0

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại xí nghiệp Xây Lắp Điện Công Ty Điện Lực I

95 124 0
  • Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại xí nghiệp Xây Lắp Điện Công Ty Điện Lực I

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2015, 11:58

Trong giai đoạn hiện nay, cùng với sự đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng của nước ta đã có sự phát triển mạnh mẽ. Đóng góp đáng kể cho sự phát triển đất nước là ngành xây dựng cơ bản. Thành công của ngành xây dựng cơ bản trong những năm qua đã tạo tiền đề không nhỏ thúc đẩy công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.Cũng mang đặc điểm nổi bật của ngành xây dựng cơ bản, xây lắp điện đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian thi công kéo dài qua nhiều khâu nên vấn đề đặt ra là làm sao phải quản lý vốn tốt, có hiệu quả đồng thời khắc phục được tình trạng thất thoát lãng phí trong quá trình sản xuất, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.Thông tin kế toán là công cụ đắc lực của quản lý. Vì vậy để giải quyết đựoc vấn đề trên, mỗi doanh nghiệp nói chung và doang nghiệp xây lắp nói riêng cần có các thông tin phục vụ cho quản lý sản xuất kinh doanh, trong đó đặc biệt là các thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Chi phí được tập hợp một cách chính xác kết hợp với việc tính đầy đủ giá thành sản phẩm sẽ làm lành mạnh hoá các quan hệ kinh tế tài chính trong doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên, qua thời gian nghiên cứu lý luận và tìm hiểu thực tế tại xí nghiệp xây lắp Điện Công ty Điện Lực I, được sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Trần Đức Vinh và các cán bộ phòng Tài Chính Kế Toán của xí nghiệp, em đã đi sâu vào nghiên cứu công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm và chọn đề tài:Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại xí nghiệp Xây Lắp Điện Công Ty Điện Lực I.Đề tài gồm 3 phần:Phần I: Lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp xây lắp.Phần II: Tình hình thực hiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp xây lắp Điện.Phân III: Phương hướng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp Xây lắp Điện nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp. Lời nói đầu Trong giai đoạn nay, với đổi chế quản lý kinh tế, hệ thống sở hạ tầng nớc ta có phát triển mạnh mẽ Đóng góp đáng kể cho phát triển đất nớc ngành xây dựng Thành công ngành xây dựng năm qua tạo tiền đề không nhỏ thúc đẩy công công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc Cũng mang đặc điểm bật ngành xây dựng bản, xây lắp điện đòi hỏi vốn đầu t lớn, thời gian thi công kéo dài qua nhiều khâu nên vấn đề đặt phải quản lý vốn tốt, có hiệu đồng thời khắc phục đợc tình trạng thất thoát lãng phí trình sản xuất, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp Thông tin kế toán công cụ đắc lực quản lý Vì để giải đựoc vấn đề trên, doanh nghiệp nói chung doang nghiệp xây lắp nói riêng cần có thông tin phục vụ cho quản lý sản xuất kinh doanh, đặc biệt thông tin chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Chi phí đợc tập hợp cách xác kết hợp với việc tính đầy đủ giá thành sản phẩm làm lành mạnh hoá quan hệ kinh tế tài doanh nghiệp, góp phần tích cực vào việc sử dụng hiệu nguồn đầu t, đảm bảo tồn phát triển doanh nghiệp Nhận thức đợc tầm quan trọng vấn đề trên, qua thời gian nghiên cứu lý luận tìm hiểu thực tế xí nghiệp xây lắp Điện - Công ty Điện Lực I, đợc giúp đỡ tận tình thầy giáo Trần Đức Vinh cán phòng Tài Chính Kế Toán xí nghiệp, em sâu vào nghiên cứu công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm chọn đề tài: "Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp với việc tăng cờng quản trị doanh nghiệp xí nghiệp Xây Lắp Điện- Công Ty Điện Lực I." Đề tài gồm phần: Phần I: Lý luận chung hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp Phần II: Tình hình thực công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm xí nghiệp xây lắp Điện Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A Phân III: Phơng hớng hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xí nghiệp Xây lắp Điện nhằm tăng cờng quản trị doanh nghiệp phần i lý luận chung hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp xây lắp a- sở lý luận tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp I- Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hởng đến hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xây dựng ngành sản xuất vật chất quan trọng mang tính chất công nghiệp nhằm tạo sở vật chất cho kinh tế quốc dân Quá trình sản xuất kinh doanh thực chất trình biến đổi đối tợng lao động trở thành sản phẩm Tuy nhiên, kinh doanh xây lắp có đặc thù riêng, khác biệt với ngành nghề khác ảnh hởng đến tổ chức kế toán Thông thờng, hoạt động xây lắp doanh nghiệp xây lắp đợc thực thông qua hình thức nhận thầu Sản phẩm xây lắp công trình, hạng mục công trình, vật kiến trúc có qui mô lớn, kết cấu phức tạp, mang tính đơn chiếc, thời gian sản xuất sản phẩm xây lắp lâu dài phân tán mặt khác, có nhiều phơng thức kỹ thuật thi công khác dẫn đến giá trị công trình khác Vì đòi hỏi việc quản lý hạch toán sản phẩm xây lắp thiết phải lập dự toán (dự toán thiết kế, dự toán thi công) công nhận giá hợp lý giá hạch toán Trong suốt trình xây lắp phải lấy giá dự toán làm thớc đo mặt giá trị mặt kỹ thuật Sản phẩm xây lắp hoàn thành không nhập kho mà tiêu thụ theo giá dự toán giá thoả thuận với chủ đầu t (giá đấu thầu), tính chất hàng hoá sản phẩm thể không rõ (vì quy định giá cả, ngời mua, ngời bán sản phẩm xây lắp có trớc xây dựng thông qua hợp đồng giao nhận thầu ) Mỗi công trình gắn liền với vị trí địa lý định, thờng cố định nơi thi công đồng thời nơi sử dụng trở thành sản phẩm sau Các điều kiện sản xuất nh: máy móc thiết bị thi công, lao động, vật t phải di chuyển theo mặt vị trí thi công Mặt khác, hoạt động xây lắp tiến hành trời, thờng chịu ảnh hởng nhân tố khách quan nh thời tiết, khí hậu Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A nên dễ dẫn đến tình trạng hao hụt, mát, lãng phí vật t tài sản làm tăng chi phí sản xuất Thời gian sử dụng sản phẩm xây lắp lâu dài, đòi hỏi chất lợng phải đảm bảo, mà chất lợng công trình phụ thuộc vào nhiều yếu tố từ khảo sát, thiết thi công, đặc biệt khâu thi công Do XDCB phải tổ chức quản lý giám sát chặt chẽ để chất lợng công trình đảm bảo dự toán thiết kế, bảo hành công trình (thờng bên chủ đầu t chấp nhận toán 95% giá trị công trình bên thi công bàn giao, giữ lại 5% hết thời hạn bảo hành trả lại cho đơn vị xây lắp) Những đặc điểm ảnh hởng đến tổ chức công tác kế toán đơn vị xây lắp thể chủ yếu nội dung, phơng pháp, trình tự hạch toán chi phí sản xuất, phân loại cấu giá thành xây lắp, cụ thể là: Đối tợng hạch toán chi phí hạng mục công trình, giai đoạn công việc hạng mục công trình nhóm hạng mục công trình từ xác định phơng pháp hạch toán chi phí thích hợp Đối tợng tính giá thành hạng mục công trình hoàn thành, giai đoạn công việc hoàn thành, khối lợng xây lắp có dự toán riêng hoàn thành từ xác định phơng pháp tính giá thành thích hợp: phơng pháp tính trực tiếp, phơng pháp tổng cộng chi phí, phơng pháp hệ số tỷ lệ Xuất phát từ đặc điểm phơng pháp lập dự toán XDCB dự toán độc lập theo hạng mục chi phí Để so sánh kiểm tra chi phí sản xuất thực tế phát sinh với dự toán, chi phí sản xuất xây lắp đợc phân loại theo chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công chi phí sản xuất chung Nh vậy, công tác kế toán đơn vị kinh doanh xây lắp vừa phải đảm bảo yêu cầu phản ánh chung đơn vị sản xuất (ghi chép, tính toán đầy đủ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm) vừa phải thực phù hợp với ngành nghề, chức kế toán nhằm cung cấp số liệu xác, kịp thời đánh giá tình hình thực kế hoạch sản xuất kinh doanh, cố vấn cho lãnh đạo việc tố chức, quản lý để đạt đợc mục đích kinh doanh doanh nghiệp II- Chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp: 1- Nội dung kinh tế: Để sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải có đầy đủ yếu tố trình sản xuất, là: lao động, đối tợng lao động công cụ lao động Sự kết hợp yếu tố trình sản xuất tạo Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngời.Việc tiêu hao lợng định yếu tố để sản xuất sản phẩm dịch vụ gọi chi phí Trong đơn vị xây lắp, chi phí sản xuất toàn chi phí lao động sống lao động vật hoá phát sinh trình sản xuất cấu thành nên giá thành sản phẩm xây lắp Mọi chi phí đợc biểu tiền, chi phí tiền công, tiền trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn biểu tiền hao phí lao động sống, chi phí khấu hao tài sản cố định, nguyên liệu, vật liệu biểu tiền lao động vật hoá Chi phí sản xuất doanh nghiệp kinh doanh xây lắp phát sinh thờng xuyên suốt trình hoạt động sản xuất doanh nghiệp Nhng để phục vụ cho quản lý hạch toán kinh doanh, chi phí sản xuất phải đợc tính toán, tập hợp theo thời kỳ: hàng tháng, hàng quí, hàng năm phù hợp với kỳ báo cáo Trong đó, chi phí sản xuất mà doanh nghiệp phải bỏ kỳ đợc tính vào chi phí sản xuất kỳ Ngoài ra, nhiều trờng hợp, khoản chi trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp không đợc coi chi phí sản xuất nh: chi phí trả cho khoản tiền phạt vi phạm hợp đồng, hao hụt nguyên vật liệu định mức, lãi phải trả vay hạn toán Ngợc lại, số chi phí trớc cha đợc xem khoản chi phí trình SXKD nhng đến để đánh giá xác chi phí chi phí dự phòng, chi phí khấu hao bất động sản vô hình đợc xem xét chặt chẽ khẳng định khoản chi phí cần đợc bù đắp trình SXKD Trong đơn vị xây lắp, chi phí sản xuất kinh doanh gồm nhiều loại có tính chất công dụng kinh tế khác nhau.Việc quản lý chi phí sản xuất không vào số liệu tổng chi phí sản xuất mà phải theo dõi, dựa vào số liệu loại chi phí Do muốn tập hợp quản lý chi phí, tất yếu phải phân loại chi phí sản xuất 2- Phân loại chi phí doanh nghiệp xây lắp: Chi phí sản xuất doanh nghiệp xây lắp bao gồm nhiều loại, có nội dung kinh tế khác nhau, công dụng khác mà yêu cầu quản lý loại khác Để lập kế hoạch tính xác giá thành, khống chế thống loại chi phí, nhằm nghiên cứu yếu tố phát sinh trình hình thành giá thành sản phẩm, yêu cầu khách quan đặt là: phải phân loại chi phí thành nhóm riêng theo tiêu thức định.Trên sở đó, phân tích tình hình biến động loại chi phí, tìm nhân tố có ảnh hởng đến biến động để đa biện pháp quản lý có hiệu Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A Thông thờng, việc phân loại chi phí đợc áp dụng theo đặc điểm sản xuất kinh doanh, đặc điểm quản lý doanh nghiệp Hiện chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp đợc phân loại theo tiêu thức sau: a- Phân loại chi phí sản xuất theo yếu tố: Theo cách phân loại này, yếu tố có nội dung kinh tế đợc xếp chung vào yếu tố, không kể chi phí phát sinh đâu hay dùng vào mục đích trình sản xuất, bao gồm yếu tố sau: - Chi phí nguyên, vật liệu bao gồm: nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, nhiên liệu, công cụ, dụng cụ - Chi phí sử dụng nhân công bao gồm tiền lơng khoản trích theo lơng nh bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn - Chi phí khấu hao tài sản cố định chi phí tính cho hao mòn loại tài sản doanh nghiệp nh nhà xởng, máy móc thi công - Chi phí dịch vụ mua nh điện, nớc, điện thoại, t vấn, kiểm toán - Chi phí tiền khác Cách phân loại giữ đợc tính nguyên vẹn yếu tố nh khoản mục chi yếu tố đó, chi đâu có quan hệ nh với trình sản xuất Chi phí theo yếu tố chi phí ban đầu giản đơn, phạm vi doanh nghiệp tiếp tục phân bổ nhỏ chi phí Việc hạch toán loại chi phí có tác dụng lớn công tác kế toán nh công tác quản lý chi phí Nó cho biết kết cấu tỷ trọng yếu tố chi phí để lập bảng thuyết minh báo cáo tài phục vụ cho nhu cầu thông tin quản trị kinh doanh, đồng thời sở để lập kế hoạch cung ứng vật t, kế hoạch quỹ tiền lơng, tính toán nhu cầu vốn lu động định mức Đối với công tác kế toán, sở để tổ chức tập hợp chi phí sản xuất theo yếu tố, giám đốc tình hình thực dự toán chi phí sản xuất cho kỳ sau Cách phân loại cho phép xem xét mối quan hệ tỷ lệ trình lao động sống lao động khứ, từ tính toán thu nhập, đánh giá khái quát tình hình tăng suất lao động b- Phân loại chi phí theo mối quan hệ chi phí với trình sản xuất: Theo tiêu thức này, chi phí sản xuất đợc chia làm hai loại: - Chi phí trực tiếp: Là khoản chi phí có liên quan trực tiếp tới trình sản xuất tạo sản phẩm Những khoản chi phí tập hợp theo công trình, hạng Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A mục công trình độc lập, bao gồm: vật liệu xây dựng, tiền lơng trực tiếp trả cho công nhân xây dựng, khấu hao máy móc sử dụng trình thi công - Chi phí gián tiếp: Là khoản chi phí phục vụ cho hoạt động tổ chức quản lý, không tác động trực tiếp vào trình sản xuất sản phẩm Kết cấu chi phí gián tiếp tơng tự nh chi phí trực tiếp nhng khoản chi phát sinh phận quản lý, kế toán phải tiến hành phân bổ cho đối t ợng có liên quan theo tiêu thức thích hợp Cách phân loại có ý nghĩa việc xác định phơng pháp tập hợp phân bổ chi phí cho đối tợng cách hợp lý Do loại chi phí có tác dụng khác đến khối lợng chất lợng công trình nên việc hạch toán chi phí theo hớng phân tích, định rõ chi phí trực tiếp, gián tiếp có ý nghĩa thực tiễn việc đánh giá tính hợp lý chi phí tìm biện pháp không ngừng giảm chi phí gián tiếp, nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu t doanh nghiệp Đồng thời cung cấp thông tin cho việc đa định đầu t vốn vào phận hợp lý c-Phân loại chi phí sản xuất theo khoản mục tính giá thành: Căn vào mục đích công dụng kinh tế chi phí sản xuất, toàn chi phí sản xuất sản phẩm xây lắp đợc chia thành khoản mục sau đây: - Chi phí nguyên vật trực tiếp: bao gồm nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ đợc sử dụng trực tiếp sản xuất sản phẩm kỳ sản xuất kinh doanh - Chi phí nhân công trực tiếp: Là toàn tiền lơng công nhân trực tiếp sản xuất, công nhân vận chuyển vật liệu thi công, công nhân làm nhiệm vụ bảo dỡng, dọn dẹp vật liệu công trình Khoản mục không bao gồm khoản trích theo lơng công nhân sản xuất - Chi phí sử dụng máy thi công: Là chi phí trực tiếp liên quan đến việc sử dụng máy để hoàn thành sản phẩm xây lắp bao gồm: Tiền khấu hao máy móc, tiền thuê máy, tiền lơng công nhân điều khiển máy, chi phí nhiên liệu động lực dùng cho máy thi công Khoản mục không bao gồm khoản trích theo lơng công nhân điều khiển máy - Chi phí sản xuất chung: Là khoản chi phí phục vụ cho sản xuất đội, công trình xây dựng nhng không đợc tính trực tiếp cho đối tợng cụ thể Chi phí sản xuất chung bao gồm: tiền lơng cho nhân viên quản lý đội, khoản trích theo lơng phải trả cho công nhân trực tiếp xây lắp, nhân viên sử dụng máy thi công, nhân viên quản lý đội, chi phí vật liệu, dụng cụ dùng cho toàn đội, Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí tiền khác Theo cách phân loại này, loại chi phí thể điều kiện khác chi phí sản xuất, thể nơi phát sinh chi phí,đối tợng gánh chịu chi phí Đồng thời, cách phân loại tạo điều kiện để xác định mức độ ảnh hởng nhân tố khác vào giá thành sản phẩm phục vụ cho công tác kế hoạch hoá tính giá thành sản phẩm Nh vậy, phân loại chi phí theo khoản mục có tác dụng phục vụ cho quản lý sản xuất theo định mức, cung cấp số liệu cho công tác tính giá thành sản phẩm, phân tích tình hình thực kế hoạch giá thành làm tài liệu tham khảo để lập định mức chi phí sản xuất lập kế hoạch giá thành sản phẩm cho kỳ sau Ngoài ra, doanh nghiệp xây dựng phát sinh khoản chi phí thuộc sản xuất kinh doanh phụ, chi phí thuộc quỹ doanh nghiệp nguồn kinh phí khác Các chi phí sản xuất phụ trợ, chi phí sản xuất khác phục vụ cho hoạt động xây lắp đợc tập hợp lại phục vụ cho đối tợng nào, mục đích phân bổ cho đối tợng đó, mục đích Xuất phát từ đặc điểm sản phẩm xây lắp phơng pháp lập dự toán đơn vị xây lắp dự toán đợc lập cho đối tợng xây dựng theo khoản mục giá thành, nên phơng pháp phân loại chi phí theo khoản mục phơng pháp sử dụng phổ biến doanh nghiệp kinh doanh xây lắp III-Giá thành sản phẩm xây lắp 1-Nội dung kinh tế: Trong sản xuất, chi phí mặt thể hao phí Để đánh giá chất lợng sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, chi phí phải đợc xem xét mối quan hệ chặt chẽ với kết sản xuất, mặt trình sản xuất Quan hệ so sánh hình thành nên khái niệm "giá thành sản phẩm" Nh vậy, giá thành sản phẩm xây lắp biểu tiền toàn hao phí lao động sống lao động vật hoá để hoàn thành khối lợng sản phẩm xây lắp theo quy định Sản phẩm xây lắp kết cấu công việc giai đoạn công việc có thiết kế dự toán riêng, hạng mục công trình công trình hoàn thành toàn Giá thành hạng mục công trình công trình hoàn thành toàn giá thành sản phẩm cuối sản phẩm xây lắp Giá thành sản phẩm xây lắp tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lợng hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý kinh tế doanh nghiệp: việc tăng suất lao động tiết kiệm vật t, hoàn thiện kỹ thuật, giảm thời gian thi Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A công, sử dụng hợp lý vốn sản xuất nh giải pháp kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp thực nhằm đạt mục đích sản xuất với chi phí tiết kiệm hạ giá thành tới mức tối đa Giá thành sản phẩm để tính toán xác định hiệu kinh tế hoạt động sản xuất doanh nghiệp 2- Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp: a- Căn vào số liệu thời điểm để tính giá thành: * Giá thành dự toán (Zdt) : Là tổng số chi phí dự toán để hoàn thành khối lợng sản phẩm xây lắp Giá thành dự toán đợc xác định sở định mức theo thiết kế đợc duyệt khung giá qui định đơn giá xây lắp áp dụng vào lãnh thổ, địa phơng cấp có thẩm quyền ban hành Zdt = Giá trị dự toán - lãi định mức Giá trị dự toán chi phí cho công tác xây dựng, lắp ráp cấu kiện, lắp đặt máy móc thiết bị bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí chung lãi định mức Đây sở để xây dựng lập kế hoạch khối lợng công tác xây lắp toán công tác hoàn thành, để tính kết kinh doanh doanh nghiệp để kiểm tra tiêu giá thành sản phẩm xây lắp doanh nghiệp * Giá thành kế hoạnh (Zkh): Là giá thành đợc xây dựng từ điều kiện cụ thể doanh nghiệp sở phấn đấu hạ giá thành so với dự toán biện pháp tăng cờng quản lý kỹ thuật, vật t, thi công, định mức đơn giá áp dụng doanh nghiệp xây lắp Zkh = Zdt - mức hạ giá thành dự toán Với doanh nghiệp giá thành dự toán giá thành kế hoạch đợc xác định bớc vào kinh doanh sở giá thành thực tế năm trớc định mức kinh tế kỹ thuật doanh nghiệp Nó bao gồm chi phí gắn liền với sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo danh mục thống theo ngành sản xuất * Giá thành thực tế: Là giá thành phản ánh toàn chi phí thực tế để hoàn thành bàn giao khối lợng xây lắp mà doanh nghiệp nhận thầu Giá thành bao gồm chi phí theo định mức nh khoản thiệt hại sản xuất, khoản bội chi, lãng Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A phí vật t, lao động tiền vốn trình sản xuất quản lý doanh nghiệp, đợc phép tính vào giá thành Giá thành thực tế đợc xác định vào cuối kỳ kinh doanh Giá thành công trình lắp đặt thiết bị không bao gồm giá trị thiết bị đơn vị chủ đầu t bàn giao Nhng giá thành công tác xây dựng lắp đặt vật kết cấu gồm có giá trị vật kết cấu, giá trị thiết bị kèm theo vật kiến trúc nh thiết bị vệ sinh, thông gió, sởi ấm, thiết bị truyền dẫn Giá thành dự toán mang tính chất xã hội Nhờ việc so sánh giá thành thực tế với giá thành dự toán cho phép ta đánh giá trình độ quản lý doanh nghiệp xây lắp mối quan hệ với doanh nghiệp xây lắp khác Việc so sánh giá thành thực tế với giá thành kế hoạch cho phép đánh giá tiến hay non yếu doanh nghiệp xây lắp điều kiện cụ thể sở vật chất, trình độ tổ chức quản lý thân doanh nghiệp b-Phân loại theo phạm vi tính giá thành: Do đặc điểm sản phẩm xây lắp có thời gian thi công kéo dài, khối lợng xây lắp lớn nên để tiện theo dõi chi phí phát sinh, ngời ta thờng phân chia thành: giá thành hoàn chỉnh giá thành không hoàn chỉnh - Giá thành hoàn chỉnh: Phản ánh toàn chi phí phát sinh từ lúc khởi công kết thúc hoàn thành công trình, hạng mục công trình - Giá thành không hoàn chỉnh (giá thành công tác xây lắp thực tế): Phản ánh giá thành khối lợng công tác xây lắp đạt đến điểm dừng kỹ thuật định, cho phép kiểm kê kịp thời chi phí phát sinh để điều chỉnh cho thích hợp giai đoạn sau, phát nguyên nhân gây tăng giảm chi phí c- Cách phân loại khác: Ngoài hai cách phân loại trên, XDCB sử dụng tiêu giá thành sau: - Giá đấu thầu xây lắp: Là loại giá dự toán chủ đầu t đa để doanh nghiệp xây lắp vào tính toán giá thành (còn gọi giá dự thầu công tác xây lắp) - Giá hợp đồng công tác xây lắp: Là loại giá thành dự toán ghi hợp đồng ký kết chủ đầu t doanh nghiệp xây lắp sau thoả thuận giao nhận thầu Đó giá thành đơn vị xây lắp thắng thầu Về nguyên tắc, giá thành hợp đồng đợc nhỏ hay giá đấu thầu công tác xây lắp Việc áp dụng loại giá thành yếu tố quan trọng việc hoàn thiện chế quản lý kinh tế xây dựng Nó sử dụng quan hệ tiền - hàng tạo Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A mềm dẻo định quan hệ chủ đầu t doanh nghiệp xây lắp để chủ động định giá sản phẩm nh chủ động kinh doanh, thích hợp với chế thị trờng cạnh tranh lành mạnh IV- Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm: Đối với công tác quản trị doanh nghiệp, việc tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất có vai trò quan trọng việc xác định xác giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất giá thành hai tiêu có quan hệ chặt chẽ với trình sản xuất tạo sản phẩm Chi phí biểu mặt hao phí giá thành biểu mặt kết trình sản xuất Đây hai mặt thống trình, chúng giống chất Giá thành chi phi sản xuất sản phẩm xây lắp bao gồm chi phí lao động sống lao động vật hoá trình tạo sản phẩm Tuy nhiên phận chi phí sản xuất kỳ không nên giá thành chi phí sản xuất khác lợng, điều đợc thể qua sơ đồ sau A Trong đó: B C D AB: Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ BD: Chi phí sản xuất phát sinh kỳ CD: Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ AC: Tổng giá thành sản phẩm Hay: Tổng giá thành Chi phí SXDD = sản phẩm Chi phí SX - + đầu kỳ Chi phí SXDD phát sinh kỳ Nh vậy, chi phí sản xuất tổng hợp chi phí phát sinh thời kỳ định giá thành sản phẩm lại tổng hợp chi phí chi gắn liền với việc sản xuất hoàn thành khối lợng công việc xây lắp định đợc nghiệm thu, bàn giao, toán Giá thành sản phẩm không bao gồm chi phí cho khối lợng dở dang cuối kỳ, chi phí chờ phân bổ cho kỳ sau nhng lại bao gồm chi phí sản xuất cuối kỳ trớc chuyển sang, chi phí trích trớc vào giá thành nhng thực tế cha phát sinh chi phí kỳ trớc phân bổ cho kỳ Có thể nói, tập hợp chi phí sản xuất sở số liệu để tính giá thành sản phẩm tính giá thành mục đích kế toán tổng hợp chi phí sản xuất Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A 10 phần iii phơng hớng hoàn thiện tổ chức hạch toán chi phí sản xuấtvà tính giá thành sản phẩm xí nghiệp xây lắp điện nhằm tăng cờng quản trị doanh nghiệp I- Sự cần thiết phải hạch toán xác chi phí sản xuất giá thành sản phẩm: Bất kỳ doanh nghiệp bớc vào kinh doanh phải cố gắng cách để đạt đợc mục đích tối đa hoá lợi nhuận để đạt đợc điều đòi hỏi doanh nghiệp phải giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất gắn liền vơí trình sử dụng vật t, tài sản, tiền vốn, lao động cách hiệu sở tổ chức ngày hợp lý trình hạch toán chi phí sản xuất phát sinh Từ cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho nhà quản lý để kịp thời đa định tối u, nhằm phấn đấu tiết kiệm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm Chúng ta biết rằng, yêu cầu công tác quản lý nói chung nh công tác sản xuất chi phí sản xuất nói riêng đòi hỏi doanh nghiệp phải tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất cách chặt chẽ, xác Kế toán xác chi phí sản xuất phát sinh không việc tổ chức, ghi chép, phản ánh theo giá trị thực tế chi phí thời điểm phát sinh chi phí mà phải tổ chức ghi chép, tính toán phản ánh loại chi phí sản xuất theo địa điểm phát sinh chi phí theo đối tợng chịu chi phí Giá thành tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lợng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Muốn sử dụng tiêu giá thành sản phẩm vào quản lý cần thiết phải tổ chức tính đúng, tính đủ giá thành loại sản phẩm mà doanh nghiệp tạo Tính giá thành tính toán xác hạch toán nội dung kinh tế chi phí phát sinh để sản xuất sản phẩm Vì vậy, phải xác định đối tợng tính giá thành, sử dụng phơng pháp tính giá thành giá thành phải đợc tính sở số liệu kế toán tập hợp chi phí sản xuất cách xác Tính đủ tính toán đầy đủ hao phí bỏ tinh thần hạch toán kinh doanh, loại bỏ yếu tố bao cấp để tính đầy đủ đầu vào theo chế độ quy định Tính đủ đòi hỏi loại bỏ chi phí không liên quan cần biết đến khoản mang tính chất tiêu cực, lãng phí không hợp lý, khoản thiệt hại không đợc quy định trách nhiệm đầy đủ Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A 81 Việc tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm giúp cho việc phản ánh đắn tình hình kết thực kế hoạch giá thành xí nghiệp, xác định đắn kết tài chính, tránh tợng lãi giả, lỗ thật Chính vậy, tính đúng, tính đủ giá thành sản phẩm có ý nghĩa quan trọng thiết thực việc tăng cờng công tác quản lý giá thành nói riêng công đổi quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp nói chung Tuy nhiên, tính đa dạng phức tạp thực tế hàng ngày, doanh nghiệp có phát sinh đặc điểm riêng Nó đòi hỏi phải hoàn thiện công tác kế toán doanh nghiệp cho phù hợp Do đó, hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành đòi hỏi khách quan cần thiết cho doanh nghiệp Việc hoàn thiện phải dựa nguyên tắc định: Thứ nhất: Nắm vững chức nhiệm vụ tổ chức hạch toán kế toán nói chung nh tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng Song song với phản ánh giám đốc trình kinh doanh cách có hiệu Do vậy, cần hoàn thiện toàn công tác kế toán từ chứng từ, tài khoản, sổ sách đến tổ chức máy kế toán nhằm tăng cờng mức độ xác tốc độ phản ánh thông tin biến động tài sản, công nợ, đa giải pháp tăng nhanh tốc độ chu chuyển vốn, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh xí nghiệp Thứ hai: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm phải dựa đặc trng khác biệt hoạt động kinh doanh xây dựng hoạt động kinh doanh khác Thứ ba: Kết hợp tính thống đa dạng nội dung phơng pháp hạch toán Nội dung, phơng pháp dựa pháp lệnh thống kê, chế độ chứng từ kế toán, chế độ tài khoản kế toán, chế độ báo cáo kế toán, song cần phải dựa đặc điểm riêng cuả hoạt động xây lắp điện mà có sửa đổi, bổ sung cho phù hợp Đây trình tác động hai chiều từ sửa chữa sai sót, thiếu khoa học thực tiễn để bổ sung, hoàn thiện dần mặt lý luận lại dùng thực tế để chứng minh kiểm nghiệm tính đắn cuả lý luận Thứ t: Kết hợp hài hoà, sáng tạo máy móc thiết bị đại với tiềm năng, tri thức ngời Chỉ có nh đem lại hiệu cao cho công tác kế toán nói chung nh kế toán chi phí sản xuất tính giá thành nói riêng Thứ năm: Bảo đảm nguyên tắc phục vụ theo yêu cầu kinh doanh sở thực quy định pháp luật Nguyên tắc đòi hỏi hoàn Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A 82 thiện công tác kế toán nhạy bén, chân thực phù hợp với quy luật thị trờng kinh doanh phải tuân thủ theo chế, sách luật định, có vấn đề bất cập nảy sinh cần thiết phải có đề xuất kiến nghị lên quan Nhà nớc có thẩm quyền để có biện pháp điều chỉnh cho phù hợp II- Đánh giá công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp Xây lắp Điện: Xí nghiệp Xây lắp Điện doanh nghiệp Nhà nớc với số vốn ban đầu lớn, trải qua trình hoạt động, xí nghiệp phát triển trở thành doanh nghiệp có uy tín lĩnh vực Điều đáng nói xí nghiệp khả tiếp cận thị trờng, mở rộng quy mô kinh doanh, thu hút chủ đầu t ký kết hợp đồng kinh doanh xây lắp điện, sở mở rộng sản xuất cách tìm kiếm thêm công việc phần kế hoạch hàng năm Công ty giao cho, xí nghiệp khuyến khách phòng, ban, đơn vị trực thuộc khai thác thêm công trình bên theo chức hành nghề giấy phép kinh doanh quy định Tuỳ theo quy mô tính chất điều kiện cụ thể công trình, đấu thầu xây lắp toàn công trình hạng mục công trình Đối với dự án, xí nghiệp lập hồ sơ dự thầu, lập dự án tối u để giành thầu công trình, tạo công ăn việc làm cho ngời lao động, mang lại lợi ích cho toàn xí nghiệp Có đợc thành công cố gắng nỗ lực mặt xí nghiệp Về tổ chức quản lý: Xí nghiệp xây dựng đợc mô hình quản lý hạch toán hợp lý, khoa học có hiệu quả, phù hợp với yêu cầu kinh tế thị trờng Với mô hình quản lý mình, xí nghiệp chủ động hoạt động kinh doanh cha đầy mời năm, xí nghiệp tạo đợc chỗ đứng vững thị trờng Về tổ chức sản xuất: Bộ máy tổ chức sản xuất kinh doanh xí nghiệp gọn nhẹ động, phòng ban chức phục vụ có hiệu giúp cho Ban lãnh đạo Xí nghiệp quản lý kinh tế, tổ chức sản xuất, giám sát thi công tổ chức kế toán khoa học, hiệu Các đội thi công đợc bố trí theo chuyên môn hoá với quy mô thích hợp Về máy kế toán: Bộ máy kế toán xí nghiệp đợc tổ chức chặt chẽ với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, có trách nhiệm công việc, lại đợc bố trí phù hợp với trình Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A 83 độ khả ngời góp phần đắc lực vào công tác hạch toán kế toán quản lý kinh tế tài xí nghiệp Về công tác kế toán nói chung hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm nói riêng: Công tác kế toán xí nghiệp thực thể đợc vai trò cung cấp thông tin cho quản lý, đặc biệt công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm - phần hành phức tạp nhng mang nhiều nét đặc trng ngành Thứ hệ thống chứng từ kế toán: Chứng từ vừa sở hạch toán vừa sở pháp lý cho nghiệp vụ kinh tế phát sinh Nhìn chung, hệ thống chứng từ ban đầu xí nghiệp đợc kiểm tra tổ chức luân chuyển chặt chẽ hợp lý Xí nghiệp sử dụng hệ thống chứng từ theo quy định Bộ Tài Chính Ngoài ra, số chứng từ khác theo quy định ngành Sau trình luân chuyển, chứng từ đợc lu hồ sơ công trình riêng biệt, thuận lợi cho việc kiểm tra sau Kế toán chi phí thờng xuyên đối chiếu với kế toán phần hành khác chứng từ gốc hạch toán đợc xác đầy đủ chi phí phát sinh Thứ hai tài khoản sử dụng phơng pháp kế toán: Xí nghiệp tuân thủ hệ thống tài khoản theo chế độ kế toán Việt Nam theo cụ thể hoá Công ty cho phù hợp với đặc điểm ngành Hệ thống tài khoản xí nghiệp không nhiều, tài khoản chi tiết đơn giản nhng phản ánh đợc tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh Việc hạch toán chi phí vào thẳng tài khoản 154 mà không qua tài khoản trung gian, bên cạnh hạn chế cho phép tổng hợp chi phí tính giá thành công trình nhanh xác Phơng pháp kế toán đợc sử dụng xí nghiệp phơng pháp kê khai thờng xuyên Phơng pháp tơng đối phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, khả yêu cầu quản lý xí nghiệp Nó cho phép phản ánh cách kip thời thờng xuyên tình hình sản xuất kinh doanh xí nghiệp Thứ ba đối tợng, phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành: Việc xác định đối tợng tập hợp chi phí công trình theo đội điện đồng thời đối tợng tính giá thành công trình riêng biệt phù hợp với đặc điểm tổ chức sản xuất xí nghiệp Phơng pháp tính giá thành trực tiếp đợc xí nghiệp áp dụng khoa học, đảm bảo kết tính toán giá thành Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A 84 xác Điều tạo thuận lợi cho công tác tính giá thành, kịp thời phục vụ cho công tác quản lý giá thành nói riêng quản trị doanh nghiệp nói chung Thứ t hệ thống sổ kế toán: Xí nghiệp áp dụng hình thức sổ Nhật ký - Chứng từ theo quy định chung Công ty, hình thức sổ phức tạp Nhìn chung, xí nghiệp lập đầy đủ, theo mẫu quy định loại sổ tổng hợp cho đối tợng, nghiệp vụ phát sinh đơn vị Đối với hệ thống sổ chi tiết, đợc lập sở nhu cầu quản lý xí nghiệp (Theo dõi đối tợng tập hợp chi phí, đối tợng tính giá thành ) đảm bảo quan hệ đối chiếu với sổ tổng hợp, cung cấp thông tin chi tiết cần thiết cho quản lý Thứ năm hệ thống báo cáo tài chính: Mặc dù làm kế toán thủ công, công việc lập báo cáo định kỳ theo quy định vất vả nhng xí nghiệp cố gắng lập đủ thời hạn Bên cạnh báo cáo bắt buộc theo quy định Bộ tài Chính (lập hàng quý), xí nghiệp phải lập báo cáo theo yêu cầu Công ty (lập hàng tháng) để Công ty nắm đợc tình hình hoạt động xí nghiệp Với khoảng thời gian hoạt động cha đầy 10 năm, nói xí nghiệp doanh nghiệp non trẻ, không tránh khỏi nhiều khó khăn, đặc biệt công tác kế toán song nhìn chung công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành xí nghiệp vào nếp tơng đối ổn định chừng mực định, công tác tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xí nghiệp phản ánh thực trạng xí nghiệp, đáp ứng đợc yêu cầu quản lý mà xí nghiệp đặt ra, đảm bảo đợc thống phạm vi phơng pháp tính toán tiêu kế toán phận có liên quan Xí nghiệp chấp hành đầy đủ chế độ sách Nhà nớc ban hành nh quy định Công ty đặt ra, ghi chép đầy đủ nghiệp vụ kinh tế phát sinh hệ thống sổ sách Nhờ công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xí nghiệp góp phần không nhỏ việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu kinh tế cao Nói tóm lại, điểm làm đợc cố gắng nỗ lực cảu tồn thể cán công nhân viên xí nghiệp, có phần đóng góp không nhỏ phòng tài vụ thực tốt vai trò quản lý tài III- Những tồn phơng hờng hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xí nghiệp Xây lắp Điện: Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A 85 Công tác hạch toán kế toán nói chung công tác hạch toán chi phí tính giá thành sản phẩm nói riêng muốn đợc hoàn thiện tốt chức năng, nhiệm vụ hạch toán kế toán phải đợc nắm vững Hơn nữa, cần xuất phát từ đặc trng đơn vị sản xuất kinh doanh để có hớng hoàn thiện thích hợp Hoàn thiện việc sửa chữa sai, cha khoa học để đến đúng, chuẩn mực theo qui định Đó trình từ nhận thức làm thay đổi thực tế để kiểm nghiệm, phát huy, bổ xung thêm cho lý luận song song với điều kiện phải đảm bảo nguyên tắc phục vụ yêu cầu quản lý Hoàn thiện công tác hạch toán nói chung hạch toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm nói riêng phải vào mô hình chung hạch toán, qui định ghi chép, luân chuyển chứng từ đơn vị sản xuất kinh doanh cho thông tin mà kế toán cung cấp phải phù hợp với chế thị trờng phục vụ cho yêu cầu đơn vị Trong xu hoà nhập vói phát triển chung kinh tế, xí nghiệp xây lắp Điện cố gắng hoàn thiện để đáp ứng tốt đợc công tác quản lý sản xuất kinh doanh đơn vị Qua thời gian thực tập xí nghiệp xây lắp Điện, đợc bảo tận tình đội ngũ cán phòng kế toán tài chính, em có điều kiện tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh thực trạng hạch toán xí nghiệp Dới góc độ sinh viên thực tập em mạnh dạn xin đa số ý kiến tồn công tác quản lý hạch toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm với phơng hớng hoàn thiện tồn xí nghiệp xây lắp Điện- Công ty Điện Lực I nh sau: 1-Về việc luân chuyển chứng từ: Cũng nh doanh nghiệp kinh doanh xây lắp khác, xí nghiệp có địa bàn hoạt động rộng Các công trìng thi công xí nghiệp đợc tiến hành khắp tỉnh, thành, việc toán chứng từ đội lên xí nghiệp nhiều trờng hợp bị chậm trễ điều tránh khỏi Chứng từ toán chậm dẫn đến việc hạch toán không đợc kịp thời, khối lợng công việc bị dồn vào thời điểm dẫn đến sai sót không đáng có công tác hạch toán nh ghi thiếu, ghi nhầm làm ảnh hởng đến việc cung cấp thông tin cho ngời quản lý định ảnh hởng đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh Việc toán chứng từ chậm trễ xí nghiệp không nguyên nhân khách quan đơn vị thi công xa xí nghiệp mà nguyên nhân chủ quan từ phía đội thi công Xuất phát từ hình thức khoán xí nghiệp xí nghiệp Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A 86 tiến hành đội tự lo liệu mặt nguyên vật liệu nhân côngtrong nhiều trờng hợp đội phải khất nợ chứng từ để xin tạm ứng tiếp Nh vậy, theo em xí nghiệp nên đôn đốc lại việc luân chuyển chứng từ từ phía đội, đa qui định cụ thể nh sau: Đội phải toán dứt điểm chứng từ lần đợc tạm ứng lần công trình mức độ tạm ứng cho lần phải đợc xem xét phòng ban có liên quan Qui định nh buộc đội phải có trách nhiệm toán chứng từ theo thời hạn 2- Việc sử dụng tài khoản để tập hợp chi phí: Hiện nay, theo cách tập hợp xí nghiệp tất chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp chi phí sử dụng máy thi công chi phí sản xuất chung đợc tập hợp thẳng vào tài khoản 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang mà không thông qua tài khoản chi phí TK 621, TK 622,TK 623, TK 627 Điều cha với qui định hành chế độ kế toán Hơn để theo dõi khoản mục chi phí tơng đối khó khăn Kế toán chi phí có số liệu khoản mục chi phí mà phải tiến hành bóc tách từ tài khoản tạm ứng Cách kết chuyển chi phí sang tài khoản xác định kết (TK 911) cha xác Hiện tại, xí nghiệp kết chuyển thẳng nh sau: Nợ TK 911 Có TK 154 Chỉ riêng phận khí chế tạo sản phẩm nh hòm công tơ, tủ điện kết chuyển thông qua tài khoản 632 Sở dĩ xí nghiệp áp dụng tài khoản cách thức kết chuyển nh (đợc cho phép công ty) đặc thù sản phẩm xí nghệp mang tính đơn chiếc, sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó, sản phẩm nhập kho Tuy nhiên, cách tập hợp cha với chế độ kế toán Theo em xí nghiệp nên sử dụng tài khoản 621, 622, 623, 627 để tập hợp riêng khoản mục chi phí để theo dõi chặt chẽ hơn, cuối kỳ kết chuyển sang TK 154 Tơng ứng với tài khoản đó, kế toán lập sổ chi tiết cho tài khoản, cụ thể công trình đội Nh việc theo dõi khoản mục chi phí dễ dàng hơn, thuận lợi việc lập toán so sánh với giá dự toán, đảm bảo tuân thủ chế độ kế toán 3-Phơng pháp quản lý hạch toán chi phí: * Chi phí vật t: Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A 87 Đối với xí nghiệp, chi phí vật t chiếm tỷ trọng lớn nên việc tiết kiệm chi phí vật t đợc coi trọng hàng đầu Tiết kiệm chi phí vật t nghĩa cắt xén lợng vật t định mức cho thi công công trình mà theo quan điểm giảm hao hụt bảo quản, thi công, giảm chi phí vận chuyển, nắm giá thị trờng để kiểm tra, đối chiếu hoá đơn nhân viên cung ứng mang về; lập phơng án cải tiến kỹ thuật, thay số loại vật liệu để làm giảm chi phí mà không ảnh hởng đến chất lợng công trình Do công trình xa xí nghiệp (ở tỉnh ngoài) nên việc giao cho đơn vị thi công tự lo vật t gần nơi công trình góp phần làm giảm bớt khoản chi phí Tuy nhiên, xí nghiệp dùng hoá đơn mua hàng để làm sở ghi sổ chi phí, để đẩm bảo chất lợng vật t giao đến tận công trình, xí nghiệp nên buộc đội lập biên giao nhận vật t bên cung ứng phận thi công Biên đợc lập theo mẫu sau: Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc biên giao nhận vật tu Ngày tháng năm Chúng gồm: Ông (Bà) : Ông (Bà) : Đã tiến hành giao nhận số vật t sau đây: STT Tên quy cách chủng loại vật t Đại diện bên cung ứng (Ký, họ tên) Ngời cung ứng vật t Ngời nhận Đơn vị tính Số lợng Đại diện bên nhận (Ký, họ tên) Biên đợc lập địa điểm giao nhận vật t Sau nhân viên kinh tế đội chuyển biên hoá đơn lên phòng kế toán làm pháp lý để ghi sổ kế toán Ngoài ra, xí nghiệp nên thiết lập hệ thống nhà cung cấp ổn định, giữ chữ tín quan hệ kinh doanh nên ký hợp đồng mua vật t với nhà cung cấp thời gian dài (thời gian thi công công trình) với địa điểm thời gian giao nhận vật t đựơc xác định phù hợp với yêu cầu công việc, tiến độ thi công Điều cho phép xí nghiệp giảm đợc chi phí bảo quản vật t kho, giảm ứ đọng vốn hàng tồn kho, đảm bảo cung ứng vật t đầy đủ số lợng, Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A 88 chất lợng, đảm bảo tiến độ thi công chất lợng công trình Hơn nữa, việc giao nhận vật t thoả thuận theo tiến độ thi công hạn chế đợc tình trạng hao hụt vật t bảo quản thời gian dài, giảm đợc chi phí bảo vệ công trờng đồng thời hạn chế đợc tình trạng giảm chất lợng vật t dự trữ lâu Bên cạnh đó, để giảm chi phí vận chuyển hai trình vận chuyển thu mua vận chuyển sử dụng phận kế hoạch nên xác định sơ đồ vận chuyển có hiệu kinh tế cao công trình Phơng án phải lấy công trình làm trọng tâm kết hợp với giá u đãi chất lợng đảm bảo để lựa chọn nhà cung cấp thích hợp Xí nghiệp nên xây dựng qui chế thởng rõ ràng thông báo công khai cho cán nhân viên tìm đợc nguồn cung ứng vật t với chất lợng cao, giá thấp Đồng thời xí nghiệp nên lập mức thởng cho đội sản xuất có ý thức tiết kiệm, bảo quản vật t, mức thởng lên đến 60%- 70% giá trị vật t tiết kiệm đợc Điều khuyến khích cán nhân viên tiết kiệm vật t từ hình thành ý thức lao động tốt * Chi phí nhân công: Hiện xí nghiệp, chi phí nhân công thờng đợc hạch toán vào tháng cuối công trình hoàn thành Nh vậy, số liệu chi phí cụ thể theo tháng để đối chiếu xem xét với khối lợng công việc thực Theo em xí nghiệp nên hạch toán chi phí tiền lơng hàng tháng dựa chứng từ chủ yếu hợp đồng giao khoán, bảng chấm công có giám sát xí nghiệp việc tính trả lơng hay tính tạm ứng công trình Biện pháp có tác dụng nâng cao xuất lao động ý thức trách nhiệm công nhân, đẩy nhanh tiến độ thi công đẩm bảo thời gian bàn giao công trình Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ghi sổ kế toán, cung cấp thông tin chi phí nhân công trực tiếp, xí nghiệp lập bảng kê chi phí nhân công cho đội có mẫu nh sau: Bảng kê chi phí nhân công Đội: STT tên công trình cpnctt công nhân xí nghiệp Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A 89 cpnctt công nhân hợp đồng cpnctt thuê cộng * Chi phí sản xuất chung: Trong khoản mục chi phí có điều đáng nói, việc phân bổ chi phí vận chuyển đội xe cho công trình Dựa số ca xe t bảng phân bổ định mức chi phí loại xe, kế toán có số liệu khoản chi phí vận chuyển Việc tính chi phí dựa sở định mức nh phát sinh khoản chênh lệch so với thực tế, tạo khoản tồn vào cuối năm Theo em, xí nghiệp cần phân bổ chi phí đội xe theo số chi phí thực tế phát sinh mà không nên phân bổ theo định mức, nh xác không khoản chênh lệch Cuối tháng, kế toán tập hợp toàn chi phí phát sinh đội xe (theo laọi xe) sau chia cho tổng số ca xe thực có đơn giá thực tế ca xe phân bổ cho công trình * Phơng pháp đánh giá chi phí xây lắp dở dang: xí nghiệp, nhìn chung công trình thờng có quy mô vừa nhỏ (trên dới 100 triệu đồng) nên phơng thức hạch toán với chủ đầu t toán công trình hoàn thành, giá thành tổng chi phí phát sinh từ lúc khởi công đến bàn giao, chi phí dở dang đợc đánh giá hàng tháng bao gồm toàn chi phí từ lúc khởi công cuối tháng Vì xí nghiệp có giá trị sản phẩm dở dang lớn Đặc biệt nhiều công trình có giá trị lớn, thời gian thi công kéo dài từ năm qua năm khác, nh phơng thức toán sau hoàn thành toàn dẫn đến tình trạng vốn bị ứ đọng công trình Cho nên với công trình lớn, có điểm dừng kỹ thuật định xí nghiệp nên yêu cầu bên đối tác toán theo điểm dừng kỹ thuật Xí nghiệp thu hồi vốn nhanh, tăng vòng quay vốn, tránh tình trạng phải vay ngân hàng để thi công, góp phần làm tăng lợi nhuận xí nghiệp * Chi phí quản lý doanh nghiệp: Tại xí nghiệp, chi phí quản lý doanh nghiệp định kỳ hàng năm kết chuyển sang chi phí chờ kết chuyển (TK 142), sau có công trình hoàn thành phân bổ cho phù hợp vào chi phí kỳ Việc hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp (phần chi phí cố định) kết chuyển sang chi phí chờ phân bổ cha thực theo chế độ kế toán Việt Nam (Ban hành theo định số 1141 TCQD-CĐKT ngày 1-11-1995 Bộ Tài Chính) Xí nghiệp cần xác định lại chi phí quản lý doanh nghiệp hạch toán sang kết sản xuất kinh doanh kỳ Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A 90 kế toán nhằm tuân thủ chế độ kế toán Vệt Nam Việc phân bổ dựa tiêu thức doanh thu công trình hợp lý Tuy nhiên, xí nghệp nên lấy chi phí cần phân bổ tổng chi phí QLDN phát sinh năm không nên lấy tỷ lệ cố định 5% để phản ánh thực trạng sản xuất kinh doanh hàng năm xí nghiệp 4-Về công tác kế toán quản trị: Mỗi doanh nghiệp thông tin kế toán phục vụ cho việc phản ánh mối quan hệ với đối tợng bên phải có thông tin kế toán phục vụ cho việc phản ánh mối quan hệ bên doanh nghiệp xí nghiệp, thông tin kế toán đặc biệt kế toán chi phí cha phản ánh đợc điều Nhìn chung, công tác kế toán quản trị xí nghiệp cha đợc thực quan tâm Việc phân tích cụ thể chi phí theo khoản mục theo yếu tố cha đợc thực Do đóng góp công tác kế toán vào mục tiêu quản lý chung toàn xí nghiệp cha hoàn toàn tơng xứng với nhiệm vụ trình độ máy kế toán Công tác kế toán thiên chức kế toán tài (tính toán tập hợp số liệu vào bảng biểu, báo cáo theo qui định để sử dụng với chủ thể xí nghiệp) cha coi trọng việc lập baó cáo mang tính chất nội bộ, sử dụng xí nghiệp Để thông tin chi phí mang lại hiệu cao cho trình định lãnh đạo, hàng năm xí nghiệp nên tiến hành phân tích giá thành Sở dĩ nh thông qua công tác phân tích giá thành xí nghiệp biết đợc nhân tố ảnh hởng tích cực đến giá thành sản phẩm Đồng thời qua xem đội thi công tiết kiệm hay lãng phí phần chi phí xí nghiệp giao cho đội tự lo liệu Qua có biện pháp khắc phục để giảm bớt nhân tố tiêu cực, phát huy nhân tố tích cực 5-Về việc áp dụng máy tính cho công tác kế toán: Mặc dù số phần hành kế toán xí nghiệp đợc đa vao xử lý máy vi tính, nhiên kế toán thủ công chủ yếu Hầu nh nghiệp vụ đợc ghi chép thủ công đợc đa vào máy để lu cần in Cùng với phát triển xí nghiệp, khối lợng công tác kế toán ngày tăng, làm kế toán thủ công gặp phải nhiều khó khăn Vì trờng hợp có điều kiện tài chính, xí nghiệp nên nhanh chóng đầu t cho việc sử dụng kế toán máy công tác kế toán Cụ thể tăng cờng đầu t mua sắm máy móc, lắp đặt chơng trình phần mềm kế toán, đào tạo, bồi dỡng thêm cho đôị ngũ nhân viên kế toán lĩnh vực tin học để thực đợc công việc kế toán máy tính cách dễ dàng thuận tiện Việc sử dụng kế toán máy giúp xí nghiệp giảm nhẹ đợc lao động kế toán, thông tin cho quản lý đợc xử lý nhanh chóng, kịp thời xác Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A 91 IV- Một số biện pháp giảm chi phí sản xuất hạ giá thành sản phẩm Các doanh nghiệp sản xuất vật chất nói chung doanh nghiệp thuộc ngành xây lắp nói riêng muốn tồn phát triển phải quan tâm đến vấn đề chất lợng sản phẩm.Giá thành sản phẩm tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh toàn hoạt động sản xuất kinh doanh quản lý tài doanh nghiệp Nó để phân tích tìm biện pháp hạ giá thành nhng hạ giá thành sở tính đúng, tính đủ khoản chi phí phát sinh Trong hoạt động xây dựng biện pháp để hạ giá thành công tác xây lắp việc tiết kiệm yếu tố chi phí sản xuất sử dụng, việc bớt xén cách máy móc mà phải đảm bảo điều kiện chi phí giảm nhng chất lợng công trình, tiến độ thi công đợc đảm bảo Có tiết kiệm chi phí giá thành sản phẩm hạ, doanh nghiệp có lãi cao, sở mở rộng qui mô sản xuất Đó yếu tố định tới sống doanh nghiệp kinh tế thị trờng Xuất phát từ đặc điểm xí nghiệp, em xin đa số biện pháp hạ thấp giá thành sản phẩm nh sau: 1-Tiết kiệm nguyên vật liệu: - Trên sở khối lợng công việc đặt ra, xí nghiệp tiến hành giao việc mua sắm vật liệu cho đội thi công Yêu cầu đội phải chấp hành định mức nhng phải đảm bảo chất lợng công trình - Có chế độ khen thởng, xủ phạt thích đáng với cá nhân, tập thể tiết kiệm hay sử dụng lãng phí vật t - Giảm hao phí đến mức thấp công tác thu mua, vận chuyển, bảo quản sử dụng vật t Không vật t hao hụt, mát xuống cấp - Địa bàn hoạt động xí nghiệp rộng, xí nghiệp nên mở rộng mối quan hệ với nhà cung cấp, cần phải có nguồn hàng lâu dài để cần mua đợc vật liệu nơi gần địa điểm thi công vận chuyển đến chân công trình Do tránh đợc tình trạng tồn kho vật liệu nhiều giảm đợc chi phí vận chuyển - Trong điều kiện xí nghiệp nên sử dụng cách hợp lý vật liệu thay địa phơng sản xuất, khai thác vật liệu chân công trình, tận dụng phế thải, phế liệu để giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm 2- Tăng suất lao động: Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A 92 Tăng suất lao động giảm mức hao phí lao động cho đơn vị sản phẩm hoàn thành Để thực vấn đề này, xí nghiệp cần nghiên cứu, tổ chức biện pháp thi công cách khoa học Các khối lợng công việc đợc xếp theo trình tự hợp lý, không để sản xuất bị ngắt quãng Vật liệu đợc cung cấp cách kịp thời cho thi công Xí nghiệp phải thờng xuyên ứng dụng kỹ thuật vào hoạt động xây lắp nhằm nâng cao suất lao động Xí nghiệp nên sử dụng đòn bẩy kinh tế, kích thích phát triển sản xuất chế độ tiền lơng, tiền thởng 3-Giảm chi phí sử dụng máy thi công: Hiện xí nghiệp thuê máy móc thi công để giảm khoản mục chi phí đội cần tìm khai thác nhiều nơi cho thuê, xí nghiệp phải quan tâm đến hai vấn đề chất lợng giá Trong tơng lai, khối lợng công việc nhiều hơn, máy móc đại đảm nhận nhiều việc cho ngời lao động xí nghiệp nên đầu t để mua sắm loại máy mà xí nghiệp cần dùng nhiều để vừa chủ động công việc vừa giảm bớt đợc chi phí 4-Giảm khoản chi phí sản xuất chung: Các khoản chi phí sản xuất chung thờng bao gồm nhiều loại chứng từ gốc để xác minh Vì xí nghiệp cần có qui chế cụ thể nhằm hạn chế khoản chi phí Tuy nhiên khoản chi phí hợp lý cần phải đợc giải kịp thời để đảm bảo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kết luận Trong kinh tế thị trờng với cạnh tranh ngày khốc liệt doanh nghiệp, hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trở nên quan trọng công tác kế toán Việc tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm mục tiêu số để doanh nghiệp tồn phát triển Tập hợp chi phí sản xuất cách xác, tính tính đủ giá thành sản phẩm góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho nhà quản trị doanh nghiệp đa định đắn, xác giá bán nhằm thu đợc lợi nhuận tối đa mà đóng vai trò quan trọng việc quản lý tình hình cấp phát sử dụng vốn, vấn đề nói nan giải tăng trởng kinh tế nớc ta Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A 93 Nhận thức đợc vấn đề đợc hớng dẫn nhiệt tình thầy cô giáo khoa kế toán, đặc biệt thầy giáo Trần Đức Vinh, cán nhân viên xí nghiệp xây lắp Điện giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp với nội dung : "Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp với việc tăng cờng quản trị doanh nghiệp xí nghiệp xây lắp Điện - Công ty Điện lực I " Qua thời gian thực tập xí nghiệp, sở kiến thức lý luận đợc trang bị nhà trờng, em cố gắng tìm hiểu thực trạng máy quản lý, kế toán, đặc điểm sản xuất kinh doanh công tác hạch toán kế toán sâu phân tích tình hình thực hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xí nghiệp Em mạnh dạn trình bầy số ý kiến nhỏ với nguyện vọng hoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp xí nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng nhng trình độ có hạn, thời gian thực tập không dài cộng với hạn hẹp nguồn tài liệu tham khảo, luận văn đề cập đến vấn đề có tính chất nh đa ý kiến bớc đầu chắn không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đợc quan tâm đóng góp ý kiến bảo thầy cô giáo nhân viên phòng Tài Kế toán xí nghiệp xây lắp Điện để luận văn đợc hoàn thiện Em xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc thầy giáo Trần Đức Vinh, thầy cô giáo khoa Kế toán nhân viên phòng Tài kế toán xí nghiệp Xây Lắp Điện - Công ty Điện lực I tận tình giúp đỡ em thực luận văn Hà Nội Tháng năm 2000 Sinh viên : Nguyễn Thanh Hằng danh mục tài liệu tham khảo 1- Giáo trình lý thuyết hạch toán kế toán Khoa Kế Toán - Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 2- Giáo trình Kế Toán Tài Chính doanh nghiệp Khoa Kế Toán - Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 3- Giáo trình Kế Toán Quản Trị Khoa Kế Toán - Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A 94 4- Giáo trình Tổ Chức Hạch Toán Kế Toán Khoa Kế Toán - Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 5- Giáo trình Phân Tích Kinh Doanh Khoa Kế Toán - Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 6- Lý Thuyết thực hành kế tón tái VAT Trờng Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 7-Hệ Thống kế toán doanh nghiệp Nhà xuất Bộ Tài Chính 1995 8- Hệ Thống kế toán doanh nghiệp Xây Lắp Nhà xuất Bộ Tài Chính 1999 9- Các tạp chí Kế Toán , tạp chí Xây Dựng 10- Các luận văn chuyên ngành Kế Toán 11- Các tài liệu xí nghiệp Xây Lắp Điện - Công Ty Điện Lực I Nguyễn Thanh Hằng - Kế toán 38A 95 [...]...B- hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp: I- Vai trò, nhiệm vụ của hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm: 1- Vai trò: Hạch toán kế toán là công cụ đắc lực cho quản lý, nó gắn liền v i hoạt động t i chính Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong doanh nghiệp sản xuất Thông qua các số liệu chi phí sản xuất. .. sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp: 1- Đ i tợng và phơng pháp hạch toán chi phí sản xuất: a- Đ i tợng tập hợp chi phí sản xuất: Việc xác định đ i tợng hạch toán chi phí sản xuất thực chất là xác định phạm vi hay gi i hạn của chi phí nhằm phục vụ cho việc kiểm tra, phân tích chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Phạm vi tập hợp chi phí có thể là n i phát sinh chi phí hoặc n i chịu phí Việc. .. nghiệp, tổ chức thực hiện tốt chi phí sản xuất, tập hợp chi phí sản xuất - Xác định đúng đ i tợng tính giá thành và lựa chọn phơng pháp tính giá thành thích hợp Tổ chức thực hiện tốt việc tính giá thành sản phẩm - Xây dựng qui tắc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm của doanh nghiệp Qui định trình tự từng công việc, phân bổ các chi phí cho từng đ i tợng một cách hợp lý II- Hạch toán chi phí sản. .. hiệu quả sản xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, kịp th i lập báo cáo kế toán về chi phí sản xuất và giá thành theo qui định của cơ quan chủ quản b- Nhiệm vụ: V i những yêu cầu trên nhiệm vụ của hạch toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là: - Xác định đúng đ i tợng chi phí sản xuất, lựa chọn phơng pháp tập hợp chi phí sản xuất và phân bổ chi phí sản xuất thích hợp v i đặc i m của doanh nghiệp, ... ngo i theo từng lo i công việc riêng đ i v i hoạt động xây lắp, không hạch toán vào chi phí nhân công trực tiếp khoản tính BHXH, BHYT, KPCĐ tính trên quỹ lơng nhân công trực tiếp của hoạt động xây lắp N i dung hạch toán lao động tiền lơng: Hạch toán th i gian lao động, hạch toán công việc, hạch toán việc tính lơng, trả lơng vào việc tính, phân bổ chi phí tiền lơng vào giá thành sản phẩm (từng công. .. đ i v i doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xây lắp việc nắm bắt và ứng xử giá linh hoạt, tính toán chi phí bỏ ra chính xác, khai thác khả năng của mình một cách hợp lý là i u kiện tiên quyết để cấp quản lý đa ra các quyết định phù hợp i u này chỉ thực hiện tốt khi hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành đầy đủ, chính xác Trong ngành XDCB, việc hạch toán đúng chi phí sản xuất và tính giá thành. .. đ i tợng và toàn doanh nghiệp Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản xuất đợc thực hiện ở TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (Theo phơng pháp KKTX) hoặc TK 631 -Giá thành sản xuất (Theo phơng pháp KKĐK) Trên t i khoản này, các chi phí xây lắp công trình bao gồm: vật liệu, nhân công sử dụng máy thi công, chi phí gián tiếp đ i xây lắp, chi phí thực tế sẽ đợc phản ánh, hạch toán. .. doanh nghiệp m i giúp cho tổ chức tốt công việc kế toán tập hợp chi phí sản xuất Từ khâu ghi chép ban đầu, tổng hợp số liệu, tổ chức t i khoản, sổ chi tiết đều ph i theo đúng đ i tợng tập hợp chi phí sản xuất đã xác định Hạch toán chi phí sản xuất đúng đ i tợng sẽ có tác dụng phục vụ tốt cho việc tăng cờng quản lý sản xuất và chi phí sản xuất, hạch toán kinh tế n i bộ và hạch toán kinh tế toàn công ty, ... tính giá sản phẩm kỳ trớc, sổ hạch toán chi tiết chi phí sản xuất kinh doanh kỳ này và biên bản kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang cu i kỳ cùng v i bảng kê kh i lợng sản phẩm dịch vụ hoàn thành trong kỳ 3- Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất: 3.1- Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm giá trị vật liệu chính, vật kết cấu, vật liệu phụ, nhiên liệu và phụ... công trình, công trình - Đơn đặt hàng - Đ i thi công, đ i xây lắp - Xí nghiệp hạch toán xây lắp phụ thuộc Việc xác định đ i tợng tập hợp chi phí sản xuất là khâu đầu tiên cần thiết của công tác tập hợp chi phí sản xuất Xác định đúng đắn đ i tợng tập hợp chi phí sản xuất phù hợp v i đặc i m tình hình hoạt động sản suất, đặc i m qui trình công nghệ sản xuất và yêu cầu quản lý chi phí sản xuất của doanh ... thiện hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xí nghiệp Xây lắp Điện nhằm tăng cờng quản trị doanh nghiệp phần i lý luận chung hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp. .. sản xuất giá thành sản phẩm: Đối với công tác quản trị doanh nghiệp, việc tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất có vai trò quan trọng việc xác định xác giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất giá thành. .. nghiệp xây lắp a- sở lý luận tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp I- Đặc điểm hoạt động kinh doanh xây lắp có ảnh hởng đến hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Xây
- Xem thêm -

Xem thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại xí nghiệp Xây Lắp Điện Công Ty Điện Lực I, Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại xí nghiệp Xây Lắp Điện Công Ty Điện Lực I, Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp với việc tăng cường quản trị doanh nghiệp tại xí nghiệp Xây Lắp Điện Công Ty Điện Lực I

Từ khóa liên quan