0

SKKN: PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA CÁC THÍ NGHIỆM VẬT LÝ THCS

11 977 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2016, 22:35

Tên SKKN: PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA CÁC THÍ NGHIỆM VẬT LÝ THCSI.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀIVật lý là bộ môn khoa học thực nghiệm với phương pháp nghiên cứu đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng. Mọi kết luận của nó đều rút ra được nhờ thực tiễn và kiểm chứng bằng quan sát và thí nghiệm. Chính vì vậy trong các giờ dạy vật lý cần phải có thí nghiệm để khơi dậy và phát triển năng lực tư duy khả năng tự học, hình thành cho các em biết rõ phương pháp học và nghiên cứu bộ môn. Đối với một số thí nghiệm chưa có đủ dụng cụ hay dụng cụ bị hư hỏng và đặt biệt là một số thí nghiệm khó làm được trong thực tế đòn hỏi các em phải tưởng tượng ra thì cần phải có những thí nghiệm ảo dùng hình ảnh động để giúp các em hiểu được vấn đề và tạo hứng thú cho các em khi học vật lý,nâng cao hiệu quả môn học. Đó là lí do chọn đề tài nàyII.TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI1.Cơ sở lý luậnĐối với tình hình thực tế của việc đổi mới phương pháp dạy học. Thiết bị dạy học có khá đủ cho giáo viên và học sinh làm việc, nhưng vấn đề đặt ra là sử dụng các thiết bị đó như thế nào cho hiệu quả và làm thế nào để các em có thể tự tay thực hành thành công các thí nghiệm, từ đó các em tự tìm ra kiến thức của bài học và áp dụng kiến thức đó vào cuộc sống, đó chính là vấn đề mà mỗi giáo viên dạy vật lý đều phải quan tâm.Để giải quyết vấn đề trên, trong giảng dạy đòi hỏi ở giáo viên phải có khả năng làm thí nghiệm để tạo điều kiện cho học sinh tiếp thu kiến thức của bài học một cách tốt nhất. Phát huy tư duy sáng tạo, tích cực cho học sinh là một trong những nhiệm vụ chủ yếu của việc dạy học trong thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ. Mục đích đề tài nghiên cứu “Phát huy tính tích cực của học sinh qua các thí nghiệm vật lý THCS”, nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh, khắc phục lối truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học sinh, bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào năng lực sáng tạo đều nảy sinh trong quá trình giải quyết vấn đề. Công thức nổi tiếng của Lê Nin : “ Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng đó là con đường nhận thức chân lý, nhận thức khách quan” . 2.Nội dung, biện pháp thực hiện các giải pháp của đề tài Để thực hiện được các thí nghiệm dạy học hiệu quả, trong giảng phải thực hiện được một số yêu cầu sau: Tên SKKN: PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA CÁC THÍ NGHIỆM VẬT LÝ THCS I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Vật lý mơn khoa học thực nghiệm với phương pháp nghiên cứu từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng Mọi kết luận rút nhờ thực tiễn kiểm chứng quan sát thí nghiệm Chính dạy vật lý cần phải có thí nghiệm để khơi dậy phát triển lực tư khả tự học, hình thành cho em biết rõ phương pháp học nghiên cứu mơn Đối với số thí nghiệm chưa có đủ dụng cụ hay dụng cụ bị hư hỏng đặt biệt số thí nghiệm khó làm thực tế đòn hỏi em phải tưởng tượng cần phải có thí nghiệm ảo dùng hình ảnh động để giúp em hiểu vấn đề tạo hứng thú cho em học vật lý,nâng cao hiệu mơn học Đó lí chọn đề tài II TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Cơ sở lý luận Đối với tình hình thực tế việc đổi phương pháp dạy học Thiết bị dạy học có đủ cho giáo viên học sinh làm việc, vấn đề đặt sử dụng thiết bị cho hiệu làm để em tự tay thực hành thành cơng thí nghiệm, từ em tự tìm kiến thức học áp dụng kiến thức vào sống, vấn đề mà giáo viên dạy vật lý phải quan tâm Để giải vấn đề trên, giảng dạy đòi hỏi giáo viên phải có khả làm thí nghiệm để tạo điều kiện cho học sinh tiếp thu kiến thức học cách tốt Phát huy tư sáng tạo, tích cực cho học sinh nhiệm vụ chủ yếu việc dạy học thời đại cách mạng khoa học kỹ thuật, chuyển giao cơng nghệ Mục đích đề tài nghiên cứu “Phát huy tính tích cực học sinh qua thí nghiệm vật lý THCS”, nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo người học sinh, nơi đâu lúc lực sáng tạo nảy sinh q trình giải vấn đề Cơng thức tiếng Lê Nin : “ Từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng đường nhận thức chân lý, nhận thức khách quan” Nội dung, biện pháp thực giải pháp đề tài Để thực thí nghiệm dạy học hiệu quả, giảng phải thực số u cầu sau: 2.1:Giáo viên cần nắm mục đích làm thí nghiệm gì? Thí nghiệm vật lý làm sống lại trước mắt học sinh tượng vật lý cần nghiên cứu cách sinh động Từ học sinh có hứng thú say mê nghiên cứu khoa học, thích khám phá tìm tòi để dẫn đến hình thành khái niệm giúp học sinh lĩnh hội kiến thức sâu sắc hơn, bền vững 2.2:u cầu chuẩn bị giáo viên: - Xác định chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ cần đạt bài, từ giáo viên xây dựng mục tiêu cụ thể cần đạt tiết dạy gì? - Đọc nội dung dạy chương trình sách giáo khoa, xác định kiến thức, kĩ cần đạt phần để nắm mục tiêu thí nghiệm phần gì, giáo viên biểu diễn thí nghiệm hay học sinh tự tiến hành thí nghiệm, từ kết hợp với đồng chí phụ trách thiết bị chuẩn bị đầy đủ thiết bị phù hợp cho tiết học - Giáo viên phải làm trước thí nghiệm (đây bước bắt buộc) để xem mức độ thành cơng thí nghiệm từ điều chỉnh kịp thời (nếu cần) đảm bảo thí nghiệm phải chắn thành cơng, có đem lại cho học sinh niềm tin vào khoa học 2.3:Phương pháp làm thí nghiệm dạy học: a Đối với thí nghiệm dễ thực hiện,có đầy đủ dụng cụ: Bước 1: Giáo viên chia nhóm, giao nhiệm vụ cho thành viên nhóm Chú ý: Mỗi nhóm nên có đủ ba đối tượng học sinh số thành viên nhóm khơng q nhiều nhằm tạo điều kiện cho em có thời gian tranh luận với kết thí nghiệm Nếu thí nghiệm mang tính chất biểu diễn thí nghiệm GV làm khơng cần chia nhóm mà cho lớp quan sát Bước 2: Xác định mục tiêu thí nghiệm - Với thí nghiệm đơn giản giáo viên cho học sinh đọc sách giáo khoa sau em thảo luận nêu mục tiêu thí nghiệm song giáo viên nhấn mạnh lại - Nếu thí nghiệm khó phức tạp giáo viên nên chia thành nhiều bước nhỏ nêu mục tiêu bước thí nghiệm Lưu ý: Giáo viên cần phải xác định đủ mục tiêu thí nghiệm có liên quan trực tiếp đến nội dung học Bước 3: Giới thiệu dụng cụ: + Phần giới thiệu dụng cụ thí nghiệm: u cầu giáo viên cần giới thiệu đầy đủ thơng tin dụng cụ có thí nghiệm Bước 4: Tiến hành thí nghiệm - Đối với phần tiến hành thí nghiệm: Giáo viên phải nêu rõ bước thí nghiệm để học sinh tiện quan sát thực hành, đơi với số thí nghiệm đơn giản cho học sinh đọc cách tiến hành thí nghiệm sách giáo khoa sau thảo luận nêu lên cách tiến hành thí nghiệm Cuối giáo viên nhấn mạnh cách tiến hành thí nghiệm trước cho học sinh thực hành -Trước bắt tay vào làm thí nghiệm giáo viên phát cho nhóm phiếu học tập để em ghi lại tượng, số liệu, kết mà em quan sát qua thí nghiệm nhằm giúp cho q trình thảo luận nhóm từ xử lí kết thí nghiệm tốt - Giáo viên thao tác tiến hành thí nghiệm phải thật rõ ràng, khơng lúng túng để hoc sinh tiện theo dõi - Để đạt hiệu cao, tiến hành thí nghiệm giáo viên đặt câu hỏi khắc sâu tình thí nghiệm nhằm tạo cho học sinh tình có vấn đề để em suy nghĩ tháo gỡ từ em hiểu sâu thí nghiệm làm - Tùy theo mà giáo viên nêu thêm thí nghiệm thay cho học sinh tự nghĩ thí nghiệm thay khác học phong phú đa dạng nhằm phát triển vốn hiểu biết học sinh Nhưng thí nghiệm thay đòi hỏi phải đảm bảo xác mục tiêu thí nghiệm - Với thí nghiệm thay giáo viên hỏi học sinh thí nghiệm thay được? Nhằm khắc sâu cho em tính chặt chẽ, đắn thí nghiệm thay + Chỉ bày trước mắt học sinh dụng cụ cần thiết để minh họa làm thí nghiệm, khơng bày la liệt trước mắt học sinh dụng cụ dùng xong chưa dùng tới nhằm tránh trường hợp học sinh khơng tập chung vào thí nghiệm giáo viên + Các thiết bị dùng để tiến hành u cầu cần phải kiểm tra làm trước để đảm bảo thực hành thành cơng gây niềm tin vào khoa học học sinh + Khi thí nghiệm xảy nhanh giáo viên cần lặp lại thí nghiệm để học sinh theo dõi Bước 5: Xử lí tượng kết thí nghiệm Sau tiến hành thí nghiệm xong giáo viên treo bảng phụ nhóm báo cáo tượng kết thí nghiệm mà học sinh thu thập qua thí nghiệm giáo viên Sau dựa vào bảng kết giáo viên, giáo viên hướng dẫn học sinh phân tích kết thí nghiệm rút kết luận Chú ý: Trong phần kết thí nghiệm có sai số nhỏ giáo viên phải giải thích thật rõ cho em để gây niềm tin học sinh vào thí nghiệm Bước 6: Kết luận Giáo viên gọi đến học sinh đọc lại nội dung kết luận vừa tìm Giáo viên nhấn mạnh lại kết luận cho học sinh liên hệ thực tế vấn đề có liên quan đến thí nghiệm vừa để khắc sâu kết luận tìm được, vừa làm cho dạy thêm sinh động Sau số ví dụ cụ thể: Ví dụ1:vật lý 6: Bài 18: Sự Nở Vì Nhiệt Của Chất Rắn • Làm thí nghiệm: hình 18.1 Bước 1: chia nhóm( bỏ qua thí nghiệm GV biễu diễn cho lớp quan sát) Bước 2: Xác định mục tiêu: - Biết thể tích, chiều dài vật rắn tăng nóng lên, giảm lạnh Bước 3: Giới thiệu dụng cụ: Chuẩn bị nhóm học sinh phiếu học tập: +Thả cầu qua vòng kim loại tượng xảy ra? + Vậy đường kính cầu so với đường kính vòng kim loại nào? Khi hơ cầu lửa đèn cồn đường kính cầu so với đường kính vòng kim loại nào?Tại lại vậy? Hơ nóng có tác dụng gì? + Tại nhúng cầu nóng vào nước lạnh cầu lại lọt qua vòng kim loại? + Vậy cầu lọt qua (khơng lọt qua) vòng kim loại? 2.Chuẩn bị giáo viên: Giáo viên giới thiệu dụng cụ thí nghiệm: thí nghiệm gồm:một cầu kim loại, vòng kim loại, giá đỡ, đèn cồn Bước 4:Tiến hành: Giáo viên tiến hành làm thí nghiệm: + Giáo viên: lắp vòng kim loại vào giá đỡ thay vi cầm tay hình 18.1 SGK + Giáo viên u cầu học sinh quan sát thả cầu qua vòng kim loại tượng xảy ra? Vậy đường kính cầu so với đường kính vòng kim loại nào? Trả lời vào phiếu học tập? + Giáo viên: hơ nóng cầu kim loại lửa đèn cồn u cầu học sinh trả lời vào phiếu học tập: Đường kính cầu so với đường kính vòng kim loại nào? (Khi hơ nóng đường kính cầu so với đường kính cầu chưa hơ nóng?) Tại lại vậy? Hơ nóng có tác dụng gì? Giáo viên: Nếu ta làm lạnh cầu cầu có lọt qua vòng kim loại hay khơng? - Cho học sinh dự đốn + Giáo viên nhúng cầu hơ nóng vào nước lạnh, thả thử qua vòng kim loại, nhận xét dự đốn u cầu HS quan sát tượng xảy trả lời vào phiếu học tập: Tại nhúng vào nước lạnh cầu lọt qua vòng kim loại? Vậy cầu lọt qua (khơng lọt qua) vòng kim loại? Bước 5:Xử lí tượng kết thí nghiệm: -Giáo viên u cầu nhóm hồn thành phiếu học tập - Giáo viên cho nhóm chấm chéo lẫn giáo viên nhận xét - Giáo viên u cầu nhóm báo kết - Giáo viên nhận xét Bước 6: Kết luận u cầu học sinh rút kết luận nở chất rắn ? - Giáo viên chốt lại Ví dụ 2: vật lý 7: 2: Sự Truyền Ánh Sáng Phần I: đường truyền ánh sáng Bước 1: chia nhóm: nhóm gồm hs Bước 2:Xác định mục tiêu thí nghiệm: Nhận biết đường truyền ánh sáng từ phát biểu định luật truyền thẳng ánh sáng Bước 3:Giới thiệu dụng cụ: nhóm cần: - đèn pin - ống thẳng, ống cong (rỗng khơng suốt) Bước 4: Tiến hành thí nghiệm -Bật đèn pin lên Sau bạn dùng ống thẳng quan sát coi có nhìn thấy ánh sáng đèn pin khơng? - Bạn khác dùng ống cong để quan sát Bước 5: Xử lí kết thí nghiệm: u cầu nhóm trả lời câu 1,2 SGK Vì dùng ống cong lại khơng nhìn thấy ánh sáng dây tóc bóng đèn phát ra? Bước 6: Kết luận Từ kết thí nghiệm u cầu nhóm rút kết luận đường truyền ánh sáng khơng khí Ví dụ 3: vật lý 7: Độ to âm Phần I: Âm to,âm nhỏ- Biên độ dao động Bước 1: chia nhóm: nhóm gồm hs Bước 2:Xác định mục tiêu thí nghiệm: Tìm hiểu âm phát to,khi âm phát nhỏ Bước 3:Giới thiệu dụng cụ: nhóm cần -Một thước đàn hồi thép mỏng dài khoảng 20 - 30 cm -Hộp gỗ rỗng Bước 4: Tiến hành thí nghiệm Trước bắt tay vào làm thí nghiệm giáo viên phát cho nhóm phiếu học tập để em ghi lại tượng, số liệu, kết mà em quan sát qua thí nghiệm nhằm giúp cho q trình thảo luận nhóm từ xử lí kết thí Cách làm thước dao động Đầu thước dao động mạnh Âm phát to hay yếu hay nhỏ? a) Nâng đầu thước lệch nhiều b) Nâng đầu thước lệch GV:u cầu HS nêu cách tiến hành TN HS:Cố định đầu thước thép đàn hồi có chiều dài khoảng 20cm mặt hộp gỗ Khi thước thép đứng n vị trí cân Nâng đầu tự thước lệch khỏi vị trí cân thả tay cho thước dao động hai trường hợp: a) Đầu thước lệch nhiều (H12.1a) b) Đầu thước lệch (hình 12.1) Bước 5: Xử lí tượng kết thí nghiệm Sau tiến hành TN u cầu nhóm hồn thành phiếu học tập Cho nhóm chấm chéo lẫn giáo viên nhận xét u cầu nhóm báo kết Giáo viên nhận xét Bước 6: Kết luận Từ thí nghiệm u cầu học sinh rút kết luận âm phát to,khi âm phát nhỏ b.Phương pháp dùng thí nghiệm ảo vào dạy học: Đối với số thí nghiệm chưa có đủ dụng cụ hay dụng cụ bị hư hỏng đặt biệt số thí nghiệm khó làm thực tế đòn hỏi em phải tưởng tượng cần phải có thí nghiệm ảo dùng hình ảnh động để giúp em hiểu vấn đề tạo hứng thú cho em học vật lý,nâng cao hiệu mơn học Ví dụ 1:lý 7:bài 18: Hai loại điện tích Sơ đồ cấu tạo ngun tử hs khơng hình dung electron chuyển động ngun tử nên sử dụng phần mềm Fplash giúp hs hình dung Ví dụ 2:lý 7:Sơ đồ mạch điện:phần so sánh chiều chuyển dịch electron chiều dòng điện hs khơng thấy rõ chiều electron dịch chuyển nên khó so sánh dùng hình ảnh động hs dễ hình dung Ví dụ 3:lý 7: Ứng dụng định luật truyền thẳng ánh sáng: Hình ảnh giúp cho học sinh hình dung cách dễ dàng tượng nhật thực-nguyệt thực tạo hứng thú cho học sinh học Ví dụ 4:lý 8: 20: Ngun tử,phân tử chuyển động hay đứng n III HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ TÀI Sau nhiều năm giảng dạy theo phương pháp dùng thí nghiệm dạy vật lý, tơi thấy đa số em học sinh biết phán đốn, tự tay gây tượng, từ hồn thành tốt mục tiêu học; đồng thời em hứng thú khám phá khoa học mơn, u thích mơn muốn chiếm lĩnh kiến thức lực mình, để từ sử dụng hiệu kiến thức vào thực tế sống em Một tác dụng lớn em biết, hiểu học phương pháp học tập mơn Vật lí “phương pháp thực nghiệm” mà em vận dụng phương pháp nhiều lĩnh vực sống em sau Bảng thống kê kết đạt sau áp dụng Trước áp dụng: 30 25 20 15 10 21.6% 25.4% 22.6% 23.3% 7.1% Giỏi Khá T.bình Yếu Kém Sau áp dụng: 40 30 32.9% 38.2% 24% 20 4.9% 10 0 Giỏi Khá T.bình Yếu Kém IV ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG Đề tài có khả áp dụng bài, chương khối lớp đạt hiệu cao hầu hết tiết dạy Để đáp ứng mục tiêu đổi phương pháp dạy học đặc biệt với mơn vật lý tơi có số kiến nghị sau: - Nên tổ chức lớp tập huấn sử dụng thiết bị vật lý cho giáo viên dạy vật lý vào đầu năm học V.TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách giáo khoa vật lí 6, 7, 8, Sách giáo viên vật lí 6, 7, 8, Phần mềm sử dụng Fpash NGƯỜI THỰC HIỆN Nguyễn Thị Phương Thảo 10 11
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA CÁC THÍ NGHIỆM VẬT LÝ THCS, SKKN: PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH QUA CÁC THÍ NGHIỆM VẬT LÝ THCS, , a. Đối với các thí nghiệm dễ thực hiện,có đầy đủ dụng cụ:

Từ khóa liên quan