Kinh nghiệm tự tạo thí nghiệm vật lý THCS

13 2.4K 9
Kinh nghiệm tự tạo thí nghiệm vật lý THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Sáng kiến: Tự tạo dụng cụ thí nghiệm môn vật lý THCS Năm học: 2010-2011 PHÒNG GD&ĐT CƯ JÚT TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH SÁNG KIẾN TỰ TẠO DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM MÔN VẬT LÝ THCS PHẦN I LÝ DO CHỌN. hoặc làm thí nghiệm không thành công hoặc kết quả thí nghiệm không chính xác. Chính vì thế, tôi chọn đề tài Tự tạo dụng cụ thí nghiệm môn vật lý THCS làm đề tài để viết sáng kiến kinh nghiệm. PHƯƠNG PHÁP TỰ TẠO THÍ NGHIỆM MÔN VẬT LÝ THCS Mỗi tiết học có thí nghiệm giáo viên cần phát huy tối đa dụng cụ thí nghiệm trong bài học cho các em dễ hiểu bài, phát triển tính sáng tạo trong

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan