0

Giáo án đạo đức lớp 2 soạn theo chương trình VNEN (chi tiết)

68 8,591 27
  • Giáo án đạo đức lớp 2 soạn theo chương trình VNEN (chi tiết)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2015, 22:04

LỚP 2Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 1Chủ điểm: Em là học sinhHọc tập và sinh hoạt đúng giờ(Tiết 1)( HCM + KNS)I. MỤC TIÊU:1.Kiến thức: Nêu được một số biểu hiện của học tập, sinh hoạt đúng giờ. Nêu được lợi íchcủa việc học tập, sinh hoạt đúng giờ.2. Kỹ năng: Biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hằng ngày của bản thân. Thực hiện theothời gian biểu.3. Thái độ: Có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập, sinh hoạt đúng giờ.* HCM: Học sinh biết lúc sinh thời, Bác Hồ làm việc, sinh hoạt rất điều độ, có kế hoạch. Biếthọc tập, sinh hoạt đúng giờ chính là noi theo gương Bác. Lập được thời gian biểu hằng ngàyphù hợp với bản thân (liên hệ).* KNS:- Rèn các kĩ năng: Kỹ năng lập kế hoạch để học tập, sinh hoạt đúng giờ. Kỹ năng tư duyphê phán, đánh giá hành vi sinh hoạt, học tập không đúng giờ và chưa đúng giờ.- Phương pháp: Thảo luận nhóm, hoàn tất một nhiệm vụ, tổ chức trò chơi, xử lí tìnhhuống.II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:1. Gíao viên: Dụng cụ sắm vai, phiếu giao việc.2. Học sinh : Đồ dung học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Hoạt động của giáo viên1. Hoạt động cơ bản:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tàiliệu học tập.b. Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến (10 phút)« Mục tiêu: Giúp học sinh có ý kiến riêng và biết bày tỏý kiến trước các hành động. Rèn kĩ năng tư duy phêphán.«Cách tiến hành: Hoạt động nhóm- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ:- Mỗi nhóm nhận bày tỏ ý kiến về việclàm trong 1 tình huống, việc nào đúng,việc nào sai? Tại sao đúng/sai?- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm- thời gian: 3’- Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình- GV đi đến từng nhóm quan sát, giúp đỡ.thảo luận.- Mời đại diện các nhóm trình bày kết quả TL- Các nhóm trình bày.- Tổ chức cho HS trao đổi, tranh luận giữa các nhóm.- Các nhóm trao đổi ý kiến, tranh luận LỚP 2- GV nhận xét, kết luận Hoạt động 2.c. Hoạt động 3: Xử lý tình huống (10 phút)« Mục tiêu: Giúp học sinh biết lựa chọn cách ứng xửphù hợp trong tình huống cụ thể. Rèn kĩ năng đánh giáhành vi.« Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Giáo viên yêu cầu mỗi nhóm lựa chọn 1 cách ứng xửphù hợp để chuẩn bị đóng vai.- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm chuẩn bị đóng vai GVđến từng nhóm giúp đỡ.- Mời các nhóm lên đóng vai- Tổ chức HS trao đổi, tranh luận giữa các nhóm.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 3.d. Hoạt động 4: Xử lý tình huống (10 phút)« Mục tiêu: Giúp học sinh biết công việc cụ thể cần làmvà thời gian thực hiện để học tập và sinh hoạt đúng giờ.Rèn kĩ năng lập kế hoạch để học tập, sinh hoạt đúng giờ.« Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm chuẩn bị lập kế hoạchcho mình (3’). GV đến từng nhóm giúp đỡ.- Mời các nhóm lên trình bày.- Tổ chức cho HS trao đổi, tranh luận giữa các nhóm.giữa các nhóm- HS lắng nghe.- Mỗi nhóm lựa chọn 1 cách ứng xử phùhợp để chuẩn bị đóng vai.- Các nhóm thảo luận chuẩn bị đóng vai1 tình huống.- Các nhóm lên đóng vai- Các nhóm trao đổi ý kiến, tranh luậngiữa các nhóm.- Học sinh lắng nghe.- Nhóm trưởng điều khiển nhóm mìnhthảo luận lập kế hoạch cho mình.- Các nhóm lên trình bày.- Các nhóm trao đổi ý kiến, tranh luậngiữa các nhóm.- Học sinh lắng nghe.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 4.* Giáo viên giáo dục cho học sinh biết lúc sinh thời, BácHồ làm việc, sinh hoạt rất điều độ, có kế hoạch. Biết họctập, sinh hoạt đúng giờ chính là noi theo gương Bác. Lậpđược thời gian biểu hằng ngày phù hợp với bản thân.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch được - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch,để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.bạn nhận xét.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến - Học sinh lắng nghe.bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 2Chủ điểm: Em là học sinh LỚP 2Học tập và sinh hoạt đúng giờ(Tiết 2)(KNS)I. MỤC TIÊU:1.Kiến thức: Nêu được một số biểu hiện của học tập, sinh hoạt đúng giờ. Nêu được lợi íchcủa việc học tập, sinh hoạt đúng giờ.2. Kỹ năng: Biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hằng ngày của bản thân. Thực hiện theothời gian biểu.3. Thái độ: Có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập, sinh hoạt đúng giờ.* KNS:- Rèn các kĩ năng: Kỹ năng lập kế hoạch để học tập, sinh hoạt đúng giờ. Kỹ năng tư duyphê phán, đánh giá hành vi sinh hoạt, học tập không đúng giờ và chưa đúng giờ.- Phương pháp: Thảo luận nhóm, hoàn tất một nhiệm vụ, tổ chức trò chơi, xử lí tìnhhuống.II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:1. Gíao viên: Dụng cụ sắm vai, phiếu giao việc.2. Học sinh : Đồ dung học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Hoạt động của giáo viên2. Hoạt động thực hành:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệuhọc tập.b. Hoạt động 2: Thảo luận lớp (10 phút)« Mục tiêu: Giúp học sinh biết bày tỏ ý kiến, thái độ của mình trước việc làm đúng. Rèn kĩ năng tưduy.« Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- Yêu cầu học sinh đọc từng việc làm và giơ thẻ, giải - HS lưu ý màu đỏ: tán thành, xanh: khôngthích lí do.tán thành.- Giáo viên đọc từng ý.- Giơ tấm bìa theo từng câu GV đọc và nóirõ lí do vì sao?a. Trẻ em không cần học tập, sinh hoạt đúng giờ.- Không tán thành, vì như vậy sẽ ảnh hưởngđến sức khoẻ => Kết quả học tập của mìnhlàm bố mẹ, thầy cô lo lắng.b. Học tập, sinh hoạt đúng giờ giúp em mau tiến bộ. - Tán thành, vì như vậy em mới học giỏi,mau tiến bộ.c. Cùng một lúc em có thể vừa học vừa chơi- Không tán thành, vì sẽ không tập trung chúý, kết quả học tập sẽ thấp, mất nhiều thờigian, đây là thói quen xấu.d. Sinh hoạt đúng giờ có lợi cho sức khoẻ.- Tán thành.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2.- Học sinh lắng nghe.c. Hoạt động 3: Hành động cần làm (10 phút)« Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết thêm về lợi ích của học tập và sinh hoạt đúng giờ, cách thức LỚP 2thể hiện.« Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Chia 8 nhóm, giao việc. Các nhóm ghi vào bảngcon:+ Nhóm 1, 5: Ghi ích lợi của việc học tập đúng giờ.+ Nhóm 2, 6: Ghi ích lợi khi sinh hoạt đúng giờ+ Nhóm 3, 7: Ghi những việc làm để học tập đúnggiờ.+ Nhóm 4, 8: Ghi những việc làm để sinh hoạt đúnggiờ.- Cho HS từng nhóm so sánh để loại trừ kết quả ghigiống nhau.- HS nhóm 1, 5 ghép cùng nhóm 3, 7; nhóm 2, 6ghép cùng nhóm 4, 8. để từng cặp tương ứng: muốnđạt kết quả kia thì phải làm thế này. Nếu chưa cócặp tương ứng thì phải tìm cách bổ sung cho đủ cặp.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 3.d. Hoạt động 4: Thảo luận nhóm (10 phút)* Mục tiêu : Giúp HS lập thời gian biểu hợp lí.* Cách tiến hành : Hoạt động nhóm.- Yêu cầu các nhóm bàn bạc để thống nhất thời gianbiểu của nhóm mình.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 4.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạchđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.3. Hoạt động ứng dụng:- Về nhà cùng cha mẹ lập thời gian biểu hằng ngàycủa bản thân.- Thực hiện theo thời gian biểu có sự kiểm tra, theodõi của người lớn.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sựtiến bộ của học sinh.- Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình thảoluận ghi kết quả.- Học giỏi, tiếp thu nhanh…- Có lợi cho sức khoẻ…- Giờ nào làm việc ấy, chăm chỉ nghegiảng…- Có KH thời gian cụ thể cho từng việc, nhờngười lớn nhắc nhở …- HS từng nhóm so sánh+ VD: Học giỏi × chăm chỉ học bài, làm BT;tiếp thu nhanh ×chú ý nghe giảng.+ Ngủ đúng giờ × Không bị mệt mỏi; ănđúng giờ × Đảm bảo sức khoẻ.- Học sinh lắng nghe.- Thảo luận nhóm, trình bày trước lớp.- Nhận xét, bổ sung.- Học sinh lắng nghe.- Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnnhận xét.- HS tiếp thu.- Học sinh lắng nghe. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 3Chủ điểm: Em và bạn bèQuan tâm giúp đỡ bạn(Tiết 1)(KNS)I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Biết được bạn bè cần phải quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Nêu được một vài LỚP 2biểu hiện cụ thể của việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong học tập, lao động và sinh hoạt hằngngày. Nêu được ý nghĩa của việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè.2. Kỹ năng: Biết quan tâm giúp đỡ bạn bè bằng những việc làm phù hợp với khả năng.3. Thái độ: Yêu mến, quan tâm giúp đỡ bạn bè.* KNS:- Rèn các kĩ năng: kĩ năng giao tiếp: thể hiện sự cảm thông với bạn bè.- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, đóng vai.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:- Giáo viên: Bộ tranh nhỏ gồm 7 chiếc khổ A5, bảng phụ.- Học sinh: Câu chuyện “Trong giờ ra chơi”, bài hát: “Tìm bạn thân”.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Hoạt động của giáo viên1. Hoạt động cơ bản:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Hát bài Tìm bạn thân.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệuhọc tập.b. Hoạt động 2: Kể chuyện “Trong giờ ra chơi” (10 phút)« Mục tiêu: Giúp HS hiểu được biểu hiện cụ thể của việc quan tâm giúp đỡ bạn.« Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Yêu cầu HS quan sát tranh SGK và trả lời các câu hỏi: - Các nhóm trả lời, thư kí ghi biên bản:+ Các bạn trong tranh đang làm gì?+ Đang đỡ bạn bị té đứng dậy.+ Hành động đó nói lên điều gì?+ Hành động đó cho biết các bạn đang giúpđỡ bạn.+ Các bạn lớp 2 A đã làm gì khi bạn Cường bị ngã?+ Nâng dậy và đưa Cường vào phòng y tế.+ Các em có đồng tình với việc làm của các bạn lớp + Đồng ý. Vì các bạn ấy biết quan tâm tới2A không? Vì sao?bạn Cường.- Yêu cầu các nhóm trình bày- Yêu cầu các nhóm rút ra nội dung câu chuyện.- Các nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét.- HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2.- Học sinh lắng nghe.c. Hoạt động 3: Nhận thức “Việc làm nào đúng?” (10 phút)« Mục tiêu: Giúp HS biết được một số biểu hiện của việc quan tâm giúp đỡ bạn bè.« Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Yêu cầu các nhóm quan sát tranh và chỉ ra hành vi - Mỗi nhóm quan sát 1 bộ tranh 7 tờ.nào là quan tâm giúp đỡ bạn? Tại sao?- Các nhóm tiến hành thảo luận.1. Cho bạn mượn đồ dùng học tập. 2. Thăm bạn ốm- Cử đại diện lên trình bày.3. Giảng bài cho bạn- Các nhóm khác nhận xét.4. Đánh nhau với bạn5. Cho bạn chép bài khi kiểm tra.6. Nhắc bạn không được xem truyện trong giờ học7. Không cho bạn cùng chơi vì bạn là con nhà nghèo(khác giới, người bị khuyết tật…). LỚP 2 Giáo viên nhận xét, kết luận Hoạt động 3: Luôn - HS tiếp thu.vui vẻ, chan hoà với bạn sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặpkhó khăn, trong học tập, sinh hoạt.d. Hoạt động 4: Động não: Vì sao quan tâm giúp đỡ bạn? (10 phút)« Mục tiêu: Giúp HS biết được lí do vì sao cần quan tâm giúp đỡ bạn.« Cách tiến hành: Học sinh làm việc cá nhân trên phiếu- Yêu cầu học sinh làm trên phiếu.- Học sinh thực hiện cá nhân.¨ a. Em yêu mến các bạn- HS làm trên phiếu, đánh dấu (+) vào¨ b. Em làm theo lời dạy của thầy giáo, cô giáoô trống trước lí do quan tâm, giúp đỡ¨ c. Bạn sẽ cho em đồ chơibạn mà mình tán thành.¨ d. Vì bạn nhắc bài cho em trong giờ ktra- Một số HS bày tỏ trước lớp.¨ e. Vì bạn che dấu khuyết điểm cho em- Lớp nhận xét - bổ sung¨ g. Vì bạn có hoàn cảnh khó khăn Giáo viên nhận xét, kết luận: Quan tâm giúp đơc bạn sẽ - HS lắng nghe.đem lại niềm vui cho bạn, cho mình, tình bạn thêm gắn bó.GV giúp HS tự rút ra những nhận xét, đánh giá và cùng cả - HS tự rút ra những nhận xét, đánhlớp trao đổi và nắm chắc phần ghi nhớ:giá ghi nhớ.Bạn bè như thể anh emQuan tâm giúp đỡ càng thêm thân tình.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch được để - Học sinh trình bày kết quả thugiáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.hoạch, bạn nhận xét.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ - Học sinh lắng nghe.của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 4Chủ điểm: Em và bạn bèQuan tâm giúp đỡ bạn(Tiết 2)(KNS)I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Biết được bạn bè cần phải quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau. Nêu được một vàibiểu hiện cụ thể của việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè trong học tập, lao động và sinh hoạt hằngngày. Nêu được ý nghĩa của việc quan tâm, giúp đỡ bạn bè.2. Kỹ năng: Biết quan tâm giúp đỡ bạn bè bằng những việc làm phù hợp với khả năng.3. Thái độ: Yêu mến, quan tâm giúp đỡ bạn bè.* KNS:- Rèn các kĩ năng: kĩ năng giao tiếp: thể hiện sự cảm thông với bạn bè. LỚP 2- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, đóng vai.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:- Giáo viên: Bộ tranh nhỏ gồm 7 chiếc khổ A5, bảng phụ.- Học sinh: Câu chuyện “Trong giờ ra chơi”, bài hát: “Lớp chúng ta đoàn kết”.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinh2. Hoạt động thực hành:a. Hoạt động1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Hát bài “Lớp chúng ta đoàn kết”.- Yêu cầu các nhóm nêu mục tiêu tiết học.- Các nhóm nêu mục tiêu tiết học.- Yêu cầu các nhóm nhận tài liệu, đồ dùng học tập.- Các nhóm nhận tài liệu, đồ dùng học tập.b. Hoạt động 2: Đoán xem điều gì xảy ra? (12 phút)« Mục tiêu: Giúp HS biết cách ứng xử trong một số tình huống cụ thể có liên quan đến việc quantâm giúp đỡ bạn bè. Rèn kĩ năng giao tiếp thể hiện sự cảm thông với bạn bè.« Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Yêu cầu quan sát tranh, Giới thiệu nội dung cảnh - Quan sát tranh.trong giờ kiểm tra toán: Bạn Hà không làm được bài.Đang đề nghị với bạn Nam đang ngồi bên cạnh " Namơi! cho tớ chép bài với"- Yêu cầu HS hãy đoán xem cách ứng xử của bạn - Đoán cách ứng xử của bạn Nam.Nam?- Yêu cầu thảo luận nhóm về cách ứng xử.- Hoạt động nhóm -> đại diện nhóm nêucách phán đoán.- Yêu cầu các nhóm đóng vai tình huống.- Đóng vai: 1 bạn vai Hà, 1 bạn vai Nam.- Nhận xét Kết luận: Quan tâm giúp đỡ bạn phải đúng lúc,đúng chỗ và không vi phạm nội qui của nhà trường.c. Hoạt động 3 : Tự liên hệ (10 phút)« Mục tiêu: Định hướng cho HS biết quan tâm giúp đỡ bạn trong cuộc sống hàng ngày.«Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- Nêu yêu cầu: Thể hiện sự quan tâm giúp đỡ bạn bè- Học sinh tự liên hệ cá nhân và trình bàyhoặc trường hợp đã quan tâm giúp đỡ bạn.trước lớp.- Các bạn khác lắng nghe, nhận xét. Kết luận: cần quan tâm giúp đỡ bạn bè đặc biệt là- HS lắng nghe.những bạn có hoàn cảnh khó khăn.d. Hoạt động 4: Trò chơi: Hát hái hoa dân chủ (10 phút)« Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách ứng xử trong việc quan tâm, giúp đỡ bạn.« Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- GV ghi sẵn câu hỏi vào phiếu cắt hình bông hoa, cho - HS đại diện nhóm lên hái hoa và trả lờiHS các nhóm tham gia hái hoa dân chủcâu hỏi.- HS nghe - nhận xét.+ Em sẽ làm gì khi có 1 cuốn truyện hay mà bạn hỏimượn?+ Em sẽ làm gì khi bạn đau tay đang xách nặng LỚP 2+ Em sẽ làm gì khi trong giờ học vẽ bạn ngồi bêncạnh em quên mang màu mà em lại có.+ Em có nhận xét gì về quan tâm giúp đỡ bạn? Kết luận: Cần phải cư xử tốt với bạn bè, không nên phân biệt đối xử với các bạn nghèo, khuyếttật, bạn khác giới. Đó là quy ước quyền không bị phân biệt đối xử- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.nhận xét.3. Hoạt động ứng dụng:a. Hãy kể với cha mẹ, anh chị về những việc em đãlàm thể hiện quan tâm, giúp đỡ bạn.b. Thực hiện quan tâm, giúp đỡ bạn trong học tập vàcuộc sống hằng ngày.- Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, nhóm - Học sinh lắng nghe.học tập tích cực.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sựtiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 5Chủ điểm: Trường học của emGiữ gìn trường lớp sạch đẹp(Tiết 1)(KNS + MT)I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Nêu được lợi ích của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Nêu được nhữngviệc cần làm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Hiểu: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là trách nhiệmcủa học sinh.2. Kỹ năng: Thực hiện giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Biết nhắc nhở bạn bè giữ gìn trườnglớp sạch đẹp.3. Thái độ: Học sinh có thái độ đồng tình với các việc làm đúng để giữ gìn trường lớpsạch đẹp.* Lưu y: Không yêu cầu học sinh đóng vai theo tiểu phẩm “Bạn Hùng thật đáng khen”.* KNS:- Rèn các kĩ năng: Kĩ năng hợp tác với mọi người trong việc giữ gìn trường lớp sạchđẹp. Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, động não.* MT : Tham gia và nhắc nhở mọi người giữ gìn trường lớp sạch đẹp là góp phần làm môi LỚP 2trường thêm sạch đẹp, góp phần bảo vệ môi trường (toàn phần).II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:- Giáo viên: Phiếu giao việc, bộ tranh minh hoạ, tiểu phẩm: Bạn Hùng thật đáng khen.- Học sinh: Đồ dùng học tập, bài hát: Em yêu trường em.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Hoạt động của giáo viên1. Hoạt động cơ bản:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Hát bài “Em yêu trường em”.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệuhọc tập.b. Hoạt động 2: Tiểu phẩm “Bạn Hùng thật đáng khen” (10 phút)* Mục tiêu: giúp học sinh biết được một số việc làm cụ thể giữ gìn trường lớp sạch đẹp.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Yêu cầu các nhóm đọc kịch bản VBT (22) và trả lời - HS thực hiện thảo luận theo nhóm.các câu hỏi.- Thư kí ghi kết quả vào phiếu.- Đại diện trình bày.- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.- Yêu cầu các nhóm rút ra nội dung câu chuyện.- Các nhóm rút ra nội dung câu chuyện.* Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2 và giáo dục - HS lắng nghe.học sinh tham gia và nhắc nhở mọi người giữ gìntrường lớp sạch đẹp là góp phần làm môi trường thêmsạch đẹp, góp phần bảo vệ môi trường.c. Hoạt động 3 : Bày tỏ thái độ (10 phút)* Mục tiêu: Giúp học sinh bày tỏ thái độ phù hợp trước việc làm đúng và không đúng trong việc giữgìn trường lớp sách đẹp. Rèn kĩ năng hợp tác với các bạn để đóng vai 1 tình huống.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Cho HS quan sát tranh (5 tranh).- HS quan sát tranh.- Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:- HS thảo luận nhóm, trả lời câu hỏi của+ Em đồng ý việc làm của bạn trong tranh không? Vì GV.sao?+ Nếu là bạn trong tranh em sẽ làm gì?+ Các em cần làm gì để giã gìn trường lớp sạch đẹp?- Các nhóm trình bày.+ Trong những việc đó em đã làm được việc gì? Vì - Nhận xét, bổ sung.sao?- Giáo viên chốt nội dung hoạt động 3.- Học sinh lắng nghe.d. Hoạt động 4: Bày tỏ ý kiến (10 phút)* Mục tiêu: Giúp HS nhận thức được bổn phận của người học sinh là biết giữ gìn trường lớp sạchđẹp. Rèn kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp..* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- Yêu cầu học sinh làm trên phiếu bài tập.- Học sinh làm cá nhân trên phiếu bài tập.- Đánh dấu + vào ô trống ý kiến em cho là đúnga.Trường lớp ... có lợi cho sức khoẻ củahọc sinh.- Yêu cầu làm bài -> Mời 1 số HS lên bày tỏ ý kiến b. ... giúp em học tốt hơn LỚP 2của mình và giải thích lí do.* Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 4 và giáo dụchọc sinh giữ gìn trường lớp sạch đẹp là góp phần giữgìn môi trường của trường, của lớp, môi trường xungquanh, đảm bảo một môi trường trong lành, giảm thiểucác chi phí về năng lượng cho các hoạt động bảo vệmôi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạchđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sựtiến bộ của học sinh.c. ...bổn phận của mỗi người HS.d ... lòng yêu trường, yêu lớp.e... trách nhiệm của bác lao công.- Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnnhận xét.- Học sinh lắng nghe. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 6Chủ điểm: Trường học của emGiữ gìn trường lớp sạch đẹp(Tiết 2)(KNS + NL)I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Nêu được lợi ích của việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Nêu được nhữngviệc cần làm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Hiểu: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là trách nhiệmcủa học sinh.2. Kỹ năng: Thực hiện giữ gìn trường lớp sạch đẹp. Biết nhắc nhở bạn bè giữ gìn trườnglớp sạch đẹp.3. Thái độ: Học sinh có thái độ đồng tình với các việc làm đúng để giữ gìn trường lớpsạch đẹp.* Lưu y: Không yêu cầu học sinh đóng vai theo tiểu phẩm ”Bạn Hùng thật đáng khen".* KNS:- Rèn các kĩ năng: Kĩ năng hợp tác với mọi người trong việc giữ gìn trường lớp sạchđẹp. Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, động não.* NL: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp là góp phần giữ gìn môi trường của trường, của lớp, môitrường xung quanh, đảm bảo một môi trường trong lành, giảm thiểu các chi phí về năng lượngcho các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống (liên hệ).II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:- Giáo viên: Bài hát: Em yêu trường em, phiếu giao việc, bộ tranh minh hoạ (5 tờ 5), tiểu LỚP 2phẩm: Bạn Hùng thật đáng khen.- Học sinh: Đồ dùng học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Hoạt động của giáo viên2. Hoạt động thực hành:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Hát bài “Em yêu trường em”.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệuhọc tập.b. Hoạt động 2: Nhận xét hành vi (10 phút)* Mục tiêu: Giúp học sinh biết ứng xử trong các tình huống cụ thể. Rèn kỹ năng hợp tác.* Cách tiến hành : Hoạt động nhóm- yêu cầu học sinh thảo luận và xử lí các tình huống.- Học sinh trả lời và xử lí tình huống: Tình huống 1: Nhóm 1, 5:+ Các bạn làm vậy là không đúng, khôngnên vứt rác lung tung làm bẩn sân trường,nên bỏ rác vào thùng. Tình huống 2: Nhóm 2, 6:- Bạn Mai làm như thế là đúng. Quét hếtrác bẩn sẽ làm cho lớp sạch đẹp, thoángmát. Tình huống 3: Nhóm 3, 7:- Bạn Nam làm như thế là sai. Bởi vì vẽnhư thế sẽ làm bẩn tường, mất đi vẻ đẹpcủa trường lớp. Tình huống 4: Nhóm 4, 8:- 2 bạn này làm như thế là đúng. Bởi vìchăm sóc cây hoa sẽ làm cho hoa nở đẹptrường lớp.- Yêu cầu các nhóm lên trình bày.- Các nhóm lên trình bày. Nhóm khác nhậnxét, bổ sung.* Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2 và giáo dục - HS lắng nghe.học sinh giữ gìn trường lớp sạch đẹp là góp phần giữgìn môi trường của trường, của lớp, môi trường xungquanh, đảm bảo một môi trường trong lành, giảmthiểu các chi phí về năng lượng cho các hoạt độngbảo vệ môi trường, góp phần nâng cao chất lượngcuộc sống.c. Hoạt động 3: Trò chơi “Đoán xem tôi đang làm gì?" (10 phút)* Mục tiêu: Giúp các em biết được phải làm gì trong tình huống cụ thể.* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- Nêu tên trò chơi- Giáo viên hướng dẫn cách chơi.- Tổ chức trò chơi- HS chơi theo hướng dẫn của giáo viên.- GV nhận xét đánh giá.- HS lắng nghe.- Giáo viên chốt lại nội dung hoạt động 3.- HS lắng nghe.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.nhận xét. LỚP 23. Hoạt động ứng dụng: Thực hành làm sạch đẹp lớp học.- Yêu cầu học sinh thực hiện quét dọn lớp học vàođầu giờ học hôm sau.- Về nhà thực hiện quét dọn nhà cửa giúp gia đình.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự - Học sinh lắng nghe.tiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 7Chủ điểm: Thầy cô giáo của emBiết nhận lỗi và sửa lỗi(Tiết 1)( HCM + KNS)I. MỤC TIÊU1. Kiến thức: Biết khi mắc lỗi cần phải nhận lỗi và sửa lỗi. Biết được vì sao cần phảinhận lỗi và sửa lỗi.2. Kỹ năng: Thực hiện nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc lỗi. Biết nhắc bạn bè nhận lỗi và sửalỗi khi mắc lỗi.3. Thái độ: Học sinh biết ủng hộ, cảm phục các bạn biết nhận lỗi và sửa lỗi.* Lưu ý: Giáo viên lựa chọn các tình huống đóng vai cho phù hợp với học sinh.* HCM: Biết nhận lỗi và sửa lỗi là thể hiện tính trung thực và dũng cảm. Đó chính là thực hiệntheo năm điều Bác Hồ dạy (liên hệ).* KNS:- Rèn các kĩ năng: Kỹ năng Ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống mắc lỗi.Kỹ năng Đảm nhận trách nhiệm.- Phương pháp: Thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC1. Gíao viên: Phiếu thảo luận nhóm, bảng phụ.2. Học sinh : Đồ dung học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCHoạt động của giáo viên1. Hoạt động cơ bản:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệuhọc tập. LỚP 2b. Hoạt động 2: Phân tích truyện “Cái bình hoa”(15 phút)« Mục tiêu: Giúp học sinh xác định ý nghĩa của hành vi nhận và sửa lỗi, lựa chọn hành vi nhận vàsửa lỗi. Rèn kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống mắc lỗi.«Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Giáo viên yêu cầu các nhóm theo dõi câu chuyện và - HS chia nhóm, theo dõi, xây dựng phầnxây dựng phần kết câu chuyện.kết câu chuyện.- Giáo viên kể chuyện: từ đầu ... ba tháng trôi qua, - HS chú ý lắng nghekhông còn ai nhớ đến bình hoa.- Giáo viên yêu cầu các nhóm thảo luận và ghi vào - Các nhóm thảo luận và trả lời trên phiếu.phiếu.+ Nếu Vô-va không nhận lỗi, chuyện gì sẽ xảy ra?- Sẽ không ai biết, câu chuyện sẽ đi vàoquên lãng.+ Các em thử đoán xem Vô-va đã nghĩ và làm gì sau - Các nhóm đưa ra ý kiến của mình.đó?- GV kể nốt câu chuyện “Vì sao Vô-va trằn trọc - Lớp chú ý lắng nghe.không ngủ được?”+ Qua câu chuyện ta thấy cần làm gì khi mắc lỗi?- Thảo luận – báo cáo- Yêu cầu các nhóm rút ra nội dung câu chuyện.- Các nhóm rút ra nội dung câu chuyện.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2.- Học sinh lắng nghe.c. Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến thái độ của mình (15 phút)« Mục tiêu: Giúp học sinh bày tỏ ý kiến thái độ của mình. Rèn kĩ năng đảm nhận trách nhiệm.« Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- Tổ chức xho học sinh giơ thẻ Đúng - Sai- Giáo viên nêu từng trường hợp.- HS giơ thẻ và giải thích.a) Người nhận lỗi là người dũng cảma) Đúngb) Nếu có lỗi, không cần nhận lỗib) Không cần thiết nhưng chưa đủ còn cóthể làm cho người khác bị nghi oan đãphạm lỗi.c) Cần nhận lỗi, không cần sửa lỗic) Chưa đúng, vì đó có thể là lời nói suôngmà phải sửa lỗi để mau tiến bộ.d) Cần nhận lỗi cả khi mọi người không biết mình d) Đúngmắc lỗi.đ) Cần xin lỗi khi mắc lỗi với bạn bè và em béđ) Đúng, vì trẻ em cũng cần được tôn trongnhư người lớne) Chỉ cần xin lỗi những người quen biết.e) Sai, cần xin lỗi cả người biết và ngườikhông quen biết khi mình có lỗi với họ.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 3 và giáo dụchọc sinh biết nhận lỗi và sửa lỗi là thể hiện tính trungthực và dũng cảm. Đó chính là thực hiện theo nămđiều Bác Hồ dạy.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.nhận xét.- Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, - Học sinh lắng nghe.nhóm học tập tích cực.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sựtiến bộ của học sinh. LỚP 2 RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 8Chủ điểm: Thầy cô giáo của emBiết nhận lỗi và sửa lỗi(Tiết 2)(KNS)I. MỤC TIÊU1. Kiến thức: Biết khi mắc lỗi cần phải nhận lỗi và sửa lỗi. Biết được vì sao cần phảinhận lỗi và sửa lỗi.2. Kỹ năng: Thực hiện nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc lỗi. Biết nhắc bạn bè nhận lỗi và sửalỗi khi mắc lỗi.3. Thái độ: Học sinh biết ủng hộ, cảm phục các bạn biết nhận lỗi và sửa lỗi.* Lưu ý: Giáo viên lựa chọn các tình huống đóng vai cho phù hợp với học sinh.* KNS:- Rèn các kĩ năng: Kỹ năng Ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống mắc lỗi.Kỹ năng Đảm nhận trách nhiệm.- Phương pháp: Thảo luận nhóm, giải quyết vấn đề.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC1. Gíao viên: Phiếu thảo luận nhóm, bảng phụ.2. Học sinh : Đồ dung học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCHoạt động của giáo viên2. Hoạt động thực hành:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệuhọc tập.b. Hoạt động 2: Đóng vai theo tình huống (10 phút)« Mục tiêu: Giúp học sinh lựa chọn và thực hành hành vi nhận và sửa lỗi. Rèn kĩ năng ra quyếtđịnh và giải quyết vấn đề.« Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Yêu cầu các nhóm thảo luận theo nội dung tranh - Thảo luận.BT3 (SGK).- Tình huống 1: Lan đang đứng trách Tuấn “ Sao bạn - Nhóm 1, 5: TH1:Cần phải xin lỗi bạn vì LỚP 2hẹn rủ mình cùng đi học mà lại đi 1 mình. Em sẽ làm không giữ đúng lời hứa và giải thích rõ vớigì nếu em là Tuấn?bạn lí do.- Tình huống 2: Nhà cửa đang bừa bãi, chưa được ai - Nhóm 2, 6: TH2:dọn dẹp, bà mẹ đang hỏi “Châu con đã dọn nhà cho + Châu cần xin lỗi Mẹ và đi dọn dẹp nhàMẹ chưa?”. Em sẽ làm gì nếu em là Châu?cửa ngay.- Tình huống 3: Tuyết mếu máo cầm quyển sách “Bắt - Nhóm 3, 7: TH3đền Trường đấy làm rách sách tớ rồi!”. Em sẽ làm gì + Xin lỗi, dán lại sách cho bạn.nếu em là Trường?- Tình huống 4: Xuân quên không làm BTTV sáng - Nhóm 4, 8: TH4nay đến lớp các bạn kiểm tra BT về nhà. Em sẽ làm gì + Xuân cần nhận lỗi với cô giáo cùng cácnếu em là Xuân?bạn và làm lại BT ở nhà.- Yêu cầu các nhóm đóng vai tình huống của mình.- Các nhóm thể hiện.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2.- Học sinh lắng nghe.c. Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến (10 phút)« Mục tiêu: Giúp Hs hiểu việc bày tỏ ý kiến và thái độ khi có lỗi để người khác hiểu đúng là việclàm cần thiết, là quyền của từng cá nhân. Rèn kĩ năng đảm nhận trách nhiệm với việc làm của bảnthân.« Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Yêu cầu các nhóm làm việc trên phiếu.- Đọc yc của phiếu và TL- Tình huống 1: Vân viết chính tả bị điểm xấu vì emkhông nghe rõ do tai kém, lại ngồi gần bàn cuối. Vân + Nhóm 1, 3, 5, 7: Vân nên nói với cô vềmuốn viết đúng nhưng không biết làm thế nào? - Theo tình trạng đôi tai của mình.em Vân nên làm gì?- Tình huống 2: Dương bị đau bụng nên ăn cơm khônghết suất. Tổ em bị chê. Các bạn trách Dương dù + Nhóm 2, 4, 6, 8: Dương cần bày tỏ ýDương đã nói lí do.kiến của mình khi bị hiểu lầm.- Hỏi việc đó đúng hay sai? Dương nên làm gì?- Cho HS thảo luận và báo cáo kết quả.- Đại diện nhóm báo cáo kết quả.- GV ghi 1 số ý kiến lên bảng.- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 3.- Học sinh lắng nghe.d. Hoạt động 4: Tự liên hệ (10 phút)* Mục tiêu : Giúp HS tự liên hệ bản thân.* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- Trong lớp ta đã có ai từng mắc lỗi và sửa lỗi. nhận - HS liên hệ.xét, tuyên dương.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 4.- Học sinh lắng nghe.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.nhận xét.3. Hoạt động ứng dụng:- Thực hiện nhận lỗi và sửa lỗi khi mắc lỗi.- HS thực hiện- Cùng nhau nhắc nhở bạn bè khi có lỗi cần nhận vàsửa lỗi.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự - HS tiếp thu.tiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:..................................................................................................................................................... LỚP 2...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 9Chủ điểm: Ôn tậpThực hành kĩ năng Giữa học kì Một(KNS)I. MỤC TIÊU1. Kiến thức: HS biết cách xử lí và đóng vai 1 số tình huống đã học.2. Kỹ năng: Rèn khả năng đóng vai theo các tình huống.3. Thái độ: Giáo dục HS có những hành vi đạo đức, chuẩn mực đạo đức phù hợp vớilứa tuổi, đặc biệt hình thành kĩ năng hành vi đạo đức cho HS.* KNS:- Rèn các kĩ năng: kĩ năng quản lí thời gian, kĩ năng giải quyết vấn đề và kị năng đảmnhận trách nhiệm.- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, động não, đóng vai.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:1. Giáo viên: 1 số tình huống cho học sinh đóng vai.2. Học sinh: Đồ dùng học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Hoạt động của giáo viên1. Hoạt động cơ bản:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệuhọc tập.b. Hoạt động 2: Ôn lại các kiến thức đã học (5 phút).- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại các bài đã học từ - Học sinh nhắc lại.đầu năm đến hết tuần 8.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch,được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.bạn nhận xét.2. Hoạt động thực hành:a. Hoạt động 1: Thực hành kỹ năng lập thời gian biểu (10 phút)*Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách lập thời gian biểu để sử dụng tốt thời gian phục vụ cuộc sốngnhằm đem lại sức khỏe cho bản thân mình và cho người khác. Rèn kĩ năng quản lí thời gian.*Cách tiến hành:- GV yêu cầu thảo luận:- HS chia 6 nhóm chuẩn bị thảo luận và+ Nhóm 1, 4: Buổi sáng em làm những việc gì?lập thời gian biểu. LỚP 2+ Nhóm 2, 5: Buổi trưa em làm những việc gì?- Các nhóm tiến hành thảo luận lập TGB+ Nhóm 3, 6: Buổi tối em làm những việc gì?cho nhóm mình. GV kết luận chung: Thời gian biểu của nhóm đã hợp - HS chú ý lắng nghelí chưa? Đã thực hiện ntn? => Cần học tập sinh hoạt - Đại diện các nhóm trình bày.đúng giờ để đảm bảo sức khoẻ, học hành mau tiến bộ.- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.b. Hoạt động 2: Thực hành đóng vai theo tình huống (12 phút)* Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách diễn một vai nhân vật. Rèn kỹ năng giải quyết vấn đề: vừađóng vai vừa tìm câu trả lời cho nhân vật trong tình huống.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Giáo viên yêu cầu các nhóm thảo luận các tình huống: - HS nhận nhiệm vụ.+ Nhóm 1, 4 : Em vừa ăn cơm xong chưa kịp dọn - Em cần rọn mâm bát trước khi đi chơi.mâm bát thì bạn rủ đi chơi. Em sẽ làm gì?+ Nhóm 2, 5 : Nhà sắp có khách, mẹ nhắc em rọn - Em cần rọn nhà rồi mới xem ti vi.nhà, trong khi em muốn xem ti vi?+ Nhóm 3, 6: Bạn được phân công xếp rọn chiếu - Em cần nhắc và giúp bạn xếp gọn chiếu.khi ngủ dậy nhưng bạn không làm. Em sẽ làm gì B?- GV mời đại diện các nhóm lên đóng vai- HS làm việc theo nhóm.- Gọi nhóm khác nhận xét. GV kết luận: Em nên cùng mọi người giữ gìn gọn - HS chú ý lắng nghe.gàng, ngăn nắp nơi ở của mình.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch,được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.bạn nhận xét.3. Hoạt động vận dụng:- GV kiểm tra việc HS thực hành giữ gìn gọn gàng, - HS thực hành xếp ngăn nắp, gọn gàng,ngăn nắp chỗ học chỗ chơi.- GV yêu cầu HS giơ tay theo 3 mức độ a, b, cchỗ học, chỗ chơi ở lớp.- HS giơ tay theo mức độ.+ a: Thường xuyên tự xếp rọn chỗ học chỗ chơi.+ b: Chỉ làm khi được nhắc nhở+ c: Thường nhờ người khác làm hộ.- GV khen nhóm mức độ a, nhắc nhở động viên nhóm - HS tiếp thu.mức độ b và c.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch,được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.bạn nhận xét.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự - HS nghe.tiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 10 LỚP 2Chủ điểm: Ông bàBiết nói lời yêu cầu, đề nghị(tiết 1)(KNS)I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Biết một số câu yêu cầu, đề nghị lịch sự. Bước đầu biết được ý nghĩa củaviệc sử dụng những lời yêu cầu, đề nghị lịch sự.2. Kỹ năng: Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống đơn giản,thường gặp hằng ngày. Mạnh dạn khi nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huốngthường gặp hằng ngày.3. Thái độ: Có thái độ đúng khi nói lời yêu cầu, đề nghị.* KNS :- Rèn các kĩ năng: Kỹ năng nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự trong giao tiếp với ngườikhác. Kỹ năng thể hiện sự tôn trọng và tôn trọng người khác.- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, đóng vai, trò chơi.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :- Giáo viên: Bảng phụ.- Học sinh: Đồ dùng học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :Hoạt động của giáo viên1. Hoạt động cơ bản:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu họctập.b. Hoạt động 2: Thảo luận lớp (10 phút)tập.* Mục tiêu: Học sinh biết một số mẫu câu đề nghịvà ý nghĩa của chúng.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- GV cho hs quan sát tranh.- Hs quan sát và nắm được nội dung tranh.- Gv nêu câu hỏi theo nội dung tranh.- Thảo luận nhóm và đưa ra giải pháp cho tìnhhuống theo tranh. Kết luận : Muốn mượn bút chì của bạn Tâm,Nam cần sử dụng những yêu cầu,…c. Hoạt động 3: Đánh gía hành vi (10 phút)* Mục tiêu : Giúp học sinh biết phân biệt hành vinên làm và không nên làm khi muốn yêu cầungười khác giúp đỡ.- Đại diện trình bày. LỚP 2* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Yêu cầu học sinh quan sát tranh và trả lời câu - Trao đổi kết quả bạn cùng bạn trong nhóm.hỏi vào phiếu học tập theo từng tranh.- Đại diện nhóm phát biểu. Nhận xét kết luận: Việc làm trong tranh 2, 3 làđúng vì các bạn đã biết dùng lời đề nghị lịch sựkhi cần được giúp đỡ.d. Hoạt động 4: Bày tỏ thái độ (10 phút)* Mục tiêu : Học sinh biết bày tỏ thái độ phù hợptrước những hành vi,…* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc trên phiếu.- Hs đánh dấu vào trước ô vuông ý kiến mà emtán thành.- Gv nêu lần lượt các ý kiến.- Hs bày tỏ thái độ.- Gv cho hs thảo luận giữa việc tán thành và - Hs thảo luận, trình bày ý kiến.không tán thành. Kết luận chung : Ý kiến d là đúng.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 4.- Học sinh lắng nghe.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.nhận xét.- Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, - Học sinh lắng nghe.nhóm học tập tích cực.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giásự tiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 11Chủ điểm: Ông bà LỚP 2Biết nói lời yêu cầu, đề nghị(tiết 2)(KNS)I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Biết một số câu yêu cầu, đề nghị lịch sự. Bước đầu biết được ý nghĩa củaviệc sử dụng những lời yêu cầu, đề nghị lịch sự.2. Kỹ năng: Biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huống đơn giản,thường gặp hằng ngày. Mạnh dạn khi nói lời yêu cầu, đề nghị phù hợp trong các tình huốngthường gặp hằng ngày.3. Thái độ: Có thái độ đúng khi nói lời yêu cầu, đề nghị.* KNS :- Rèn các kĩ năng: Kỹ năng nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự trong giao tiếp với ngườikhác. Kỹ năng thể hiện sự tôn trọng và tôn trọng người khác.- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, đóng vai, trò chơi.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :- Giáo viên: Bảng phụ.- Học sinh: Đồ dùng học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :Hoạt động của giáo viên2. Hoạt động thực hành:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệuhọc tập.b. Hoạt động 2: Học sinh tự liên hệ (10 phút)* Mục tiêu : HS biết tự đánh giá việc sử dụng lời yêucầu, đề nghị của bản thân.* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- GV nêu yêu cầu:- Hs tự liên hệ, trình bày.+ Kể cho cả lớp nghe trường hợp em đã biết nói - Cả lớp lắng nghe, nhận xét bạn.lời yêu cầu đề nghị.+ Khi nói lời yêu cầu đề nghị, mọi ngời tỏ thái độgì? Kết quả việc em nhờ ra sao?+ Nói lời yêu cầu đề nghị có ích lợi gì?- Nhận xét khen ngợi.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2.c. Hoạt động 3: Đóng vai (10 phút)* Mục tiêu: Học sinh thực hành nói lời yêu cầu đề- Học sinh lắng nghe. LỚP 2nghị lịch sự khi muốn nhờ người khác giúp đỡ. Rènkĩ năng thể hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác,* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Gíao viên yêu cầu học sinh nêu tình huống.- Thảo luận nhóm, chọn cách ứng xử cho các tìnhhuống của bạn, lựa chọn tình huống ng ý để sắm vai.- Nhiều nhóm trình bày.- Cả lớp nhận xét nhóm có cách ứng xử hay nhất. Nhận xét kết luận: Khi cần đến sự giúp đỡ, dùnhỏ của người khác, em cần có lời nói và hànhđộng, cử chỉ phù hợp.d. Hoạt động 4: Trò chơi “Văn minh” (10 phút)* Mục tiêu: Học sinh thực hành nói lời đề nghị lịchsự với các bạn trong lớp và biết phân biệt giữa lờinói lịch sự và cha lịch sự. Rèn kĩ năng nói lời yêucầu, đề nghị lịch sự trong giao tiếp với người khác.* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- Hướng dẫn trò chơi.- Giáo viên làm mẫu: nói “Mời các bạn giơ tay” vàgiơ tay lên, cả lớp làm theo.- Gọi học sinh cùng chơi.- Gv nhận xét, đánh giá.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạchđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.- Một học sinh đọc tình huống.- Hs thảo luận, đóng vai trong nhóm.- Học sinh phân tích và bổ sung ý kiến.- Hs trình bày.- Nhận xét về bạn.- Học sinh lắng nghe.- Học sinh làm theo.- Hs thực hiện trò chơi- Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnnhận xét.3. Hoạt động ứng dụng:- Thực hiện nói lời yêu cầu, đề nghị một cách lịch sựvới mọi người, có sự theo dõi của người lớn.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự - Học sinh lắng nghe.tiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 12Chủ điểm: Cha mẹChăm làm việc nhà(Tiết 1) LỚP 2(KNS + MT)I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Biết trẻ em có bổn phận tham gia làm những việc nhà phù hợp với khả năngđể giúp đỡ ông bà, cha mẹ. Nêu được ý nghĩa của làm việc nhà.2. Kỹ năng: Tham gia một số việc nhà phù hợp với khả năng. Tự giác tham gia làm việcnhà phù hợp với khả năng.3. Thái độ: Có thái độ không đồng tình với hành vi chưa chăm làm việc nhà học sinh biếtyêu mến những người sống gọn gàng ngăn nắp.* KNS :- Rèn các kĩ năng: kĩ năng đảm nhận trách nhiệm tham gia làm việc nhà phù hợp vớikhả năng.- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, đóng vai.* MT : Chăm làm việc nhà phù hợp với lứa tuổi và khả năng (quét dọn nhà cửa, sân vườn, rửaấm chén, chăm sóc cây trồng, vật nuôi trong gia đình, ...) là góp phần làm sạch, đẹp môitrường (bộ phận).II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:1. Giáo viên: Bộ tranh nhỏ để làm việc theo nhóm, các thẻ bài.2. Học sinh: Đồ dùng chơi đóng vai, Đồ dung học tập môn Đạo đức.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinh1. Hoạt động cơ bản:a. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.học.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng,tài liệu học tập.b. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài thơ “Khi Mẹ vắng nhà” (10- HS đóng vai theo tình huống.phút)« Mục tiêu: HS biết một tấm gương chăm làm việc nhà là thể hiện tình yêu thương ông bà cha mẹ.« Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Yêu cầu học sinh đọc diễn cảm bài thơ.- Mời HS đọc lần thứ hai, yêu cầu HS thảo luận lớp+ Bạn nhỏ đã làm gì khi Mẹ vắng nhà?+ Việc làm của bạn nhỏ thể hiện điều gì ( tình cảm gì) đốivới Mẹ?+ Hãy đoán xem Mẹ của bạn nhỏ nghĩ gì khi thấy việc củamình đã làm?+ Khi được mẹ khen bạn có nhận lời khen của mẹ không?Vì sao?- Vài em đọc.- 1 HS đọc lại bài thơ. HS thảo luận,trả lời câu hỏi.+ Bạn nhỏ luộc khoai, giã gạo, thổicơm, nhổ cỏ, quét dọn+ Thể hiện tình cảm thương yêu đốivới Mẹ, muốn chia sẻ nỗi vất vả vớiMẹ.+ Mẹ hài lòng khen con ngoan.+ Bạn không nhận, tự mình nhậnthấy phải cố gắng hơn nữa mớixứng đáng là con ngoan. Vì bạnthương mẹ, bạn hiểu nỗi vất vả của LỚP 2- Gọi các nhóm trình bày kết quả.- GV nhận xét và chốt nội dung Hoạt động 2: chăm làmviệc nhà là 1 đức tính tốt, ta cần học tập.c. Hoạt động 3: Bạn đang làm gì ? (10 phút)mẹ, Bạn muốn chia sẻ nỗi vất vả vớimẹ.- Các nhóm trình bày.- Nhận xét.- HS chú ý lắng nghe.« Mục tiêu: Học sinh biết được một số việc nhà phù hợp với khả năng.« Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Yêu cầu học sinh thực hiện trên phiếu.+ Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì? Hãy làm lại cácđộng tác trong tranh đó.- Giáo viên nhận xét, chốt ý Hoạt động 3 và giáo dục họcsinh chăm làm việc nhà phù hợp với lứa tuổi và khả năng(quét dọn nhà cửa, sân vườn, rửa ấm chén, chăm sóc câytrồng, vật nuôi trong gia đình, ...) là góp phần làm sạch,đẹp môi trường.d. Hoạt động 4: Điều này đúng hay sai ? (10 phút)- Các nhóm quan sát tranh và trả lờivào phiếu.- Trình bày, nhận xét, bổ sung.- HS lắng nghe.« Mục tiêu: HS nhận thức được và có thái độ đúng với công việc gia đình.« Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- Giáo viên lần lượt nêu từng ý kiến- Sau mỗi ý kiến mới HS giải thích rõ lí do=> Các ý: b, d, đ là đúng; ý : a, c là sai vì mỗi người tronggia đình đều phải tự giác làm việc nhà, kể cả trẻ em.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 4.- Giơ thẻ theo từng ý kiến+ Màu đỏ: Tán thành+ Màu xanh: Không tán thành- Học sinh lắng nghe.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch được để - Học sinh trình bày kết quả thugiáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.hoạch, bạn nhận xét.- Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, nhóm học - Học sinh lắng nghe.tập tích cực.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộcủa học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 13Chủ điểm: Cha mẹChăm làm việc nhà(KNS)(Tiết 2) LỚP 2I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Biết trẻ em có bổn phận tham gia làm những việc nhà phù hợp với khả năngđể giúp đỡ ông bà, cha mẹ. Nêu được ý nghĩa của làm việc nhà.2. Kỹ năng: Tham gia một số việc nhà phù hợp với khả năng. Tự giác tham gia làm việcnhà phù hợp với khả năng.3. Thái độ: Có thái độ không đồng tình với hành vi chưa chăm làm việc nhà học sinh biếtyêu mến những người sống gọn gàng ngăn nắp.* KNS :- Rèn các kĩ năng: kĩ năng đảm nhận trách nhiệm tham gia làm việc nhà phù hợp vớikhả năng.- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, đóng vai.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:1. Giáo viên: Bộ tranh nhỏ để làm việc theo nhóm, các thẻ bài.2. Học sinh: Đồ dùng chơi đóng vai, Đồ dung học tập môn Đạo đức.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:Hoạt động của giáo viên2. Hoạt động thực hành:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tàiliệu học tập.b. Hoạt động 2: Tự liên hệ (10 phút)« Mục tiêu: Giúp HS tự nhìn nhận, đánh giá sự tham gia làm việc nhà của bản thân.«Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- Yêu7 cầu học sinh đọc câu hỏi và tự làm bài trên phiếu: - Học sinh trình bày cá nhân:+ Ở nhà em đã tham gia làm những công việc gì? Kết quả + Như: quét nhà, quét sân, cổng, laucủa những công việc ấy ra sao?nhà, bàn ghế, dọn mâm bát... Sau khilàm những việc đó em được bố mẹkhen là sạch sẽ.+ Sắp tới em mong muốn được tham gia những công việc + Lặt rau, cho gà ăn, nấu cơm ...Vì emgì? Vì sao em lại thích những công việc đó?yêu quí Bố mẹ, thương Bố mẹ, muốngiúp đỡ mẹ rất vất vả.- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.- Nhận xét, bổ sung cho bạn.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2: Chúng ta hãy tìm - Học sinh lắng nghe.những công việc nhà phù hợp với khả năng và bày tỏnguyện vọng tham gia của mình với cha mẹ.c. Hoạt động 3: Đóng vai (10 phút)« Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách ứng xử đúng trong tình huống cụ thể. Rèn kĩ năng đảm nhậntrách nhiệm.« Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Chia lớp làm ra 6 nhóm: mỗi nhóm đóng 1 vai.+ Thảo luận và chuẩn bị đóng vai+ Nhóm 1, 3, 5: Tình huống 1: -Hoà đang quyét nhà thì bị + Các nhóm lên đóng vai theo tìnhbạn rủ đi chơi. Hoà sẽ .......huống của mình. LỚP 2+ Nhóm 2, 4, 6: Tình huống 2: Anh (chị) của Hoà nhờ - Lớp nhận xétHoà gánh nước, cuốc đất ...... Hoà sẽ ......- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 3.- Học sinh lắng nghe.d. Hoạt động 4: Chơi trò chơi: “Nếu…thì…” (10 phút)« Mục tiêu: HS biết cần phải làm gì trong các tình huống để thể hiện trách nhiệm của mình vớicông việc gia đình.« Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- GV chia lớp thành 2 nhóm “Chăm” (nam) và “Ngoan” - Khi nhóm “ Chăm ” đọc tình huống(nữ).thì nhóm “ Ngoan” phải có câu trả lờivà ngược lại.+ Nhóm “ Chăm”: Viết chữ tiếp sau chữ Nếu:+ Nhóm “Ngoan”: Viết chữ tiếp saua. Nếu Mẹ đi làm về, tay xách túi nặng ...chữ Nếu:b. Nếu em bé uống nước ...đ. Nếu mẹ đang chuẩn bị nấu cơm ...c. Nếu nhà cửa bề bộn sau khi liên hoan ....e. Nếu quần áo phơi ngoài sân đãd. Nếu anh hoặc chị của bạn quên không làm việc nhà đã khô .được giao ...g.Nếu bạn được phân công làm mộtviệc quá sức của mình…h. Nếu bạn muốn được tham gia làmmột việc nhà khác ngoài những việc bố- Nhận xét, đánh giá nhóm nào có câu trả lời đúng thì đã phân công…nhóm đó thắng cuộc.- HS lắng nghe.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch được - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch,để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.bạn nhận xét.3. Hoạt động ứng dụng:- Yêu cầu học sinh về nhà tự giác tham gia làm việc nhà - HS lắng nghe và thực hiện.phù hợp với khả năng, có sự quan sát, nhận xét của ngườilớn.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến - Tiếp thu.bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 14Chủ điểm: Anh emGọn gàng - Ngăn nắp(Tiết 1)(KNS + MT)I. MỤC TIÊU1. Kiến thức: Biết cần phải giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi như thế nào. Nêuđược lợi ích của việc giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi. LỚP 22. Kỹ năng : Thực hiện giữ gìn gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi. Tự giác thực hiệngiữ gìn gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi.3. Thái độ: HS biết yêu mến những người sống gọn gàng ngăn nắp.* MT : Sống gọn gàng, ngăn nắp làm cho khuôn viên nhà cửa thêm sạch sẽ, góp phần làmsạch, đẹp môi trường (liên hệ).* KNS :- Rèn các kĩ năng: kĩ năng giải quyết vấn đề để thực hiện gọn gàng ngăn nắp. kĩ năngquản lí thời gian để thực hiện gọn gàng ngăn nắp.- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, đóng vai, tổ chức trò chơi, xử lí tình huống.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC1. Gíao viên: Bộ tranh thảo luận nhóm: Dụng cụ diễn kịch.2. Học sinh : Đồ dung học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinh1. Hoạt động cơ bản:a. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệuhọc tập.b. Hoạt động 2: Hoạt cảnh: Đồ dùng để ở đâu?(12’)« Mục tiêu: Giúp học sinh nhận thấy lợi ích của việc sống gọn gàng ngăn nắp. Rèn kĩ năng giảiquyết vấn đề để thực hiện gọn gàng ngăn nắp.«Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.Kịch bản:Dương đang chơi bi thì Trung gọi: Dương ơi! đi học - Tập diễn xuất theo nhân vật, theo vai.thôi! +Đợi tí, tớ lấy cặp sách đã (Dương loay hoay Cho luôn kết quả câu trả lời của các bạntìm mãi không thấy ). Trung (sốt ruột) -“Sao lâu thế! với bạn Trung.thế cặp của ai trên bệ cửu sổ kia?”. Dương (vỗ đầu): “À! tớ quên, hôm qua ...”. Dương (mở cặp): “Sách toánđâu rồi? Hôm qua ...” Cả 2 cùng loay hoay tìm: Sáchơi! Sách ở đâu! Hãy lên tiếng đi. Trung (giơ 2 tay):“Các bạn ơi! Chúng mình nói gì với Dương đây?”- Học sinh trả lời trên phiếu:+ Vì sao Dương lại không thấy cặp và sách vở?+ Vì không cẩn thận, tính tình bừa bãi lộnxộn.+ Qua bài tập trên em rút ra điều gì?+ Phải rèn luyện thói quen gọn gàng, ngănnắp.* Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2 và giáo dục - Học sinh lắng nghe.học sinh sống gọn gàng, ngăn nắp làm cho khuônviên nhà cửa thêm sạch sẽ, góp phần làm sạch, đẹpmôi trường.c. Hoạt động 3: Thảo luận nội dung tranh (8 phút) LỚP 2« Mục tiêu: Giúp HS phân tích nội dung tranh.« Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Giao nhiệm vụ cho các nhóm: nhận xét xem nơi họcvà nơi sinh hoạt của các bạn trong mỗi tranh đã gọngàng, ngăn nắp chưa? Vì sao?- Giáo viên nhận xèt và kết luận Hoạt động 3: Nơi họccủa các bạn trong tranh 1, 3 là gọn gàng ngăn nắp.Nơi học và sinh hoạt của các bạn trong tranh 2, 4 làchưa gọn gàng ngăn nắp.d. Hoạt động 4: Xử lí tình huống (8 phút)- HS quan sát tranh và nhận định, giải thíchvì sao.- Nhận xét, bổ sung.- HS chú ý lắng nghe.« Mục tiêu: Giúp HS biết đề nghị, biết bày tỏ ý kiến của mình đối với người khác.« Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Yêu cầu các nhóm thảo luận tình huống: Bố mẹ xếp - Lớp thảo luận theo nhóm.cho Nga 1 góc học tập riêng nhưng mọi người tronggia đình thường để đồ dùng lên bàn học của Nga.- Theo các em nên làm gì để giữ cho góc học tập luôn - HS : Nga nên bày tỏ ý kiến, YC mọigọn gàng ngăn nắp?người trong gia đình để đồ dùng đúng nơiqui định.- Yêu cầu các nhóm trình bày.- Đại diện các nhóm trình bày, nhóm khácnhận xét.- Giáo viên nhận xét và chốt nội dung Hoạt động 4.- HS chú ý lắng nghe- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.nhận xét.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự - Học sinh lắng nghe.tiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 15Chủ điểm: Anh emGọn gàng - Ngăn nắp(Tiết 2)(HCM + KNS)I. MỤC TIÊU1. Kiến thức: Biết cần phải giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi như thế nào. Nêuđược lợi ích của việc giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi.2. Kỹ năng : Thực hiện giữ gìn gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi. Tự giác thực hiệngiữ gìn gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi.3. Thái độ: HS biết yêu mến những người sống gọn gàng ngăn nắp. LỚP 2* HCM: Bác Hồ là một tấm gương về sự gọn gàng ngăn nắp. Đồ dùng của Bác bao giờ cũngđược sắp xếp gọn gàng, trật tự. Qua bài học, giáo viên giáo dục cho học sinh đức tính gọngàng, ngăn nắp (liên hệ).* KNS :- Rèn các kĩ năng: kĩ năng giải quyết vấn đề để thực hiện gọn gàng ngăn nắp. kĩ năngquản lí thời gian để thực hiện gọn gàng ngăn nắp.- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, đóng vai, tổ chức trò chơi, xử lí tình huống.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC1. Gíao viên: Bộ tranh thảo luận nhóm: Dụng cụ diễn kịch.2. Học sinh : Đồ dung học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCHoạt động của giáo viênHoạt động của học sinh2. Hoạt động thực hành:a. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tàib. Hoạt động 2: Đóng vai theo tình huống (15 phút)liệu học tập.- HS đóng vai theo tình huống.« Mục tiêu: Giúp HS biết ứng xử phù hợp để giữ gìn nhà cửa gọn gàng ngăn nắp. Rèn kĩ năngquản lí thời gian để thực hiện gọn gàng ngăn nắp.« Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Chia lớp thành 6 nhóm đóng vai- HS làm việc theo 6 nhóm.+ Tình huống a: Em vừa ăn cơm xong chưa kịp dọn mâmbát thì bạn rủ đi chơi. Em sẽ ...+ Tinh huống b: Nhà sắp có khách, Mẹ nhắc em quét nhàtrong khi em muốn xem hoạt hình. Em sẽ …+ Tình huống c: Bạn được phân công xếp dọn chiếu saukhi ngủ dậy nhưng em thấy bạn không làm. Em sẽ ...- Mời đại diện lên đóng vai.a- Nhóm 1, 4: Em cần dọn mâm trướckhi đi chơi.b- Nhóm 2, 5: Em cần quét nhà xongthì mới xem phim hoạt hình.c- Nhóm 3, 6: Em cần nhắc và giúpbạn xếp gọn chiếu.- Cử đại diện lên đóng vai.- Lớp nhận xét, bình chọn nhóm haynhất.- Học sinh lắng nghe.- GV nhận xét, tuyên dương.=> Kết luận: Em cần nhắc mọi người giữ gọn gàng nơi ởcủa mình.c. Hoạt động 3: Tự liên hệ (15 phút)« Mục tiêu: GV kiểm tra việc HS thực hành giữ gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi.Rèn kĩ nănggiải quyết vấn đề để thực hiện gọn gàng ngăn nắp.« Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân. GV yêu cầu HS giơ tay theo 3 mức độ:+ a: Thường xuyên tự xếp dọn.+ b: Chỉ làm khi được nhắc nhở.+ c: Thường nhờ người khác làm hộ.- Học sinh tự liên hệ. LỚP 2‚ GV đếm số HS theo mỗi mức độ, ghi lên bảng số liệuvừa thu được theo các nhóm: a, b, c.ƒ GV yêu cầu HS so sánh số liệu giữa các nhóm.- Học sinh chú ý lắng nghe.„ So sánh - khen ngợi- nhắc nhở động viên.- Học sinh lắng nghe.… Đánh giá tình hình giữ gọn gàng ngăn nắp của HS ởnhà và ở trường.* Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 3 và giáo dục họcsinh: Bác Hồ là một tấm gương về sự gọn gàng ngăn nắp.Đồ dùng của Bác bao giờ cũng được sắp xếp gọn gàng,trật tự. Qua bài học, giáo viên giáo dục cho học sinh đứctính gọn gàng, ngăn nắp.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch đượcđể giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.3. Hoạt động ứng dụng:- Học sinh lắng nghe.- Yêu cầu học sinh thường xuyên tự giác thực hiện giữgìn gọn gàng, ngăn nắp chỗ học, chỗ chơi, có sự quan sát,nhận xét của bạn bè, thầy cô và người lớn ở nhà.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiếnbộ của học sinh.- Học sinh thực hiện.- Học sinh theo dõi và so sánh.- Học sinh lắng nghe.- Học sinh trình bày kết quả thu hoạch,bạn nhận xét.- Học sinh lắng nghe. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 16Chủ điểm: Bạn trong nhàBảo vệ loài vật có ích (tiết 1)(KNS + HCM + MT)I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Kể được lợi ích của một số loài vật quen thuộc đối với cuộc sống conngười. Nêu được những việc cần làm phù hợp với khả năng để bảo vệ loài vật có ích.2. Kỹ năng: Yêu quí và biết làm những việc phù hợp với khả năng để bảo vệ loài vật cóích ở nhà, ở trường và ở nơi công cộng. Biết nhắc nhở bạn bè cùng tham gia bảo vệ loài vật cóích.3. Thái độ: Giáo dục cho học sinh biết yêu thương và bảo vệ các loài vật có ích.* HCM:- Chủ đề: Lòng nhân ái, vị tha. LỚP 2- Nội dung: Lúc sinh thời Bác rất yêu quý các loài vật. Qua bài học, giáo dục cho họcsinh biết yêu thương và bảo vệ loài vật có ích (liên hệ).* KNS :- Rèn các kĩ năng: Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm để bảo vệ loài vật có ích.- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, động não.* MT : Tham gia và nhắc nhở mọi người bảo vệ loài vật có ích là góp phần bảo vệ sự cân bằngsinh thái, giữ gìn môi trường, thân thiện với môi trường và góp phần bảo vệ môi trường tựnhiên (toàn phần).II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :- Giáo viên: Bảng phụ.- Học sinh: Đồ dùng học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :Hoạt động của giáo viên1. Hoạt động cơ bản:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tàiliệu học tập.b. Hoạt động 2: Phân tích tình huống (10 phút)* Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết cần phải làm gì vớiloài vật có ích.* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- Giáo viên yêu cầu học sinh nêu tình huống trên phiếu.- Tình huống “Trên đường đi học, Trung gặp một đámbạn cùng trường đang túm tụm quanh một chú gà conlạc mẹ. Bạn thì lấy que chọc vào mình gà, bạn thì dùngtay kéo hai cánh gà lên đưa đi đưa lại và bảo là đangtập cho gà biết bay ...”- Yêu cầu học sinh nêu câu hỏi trong phiếu.- Học sinh nêu.- Học sinh nêu: Trung có thái độ:+ Mặc cho các bạn làm gì thì làm.+ Đứng xem và hùa theo các bạn.+ Khuyên các bạn đừng chọc gà con vàthả nó về với mẹ.- Hs trình bày, nhận xét, bổ sung.- Trong các cách trên, cách nào là tốt nhất, vì sao?* Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2 và giáo dục họcsinh: Lúc sinh thời Bác rất yêu quý các loài vật. Các emcần biết yêu thương và bảo vệ loài vật có ích.c. Hoạt động 3: Thảo luận theo nhóm (10 phút)* Mục tiêu : Giúp học sinh hiểu được sự cần thiết phảitham gia bảo vệ loài vật có ích.* Cách tiến hành :- GV yêu cầu các nhóm thảo luận trên phiếu và giới - Các nhóm thảo luận, trao đổi.thiệu với các bạn trong nhóm về con vật có ích trong các - Đại diện nhóm trình bày, nhận xét. LỚP 2tranh (tên, nơi sinh sống, ích lợi, cách bảo vệ chúng...).* Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 3 và giáo dục họcsinh biết tham gia và nhắc nhở mọi người bảo vệ loài vậtcó ích là góp phần bảo vệ sự cân bằng sinh thái, giữ gìnmôi trường, thân thiện với môi trường và góp phần bảovệ môi trường tự nhiên.d. Hoạt động 4 : Nhận xét đúng sai (10 phút)* Mục tiêu : Giúp hs phân biệt các việc làm dúng, saikhi đối xử với loài vật.* Cách tiến hành :- GV cho hs quan sát tranh và phân biệt các việc làm - Hs thảo luận, bày tỏ ý kiến.đúng sai.- Mời HS trình bày.- Đại diện trình bày, nhận xét.* Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 4.- Học sinh lắng nghe.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch được - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch,để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.bạn nhận xét.- Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, nhóm - Học sinh lắng nghe.học tập tích cực.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiếnbộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 17Chủ điểm: Bạn trong nhàBảo vệ loài vật có ích (tiết 2)(KNS + BĐ + NL)I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Kể được lợi ích của một số loài vật quen thuộc đối với cuộc sống conngười. Nêu được những việc cần làm phù hợp với khả năng để bảo vệ loài vật có ích.2. Kỹ năng: Yêu quí và biết làm những việc phù hợp với khả năng để bảo vệ loài vật cóích ở nhà, ở trường và ở nơi công cộng. Biết nhắc nhở bạn bè cùng tham gia bảo vệ loài vật cóích.3. Thái độ: Giáo dục cho học sinh biết yêu thương và bảo vệ các loài vật có ích.* KNS :- Rèn các kĩ năng: Kỹ năng đảm nhận trách nhiệm để bảo vệ loài vật có ích. LỚP 2- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, động não.* BĐ: Bảo vệ các loài vật có ích, quý hiếm trên các vùng biển, đảo Việt Nam (Cáy Bà, Cô tô,Côn Đảo…) là giữ gìn bảo vệ tài nguyên, môi trường biển, đảo. Thực hiện bảo vệ các loài vậtcó ích, quý hiếm trên các vùng biển, đảo (liên hệ).* NL: Chúng ta cần bảo vệ các loài vật có ích để giữ gìn môi trường trong lành, góp phần giữvệ sinh nơi công cộng, duy trì và phát triển cuộc sống một cách bền vững. Bảo vệ và phát triểnloài vật có ích là một trong các hướng bảo vệ, phát triền nông nghiệp bền vững, giảm các chiphí về năng lượng (liên hệ).II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :- Giáo viên: Bảng phụ.- Học sinh: Đồ dùng học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :Hoạt động của giáo viên2. Hoạt động thực hành:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệuhọc tập.b. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (10 phút)* Mục tiêu : Giúp học sinh biết lựa chọn cách đối xửđúng với loài vật.* Cách tiến hành : Hoạt động nhóm.- GV chia nhóm và nêu yêu cầu từng tính huống- Hs thảo luận theo nhóm.- Giáo viên nhận xét.- Đại diện nhóm trình bày.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2 và giáo dục - Học sinh lắng nghe.học sinh: Bảo vệ các loài vật có ích, quý hiếm trêncác vùng biển, đảo Việt Nam (Cáy Bà, Cô tô, CônĐảo…) là giữ gìn bảo vệ tài nguyên, môi trường biển,đảo. Thực hiện bảo vệ các loài vật có ích, quý hiếmtrên các vùng biển, đảo.c. Hoạt động 3: Tự liên hệ (10 phút)* Mục tiêu: học sinh biết chia sẻ kinh nghiệm bảo vệloài vật có ích.* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- Gv nêu yêu cầu HS tự liên hệ: kể một vài việc làm - Hs tự liên hệ.cụ thể mà em đã làm hoặc chứng kiến về bảo vệ loàivật có ích. LỚP 2- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.- Nhận xét bạn.* Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 3 và giáo dục - Học sinh lắng nghe.học sinh: Chúng ta cần bảo vệ các loài vật có ích đểgiữ gìn môi trường trong lành, góp phần giữ vệ sinhnơi công cộng, duy trì và phát triển cuộc sống mộtcách bền vững. Bảo vệ và phát triển loài vật có ích làmột trong các hướng bảo vệ, phát triền nông nghiệpbền vững, giảm các chi phí về năng lượng.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.nhận xét.3. Hoạt động ứng dụng:- Yêu cầu học sinh biết yêu quí và biết làm những - Học sinh thực hiện.việc phù hợp với khả năng để bảo vệ loài vật có ích ởnhà, ở trường và ở nơi công cộng. Biết nhắc nhở bạnbè cùng tham gia bảo vệ loài vật có ích.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự - Học sinh lắng nghe.tiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 18Chủ điểm: Ôn tậpThực hành kĩ năng Học kì MộtI. MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Ôn tập tám bài học rèn luyện nếp sống: Học tập và sinh hoạt đúng giờgiấc. Quan tâm giúp đỡ bạn. Giữ gìn trờng lớp sạch đẹp. Biết nhận lỗi và sửa lỗi. Biết nói lờiyêu cầu, đề nghị. Chăm làm việc nhà. Gọn gàng, ngăn nắp. Bảo vệ loài vật có ích.2. Kỹ năng: Hình thành kỹ năng làm việc khoa học và kỹ năng sống văn minh.3. Thái độ: Rèn luyện, tập thành thói quen làm việc khoa học và văn minh trong cuộcsống.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :- Giáo viên: Bảng phụ, các phiếu học tập.- Học sinh: Đồ dùng học tập. LỚP 2III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :Hoạt động của giáo viênHoạt động của học sinh1. Hoạt động cơ bản:a. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệuhọc tập.b. Hoạt động 2: Luyện tập (10 phút)* Mục tiêu : Giúp HS ôn tập các bài đã học ở HKI* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- Giáo viên hướng dẫn học sinh ôn tập các bài.- Học sinh sửa lỗi các câu hỏi ôn tập bài:Học tập và sinh hoạt đúng giờ giấc. Quantâm giúp đỡ bạn. Giữ gìn trờng lớp sạchđẹp. Biết nhận lỗi và sửa lỗi. Biết nói lờiyêu cầu, đề nghị. Chăm làm việc nhà. Gọngàng, ngăn nắp. Bảo vệ loài vật có ích.- Giáo viên yêu cầu học sinh nêu tóm tắt nội dung của - Học sinh làm việc cá nhân, phát biểu.mỗi bài.- Học sinh nhận xét bạn.- Giáo viên nhận xét, tuyên dương.- Học sinh lắng nghe.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2.- Học sinh lắng nghe.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.nhận xét.2. Hoạt động thực hành:a. Hoạt động 1: Xử lí tình huống (10 phút)* Mục tiêu : Giúp HS xử lí các tình huống đơn giản* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm- Giáo viên tổ chức cho học sinh nêu tình huống – xử - Tình huống : Em làm thế nào nếu.lý tình huống.+ Em làm vở lọ hoa...+ Em chưa là xong BT...- Thảo luận trong nhóm, đại diện nhóm trảlời, nhóm khác nhận xét, bổ sung.- Nhận xét, kết luận và chốt nội dung Hoạt động 1.b. Hoạt động 2: Trò chơi sắm vai về giữ gọn gàngngăn nắp (10 phút)* Mục tiêu : Giúp học sinh sắm vai thể hiện các tìnhhuống đơn giản.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Học sinh lắng nghe. LỚP 2- Giáo viên nêu các tình huống:- HS đại diện nhóm đóng vai+ Tình huống 1: Mẹ đi làm dặn em ở nhà quét dọn - Nhận xét nhóm bạn.nhà cửa, khi mẹ về thấy em còn chơi...+ Tình huống 2: Em đi công viên với gia đình thấy 1bạn định ngắt hoa, bỏ vỏ kẹo trên lối đi em sẽ ...- GV nhận xét, chốt ý chính.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.nhận xét.3. Hoạt động ứng dụng:- Yêu cầu học sinh thực hiện ọc tập và sinh hoạt đúng - Học sinh thực hiện.giờ giấc, biết quan tâm giúp đỡ bạn, biết giữ gìn trờnglớp sạch đẹp, biết nhận lỗi và sửa lỗi, biết nói lời yêucầu, đề nghị, biết chăm làm việc nhà, biết giữ gọngàng, ngăn nắp và biết bảo vệ loài vật có ích.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự - Học sinh lắng nghe.tiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 19Chủ điểm: Bốn mùaChăm chỉ học tập(Tiết 1)(KNS)I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức : Nêu được một số biểu hiện của chăm chỉ học tập. Biết được lợi ích củaviệc chăm chỉ học tập. Biết được chăm chỉ học tập là nhiệm vụ của học sinh.2. Kỹ năng : Thực hiện chăm chỉ học tập hằng ngày. Biết nhắc bạn bè chăm chỉ học tậphằng ngày.3. Thái độ : Có thái độ tự giác trong học tập.* KNS :- Rèn các kĩ năng: kỹ năng quản lí thời gian học tập của bản thân.- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, động não.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:1. Giáo viên: Các phiếu thảo luận nhóm cho HĐ2. Đồ dùng cho trò chơi sắm vai.2. Học sinh: Đồ dùng học tập. LỚP 2III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Hoạt động của giáo viên1. Hoạt động cơ bản:a. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.Hoạt động của học sinh- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệuhọc tập.b. Hoạt động 2: Phân tích tiểu phẩm (10 phút)« Mục tiêu: Giúp học sinh đánh giá hành vi chăm chỉ học tập và giải thích. Rèn kĩ năng quản líthời gian học tập của bản thân.« Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Nội dung tiểu phẩm: Trong giờ ra chơi 1 bạn làm - HS lắng nghe.bài tập để về nhà không phải làm mà được xem ti vithoả thích. Vậy có phải là chăm chỉ học tập không?+ Để hoàn thành tiểu phẩm cần mấy nhân vật?- Để hoàn thành cần có 2 nhân vật.- Mời 2 HS đóng vai.- Lớp theo dõi- Hỏi: Làm việc trong giờ ra chơi có phải là chăm + Không vì như vậy sẽ rất mệt mỏi, cần cóchỉ học tập không? Vì sao?thời gian nghỉ ngơi.- Hỏi: Em sẽ khuyên bạn ntn?+ “Giờ nào làm việc nấy”- GV nhận xét – kết luận: Giờ ra chơi dành cho HS - HS lắng nghe.vui chơi, bớt căng thẳng trong học tập. Vì vậy khôngnên dùng thời gian đó để làm bài tập. Chúng ta cầnkhuyên bạn nên “Giờ nào làm việc nấy”.c. Hoạt động 3: Xử lí tình huống (10 phút)« Mục tiêu: HS hiểu được một số biểu hiện cụ thể của việc chăm chỉ học tập.« Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Yêu cầu học sinh nêu tình huống: “Bạn Hà đang - Học sinh nêu tình huống.làm bài tập ở nhà thì bạn đến rủ đi chơi. Theo em- Thảo luận nhóm về cách cư xử tình huốngbạn Hà phải làm gì khi đó?”và thể hiện đóng vai.- Gọi 1 vài nhóm thể hiện hình thức sắm vai.- Cách giải quyết: “Hà đi ngay cùng bạn,- Nhận xét, kết luận: Khi đang học đang làm bài tậpnhờ bạn làm bài tập rồi đi chơi, bảo bạncác em cần cố gắng hoàn thành công việc, khôngchờ cố làm xong bài tập mới đi.”nên bỏ dở, như thế mới là chăm học.d. Hoạt động 4: Thảo luận nhóm (10 phút)« Mục tiêu: Giúp học sinh biết được một số biểu hiện cụ thể của việc chăm chỉ học tập.« Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Yêu cầu học sinh nêu bài tập trên phiếu.- HS nhắc lại yêu cầu: Hãy đánh dấu + vàoô trước biểu hiện của việc chăm chỉ học tập.- Các nhóm thảo luận và làm bài trên phiếu.a- Cố gắng hoàn thành bài tập được giao.b- Tích cực tham gia học tập cùng các bạntrong tổ.c- Chỉ dành tất cả thời gian hcọ tập mà LỚP 2- Gv nhận xét kết luận:không làm việc.+ Các ý biểu hiện sự chăm chỉ học tập là a, b,d, dd- Tự giác học mà không cần nhắc nhở.+ Ích lợi của việc chăm chỉ học tập là: Giúp cho việcđ- Tự sửa sai trong bài tập của mình.học tập đạt kết quả tốt hơn, được thầy cô, bạn bè yêu- Học sinh đại diện nhóm phát biểu, nhậnmến, bố mẹ hài lòng.xét, bổ sung.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.nhận xét.- Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, - Học sinh lắng nghe.nhóm học tập tích cực.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sựtiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 20Chủ điểm: Bốn mùaChăm chỉ học tập(Tiết 2)(KNS)I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức : Nêu được một số biểu hiện của chăm chỉ học tập. Biết được lợi ích củaviệc chăm chỉ học tập. Biết được chăm chỉ học tập là nhiệm vụ của học sinh.2. Kỹ năng : Thực hiện chăm chỉ học tập hằng ngày. Biết nhắc bạn bè chăm chỉ học tậphằng ngày.3. Thái độ : Có thái độ tự giác trong học tập.* KNS :- Rèn các kĩ năng: kỹ năng quản lí thời gian học tập của bản thân.- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, động não.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:1. Giáo viên: Các phiếu thảo luận nhóm cho HĐ2. Đồ dùng cho trò chơi sắm vai.2. Học sinh: Đồ dùng học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Hoạt động của giáo viên2. Hoạt động thực hành:a. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :Hoạt động của học sinh LỚP 2- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệuhọc tập.b. Hoạt động 2: Đóng vai (10 phút)- Yêu cầu nhóm thảo luận cách ứng xử, phân vai cho - Các nhóm thảo luận và đóng vainhau theo tình huống sau: “Hôm nay khi Hà chuẩn - 1 vài nhóm điền vai theo cách ứng xử củabị đi học cùng bạn thì bà ngoại đến chơi. Đã lâu Hà nhóm mình.không gặp Bà nên Hà mừng lắmvà Bà cũng mừng. - Cả lớp nhận xét – góp ý.Hà băn khoăn không biết nên làm thế nào?”=> GV nhận xét và kết luận: Hà nên đi học, sau mỗi - HS chú ý lắng nghebuổi đi học về sẽ chơi và nói chuyện với Bà. Là HSta nên đi học đều và đúng giờ, không nên nghỉ học.c. Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (10 phút)« Mục tiêu: Giúp học sinh bày tỏ thái độ với các ý kiến liên quan đến các chuẩn mực đạo đức.« Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Mỗi nhóm nhận những thẻ chữ mang nội dung - Chia 8 nhóm, nhận phiếu học tậpgiống nhau, giáo viên yêu cầu các nhóm thảo luận - Các nhóm thảo luậnđể bày tỏ thái độ:- Các nhóm trình bày trên bảng, giải thích lía. Chỉ những bạn không giỏi mới cần chăm chỉdob. Cần chăm chỉ hằng ngày+Ý : b, c tán thànhc. Chăm chỉ học tập là góp phần vào thành tích học +Ý : a, d không tán thànhtập của tổ, của lớp- Vì: Là HS ai cũng cần phải chăm chỉ họcd. Chăm chỉ học tập là hằng ngày phải thức đến tập và thức khuya có hại cho sức khoẻ.khuya.- Nhận xét – kết luận.d. Hoạt động 4: Liên hệ thực tế (10 phút)« Mục tiêu: Giúp học sinh tự đánh giá bản thân về việc chăm chỉ học tập« Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- GV yêu cầu HS tự liên hệ về việc học tập của - HS lắng nghe.mình: Em đã chăm chỉ học tập chưa? Kết quả họctập ra sao?- Cho HS thảo luận nhóm đôi.- Mời 1 số HS lên tự liên hệ trước lớp.- Trao đổi bạn bên cạnh.- HS tự liên hệ.- Nhận xét bạn.+ GV khen ngợi, động viên, nhắc nhở và giáo dụchọc sinh: Chăm chỉ học tập là bổn phận của ngườiHS, đồng thời cũng giúp cho chúng ta thực hiện tốt,đầy đủ hơn quyền được học tập của mình.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.nhận xét.3. Hoạt động ứng dụng:- Hãy cùng nhau thực hiện chăm chỉ học tập hằng - HS thực hiện. LỚP 2ngày và biết nhắc bạn bè chăm chỉ học tập hằngngày dưới sự quan sát, nhận xét của các bạn tronglớp, giáo viên và người lớn ở nhà.- Giáo viên nhận xét chung tiết học, tuyên dương- Học sinh lắng nghe.những cá nhân, nhóm hoạt động tích cực.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sựtiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 21Chủ điểm: Chim chócLịch sự khi đến nhà người khác(tiết 1)(KNS)I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Biết được cách giao tiếp đơn giản khi đến nhà người khác.2. Kỹ năng: Biết cư xử phù hợp khi đến chơi nhà bạn bè, người quen. Biết được ý nghĩacủa việc cư xử lịch sự khi đến nhà người khác.3. Thái độ: Giáo dục HS biết cư xử lịch sự khi đến nhàbạn bè hoặc người quen.* KNS:- Rèn các kĩ năng: Kĩ năng giao tiếp lịch sự khi đến nhà người khác. Kĩ năng thể hiện sựtự tin, tự trọng khi đến nhà người khác. Kĩ năng tư duy, đánh giá hành vi lịch sự và phê phánhành vi chưa lịch sự khi đến nhà người khác.- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, động não, đóng vai.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :- Giáo viên: Các phiếu học tập.- Học sinh: Đồ dùng học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :Hoạt động của giáo viên1. Hoạt động cơ bản:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu học LỚP 2tập.b. Hoạt động 2: Thảo luận, phân tích (10 phút)* Mục tiêu: Học sinh biết được thế nào là lịch sựkhi đến nhà người khác.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Yêu cầu học sinh đọc truyện và xem tranh minhhoạ.- Yêu cầu học sinh thảo luận các câu hỏi theo nội - Các nhóm thảo luận các câu hỏi theo nộidung của câu chuyện:dung của câu chuyện.- Đại diện nhóm trình bày, nhận xét, bổ sung:+ Khi đến nhà Toàn, Dũng đã làm gì?+ Đập cửa, gọi ầm ĩ, thấy mẹ Toàn hỏi luôn.+ Trước việc làm của Dũng, mẹ Toàn có thái độ + Không hài lòng, nhắc nhở.gì?+ Mẹ bạn Toàn đã nhắc nhở Dũng điều gì?+ Nhớ gõ cửa, bấm chuông, chào hỏi ngườilớn.+ Sau khi được nhắc nhở, bạn Dũng đã có thái độ, + Ngượng ngùng, nhận lỗi, vui chơi, cất đồcử chỉ thế nào?chơi gọn gàng vào tủ, chào mẹ Toàn khi về.+ Trước cử chỉ và hành vi của Dũng, mẹ Toàn có + Vui vẻ, mời Dũng tiếp tục sang chơi vớithái độ gì?Toàn.+ Qua câu chuyện trên, các con rút ra bài học gì ?+ Đến nhà người khác phải lịch sự: Gõ cửahay bấm chuông, chào hỏi người lớn,... Kết luận : Cần phải cư xử lịch sự khi đến nhàngười khác,…c. Hoạt động 3: Làm việc theo nhóm (10 phút)* Mục tiêu: Giúp học sinh biết được một số cáchcư xử khi đến chơi nhà người khác.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- GV chia nhóm thảo luận theo nôi dung ghi ở - Các nhóm thảo luận.phiếu bài tập.- Đại diện nhóm trình bày.- Gíao viên kết luận về cách cư xử khi đến nhà - Hs tự liên hệ.người khác.d. Hoạt động 4: Bày tỏ thái độ (10 phút)* Mục tiêu: Giúp học sinh biết bày tỏ thái độ củamình về các ý kiến có liên quan đến cách cư xửkhi đến nhà người khác.* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- GV nêu lần lượt các ý kiến.- Hs bày tỏ thái độ bằng nhiều cách. Nêu lý dovề cách đánh giá của mình. Kết luận : ý kiến a, d là đúng; Ý kiến b,c là sai - Học sinh lắng nghe.vì đến nhà ai cũng cần phải cư xử lịch sự. LỚP 2- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.nhận xét.- Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, - Học sinh lắng nghe.nhóm học tập tích cực.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giásự tiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 22Chủ điểm: Chim chócLịch sự khi đến nhà người khác(tiết 2)(KNS)I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Biết được cách giao tiếp đơn giản khi đến nhà người khác.2. Kỹ năng: Biết cư xử phù hợp khi đến chơi nhà bạn bè, người quen. Biết được ý nghĩacủa việc cư xử lịch sự khi đến nhà người khác.3. Thái độ: Giáo dục HS biết cư xử lịch sự khi đến nhàbạn bè hoặc người quen.* KNS:- Rèn các kĩ năng: Kĩ năng giao tiếp lịch sự khi đến nhà người khác. Kĩ năng thể hiện sựtự tin, tự trọng khi đến nhà người khác. Kĩ năng tư duy, đánh giá hành vi lịch sự và phê phánhành vi chưa lịch sự khi đến nhà người khác.- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, động não, đóng vai.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :- Giáo viên: Bảng phụ.- Học sinh: Đồ dùng học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :Hoạt động của giáo viên1. Hoạt động thực hành:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệuhọc tập. LỚP 2b. Hoạt động 2: Đóng vai (12 phút)* Mục tiêu: Giúp học sinh biết cách cư xử lịch sự khiđến nhà người khác.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Giáo viên yêu cầu mỗi nhóm đóng vai một tình huốngtrong các tình huống sau:+ Tình huống 1: Em sang nhà bạn chơi và thấy nhàbạncó bộ đồ chơi điện tử mà em rất thích. Em sẽ…- HS mỗi nhóm nhận nhiệm vụ, và phâncông đóng vai.+ Em sẽ hỏi mượn, nếu được chủ nhà chophép mới lấy ra chơi và phải giữ gìn cẩnthận.+ Tình huống 2: Em sang nhà bạn chơi mới biết bà của + Em cần đi nhẹ, nói khẽ hoặc ra về (đểbạn đang ốm. Em sẽ…lúc khác sang chơi)+ Tình huống 3: Em đang chơi với bạn thì đến giờ nhà + Em sẽ xin phép đi về, để khi khác sangbạn ăn cơm. Em sẽ…chơi.- Nhận xét sau mỗi tình huống đóng vai:- Các nhóm lên đóng vai.+ Vì sao em lại ứng xử như vậy trong tình huống đó ?- HS suy nghĩ và trả lời.+ Em có nhận xét gì về cách ứng xử của bạn trong tình - HS khác nhận xét, bồ sung (nếu cần).huống đó ? Kết luận: GV chốt lại cách ứng xử cần thiết trong - HS chú ý lắng nghe.mỗi tình huống.+ Tình huống 1: Em cần hỏi mượn, nếu chủ nhà đồng ý + Tình huống 3: Đến giờ nhà bạn ăn cơm,mới được lấy ra chơi và phải giữ gìn cẩn thận, chơi em nên xin phép đi về để lúc khác sangxong phải cất gọn gàng.chơi.+ Tình huống 2: Em cần giữ trật tự để bà nghỉ ngơihoặc đi về lúc khác sang chơi.c. Hoạt động 3: Trò chơi “Đố vui” (12 phút)* Mục tiêu : Giúp học sinh củng cố lại cách cư xử khiđến nhà người khác.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Gíao viên phổ biến luật chơi và chia nhóm thực hành - HS nghe GV phổ biến luật chơi.chơi.- Lớp chia thành 8 nhóm, yêu cầu mỗi nhóm chuẩn bị 2câu đố (có thể là hai tình huống) về chủ đề đến chơi nhàngười khác. Ví dụ:+ Trẻ em có cần phải lịch sự khi đến chơi nhà ngườikhác không ?+ Bạn cần làm gì khi đến nhà người khác ?- Tổ chức cho từng hai nhóm một đố với nhau. Nhóm - HS tiến hành chơi.nào có câu đố hoặc có câu trả lời đúng và hay sẽ đượcgắn 1 sao…Nhóm nào có nhiều sao nhất sẽ thắng.- GV nhận xét, đánh giá và chốt nội dung Hoạt động 3.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch,bạn nhận xét.được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá. LỚP 23. Hoạt động ứng dụng:- Thực hiện cư xử phù hợp khi đến chơi nhà bạn bè,người quen, có sự quan sát của bạn bè, người lớn.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự - Học sinh lắng nghe.tiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 23Chủ điểm: Muông thúLịch sự khi nhận và gọi điện thoại(tiết 1)(KNS)I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Nêu được một số yêu cầu tối thiểu khi nhận và gọi điện thoại. Ví dụ: Biếtchào hỏi và tự giới thiệu; nói năng rõ ràng, lễ phép, ngắn gọn; nhấc và đặt điện thoại nhẹ nhàng.2. Kỹ năng: Biết xử lí một số tình huống đơn giản, thường gặp khi nhận và gọi điệnthoại. Biết lịch sự khi nhận và gọi điện thoại là biểu hiện của nếp sống văn minh.3. Thái độ: Biết nhận xét đánh giá hành vi đúng hoặc sai khi nhận và gọi địên thoại.* KNS :- Rèn các kĩ năng: Kỹ năng giao tiếp lịch sự khi nhận và gọi điện thoại.- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, động não, đóng vai.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :- Giáo viên: Bảng phụ.- Học sinh: Đồ dùng học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :Hoạt động của giáo viên1. Hoạt động cơ bản:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệuhọc tập.b. Hoạt động 2: Thảo luận lớp (10 phút)* Mục tiêu: Giúp học sinh biết biểu hiện về một cuộcnói chuyện điện thoại lịch sự. LỚP 2* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- GV cho hs nghe đoạn hội thoại.- Hs theo dõi.- Gíao viên yêu cầu các nhóm trả lời các câu hỏi theo - Các nhóm thực hiện:nội dung của cuộc nói chuyện:+ Khi điện thoại reo, bạn Vinh làm gì và nói gì?+ Khi điện thoại reo bạn Vinh nhấc máynghe và nói: “A lô, tôi xin nghe.”+ Bạn Nam hỏi thăm bạn Vinh qua điện thoại như thế + Bạn Nam nói chuyện với bạn Vinh quanào?điện thoại: Bạn tự giới thiệu tên mình,sau đó hỏi thăm bạn:“Chân bạn đã hếtđau chưa?”+ Em có thích cách nói chuyện qua điện thoại của hai + Em thích cách nói chuyện của hai bạn.bạn không? Vì sao?Vì hai bạn nói năng rất rõ ràng, lịch sựvà thân mật.+ Em học được điều gì qua cuộc nói chuyện điện thoại + Em học được : Cách nói năng rõ ràng,giữa hai bạn Vinh và Nam?lịch sự, thân mật khi gọi và nhận điệnthoại.- Giáo viên nhận xét.- Đại diện trả lời, nhận xét, bổ sung. Kết luận : Khi nhận và gọi điện thoại, em cần có- Lắng nghe.thái độ lịch sự, nói năng rõ ràng, từ tốn.c. Hoạt động 3: Sắp xếp câu thành đoạn hội thoại (10phút)* Mục tiêu : Giúp học sinh biết sắp xếp câu thành mộtđoạn hội thoại hợp lý* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện trên 4 tấm bìa.- Học sinh trao đổi và thực hiện trong… A lô, tôi xin nghe.nhóm, đại diện lên trình bày.… Cháu chào bác ạ. Cháu là Mai. Cháu xin phép được - Nhận xét, sửa bài (nếu chưa đúng).nói chuyện với bạn Ngọc.… Cháu cầm máy chờ một lát nhé!… Dạ, cháu cảm ơn bác.d. Hoạt động 4: Thảo luận nhóm (10 phút)* Mục tiêu : Giúp học sinh biết việc cần làm và khôngnên làm khi nhận và gọi điện thoại.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Giáo viên yêu cầu các nhóm thảo luận và trình bày kết - Các nhóm thảo luận.quả trên phiếu.- Đại diện trình bày. Kết luận: Khi nhận và gọi điện thoại cần chào hỏi lễ- Nhận xét ý kiến của bạn.phép,…- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch,được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.bạn nhận xét. LỚP 2- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự - Học sinh lắng nghe.tiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 24Chủ điểm: Muông thúLịch sự khi nhận và gọi điện thoại(tiết 2)(KNS)I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Nêu được một số yêu cầu tối thiểu khi nhận và gọi điện thoại. Ví dụ: Biếtchào hỏi và tự giới thiệu; nói năng rõ ràng, lễ phép, ngắn gọn; nhấc và đặt điện thoại nhẹ nhàng.2. Kỹ năng: Biết xử lí một số tình huống đơn giản, thường gặp khi nhận và gọi điệnthoại. Biết lịch sự khi nhận và gọi điện thoại là biểu hiện của nếp sống văn minh.3. Thái độ: Biết nhận xét đánh giá hành vi đúng hoặc sai khi nhận và gọi địên thoại.* KNS :- Rèn các kĩ năng: Kỹ năng giao tiếp lịch sự khi nhận và gọi điện thoại.- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, động não, đóng vai.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :- Giáo viên: Bảng phụ.- Học sinh: Đồ dùng học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :Hoạt động của giáo viên2. Hoạt động thực hành:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệuhọc tập.b. Hoạt động 2: Đóng vai (10 phút)* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hành kĩ năng nhậnvà gọi điện thoại trong một số tình huống.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm. LỚP 2- Giáo viên yêu cầu các nhóm đọc các tình huống:- Học sinh thực hiện.+ Bạn Nam gọi điện cho bà ngoại để hỏi thăm sức khỏe.+ Một người gọi điện nhầm số máy nhà Nam.+ Bạn Tâm định gọi điện thoại cho bạn nhưng lại bấmnhầm số máy nhà người khác.- Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận và đóng vai - Các nhóm thực hiện đóng vai theo cặptheo cặp trong nhóm.trong nhóm.- Đánh giá cách ứng xử của bạn.- Đại diện nhóm đóng vai theo các tìnhhuống cho sẵn. Giáo viên nhận xét kết luận : Dù ở trong tình huống - Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.nào khi nhận và gọi điện thoại em cần cư xử lịch sự đểtỏ thái độ tôn trọng người khác.c. Hoạt động 3: Xử lí tình huống (10 phút)* Mục tiêu: Giúp học sinh biết lựa chọn cách ứng xửphù hợp trong một số tình huống,…* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Giáo viên nêu 1 số tình huống và yêu cầu học sinh - Mỗi nhóm thảo luận xử lí một tìnhthảo luận nhận xét.huống.a. Có điện thoại cho mẹ khi mẹ vắng nhà.b. Có điện thoại gọi cho bố nhưng bố đang bận .c. Em đang ở nhà bạn chơi, bạn vừa ra ngoài thì chuôngđiện thoại reo.d. Em làm gì trong các tình huống trên? Vì sao?- Yêu cầu đại diện các nhóm trình bày cách giải quyết - Đại diện nhóm trình bày.trong mỗi tình huống.- Nhận xét bổ sung.- Giáo viên nhận xét và chốt lại ý đúng. Kết luận chung : Cần phải lịch sự khi nhận và gọiđiện thoại. Điều đó thể hiện lòng tự trọng và tôn trọngngười khác.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch,được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.bạn nhận xét.3. Hoạt động ứng dụng:- Thực hiện nhận và gọi điện thoại một cách lịch sự,chuẩn mực trong cuộc sống hàng ngày có sự quan sát,nhận xét của bạn bè, thầy cô và người lớn.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự - Học sinh lắng nghe.tiến bộ của học sinh. LỚP 2 RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 25Chủ điểm: Sông biểnĐẠO ĐỨC ĐỊA PHƯƠNGBảo vệ và giữ gìn nguồn nước sạch (tiết 1)I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức : Bước đầu có ý thức bảo vệ nguồn nước sạch tại nơi em sinh sống và họctập.2. Kĩ năng : Thể hiện hành động bảo vệ môi trường nước sạch trong cuộc sống hàngngày.3. Thái độ : Biết giữ gìn và kêu gọi mọi người cùng bảo vệ nguồn nước sạch tại trườnglớp và địa phương nơi em sinh sống.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :- Giáo viên : Tranh minh họa bài học, phiếu bài tập 3, bảng nhóm.- Học sinh : Đồ dùng học tập, nội dung bài học…III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :Hoạt động của giáo viên1. Hoạt động cơ bản:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệuhọc tập.b. Hoạt động 2: Bài tập 1 (7 phút)* Mục tiêu : Giúp học sinh thực hiện tốt Bài tập 1.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Yêu cầu các nhóm nhìn tranh và trả lời 2 câu hỏi.- Học sinh nhìn tranh và trả lời 2 câu hỏivào phiếu học tập của nhóm.- Tranh 1 : nước sạch. LỚP 2- Tranh 2, tranh 3 : nước bị ô nhiễm.- Yêu cầu HS giải thích vì sao em biết tranh nào là- HS giải thích, bạn nhận xét.nguồn nước sạch, tranh nào thể hiện nguồn nước bị ônhiễm.- GV chốt ý nội dung Hoạt động 2.c. Hoạt động 3 : Bài tập 2 (7 phút)* Mục tiêu : Giúp HS thực hiện tốt Bài tập 2.* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- Yêu cầu HS sử dụng thẻ Đ, S để thể hiện kết quả.- HS chọn thẻ Đ, S trước các ý.- GV lần lượt nêu từng ý cho HS chọn.- Tán thành : chọn Đ- Không tán thành : chọn S- Lần lượt đưa thẻ và giải thích vì saochọn Đ hay S- GV nhận xét, chốt ý nội dung Hoạt động 3.- Bạn nhận xét.d. Hoạt động 4: Bài tập 3 (7 phút)* Mục tiêu : Giúp HS thực hiện tốt Bài tập 3.* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- Yêu cầu HS làm cá nhân trên phiếu.- HS thực hiện cá nhân trên phiếu- 1 em làm trên bảng nhóm.- Nhận xét.- Giải thích vì sao em chọn dấu +- GV nhận xét, chốt ý.- Nhận xét bài bạne. Hoạt động 5: Rút ra bài học (7 phút)* Mục tiêu : Giúp HS tự rút ra được nội dung bài học.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- GV yêu cầu học sinh thực hiện trên phiếu nhóm:- Các nhóm thảo luận để trả lời các câu+ Nước như thế nào là nước sạch ?hỏi trên phiếu.+ Nước như thế nào là nước bị ô nhiễm ?+ Thường ngày, nước dùng để làm gì ?+ Em cần làm gì để bảo vệ nguồn nước sạch ?- Yêu cầu HS đọc nội dung trên phiếu bài học.- HS đọc nội dung trên phiếu bài học, vàiem nhắc lại.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch,được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.bạn nhận xét.- Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, nhóm - Học sinh lắng nghe.học tập tích cực.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sựtiến bộ của học sinh. LỚP 2 RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 26Chủ điểm: Sông biểnĐẠO ĐỨC ĐỊA PHƯƠNGBảo vệ và giữ gìn nguồn nước sạch (tiết 2)I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức : Bước đầu có ý thức bảo vệ nguồn nước sạch tại nơi em sinh sống và họctập.2. Kĩ năng : Thể hiện hành động bảo vệ môi trường nước sạch trong cuộc sống hàngngày.3. Thái độ : Biết giữ gìn và kêu gọi mọi người cùng bảo vệ nguồn nước sạch tại trườnglớp và địa phương nơi em sinh sống.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :- Giáo viên : Tranh minh họa bài học, phiếu bài tập 4, bảng nhóm.- Học sinh : Đồ dùng học tập, nội dung bài học…III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU :Hoạt động của giáo viên2. Hoạt động thực hành:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệuhọc tập.b. Hoạt động 2: Bài tập 4 (7 phút)* Mục tiêu : Giúp HS thực hiện tốt Bài tập 4.* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- Yêu cầu HS làm cá nhân trên phiếu.- HS thực hiện cá nhân trên phiếu.- 1 em làm trên bảng nhóm.- Nhận xét.- Giải thích vì sao em chọn dấu +- GV nhận xét, chốt ý.- Nhận xét bài bạn. LỚP 2c. Hoạt động 3: Bài tập 5 (7 phút)* Mục tiêu : Giúp HS thực hiện tốt Bài tập 5.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Yêu cầu HS chia thành 6 nhóm.- HS chia thành 6 nhóm.- GV yêu cầu các nhóm thảo luận trong 5 phút.- Các nhóm thảo luận và giải quyết tìnhhuống.- Yêu cầu các nhóm trình bày, giải thích- Trình bày kết quả, giải thích vì saonhóm lại giải quyết tình huống theo cách- GV nhận xét, chốt ý.đó.d. Hoạt động 4: Bài tập 6 (7 phút)* Mục tiêu : Giúp HS thực hiện tốt Bài tập 6.* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- Yêu cầu HS làm cá nhân trên phiếu.- HS thực hiện cá nhân trên phiếu- 1 em làm trên bảng nhóm.- GV nhận xét, chốt ý.- Nhận xét bài bạn.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch được - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch,để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.bạn nhận xét.3. Hoạt động thực hành:- Yêu cầu học sinh thực hiện giữ gìn và bảo vệ nguồn - Học sinh thực hiện.nước sạch bằng những việc làm cụ thể, có sự quan sát,nhận xét của bạn bè, thầy cô ở lớp và người lớn ở nhà.- Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, nhóm - Học sinh lắng nghe.học tập tích cực.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sựtiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: LỚP 2...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 27Chủ điểm: Ôn tậpThực hành kĩ năng Giữa học kì HaiI. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: HS thực hành cách ứng xử phù hợp trong tình huống nhặt được của rơi.Cần nói lời yêu cầu đề nghị phù hợp trong các tình huống khác nhau. Hs biết cần phải làm gìkhi nhận và gọi điện thoại2 .Kỹ năng: Hs trả lại của rơi khi nhặt đươc.Hs biết sử dụng lời yêu cầu, đề nghị phùhợp trong giao tiếp hàng ngày.Biết phân biệt hành vi đúng, sai khi nhận và gọi điện thoại.3. Thái độ: Hs quí trọng những người thật thà, không tham của rơi.Quí trọng nhữngngười biết nói lời yêu cầu, phù hợp.Tôn trọng, từ tốn, lễ phép trọng khi nói chuyện điện thoại.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :- Giáo viên: Bảng phụ.- Học sinh: Đồ dùng học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :Hoạt động của giáo viên1. Hoạt động cơ bản:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu họctập.b. Hoạt động 2: Củng cố kiến thức giữa Học kì II.* Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống và củng cố kiến thức các bài đã học trong nửa đầu Học kì II.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Giáo viên yêu cầu các nhóm thống kê và tóm tắt - Các nhóm liệt kê trên phiếu nhóm.nội dung các bài đã học trong nửa đầu Học kì II.- Các nhóm trình bày.- Giáo viên nhận xét.- Nhóm khác nhận xét, bổ sung.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.2. Hoạt động thực hành:a. Hoạt động 1: Xử lí tình huống (10 phút)nhận xét. LỚP 2* Mục tiêu : Giúp HS thảo luận các tình huốngđơn giản.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Giáo viên giao cho mỗi nhóm đóng vai một tìnhhuống.+ Tình huống 1 : Em làm trực nhật lớp và nhặtđược quyển sách của bạn nào đó để quên trongngăn bàn. Em sẽ …+ Tình huống 2 : Em biết bạn mình nhặt được củarơi nhưng không chịu trả lại em sẽ …- Gv đánh giá và nhận xét.+ Tình huống 3: Em muốn được bố hoặc mẹ cho đichơi vào ngày lễ.+ Tình huống 4: Em muốn nhờ bạn lấy hộ quyểnsách.- Giáo viên kết luận và chốt nội dung Hoạt động 2.b. Hoạt động 2: Hoạt động nhóm đôi (8 phút)* Mục tiêu : Giúp HS trình bày theo cặp các tìnhhuống đơn giản.* Cách tiến hành :- Yêu cầu HS thảo luận và đóng vai theo cặp.+ Tình huống 1: bạn Nam gọi điện cho bà ngoại đểhỏi thăm sức khoẻ.+ Tình huống 2: Một người gọi nhầm số máy nhàNam.- Giáo viên kết luận và chốt nội dung Hoạt động 2.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạchđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.- Hs thảo luận nhóm và đóng vai.- Các nhóm lên đóng vai.- Học sinh nhận xét, bình chọn nhóm haynhất.- Hs thảo luận nhóm và đóng vai theo từngcặp trước lớp.- Các nhóm lên đóng vai.- Hs thảo luận nhận xét về lời nói cử chỉ hànhđộng ...- Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnnhận xét.3. Hoạt động ứng dụng:- Yêu cầu học sinh thực hiện lịch sự khi nhận và - Học sinh thực hiện.gọi điện thoại hay đến nhà người khác, có sự quansát, nhận xét của bạn bè và người lớn..- Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, - Học sinh lắng nghe.nhóm học tập tích cực.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giásự tiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... LỚP 2.....................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 28Chủ điểm: Cây cốiGiữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng(Tiết 1)(KNS + MT)I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Nêu được lợi ích của việc giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng. Nêu đượcnhững việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng. Hiểu được lợi íchcủa việc giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.2. Kỹ năng: Thực hiện giữ trật tự, vệ sinh ở trường, lớp, đường làng, ngõ xóm. Nhắcnhở bạn bè cùng giữ trật tự, vệ sinh ở trường, lớp, đường làng, ngõ xóm và những nơi c.cộngkhác.3. Thái độ: Tôn trọng và chấp hành những quy định về trật tự vệ sinh nơi công cộng.Đồng tình, ủng hộ các hành vi giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng.* MT : Tham gia và nhắc nhở bạn bè giữ gìn trật tự vệ sinh nơi công cộng là làm cho môitrường nơi công cộng trong lành, sạch đẹp, văn minh, góp phần bảo vệ môi trường (toànphần).* KNS:- Rèn các kĩ năng: Kĩ năng hợp tác với mọi người trong việc giữ gìn trật tự, vệ sinh nơicông cộng, kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng.- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, động não.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:- Giaó viên : Tranh ảnh trong sách giáo khoa, các phiếu nhóm.- Học sinh : Đồ dùng học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Hoạt động của giáo viên1. Hoạt động cơ bản:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệuhọc tập.b. Hoạt động 2: Phân tích tranh (15 phút)* Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu được một biểu hiện cụ thể về giữ gìn trật tự nơi công cộng.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Yêu cầu quan sát tranh và bày tỏ thái độ.- QS tranh và bày tỏ thái độ.- Yêu cầu các nhóm thảo luận theo nhóm:- Các nhóm thảo luận.+ Tình huống 1: Nam và các bạn lần lượt xếp hàng - Các bạn làm như thế là hoàn toàn đúng.mua vé vào xem phim.Vì như vậy sẽ không gây ảnh hưởng đếnngười xung quanh. LỚP 2+ Tình huống 2: Sau khi ăn quà xong, Lan và Hoa - Các bạn làm như thế là hoàn toàn đúng.cùng bỏ vỏ quà vào thùng rác.Vì như thế trường lớp mới được giữ vệsinh.+ Tình huống 3: Đi học về, Sơn và Hải không về ngay - Các bạn làm như thế là sai, vì sẽ gây taimà rủ các bạn chơi đá bóng dưới lòng đường.nạn giao thông.+ Tình huống 4: Nhà ở tầng 4, Tuấn rất ngại đi đổ rác - Bạn Tuấn làm như thế là hoàn toàn sai vìvà nước thải, có hôm cậu đổ cả một chậu nước từ trên bạn sẽ đổ vào đầu người đi đường.tầng 4 xuống.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2 và giáo dục học - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ.sinh biết tham gia và nhắc nhở bạn bè giữ gìn trật tự vệsinh nơi công cộng là làm cho môi trường nơi côngcộng trong lành, sạch đẹp, văn minh, góp phần bảo vệmôi trường.c. Hoạt động 3: Xử lí tình huống (15 phút)* Mục tiêu: Giúp học sinh hiểu một biểu hiện cụ thể về giữ vệ sinh nơi công cộng. Rèn kĩ năng hợptác các bạn trong lớp xử lí tình huống. Rèn kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trật tự, vệ sinhnơi công cộng.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Yêu cầu HS thảo luận nhóm với các tình huống.- Hoạt động nhóm → đại diện nhóm nêucách phán đoán+ Mẹ bảo Lan mang rác ra đầu ngõ đổ. Lan định mang - Nếu em là Lan em vẫn sẽ ra đầu ngõ đổrác ra đầu ngõ nhưng em lại nhìn thấy một vài túi rác rác vì cần phải giữ vệ sinh nơi khu phốtrước sân, mà xunh quanh lại không có ai. Nếu em là mình ở.bạn Lan, em sẽ làm gì?+ Đang giờ kiểm tra, cô giáo không có ở lớp. Nam đã - Nếu em là Nam, em sẽ ngồi trật tự tạilàm bài xong nhưng không biết mình làm có đúng chỗ, xem lại bài của mình chứ không traokhông, Nam rất muốn trao đổi với các bạn xung đổi với các bạn xung quanh, làm mất trậtquanh. Nếu em là Nam, em có làm như mong muốn đó tự và ảnh hưởng đến các bạn xung quanh.không? Vì sao?+ Để giữ trật tự, vệ sinh công cộng, các em cần phải - Không chạy giỡn, không xả rác bừa bãi...làm gì?- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 3.- Học sinh lắng nghe, ghi nhớ.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch,được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.bạn nhận xét.- Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, nhóm - Học sinh lắng nghe.học tập tích cực.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sựtiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201... LỚP 2Đạo đức tuần 29Chủ điểm: Cây cốiGiữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng(Tiết 2)(KNS + NL)I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Nêu được lợi ích của việc giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng. Nêu đượcnhững việc cần làm phù hợp với lứa tuổi để giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng. Hiểu được lợi íchcủa việc giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng.2. Kỹ năng: Thực hiện giữ trật tự, vệ sinh ở trường, lớp, đường làng, ngõ xóm. Nhắcnhở bạn bè cùng giữ trật tự, vệ sinh ở trường, lớp, đường làng, ngõ xóm và những nơi c.cộngkhác.3. Thái độ: Tôn trọng và chấp hành những quy định về trật tự vệ sinh nơi công cộng.Đồng tình, ủng hộ các hành vi giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng.* KNS:- Rèn các kĩ năng: Kĩ năng hợp tác với mọi người trong việc giữ gìn trật tự, vệ sinh nơicông cộng, kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng.- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, động não.* NL: Giữ trật tự nơi công cộng là góp phần bảo vệ, làm sạch đẹp, an toàn môi trường ở lớp,trường và nơi công cộng, góp phần giảm thiểu các chi phí (có liên quan tới năng lượng) chobảo vệ, giữ gìn môi trường, bảo vệ sức khỏe con người (liên hệ).II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:- Giaó viên : Tranh ảnh trong sách giáo khoa, bảng phụ.- Học sinh : Đồ dùng học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:Hoạt động của giáo viên2. Hoạt động thực hành:a. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.Hoạt động của học sinh- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệuhọc tập.b. Hoạt động 2: Báo cáo kết quả điều tra (10 phút)* Mục tiêu: Giúp học sinh trình bày kết quả điều tra. Rèn kĩ năng hợp tác.* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.-Yêu cầu một vài đại diện HS lên báo cáo kết quả - Đại diện HS lên báo cáo.điều tra sau 1 tuần.- GV tổng kết lại các ý kiến của các nhóm báo cáo.- HS theo dõi.- Nhận xét về báo cáo của jọc sinh và những đónggóp của cả lớp. Khen những HS báo cáo tốt, đúnghiện thực.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2.- Học sinh lắng nghe, ghi nhớ. LỚP 2c. Hoạt động 3: Trò chơi " Ai đúng ai sai" (10 phút)* Mục tiêu: Giúp học sinh đưa ra kiến đúng. Rèn kĩ năng hợp tác.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- GV phổ biến luật chơi:- HS theo dõi cách chơi+ Mỗi dãy sẽ lập thành một đội chơi - cử đội trưởng - HS thực hiện trò chơi theo HD của Gvcủa mình.+ Các đội chơi đưa ra y kiến đúng hay sai và đưa r atín hiệu để xin trả lời.+ Mỗi y kiến đúng được 5 điểm.+ Đội nào ghi được nhiều điểm nhất sẽ thắng cuộc.- Gv tổ chức cho HS chơi mẫu.- HS thực hiện chơi theo HD.- Tổ chức cho HS chơi- GV nhận xét - phát phần thưởng cho các đội thắng.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 3 và giáo dục - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ.học sinh biết giữ trật tự nơi công cộng là góp phầnbảo vệ, làm sạch đẹp, an toàn môi trường ở lớp,trường và nơi công cộng, góp phần giảm thiểu cácchi phí (có liên quan tới năng lượng) cho bảo vệ, giữgìn môi trường, bảo vệ sức khỏe con người.3. Hoạt động ứng dụng: Tập làm người hướng dẫn viên (10 phút)- GV đặt ra tình huống- HS theo dõi cách làm.- Yêu cầu HS suy nghĩ - đại diện lên trình bày- HS lên trình bày.- Yêu cầu HS trao đổi nhận xét.- Nhận xét, bổ sung- Nhận xét, khen những HS đưa ra những lời nhắcnhở đúng.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động ứng dụng.- Học sinh lắng nghe, ghi nhớ.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.nhận xét.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự - Học sinh lắng nghe.tiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 30Chủ điểm: Bác HồTrả lại của rơi (tiết 1)(HCM + KNS)I. MỤC TIÊU: LỚP 21. Kiến thức: Học sinh biết khi nhặt được của rơi cần tìm cách trả lại cho người mất;biết trả lại của rơi cho người mất là người thật thà, được mọi người quí trọng.2. Kỹ năng: Quí trọng những người thật thà, không tham của rơi.3. Thái độ: Học sinh trả lại của rơi khi nhặt được và biết quý trọng những người thậtthà, không tham của rơi.* HCM:- Chủ đề: Chủ đề: cần, kiệm, liêm, chính.- Nội dung: Trả lại của rơi thể hiện đức tính thật thà, thực hiện theo năm điều Bác Hồdạy (liên hệ).* KNS:- Rèn các kĩ năng: Kĩ năng xác định giá trị bản thân (giá trị của sự thật thà). Kĩ năng giảiquyết vấn đề trong tình huống nhặt được của rơi.- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, động não, đóng vai, xử lí tình huống.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :- Giáo viên: Bảng phụ.- Học sinh: Đồ dùng học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :Hoạt động của giáo viên1. Hoạt động cơ bản:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết bài “Bà Còng”.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu họctập.b. Hoạt động 2: Phân tích tình huống (10 phút)tập.* Mục tiêu : HS biết ra quyết định đúng khi nhặtđược của rơi. Rèn kĩ năng giải quyết vấn đề.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- GV cho hs quan sát tranh.- Hs quan sát và nêu nội dung tranh.- GV nêu tình huống.- Thảo luận nhóm và đưa ra giải pháp cho tìnhhuống.- Gv nêu câu hỏi về cách chọn giải pháp Kết luận: Khi nhặt được của rơi, cần tìm cáchtrả lại cho người mất. Trả lại của rơi sẽ đem lạiniềm vui cho người khác và đem lại niềm vui chochính bản thân mình.c. Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ (10 phút)* Mục tiêu : Hs biết bày tỏ thái độ của mình trước- Thảo luận nhóm. Đại diện trình bày. LỚP 2những ý kiến có liên quan đến việc nhặt được củarơi. Rèn kĩ năng xác định giá trị bản thân.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm đôi.- Giáo viên yêu cầu học sinh thực hiện trên phiếu - Hs làm vào phiếu.học tập.- Trao đổi kết quả bạn cùng bàn.a) Trả lại của rơi là người thật thà, đáng quý - Hs bày tỏ thái độ bằng cách giơ bìa màu.trọng.b) Trả lại của rơi là ngốc.c) Trả lại của rơi là đem lại niềm vui cho ngườimất và cho chính mình.d) Chỉ nên trả lại của rơi khi có người biết.đ) Chỉ nên trả lại khi nhặt được số tiền lớn hoặcnhững vật đắt tiền.- Hs lắng nghe.- Gv nêu lần lượt các ý kiến.- Hs thảo luận nhóm đôi. Trình bày trước lớp.- Nhận xét kết luận : Các ý đúng : a, c.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 3 và giáo - Học sinh lắng nghe, ghi nhớ.dục học sinh biết trả lại của rơi thể hiện đức tínhthật thà, thực hiện theo năm điều Bác Hồ dạy.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.nhận xét.- Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, - Học sinh lắng nghe.nhóm học tập tích cực.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giásự tiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 31Chủ điểm: Bác HồTrả lại của rơi (tiết 2)(HCM + KNS)I. MỤC TIÊU:1. Kiến thức: Học sinh biết khi nhặt được của rơi cần tìm cách trả lại cho người mất;biết trả lại của rơi cho người mất là người thật thà, được mọi người quí trọng. LỚP 22. Kỹ năng: Quí trọng những người thật thà, không tham của rơi.3. Thái độ: Học sinh trả lại của rơi khi nhặt được và biết quý trọng những người thậtthà, không tham của rơi.* HCM:- Chủ đề: Chủ đề: cần, kiệm, liêm, chính.- Nội dung: Trả lại của rơi thể hiện đức tính thật thà, thực hiện theo năm điều Bác Hồdạy (liên hệ).* KNS:- Rèn các kĩ năng: Kĩ năng xác định giá trị bản thân (giá trị của sự thật thà). Kĩ năng giảiquyết vấn đề trong tình huống nhặt được của rơi.- Các phương pháp: Thảo luận nhóm, động não, đóng vai, xử lí tình huống.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :- Giáo viên: Bảng phụ.- Học sinh: Đồ dùng học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :Hoạt động của giáo viên2. Hoạt động thực hành:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu họctập.b. Hoạt động 2: Đóng vai (15 phút)* Mục tiêu: Giúp học sinh biết ứng xử trong tìnhhuống nhặt được của rơi. Rèn kĩ năng xác địnhgiá trị bản thân.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- GV nêu tình huống.- Các nhóm thảo luận đóng vai theo tình+ Tình huống 1: Em làm trực nhật lớp và nhặt huống.được quyển truyện của bạn nào đó để quên trong - Đại diện nhóm trình bày.ngăn bàn.+ Tình huống 2: Giờ ra chơi, em nhặt được mộtchiếc bút rất đẹp ở sân trường.+ Tình huống 3: Em biết bạn mình nhặt được củarơi nhưng không chịu trả lại.- Nhận xét kết luận: Cần trả lại của rơi mỗi khi LỚP 2nhặt được và nhắc nhở bạn bè, anh chị em cùngthực hiện.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.nhận xét.3. Hoạt động ứng dụng : Trình bày tư liệu- Giáo viên yêu cầu học sinh trình bày, các tư liệu - Hs trình bày.sưu tầm được.+ Từng cá nhân học sinh trình bày tư liệu củamình.+ Cả lớp thảo luận về nội dung của tư liệu các bạn. - Hs thảo luận nhóm đôi. Trình bày trước lớp.- GV cho hs thảo luận về nội dung các tư liệu Nhận xét kết luận : Cần trả lại của rơi khi nhặt- Hs nhắc lại.được và nhắc nhở bạn bè, anh chị cùng thực hiện.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.nhận xét.- Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, - Học sinh lắng nghe.nhóm học tập tích cực.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giásự tiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 32Chủ điểm: Nhân dânGiúp đỡ người khuyết tật(tiết 1)(KNS + HCM)I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Biết mọi người đều cần phải hỗ trợ, giúp đỡ, đối xử bình đẳng với ngườikhuyết tật.2. Kỹ năng: Nêu được một số hành động, việc làm phù hợp để giúp đỡ người khuyết tật. LỚP 2Không đồng tình với những thái độ xa lánh, kì thị, trêu chọc bạn khuyết tật.3. Thái độ: Có thái độ cảm thông, không phân biệt đối xử và tham gia giúp đỡ bạnkhuyết tật trong lớp, trong trường và ở cộng đồng phù hợp với khả năng.* Giáo viên gợi ý và tạo điều kiện cho học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu sưu tầmđược về việc giúp đỡ người khuyết tật.* HCM:- Chủ đề: Lòng nhân ái, vị tha.- Nội dung: Giúp đỡ người khuyết tật là thể hiện lòng nhân ái theo gương Bác (liên hệ).* KNS :- Rèn các kĩ năng: Kỹ năng thể hiện sự cảng thông với người khuyết tật. Kỹ năng raquyết định và giải quyết vấn đề phù hợp trong các tình huống liên quan đến người khuyết tật.Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin về các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật ở địa phương.- Phương pháp: Thảo luận nhóm, động não, đóng vai, dự án.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :- Giáo viên: Bảng phụ.- Học sinh: Đồ dùng học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :Hoạt động của giáo viên1. Hoạt động cơ bản:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu họctập.b. Hoạt động 2: Phân tích tranh (10 phút)* Mục tiêu: Giúp học sinh nhận biết được một hànhvi cụ thể về giúp đỡ người khuyết tật.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- GV cho cả lớp quan sát tranh và thảo luận việc - Các nhóm quan sát tranh và thực hiện trênlàm của bạn nhỏ.phiếu nhóm.- Thư kí ghi biên bản.- Yệu cầu các nhóm trình bày.- Đại diện các nhóm trình bày.- Nhóm bạn nhận xét, bổ sung. Kết luận: Chúng ta cần phải giúp đỡ các bạnkhuyết tật,…c. Hoạt động 3: Thảo luận theo nhóm đôi (10 ph)* Mục tiêu : Giúp hs hiểu được sự cần thiết và mộtsố việc có thể làm để giúp đỡ người khuyết tật. LỚP 2* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm đôi.- GV nêu yêu cầu về các việc có thể giúp đỡ người - Hs theo dõi, thảo luận theo cặp.khuyết tật- Đại diện các nhóm trình bày. Giáo viên kết luận : Tuỳ theo khả năng, điều kiện- Các nhóm nhận xét bổ sung.thực tế,…và giáo dục học sinh biết giúp đỡ ngườikhuyết tật là thể hiện lòng nhân ái theo gương Bác.d. Hoạt động 4: Bày tỏ ý kiến (10 phút)* Mục tiêu : Giúp học sinh có thái độ đúng đối vớiviệc giúp đỡ người khuyết tật.* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- GV nêu lần lượt các ý kiến. Yêu cầu hs bày tỏ thái - Học sinh thực hiện bằng cách giơ thẻ Đđộ đồng tình hoặc không đồng tình.(Đồng tình) và S (Không đồng tình). Kết luận : ý kiến a,c, d là đúng; Ý kiến b là chưa- Học sinh giải thích lí do vì sao mình đồnghoàn toàn đúng vì mọi người khuyết tật đều cầntình hay không đồng tình cho mỗi ý kiến.được giúp đỡ.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.nhận xét.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá - Học sinh lắng nghe.sự tiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 33Chủ điểm: Nhân dânGiúp đỡ người khuyết tật(tiết 2)(KNS)I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Biết mọi người đều cần phải hỗ trợ, giúp đỡ, đối xử bình đẳng với ngườikhuyết tật.2. Kỹ năng: Nêu được một số hành động, việc làm phù hợp để giúp đỡ người khuyết tật.Không đồng tình với những thái độ xa lánh, kì thị, trêu chọc bạn khuyết tật.3. Thái độ: Có thái độ cảm thông, không phân biệt đối xử và tham gia giúp đỡ bạnkhuyết tật trong lớp, trong trường và ở cộng đồng phù hợp với khả năng. LỚP 2* Giáo viên gợi ý và tạo điều kiện cho học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu sưu tầmđược về việc giúp đỡ người khuyết tật.* KNS :- Rèn các kĩ năng: Kỹ năng thể hiện sự cảng thông với người khuyết tật. Kỹ năng raquyết định và giải quyết vấn đề phù hợp trong các tình huống liên quan đến người khuyết tật.Kỹ năng thu thập và xử lý thông tin về các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật ở địa phương.- Phương pháp: Thảo luận nhóm, động não, đóng vai, dự án.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :- Giáo viên: Bảng phụ.- Học sinh: Đồ dùng học tập.III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :Hoạt động của giáo viên2. Hoạt động thực hành:a. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.b. Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ (10 phút)* Mục tiêu: Giúp học sinh biết tỏ thái độ đúng đắnđối với người khuyết tật.* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- Yêu cầu HS dùng tấm bìa có vẽ khuôn mặt mếu(không đồng tình) và khuôn mặt cười (đồng tình) đểbày tỏ thái độ với từng tình huống mà GV đưa ra.- Các ý kiến đưa ra:+ Giúp đỡ người khuyết tật là việc làm không cầnthiết vì nó làm mất thời gian.+ Giúp đỡ người khuyết tật không phải là việc củatrẻ em.+ Chỉ cần giúp đỡ người khuyết tật là thương binh đãđóng góp xương máu cho đất nước.+ Giúp đỡ người khuyết tật là trách nhiệm của các tổchức bảo vệ người tàn tật không phải là việc của HSvì HS còn nhỏ và chưa kiếm ra tiền.+ Giúp đỡ người khuyết tật là việc mà tất cả mọingười nên làm khi có điều kiện.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2.c. Hoạt động 3: Xử lí tình huống (10 phút)* Mục tiêu : Giúp học sinh biết cách xử lí tình huốngđúng đắn trong các trường hợp đơn giản.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Yêu cầu HS thảo luận tìm cách xử lí các tình huốngHoạt động của học sinh- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệuhọc tập.- Nghe ý kiến và bày tỏ thái độ bằng cáchquay mặt bìa thích hợp.+ Mặt mếu.+ Mặt mếu.+ Mặt mếu.+ Mặt mếu.+ Mặt cười.- Học sinh lắng nghe, ghi nhớ.- Làm việc theo nhóm để tìm cách xử lí các LỚP 2sau:+ Tình huống 1: Trên đường đi học về, Thu gặp mộtnhóm bạn học cùng trường đang xúm quanh và trêuchọc một bạn gái nhỏ bé, bị thọt chân học cùngtrường. Theo em Thu phải làm gì trong tình huốngđó?+ Tình huống 2: Các bạn Ngọc, Sơn, Thành, Namđang đá bóng ở sân nhà Ngọc thì có một chú bị hỏngmắt đi tới hỏi thăm nhà bác Hùng cùng xóm. Ba bạnNgọc, Sơn, Thành nhanh nhảu đưa chú đến tận đầulàng chỉ vào góc đa và nói: Nhà bác Hùng đây chúạ!” Theo em lúc đó Nam nên làm gì?Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 3.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạchđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.3. Hoạt động ứng dụng:- Yêu cầu học sinh cho học sinh tập hợp và giới thiệunhững tư liệu sưu tầm được về việc giúp đỡ ngườikhuyết tật.tình huống được đưa ra:- Thu cần khuyên ngăn các bạn và an ủi,giúp đỡ bạn gái.- Nam ngăn các bạn lại, khuyên các bạnkhông được trêu chọc người khuyết tật vàđưa chú đến nhà bác Hùng.- Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnnhận xét.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự - Học sinh lắng nghe.tiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 34Chủ điểm: Ôn tậpThực hành kĩ năng Học kì Hai(tiết 1)I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Củng cố cho HS về một số hành vi: thật thà, khi nhặt được của rơi trả lạicho người mất, lịch sự khi nhận và gọi điện thoại, khi đến nhà người khác, biết nói lời yêu cầu,đề nghị.2. Kỹ năng: HS có thói quen nhặt được của rơi trả lại người mất, có ý thức bảo vệ cáccon vật có ích, có ý thức khi đến nhà bạn.....3. Thái độ: Bồi dưỡng cho HS tình cảm yêu quý bạn bè, yêu quý người tàn tật và quantâm giúp đỡ họ… LỚP 2II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :- Giáo viên: Tranh ảnh, câu chuyện.- Học sinh: Đồ dùng học tập.III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:Hoạt động của giáo viên1. Hoạt động cơ bản:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học tập.- Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu họctập.b. Hoạt động 2: Thảo luận nhóm (10 phút)* Mục tiêu: Giúp học sinh ôn lại các kiến thức cũ.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Chia lớp làm 4 nhóm.- Yêu cầu các nhóm nhận nội dung thảo luận.- Nhóm 1: Thảo luận 2 nội dung:+ Trả lại của rơi.+ Biết nói lời yêu cầu, đề nghị.- Nhóm 2:+ Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại.+ Lịch sự khi đến nhà người khác.- Nhóm 3:+ Giúp đỡ người tàn tật.- Nhóm 4:+ Giữ vệ sinh môi trường.c. Hoạt động 3: Làm việc lớp (10 phút)* Mục tiêu: Giúp học sinh trình bày những hiểubiết về các kiến thức cũ.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- Cho các nhóm cử đại diện trình bày ý kiến thảo - Đại diện các nhóm trình bày ý kiến thảo luậnluận.của nhóm mình.- Cho HS nhận xét, bổ sung.- Các nhóm khác nhận xét bổ sung.- Giáo viên chốt nội dung hoạt động 3.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnđược để giáo viên và các bạn nhận xét, nhận xét.đánh giá.c. 2. Hoạt động thực hành:* Mục tiêu: Giúp học sinh trình bày những hành viđúng qua vai diễn.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm. LỚP 2- Cho các nhóm chơi sắm vai.- Các nhóm tự chọn một trong hai nội dungvừa thảo luận để xây dựng kịch bản và tự phânvai.- Cho HS nhận xét hành vi đúng hoặc sai của các - HS trong nhóm tự phân vai và tập sắm vai.vai.- Các nhóm thể hiện vai sắm.- Nhận xét nhóm có vai diễn hay nhất, lời thoại - HS nhận xét các hành vi đúng sai của cáchay nhất.vai.- Giáo viên chốt nội dung Hoạt động thực hành.- Học sinh lắng nghe, ghi nhớ.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạnđược để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá.3. Hoạt động ứng dụng:nhận xét.- Yêu cầu học sinh thực hiện các việc làm cụ thể - Học sinh thực hiện.để giữ vệ sinh môi trường trong thựctế cuộc sống, có sự quan sát của ngườilớn ở nhà.- Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, - Học sinh lắng nghe.nhóm học tập tích cực.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giásự tiến bộ của học sinh. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... / ..../ 201...Đạo đức tuần 35Chủ điểm: Ôn tậpThực hành kĩ năng Học kì Hai(tiết 2)I. MỤC TIÊU :1. Kiến thức: Củng cố các kĩ năng, kiến thức về các chuẩn mực đạo đức đã học trongnăm học.2. Kỹ năng: Vận dụng các chuẩn mực đạo đức đã học vào thực tế cuộc sống.3. Thái độ: Bồi dưỡng cho học sinh có ý thức trong học tập.II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC :- Giáo viên: Tranh ảnh, câu chuyện.- Học sinh: Đồ dùng học tập. LỚP 2III. CÁC HỌAT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:Hoạt động của giáo viên1. Hoạt động cơ bản:Hoạt động của học sinha. Hoạt động 1: khởi động (5 phút) :- Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho các bạn hát.- Yêu cầu các nhóm đọc mục tiêu bài học.- Học sinh hát đầu tiết.- Học sinh cùng đọc mục tiêu bài học.- Yêu cầu các nhóm nhận đồ dùng, tài liệu học - Các nhóm trưởng nhận đồ dùng, tài liệu họctập.b. Hoạt động 2: Ôn lại kiến thức (10 phút)tập.* Mục tiêu : Giúp học sinh ôn lại các kiến thứccũ đã học.* Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân.- GV cho HS nhắc lại các kiến thức đã học trong - HS nhắc lại các kiến thức đã học.học kì II+ Chăm chỉ học tập.+ Lịch sự khi đến nhà người khác.+ Lịch sự khi gọi điện thoại.+ Giữ vệ sinh môi trường.+ Giữ vệ sinh nơi công cộng.+ Trả lại của rơi.- Nhận xét, chốt nội dung Hoạt động 2.- Học sinh trình bày, bạn khác nhận xét bổ sung- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạn nhậnhoạch được để giáo viên và các bạn nhận xét, xét.đánh giá.2. Hoạt động thực hành:* Mục tiêu: Giúp học sinh biết xử lí các tìnhhuống đơn giản.* Cách tiến hành: Hoạt động nhóm.- GV đưa một số tình huống đạo đức yệu cầu- Các nhóm bàn bạc và thống nhất cách xử líhọc sinh đưa ra cách xử lí.tình huống trên phiếu học tập.+ Tình huống 1Đáp ánHùng đến nhà Nam chơi vừa đến cổng nhà Nam, - Hùng làm như vậy không được Hùng phải chàoHùng bèn gọi to .Người ra mở cổng là mẹ Nam, mẹ bạn Nam sau đó hỏi xem có bạn Nam có ởHùng không chào mẹ Nam mà chạy thẳng vào nhà không rồi xin phép mẹ bạn Nam cho gặpnhà. Hùng làm như vậy có được không? Em hãy Namđưa ra cách giải quyết hợp lí nhất?+ Tình huống 2Trên đường đi học về Lan gặp một bà cụ trông - Lan không nên tỏ thái độ như vậy, làm nhưyếu, chân đi bị đau bước đi rất khó khăn. Trên vậy là chưa biết giúp đỡ mọi người, chưa ngoan LỚP 2vai vác một bao tải nặng . Lan không giúp bà mà khi lớn tiếng mắng người khác mà đây lại là mộtcòn lớn tiếng mắng bà khi bà cụ đi va phải Lan. người lớn tuổi.Lan làm như vậy có đúng không? Em sẽ làm gìđể Lan hiểu và có thái độ đúng với mọi người?- Các nhóm trình bày.- Nhận xét và chốt nội dung Hoạt động thực - Nhận xét nhóm bạn.hành.- Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạn nhậnhoạch được để giáo viên và các bạn nhận xét, xét.đánh giá.3. Hoạt động ứng dụng:- Yêu cầu học sinh thực hiện các việc làm cụ thể - Học sinh thực hiện.trong việc thực hiện trả lại của rơi,có sự quan sát, nhận xét, đánh giácủa bạn bè, thầy cô trong trường vàngười lớn ở nhà.- Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh - Học sinh lắng nghe.giá sự tiến bộ của học sinh.- Tổng kết môn học. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... [...]... chơi - Giáo viên hướng dẫn cách chơi - Tổ chức trò chơi - HS chơi theo hướng dẫn của giáo viên - GV nhận xét đánh giá - HS lắng nghe - Giáo viên chốt lại nội dung hoạt động 3 - HS lắng nghe - Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạn được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá nhận xét LỚP 2 3 Hoạt động ứng dụng: Thực hành làm sạch đẹp lớp học... Ngày dạy : thứ , ngày / / 20 1 Đạo đức tuần 9 Chủ điểm: Ôn tập Thực hành kĩ năng Giữa học kì Một (KNS) I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: HS biết cách xử lí và đóng vai 1 số tình huống đã học 2 Kỹ năng: Rèn khả năng đóng vai theo các tình huống 3 Thái độ: Giáo dục HS có những hành vi đạo đức, chuẩn mực đạo đức phù hợp với lứa tuổi, đặc biệt hình thành kĩ năng hành vi đạo đức cho HS * KNS: - Rèn các kĩ năng:... cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá bạn nhận xét - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự - HS nghe tiến bộ của học sinh  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy : thứ , ngày / / 20 1 Đạo đức tuần 10 LỚP 2 Chủ điểm:... làm cho lớp sạch đẹp, thoáng mát  Tình huống 3: Nhóm 3, 7: - Bạn Nam làm như thế là sai Bởi vì vẽ như thế sẽ làm bẩn tường, mất đi vẻ đẹp của trường lớp  Tình huống 4: Nhóm 4, 8: - 2 bạn này làm như thế là đúng Bởi vì chăm sóc cây hoa sẽ làm cho hoa nở đẹp trường lớp - Yêu cầu các nhóm lên trình bày - Các nhóm lên trình bày Nhóm khác nhận xét, bổ sung * Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 2 và giáo dục... Học sinh lắng nghe nhóm học tập tích cực - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự tiến bộ của học sinh LỚP 2  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy : thứ , ngày / / 20 1 Đạo đức tuần 8 Chủ điểm: Thầy cô giáo của em Biết nhận lỗi và sửa lỗi (Tiết 2) (KNS) I MỤC TIÊU 1 Kiến thức: Biết khi mắc... - Giáo viên làm mẫu: nói “Mời các bạn giơ tay” và giơ tay lên, cả lớp làm theo - Gọi học sinh cùng chơi - Gv nhận xét, đánh giá - Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá - Một học sinh đọc tình huống - Hs thảo luận, đóng vai trong nhóm - Học sinh phân tích và bổ sung ý kiến - Hs trình bày - Nhận xét về bạn - Học sinh lắng nghe - Học sinh làm theo. .. nhiệm « Cách tiến hành: Hoạt động nhóm - Chia lớp làm ra 6 nhóm: mỗi nhóm đóng 1 vai + Thảo luận và chuẩn bị đóng vai + Nhóm 1, 3, 5: Tình huống 1: -Hoà đang quyét nhà thì bị + Các nhóm lên đóng vai theo tình bạn rủ đi chơi Hoà sẽ huống của mình LỚP 2 + Nhóm 2, 4, 6: Tình huống 2: Anh (chị) của Hoà nhờ - Lớp nhận xét Hoà gánh nước, cuốc đất Hoà sẽ - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 3 - Học sinh... Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, bạn được để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá nhận xét - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá sự - Học sinh lắng nghe tiến bộ của học sinh  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy : thứ , ngày / / 20 1 Đạo đức tuần 15 Chủ... Mời HS trình bày - Đại diện trình bày, nhận xét * Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 4 - Học sinh lắng nghe - Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả thu hoạch được - Học sinh trình bày kết quả thu hoạch, để giáo viên và các bạn nhận xét, đánh giá bạn nhận xét - Nhận xét tiết học, tuyên dương những cá nhân, nhóm - Học sinh lắng nghe học tập tích cực - Giáo viên ghi nhận xét kết quả học tập, đánh giá... hành: Hoạt động cá nhân - Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc trên phiếu - Hs đánh dấu vào trước ô vuông ý kiến mà em tán thành - Gv nêu lần lượt các ý kiến - Hs bày tỏ thái độ - Gv cho hs thảo luận giữa việc tán thành và - Hs thảo luận, trình bày ý kiến không tán thành  Kết luận chung : Ý kiến d là đúng - Giáo viên chốt nội dung Hoạt động 4 - Học sinh lắng nghe - Yêu cầu học sinh trình bày các kết quả ... / / 20 1 Đạo đức tuần Chủ điểm: Trường học em Giữ gìn trường lớp đẹp (Tiết 2) (KNS + NL) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nêu lợi ích việc giữ gìn trường lớp đẹp Nêu việc cần làm để giữ gìn trường lớp. .. - Yêu cầu học sinh trình bày kết thu hoạch - Học sinh trình bày kết thu hoạch, để giáo viên bạn nhận xét, đánh giá bạn nhận xét LỚP - Giáo viên ghi nhận xét kết học tập, đánh giá - Học sinh... / / 20 1 Đạo đức tuần Chủ điểm: Trường học em Giữ gìn trường lớp đẹp (Tiết 1) (KNS + MT) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Nêu lợi ích việc giữ gìn trường lớp đẹp Nêu việc cần làm để giữ gìn trường lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đạo đức lớp 2 soạn theo chương trình VNEN (chi tiết) , Giáo án đạo đức lớp 2 soạn theo chương trình VNEN (chi tiết) , Giáo án đạo đức lớp 2 soạn theo chương trình VNEN (chi tiết) , III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

Mục lục

Xem thêm