0

Giáo án sinh học lớp 10 học kì 2 (nâng cao)

33 3,068 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/08/2015, 16:15

Trần Thị Thanh Hà Giáo án sinh 10 nâng cao 12/12/2010 PHẦN III: SINH HỌC VI SINH VẬT CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT & NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT Tiết 33 - Bài 33: DINH DƯỠNG, CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VSV A. MỤC TIÊU -Trình bày được khái niệm VSV -Phân biệt được 3 loại môi trường cơ bản trong nuôi cấy VSV -Phân biệt được 4 kiểu dinh dưỡng ở VSV dựa vào nguồn năng lượng và nguồn C -Phân biệt dược 3 kiểu thu nhận năng lượng ở các VSV hóa dị dưỡng là lên men, hô hấp kị khí và hô hấp hiếu khí B.CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI -Tự tin khi trình bày ý kiến. -Lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ. -Tìm kiếm và xử lí thông tin về các kiểu dinh dưỡng ở VSV, các loại môi trường nuôi cấy cơ bản của VSV, các kiểu hô hấp và lên men ở VSV. -Quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm, hợp tác trong hoạt động nhóm. C. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐƯỢC SỬ DỤNG - Nêu vấn đề; Thảo luận nhóm D.PHƯƠNG TIỆN - Sơ đồ, phiếu học tập. E. TIẾN TRÌNH 1.Ổn định: 2.KTBC: 3.Bài mới I. Khái niệm vi sinh vật Hoạt động của GV & HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm VSV - GV: Cho HS kể tên 1 số VSV quen thuộc - HS: Kể các VSV - GV: VSV có những đặc điểm chung gì? - HS: Đọc SGK và trả lời - GV: Thế nào là VSV? - HS: Trả lời - VSV là tập hợp các sinh vật thuộc nhiều giới, có chung đặc điểm : + Có kích thước rất nhỏ bé, đơn bào (một số là tập đoàn đơn bào), nhân sơ hoặc nhân thực. + Hấp thụ, chuyển hóa chất dinh dưỡng nhanh, sinh trưởng nhanh, phân bố rộng - Bao gồm: VK, ĐVNS, tảo đơn bào, vi nấm. II. Môi trường nuôi cấy và các kiểu dinh dưỡng: Hoạt động 2: Tìm hiểu về MT nuôi cấy và các kiểu dinh dưỡng -GV: Tại sao cơm thiu, quần áo bị mốc? -HS: Trả lời -GV: VSV có thể sinh trưởng ở những MT nào? -HS: Đọc SGK và trả lời -GV: Thế nào là môi trường tự nhiên? 1.Các loại MT nuôi cấy cơ bản: -MT tự nhiên: MT chứa các chất tự nhiên không xác định được số lượng, thành phần -MT tổng hợp: MT trong đó các chất đều đã biết thành 63 Trần Thị Thanh Hà Giáo án sinh 10 nâng cao -HS: Đọc SGK và trả lời -GV: Ngoài ra khi nuôi cấy VSV, trong phòng thí nghiệm, người ta phải nghiên cứu ra các loại môi trường nuôi cấy phù hợp vối từng loại VSV và mục dích nuôi cấy. Thành phần của môi trường đó phải được xác định cụ thể và chính xác về tỉ lệ các chất nhất dịnh gọi là môi trường tổng hợp -GV: Các môi trường trên đều ở dạng lỏng, để chuyển thành môi trường đặc người ta thêm aga vào -GV: Dựa vào đâu để phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở VSV? -HS: Đọc SGK và trả lời -GV: Cho HS nhắc lại thế nào là tự dưỡng, dị dưỡng? Thế nào là quang dưỡng, hóa dưỡng? -HS: Nhớ kiến thức đã học và nhắc lại -GV: VSV thuộc 1 trong 4 kiểu dinh dưỡng cơ bản -GV: Cho HS nêu 1 số ví dụ về VSV hóa dị dưỡng được sử dụng trong đời sống -HS: Thảo luận và nêu ví dụ phần hóa học và số lượng -MT bán tổng hợp: Chứa 1 số hợp chất nguồn gốc tự nhiên và một số chất hóa học đã biết rõ thành phần 2.Các kiểu dinh dưỡng: -Phân biệt các kiểu dinh dưỡng ở VSV dựa vào nguồn năng lượng và nguồn C chủ yếu -Có 4 kiểu dinh dưỡng cơ bản: +Quang tự dưỡng +Quang dị dưỡng +Hóa tự dưỡng +Hóa dị dưỡng III.Hô hấp và lên men Hoạt động 3: Tìm hiểu hô hấp và lên men. -GV: Bản chất của hô hấp tế bào là gì? Gồm những giai đoạn nào? -HS: Trả lời -GV: Thành phần tham gia hô hấp? -HS: Glucôzơ, oxi phân tử, chuỗi chuyền điện tử -GV: Sản phẩm tạo thành? -HS: CO 2 , H 2 O, ATP -GV giới thiệu: Ở VSV, quá trình phân giải đường diễn ra theo các con đường: Hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men. Các con đường này đều trải qua giai đoạn đường phân, chúng khác nhau ở giai đoạn sau. Có thể sơ lược phân biệt các con đường này dựa vào chất nhận electrôn cuối cùng -GV: Cho HS đọc SGK và chỉ ra chất nhận điện tử cuối cùng của hô hấp hiếu khí, kị khí và lên men.Chúng có nguồn gốc từ đâu? -HS: Đọc SGK, thảo luận và trả lời -GV: Sắp xếp hiệu suất năng lượng thu được ở các quá trình hô hấp hiếu khí, kị khí, lên men từ cao đến thấp -HS: Hiếu khí> kị khí> Lên men 1.Hô hấp: -Hô hấp hiếu khí: Chất nhận electron cuối cùng là oxi phân tử -Hô hấp kị khí: Chất nhận điện tử cuối cùng là ôxi liên kết trong các hợp chất vô cơ như NO 3 , SO 4 2- … 2.Lên men: - Là sự phân giải kị khí chất hữu cơ, chất nhận electrôn là một chất hữu cơ trung gian xuất hiện trên con đường phân giải các chất dinh dưỡng ban đầu. 4.Củng cố và dặn dò: -Phân biệt 3 loại MT nuôi cấy -Liệt kê và định nghĩa các kiểu dinh dưỡng ở VSV 64 Trần Thị Thanh Hà Giáo án sinh 10 nâng cao -Phân biệt hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí, lên men bằng cách hoàn thành bảng: Quá trình Nguyên liệu Điều kiện(oxi) Chất nhận electron cuối cùng 15/12/2010 Tiết 34 – Bài 34 + 35: CÁC QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP, PHÂN GIẢI Ở VI SINH VẬT VÀ ỨNG DỤNG A. MỤC TIÊU -Trình bày được quá trình tổng hợp các đại phân tử chủ yếu ở VSVvà thấy được các quá trình này diễn ra tương tự ở mọi SV -Phân biệt được các quá trình phân giải các đại phân tử chủ yếu ở VSV -Biết cách sử dụng 1 số quá trình phân giải có ích và phòng tránh 1 số quá trình phân giải có hại -Biết ứng dụng kiến thức học được để nuôi trồng 1 số VSV có ích nhằm thu nhận sinh khối hoặc sản phẩm chuyển hóa vật chất của chúng B.CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI -Tự tin khi trình bày ý kiến. -Lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ. -Tìm kiếm và xử lí thông tin về các quá trình tổng hợp, phân giải ở VSV và ứng dụng. -Quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm, hợp tác trong hoạt động nhóm. C. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐƯỢC SỬ DỤNG - Nêu vấn đề; Thảo luận nhóm D.PHƯƠNG TIỆN - Sơ đồ, phiếu học tập. E. TIẾN TRÌNH 1.Ổn định 2.KTBC: Định nghĩa và cho ví dụ về 4 kiểu dinh dưỡng ở VSV Phân biệt 3 kiểu trao đổi chất: HH hiếu khí, HH kị khí, lên men 3.Bài mới I. Quá trình tổng hợp ở VSV Hoạt động của GV & HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu quá trình tổng hợp ở VSV. -GV: Những hợp chất quan trọng nào mà 1 TB sống, kể cả VSV phải tổng hợp? -HS: Thảo luận và trả lời -GV: Tóm tắt các quá trình tổng hợp chủ yếu bên trong tế bào VSV -GV: Chỉ ra một số nét độc đáo trong quá trình tổng hợp ở VSV được trình bày trong SGK? -HS: Đọc SGK và trả lời -GV: Không những thành phần hóa học mà + Đặc điểm: Diễn ra với tốc độ nhanh, phương thức tổng hợp đa dạng. VSV có khả năng tổng hợp các chất là thành phần chủ yếu của tế bào như axit nuclêic, prôtêin, pôlisaccarit…nhờ sử dụng năng lượng và các enzim nội bào 1.Tổng hợp axit nuclêic và prôtêin: Tự sao ADN sao mã ARN Dịch mã Prôtêin - Một số virut có quá trình phiên mã ngược (không có ở SV khác): ARN → ADN - Phần lớn VSV có khả năng tổng hợp tất cả hơn 20 loại axit amin (nhiều ĐV, TV 65 Trần Thị Thanh Hà Giáo án sinh 10 nâng cao cả cơ chế tổng hợp của 4 đại phân tử sinh học đều tương tự ở các tế bào SV khác. Điều này chứng minh câu nói của J.Monod (Pháp-đạt giải nôben): “Cái gì đúng với VK E.Coli cũng đúng với con voi” không có khả năng này) 2.Tổng hợp poli saccarit - Dùng nguyên liệu là Glucôzơ 3.Tổng hợp lipit - Liên kết glixêrôl và axit béo II. Quá trình phân giải ở VSV: Hoạt động 2: Tìm hiểu quá trình phân giải ở VSV. -GV: VSV phân giải những chất gì? để làm gì? Phân giải bằng cách nào? -HS: Đọc SGK, thảo luận và trả lời -GV: VSV phải hấp thụ chất dinh dưỡng qua toàn bộ bề mặt tế bào. Những chất hấp thụ qua màng phải là những chất có kích thước nhỏ (Aa, axit béo, đường đơn…) nên VSV phải tiết enzim vào môi trường để thủy phân các hợp chất có kích thước lớn như tinh bột, xenlulôzơ, prôtêin, lipit…thành chất đơn giản rồi mới vận chuyển vào tế bào -GV: Sự phân giải ngoại bào mang tính chất đồng hóa. Vì sao? -HS: Vì đảm bảo cung cấp chất dinh dưỡng cho tế bào -GV: Với các VSV gây bệnh cho TV, ĐV và người, các enzim do chúng tiết ra có vai trò phân hủy các chất trong mô tế bào của cơ thể vật chủ thành các chất dinh dưỡng cần thiết + Đặc điểm: Diễn ra bên ngoài cơ thể nhờ các enzim do VSV tiết ra, hoặc bên trong tế bào. Hình thức phân giải đa dạng. -A xit nuclêic Nuclêaza Nuclêôtit -Prôtêin Protêaza Axit amin -Polisaccarit → Glucôzơ -Lipit lipaza Glixêrôl + Axit béo III. Ứng dụng các quá trình tổng hợp và phân giải ở VSV Hoạt động 3: Tìm hiểu ứng dụng quá trình tổng hợp và phân giải ở VSV. -GV: Các quá trình phân giải và tổng hợp ở VSV được ứng dụng trong những lĩnh vực nào? -HS: Đọc SGK, thảo luận và trả lời -GV: Nêu các ví dụ về ứng dụng enzim ngoại bào của VSV trong đời sống hàng ngày? -HS: Thảo luận và nêu ví dụ -Ứng dụng enzim ngoại bào của VSV: Sản xuất thực phẩm cho người, thức ăn cho gia súc; phân giải chất độc; sản xuất bột giặc sinh học… -Sản xuất sinh khối -Sản xuất axit amin -Sản xuất gôm sinh học 4.Củng cố và dặn dò: -Cùng 1 enzim VSV (amilaza, prôtêaza, xenlulaza) khi nào thì enzim có lợi, khi nào thì có hại? -Chuẩn bị bài thực hành: Mỗi nhóm 2 cái ca 2 lít, 1 kg đường 66 Trần Thị Thanh Hà Giáo án sinh 10 nâng cao 18/12/2010 Tiết 35 – Bài 32: ÔN TẬP HỌC KÌ I A. MỤC TIÊU -Hệ thống lại các kiến thức đã học. -Học sinh làm được một số bài tập thuộc phần 1 và phần 2. B.CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI -Tự tin khi trình bày ý kiến. -Lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ. -Quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm, hợp tác trong hoạt động nhóm. C. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐƯỢC SỬ DỤNG - Nêu vấn đề; Thảo luận nhóm D.PHƯƠNG TIỆN - Sơ đồ, câu hỏi và bài tập E. TIẾN TRÌNH 1.Ổn định 2.KTBC: 3.Bài mới: I.Hệ thống hóa kiến thức PHẦN I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG Không có cấu trúc tế bào Virut Nhân sơ Vi khuẩn Các dạng sống Nấm Nguyên sinh Có cấu trúc tế bào Động vật Nhân thực Thực vật PHẦN II: SINH HỌC TẾ BÀO 1.Thành phần hóa học của tế bào: - GV cho HS viết sơ đồ liệt kê các thành phần hóa học của tế bào và cho biết các phân tử và các đại phân tử sinh học được nối với nhau nhờ những loại liên kết nào? - HS: Liệt kê các thành phần hóa học và các loại liên kết. 2.Cấu trúc tế bào: - GV cho HS điền nội dung vào các bảng sau: Dấu hiệu so sánh Tế bào nhân sơ Tế bào nhân thực 1. Vỏ nhầy 2. Thành tế bào 3. Màng sinh chất 4. Tế bào chất 67 Trần Thị Thanh Hà Giáo án sinh 10 nâng cao - Ribôxôm - Bào quan khác 5. Nhân: - Màng nhân - Nhân con - NST Cấu trúc của tế bào Đặc điểm cấu trúc Chức năng Màng sinh chất Lưới nội chất hạt Lưới nội chất trơn Bộ máy gôngi Màng nhân Ribôxôm Nhân Ti thể Lục lạp Không bào Trung thể Vi sợi Vi ống 3. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào: Tế bào là một hệ thống mở, luôn trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường. Dòng năng lượng chuyển dời trong hệ thống sống bắt đầu từ ánh sáng mặt trời nhờ quang hợp trở thành dạng năng lượng tiềm ẩn trong các hợp chất hữu cơ, nhờ quá trình hô hấp tế bào năng lượng tiềm ẩn trong các hợp chất hữu cơ được chuyển thành ATP. Các phản ứng ôxi hóa khử đóng vai trò quan trọng trong dòng năng lượng thông qua sự chuyển dời của các electrôn giữa các chất hóa học. 4. Phân chia tế bào: - Nguyên phân - Giảm phân II. Câu hỏi ôn tập -GV cho HS trả lời các câu hỏi trong SGK trang 110 -HS: Thảo luận và trả lời câu hỏi -GV cho học sinh khác bổ sung và hoàn thiện đáp án. 68 Trần Thị Thanh Hà Giáo án sinh 10 nâng cao 21/12/2010 Tiết 37 - Bài 36: THỰC HÀNH: LÊN MEN ÊTILIC A. MỤC TIÊU -Quan sát thấy hiện tượng lên men êtylic để củng cố kiến thức đã học -Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ trong thao tác thí nghiệm B.CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI -Tự tin khi trình bày ý kiến. -Trình bày suy nghĩ, ý tưởng. -Tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK để tìm hiểu cách tiến hành thí nghiệm, khi quan sát thí nghiệm để tìm hiểu về hiện tượng lên men êtylic. -Quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm, hợp tác trong hoạt động nhóm. C. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐƯỢC SỬ DỤNG - Thực hành, thí nghiệm, thảo luận nhóm, trực quan. D.PHƯƠNG TIỆN Mẫu vật: dung dịch bột bánh men, bình thí nghiệm số 3, đường kính. Hóa chất, dụng cụ theo SGK E. TIẾN TRÌNH 1.Ổn định 2.KTBC: 3.Bài mới Hoạt động của GV Hoạt động của HS -Làm thí nghiệm trên 3 bình thủy tinh hình trụ 2000ml +Bình 1: đổ 1500ml nước đường 8-10% +Bình 2: đổ 1500ml nước đường 8-10% vào. Đổ thêm 20 ml dung dịch bột bánh men trong bình nón vào +Bình 3: Làm như bình 2 nhưng làm trước đó 48 giờ -Hướng dẫn HS tiến hành thí nghiệm như bình 2 -Hướng dẫn HS quan sát hiện tượng ở 3 bình do GV làm theo các chỉ tiêu: +Bọt khí +Sự xáo trộn các dung dịch +Lớp váng trên mặt và lớp cặn ở đáy +Độ đục của dung dịch +Ngửi mùi của dung dịch +Nếm vị của dung dịch +Nhiệt độ của dung dịch -Quan sát GV làm mẫu và ghi nhớ qui trình thực hành -Tiến hành thí nghiệm như bình 2 nhưng sử dụng các bình có dung tích 500ml và chỉ rót 400ml nước đường 8- 10% với 5ml dung dịch bột bánh men -Quan sát hiện tượng ở 3 bình theo hướng dẫn của GV 69 Trần Thị Thanh Hà Giáo án sinh 10 nâng cao -Từ các hiện tượng trên cho HS rút ra kết luận và viết phương trình phản ứng -Viết thu hoạch theo bảng trong SGK 4.Củng cố và dặn dò -GV tổng kết, đánh giá tiết thực hành và cho HS trả lời các câu hỏi cuối bài -Chuẩn bị bài thực hành: Mỗi nhóm ½ hộp sữa đặc có đường, ½ hộp sữa chua, 10 hộp nhựa nhỏ, 1 bình xốp cách nhiệt, 1 kg cải bẹ to đã rửa sạch và cắt nhỏ, 20g muốiNaCl, 5g đường kính, 1 thẩu nhựa 3lít 2/1/2011 Tiết 38 - Bài 37: THỰC HÀNH: LÊN MEN LACTIC A. MỤC TIÊU -Tiến hành được các bước của thí nghiệm -Quan sát, giải thích và rút ra được kết luận từ các hiện tượng của thí nghiệm lên men lactic. Từ đó biết vận dụng để làm sữa chua và muối chua rau quả -Giải thích được các bước tiến hành thí nghiệm -Rèn tính cẩn thận, tỉ mỉ trong thao tác thí nghiệm B.CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI -Tự tin khi trình bày ý kiến. -Trình bày suy nghĩ, ý tưởng. -Tìm kiếm và xử lí thông tin khi đọc SGK để tìm hiểu cách tiến hành thí nghiệm, khi quan sát thí nghiệm để tìm hiểu về lên men lactic. -Quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm, hợp tác trong hoạt động nhóm. C. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐƯỢC SỬ DỤNG - Thực hành, thí nghiệm, thảo luận nhóm, trực quan. D.PHƯƠNG TIỆN Mẫu vật: Sữa đặc có đường, sữa chua giống, cải xanh Hóa chất, dụng cụ theo SGK E. TIẾN TRÌNH 1.Ổn định 2.KTBC: 3.Bài mới: I.Làm sữa chua Hoạt động của GV Hoạt động của HS -Hướng dẫn HS qui trình thực hành làm sữa chua -Hướng dẫn cách quan sát, nhận xét hiện tượng dựa vào các chỉ tiêu: +Trạng thái của sữa +Ngửi mùi của sữa chua +Vị của sữa chua -Kiểm tra việc nắm qui trình thực hành của HS -Tổ chức, phân công nhóm -Theo dõi, trả lời những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hành của các nhóm -Lắng nghe qui trình thực hành và cách quan sát, nhận xét hiện tượng -Đại diện HS trình bày qui trình thực hành -Các nhóm về vị trí thực hành và tiến hành thí nghiệm II.Muối chua rau quả -Hướng dẫn HS cách tiến hành muối chua rau quả Lắng nghe qui trình thực hành và 70 Trần Thị Thanh Hà Giáo án sinh 10 nâng cao -Hướng dẫn cách quan sát, nhận xét hiện tượng dựa vào các chỉ tiêu: +Màu sắc của rau quả +Vị của rau quả -Kiểm tra việc nắm qui trình của HS -Theo dõi, trả lời những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hành của các nhóm cách quan sát, nhận xét hiện tượng -Đại diện HS trình bày qui trình thực hành -Các nhóm tiến hành thí nghiệm 4.Củng cố và dặn dò -GV tổng kết, đánh giá tiết thực hành và cho HS trả lời các câu hỏi cuối bài 9/1/2011 CHƯƠNG II: SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT Tiết 39 - Bài 38: SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT A. MỤC TIÊU -Nêu được đặc điểm về sinh trưởng của VSV nói chung và của vi khuẩn nói riêng -Nêu được đặc điểm 4 pha sinh trưởng ở đường cong sinh trưởng của vi khuẩn trong hệ thống đóng -Nêu được nguyên tắc và ứng dụng sự sinh trưởng của VSV để tạo ra sản phẩm cần thiết B.CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI -Tự tin khi trình bày ý kiến. -Lắng nghe tích cực, trình bày suy nghĩ. -Tìm kiếm và xử lí thông tin về sinh trưởng của VSV. -Quản lí thời gian, đảm nhận trách nhiệm, hợp tác trong hoạt động nhóm. C. PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC ĐƯỢC SỬ DỤNG - Nêu vấn đề; Thảo luận nhóm D.PHƯƠNG TIỆN - Sơ đồ, phiếu học tập. E. TIẾN TRÌNH 1.Ổn định 2.KTBC: 3.Bài mới I.Khái niệm về sinh trưởng Hoạt động của GV & HS Nội dung Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm về sinh trưởng của VSV. -GV: Muốn quan sát sinh trưởng của 1 động vật hoặc thực vật cần phải dựa vào những thông số nào? -HS: Sự tăng kích thước và khối lượng cơ thể -GV: Với VSV ta không thể xác định được chính xác những thông số này bằng cách cân đo(khối lượng trung bình của 1 -Sinh trưởng của VSV được hiểu là sự tăng số lượng tế bào của quần thể (1→2 1 →2 2 →… →2 n ) -Thời gian của 1 thế hệ TB (g) tính từ khi sinh ra 1 TB cho đến khi TB đó phân chia (số TB trong quần thể đó tăng gấp đôi) -Mỗi loài VSV có g riêng 71 Trần Thị Thanh Hà Giáo án sinh 10 nâng cao VK là 9,5.10 -13 g). Vì thế, khác với động vật và thực vật, sinh trưởng ở VSV không phải là sự tăng kích thước của từng cá thể mà là sự tăng kích thước của cả quần thể -GV: Thời gian thế hệ được tính như thế nào? -HS: Đọc SGK & trả lời -Số lượng TB sau thời gian nuôi là: N=N 0 x 2 n → N 0 :số TB ban đầu n: số lần phân chia TB II.Sinh trưởng của quần thể VSV Hoạt động 2: Tìm hiểu về sinh trưởng của quần thể VSV. -GV: Thế nào là nuôi cấy không liên tục? -HS: Đọc SGK & trả lời -GV: Cho HS quan sát đồ thị hình 38/SGK. Cho biết đường biểu diễn trên đồ thị được chia thành những pha nào? -HS: Quan sát đồ thị và trả lời -GV: Cho HS trình bày sự thay đổi số lượng VSV qua các pha -HS: Trình bày sự thay đổi số lượng VSV -GV: Nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó? -HS: Đọc SGK và trả lời -GV: Để thu được sinh khối tối đa nên dừng ở pha nào? -HS: Thảo luận và trả lời -GV: Trong tự nhiên, VK có sinh trưởng qua 4 pha như vậy không? -HS: Thảo luận và trả lời -GV: Để thu được sản lượng cao, trong công nghiệp, người ta phải cung cấp cho VSV đầy đủ các điều kiện sinh trưởng thích hợp để chúng có thể ST theo cấp số nhân trong 1 thời gian dài, đó là nuôi liên tục 1.Nuôi cấy không liên tục -Nuôi cấy không được bổ sung chất dinh dưỡng mới và lấy đi các sản phẩm chuyển hóa vật chất -QT VSV trong nuôi cấy không liên tục sinh trưởng theo 4 pha +Pha tiềm phát: số lượng TB trong QT không tăng do VK đang ở giai đoạn thích ứng với MT, enzim cảm ứng hình thành để phân giải các chất. +Pha lũy thừa: VK phân chia mạnh mẽ, quá trình trao đổi chất mạnh, tốc độ sinh trưởng đạt cực đại. +Pha cân bằng: số lượng tế bào trong QT đạt cực đại & không đổi theo thời gian, tốc độ sinh trưởng & trao đổi chất giảm dần +Pha suy vong: Số lượng tế bào trong quần thể giảm dần do chất độc hại tích lũy nhiều, chất dinh dưỡng cạn kiệt. 2.Nuôi cấy liên tục: -Dùng môi trường luôn đổi mới bằng cách bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng vào và đồng thời lấy ra 1 lượng tương đương dịch nuôi cấy. - Trong nuôi cấy liên tục không có pha tiềm phát. -Mục đích: Để tránh hiện tượng suy vong của QT VSV 72 [...]... n kép n 2n n kép n 2n n kép n 2n 2n đơn 2n 0 n đơn n 0 Quá trình Các kì Kì trung G1 gian S G2 Nguyên đầu phân Giữa Sau Cuối Giảm Đầu 1 phân 1 Giữa1 Sau 1 Cuối1 Giảm Đầu 2 phân 2 Giữa2 Sau 2 Cuối2 2 Số NST Số tâm động Số cặp NST tương đồng Đầu 1 46 kép 46 22 Giữa1 46 kép 46 22 Sau 1 46 kép 46 22 Cuối1 23 kép 23 0 Đầu 2 23 kép 23 0 Giữa2 23 kép 23 0 Sau 2 46 đơn 46 0 Cuối2 23 đơn 23 0 3 Lên men lactic... từng kì 3.Lập bảng khái quát về ứng dụng, nguyên liệu, tác nhân và sản phẩm của lên men lactic, lên men rượu và tạo giấm 4.Trình bày quy trình nhuộm đơn VSV, qui trình làm sữa chua, qui trình làm dưa chua Đáp án Số NST Số tâm động Số crômatit 2n đơn 2n Giáo án sinh 10 nâng 0 2n kép 2n 4n 2n kép 2n 4n 2n kép 2n 4n 2n kép 2n 4n 4n đơn 4n 0 2n đơn 2n 0 2n kép 2n 4n 2n kép 2n 4n 2n kép 2n 4n n kép n 2n n... vở 4.Tổng kết: -GV tổng kết, đánh giá bài học dựa vào thái độ, kết quả thực hành của HS -HS làm vệ sinh kính, thu dọn vệ sinh phòng thí nghiệm 22 /2/ 2011 Tiết 44: BÀI TẬP VỀ SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT A MỤC TIÊU -Hệ thống lại các kiến thức đã học về sinh trưởng và sinh sản của VSV -Học sinh làm được một số bài tập thuộc chương trên B.CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI -Tự tin khi... đường cong sinh trưởng của quần thể vi khuẩn qua 4 pha…0,5đ 82 Trần Thị Thanh Hà cao Giáo án sinh 10 nâng 3.Qui trình ở SGK trang 125 , sai mỗi bước trừ 0 ,25 điểm 4.-Mục đích: Ức chế sự sinh trưởng của VSV gây hư hỏng thịt cá………0,5đ -Giải thích: Muối tạo ra áp suất thẩm thấu cao→ tế bào VSV co nguyên sinh ức chế sinh trưởng của VSV………………………………………………………… 0.5đ 5.a. 92 ………………………………………………………………… 1đ b. 92 ……………………………………………………………………... Thanh Hà cao Giáo án sinh 10 nâng -GV: Nuôi cấy liên tục thường được ứng -Ý nghĩa: sử dụng nuôi cấy liên tục trong dụng trong những trường hợp nào? sản xuất sinh khối để thu prôtêin đơn bào, -HS: Thảo luận và trả lời enzim, kháng sinh 4.Củng cố và dặn dò: -So sánh sự sinh trưởng của VSV & các SV bậc cao -Phân biệt nuôi cấy liên tục & không liên tục 18/1 /20 11 Tiết 40 - Bài 39: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT... 1.Virut kí sinh ở thực vật: -GV: Cho HS đọc SGK & hoàn thành bảng Nhóm virut gây bệnh Số loại Cách xâm nhập và lây lan Tác hại 1.Virut kí sinh ở thực vật 2. Virut kí sinh ở vi sinh vật 3.Virut kí sinh ở côn trùng 4.Virut kí sinh ở động vật -HS: Đọc SGK & hoàn thành bảng Nhóm virut Số loại Cách xâm nhập và lây lan Tác hại gây bệnh 1.Virut kí 100 0 sinh ở thực vật 2. Virut kí 3000 sinh ở VSV 3.Virut kí sinh ở... lời 2. Bảo vệ thực vật -GV:Cho HS kể các ưu điểm của thuốc trừ sâu sinh học -Tạo chế phẩm thuốc trừ -HS: Thảo luận và liệt kê sâu sinh học -GV: Cho HS trả lời lệnh SGK -Ưu điểm của thuốc trừ sâu -HS: Tạo những chế phẩm như thuốc trừ sâu sinh học sinh học: -GV: Cho HS kể những thành tựu mới nhất về công 3.Sản xuất dược phẩm nghệ sinh học -Ứng dụng virut để sản xuất -HS: Thảo luận và kể Inteferon & Insulin... Thanh Hà cao Giáo án sinh 10 nâng 3.Bài mới I.Hệ năng lượng Giải phóngthống hóa kiến thức Đặc điểm và Đặc ứng dụng điểm Ứng dụng trong sản xuất và đời sống Quá trình Phân giải Tổng hợp 3 .Sinh trưởng và sinh sản của VSV Nhớ kiến thức, thảo luận và điền thông tin vào các bảng 3 .Sinh trưởng và Đối tượng Đặc điểm các hình thức sinh sản sinh sản của VSV Vi khuẩn Cho HS hoàn thành Nấm các bảng 1, 2, 3/SGK trang... ích cho con người nhưng cũng gây tác hại không nhỏ (dị ứng, bệnh phổi) 25 /1 /20 11 Tiết 41 - Bài 40: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ HÓA HỌC ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA VI SINH VẬT A MỤC TIÊU -Nhận biết được các yếu tố hóa học ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV -Nêu được ảnh hưởng của các chất độc lên sinh trưởng của VSV B.CÁC KĨ NĂNG SỐNG ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI -Tự tin khi trình bày ý kiến -Lắng nghe tích cực, trình... điểm Ứng dụng Các pha Đặc điểm Tiềm phát II.Câu hỏi ôn tập -GV nêu câu hỏi ôn tập 92 Luỹ thừa Cân bằng Suy vong Trần Thị Thanh Hà cao Giáo án sinh 10 nâng -HS nhớ kiến thức, thảo luận và trả lời -GV bổ sung và hoàn thiện đáp án 93 Câu hỏi 1.Điền thông tin vào bảng sau: Trần Thị Thanh Hà cao 2. Ở người 2n = 46, một tế bào sinh tinh diễn ra quá trình giảm phân, xác định số NST kép, số cặp NST tương đồng(không . Mỗi nhóm 2 cái ca 2 lít, 1 kg đường 66 Trần Thị Thanh Hà Giáo án sinh 10 nâng cao 18/ 12/ 2 010 Tiết 35 – Bài 32: ÔN TẬP HỌC KÌ I A. MỤC TIÊU -Hệ thống lại các kiến thức đã học. -Học sinh làm. Trần Thị Thanh Hà Giáo án sinh 10 nâng cao 12/ 12/ 2 010 PHẦN III: SINH HỌC VI SINH VẬT CHƯƠNG I: CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT & NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT Tiết 33 - Bài 33: DINH DƯỠNG,. tổng kết, đánh giá bài học dựa vào thái độ, kết quả thực hành của HS -HS làm vệ sinh kính, thu dọn vệ sinh phòng thí nghiệm 22 /2/ 2011 Tiết 44: BÀI TẬP VỀ SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT A.
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh học lớp 10 học kì 2 (nâng cao), Giáo án sinh học lớp 10 học kì 2 (nâng cao),