Giáo án âm nhạc lớp 2 soạn theo chương trình VNEN (chi tiết)

70 4.2K 12
Giáo án âm nhạc lớp 2 soạn theo chương trình VNEN (chi tiết)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

- Khối Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần Ôn tập hát lớp Nghe Quốc ca I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Kể tên vài hát học lớp - Kĩ năng: Biết hát theo giai điệu lời ca Biết chào cờ có hát Quốc ca phải đứng nghiêm trang Biết hát giai giai điệu thuộc lời ca - Thái độ: Biết nghiêm trang chào cờ, hát Quốc ca II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, chép lời hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn hát chuẩn xác “Quốc ca” - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh 1.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm cho nhóm - Giáo viên giới thiệu - Học sinh lắng nghe - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Học sinh đọc mục tiêu tiết học 1.b Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại số - Học sinh nhắc lại số hát học lớp hát học lớp Một Một - Giáo viên yêu cầu học sinh kể tên tác giả - Học sinh kể tên tác giả hát học hát học lớp Một lớp Một 1.c Hoạt động giáo viên: - Giáo viên giới thiệu hát “Quốc ca” - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét giai - Học sinh nhận xét giai điệu, nội dung điệu, nội dung hát hát Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động lớp: - Giáo viên đàn, yêu cầu học sinh hát số - Học sinh hát - Khối học lớp Một - Giáo viên mở nhạc cho học sinh nghe - Học sinh lắng nghe “Quốc ca” 2.b Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu nhóm tập múa minh họa - Các nhóm tự chọn hát thực hát học lớp Một - Giáo viên giúp đỡ nhóm - Đại diện nhóm biểu diễn trước lớp - Giáo viên nhận xét - Các nhóm khác nhận xét 2.c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Em cho biết tác giả “Quốc ca”? - Học sinh nêu + Em tự đánh giá việc học hát - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt tiết học này? Khá - Trung bình - Yếu, Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe học - Học sinh lắng nghe, thực lớp Một - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập học tập bạn tổ bạn tổ - Nhận xét tiết học, tuyên dương cá nhân, - Học sinh lắng nghe nhóm học tập tích cực - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… - Khối Âm nhạc tuần Học hát Thật hay (MT) Nhạc lời: Hoàng Lân I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu lời ca - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay (gõ đệm) theo hát Biết gõ đệm theo phách - Thái độ: Giúp học sinh biết yêu quý thiên nhiên * MT : Giúp học sinh cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, qua có việc làm góp phần bảo vệ mơi trường sống (liên hệ) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, chép lời hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn hát chuẩn xác “Thật hay” - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh 1.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm cho nhóm - Giáo viên giới thiệu hát - Học sinh lắng nghe - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Học sinh đọc mục tiêu tiết học 1.b Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời hát - Học sinh đọc lời hát 1.c Hoạt động giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời hát - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu câu hát theo tiết tấu lời ca - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét giai - Học sinh nhận xét giai điệu, nội dung điệu, nội dung hát hát - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động - Học sinh lắng nghe ghi nhớ giáo dục học sinh biết cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên, qua có việc làm góp phần bảo vệ mơi trường sống Hoạt động thực hành: - Khối 2.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát câu - Học sinh tập hát câu - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát - Cả lớp tập hát - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể sắc thái tình cảm hát - Giáo viên ý giúp đỡ em yếu, chưa hát chuẩn 2.b Hoạt động theo nhóm: - Tập hát vỗ tay đệm theo phách, theo nhịp - Học sinh tập hát vỗ tay đệm theo phách, nhóm theo nhịp nhóm - Tập hát đệm theo tiết tấu lời ca nhóm - Học sinh tập hát đệm theo tiết tấu lời ca - Tập đứng hát chuyển động nhẹ nhàng - Học sinh tập đứng hát chuyển động nhẹ nhóm nhàng nhóm - Học sinh nhóm nhận xét - Giáo viên nhận xét - Đại diện nhóm biểu diễn trước lớp 2.c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Kể tên lồi chim có “Thật - Học sinh kể hay” + Em tự đánh giá việc học hát - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt tiết học này? Khá - Trung bình - Yếu, Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe - Học sinh lắng nghe thực - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập học tập bạn tổ bạn tổ - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh - Học sinh lắng nghe giá tiến học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… - Khối Âm nhạc tuần Ôn tập hát Thật hay Nhạc lời: Hoàng Lân I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu lời ca - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản theo hát - Thái độ: Giúp học sinh biết yêu quý thiên nhiên, biết bảo vệ môi trường II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, chép lời hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn hát chuẩn xác “Thật hay” - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: 1.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ dùng cho nhóm - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Giáo viên yêu cầu học sinh ôn tập hát “Thật hay”: + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng - Thể sắc thái hát “Thật hay”: + Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy đầu câu hát + Giáo viên yêu cầu học sinh tập diễn tả sắc thái tươi vui, sáng trình bày hát 1.b Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Ai tác giả hát “Thật hay”? + Trong hát, tiếng Họa mi chim Oanh hót nào? - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động Hoạt động thực hành: Hoạt động học sinh - Cả lớp hát đầu tiết - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập cho nhóm - Học sinh đọc mục tiêu tiết học - Học sinh thực hiện: + Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách + Học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng - Học sinh tập thể sắc thái hát - Học sinh thực - Học sinh tập diễn tả sắc thái hát - Học sinh trả lời câu hỏi giáo viên - Bạn nhận xét, bổ sung - Học sinh lắng nghe - Khối 2.a Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát nối câu hát nhóm - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát đối đáp nhóm 2.b Hoạt động giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp múa vận động theo nhạc 2.c Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu nhóm tập biểu diễn hát theo nhóm - Giáo viên giúp đỡ nhóm có khó khăn học tập - Giáo viên nhận xét 2.c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Cảm nhận em hát “Thật hay”? + Em tự đánh giá việc học hát tiết học này? Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập bạn tổ - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến học sinh  - Học sinh tập hát nối câu hát nhóm - Học sinh tập hát đối đáp nhóm - Học sinh tập hát vỗ tay gõ đệm theo phách giáo viên - Học sinh tập hát kết hợp múa vận động theo nhạc - Học sinh tập biểu diễn nhóm - Các nhóm biểu diễn trước lớp - Học sinh nêu - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt Khá - Trung bình - Yếu, - Học sinh lắng nghe thực - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập bạn tổ - Học sinh lắng nghe Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần - Khối Học hát Xòe hoa Nhạc lời: Hoàng Lân I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết dân ca dân tộc Thái Tây Bắc Biết hát theo giai điệu lời ca - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát Biết gõ đệm theo nhịp, phách - Thái độ: Giúp học sinh biết yêu quý dân tộc anh em đất nước Việt Nam II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, chép lời hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn hát chuẩn xác “Xòe hoa” - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh 1.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm cho nhóm - Giáo viên giới thiệu hát - Học sinh lắng nghe - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Học sinh đọc mục tiêu tiết học 1.b Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời hát - Học sinh đọc lời hát 1.c Hoạt động giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời hát - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu câu hát theo tiết tấu lời ca - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét giai - Học sinh nhận xét giai điệu, nội dung điệu, nội dung hát hát - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động - Học sinh lắng nghe ghi nhớ giáo dục học sinh biết yêu quý dân tộc chung sống đất nước Việt Nam ta Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động lớp: - Khối - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát câu - Học sinh tập hát câu - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát - Cả lớp tập hát - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể sắc thái tình cảm hát - Giáo viên ý giúp đỡ em yếu, chưa hát chuẩn 2.b Hoạt động theo nhóm: - Tập hát vỗ tay đệm theo phách, theo nhịp - Học sinh tập hát vỗ tay đệm theo phách, nhóm theo nhịp nhóm - Tập hát đệm theo tiết tấu lời ca nhóm - Học sinh tập hát đệm theo tiết tấu lời ca - Tập đứng hát chuyển động nhẹ nhàng - Học sinh tập đứng hát chuyển động nhẹ nhóm nhàng nhóm - Học sinh nhóm nhận xét - Giáo viên nhận xét - Đại diện nhóm biểu diễn trước lớp 2.c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Nêu tên tác giả hát “Xòe hoa”? - Học sinh nêu + Em tự đánh giá việc học hát - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt tiết học này? Khá - Trung bình - Yếu, Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe - Học sinh lắng nghe thực - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập học tập bạn tổ bạn tổ - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh - Học sinh lắng nghe giá tiến học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần Ôn tập hát - Khối - Xịe hoa Nhạc lời: Hồng Lân I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu lời ca - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản theo hát Tập biểu diễn - Thái độ: Giúp học sinh biết yêu quý dân tộc anh em sống đất nước ta II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, chép lời hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn hát chuẩn xác “Xòe hoa” - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: 1.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ dùng cho nhóm - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Giáo viên yêu cầu học sinh ôn tập hát “Xòe hoa”: + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng - Thể sắc thái hát “Xòe hoa”: + Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy đầu câu hát + Giáo viên yêu cầu học sinh tập diễn tả sắc thái trình bày hát 1.b Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Ai tác giả hát “Xịe hoa”? + Em hiểu biết tác giả hát? - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát nối Hoạt động học sinh - Cả lớp hát đầu tiết - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập cho nhóm - Học sinh đọc mục tiêu tiết học - Học sinh thực hiện: + Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách + Học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng - Học sinh tập thể sắc thái hát - Học sinh thực - Học sinh tập diễn tả sắc thái hát - Học sinh trả lời câu hỏi giáo viên - Bạn nhận xét, bổ sung - Học sinh lắng nghe - Học sinh tập hát nối câu hát - Khối câu hát nhóm - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát đối đáp nhóm 2.b Hoạt động giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp múa vận động theo nhạc 2.c Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu nhóm tập biểu diễn hát theo nhóm - Giáo viên giúp đỡ nhóm có khó khăn học tập - Giáo viên nhận xét 2.c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Cảm nhận em hát “Xòe hoa”? + Em tự đánh giá việc học hát tiết học này? Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập bạn tổ - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến học sinh  nhóm - Học sinh tập hát đối đáp nhóm - Học sinh tập hát vỗ tay gõ đệm theo phách giáo viên - Học sinh tập hát kết hợp múa vận động theo nhạc - Học sinh tập biểu diễn nhóm - Các nhóm biểu diễn trước lớp - Học sinh nêu - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt Khá - Trung bình - Yếu, - Học sinh lắng nghe thực - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập bạn tổ - Học sinh lắng nghe Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần Học hát - Khối + Tác giả hát “Chú ếch con”? - Học sinh nêu + Em tự đánh giá việc học hát - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt tiết học này? Khá - Trung bình - Yếu, Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe - Học sinh lắng nghe thực - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập học tập bạn tổ bạn tổ - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh - Học sinh lắng nghe giá tiến học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 29 Ôn tập hát Chú ếch Nhạc lời: Phan Nhân I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu lời ca (lời 1) - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát Biết gõ đệm theo nhịp, phách - Thái độ: Giúp học sinh yêu quý thiên nhiên, loài vật có ích II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, chép lời hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn hát chuẩn xác “Chú ếch con” - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: 1.a Hoạt động lớp: Hoạt động học sinh - Khối - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm cho nhóm - u cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Học sinh nêu mục tiêu tiết học - Giáo viên yêu cầu học sinh ôn tập - Học sinh thực hiện: hát “Chú ếch con”: + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp vỗ tay + Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách theo phách + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp nhún + Học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng chân nhịp nhàng - Thể sắc thái hát “Chú ếch con”: - Học sinh tập thể sắc thái hát + Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy đầu - Học sinh thực câu hát + Giáo viên yêu cầu học sinh tập diễn tả sắc thái - Học sinh tập diễn tả sắc thái hát trình bày hát 1.b Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: - Học sinh trả lời câu hỏi giáo viên + Tác giả hát “Chú ếch con”? - Bạn nhận xét, bổ sung + Em hiểu biết tác giả hát? - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động - Học sinh lắng nghe Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát nối - Học sinh tập hát nối câu hát câu hát nhóm nhóm - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát đối đáp - Học sinh tập hát đối đáp nhóm nhóm 2.b Hoạt động giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp vỗ - Học sinh tập hát vỗ tay gõ đệm theo tay gõ đệm theo nhịp phách giáo viên - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp múa - Học sinh tập hát kết hợp múa vận động vận động theo nhạc theo nhạc 2.c Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu nhóm tập biểu diễn - Học sinh tập biểu diễn nhóm hát theo nhóm - Giáo viên giúp đỡ nhóm có khó khăn học tập - Giáo viên nhận xét 2.c Hoạt động cá nhân: - Các nhóm biểu diễn trước lớp - Khối - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Cảm nhận em hát “Chú ếch con”? - Học sinh nêu + Em tự đánh giá việc học hát - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt tiết học này? Khá - Trung bình - Yếu, Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe - Học sinh lắng nghe thực - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập học tập bạn tổ bạn tổ - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh - Học sinh lắng nghe giá tiến học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 30 Học hát Bắc kim thang Dân ca Nam Bộ I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu lời ca Biết Dân ca Nam Bộ - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát Biết gõ đệm theo nhịp, phách - Thái độ: Giúp học sinh yêu thích hát dân ca II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, chép lời hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn hát chuẩn xác “Bắc kim thang” - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: 1.a Hoạt động lớp: Hoạt động học sinh - Khối - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm cho nhóm - Giáo viên giới thiệu hát - Học sinh lắng nghe - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Học sinh nêu mục tiêu tiết học 1.b Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời hát - Học sinh đọc lời hát 1.c Hoạt động giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời hát - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu câu hát theo tiết tấu lời ca - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét giai - Học sinh nhận xét giai điệu, nội dung điệu, nội dung hát hát - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động - Học sinh lắng nghe ghi nhớ giáo dục học sinh yêu thích hát dân ca dân tộc Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát câu - Học sinh tập hát câu - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát - Cả lớp tập hát - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể sắc thái tình cảm hát - Giáo viên ý giúp đỡ em yếu, chưa hát chuẩn 2.b Hoạt động theo nhóm: - Tập hát vỗ tay đệm theo phách, theo nhịp - Học sinh tập hát vỗ tay đệm theo phách, nhóm theo nhịp nhóm - Tập hát đệm theo tiết tấu lời ca nhóm - Học sinh tập hát đệm theo tiết tấu lời ca - Tập đứng hát chuyển động nhẹ nhàng - Học sinh tập đứng hát chuyển động nhẹ nhóm nhàng nhóm - Học sinh nhóm nhận xét - Giáo viên nhận xét - Đại diện nhóm biểu diễn trước lớp 2.c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Tác giả hát “Bắc kim thang”? - Học sinh nêu + Em tự đánh giá việc học hát - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt tiết học này? Khá - Trung bình - Yếu, - Khối Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe - Học sinh lắng nghe thực - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập học tập bạn tổ bạn tổ - Nhận xét tiết học, tuyên dương cá nhân, - Học sinh lắng nghe nhóm học tập tích cực, có tiến học tập - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 31 Ôn tập hát Bắc kim thang Dân ca Nam Bộ I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu lời ca Biết Dân ca Nam Bộ - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát Biết gõ đệm theo nhịp, phách - Thái độ: Giúp học sinh yêu thích hát dân ca II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, chép lời hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn hát chuẩn xác “Bắc kim thang” - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh 1.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết nhịp hát khởi động - Khối - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập dùng cho nhóm cho nhóm - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Học sinh nêu mục tiêu tiết học - Giáo viên yêu cầu học sinh ôn tập - Học sinh thực hiện: hát “Bắc kim thang”: + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp vỗ tay + Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách theo phách + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp nhún + Học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng chân nhịp nhàng - Thể sắc thái hát “Bắc kim thang”: - Học sinh tập thể sắc thái hát + Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy đầu - Học sinh thực câu hát + Giáo viên yêu cầu học sinh tập diễn tả sắc thái - Học sinh tập diễn tả sắc thái hát trình bày hát 1.b Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: - Học sinh trả lời câu hỏi giáo viên + Xuất xứ hát “Bắc kim thang”? - Bạn nhận xét, bổ sung + Em hiểu biết hát Dân ca? - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động - Học sinh lắng nghe Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát nối - Học sinh tập hát nối câu hát câu hát nhóm nhóm - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát đối đáp - Học sinh tập hát đối đáp nhóm nhóm 2.b Hoạt động giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp vỗ - Học sinh tập hát vỗ tay gõ đệm theo tay gõ đệm theo nhịp phách giáo viên - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp múa - Học sinh tập hát kết hợp múa vận động vận động theo nhạc theo nhạc 2.c Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu nhóm tập biểu diễn - Học sinh tập biểu diễn nhóm hát theo nhóm - Giáo viên giúp đỡ nhóm có khó khăn học tập - Giáo viên nhận xét - Các nhóm biểu diễn trước lớp 2.c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Cảm nhận em hát “Bắc kim thang”? - Học sinh nêu - Khối + Em tự đánh giá việc học hát - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt tiết học này? Khá - Trung bình - Yếu, Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe - Học sinh lắng nghe thực - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập học tập bạn tổ bạn tổ - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh - Học sinh lắng nghe giá tiến học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 32 Ôn tập hát Chim Chích bơng - Chú ếch Nghe nhạc I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu lời ca hát Thuộc lời ca hát Nghe ca khúc thiếu nhi trích đoạn nhạc khơng lời - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản theo hát Tập biểu diễn hát - Thái độ: Giúp học sinh yêu thích âm nhạc (Giảm bớt Ôn tập hát: Bắc kim thang) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, chép lời hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn hát chuẩn xác hát - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động bản: 1.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết - Khối nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ dùng cho nhóm - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Giáo viên yêu cầu học sinh ôn tập hát + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng - Thể sắc thái hát 1.b Hoạt động cá nhân: - Giáo viên giới thiệu hát “Em yêu trường em” Nhạc lời nhạc sỹ: Hoàng Vân Giới thiệu qua nội dung hát - Đệm đàn cho học sinh nghe hát lần - Cho học sinh nói cảm nhận hát, miêu tả lại nét nhạc bài, kể tên số hát chủ đề mái trường - Đệm đàn cho học sinh nghe hát lần - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát nối câu hát nhóm hát - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát đối đáp nhóm 2.b Hoạt động giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp múa vận động theo nhạc 2.c Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu nhóm tập biểu diễn hát theo nhóm - Giáo viên giúp đỡ nhóm có khó khăn học tập - Giáo viên nhận xét 2.c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Cảm nhận em hát? + Em tự đánh giá việc học hát tiết học này? - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập cho nhóm - Học sinh nêu mục tiêu tiết học - Học sinh thực hiện: + Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách + Học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng - Học sinh tập thể sắc thái hát - Học sinh theo dõi - Học sinh nghe nhạc - Học sinh lắng nghe thực - Học sinh nghe nhạc - Học sinh lắng nghe - Học sinh tập hát nối câu hát nhóm - Học sinh tập hát đối đáp nhóm - Học sinh tập hát vỗ tay gõ đệm theo phách giáo viên - Học sinh tập hát kết hợp múa vận động theo nhạc - Học sinh tập biểu diễn nhóm - Các nhóm biểu diễn trước lớp - Học sinh nêu - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt Khá - Trung bình - Yếu, - Khối Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập bạn tổ - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến học sinh  - Học sinh lắng nghe thực - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập bạn tổ - Học sinh lắng nghe Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 33 Học hát Bà Còng chợ Nhạc: Phạm Tuyên - Lời: Đồng dao cổ I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Biết hát theo giai điệu lời ca Biết hát đồng dao - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo hát Biết gõ đệm theo nhịp, phách - Thái độ: Giúp học sinh yêu thích hát đồng dao cổ II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, chép lời hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn hát chuẩn xác “Bà Còng chợ” - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: Hoạt động học sinh 1.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt - Cả lớp hát đầu tiết nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập - Khối dùng cho nhóm cho nhóm - Giáo viên giới thiệu hát - Học sinh lắng nghe - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Học sinh nêu mục tiêu tiết học 1.b Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời hát - Học sinh đọc lời hát 1.c Hoạt động giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc lời hát - Học sinh đọc lời ca theo tiết tấu câu hát theo tiết tấu lời ca - Giáo viên yêu cầu học sinh nhận xét giai - Học sinh nhận xét giai điệu, nội dung điệu, nội dung hát hát - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động - Học sinh lắng nghe ghi nhớ giáo dục học sinh yêu thích hát đồng dao cổ Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát câu - Học sinh tập hát câu - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát - Cả lớp tập hát - Giáo viên yêu cầu học sinh tập lấy hơi, thể sắc thái tình cảm hát - Giáo viên ý giúp đỡ em yếu, chưa hát chuẩn 2.b Hoạt động theo nhóm: - Tập hát vỗ tay đệm theo phách, theo nhịp - Học sinh tập hát vỗ tay đệm theo phách, nhóm theo nhịp nhóm - Tập hát đệm theo tiết tấu lời ca nhóm - Học sinh tập hát đệm theo tiết tấu lời ca - Tập đứng hát chuyển động nhẹ nhàng - Học sinh tập đứng hát chuyển động nhẹ nhóm nhàng nhóm - Học sinh nhóm nhận xét - Giáo viên nhận xét - Đại diện nhóm biểu diễn trước lớp 2.c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Thể loại hát “Bà Còng chợ”? - Học sinh nêu + Em tự đánh giá việc học hát - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt tiết học này? Khá - Trung bình - Yếu, Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe - Dạy em nhỏ bạn hát học - Học sinh lắng nghe thực - Khối - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập học tập bạn tổ bạn tổ - Nhận xét tiết học, tuyên dương cá nhân, - Học sinh lắng nghe nhóm học tập tích cực, có tiến học tập - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá tiến học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 34 Tập biểu diễn Các hát Học kì Một I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Giúp học sinh ôn nhớ lại hát học kỳ I - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ Tham gia tập biểu diễn vài hát học - Thái độ: Giúp học sinh yêu thích âm nhạc II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, chép lời hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn hát chuẩn xác hát - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: 1.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ dùng cho nhóm - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Giáo viên yêu cầu học sinh ôn tập Hoạt động học sinh - Cả lớp hát đầu tiết - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập cho nhóm - Học sinh nêu mục tiêu tiết học - Học sinh thực hiện: - Khối số hát Học kì I + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng - Thể sắc thái số hát 1.b Hoạt động cá nhân: - Giáo viên đặt câu hỏi cho học sinh nhắc lại tên hát học học kỳ I - Đệm đàn cho học sinh trình bày lại hát - Nhắc học sinh thể tình cảm sắc thái hát - Tổ chức cho học sinh trình bày lại vài hát học kết hợp với cách gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca - Quan sát hướng dẫn sửa sai - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát nối câu hát nhóm hát - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát đối đáp nhóm 2.b Hoạt động giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp múa vận động theo nhạc 2.c Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu nhóm tập biểu diễn hát tự chọn theo nhóm - Giáo viên giúp đỡ nhóm có khó khăn học tập - Giáo viên nhận xét 2.c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Em tự đánh giá việc học hát tiết học này? Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe + Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách + Học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng - Học sinh tập thể sắc thái hát - Học sinh nhắc lại tên hát học học kỳ I - Học sinh trình bày - Học sinh lắng nghe - Học sinh trình bày lại vài hát học kết hợp với cách gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca - Học sinh tập hát vỗ tay gõ đệm theo phách giáo viên - Học sinh tập hát kết hợp múa vận động theo nhạc - Học sinh tập biểu diễn nhóm - Các nhóm biểu diễn trước lớp - Các nhóm tập biểu diễn hát tự chọn theo nhóm - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt Khá - Trung bình - Yếu, - Học sinh lắng nghe thực - Khối - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát tự chọn Học kì I - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập học tập bạn tổ bạn tổ - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh - Học sinh lắng nghe giá tiến học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: Ngày dạy: thứ ………, ngày ……tháng……năm 201… Âm nhạc tuần 35 Tập biểu diễn Các hát Học kì Hai I MỤC TIÊU: - Kiến thức: Giúp học sinh ôn nhớ lại hát học kỳ II - Kĩ năng: Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ Tham gia tập biểu diễn vài hát học - Thái độ: Giúp học sinh yêu thích âm nhạc II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: - Giáo viên: Nhạc cụ thường dùng, tranh minh họa hát, chép lời hát vào bảng phụ, máy nghe, băng, đĩa nhạc, đệm đàn hát chuẩn xác hát - Học sinh: Nhạc cụ gõ, phách, song loan, tập hát lớp III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: Hoạt động giáo viên Hoạt động bản: 1.a Hoạt động lớp: - Giáo viên yêu cầu Trưởng ban văn nghệ bắt nhịp hát khởi động - Yêu cầu nhóm đến góc học tập nhận đồ dùng cho nhóm - Yêu cầu học sinh đọc mục tiêu tiết học - Giáo viên yêu cầu học sinh ôn tập Hoạt động học sinh - Cả lớp hát đầu tiết - Đại diện nhóm đến nhận đồ dùng học tập cho nhóm - Học sinh nêu mục tiêu tiết học - Học sinh thực hiện: - Khối số hát Học kì II + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách + Giáo viên yêu cầu học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng - Thể sắc thái số hát 1.b Hoạt động cá nhân: - Giáo viên đặt câu hỏi cho học sinh nhắc lại tên hát học học kỳ II - Đệm đàn cho học sinh trình bày lại hát - Nhắc học sinh thể tình cảm sắc thái hát - Tổ chức cho học sinh trình bày lại vài hát học kết hợp với cách gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca - Quan sát hướng dẫn sửa sai - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động Hoạt động thực hành: 2.a Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát nối câu hát nhóm hát - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát đối đáp nhóm 2.b Hoạt động giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp múa vận động theo nhạc 2.c Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu nhóm tập biểu diễn hát tự chọn theo nhóm - Giáo viên giúp đỡ nhóm có khó khăn học tập - Giáo viên nhận xét 2.c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi: + Em tự đánh giá việc học hát tiết học này? Hoạt động ứng dụng: - Về hát cho người thân nghe + Học sinh hát kết hợp vỗ tay theo phách + Học sinh hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng - Học sinh tập thể sắc thái hát - Học sinh nhắc lại tên hát học học kỳ II - Học sinh trình bày - Học sinh lắng nghe - Học sinh trình bày lại vài hát học kết hợp với cách gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca - Học sinh tập hát vỗ tay gõ đệm theo phách giáo viên - Học sinh tập hát kết hợp múa vận động theo nhạc - Học sinh tập biểu diễn nhóm - Các nhóm biểu diễn trước lớp - Các nhóm tập biểu diễn hát tự chọn theo nhóm - Học sinh tự đánh giá theo mức độ: Tốt Khá - Trung bình - Yếu, - Học sinh lắng nghe thực - Khối - Dạy em nhỏ bạn hát học - Cùng với giúp đỡ gia đình để có động tác múa vận động minh họa hay cho hát tự chọn Học kì II - Yêu cầu học sinh nhận xét, đánh giá kết - Học sinh nhận xét, đánh giá kết học tập học tập bạn tổ bạn tổ - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh - Học sinh lắng nghe giá tiến học sinh  Rút kinh nghiệm tiết dạy: ... vận động theo nhạc 2. c Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu nhóm tập biểu diễn hát theo nhóm - Giáo viên giúp đỡ nhóm có khó khăn học tập - Giáo viên nhận xét 2. c Hoạt động cá nhân: - Giáo viên... nhóm 2. b Hoạt động giáo viên: - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp vỗ tay gõ đệm theo nhịp - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp múa vận động theo nhạc 2. c Hoạt động theo nhóm: - Giáo. .. gõ đệm theo - Khối tay gõ đệm theo nhịp - Giáo viên yêu cầu học sinh tập hát kết hợp múa vận động theo nhạc 2. c Hoạt động theo nhóm: - Giáo viên yêu cầu nhóm tập biểu diễn hát theo nhóm - Giáo

Ngày đăng: 04/10/2015, 22:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan