Đáp án bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo nhân viên thiết bị, thí nghiệm

56 7K 34
Đáp án bộ đề thi phỏng vấn tuyển giáo nhân viên thiết bị, thí nghiệm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: (40 điểm) Theo quy định Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 nghĩa vụ chung viên chức quy định sau: 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước. (08 điểm) 2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. (08 điểm) 3. Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp công lập. (08 điểm) 4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn bảo vệ công, sử dụng hiệu tiết kiệm tài sản giao. (08 điểm) 5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực quy tắc ứng xử viên chức. (08 điểm) Câu hỏi 2: (30 điểm) - Theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông, thiết bị giáo dục là: Thiết bị giáo dục bao gồm thiết bị phục vụ giảng dạy học lớp, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị thể dục thể thao, thiết bị nhạc, họa thiết bị khác xưởng trường, vườn trường, phòng truyền thống, nhằm đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng dạy học, góp phần thực mục tiêu giáo dục toàn diện. (15 điểm) - Theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông, yêu cầu thiết bị giáo dục là: Thiết bị giáo dục phải phù hợp với yêu cầu nội dung phương pháp chương nình giáo dục; bảo đảm tính khoa học, tính sư phạm; an toàn cho người sử dụng, phù hợp với phát triển tâm lí sinh lí lứa tuổi học sinh.(15 điểm) Câu hỏi 3: (30 điểm) Theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông, yêu cầu quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục quy định sau: 1. Tất thiết bị giáo dục sở giáo dục phải đặt khoa học, dễ sử dụng có phương tiện bảo quản (tủ, hòm), vật che phủ, phương tiện chống ẩm, chống mối, mọt, dụng cụ phòng chữa cháy. Tuỳ theo tính chất. quy mô thiết bị mà bố trí diện tích phòng địa điểm thích hợp, bảo đảm cho giáo viên học sinh thao tác, lại thuận tiện an toàn sử dụng. Các thí nghiệm có độc hại, gây tiếng ồn phải bố trí xử lí theo nêu chuẩn quy định đựơc bảo đảm an toàn lao động vệ sinh môi trường. (10 điểm) 2. Thiết bị giáo dục phải sử dụng có hiệu cao nhất, đáp ứng yêu cầu nội dung phương pháp quy định chương trình giáo dục. (05 điểm) 3. Thiết bị giáo dục phải làm bảo quản sau sử dụng; định kì bảo dưỡng, bổ sung phụ tùng, linh kiện, vật tư tiêu hao.(05 điểm) 4. Hằng năm phải tiến hành kiểm kê theo quy định Nhà nước quản lý tài sản. Việc kiểm kê bất thường phải tiến hành trường hợp sau: a) Khi thay đổi Hiệu trưởng người phụ trách công tác thiết bị giáo dục. (2.5 điểm) b) Khi thay đổi địa điểm, sáp nhập, chia tách, đình hoạt động, giải thể trường; (2.5 điểm) c) Khi xảy thiệt hại thiên tai, hỏa hoạn, trộm cắp; (2.5 điểm) d) Khi quan quản lý giáo dục có thẩm quyền yêu cầu. (2.5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: (40 điểm) Những quy định giao tiếp hành viên chức quy định Quy tắc ứng xử cán bộ, công chức, viên chức làm việc máy quyền địa phương ban hành theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 Bộ Nội vụ sau: 1. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc công sở thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ phải mặc trang phục quy định chung quy định ngành, lĩnh vực; phải đeo thẻ công chức theo quy định; phải đeo phù hiệu lĩnh vực pháp luật quy định; phải giữ uy tín, danh dự cho quan, đơn vị, lãnh đạo đồng nghiệp. (08 điểm) 2. Trong giao tiếp công sở với công dân, cán bộ, công chức, viên chức phải có thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh. Khi giao dịch trực tiếp, văn hành qua phương tiện thông tin (điện thoại, thư tín, qua mạng .) phải bảo đảm thông tin trao đổi nội dung công việc mà quan, đơn vị, tổ chức công dân cần hướng dẫn, trả lời. (08 điểm) 3. Cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý, điều hành hoạt động quan, đơn vị phải nắm bắt kịp thời tâm lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý để có cách thức điều hành phù hợp với đối tượng nhằm phát huy khả năng, kinh nghiệm, tính sáng tạo, chủ động việc thực nhiệm vụ, công vụ cán bộ, công chức, viên chức; phát huy dân chủ, tạo điều kiện học tập phát huy sáng kiến cán bộ, công chức, viên chức; tôn trọng tạo niềm tin cho cán bộ, công chức, viên chức giao đạo thực nhiệm vụ, công vụ; bảo vệ danh dự cán bộ, công chức, viên chức bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không thật. (08 điểm) 4. Cán bộ, công chức, viên chức thừa hành chuyên môn nghiệp vụ phải tôn trọng địa vị người lãnh đạo, phục tùng chấp hành nhiệm vụ giao đồng thời phát huy tinh thần tự chủ, dám chịu trách nhiệm; có trách nhiệm đóng góp ý kiến hoạt động, điều hành quan, đơn vị bảo đảm cho hoạt động nhiệm vụ, công vụ đạt hiệu quả. (08 điểm) 5. Trong quan hệ đồng nghiệp cán bộ, công chức, viên chức phải chân thành, nhiệt tình bảo đảm đoàn kết; phối hợp góp ý trình thực nhiệm vụ, công vụ để công việc giải nhanh hiệu quả. (08 điểm) Câu hỏi 2: (30 điểm) Theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông nhiệm vụ quyền người phụ trách công tác thiết bị giáo dục quy định sau: 1. Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng việc quản lý thiết bị giáo dục nhà trường; (06 điểm) 2. Bảo quản sổ sách, hồ sơ thiết bị giáo dục, theo dõi việc xuất, nhập thiết bị giáo dục; ghi chép kiểm kê thiết bị giáo dục theo quy định Nhà nước;(06 điểm) 3. Giúp hiệu trưởng xây dựng kế hoạch năm để bổ sung, điều chuyển, lý bảo quản thiết bị giáo dục;(06 điểm) 4. Tham gia việc chuẩn bị cho giáo viên học sinh thực thí nghiệm, thực hành;(06 điểm) 5. Được trang bị phòng hộ lao động, hưởng phụ cấp độc hại, định mức lao động theo quy định hành Nhà nước.(06 điểm) Câu hỏi 3: (30 điểm) Theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông nhiệm vụ quyền người phụ trách công tác thiết bị giáo dục quy định sau: 1. Tất thiết bị giáo dục sở giáo dục phải đặt khoa học, dễ sử dụng có phương tiện bảo quản (tủ, hòm), vật che phủ, phương tiện chống ẩm, chống mối, mọt, dụng cụ phòng chữa cháy. Tuỳ theo tính chất. quy mô thiết bị mà bố trí diện tích phòng địa điểm thích hợp, bảo đảm cho giáo viên học sinh thao tác, lại thuận tiện an toàn sử dụng. Các thí nghiệm có độc hại, gây tiếng ồn phải bố trí xử Ií theo nêu chuẩn quy định đựơc bảo đảm an toàn lao động vệ sinh môi trường. (10 điểm) 2. Thiết bị giáo dục phải sử dụng có hiệu cao nhất, đáp ứng yêu cầu nội dung phương pháp quy định chương trình giáo dục. (05 điểm) 3. Thiết bị giáo dục phải làm bảo quản sau sử dụng; định kì bảo dưỡng, bổ sung phụ tùng, linh kiện, vật tư tiêu hao.(05 điểm) 4. Hằng năm phải tiến hành kiểm kê theo dúng quy định Nhà nước quản lý tài sản. Việc kiểm kê bất thường phải tiến hành trường hợp sau: a) Khi thay đổi hiệu trưởng người phụ trách công tác thiết bị giáo dục. (2.5 điểm) b) Khi thay đổi địa điểm, sáp nhập, chia tách, đình hoạt động, giải thể trường; (2.5 điểm) c) Khi xảy thiệt hại thiên tai, hỏa hoạn, trộm cắp; (2.5 điểm) d) Khi quan quản lý giáo dục có thẩm quyền yêu cầu. (2.5 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: (40 điểm) Theo quy định Luật viên 58/2010/QH12 chức ngày 15/11/2010, nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định sau: 1. Thực công việc nhiệm vụ giao bảo đảm yêu cầu thời gian chất lượng. (05 điểm) 2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp thực công việc nhiệm vụ.(05 điểm) 3. Chấp hành phân công công tác người có thẩm quyền. (05 điểm) 4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ. (05 điểm) 5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ quy định sau: a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân; (2.5 điểm) b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; (2.5 điểm) c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà nhân dân; (2.5 điểm) d) Chấp hành quy định đạo đức nghề nghiệp. (2.5 điểm) 6. Chịu trách nhiệm việc thực hoạt động nghề nghiệp. (05 điểm) 7. Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. (05 điểm) Câu hỏi 2: (30 điểm) - Theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông, thiết bị giáo dục là: Thiết bị giáo dục bao gồm thiết bị phục vụ giảng dạy học lớp, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị thể dục thể thao, thiết bị nhạc, họa thiết bị khác xưởng trường, vườn trường, phòng truyền thống, nhằm đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng dạy học, góp phần thực mục tiêu giáo dục toàn diện. (15 điểm) - Theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông, yêu cầu thiết bị giáo dục là: Thiết bị giáo dục phải phù hợp với yêu cầu nội dung phương pháp chương nình giáo dục; bảo đảm tính khoa học, tính sư phạm; an toàn cho người sử dụng, phù hợp với phát triển tâm lí sinh lí lứa tuổi học sinh.(15 điểm) Câu hỏi 3: (30 điểm) Theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông , yêu cầu quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục quy định sau: 1. Chất lượng thiết bị giáo dục quy định tiêu chuẩn kĩ thuật cụ thể loại sản phẩm. Tuỳ theo tầm quan trọng, phạm vi sử dụng, đặc trưng phổ biến loại sản phẩm mà Bộ Giáo dục Đào tạo quy định áp dụng tiêu chuẩn sở. tiêu chuẩn ngành, hay tiêu chuẩn quốc gia. (10 điểm) 2. Trong trường hợp chưa ban hành tiêu chuẩn ngành hay tiêu chuẩn quốc gia, cho phép áp dụng tạm thời nêu chuẩn sở sản xuất tiêu chuẩn phải Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt sở đề nghị Hội đồng thẩm định thiết bị giáo dục. (10 điểm) 3. Chất lượng thiết bị giáo dục Việt Nam sản xuất hay nhập phải hướng tới Hệ thống chất lượng quốc tế (lSO-9000 ISO-14000). Những thiết bị giáo dục đạt tiêu chuẩn hệ thống chất lượng lSO-9000 ISO-14000 ưu tiên lựa chọn tiến hành trang bị cho sở giáo dục. (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: (40 điểm) Theo Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/04/2012Viên chức bị xử lý kỷ luật có hành vi vi phạm pháp luật trường hợp sau: 1. Vi phạm việc thực nghĩa vụ viên chức việc viên chức không làm quy định Luật viên chức; (10 điểm) 2. Vi phạm nghĩa vụ khác cam kết hợp đồng làm việc ký kết với đơn vị nghiệp công lập; (10 điểm) 3. Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án án có hiệu lực pháp luật; (10 điểm) 4. Vi phạm quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội quy định khác pháp luật liên quan đến viên chức chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. (10 điểm) Câu hỏi 2: (30 điểm) Theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông, nhiệm vụ quyền người phụ trách công tác thiết bị giáo dục quy định sau: 1. Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng việc quản lý thiết bị giáo dục nhà trường. (06 điểm) 2. Bảo quản sổ sách, hồ sơ thiết bị giáo dục, theo dõi việc xuất, nhập thiết bị giáo dục; ghi chép kiểm kê thiết bị giáo dục theo quy định Nhà nước. (06 điểm) 3. Giúp hiệu trưởng xây dựng kế hoạch năm để bổ sung, điều chuyển, lý bảo quản thiết bị giáo dục. (06 điểm) 4. Tham gia việc chuẩn bị cho giáo viên học sinh thực thí nghiệm, thực hành. (06 điểm) 5. Được trang bị phòng hộ lao động, hưởng phụ cấp độc hại, định mức lao động theo quy định hành Nhà nước.(06 điểm) Câu hỏi 3: (30 điểm) Theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông , yêu cầu quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục quy định sau: 1. Chất lượng thiết bị giáo dục quy định tiêu chuẩn kĩ thuật cụ thể loại sản phẩm. Tuỳ theo tầm quan trọng, phạm vi sử dụng, đặc trưng phổ biến loại sản phẩm mà Bộ Giáo dục Đào tạo quy định áp dụng tiêu chuẩn sở. tiêu chuẩn ngành, hay tiêu chuẩn quốc gia. (10 điểm) 2. Trong trường hợp chưa ban hành tiêu chuẩn ngành hay tiêu chuẩn quốc gia, cho phép áp dụng tạm thời nêu chuẩn sở sản xuất tiêu chuẩn phải Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt sở đề nghị Hội đồng thẩm định thiết bị giáo dục. (10 điểm) 3. Chất lượng thiết bị giáo dục Việt Nam sản xuất hay nhập phải hướng tới Hệ thống chất lượng quốc tế (lSO-9000 ISO-14000). Những thiết bị giáo dục đạt tiêu chuẩn hệ thống chất lượng lSO-9000 ISO-14000 ưu tiên lựa chọn tiến hành trang bị cho sở giáo dục. (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: (40 điểm) Theo Luật viên chức ngày 15/11/2010, nguyên tắc tuyển dụng viên chức quy định sau: 1. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan pháp luật. (08 điểm) 2. Bảo đảm tính cạnh tranh. (08 điểm) 3. Tuyển chọn người đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm. (08 điểm) 4. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập. (08 điểm) 5. Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số. (08 điểm) Câu hỏi 2:(30 điểm) Theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông: 1. Danh mục thiết bị giáo dục bảng tên gọi thiết bị giáo dục sử dụng trình giảng dạy, học tập nhà trường. (10 điểm) 2. Danh mục thiết bị giáo dục trường mầm non, trường mẫu giáo quy đinh theo nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; trường tiểu học quy định theo lớp học, môn học; trường trung học quy định theo môn học. (10 điểm) Trách nhiệm bảo quản sử dụng thiết bị giáo dục: Thiết bị giáo dục trang bị từ nguồn tài sản nhà trường. Giáo viên, nhân viên, học sinh có trách nhiệm giữ gìn bảo vệ tài sản dó. Các đơn vị quản lý giáo dục cấp có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác quản lí, trang bị sử dụng thiết bị giáo dục.(10 điểm) Câu hỏi 3:(30 điểm) Theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ GD & ĐT việc ban hành Quy chế Thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông nhiệm vụ quyền người phụ trách công tác thiết bị giáo dục quy định sau: 1. Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng việc quản lý thiết bị giáo dục nhà trường. (06 điểm) 2. Bảo quản sổ sách, hồ sơ thiết bị giáo dục, theo dõi việc xuất, nhập thiết bị giáo dục; ghi chép kiểm kê thiết bị giáo dục theo quy định Nhà nước. (06 điểm) 3. Giúp hiệu trưởng xây dựng kế hoạch năm để bổ sung, điều chuyển, lý bảo quản thiết bị giáo dục. (06 điểm) 4. Tham gia việc chuẩn bị cho giáo viên học sinh thực thí nghiệm, thực hành. (06 điểm) 5. Được trang bị phòng hộ lao động, hưởng phụ cấp độc hại, định mức lao động theo quy định hành Nhà nước. (06 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 23 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu 1: Theo quy định Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 /4/ 2012 quy định xử lý kỷ luật viên chức trách nhiệm bồi thường, hoàn trả viên chức trường hợp xử lý kỷ luật quy định sau: Viên chức bị xử lý kỷ luật có hành vi vi phạm pháp luật trường hợp sau: 1. Vi phạm việc thực nghĩa vụ viên chức việc viên chức không làm quy định Luật viên chức; (10 điểm) 2. Vi phạm nghĩa vụ khác cam kết hợp đồng làm việc ký kết với đơn vị nghiệp công lập; (10 điểm) 3. Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án án có hiệu lực pháp luật; (10 điểm) 4. Vi phạm quy định pháp luật phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội quy định khác pháp luật liên quan đến viên chức chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự. (10 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/09/2000 Bộ Trưởng Bộ giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy chế thiết bị giáo dục trường MN, trường phổ thông yêu cầu quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục quy định sau: 1. Tất thiết bị giáo dục sở giáo dục phải đặt khoa học, dễ sử dụng có phương tiện bảo quản (tủ, hòm), vật che phủ, phương tiện chống ẩm, chống mối, mọt, dụng cụ phòng chữa cháy. Tuỳ theo tính chất. quy mô thiết bị mà bố trí diện tích phòng địa điểm thích hợp, bảo đảm cho giáo viên học sinh thao tác, lại thuận tiện an toàn sử dụng. Các thí nghiệm có độc hại, gây tiếng ồn phải bố trí xử Ií theo nêu chuẩn quy định đựơc bảo đảm an toàn lao động vệ sinh môi trường. (10 điểm) 2. Thiết bị giáo dục phải sử dụng có hiệu cao nhất, đáp ứng yêu cầu nội dung phương pháp quy định chương trình giáo dục. (5 điểm) 3. Thiết bị giáo dục phải làm bảo quản sau sử dụng; định kì bảo dưỡng, bổ sung phụ tùng, linh kiện, vật tư tiêu hao. (5 điểm) 4. Hằng năm phải tiến hành kiểm kê theo dúng quy định Nhà nước quản lý tài sản. Việc kiểm kê bất thường phải tiến hành trường hợp sau: a) Khi thay đổi hiệu trưởng người phụ trách công tác thiết bị giáo dục. (2,5 điểm) b) Khi thay đổi địa điểm, sáp nhập, chia tách, đình hoạt động, giải thể trường; (2,5 điểm) c) Khi xảy thiệt hại thiên tai, hỏa hoạn, trộm cắp; (2,5 điểm) d) Khi quan quản lý giáo dục có thẩm quyền yêu cầu. (2,5 điểm) Câu 3: Theo quy định Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/09/2000 Bộ Trưởng Bộ giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy chế thiết bị giáo dục trường MN, trường phổ thông danh mục thiết bị giáo dục quy định sau: 1. Danh mục thiết bị giáo dục bảng tên gọi thiết bị giáo dục sử dụng nình giảng dạy, học tập nhà trường. (10 điểm) 2. Danh mục thiết bị giáo dục trường mầm non, trường mẫu giáo quy đinh theo nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; trường tiểu học quy định theo lớp học, môn học; trường trung học quy định theo môn học. (10 điểm) 3. Danh mục thiết bị giáo dục Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo định ban hành vào chương trình giáo dục bậc học, cấp học nhu cầu sử dụng nhà trường. (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 24 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu 1: Theo quy định Luật viên chức ngày 15/11/2010 quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định sau: 1. Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp. (5,5 điểm) 2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ. (5,5 điểm) 3. Được bảo đảm trang bị, thiết bị điều kiện làm việc. (5,5 điểm) 4. Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc nhiệm vụ giao. (5,5 điểm) 5. Được định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc nhiệm vụ giao. (6 điểm) 6. Được quyền từ chối thực công việc nhiệm vụ trái với quy định pháp luật. (6 điểm) 7. Được hưởng quyền khác hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật. (6 điểm) Câu 2: Theo quy định Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/09/2000 Bộ Trưởng Bộ giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy chế thiết bị giáo dục trường MN, trường phổ thông chất lượng thiết bị giáo dục quy định sau: 1. Chất lượng thiết bị giáo dục quy định tiêu chuẩn kĩ thuật cụ thể loại sản phẩm. Tuỳ theo tầm quan trọng, phạm vi sử dụng, đặc trưng phổ biến loại sản phẩm mà Bộ Giáo dục Đào tạo quy định áp dụng tiêu chuẩn sở, tiêu chuẩn ngành, hay tiêu chuẩn quốc gia. (10 điểm) 2. Trong trường hợp chưa ban hành tiêu chuẩn ngành hay tiêu chuẩn quốc gia, cho phép áp dụng tạm thời nêu chuẩn sở sản xuất tiêu chuẩn phải Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt sở đề nghị Hội đồng thẩm định thiết bị giáo dục. (10 điểm) 3. Chất lượng thiết bị giáo dục Việt Nam sản xuất hay nhập phải hướng tới hệ thống chất lượng quốc tế (lSO-9000 ISO-14OOO). Những thiết bị giáo dục đạt tiêu chuẩn hệ thống chất lượng lSO-9000 ISO-14000 ưu tiên lựa chọn tiến hành trang bị cho sở giáo dục. (10 điểm) Câu 3: Theo quy định định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/09/2000 Bộ Trưởng Bộ giáo dục Đào tạo việc ban hành Quy chế thiết bị giáo dục trường MN, trường phổ thông phòng dành cho thiết bị giáo dục quy định sau: 1.Các phòng đồ dùng dạy học đồ chơi, phòng học liệu, phòng thí nghiệm môn, phòng dụng cụ văn thể phải thiết kế lắp đặt theo chuẩn, bảo đảm nguyên tắc thực đủ thí nghiệm, thực hành quy định chương trình giáo dục. (6 điểm) Đối với trường mầm non, trường mẫu giáo đồ dùng dạy học đồ chơi phải trang bị đồng cho nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. (6 điểm) Đối với trường tiểu học, phải bảo đảm lớp có đồ dùng dạy học cho lớp ttheo danh mục chuẩn. (6 điểm) Đối với trường trung học, phòng thí nghiệm môn bố trí đảm bảo cho việc thực hành tổ chức theo nhóm, số lượng học sinh nhóm giáo viên dạy lớp phân chia theo điều kiện sở vật chất kĩ thuật có nhà trường đặc điểm môn học. (6 điểm) 2. Mỗi trường có trang bị dụng cụ văn - thể bảo đảm đủ số lượng chất lượng để đáp ứng yêu cầu học lập, rèn luyện phát triển toàn diện học sinh. (6 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 25 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: ( 40 điểm ) Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010 nghĩa vụ chung viên chức quy định sau: 1. Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước. (8điểm) 2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. (8điểm) 3. Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp công lập. (8điểm) 4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn bảo vệ công, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản giao. (8điểm) 5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực quy tắc ứng xử viên chức. (8điểm) Câu hỏi 2: (30điểm) Theo quy định Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo việc ban hành quy chế thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông, - Thiết bị giáo dục bao gồm: + Thiết bị phục vụ giảng dạy học lớp, thiết bị phòng thí nghiệm. (7 điểm) + Thiết bị thể dục thể thao, thiết bị nhạc, họa thiết bị khác xưởng trường, vườn trường, phòng truyền thống, nhằm đảm bảo cho việc nâng cao chất lượng dạy học, góp phần thực mục tiêu giáo dục toàn diện. (8 điểm) - Yêu cầu thiết bị giáo dục: + Thiết bị giáo dục phải phù hợp với yêu cầu nội dung phương pháp chương trình giáo dục; (8điểm) + Bảo đảm tính khoa học, tính sư phạm; an toàn cho người sử dụng, phù hợp với phát triển tâm lí sinh lí lứa tuổi học sinh. (7 điểm) Câu hỏi 3: (30điểm) Tại Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/9/2000 Bộ trường Bộ Giáo dục&Đào tạo việc ban hành quy chế thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông quy định: 1. Danh mục thiết bị giáo dục bảng tên gọi thiết bị giáo dục sử dụng nình giảng dạy, học tập nhà trường. (10 điểm) 2. Danh mục thiết bị giáo dục trường mầm non, trường mẫu giáo quy đinh theo nhóm trẻ, lớp mẫu giáo; trường tiểu học quy định theo lớp học, môn học; trường trung học quy định theo môn học. (10 điểm) 3. Danh mục thiết bị giáo dục Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo định ban hành vào chương trình giáo dục bậc học, cấp học nhu cầu sử dụng nhà trường. (10 điểm) \ ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 26 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: ( 40 điểm) Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010, quyền viên chức hoạt động nghề nghiệp quy quy định sau: (40 điểm). 1. Được pháp luật bảo vệ hoạt động nghề nghiệp. (6 điểm) 2. Được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ trị, chuyên môn, nghiệp vụ. ( điểm) 3. Được bảo đảm trang bị, thiết bị điều kiện làm việc. ( điểm) 4. Được cung cấp thông tin liên quan đến công việc nhiệm vụ giao. ( 5điểm) 5. Được định vấn đề mang tính chuyên môn gắn với công việc nhiệm vụ giao. ( điểm) 6. Được quyền từ chối thực công việc nhiệm vụ trái với quy định pháp luật. ( điểm) 7. Được hưởng quyền khác hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật. ( điểm) Câu hỏi 2: ( 30 điểm) Tại Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo việc ban hành quy chế thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông, chất lượng thiết bị giáo dục quy định sau: 1. Chất lượng thiết bị giáo dục quy định tiêu chuẩn kĩ thuật cụ thể loại sản phẩm. Tuỳ theo tầm quan trọng, phạm vi sử dụng, đặc trưng phổ biến loại sản phẩm mà Bộ Giáo dục Đào tạo quy định áp dụng tiêu chuẩn sở, tiêu chuẩn ngành, hay tiêu chuẩn quốc gia. (10 điểm) 2. Trong trường hợp chưa ban hành tiêu chuẩn ngành hay tiêu chuẩn quốc gia, cho phép áp dụng tạm thời tiêu chuẩn sở sản xuất tiêu chuẩn phải Bộ Giáo dục Đào tạo phê duyệt sở đề nghị Hội đồng thẩm định thiết bị giáo dục. (10 điểm) 3. Chất lượng thiết bị giáo dục Việt Nam sản xuất hay nhập phải hướng tới Hệ thống chất lượng quốc tế (lSO-9000 ISO-14000). Những thiết bị giáo dục đạt tiêu chuẩn hệ thống chất lượng lSO-9000 ISO-14000 ưu tiên lựa chọn tiến hành trang bị cho sở giáo dục. (10 điểm) Câu hỏi 3: (30 điểm) Tại Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo việc ban hành quy chế thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông, việc sản xuất, cung ứng thiết bị giáo dục quy đinh sau: 1. Các sản phẩm nghiên cứu khoa học, sản phẩm mới, sản phẩm chế tạo cải tiến từ mẫu cũ thiết bị giáo dục trước đưa vào sản xuất đại trà để cung cấp cho sở giáo dục phải tuân theo quy trình sau đây: (5điểm) a) Tổ chức sản xuất thử, sử dụng thử nghiệm; (5 điểm) b) Được Hội đồng thẩm định thiết bị giáo dục đánh giá nghiệm thu; (5 điểm) c) Đăng kí mẫu, nhãn hiệu (thực theo Quy chế nhãn hàng hoá lưu thông nước hàng hoá xuất khẩu, nhập ban hành theo Nghị định số 178/1999/QĐ- TTg ngày 30/8/1999 Chính phủ ) với Bộ Giáo dục Đào tạo. (5 điểm) 2. Các thiết bị giáo dục, cung ứng cho sở giáo dục đưa vào sử dụng thức, xuất xứ, phải có vật mẫu; có nhãn hiệu rõ ràng; có thuyết minh tiêu chuẩn kỹ thuật; có hướng dẫn lắp đặt, sử dụng cam kết thời gian bảo hành. (10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 27 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: ( 40 điểm) Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010: 1. Việc đánh giá viên chức xem xét theo nội dung sau: a) Kết thực công việc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc ký kết; (5điểm) b) Việc thực quy định đạo đức nghề nghiệp; (5điểm) c) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp việc thực quy tắc ứng xử viên chức; (5điểm) d) Việc thực nghĩa vụ khác viên chức. (5điểm) 2. Việc đánh giá viên chức quản lý xem xét theo nội dung quy định khoản Điều nội dung sau: a) Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành tổ chức thực nhiệm vụ (5điểm) b) Kết hoạt động đơn vị giao quản lý, phụ trách. (5điểm) 3. Việc đánh giá viên chức thực hàng năm; kết thúc thời gian tập sự; trước ký tiếp hợp đồng làm việc; thay đổi vị trí việc làm; xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng. (10 điểm ) Câu hỏi 2: ( 30 điểm) Tại Điều Điều Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo việc ban hành quy chế thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông, trách nhiệm quản lý, bảo quản sử dụng thiết bị giáo dục quy định sau. * Về trách nhiệm quản lý thiết bị giáo dục: 1. Vụ Kế hoạch Tài có chức giúp Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo thực chức quản lý nhà nước thiết bị giáo dục. ( điểm) 2. Sở Giáo dục Đào tạo tuỳ theo điều kiện cụ thể mà hình thành tổ chức quản lý nhà nước thiết bị giáo dục phạm vi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (7 điểm) * Về trách nhiệm bảo quản sử dụng thiết bị giáo dục: Thiết bị giáo dục trang bị từ nguồn tài sản nhà trường. Giáo viên, nhân viên, học sinh có trách nhiệm giữ gìn bảo vệ tài sản đó. Các đơn vị quản lý giáo dục cấp có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác quản lí, trang bị sử dụng thiết bị giáo dục. (15 điểm) Câu hỏi 3: ( 30 điểm) Tại Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo việc ban hành quy chế thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông quy định Hội đồng thẩm định thiết bị giáo dục sau: 1. Hội đồng thẩm định thiết bị giáo dục tổ chức tư vấn, Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo định thành lập. Hội đồng có trách nhiệm thẩm định chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng chất lượng thiết bị giáo dục trước đưa vào sản xuất đại trà cung ứng cho trường học. (7 điểm) 2. Hội đồng có thành viên, bao gồm Chủ tịch, Thư kí, số uỷ viên Hội đồng môn, nhà giáo giảng dạy, nhà khoa học chuyên ngành, nhà thiết kế, nhà sản xuất thiết bị giáo dục. (7 điểm) 3. Hội đồng có nhiệm vụ quyền hạn sau : a) Tiếp nhận hồ sơ thẩm định (thiết kế kĩ thuật, vật mẫu, hướng dẫn sử dụng) theo đề nghị nhà sản xuất hay cung ứng để xem xét; (4 điểm) b) Tìm hiểu trực tiếp trường học thực trạng yêu cầu có liên quan đến việc sử dụng thiết bị giáo dục theo hồ sơ đề nghị trước xem đánh giá; ( điểm) c) Tổ chức danh giá chất lượng thiết bị giáo dục; ( điểm) d) Làm báo cáo trình Bộ hưởng xem xét, định. ( điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 28 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: ( 40 điểm ) Theo quy định Luật Viên chức ngày 15/11/2010, hình thức kỷ luật viên chức quy định sau: 1. Viên chức vi phạm quy định pháp luật trình thực công việc nhiệm vụ tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, phải chịu hình thức kỷ luật sau: a) Khiển trách; ( 5điểm) b) Cảnh cáo; ( 5điểm) c) Cách chức; ( 5điểm) d) Buộc việc. ( 5điểm) 2. Viên chức bị kỷ luật hình thức quy định khoản Điều bị hạn chế thực hoạt động nghề nghiệp theo quy định pháp luật có liên quan. ( 5điểm) 3. Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng viên chức quản lý. ( 5điểm) 4. Quyết định kỷ luật lưu vào hồ sơ viên chức. ( 5điểm) 5. Chính phủ quy định việc áp dụng hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục thẩm quyền xử lý kỷ luật viên chức. ( 5điểm) Câu hỏi 2: ( 30 điểm) Tại Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo việc ban hành quy chế thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông, yêu cầu quản lý, sử dụng thiết bị giáo dục quy định sau: 1. Tất thiết bị giáo dục sở giáo dục phải đặt khoa học, dễ sử dụng có phương tiện bảo quản (tủ, hòm), vật che phủ, phương tiện chống ẩm, chống mối, mọt, dụng cụ phòng chữa cháy. Tùy theo tính chất, quy mô thiết bị mà bố trí diện tích phòng địa điểm thích hợp, bảo đảm cho giáo viên học sinh thao tác, lại thuận tiện an toàn sử dụng. Các thí nghiệm có độc hại, gây tiếng ồn phải bố trí xử lí theo tiêu chuẩn quy định bảo đảm an toàn lao động vệ sinh môi trường. (10 điểm) 2. Thiết bị giáo dục phải sử dụng có hiệu cao nhất, đáp ứng yêu cầu nội dung phương pháp quy định chương trình giáo dục. (5 điểm) 3. Thiết bị giáo dục phải làm bảo quản sau sử dụng; định kì bảo dưỡng, bổ sung phụ tùng, linh kiện, vật tư tiêu hao. ( điểm) 4. Hằng năm phải tiến hành kiểm kê theo dúng quy định Nhà nước quản lý tài sản. Việc kiểm kê bất thường phải tiến hành trường hợp sau: a) Khi thay đổi hiệu trưởng người phụ trách công tác thiết bị giáo dục. ( điểm) b) Khi thay đổi địa điểm, sáp nhập, chia tách, đình hoạt động, giải thể trường; ( điểm) c) Khi xảy thiệt hại thiên tai, hỏa hoạn, trộm cắp; ( điểm) d) Khi quan quản lý giáo dục có thẩm quyền yêu cầu. ( điểm) Câu hỏi 3: ( 30 điểm ) Tại Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo việc ban hành quy chế thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông, nhiệm vụ quyền hạn người phụ trách công tác thiết bị quy định sau: 1. Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng việc quản lý thiết bị giáo dục nhà trường; ( điểm) 2. Bảo quản sổ sách, hồ sơ thiết bị giáo dục, theo dõi việc xuất, nhập thiết bị giáo dục; ghi chép kiểm kê thiết bị giáo dục theo quy định Nhà nước; ( điểm) 3. Giúp hiệu trưởng xây dựng kế hoạch năm để bổ sung, điều chuyển, lý bảo quản thiết bị giáo dục; ( điểm) 4. Tham gia việc chuẩn bị cho giáo viên học sinh thực thí nghiệm, thực hành; ( điểm) 5. Được trang bị phòng hộ lao động, hưởng phụ cấp độc hại, định mức lao động theo quy định hành Nhà nước. ( điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 29 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: ( 40 điểm ) Theo Luật Viên chức ngày 15/11/2010, nghĩa vụ viên chức hoạt động nghề nghiệp quy định sau: 1. Thực công việc nhiệm vụ giao bảo đảm yêu cầu thời gian chất lượng. ( điểm) 2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp thực công việc nhiệm vụ. ( điểm) 3. Chấp hành phân công công tác người có thẩm quyền. ( điểm) 4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ. ( điểm) 5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ quy định sau: a) Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân; ( điểm) b) Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; ( điểm) c) Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà nhân dân; ( điểm) d) Chấp hành quy định đạo đức nghề nghiệp. ( điểm) 6. Chịu trách nhiệm việc thực hoạt động nghề nghiệp. ( điểm) 7. Thực nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật. ( điểm) Câu hỏi 2: ( 30 điểm) Tại Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo việc ban hành quy chế thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông, kế hoạch đầu tư thiết bị giáo dục quy định sau: 1. Sở Giáo dục Đào tạo xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục đào tạo năm phải có kế hoạch thiết bị giáo dục nhằm bổ sung hoàn thiện theo hướng đáp ứng yêu cầu nghiệp công nghiệp hoá; đại hoá.( điểm) 2. Kế hoạch đầu tư phải bảo đảm nguyên tắc đầu tư đúng, đủ, năm sau phải kế thừa năm trước để phát huy hiệu sử dụng thiết bị đầu tư theo tinh thần tiết kiệm không gây lãng phí. ( điểm) 3. Những kế hoạch dự án đầu tư thiết bị giáo dục phê duyệt phải tổ chức triển khai có hiệu quả, thực quy định Nhà nước quản lí tài đầu tư. ( điểm) 4. Việc mua thiết bị giáo dục nguồn vốn phải thực theo quy định hành Nhà nước. Các công ty tham gia cung ứng thiết bị giáo dục phải công ty thực đủ quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Nhà nước sản xuất cung ứng thiết bị giáo dục. ( điểm) Câu hỏi 3: ( 30 điểm ) Tại Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo việc ban hành quy chế thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông, quy định xuất nhập thiết bị giáo dục quy định sau: Thiết bị giáo dục nhập vào Việt Nam phải thiết bị tiên tiến, chưa qua sử dụng, đạt yêu cầu quy định Điều Điều Quy chế này. Thời điểm nhập so với thời điểm sản xuất (xuất xưởng) không năm, ưu tiên nhập thiết bị giáo dục mà nước chưa sản xuất được; ( 10 điểm) Thực chế độ bảo hộ thiết bị giáo dục nước sản xuất theo quy định Nhà nước; thiết bị giáo dục sản xuất nước đạt tiêu chuẩn xuất Bộ Giáo dục Đào tạo ưu tiên giới thiệu sản phẩm cho sở giáo dục. ( 10 điểm) Việc nhập thiết bị giáo dục thông qua dự án hợp tác quốc tế phải đồng ý Bộ Giáo dục Đào tạo. ( 10 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 30 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: ( 40 điểm) Theo Luật Viên chức ngày 15/11/2010, quy định khác liên quan đến việc kỷ luật viên chức quy định sau: 1. Viên chức bị khiển trách thời hạn nâng lương bị kéo dài 03 tháng; bị cảnh cáo thời hạn nâng lương bị kéo dài 06 tháng. Trường hợp viên chức bị cách chức thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp. ( điểm) 2. Viên chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức không thực việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm thời hạn 12 tháng, kể từ ngày định kỷ luật có hiệu lực. ( điểm) 3. Viên chức thời hạn xử lý kỷ luật, bị điều tra, truy tố, xét xử không bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, giải nghỉ hưu việc. ( điểm) 4. Viên chức quản lý bị kỷ luật cách chức tham nhũng bị Tòa án kết án hành vi tham nhũng không bổ nhiệm vào vị trí quản lý. ( điểm) 5. Viên chức bị cấm hành nghề bị hạn chế hoạt động nghề nghiệp thời hạn định theo định quan có thẩm quyền, không bị xử lý kỷ luật buộc việc đơn vị nghiệp công lập phải bố trí viên chức vào vị trí việc làm khác không liên quan đến hoạt động nghề nghiệp bị cấm bị hạn chế. (6 điểm) 6. Viên chức bị xử lý kỷ luật, bị tạm đình công tác phải bồi thường, hoàn trả theo định đơn vị nghiệp công lập thấy không thỏa đáng có quyền khiếu nại, khởi kiện yêu cầu giải theo trình tự pháp luật quy định. ( điểm) Câu hỏi 2: ( 30 điểm) Tại Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo việc ban hành quy chế thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông, trách nhiệm hiệu trưởng, người phụ trách công tác thiết bị giáo dục quy định sau: * Trách nhiệm hiệu trưởng: 1. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm xây đựng kế hoạch mua sắm, trang bị. tiếp nhận, phân phối thiết bị giáo dục theo quy định hành Nhà nước, phù hợp với chương trình giáo dục; ( điểm) 2. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiệu sử dụng thiết bị giáo dục; lập báo cáo lên quan cấp năm lần. Căn vào Quy chế này, trường xây dựng nội quy quản lí thiết bị giáo dục cụ thể thích hợp với trường mình. ( điểm) * Người phụ trách công tác thiết bị giáo dục: 1. Mỗi trường mầm non, trường mẫu giáo phân công giáo viên kiêm nhiệm công tác thiết bị giáo dục. ( điểm) 2. Đối với trường phổ thông, Quyết định số 243/CP ngày 28/6/1979 Hội đồng Chính phủ (nay Chính phủ) tổ chức máy, biên chế trường phổ thông để bố trí người phụ trách công tác thiết bị giáo dục (tuỳ theo quy mô nhà trường để bố trí cán chuyên trách kiêm nhiệm). ( điểm) 3. Người phụ trách công tác thiết bị giáo dục phải người có trình độ chuyên môn theo yêu cầu bậc học, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thiết bị giáo dục có tinh thần trách nhiệm với công việc giao. ( điểm) Câu hỏi 3: ( 30 điểm ) Tại Quyết định số 41/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/9/2000 Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo việc ban hành quy chế thiết bị giáo dục trường mầm non, trường phổ thông, quy định phòng dành cho thiết bị giáo dục quy định sau: 1. Các phòng đồ dùng dạy học đồ chơi, phòng học liệu, phòng thí nghiệm môn, phòng dụng cụ văn thể phải thiết kế lắp đặt theo chuẩn, bảo đảm nguyên tắc thực đủ thí nghiệm, thực hành quy định chương trình giáo dục. ( 10 điểm ) Đối với trường mầm non, trường mẫu giáo đồ dùng dạy học đồ chơi phải trang bị đồng cho nhóm trẻ, lớp mẫu giáo. ( điểm ) Đối với trường tiểu học, phải bảo đảm lớp có đồ dùng dạy học cho lớp theo danh mục chuẩn. ( điểm ) Đối với trường trung học, phòng thí nghiệm môn bố trí đảm bảo cho việc thực hành tổ chức theo nhóm, số lượng học sinh nhóm giáo viên dạy lớp phân chia theo điều kiện sở vật chất kĩ thuật có nhà trường đặc điểm môn học. ( điểm) 2. Mỗi trường có trang bị dụng cụ văn - thể bảo đảm đủ số lượng chất lượng để đáp ứng yêu cầu học lập, rèn luyện phát triển toàn diện học sinh. (5 điểm) [...]... của viên chức (08điểm) Câu 2: (30 điểm) Theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07 /9/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi t bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông, Thi t bị giáo dục bao gồm: - Thi t bị phục vụ giảng dạy và học tại lớp (06điểm) - Thi t bị phòng thí nghiệm (06điểm) - Thi t bị thể dục thể thao (06điểm) - Thi t bị nhạc, họa (06điểm) - Các thi t... trước Bộ trưởng về chất lượng thi t bị giáo dục trước khi đưa vào sản xuất đại trà và cung ứng cho trường học (15 điểm) 2 Hội đồng có ít nhất 9 thành viên (5 điểm) Bao gồm: Chủ tịch, Thư kí, một số uỷ viên của Hội đồng bộ môn, nhà giáo đang giảng dạy, nhà khoa học chuyên ngành, các nhà thi t kế, nhà sản xuất thi t bị giáo dục (10điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 18 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THI T... của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy chế thi t bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông, nhiệm vụ và quyền của người phụ trách công tác thi t bị giáo dục được quy định như sau: 1 Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng trong việc quản lí thi t bị giáo dục của nhà trường; (6 điểm) 2 Bảo quản sổ sách, hồ sơ thi t bị giáo dục, theo dõi việc xuất, nhập thi t bị giáo dục; ghi chép và kiểm kê thi t... (10điểm) - Xây dựng công nghệ chế tạo các thi t bị giáo dục mới và phục chế các thi t bị giáo dục cũ phù hợp với chương trình giáo dục (10điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 17 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THI T BỊ TRƯỜNG HỌC Câu 1: Theo Luật viên chức ngày 15/11/2010, trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng được quy định như sau: 1 Viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải... Nhà nước Các công ty được tham gia cung ứng thi t bị giáo dục phải là những công ty thực hiện đúng và đủ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà nước về sản xuất cung ứng thi t bị giáo dục (08 điểm) ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ 11 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THI T BỊ TRƯỜNG HỌC Câu 1: Theo Luật viên chức ngày 15/11/2010, nghĩa vụ chung của viên chức được quy định như sau: 1 Chấp hành... 07/09/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thi t bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông, nhiệm vụ và quyền của người phụ trách công tác thi t bị giáo dục được quy định như sau: 1 Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng trong việc quản lí thi t bị giáo dục của nhà trường; (06 điểm) 2 Bảo quản sổ sách, hồ sơ thi t bị giáo dục theo dõi việc xuất, nhập thi t bị giáo dục; ghi... tộc thi u số.(08điểm) Câu 2: Danh mục thi t bị giáo dục được quy định tại Quyết định số 41/2000/QĐBGDĐT ngày 07/09/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo về việc ban hành quy chế thi t bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông như sau: 1 Danh mục thi t bị giáo dục là bảng tên gọi các thi t bị giáo dục được sử dụng trong quá trình giảng dạy, học tập trong nhà trường.(05điểm) 2 Danh mục các thi t... trang bị và sử dụng thi t bị giáo dục (10điểm) Câu 3: Theo Quyết định số 41/2000/QĐ-BGDĐT ngày 07/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi t bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông, người phụ trách công tác thi t bị giáo dục được quy định như sau: 1 Mỗi trường mầm non, trường mẫu giáo phân công một giáo viên kiêm nhiệm công tác thi t bị giáo dục (10điểm) 2... 07/9/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thi t bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông quy định về nhiệm vụ và quyền của người phụ trách công tác thi t bị giáo dục như sau: 1 Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng trong việc quản lý thi t bị giáo dục của nhà trường; (06điểm) 2 Bảo quản sổ sách, hồ sơ thi t bị giáo dục, theo dõi việc xuất, nhập thi t bị giáo dục; ghi... 07/09/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục&Đào tạo về việc ban hành quy chế thi t bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông, nhiệm vụ và quyền của người phụ trách công tác thi t bị giáo dục được quy định như sau: 1 Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng trong việc quản lý thi t bị giáo dục của Nhà trường.(06điểm) 2 Bảo quản sổ sách, hồ sơ thi t bị giáo dục, theo dõi việc xuất, nhập thi t bị giáo dục, ghi . ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: (40 điểm) Theo Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05 CHỨC DANH: NHÂN VIÊN THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC Câu hỏi 1: (40 điểm) Theo Luật viên chức ngày 15/11/2010, các nguyên tắc về tuyển dụng viên chức. phổ thông, thiết bị giáo dục là: Thiết bị giáo dục bao gồm thiết bị phục vụ giảng dạy và học tại lớp, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị thể dục thể thao, thiết bị nhạc, họa và các thiết bị

Ngày đăng: 12/09/2015, 07:30

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan