PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA CÁC THÍ NGHIỆM VẬT LÝ THCS

10 3K 16
PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA CÁC THÍ NGHIỆM VẬT LÝ THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

. Phát huy tính tích cực của học sinh qua các thí nghiệm Vật Lý CHUYÊN ĐỀ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA CÁC THÍ NGHIỆM VẬT LÝ THCS I. LÍ DO CHON ĐỀ TÀI. 1.Cơ sở lí luận. Vật lí. 2 Phát huy tính tích cực của học sinh qua các thí nghiệm Vật Lý viên cần tạo điều kiện để các em học sinh tự tay làm thí nghiệm, tự mình quan sát, đo đạt và rút ra nhận xét, kết luận. Các em học. – Hà Thị Duyên 7 Phát huy tính tích cực của học sinh qua các thí nghiệm Vật Lý Để phát huy hiệu quả các thí nghiệm HS tự tìm tòi kiến thức một cách chủ động, sáng tạo. Điều quan trọng là giáo

Ngày đăng: 21/03/2015, 13:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan