹ năng HTHKT Bước 5 Đánh giá, điều chỉnh bài soạn Sơ đồ 2.16: Quy trình thiết kế soạn có sử dụng sơ đồ để rèn luyện cho HSkĩ năng hệ thống hóa kiến thức Thực nghiệm 1: Giáo án bài 9: TẾ BÀO NHÂN THỰC I Mục tiêu bài học Sau khi học xong bài này, HS có khả năng: 1 Kiến thức: - Mô tả được cấu trúc và chức năng của ti thể, lục... chức năng của: ti thể, lục lạp không bào, lizôxôm 2 Kĩ năng: Rèn luyện các kĩ năng sau - Kĩ năng tư duy: Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa thông qua xây dựng sơ đồ hệ thống hóa kiến thức - Kĩ năng tư duy so sánh thông qua phân biệt cấu trúc và chức năng ti thể, lục lạp - Kĩ năng quan sát, phân tích kênh hình 3 Thái độ: - Có thái độ học tập nghiêm túc, rèn luyện tác phong học tập khoa học - Có ý thức. .. hợp Lập sơ đồ Bước 5 Tổ T5.3 chức HS GV yêu cầu HS kiểm tra lại, hoàn HS thảo luận, thống nhất, hoàn thiện hoàn thiện thiện sơ đồ sơ đồ hệ thống hóa sơ đồ Nội dung: Hình cầu, hình sợi Ti thể hình dạng chức năng ngoài Hô hấp TB: chuyển hóa năng lượng từ chất hữu tồn tại cấu trúc Màng kép trong Mọi TB Chất nền Sơ đồ 2.17: Sơ đồ đặc điểm ti thể * Sử dụng sơ đồ rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa cho HS trong. .. lập sơ đồ HTHKT đã học, GV chỉ nêu nhiệm vụ nghiên cứu, HS tự thảo luận để HTHKT Ví dụ: Sau khi học bài 11: “Vận chuyển các chất qua màng sinh chất”, để củng cố kiến thức bài 11 GV yêu cầu HS lập sơ đồ phân biệt các kiểu vận chuyển các chất qua màng sinh chất HS thực hiện lập sơ đồ HTHKT, thảo luận, thống nhất kết quả theo sơ đồ 2.13 2.5.4 Sử dụng sơ đồ rèn luyện kĩ năng hệ thống hóa kiến thức trong. .. 2 Kĩ năng: Rèn luyện các KN sau - KN tư duy: Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa thông qua xây dựng sơ đồ hệ thống hóa kiến thức - KN quan sát, phân tích kênh hình 3 Thái độ: - Có thái độ học tập nghiêm túc, rèn luyện tác phong học tập khoa học - Có ý thức vận dụng hiểu biết về hô hấp tế bào để bảo vệ môi trường sống, bảo vệ sức khỏe II Phương tiện - SGK Sinh học 10 - Giấy Ao, bút dạ III Phương pháp dạy ... thành phần kiến thức sơ đồ thích hợp - Biết nhận xét, đánh giá tính hệ thống sơ đồ 2.2.5 Sự phù hợp việc sử dụng sơ đồ để rèn luyện kĩ hệ thống hóa kiến thức cho học sinh dạy học Sinh học 10 THPT... luyện kĩ hệ thống hóa kiến thức dạy Sinh học 10 2.2.7.1 Quy trình rèn luyện kĩ hệ thống hóa kiến thức sơ đồ a Quy trình chung Sau thiết kế, sử dụng sơ đồ hoạt động để tổ chức rèn luyện kĩ HTHKT... để rèn luyện kĩ cho HS Từ lý trên, để góp phần nâng cao chất lượng dạy học nói chung Sinh học 10 THPT nói riêng chọn đề tài: Sử dụng sơ đồ để rèn luyện học sinh kĩ hệ thống hóa kiến thức dạy học
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng sơ đồ để rèn luyện học sinh kĩ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học sinh học 10 trung học phổ thông , Sử dụng sơ đồ để rèn luyện học sinh kĩ năng hệ thống hóa kiến thức trong dạy học sinh học 10 trung học phổ thông ,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan